Skifter klintholm gods 1790 - 1834

Tilbage til Skifter

Bemærk, at bog 1 fra 1770-1831 og bog 2 fra 1790-1834 har overlap. Flere skifter står i begge bøger. I de fleste tilfælde indeholder skifterne i bog 1 flest oplysninger. Derfor er skifterne udeladt i denne afskrivning fra bog 2.


8 Skifte 7/4 1791: Karen Larsdatter, 50 år på gård nr. 13 i Magleby, 32
enkemand gmd. Knud Olsen, børn:
1 Kirsten Knudsdatter = Jens Jensen hmd. i Magleby
2 Bodil Knudsdatter, 24, ugift, formynder: hendes morbroder gmd. Christian Larsen i Sømarke. Se skifte 68
 
13 Skifte 31/5 1793: undertægtsmand Ludvig Jacobsen, 89 år i Magleby, 90
se I Skifte 68
børn:
1 Jacob Ludvigsen, gmd. i Magleby
2 Søren Ludvigsen, gmd. ibid
3 Knud Ludvigsen, i København
4 Maren Ludvigsdatter = gmd. Christen Jensen i Råby
5 Else Ludvigsdatter, død = gmd. Hemming Pedersen i Magleby, børn
a. Peder Hemmingsen, 16
b. Hans Hemmingsen, 10
c. Anne Hemmingsdatter, 15
d. Maren Hemmingsdatter, 13
e. Kirsten Hemmingsdatter, 11
 
14 Skifte 11/11 1793: Rasmus Hansen, 74 år for gmd. Peder Hansen i Mandemarke, 93
1. kone Anne Andersdatter
1 Hans Rasmussen, gmd. i Magleby
2. enke Mette Mortensdatter
2 Rasmus Rasmussen, 16
3 Anne Rasmusdatter = Peder Hansen
4 Mette Rasmusdatter, 15 ugift
 
15 Skifte 16/12 1794: Kirsten Hemmingsdatter, 39 år på gård nr. 16 i Mandemarke, 96
enkemand Hans Rasmussen, børn:
1 Hans Hansen, 7
2 Hemming Hansen, x
3 Kirsten Hansdatter, 4
 
16 Skifte 27/11 1795: gmd. Anders Jacobsens hustru Karen Pedersdatter, 26 år på gård nr. 3 i Magleby, 99
Børn:
1 Hans Andersen, 3
morfader Peder Jessen af Busemarke og farbroder Erich Hansen af Busemarke
 
26 Skifte 20/7 1817: hmd. Hans Nielsen, 39 år i Mandemarke, 123
enke Karen Rasmusdatter, børn:
1 Niels Hansen, 5
2 Ellen Hansdatter, 8
3 Anne Kirstine Hansdatter, 4 år
 
27 Skifte 19/9 1818: hmd. Christian Jensen, ca. 58 år i Mandemarke, 127
enke Kirsten Christiansdatter, børn:
1 Jens Christiansen, 21
2 Hans Christiansen, 12
3 Birthe Kirstine Christiansdatter, 18?, ugift
4 Maren Kirstine Christiansdatter, 16
5 Anne Kirstine Christiansdatter, 10
 
28 Skifte 27/2 1818: Dorthe Pedersdatter, 44 år i Mandemarke, 130
enkemand hmd. Jens Hansen, børn
1 Peder Jensen, 7
 
29 Skifte 18/3 1818: Sidse Kirstine Larsdatter, 22 år i Magleby, 132
enkemand Jens Jacobsen, børn:
1 Lars Jensen, 2½
2 Hans Jensen, 1
3 Anne Sofie Jensdatter, 5 uger
 
30 Skifte 1/4 1818: gmd. Søren Ludvigsen, 68 år på gård nr. 7 i Magleby, 135
enke Margrethe Kirstine Hemmingsdatter, børn:
1 Lars Sørensen, 28, se III skifte 157
2 Anne Kirstine Sørensdatter = gmd. Lars Jørgensen i Magleby
3 Else Margrethe Sørensdatter = Rasmus Friderichsen i Mandemarke
 
31 Skifte 20/6 1818: Hemming Hemmingsen, 44 år på gård nr. i Stubberup, 140
enke Anne Kirstine Hansdatter, børn:
1 Kirstine Margrethe Hemmingsdatter, 10
2 Kirsten Hemmingsdatter, 7
3 Hans Hemmingsen, 4
 
32 Skifte 16/9 1818: gmd. Jens Pedersen, 78 år i Busene, 142
enke Anne Kirstine Hemmingsdatter, børn
1 Anne Sofie Jensdatter = inds. Hemming Hansen i Busene
2 Peder Jensen, 8
 
