Skifter klintholm gods 1834-1851

Tilbage til skifter


1 Skifte 19/7 1834: hmd. Peder Larsen, 42 år i Råbymagle, 3
enke Anne Sophie Nielsdatter, børn. Se Skifte 67
1 Jens Pedersen, 14
2 Lars Pedersen, 8
3 Maren Pedersdatter, 17
4 Kirstine Pedersdatter, 8
 
2 Anmeldt 8/8 1834 af inds. Hans Larsen i Råbymagle, for hans fader hmd Lars Jeppesen, 55 år i Råbymagle, som efterlader sig 1 søn og 3 døtre samt enke, 6
se 142 Anmeldt
 
3 Anmeldt 24/8 1834: gmd. Rasmus Christensens tjenestekarl Christian Gottfredsen, 20 år i Busemarke, 6
 
4 Anmeldt 4/10 1834: gmd. Jens Jørgensens steddatter Ane Kirstine Hansdatter 3 år i Mandemarke, 10
se skifte 28
 
6 Anmeldt 17/11 1834: hmd. Lars Johannesens hustru Kirsten Hansdatter, 33 år i Busene, 10
arvingerne opgives af være den afdødes ?? Sidse Nielsdatter og en broder Niels Hansen
 
8 Anmeldt 25/12 1834: Ole Augustusens hustru Sidse Sørensdatter, 63 år på Klintholm, 11
 
9 Anmeldt 16/1 1835: gmd. Jens Jacobsens søn Hemming Jensen, 19 år i Busene, 11
se II skifte 117
 
10 Skifte 3/1 1835: fæstegmd. Johannes Hansen, 65 år i Busemarke, 11
efterlader sig enke, 4 stedbørn og 3 børn
1. Peder Johansen, 23
 
11 Skifte 31/12 1834: Ane Sophie Jensdatter, 40 år i Busene, 12
enkemand Hemming Christian Hansen Frimand, børn:
1. Jens Hemmingsen, 18
2. Hans Hemmingsen, umyndig
 
12 Anmeldt 2/2 1835: hmd. Jens Hendrichsens hustru Ane Christensdatter, 50 år i Råbymagle, 13
hun efterlader sig 6 børn
 
13 Anmeldt 13/3 1835: Hans Jacobsens svigerfader fæstehmd. Hans Jacobsen, 62 år i Magleby Skovhus, 14
han efterlader sig enke og en datter gift med anmelderen
 
14 Skifte 3/4 1835: hmd, teglbrænder ved Klintholms Kalk og Teglværk Hans Jensen, 38 år i Mandemarke, 14
enke Kirstine Johansdatter, med lavværge gmd. Diderik Poulsen i Mandemarke, børn:
1 Jens Hansen, 7
2 Karen Hansdatter, 16
3 Kirstine Hansdatter, 10
 
15 Skifte 14/4 1835: Maren Nielsdatter i Råbymagle, 19
enkemand hmd. Anders Rasmussen, se skifte 18
ingen børn i bemeldte ægteskab
arvinger
1. søster Mette Nielsdatter. død = hmd. Lars Bechmann i Busene, død
a. Cathrine Larsdatter = hmd. Anders Hemmingsen i Sønder Vestud
b. Karen Larsdatter, som er ?
c. Kirsten Larsdatter = hmd. Morten Larsen i Busene, som begge er død
d. Ane Larsdatter = hmd. Hans Christian Rasmussen i Busemarke
2. søster Kirstine Nielsdatter = Christian Rosenfeldt ved Peders værft på sjælland. De efterlader sig
a Andrea Christiansdatter
b. Dennice? Christiansdatter
 
17 Anmeldt 25/5 1835: hmd. Johan Frederiksens datter Marie Kirstine 12 1/4 år i Busemarke, 23
se skifte 40
 
18 Skifte 30/5 1835: Maren Nielsdatter, 62 år i Råbymagle, 25
Enkemand hmd. Anders Rasmussen, se skifte 15
arvinger:
søsterdatter Johanne Larsdatter = Hans Christian Rasmussen i Busemarke
 
20 Anmeldt 14/6 1835: hmd. Anders Nielsens datter Kirstine Andersdatter, 11 år i Magleby, 27
 
22 Anmeldt 27/6 1835: hmd. Peder Mathiasen Thisteds søn Peder Pedersen, 11 år i Mandemarke, 28
se skifte 117
 
24 Skifte 13/7 1835: fæstegmd. Lars Hansen [Frimand], 59 år i Stubberup, 29
enke Kirsten Jensdatter, børn:
1 Jacob Larsen, 23
2 Hans Larsen, 12
3 Kirsten Larsdatter = Lars Johansen i Busene
4 Johanne Larsdatter = ? Niels Hansen i Udby
5 Ane Margrethe Larsdatter, ugift
6 Karen Larsdatter, ugift
mødt farbror gmd. Jacob Hansen i Magleby, ...
 
25 Skifte 13/7 1935: hmd. Christopher Clausen, 52 år i Stubberup, 33
enke Ane Cathrine Hansdatter [Frimand], børn
1 Hans Jacob Christophersen, 22 for tiden i København
2 Jens Peter Christoffersen, 16
3 Lars Christoffersen, 12
4 Christoffer Christoffersen, 6
5 Jacob Christoffersen, 4
 
26 Skifte 14/7 1835: gmd. Hemming Pedersen, 65 år på fæstegård nr. 21 i Busemarke, 34
enke Karen Sophie Larsdatter, se skifte 138. Lavværge broderen hmd. Lars Larsen i Busene, børn:
1 Hemming Hemmingsen, 28
2 Hans Hemmingsen, 26, tjenende i Stege
3 Peder Hemmingsen, 22 i hans Majestæts tjeneste i København
4 Lars Hemmingsen, 13
5 Rasmus Hemmingsen, 13
6 Jacob Hemmingsen, 12
7 Kirsten Hemmingsdatter, ugift, tjenende i Magleby
8 Sidse Kirstine Hemmingsdatter, tjenende i Busene
9 Ane Sophie Hemmingsdatter, tjenende i Busene
10 Sophie Hemmingsdatter, ugift
11 Else Marie Hemmingsdatter, ugift
12 Maren Hemmingsdatter, ugift
13 Karen Hemmingsdatter, ugift
 
27 Skifte 27/7 1835: fæstegmd. Peder Nielsen, 38 år på gården nr. 14 i Mandemarke, 38
enke Ane Kirstine Frederiksdatter, børn:
1 Peder Pedersen, 7
2 Lars Pedersen, 5
3 Hemming Pedersen, ½, se 70 Anmeldt
4 Ane Kirstine Pedersdatter, 9
5 Ane Elisabeth Pedersdatter, 2
 
28 Skifte 11/9 1835: gmd. Jens Jørgensen, 28 år på gård nr. 7 i Mandemarke, opslag 21, 41
ingen børn i ægteskabet
enke Ane Pedersdatter, lavværge hendes forlovede gmd. Jacob Jensen?
mødt afdødes far gmd. Jørgen Spurr af Nøbølle
 
29 Skifte 11/9 1835: hmd. Knud Hansen [ingen alder i Kirkebogen] i Mandemarke, 43
se skifte 23
enke Ane Cathrine Hansdatter, hendes nuværende mand Jens Jørgensen
søn Hans Peder Knudsen, 3
 
31 Anmeldt 20/9 1835: hmd. Christen Pedersen Sems yngste søn Hans Christensen, 3½ år i Busene, 47
 
32 Anmeldt 24/9 1835: hmd. Christen Pedersen Sems datter Ane Kirstine, 11 år i Busene, 47
 
33 Anmeldt 26/9 1835: hmd. Christen Pedersen Sems datter Else, 7 år i Busene, opslag 26, 47
 
34 Anmeldt 11/10 1835: inds., karl Lars Pedersen [ingen alder i Kirkebogen] i Busemarke, 58
Lars Pedersen efterlader sig enke
 
