Skifter Klintholm Gods

bog 1. 1775 - 1831.

Tilbage til Skifter


1 Skifte 15/9 1775: Peder Christophersen i Råbymagle, 70 år, 5
1. kone Margrethe Cathrine Andersdatter, død
1 Giertrud Pedersdatter = gmd. Niels Hemmingsen i Råby

2 Marte Pedersdatter død = gmd. Jens Larsen i Elmelunde, børn:

a. Christopher Jensen 22,

b. Margrethe Larsdatter 14,

c. Anne Larsdatter, 11.

3 Sisse Pedersdatter, død = Morten Jørgensen i Råbylille, død, en datter:

a. Anne Lisbeth Mortensdatter, 6

4 Anne Kirstine Pedersdatter, 32 for brugger Smidt i København
5 Maren Pedersdatter = hmd. Jørgen Pedersen i Busemarke
2. enke Anne Margrethe Hemmingsdatter
6 Lars Pedersen, 9
7 Margrethe Cathrine Pedersdatter, 22
8 Sidse Pedersdatter, 16
9 Anne Margrethe Pedersdatter, 13
 
2 Skifte 9/2 1776: gmd. Hemming Jensens hustru Sidsel Jacobsdatter i Mandemarke, 13
Børn:
1 Jens Hemmingsen, x3
2 Kirsten Hemmingsdatter, 9
3 Anne Hemmingsdatter, 5
 
3 Skifte 9/2 1776:  hmd. Jensen Hansens enke Sophia Knudsdatter, 62 år i Magleby, 17
børn:
1 Knud Jensen, gmd. i Råbymagle
2 Christen Jensen, ibid
3 Michel Jensen, hmd. i Magleby
4 Kirsten Jensdatter = gmd. Mads Jørgensen i Sønder Vestud
5 Maren Jensdatter = Hans Nielsen, hmd. i Sømarke
6 Sidse Jensdatter, 29 og enke?
7 Anne Jensdatter = Peder Pedersen, inds. i Magleby
 
4 Skifte 9/2 1776: Bodil Hemmingsdatter, 36 år i Lise? gmd. Niels Nielsen Frimands hustru i Magleby, 20
Børn:
1 Jens Nielsen, 16
2 Rasmus Nielsen, 9
3 Sidse Nielsdatter, 12
4 Anne Kirstine Nielsdatter, 6
5 Karen Nielsdatter, 1
 
5 Skifte 10/2 1776: Hemming Rasmussen Seye, 48 år Boemand i Busene, 26
enke Kirsten Jensdatter, med lavværge hendes broder Peder Jensen ibid
Børn:
1 Friderich Hemmingsen, 7
2 Hemming Hemmingsen, 1
3 Margrethe Kirstine Hemmingsdatter, 16
4 Anne Kirstine Hemmingsdatter, 4
 
6 Skifte 11/12 1776: Maren Rasmusdatter, 49 år, gmd. Hemming Hansen Naurs hustru i Nørre Vestud, 34.
Se også Skifter Nordfeldts Gods
Børn:
1 Marthe Hemmingsdatter = Hans Jensen skomager i Stubbekøbing
2 Bodil Hemmingsdatter = Jens Pedersen i Nørre Vestud
3 Anna Marie Hemmingsdatter, 13½
4 Maren Kirstine Hemmingsdatter, 9
5 Karen Hemmingsdatter, 3
 
7. Skifte 12/12 1776: afgangne Ellen Joensdatter i Spejlsby, afgangne Anders Larsens hustru i Elmelunde, 42
Børn:
1 Lars Andersen, gmd. i Elmelunde, død, børn:
a. Anders Larsen, 12
b. Mette Johanne Larsdatter, 9
2 Jens Andersen, hmd. i Spejlsby
3 Anne Kirstine Andersdatter = Michael Smed i Sønder Vestud
4 Joen Andersdatter, 28, tjenende i Sønder Vestud
5 Sidse Andersdatter, 32, tjenende i Keldbymagle
 
8 Skifte 12/12 1776:  inds., skrædder Niels Nielsen, 66 år og hustru Margrethe Nielsdatter, 46 år i Østermark, 45
Børn:
1 Niels Nielsen, gmd. i Hjertebjerg
2 Magdalene Nielsdatter, 44 inds. i Elmelunde og i andet ægteskab. 1 søn Mads Nielsen 2½ og en datter Kirsten Nielsdatter 5 (jeg er usikker på dette)
 
9 Skifte 13/12 1776: gmd. Niels Hansen i Magleby, 48
enke Anna Larsdatter
Børn:
1 Hans Nielsen, gmd. i Magleby
2 Lars Nielsen, 12, hos farbroderen Hans Hansen i Sømarke
 
10 Skifte 13/12 1776: Karen Hemmingsdatter i Busene, 54
1. mand Lars Pedersen:
1 Hemming Larsen, 30
2 Jørgen Larsen, gmd. i Elmelunde
3 Hans Larsen, 25
4 Sidse Larsdatter = gmd. Hans Nielsen i Magleby
5 Else Larsdatter = gmd. Peder Rasmussen i Busemarke
6 Kirsten Larsdatter, 23
2. enkemand gmd. Rasmus Ludvigsen
7 Jeppe Christian Rasmussen, 16
8 Anna Rasmusdatter, 16
 
11 Skifte 22/1 1778: gmd. Jochum Madsen i Busene, 61
1. kone Ane Nielsdatter, død:
1 Mads Jochumsen, 28
2 Niels Jochumsen, 23
3 Jens Jochumsen, 18, se skifte 41b
2. enke Kirstine Olsdatter
4 Anne Sophie Jochumsdatter, 9
5 Karen Jochumsdatter, 7
6 Maren Jochumsdatter, 6
7 Johanne Jochumsdatter, 4
8 Sophia Jochumsdatter, 2½
 
12 Skifte 22/1 1778: smed, hmd. Simon Madsen Bøes i Råbymagle, 40 år, 66
enke Margrethe Rasmusdatter med værge gmd. Peder Jørgensen i Råbymagle
arvinger: hans moder Cathrine Bøes boende i Køge
søskende
1 Henrich Simonsen
2 Anton Simonsen
3 Anne Sophia Simonsdatter, tjenende på Vallø
4 Karen Simonsdatter, på Fyn eller Jylland
 
13 Skifte 22/1 1778: Karen Jørgensdatter, 36½ år i Mandemarke, 70
enkemand inds. Jens Nielsen, børn:
1 Hemming Jensen, 2½
mødt barnets morfader Jørgen Rasmussen fra byen
 
14 Skifte 23/9 1779: Rasmus Ludvigsen, 47½ år i Busene, 73
enke Anna Pedersdatter, børn
1 Jeppe Christian Rasmussen, 18
2 Anna Rasmusdatter, 17
 
15 Skifte 23/9 1779: Margrethe Madsdatter, 36 år  i Råbymagle, 80
1. mand afgange Rasmus Svendsen
1 Svend Rasmussen, 13
2. enkemand gmd. Niels Jensen Brandt, se skifte 129
2 Mads Nielsen, 10
3 Jens Nielsen, 2
4 Kirsten Nielsdatter, 6
5 Anne Nielsdatter, 4
 
16 Skifte 23/9 1779: Maren Jensdatter i Råbymagle, 88
enkemand gmd Lars/Laurits Hansen Seye, børn
1 Johanne Larsdatter = hmd. Lars Hellesen i Damme
2 Mette Larsdatter = Peder Hansen, gmd. i Bidsinge
3 Maren Larsdatter, 25
4 Karen Larsdatter, 23
5 Giertrud Larsdatter, 19
 
17 Skifte 23/9 1779: inds. Ellen Larsdatter i Busemarke, 95
[Peder Nielsen Lunds enke Ellen Laursdatter, begr. 1/1 1778 i Busemarke, 73 år]
[Oluf Lauritsen og Maren Lauritsdatter, gift 19/11 1713]
søstersøn Jørgen Olsen, hmd. i Borre, død, børn:
a. Stine Jørgensdatter, 20 år
en søsterdatter Anne Olsdatter = Jacob Hansen i Busene
en søsterdatter Kirsten Olsdatter = gmd. Hans Rasmussen i Mandemarke, se skifte 44
 
18 Skifte 27/10 1779: Margrethe Pedersdatter, 62 år i Busene, 99
enkemand gmd. Morten Hemmingsen, børn
1 Hemming Mortensen, 23
2 Peder Mortensen, 18
3 Sidse Mortensdatter = gmd. Hans Pedersen
4 Anna Mortensdatter = gmd. Jeppe Hansen
5 Kirsten Mortensdatter = Rasmus Pedersen, ibid
 
19 Skifte 29/10 1779: Hemming Nielsens enke Catherina Rasmusdatter, 61 år i Magleby, 105
børn
Niels Hemmingsen, gmd. i Magleby
Anna Hemmingsdatter = gmd. Hemming Rasmussen i Busene
Bodil Hemmingsdatter, død = gmd. Niels Nielsen Frimand fra Magleby. Se skifte 4, børn:
a. Jens Nielsen, 20
b. Rasmus Nielsen, 12
c. Sidse Nielsdatter, 14
d. Anna Kirstine Nielsdatter, 8
e. Karen Nielsdatter, 3
 