33 Skifte 14/12 1818: Sidse Hansdatter, 88 år i Busemarke, 147
enkemand Lars Jørgensen, se skifte 69
børn:
1 Anders Hansen, 48, hmd. i Busene
2 Dorthe Hansdatter, 46, ugift
3 Lisbeth Hansdatter = hmd. Christen Larsen i Frenderup
 
34 Skifte 8/5 1819: gmd. Lars Christensen, 42 år i Råbymagle, 159
enke Anne Hemmingsdatter, se III skifte 158
børn:
1 Christen Larsen, 12, se III skifte 74
2 Jens Larsen, 9
3 Else Margrethe Larsdatter, 16
4 Sofie Larsdatter, 14
5 Kirsten Larsdatter, 6
6 Ellen Larsdatter, 4
7 Anne Kirstine Larsdatter, 2
8 Maren Larsdatter, 6 uger
den afdødes moder Maren Ludvigsdatter, se skifte 47
 
35 Skifte 29/3 1820: hmd. Niels Holgersen, 60 år i Magleby, 166
1. kone Kirsten Nielsdatter, se I, registrering 99
1 Hans Nielsen, 32, gift i Stege, opholder sig for nærværende i København
2 Holger Nielsen, 25, soldat i København
3 Anne Margrethe Nielsdatter, 28, ugift, tjenere på Nyord
2. enke Maren Pedersdatter
4 Mads Nielsen, 12
5 Peder Nielsen, 5
6 Anne Kirstine Nielsdatter, 16
 
36 Skifte 1/4 1820: gmd. Peder Hansen, 77 år på gård nr. 10 i Mandemarke, 167
enke Maren Hemmingsdatter, se skifte 58
børn:
1 Hemming Pedersen, død, børn:
a. Hans Hemmingsen, 17
b. Christian Hemmingsen, 13
c. Anne Kirstine Hemmingsdatter, 16
2 Lars Pedersen, 35
3 Maren Pedersdatter = gmd Hendrik Poulsen i Mandemarke
4 Sofie Pedersdatter = Ludvig Hansen i Nyborre
5 Anne Kirstine Pedersdatter = Knud Kristensen i Udby
 
37 Skifte 10/5 1820: gmd. Peder Jørgensen, 52 år på gård nr. 9 i Mandemarke, 170
enke Kirsten Jørgensdatter, børn:
1 Jørgen Pedersen, 18
2 Niels Pedersen, 15
3 Lars Pedersen, 13
4 Margrethe Pedersdatter, 8
enkens værge, afdødes broder: hmd. Lars Jørgensen i Busene
 
38 Anmeldt 13/3 1830: hmd. Jeppe Jørgensens hustru Kirstine Margrethe Hansdatter, 58 år, 336
 
39 Skifte 29/5 1820: tjenestekarl Hemming Hansen. 26 år i Mandemarke, 173
født 10/12 1806, hans far Hans Rasmussen i Mandemarke
helsøskende:
1 Rasmus Hansen, hmd. i Magleby, 45
2 Peder Hansen, hmd. i Råby, 43
halvsøskende
3 Hans Hansen i Mandemarke, 34
4 Jensen Hansen, 14
5 Kirstine Hansdatter = Niels Larsen i Mandemarke
 
40 Skifte 30/4? 1820: Maren Jensdatter, 43 år på nr. 1 i Busene, 176
enkemand gmd. Jørgen Willumsen, børn:
1 Karen Marie Jørgensdatter, 2
 
41 Skifte 1/2 1821: tjenestekarl Hemming Jensen, 28½ år i Råbymagle, 179
arvinger
1. søster Anne Jensdatter, ugift, tjener for Jens Jacobsen i Råbymagle
 
42 Skifte 15/3 1821: gmd. Rasmus Jensen, 70½ år på gård nr. 9 i Råbymagle, 180
Enke, Anne Andersdatter, børn:
1 Jens Rasmussen, død, børn:
a. Anne Jensdatter, ugift
2 Lars Rasmussen, gmd. i Råbymagle
3 Christian Rasmussen, hmd. i Borre
4 Anders Rasmussen, inds. i Råbymagle
5 Ellen Rasmusdatter = gmd. Anders Nielsen i Keldbymagle
6 Maren Rasmusdatter = gmd. Jørgen Hansen i Råbymagle, se skifte 71
 
43 Skifte 5/7 1821: Anne Kirstine Sørensdatter, 38 år i Magleby, 188
enkemand gmd. Lars Jørgensen, se skifte 50
børn:
1 Niels Larsen, 16
2 Margrethe Larsdatter, 14
3 Kirsten Larsdatter, 12
4 Anne Marie Larsdatter, 10
 
