Skifter Vordingborg rytterdistrikt Birk

Bog 0: 1662-1671, 1-141, Book 1
Bog 1: 1671-1676, 1-151, Book 2
Bog 2: 1676-1688, 1-233, Book 3
Bog 3: 1682-1687, 1-171, Book 4
Bog 4: 1688-1697, 1-271, Book 5
Bog 5: 1697-1704, 1-183, Book 6
Bog 6: 1704-1718, 1-302, Book 7
Bog 7: 1721-1726, 1-210, Book 8
Bog 8: 1737-1747, 1-369, Book 9
Bog 9: 1748-1754, 1-446, Book 10
Bog 10: 1756-1760, 1-404, Book 11
Bog 11: 1766-1770, 1-226, Book 12
2-del, 1739-1744, 1-279, Book 13

Bog 0: 1662-1671, 1-141

0-1 Skifte 9/6 1662 Bendt Lauridsen i Stuby, Kastrup, 3
enke Merde Lauridsdatter, barn
1 Laurids Bendsen
 
0-2 Skifte 10/6 1662 Søfren Madsen i Ugledige, Allerslev, 4
enke Mette Rasmusdatter, barn
1 Mette Søfrensdatter, værge Steffen Rasmussen i Knudsby
 
0-3 Skifte 14/6 1662 Hans Nielsen i Røstofte, Øster Egesborg, 5
enke Kirsten Jensdatter, lavværge Bendt Jensen i Bårse
børn
1 Mette Hansdatter = Morten Madsen
2 Anne Hansdatter
3 Kirsten Hansdatter
4 Bodil Hansdatter
værge Niels Jensen Bonde i Lundby
 
0-4 Skifte 18/6 1662 Kirsten Christensdatter i Ørslev
børn
1 Bendt Hansen, død
2 Inger Hansdatter, værge Jens Bendsen på Masnedø
enkemand Mads Pedersen smed
3 Karen Madsdatter, 2-23
4 Anne Madsdatter
5 Kirsten Madsdatter, døde 14 dage efter den salige...
 
0-5 Skifte 27/6 1662 Birthe Olufsdatter i Bakkebølle, Vordingborg Land, 20?
enkemand Jens Jensen Bonde, børn og børnebørn
1 Bodil Jensdatter = Ole Møller
a Ole Olsen, med stedfar Ole Rasmussen
2 Ole Jensen
3 Ole Hansen, med lavværge Laurits Olsen på sin salige moder Ellen Jensdatters vegne
Kirsten Christensdatter = Niels Jensen Bonde
 
0-6 Skifte 9/9 1662 Bertel Christophersen på Masnedø, Vordingborg Land, 23
børnenes far Laurs Mortensen, død 27/7 1660
1 Kirsten Laursdatter
2 Ellen Laursdatter
værger farbror Jacob Mortensen og Michel Hansen
hans stedbørn
 
0-7 Skifte 24/9 1662 Peder Hansen Bruun i Udby, 24
enke Johanne Pedersdatter, lavværge bor Laurids Pedersen i Udby
børn
1 Peder Pedersen, 7
 
0-8 Skifte 18/9 1662 Jens Jensen Bunde i Bakkebølle, Vordingborg Land, 26
 
0-9 Skifte 15/9 1662 Jørgen Nielsen Glar i Sværdborg, 19
enke Anne Albrechtsdatter, børn
1 Niels Jørgensen i Fæby
2 Margrethe Jørgensdatter = Hans Ambech i Præstø
3 Karen Jørgensdatter
 
0-10 Skifte 31/12 1662 Karen Andersdatter i Bakkebølle, Vordingborg Land, 25
børn
1 Jep Pedersen
enkemand Ole Pedersen
 
0-11 Skifte 3/2 1663 Sidsel Nielsdatter i Sværdborg, 26
enkemand Knud Ingvorsen, 1-74
børn
1 Niels Knudsen
2 Jens Knudsen, værge Hemming Jensen i Sværdborg
3 Maren Knudsdatter = Ole Nielsen i Nebølle, Sværdborg
4 Karen Knudsdatter = Hans Holm i Ørslev
 
0-12 Skifte 4/2 1663 Morgen Nielsen og Kirsten Mortensdatter i Ørslev, 28
 
0-13 Skifte 9/2 1663 Birgitte Ibsdatter i Røstofte, Øster Egesborg, 28
enkemand Morten Andersen
arvinger
1 Rasmus Smed i Sallerup
2 Jørgen Skomagers datters børn
a Hans Olsen
b Maren Olsdatter
c Sophie Olsdatter
3 Maren Ibsdatter = Rasmus Andersen i Nørre Skovhuse, 2-16
4 Kirsten Ibsdatters børn
? Anders Ibsen i Bønsvig
 
0-14 Skifte 10/2 1663 Kirsten, salig Rasmus Frandsen, i Stuby, Kastrup, 29
arvinger
1 Christen Enevoldsen i Stuby for sin hustru
2 Peder Jensen i Svinninge for sin hustru
3 Anne Pedersdatter
 
0-15 Skifte 27/2 1663 Giertrud Enevoldsdatter i Ugledige, Allerslev, 30
enkemand Niels Olsen
1 Karen Nielsdatter
værge farbror Peder Christensen i Skibinge
 
0-16 Skifte 5/3 1663 Jens Pedersen Piil i Stensbjerg, Kastrup, 31
enke Johanne Povelsdatter, lavværge Rasmus Jensen Jyde i Tolstrup
barn
1 Peder Jensen
 
0-17 Skifte 12/3 1663 Hemming Boesen i Allerslev, 34
familie: 0-45
enke Karen Lauritsdatter, 1-150, 2-156
børn
1 Laurits Hemmingsen
2 Rasmus Hemmingsen
3 Karen Hemmingsdatter
lavværge farfar Boe Mortensen i Allerslev
 
0-18 Skifte 12/3 1663 Laurs Tommesen i Ørslev, 35
enke Maren Nielsdatter
arving Christen Tommesen i Brøderup
 
0-19 Skifte 1/4 1663 Niels Jensen i Neder Vindinge, Kastrup, 36
enke Bodil Nielsdatter, 1-131
børn
1 Jens Nielsen Krog
2 Anders Nielsen
3 Niels Nielsen
4 Anne Nielsdatter
5 Sidsel Nielsdatter
værge Jacob Nielsen i Over Vindinge
 
0-20 Skifte 16/4 1663 Anne Nielsdatter i Vester Egesborg, 38
enkemand Ingvor Olsen, 4-171
søskende
1 Peder Nielsen
2 Anders Nielsen
børn
1 Laurs Ingvorsen, 6
2 Ole Ingvorsen, 3
3 Ellen Ingvorsdatter, 4
 
0-21 Skifte 18/3 1663 i Hans Hansen i Vester Egesborg, 39
enke Bodil Nielsdatter
arvinger
Peder Hansen
Niels Hansen
Anne Hansdatter
Mette? Hansdatter
Maren Hansdatter
Else? Hansdatter
 
0-22 Skifte 19/4 1663 Maren Gregersdatter i Skuderup, Øster Egesborg, 40
barn
1 Gregers Lauridsen
enkemand Mads Bendsen, 2-24
 
0-23 Skifte 4/4 1663 Ole Rasmussen Klandt i Kostræde, Køng, 41
enke Bodil Olsdatter, børn
1 Rasmus Olsen Klandt, 4, 7-165
2 Ole Olsen, 2
værge morbror Jep Olsen i Kalvehave
 
0-24 Skifte 16/5 1663 Søfren Ibsen i Broskov, Bårse, 42
enke Johanne Hansdatter, børn
1 Frands Søfrensen
2 Iver Søfrensen
3 Margrethe Søfrensdatter = Jørgen Jensen
4 Kirsten Søfrensdatter
5 Giertrud Søfrensdatter
6 Dorthe Søfrensdatter
5 Sidsel Søfrensdatter
6 Anne Søfrensdatter
 
0-25 Skifte 25/5 1663 Sidsel Pedersdatter i Grumløse, Udby, 43
enkemand Jens Møller
børn
1 Niels Rasmussen i Lund
2 Christen Rasmussen i Lekkende
3 Anne Rasmusdatter = Ole Pedersen i Snertinge
4 Sidsel Rasmusdatter = Anders Hansen
5 Johanne Rasmusdatter
5 Peder Jensen
 
0-26 Skifte 3/6 1663 Peder Ibsen i Sandvig, Mern, 44
enke Maren Pedersdatter, lavværge Niels Andersen i Tolstrup
børn
1 Karen Pedersdatter
2 Inger Pedersdatter
3 Maren Pedersdatter
værge farbror Michel Ibsen i Sandvig
 
0-27 Skifte 17/6 1663 Jens Pedersen i Hastrup, Beldringe, 46
enke Kirsten Hansdatter, børn
1 Peder Jensen
2 Hans Jensen
3 Niels Jensen
4 Rasmus Jensen
5 Karen Jensdatter
værge Hans smed i Hastrup
 
0-28 Skifte 7/7 1663 Mette Andersdatter i Ammendrup, Allerslev, 47
enkemand Iver Holst, børn
1 Niels Iversen
2 Jørgen Iversen
3 Michel Iversen
 
0-29 Skifte 28/9 1663 Anne Nielsdatter i Allerslev, 49
[1. mand Niels Jensen]
[2. mand Jens Nielsen Bonde]
1 Niels Jensen Bonde i Lundby
2 Mette Jensdatter
3 Maren Jensdatter
3. enkemand Mads Jensen Jyde, 1-75
4 Morten Madsen
andre arvinger
Anne Hansdatter
Bodil Hansdatter
Kirsten Hansdatter
 
0-30 Skifte 21/11 1663 Karen Sørensdatter i Kastelev, Sværdborg, 50
enkemand Iver Steffensen, barn
1 Steffen Iversen
 
0-31 Skifte 23/1 1664 Anders Olufsen i Over Vindinge, Sværdborg, 51
enke Anne Jensdatter, børn
1 Ole Andersen
2 Søren Andersen
3 Jens Andersen
enken var frugtsommelig
 
0-32 Skifte 30/1 1664 Niels Jeppesen i Lekkende, Øster Egesborg, 53
enke Karen Hemmingsdatter
søster Maren Jeppesdatter
 
0-33 Skifte 21/2 1664 Sidsel Andersdatter i Neder Vindinge, Kastrup, 54
1. mand
1 Niels Hansen i Store Heddinge
2 Michel Hansen, sognepræst i Aastrup Sogn på Falster, død
3 Anders Hansen i Neder Vindinge
4 Jørgen Hansen i Neder Vindinge
5 Peder Hansen i Moseby på Falster
2. enkemand Hans Olsen
 
0-34 Skifte 24/2 1664 Laurids Jensen i Hastrup, Beldringe, 55
enke Boel Jensdatter, barn
1 Jens Lauridsen
værge Anders Jensen i Dyrlev
 
0-35 Skifte 24/2 1664 Ursula Laursdatter i Skibinge, 67
enkemand Jens Willumsen, børn
1 Laurids Jensen
2 Lisbeth Jensdatter
værge morbror Iver Lauridsen i Faksinge
 
0-36 Skifte 17/3 1664 Rasmus Madsen i Bakkebølle, Vordingborg Land, 68
[Tyre Nielsdatter er datter af Niels Mogensen]
enke Tyre Nielsdatter, lavværge, fæstemand Søren Olsen Kaare i Græsbjerg, 0-141
børn
1 Maren Rasmusdatter, død
2 Ellen Rasmusdatter
3 Hemming Rasmussen, død
4 Niels Rasmussen
5 Margrethe Rasmusdatter
6 Sidsel Rasmusdatter
værge morbror Jens Mogensen i Bakkebølle
 
0-37 Skifte 12/3 1664 Laurids Hemmingsen i Udby, 59
enke Maren Olufsdatter, børn
1 Peder Lauridsen
2 Ole Lauridsen
3 Ellen Lauridsdatter
 
0-38 Skifte 5/9 1664 Ole Pedersen Piil i Vinterbølle, Vordingborg Land, 60
enke Inger Hansdatter, børn
1 Peder Olsen
2 Maren Olsdatter
3 Birgitte Olsdatter
 
0-39 Skifte 15/12 1664 Lisbeth Mortensdatter i Over Evne, Snesere, 61
enkemand Peder Frendesen
arvinger
1 Hans Rasmussen i Smidstrup?
2 Morten Rasmussen i Snesere Torp
3 Jens Rasmussen
4 Karen Nielsdatter = Ole Skriver i Ingelstrup
 
0-40 Skifte 9/1 1665 Anne Pedersdatter, x år i Ring, Hammer, 61
enkemand Jørgen Rasmussen, 1-71
søskende
1 Jens Pedersen i Ugledige
2 Hans Pedersen
3 Jep Pedersen
4 Pedersdatter = Laurits Jørgensen
 
0-41 Skifte 12/1 1665 Peder Rasmussen i Sandvig, Mern, 62
arving Ole Michelsen, død
a Maren Olsdatter
b Birgitte Olsdatter
0-42 Skifte 10/1 1665 Maren Madsdatter i Risby, Bårse, 63
børn
1 Mads Pedersen i Vester Egesborg
2 Niels Pedersen Skov i Risby
3 Hans Pedersen i Risby
4 Ingeborg Pedersdatter = Laurids Hansen
5 Karen Pedersdatter, fæstemand Rasmus Jørgensen i Risby
6 Jep Aage i Bårse for sine børn
enkemand Ole Pedersen
 
0-44 Skifte 10/1 1665 Dorthe Simonsdatter i Risby, Bårse, 65
enkemand Rasmus Jørgensen, børn
1 Jørgen Rasmussen
2 Sophie Rasmusdatter
værger morbrødre Niels Simonsen og Christen Simonsen
 
0-45 Skifte 12/1 1665 Boe Mortensen i Allerslev, 65
enke Maren Olsdatter, 2-90
lavværge Jacob Madsen
børn
1 Morten Boesen i Allerslev
2 Hemming Boesen, død, 0-17
3 Anne Boesdatter i Mern
4 Bodil Boesdatter = Laurits Rasmussen Lerche i Høvdingshus
5 Maren Boesdatter = Anders Jensen i Kongsted
 
0-46 Skifte 20/1 1665 Christen Sørensen og hustru Maren Rasmusdatter i Ugledige, Allerslev, 68
børn
1 Rasmus Christensen, 8
værge Peder Christensen i Røstofte = moster Karen Rasmusdatter
2 Søren Christensen, 6
værge Christen Andersen i Stuby = mormor Bodil Ingvorsdatter, 0-57
3 Kirsten Christensdatter, 10
 
0-47 Skifte 5/2 1665 Hans Pedersen i Teglstrup. Udby, 84
enke Kirsten Pedersdatter
søskende
1 Niels Pedersen i Teglstrup
2 Peder Pedersen
3 Rasmus Pedersen i Fæby
4 Sidsel Pedersdatter = Niels Olsen Svan i Fæby, 1-16
 
0-48 Skifte 10/2 1665 Ludsie Jensdatter i Snertinge, Sværdborg, 86
enkemand Niels Espensen
arvinger
1 Ellen Jensdatter, søn og lavværge Jens Nielsen i Snertinge
2 Svend Jensen, død i Kalundborg
3 Maren Jensdatter, død, børn
a Laurits murermester i Næstved, bortrejst til Fyn, Jylland
 
0-49 Skifte 13/2 1665 Hans Hemmingsen, x år i Ring, Hammer, 89
arvinger
1 brorsøn Hemming Pedersen
2 Maren Hemmingsdatter, børn
a Christen Enevoldsen i Stuby, 1-58
b Margrethe Enevoldsdatter
c Anne Nielsdatter i Tyskland
d Sidsel Nielsdatter, vanvittig
3 Gyde Hemmingsdatter
4 Karen Hemmingsdatter = Jens Pedersen Porse i Ring
5 Sidsel Hemmingsdatter = Hans Avnø i Kastrup
 
0-50 Skifte 16/2 1665 Margrethe Jensdatter i Bårse, 98
enkemand Peder Lauridsen, børn
1 Laurids Pedersen
2 Hans Pedersen
3 Peder Pedersen
4 Laurids Pedersen, 14
5 Jens Pedersen, 16
6 Mads Pedersen, 10
7 Sidse Pedersdatter = Ole Michelsen i Faksinge
8 Anne Pedersdatter, 22
9 Kirsten Pedersdatter, 20
 
0-51 Skifte 28/2 1665 Laurids Nielsen i Ornebjerg, Kastrup, 102
enke Anne Rasmusdatter, børn
1 Hans Lauridsen i Ornebjerg
2 Kirsten Lauridsdatter
3 Karen Lauridsdatter = Niels Nielsen i gl. Køge
 
0-52 Skifte 2/3 1665 Karen Madsdatter i Sageby, Mern, 104
enkemand ? Rasmussen
Maren Andersdatter = Rasmus Hansen i ?
Michel Andersen, død
a Anders Michelsen
b Povel Michelsen
c Jens Michelsen
d Mads Michelsen
e Kirsten Michelsdatter
med deres stedfar Peder Pedersen
 
0-53 Skifte 13/3 1665 Maren Jensdatter i Bakkebølle, Vordingborg Land, 106, kendt, se annepedersdatter, 494
enkemand Lars Pedersen Børring, 7-17
barn
1 Peder Lauridsen
værge farbror Morten Pedersen Børring møller i Langebæk Mølle
 
0-54 Skifte 21/3 1665 Karen Knudsdatter i Ørslev, 109
enkemand Hans Rasmussen Holm
1 Rasmus Hansen
2 Birgitte Hansdatter
2 Sidsel Hansdatter, værge Niels Knudsen i Sværdborg
 
0-55 Skifte 24/3 1665 Niels Hansen i Vester Egesborg, 111
enke Kirsten Madsdatter, lavværge Peder Madsen
barn
1 Mads Nielsen
 
0-56 Skifte 29/3 1665 Morten Jensen i Skibinge, 112
enke Else Jensdatter, børn
1 Lisbeth Mortensdatter, 3, død
2 Giertrud Mortensdatter, 2
 
0-57 Skifte 30/3 1665 Bodil Ingvorsdatter i Stuby, Kastrup, 115
1 Karen Rasmusdatter = Peder Christensen i Røstofte
2 Maren Rasmusdatter = Christen Sørensen, begge døde, 0-46
a Søren Christensen
b Rasmus Christensen
c Søren Christensen
d Kirsten Christensdatter
enkemand Christen Andersen
 
0-58 Skifte 21/9 1665 Peder Pedersen i Remkolde, Sværdborg, 119
enke Karen Olsdatter, lavværge Søfren Pedersen i Remkolde
barn
1 Anne Pedersdatter
værge far? Rasmus Pedersen i Remkolde
 
0-59 Skifte 5/10 1665 Peder Nielsen Kloger i Langebæk, Kalvehave, 121
enke Maren Nielsdatter, børn
1 Karen Pedersdatter
2 Margrethe Pedersdatter
 
0-60 Skifte 28/12 1665 Inger Pedersdatter i Sageby Mølle, Mern, 123
enkemand Povel Pedersen, børn
1 Ellen Povelsdatter, 6
2 Kirsten Povelsdatter, 4
3 Karen Povelsdatter, 2
værge morbror Rasmus Pedersen i Balle
 
0-61 Skifte 10/12 1665 Niels Pedersen, født i Jylland i Hads Herred, Ode Sogn, i Ugledige, Allerslev, 117
enke Anne Enevoldsdatter, 2-187
søster Appelone Pedersdatter = Jørgen Jørgensen i Lillerup, Hads Herred, Jylland
 
0-62 Skifte 13/11 1665 Margrethe Bendtsdatter i Store Skovby, ?, 129
1. mand Hemming
1 Peder Hemmingsen, 18
2 Anne Hemmingsdatter = Hans Rasmussen
?
3 Bodil Rasmusdatter, 20
værge morbror Hans Bendsen
2. enkemand Peder Lauritsen
 
0-63 Skifte 2/12 1665 Knud Christensen i Langebæk, Kalvehave, 135
enke Karen Lauridsdatter, børn
1 Maren Knudsdatter
2 Sidsel Knudsdatter
 
0-64 Skifte 22/6 1666 Hendrich Jensen i Sønder Mern, Mern, 135
enke Anne Pedersdatter
arvinger, søskendebørn
1 Karen Olufsdatter
2 Sidsel Olufsdatter = Rasmus Olsen
 
0-65 Skifte 10/2 1666 Ole Rasmussen Stær i Bakkebølle, Vordingborg Land, 139
enke Karen Madsdatter
arvinger
1 Karen Madsdatter, 13
2 Mads, 8
3 Jens, 9
4 Hans, 3
5 Rasmus Olsen, 1
6 Jeppe Olsen, 1
7 Sidse Olufsdatter, 15
8 Maren Olufsdatter, 15
 
0-66 Skifte 12/2 1666 Maren Rasmusdatter i Kalvehave, 140
børn
1 Rasmus Madsen
værge morbror Niels Rasmussen i Skuderup
enkemand Jep Olsen
2 Kirsten Ibsdatter
3 Bodil Ibsdatter
 
0-67 Skifte 13/2 1666 Anders Hansen Lerche i Kindvig, Mern, 141
1. kone
1 Hans Andersen
2 Anne Andersdatter
2. enke Ludsie Jensdatter
1 Jens Andersen
2 Ole Andersen
værge farbror Mads Hansen Lerche i Sønder Mern, 3-92
 
0-68 Skifte 17/3 1666 Niels Iversen i Hastrup, Beldringe, 143
enke Kirsten Hansdatter
moder Karen Olsdatter = Laurits Olsen i Bårse
1 Povel Iversen i Skibinge
2 Laurits Iversen i Bårse
3 Maren Iversdatter = Jens Nielsen i Snesere
4 Birthe Iversdatter
 
0-69 Skifte 3/5 1666 Anne Pedersdatter i Knudsby?, 143
enkemand Anders/Andreas Hansen, børn
1 Hans Andersen, 3
2 Anne Andersdatter
 
0-70 Skifte 4/3 1666 Bodil Pedersdatter i Tubæk Mølle, Skibinge, 145
søster
1 Ingeborg Pedersdatter i Præstø
2 Anne Ibsdatter
 
0-71 Skifte 1/6 1666 Michel Ibsen i Køng, 147
enke Anne Lauridsdatter, børn
1 Hans Michelsen, 14
2 Jens Michelsen, 13
2 Peder Michelsen, 10
3 Johanne Michelsdatter, 16
4 Birgitte Michelsdatter, 6
5 Karen Michelsdatter, 2
enke frugtsommelig
 
0-72 Skifte 29/9 1666 Hans Lauridsen i Teglstrup, Udby, 149
søskende
1 Peder Lauridsen, tjenende i Herlufsholm Sogn
2 Sidsel Lauridsdatter = Niels Tochildsen i Leestrup
 
0-73 Skifte 23/1 1667 Birgitte Pedersdatter i Over Vindinge, Sværdborg, 152
børn
1 Claus Ibsen i Sværdborg
2 Maren Ibsdatter = Jens Sørensen i Over Vindinge
enkemand Jacob Nielsen i Over Vindinge, 5-61
 
0-74 Skifte 9/2 1667 Anders Jørgensen i Vester Egesborg, 155
enke Bodil Pedersdatter, børn
1 Peder Andersen, 10
2 Jørgen Andersen, 5
3 Johanne Andersdatter, 8
4 Anne Andersdatter, 2
 
0-75 Skifte 23/2 1667 Ole Jensen i Lundby, 157
enke Bodil Jensdatter, børn
1 Peder Olsen
2 Hans Olsen
3 Kirsten Olsdatter = Peder Skovgaard i Snertinge
4 Anne Olsdatter = Jens Ibsen i Ring
 
0-76 Skifte 26/2 1667 Anders Frendesen i Svindinge, Sværdborg, 159
enke Maren Jensdatter
1 Margrethe Andersdatter = Jens Hansen i Hunstrup
2 Karen Andersdatter
 
0-77 Skifte 28/5 1667 Knud Jensen, hmd i Køng, 160
enke Birgitte Mortensdatter, 4-33
børn
1 Morten Knudsen, 11
2 Jens Knudsen, 8
3 Karen Knudsdatter, 10
4 Bodil Knudsdatter, 5
5 Lisbeth Knudsdatter, 3
6 Susanne Knudsdatter, ½
værge Laurids Knudsen i Grumløse
 
0-78 Skifte 10/6 1667 Torchil Nielsen i Kierlinge Tvede, Snesere, 163
enke Kirsten Lauridsdatter
1 Niels Pedersen
2 Oluf Pedersen
3 Maren Pedersdatter
 
0-79 Skifte 7/10 1667 Jørgen Mortensen i Sønder Skovhuse i Øster Egesborg, 173
enke Dorthe Søfrensdatter, børn
1 Hans Jørgensen, 12
2 Karen Jørgensdatter, 16
3 Dorthe Jørgensdatter = Ole Poulsen i Viemose
 
0-80 Skifte 19/11 1667 Anne Jensdatter i Vester Egesborg, 174
enkemand Peder Nielsen Bruun, 2-177
mor Maren Andersdatter
Hemming Jensen i Skaverup
Lisbeth Pedersdatter = Rasmus Jørgensen i Vester Egesborg
Ellen Pedersdatter = Torchild Pedersen i Vester Egesborg
 
0-81 Skifte 26/9 1667 Maren Nielsdatter i Grumløse, Udby, 176
enkemand Hans Johansen, børn
1 Rasmus Hansen, 22
2 Jens Hansen, 18
3 Ole Hansen, 16
4 Karen Hansdatter, 14
5 Johanne Hansdatter, 9
6 Margrethe Hansdatter, 7
 
0-82 Skifte 27/12 1667 Laurids Knudsen, sted ikke angivet, 177
enke Magdalene Jensdatter, barn
1 Knud Lauridsen, 1, 2-93
 
0-83 Skifte 4/1 1668 Anne Nielsdatter i Oreby, Kastrup, 180
enkemand Rasmus Torchildsen, 0-138
børn
1 Steffen Rasmussen i Knudsby, 0-140
2 Karen Rasmusdatter = Peder Madsen i Sallerup, 1-43
3 Sidsel Rasmusdatter, 4-3 = Rasmus Hansen i Kastelev
4 Mette Rasmusdatter
 
0-84 Skifte 15/1 1668 Berend Berendsen i Køng Gårde, Køng, 186
arvinger
Kirsten Sørensdatter
1 Tye Berendsen
2 Jørgen Berendsen
3 Johan Berendsen
3 Birthe Berendsdatter
4 Anne Berendsdatter
5 Lisbeth Berendsdatter
 
0-85 Skifte 27/1 1668 Jens Hansen i Over Vindinge, Sværdborg?, 190
enke Johanne Nielsdatter, 2-12
børn
1 Maren Jensdatter, 19
2 Dorthe Jensdatter, 10, 6-149
værge Morten Christophersen i Neder Vindinge
 