35 Anmeldt 16/10 1835: gmd. Johannes Sørensens søn Lars Johansen, 11 år i Magleby, 58
se skifte 166
 
36 Anmeldt 27/11 1835: hmd. Peder Thisteds ældste søn Mathias Pedersen, 14 år i Mandemarke, 66
se skifte 117
 
37 Skifte 12/12 1835: gmd. Jens Pedersen Torpes steddatter Sophie Kirstine Pedersdatter, 20 år på gård nr. 5 i Busemarke By
[Sophie Kirstine Pedersdatter er datter af afg. gmd. Peder Jeppesen i Busemarke]. Se skifte 55
Sophie Kirstine Pedersdatter var ugift, døde i barselsseng efter at have født en søn Hans Peter Jensen, faderen blev angivet at være gmd. søn Jens Nielsen i Busemarke, som var syg og ikke fuldmyndig
 
38 Skifte 6/2 1836: gmd. Hemming Jacobsen, 42 år på gård nr. 12 i Magleby, 69
enke Karen Larsdatter
Forældre: se II skifte 74
arvinger er
bror til afdøde gmd. Jens Jacobsen i Råbymagle
bror til afdøde Søren Jacobsen i Udby
broder til enke gmd. unge Peder Larsen i Busene
 
40 Skifte 17/5 1836: Else Marie Jensdatter, 36 år i Busemarke, 78
enkemand hmd. Johan Frederiksen, børn:
1 Peder Johansen, 10
3 Niels Jørgen Johansen, 8
3 Karen Kirstine Johansdatter, 6
4 Kirsten Johansdatter, 4
5 Maren Kirstine Johansdatter, 2
 
41 Skifte 21/5 1836: hmd. Lars Larsen, 56 år på gård nr. 15 i Busemarke, 81
den afdøde fæstegmd. i ægteskab med Bodil Frederiksdatter: se I skifte 163
1 Karen Kirstine Larsdatter = hmd. Diderik Hansen i Søndre Egebjerg på Falster
2 Ane Lucie Larsdatter = hmd Rasmus Jensen i Søndre Egebjerg
børn med enken Bodil Jensdatter:
3 Jens Larsen, 6
 
42 Anmeldt 6/7 1836: gmd. Hemming Hansen i Busene, 49 3/4 år, anmeldt af hans broder hmd. Niels Hansen i Magleby, 83
 
43 Skifte 1/11 1836: Maren Kirstine Pedersdatter, 63 år i Mandemarke, 93
1. mand gmd. Hans Rasmussen
1 Jens Hansen, 32, hmd. i Busene
2 Kirstine Hansdatter = gmd. Niels Larsen i Mandemarke
2 enkemand Diderik Poulsen
3 Hans Diderichsen, 23
4 Ellen Kirstine Diderichsdatter = gmd. Lars Larsen i Ålebæk
5 Kirsten Diderichsdatter, ugift
 
44 Skifte 10/12 1836: gmd, sognefoged Niels Pedersen Suldrup, 52 år på gård nr. 12 i Mandemarke, 97
1. kone Kirstine Margrethe Hemmingsdatter, se II skifte 53
1 Else Margrethe Nielsdatter = Peder Johansen i Busemarke
2 Ane Kirstine Nielsdatter, ugift
3 Mette Marie Nielsdatter, ugift
2. enke Sidse Kirstine Larsdatter, lavværge: far gmd Lars Madsen i Nyborre
4 Peder Nielsen, 11
5 Kirstine Margrethe Nielsdatter, 4
 
45 Anmeldt 17/12 1836: hmd. Anders Hansens datter Maren Sophie Andersdatter, 21 år i Magleby, 101
 
46 Anmeldt 18/9 1837: hmd Lars Johansens far hmd. Johannes Pedersen af Busemarke 75 år, 114
 
47 Skifte 7/10 1837: gmd. Jochum Henningsen på fæstegård nr. 11 i Råbymagle, 115
1. kone afdøde Mette Hemmingsdatter, se I skifte 138
1 Hemming Jochumsen, 24
2. enke Kirsten Hemmingsdatter
2 Rasmus Jochumsen, 22
3 Anders Jochumsen, 20
4 Hans Jochumsen, 17
5 Jørgen Jochumsen, 17
6 Mette Kirstine Jochumsdatter, ugift
 
48 Anmeldt 13/10 1837: hmd Jacob Hansens far Hans Jacobsen, 83 år i Busene, 119
 
50 Skifte 8/11 1837: Mette Kirstine Rasmusdatter, 51 år på gård nr. 3 i Mandemarke,
enkemand fæste gmd. Jens Hansen, se skifte 98
børn:
1 Kirsten Jensdatter = gmd Peder Jensen i Busene
2 Anne Kirstine Jensdatter, 20, ugift
3 Karen Jensdatter, 17, ugift
4 Anne Elisabeth Jensdatter, 12
 
52 Anmeldt 18/3 1838: gmd. Lars Pedersens kone Anne Kirstine Pedersdatter, 80 år i Råby. Hun efterlader sig ingen børn, 131
 
54 Anmeldt 1/6 1838: ugift bødker Peder Christian Staal [Kuld], 37 år i Magleby
uægte søn af Sidse Hemmingsdatter = hmd. Jacob Jørgensen Kuld af Karensby, stedfar
 
55 Skifte 12/7 1838: Jeppe Pedersen, 25 år i Busemarke, 134
Peder Jeppesens søn og Jens Pedersen Torpes stedsøn
se II skifte 46
arvinger: moderen Anne Kirstine Frendesdatters børn
A med Peder Jeppesen, se II skifte 46
1 Ane Kirstine Pedersdatter, se skifte 71
2 Sophie Pedersdatter, søn Hans Peder Jensen
B med Knud Caspersen, se II skifte 63
3 Bodil Kirstine Knudsdatter
4 Maren Margrethe Knudsdatter,
C med Jens Pedersen Torpe, se skifte 114
5 Peder Jensen
 
56 Skifte 26/7 1838: tjenestekarl Jens Pedersen Lendemark, 22 år i Magleby, 136
Jens Pedersen var uægte barn og efterlod sig hverken forældre eller søskende
arvinger:
1 morbror Jens Jensen, af Tøvelde, 62 år
2. morbror Rasmus Jensen, 47 år, tømmermand ved Nordfeldt
3. morbror gmd. hans Jensen af Elmelunde, død, børn:
a. Niels Hansen, 14
b. Ane Kirstine Hansdatter, ugift, tjenende i Hjertebjerg
c. Agnes Margrethe, ugift
4. morbror hmd Morten Jensen af S. Vestud, død, børn:
a. Jens Mortensen, 19
b. Niels Mortensen, 12
c. Agnete Mortensdatter, ugift
d. Cathrine Mortensdatter, ligeledes
5. mosteren Ane Jensdatter = hmd Lars Hansen i Hjelm, begge døde, børn
a. Han Jørgen Larsen, 22
b. Jens Larsen, 19
 
57 Skifte 30/10 1838: Jørgen Willumsens hustru Birthe Marie Christiansdatter, 43 år på gård nr. 1 i Busemarke, 138
arvinger, fællesbørn:
1 Hans Jørgensen, 16
2 Christian Jørgensen, 14
3 Peder Jørgensen, 8
4 Jørgen Jørgensen, 4
5 Maren Kirstine Jørgensdatter, 12
6 Karen Sophie Jørgensdatter, 10
 
58 Anmeldt 17/1 1839: gmd. Johannes Sørensens ugifte datter Margrethe Johannesdatter, 26 år i Magleby, 150
se skifte 166
 
59 Anmeldt 18/1 1839: gmd. Peder Jacobsen i Busene, 150
Peder Jacobsen af Busene, død 12/12 1821, 70 år.
enke, Anne Rasmusdatter
arvinger:
1 Karen Pedersdatter, død = gmd. Hemming Pedersen, børn, se II skifte 62
a. Peder Hemmingsen, 23
b. Rasmus Hemmingsen, 21
2 Margrethe Pedersdatter = gmd. Rasmus Jensen af Østermark
3 Anne Kirstine Pedersdatter = inds. Peder Jensen i Stege
4 Kirsten Pedersdatter, død = gmd. Peder Larsen af Busene, børn
a. Lars Pedersen, 20
 