20 Skifte 27/10 1779: Maren Eggertsdatter, 57 år i Busene, 108
enkemand hmd. Lars Hansen
Maren Eggertsdatters søskende:
1 Jens Eggertsen, hmd. i Busemarke, død, børn:
a. Karen Jensdatter = hmd. Hans Andersen i Sømarke
b. Maren Jensdatter, inds. i Busene
Maren Eggersdatters halvsøskende:
2 Peder Eggertsen, inds. i Busemarke
3 Ellen Eggertsdatter = Ludvig Jacobsen i Magleby
4 Anna Eggertsdatter, inds. for Jens Jyde
5 Kirsten Eggertsdatter, død, børn:
a Karen Hansdatter = Christian skomager i Magleby
b Bodil Hansdatter, forhen = matros Hans Hjeronimus i ?, som er død og skal have efterladt sig 2 sønner og en datter
6 Bodil Eggertsdatter = gmd. Hans Rasmussen Leerbech i Sømarke
7 Margrethe Eggertsdatter, inds. i Magleby
 
21 Skifte 11/3 1780: Kirsten Jensdatter, ca. 74 år i Råbymagle, 113
enkemand Mads Jensen, børn
1 Jens Madsen, gmd. i Sønder Vestud, død, børn [død 19/7 1667, Nordfeldt Gods]
a Jacob Jensen, 18
b Jens Jensen, 15
på enkens vegne deres stedfader Morten Abrahamsen i Sønder Vestud, som formynder
2 Kirsten Madsdatter [se Nordfeldt Gods], forhen = gmd. Christen Jensen i Elmelunde, død, børn:
a Anders Larsen 16
b Jens Christensen, 9½
c Johannes Christensen, 6
d Mette Johanne Larsdatter 14
3 Anna Margrethe Madsdatter = gmd. Jens Nielsen i Hjertebjerg
 
22 Skifte 3/2 1780: Søren Jensen i Råbymagle, 118
børn:
1. Jens Sørensen, hmd. i Ålebæk, død, børn
a. Andreas Jensen, 12
b Kirstine Jensdatter, 20
c. Karen Jensdatter, 7
2. Birthe Sørensdatter, død, = gmd. Mads Jørgensen i Sønder Vestud, børn:
a. Jørgen Madsen, 18
Og den med deres afdødes i ægteskab efterladte enke Kirsten Larsdatter ??
 
23 Skifte 20/2 1781: Anna Sophie Hansdatter, 69 år i Busemarke, 121
1. mand Jacob Pedersen Frimand i Busemarke, børn:
1 Jørgen Jacobsen, gmd. i Busene
2 Hans Jacobsen, 26, ... ulæseligt hos Agnet Staal i Stubbekøbing
3 Anna Maria Jacobsdatter = gmd. Jørgen Larsen i Mandemarke
4 Jørlorine [Gyde Levine] Jacobsdatter = gmd. Niels Hansen i Busemarke
2. enkemand gmd. Peder Johannesen
5 Jacob Pedersen, 21
6 Johannes Pedersen, 20
7 Jens Pedersen, 16
 
24 Skifte 3/3 1781: Mette Jensdatter, 84 år i Busemarke, 136
enkemand inds. Henrich Rasmussen
I: hendes broder Johannes Jensen, forhen gmd. i Sømarke, død, børn:
a Peder Johannesen, gmd. i Busemarke
b Hans Johannesen, død, børn:
1. Johannes Hansen, 11
2 Jens Hansen, 9
3 Hans Hansen, 6
4 Anna Hansdatter, 14
5 Maren Hansdatter, 10
6 Marie Hansdatter, 3
c Anna Kirstine Johannesdatter, død = Michael Rasmussen i Sømarke, død
1. Jens Michaelsen, gmd. i Sømarke
2. Peder Michaelsen, 26
3 Hans Michaelsen, 24
4 Søren Michaelsen, 20
5 Bodil Michaelsdatter, 28
d Kirsten Johannesdatter = gmd. Peder Jensen Schou i Keldbymagle
II: broder Lars Jensen, forhen gmd. i Magleby, se skifte 37
a Michael Larsen, gmd. i Stubberup
b Jacob Larsen, gmd. i Udby
c Søren Larsen, gmd. i Magleby
d Lars Larsen, gmd. i Nyborre
e Kirsten Larsdatter = gmd. Otte Jensen i Ålebæk
f Else Larsdatter = gmd. Anders Larsen i Hjertebjerg
g Anna Sophia Larsdatter = gmd. Hans Hansen Frimand i Sømarke
h Maren Larsdatter, død = gmd. Hans Pedersen Bilde i Busemarke, død
1. Lars Hansen, 13
2 Bodil Hansdatter, 15
III en halvbroder hmd. Hans Jensen, død fra byen?, børn
a) Kirsten Hansdatter = hmd. Lars Flensborg i Busemarke
IV en halvsøster Kirsten Jensdatter, død = gmd. Mads Jensen i Råbymagle, død, børn
a Jens Madsen, gmd. i Sønder Vestud, død børn:
1. Jacob Jensen, 20
2 Jens Jensen, 14
b Kirsten Madsdatter [skifte i Nordfeldt gods 1775], forhen = gmd. Lars Andersen i Elmelunde og = Christen Jensen ibid, børn
1. Anders Larsen, 14
Jens Christensen, 10½
Johannes Christensen, 6
Mette Johanne Larsdatter
c. Anna Margrethe Madsdatter = gmd. Jens Nielsen i Hjertebjerg
 
25 Skifte 28/5 1781: Jens Olsen [Jens Olufsen], 60 år på gård nr. 2 i Busene, 155
1. kone Elisabeth Caspersdatter
1 Hans Jensen, gmd. i Råbymagle. Se skifte 124 efter hustruen
2 Rasmus Jensen, 24, hjemme
3 Kirsten Jensdatter = gmd. Hemming Nielsen i Magleby
4 Sidse Jensdatter, tjenende skoleholder i Sømarke, 28
5 Mette Cathrine Jensdatter, tjenende gmd. Hemming Nielsen i Magleby
6 Karen Jensdatter, hjemme 21
7 Margrethe Jensdatter, 17
2. enke Anna Kirstine Hemmingsdatter
 
26 Skifte 23/3 1781: gmd. Hemming Hemmingsen, 66 år i Busemarke, 165
enke Kirstine Cathrine Frantzdatter, børn:
1 Hemming Hemmingsen, 23½ ??
2 Anne Margrethe Hemmingsdatter
3 Maria Cathrine Hemmingsdatter, 25½
4 Sophia Hemmingsdatter, 20
5 Anna Marie Hemmingsdatter, 18
6 Maren Kirstine Hemmingsdatter, 9
Jeg kan ikke helt få styr på børnene
 
27. Skifte 28/5 1781: inds. Tønnes Hansen i Busemarke, 61 år, 175
enke Karen Bendtsdatter
1 afdødes broder Jonas Hansens børn:
a Jacob? Jonansen til søs fra København?
b Else Jonasdatter = matros af Holmen Jacob Bendtsen
c. Anna Cathrine Jonasdatter
2 broder Hans Hansen
3 halvsøster Karen Hansdatter, tjenende i København
4 halvsøster Anna Hansdatter, tjenende i København
 
28. Skifte 28/5 1781: Hans Hansen Flensborg, 60 år i Busemarke, 180
enke: Ingeborg Ludvigsdatter, se skifte 125
børn
1 Hans Hansen, 31, tjenende i Stubbekøbing
2 Jeppe Christian Hansen, 23
3 Jørgen Hansen, 20
4 Ludvig Hansen, 12, med værge farbroderen hmd. Lars Hansen i Busemarke
 
29 Skifte 29/5 1781: afgangne German Poulsen, 56 år og hustru Anne Marcusdatter, 44 år i Busene, 188
Børn:
1 Bodil Cathrine Germansdatter, 10½
2 Anna Margrethe Germansdatter, 5
 
30 Skifte 15/9 1781: gmd. Hans Hansen, 64½ år på gård nr. 4 i Magleby, 195
enke Kirsten Hansdatter, børn:
1 Jens Hansen, 22½
2 Rasmus Hansen, 15
3 Ole Hansen, 12
4 Jeppe Hansen, 3½
5 Anna Marie Hansdatter, 9
 
31 Skifte 15/9 1781: Cecilia [Sille] Marcusdatter, 30 år i Busene, 200
Cecilia Marcusdatter var ugift, død for hendes svoger hmd. Hans Nielsen i Busene
bror ungkarl Hans Marcussen, tjenende gmd. Søren Larsen i Magleby
søster Ellen Marcusdatter
bror Niels Marcussen, hmd. i Ålebæk
 
32 Skifte 17/10 1781: undertægtsmand Jørgen Rasmussen Seje, 65 år i Mandemark, 205. Se skifte 79
enke Giertrud Hansdatter, værge hendes bror Lars Hansen Seje i Råbymagle
 
33 Skifte 15/5 1782: hmd. Peder Henrichsen i Mandemarke, 209
enke Karen Nielsdatter, børn
1 Henrich Pedersen, gmd. i Busemarke
2 Lars Pedersen, gmd. i Mandemarke
3 Niels Pedersen, tjenende amtsforvalter Smith i Stege, 32
4 Andreas Pedersen, hos Larsen Pedersen i Mandemarke, 22
5 Anna Pedersdatter = gmd. David Davidsen i Busemarke
 
34 Skifte 15/5 1782: Sidse Hansdatter, 40 år i Busemarke, 212
enkemand hmd. Hans Pedersen, børn:
1 Kirsten Hansdatter, 13
2 Gyde Levine Hansdatter, 5
3 Sidse Hansdatter, 1
 
35 Skifte 19/5 1782: gmd. Niels Hansen, 36 år i Busene, 217
enke [Gyde Levina Jacobsen Frimand] med værge Jørgen Jacobsen i Busene
1. Sophie Nielsdatter, 6½
2. Anna Nielsdatter, 4
 
