Slægten Hindborgs tilknytning til Liselund


Familien Calmette på Liselund
Skovarbejde på Liselind
Lises syskrin

Skrevet af Hemming Oluf Hemmingsen den 8/9 1961

Fjernt over alting der svinder,
alt som gør lille og alt som gør stor,
fjernt over Dagen og Lyset og Døden,
jeg ejer en Grav, og der lever min Mor.
 
Holger Drachmann
Jeg elsker min Moers Fødeø
Derovre hvor Svaner svømme,
(i Kanalerne i Liselunds blide Park)
For hver gang jeg sejlede under Ø,
Da fødtes de Tanker ømme,
(Hindborg Navnet)
Jeg elsker min Moêrs Fødeø,
den er bag de dybe Strømme.

 

Liselund gl. Slot

Legenden om den unge Portugiserinde Suzanne Jouie note 1), Amme (Guvernante) hos Antoine Calmette, Ejer af Marienborg og Sømarkegaard på Møen, nuværende Liselund, efter Hustruen Lisa fra Iselingen ved Vordingborg. -

Denne Suzanne tog resolut Calmettes Tvillingdrenge op i sin Kjole (under det store Jordskælv i Lissabon note 2) hvor de alle befandt sig) og fjernede sig fra Vognen, der begyndte at skride i Dybet og reddede dem og sig selv fra Undergang. – Til Tak derfor opførtes Schweizerhytten symbolsk ved omtrent Siden af Liselund gl. Slot.

Legenden om den ældgamle Amme, der residerede i sin Hytte, nu alligevel ingen Hytte almindelig. Billardstuen, rettere Salen med sine 4 store Glasvinduer og dobbelt Glasdør foruden 3 Mosaikvinduer mod Øst, mod Havet.

-   Historien om (f. 1715) Susannes Datter Lise, som fik Lov at bebo Hytten efter Moderens Død og om Lises Bror Anton, som fik Fæstehus i Sømark By. Dette Fæstehus med den meget høje Rygning, det staar endnu, og jeg har kendt Karen Antons, min Mormor.- Den første Hindborg, Tjeneren hos den virksomme Calmette fandt de under Bøgen, der endnu bærer hans Navn Hindborgs Bøg note 3), der fandt de ham død (Utydeligt Navn, Korset og hans Navn og Aarstal vistnok 1837 er skaaret  ind i dens knudrede Bark.

Hindborgbøgen i Juli

Hindborgbøgen i februar

Han og hans Mage, deres Bene smuldre nu paa Magleby Kirkegaard. Deres Søn, Bedstefar Anton fandt andre ogsaa som død ude i Sneen omkring hans Hjem. Morbror Peter var den sidste bærer af Navnet i den Slægt derovre efter hvad jeg ved.

Men ude paa Vestmøen paa Damsholte Kirkegaard, hviler Lægen Mackeprang under sin store Bauta. Faderen til Martha Mackeprang, hende som blev gift med den ene Tvilling fra Marienborg, den syge Calmette, som vistnok ikke blev 40 Aar, og inde i Calmetternes Kapel (billedet herunder), der hviler Antoine og Lisa omsluttende Martha og hendes syge Mand, medens hans Broders Kiste staar ene der bag - Og Arving til det skønne Liselund Baronesse Rosenkrantz, som Mor kendte, hun var hos Kammerherreinden de la Calmette, som sad Enke paa Liselund i samfulde 60 Aar. (Mor tjente hos hende i 6 Aar.) Baronessen fik det hele for at hjælpe hende til Døden kom. Sønnen Frits Rosenkrantz og hans Mage Oluffa Krabbe byggede i 1887 det nye stolte Slot, opført i 2 stokværk med fuld Kælder og med Taarn og Spir og Uhrværk, som er stillestaaende. Er ubeboeligt vel sagtens fordi Tagkonstruktionen ikke er holdt ved lige, beklageligt.---


Noter

Kapel ved Liselund på Møn. Oprindelig var parken meget større end den er i dag. I 1902 skred et stykke af klinten, der knuste kapellet. I 1905 blæste en storm op fra nordøst. Det blev den helst store katastrofe, idet 12 tønderland af parken forsvandt i havet. Den nuværende park udgør ca. 1/3 af det oprindelige anlæg.

1: Ammen

Slægten Hindborg er ikke beslægtet med ammen Suzanne Jouie.

2: Jordskælvet i Lissabon

Jordskælvet begyndte kl. 9.30 den første november 1755. Styrken var ca. 9.0 på Richter skalaen.  Jorden ryster voldsomt i ca. 2 minutter. Herved ødelægges store dele af byen. Efter skælvene kommer en tsunami, som overskyller den lavere del af byen. Efter de første skælv var der en pause på 3 minutter, så kom endnu et skælv af næsten samme styrke. Efter 2 timer fulgte et efterskælv. 17 000 af byens 20 000 bygninger ødelægges. Mere en 20 000 mennesker mister livet.  Lissabon var Europas fjerdestørste by efter London, Paris og Napoli. Styrke 9 på Richterskalaen er et virkeligt kraftigt jordskælv.
Brorson skrev, at jordskælvet var Guds straf over en umoralsk og syndefuld by.
Voltaire angreb i et digt den filosofiske optimisme. Jordskælvet beviste for Voltaire, at optimismen var falsk, og at menneskelivet i bund og grund er tragisk.
Jacques Rousseau reagerede mod Voltaire og hævdede at de fleste ulykker var samfundsskabte. Det var ikke naturens skyld, at man havde bygget tæt og højt i bymidten.
Voltaire tog til genmæle med romanen Candide – eller Optimismen.

Kilde: Samvirke, oktober 2005

3: Hindborg Bøgen

Bøgen er omtalt i Folk og Flora bind 2 side 31, Dansk Etnobotanik af V. J. Brøndegaard, Rosenkilde og Bagger.

Der står: Janus Bøg eller Hindborg Bøgen syd for Liselund Slot på Østmøn; Tjeneren Chr. Hindborg, kaldet Janus blev fundet død ved træet. Træet står på højen lige bag ved det gamle slot.

4: Ammens abe

Oluf nævner ikke ammens abe. Den er ellers central. I »Den fortryllede have« af Bente Scavenius kan man læse historien.
Ammen havde en abe. Da denne teede sig højst besynderligt i sit bur, anede ammen uråd og fik familien ud og væk fra huset. Det var derfor intet under, at aben måtte have sit eget værelse på Liselund. Aben sidder stadigvæk på sin stang og rækker ud efter palmebladene.


Carl Hemmingsen, okt. 2005

Indhold