Carl Christian Hemmingsen


Anbefalinger
Breve til Carl
Breve fra Carl
Skudsmålsbog
Familiebilleder
Farmors slægt
Langeledshuset
Eyøye Byes Jorder år 1800
Fæstebrev 1828
Auktion 1886
Skøde 1912

Til højre ses Farfar med Hitler i 1939. Hitler Kommer fra Rosenbækgården, hvor Aage tjente. Da fodermesteren skulle rejse, spurgte de, om Aages forældre ville have hunden. Det ville de. Billedet har jeg fået af Erik. Billederne til venstre har jeg fået af Karl Johan.

Farfar tjente på forskellige gårde i omegnen og senere i Sønderjylland. Men da krigen nærmede sig i 1912, rejste han hjem. Nåede han ikke hjem inden krigen, ville han blive indkaldt som tysk soldat. Han havde sine ting i en skibskiste, som han havde fået af Herman. Kisten har samme højde som en stol og blev i hjemmet i Ejøje brugt som sådan af børnene.

Kisten befinder sig nu hos Merete.

 

Han købte Langeledshuset i 1912 og blev gift med Maren, se Farmors slægt.

De 4 tønder land kunne ikke brødføde familien. I en del år pillede Carl kugleflint*) på Strøby strand. Senere slog han sten i grusgraven hos Anton i Vedskølle. Som løn fik han lov at sælge stenene. Ikke alle sten blev solgt. Stenen til højre kørte han hjem med hest og vogn, den lå i mange år ved indkørslen til Langeledshuset inden den fik sin plads på familiegravstedet. Stenen står der endnu.

Carl forskellige arbejder fremgår af hans lommebog, som ses her sammen med hans pibe.

Både Erik og Carl Hemmingsen har skrevet, at Carl skulle have en samovar af Herman, men at han desværre ikke fik den. Det gjorde han altså. Min far har den og her ses den! Min far fortæller, at Carl gik til Vedskølle for at besøge Anna. Herman havde sendt to samovarer, som han havde haft med hjem fra Sct. Petersborg: en i messing og en i kobber. Min farfar valgte kobbersamovaren.


*) Kugleflint er kugleformede flintesten fra aflejringer af skrivekridt slidt runde efter ophold i strandkanten. De findes kun i Danmark og Frankrig. Tidligere brugtes kugleflint som knusesten i rørmøller ved produktion af cement.

Indhold