0-86 Skifte 29/2 1668 Søfren Rasmussen i Allerslev, 194
enke Sidsel Enevoldsdatter, børn
1 Kirsten Søfrensdatter
2 Karen Søfrensdatter
 
0-87 Skifte 3/2 1668 Karen Jensdatter i Køngø, Køng, 195
1. mand
1 Kirsten Pedersdatter = Jens
2 Sidse Pedersdatter = Christopher Nielsen
3 ? Pedersdatter
a Maren Pedersdatter
b Bodil Pedersdatter
c Giertrud Pedersdatter
enkemand Niels Ingvorsen
 
0-88 Skifte 4/3 1668 Morten Rasmussen i Bakkebølle, Vordingborg Land, 198
enke Anne Michelsdatter
1 Hans Mortensen, 5
2 Rasmus Mortensen, 2
3 Giertrud Mortensdatter, 9
4 Kirsten Mortensdatter = Ole Pedersen i Bakkebølle
 
0-89 Skifte 5/3 1668 Hans Pedersen Munch i Hastrup, Beldringe, 200
børn
1 Hans Hansen Munch i Hastrup
enke Kirsten Andersdatter, 1-36
2 Anders Hansen, 3
3 Anne Hansdatter, 7
4 Karen Hansdatter, 1
værge Niels Andersen i Tolstrup
 
0-90 Skifte 25/4 1668 Jens Mogensen i Bakkebølle, Vordingborg Land, 202
enke Kirsten Rasmusdatter, børn
1 Rasmus Jensen
2 Hans Jensen
3 Maren Jensdatter
4 Morten Jensen, 14
5 Anne Jensdatter = Laurids Stage i Ørslev
6 Sidsel Jensdatter
 
0-91 Skifte 11/6 1668 Rasmus Nielsen Skrædder i Skaverup, Sværdborg, 205
enke Ludsie Ibsdatter, børn
1 Johanne Rasmusdatter, 7
2 Maren Rasmusdatter, 5
3 Ole Rasmussen, 2
værge morfar Jep Madsen
 
0-92 Skifte 23/6 1668 Rasmus Wrang i Oreby, Kastrup, 206
enke Maren Jørgensdatter
søskende børn
a Rasmus Nielsen
b Kirsten Nielsdatter
c Anne Nielsdatter
 
a Rasmus Pedersen
b Johanne Pedersdatter
 
0-93 Skifte 26/6 1668 Sidse Jørgensdatter i Over Vindinge, Sværdborg, 209
enkemand Svend Hansen Porse
arvinger
1 Rasmus Hansen Porse i Snertinge
2 Anne Hansdatter i Kastrup
 
0-94 Skifte 4/7 1668 Mette Pedersdatter i Stensby Mølle, Kalvehave, 211
enkemand Willum Hendrichsen, 3-155
børn
1 Willum Willumsen, 6
2 Morten Willumsen, 3
3 Søfren Willumsen, 36 uger
4 Jacob Willumsen, 36 uger
5 Sidsel Willumsdatter, 4
værger Lars Pedersen Børring i Bakkebølle og Niels Bunde i Vestenbæk
 
0-95 Skifte 11/7 1668 Niels Hansen Røsbjerg i Kastrup 212
enke Anne Hansdatter, børn
1 Maren Nielsdatter, 5
2 Dorthe Nielsdatter, 3
 
0-96 Skifte 5/9 1668 Jens Nielsen møller i Hulemose Mølle, Vordingborg, 214
enke Anne Jensdatter, 6-232
lavværge Rasmus Nielsen Brager i Kide?
børn
1 Niels Jensen, 10
2 Rasmus Jensen, 4
3 Gundel Jensdatter, 20 uger
værge farbror Peder Nielsen, møller i Mern Mølle
 
0-97 Skifte 23/11 1668 Kirsten Olufsdatter i Kalvehave, 217
familie: 2-2
enkemand Niels Lauridsen, børn
1 Laurids Nielsen
2 Søfren Nielsen
3 Bodil Nielsdatter
værge morfar Ole Pedersen i skovledgården
 
0-98 Skifte 9/12 1668 Michel Jensen i Sønder Skovhuse, Øster Egesborg, 221
enke Kirsten Søfrensdatter
søskende
1 Rasmus Jensen i Tolstrup
2 Hans Jensen, død
a Peder Hansen
b Jens Hansen
c Ludsie Hansdatter
 
0-99 Skifte 6/12 1668 Rasmus Pedersen i Nyråd, Vordingborg Land, 223
enke Kirsten Mortensdatter, børn
1 Anders Rasmussen, 6
2 Peder Rasmussen, 4
3 Anne Rasmusdatter, 3
4 enken frugtsommelig, Rasmus Rasmussen, født langfredag
 
0-100 Skifte 27/12 1668 Anders Ibsen i Risby, Bårse, 229
enke Mette Pedersdatter, 2-27
børn
1 Niels Andersen i Risby
2 Maren Andersdatter =Søfren Hansen i Risby
3 Kirsten Andersdatter, værge farbror Peder Ibsen i Hammer Torup
 
0-101 Skifte 15/2 1669 Niels Ingvorsen i Risby, Bårse, 238
arvinger
1 Maren Pedersdatter, 1-57 = Knud Andersen i Køngø
2 Bodil Pedersen
3 Giertrud Pedersdatter
 
0-102 Skifte 17/2 1669 Sophie Madsdatter/Nielsdatter i Grumløse, Udby, 245
1. mand
1 Anne Rasmusdatter
2. enkemand Mads Christensen
2 Niels Madsen
3 Jens Madsen
 
0-103 Skifte 17/3 1669 Torchel Pedersen, x år i Ring, Hammer, 247
enke Else Sørensdatter
brødrebørn
1 Laurids Hansen, tjenende i Blangslev
2 Jens Hansen
3 Maren Hansdatter = Christen Jensen i Torup
4 Gyde Hansdatter
 
0-104 Skifte 6/4 1669 Jep Andersen i Stuby, Kastrup, 254
enke Karen Søfrensdatter, børn
1 Peder Jepsen
2 Bodil Jepsdatter
 
0-105 Skifte 1/5 1669 Povel Iversen i Skibinge, 256
enke Johanne Pedersdatter, børn
1 Iver Povelsen, 6
2 Anne Povelsdatter, 10
3 Karen Povelsdatter, 8
4 Ellen Povelsdatter, 4
5 Birgitte Povelsdatter, 2
6 enken frugtsommelig
værge farbror Laurits Iversen
 
0-106 Skifte 7/5 1669 Maren Povelsdatter i Sallerup, Køng, 257
enkemand Niels Pedersen, barn
1 Peder Nielsen, 16 uger
 
0-107 Skifte 29/5 1669 Ludsie Jensdatter i Nørre Mern, Mern, 258
enkemand Niels Pedersen Raa, børn
1 Peder Nielsen, ?
2 Rasmus Nielsen, ?
3 Niels Nielsen, ?
4 Maren Nielsdatter, ?
 
0-108 Skifte 2/6 1669 Ingeborg Jensdatter i Udby, 261
enkemand Hemming Nielsen, børn
1 Hemming Hemmingsen
2 Anne Hemmingsdatter = Niels Olsen i Udby
3 Johanne Hemmingsdatter, død
a Birgitte Henrichsdatter, 14
 
0-109 Skifte 6/3 1669 Erich Hansen, x år smed i Ring, Hammer, 267
enke Karen Madsdatter, børn
1 Hans Erichsen, 10
2 Mads Erichsen, 2
3 Anne Erichsdatter, 6
 
0-110 Skifte 10/7 1669 Peder Jensen i Sønder Mern, 267
enke Ludsie Olsdatter, 4-145
børn
1 Jens Pedersen, 6-201
2 Ole Pedersen, 13
2 Ingvor Pedersen, 11
3 Lars Pedersen, 4
4 Kirsten Pedersdatter, 7
5 Anne Pedersdatter, 5
 
0-111 Skifte 15/7 1669 Morten Pedersen Kræmmervænge, Øster Egesborg, 271
enke Kirsten Michelsdatter
arvinger
1 Peder Pedersen i Skallerup
2 søsterbørn
a Ellen Jensdatter = Jep Madsen i Skaverup
b Niels Andersen i Tolstrup
c Peder Andersen i ?
d Jens Andersen i Hastrup
e Kirsten Andersdatter = Niels Hemmingsen i Hastrup
a Jep Nielsen i Skovby
 
0-112 Skifte 17/7 1669 Maren Mortensdatter i Vordingborg Færgegård, 272
enkemand Hans Nielsen?, børn
1 Casper Hansen, 16
2 Jochum Hansen, 13
3 Hans Hansen, 10
4 Peder Hansen, 2
5 Anne Marie Hansdatter, 15
 
0-113 Skifte 4/2 1670 Ole Jensen og hustru Maren Rasmusdatter i Dyrlev, Beldringe, 278
søn Jens Olsen
 
0-116 Skifte 24/2 1670 Kirsten Hemmingsdatter i Faksinge, Beldringe, 287
1. mand
1 Hemming Olsen, 16
2 Peder Olsen, 13
3 Karen Olsdatter = Laurits Pedersen i Faksinge
værger Mads Olsen i Hastrup og Laurids Pedersen i Faksinge for Sørens Mortensen
enkemand Morten Sørensen
4 Søren Mortensen, 8
 
0-117 Skifte 4/3 1670 Peder Pedersen i Sageby, Mern, 292
enke Johanne Povelsdatter
arvinger
1 Ingvor Pedersen i Tågeby
2 Jacob Pedersen i Kindvig
3 Kirsten Pedersdatter, 3-147 = Gregorius Bruus i Sønder Skovhus
4 søster, død = Ole Míchelsen i Kindvig
a Karen Olsdatter
b Johanne Olsdatter
5 Karen Jensdatter = Peder Gris i Sandvig
 
0-118 Skifte 9/6 1670 Niels Lauridsen, x år i Hammer Torup, Hammer 298
enke Margrethe Hemmingsdatter, 4-205, 4-234
arvinger
1 Ole Lauridsen
2 Mette Lauridsdatter = Peder Ibsen i Torup
3 Karen Lauridsdatter = Christen Madsen i Lille Næstved
 
0-119 Skifte 6/7 1670 Anne Jensdatter i Røstofte, Øster Egesborg, 302
enkemand Jens Pedersen, barn
1 Kirsten Pedersdatter, 4
 
0-120 Skifte 2/11 1669 Inger Nielsdatter i Allerslev, 304
enkemand Peder Pedersen skrædder
 
0-121 Skifte 3/9 1670 Jørgen Skrædder i Langebæk, Kalvehave, 305
enke Lisbeth Carstensdatter, 1-81
børn
1 Carsten Jørgensen, 8
2 Karen Jørgensdatter, 7
3 Hemming Jørgensen, 6
4 Jørgen Jørgensen, 2
 
0-122 Skifte 4/10 1670 Rasmus Ibsen i Sandvig, Mern, 307
enke Kirsten Lauridsdatter, børn
arvinger
1 Hans Pedersen i Nørre Mern
2 Laurits Pedersen, soldat
3 Jacob Pedersen
søskendebørn
4 Jørgen Rasmussen i Ring
5 Ole
6 Johanne Nielsdatter
7 Giertrud Nielsdatter
8 Karen Nielsdatter
9 Maren Ibsdatter,
10 Rasmus Ibsens hustru
 
0-123 Skifte 12/10 1670 Niels Pedersen i Teglstrup, Udby, 308
enke Karen Rasmusdatter, 1-72
børn
1 Christopher Nielsen, 9
2 Hans Nielsen, 2
værge morfar Rasmus Hemmingsen i Teglstrup
 
0-124 Skifte 22/10 1670 Maren Godskedatter i Lundby, 324
4 børn
1 Povel Pedersen
2 Godske Pedersen
3 Karen Madsdatter
4 Mette Madsdatter
 
0-125 Skifte 10/11 1670 Karen Hansdatter i Bårse, 315
enkemand, Bendt Nielsen, barn
1 Sidse Bendtsdatter
 
0-126 Skifte 10/11 1670 Kirsten Hansdatter i St. Røttinge, Snesere, 317
enkemand Ole Nielsen, 2-199
børn
1 Else Olsdatter, 7
2 Anne Olsdatter, 5
3 Hemming Olsen, 2
værge morfar Hans Hemmingsen i St. Røttinge
 
0-127 Skifte 10/11 1670 Eggert Lauridsen i Snesere, 320
enke Inger Hansdatter, børn
1 Rasmus Eggertsen, 19
2 Peder Eggertsen, 17
3 Anne Eggertsdatter, 14
 
0-128 Skifte 21/2 1671 Peder Rasmussen i Nebølle Torp, Sværdborg, 324
1 Anne Rasmusdatter = Peder Olsen i Nebølle Torp
2 Ole Rasmussen
3 Maren Rasmusdatter
4 Kirsten Rasmusdatter
5 Birgitte Rasmusdatter
 
0-130 Skifte 8/11 1660 Niels Boesen i Skibinge, 331
enke Birgitte Jensdatter
 
0-131 Skifte 23/3 1671 Hans Ebbesen i Neder Vindinge, Kastrup, 332
enke Mette Nielsdatter, barn
1 Anne Hansdatter
 
0-132 Skifte 27/3 1671 Hans Nielsen i Stuby, Kastrup, 335
enke Giertrud Madsdatter, 3-23
arvinger
1 Torre Andersdatter = Hans Jensen i Stensbjerg
2 Anders Rasmussen
 
0-133 Skifte 31/3 1671 Anne Lauridsdatter Vester Egesborg, 337
børn
1 Rasmus Nielsen
2 Laurids Nielsen
3 Kirsten Nielsdatter = Niels Jensen
4 Marte Nielsdatter
5 Anne Nielsdatter
6 Karen Nielsdatter
enkemand Anders Nielsen Bruun, 5-116
 
0-134 Skifte 27/3 1671 Maren Ebbesdatter i Tolstrup, Øster Egesborg 343
børn
1 Ole Pedersen
2 Bodil Pedersdatter
2. enkemand Peder Joensen
 
0-135 Skifte 8/4 1671 Erich Savskærer i Vestenbæk, Kalvehave?,345
enke Sidsel Rasmusdatter, børn
1 Sier Erichsdatter, 5
2 Sidsel Erichsdatter, 4
3 Karen Erichsdatter, 1½
værge Ole Bonde i Bakkebølle
 
0-136 Skifte 10/4 1671 Niels Klocher i Lundby, 348
enke Mette Lauridsdatter, 2-182
børn
1 Laurids Nielsen, 11
2 Cathrine Nielsdatter, 8
3 Christen Nielsen, 4
 
0-137 Skifte 10/4 1671 Peder Rasmussen i Over Vindinge, Sværdborg, 352
enke Karen Jensdatter
søskende
1 Espen Rasmussen i Ornebjerg, 1-149
2 Jens Rasmussen i Stuby
3 Knud Rasmussen i Kastrup, død
a Rasmus Knudsen
b Karen Knudsdatter
c Jens Knudsen
d Maren Knudsdatter = Hans Tydske i Ornebjerg
søsterbørn
a Karen Madsdatter = Morten Jyde
4 Anne Rasmusdatter, 4-55 = Ole Jensen i Ornebjerg
 
0-138 Skifte 8/2 1671 Rasmus Torchildsen i Oreby, Kastrup, 360
kone og børn, 0-83
 
0-139 Skifte 22/4 1671 Ole Kaare Jeppesen i Græsbjerg, Vordingborg Land, 361
enke Anne Mortensdatter, familie: 4-185
børn
1 Peder Olsen, 14
2 Sidsel Olsdatter, 5-84
 
0-140 Skifte 26/4 1671 Steffen Rasmussen i Knudsby, Vordingborg Land, 364
familie: 0-83
enke Anne Olsdatter, 4-150
børn
1 Povel Steffensen, 14, 4-236
2 Ole Steffensen, 11, 6-266
3 Niels Steffensen, 3
4 Maren Steffensdatter, 5½, 5-103, 6-266
5 Anne Steffensdatter, 1½
 
0-141 Skifte 29/4 1671 Søren Olsen Kaare i Græsbjerg, Vordingborg Land, 367
enke Tyre Nielsdatter, hendes 1. mand Rasmus Madsen, 0-36
børn
1 Ole Sørensen Kaare, 2-87, 3-82
2 Rasmus Sørensen Kaare

til toppen


Bog 1: 1671-1676, 1-151

1-1 Skifte 6/5 1671 Bodil Rasmusdatter i Lundby, 1
1. mand Jens
1 Rasmus Jensen, 7
1. enkemand smed Peder Ibsen
 
1-2 Skifte 24/5 1671 Kirsten Hansdatter i Kindvig, Mern, 4
enkemand Ole Michelsen, børn
1 Hans Olsen, 9
2 Michel Olsen, 8
3 Rasmus Olsen, 7
4 Laurids Olsen, 6
5 Mads Olsen, 4
6 Mette Olsdatter, 11
7 Sidsel Olsdatter, 5
værge morbror Rasmus Hansen i Bakkebølle
 
1-3 Skifte 26/5 1671 Jens Pedersen i Vestenbæk, Kalvehave, 6
enke Maren Rasmusdatter, børn
1 Sidsel Jensdatter, 13
værge morbror gl. Niels Ibsen i ?
 
1-4 Skifte 27/5 1671 Ole Michelsen Lundby, 8
enke Bodil Joensdatter, 2-221
barn
1 Hemming Olsen
 
1-5 Skifte 29/5 1671 Peder Olesen i Neble Torp Sværdborg, 14
enke Anne Rasmusdatter, børn
1 Ellen Pedersdatter, 7
2 Ludsie Pedersdatter, 5
3 Karen Pedersdatter, 3
4 Anne Pedersdatter, ½
 
1-6 Skifte 8/6 1671 Maren Brusdatter i Sandvig, Mern, 19
enkemand Michel Ibsen Griis, 6-20
børn
1 Ole Michelsen, 3 uger
2 Kirsten Michelsdatter, 15
 
1-7 Skifte 15/6 1671 Anne Rasmusdatter i Øster Egesborg, 22
enkemand Jacob Danielsen, 4-133 = Bodil Andersdatter
børn
1 Karen Jacobsdatter, 1½
værger morbror Søren Rasmussen i Skovhuse og farbror Mads Danielsen i Øster Egesborg
 
1-8 Skifte 17/6 1671 Maren Møllers i Sallerup, Udby, 24
1. mand Niels
1 Ludsia Nielsdatter
2. enkemand Ole Pedersen
 
1-9 Skifte 20/6 1671 Rasmus Lauritsen Jyde Ørslev, 27
enke Inger Mouritsdatter, børn
1 Laurits Rasmussen, 16
2 Ellen Rasmusdatter = Jens Andersen i ?
3 Anne Rasmusdatter, 13
4 Maren Rasmusdatter, 8
5 Peder Rasmussen, ½
6 Mette Rasmusdatter, 3
 
1-10 Skifte 28/6 1671 Christopher Michelsen, x år i Sallerup, Udby, 37
enke Maren Michelsdatter, børn
1 Michel Christophersen, 20
2 Peder Christophersen, 18
3 Ole Christophersen, 10
4 Michel Christophersen, ½
5 Maren Christophersdatter, 13
6 Anne Christophersdatter, 8
7 Sidsel Christophersdatter, 6
8 Else? Margrethe Christophersdatter, 4
 
1-11 Skifte 1/7 1671 Peder Lauridsen i Kastrup, 42
enke Anne Hansdatter, lavværge bror Rasmus Hansen
børn
1 Hans Pedersen, 1½
2 Ingvor Pedersen, 16 uger
 
1-12 Skifte 7/7 1671 Rasmus Hansen i Bakkebølle, Vordingborg Land, 45
enke Mette Lauridsdatter, børn
1 Sidsel Rasmusdatter
2 Margrethe Rasmusdatter
 
1-13 Skifte 15/7 1671 Hans Rasmussen i Kastrup, 48
enke Sidse Hemmingsdatter, børn, begge myndige
1 Ole Hansen smed
2 Rasmus Hansen
3 Maren Hansdatter
 
1-14 Skifte 27/7 1671 Christopher Olsen i Roneklint, Jungshoved, 50
enke Karen Hermandsdatter, lavværge bror Hans Hermandsen, 2-97, død 2-215
arvinger
bror Niels Olsen i Bønsvig
hans søsters børn
1 Peder Christensen
2 Ole Christensen
3 Anne Christensdatter
 
1-15 Skifte 29/7 1671 Rasmus Ibsen i Oreby, Kastrup, 55
enke Lucia Ibsdatter, 2-183
hans far Jep Madsen i Skaverup, 2-31
 
1-16 Skifte 12/10 1671 Niels Olsen Svan i Fæby, Ørslev, 58
enke Sidsel Pedersdatter, familie: 0-47
børn
1 Peder Nielsen, 15
2 Niels Nielsen, 13
3 Frands Nielsen, 10
4 Ole Nielsen, 6
5 Hans Nielsen, 3
6 Niels Nielsen, 1
7 Birgitte Nielsdatter, 7
værger farbrødre Hans Svan og Laurids Svan i Vordingborg
 
1-17 Skifte 12/10 1671 Birgitte Nielsdatter i Bønsvig, Jungshoved, 65
enkemand Niels Olsen, børn
1 Rasmus Nielsen, 13
2 Maren Nielsdatter, 11
3 Anne Nielsdatter, 9
4 Kirsten Nielsdatter, 7
5 Ellen Nielsdatter, 2½
 
1-18 Skifte 14/10 1671 Niels Jensen Staall i Langebæk, Kalvehave, 68
enke Ellen Hansdatter, børn
1 Hans Nielsen Staall
2 Hemming Nielsen Staal, 1-98
3 Mads Nielsen, 13
4 Sidsel Nielsdatter, 1½
 
1-19 Skifte 21/10 1671 Svend Pedersen i Over Vindinge, Sværdborg, 72
se 6-17
enke Anne Madsdatter, lavværge bror Laurids Madsen
børn
1 Peder Svendsen, 4
2 Karen Svendsdatter, 13
3 Dorthe Svendsdatter, 10
4 Kirsten Svendsdatter, 6½
5 Ludsia Svendsdatter, 4½
6 Sidse Svendsdatter, 2
7 enken frugtsommelig
 
1-20 Skifte 9/11 1681 Simon Hansen i Nyråd, Vordingborg Land, 77
enke Giertrud Jensdatter, børn
1 Karen Simonsdatter, 15
værger farbror Christen Nielsen Kaas i Græsbjerg, hans skifte: 2-202
 
1-21 Skifte 13/11 1671 Rasmus Ibsen Brandt i Skovhuse, Skibinge?, 79
enke Sidsel Pedersdatter, børn
1 Peder Rasmussen, 10
2 Marta Rasmusdatter, 13
3 Maren Rasmusdatter, 6
værge farbror Jens Ibsen Brandt i Skovhuse, Skibinge
 
1-22 Skifte 14/11 1671 Ludsia Hansdatter i Bønsvig, Jungshoved, 81
enkemand Anders Jensen, 3-24
barn
1 Jens Andersen, 8
værge faderens søskendebarn Jep Rasmussen
 
1-23 Skifte 16/12 1671 Hemming Jensen i Skaverup, Sværdborg, 82
enke Karen Jørgensdatter, børn
1 Jens Hemmingsen, 18
2 Hans Hemmingsen, 16
3 Rasmus Hemmingsen, 4
4 Sidse Hemmingsdatter, 13
5 Maren Hemmingsdatter, 10
6 Karen Hemmingsdatter, 7
7 Lisbeth Hemmingsdatter, 5
8 Anne Hemmingsdatter, 1
 
1-24 Skifte 24/1 1672 Birgitte Hansdatter i Lundby, 84
enkemand bødker Anders Nielsen
søskende
1 Anne Hansdatter i Åside og hendes søn Jens Nielsen i Åside, fuldmyndig, der er mere
 
1-25 Skifte 3/2 1672 Mette Andersdatter, x år i Allerslev, 90
enkemand Thomas Hansen, 1-78
børn
1 Hans Thomassen
2 Birgitte Thomasdatter
 
1-26 Skifte 5/2 1672 Anders Lauritzen, x år i Ugledige, Allerslev, 92
enke Mette Christophersdatter, 1-129
børn
1 Laurits Christopher Andersen, 9
2 Jacob Andersen, 7
 
1-27 Skifte 23/2 1672 Hans Pedersen Pilling i Bakkebølle, Vordingborg Land, 101
enke Elisabeth Andersdatter, børn
1 Margrethe Hansdatter, 10
2 Maren Hansdatter, 7
3 Anne Hansdatter, 4
 
1-29 Skifte 11/3 1672 Hans Mortensen, x år i Ring, Hammer, 108
enke Johanne Nielsdatter
mandens søskende
1 Bendt Mortensen 14
2 Jens Mortensen i Sallerup
3 brodersøn Morten Lauridsen, 9
4 Anne Mortensdatter = Christen Andersen i ?alle gården
 
1-30 Skifte 11/3 1672 Hans Olsen Druchen i Kostræde, Køng, 111
enke Birgitte Bendsdatter, 1-142
barn
1 Ole Hansen, 13
værge farbror Peder Druchen i Kostræde
 
1-31 Skifte 11/3 1672 Mogens Bendtsen i Kostræde, Køng, 113
enke Ingeborg Andersdatter, børn
1 Bendt Mogensen, 16
2 Anne Mogensdatter, 18
 
1-32 Skifte 21/3 1672 Laurids Nielsen i Lekkende Mølle, Øster Egesborg, 114
enke Else Nielsdatter, lavværge Christen Nielsen i Ugledige
børn
1 Niels Lauridsen, 8
2 Peder Lauridsen, 4
3 Jesper Lauridsen, 1
4 Kirsten Lauridsdatter, 8
5 Ellen Lauridsdatter, 6
 
1-33 Skifte 22/3 1672 Rasmus Svendsen i Bønsvig, Jungshoved, 117
enke Maren Knudsdatter, barn
1 Dorthe Rasmusdatter, 12
 
1-34 Skifte 3/4 1672 Maren Olufsdatter i Bakkebølle, Vordingborg Land, 121
enkemand Peder Rasmussen Kimmer, 1-105
børn
1 Ole Pedersen Kimmer, 14
2 Kirsten Pedersdatter
værge Ole Pedersen i Bakkebølle
 
1-35 Skifte 11/4 1672 Anne Hansdatter i Nørre Skovhuse, Skibinge, 126
enkemand Niels Laursen, børn
1 Laurids Nielsen, 10
2 Hans Nielsen, 6
3 Bodil Nielsdatter, 17
 
1-36 Skifte 13/4 1672 Kirsten Andersdatter i Hastrup, Beldringe, 127
familie: 0-111
1. mand Hans Pedersen Munch, 0-89
1 Anders Hansen, 8
2 Anne Hansdatter, 13
3 Karen Hansdatter, 5
2. enkemand Niels Hemmingsen, 4-43
1 Hemming Nielsen, 1½
værger morbrødre: Peder Andersen og Niels Andersen i Tolstrup
 