36 Skifte 30/9 1782: Anna Mortensdatter, 36 år i Busemarke, 226
enkemand gmd. Jeppe Hansen, se skifte 123
børn:
1 Peder Jeppesen, 10
2 Mette Jeppesdatter, 14
3 Anna Kirstine Jeppesdatter, 7
4 Margrethe Jeppesdatter, 4
5 Kirstine Jeppesdatter, ½
 
37 Skifte 30/9 1782: enke Sophie Jacobsdatter, 75 år, inds. hos gmd. Søren Larsen i Magleby, 232
Se skifte 24, nr II broder Lars Jensen
børn:
1 Michael Larsen i Stubberup
2 Jacob Larsen i Udby
3 Søren Larsen i Magleby
4 Lars Larsen i Nyborre
5 Kirstine Larsdatter = gmd Otte Jensen i Ålebæk
6 Else Larsdatter = gmd Anders Larsen i Hjertebjerg
7 Anna Sophie Larsdatter = gmd Hans Frimand i Sømarke
8 Maren Larsdatter, død = afgangne Hans Pedersen Bille i Mandemarke
a. Lars Hansen, 14
b. Bodil Hansdatter, 16
 
38 Skifte 17/3 1783: gmd. Lars Henrichsen, 64 år i Busemarke, 235
1. kone Maren Hansdatter, død
1 Hans Larsen, 33
2. enke Karen Jørgensdatter
2 Henrich Larsen, 28
3 Peder Larsen, 14
4 Maren Larsdatter, 20
 
39 Skifte 18/3 1783: hmd. Niels Danielsen i Råbymagle, 31 år, 242
enke Bodil Larsdatter, børn
1 Maren Nielsdatter, 11
 
40 Skifte 18/3 1783: hmd. Mathias Laursen, 55 år smed i Busemarke, 245
enke Karen Jensdatter, børn
1 Jens Mathiasen, 16
2 Peder Mathiasen, 9
3 Lars Mathiasen, 5
4 Sophie Margrethe Mathiasdatter
 
41 Skifte 17/5 1783: Ellen Nielsdatter, 46 år i Busemarke, 249
Enkemand hmd. Lars Andersen, se skifte 91
børn:
1 Anne Larsdatter = gmd. Henrich Christiansen i Busemarke
2 Kirsten Larsdatter, 19
3 Maren Larsdatter, 10
4 Karen Larsdatter, 6
 
41 b Skifte 11/2 1785: ungkarl Jens Jochumsen 35 år, som døde for gmd. Lars Nielsen i Busene, 254
arvinger, søskende til Jens Jochumsen:
se skifte 11. Jochum Jensen
1 Mads Jochumsen, 36, tjenende gmd. Jørgen Nielsen i Magleby
2 Niels Jochumsen, 30, tjenende i Stege
3 Anne Sophie Jochumsdatter, 17
4 Karen Jochumsdatter, 14
5 Maren Jochumsdatter, 12
6 Johanne Jochumsdatter, 8
formynder gmd. Rasmus Olsen i Busene
 
41 a Skifte 17/2 1785: gmd. Hemming Larsens enke, Anne Larsdatter i Magleby, 258
Arvinger: Jørgen Larsen, Hans Larsen, Niels Larsen, Peder Larsen, Peder Rasmussen, Lars Larsen, Hans Nielsen og Peder Jacobsen
 
42 Skifte 18/2 1783: Anne Jensdatter i Magleby, 258
enkemand hmd. Peder Pedersen, børn
1. Jens Pedersen, 8
 
43. Skifte 18/2 1785: Karen Pedersdatter 66 år i Mandemarke, 263
enkemand hmd. Peder Jacobsen, ingen arvinger
broder Povel Pedersen, død, børn
a. Christian Poulsen
b. Anna Poulsdatter
 
44 Skifte 26/4 1785: Kirsten Olsdatter ca. 63 år i Mandemarke, 268
enkemand gmd. Hans Rasmussen, se skifte 17
børn
1 Ole Hansen, 30
2 Rasmus Hansen, 26
3 Hans Hansen, 22
4 Svend Hansen, 18
5 Anna Hansdatter = hmd. Peder Andersen, smed i Tostrup [Keldby Sogn]
 
45 Skifte 18/2 1785: Else Margrethe Ludvigsdatter, ca. 35 år i Magleby, 275
enkemand gmd. Hemming Pedersen, børn
1 Peder Hemmingsen, 8
2 Hans Hemmingsen, 1½
3 Anna Hemmingsdatter, 7
4 Maren Hemmingsdatter, 5
5 Kirstine Hemmingsdatter, 3
 
46 Skifte 14/11 1785: gmd. Jørgen Larsen 43 år i Mandemarke, 282
enke Anna Maria Jacobsdatter, børn
1 Peder Jørgensen, 16
2 Jacob Jørgensen, 9
3 Lars Jørgensen, 7
4 Hans Jørgensen, 3
5 Anna Jørgensdatter, 13
 
47 Skifte 13/2 1786: Anne Marie Hemmingsdatter, ca. 47 år på gården nr. 10 i Busene, 290
1. mand Hans Jensen:
1 Peder Hansen, 25
2 Jens Hansen, 14
3 Bodil Hansdatter, 20
4 Anne Hansdatter, 18
2. enkemand gmd. Jørgen Jacobsen
5 Hans Jørgensen, 12
6 Jacob Jørgensen, 6
 
48 Skifte 6/3 1786: hmd. Jens Pedersen i Mandemarke, 304
enke Johanne Hansdatter, børn
1 Peder Jensen, 26
2 Anne Jensdatter = Peder Jensen, gmd. i Magleby
3 Maren Jensdatter = inds. Jørgen Jensen i Mandemarke
4 Johanne Jensdatter, 28 ugift
 
49 Skifte 6/3 1786: hmd. og smed Niels Hansen ca. 66 år i Mandemarke, 306
enke Mette Nielsdatter [enken er: Mette Hansdatter], børn:
1 Hans Nielsen, 23
2 Peder Nielsen, 22
3 Albrect Nielsen, 14
4 Rasmus Nielsen, 13
5 Niels Nielsen, ½
6 Karen Nielsdatter, 18
7 Anna Nielsdatter, 4
 
50 Skifte 11/4 1786: inds. Hans Hansen, 55 år i Busene, 309
enke Marie Rasmusdatter, børn:
1 Anne Marie Hansdatter, 4 uger
 
51 Skifte 11/4 1786: inds. Jacob Hansen, 67 år i Busemarke, 312
enke Ane Olesdatter, se skifte 74
børn:
1 Ole Jacobsen, gmd. i Ålebæk, død, børn
a. Rasmus Olsen, 12
b. Peder Olsen, 10
c. Svend Olsen, 3
d. Margrethe Olesdatter, 17
e. Sidse Olesdatter, 3
2 Hans Jacobsen, gmd. i Busemarke, 37
3 Peder Jacobsen, 35 gmd. i Busene
4 Anders Jacobsen,30 gmd. i Mandemarke
5 Anne Jacobsdatter = gmd. Niels Nielsen Seye i Stubberup
6 Sidse Jacobsdatter, død = Hemming Jensen, gmd. i Mandemarke
a. Jens Hemmingsen, 22
b. Lars Hemmingsen, 13
c. Kirsten Hemmingsdatter, 17
d. Ane Hemmingsdatter, 14
7 Karen Jacobsdatter = Jens Michaelsen, gmd. i Sømarke
8 Johanne Jacobsdatter = Jeppe Larsen, hmd. i Busemarke
9 Elsebeth Jacobsdatter = gmd. Rasmus Jørgensen i Mandemarke
 
52 Skifte 1/5 1786: Kirsten Nielsdatter, 32 år på gård nr. 16 i Mandemarke, 316
se skifte 56
enkemand gmd. unge Hans Rasmussen, børn
1 Rasmus Hansen, 10
2 Peder Hansen, 9
værge morbror Peder Nielsen gmd. i Busene
 
53 Skifte 20/7 1786: hmd, smed Rasmus Larsen i Råbymagle, 327
enke Malene Nielsdatter, børn:
1 Lars Rasmussen, ½
2 Margrethe Rasmusdatter, 5
3 Anne Marie Rasmusdatter, 3
 
54 Skifte 21/7 1786: gmd. Hemming Hemmingsen, 33 år på gården nr. 18 i Busemarke, 335
enke Kirsten Nielsdatter, børn:
1 Hemming Hemmingsen, 4
2 Anna Hemmingsdatter, 1
 
55 Skifte 18/9 1786: Kirsten Jensdatter, 48 år i hus nr. 1 i Mandemarke, 345
enkemand hmd. Hans Rasmussen, børn:
1 Rasmus Hansen, 16
2 Jens Hansen, 10
3 Peder Hansen, 7
4 Christen Hansen, 5
 
56 Skifte 18/9 1786: gmd. Niels Nielsen smed, 68 år gården nr. 4 i Mandemarke, 352
enke Maren Nielsdatter, se skifte 66
børn:
1 Peder Nielsen, gmd. i Busene
2 Kirsten Nielsdatter, se skifte 52, død = gmd. Hans Rasmussen i Mandemarke, 2 sønner
a) Rasmus Hansen, 11
b) Peder Hansen, 10
 
57 Skifte 12/11 1787: Anne Jensdatter, 36 år på gården nr. 1 i Råbymagle, 359
enkemand gmd. Hans Andersen, se skifte 128
børn:
1 Jens Hansen, 13
2 Niels Hansen, 9
3 Lars Hansen, 5
4 Maren Hansdatter, 11
5 Kirsten Hansdatter, 7
 
