Karen Katrine Marie Hindborg


Karen Katrine, billleder
Vielsesattest 
Dokumenter
Skudsmålsbog

Karen Chatrine Marie Hindborg blev født den 9. juli 1849. Hun er datter af hmd. Anthon Charles Hindborg og Karen Kirstine Ottosdatter boende i Sømarke på Østmøen.

 


Øverst ses klip af indledning og nederst afslutning på et brev til Peder Hemmingsen. Hele teksten følger her:

 

Sømark den 12te Apr. 1874.

Kjæreste Hemmingsen

Jeg vil i Dag skrive Dig et par Ord til, for at lade Dig vide hvordan Reisen gik. Herman var saa sød hele Tiden, han sov til vi kom til Lundby, og resten af Tiden derfra til Masnedsund sad han og lo og pludrede med en Dame der var med, hun vilde give ham figener at spise, for hun syntes han saae saa fornuftig ud, paa Dampskibet gjorde han lidt vrøvl, saa han vognede en Herre der laa og sov nede i Kahytten. Vi kom til Stege klk. 3, min Søster var da der ogsaa da vi kom, hun var kjørt med Kammerherreindens Kudsk der var med deres Jomfru, som skulde med Falken, hun skulde med hjem at besøge sin Forældre i Næstved, vi kjørte saa hjem med ham, han havde Kammerherreindes den lille lukkede Vogn saa vi frøs da ikke, det var ellers temmeligt koldt, da vi første kjørte fra Stege Klk. 6. i den Tid var jeg hos min Søster der er i Stege. Vis Du skriver til mig mens jeg er her ovre, saa er jeg hos mine Forældre, da Moder ikke vilde jeg skulde være hos min Søster, saa længe hendes Svigerinde er der, Moder var vred fordi jeg ikke var kommet Hjem før da jeg godt kunde have været her hele Vinteren, saa havde Du kunnet spare De Penge Du har givet for mig, jeg rejser her fra om Mandagen som det er 1. ste Maj om Fredagen, jeg tager saa til Sverrig om Tirsdagen, der er kommet Brev til mig fra Hanne, og Jomfru Marstrand. Marstrand skriver at Henrik Staun er rejst til Skjoldenæsholm for at være Forvalter, og Per Rasmussen skal ikke være Kudsk mere, det skal Marie Stuepiges Mand, sluttelig hilses Du fra mine Forældre, min Svoger og Søster og fra Hanne, men første og sidst fra Herman og fra mig Din Kathrine Hindborg.

Vis Du skriver da skriv blot

Sømark Stege Møen


Endnu et brev, blot skrevet meget senere:

Herfølge den 29de Marts 1898.

Kjære Emma!

Tak for dit Brev, det var da kjedeligt med din Far, det er hvert Aar at han maa ligge, vi vil da haabe at han snart er rask igjen, vores Far har ogsaa været meget daarlig; men er da nu noget bedre, vil du være saa god kjære Emma at ønske din Moder til Lykke fra os alle sammen, der er jo hendes Fødselsdag i Morgen, og vil du ligeledes ønske Axel til Lykke, jeg tror han har haft Bryllup, fra Herman har vi haft Brev nogle gange, det lader til at også han tænker paa Bryllup, han taler om at komme Hjem, før han skal til Orlogs, han ville skrive til os naar de kom til Libau, saa jeg venter med at skrive til vi hører noget derfra, i denne Tid kommer der jo Strygepenge saa jeg hurtig (?) har travlt med  at skrive til ham, og han til os. Jeg har hilsen til dig kjære Emma saavel fra Ann Kirstine som fra Sofia, paa Fredag skal de flytte hen i Butikken, paa Fredag venter vi Anton Hjem. I Overmorgen kommer Frøken Hartvigsen Hjem, hun har nu været i Kjøbenhavn i 2 Maaneder, jeg skal derhen og gjøre i Stand til hende, ja nu kjære Emma vil jeg slutte med mange hilsener fra os alle og ønske at I alle maa være raske. Og saa venter vi snart at høre lidt fra dig lev vel det ønskes af din Tante Kathrine.

Note:

Peder Hemmingsen, født 16/8 1842
Marie Hemmingsen, født 27/12 1839
Kirsten Hemmingsen, født 30/3 1838

Moderen er altså Kirsten og hun blev 60. Men hvorfor befinder brevet sig i lokalarkivet i Herfølge indleveret af familien i Vedskølle?

Indhold