1-37 Skifte 26/4 1672 Laurids Hansen i Rekkende, Allerslev, 131
enke Kirsten Hansdatter, lavværge bror Jørgen Hansen i Ugledige
barn
1 Maren Lauridsdatter
 
1-38 Skifte 3/5 1672 Kirsten Olufsdatter i Allerslev, 133
1. mand Ib
1 Hans Ibsen
2 Jens Ibsen, begge myndige
3 Anne Ibsdatter
2. enkemand Mads Jensen
 
1-39 Skifte 29/5 1672 Laurids Nielsen, skomager i Røstofte, Øster Egesborg, 135
enke Mette Nielsdatter
broderbørn
1 Niels Marcus
2 Niels Nielsen
3 Kisten Nielsdatter
4 Ingeborg Nielsdatter
5 Mette Nielsdatter
6 Ellen Nielsdatter
7 Maren Nielsdatter
faderen Niels Bonde i Bakkebølle, 0-5
 
1-40 Skifte 30/5 1672 Niels Jacobsen, x år i Blangslev, Hammer, 138
enke Maren Lauridsdatter, lavværge Hans Lauridsen i Åside
børn
1 Jacob Nielsen, 15
2 Morten Nielsen, 9
3 Kirsten Nielsdatter, 13
4 Karen Nielsdatter, 12
5 Mette Nielsdatter, 5
værger Hemming Lauridsen i Åside og Jens Michelsen i Blangslev
 
1-41 Skifte 8/6 1672 Peder Povelsen i Knudsby, Vordingborg Land, 141
trolovede fæstemø ?
moder Kirsten Søfrensdatter, lavværge, mand Jens Hansen Jyde i Stensbjerg?
søster Maren Povelsdatter = Niels Nielsen i Sværdborg
 
1-42 Skifte 18/6 1672 Anne Jensdatter i Pederstrup, Mogenstrup, 143
1. mand Christopher
1 Kirsten Christophersdatter = Mads Andersen i Pederstrup
2. enkemand Peder Hansen, 5-79
 
1-43 Skifte 26/6 1672 Peder Madsen i Sallerup, Køng, 146
enke Karen Rasmusdatter, familie: 0-83
lavværge Rasmus Jensen? i Øster Egesborg?
børn
1 Peder Pedersen
2 Bodil Pedersdatter = Anders Jensen
 
1-44 Skifte 4/7 1672 Oluf Nielsen i Sønder Mern, Mern, 150
enke Karen Aagesdatter, 5-47
børn
1 Aage Olufsen, myndig, 1-140
2 Jacob Olufsen, 6
3 Sidsel Olufsdatter, 16
 
1-45 Skifte 2/8 1672 Ellen Jensdatter i Bakkebølle, Vordingborg Land, 154
enkemand Niels Jensen.
søskende
1 Peder Jensen, bødker i i Bakkebølle
2 Anders Jensen
3 Anne Jensdatter = Frands Andersen i Vordingborg
 
1-46 Skifte 17/8 1672 Karen Joensdatter, x år i Udby, 162
familie: 3-171
1. mand Peder Jyde
1 Peder Pedersen Jyde i Udby
2. enkemand Laurids Pedersen
2 Ellen? Lauridsdatter = Peder Mads i ?
3 Anne Lauridsdatter
4 Joen Laurids, død
a Hans Joensen, 6
b Maren Joensdatter, 8
c Sidse Joensdatter, 3
værge farbror Peder Pedersen
 
1-47 Skifte 12/10 1672 Jens Rasmussen i Græsbjerg, 164
enke Inger Hansdatter
søskende
1 Jørgen Rasmussen
2 ? Rasmusdatter = Rasmus Olufsen i Grumløse
 
1-48 Skifte 22/1 1673 Rasmus Troelsen, fæstebonde i Stensby, Kalvehave, 166
enke Maren Hansdatter
moder Johanne Olufsdatter, moderens børn
1 Oluf Troelsen i Viemose, lavværge for moderen, 2-88
2 Kirsten Troelsdatter i Balle, lavværge: hendes søn Peder Hansen
3 Anne Troelsdatter = Oluf Pedersen i Skovledgården i Kalvehave, 2-2
4 Maren Troelsdatter = Peder Nielsen i Viemose
 
1-49 Skifte 9/4 1673 Karen Hemmingsdatter i Lekkende, Øster Egesborg, 171
enkemand Anders Jørgensen, familie: 1-105
broderbørn
1 Hemming Olsen
2 Søfren Olsen
broderbørn
1 Kirsten Jensdatter, 3-149 = Boe Pedersen i Røstofte
2 Bodil Jensdatter = Laurids Jørgensen i St. Røttinge
3 Sidse Jensdatter, død = Hans Pedersen Krog, 2-171
a Peder Hansen Krog i Tolstrup
b Hemming Hansen i Stårby
c Morten Hansen Krog, tjenende i Snertinge
4 Anne Jensdatter, hendes børn
a Rasmus Pedersen, myndig
b Bodil Pedersdatter
 
1-50 Skifte 16/4 1673 Christen Hansen i Bakkebølle, Vordingborg Land, 178
enke Sidsel Jensdatter, hendes 2. mand Jens Jacobsen, 6-176
børn
1 Ingeborg Christensdatter, 2
2 Jens Christensen, 1
værge farbror Niels Hansen i Stuby
 
1-51 Skifte 22/5 1673 Citzel Rasmusdatter, i Vordingborg Land, 181
enkemand Fridrich Jørgensen, hans Prindselige Højheds Marchvochler?? børn
1 Rasmus Fridrichsen, 3
værge morbror Eggert Rasmussen
 
1-52 Skifte 28/5 1673 Christian Christiansen, x år smed i Ugledige, Allerslev, 182
 
1-53 Skifte 4/6 1673 Peder Lauritzen i Lekkende, Øster Egesborg, 185
enke Bodil Gregersdatter, lavværge Hans Gregersen i Langebæk
arvinger, søskende?, alle myndige
1 Peder Lauritsen i Dyrlev
2 Hans Lauritsen i Dyrlev
3 Jens Lauritsen i Nørre Mern
4 Karen Lauritsdatter = Jens Pedersen i Ørslev
5 Sophia Lauritsdatter = Niels Pedersen, skomager i Dyrlev
 
1-54 Skifte 5/6 1673 Willum Hansen, x år i Hammer Torup, Hammer, 189
enke Karen Christensdatter, barn
1 Hans Willumsen, 2½
 
1-55 Skifte 9/6 1673 Kirsten Olufsdatter i Stensbjerg, Kastrup, 193
enkemand Povel Hansen
arvinger
1 Hans Olufsen i Vinderup?
2 Christen Jensen i ?
3 Søfren Olufsen
4 Maren Olufsdatter i Aalborg, Jylland
5 Henrich Olufsen i Mariager
 
1-56 Skifte 11/6 1673 Rasmus Olufsen i Sandvig, Mern, 196
enke Citzel Lauridsdatter, børn
1 Hans Rasmussen i Sandvig
2 Oluf Rasmussen i Sandvig
3 Kirsten Rasmusdatter = Niels Lauritsen i Tjørnehoved
4 Karen Rasmusdatter, 12
 
1-57 Skifte 20/7 1673 Maren Pedersdatter i Køng, 200
familie: 0-101
enkemand Knud Andersen, 1-144
børn
1 Bodil Knudsdatter, 4
2 Kirsten Knudsdatter, 3
 
1-58 Skifte 12/9 1673 Christen Enevoldsen i Stuby, Kastrup, 208
familie: 0-49
enke Bodil Rasmusdatter, børn
1 Rasmus Christensen, 16
2 Enevold Christensen, 10, 4-85
3 Hans Christensen, 7
4 Jens Christensen, 4
5 Christen Christensen, 14 dage
6 Maren Christensdatter, 17
7 Kirsten Christensdatter, 2
 
1-59 Skifte 16/9 1673 Hans Andresen i Stuby, Kastrup, 211
enke Mette Jensdatter, børn
1 Peder Hansen, myndig
2 Andres Hansen
3 Maren Hansdatter, 11
4 Bodil Hansdatter, 7
værger farbrødre: Oluf Andresen i Kastrup og Casper Andresen i Græsbjerg
 
1-60 Skifte 20/9 1673 Elisabeth Pedersdatter i Vester Egesborg, 215
enkemand Jens Jensen, børn
steddatter Oline Rasmusdatter
deres søn
1 Jens Jensen, 3
 
1-61 Skifte 2/1 1674 Peder Hemmingsen Lund i Kastelev, Sværdborg, 218
enke Lucia Michelsdatter
søsterbørn
1 Jens Torkildsen i ?
2 Ellen Torkildsdatter = Mads Olufsen i Ring
3 Anne Torkildsdatter
 
4 Hemming Lauritsen i Tappernøje
5 Svend? Lauritsen på Svinø
 
6 Laurits Nielsen i Bakkebølle
7 Karen Nielsdatter
8 Ellen Lauritsdatter = Peder Pedersen på Svinø
9 Elisabeth Lauritsdatter = Rasmus Nielsen i Kastrup
10 Bodil Lauritsdatter
 
1-62 Skifte 3/1 1674 Christen Pedersen i Nygårdshus, Kastrup, Præstø, 225
enke Maren Hansdatter, børn
1 Peder Christensen, myndig
2 Oluf Christensen, myndig, møller
3 Anne Christensdatter
4 Hans Christensen, 10
5 Rasmus Christensen, 9
6 Mette Christensdatter, 3, tvilling
7 Kirsten Christensdatter, 3, tvilling
 
1-63 Skifte 4/3 1674 Morten Andersen, x år i Ring, Hammer, 229
enke Kirsten Christophersdatter, børn
1 Anders Mortensen, myndig
2 Hans Mortensen, 13
3 Ingvor Mortensen, 10
4 Margrethe Mortensdatter, 22
5 Ellen Mortensdatter, 8
værger farbror Povel Andersen i Skibinge og morbror Jens Christophersen i Jenstrup
 
1-64 Skifte 6/3 1674 Maren Lauritsdatter i Neder Vindinge, Kastrup, 232
enkemand Jens Pedersen Jyde, 6-149
arvinger
1 Laurits Jensen i Stuby
2 Gyde Jensdatter, 2-111 = Ole Hansen i Vindinge, Stensbjerg, 5-182
3 Anne Jensdatter, værge broderen Laurits Jensen
4 Maren Jensdatter, som drog ud af landet
 
1-65 Skifte 7/3 1674 Peder Ibsen, x år hmd i Ring, Hammer, 236
der er arvinger
 
1-66 Skifte 16/3 1674 Jørgen Hansen i Kastrup, 237
børn
1 Hans Jørgensen, faderen døde hos ham
2 Simon Jørgensen, 9
3 Margrethe Jørgensdatter, 12
4 Mathias Jørgensen
 
1-67 Skifte 26/3 1674 Maren Jørgensdatter i Skovhuse, Øster Egesborg, 238
enkemand Jens Christophersen, 6-99
børn
1 Kirsten Jensdatter
 
1-68 Skifte 4/4 1674 Mette Jensdatter i Lundby, 241
enkemand Niels Madsen, 3-127
børn
1 Anne Nielsdatter, 16, 2-11
 
1-69 Skifte 6/4 1674 Jens Nielsen i Kindvig, Mern, 245
enke Bodil Pedersdatter, børn
1 Niels Jensen, 1
2 Karen Jensdatter, 5
3 Johanne Jensdatter, 3
værge morbror Anders Pedersen i Nebølle
 
1-70 Skifte 13/5 1674 Jep Nielsen, enlig karl i Kastelev, Sværdborg, 246
søskende
1 Lucie Nielsdatter i Kastelev
2 Bodil Nielsdatter i Dyrlev
broderbørn
3 Niels Espensen i Snertinge
4 Rasmus Espensen i Røstofte
5 Anne Espensdatter = Rasmus Børgesen på Masnedø?
6 Anne Espensdatter = Niels Thuesen i Snesere
søsterbørn
7 Rasmus Hansen i Grumløse
8 Jens Hansen i Allerslev
9 Oluf Hansen i Grumløse
10 Karen Hansdatter, i Grumløse
11 Johanne Hansdatter, i Grumløse
12 Margrethe Hansdatter, i Grumløse
 
1-71 Skifte 2/6 1674 Jørgen Rasmussen, x år i Ring, Hammer, 247
1. kone Anne Pedersdatter, 0-40
2. enke Bodil Ibsdatter
[gift 1675: Niels Olufsen og Bodil Ibsdatter]
bror Oluf Rasmussen
 
1-72 Skifte 15/6 1674 Peder Ingvorsen, x år i Ring, Hammer, 250
enke Karen Rasmusdatter, 1. mand Niels Pedersen, 0-123
lavværge far Rasmus Hemmingsen i Teglstrup
barn
Hans Pedersen, 1
værge farbror Anders Ingvorsen i Nebølle Torp
 
1-73 Skifte 18/6 1674 Mads Danielsen i Skovhuse, Øster Egesborg, 251
enke Maren Hansdatter, børn
1 Karen Madsdatter, 19
2 Hans Madsen, 8
3 Bodil Madsdatter, 6
4 Daniel Madsen, 4
5 Anne Madsdatter, 1
værger farbror Jacob Danielsen i Øster Egesborg, morbrødre Oluf Hansen i Skovhuse og Hemming Hansen i Skovhuse
 
1-74 Skifte 19/6 1674 Knud Ingvorsen i Nebølle, Sværdborg, 252
afdød kone Sidsel Jensdatter, 0-11
1 Niels Knudsen i Sværdborg
2 Maren Knudsdatter = Ole Nielsen i Nebølle, Sværdborg
3 Jens Knudsen, rejst? ud af landet
4 Hans Rasmussen i Ørslev for sin datter, som er datterdatter af afdøde
 
1-75 Skifte 1/7 1674 Mads Jensen Jyde, x år i Allerslev, 257
1. kone Anne Nielsdatter, 0-29
2. enke Maren Rasmusdatter, børn
1 Jens Madsen, 6
2 Rasmus Madsen, 3
3 Karen Madsdatter, 14
4 Elisabeth Madsdatter, 10
værger: morbrødre Peder Rasmussen i Allerslev og Oluf Rasmussen i Ammendrup
 
1-76 Skifte 10/7 1674 Karen Pedersdatter i Køngø, Køng, 263
enkemand Anders Povelsen
 
1-77 Skifte 11/7 1674 Inger Nielsdatter i Lekkende, Øster Egesborg, 264
enkemand Niels Madsen Fyen, 2-64
arving Anne Bertilsdatter, søn og lavværge Bertil Christensen
 
1-78 Skifte 16/7 1674 Thomas Hansen, x år i Allerslev, 264
1. kone Mette Andersdatter, 1-25
1 Hans Thomassen
2 Birgitte Thomasdatter = Niels Madsen i Rekkende
2. enke Maren Rasmusdatter
 
1-79 Skifte 23/7 1674 Michel Rasmussen i Stensby, Kalvehave, 267
enke Maren Andersdatter, børn
1 Rasmus Michelsen, 14
2 Anders Michelsen, 10
 
1-80 Skifte 25/7 1674 Johanne Christophersdatter i Sallerup, Køng, 269
1. mand Hemming
1 Anders Hemmingsen i Sallerup
2 Anne Hemmingsdatter = Hans Hansen Jyde i Køng, 1-122
2. enkemand Rasmus Pedersen, 2-191
3 Sidsel Rasmusdatter
 
1-81 Skifte 3/8 1674 Lisbeth Carstensdatter i Langebæk, Kalvehave, 272
1. mand Jørgen skrædder, 0-121
1 Hemming Jørgensen, 8
2 Jørgen Jørgensen, 6
3 Karen Jørgensdatter, 12
2. enkemand hmd og skomager Niels Hansen København
 
1-82 Skifte 28/9 1674 Maren Pedersdatter i Ornebjerg, Kastrup, 276
1. mand Niels
1 Laurits Nielsen i Kastrup
2 Johanne Nielsdatter = Niels Lauritsen i Grumløse
3 Ellene Nielsdatter = Ivar ?
4 Michel Ibsen i Stubbekøbing for sine børn,..
2. enkemand Jens Bendsen
 
1-83 Skifte 5/11 1674 Thomas Michelsen, x år væver i Udby, 276
enke Anne Jensdatter, børn
1 Peder Thomassen, 18
2 Birgitte Thomasdatter = Erich Pedersen
3 Inger Pedersdatter,
 
1-84 Skifte 7/11 1674 Anne Hansdatter i Ørslev, 278
enkemand smed Povel Jensen, børn
1 Povel Povelsen, 18
2 Hans Povelsen, 13
3 Maren Povelsdatter, 19
4 Anne Povelsdatter, 9
 
1-85 Skifte 21/11 Sidsel Rasmusdatter i Faksinge, Beldringe, 279
1. mand Hans
1 Peder Hansen, 12
2 Maren Hansdatter, 9
2. enkemand Oluf Laursen
3 Inger Olufsdatter, 7
4 Laurits Olufsen, 6
 
1-86 Skifte 13/1 1675 Bodil Jensdatter, ugift i Svinninge, Sværdborg, 282
søskende
1 Peder Jensen, Svinninge
2 Rasmus Jensen, Erslev
3 Johanne Jensdatter
4 Karen Jensdatter, 10
5 Ellen Jensdatter, død i København
 
1-87 Skifte 19/1 1675 Karen Lauritsdatter i Vinderup, Vester Egesborg, 283
enkemand Hans Hemmingsen
broderbørn
1 Laurits Nielsen, 7
2 Peder Olufsen i Hejnerup på Billesborg
3 Else Olufsdatter i Glumsø
4 Margrethe Olufsdatter = Hans Nielsen i Glumsø
5 Else Nielsdatter = salige Jep Bertelsen i Ringsted Mølle
 
1-88 Skifte 30/1 1675 Christen Iversen i Knudsby, Vordingborg Land, 285
enke Maren Laursdatter, børn
1 Iver Christensen, boende i Høsten
 
1-89 Skifte 13/2 1675 Karen Eylersdatter i Skuderup, Øster Egesborg, 286
enkemand hmd, smed Oluf Nielsen, 1-90
børn
1 Eyler Olufsen, 6
2 Peder Olufsen, 4
3 Karen Olufsdatter, 14
4 Kirsten Olufsdatter, 10
5 Mette Olufsdatter, 8
værger bror Niels Olufsen og farbror Mads Nielsen, begge i Smidstrup
 
1-90 Skifte 26/2 1675 Oluf Nielsen Smid i Skuderup, Øster Egesborg, 288
afdød kone Karen Eylersdatter, 1-89
børn
1 Niels Olufsen, myndig
2 Eiler Olufsen, 6
3 Peder Olufsen, 4
4 Karen Olufsdatter, 14
4 Kirsten Olufsdatter, 10
5 Mette Olufsdatter, 8
værge farbror Mads Nielsen
 
1-91 Skifte 1/3 1675 Mads Nielsen Fyen, 70 år hmd i Ørslev, 290
enke Anne Hemmingsdatter, børn
1 Niels Madsen Fyen i Lekkende, 2-64
2 broderdatter Kirsten Hansdatter
3 Karen Madsdatter = Laurids Jyde i Lekkende
4 Sidsel Madsdatter = Niels Ibsen, skomager i Ørslev
 
1-92 Skifte 3/3 1675 Ludzia Ibsdatter, enke i Oreby, Kastrup, 291, til huse hos
børn, alle i Oreby
1 Rasmus Bendsen, afdøde bor hos ham
2 Jep Bendsen
3 Jens Bendsen
4 Hans Bendsen
 
1-93 Skifte 6/3 1675 Povel Lauritzen i Lundby, 292
enke Anne Gundersdatter?, barn
1 Alexander Povelsen, 13 uger
værge slagter Laurits Povelsen, i boet
 
1-94 Skifte 20/3 1675 Anders Jørgensen, smed i Røstofte, Øster Egesborg, 293
enke Anne Hansdatter, 2-109
børn
1 Hans Andersen, 4
2 Kirsten Andersdatter, 10
3 Mette Andersdatter, 7?
 
1-95 Skifte 23/3 1675 Jens Rasmussen Bryde i Bårse, 294
enke Rirse? Madsdatter, børn
1 Mads Jensen Bryde, 12, 7-154
2 Laurits Jensen, 5
3 Anne Jensdatter, 9
4 Elisabeth Jensdatter, 3
 
1-96 Skifte 27/3 1675 Niels Pedersen, 50 år i Ørslev, 295
enke Karen Christensdatter, børn
1 Peder Nielsen, 20?
2 Christen Nielsen, 7?
3 Anders Nielsen, 6
4 Søfren Nielsen, 4
4 Niels Nielsen, 4 uger
5 Anne Nielsdatter, 17
6 Mette Nielsdatter, 15
7 Johanne Nielsdatter, 10
8 Helvig Nielsdatter, 9
9 Dorthe Nielsdatter,
værge morbror Hans Christensen i Ring
 
1-97 Skifte 13/4 1675 Jens Pedersen Mønbo, x år i Grumløse, Udby, 296
ingen arvinger
 
1-98 Skifte 21/4 1675 Bodil Hansdatter i Vestenbæk, Kalvehave, 298
arvinger
1 Oluf Rasmussen i Bakkebølle
2 Hemming Rasmussen i Vestenbæk
3 unge Niels Rasmussen i Vestenbæk
4 Maren Rasmusdatter = Rasmus Michelsen Piil i Vestenbæk
5 Lucia Rasmusdatter = Hemming Nielsen Staall i Langebæk, [ Hemming Nielsen Staall, død 1707 på Gyldenagergård i Langebæk], familie: 1-18
6 Else Rasmusdatter, enke
2. enkemand gl. Niels Rasmussen
 
1-99 Skifte 29/4 1675 Maren Lauritsdatter i Bakkebølle, Vordingborg Land, 302
enkemand Søfren Christensen Bruus, 2-10
børn
1 Christen Søfrensen, møller i Hulemose mølle
2 Maren Søfrensdatter = Rasmus Jeppesen på Farø
3 Anne Søfrensdatter, 22
4 Kirsten Søfrensdatter, 18, 6-137
5 Margrethe Søfrensdatter, 16
6 Karen Søfrensdatter, 14
7 Sophie Søfrensdatter, 12
8 Sidsel Søfrensdatter, 10
 
1-100 Skifte 3/5 1675 Peder Hansen Holst i Åside, Snesere, 307
enke Anne Nielsdatter
eneste arving Knud Hansen
 
1-101 Skifte 3/5 1675 Niels Jørgensen, skrædder i Snesere, 308
enke Birgitte Olufsdatter
hans moster Anne Nielsdatter
a Mette Pedersdatter = Jørgen væver i Snesere
Malene Nielsdatter
a Hans Nielsen, degn i Øster Egesborg
b Erland Nielsen i Lundby, myndig
 
1-102 Skifte 9/6 1675 Mads Jensen i Lundby, 310
enke Karen Olufsdatter, lavværge Niels Olufsen
arvinger
1 Niels Jensen i Lundby
2 Anne Jensdatter = Hans Hansen Møller
3 Birgitte Jensdatter, enke
 
1-103 Skifte 12/6 1675 Bodil Nielsdatter, x år i Grumløse, Udby, 315
enkemand smed Hans Nielsen, 2-116
børn
1 Niels Hansen i Grumløse
2 Peder Hansen, 15
3 Maren Hansdatter, 2-44 = Morten Olufsen i Grumløse
 
1-104 Skifte 15/6 1675 Sidsel Hemmingsdatter i Ornebjerg, Kastrup, 318
arving: hendes sønnesøn
salig Peder Lauridsens søn Hans Pedersen
værge Hans Christophersen Krog i Neder Vindinge
enkemand Rasmus Jensen Fisker, 5-83
 
1-105 Skifte 19/6 1675 Mette Gregersdatter i Bakkebølle, Vordingborg Land, 320
1. mand
1 Anders Jørgensen i Lekkende, 1-49
2 Anne Jørgensdatter = Peder Hansen Krog i Tolstrup
3 Maren Jørgensdatter
2. enkemand Peder Rasmussen Kimmer, hans 1. kone Maren Olufsdatter, 1-34
 
1-106 Skifte 22/6 1675 Niels Mortensen i Lundby, 323
enke Karen Rasmusdatter, barn
1 Maren Nielsdatter, 10?
 
1-107 Skifte 3/7 1675 Anders Tuesen i Knudsby, Vordingborg Land, 327
enke Karen Pedersdatter, børn
1 Anne Andersdatter, 20
2 Hans Andersen, 17
3 Niels Andersen, 13
værger farbrødre: Jens Tuesen Krog, Anders Tuesen, Oluf Tuesen og Christopher Tuesen, alle i Knudsby, samt Rasmus Tuesen i Kastelev
 
1-108 Skifte 8/7 1675 Ellen Svendsdatter i Kindvig, Mern, 329
enkemand Anders Michelsen
hendes bror Samsing Svendsen??
 