58 Skifte 3/12 1787: ungkarl Rasmus Marcussen, som døde hos gmd. Hans Nielsen i Råbymagle, 382
søskende:
1 Niels Marcussen, forhen hmd. i Ålebæk, død
a. Saxe Nielsen, 24
b. Mette Kirstine Nielsdatter, 19 ugift, tjenende i Ålebæk
2 Hans Marcussen, hmd. i Busene
3 Ellen Marcusdatter = Hans Nielsen hmd. i Busene
4 Anne Marcusdatter = German Poulsen i Busene, begge døde, se skifte 29
a. Bodil Cathrine Germansdatter, 17
b. Margrethe Germansdatter, 12
 
59 Skifte 3/12 1787: Karen Jørgensdatter, 63 år, hos sin søn gmd. Henrich Larsen i Busemarke, 388
[Lars Henrichsens enke i Busemarke]
børn:
1 Henrich Larsen, 32 gmd. i Busemarke
2 Peder Larsen, 18, tjenende broderen 1
3 Maren Larsdatter = Frederich Holgersen i Øster Møllehus, se skifte 126
 
60 Skifte 26/3 1788: Anne Cathrine Pedersdatter 71 år, i Magleby, 410
1. mand Hemming Hansen
1. Anne Magdalene Hemmingsdatter, ugift og tjenende Anders Jacobsen i Stege?
2. enkemand inds. Christian Johansen
2. Johan Christiansen, 32, inds. i Mandemarke
3. Hemming Christiansen, 30, gmd. i Busemarke
 
61 Skifte 27/5 1788: gmd. Hans Andersen søn, Lars Hansen 5½ år i Råbymagle, 414.
Se Skifte 57 efter Hans Andersens kone!
Hans Andersens børn:
1 Jens Hansen, 14
2 Niels Hansen, 9
3 Maren Hansdatter, 11
4 Kirsten Hansdatter, 3
 
62 Skifte 1/7 1788: Mette Nielsdatter,33 år på gård nr. 18 i Busene, 417
enkemand gmd. Jørgen Jacobsen, børn:
1 Peder Jørgensen, 6 uger
 
63 Skifte 29/11 1788: Giertrud Pedersdatter, 65 år i Råbymagle, 429
enkemand inds. Niels Hemmingsen, se skifte 77
børn:
1 Lars Nielsen, 26, hmd. i Råbymagle
2 Peder Nielsen, 14
3 Margrethe Nielsdatter, tjenende gmd. Jørgen Andersen i Råbymagle
 
64 Skifte juni 1788: pige Ane Marie Rasmusdatter i Råby, 434
afgangne Rasmus Smeds datter i Råbymagle
afdødes moder Anne Magdalene Nielsdatter, nu = hmd. Lars Nielsen i Råbymagle
den afdødes søskende, Rasmus Smeds børn:
1 Lars Rasmussen, 3
2 Margrethe Rasmusdatter, begge hos moderen i Råbymagle
farbror Andreas Larsen, hmd. og smed i Magleby
 
65 Skifte 5/5 1789: Anne Mathiasdatter, 36 år i hus nr. 7 i Busene, 437
enkemand hmd, væver Henrich Nielsen, børn:
1 Anne Margrethe Henrichsdatter, 4½
2 Kirsten Henrichsdatter, 3
 
66 Skifte 4/5 1789: Maren Nielsdatter, 60 år på gård nr. 4 i Mandemarke, 450
1. mand Niels Nielsen Smed, samme sted, se skifte 56
1 Peder Nielsen, gmd. i Busene
2 Kirsten Nielsdatter, død = gmd. Hans Rasmussen i Mandemarke, børn:

a. Rasmus Hansen, 13

b. Peder Hansen, 11

2 enkemand gmd. Andreas Pedersen
 
67 Skifte 16/5 1789: Birthe Jensdatter, 57 år i hus nr. 2 i Busene, 461
enkemand hmd, bødker Christian Hansen, børn:
1 Peder Christiansen, 27
2 Jens Christiansen, 19
3 Hans Christiansen, 11
4 Anne Christiansdatter = hmd. Jens Jensen i Busene
5 Maren Stine Christiansdatter, ugift
6 Kirsten Christiansdatter, ugift
 
68 Skifte 24/10 1789: Ellen Eggertsdatter, 82 år, i Magleby, 468
Enkemand inds. Ludvig Jacobsen, se II skifte 13
børn:
1 Jens Ludvigsen, 55, tjenende i København ved Holmen
2 Jacob Ludvigsen, 52 gmd. i Magleby
3 Knud Ludvigsen, 48, i kongelig tjeneste ved Holmen
4 Søren Ludvigsen, 48 gmd. i Magleby
5 Maren Ludvigsdatter = Christen Jensen gmd. i Råbymagle
6 Else Margrethe Ludvigsdatter, død = gmd. Hemming Pedersen i Magleby, børn
a. Peder Hemmingsen, 13
b. Hans Hemmingsen, 6
c. Anna Hemmingsdatter, 11
d. Maren Hemmingsdatter, 10
e. Kirsten Hemmingsdatter, 8
 
69 Skifte 28/12 1789: gmd. Hans Jensens pige Kirsten Rasmusdatter, ca. 29 år i Magleby, opslag 240 ?
 
70 Skifte 27/11 1789: inds. enke Kirsten Gertsdatter, ca. 59 år, som døde for Christian Ludvigsen i Busemarke, 481
[Peder Bildes enke i Kirsten i Busemarke, begr. 5/8 1789, ingen alder]
 
71 Skifte 28/12 1789: inds. enke Karen Hansdatter, som døde hos sønnen Hans Jacobsen, Peder ? gmd. i Busemarke, 492
Karen Hansdatter, enke efter Jes Pedersen, børn:
1 Hans Jessen, boede i Stege
2 Peder Jessen, gmd. i Busemarke
3 Rasmus Jessen, boende i Stege
4 Knud Jessen, boende i Stege
5 Jens Jessen, hmd. i Busene
6 Kirsten Jesdatter, tjenende hd Koch i Horbelev på Falster
 
72 Skifte 22/12 1790: Anne Magdalene Nielsdatter, 36 år i Råbymagle, 498
1. mand Rasmus Larsen Smed, se skifte 53
1. Lars Rasmussen
2. Margrethe Rasmusdatter, 9
2. enkemand hmd. Lars Nielsen
3. Rasmus Larsen [match, døbt 12/10 1788 i Råby, Borre]
 
73 Skifte 23/12 1790: Lars Rasmussen, 6 år, hos stedfaderen Lars Nielsen i Råbymagle, 506. Se skifte 72
fuldsøster Margrethe Rasmusdatter, 9 år, til opfostring hos gmd. Hans Nielsen i Hjertebjerg
halvbroder Rasmus Larsen, 2 år, hjemme hos faderen Lars Nielsen
Margrethe Rasmusdatter, drengens moder
 
74 Skifte 21/12 1790: inds. enke Anne Olsdatter, 74 år i Busemarke hos sønnen gmd. Hans Jacobsen, 510.
Se skifte 51: Jacob Hansen, med enke Anne Olsdatter
1 Hans Jacobsen, gmd. i Busemarke
2 Peder Jacobsen, gmd. i Busene
3 Anders Jacobsen, hmd. i Mandemarke
4 Anne Jacobsdatter = gmd. Niels Nielsen i Stubberup
5 Karen Jacobsdatter = gmd. Jens Michaelsen i Sømarke
6 Johanne Jacobsdatter = hmd. Jeppe Larsen i Busemarke
7 Lisbeth Jacobsdatter = gmd. Rasmus Jørgensen i Mandemarke, se skifte 115
8 Ole Jacobsen, død gmd. i Ålebæk, børn
a. Rasmus Olesen, 16
b. Peder Olesen, 15
c. Hans Olesen, 7
d. Margrethe Olesdatter, 18
e. Sidse Olesdatter, 6
9. Sidse Jacobsdatter, død = gmd. Hemming Jensen i Mandemarke, 4 børn
a. Jens Hemmingsen, 27
b. Lars Hemmingsen, 19
c. Kirsten Hemmingsdatter, 24
d. Anne Hemmingsdatter, 17
 
75 Skifte 26/1 1791: gmd. Peder Nielsen, 44 år på gården nr. 14 i Råbymagle, 517. Se skifte 77
enke Karen Hansdatter, ingen livsarvinger
søskende:
fuldbroder Hemming Nielsen, gmd. i Lendemarke, under Marienborg Gods
halvsøskende:
Lars Nielsen, hmd. i Råbymagle
Peder Nielsen, 16
Margrethe Nielsdatter, 20, ugift
 
76 Skifte 26/1 1791: gmd. Christian Ludvigsen, 59 år på gård nr. 19 i Busemarke, 531
enke Giertrud Sørensdatter, børn:
1 Hemming Christiansen, 26
2 Ludvig Christiansen, 21
3 Bodil Kirstine Christiansdatter = gmd. Lars Andersen i Busemarke
 
77 Skifte 24/1 1791: Niels Hemmingsen undertægtsmand, 74 år for gmd. Niels Nielsen i Råbymagle, 543.
1. kone Kirsten Hansdatter, død
1 Hemming Nielsen, gmd. i Lendemarke under Marienborg Gods
2 Peder Nielsen, forhen gmd. i Råbymagle, se skifte 75
2. kone Giertrud Pedersdatter, død, se skifte 63
3 Lars Nielsen, hmd. i Råbymagle
4 Peder Nielsen, 16
5 Margrethe Nielsdatter, 20, ugift, tjener i Råbymagle
 