44 Skifte 19/7 1821: hmd. Rasmus Nielsen Gottrup i Mandemarke, 49 år, 190
arvinger søskende:
1 Hans Nielsen, gmd. i Magleby, 58
2 Peder Nielsen, hmd. i Mandemarke, 56
3 Albrect Nielsen, hmd. i Busemarke, 52
4 Karen Nielsdatter, 54 = Jørgen Rasmussen i Stege
5 Anne Marie Nielsdatter, 38, ugift
enkens værge er gmd. Rasmus Rasmussen i Mandemarke
 
45 Skifte 3/2 1822: gårdfæster Hans Jørgen Pedersen, 51 år på gård nr. 1 i Stubberup, 195
enke Kirsten Rasmusdatter, børn:
1 Peder Hansen, 4
2 Maren Kirstine Hansdatter, 14
3 Bodil Kirstine Hansdatter, 12
4 Kirsten Hansdatter, 9
 
46 Skifte 26/3 1822: gmd. Peder Jeppesen, 48 år i Busene, 200
enke Anne Kirstine Frendesdatter, se skifte 114
børn:
1 Jeppe Pedersen, 10, se III skifte 55
2 Anne Kirstine Pedersdatter, 12
3 Sophie Kirstine Pedersdatter, 6
4 Margrethe Pedersdatter, 3
 
47 Skifte 10/6 1822: gmd. Lars Pedersen i Råbymagle, 204
der nævnes Maren Ludvigsdatter, død 30/ 1 1820, hun var gift med Christen Jensen, død 1802
der nævnes følgende børn: se skifte 34
1 Christen Larsen
2 Jens Larsen
3 Else Margrethe Larsdatter
4 Sophie Larsdatter
5 Kirsten Larsdatter
6 Ellen Larsdatter
7 Anne Kirstine Larsdatter
8 Maren Larsdatter
 
48 Skifte 27/8 1822: hmd. Anders Jensen, 64 år i Magleby, 206
børn:
1 Jens Andersen, fæstehmd. under Marienlyst i Vordingborg
2 Anne Kirstine = inds. Peder Foged ? Busingemand? i Stege
3. Kirsten = Frands Schydtz
 
49 Skifte 1/9 1822: gmd. Peder Jørgensen, 86 år i Råbymagle, 206
børn:
1 Jørgen Pedersen, hmd. i Spejlsby
2 Peder Pedersen i Råby, se skifte 89
3 Jens Pedersen, på fødegården
4 Sidse Pedersdatter = Michael Hemmingsen, gmd. i Nørre Vestud
 
50 Skifte 7/1 1823: gmd. Lars Jørgensen, 43 år i Magleby, 207
kone Anne Kirstine Sørensdatter, død, se skifte 43
1 Niels Larsen, 18
2 Margrethe Larsdatter, 16
3 Kirsten Larsdatter, 14
4 Anne Marie Larsdatter, 12
 
51 Skifte 7/1 1823: hmd. Niels Pedersen, 72 år i Magleby, 212
børn:
1 Peder Nielsen, 27 i Borre
2 Jacob Nielsen, 23
3 Ole Nielsen, 19
4 Karen Nielsdatter, tjenende i Magleby, ingen alder, ugift
5 Anne Nielsdatter, 21, ugift
 
52 Skifte 26/9 1823: Anne Kirstine Jeppesdatter, 49 år i Busemarke, 218
enkemand gmd. Ludvig Christiansen, se skifte 60
børn:
1 Rasmus Ludvigsen, 15
2 Gjertrud Kirstine Ludvigsdatter, 11
 
53 Skifte 25/2 1824: fæstehmd. Jacob Jørgensen, 50 år i Busemarke, 226
arvinger
1. afdødes mor Anne Marie Jacobsdatter = gmd. Hemming Pedersen i Mandemarke
søskende:
2 Peder Jørgensen, gmd. i Mandemarke, død, børn:
a. Jørgen Pedersen, 23
b. Niels Pedersen, 20
c. Lars Pedersen, 17
d. Margrethe Pedersdatter, 12
3 Lars Jørgensen, hmd. i Busene
4 Hans Jørgensen, hmd.
5 Anne Jørgensdatter = gmd. Jørgen Hemmingsen i Mandemarke
halvsøskende:
6 Anne Sophie Hemmingsdatter = hmd. Peder Jensen Vilsted i Mandemarke, se skifte 96
7 Kirstine Margrethe Hemmingsdatter = Niels Pedersen Suldrup
 