1-109 Skifte 10/7 1675 Karen Pedersdatter i Åside, Snesere, 331
1. mand Anders
1 Laurits Andersen, farbror Peder Lauridsen i Torp
2. enkemand Rasmus Hansen
2 Karen Rasmusdatter, 20
3 Birgitte Rasmusdatter, 15
4 Mette Rasmusdatter, 12
 
1-110 Skifte 29/7 1675 Michel Mortensen på Tærø, Kalvehave, 333
enke Kirsten Rasmusdatter, børn
1 Morten Michelsen, 12
2 Rasmus Michelsen, 5
3 Margrethe Michelsdatter, 8
4 Johanne Michelsdatter, 2
værge farbror Laurits Michelsen på Tærø
 
1-111 Skifte 2/10 1675 Giertrud Pedersdatter i Kostræde, Køng, 335
enkemand Niels Olufsen Druchen
søster
1 Bodil Pedersdatter = Jens Nielsen Krog i Ornebjerg
2 Maren Pedersdatter, død = Knud Andresen i Køng, 1-57
a Bodil Knudsdatter
b Kirsten Knudsdatter
 
1-112 Skifte 13/10 1675 Knud Pedersen Gad i Køng gårde, Køng, 337
bror
Jacob Pedersen Gad, 2-80
 
1-113 Skifte 11/11 1675 Peder Olufsen, smed i Vester Egesborg, 340
enke Anne Jensdatter
søskende
1 Laurits Olufsen i ?
2 Niels Olufsen, bortdømt for 2 år siden fra sin gård i Gederød
3 Dorthe Olufsdatter
4 Johanne Olufsdatter = Christopher Hansen i Boye?
5 Anne Olufsdatter i hos broderen Laurits Olufsen
 
1-114 Skifte 17/11 1675 Mads Christiansen i Grumløse, Udby, 341
enke Karen Nielsdatter, børn
1 Niels Madsen i Snesere
2 Jens Madsen i Grumløse
3 Ellen Madsdatter = Jørgen Jensen i Hammer
 
1-115 Skifte 19/11 1675 Niels Jensen i Bakkebølle, Vordingborg Land, 343
[hans 1. kone Kirsten Christensdatter, 2-207, 2. arving]
[Kirsten Christensdatter var gift før, søn Jens Hansen Bonde i Bakkebølle]
børn
1 Ingeborg Nielsdatter, 3-44 = Knud Pedersen Kimmer i Vinterbølle
2 Mette Nielsdatter, 6-209 = Ole Pedersen Kimmer i Bakkebølle, 5-158
3 Ellen Nielsdatter, 2-127
4 Maren Nielsdatter, 2-95
5 Johanne Nielsdatter, død, søn Christen Ingvorsen, 2-207, 7-102
[hans 3. kone Ellen Jensdatter, død 1672, 1-45]
enke Maren Andersdatter
 
1-116 Skifte 12/1 1676 Anne Rasmusdatter Lundby, 749
enkemand Hemming Olsen, 2-170, 6-253 b, enke Elisabeth Nielsdatter
børn
1 Ole Hemmingsen, 2
2 Inger Hemmingsdatter, 3
 
1-117 Skifte 15/1 1676 Merete Lauritsdatter i Eskebjerg, Øster Egesborg, 351
1. mand
1 Kirsten Pedersdatter = Oluf Hansen i ?
2. enkemand Morten Nielsen
 
1-118 Skifte 29/2 1676 skomager Niels Ibsen, 40 år og hustru Sidse Madsdatter, 40 år i Ørslev, 353
børn
1 Hans Nielsen, 14
2 Jep Nielsen, 12
3 Anne Nielsdatter, 8
værger farbror Peder Ibsen, skomager i Ørslev og morbror Niels Madsen Fyen i Lekkende
 
1-119 Skifte 7/3 1676 Peder Hansen i Kastelev, 356
enke Lucie Nielsdatter
søskende
1 Niels Hansen, i Ove i Falster?
2 Rasmus Hansen
3 Maren Hansdatter
 
1-120 Skifte 11/3 1676 Rasmus Andresen i Sallerup, Køng, 358
enke Karen Hansdatter, børn
1 Anne Rasmusdatter, 5
2 Maren Rasmusdatter, 3
3 Karen Rasmusdatter, 13 uger
værge morbror Hans Hansen, tjenende i Sallerup
 
1-121 Skifte 11/3 1676 Maren Olufsdatter i Sallerup, Køng, 360
enkemand Hans Madsen, børn
1 Mads Hansen, myndig
2 Bodil Hansdatter, 2-113 = Hans Christophersen Wrang i Remkolde, 6-84
 
1-122 Skifte 15/3 1676 Hans Hansen Jyde i Køng, 363
enke Anne Hemmingsdatter, familie: 1-80
børn
1 Hans? Hansen, myndig
2 Hemming Hansen, myndig
3 Niels Hansen
4 Hans Hansen
5 Peder Hansen
6 Karen Hansdatter
7 Kirsten Hansdatter
8 Anne Hansdatter
9 Sidsel Hansdatter
 
1-123 Skifte 21/3 1676 Peder Nielsen i Bårse, 365
enke Elisabeth Madsdatter, børn
1 Niels Pedersen, 5
2 Elisabeth Pedersdatter, 4
3 Margrethe Pedersdatter, 2
 
1-124 Skifte 21/3 1676 Michel Hansen i Risby, Bårse, 366
enke Anne Nielsdatter, barn
1 Hans Michelsen, 9
 
1-125 Skifte 22/3 1676 Maren Hemmingsdatter i Stuby, Kastrup, 368
enkemand Niels Hansen, 6-15
søskende
1 Niels Hemmingsen i Hastrup
2 Peder Hemmingsen,
3 Citze Hemmingsdatter, til huse i Kastelev
5 Karen Hemmingsdatter, død
a Laurits Pedersen i tjeneste på Kronborg
b Bodil Pedersdatter, 19
c Uesild? Pedersdatter
 
1-126 Skifte 22/3 1676 Lauritz Hansen og hustru Lutzia Nielsdatter Stuby, Kastrup, 371
mandens søskendebørn
Oluf Ibsen, født i Stuby
Karen Ibsdatter
hendes arvinger
1 søster Maren Nielsdatter
2 søsterbarn Karen Andersdatter
 
1-127 Skifte 7/4 1676 Peder Lauritzen og hustru Kirsten Ibsdatter i Dyrlev, Beldringe, 374
børn
1 Laurits Pedersen, 16
2 Jens Pedersen, 4
3 Birgitte Pedersdatter, 6
 
1-128 Skifte 8/4 1676 Hans Povelsen i Sageby, Mern, 376
enke Mette Lauritsdatter, børn, de 4 første myndige
1 Laurits Hansen
2 Peder Hansen
3 Povel Hansen
4 Oluf Hansen
5 Michel Hansen, 16
 
1-129 Skifte 12/4 1676 Mette Christophersdatter, x år i Ugledige, Allerslev, 378
afgangne mand Anders Lauritsen, 1-26
børn
1 Laurits Andersen, 14
2 Jacob Andersen, 12
 
1-130 Skifte 14/4 1676 Anders Pedersen St. Røttinge, 388
enke Kirsten Hansdatter, barn
1 Maren Andersdatter
 
1-131 Skifte 1/5 1676 Bodil Nielsdatter i Neder Vindinge, Kastrup, 389
1. mand Niels Jensen, 0-19
1 Jens Nielsen Krog i Ornebjerg
2 Anders Nielsen
3 Niels Nielsen, 18
4 Anne Nielsdatter, 14
5 Sidsel Nielsdatter, 12
værge morbror Jacob Nielsen i Over Vindinge, 5-61
2. enkemand Hans Christophersen Krog
6 Christopher Hansen, 11
7 Niels Hansen, 6
8 Hans Hansen Krog, 5, 8-214
9 Dorthe Hansdatter, 4
 
1-132 Skifte 8/5 1676 Karen Jensdatter i Lundby, 394
1. mand
1 Christen Friderichsen i Køng
2 Dorthe Friderichsdatter = Christopher Christensen i Lundby
3 datterbørn
a Jørgen Christensen, 10
b Birthe Christensdatter
c Sophie Christensdatter
2. enkemand væver Hans Knudsen, 6-30
 
1-133 Skifte 9/5 1676 Hans Lauritsen i Dyrlev, Beldringe, 396
enke Bodil Pedersdatter, børn
1 Maren Hansdatter, 19
2 Ingeborg Hansdatter, 11
 
1-135 Skifte 13/5 1676 Niels Olufsen og hustru Bodil Ibsdatter i Kindvig, Mern, 397
børn
1 Jacob Nielsen i Kindvig
2 Anne Nielsdatter, 5-134 = Jep Bendsen i Oreby
 
1-136 Skifte 13/5 1676 Michel Hansen i Sandvig, Mern, 398
enke Karen Pedersdatter, 5 små børn
værge morfar Peder Smed? i Sandvig
 
1-137 Skifte 13/5 1676 Laurits Jyde i Lekkende, Øster Egesborg, 398
enke Karen Madsdatter, barn
1 Hans Lauritsen, 9
værge morbror Niels Fyen i Lekkende
 
1-138 Skifte 13/5 1676 Peder Erichsen i Lekkende, Øster Egesborg, 399
enke Maren Pedersdatter, barn
1 Niels Pedersen, ½
 
1-139 Skifte 20/5 1676 Anders Rasmussen Jyde i Remkolde, Sværdborg, 399
enke Anne Hansdatter, børn
1 Peder Andersen
2 Jacob Andersen, 20
3 Rasmus Andersen, 14
 
1-140 Skifte 26/5 1676 Aage Olufsen i Sønder Mern, Mern, 403
enke Maren Lauritsdatter, frugtsommelig, 5-19
moder Karen Aagesdatter = Hemming Lauritsen Lerche i Kindvig
søskende
1 Jacob Olufsen
2 Sidsel Olufsdatter = Christen Hansen i Nørre Mern
 
1-141 Skifte 26/5 1676 Hans Gregersen i Sønder Mern, Mern, 405
enke Kirsten Bruusdatter, 5-52
børn
1 Laurits Hansen, 12
2 Ellen Hansdatter, 12
værge morbror Hans Bensen i Ellebrudgård
 
1-142 Skifte 29/5 1676 Bendt Hansen Druchen og hustru Maren Nielsdatter i Kostræde, Køng, 407
hans mor Birgitte Bendsdatter, 1-30
hendes far Niels Knudsen i Kostræde
 
1-143 Skifte 5/5 1676 Hans Jensen i Kostræde Køng, 410
enke Karen Jensdatter, børn
1 Niels Hansen, 20
2 Jørgen Hansen, 16
3 Marta Hansdatter, 6
værge farbror Oluf Jensen i Kostræde
 
1-144 Skifte 6/6 1676 Hans Hansen, x år i Ugledige, Allerslev, 441
enke Sidsel Pedersdatter, 2-105
børn
1 Jens Hansen, 12, 6-129
2 Maren Hansdatter = Knud Andresen i Køng, 1-57
3 Anne Hansdatter, 22
4 Kirsten Hansdatter, 12
5 Ellen Hansdatter, 6
 
1-145 Skifte 8/6 1676 Søfren Jørgensen, x år i Grumløse, Udby, 413
enke Anne Lauritsdatter, børn
1 Bertil Søfrensen, 13
2 Jørgen Søfrensen, 10
3 Laurits Søfrensen, 5
4 Mette Søfrensdatter, 8
værge morbror Christopher Lauritsen i Lundby
 
1-146 Skifte 13/6 1676 Christopher Matzen i Dyrlev, Beldringe, 416
enke Mette Jensdatter, børn
1 Jens Christophersen, 8
2 Peder Christophersen, 8
3 Kirsten Christophersdatter, 13
værge morbror Hans Jensen i Torup i Volderslev Sogn på Tryggevælde
 
1-147 Skifte 14/6 1676 Anne Knudsdatter, x år i Allerslev, 418
enkemand Jep Ebbesen, 3-72
børn
1 Ebbe Jepsen, 9
2 Hans Jepsen, 8
3 Knud Jepsen, 2
4 Maren Jepsdatter, 4
 
1-148 Skifte 20/6 1676 Anne Lauritsdatter, Ørslev??, 420
børn og børnebørn
1 Laurits Bertelsen, 21
2 Hans Bertelsen, død
a Sidsel Hansdatter
b Dorthe Hansdatter
c Catarina Hansdatter, død, børn
1 Henrich Jacobsen
2 Annika Jacobsdatter
3 Jacob Christensen,
3 Karen Bertelsdatter
enkemand Mads Pedersen smed ved Kullekier, 0-4
 
1-149 Skifte 29/6 1676 Johanne Jensdatter i Ornebjerg, Kastrup, 440
enkemand Espen Rasmussen, familie: 0-137
arvinger
1 Hans Jensen på Tunø
2 Mette Jensdatter = Clemend Mauritsen på Samsø
3 Maren Jensdatter = Rasmus Nielsen på Samsø
4 Thyre Jensdatter i Vordingborg, værge Oluf Jensen i Ornebjerg
 
1-150 Skifte 1/7 1676 Peder Rasmussen, x år i Allerslev, 442
enke Karen Lauritsdatter, 2-156
lavværge Niels Lauritsen i Allerslev
børn
1 Hemming Pedersen, 6
2 Anne Pedersdatter, 10
3 Kirsten Pedersdatter, 5
værger farbror Oluf Rasmussen i Ammendrup og morbror Hans Lauritsen i Allerslev
 
1-151 Skifte 1/7 1676 Dorthe Olsdatter i Allerslev, 445
enkemand inds Povel Povelsen, børn
1 Jonas Povelsen, 9
2 Anders Povelsen, 3
3 Mette Povelsdatter, 5

til toppen


Bog 2: 1676-1688, 1-233

2-1 Skifte 26/7 1676 Ole Pedersen Risby Bårse, 1
enke Anne Svendsdatter, 6-9
børn
1 Peder Olsen, 10
2 Svend Olsen, 2
 
2-2 Skifte 27/7 1676 Oluf Pedersen i Skovledgården i Kalvehave, 2
enke Anne Troelsdatter, lavværge bror Oluf Troelsen i Kalvehave, familie: 1-48
børn
1 Peder Olufsen
2 Kirsten Olufsdatter, død, 0-97 = Niels Lauritsen i Kalvehave, 2 sønner og 1 datter
3 Bodil Olufsdatter, død, familie: 3-3 = Ole Rasmussen Klandt i Kalvehave, 1 søn og 3 døtre, hans 2. kone Karen Rasmusdatter, 7-185
 
2-3 Skifte 9/8 1676 Jens Hansen og hustru i Oreby, Kastrup, 3
børn, sønner myndige
1 Hans Jensen i Knudsby
2 Laurits Jensen
3 Espen Jensen
4 Sidsel Jensdatter, lavværge Hemming Lauritsen i Sallerup
 
2-4 Skifte 14/8 1676 Peder Søfrensen, x år og hustru Anne Nielsdatter, x år i Ugledige, Allerslev, 5
børn
1 Bodil Pedersdatter, 18
2 Karen Pedersdatter, 12
3 Anne Pedersdatter, 10
4 Margrethe Pedersdatter, 3
værge farbror Jens Clemmensen i Over Vindinge
 
2-5 Skifte 27/9 1676 Peder Nielsen i Lundby, 7
arvinger
1 Hans Nielsen bødiker
2 Rasmus Nielsen bødiker
3 Anders Nielsen bødiker
4 Johanne Nielsdatter = Peder Pedersen i Ring
5 Maren Nielsdatter = Rasmus Andersen Klandt i Hammer
 
2-6 Skifte 30/9 1676 Hans Jeppesen i Stensby, Kalvehave, 13
enke Maren Povelsdatter i Lille Wrangsgård i Stensby, lavværge Hemming Jensen i Stensby
børn
1 Rasmus Hansen
2 Jeppe Hansen
3 Karen Hansdatter
4 Anne Hansdatter
værge farbror Jep Ibsen i Bakkebølle
 
2-7 Skifte 22/9 1676 Hans Wistisen Stutmester i Oringehus i Vordingborg Land, 14
enke Margrethe Jørgensdatter, lavværge Søfren Jensen, smed på Vordingborg Slot
børn
1 Christian Hansen
2 Catharina Hansdatter
 
2-8 Skifte 11/11 1676 Maren Thomasdatter i Knudsby, Vordingborg Land, 22
1. mand Hans
1 Henrich Hansen i Knudsby
2 Maren Hansdatter = Jens Bendsen i Oreby
2. enkemand Jens Hansen Krog
3 Hans Jensen
4 Kirsten Jensdatter
5 Anne Jensdatter Krog = Hans Andreasen i Køngø, 4-212
 
2-9 Skifte 21/11 1676 Hemming Lauritsen i Åside, Snesere, 24
enke Anne Hansdatter, lavværge, bror Oluf Hansen
børn
1 Kirsten Hemmingsdatter, 5
2 Johanne Hemmingsdatter, 2
værge Hans Lauritsen i Åside
 
2-10 Skifte 29/11 1676 Søfren Christensen Bruus skov- og tredingsfoged i Bakkebølle, Vordingborg Land, 26
1. kone Maren Lauritsdatter, 1-99
1 Christen Søfrensen møller i Hulemose Mølle
2 Maren Søfrensdatter = Rasmus Jeppesen på Farø
3 Anne Søfrensdatter
4 Kirsten Søfrensdatter, 6-137
5 Margrethe Søfrensdatter
6 Karen Søfrensdatter
7 Sophie Søfrensdatter
8 Sidsel Søfrensdatter
2. enke Maren Thomasdatter, lavværge Peder Søfrensen
 
2-11 Skifte 6/12 1676 Anne Nielsdatter i Lundby, 36
enkemand Peder Søfrensen, barn
1 Mette Pedersdatter, 2
morfar Niels Madsen, 1-68 og 3-127 og mormoders bror Niels Jensen
 
2-12 Skifte 6/12 1676 Mette Nielsdatter i Sallerup, Køng, 38
enkemand Niels Madsen, barn
1 Mads Nielsen
 
2-13 Skifte 16/12 1676 Anne Ebbesdatter i Nebølle, Skibinge?, 41
enkemand Rasmus Pedersen
moderen Anne Pedersdatter = Niels Jensen i Skibinge
1 Jens Ebbesen i Skibinge
2 Birgitte Ebbesdatter
3 Jens Ebbesen
 
2-14 Skifte 26/1 1677 Jens Pedersen i Risby, Bårse, 43
enke Ludsia Lauridsdatter, lavværge Niels Andersen i Risby
børn
1 Peder Jensen, 13
2 Karen Jensdatter = Povel Hansen i Bårse, 5-28
3 Anne Jensdatter, 20
4 Elisabeth Jensdatter, 17
5 Sidse Jensdatter, 12
6 Ellen Jensdatter, 10
 
2-15 Skifte 27/2 1677 Anders Erichsen i Næs, Kastrup, 49
enke Maren Pedersdatter, lavværge Christopher Rasmussen i Remkolde
børn
1 Kirsten Andersdatter, 5
2 Johanne Andersdatter, 1
 
2-16 Skifte 12/3 1677 Rasmus Andersen i Skovhuse, Skibinge, 52
enke Maren Ibsdatter, hendes familie: 0-13
lavværge Jens Ibsen
barn, enkens stedsøn
1 Anders Rasmussen Hald i Skovhuse, 6-44
 
2-17 Skifte 14/3 1677 Anders Hemmingsen i Sallerup, Køng, 55
familie: 1-80
enke Bodil Pedersdatter, 2-57
børn
1 Hemming Andersen, 12
2 Povel Andersen, 9
3 Sidse Andersdatter, 14
4 Anne Andersdatter, 7
5 Karen Andersdatter, 5
6 Johanne Andersdatter, 2
 
2-18 Skifte 22/3 1677 Peder Hansen Castrup i Stenstrup, Jungshoved, 57
enke Anne Mortensdatter, børn
1 Hans Pedersen, 6
2 Anne Pedersdatter, 2
 
2-19 Skifte 22/3 1677 Torchild Olufsen, x år i Hammer, 59
enke Karen Nielsdatter
søskende
1 Peder Olufsen i Åside
2 Bodil Olufsdatter = Niels Hansen i Hammer
3 Maren Olufsdatter Laurits Pedersen i Ring
4 Anne Olufsdatter = Hans Nielsen i Fårup
5 Johanne Olufsdatter, død
a Mads Jensen
b Peder Jensen,
c Sidse Jensdatter
 
2-20 Skifte 22/3 1677 Niels Høy, x år tingløber i Allerslev, 62
enke Appelone Jensdatter, børn
1 Ole Nielsen Høy
2 Marte Nielsdatter
 
2-21 Skifte 27/3 1677 Lauritz Søfrensen, fhv. herredsfoged i Bårse herred, Bårse, 63
enke Anne Clausdatter
brødrebørn
1 Jens Willumsen, tjenende på Frederiksborg Slot
2 Bent Willumsen, tjenende på Københavns Slot
3 Hans Willumsen, tjenende i København
 
2-22 Skifte 7/4 1677 Anne Nielsdatter i Langebæk Mølle, Kalvehave, 67, kendt, se annepedersdatter, 494
familie: 3-21
enkemand Morten Pedersen Børring, familie: 6-41
børn
1 Maren Mortensdatter
2 Peder Mortensen
3 Karen Mortensdatter
4 Bodil Mortensdatter
morfar Niels Jensen væver på stedet, farbror Lars Pedersen Børring i Bakkebølle
 
2-23 Skifte 23/5 1677 Jens Jensen Børring, skomager i Hulemose Mølle, 68
enke Karen Madsdatter
hendes far Mads Pedersen smed, 0-4
 
2-24 Skifte 11/6 1677 Mads Bendsen i Skuderup, Øster Egesborg, 72
1. kone Maren Gregersdatter, 0-22
2. enke Maren Jensdatter, børn
1 Jens Madsen, 8
2 Anders Madsen, 5
3 Margrethe Madsdatter, 12
4 Karen Madsdatter, 11
værge morbror Laurits Jensen i Ørslev
 
2-25 Skifte 11/6 1677 Rasmus Andersen i Ørslev, 73
søskendebørn
1 Maren Pedersdatter = Hans Hemmingsens i Nebølle, 2-142
2 Peder Pedersen i Skallerup
3 Kirsten Jensdatter = Christen Kaas i Græsbjerg
 
2-26 Skifte 12/6 1677 Anne Pedersdatter, x år på Nyord, 74
1 Peder Nielsen, uden lands
2 Kirsten Nielsdatter = Ole Rasmussen, degn på Nyord, 3-55
3 Lucia Nielsdatter = Niels Albrectsen på Nyord
4 Bodil Nielsdatter = Claus Jacobsen i Stege
5 Karen Nielsdatter = Oluf Nielsen, på Nyord
6 Bodil Nielsdatter = Jens Christensen på Nyord
7 Elisabeth Nielsdatter = Albret Rasmussen i Damme på Møn
8 Maren Nielsdatter, efterladte børn og arvinger
a Hans Jensen, 14
b Michel Jensen, 9
c Margrethe Jensdatter, 7
9 Bodil Michelsdatter = Anders Madsen i København
10 Ellen Michelsdatter i København
enkemand Mogens Jensen
 
2-27 Skifte 22/6 1677 Mette Pedersdatter i Risby, Bårse, 76
1. mand Anders Ibsen, 0-100
1 Niels Andersen i Risby
2 Maren Andersdatter = Søfren Hansen i Risby
3 Kirsten Andersdatter = Niels Madsen i Risby
2. enkemand Peder Jensen, 7-109
 
2-28 Skifte 23/6 1677 Ole Laursen, x år i Hammer Torup, Hammer, 77
enke Anne Nielsdatter, 6-13
børn
1 Birgitte Olsdatter, 4
2 Johanne Olsdatter, 3
3 Maren Olsdatter, 1½
værge morfar Niels Jensen i Torup
frænder: Niels Olufsen og Peder Olufsen Druchen i Kostræde
 
2-29 Skifte 25/6 1677 Knud Nielsen Mern, 78
enke Karen Pedersdatter, lavværge bror Lauritz Pedersen i ?
søster Karen Nielsdatter = Laurids Boesen i ?
 
2-30 Skifte 25/6 1677 Michel Olufsen i Mern, 79
1. kone
1 Peder Michelsen, i Mern
2. enke Kirsten Nielsdatter, 3-69
2 Anne Michelsdatter, 18
3 Margrethe Michelsdatter, 16
 
2-31 Skifte 5/7 1677 Jep Madsen i Skaverup, Sværdborg, 81
enke Ellen Jensdatter, familie: 4-66
børn
1 Laurits Ibsen, i Skaverup
2 Jens Ibsen, -
3 Mads Ibsen, -
4 Peder Ibsen,-
5 Karen Ibsdatter
6 Lucie Ibsdatter
7 Kirsten Ibsdatter
8 Anne Ibsdatter
9 Maren Ibsdatter
10 Frands Ottesen for sin mor Inger Ibsdatter
 
2-32 Skifte 16/7 1677 Inger Olufsdatter i Ørslev, 83
1. mand
1. Hans Jensen i Ring el. Køng?
2 Kirsten Jensdatter = Jens Nielsen i Ørslev
2. enkemand Mads Jensen
 
2-33 Skifte 26/10 1677 Niels Marchussen, x år i Ammendrup, Allerslev, 84
enke Maren Pedersdatter, børn
1 Sophie Nielsdatter, 18
2 Karen Nielsdatter, 13
3 Bodil Nielsdatter, 11
4 Marchus Nielsen,10
5 Laurits Nielsen, 3
6 Peder Nielsen, 22 uger
værge morbror Oluf Hansen i ? og mandens familie: Niels Rasmussen og Jep Jensen i Skuderup
 
2-34 Skifte 6/11 1677 Hermand Hansen, x år i Allerslev, 86
enke Anne Rasmusdatter, lavværge Jens Hansen i Allerslev
søskende
1 Hemming Hansen i Stenstrup, hans søn Hans Hemmingsen er værge
2 Karen Hansdatter = Rasmus bødker i Allerslev
3 Michel Hansen, død
a Peder Michelsen, 6
b Birgitte Michelsdatter, 21
c Bodil Michelsdatter, 4
d Mette Michelsdatter, 3
 
2-35 Skifte 10/11 1677 Hans Knudsen i Snesere, 87
enke Karen Bertelsdatter, 2-102
børn
1 Knud Hansen, 13
2 Bertel Hansen, 8
3 Karen Hansdatter, 16
4 Anne Hansdatter, 5
 
2-36 Skifte 20/11 1677 Tomas Christensen, væver i Allerslev, 91
enke Sidse Christensdatter, børn
1 Christen Tommasen
2 Niels Tommasen
3 Maren Tomasdatter, 22 = Rasmus Pedersen i Allerslev
4 Mette Tomasdatter, 14
 
2-37 Skifte 29/11 1677 Hemming Hemmingsen Skovgaard, Nebølle, 94
enke Birgitte Hansdatter, 2. mand Niels Pedersen, 2-204
børn
1 Dorthe Hemmingsdatter = Jep Pedersen i Nebølle
 
2-38 Skifte 4/12 1677 Karen Hemmingsdatter i Smidstrup, 97
enkemand Oluf Rasmussen, børn
1 Hemming Olufsen, 13
2 Rasmus Olufsen, 10
3 Ludsie Olufsdatter, 19
4 Anne Olufsdatter, 9
5 Birgitte Olufsdatter = Rasmus Jørgensen i Ambæk
værge Hans Rasmussen i Smidstrup i Snesere
 
2-39 Skifte 9/1 1678 Povel Smid, x år i Ørslev, 99
enke Maren Jørgensdatter, børn
1 Jens Povelsen i Vordingborg
2 Maren Povelsdatter
 
2-40 Skifte 27/2 1678 Maren Madsdatter i Lekkende, Øster Egesborg, 101
enkemand skomager Mads Nielsen, 3-43
børn
1 Bodil Madsdatter, 7
2 Ellen Madsdatter, ?
værge morbror Oluf Madsen i Stenstrup, Jungshoved
 
2-41 Skifte 7/3 1678 Peder Hemmingsen i Snesere, 103
1. kone
1 Hemming Pedersen, 20
enke Maren Hansdatter, 3-99
2 Jep Pedersen, 9
3 Oluf Pedersen, 4
4 Dorthe Pedersdatter, 19
5 Karen Pedersdatter, 14
6 Sidse Pedersdatter, 13
7 Kirsten Pedersdatter, 6
8 Lene? Pedersdatter, 2
værge farbror Laurits Hemmingsen i Noby?
 