60 Skifte 16/4 1839: fæstegmd. Jens Jacobsen, 67½ år på gård nr. 5 i Magleby, 158
enke Ingeborg Hemmingsdatter, børn:
1 Ludvig Jensen, gmd. i Sprove
2 Jacob Jensen, gmd. i Mandemarke
3 Lars Jensen, 24
4 Hans Jensen, 22
5 Hemming Jensen, 18
6 Jens Peder Jensen, 13
7 Ane Kirstine Jensdatter = gmd. Niels Hendriksen i Magleby
8 Marie Jensdatter = gmd Peder Rasmussen i Nøbølle
9 Ane Sophie Jensdatter, ugift
10 Sidse Kirstine Jensen, ugift
 
61 Skifte 12/7 1839: Ane Sophie Nielsdatter, 44 år i Råbymagle, 168
enkemand hmd. Jens Jensen, se skifte 1
børn:
1 Jens Pedersen, 18
2 Lars Pedersen, 13
3 Maren Pedersdatter = inds. Jens Larsen i Tostrup Kobbel
4 Kirstine Pedersdatter, ugift
5 Anne Kirstine Pedersdatter, ugift
 
62 Skifte 17/7 1839: Lars Christensens enke Sidse Olsdatter, 70 år på udflyttergård nr. 6 i Mandemarke, 170
enkens arvinger i ægteskab med Lars Christensen, se II skifte 61
1 Ole Larsen, 37
2 Jens Larsen, 30, for tiden i København
3 Bodil Larsdatter = gmd Jacob Andersen i Mandemarke
4 Ane Margrethe Larsdatter = hmd Frederik Christiansen ibid
5 Karen Larsdatter, ugift, tjenende i Mandemarke
 
63 Skifte 27/7 1839: hmd. Claus Sørensen Visberg, 59 år i Mandemarke, 174
A kone Bodil Hemmingsdatter, se I skifte 157
1 Søren Clausen, 27, tjenende i Nyborre
2 Helene Clausdatter, ugift
3 Anne Marie Clausdatter, ugift
B kone Anne Marie Hemmingsdatter, se I skifte 169
4 Bodil Cathrine Clausdatter
C enke Bodil Jørgensdatter
5 Giertud Cathrine Clausdatter
 
64 Skifte 16/9 1839: gmd. Frederik Hemmingsen i Råbymagle, 70 år, 176
der underskrives af:
Hemming Frederiksen
Rasmus Frederiksen
Peder Frederiksen
Søren Frederiksen
Margrethe Kirstine Frederiksdatter, værge Anders Rasmussen
Kirsten Frederiksdatter, værge Niels Andersen
Ane Kirstine Frederiksdatter, værge Jens Larsen
Jens Frederiksen
Hans Frederiksen
 
66 Skifte 26/11 1839: hmd. Rasmus Pedersen Frandsen, 46 år i Mandemarke, 177
[Rasmus Pedersen Frandsen, født ca. 1793, død 1839 i Mandemarke, søn af
Peder Rasmussen, født ca. 1750, død 1830 i Mandemarke og
Sidse Olsdatter, født 1755 i Stubberup]
Afdød kone Karen Jensdatter, se II skifte 73
afdøde efterlader sig ingen ægte børn
arvinger
1. enke Kirsten Christensdatter [født 9/1 1808 i Magleby, død 4/2 1890 i Magleby, datter af skomager Christen Hansen]
2. farbror Rasmus Hansen = Sophie Nielsdatter, børn:
2. Kirsten Rasmusdatter [13/3 1803 i Magleby] = hmd Ole Hansen i Magleby
3. Anne Sophie Rasmusdatter, ugift
4. farbroderen Frans Rasmussen i Hårbølle. [FT 1801: Frants Rasmussen, 62 og Anne Nielsdatter, 59]
[farbror Hans Rasmussen i Mandemarke = Kirsten Nielsdatter | Kirsten Hemmingsdatter | Maren Kirstine Pedersdatter
4. Peder Hansen [døbt 19/3 1777] i Råbymagle
5. Hans Hansen [døbt 12/8 1787], hmd. i Mandemarke ?
6. Jens Hansen [født ca. 1805] i Busene ?
7. Kirstine Hansdatter [døbt 15/12 1795] = gmd Niels Larsen i Mandemarke
[faster Maren Rasmusdatter og Jacob Pedersen. FT 1801: 52 år og 43 år]
8. Johannes Jacobsen i Magleby [døbt 4/2 1793 i Busene]
9. Rasmus Jacobsen, [født 1786] som er død og ...
 
[Ole Andersen gift med Maren Gregersdatter og Anne Laursdatter, børn: ]
[mor: Sidse Olsdatter = Peder Rasmussen, se ovenfor]
[morbror Anders Olsen og Johanne Hansdatter]
10. hmd [skrædder] Hans Andersen i Mandemarke [født 1803 i Mandemarke]
11. smed Ole Andersen, i Æbelnæs [født 1805 i Mandemarke]
12. Trine [Anne Kathrine] Andersdatter [født 1799 i Bidsinge], gift med smed Peder..
13. morbror Lars Olsen af Røddinge [døbt 1759 i Stubberup, FT 1834 i Røddinge: Lars Olsen, 76
14. morbror Jørgen Olsen, [døbt 1769 i Stubberup], som er død.
15. moster Margrethe [Olesdatter = Hans Marcussen], som er død og efterlader sig
a. Mette Hansdatter = Christen Pedersen Semb af Busene?
b. Kirsten Hansdatter = Rasmus Jørgensen
16. moster Maren Olsdatter [død 1831 i Mandemarke = Peder Mortensen], børn
a. Ole Pedersen, hmd i Ålebæk
b. Morten Pedersen i København
c. Hemming Pedersen, ligeledes
d. Sidse Pedersdatter = Peder Mathiasen Thisted i Mandemarke
e. Anne Pedersdatter = Christopher Hansen i S. V.
 
68 Anmeldt 31/1 1830: af gmd. Anders Hansen i Råbymagle, at hans moder hmd. Hemming Pedersens enke, Ellen Andersdatter er død 82 år, hun efterlader sig kun myndige arvinger, 190
 
69 Anmeldt 6/2 1840: hmd. Rasmus Hansen og Anne Cathrine Johansdatter i Mandemarke: deres søn Christian Rasmussen, 3 år, 190
 
70 Anmeldt 17/4 1840: gmd. Niels Andersens stedsøn Hemming Pedersen, 5 år i Mandemarke, [far: afdøde gmd Peder Nielsen], 191
se skifte 27
 
71 Skifte 14/5 1840: Jens Pedersen Torpes ugifte steddatter Anne Kirstine Pedersdatter, 30 år i Busemarke. [datter af afdøde gmd Peder Jeppesen i Busemarke], se skifte 55
arvinger:
1 moderen Anne Kirstine [Frendesdatter] = gmd Jens Pedersen Torpe i Busemarke
2 helsøster Sophie Pedersdatter, søn Hans Peder Jensen, 4
3 halvsøsteren Bodil Kirstine Knudsdatter, ugift
4 halvbroderen Peder Jensen, søn af gmd Jens Pedersen og hendes moder
5 halvsøster, Maren Margrethe Knudsdatter, ugift
 
72 Anmeldt 15/5 1840: af gmd. Lars Hemmingsen i Magleby, at hans svoger hmd, skomager Johannes Jacobsen, 47 år, 192
 
72 a Anmeldt 19/5 1840: Peder Nielsens far gmd. Niels Hansen 80 år i Magleby, 192
han efterlader sig enke og børn
 
73 Skifte 19/5 1840: Hemming Pedersen, 5 år i Mandemarke
moder Kirsten Frederiksdatter
1. mand gmd Peder Nielsen i Mandemarke
2 Lars Pedersen, 10
3 Ane Kirstine Pedersdatter
4 Ane Elisabeth Pedersdatter
2. mand Niels Andersen
5 Ellen Johanne Nielsdatter
 