54 Skifte 23/3 1824: Anne Margrethe Hemmingsdatter, 74 år i Busemarke, 230
enkemand hmd. Hemming Mortensen
den afdøde havde ingen børn, men søskende
1 Hemming Hemmingsen, gmd. i Busemarke, død, børn:
a. Hemming Hemmingsen i Busene
2 Marie Hemmingsdatter, ugift, opholder sig på Bistrupgård ved Roskilde
3 Sophie Hemmingsdatter, ugift og opholder sig i Wartow Hospital i København
4 Anne Marie Hemmingsdatter = tømmermand Anders Jensen ved Holmen i København
5 Maren Kirstine Hemmingsdatter = hmd. Christian Nielsen i Borre
 
55 Skifte 9/11 1824: gmd. Henrich Christiansen, 67 år i Busemarke, 240
enke Anne Kirstine Larsdatter, børn:
1 Hans Henrichsen, 44, gift og gmd. i Ålebæk
2 Niels Henrichsen, 41, gift og gmd. i Magleby
3 Lars Henrichsen, 33 i Borre
4 Christian Henrichsen, 31 i Busemarke
5 Anders Henrichsen, 24, ugift
6 Jens Henrichsen, 20
7 en datter gift med Jørgen Poulsen i Våbensted By og Sogn på Lolland
 
56 Skifte 17/1 1825: Karen Pedersdatter, 48 år i Mandemarke, 245
enkemand Rasmus Hansen Jordan, børn
1 Peder Rasmussen, 21
2 Hans Rasmussen, 11
3 Bodil Kirstine Rasmusdatter, 15
 
57 Skifte 5/5 1825: Anne Cathrine Pedersdatter, 43 år i Magleby, 250
enkemand gmd. Christen Christoffersen, se III skifte 175
børn
1 Jens Christensen, 14
2 Rasmus Christensen, 8
3 Kirsten Christensdatter, 11?
 
58 Skifte 27/8 1825: gmd. Peder Hansens enke Maren Hemmingsdatter, 85 år i Mandemarke, 254
afdøde Peder Hansen, se skifte 36
børn:
1 Hemming Pedersen, i Sømarke?, død
a. Hans Hemmingsen, 22 i Sømarke
b. Christian Hemmingsen, 18 i Sømarke
c. Anne Kirstine Hemmingsdatter, ugift
2 Hans Pedersen, gift, 40, opholder sig på fødegården?
3 Maren Kirstine Pedersdatter = gmd. Diderik Pedersen i Mandemarke
 
59 Skifte 22/4 1826: Marthe Larsdatter, 36 år i Busemarke, 259
enkemand gmd. Niels Hemmingsen, børn:
1 Mette Nielsdatter, 7
2 Maren Nielsdatter, 4
3 Hemming Nielsen, 2
 
60 Skifte 16/8 1826: gmd. Ludvig Christensen, 56 år i Busemarke, 268
1. kone Giertrud Jensdatter, se I, skifte 118
1 Christen Ludvigsen, 31, ejendomsmand i Råbylille
2 Jens Ludvigsen, 25
3 Søren Ludvigsen, 22
4 Rasmus Ludvigsen, 17, se skifte 72
5 Ane Ludvigsdatter, 27
2. enke Anne Kirstine Jeppesdatter, se I, skifte 123
6 Giertrud Kirstine Ludvigsdatter, 14
 
61 Skifte 6/11 1826: gmd. Lars Christensen, 67 år i Mandemarke, 272
enke Sidse Olesdatter, se III skifte 62
børn:
1 Ole Larsen, 25
2 Jens Larsen, 18
3 Bodil Larsdatter = gmd. Jacob Andersen i Mandemarke
4 Anne Margrethe Larsdatter = hmd. [Frederik] Christiansen i Mandemarke
5 Karen Larsdatter, 12
 
62 Skifte 21/11 1826: Karen Pedersdatter, 44 år i Busene, 277
enkemand gmd. Hemming Pedersen, børn:
1 Søren Hemmingsen, 21
2 Peder Hemmingsen, 12
3 Rasmus Hemmingsen, 10
4 Anne Kirstine Hemmingsdatter = gmd. Peder Jensen i Nøbølle, Stege
5 Margrethe Hemmingsdatter, ugift
6 Kirstine Hemmingsdatter, ugift
7 Karen Hemmingsdatter, 14, se 118 Anmeldt
 
63 Skifte 22/12 1826: Knud Caspersen, 34 år på gården nr. 1 i Busene, 286
enke Anne Kirstine Frendesdatter, se III skifte 55
børn:
1 Bodil Kirstine Knudsdatter, 3
2 Maren Margrethe Knudsdatter, 1
 
64 Skifte 6/5 1827: Anne Marie Larsdatter. 16½ år i Magleby, 300
hos gmd Rasmus Andersen i Magleby, efter hans konens steddatter
Se skifte 50 for forældre
søskende:
1 Niels Larsen, 22, opholder sig hos Rasmus Andersen
2 Margrethe Larsdatter, 20, ugift tjener sognefoged Niels Sulstrup
3 Kirsten Larsdatter, 18
 