2-42 Skifte 7/3 1678 Tønne Rasmussen Bårse, 105
moderen?? Dorthe Hansdatter og hendes børn
1 Rasmus Tønnesen, 6
2 Peder Tønnesen, 5
3 Ingeborg Tønnesdatter, 10
4 Elisabeth Tønnesdatter, 3
farbror Peder Rasmussen i Bårse
 
2-43 Skifte 8/3 1678 Anne Hansdatter i Over Evne, Snesere, 106
1. mand Reinhold
1 Peder Reinhold, 20 i kongens klæder
2 Magdalene Reinholtdatter = Laurits Andersen i ? torp
2. mand Anders
3 Maren Andersdatter, vanfør
3. mand Jens
4 Sidse Jensdatter, 9
4. enkemand Laurids Pedersen
 
2-44 Skifte 8/3 1678 Maren Hansdatter, x år i Grumløse, Udby, 108
familie: 1-103
enkemand Morten Olufsen, børn
1 Oluf Mortensen, 4
2 Hans Mortensen, 1
3 Kirsten Mortensdatter, 6, 6-23
værger morfar Hans Nielsen smed og morbror Niels Hansen, begge Grumløse
 
2-45 Skifte 17/4 1678 Rasmus Lauritsen i Roneklint, Jungshoved, 109
enke Bodil Rasmusdatter i Fuglsanghus ved Roneklint, lavværge Rasmus Nielsen Bødker i Smidstrup
børn
1 Laurits Rasmussen, 4
2 Hans Rasmussen, 1
 
2-46 Skifte 17/4 1678 Johanne Olufsdatter i Roneklint, Jungshoved, 110
enkemand Anders Olufsen, 4-21 ?
børn
1 Niels Andersen, 20
2 Jens Andersen, 13
3 Maren Andersdatter, 14
4 Anne Andersdatter, 9
 
2-47 Skifte 2/5 1678 Sidse Andersdatter i Stensby, Kalvehave, 111
enkemand hmd Hemming Jensen, barn
1 Ingeborg Hemmingsdatter, 19
 
2-48 Skifte 2/5 1678 Knud Jensen og hustru Maren Hansdatter i Stensby, Kalvehave, 112
hans søskende
1 Rasmus Jensen i Ornebjerg, 2-162
2 Jens Jensen
3 Peder Jensen
4 Anne Jensdatter
hendes børn
5 Else Pedersdatter = Niels Nielsen
6 Kirsten Pedersdatter = Hans Madsen
 
2-49 Skifte 29/5 1678 Jens Bendsen i Ornebjerg, Kastrup, 114
arvinger hans mor Karen Andersdatter, lavværge Hans Hansen i Stensbjerg
[Knud Rasmussen i Kastrup, 0-137]
1 Rasmus Knudsen i Kastrup
2 Maren Knudsdatter = Hans Tydske i Ornebjerg
3 Karen Knudsdatter, farbror Jens Rasmussen i Stuby
 
2-50 Skifte 22/6 1678 Dorthe Hansdatter i Hastrup, Beldringe, 119
1. mand Niels
1 Bodil Nielsdatter, søn og lavværge Niels Nielsen i Udby
2 Anne Nielsdatter = Anders Jensen i Sjolte
3 Karen Nielsdatter
4 sønnesøn Niels Bendsen? i Udby
2. enkemand Mads Olufsen
 
2-51 Skifte 26/6 1678 Espen Svendsen i Nørre Mern, Mern, 123
1. kone
1 Karen Espensdatter
2 Maren Espensdatter
2. enke Anne Lauritsdatter
5 Mads Espensen, 16
6 Jens Espensen, 14
7 Lars Espensen, 11
8 Søren Espensen, 6
9 Peder Espensen, 4
10 Christen Espensen, 9 uger
 
2-52 Skifte 3/7 1678 Bodil Nielsdatter i St. Røttinge, Snesere, 126
enkemand Hans Hemmingsen, 5-12
børn
1 Niels Hansen i Bårse
2 Maren Hansdatter = Peder Nielsen i St. Røttinge
3 Mette Hansdatter = Albert Jensen i ?
4 Kirsten Hansdatter, død
a Hemming Olufsen, 11
b Else Olufsdatter, 14
c Anne Olufsdatter, 6
værge deres far Oluf Nielsen i St. Røttinge
 
2-53 Skifte 3/7 1678 Johanne Pedersdatter i St. Røttinge, Snesere, 128
enkemand Morten Hansen, børn
1 Peder Mortensen, 12
2 Birgitte Mortensdatter, 6
3 Maren Mortensdatter, 4
 
2-54 Skifte 17/7 1678 Mads Villadsen, x år i Allerslev, 129
1. kone
1 Villads Madsen i København
2 Karen Madsdatter i ?
3 Johanne Madsdatter i samme sted = Jens Hansen
2. enke Maren Lauritsdatter
4 Peder Madsen, 20
5 Karen Madsdatter
 
2-55 Skifte 10/7 1678 Anne Søfrensdatter i Bønsvig, Jungshoved, 130
enkemand Hans Hansen, børn
1 Søfren Hansen, 3
2 Kirsten Hansdatter, ?
3 Birgitte Hansdatter, ?
 
2-56 Skifte 12/8 1678 Peder Nielsen Fugelsang i Smidstrup, Jungshoved, 131
1. kone
1 Hans Pedersen, 20
2 Niels Pedersen, 15
3 Boe Pedersen, 5
4 Margrethe Pedersdatter, 16
5 Bodil Pedersdatter, 13
6 Birgitte Pedersdatter, 12
7 Sidse Pedersdatter
2. enke Anne Pedersdatter
værge farbror Peder Nielsen i Roneklint
 
2-57 Skifte 29/8 1678 Bodil Pedersdatter i Sallerup, Køng, 132
1. mand Anders Hemmingsen, 2-17
1 Hemming Andersen
2 Povel Andersen
3 Sidse Andersdatter
4 Anne Andersdatter
5 Johanne Andersdatter
nærmeste frænder: Niels Madsen, Svend Madsen og Mads Hansen og Niels Pedersen, alle i Sallerup, Mads Pedersen i Kostræde
2. enkemand Jep Pedersen, 2-200, familie: 6-25, død: 6-297
 
2-58 Skifte 20/9 1678 Christen Hansen, skovrider i Endegårde, Skibinge, 134
enke Karen Pedersdatter, lavværge Peder Christophersen
barn
1 Alhed Christensdatter, 1½
 
2-59 Skifte 28/9 1678 Bertel Søfrensen på Masnedø Vordingborg Land, 141
enke Maren Lauridsdatter med lavværge Peder Nielsen, børn
1 Laurits Bertelsen, 9
2 Anders Bertelsen, 8
3 Søfren Bertelsen, 6
4 Anne Bertelsdatter, 6
5 Margrethe Bertelsdatter, 9
6 Marie Bertelsdatter, 3
7 Mette Bertelsdatter, 1
værge farbror Oluf Søfrensen i Vinterbølle
 
2-60 Skifte 28/9 1678 Niels Jensen, x år i Allerslev, 143
enke Anne Rasmusdatter, børn
1 Jens Nielsen i ?
2 Rasmus Nielsen i Allerslev
3 Elisabeth Nielsdatter = Niels Jensen i Allerslev
 
2-61 Skifte 2/10 1678 Kirsten Mortensdatter på Vrangsgården i Kalvehave, 145
2. enkemand Laurs Laursen birkefoged i Stensby Birk, 3-87
1 Rasmus Lausen, 27, 6-207
2 Morten Laursen, 17, 5-67
3 Peder Laursen, 14, 6-182
4 Maren Laursdatter, 11, 6-248
morbrødre Knud Jørgensen i Orehoved på Falster og Morten Jørgensen på Bogø
datterbarn Kirsten Søfrensdatter, far Søfren Christensen, møller i Vordingborg
 
2-62 Skifte 14/11 1678 Johanne Torchildsdatter i Sallerup, Køng, 151
enkemand Claus Jørgensen, 3-26
arvinger
1 ? Torchildsen på Svinø
2 Svend Torchilsen i Sallerup
3 Bodil Torchildsdatter = Anders Rasmussen i Vester Egesborg
 
2-63 Skifte 26/11 1678 Karen Jensdatter, x år i Ørslev, 154
enkemand Hans Olsen Klandt, 4-120
barn
1 Oluf Hansen, 4
 
2-64 Skifte 4/12 1678 Niels Madsen Fyen i Lekkende, Øster Egesborg, 155
1. kone Inger Nielsdatter, 1-77
2. enke Lucia Hansdatter, lavværge Peder Andersen Jyde i Skuderup
børn
1 Hans Nielsen, 2
2 Mads Nielsen, ½
værge morbror Peder Hansen i Ugledige
 
2-65 Skifte 9/12 1678 Niels Jensen Jyde i Køng, 157
1. kone
1 Jens Nielsen Jyde i Køng, 5-60
2 Kirsten Nielsdatter
3 Anne Nielsdatter = Oluf Jørgensen i Vester Vedby??
4 Mette Nielsdatter
2. enke Mette Madsdatter
5 Mads Nielsen, 14
6 Maren Nielsdatter, 22
7 Karen Nielsdatter, 20
8 Anne Nielsdatter, 9
9 Anne Nielsdatter, 6
 
2-66 Skifte 9/12 1678 Hans Jensen i Vester Egesborg, 159
enke Else Madsdatter
søskende
1 Karen Jensdatter
2 Bodil Jensdatter, død, 2 piger, deres far Morten Hansen i Nyrup
 
2-67 Skifte 10/12 1678 Anders Nielsen i Åside, Snesere, 160
enke Else Frandsdatter, børn
1 Niels Andersen i Blangslev, 6-43
2 Frands Andersen i Åside, 5-129
3 Gregers Andersen, 14
4 Bodil Andersdatter, 20
 
2-68 Skifte 11/12 1678 Michel Bendtsen i Bårse, 161
enke Maren Søfrensdatter, børn
1 Hans Michelsen
2 Søfren Michelsen, 14
3 Niels Michelsen, 10
4 Rasmus Michelsen, 9
5 Svend Michelsen, 6
6 Dorthe Michelsdatter, 12
7 Birgitte Michelsdatter, 11
8 Anne Michelsdatter, 2
 
2-69 Skifte 14/12 1678 Peder Olufsen i Sageby, Mern, 161
enke Margrethe Hemmingsdatter, børn
1 Oluf Pedersen, 8
2 Anders Pedersen, 7
3 Johanne Pedersdatter, 4
 
2-70 Skifte 21/12 1678 Karen Lauritsdatter i Nyråd, Vordingborg Land, 162
familie: 2-163
enkemand Niels Rasmussen Mønbo, børn
1 Rasmus Nielsen, 10
2 Laurits Nielsen, 7
3 Hans Nielsen, 6
4 Karen Nielsdatter, 16
5 Kirsten Nielsdatter, 12
6 Else Nielsdatter, 6
 
2-71 Skifte 23/12 1678 Elisabeth Mortensdatter i Stavreby, Jungshoved, 163
1. mand
1 Oluf Jensen i Roneklint
2 Kirsten Jensdatter, død = Peder Hermandsen i Roneklint, 2-97
a Laurids Pedersen
b Peder Pedersen
2. enkemand Rasmus Nielsen
 
2-72 Skifte 23/12 1678 Hans Andersen i Stavreby, Jungshoved, 164
enke Maren Rasmusdatter, børn
1 Rasmus Hansen i Ambæk
2 Niels Hansen i Stavreby
3 Oluf Hansen i ?
4 Peder Hansen i Stenstrup
 
2-73 Skifte 11/1 1679 Maren Lauridsdatter, x år i Ørslev, 166
enkemand Peder Madsen Jyde, 5-94
 
2-74 Skifte 26/3 1769 Peder Madsen i Sønder Mern, Mern, 167
enke Eyle Lauridsdatter, børn
1 Mads Pedersen i Sønder Mern, 3-57
2 Anne Pedersdatter = Hans Madsen i Sønder Mern
3 Aage Pedersen, 15, 5-49
4 Maren Pedersdatter, 18
5 Kirsten Pedersdatter, 11
 
2-75 Skifte 5/4 1679 Karen Nielsdatter, x år på Nyord, 169
enkemand Ole Nielsen Green, børn
1 Rasmus Olsen Green, 5
 
2-76 Skifte 5/4 1679 Sidsel Jensdatter, x år på Nyord, 171
1. mand Rasmus
1 Niels Rasmussen, 14
2 Jens Rasmussen, 12
3 Sidse Rasmusdatter
4 Kirsten Rasmusdatter
5 Bodil Rasmusdatter
6 Anne Rasmusdatter
2. enkemand Oluf Hemmingsen, 3-104
7 Alborg Olufsdatter eller Valborg Olufsdatter
 
2-77 Skifte 9/4 1679 Mette Laursdatter i Risby, 172
1. mand Hans
1 Inger Hansdatter = Peder Hansen, hmd i Risby
2. enkemand Niels Andersen, 6-177
2 Anne Nielsdatter, 14
 
2-79 Skifte 6/6 1679 Jens Pedersen, x år i Ørslev, 175
enke Karen Lauritsdatter, børn
1 Niels Jensen i Ørslev
2 Peder Jensen i Ørslev
 
2-80 Skifte 12/6 1679 Elisabeth Hansdatter, Køng Gård, Køng, 181
enkemand Jacob Pedersen Gad, herredsfoged i Hammer Herred, børn
1 Peder Jacobsen Gad
2 Hans Jacobsen Gad
farbrødre Eiler Pedersen Gad, sognepræst i ? og Ørslev Sogne og 2 til, som jeg ikke kan læse
 
2-81 Skifte 14/6 1679 Hans Hemmingsen i Stensby, Kalvehave, 185
enke Johanne Andersdatter, 3. mand Mathias Hansen, 5-133
børn
1 Jørgen Hansen, 14
2 Hemming Hansen, 11
3 Anders Hansen, 7
4 Hans Hansen Piil, 5, 7-15
5 Anne Hansdatter, 8
6 Johanne Hansdatter, 4
værge Peder Hemmingsen på Lang
*) Johanne Andersdatter, gift før,
søn Ole Jørgensen Kimmer, 4-244
hun var også gift efter med Mathias Hansen, 5-132, 5-133
 
2-82 Skifte 16/6 1679 Rasmus Nielsen i Kastelev, Sværdborg, 190
enke Elisabeth Lauritsdatter, 2-230
børn
1 Niels Rasmussen, 12
2 Hans Rasmussen, 6
3 Laurits Rasmussen, 1
værger morbrødre: Hemming Laursen og Svend Laursen
 
2-83 Skifte 18/6 1679 Morten Christophersen i Neder Vindinge, Kastrup, 192
familie: 4-221
enke Sidsel Hansdatter, børn
1 Hans Mortensen, 15
2 Rasmus Mortensen, 12
3 Peder Mortensen, 5
4 Jens Mortensen, 1
værge farfar Christopher Rasmussen i Remkolde, 4-221
 
2-84 Skifte 19/6 1679 Oluf Gregersen, Stenbjerggård, Kastrup, 195
enke Thore Wistisdatter, 2-159
søn
1 Gregers Olufsen, 16
 
2-85 Skifte 19/6 1679 Johanne Frandsdatter i Stensbjerg, Kastrup, 197
1 Hendrich Mogensen i Ørslev for sin hustru Remild?? Lauritsdatter, 4-172
enkemand Poul Hansen
 
2-86 Skifte 30/6 1679 Biørn Olufsen Snesøre, Snesere, 197
enke Maren Ingvorsdatter
 
2-87 Skifte 3/7 1679 Karen Nielsdatter, x år i Vintersbølle, Vordingborg Land, 198
enkemand Ole Sørensen Kaare, 0-140, 3-82
børn
1 Niels Olufsen, 14
2 Søfren Olufsen, 11
3 Bodil Olufsdatter, 7
4 Anne Olufsdatter, 3
farbror Rasmus Olsen Kaare i Græsbjerg
 
2-88 Skifte 10/7 1679 Povel Nielsen på Lang, Kalvehave, 200
1. kone
1 Kirsten Povelsdatter i Tågeby
2 Maren Povelsdatter i Sageby
2. enke Ludsie Pedersdatter, 4-35
3 Niels Povelsen, 18
4 Else Povelsdatter = Oluf Troelsen, familie: 1-48
5 Peder Povelsen, 14
6 Johanne Povelsdatter, 10
 
2-89 Skifte 12/7 1679 Niels Olufsen i Bårse, 202
enke Ellen Christophersdatter, børn
1 Kirsten Nielsdatter, 8
værge farbror Laurits Olufsen i Bårse
 
2-90 Skifte 18/7 1679 Morten Lauritsen Lerche i Sønder Mern, Mern, 203
enke Maren Olufsdatter, 1. mand Boe Mortensen, 0-45
børn
1 Boe Mortensen, 11, 6-201
2 Søren Mortensen, 9, 6-3
3 Rasmus Mortensen, 2
værger farbrødre Rasmus Lauritsen i Sandvig, Hemming Lauritsen, i Kindvig, Laurits Lauritsen Krog i Kindvig
 
2-91 Skifte 18/7 1679 Hemming Povelsen i Sandvig, Mern, 205
enke Kirsten Pedersdatter, 3-20
børn
1 Niels Hemmingsen, 1
2 Johanne Hemmingsdatter, 5
3 Mette Hemmingsdatter, 3
værge morbror Laurits Pedersen i Sandvig
 
2-92 Skifte 11/10 1679 Peder Christophersen i Vester Egesborg, 207
enke Anne Pedersdatter, lavværge Peder Jensen i Vester Egesborg
børn, ingen navne
 
2-93 Skifte 14/10 1679 Knud Lauridsen i Over Vindinge, Sværdborg, 208
se 0-82
mor Magdalene Jensdatter og hendes børn
1 Jens Hansen
2 Hans Hansen
3 Maren Hansdatter
4 Jens Hansen, død, børn?
 
2-95 Skifte 19/11 1769 Maren Nielsdatter, x år i Bakkebølle, Vordingborg Land, 211
familie: 1-115
1 Jens Hansen i Bakkebølle
2 Ingeborg Nielsdatter i Vinterbølle
3 Mette Nielsdatter i Bakkebølle?
4 Ellen Nielsdatter i Bakkebølle
enkemand Jep Pedersen
 
2-96 Skifte 27/10 1679 Sidsel Gotfredsdatter i Stavreby, Jungshoved, 212
enkemand Hemming Nielsen, børn
1 Niels Hemmingsen, 5
2 Maren Hemmingsdatter, 4
 
2-97 Skifte 24/11 1679 Niels Hermandsen i Stenstrup, Jungshoved, 214
enke Maren Hemmingsdatter
søskende
1 Hans Hermandsen i Roneklint
2 Peder Hermandsen i Roneklint
3 Karen Hermandsdatter = Anders Nielsen i Roneklint
4 Anne Hermandsdatter = Oluf Madsen i Roneklint
5 Bodil Hermandsdatter, død
a Bodil Nielsdatter = Rasmus Ebbesen i Ambæk
b Birgitte Nielsdatter = Hans Jensen Kuld i Stenstrup
c Kirsten Nielsdatter, tjenende i Smidstrup
6 Kirsten Hermandsdatter, død
a Erich Hansen i Skuderup
b Maren Hansdatter
c Kirsten Hansdatter = Povel Rasmussen i Sønder Skovhuse
d Bodil Hansdatter = Søren Hansen i Sønder Mern
 
2-98 Skifte 5/12 1679 Margrethe Madsdatter i Skuderup, Øster Egesborg, 217
enkemand Jacob Pedersen Reff, 5-157
arving Kirsten Nielsdatter
 
2-99 Skifte 6/12 1679 Niels Hansen og hustru Kirsten Hansdatter i Hastrup, Beldringe, 219
arvinger
1 Niels Bendsen? i Udby for sin hustru Kirsten Michelsdatter
2 Michel Bendsen i Sønder Mern
3 Povel Hansen, Badebygård, Mern, 5-124
arvinger efter hendes børn
4 Søfren Jensen i Grumløse
5 Karen Jensdatter = Peder Jensen i Risby
6 Peder Jensen i Dyrlev
7 Peder Jensen i Hastrup
8 Hans Jensen, ?
 
2-100 Skifte 9/12 1679 Maren Hansdatter i Sønder Mern, Mern, 222
enkemand Christen Olufsen, børn
1 Anne Christensdatter, 22
2 Rasmus Christensen, 19
3 Maren Christensdatter, 10
4 Birgitte Christensdatter, 2
 
2-101 Skifte 9/12 1679 Maren Jensdatter i Sønder Mern, Mern, 224
enkemand Peder Lauritsen, 5-97
børn
1 Laurits Pedersen, 14
 
2-102 Skifte 15/12 1679 Karen Bertelsdatter i Snesere, 226
1. mand Hans Knudsen, 2-35
1 Knud Hansen, 15
2 Bertil Hansen, 10
3 Karen Hansdatter, 18
4 Anne Hansdatter, 7
2. enkemand Jens Christensen
 
2-103 Skifte 16/12 1679 Bodil Pedersdatter i Bårse, 228
enkemand Oluf Andersen, barn
1 Birgitte Olufsdatter, 14
 
2-104 Skifte 23/12 1679 Oluf Rasmussen, smed i Kastelev, Sværdborg, 229
enke Kirsten Espensdatter, 6-1
børn
1 Karen Olufsdatter, 21
2 Lucie Olufsdatter, 16
3 Maren Olufsdatter, 12
4 Kirsten Olufsdatter, 10
5 Rasmus Olufsen, 8
værge morbror Hans Espensen i Lundby
 
2-105 Skifte 24/1 1680 Sidsel Pedersdatter, x år i Ugledige, Allerslev, 232
1. mand Hans Hansen, 1-144
1 Maren Hansdatter = Knud Andersen i Køng
2 Anne Hansdatter = Laurits Rasmussen i Ugledige
3 Jens Hansen, 16
4 Kirsten Hansdatter, 15
5 Ellen Hansdatter, 10
2. enkemand Peder Hansen, 3-8
 
2-106 Skifte 29/1 1680 Peder Andersen i Skovhuse, Øster Egesborg?, 234
enke Dorthe Søfrensdatter
søskende, 3-1, 4-133
1 Rasmus Andersen i Skovhuse,
2 Maren Andersdatter = Hemming Danielsen i Allerslev
3 Birgitte Andersdatter = Anders Jensen på Borupgård
4 Karen Andersdatter = Niels Nielsen smed på Møn
 
2-107 Skifte 29/1 1680 Rasmus Jensen i Skovhuse, Øster Egesborg, 235
enke Anne Pedersdatter Børring, 4-103, familie: 6-41
1 Maren Rasmusdatter = Laurs Jensen i Skovhuse, 5-105
2 Karen Rasmusdatter, død
a Niels Olufsen i Skuderup
3 Maren Rasmusdatter, 10
 
2-108 Skifte 3/3 1680 Niels Mortensen i Røstofte, Øster Egesborg, 236
1. kone
1 Morten Nielsen, 20
2 Anne Nielsdatter, tjenende i Vordingborg
3 Karen Nielsdatter = Hans Kindbo?
2. enke Anne Caspersdatter
1 Gelius Nielsen, 17, 4-190
2 Casper Nielsen, 14
3 Jacob Nielsen, 7
4 Jens Nielsen, ½
5 Mette Nielsdatter, 11
6 Karen Nielsdatter, 5
7 Bodil Nielsdatter, 2
værge morbror Poul Hansen, byfoged i Nyråd
 
2-109 Skifte 3/3 1680 Anne Hansdatter i Røstofte, Øster Egesborg, 239
1. mand Anders Jørgensen smed, 1-94
1 Hans Andersen, 8
2 Kirsten Andersdatter, 14
2. enkemand smed Jørgen Andersen
 
2-110 Skifte 4/3 1680 Rasmus Hansen Møller og hustru i Kastrup, 240
børn
1 Hans Rasmussen, 10
2 Jens Rasmussen, 4
3 Karen Rasmusdatter, 8
4 Maren Rasmusdatter, 6
værge farbror Jørgen Rasmussen i Neder Vindinge
 
2-111 Skifte 5/3 1680 Gyde Jensdatter i Neder Vindinge, Kastrup, 242
enkemand Ole Hansen, 5-182
børn
1 Hans Olsen, 13
2 Niels Olsen, 6
3 Jens Olsen, 2
4 Kirsten Olufsdatter, 10
værger farbror Jens Hansen i Neder Vindinge og morbror Laurits Jensen i Stuby
 
2-112 Skifte 5/3 1680 Johanne Nielsdatter i Neder Vindinge, Kastrup, 243
1. mand Jens Hansen, 0-85
1 Maren Jensdatter = Hans Pedersen i Stuby
2 Dorthe Jensdatter = Vincent Hansen i Stuby
2. enkemand Hans Hemmingsen Vrang, 5-161
 
2-113 Skifte 5/3 1680 Bodil Hansdatter i Remkolde, Sværdborg, 245
familie: 1-121
enkemand tredingsfoged Hans Christophersen Wrang, 6-84
børn
1 Peder Hansen, 13
2 Jens Hansen, 6
3 Maren Hansdatter, 3
 
2-114 Skifte 6/3 1680 Rasmus Pedersen i Remkolde, Sværdborg, 247
enke Maren Christophersdatter, 4-173
børn
1 Kirsten Rasmusdatter = Niels Hansen smed i Grumløse
2 Anne Rasmusdatter, 10
3 Anne Marie Rasmusdatter, 7
morfar Christopher Rasmussen i Remkolde og morbror Hans Christophersen i Remkolde
 
2-115 Skifte 8/3 1680 Christen Pedersen i Kostræde, Køng, 249
enke Kirsten Espensdatter, børn
1 Peder Christensen i Ørslev
2 Carsten Christensen i Kostræde
3 Hans Christensen
4 Eyler Christensen, 15
5 Maren Christensdatter = Jørgen Andersen i Køng gårde
6 Kirsten Christensdatter, 12
 
2-116 Skifte 11/3 1680 Hans Nielsen smed, 58 år i Grumløse, Udby, 255
1. kone Bodil Nielsdatter, 1-103
1 Niels Hansen i Grumløse
2 Peder Hansen
3 Maren Hansdatter, 14
2. enke Karen Rasmusdatter, 4-146
5 Rasmus Hansen, 3
6 Knud Hansen, 1
de 2 ældste brødre er værger for deres halvsøskende
 
2-117 Skifte 11/3 1680 Cort Lauritsen, 53 år i Grumløse, Udby, 257
enke Giertrud Olufsdatter, barn
1 Dorthea Cortsdatter
 
2-118 Skifte 11/3 1680 Bodil Nielsdatter, 49 år i Grumløse, Udby, 258
enkemand Laurids Joensen Skovgaard, 3-171
barn
1 Niels Lauridsen
 
2-119 Skifte 11/3 1680 Hans Boesen i Hastrup, Beldringe, 259
enke Kirsten Nielsdatter
 
2-120 Skifte 9/12 1680 Ellen Nielsdatter på Avnø, Køng, 261
enkemand Jens Jespersen, 2-181
 
2-121 Skifte 19/3 1680 Christen Rasmussen i Ornebjerg, Kastrup, 262
enke Sophie Christophersdatter, familie: 4-221
børn
1 Rasmus Christensen, 13
2 Hans Christensen, 11
3 Peder Christensen, 8
4 Christopher Christensen, 6
5 Ellen Christensdatter, 8
værge morfar Christopher Rasmussen i Remkolde og morbror Hans Christophersen Vrang i Remkolde
 
2-122 Skifte 20/3 1680 Rasmus Ibsen i Stensbjerg, Kastrup, 264
enke Ellen Hansdatter
børn
1 Kirsten Rasmusdatter, 13
2 Ludzie Rasmusdatter, 10
værge morbror Povel Hansen i Stensbjerg
 
2-123 Skifte 21/3 1680 Oluf Rasmussen Bonde, x år Bakkebølle Vordingborg Land, 266
afdød hustru Sidsel Gregersdatter, børn
1 Oluf Olufsen / Ole Olsen, 2-207
[Oluf Olsen er Sidsels søn med hendes 1. mand Ole Jensen Bonde. Sidsels begr. 1/1 1780 i Vordingborg. Oluf Rasmussen Bonde, begr. 2/3 1680 i Vordingborg, Oluf Olufsen Bonde, begr. 20/3 1681 i Vordingborg]
følgende må være søskende til afdøde
1 Niels Rasmussen Bonde
2 Maren Rasmusdatter = Hemming Rasmussen
3 Ludsia Rasmusdatter
4 Citzel Rasmusdatter
 
2-124 Skifte 30/3 1680 Karen Ditlefsdatter i Ambæk, Jungshoved, 269
enkemand skrædder Jens Nielsen, børn
1 Niels Jensen
2 Laurits Jensen
3 Valdborg Jensdatter
 
2-125 Skifte 4/4 1680 Peder Olufsen, x år i Kragevig, Allerslev, 270
enke Kirsten Pedersdatter, 3-146
børn
1 Birgitte Pedersdatter, 11
2 Karen Pedersdatter, 6
værge farbror Laurits Olufsen i Kragevig
 
2-126 Skifte 16/6 1680 Hans Pedersen i Vester Egesborg, 272
enke Bodil Pedersdatter, lavværge ½bror Povel Jensen i Salby?
børn
1 Maren Hansdatter, 10
værge morbror Povel Jensen i Salby?
 