74 Skifte, 31/7 1840: tjenestekarl Christen Larsen, 33 år hos gmd. Jens Larsen på gård nr. 7 i Busene, 194
Kirkebogen: tjenende gmd. Jens Larsen i Busene, med hvis datter han var gift, død 13 dage efter brylluppet
se II skifte 74
arvinger
1 afdødes moder Anne Hemmingsdatter, nu = gmd Anders Hemmingsen i Råby. Se skifte 158
2 broderen Jens Larsen, 29
3 søsteren Else Margrethe Larsdatter = Ole Pedersen i Nyborre
4 Sophie Larsdatter = Christen Hansen i Udby
5 Kirsten Larsdatter, 26, tjenende i Magleby Præstegård
6 Ellen Larsdatter, 25, tjenende på Ålebækgård, ugift
7 Ane Kirstine Larsdatter, 23, ugift, tjenende i Råby
8 Maren Larsdatter, 21, ugift
 
75 Anmeldt 6/8 1840: af ungkarl Jørgen Pedersen Thisted, at hans søster, Ane Kirsten Pedersdatters søn, Hans Peder Thisted, 5 mdr. død i Busene. Moderen ugift, 196
 
76 Anmeldt 3/10 1840: hmd. Frederik Hemmingsens søn Peder Frederiksen, 18 år i Magleby, 196. Se Skifte 89
 
77 Skifte 27/3 1841: Margrethe Larsdatter, 33 år i Busene
enkemand fæste gmd. Hans Nielsen Brandt, fælles børn:
1 Niels Hansen, 9
2 Lars Hansen, 3
3 Anne Kirstine, 10
 
78 Anmeldt 9/4 1841: hmd. Ole Augustesen i Magleby, 74 år, 206
 
80 Skifte 23/4 1842: fæstegmd. Jens Jacobsen, 55 år i Råbymagle, 206
1. kone Ane Kirstine Pedersdatter, se III skifte 117
1 Jens Jensen, 32, tjenende i Nyborre
2 Hans Jensen, 23, tjenende samme sted
3 Kirsten Jensdatter, ugift, se skifte 110
4 Ane Kirstine Jensdatter, ugift, se skifte 96
2. enke Ane Jensdatter
5 Jacob Jensen, 6
6 Jens Peder Jensen, 4
 
81 Skifte 21/8 1841: hmd. Jens Casper Hansen, 40 år i Mandemarke, 214
fundet hængt på loftet i huset
enke Ane Marie Hansdatter i uskiftet bo, børn:
1 Hans Jensen, 5
2 Frederik Christian Jensen, 2
3 Cathrine Jensdatter, 11
4 Kirstine Margrethe Jensdatter, 8
5 Mette Kirstine Jensdatter, 6
 
82 Anmeldt 27/1 1842: af Hans Pedersen, hans far hmd. Peder Hansen, 65 år i Råbymagle, 65, 222
enken sidder i uskiftet bo, se 115 Anmeldt
 
83 Skifte 23/2 1842: Rasmus Jensens stedsøn Hans Jørgen Pedersen, død som soldat den 3/9 1840, 223
moderen Karen Hendriksdatter, se skifte 118
1. mand Peder Hansen, se II, skifte 102,
børn:
1 Marie Kirstine Pedersdatter, ugift
2 Karen Kirstine Pedersdatter, ugift
2. mand Rasmus Jensen i Busemarke
 
84 Anmeldt 16/3 1842: hmd. Lars Nielsens kone Margrethe Jeppesdatter, død 65 år i Mandemarke,
Kongelig kundgørelse opslag 114, 225 for hmd. Lars Nielsen og hustru Margrethe Jeppesdatter af Mandemarke, ingen børn eller livsarvinger ...
nedenfor testamente, skrevet efter 30 års ægteskab og underskrevet 5/8 1839 i Stege
 
85 Skifte 9/5 1842: Hans Hemmingsen, 39 år, tjenestekarl for gmd. Lars Møller Mathiesen i Stubberup, 227
arvinger
1 moderen Marie Christensdatter = gmd. Lars Sørensen i Sømarke
2 helbroder Christian Hemmingsen, hmd. i Sømarke, 35 år
3 halvbroder Hemming Larsen, 27, tjenende for Lars Sørensen
4 ditto Jacob Larsen, 25, ligeledes for Lars Sørensen
5 Helsøster Ane Kirstine Hemmingsdatter = gårdfæster Jens Pedersen i Mandemarke
6 halv forster?datter, Karen Kirstine Hansdatter, 9, datter af inds. Hans Andersen i Stubberup
 
86 Anmeldt 24/5 1842: af gmd Lars Hemmingsen i Magleby: Peder Mathiasen Smeds kone Maren Hansdatter 74 år i Magleby, 229
 
87 Anmeldt 6/6 1842: Jørgen Larsens far hmd. Lars Jørgensen 66 år i Busene, 229
 
88 Anmeldt 14/6 1842 af gmd. Niels Henrichsen i Magleby, at hans søn Christian Nielsen, død 21 år, 229
Christian Nielsen, født 4/2 1821 i Magleby
 
89 Skifte 15/6 1842: hmd. Frederik Hemmingsen i Magleby, 60 år, 229
enke Bodil Cathrine Nielsdatter
Bemærk, at søn Peder Frederiksen er død 18 år, se Anmeldt 76
arvinger:
1 broder Anders Hemmingsen
a. søn Peder Andersen, 22, tjenende for Mathias Larsen i Sømarke
b. søn Lars Andersen, 16, tjenende på Ålebækgård
c. datter Karen Kirstine Andersdatter, ugift, tjenende for gmd Niels Jacobsen i Råbymagle
2 helsøster Ane Kirstine Hemmingsdatter = Christian Ludvigsen i Magleby
3 halvbroder Jens Hemmingsen vægter i Ulvsholm?
4 halvsøster Karen = inds. Jens Hansen på Bogø, begge er døde
a. datter Maren Kirstine Jensdatter
b. datter kan ikke læse navnet
 
90 Anmeldt 11/10 1842: inds. Peder Larsens moder, hmd. Lars Christensens enke Mette Kirstine Nielsdatter, 76 år i Råbymagle, 233
Se II skifte 116
 
91 Anmeldt 11/10 1842: gmd. i Mandemarke Hans Jensens søn Hans Hansen, 26 år, ugift, 233
Se skifte 167

92 Anmeldt 5/11 1842: gmd. i Busemarke Jens Pedersen Ouveds ugifte datter Sophie, med Jørgen Larsen på Tofstrup Vængesgård, havde født et hjemmedøbt drengebarn Hans Peder Jørgensen, 18 timer, 234

93 Skifte 18/11 1842: hmd, smed Johannes Hansen, 38 år i Magleby, 234
enke Marie Espensdatter, se skifte 137
hendes lavværge faderen bødker Espen Hansen i Magleby
børn:
1. Hans Peter Johansen, 6
2. Ane Cathrine Johansdatter, 8 uger
 
94 Anmeldt 2/1 1843: inds. i Busene Frederik Hansens svigermor, hmd. Hans Jørgensens hustru Sidse Hansdatter, 60 år i Busene, 241. Se nedenfor

97 Anmeldt 15/5 1843: inds. Frederik Hansens svigerfar hmd. Hans Jørgensen i Busene, død 62 år. Han efterlader sig en datter Margrethe, gift med anmelderen, 245. Se ovenfor

95 Skifte 27/3 1843: gmd. Jens Larsen i Råbymagle, 32 år, 241
enke Ane Kirstine Frederiksdatter, med værge broderen Rasmus Frederiksen i Magleby
arvinger
1 enken Ane Kirstine Frederiksdatter, børn
2 Lars Jensen, 9
3 Sidse Margrethe Jensdatter, 8
4 Katrine Jensdatter, 5
5 Ane Kirstine Jensdatter, 4
 