79 Skifte 24/11 1791: enke Giertrud Hansdatter, 77 år, hos sønnen Rasmus Jørgensen i Mandemarke, 569.
børn med afdøde ægtemand Jørgen Rasmussen Seye, se skifte 32:
1 Rasmus Jørgensen, i Mandemarke [gift med Lisbeth Jacobsdatter]
2 Hans, Jørgensen hmd. i Mandemarke
3 Mette Jørgensdatter = gmd. Jens Jensen Brandt i Sønder Vestud
4 [Karen Jørgensdatter], død = inds. Jens Nielsen i Sømarke, død, en søn
a. Hemming Jensen, 16 år, tjenende Rasmus Jørgensen i Mandemarke
 
80 Skifte 4/12 1790: gmd. Holger Rasmussen Seye, 66 år på gård nr. 14 i Mandemarke, 571
1. Friderich Holgersen, som boede på salig faders gård, nr. 14 i Mandemarke
 
81 Skifte 31/1 1792: Ellen Pedersdatter, 46 år i Østre Mølle, Magleby Sogn, 602
enkemand Mogens Nielsen, børn:
1 Peder Mads Mogensen, 13½
2 Hans Jørgen Mogensen, 11
3 Hans Jacob Mogensen, 6
4 Niels Mogensen, 2
 
82 Skifte 6/11 1792: Kirstine Pedersdatter, 34 år på gård nr. 14 i Busemarke, 615
enkemand gmd. Peder Johannesen, børn:
1 Anne Sophie Pedersdatter, 9½
2 Jørgen Pedersen, 4 uger
 
83 Skifte 7/11 1792: Bodil Pedersdatter, 22 år på gård nr. 10 i Busene, 634
enkemand gmd. Jørgen Jacobsen
børn:
1 Lars Jørgensen, 2
2 Rasmus Jørgensen, 8 dage
hendes far hmd. Peder Larsen skrædder af Mandemarke. Se skifte 87
 
84 Skifte 19/12 1792: inds. enke Sidse Rasmusdatter 64 år i Mandemarke, 645
Børn: [i ægteskab med Niels Lauritsen Grothe]
1 Lars Nielsen, gmd. i Mandemarke
2 Rasmus Nielsen, hmd. i Karensby
3 Peder Nielsen, tjenende i Tøvelde
4 Jens Nielsen, hmd. i Mandemarke
5 Karen Nielsdatter = Christen Jacobsen gmd. i Hjertebjerg
6 Margrethe Nielsdatter = Johannes Madsen i Stege
 
84 a Skifte 10/9 1794: Kirsten Nielsdatter 39 år, på gård nr. 16 i Mandemarke, 651
enkemand gmd. Hans Rasmussen, se skifte 112
børn:
1 Kirsten Hansdatter, 18
2 Peder Hansen, 16
3 Hans Hansen, 7
4 Kirsten Hansdatter, 4
5 Hemming Hansen, 1½
 
85 Registrering 28/7 1795: hmd. Niels [Rasmussen] Kurvemand i Busene, 654
enke Kirstine Nielsdatter med arvinger. [Niels Kurvemand, begr. 9/6 1795 i Busemarke, 60 år]
1. Ana Nielsdatter, 19 år, med formynder gmd. David Danielsen af Busemarke
2. de myndige arvinger var Jørgen Nielsen og Hans Madsen, ibid
 
87 Registrering 9/9 1796: hmd. Peder Larsen skrædder i Mandemarke, 659
enke Karen Rasmusdatter, børn:
1. Bodil Pedersdatter, død = gmd. Jørgen Jacobsen i Busene. se skifte 83
a. Lars Jacobsen, 6 år i opfostring hos gmd. Jørgen Pedersen i Magleby
 
88 Registrering 21/3 1797: Karen Pedersdatter. ca. 46 år i Mandemarke, 661
enkemand hmd. Hemming Friderichsen, børn:
1 Friderich Hemmingsen, 11
2 Anders Hemmingsen, 9
3 Kirsten Hemmingsdatter, 6
4 Anne Kirstine Hemmingsdatter, 2½
 
89 Registrering 21/3 1797: Karen Andersdatter 60 år i Mandemarke, 663
enkemand hmd. Christian Pedersen, børn:
1 Peder Christiansen, 27
2 Jens Christiansen, 24
3 Ellen Christiansdatter, 21
4 Bodil Christiansdatter, 19
5 Karen Christiansdatter, 16
 
90 Registrering 13/9 1797: Kirsten Michaelsdatter, 36 år i Mandemarke, 665
enkemand gmd. Jens Nielsen Frimand, se skifte 170
børn:
1 Niels Jensen, 5
2 Bodil Jensdatter, 3
3 Ana Marie Jensdatter, 3 uger
 
91 Registrering 11/3 1798: hmd. Lars Andersen, 56 år på nr. 3 i Busemarke, 666
1. kone Ellen Nielsdatter, se skifte 41
1 Ana Larsdatter = gmd. Henrich Christiansen i Busemarke
2 Kirsten Larsdatter = hmd. Johan Christiansen i Stege
3 Maren Larsdatter = Johannes Christensen i Busemarke
4 Karen Larsdatter, 21 ugift
2. enke Bodil Christiansdatter
1 Søren Larsen, 10
2 Anders Larsen, 8 ?
3 Christian Larsen, 3
4 Ellen Larsdatter, 14
5 Ana Kirstine Larsdatter, 5
6 Johanne Margrethe Larsdatter, 16 uger
 
92 Registrering 18/6 1798: Maren Pedersdatter, ca. 54 år i Busemarke nr. 9, 671
se skifte 1
enkemand hmd. Jørgen Pedersen, børn:
1 Lars Jørgensen, 27
2 Peder Jørgensen, 24
3 Kirsten Jørgensdatter, 16
4 Margrethe Cathrine Jørgensdatter, 13½
 
93 Registrering 6/12 1798: Else Marie Larsdatter, 64 år på nr. 10 i Busemarke, 673
enkemand gmd. Peder Rasmussen, børn:
1 Jens Pedersen, 30
2 Kirstine Pedersdatter, 36 = gmd. Henrich Larsen i Busene
3 Karen Pedersdatter, 20
 
94 Registrering 15/5 1799: gmd. Frende Olsen, 45 år på nr. 2 i Busemarke, 675
enke Bodil Kirstine Michaelsdatter, børn:
1 Sophia Frendesdatter, 14
2 Ane Kirstine Frendesdatter, 12
3 Maren Frendesdatter, 7
afdødes bror Hans Olsen, gmd. i Sønder Vestud
 
95 Registrering 12/6 1799: hmd. Mads Holgersen, 38 år på nr. 7 i Busene, 678
enke Bodil Jacobsdatter, se skifte 106
børn:
1 Anna Margrethe Madsdatter, 7
afdødes bror Niels Holgersen, hmd. i Magleby
 
96 Skifte 13/5 1801: Karen Larsdatter i Mandemarke, 71 år, 680
enkemand gmd Peder Povelsen, børn
1 Rasmus Pedersen, hmd. i Borre under Nordfeldt Gods
2 Lars Pedersen, hmd. i Ålebæk
3 Ane Pedersdatter, 32 tjenende for ? på Wengegården
4 Margrethe Pedersdatter = Hans Jørgen[sen], som får gården efter svigerfaderen
5 Dorthe Pedersdatter, 24
 
97 Registrering 13/5 1801: hmd. Hans Pedersen skrædder, 60 år i Busemarke, 683
enke Grethe [Margrethe] Pedersdatter, børn:
1 Peder Hansen, 16
2 Sidse Hansdatter, 18
 
98 Registrering 13/11 1801: smed Johan Anthonisen, 52 år i Mandemarke og skifte 16/2 1802, 689
enke Kirsten Pedersdatter, børn:
1 Jens Johansen, 19
2 Johan Johansen, 14½
3 Peder Johansen, 3 uger
4 Mette Johansdatter, 23
5 Anne Johansdatter, 21
6 Maren Kirstine Johansdatter, 9
7 Kirsten Johansdatter, 6
8 Marthe Johansdatter, 4
 
99 Registrering 3/12 1801: Kirsten Nielsdatter, 47 år i Magleby, 687
enkemand hmd. Niels Holgersen, børn:
1 Hans Nielsen, 15, tjenende for gmd. Rasmus Hansen Bechmand i Sømarke
2 Holger Nielsen, 7
3 Ane Margrethe Nielsdatter, 11
 
100 Registrering 23/2 1804: gmd. Hemming Pedersen ca. 56 år på gård nr. 11 i Råbymagle, 691
Enke, Ellen Andersdatter, børn
1 Niels Hemmingsen, 19
2 Jens Hemmingsen, 18
3 Hans Hemmingsen, 14
4 Anders Hemmingsen, 9
5 Peder Hemmingsen, 2
6 Hemming Hemmingsen, [født 5/5 1804]
7 Kirsten Hemmingsdatter, 27
8 Mette Hemmingsdatter, 21
9 Anne Hemmingsdatter, 16
10 Maren Hemmingsdatter, 9
11 Anne Kirstine Hemmingsdatter, 5
 
100 a Skifte 1/3 1804: gmd. Hans Nielsen i Råbymagle, 60 år, 694
enke Karen Pedersdatter, se skifte 122
børn:
1 Niels Hansen, 30
2 Jørgen Hansen, 25
3 Lars Hansen, 20
 