2-127 Skifte 19/4 1680 Ellen Nielsdatter, x år i Bakkebølle, Vordingborg Land, 274
familie: 1-115
enkemand Knud Hansen, børn
1 Kirsten Knudsdatter, 4
2 Maren Knudsdatter, 10 uger
værge morbror Jens Hansen i Bakkebølle
 
2-128 Skifte 24/4 1680 Anne Pedersdatter i Sønder Mern, Mern, 276
enkemand skomager Niels Lauritsen
arvinger
1 Jep Rasmussen i Kindvig
2 Ole Rasmussen
3 Sidsel Rasmusdatter i Viemose
+ Niels Boesen, ibid, Hans Staal i Sandvig, Rasmus Staal i Viemose og Karen Staal i Balle
 
2-129 Skifte 29/4 1680 Lauritz Stephansen, borgmester i Vordingborg Næs Kastrup, 277
enke Anniche Hermandsdatter
 
2-130 Skifte 11/5 1680 Maren Nielsdatter i Lekkende, Øster Egesborg, 279
enkemand Povel Nielsen, 5-88 ?
1 Birgitte Nielsdatter, 2-132 = Oluf Andersen i Ugledige
2 Kirsten Nielsdatter, død = Peder Pedersen i Røstofte
a Anne Pedersdatter
 
2-131 Skifte 1175 1680 Maren Erichsdatter i Lekkende, Øster Egesborg, 280
1. mand
1 Karen Pedersdatter
2 Anne Pedersdatter
3 Bodil Pedersdatter
4 Elsebeth Pedersdatter
2. enkemand Niels Lauritsen
 
2-132 Skifte 18/5 1680 Birgitte Nielsdatter, x år i Ugledige, Allerslev, 281
se 2-130
1 Anne Pedersdatter, 5
værge faderen Peder Pedersen i Røstofte
enkemand Oluf Andersen Egebjerg
 
2-133 Skifte 18/5 1680 Anders Jensen i Skuderup, Øster Egesborg, 282
enke Sidsel Erichsdatter, lavværge far Erich Hansen i Øster Egebjerg
moder Bodil Andersdatter, søskende
1 Christen Jensen, myndig
2 Peder Jensen, myndig
3 Anne Jensdatter = Jens Pedersen
 
2-134 Skifte 19/5 1680 Karen Nielsdatter, 50 år i Græsbjerg, Ørslev, 284
enkemand Laurids Andersen
arving Rasmus Nielsen i kongens tjeneste
 
2-135 Skifte 24/5 1680 Oluf Rasmussen Holm, x år i Ammendrup, Allerslev, 285
enke Maren Nielsdatter
søskende
1 Maren Rasmusdatter i Allerslev
2 Peder Rasmussen, død
a Anne Pedersdatter, 13
b Hemming Pedersen, 10
c Kirsten Pedersdatter, 9
 
2-136 Skifte 25/5 1680 Kirsten Nielsdatter i Røstofte, Øster Egesborg, 285
enkemand Peder Pedersen, barn
1 Anne Pedersdatter, 5
værge farbror Boe Pedersen i Røstofte
 
2-137 Skifte 25/5 1680 Niels Enevoldsen i Røstofte, Øster Egesborg, 287
enke Maren Madsdatter, barn
1 Gyde Nielsdatter, 1
værger farbror Rasmus Enevoldsen og Enevold Pedersen, begge i Sandvig
 
2-138 Skifte 26/5 1680 Maren Mauritsdatter i Egesborg, Øster Egesborg, 287
enkemand Hans Clausen, 2-228
arvinger, hendes datterbørn
1 Anders Pedersen, 16
2 Anne Pedersdatter, 14
3 Sidsel Pedersdatter, 12
4 Lisebeth Pedersdatter, 8
5 Maren Pedersdatter, 5
værge deres far Peder Bertelsen i Tolstrup, 2-141
 
2-139 Skifte 27/5 1680 Hans Rasmussen og hustru Kirsten Pedersdatter i Kastelev, Sværdborg, 289
børn
1 Peder Hansen, 7
2 Anders Hansen, 5
3 Birthe Hansdatter, 4
 
2-140 Skifte 27/5 1680 Bodil Hansdatter i Remkolde, Sværdborg, 291
enkemand Christopher Rasmussen, 4-221
børn
1 Hans Christophersen i Remkolde
2 Maren Christophersdatter
3 Sophia Christophersdatter
4 Morten Christophersen, død, 4 drengebørn, 2-83
 
2-141 Skifte 29/5 1680 Giertrud Jensdatter i Tolstrup, Øster Egesborg, 294
enkemand Peder Bertelsen, børn
1 Anders Pedersen, 16
2 Anne Pedersdatter, 14
3 Sidsel Pedersdatter, 12
4 Elisabeth Pedersdatter, 9
5 Maren Pedersdatter, 5
 
2-142 Skifte 11/6 1680 Hans Hemmingsen i Nebølle, 295
enke Maren Pedersdatter, familie: 2-25
børn
1 Peder Hansen, i Kongens tjeneste, mere ?
2 Hemming Hansen, myndig
 
2-143 Skifte 11/6 1680 Hans Espensen i Knudsby?, Vordingborg Land, 296
enke Maren Jensdatter
søskende
1 Bodil Espensdatter, 4-19 = Oluf Hansen i Kastelev
2 Sidsel Espensdatter = Jens Hemmingsen i Lundby
3 Kirsten Espensdatter
 
2-144 Skifte 12/6 1680 Peder Pedersen i Sallerup, 298
enke Anne Jensdatter, lavværge Hans Jensen i Ørslev
stedbørn
1 Niels Jensen i Ørslev
2 Peder Jensen i Ørslev
deres far salige Jens Pedersen
 
Michel Christophersen i Udby for sin moder Maren Pedersdatter
Niels Olufsen
Karen Olufsdatter
Anne Olufsdatter
deres far Oluf Pedersen i Ørslev
 
Laurits Pedersen i Teglstrup
Jens Pedersen
Peder Pedersen
Anne Pedersdatter = Hemming Torkildsen i Udby
Kirsten Pedersdatter
Mette Pedersdatter, værge den ældste bror Laurits Pedersen
enke Anne Jensdatter
 
2-145 Skifte 18/6 1680 Maurits Rasmussen i Kastrup, 299
enke Maren Olufsdatter
søskende
1 Hans Rasmussen i Kastrup
2 Oluf Rasmussen
3 Kirsten Rasmusdatter = Rasmus Pedersen i Sallerup
4 Anne Rasmusdatter = Laurits Nielsen i Kastrup
5 Ursula Rasmusdatter
 
2-146 Skifte 18/6 1680 Alborg Pedersdatter Kastrup, 301
enkemand Hans Jørgensen, børn
1 Jørgen Hansen, 4
2 Karen Hansdatter, 6
 
2-147 Skifte 21/6 1680 Christen Lauritsen, 53 år skomager i Skallerup, Udby, 302
enke Karen Nielsdatter, børn
1 Laurits Christensen, 10
2 Peder Christensen, 8
3 Niels Christensen, 6
4 Hans Christensen, 3
5 Margrethe Christensdatter, 11
6 Marie Christensdatter, 10
7 Anne Christensdatter 4
 
2-148 Skifte 28/6 1680 Niels Jensen i Over Evne, Snesere, 303
enke Maren Andersdatter, børn
1 Anders Nielsen, 11
2 Hans Nielsen, 9
3 Margrethe Nielsdatter, 8
4 Sidsel Nielsdatter, 3
 
2-149 Skifte 28/6 1680 Oluf Andersen Klandt Bårse, 304
enke Margrethe Hansdatter, lavværge Christopher Hansen i Hastrup
børn
1 Rasmus Olufsen i Bårse
2 Ellen Olufsdatter = Knud Andersen i Hammer
 
2-150 Skifte 5/7 1680 Inger Rasmusdatter i Stuby, Kastrup, 305
1. mand Niels
1 Peder Nielsen Hoy i Kastrup
2 Rasmus Nielsen i Stuby
3 Inger Nielsdatter = Niels Hemmingsen?
Niels Espensen i Vordingborg for sin trolovede Birgitte Rasmusdatter, ?
Rasmus Pedersen i Remkolde, død, har efterladt 3 piger
værger Rasmus Nielsen og Peder Nielsen Hoy for deres 3 søstre
2. enkemand Jørgen Søfrensen Huus
 
2-151 Skifte 16/7 1680 Elina Hansdatter i Langebæk, Kalvehave, 306
1. mand Niels
1 Mads Nielsen i Skovledgård, Langebæk
2 Sidsel Nielsdatter, 11, værge halvbror Hemming Staal i Langebæk
2. enkemand Lauritz Jørgensen
 
2-152 Skifte 19/7 1680 Lauritz Henrichsen i Skovhuse, 307
enke Karen Hansdatter, lavværge Laurits Høy
børn
1 Hans Lauritsen, 7
2 Ellen Lauritsdatter, 5
3 Hendrich Lauritsen, 1
 
2-153 Skifte 19/7 1680 Jens Hansen Skov i Snertinge, Sværdborg, 308
enke Anne Mathiasdatter, børn
1 Hans Jensen
2 Bodil Jensdatter, 21
 
2-154 Skifte 17/8 1680 Jeppe Smed Snesøre, Snesere, 309
enke Anne Jensdatter, barn
1 Maren Jeppesdatter, 12
 
2-155 Skifte 15/9 1680 Rasmus Søfrensen i Allerslev, 311
enke Karen Hansdatter
arving Hans Jørgensen
 
2-156 Skifte 15/9 1680 Karen Lauritsdatter, x år i Allerslev, 311
1. mand Hemming Boesen, 0-17
1 Laurits Hemmingsen
2 Rasmus Hemmingsen
3 Karen Hemmingsdatter, 20
2. mand Peder Rasmussen, 1-150
4 Anne Pedersdatter, 14
5 Hemming Pedersen, 12
6 Kirsten Pedersdatter, 10
3. enkemand Jacob Pedersen
 
2-157 Skifte 16/9 1680 Oluf Pedersen Kimmer, x år i Nyråd, Vordingborg Land, 314
enke Kirsten Mortensdatter, lavværge Knud Pedersen i Vinterbølle
børn
1 Marie Olufsdatter, 12
2 Kirsten Olufsdatter, 10
3 Maren Olufsdatter, 6
4 Hans Olufsen, 4
5 Giertrud Olufsdatter, 3
6 Jens Olufsen, ½
 
2-158 Skifte 11/10 1680 Peder Laursen Bødker i Bakkebølle, Vordingborg Land, 325
enke Sidsel Hemmingsdatter, 6-96
børn
1 Laurs Pedersen, 6
2 Peder Pedersen, 3
værger farbrødre Hans Lauritsen på Lang, Jens Lauritsen i Stavreby, morbror Niels Hemmingsen, morfar Hemming Nielsen
 
2-159 Skifte 12/10 1680 Thore Wistisdatter i Stensbjerg, Kastrup, 316
afdøde mand Oluf Gregersen, 2-84
1 Gregers Olufsen, 17
enkemand Oluf Hansen
 
2-160 Skifte 29/10 1680 Sidsel Jensdatter, Skovledgården i Langebæk, Kalvehave, 318
sønnesøn Peder Hansen i Kalvehave
2. enkemand Jens Knudsen
 
2-161 Skifte 4/11 1680 Hemming Pedersen i Grumløse, Udby, 319
søskende
1 Niels Hemmingsen i Hastrup
2 Sidsel Hemmingsdatter
3 Karen Hemmingsdatter, børn
a Bodil Pedersdatter
b Ursula Pedersdatter
børnenes værge Peder Lauritsen
 
2-162 Skifte 5/11 1680 Rasmus Jensen, ungkarl i Ornebjerg, Kastrup, 320
arvinger
1 Peder Jensen i Ornebjerg
2 Oluf Jensen i Ornebjerg
3 Jens Jensen
4 Anne Jensdatter
 
2-163 Skifte 11/11 1680 Anne Jensdatter, x år på Masnedø, Vordingborg Land, 320
enkemand Jens Lauritzen, 3-13
børn og børnebørn
1 Laurits Jensen, på Masnedø
2 Rasmus Jensen, på Masnedø
3 Peder Lauritsen i Sønder Mern
4 Hans Lauritsen Nygårds, død børn
a Laurits Hansen
b Anne Hansdatter
5 Karen Lauritsdatter, 2-70, børn med værge faderen Niels Rasmussen Mønbo i Nyråd
a Rasmus Nielsen
b Laurits Nielsen
c Hans Nielsen
d Karen Nielsdatter
e Kirsten Nielsdatter
f Else Nielsdatter
6 Birthe Jensdatter = Jens Pedersen
7 Kirsten Lauritsdatter, død = Peder Jørgensen i Vordingborg, børn:
a Laurits Jørgensen, myndig
b Hans Jørgensen
c Johan Frederik Jørgensen,
d Anne Kirstine Jørgensdatter
8 Anne Lauritsdatter, død = Jens Andersen i Ostrup
a Laurits Jensen
b Anders Jensen
c Kirsten Jensdatter
d Magdalene Jensdatter
e Else Jensdatter
f Maren Jensdatter
g Giertrud Jensdatter
 
2-164 Skifte 12/11 1680 Povel Hansen ugift i Stensbjerg, Kastrup, 323
søskende
1 Ellen Hansdatter
2 Giertrud Hansdatter
 
2-165 Skifte 9/11 1680 Oluf Hansen, blind dreng i Sønder Mern, Mern, 324
søskende
1 Bendt Hansen, 20
2 Sidse Hansdatter = Niels skomager i Nørre Mern
 
2-166 Skifte 22/11 1680 Rasmus Brager Kidhave, ???, 325
enke Maren Nielsdatter, lavværge, bror Niels Nielsen i Ornebjerg?
arvinger
1 Sophia Rasmusdatter = Rasmus Kimmer i Vinterbølle
2 Ingeborg Rasmusdatter = Rasmus Michelsen i Kidhave
3 Hans Rasmussen, 13
 
2-167 Skifte 24/11 1680 Niels Rasmussen, degn i Kindvig, Mern, 327
enke Ludzie Jensdatter, lavværge Jens Lauritsen i Synder Mern
broderbørn
a Rasmus Pedersen
b Anne Pedersdatter = Peder Jensen i Roneklint
 
2-168 Skifte 24/11 1680 Maren Povelsdatter i Sandvig, Mern, 328
familie: 2-210
1. mand Peder
1 Inger Pedersdatter = Povel Rasmussen i Tolstrup
2 Karen Pedersdatter = Michel Ibsen
2. enkemand Michel Olufsen
1 Peder Michelsen, 14
2 Povel Michelsen, 12
3 Morten Michelsen, 9
4 Johan Michelsen, 3
5 Jytte Michelsdatter, 5
 
2-169 Skifte 11/12 1680 Anne Madsdatter i Stuby, Kastrup, 329
1. mand Niels
1 Peder Nielsen i Ørslev?
2. mand Peder
2 Bodil Pedersdatter
3 Marie Pedersdatter
4 Kirsten Pedersdatter
3. enkemand Povel Hansen
 
2-170 Skifte 25/11 1680 Rasmus Pedersen Krammer, x år i Tjørnehoved, Allerslev, 330
enke Sidsel Olufsdatter, børn
1 Oluf Rasmussen, myndig
2 Karen Rasmusdatter
barnebarn
Hemming Olsen i Lundby, hans børn:
a Ole Hemmingsen
b Inger Hemmingsdatter
 
2-171 Skifte 19/1 1681 Hans Pedersen Krog i Tolstrup, Øster Egesborg, 331
[1. kone Sidsel Jensdatter, død før 1660], familie: 1-49
1 Peder Hansen Krog i Tolstrup, 6-194
2 Hemming Hansen Krog i Stårby
3 Morten Hansen Krog i Øster Egesborg, 4-99
2. enke Birgitte Nielsdatter, lavværge Peder Clausen
4 Niels Hansen Krog, 18
5 Gregorius Hansen, 6-216
6 Ellen Hansdatter = Anders Lauritsen
7 Sidsel Hansdatter, 14
8 Anne Hansdatter, 12
9 Karen Hansdatter
 
2-172 Skifte 20/1 1681 Christen Andersen i Ståby, Øster Egesborg, 333
enke Karen Jacobsdatter, 7-189
lavværge bror Anders Jacobsen, Bakkebølle
børn
1 Bodil Christensdatter, 11
2 Sidsel Christensdatter, 7
3 Maren Christensdatter, 3
værge morbror Anders Jacobsen i Bakkebølle
 
2-173 Skifte 20/1 1681 Rasmus Christensen i Ståby, Øster Egesborg, 335
enke Kirsten Nielsdatter
søskende
1 Søfren Christensen
2 Kirsten Christensdatter = Hans Olufsen i Tolstrup
 
2-174 Skifte 22/1 1681 Niels Rasmussen, Bonde i Vestenbæk, Kalvehave, 336
enke Karen Søfrensdatter, børn
1 Bodil Nielsdatter,4
2 Kirsten Nielsdatter, 5 uger
 
2-175 Skifte 22/1 1681 Maren Mortensdatter x år i Vintersbølle, Vordingborg Land, 338
enkemand Peder Olsen Piil, 6-264
arvinger
Søfren Bruus i Vinterbølle, død, hans børn
på deres vegne bror Christen Sørensen Møller i Hulemose Mølle
 
2-176 Skifte 25/1 1681 Nilaus Pedersen i Vester Egesborg, 339
enke Maren Pedersdatter, børn
1 Peder Nilausen
2 Anne Nilausdatter
 
2-177 Skifte 25/1 1681 Peder Nielsen Brun i Vester Egesborg, 339
1. kone Anne Jensdatter, 0-80
2. enke Sidsel Jensdatter, 4-252
1 Niels Pedersen
2 Anne Pedersdatter
værger: Anders Nielsen og Laurits Nielsen Bruun
 
2-178 Skifte 25/1 1681 Johanne Hansdatter i Vester Egesborg, 340
enkemand Niels Christophersen Hind, børn
1 Peder Nielsen Hind i Køng
2 Hans Nielsen Hind i Vester Egesborg
3 Niels Nielsen Hind
4 Kirsten Nielsdatter = Rasmus Jensen
 
2-179 Skifte 25/1 1681 Karen Rasmusdatter i Vester Egesborg, 340
enkemand Michel Lauritsen, 5-51
børn
1 Bodil Michelsdatter, 13, 4-75
2 Lucia Michelsdatter, 11
3 Karen Michelsdatter, 5
 
2-180 Skifte 26/1 1681 Bendt Olufsen i Kostræde, Køng, 341
enke Beate Rasmusdatter, 7-77
børn
1 Hans Bendtsen, 10
2 Maren Bendtsdatter, 14
3 Lucie Bendtsdatter, 13
4 Karen Bendtsdatter, 9
5 Barbara Bendtsdatter, 5
6 Elisabeth Bendtsdatter, 4
7 Lisbeth Bendtsdatter, 2
værger farbrødre: Hans Olufsen i Grumløse, Boe Olufsen i Sallerup, Laurits Olufsen og Jens Olufsen, begge i Kostræde og morbror Laurits Rasmussen i Køng
 
2-181 Skifte 26/1 1681 Jens Jespersen i Avnø, Mern Køng, 343
1. kone Ellen Nielsdatter, 2-120
2. enke Johanne Eskildsdatter
 
2-182 Skifte 27/1 1681 Mette Lauridsdatter i Lundby, 345
1. mand Niels Klocher, 0-136
1 Laurits Nielsen, 20
2 Christen Nielsen, 13
3 Hans Hemmingsen Vrang i Neder Vindinge for sin hustru Anne Laursdatter, 5-161
4 Cathrine Nielsdatter
2. enkemand klokker Laurs Hansen klokker, 3-142
5 Niels Laursen, 6
6 Ingeborg Laursdatter, 8
 
2-183 Skifte 28/1 1681 Niels Søfrensen i Svinninge Sværdborg, 346
enke Lucia Ibsdatter, hendes 1. mand Rasmus Ibsen, 1-15
børn
1 Søfren Nielsen, 10
2 Kirsten Nielsdatter, 4
værger morbrødre: Jens Ibsen, Mads Ibsen, Peder Ibsen, Laurids Ibsen i Skaverup
 
2-184 Skifte 29/1 1681 Maren Olsdatter, 44 år i Ørslev, 347
familie: 3-85
enkemand Hans Jensen, børn
1 Jens Hansen, 22
2 Oluf Hansen, 16
3 Rasmus Hansen, 13
4 Laurits Hansen, 4, tvilling
5 Hemming Hansen, 4, tvilling
6 Kirsten Hansdatter = Christen Olsen
7 Else Hansdatter, 7
 
2-185 Skifte 29/1 1681 Peder Ibsen, 50 år skomager i Ørslev, 349
enke Maren Pedersdatter, børn
1 Jeppe Pedersen i Sallerup
 
2-186 Skifte 9/2 1681 Lauritz Jensen, drager i Nebølle Torp, Sværdborg, 350
enke Ludsie Jensdatter
børn
1 Kirsten Lauritsdatter = Rasmus Nielsen i Nebølle Torp
2 Anne Lauritsdatter = Boe Olufsen i Sallerup
 
2-187 Skifte 12/2 1681 Anne Enevoldsdatter, x år i Ugledige, Allerslev, 351
1. mand Niels Pedersen, 0-61
2. enkemand Niels Pedersen Holm, 6-76
arvinger
1 Hans Enevoldsen i Lekkende
broderbørn
a Søren Jacobsen i Daugård, Jylland
b Maren Jacobsdatter
søstersøn
Jens Mortensen i Olderup, Jylland
søsterbørn
Anne Friderichsdatter?
Kirsten Lauritsdatter
Anne Lauritsdatter
Mette Lauritsdatter
 
2-188 Skifte 23/2 1681 Anne Madsdatter i Skovhuse 353
enkemand Søfren Rasmussen, børn
1 Rasmus Søfrensen, 5
2 Karen Søfrensdatter, 10
3 Anne Søfrensdatter, 8
4 Kirsten Søfrensdatter, 3
 
2-189 Skifte 23/2 1681 Laurits Rasmussen Lerche i Høvdingshus, Mern, 355
1. kone
1 Rasmus Lauritsen i Sandvig
2 Hemming Lauritsen i Kindvig
3 Morten Lauritsen
2. kone Bodil Boesdatter, familie: 0-45
4 Laurits Lauritsen, ibid
5 Anne Lauritsdatter = Michel Ibsen Griis i Sandvig
6 Maren Lauritsdatter = Michel Hansen i Mern
7 Ellen Lauritsdatter, 22
enke Maren Madsdatter, 6-51
lavværge Peder Søfrensen, skovridder
8 Jacob Lauritsen
9 Bodil Lauritsdatter, 10
 
2-190 Skifte 25/2 1681 Kirsten Pedersdatter i Langø, Kalvehave, 358
1. mand [Laurits Hansen Frost]
1 Hans Laursen på Langø, annepedersdatter, 42b
2 Peder Laursen, død i Bakkebølle, 2 sønner, ingen navne
3 Jens Laursen Øster i Stensby, 4-123
4 Laurs Pedersen i Bakkebølle
5 Hemming Pedersen
6 Rasmus Pedersen, 15
2. enkemand Peder Hemmingsen, 4-96
 
2-191 Skifte 2/3 1681 Rasmus Pedersen i Sallerup, Køng, 361
1. kone Johanne Christophersdatter, 1-80
1 Sidsel Rasmusdatter = Jens Lauritsen i Sallerup
2. enke Kirsten Rasmusdatter, lavværge bror Hans Rasmussen i Kastrup
 
2-192 Skifte 3/3 1681 Jens Hansen i Neder Vindinge, Kastrup, 363
enke ? Jacobsdatter, lavværge Hemming Olufsen
børn
1 Jacob Jensen,
2 Bodil Jensdatter, 7
3 Karen Jensdatter, 4
værge morbrødre Peder Jacobsen, Ingvor Jacobsen og Ole Jacobsen, alle i Dyrlev
 
2-193 Skifte 8/3 1681 Hans Christophersen Ørslev, 365
enke Anne Jensdatter, lavværge, bror Christen Jensen ved Vordingborg Slot
barn
1 Anne Hansdatter = Rasmus Jørgensen i Ørslev
 
2-194 Skifte 11/3 1681 Peder Jensen i Vester Egesborg, 366
enke Anne Pedersdatter, lavværge Peder Olufsen i Åside
børn
1 Niels Pedersen i Egesborg
2 Jørgen Pedersen i ?strup, børn
a Peder Jørgensen
b Karen Jørgensdatter
3 Anne Pedersdatter
 
2-195 Skifte 12/3 1681 Sidsel Olufsdatter i Lundby Torp, Lundby, 368
enkemand Jens Knudsen, børn
1 Knud Jensen, 14
2 Torkild Jensen, 12
3 Hans Jensen, 5
4 Sophie Jensdatter, 13
5 Kirsten Jensdatter, 6
 