96 Skifte 10/4 1843: tjenestepige Ane Kirstine Jensdatter, 22 år, afdøde gmd. Jens Jacobsens datter i Råby, 244
se skifte 80
 • søskende
 • 1 Kirsten Jensdatter, ugift
  2 Jens Jensen, 34 i Frenderup
  3 Hans Jensen, 25
  halvsøskende
  4 Jacob Jensen, 8
  5 Jens Peder Jensen, 5
   
  98 Skifte 19/5 1843: gmd. Jens Hansen i Mandemarke, 57 år, 246
  [afdøde kone Mette Kirstine Rasmusdatter], se skifte 50
  arvinger, døtre
  1 Kirsten Jensdatter = gmd Peder Jensen i Busene
  2 Karen Jensdatter = Lars Nielsen i Mandemarke
  3 Anne Kirstine Jensdatter, ugift
  4 Anne Elisabeth Jensdatter, ugift
   
  99 Anmeldt 6/6 1843: Jørgen Jacobsens far hmd. Jacob Hansen i Busene, 59 år, efterlader sig enke og børn, 250
   
  100 Anmeldt 4/7 1843: gmd. i Stubberup Hemming Frederiksens datter, Maren Kirstine, død 22 år, 252
   
  101 Skifte 11/7 1843: fæstegmd. Ole Rasmussen, 69 år på gård nr. 3 i Busene, 252
  enke Margrethe Hansdatter, 60 år, børn:
  1 Hans Olsen, 27
  2 Rasmus Olsen, 25
  3 Ane Sophie Olsdatter = hmd Søren Pedersen i Karensby
  4 Karen Olsdatter = Peder Jensen i Udby
  5 Ane Olsdatter, 22, ugift
  6 Maren Kirstine Olsdatter, 19, ugift
  7 Else Olsdatter, 16, ugift
   
  102 Skifte 8/8 1843: hmd. Hans Rasmussen i Mandemarke, 29 år, 257
  enke Kirsten Pedersdatter, børn:
  1 Karen Hansdatter, 4
  2 Bodil Kirstine Hansdatter, 1
   
  103 Skifte 10/10 1843: hmd. Jens Svendsen i hus nr. 23 i Mandemarke, 34 år, 259. Se også skifte 43
  mødt
  1 enke Kirsten Dideriksdatter, med lavværge gmd. Diderik Poulsen i Mandemarke
  2 farbroder Lars Svendsen i Råbylille
  afdødes barn med enken:
  a. Maren Kirstine Jensdatter, 1
   
  105 Anmeldt 24/12 1843: Marthe Abelsdatter, gmd. Anders Jensens steddatter i Råbymagle, 276
  hun døde 58 år, hendes fader var gmd. Abel Nielsen i Råbymagle
   
  106 Skifte 9/2 1844: smed Hans Christian Smith i Mandemarke, 70 år, 276
  arvinger, børn
  1 Frederik Hansen, 30 år, tjenende på stedet?
  2 Mathias Hansen, 24 år, tjenende på Nordfeld
  3 Johannes Hansen, død, børn:
  a. Hans Peder Johansen, 7
  b. Ane Cathrine Johansdatter, 9
  4 Marie Hansdatter, ugift, tjenende i København
  5 Ane Marie Hansdatter = gmd Cleophas Nielsen i Mandemarke
  6 Stine Hansdatter, ugift, tjenende i København
  mødt forskellige herunder hmd Hemming Hemmingsen, af Magleby, som er morfader til afdøde Johannes Hansens børn
   
  107 Anmeldt 19/2 1844: hmd. i Mandemarke Hans Hemmingsens ugifte steddatter Kirsten Hansdatters barn Maren Sophie Sørensdatter, død 8 mdr, 279
   
  108 Anmeldt 24/2 1844: hmd i Råbymagle Peder Larsens datter Sidse Kirstine død 17 år, 280
   
  109 Skifte 29/2 1844: Sidse Rasmusdatter i Busene, 51 år, 180
  enkemand gmd. gl. Peder Larsen, børn:
  1 Lars Pedersen, 29
  2 Niels Pedersen, 21
  3 Margrethe Pedersdatter = gmd Rasmus Hemmingsen i Busene
  4 Maren Pedersdatter = Jens Christiansen i ?
  5 Ane Kirstine Pedersdatter, ugift
  6 Kirsten Pedersdatter, ugift
   
  110 Skifte 2/5 1844: pige Kirsten Jensdatter, 29 år i Råbymagle, 286
  datter af afdøde gmd. Jens Jacobsen, se skifte 80
  afdødes brødre:
  1 Jens Jensen, 35, tjenende i Frenderup
  2 Hans Jensen, 26, tjenende i -
  afdødes ½brødre:
  3 Jacob Jensen, 9
  4 Jens Peder Jensen, 6
   
  111 Skifte 30/5 1844: Maren Kirstine Larsdatter, 34 år på gård nr. 9 i Magleby, 287
  enkemand gmd. Peder Nielsen, børn:
  1 Lars Pedersen, 6
  2 en endnu ikke døbt datter
   
  112 Anmeldt 5/8 1844, hmd. Lars Hendriksen af Magleby, 51 år, død af Tyfus
   
  113 Skifte 7/8 1844: gmd. Peder Nielsen Brandt, 55 år på udflyttergård nr. 8 i Råbymagle, 290
  1 kone Kirsten Rasmusdatter, se II skifte 107
  1 Niels Pedersen, 22, tjenende i Busene
  2 Hans Pedersen, 21, tjenende i Keldbylille
  3 Jens Pedersen, 20, hjemme
  4 Rasmus Pedersen, 11, hjemme
  5 Birthe Pedersdatter, 19, ugift
  6 Ane Pedersdatter, 17, ugift
  7 Karen Kirstine Pedersdatter, 16
  2 enke Trine Hansdatter
  8 Lars Pedersen, 8
  9 Hans Jørgen Pedersen, 4
  10 Kirsten Pedersdatter, 7
   
  115 Anmeldt 22/9 1844: at hmd. Peder Hansen, enke Ane Margrethe Nielsdatter i Råbymagle, 70 år
  Peder Hansen, se 82 Anmeldt
   
  116 Skifte 24/9 1844: Ane Elisabeth Mogensdatter, 51 år i Mandemarke, 292
  hendes børn:
  1. mand med Peder Andersen i København
  1 Jørgen Pedersen, 24, tjenende i København
  2. enkemand hmd. Niels Jensen Frimand
  2 Peder Nielsen, 15
  3 Ane Kirstine Nielsdatter, ugift, 19
   
  117 Skifte 28/9 1844: husfolk: Sidse Pedersdatter, død 27/7 1844, 45 år af tyfus og hendes mand Peder Mathiasen Thisted, død 8/8 1844, 60 år af tyfus, på gård nr. 24 i Mandemarke, 294
  se 22 Anmeldt
  arvinger:
  1 kone: Kirsten Jensdatter
  1 Jørgen Pedersen, 33, hmd. i Busene
  2 Kirsten Marie Pedersdatter, 29, ugift
  3 Ane Kirstine Pedersdatter, 28, ugift
  2 kone: Sidse Pedersdatter
  4 Hans Pedersen, 20
  5 Christian Pedersen, 16
  6 Kirsten Pedersdatter, 18
  7 Maren Pedersdatter, 14
  8 Andrine Pedersdatter, 12
  9 Lotte Cathrine Pedersdatter, 5
   
  118 Skifte 7/10 1844: Karen Hendrichsdatter, 56 år på gård nr. 16 i Busemarke, 296
  1. mand Peder Hansen, se II skifte 102
  børn:
  a. Maren Kirstine Rasmusdatter = Johan Pedersen, tjenende i Stege
  b. Karen Kirstine Rasmusdatter = gårdbestyrer Jens Nielsen i Busemarke
  enkemand Rasmus Jensen
   
