Skovarbejde i Lilleskoven


Billedet befinder sig på Møns Museum, herfra har jeg min kopi.

Billedet er gengivet i Ole Højrups bog:: Herregård og Omegn, Herregårdsliv 8. Beretning fra århundredskiftet, Nationalmuseet 1982.

Billedteksten lyder:

Skovfoged Chr. Petersen var ude at se til arbejdet i Klinteskoven (Sletten) på Møn i marts 1899. Han står med sine to hunde. Til venstre holder Peter Tækkemand hestene Dagmar og Dragomir. Midt i billedet er Peter Tømrer og Sømarke Tømreren i færd med at save en bøgestamme over. Til venstre er det Frederik Hindborg og Jørgen Hindborg, som trækker saven. Peter Hindborg er i færd med at kløve et afsavet stykke. Tilnavnene kan tyde på, at landhåndværkere har taget skovarbejde som vinterarbejde. Det fine fotografi er taget af Knud Sehested i Stege. Det er udlånt af Møns Museum. 


Bemærkninger:

Carl Hemmingsen

[ Forrige emne | Liselund | Næste Emne |