65 Skifte 3/5 1828: gmd. Niels Jørgensen, 47 år på gård nr. 2 i Råbymagle, 309
enke Bodil Abelsdatter, se III skifte 145
børn:
1 Jørgen Nielsen, 12
2 Ane Nielsdatter, 10
3 Maren Nielsdatter, 8
4 Sidse Nielsdatter, 6
 
66 Skifte 3/9 1828: gmd. Jørgen Rasmussen 54 år på gård nr. 2 i Mandemarke, 314
enke Ane Christensdatter, børn:
1 Jacob Jørgensen, 23, tjenende for moderen
2 Ane Sophie Jørgensdatter, 21, hjemme, ugift
3 Kirsten Jørgensdatter, 16, hjemme
 
67 Skifte 1/1 1829: gmd. Hans Jørgensen, 55 år i Busene, 318
enke Margrethe Pedersdatter, børn:
1 Karen Marie Hansdatter = inds. Hans Larsen i Karensby
2 Mette Hansdatter, ugift
3 Ane Kirstine Hansdatter
4 Margrethe Hansdatter
5 Kirsten Hansdatter
 
68 Skifte 15/7 1829: gmd. Hans Nielsen, 67 år på gård nr. 11 i Magleby, 324
enke Bodil Knudsdatter [hendes far, se skifte 8], børn:
1 Knud Hansen, 30, tjenende i Busene
2 Lars Hansen, 28
3 Karen Hansdatter = hmd. Hans Pedersen i Busemarke
4 Karen Kirstine Hansdatter, hjemme, ugift
5 Mette Cathrine Hansdatter, hjemme, ugift
 
69 Skifte 22/8 1829: fæstehmd. Lars Jørgensen, 68 år i Busene, 327
se skifte 33
enke Karen Larsdatter, enken efterlader sig ingen børn i ægteskab med afdøde
 
70 Skifte 31/12 1829: gmd. Otte Ottesen, 37 år i Mandemarke, 333
a. Moderen Bodil Larsdatter = gmd. Morten Andersen i Nyborre
b helsøster Ellen Ottesdatter = hmd. Lars Pedersen i Busemarke
c halvsøster Karen Hansdatter,
d halvsøster Ane Kirstine Hansdatter
 
71 Skifte 19/6 1830: gmd. Jørgen Hansen, 52½ år på gård nr. 13 i Råbymagle, 336
Enke Maren Rasmusdatter, se skifte 42
børn:
1 Hans Jørgensen, 10
2 Karen Jørgensdatter, 19
 
72 Skifte 9/2 1831: gmd. Rasmus Ludvigsen i Råbymagle, 341
Rasmus Ludvigsen, barnefødt i Busemarke, 22 år
se skifte 60
søskende:
2 Christian Ludvigsen, hmd. i Råbylille
3 Jens Ludvigsen, gmd. i Busemarke
4 Søren Ludvigsen, tjenende i Busene
5 Ane Ludvigsdatter, tjenende på Ålebækgård
halvsøskende
1 Gjertrud Kirstine Ludvigsdatter
 
 
73 Skifte 22/2 1831: Karen Jensdatter, 43½ år i Mandemarke, 342
enkemand Rasmus Pedersen Frandsen, se III, skifte 66
den afdødes arvinger
1 moder Bodil Kathrine Mortensdatter, i Tjørnemark ved Stege
2 helbroder Niels Jensen, hmd. i Koster
3 helbroder Rasmus Jensen, 34, tjenende i København
4 halvsøster Margrethe Jensdatter = hmd. Isak Isaksen i Tjørnemark
5 halvsøster Mette Jensdatter = hmd. Anders Christophersen i Ålebæk
6 halvsøster Kirsten Jensdatter = skomager Skarendahl i Nøbølle
 
74 Skifte 4/4 1831: Mette Cathrine Jensdatter, 76 år i Magleby, 345
enkemand fæste gmd. Jacob Knudsen, se 80 Anmeldt
børn:
1 Jens Jacobsen, 43, gmd. i Råbymagle
2 Søren Jacobsen, 39, i Udby se Kirsten Larsdatters aner
3 Hemming Jacobsen, opholder sig hjemme hos faderen, se III skift 38
 
75 Skifte 26/6 1832: Kirsten Pedersdatter i Busene, 176, 345
enkemand gmd. Peder Larsen, børn:
1 Lars Pedersen, 12
2 Ane Pedersdatter = Niels David Nielsen i Busemarke
3 Karen Pedersdatter, 14
 