  119 Anmeldt 10/1 1845: hmd gl. Hans Larsens kone Cathrine Pedersdatter, 49 år død af tyfus i Mandemarke, 317
   
  120 Anmeldt 10/1 1845: hmd. Mads Hansen Ibsens kone Kirsten Cleophasdatter, 59 år i Stubberup, 317
  se I skifte 161
   
  121 Anmeldt 16/1 1845: gmd. Peder Hansens enke Anne Rasmusdatter, 71 år, død af tyfus i Mandemarke, 317
   
  122 Skifte 31/1 1845: Holger Frederiksen i Busene, 50 år, 317
  enke Bolette Madsdatter, 35 år, børn
  1 Frederik Holgersen, 7
  2 Maren Kirstine Holgersdatter, 5
  3 Karen Marie Holgersdatter, 2
   
  123 Skifte 5/3 1845: gmd. Niels Hendriksen, 74 år i Busemarke, 320
  enke Elisabeth Pedersdatter, 72 år
  børn
  1 Hans Nielsen Møller, 44
  2 Rasmus Nielsen, gmd. 41
  3 Niels David Nielsen, gmd. 38
  4 Jens Nielsen, 30
  5 Peder Nielsen, forhen gmd. død
  a. Lars Pedersen, 15
  b. Ane Kirstine Pedersdatter, ugift, 19
  c. Ane Kirstine Pedersdatter, 12
  6 Karen Nielsdatter = gmd. Peder Hemmingsen i Busemarke
   
  124 Anmeldt 13/3 1845: hmd. Hans Jensen Tydskes enke i Magleby, 322
  se I skifte 160
   
  125 Anmeldt 22/4 1845: hmd. unge Lars Nielsen, 65 år i Mandemarke. enke, 323
   
  126 Anmeldt 2/5 1845: skovfoged Peder Jørgensen i Klintskoven, 57 år, 323
  hustru Mette Kirstine Pedersdatter, ingen livsarvinger
   
  127 Anmeldt 26/5 1845: pige Ane Sophie Rasmusdatter, 38 år, død af tyfus, for hmd. Ole Larsen i Magleby, 325
  [far: afg hmd Rasmus Hansen datter i Magleby Skovhus]
   
  128 Anmeldt 23/6 1845: hmd i Magleby Espen Hansen Bødkers datter Anne Kirstine Espensdatter, 19 år, 325
  se II skifte 88
   
  129 Anmeldt 2/7 1845, hmd. og tømrer Anders Hansen, 32 år i Magleby, han efterlader sig enke og fader Hans Andersen, 325
   
  130 Skifte 13/10 1845: hmd, smed Hemming Abrahamsen i Busemarke, 48 år, opslag 164, 325
  enke Maren Nielsdatter, 53 år, med lavværge gmd. Peder Nielsen i Magleby, børn:
  1 Jens Hemmingsen, 12
  2 Ane Kirstine Hemmingsdatter, 14
   
  131 Anmeldt 22/11 1845: at fattiglem Maren Kirstine Rasmusdatter i Busemarke, 38 år, 327
  Kirkebog: hustru til tjenestetyende Johannes Jensen i Stege
   
  132 Anmeldt 12/12 1845: gmd. Anders Jensen i Råbymagle, 50 år, 327
  han efterlader sig enke, 1 søn og 3 ugifte døtre
   
  133 Skifte 7/1 1846: gmd. Anders Jensen, 46 år i Råbymagle, 333
  arvinger:
  1 afdødes moder Ane Marie Andersdatter, enke efter afdøde gmd. Jens Pedersen i N. Vestud
  2 enke Bodil Abelsdatter
  3 helbroder Jørgen Jensen, 47, arbejdsmand, boende i København
  4 do gmd Hans Jensen i Bidsinge, 45
  5 do inds. Lars Jensen, i N. Vestud, 36
  6 halvsøster Bodil Jensdatter, død = Niels Jensen i Tostrup, børn
  a. Karen Nielsdatter = skrædder B.B. Qvist i Pollerup
  b. Kirsten Nielsdatter, ugift
  7 halvsøster Ane Kirstine jensdatter = gmd Jens Madsen i Råby
  8 do Grethe Jensdatter, ugift,
  9 halvbroder, hmd Peder Jensen af N. Vestud, død, børn:
  a. Niels Pedersen, hmd i Ålebæk, 26
  b. Hans Pedersen, smed i S. Vestud, 22
  c. Hemming Pedersen, 20
  d. Bodil Pedersdatter = hmd Hans Rasmussen i Ålebæk
  e. Grethe Pedersdatter, ugift
  f. Ane Kirstine Pedersdatter, ugift
  10 halvsøster Maren Jensdatter, enke efter gmd Jørgen Andersen i Råbylille
  11 do Birthe Jensdatter = gmd Lars Jensen i Svensmarke
  12 do Karen Jensdatter = hmd Lars Hemmingsen i Råbylille, død, børn
  a. Bodil Pedersdatter, ugift
  b. Karen Kirstine = hmd Peder Jensen i Borre
  c. Kirstine Larsdatter, ugift, tjenende i København
  d. Ane Kirstine Larsdatter, ugift, tjenende i København
  13 halvsøster Kirsten Jensdatter = hmd Hans Jensen i N. Vestud
  14 halvsøster Ane Kirstine, død = Niels Larsen i Sømarke, børn
  a. Jens Nielsen, inds. i Østermark, 26
  b. Ane Kirstine Nielsdatter = ? i Tøvelde
   
  134 Skifte 9/1 1846: Rasmus Andersen i Magleby, 55 år, 338
  enke Mette Hansdatter, 46 år med lavværge broderen gmd. Peder Hansen i Bidsinge, børn:
  1 Lars Peder Rasmussen, 22
  2 Anders Rasmussen, 18
  3 Karen Kirstine Rasmusdatter, 13
   
  135 Skifte 14/1 1846: Mette Kirstine Albrechtsdatter, død 34 år, på gård nr. 14 i Råbymagle, 340
  enkemand sognefoged Niels Martin Pedersen, se skifte 180
  børn:
  1 Karen Kirstine Nielsdatter, 10
  2 Kirsten Nielsdatter, 7
  3 Anne Kirstine Nielsdatter, 6
  4 Ane Sophie Nielsdatter, 3
   
  136 Anmeldt 26/1 1846: hmd. i Råbymagle Jens Pedersens datter Karen Jensdatter 28 år, 342. Se skifte 109 i skifter fra 1790
   
  137 Skifte 4/4 1846: Marie Espensdatter, 40 år i Magleby, 344
  1. mand Johannes Hansen, se skifte 93
  1 Hans Peter Johansen, 8
  2 Ane Cathrine Johansen, 11
  enkemand hmd. Hemming Hemmingsen
   
  138 Skifte 11/5 1846: Karen Sophie Larsdatter, 60 år i Busemarke, 346
  enkemand gmd. Niels Hansen
  afdødes børn med 1. mand Hemming Pedersen, se skifte 26
  1 Hemming Hemmingsen, i Nøbølle, 39
  2 gmd Hans Hemmingsen i Stubberup, 37
  3 Peder Hemmingsen, i Busemarke, 33
  4 Lars Hemmingsen i Stubberup, 24
  5 Rasmus Hemmingsen i Mandemarke, 24
  6 Jacob Hemmingsen i Mandemarke, 20
  7 Kisten Hemmingsdatter = hmd Lars Pedersen i Mandemarke
  8 Sophie Hemmingsdatter = inds. Hendrik Nielsen i Magleby
  9 Sidse Kirstine Hemmingsdatter, tjenende på Klintholm, 31
  10 Ane Sophie Hemmingsdatter, tjenende i København, 30
  11 Else Marie Hemmingsdatter, tjenende i Frenderup, 27
  12 Maren Hemmingsdatter, tjenende i Busene, 22
  13 Karen Hemmingsdatter, 18
  2. enkemand Niels Hansen
   
  139 Skifte 13/7 1846: gmd. Frederik Pedersen, 40 år på gård nr. 6 i Busene, 358
  enke Mette Kirstine Jensdatter, børn:
  1 Peder Frederiksen, 6
  2 Kirstine Frederiksdatter, 10
  3 Anne Johanne Frederiksdatter, 8
  4 Bodil Cathrine Frederiksdatter, 4
  5 Karen Sophie Frederiksdatter, 2
   
