Langeledshuset


Fra Herfølge lokalhistoriske arkiv har jeg følgende:

Matr. nr. 7 af Ejøje. Gård nr. 3, Vallø 413
1786 Fra Peder Hansen (?), der ulovlig forlod og nu ved dom er frasat til ungkarl Jørgen Larsen, gård nr. 3.
1795 Fra Jørgen Larsen, der er fradød til ungkarl og landsoldat Jens Nielsen, Aggerup, denne ægter Jørgen Larsens enke. Synsforretning.
1821: Fra Jens Nielsens enke den udflyttede gård til Lars Nielsen, der ægter Jens Nielsen enke. Synsforretning.

Matr. nr. 11a: Hus nr. 3 Eiøie Herfølge Vallø 418. I fæstebrevet fra 1828 nævnes nyt Matr. No11.

1821 Fra Vallø Stift det udflyttergården nr. 3 fra Eiøie forhen tilhørte hus og gårdsplads i byen.
1828:  Fra Jens Petersens enke hus nr. 3 Langeshuset kaldet med samme ved udskiftningen tillagte jordlod, 3 tdr, 3 sk land til Lars Jensen Herfølge. Synsforretning.
1886:  Der holdes auktion over dødsbo efter Kirsten Larsen, enke efter hmd. Hans Larsen, se auktionsdokumentet.
1913: Carl Christian Hemmingsen købte Langeledshuset af hmd. Jens Andersen
1944 Farfar dør og Maren sidder i uskiftet bo.
1974 Farmor sælger huset til Weber
1981 Weber sælger huset til tandlæge Ellermann, den nuværende ejer.

Hjemme har vi altid kaldt huset for Langeledshuset, her omtales det som Langeshuset? Gården ved siden af mod Ejøje hedder på Kort& Matrikelstyrelsens kort Langeledsgården. I fæstebrevet fra 1828 står der, at huset kaldes Langeshuset.

Langeledshuset ligger ved bækken, som danner skel til Herfølge by. Vi har i familien haft følgende fortolkning: I gamle dage, var der en bom og man skulle betale bompenge for at komme ind i byen. Læg mærke til træbroen!

Dette billede er fra 1970. Læg mærke til de flotte blomster. Farmor var stolt af sine blomster. Rosen ved stuevinduet ses på begge billeder. Den er altså meget gammel. Farmor havde fx mange knoldbegonier. Vi har stadigvæk begonier efter farmor i familien.

[ Forrige emne | Carl | Næste emne ]