Olufs testamente


Underskrevne fhv. bager, husejer HEMMING OLUF HEMMINGSEN, Himlingøje, f. den 13. marts 1888 i Herfølge, der er ugift og som ikke efterlader sig livsarvinger, adoptivbørn eller sådanne afkom, bestemmer herved som min sidste vilje følgende, idet jeg bemærker, at jeg ikke tidligere har oprettet testamente.

1.

Jeg ønsker at hvile på Himlingøje Kirkegård, med gravfæstetid 40 år. Der skal ud af boet tages til gravstedets anlæg i enhver retning. Der skal tages 600 kr. eller evt. mere, hvis det er påkrævet til et minde. Der skal af boet udtages 1.600 kr. til grafstedets vedligeholdelse i 40 år. Beløbet 1.600 kr. skal indsættes på en bog med Bondestandens Sparekasses kontor i Haarlev. Renterne skal den til enhver tid værende graver ved Himlingøje kirke kunne hæve hvert år før jul. Det er mit ønske at der skal lægges en krans på mit gravsted og min husbestyrerinde fru Stine Jacobsens gravsted på Himlingøje kirkegård hver jul, påske og pinse. Mit gravsted skal dækkes med gran om vinteren. Beløbene hertil skal tages af renterne. 

Efter 40 års forløb skal kapitalen 1.600 kr. overgives til et børnelegat, således at renterne skal udbetales til 1 dreng og 1 pige fra Himlingøje sogn, som går i skole i Haarlev, med halvdelen til hver. Deres lærere skal bestemme, hvem der skal have det. Børnenes alder skal sædvanligvis være 14 år. Legatet skal gælde så længe der er skoler til.

2.

Jeg ønsker, at der herefter af min formue skal afsættes et beløb stort 10.000 kr. til Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse til fri afbenyttelse, og et beløb på 2.000 kr. til Dansk Vandrelaug til fri afbenyttelse.

Mit bo skal betale arveafgiften af disse beløb.

3.

Min søsterdatter fru Cathrine Hindborg Madsen, Vedskølle, skal forlods have »marmoruret« og »marmorblæksugeren« og »marmoraskebægeret«.

Min brodersøn gårdejer Peter Hemmingsen, Vedskølle, skal forlods arve egetræsuret og ligeledes min faders rejsekasse.

Min søsterdatter fru Agnete Hindborg Olsen, Ejby Allé 7, Hvidovre, skal forlods arve mit 12 personers spisestel, fordi hun plejede min mor.

Min søstersøn købmand Oluf Hindborg Jensen skal forlods arve mine 2 sølvringe, 1 sølvskjold, 1 forgyldt kæde med hestehoved, fordi hans navn er Oluf

For alles vedkommende gælder, at de alligevel skal have ret til den samme deling som nedenfor bestemt.

Min knallert og min radio skal sælges og beløbene indgå i boet.

4.

Jeg har i øjeblikket 21 søskendebørn, nemlig:

Listen overspringes her.

Hvad jeg i øvrigt efterlader mig af, hvad nævnes kan skal tilfalde disse 21 personer med hver 1/21-del. Såfremt nogen af dem måtte være afgået ved døden før mig, træder de pågældendes arvinger i de pågældendes sted. Det er mit ønske at fordelingen skal ske i fordragelighed. Der må ikke holdes auktion over mine efterladenskaber. Hvad arvingerne ikke kan bruge ”skal sælges til en handlende eller brændes”.

5.

Til at påse at denne min sidste vilje sker fyldes indsætter jeg executor sagfører Christian Bruun, Køge, der skal være berettiget til at behandle boet som privat skifte, såfremt betingelserne herfor er til stede og min executor samtykker heri.

Mit testamente skal opbevares hos hr. sagfører Christian Bruun, Køge og en afskrift bero i min fars rejsekasse.

Dette testamente underskriver jeg for notarius publicus i Køge købstad m.v. i to eksemplarer, hvoraf det ene efter sket conference skal opbevares i notarialkontorets arkiv med retsvirkning, at en udskrift heraf skal have samme fyldighed og betydning som originalen.

Køge, den 7. juli 1961.

Hemming Oluf Hemmingsen

Som identitetsvidne:

Chistian Bruun

Sagfører, Køge

Herefter følger et afsnit fra notarius publicus.

Igen efterfulgt af en codicil.

[ Forrige emne | Oluf | Næste emne ]