  140 Anmeldt 19/7 1846: hmd Hans Andersens hustru Mette Cathrine Jensdatter, 34 år i Stubberup, 360
  se skifte 154
   
  141 Skifte 20/8 1846: hmd. Jeppe Jørgensen i Busene, 71 år, 360
  enke Kirsten Rasmusdatter, se skifte 181
   
  142 Anmeldt 7/9 1846, hmd. Lars Jeppesens enke Anne Margrethe Germansdatter, 70 år i Råbymagle, 362
  Se 2 Anmeldt
   
  143 Anmeldt 10/9 1846: tjenestepige Ane Elisabeth Pedersdatter, for hmd. Jacob Christensen Melby? i Magleby, 22 år, hun efterlader sig moder og søskende i Råbylille, 362
  9/10 1846, skifte hos hmd. Jacob Christensen Melby? i Magleby for hans afdøde tjenestepige Ane Elisabeth Pedersdatter af Råby, 363
  arvinger moder og halvsøster bor i Råby
   
  144 Anmeldt 24/11 1846 fattiglem Jacob Jørgensen Kuld, 70 år i Karensby, 364
  se skifte 148
   
  145 Skifte 7/12 1846: Anders Jensens enke Bodil Abelsdatter, 60 år på gård nr. 2 i Råbymagle, 364
  Bodil Abelsdatter med Niels Jørgensen, se II skifte 65
  1 Jørgen Nielsen, 31
  2 Ane Kirstine Nielsdatter, 28, ugift, tjenende i Hjertebjerg
  3 Maren Nielsdatter, 26, ugift
  4 Sidse Nielsdatter, 24, ugift
   
  146 Anmeldt 28/2 1847: fattiglem Peder Johannesen i Magleby, 22 år, søn af afdøde hmd. Johannes Jacobsen, 372
  se skifte 72
   
  147 Skifte 11/3 1847: Jens Nielsen Frimands enke Maren Knudsdatter, 70 år på gård nr. 25 i Mandemarke, 372
  se I skifte 170
  børn:
  1 Peder Jensen, 44, hmd i Magleby
  2 Jacob Jensen, 32, inds. i Busemarke
  3 Hemming Jensen, 29, inds. i Sømarke
  4 Dorthe Jensdatter, 43 = inds. Jens Christensen
  5 Anne Kathrine Jensdatter, 40= hmd. Christian Nielsen i S. Dame
  6 Karen Jensdatter, 36, = hmd Hans Larsen i Bisserup, på Sjælland, [Holsteinborg Sogn]
  7 Kirsten Jensdatter, ugift, tjenende i Vindebæk, [Fanefjord Sogn]
   
  148 Anmeldt 14/3 1847: aftægtsmand Jacob Jørgensen Kulds enke Sidse Hemmingsdatter i Karensby, død 82 år, 374
  Se Anmeldt 144
   
  149 Anmeldt 20/5 1847: pige Ane Jensdatter, 27 år, datter af skovfoged og hmd. Jens Henriksen i Råby, 374
  se 12 Anmeldt
   
  150 Skifte 4/9 1847: Sophie Albrechtsdatter, 39 år i Mandemarke, 374
  enkemand gmd. Ole Larsen, børn:
  1 Lars Olsen, 14
  2 Hans Olsen, 9
  3 Anne Kirstine Olsdatter, 13
  4 Bodil Olsdatter, 11
  5 Sidse Kirstine Olsdatter, 6
  6 Karen Olsdatter, 4
   
  151 Skifte 22/10 1847: Sophie Hansen, 23 år tjenestepige for forvalter Love på Klintskov, Magleby Sogn, 379
  datter af afdøde skovfoged Hans Christian Hansen ved Stubberup Skov, se II skifte 76
  ved skiftet medvirkede afdødes søster tjenestepige Marie Hansen på Liselund
   
  152 Skifte 1/12 1847: Maren Kirstine Andersdatter, 27 år på gård nr. 20 i Busemarke, 381
  enkemand Peder Jensen, børn:
  1 Ellen Kirstine Pedersdatter, ½
   
  153 Skifte 17/12 1847: Anne Kirstine Jensdatter i Råbymagle, 44 år, 383
  se skifte 133
  enkemand, Jens Madsen, børn
  1 Jens Jensen, 4
  2 Bodil Kirstine Jensdatter, 8
   
  154 Skifte 14/2 1848: hmd, væver Hans Andersen i Stubberup, 42 år, 388
  arvinger
  1. kone Maren Kirstine Larsdatter
  1 Karen Kirstine Hansdatter, 14, se skifte 85
  2. kone Mette Cathrine Jensdatter, se Anmeldt 140
  1 Jens Hansen, 12
  2 Hans Hansen, 8
  3 Maren Kirstine Hansdatter, 5
   
  155 Skifte 29/5 1848: fæstegmd. Niels Henrichsen, 65 år på gård nr. 4 i Magleby, 390
  1. kone Kirsten Hansdatter, ingen livsarvinger
  2. kone Sidse Kirstine Hansdatter, se II skifte 83
  1 Hans Nielsen, 29 i Nyborre
  2 Hendrich Nielsen, 19
  3 Jens Nielsen, 17
  4 Kisten Nielsdatter, 25, ugift, tjenende i Sømarke
  5 Anne Kirstine Nielsdatter, 21, ligeledes
  3. enke Ane Kirstine Jensdatter
  6 Peder Nielsen, 15
  7 Cidse Kirstine, 13
   
  156 Skifte 29/7 1848: gmd. Niels Jensen, 47 år på gård nr. 13 i Busemarke, 393
  enke Anne Kirstine Hansdatter, 46 år, børn
  1 Peder Nielsen, 7
  2 Anne Kirstine, 17
  3 Karen Nielsen, 14
  4 Kirsten Nielsen, 5
   
  157 Skifte 29/9 1848: ungkarl Lars Sørensen, 59 år, som døde hos fæstegmd. Rasmus Frederiksen i Magleby
  Se II skifte 30
  arvingerne: to søstre
  1 Ane Kirstine Sørensdatter, død = gmd Lars Jørgensen i Magleby
  a. søn Niels Larsen, inds. i Engerslev på Falster [Egeløv By, Nørre Vedby Sogn], 43 år
  b. Margrethe Larsdatter, død = gmd Hans Nielsen i Busene, børn
  1. Niels Hansen, 16
  2. Lars Hansen, 12
  3. Ane Kirstine Hansdatter, 17, ugift
  4. Kirsten Larsdatter = gmd Jens Pedersen i Råbymagle
  2 Else Margrethe Sørensdatter, død = gmd. Rasmus Frederiksen i Magleby. børn, se II skifte 82
  a. Hemming Rasmussen, 30, tjenende i Magleby
  b. Søren Rasmussen, 29, ligeledes
  c. Jens Rasmussen, 27 i Råby
  d. Ludvig Rasmussen, 25
  e. Hans Rasmussen, 23
  f. Frederik Rasmussen, 19
  h. Anne Kirstine Rasmusdatter, 21
   
  158 Skifte 30/9 1848: Anne Hemmingsdatter, 74 år i Råbymagle, 396
  arvinger
  enkemand fæste gmd. Anders Hemmingsen. Se Skifte 169
  1. mand Larsen Christensen, se II skifte 34
  1 Jens Larsen, 36
  2 Else Margrethe Larsdatter = gmd Ole Pedersen i Nyborre
  3 Sophie Larsdatter = Christen Hansen i Udby
  4 Maren Larsdatter = inds. Hans Jacobsen i Mandemarke
  5 Kirsten Larsdatter, ugift, tjener på Liselund
  6 Ellen Larsdatter, ugift 34
  7 Anne Kirstine Larsdatter, ugift
   
  159 Anmeldt 14/1 1849: hmd. Christen Hansen, skomager i Mandemarke, 66 år, 409
  han efterlader sig enke og 3 gifte fælles børn
   
  160 Anmeldt 22/3 1847: pige Dorothea Sophie Caroline Meiniche, 25½ år, datter af murer Johan Frederik Meiniche på Klintholm, 410
   