76 Skifte 8/8 1831: skovfoged Hans Christian Hansen i Stubberup Skovfogedhus, han blev fundet druknet af hans søn, opslag 178, 351
enke Anne Møller, børn:
1 Conradine Justine Marie Hansdatter, 10
2 Sophie Hansdatter, 7

77 Anmeldt 2/10 1831 af Maren Pedersdatter i Magleby: hendes mand Rasmus Jacobsen, 45 år, børn: Niels Rasmussen, 9 Se skifte 79

78 Skifte 21/10 1831: gmd. Jens Pedersen Jessen, 59 år i Busemarke, 360
hustru afdød, børn:
1 Niels Jensen, 28
2 Hans Jensen, 26
3 Rasmus Jensen, 21
4 Hemming Jensen, 18
5 Karen Jensdatter, 23, se skifte 92
6 Kirsten Jensdatter, 10?
79 Skifte 15/11 1831: hmd. Jacob Pedersen, 79 år i Magleby, 366
afdød kone, børn:
1 Johannes Jacobsen, 36, tjenende for faderen
2 Rasmus Jacobsen, død, børn
a. Niels Rasmussen, 9, hos moderen Maren Pedersdatter i Magleby. se anmeldt 77
81 Skifte 13/1 1832: smed, hmd. Rasmus Nielsens enke Ingeborg Hansdatter, 71 år i Magleby, 372
en søn Hemming Rasmussen, ejendomsmand i Råbymagle, der burde være mere!?
82 Skifte 27/1 1832: Else Margrethe Sørensdatter, 44 år i Magleby, 373
enkemand gmd. Rasmus Frederiksen, se III skifte 157
børn:
1 Hemming Rasmussen, 14
2 Søren Rasmussen, 12½
3 Jens Rasmussen, 11
4 Ludvig Rasmussen, 8
5 Hans Rasmussen, 6
6 Frederik Rasmussen, 2
7 Ane Kirstine Rasmusdatter, 4
83 Skifte 15/2 1832: Sidse Kirstine Hansdatter, 36 år i Magleby, 378
enkemand gmd. Niels Hendrichsen, se III skifte 155
børn:
1 Hans Nielsen, 13
2 Christian Nielsen, 11, se III 88 Anmeldt
3 Hendrik Nielsen, 3
4 Jens Nielsen, 3/4
5 Kirsten Nielsdatter, 9
6 Ane Kirstine Nielsdatter, 5

84 Anmeldt 5/3 1832: hmd. Hemming Hemmingsen, 49 år i Busene. Han efterlader sig 11 børn, det ældste er gift med hmd. Rasmus Larsen i Råbylille, de 10 andre er umyndige, opslag 194

86 Skifte 31/3 1832: gmd. Michael Pedersen, 72 år på gård nr. 18 i Busemarke, 383
børn:
1 Niels Michaelsen, død, børn
Ane Kirstine Nielsdatter, Kristen Nielsen og Ellen Nielsdatter
2. Peder Michaelsen, død, børn:
Ane Pedersdatter, Rasmus Pedersen og Peder Pedersen
3. Sidse Michaelsdatter = gmd. Jørgen Hansen i Radsted på Lolland
 
87 Anmeldt 21/5 1832: tjenestedreng Niels Jensen, 17½ år for fæstegmd. Jørgen Hansen enke af Råbymagle
 
88 Skifte 29/5 1832: Kirsten Rasmusdatter, 38 år i Magleby, 398
enkemand hmd, bødker Espen Hansen, se I skifte 153
børn:
1 Ane Kirstine Espensdatter, 6, se III, 128 Anmeldt
2 Rasmus Espensen, 1/4
 
89 Skifte 2/5 1832: Peder Pedersen i Råbymagle, 392
se skifte 49 efter faderen Peder Jørgensen
søskende:
1 Jens Pedersen i Råbymagle, enkemand
2 Jørgen Pedersen, hmd. i Spejlsby
3 Sidse Pedersdatter, død = gmd. Michels Hemmingsen i Nørre Vestud, børn:
1 Hans Michaelsen, 27
2 Jens Michaelsen, 25
3 Peder Michaelsen, 20
4 Lars Michaelsen, 15
5 Margrethe Michaelsdatter
6 Karen Michaelsdatter
7 Ane Michaelsdatter
 
90 Skifte 29/5 1832: Maren Christensdatter, 40 år i Busemarke, 401
enkemand hmd. Peder Hansen, børn:
1 Margrethe Pedersdatter, 16, tjenende i Busemarke
2 Kristine Pedersdatter, 10, for faderen
 