101 Skifte 11/7 1804: Sofie [Sophia] Pedersdatter, 44 år i Magleby, 699
enkemand hmd. Peder Pedersen, børn: det er lidt uklart!
1 Peder Pedersen
2 Michael Pedersen
3 Sidse Pedersdatter
 
102 Skifte 12/12 1804: Anne Marie Jensdatter, 30 år i Råbymagle, 702
1. ægteskab
1 Lars Christiansen, 9
enkemand snedker Lars Christensen
2 Anne Cathrine Larsdatter 7
3 Christian Larsen 5
4 Karen Larsdatter, 2
 
103 Skifte 12/12 1804: fæstegmd. Søren Pedersen, 40 år gård nr. 9 i Busemarke, 703
enke Margrethe Kirstine Jørgensdatter, børn
1 Jens Sørensen, 15
2 Niels Sørensen, 13
3 Margrethe Sørensdatter, 3
 
104 Skifte 7/11 1805: Anne Pedersdatter, 33 år i Mandemarke, 707
enkemand Ludvig Hansen, børn:
1 Hans Ludvigsen, 8
2 Maren Ludvigsdatter, 3
 
105 Skifte 27/12 1805: gmd. Rasmus Jensen i Råbymagle, hans tjenestepige Karen Svendsdatter, 19 år, 709
[forældre Svend Larsen, skifte af 30/8 1802 og moderen Sidse Pedersdatter Skifte 26/4 1795, se Nordfeldt Gods]
søskende:
1 Lars Svendsen, 22
2 Mette Svendsdatter, 25
3 Bodil Svendsdatter, 18
4 Andreas Svendsen, 8
 
106 Skifte: husfolk Peder Jensen, død 17/12 1804 og hustru Bodil Jacobsdatter, død 27/12 1804, 710
hendes børn:
1. mand Mads Holgersen, se skifte 95
1 Anne Margrethe Madsdatter, 13 år
2. mand Peder Jensen
2 Anne Pedersdatter, 4
3 Kirsten Pedersdatter, 3, tvilling
4 Karen Pedersdatter, 3, tvilling
 
107 Skifte 22/5 1806: hmd. Jeppe Jensen, 62 år i Busene, 714
enke Karen Mathiasdatter, børn:
1 Jens Jeppesen, 16
2 Jørgen Jeppesen, 7
 
108 Skifte 23/8 1806: hmd. Peder Poulsen i Mandemarke, 716
enke: [ Maren Larsdatter?, se FT 1787 i Mandemarke]
børn:
1 Margrethe Pedersdatter = gmd. Hans Jørgensen i Mandemarke
2 Lars Pedersen, hmd. i Ålebæk, død, børn:
a. Hans Larsen, 5
b. Lars Larsen, 1½
3 Rasmus Pedersen, hmd, død
a. Margrethe Rasmusdatter, 12
b. Dorthe Rasmusdatter, 5
c. Karen Rasmusdatter, 3
4 Dorthe Pedersdatter, ugift 29
 
109 Skifte 23/8 1806: fæster Peder Johannesen, 61 år på gården nr. 14 i Busemarke, 717
enke Karen Rasmusdatter, børn:
1 Jacob Pedersen, hmd. i Busemarke
2 Johannes Pedersen, hmd. ibid
3 Jens Pedersen, gmd. i Busene
4 Anna Sofie Pedersdatter, 24, ugift, tjenende i Busemarke
5 Hans Pedersen, 12
6 Kirstine Pedersdatter, 10
7 Marie Pedersdatter, 8
8 Frederik Pedersen, kan næsten ikke læses
 
110 Skifte 25/8 1806: fæstegmd. Lars Nielsen, 81 år på gård nr. 1 i Busene, 720
enke Kirsten Pedersdatter,
børn:
1 Kirsten Larsdatter = gmd. Niels Hansen i Magleby
2 Karen Larsdatter, 30 år ugift
3 Niels Larsen, 28, tjener for moderen
4 Peder Larsen, 26, soldat i Holsten?
5 Anna Larsdatter, 24, ugift, for moderen
 
112 Skifte 10/12 1806: inds. Hans Rasmussen, 62 år, på gård nr. 16 i Mandemarke, 727
1. kone Kirsten Nielsdatter, se skifte 84a
1 Rasmus Hansen, hmd. i Magleby
2 Peder Hansen, soldat,
3 Hans Hansen, 18
4 Hemming Hansen, 15
2. enke Maren Kirstine Pedersdatter
5 Kirstine Hansdatter, 11
6 Jens Hansen, 2
 
114 Skifte 19/3 1807: gmd. Jens Hansen, 52 år på gård nr. 11 i Mandemarke, 335, 746
enke Birthe Gregoriusdatter, børn:
1 Anne Jensdatter, 22
2 Hans Jensen, 20
3 Peder Jensen, 15
 
115 Skifte 19/3 1807: Rasmus Jørgensen ca. 56 år på gård nr. 3 i Mandemarke, 737
enke Lisbeth Jacobsdatter, se skifte 74
børn:
1 Anne Cathrine Rasmusdatter = Christian Christoffersen i Magleby
2 Sidse Rasmusdatter = Hemming Hemmingsen i Busene
3 Mette Birgitte Rasmusdatter, 22, tjenende for moderen
 
117 Skifte 19/10 1807: Hans Hansen Flensborg, på gård nr. 11 i Busemarke, 741
enke Kirsten Pedersdatter, børn:
1 Hans Hansen, 12
2 Ellen Hansdatter, 24
3 Margrethe Hansdatter, 13
4 Bodil Hansdatter, 8
 
118 Skifte 22/10 1807: Giertrud Jensdatter, 34 år i Busemarke, 742
enkemand gmd. Ludvig Christiansen, se skifte II, 60
1 Christian Ludvigsen, 17
2 Hans Ludvigsen, 10
3 Jens Ludvigsen, 6
4 Søren Ludvigsen, 4
5 Ane Ludvigsdatter, 7
 
119 Skifte 24/1 1808: Ane Cathrine Rasmusdatter, 36 år i Magleby, 749
enkemand hmd. Christen Christoffersen
1 Christoffer Christensen, 6
2 Jacob Christensen, 4
 
120 Skifte 30/11 1808: Lars Hansen, ca. 52 år på gård nr. 17 i Mandemarke, 753
enke Magdalene Michaelsdatter, børn
1 Hans Larsen, 14
2 Lars Larsen, 8
3 Karen Kirstine Larsdatter, 10
 
121 Skifte 5/1 1809: Karen Mortensdatter ca. 70 år i Busemarke, 755
enkemand gmd. Jens Pedersen, se skifte 141
børn:
1 Michael Jensen, 32
2 Margrethe Jensdatter, 38, ugift
3 Anne Jensdatter, 34, ugift
4 Maren Jensdatter, 22, ugift
 
122 Skifte 14/1 1809: enke Karen Pedersdatter 67 år på gård nr. 13 i Råbymagle, 756, se skifte 100 a)
[1. mand Niels Jensen]
1 Hans Nielsen, gmd. i Spejlsby
2 Bodil Nielsdatter, død

a. Kirsten Larsdatter, 17 år, ugift hos faderen gmd. Lars Madsen i Elmelunde

[2. mand Hans Nielsen], se skifte 100 a
3 Niels Hansen, gmd. i Pollerup
4 Jørgen Hansen, i krigstjeneste
5 Lars Hansen, ligeledes i krigstjeneste
 
123 Skifte 28/3 1809: gmd. Jeppe Hansen, ca. 71 år på gård nr. 5 i Busemarke, 760
afdøde kone, se skifte 36
børn:
1 Peder Jeppesen, 34
2 Mette Jeppesdatter = Jens Mathisen i Elmelunde
3 Anne Kristine Jeppesdatter = gmd. Ludvig Christensen i Busemarke, se skifte 118
4 Margrethe Jeppesdatter = hmd. Lars Nielsen i Mandemarke
5 Kirsten Jeppesdatter, 23 ugift
 
124 Skifte 17/6 1809: Sidse Pedersdatter, 54 år på gård nr. 5 i Råbymagle, 763
enkemand gmd. Hans Jensen
afdødes arvinger: hel og halvsøskende
1. halvbroder gmd. Lars Pedersen i Råbymagle
2. halvsøster Margrethe Cathrine Pedersdatter = smed Jens Larsen i Borre
3. halvsøster Anne Margrethe Pedersdatter = Jens Knudsen, hmd. i Råbylille
b 1. Marthe Pedersdatter, død
Christoffer Jensen, gmd. i Pollerup
Margrethe Jensdatter = Anders Smed, hmd. i Keldbylille
Anne Jensdatter = gmd. Hans Nielsen i Råbylille
b 2. Giertrud Pedersdatter, død
Lars Nielsen, gmd. i Ålebæk
Peder Nielsen, soldat
Margrethe Cathrine Pedersdatter, død
      Hemming efternavn?, 8
      Niels, 7
      Kirsten, 14
     Giertrud, 11
3. søster Sidse Pedersdatter, død,
Anne Lisbeth Mortensdatter = en hmd. i Frenderup
4. Maren Pedersdatter, død 
Lars Jørgensen, gmd. i Busemarke
Kirsten Jørgensdatter, ugift
Margrethe Jørgensdatter, ugift
 
125 Skifte 30/4 1810: enke Ingeborg Ludvigsdatter 78 år i Mandemarke, 777
arvinger,
afdøde mand, se skifte 28
1 Hans Hansen, død
a. Hans Hansen, 12
b. Ellen Hansdatter, 19
c. Margrethe Hansdatter, 15
d Anne Sofie Hansdatter, 9
2. Jeppe Hansen, i Pollerup
3. Ludvig Hansen, hmd. i Mandemarke
 