2-196 Skifte 25/3 1681 Lage Nielsen i Over Vindinge, Sværdborg, 369
enke Bendte Rasmusdatter, barn
1 Jens Lagesen, 2
værge morfar Rasmus Hansen i Kastelev
 
2-197 Skifte 25/3 1681 Margrethe Nielsdatter i Over Vindinge, Sværdborg, 370
enkemand Hans Olufsen Hag
bror
1 Jørgen Nielsen
broderbørn
a Johanne Lauritsdatter = Peder Pedersen Jyde i Udby
b Maren Lauritsdatter i Udby
c Bodil Lauritsdatter i Remkolde
 
2-198 Skifte 25/3 1681 Kirsten Andersdatter i Over Vindinge, Sværdborg, 371
enkemand Niels Ibsen
søstersøn Peder Ingvorsen i Over Vindinge og 6 søsterbørn
 
2-199 Skifte 6/4 1681 Ole Nielsen St. Røttinge Snesere, 372
1. kone Kirsten Hansdatter, 0-126
1 Hemming Olufsen, 13
2 Else Olufsdatter, 17
2. enke Karen Sørensdatter
3 Niels Olufsen, 9
4 Svend Olufsen, 7
5 Hans Olufsen, 1
værger farbrødre: Niels Nielsen, Peder Nielsen, begge St. Røttinge
 
2-200 Skifte 27/4 1681 Birgitte Nielsdatter i Sallerup, Køng, 374
enkemand Jep Pedersen, 1. kone Bodil Pedersdatter: 2-57, familie: 5-25
far Niels Andersen i Sallerup
 
2-201 Skifte 27/4 1681 Mads Hansen Everdt, møller Køng Mølle, 375
enke Maren Rasmusdatter, børn
1 Hans Madsen, 12
2 Sophie Madsdatter, 17
3 Giertrud Madsdatter, 2
værge farbror Hans Hansen Everdt
 
2-202 Anmeldt 14/5 1681 Christen Nielsen Kaas, x år i Græsbjerg, Vordingborg Land, 377
enke Kirsten Jensdatter
arvinger
1 Kirsten Nielsdatter i Nyråd, værge hende svoger Mads Nielsen i Lekkende
2 en søstersøn Christen i Jylland
 
2-203 Skifte 14/5 1681 Laurs Jørgensen, ugift St. Røttinge Snesere, 381
søskende
1 Peder Jørgensen i Fæby
2 Anne Jørgensdatter = Niels Ibsen i St. Røttinge
3 Giertrud Bodil Jørgensdatter
 
2-204 Skifte 15/6 1681 Niels Pedersen i Nebølle, 385
enke Birgitte Hansdatter, 1. mand Hemming Hemmingsen Skovgaard, 2-37
lavværge Jep Pedersen i Nebølle
hans far Peder Nielsen i Stenstrup
 
2-205 Skifte 15/6 1681 Kirsten Rasmusdatter i Svindinge, Sværdborg, 387, 417
enkemand Peder Jensen, 4-228
søskende
1 Michel Rasmussen i Næs
2 Morten Rasmussen
3 Laurids Rasmussen, død
a Rasmus Lauridsen i Næs
b Anna Lauridsdatter i Jylland
 
2-206 Skifte 1/6 1681 Karen Jensdatter i Ornebjerg, Kastrup, 388
1. mand Søfren
1 Hemming Søfrensen
2 Peder Søfrensen
3 Anne Søfrensdatter = Rasmus Jyde
2. enkemand Hans Erichsen Skov, 3-78
4 Kirsten Hansdatter
værger morbrødre Oluf Jensen og Anders Jensen i Bårse
 
2-207 Skifte 9/7 1681 Oluf Olufsen /Ole Olsen i Bakkebølle, Vordingborg Land, 391
familie: 2-123
enke Kirsten Hansdatter, lavværge Laurids Lauridsen i Vrangsgårde
1 arvinger
1 Bodil Jensdatters børn
a Rasmus Olufsen i Fareby ved Farø
b Hans Olufsen, 27, soldat
c Maren Olufsdatter, 22
d Birgitte Olufsdatter, 17
e Ellen Olufsdatter, 13
tilstede, deres far Oluf Møller
2 arvinger
Kirsten Christensdatter børn
a Jens Hansen i Bakkebølle
b Johanne Nielsdatter søn Christen Ingvorsen
c Ingeborg Nielsdatter = Knud Pedersen Kimmer
c Mette Nielsdatter = Ole Pedersen Kimmer i Bakkebølle
4 arvinger
Ellen Jensdatters børn
a Oluf Hansen, soldat
b Peder Hammer, ridefoged
 
2-208 Skifte 5/8 1681 Maren Rasmusdatter i Endegårde, Skibinge, 394, opslag 398
jeg forstår ikke dette skifte!
børn
1 Anders, 18
2 Anne, 16
3 Maren, 14
4 Peder, 10
5 Erland, 8
6 Sidsel, 4
2. enkemand Christen Andersen, 3-28, 6-272
værger farbror Peder Povelsen i Endegårde
 
2-209 Skifte 1/10 1681 Peder Nielsen Høy i Kastrup, 396
enke Maren Hansdatter, 3-49
børn
1 Jens Pedersen, 12
2 Niels Pedersen, 6
3 Christen Pedersen, 5
4 Søfren Pedersen, 4
5 Karen Pedersdatter, 2
værge farbror Bruus Nielsen i Stuby
 
2-210 Skifte 24/10 1681 Bodil Olufsdatter i Tolstrup, Øster Egesborg, 398
enkemand Niels Andersen
arvinger
1 Kirsten Povelsdatter = Oluf Pedersen i Skovhuse, 4-29
2 Anne Povelsdatter = Jørgen Olufsen i Røstofte
3 Peder Olufsen i Udby
4 Maren Povelsdatter, død = Michel Olufsen i Sandvig, 2-168
a børn, ingen navne
 
2-211 Skifte 4/11 1681 Michael Jensen, x år på Nyord, 401
enke Bodil Nielsdatter, børn
1 Peder Michelsen
2 Jens Michelsen, 12
3 Oluf Michelsen, 9
4 Anne Michelsdatter, 5
5 Maren Michelsdatter, 1
værge morfar Niels Mogensen på Nyord
 
2-212 Skifte 12/11 1681 Birgitte Madsdatter i Sønder Mern, Mern, 404
familie: 3-76, 3-92
enkemand Mads Pedersen, børn
1 Maren Madsdatter, 13
2 Peder Madsen, 8
3 Anders Madsen, 5
 
2-213 Skifte 8/10 1681 Jens Hansen i Kastelev, Sværdborg, 408
enke Kirsten Andersdatter, 6-296?
børn
1 Hans Jensen, 9
2 Jens Jensen, 10 uger
3 Margrethe Jensdatter, 7
værge farbror Oluf Hansen i Kastelev, morbror Jens Andersen i Kastrup
 
2-214 Skifte 21/10 1681 Johanne Hansdatter i Sønder Skovhuse, Øster Egesborg, 409
enkemand Oluf Rasmussen Stigsen
arvinger
1 Jens Christophersen i Skovhuse for sin hustru Anne Søfrensdatter
2 Rasmus Olufsen, 7
3 Hans Olufsen, 12
 
2-215 Skifte 10/2 1681 Karen Hermandsdatter i Roneklint, Jungshoved, 421
familie: 2-97
1. mand Christopher Olsen, 1-14
2. enkemand Anders Nielsen
 
2-216 Skifte 24/7 1683 Mads Pedersen Fønboe, x år i Hammer, 427
enke Maren Pedersdatter, barn
1 Peder Madsen
værge morbror Niels Pedersen i Ring
 
2-217 Skifte 15/11 1687 Kirsten Nielsdatter i Ambæk, Jungshoved, 428
1. mand Jens
1 Hans Jensen i Ambæk
2. enkemand Niels Hansen Kuld
1 Laurits Nielsen, i Ambæk
2 Jens Nielsen, hos faderen
3 Rasmus Nielsen, 18
4 Ellen Nielsdatter = Søfren Pedersen i Skibinge
5 Anne Nielsdatter
 
2-218 Skifte 21/11 1687 Ellen Andersdatter i Stavreby, Jungshoved, 431
enkemand Hans Rasmussen, børn
1 Niels Hansen i Stavreby
2 Laurits Hansen, 19
3 Hans Hansen, 13
4 Kirsten Hansdatter, 18
 
2-219 Skifte 31/1 1688 Mette Pedersdatter i Skuderup, Øster Egesborg, 435
1. mand Anders Pedersen
1 Rasmus Andersen, forhen i Sageby
a Anders Rasmussen
b Peder Rasmussen
c Rasmus Rasmussen
d Maren Rasmusdatter
2 Bodil Andersdatter = Jacob Danielsen i Øster Egesborg, hans 1. kone: 1-7
3 Birgitte Andersdatter, død = Anders Jensen i Tjørnehoved
a Laurids Andersen
b Anders Andersen
c Morten Andersen
d Karen Andersdatter
e Ellen Andersdatter
6 Maren Andersdatter, død = Hemming Danielsen i Allerslev
a Anders Hemmingsen
7 Karen Andersdatter Niels Nielsen smed i Lundby
2. mand Peder Jensen, 2 børn
8 Ellen Pedersdatter = Jens Madsen i Øster Egesborg
9 Maren Pedersdatter
3. enkemand Bertil Jensen, 3-1
 
2-220 Skifte 20/2 1688 Jørgen Hansen i Sønder Mern, Mern, 440
enke Birgitte Hansdatter, børn
1 Bodil Jørgensdatter = Oluf Olufsen i Kalvehave
2 Bendt Jørgensen i Nørre Mern
3 Hans Jørgensen, 16
4 Margrethe Jørgensdatter, 20, 6-289
5 Else Jørgensdatter, 15
 
2-221 Skifte 15/3 1688 Bodil Joensdatter i Lundby, 443
familie: 3-171
1. mand Ole Michelsen, 1-4
1 Hemming Olsen i Lundby
2. enkemand Peder Olsen, foged
 
2-222 Skifte 15/3 1688 Maren Nielsdatter på Masnedø, Vordingborg Land, 444
familie: 5-61
1. mand Niels
1 Maren Nielsdatter = Hans Jensen i Skuderup
2 Dorthe Nielsdatter, 7-51 = Rasmus Christensen i Kastrup
2. mand Hans
3 Sidsel Hansdatter = Niels Christensen i Vordingborg
4 Anne Hansdatter, død = Peder Krog? på Landet
a Mads Pedersen, 25
b Maren Pedersdatter, 20
c Sidsel Pedersdatter, 18
d Anne Pedersdatter, 13
værge deres morbror Jacob Nielsen i Over Vindinge
3. enkemand Laurs Jensen
 
2-223 Skifte 3/4 1688 Hans Pedersen i Ørslev, 448
1. Kirsten Pedersdatter
1 Inger Hansdatter, værge Oluf Hansen i Ørslev, farbror
2. enke Kirsten Mogensdatter
 
2-224 Skifte 3/4 1688 Lauritz Pedersen hugger, hmd i Ørslev, 451
enke Karen Rasmusdatter
arving Maren Knudsdatter
 
2-225 Skifte 3/4 1688 Peder Pedersen i Bønsvig, Jungshoved, 452
enke Dorthe Jørgensdatter, lavværge, trolovede fæstemand Hans Pedersen
5 børn
1 Anne Pedersdatter, 13
2 Peder Pedersen, 10
3 Laurs Pedersen, 7
4 Maren Pedersdatter, 4
5 Karen Pedersdatter, 7 uger
værger farbrødre Niels Pedersen i Stavreby og Anders Pedersen i Roneklint
 
2-226 Skifte 5/4 1688 Hans Enevoldsen, ugift i Lekkende, Øster Egesborg, 454
broderbørn
1 Søfren Jacobsen, børn
a Rasmus Søfrensen
b Karen Søfrensdatter = Zinder Pedersen, i Øster Egesborg
broderdatter
2 Maren Jacobsdatter = Jørgen Pedersen Bagge, begge døde
a Jens Jørgensen i ?
b Jacob Jørgensen, 26
3 ?
a Christen Hansen, 20
b Niels Hansen, 13
 
2-227 Skifte 5/4 1688 Sophia Hansdatter i Lekkende, Øster Egesborg, 456
enkemand Jens Jørgensen Bødiker, børn
1 Jørgen Jensen, 4
 
2-228 Skifte 6/4 1688 Hans Clausen i Øster Egesborg, 457
1. kone Maren Mauritsdatter, 2-138
2. enke Anne Pedersdatter, 7-9, lavværge, trolovede fæstemand Niels Madsen i Sallerup
børn
1 Mette Hansdatter, 5½
værge farbror Peder Clausen i Tolstrup
 
2-229 Skifte 7/4 1688 Oluf Hansen Tuesen i Lundby, 459
enke Johanne Nielsdatter
1 Peder Olsen
2 Maren Olsdatter, 36
3 Karen Olsdatter, død = Peder Nielsen, død
a Niels Pedersen, 8
b Jens Pedersen, 6
4 Jens Olsen, død
a Jens Jensen, 8
b Mette Jensdatter, 4
c Dorthe Jensdatter, 1½
 
2-230 Skifte 30/5 1688 Elisabeth Lauridsdatter i Kastelev, Sværdborg, 461
1. mand Rasmus Nielsen, 2-82
1 Hans Rasmussen, 14
2 Laurits Rasmussen, 10
2. enkemand Jørgen Nielsen
værger morbrødre Hemming Laursen og svend Laursen, begge bønder i Lou By
 
2-231 Skifte 22/6 1688 Niels Hansen i Faksinge, Beldringe, 462
enke Sidsel Jensdatter, børn
1 Laurs Nielsen, 9
2 Anne Nielsdatter, 13
3 Kirsten Nielsdatter, 7
 
2-232 Skifte 12/7 1688 Oluf Michelsen i Faksinge, Beldringe, 464
afdød kone Sidsel Povelsdatter, 3-169
1 Michel Olsen i Hastrup
2 Morten Olsen, 13
3 Bodil Olsdatter = Peder Pedersen i Engelstrup
4 Karen Olsdatter = Peder Jensen i Hastrup
5 Margrethe Olsdatter, 20
6 Kirsten Olsdatter, 19
 
2-233 Skifte 13/7 1688 Oluf Jensen Andersen Bårse, 469
arving
Margrethe Nielsdatter, 23, fra tidligere ægteskab?
enke Mette Nielsdatter, lavværge Peder Bendsen

til toppen


Bog 3: 1682-1687

3-1 Skifte 24/4 1682 Anne Pedersdatter i Øster Egesborg, 44
enkemand Jørgen Pedersen
søskende
1 Bertel Jensen i Skuderup, som havde den salige konens moder Jacob Danielsen i Øster Egesborg på sin hustru, den salige kones søster
se skifte 2-106, 6-41
2 Karen Andersdatter = Niels Smed i Lind på Møn
3 Rasmus Andersen, i Sageby, død
a Anders Rasmussen, 5
b Peder Rasmussen, 3
c Rasmus Rasmussen, 1/4
d Maren Rasmusdatter, 4, børnenes værge Bertil Jensen i Skuderup
4 Birgitte Andersdatter, død = Anders Jensen i Borupgård
a Karen Andersdatter, 10
b Laurits Andersen, 8
c Anders Andersen, 7
d Ellen Andersdatter, 6
e Morten Andersen, 3, værge farbror Laurits Jensen i Skovhuse
5 Maren Andersdatter, død = Hemming Danielsen i Allerslev
a Anders Hemmingsen, værge farbroderen Jacob Danielsen
helsøskende
Morten Pedersen, 14,
Ellen Pedersdatter, 18
Maren Pedersdatter, 13
 
3-2 Skifte 3/4 1682 Niels Lauritzen i Allerslev, 46
enke Maren Andersdatter, børn
1 Maren Nielsdatter, 26
2 Johanne Nielsdatter, 23
 
3-3 Skifte 3/4 1682 Malene Rasmusdatter, x år i Allerslev, 47
afdøde Rasmus Jensen Jyde
1 Anne Rasmusdatter = Jens Nielsen i Viemose
2 Karen Rasmusdatter = Oluf Rasmussen i Kalvehave
3 Inger Rasmusdatter = Laurits Hansen i Kalvehave
4 Jens Rasmussen
5 Anne Rasmusdatter, 14
6 Rasmus Rasmussen, 13
værge morbror Hans Rasmussen i Ammendrup
 
3-4 Skifte 2/6 1682 Oluf Eleophas, smed Bårse, 51
børn
1 Hendrich Olufsen i København
2 Voldborg Olufsdatter
3 Margrethe Olufsdatter
4 Karen Olufsdatter = Niels Andersen i Risby, 6-177
 
3-5 Skifte 9/6 1682 Peder Olsen, x år i Udby, 54
enke Bodil Olufsdatter, lavværge far Oluf Nielsen i Faksinge
børn
1 Birgitte Pedersdatter, 2
 
3-6 Skifte 16/6 1682 Kirsten Pedersdatter, x år i Ugledige, Allerslev, 56
enkemand Christen Frederichsen
brødrebørn
1 Hans Jensen i Roskilde?
2 Hans Pedersen i Brandslev
3 Peder Nielsen i Mogenstrup
søsterbørn
4 Anne Aagesdatter
5 Niels Olufsen i Ugledige
 
3-7 Skifte 16/6 1682 Peder Jensen, x år skomager på Nyord, 57
enke Ellen Lauritzdatter, lavværge Niels Albrectsen
børn
1 Gyde Pedersdatter = Oluf Hemmingsen på Nyord, 3-104
2 Kirsten Nielsdatter = Hemming Nielsen på Nyord
3 Margrethe Pedersdatter, 24, tjenende i København
 
3-8 Skifte 17/6 1682 Kirsten Hansdatter, x år i Ugledige, Allerslev, 61
enkemand Peder Hansen, 1. kone Sidsel Pedersdatter, 2-105, død: 4-126
barn
1 Sidsel Pedersdatter, 1½
 
3-9 Skifte 18/6 1682 Karen Jensdatter, x år i Skallerup, Udby, 65
Kirkebog: Karen Jensdatter, begr. 25/3 og Laurits Olsen, begr. 28/4 i Skallerup
enkemand hmd Lauritz Olufsen, børn
1 Barbara Lauritsdatter, 10
2 Bodil Lauritsdatter, 7
 
3-10 Skifte Maren Ibsdatter i Over Vindinge, Sværdborg, 67
enkemand tredingsfoged Jens Clemmensen, 5-136
børn
1 Johanne Jensdatter i Sværdborg
2 Bodil Jensdatter, 20
3 Ellen Jensdatter, 16
4 Birgitte Jensdatter, 14
5 Kirsten Jensdatter, 14
 
3-11 Skifte 21/6 1682 Bodil Hansdatter i Stavreby, Jungshoved, 74
1. mand Hemming
1 Oluf Hemmingsen på Nyord, 3-104
2 Hans Hemmingsen i Stenstrup
2. enkemand Oluf Rasmussen, 3-97
2 Karen Olufsdatter
3 Alborg Olufsdatter, 19
4 Jep Olufsen, 13
5 Rasmus Olufsen, 8
6 Kirsten Olufsdatter, 9
7 Niels Olufsen, 5
værge børnenes svoger Jens Hemmingsen
 
3-12 Skifte 27/6 1682 Anne Vincentsdatter i Stensbjerg, Kastrup, 78
1. mand Hans
1 Niels Hansen i Udby
2 Vincent Hansen i Udby, 6-149
3 Søfren Hansen, ungkarl
2. afgangne mand Rasmus Clausen
4 Hans Rasmussen
 
3-13 Skifte 29/7 1682 Jens Laursen, x år på Masnedø, Vordingborg Land, 83
afdød kone Anne Jensdatter, 2-163
børn
1 Laurs Jensen på Masnedø
2 Rasmus Jensen på Masnedø
3 Birthe Jensdatter = Jens Pedersen
 
3-14 Skifte 17/3 1682 Christian Baldtersen i Sageby, Mern, 95
enke Maren Ibsdatter, 5-75
børn
1 Lisbeth Christiansdatter, 29
2 Jochum Christiansen, myndig
2 Anne Christiansdatter, 18
3 Christina Christiansdatter, 15
værge morbror Rasmus Ibsen i Kragevig
 
3-15 Skifte 1/8 1682 Maren Madsdatter i Sallerup, Køng, 97
1. mand Bonde
1 Lars Bondesen, på Snesør
2 Hans Bondesen, på Snesør
3 Hemming Bondesen på Snesør
4 Kirsten Bondesdatter = Morten Pedersen, på Snesør
5 Mads Bondesen, død i Lov
a Bonde Madsen
2. mand Niels Madsen
 
3-16 Skifte 1/8 1682 Kirsten Lauridtsdatter i Kostræde, Køng, 99
enkemand Mads Pedersen, 4-44, 4-50
brødre og brødrebørn
1 Niels Larsen i Kostræde
a Ingeborg Nielsdatter
b Kirsten Nielsdatter
2 Hemming Larsen i Sallerup
a Jep Larsen, død, børn
1 Malene Ibsdatter = Jens Nielsen?
2 Sidse Ibsdatter
 
3-17 Skifte 27/10 1682 Lisbeth Hansdatter i Lundby, 102
enkemand Peder Espensen, børn
1 Ellen Pedersdatter, 7
2 Mads Pedersen, 5
 
3-18 Skifte 27/10 1682 Karen Jensdatter, x år i Ring, Hammer, 105
enkemand Niels Pedersen, børn
1 Anne Nielsdatter, 15
2 Christen Nielsen, 12
3 Jens Nielsen, 3
 
3-19 Skifte 31/10 1682 Kirsten Søfrensdatter i Smidstrup, 108
enkemand Jens Laursen, børn
1 Anne Jensdatter, 6
 
3-20 Skifte 15/11 1682 Kirsten Pedersdatter i Sandvig, Mern, 111
1. mand Hemming Poulsen, 2-91
1 Johanne Hemmingsdatter, 8
2 Mette Hemmingsdatter, 6
3 Niels Hemmingsen, 5
2. mand afgangne Enevold Pedersen, børn
4 Hemming Enevoldsen, 2
5 Karen Enevoldsdatter, 1
værger Peder Clausen i Tolstrup og Jørgen Pedersen i Egesborg, Enevold Pedersens far og bror
 
3-21 Skifte 8/12 1682 Niels Jensen, Stensbygård Kalvehave, 120
enke Pernille Pedersdatter, lavværge Lars Lauridsen, birkefoged i Vrangsgårde
børn
1 Peder Nielsen, 16, værge svoger Oluf Aagesen i Stuby
2 Karen Nielsdatter = Oluf Aagesen i Stuby
3 Mette Nielsdatter, Jørgen Christophersen i Askeby på Møn
4 Sidsel Nielsdatter = Peder Caspersen i Frenderup på Møn
5 Mette Nielsdatter, 18, ugift, værge Peder Pedersen i Koster Færgegård på Møn
6 Anne Nielsdatter, død, 2-22 = Morten Pedersen Børring, møller, børnene er født i Langebæk Mølle, kendt, se annepedersdatter, 494
a Peder Mortensen
b Maren Mortensdatter
c Karen Mortensdatter
d Bodil Mortensdatter
deres værge Lars Pedersen Børring i Langebæk Mølle
 
3-22 Skifte 18/11 1682 Hemming Nielsen, 79 år i Udby, 135
enke Anne Pedersdatter, børn
1 Ingeborg Hemmingsdatter
2 Bodil Hemmingsdatter
 
3-23 Skifte 12/3 1683 Giertrud Madsdatter i Stuby, Kastrup, 137
1. mand Hans Nielsen, 0-132
enkemand hmd Jørgen Sørensen, 4-187 ?
søskende
1 Peder Madsen i Stuby
2 Karen Madsdatter i Stuby
 
3-24 Skifte 15/3 1683 Anders Jensen Rytter i Bønsvig, Jungshoved, 139
1. kone Ludsia Hansdatter, 1-22
1 Jens Andersen, 18
2. enke Bodil Jensdatter
 
3-25 Skifte 16/3 1683 Rasmus Christensen i Sallerup, Køng, 142
enke Dorthe Olsdatter, lavværge, fæstemand Oluf Ibsen. 4-98
børn
1 Christen Rasmussen, 14
2 Johanne Rasmusdatter, 12
3 Peder Rasmussen, 10
4 Oluf Rasmussen, 4
værge morbror Boe Olsen i Sallerup
 
3-26 Skifte 16/3 1683 Claus Jørgensen i Sallerup, Køng, 145
1. kone Johanne Torchildsdatter, 2-62
2. enke Maren Olsdatter
 
3-27 Skifte 8/8 1683 Peder Lauritzen Hammer, ridefoged i Vordingborg og hans hustru Juliane Christina Lauridtzdatter, 148
Peter Hammer blev myrdet mortensaften 1681 i Skovvænge. Konen Juliane Povis blev henrettet 1682 med sværd på Hammer Bakke
børn ?
 