92 Skifte 22/6 1832: fæstegmd. Niels Jensen af Busemarke, hans søster Karen Jensdatter, 24 år arvinger
se skifte 78 efter faderen
søskende:
1 bemeldte Niels Jensen
2 Hans Jensen
3 Rasmus Jensen
4 Hemming Jensen
5 Kirsten Jensdatter

93 Anmeldt 26/6 1832: hmd. Peder Christiansens datter Sophie Bodil Cathrine i Busemarke, 5 år

95 Skifte 17/7 1832: gmd. Lars Rasmussens enke Sidse Jensdatter, 52 år på gård nr. 7 i Råbymagle, 411.
Se skifte 97
børn:
1 Jens Larsen, 21
2 Sidse Margrethe Larsdatter, 17
 
96 Skifte 30/5 1832: Anne Sophie Hemmingsdatter, 45 år i Mandemarke, 416
enkemand Peder Jensen Vilsted, børn:
1 Jens Pedersen, 18
2 Jørgen Pedersen, 15
3 Peder Pedersen, 7
4 Ane Marie Kirstine Pedersdatter, 1
 
97 Skifte 17/7 1832: gmd. Lars Rasmussen, 54 år på gård nr. 7 i Råbymagle, 411
Se skifte 95 for hustru Sidse Jensdatter
Børn:
1 Jens Larsen 21
2 Sidse Margrethe Larsdatter, 17
morbror gmd. Lars Pedersen i Råbymagle
farbror gmd. Anders Rasmussen i Råbymagle

98 Anmeldt 3/12 1832, hmd. i Sønder Vestud, Anders Pedersens datter Maren Kirstine Andersdatter, som tjente gmd. Hans Pedersen i Busemarke, 425

99 Anmeldt 13/12 1832: hmd. Peder Christensens, hans søn Hans Peder, 14 år, 428

101 Skifte ? 27/12 1832: tjenestekarl Peder Jensen, 40 år i Råbymagle, 432

102 Skifte 14/1 1833: gmd. Peder Hansen, 49 år på gård nr. 16 i Busemarke, 439
enke Karen Hendriksdatter, se III, skifte 118
børn:
1 Hans Jørgen, Pedersen 15. se III, skifte 83
2 Marie Kirstine Pedersdatter, 12
3 Karen Kirstine Pedersdatter, 9
103 Skifte 16/1 1833: fæstegmd. Peder Nielsen, 71 år i Magleby, 443
1. kone Karen Marie Jensdatter, se I skifte 145
1 Jens Pedersen, 29 gmd. i Råbymagle
2 Niels Martin Pedersen, 24
3 Hans Pedersen, 16
Enke Gyde Levine Hansdatter, ingen børn med enken
 
104 Anmeldt 13/2 1833: hmd, smed Peder Mathiasens søn Jens Pedersen død 28 år i Magleby, 452
 
106 Skifte 11/2 1833: gmd. Jens Pedersen, 63 år på gård nr. 10 i Busemarke, 448
enke Ellen Knudsdatter, børn:
1 Peder Jensen, gmd. i Busene
2 Else Marie Jensdatter = hmd. Johan Frederiksen i Busemarke
3 Karen Jensdatter, ugift
4 Ane Kirstine Jensdatter, ugift
5 Kirstine Jensdatter, ugift
 
107 Skifte 15/2 1833: gmd. Peder Nielsen Brandts hustru Kirsten Rasmusdatter, 44 år på gård nr. 8 i Råbymagle, 452
enkemand gmd. Peder Nielsen Brandt, se III skifte 113
børn:
1 Niels Pedersen, 11
2 Hans Pedersen, 10
3 Jens Pedersen, 9
4 Rasmus Pedersen, 5 uger
5 Birthe Marie Pedersdatter, 7
6 Ane Pedersdatter, 6
7 Karen Kirstine Pedersdatter, 4
 
108 Anmeldt 30/3 1833, fæste hmd. Lars Nielsen tjenestepige Giertrud Kirstine Ludvigsdatter, 20½ år i Mandemarke, 460
se skifte 60
 
109 Skifte 6/4 1833: Margrethe Andreasdatter, 46 år i Råbymagle, 460
enkemand gl. Jens Pedersen, børn:
1 Jens Jensen
2 Lars Jensen
3 Kirsten Jensdatter
4 Ane Jensdatter
5 Karen Jensdatter, se III Anmeldt 136
6 Maren Kirstine Jensdatter
7 Sidse Jensdatter
 
110 Skifte 13/5 1833: fæstegmd. Hans Rasmussen, 37 år på fæstegård nr. 7 i Mandemarke, 471
enke Ane Kirstine Pedersdatter, børn:
1 Rasmus Hansen, 5
2 Ane Kirstine Hansdatter, 3
 