126 Skifte 12/10 1811: gmd. Frederich Holgersen, ca 56 år på gård nr. 14 i Mandemark, 779
enke Maren Larsdatter, se skifte 59, 80
børn
1 Karen Marie Frederichsdatter, ugift
2 Johan Frederichsen, 18
3 Holger Frederichsen, 15
4 Ditlev Frederichsen, 14
5 Anne Cathrine Frederichsdatter, 8
 
127 Skifte 19/10 1811: fæster Jørgen Andersen, 63 år, på gård nr. 4 i Råbymagle, 782
enke Sidsel Pedersdatter, se 147 anmeldt
børn:
1 Niels Jørgensen, 31
2 Jens Jørgensen, 25
3 Hans Jørgensen, 20
4 Peder Jørgensen, 15
5 Kirsten Jørgensdatter = gmd. Lars Madsen i Råbylille
 
128 Skifte 25/2 1812: fæstegårdmand Hans Andersen, 69 år på gård nr. 1 i Råbymagle, 788
1. kone Anne Jensdatter, se skifte 57
a. Jens Hansen, gmd. i Pollerup
b. Niels Hansen, gmd. i Elmelunde
c. Maren Hansdatter = gmd. Jan Christiansen i Hjelm
d. Kirsten Hansdatter = gmd. Hans Hansen i Nørre Vestud
2. enke Kirsten Knudsdatter
a. Lars Hansen, 21
b. Sidse Hansdatter, 16
c. Ane Hansdatter, 12
 
129 Skifte 23/3 1812: fæster Niels Jensen Brandt, 72 år på gård nr. 8 i Råbymagle, 791
se også Nordfeldt gods skifter
1. kone Margrethe Madsdatter, se skifte 15
1 Mads Nielsen, 43, tjenestekarl
2 Anne Nielsdatter = hmd. Peder Hansen i Råbymagle
2. enke Birthe Marie Pedersdatter
1 Hans Nielsen, 32, hjemme
2 Jens Nielsen, 30, soldat
3 Lars Nielsen, 27, soldat
4 Peder Nielsen, 22, soldat
5 Jørgen Nielsen, 20
6 Margrethe Nielsdatter = Friderik Jensen
7 Johanne Nielsdatter, ugift
 
130 Skifte 20/4 1812: gmd. Rasmus Rasmussen, 68 år på gård nr. 7 i Busene, 795
enke [Gyde Levine Hansdatter], se II skifte 119
børn:
1 Kirsten Rasmusdatter, 17
2 Bodil Rasmusdatter, 15
3 Sidse Rasmusdatter, 13
 
131 Skifte 3/7 1812: Christen [Jensen] Holmen hustru Sidse Hemmingsdatter, 30 år, i Mandemark, 797
[Hemming Jensen]
1. kone Sidse Jacobsdatter
Jens Hemmingsen, 1763, boede i Stege
Kirsten Hemmingsdatter, 1766 = Hans Ottesen i Hjertebjerg
Anne Hemmingsdatter, 1770 = Morten Jensen i Stubberup, se skifte 158
Lars Hemmingsen, 1772, tjenende på Klintholm
4. kone Anna Jørgensdatter
Sidse Jensdatter, 1781, død
Ingeborg Hemmingsdatter, 1783, 28, ugift
Anne Marie Hemmingsdatter 25, ugift
 
132 Skifte 4/12 1812: bonde Hemming Christiansen, 48 år på gård nr. 12? i Busemarke, opslag 403. Se skifte 136
enke Julevine [Gyde Levina] Jacobsdatter, børn:
1 Niels Hemmingsen, 29
2 Peder Hemmingsen, 27
3 Ane Sofie Hemmingsdatter = Jens Hansen
4 Ane Cathrine Hemmingsdatter, ugift
 
133 Skifte 12/6 1813: Karen Christiansdatter ca. 45 år i Busene, 806
enkemand Jørgen Jacobsen, børn:
1 Mette Marie Jørgensdatter, ugift
2 Anne Sofie Jørgensdatter, ugift
3 Erik Jørgensen, 16
4 Jens Jørgensen, 12
5 Niels Jørgensen, 8
 
134 Skifte 12/6 1813:  Peder Jensen, 74 år og hustru Kirsten Sørensdatter, 69 år, i Busene, 810
arvinger:
1 Søren Pedersen, død, børn:
a. Niels Sørensen, 21
b. Margrethe Sørensdatter, ugift
2 Michael Pedersen, boende i Pollerup
3 Hemming Pedersen, gmd. i Busene
4 Margrethe Pedersdatter, død = gmd. Lars Bentsen i Pollerup, som efterlader sig
a. Jens Larsen, 14
b. Maren Larsdatter, ugift
 
135 Skifte 5/7 1813: Ane Nielsdatter, 78 år af Busemarke, 816
enkemand gmd. Henrich Pedersen
1 Niels Henrichsen, 43, gmd. i Busemarke
2 Lars Henrichsen, 41, ejendomsmand i Pollerup
3 Jens Henrichsen, 33
4 Karen Henrichsdatter = Niels Hansen, ejendomsmand i Hjelm
5 Mette Henrichsdatter = Peder Jensen Stall i Hjelm
6 Kirsten Henrichsdatter, ugift
 
136 Skifte 19/3 1814: gmd. Hemming Christiansen hustru Gyde Levina Jacobsdatter, 62 år enke på gård nr. 12 i Busemarke, 822, se skifte 132
2. mand Hemming Christiansen
1 Niels Hemmingsen, soldat
2 Peder Hemmingsen, soldat
3 Anne Sofie Hemmingsdatter = Jens Hansen i Sønder Vestud
4 Anne Cathrine Hemmingsdatter, ugift
1. mand [Niels Hansen]
5 Sofie [Nielsdatter] = Rasmus Hansen i Magleby
6 Ane [Nielsdatter] = Christen Hansen i Mandemarke
 
137 Skifte 29/4 1814: Anne Sofie Pedersdatter ca, 41 år på gård nr. 5 i Magleby, 824
enkemand gmd. Jens Jacobsen, børn:
1 Ludvig Jensen, 12
2 Jacob Jensen, 8
3 Anne Kirstine Jensdatter, 6
4 Marie Jensdatter, 4
 
138 Skifte 15/8 1814: Mette Hemmingsdatter, 32 år i Råbymagle, 828
enkemand gmd. Jochum Henningsen, se skifte 142 og se III skifte 47
1 Hemming Jochumsen, 1½
2 Kirsten Jochumsdatter, 2½
 
139 Skifte 28/9 1815: gmd. Lars Pedersen, 64 år på gård nr. 6 i Mandemarke, 832
enke Kirsten Christiansdatter, børn:
1 Christian Larsen, 35
2 Peder Larsen, 34
3 Niels Larsen, 31
4 Karen Larsdatter, 22 ugift
 
140 Skifte 9/11 1816: gmd. Peder Jensen på gård, 54 år nr. 4 i Busemarke, 839
enke Lisbeth Hemmingsdatter [Frimand], børn:
1 Niels Pedersen, 8
2 Johanne Pedersdatter, 14
3 Anne Kirstine Pedersdatter, 5
4 Kirsten Pedersdatter, 1
enkens værge: Hemming Frimand af Magleby og afdøde søsters mand hmd. Hans Friderichsen af Borre
 
141 Skifte 5/11 1817: gmd. gl. Jens Pedersen, 78 år på gård nr. 1 i Busemarke, 845
Se Skifte 121 efter hans kone Karen Mortensdatter
1 Michael Jensen, 42
2 Margrethe Jensdatter, 47, ugift
3 Maren Jensdatter, 37, ugift
4 Anne Jensdatter, død, hendes børn:
a Kirsten, 17
b. Anne Marie, 14
 
142 Skifte 15/7 1820: tjenestekarl Jens Pedersen af Råbymagle, 853
arvinger:
A broder gmd. Hemming Pedersen i Råbymagle, se registrering 100, død, børn:
1. Niels Hemmingsen, 36
2. Jens Hemmingsen, 34
3. Hans Hemmingsen, 31
4. Anders Hemmingsen, 24
5. Peder Hemmingsen, 18
6. Hemming Hemmingsen, 16
7. Kirsten Hemmingsdatter = gmd. Jochum Henningsen i Råbymagle
8. Mette [Hemmingsdatter], død = med Jochum Henningsen, se skifte 138
a. Hemming Jochumsen, 7
9. Anne Hemmingsdatter = Niels Nielsen i Borre
10. Maren Hemmingsdatter, ugift
11. Anne Kirstine Hemmingsdatter, ugift
B søster Anne Kirstine Pedersdatter = aftægtsmand Peder Hansen i Busemarke
C søster Sidse Pedersdatter, enke efter gmd. Jørgen Andersen i Råbymagle, se skifte 127
 
143 Skifte 2/4 1821: Kirsten Jensdatter, 37 år i Klintholm, Magleby, 855
enkemand Peder Mathiasen Thisted, se skifte 164
børn
1 Jørgen Pedersen, 10
2 Kirsten Marie Pedersdatter, 6
3 Anne Kirstine Pedersdatter, 4
 
145 Skifte 8/9 1821: Karen Marie Jensdatter, 42 år i Magleby, 858
enkemand gmd. Peder Nielsen, se II skifte 103
børn:
1 Jens Pedersen, 18
2. Niels Martin Pedersen, 14
3 Peder Pedersen, 5

146 Anmeldt 17/10 1821: Jens Jensen i Magleby, 61 år, 865

147 Anmeldt 11/11 1821: gmd. Jørgen Andersens enke Sidse Pedersdatter, 64 år i Råbymagle, 867. Se skifte 142, C: søster Sidse.