  161 Anmeldt 1/4 1849: gmd. Niels Larsens hustru Kirsten Hansdatter, 54 år i Mandemarke, 410
   
  163 Skifte 7/6 1849: Frederik Frederiksen i Busene, 410
  Søn af afdøde gmd. Frederik Pedersen i Busene: Frederik Frederiksen, 2 1/4 år, gmd. Anders Larsens Stedsøn.
  Se skifte 164 nedenfor
  arvinger:
  1 moderen Mette Kirstine Jensdatter = gmd Anders Larsen i Busene
  søskende:
  2 Peder Frederiksen, 8
  3 Kirstine Frederiksen, 10
  4 Ane Johanne Frederiksdatter,
  5 Bodil Katrine Frederiksdatter, 6
  6 Karen Sophie Frederiksdatter, 4
   
  164 Skifte 7/7 1849: Karen Sophie Frederiksdatter, 4 år, 412
  se skifte 163 overfor efter broderen
  arvinger:
  1 moderen Mette Kirstine Jensdatter = Anders Larsen af Busene
  søskende:
  2 Peder Frederiksen, 8
  3 Kirstine Frederiksdatter, 12
  4 Ane Johanne Frederiksdatter, 11
  5 Bodil Katrine Frederiksdatter, 6
   
  165 Skifte 10/6 1849: gmd. Jens Pedersen, 46 år på fæstegård nr. 1 i Råbymagle, 413
  enke Kirsten Larsdatter, børn:
  1 Lars Peter Jensen, 15
  2 Karen Marie Jensen, 17
  3 Ane Kirstine Jensdatter, 11
  4 Margrethe Kirstine Jensdatter, 6
   
  166 Skifte 7/6 1849: Mette Kirstine Larsdatter, 58 år i Magleby
  se skifte 35 og skifte 58
  enkemand fæste gmd. Johannes Sørensen
  1 Hans Christian Johansen, 21
  2 Kirsten Johansdatter = Lars Pedersen Sømarke
  3 Mette Kathrine Johansdatter, 18
   
  167 Skifte 6/8 1849: fæstegmd. Hans Jensen i Mandemarke, 65 år, 416
  se skifte 91
  enke Karen Jensdatter, 61 år, børn:
  1 Frederik Hansen, 34
  2 Christian Hansen, 26
  3 Kirsten Hansdatter, 25, ugift
  168 Anmeldt 15/8 1849: hmd. Jens Jensen i Magleby, 56 år, 418
   
  169 Skifte 18/8 1849: Anders Hemmingsen på fæstegård nr. 5 i Råbymagle, 418. Se Skifte 158
  arvinger, afdødes søskende
  1 Niels Hemmingsen, 65, fattiglem i Borre
  2 Hans Hemmingsen, 56, i Råbymagle
  3 Peder Hemmingsen, 47, hmd. i Råbymagle
  4 Hemming Hemmingsen, 45, hmd. i Nørre Vestud
  5 Kirsten Hemmingsdatter, enke efter gmd. Jochum Henningsen i Råby. Skifte 47
  6 Mette Hemmingsdatter, ligeledes gift med gmd. Jochum Henningsen i Råby, død
  a. søn Hemming Jochumsen, 35
  7 Anne Hemmingsdatter, død = Niels Nielsen i Borre, børn
  a. søn Hemming Nielsen, 33, skomager i Borre
  b. datter Maren, 26, ugift
  8 Maren Hemmingsdatter = hmd. Jens Hansen i Hjertebjerg
  9 Anne Kirstine Hemmingsdatter = aftægtsmand Hans Jensen
   
  170 Skifte 17/10 1849: Ane Nielsdatter, 37 år i Magleby, 424
  enkemand hmd. Hemming Hemmingsen, børn:
  1 Else Marie Hemmingsdatter, 2
   
  171 Anmeldt 3/12 1849: gmd. Jens Pedersen i Busene, 55 år
   
  172 Skifte 31/12 1849: ungkarl Rasmus Hansen, 26 år hos stedfaderen Hans Hemmingsen i Mandemarke, 430
  Faderen var Hans Christian Sørensen, død
  Moderen Johanne Jørgensdatter = Hans Hemmingsen
  søskende:
  2 Jens Hansen, 29, soldat
  3 Jacob Hansen, 25
  4 Kirstine Hansdatter, 32, ugift
   
  173 Anmeldt 19/1 1850: hmd. Frederik Hansen i Busene, 48 år, 431
  se 94, 97 Anmeldt
   
  174 Anmeldt 1/2 1850: Frederik Christian Biørnsen, smed? ved Klintholm, 431
   
  175 Skifte 22/2 1850: gmd. Christen Christophersen i Magleby, 75 år, 432
  1. kone Ane Katrine Rasmusdatter
  1. Jacob Christensen, 45, tjener i Stege
  2. kone med Anne Cathrine Pedersdatter, se II skifte 57
  1. Jens Christensen, drejer i Borre, 39
  2. Rasmus Christensen, smed i Magleby, 32
  3. Kirsten Christensdatter = hmd Christian Nielsen i N. Vestud
  3. enke Maren Hendrichsdatter, 49
  1. Hendrich Christensen, 24
  2. Peder Christensen, 16
  3. Niels Christensen, 12
  4. Lars Peter Christensen, 10
  5. Bodil Katrine Christensdatter, 21, ugift
   
  176 Anmeldt 20/3 1850: hmd. Jacob Pedersens enke, fattiglem Kirsten Christiansdatter i Mandemarke, 76 år, 434
   
  177 Anmeldt 4/6 1850: hmd. Poul Jensen Vedsteds hustru Sidse Jeppesdatter, 65 år i Busemarke, 434
  [Poul Jensen, født 7/12 1783 i Vedsted, Åby Sogn, Aalborg Amt]
   
  178 Anmeldt 15/8 1850, gmd. Lars Hansen i Magleby, 50 år, 434
   
  179 Anmeldt 16/9 1850: hmd. Hans Olsen i Mandemarke, 71 år, 439
   
  180 Skifte 18/8 1850: gmd. Niels Martin Pedersen, 42 år på fæstegård nr. 14 i Råbymagle, 439
  enke Karen Kirstine Rasmusdatter, lavværge, hendes stedfar gmd Peder Larsen i Råbylille
  som lavværge for de umyndige børn: gmd Hans Peder Pedersen i Magleby, farbror til børnene
  1. kone Mette Kirstine Albrechtsdatter, se skifte 135
  1. Karen Kirstine Nielsdatter, 14
  2. Kirsten Nielsdatter, 12
  3. Ane Kirstine Nielsdatter, 9
  4. Ane Sophie Nielsdatter, 7
  2. kone efterlevende enke
  5. Jens Peder Nielsen, 1
   
  181 Anmeldt 12/10 1850: hmd. Jeppe Jørgensens enke Kirsten Rasmusdatter i Busene, 54 år, 442
  se skifte 141
   
  182 Skifte 21/10 1850: Kirsten Hansdatter på fæstegård nr. 12 i Mandemarke, 443
  enkemand Niels Larsen, børn:
  1 Lars Nielsen, 30
  2 Hans Nielsen, 27
  3 Peder Nielsen, 24
  4 Karen Kirstine Nielsdatter, 20, ugift
   
  183 Skifte 30/11 1850: fæster Hans Peder Pedersen, 33 år, død af tyfus på udflyttergården nr. 8 i Magleby, 445
  enke, Maren Kirstine Hansdatter med lavværge gmd. Lars Jensen i Sømarke
  1 Karen Marie Hansdatter, død efter faderen, anmeldt 23/10 1850, se skiftet herunder
  2 Johanne Hansdatter, 3
  3 Sophia Kirstine Hansdatter, 1
   
  184 Skifte 14/12 1850: pigebarn Karen Marie Hansdatter, 6 år, datter af afdøde gmd Hans Peter Pedersen i Magleby, 444. Se skiftet lige herover
  den afdødes moder Maren Kirstine Hansdatter
  søskende
  1. Johanne Hansdatter
  2. Sophie Kristine Hansdatter

  slut