112 Skifte 5/6 1833: Ane Kirstine Hemmingsdatter, 6½ år i Busene, 473
for stedfader Peder Hansen
Datter af afgangne gmd. Hemming Nielsen og Maren Ludvigsdatter, nu = Peder Hansen
 
113 Skifte 15/6 1833: hmd. Christian Pedersen [Brandt], 38 år i Magleby, 475
enke Ane Nielsdatter = 2. skrædder Lars Hendriksen
børn:
1 Niels Christiansen, 9
2 Hans Christiansen, 1
3 Karen Kirstine Christiansdatter, 6
4 Kirstine Christiansdatter, 4
 
114 Skifte 29/6 1833: Anne Margrethe Pedersdatter, 15 år, fæstegmd. Jens Pedersen Torpes steddatter i Busemarke, 477
moderen Anne Kirstine Frendesdatters børn
1. mand Peder Jeppesen, se skifte 46
1 Jeppe Pedersen, 20
2 Ane Kirstine Pedersdatter, 23, ugift
3 Sophie Pedersdatter, 17
2. mand Knud Caspersen, se skifte 63
4 Bodil Kirstine Knudsdatter, 9
5 Maren Margrethe Knudsdatter, 7
3. mand Jens Pedersen Torpe
6 Peder Jensen, 4
 
115 Skifte 27/10 1833: gmd. Lars Jørgensen, 62 år på gård nr. 2 i Busemarke, 479
enke Maren Hansdatter, børn:
1 Jørgen Larsen, 12
2 Hans Larsen, 11
3 Peder Larsen, 7
4 Jens Larsen, 4
5 Bodil Kirstine Larsdatter, 9
 
116 Skifte 11/10 1833: hmd, smed Lars Christensen, 76 år i Råbymagle, 484
1. kone afdøde Ane Marie Jensdatter
1. Christen Larsen, 34, tjenende for købmand Wolf i Stege
2. Ane Cathrine Larsdatter, død = hmd. Frederik Hemmingsen i Magleby, børn
a. Peder Frederiksen, 12 år
3. Karen Frederiksdatter, ugift, tjenende på Klintholm
2. enke Mette Kirstine Nielsdatter, se III, Anmeldt 90
4. Peder Larsen 28
5. Christen Larsen
 
116 a Anmeldt 9/12 1833: af Jens Pedersen af Mandemarke, sin far fæstegmd. Peder Hansen, 72 år i Mandemarke, 491
Han efterlader sig 3 umyndige sønner og 1 datter gift med Jacob Hansen i Busene
 
117 Skifte 10/1 1834: Ane Kirstine Pedersdatter, 50 år på gård nr. 3 i Råbymagle, 507.
enkemand fæste gmd. Jens Jacobsen, se III skifte 80
børn:
1 Jens Jensen, 25
2 Hemming Jensen, 18
3 Hans Jensen, 16
4 Kirstine Jensdatter, 20, se III skifte 110
5 Ane Kirstine Jensdatter, 13, se III skifte 96
 
118 Anmeldt 4/2 1834: gmd. Hemming Pedersens datter Karen, 21 år i Busene, 551 [moderen Karen Pedersdatter], se skifte 62
 
119 Skifte 3/4 1834: Gyde Levine Hansdatter, 64 år på gård nr. 7 i Busene, 512
1. mand gmd. Rasmus Rasmussen, død, se I skifte 130
1 Kirsten Rasmusdatter = hmd. Jeppe Jørgensen i Busene
2 Bodil Rasmusdatter, ugift
3 Sidse Rasmusdatter = gmd. Jens Nielsen i Busemarke
2. enkemand gmd. Jens Larsen:
4 Maren Jensdatter, ugift [døbt 23/8 1814 i Busene]
 
120 Skifte 7/4 1834: Waldborg Dorthea Kirstine Birch, fæstehmd. Niels Nielsen Linds enke i hus nr. 20 i Magleby, 516
børn:
1 Christen Nielsen, 31, hjulmand i Sprove
2 Niels Nielsen, 28, skomager, hmd.
3 Christopher Nielsen, 20
4 Ane Cathrine Nielsdatter = tømmermand Hans Nielsen i Busemarke
5 Marie Nielsdatter, ugift
6 Margrethe Nielsdatter, ugift
 
121 Skifte 26/4 1834: Kirsten Hemmingsdatter, 51 år i Magleby, 520
enkemand hmd. Lars Jørgensen, børn:
1 Peder Larsen 15
2 Ane Larsdatter, 12

122 Anmeldt 20/6 1834, gmd. Jens Jørgensens stedsøn Rasmus Hansen, 5 år i Mandemarke, 526 [Rasmus Hansen er søn af Hans Rasmussen og ane Kirstine Pedersdatter]