148 Skifte 2/9 1821: gmd. Peder Jacobsen 72 år i Busene, 868
1. gmd. Hemming Pedersen af Busene = afdøde gmd. Peder Jacobsens datter Karen
2. gmd. Peder Larsen af Busene = datteren Kirsten
 
149 Skifte den 27/4 1821: gmd. Lars Pedersens enke Maren Pedersdatter, 70 år i Busemarke, 868
arvinger
1 Jens Larsen, gmd. i Bidsinge
2 Peder Larsen, gmd. i Busemarke
3 Niels Hemmingsen, gmd. af Busemarke = datteren Marthe Larsdatter
 
Anmeldt 23/1 1823: hmd. Niels Nielsen Lind af Magleby, 870
Niels Nielsen Lind, gift med Waldborg Dorthe Kirstine Birch. Se Skifter fra 1790, skifte 120
 
150 Skifte 30/3 1824: Kirsten Rasmusdatter, 37 år i Stubberup, 870
1. mand Hans Jørgen Pedersen, børn:
1 Peder Hansen, 6
2 Maren Kirstine Hansdatter, 16. Ikke kendt senere! 
3 Bodil Kirstine Hansdatter, 14
4 Kirsten Hansdatter, 11
2. enkemand gmd. Hans Andersen
 
151 Skifte 14/6 1824: Kirsten Henrichsdatter, 37 år i Stubberup, 876
1. mand Jens Henrik Larsen
1 Marie Jensdatter, ?, ???
2. enkemand hmd. Mads Hansen, se skifte 161
2 Jens Madsen, 9
3 Hans Madsen, 8
4 Niels Madsen, 1
 
152 Anmeldt 9/10 1824: hmd. aftægtsmand Jørgen Pedersen 74 år, død 7/10 1824 i Magleby, 880
arvinger, søskende til Jørgens Pedersen:
1 Hemming Pedersen, gmd. i Magleby
2 Michael Pedersen, gmd. i Busemarke
3 Kirsten Pedersdatter, enke efter gmd. Lars Nielsen i Busene
 
153 Skifte 2/4 1825: Bødker, aftægtshmd. Espen Hansen i Magleby kone Anne Kirstine Jørgensdatter, 52 år, 880
se II skifte 88
arvinger:
1 Hans Jørgensen, 25
2 Marie Jørgensdatter, 27, ugift
 
154 Skifte 7/5 1825: gmd. Jens Hansen i Mandemarke, 46 år, 884
enke Ellen Hansdatter
1 broder Peder Hansen skomager gift i Østermark, Elmelunde Sogn
2 broder Christen Hansen, gmd. i Mandemarke
3 broder Rasmus Hansen, som er død og efterlader sig
a. Peder Rasmussen, 19
b. Hans Rasmussen, 15
c. Kirsten Rasmusdatter, 21, ugift
d. Bodil Rasmusdatter, 28, ugift
e. Anne Rasmusdatter = Niels Jensen Grothe i Mandemark
 
155 Skifte 11/6 1825: Lars Adamsen 71 år i Stubberup, 888
enke Anne Nielsdatter, se Skifte 167
børn
1 Hans Adamsen
a. Hans Hansen, 20
b. Bodil Hansdatter = Hans Spillemand på Nordfeldt
c. Anne Dorthe Hansdatter, ugift
2 Hylleborre Adamsdatter, død
a. Otto Jensen, hmd. i Borre
b. Hans Jensen, ladefoged på Ålebækgård
 
157 Skifte 4/11 1825: Bodil Hemmingsdatter, 46 år, 895
enkemand hmd. Claus Sørensen Visberg, se skifte 169
børn:
1 Søren Clausen, 13
2 Helene Clausdatter, 15
3 Ane Marie Clausdatter, 9
 
158 Skifte 21/6 1826: Morten Jensens hustru Anne Hemmingsdatter, 55 år i Stubberup, 900
se skifte 131
børn:
1 Jens Mortensen, 21
2 Kirsten Mortensdatter, 15
 
159 Skifte 25/4 1827: murermester Johannes Breitenstein 89 år på Klintholm, 909
børn:
1. Arnestus Breitenstein, forpagter af Øster Mølle ved Stege
2. Vilhelm Breitenstein
3. Anne Katrine, død, søn
a. Johannes Andersen
4. murermester Peter Svartz af Klintholm, hans hustru Ane Kirstine
 
160 Skifte 18/4 1828: Ane Christensdatter i Magleby, 47 år ved Klintskov, 908
enkemand hmd Hans Jensen Tydske, se III, 124 Anmeldt
børn:
1 Maren Sophie Hansdatter, 17
2 Anne Sophie Hansdatter, 7
 
161 Skifte 28/5 1828: Bodil Kirstine Hemmingsdatter, 30 år i Stubberup, 912
enkemand hmd. Mads Hansen, se skifte 151, og se III, 120 anmeldt
børn:
1 Kirsten Madsdatter, 1 1/4 år
 
163 Skifte 21/6 1828: Bodil Frederichsdatter 63 år i Busemarke, 917,
enkemand fæste hmd. Lars Larsen, se III, skifte 41
børn
1 Karen Kirstine Larsdatter, 26, ugift, tjenende i Egebjerg by på Falster
2 Anne Lucie Larsdatter, 22, ugift, tjenende i Busene
 
164 Skifte 21/6 1828: hmd. Jens Jessens enke Ane Christiansdatter, 68 år i Busene, 926
arvinger:
1 Karen Jensdatter = gmd. Hans Jensen i Mandemarke
2 Kirsten Jensdatter, død = tømmermand Peder Mathiesen Thisted af Mandemarke, død, se skifte 143
a. Jørgen Pedersen, 17, tjenende i Busene
b. Marie Pedersdatter, 14, tjenende i Busene
c. Anne Kirstine Pedersdatter, 12
 
165 Skifte 5/9 1828: Ane [Cathrine] Hansdatter, 70 år i Karensby, 928, arvinger
enkemand hmd. Jens Hansen i Karensby,
1. mand [Lars Larsen]
1 Lars Larsen, hmd. i Busemarke
2 Hans Larsen, inds. i Karensby
3 Peder Larsen, inds. i Karensby
4 Caroline Larsdatter, død = Peder Pedersen i Hjertebjerg

a. Peder Pedersen, 12 år

5 Ellen Larsdatter = hmd. Peder Mogensen i Borre
6 Ane Johanne Dorthea Larsdatter = hmd Hans Jørgensen i Egebjerg Kirkeby Sogn på Falster
 
167 Skifte 14/3 1829: Lars Adamsens enke [Ane Nielsdatter], 76 år i Stubberup, 977
Se skifte 156
 
168 Skifte 8/4 1829: hmd. Hemming Christiansen, 63 ½ år i Magleby, 928
enke, Bodil Cathrine Nielsdatter, børn
1 Christian Hemmingsen, 17
2 Hemming Hemmingsen, 14
3 Søren Hemmingsen, 12
4 Ane Gertrud Hemmingsdatter, ugift
5 Maren Hemmingsdatter, ugift
 
169 Skifte 5/5 1829: Anne Marie Hemmingsdatter [begr. 29/3 1829, 43 år] i Mandemarke, 930
enkemand Claus Sørensen Visberg, se skifte 157
1 Bodil Cathrine Clausdatter, 2
 
170 Skifte 26/6 1830: hmd. Jens Nielsen Frimand, 74 år i Mandemarke, 933
1. kone Kirstine Michaelsdatter, se skifte 90
1 Niels Jensen, 37, tjenende i København
2 Bodil Jensdatter = hmd. Lars Larsen af Busemarke [Bodil gift 30/9 1836 i Magleby Sogn med Niels Jensen af Busemarke
3 Ane Marie Jensdatter = gmd. Ole Hemmingsen i Busene
2. enke Maren Knudsdatter, III, skifte 147
4 Peder Jensen, 36, tjenende i København
5 Jacob Jensen, 17, tjenende i Busemarke
6 Hemming Jensen, 13
7 Kirsten Jensdatter, 28 ugift, tjenende i Østermark
8 Cathrine Jensdatter = skomager Svend Christian Nielsen i Stege
9 Dorthe Jensdatter, 22, ugift
10 Karen Jensdatter, 18
 
170 a Anmeldt 15/8 1830: Rasmus Nielsen i Magleby, 935
hmd. Rasmus Nielsen i Magleby, begr. 9/8 1830, 64½ år
 
170 b Anmeldt 25/9 1830: hmd Niels Nielsens hustru Giertrud Larsdatter, 71 år, i Råbymagle, 935
 
171 Skifte 9/2 1831: hmd. Jacob Pedersens kone Karen Hemmingsdatter, 59 år i Magleby, 937
søstre
1 Sofie Hemmingsdatter = Jacob Jørgensen ved Klintholm
2 Maren Hemmingsdatter, i Nørre Vestud, enke = hmd. Lars Friderichsen [død 10/6 1816, 49 år]
3 Cathrine Hemmingsdatter = hmd. og smed Hans Christian Smith i Mandemarke, død og efterlader sig følgende børn:
a. Johannes Hansen, 27, tjenende for faderen
b. Marie Hansdatter,24, ligeledes
c. Ane Hansdatter, 22
d. Frederik Hansen, 18
e. Stine Hansdatter, 13
f. Mathias Hansen, 10