3-28 Skifte 25/7 1683 Sidsele Andersdatter i Endegårde, Skibinge, 202
hendes søn
1 Rasmus Rasmussen
1. mand Christen Andersen i Endegårde, 2-208
2 Anders Christensen, 19
3 Peder Christensen, 10
4 Erland Christensen, 8
5 Anne Pedersdatter, 17
6 Maren Christensen, 14
7 Sidse Christensen, 6
2. enkemand Peder Povelsen
 
3-29 Skifte 11/12 1683 Anne Nielsdatter, x år i Allerslev, 209
enkemand Niels Michelsen, 3-130
broderdatter
1 Johanne Andersdatter = Niels Larsen i København
søsterbørn
1 Niels Pedersen i Ugledige
2 Jeppe Pedersen i Kragevig
3 Karen Pedersdatter = Niels Rytter i Ammendrup
4 Else Pedersdatter, trolovet med Anders Ellehammer i Gederød
broderdatter
5 Maren Andersdatter i Ammendrup, datter Johanne Nielsdatter
søsterbørn
6 Rasmus Nielsen i Ammendrup
7 Ole Nielsen i Ugledige
 
3-30 Skifte 17/7 1683 Anne Jensdatter i Neder Vindinge, Kastrup, 221
enkemand Hans Olsen, 4-37
søskende
1 Lars Jensen i Stuby
2 Sidse Jensdatter, død = Ole Hansen i Stensbjerg
a Hans Olsen
b Niels Olsen
c Kirsten Olsdatter
 
3-31 Skifte 22/7 1683 Anne Pedersdatter i Stavreby, Jungshoved, 224, opslag 23
enkemand Niels Pedersen, 3-97?, kendt, annepedersdatter, nr. 34
søskende
1 Niels Ebbesen i Ambæk
2 Rasmus Ebbesen i Ambæk
 
3-32 Skifte 3/9 1683 Hans Madsen, tjenestekarl ugift i Sallerup, Køng, 227
arving
1 Ole Madsen i Åside?, Snesere
2 Kirsten Madsdatter, tjenende i Maglemarke på Lolland
 
3-33 Skifte 26/9 1683 Peder Povelsen, ugift i Endegårde, Skibinge, 229
arvinger
1 Hemming Povelsen, død i Skibinge
a Povel Hemmingsen
b Anne Hemmingsdatter
2 Rasmus Povelsen, død i København
a Povel Rasmussen, børn i Tolstrup
1 Hans Rasmussen, 6
2 Jens Rasmussen, 4
3 Sidsel Rasmusdatter, 10
3 Kirsten Povelsdatter, børn ?
4 Johanne Povelsdatter = Rasmus Piil i Allerslev
5 Karen Povelsdatter
halvbror
6 Christen Andersen i Endegårde
 
3-34 Skifte 27/10 1683 Hans Michelsen Faksinge Beldringe, 241
enke Ellen Rasmusdatter, 3-98
lavværge, trolovede fæstemand Rasmus Rasmussen
børn
1 Rasmus Hansen, 11
2 Margrethe Hansdatter = Morten Olsen i Grumløse
3 Anne Hansdatter, 20
4 Lisbeth Hansdatter, 14
værge farbror Ole Michelsen i Faksinge
 
3-35 Skifte 8/11 1683 Peder Olsen Michelsen Udby, 248
enke Bodil Olufsdatter, lavværge far Ole Michelsen i Faksinge
børn
1 Birgitte Pedersdatter
 
3-36 Skifte 17/11 1683 Rasmus Hansen Tuesen i Kastelev, Sværdborg, 255
1. kone
1 Hans Rasmussen, død i Åside
a Peder Hansen, 10
b Anders Hansen, 8
c Birte? Hansdatter, 7
2 Kirsten Rasmusdatter = Peder Jensen i Stuby
2. enke Sidsel Rasmusdatter, 4-3
lavværge, fæstemand Ibsen? Pedersen i Søllerup
3 Bente Rasmusdatter = Torchil Olsen
4 Karen Rasmusdatter, trolovet med ungkarl Hans Olsen
5 Bodil Rasmusdatter, 19
6 Anne Rasmusdatter, 16
værge farbrødre: Christopher Tuesen og Anders Tuesen, begge Knudsby
 
3-37 Skifte 16/11 1683 Peder Madsen Købmand i Øster Egesborg, 262
enke Margrethe Nielsdatter, 4 umyndige børn
 
3-38 Skifte 9/9 1683 Peder Ibsen, x år i Blangslev, Hammer, 623
enke Mette Larsdatter, børn
1 Ole Pedersen i Hammer Torup
2 Niels Pedersen Bagger i Nysted
3 Jep Pedersen i Bårse
4 Karen Pedersdatter, hos bror i Nysted
5 Birgitte Pedersdatter
6 Maren Pedersdatter
7 Jens Pedersen i Torup, død
a Hans Jensen, 2
b Anne Jensdatter, 3
 
3-40 Skifte 31/12 1683 Hans Pedersen i Langebæk, Kalvehave, 267
enke Birgitte Jørgensdatter, lavværge bror Lars Jørgensen i Langebæk
søskende
1 Rasmus Pedersen i Rytzebæk på Møn
2 Oluf Pedersen i Langebæk = den salige mands søster
 
3-41 Skifte 1683 dato mangler Jens Christensen, færgemand i Kalvehave Færgegård, Kalvehave, 272
enke Dorthe Christiansdatter
bror
1 Peder Christensen i Svendborg på Fyn, skifte 3/1 1683
børn
1 Johan Christopher Jensen, 9
2 Mogens Jensen, 6
 
3-42 Skifte 5/7 1683 Dorthe, 285
enkemand Peder Pedersen Tuxen, sognepræst til Øster Egesborg og provst i Bårse Herred
barn
Søren Pedersen Tuxen, børn
Peder Sørensen Tuxen
Johan Sørensen Tuxen
Dorthe Sørensdatter Tuxen
Anne Christina Sørensdatter Tuxen
Ingeborg Sørensdatter Tuxen
 
3-43 Skifte 3/3 1683 Mads Nielsen i Lekkende, Øster Egesborg, 300
1. kone Maren Madsdatter, 2-40
1 Bodil Madsdatter, 12
2 Ellen Madsdatter, 6
2. enke Ellene Nielsdatter, lavværge Peder Søfrensen i Røstofte
3 Maren Madsdatter, 3½
4 Niels Madsen, 1½
 
3-44 Skifte 13/9 1683 Ingeborg Nielsdatter, x år i Vintersbølle, Vordingborg Land, 307
familie: 1-115
enkemand Knud Pedersen Kimmer, 6-126
1 Kirsten Nielsdatter, 19
2 Maren Knudsdatter, 19
3 Jens Knudsen, 11
4 Marie Knudsdatter, 10
5 Ellen Knudsdatter, 5
6 Peder Knudsen, 1½
værge [halv] morbror Jens Hansen i Bakkebølle
 
3-45 Skifte 22/9 1683 Henrich Fabritius, x år forh. Forvalter på Vordingborg Slot, døde i Knudsbygård Vordingborg Land, 311
[Henrik Fabritius gift 2. gang med Marie Grubbe]
 
3-46 Skifte 27/2 1684 Hans Rasmussen, x år i Ammendrup, Allerslev, 321
enke Birgitte Lauridsdatter, børn
1 Rasmus Hansen, 15
2 Laurs Hansen, 1½
3 Karen Hansdatter, 5
 
3-47 Skifte 11/3 1684 Ellen Hemmingsdatter i Kostræde, Køng, 327
enkemand Carsten Christensen, børn
1 Christen Carstensen, 3, 6-298
værge morbror Rasmus Hemmingsen i Ring
 
3-48 Skifte 11/3 1684 Ingeborg Christensdatter i Kostræde, Køng, 328
enkemand Niels Pedersen Bruun, 4-117
fælles børn
1 Lars Nielsen i Kostræde
2 Mads Nielsen, 24
3 Christen Nielsen, 22
4 Jep Nielsen, 17
5 Anne Nielsdatter, 28
6 Malene Nielsdatter, 16
 
3-49 Skifte 14/3 1684 Maren Hansdatter i Kastrup, 330
1. mand Peder Nielsen Høy, 2-208
1 Jens Pedersen, 15
2 Niels Pedersen, 11
3 Christen Pedersen, 8
4 Søfren Pedersen, 6
5 Karen Pedersdatter,
2. enkemand Hans Pedersen, 4-9
6 Oluf Hansen 2
 
3-50 Skifte 7/4 1684 Karen Jacobsdatter i Sallerup, Køng, 335
enkemand Niels Hansen
arvinger ??
1 Lars Olsen i Risby
2 Kirsten Nielsdatter
 
3-51 Skifte 8/4 1684 Ole Hansen, x år i Græsbjerg, Ørslev, 339
enke Mette Nielsdatter, barn
1 Sidsel Olsdatter, 2
værge morfar Niels Nielsen i Græsbjerg
 
3-52 Skifte 9/4 1684 Bodil Hansdatter, x år i Ørslev, 341
enkemand skrædder Hans Jensen, børn
1 Rasmus Hansen, 24
2 Hemming Hansen, 22
3 Hans Hansen, 14
4 Anne Hansdatter, 18
 
3-53 Skifte 3/5 1684 Ingvor Jacobsen i Dyrlev, Beldringe, 344
enke Maren Andersdatter, familie: 4-61, død 4-72
lavværge, trolovede fæstemand Bertel Sørensen
børn
1 Jacob Ingvorsen, 3½
2 Anne Ingvorsdatter, 1
værge morfar Anders Andersen i Dyrlev
 
3-54 Skifte 3/5 1684 Rasmus Pedersen i Faksinge, Beldringe, 350
enke Inger Rasmusdatter, lavværge, 4-227
trolovede fæstemand Peder Hindriksen?
børn
1 Peder Rasmussen, 19
2 Lars Rasmussen, 15
3 Anne Rasmusdatter, 12
4 Karen Rasmusdatter, 10
5 Ellen Rasmusdatter, 8
 
3-55 Skifte 17/6 1684 Kirsten Nielsdatter, x år på Nyord, 353
familie: 2-26
1. mand Peder Rasmussen
1 Mathias Pedersen
2 Dorthe Pedersdatter, fæstemand Hendrich Pedersen i Stege på Møn
3 Niels Pedersen
2. enkemand Ole Rasmussen, degn på Nyord
4 Rasmus Olsen, 22
5 Maren Olsdatter, 20
6 Anne Olsdatter, 17
7 Peder Olsen, 12
 
3-56 Skifte 23/9 1684 Bodil Andersdatter i Bårse, 359
1. mand Claus
1 Sidse Clausdatter, 10
2. enkemand smed Peder Madsen, 4-91
2 Claus Pedersen, 6
3 Anne Pedersdatter, 2
 
3-57 Skifte 1/12 1684 Mads Pedersen i Sønder Mern, Mern, 363
familie: 2-74
1. kone
1 Anders Madsen
2 Maren Madsdatter, 13
2. enke Jytte Andersdatter, 6-159
3 Peder Madsen, 1
værge morfar Mads Hansen, morbror Hans Madsen, farbror Aage Pedersen, alle i Mern,
Mads Laursen, søskende barn på faderens side og ??
 
3-58 Skifte 2/10 1684 Jens Pedersen Vogter i Sandvig, Mern, 374
enke Margrethe Hansdatter
søskende
1 Ole Pedersen i Sandvig
 
3-59 Skifte 3/10 1684 Michel Hansen i Nørre Mern, Mern, 379
enke Anne Larsdatter, børn
1 Hans Michelsen, 9?
2 Maren Michelsdatter, 3?
 
3-60 Skifte 6/7 1684 Mads Hansen Bøcher, hmd i Stensby, Kalvehave, 386
enke Kirsten Hansdatter, 3-70
børn
1 Hans Madsen i Stensby
2 Jørgen Madsen, 26
3 Anders Madsen, 20
4 Rasmus Madsen, 16
5 Niels Madsen, 12
6 Peder Madsen, 11
7 Anne Madsdatter, 27
8 Marie Madsdatter, 14
9 Maren Madsdatter, 6
værge morbror Jens Bruus i Bakkebølle
 
3-61 Skifte 18/11 1684 Kirsten Hansdatter i Langebæk, Kalvehave, 391
enkemand hmd Hans Jørgensen Holst
søskende
1 Mads Hansen i Øster Egesborg, død
a Anne Madsdatter i Røstofte
b Maren Madsdatter = Niels Lucich, i Langebæk
2 Anne Hansdatter = Peder Olsen Stolt i Viemose?
3 Sidse Hansdatter, død = Jens Trave?, i Langebæk
a Jep Jensen
b Karen Jensdatter, 18
c Hans Jensen, 12
 
3-62 Skifte 24/11 1684 Karen Larsdatter i Snesere, 394
enkemand Jep Ibsen, 6-138
børn
1 Lars Ibsen, 14
2 Jep Ibsen, 11
3 Karen Ibsdatter, 7
 
3-63 Skifte 25/11 1684 Anne Andersdatter St. Røttinge Snesere. 399
enkemand Niels Jørgensen, børn
1 Jørgen Nielsen
2 Birgitte Nielsdatter, 5
 
3-64 Skifte 28/11 1684 Anders Rasmussen, væver Stensby, Kalvehave, 403
enke Maren Rasmusdatter, lavværge, søn Peder Hemmingsen
hans mor Kirsten Pedersdatter = Peder Pedersen på Bogø
søskende
1 Jens Rasmussen i Vordingborg
2 Peder Rasmussen, vanfør, hos stedfaderen på Bogø
3 Rasmus Rasmussen på Amager Land
4 Peder Rasmussen, død
a Maren Pedersdatter
halvbrødre
5 Peder Pedersen
6 Mads Pedersen
 
3-65 Skifte 7/11 1684 Niels Hansen, x år i Grumløse, Udby 1684, 411
enke Kirsten Rasmusdatter, familie: 4-221, død 4-222
børn
1 Hans Nielsen, 4
2 Maren Nielsdatter, 1
værge farbror Peder Hansen i Ambæk?
 
3-66 Skifte 5/12 1684 Hans Jensen Trostrup i Kostræde, Køng, 415
børn
1 Karen Hansdatter, 24
2 Anne Hansdatter, 18
3 Kirsten Hansdatter, 16
4 Jens Hansen, 14
5 Maren Hansdatter, 12
6 Lisbeth Hansdatter, 8
7 Margrethe Hansdatter, 5
2. enke Anne Nielsdatter
 
3-67 Skifte 6/12 1684 Oluf Madsen Lerche i Sageby, Mern, 417
2. kone
1 Sinde Olsdatter = Jens Olsen i Viemose
2 Maren Olsdatter = Niels Hemmingsen i Mern
3. kone [Maren Madsdatter]
3 Mads Olsen Lerche, tilforn i Kindvig
a Laurits Madsen, 7
b Niels Madsen, 4
c Hans Madsen, 3
4 Margrethe Olsdatter, død = Christen Olsen i Sønder Mern
a Ole Christensen, 4
4. enke Maren Povelsdatter, lavværge søn Rasmus Laursen i Høvdingshus
5 Rasmus Olsen Lerche i Høvdingshus, skifte 4-109
7 Kirsten Olsdatter = Jacob Laursen på den halve gård
8 Else Olsdatter, 15 hos moderen
 
3-68 Skifte 6/12 1684 Niels Olsen i Sageby Mølle, Mern, 421
enke Mette Rasmusdatter
 
3-69 Skifte 2/1 1685 Kirsten Nielsdatter i Nørre Mern, Mern, 427
1. mand Michel Olufsen, se2-30
1 Anne Michelsdatter = Rasmus Povelsen i Nørre Mern
2 Margrethe Michelsdatter, 23
2. enkemand skomager Peder Nielsen, 4-145
 
3-70 Skifte 3/1 1685 Kirsten Hansdatter i Stensby, Kalvehave, 434
afdøde mand Mads Hansen Bøcher, 3-60
børn
1 Hans Madsen i Stensby
2 Jørgen Madsen i Stensby, her opholdt afdøde sig
3 Anders Madsen, 26
4 Rasmus Madsen, 16
5 Niels Madsen, 12
6 Peder Madsen, 11
7 Anne Madsdatter, 27
8 Maren Madsdatter, 14
9 Marie Madsdatter, 6
 
3-71 Skifte 19/1 1685 Karen Nielsdatter, x år i Grumløse, Udby, 439
enkemand hmd Rasmus Pedersen, 4-235
brodersøn Niels Olsen i Udby
broderdatter Giertrud Hansdatter = Hans Jensen i Snertinge
søster Anne Nielsdatter = Anders Jensen i Sjolte
 
3-72 Skifte 23/1 1685 Laurs Olsen Glader, x år i Kragevig, Allerslev, 442
enke Maren Nielsdatter, børn
1 Hans Laursen, 37 i Bergen i Norge
2 Niels Laursen, 30 død i Stokholm, en søn
3 Oluf Laursen, 24
4 Jens Laursen, 17
5 Kirsten Laursdatter, 34 = Jep Ebbesen i Allerslev, 1-147
6 Bodil Laursdatter, 21
 
3-74 Skifte 14/2 1685 Ellen Olsdatter, x år i Ugledige, Allerslev, 450
enkemand Peder Hansen
søskende, fars side
fadersøster, Maren Nielsdatter i Ørslev, død = Hans Mogensen ibid
a Anne Hansdatter = Anders Bjørn i Zireby på Møn
b Inger Hansdatter = Hans Christophersen i Zireby
fadersøster Anne Nielsdatter, død = Hendrich Mogensen i Ørslev, 4-172
a Mogens Hendrichsen i Ørslev
b Jens Hendrichsen i Ørslev
c Christen Hendrichsen i Ørslev
d Hans Hendrichsen
moders side
morbror Niels Olsen i Ugledige
Kirsten Olsdatter = Hans Jacobsen i Kastelev, men nu i Øster Egesborg
 
3-75 Skifte 16/2 1685 Peder Laursen Lollich i Køngø Gårde, Køng, 456
enke Karen Pedersdatter, børn
1 Anne Pedersdatter
 
3-76 Skifte 20/2 1685 Mads Pedersen i Tågeby, Mern, 459
enke Kirsten Povelsdatter, lavværge Rasmus Olsen i Høvdingehuset
søskende
1 Jens Pedersen, Køng Gårde, død
a Thomas Jensen i Svedsby?
b Anne Jensdatter, død = Thomas Søfrensen i Udby?, barn
1 Giertrud? Thomasdatter = Knud Rasmussen i S?by?
c Erich Jensen, død i Sønder Mern, børn
1 Jens Erichsen i Sønder Mern
2 Inger Erichsdatter, død = Hemming Jensen i Sandvig, død, barn Jens Hemmingsen, ibid
3 Kirsten Erichsdatter, død = Mads Bendsen? i Sønder Mern, børn
Jens Madsen i Sønder Mern
Birgitte Madsdatter = Mads Pedersen i Sønder Mern,
Anders Madsen
Maren Madsdatter
 
3-77 Skifte 23/2 1685 Niels Vefeur i Stensby, Kalvehave, 464
enke Pernille, salige Niels Vefeur, børn
1 Peder Nielsen, havde en gård i Frenderup på Møn
2 Mette Nielsdatter
der nævnes Jørgen Christophersen i Askeby og Peder Carstensen i Frenderup
 
3-78 Skifte 24/2 1685 Hans Erichsen Skov i Ornebjerg, Kastrup, 465
1. kone Karen Jensdatter, 2-206
2. enke Maren Mogensdatter,
lavværge far Mogens Olsen i Egebjerg, 4-156
børn
1 Anne Hansdatter, 3, værge faderens morbror Hans Hansen i Snertinge
2 Kirsten Hansdatter, ½
 
3-79 Skifte 25/2 1685 Kirsten Hemmingsdatter på Nyord, 473
enkemand Ole Nielsen Boldt, 5-7
børn
1 Margrethe Olsdatter, 20
2 Anne Olsdatter,18
3 Hemming Olsen, 15
4 Maren Olsdatter, 12
5 Karen Olsdatter, 10
6 Hans Olsen, 7
 
3-80 Skifte 26/2 1685 Hans Nielsen, smed i Stavreby, Jungshoved, 477
enke Gyde Nielsdatter, lavværge, trolovede fæstemand Hans Jørgensen, 6-79
børn
1 Kirsten Hansdatter, 22
2 Ellen Hansdatter, 19
3 Anne Hansdatter, 17
4 Peder Hansen, 14
5 Karen Hansdatter, 13
 
3-82 Skifte 27/2 1685 Ole Sørensen Kaare, x år i Vintersbølle, Vordingborg Land, 481
1. kone Karen Nielsdatter, 2-87
1 Niels Olsen, 22
2 Søren Olsen, 19
3 Bodil Olsdatter, 9
4 Anne Olsdatter, 7
2. enke Kirsten Mortensdatter
5 Morten Olsen, 2½
værge Rasmus Sørensen Kaare
 
3-83 Skifte 28/2 1685 Jørgen Jensen, møller i Tubæk Mølle, 486
enke Sidsel Eliasdatter, hendes 2. mand Hendrich Willumsen, 4-87
lavværge Elias Christophersen, inds i Præstø
børn
1 Elias Jørgensen, 13
2 Anne Jørgensdatter, 16
 
3-84 Skifte 27/3 1685 Bodil Søfrensdatter, Nygårds Land, Vordingborg Land, 493
1. mand Hans Pedersen
1 Søfren Hansen, på Nygårds Land
2 Sinne Hansdatter = Laurs Laursen, skipper
2. enkemand Peder Jensen Foged, 4-259
3 Hans Pedersen
4 Bodil Pedersdatter = Erich Larsen, gmd på Nyord
5 Anne Pedersdatter = Hans Olsen på Møn
6 Karen Pedersdatter, 21
7 Margrethe Pedersdatter, 20
 
3-85 Skifte 28/3 1685 Karen Larsdatter i Ørslev, 501
enkemand Oluf Clausen, barn
Maren Olsdatter, død, 2-184 = Hans Jensen i Ørslev
a Oluf Hansen, 20
b Rasmus Hansen, 15
c Lars Hansen, 7
d Hemming Hansen, 7
e Kirsten Hansdatter = Christen Olsen, ibid
f Else Hansdatter, 11
 
3-86 Skifte 30/3 1685 Gundel Pedersdatter, x år i Ørslev, 510
enkemand Henrich Jacobsen, 6-119
barn
1 Jacob Henrichsen, 3
 
3-87 Skifte 29/4 1685 Laurs Laursen fhv. birkefoged til Stensby Birk, Vrangsgårde, Kalvehave, 513
1. kone Kirsten Mortensdatter, 2-61
1 Rasmus Laursen, 34
2 Morten Laursen, 5-67
3 Peder Laursen, 22
4 Maren Laursdatter, 18
enke Ludsie Andersdatter, 4-202
værge morbror Knud Jørgensen i Orehoved på Falster og Morten Jørgensen på Bogø
enkens egens børn
Kirsten Jørgensdatter
Maren Jørgensdatter
 
3-88 Skifte 16/5 1685 Jens Knudsen, ugift i Skovledgård, Kalvehave, 552
han havde påtaget sig værgemål stedbørn af Niels Hansen København, 1-81
1 Hemming Jørgensen, 8
2 Jørgen Jørgensen, 6
3 Karen Jørgensdatter, 12
 
3-89 Skifte 21/5 1685 Morten Andersen, ugift i Blangslev, Hammer, 558
moder Kirsten Olsdatter = Anders ?
søskende
1 Niels Andersen, 24
2 Peder Andersen, 17
3 Maren Andersdatter, 8
4 Birgitte Andersdatter = Niels Madsen i Lille ?
 
3-90 Skifte 21/5 1685 Karen Espensdatter i Kastrup, 560
1. mand
1 Johanne Larsdatter, 10
2. enkemand Peder Rasmussen Porse
2 Rasmus Pedersen, 8
3 Peder Pedersen, 3
 
3-91 Skifte 25/5 1685 Karen Hansdatter i Over Vindinge, Sværdborg, 563, opslag 192
enkemand Anders Michelsen, 4-86, kendt, annepedersdatters aner
Ellen Hansdatter = Niels Andersen i Kastelev, 4-8
Malene Hansdatter = Niels Jacobsen i H?lev
 
3-92 Skifte 12/6 1685 Jens Erichsen i Sønder Mern, Mern, 570
enke Kirsten Pedersdatter, Lavværge Ingvor Pedersen i Tågeby
enkens barn med afdøde Oluf Nielsen i Mern, skifte 4/7 1672: Jacob Olsen, 6
søskende
1 Inger Erichsdatter, enke = Hemming Jensen i Kindvig
2 Kirsten Erichsdatter, død = Mads Hansen Lerche i Sønder Mern
a Hans Madsen Lerche i Sønder Mern
b Birgitte Madsdatter = Mads Pedersen i Kindvig, begge døde, børn
1 Anders Madsen, 12
2 Maren Madsdatter, 16
 
3-93 Skifte 17/6 1685 Hans Olsen i Hastrup, Beldringe, 578
enke Sidse Povelsdatter, lavværge Niels Hemmingsen i Hastrup
børn
1 Kirsten Hansdatter
værge farbror Oluf Olsen i Hastrup
 
3-94 Skifte 18/6 1685 Christen Friderichsen, x år i Ugledige, Allerslev, 582
enke Anne Svendsdatter, 2. mand Jens Gregersen, 4-134
moder Anne Christensdatter
søstre
1 Anne Friderichsdatter = Jep Nielsen i Allerslev
2 Bodil Friderichsdatter, død = Peder Madsen i Bårse, børn
a Anne Pedersdatter
b Karen Pedersdatter
 
3-95 Skifte 19/6 1685 Peder Nielsen i Åside, Snesere, 588
enke Karen Lauridsdatter, børn
1 Niels Pedersen, 4
2 Hans Pedersen, 2½
3 Ellen Pedersdatter, 11
4 Birgitte Pedersdatter, 6
 
3-96 Skifte 22/6 1685 Laurs Pedersen i Faksinge, Beldringe, 593
enke Karen Olufsdatter, 4-218
lavværge Oluf Michelsen, børn
1 Margrethe Lauritsdatter, 20
2 Inger Lauritsdatter, 12
3 Kirsten Lauritsdatter, 9
4 Karen Lauritsdatter, 4
 
3-97 Skifte 26/6 1685 Oluf Rasmussen, skibsbygger i Stavreby, Jungshoved, 599
1. kone Bodil Hansdatter, 3-11
1 Karen Olufsdatter = Hans Hemmingsen i Stenstrup
2 Hans Olufsen, på Næs
3 Alborg Olufsdatter = Niels Pedersen i Stavreby, 1. kone 3-31, kendt?
4 Jep Olufsen, 16
5 Rasmus Olufsen, 11
6 Kirsten Olufsdatter, 12
7 Niels Olufsen, 8
2. enke Sophie Olufsdatter, lavværge far Oluf Hemmingsen i Roneklint
 
3-98 Skifte 27/6 1685 Ellen Rasmusdatter i Faksinge, Beldringe, 608
1. mand Hans Michelsen, 3-34
1 Rasmus Hansen, 14
2 Margrethe Hansdatter = Morten Olsen i Grumløse
3 Anne Hansdatter, 24
4 Lisbeth Hansdatter, 15
2. enkemand Rasmus Rasmussen, 6-120
værger, (se 2-232) Oluf Michelsen i Faksinge og broder Michel Olufsen i Hastrup, Morten Olsen i Grumløse
 
3-99 Skifte 29/6 1685 Maren Hansdatter i Snesere, 615
1. mand Peder Hemmingsen, 2-41
1 Jep Pedersen, 14
2 Birthe Pedersdatter = Hans Pedersen i Ring
3 Karen Pedersdatter
4 Sidse Pedersdatter
5 Kirsten Pedersdatter
6 Lene Pedersdatter
2. enkemand Jacob Olsen
værge farbror Hans Hemmingsen i Hammer
 
3-100 Skifte 9/9 1685 Hindse Nielsen, fhv. rideknægt på Vordingborg Slot, 617
enke Maren Andersdatter
afdøde, døde hos sin bror Peder Hindsesen i København
søskende
1 Ole Nielsen i København
2 Hans Nielsen i Havnegade, død, 2 drenge og 1 pige
3 Anders Nielsen i udlandet
halvsøskende
4 Peder Hindsesen i Antoniestræde
5 Maren Hindsedatter = Rasmus Fredriksen i Allerslev
6 Karen Hindsedatter i Allerslev
 
3-101 Skifte 10/9 1685 Hans Nielsen, skrædder i Stensby, Kalvehave, 629
enke Mariane Hemmingsdatter, børn
1 Christen Hansen, 9½
2 Anders Hansen, 2½
3 Karen Hansdatter, 14
4 Else Hansdatter, 8½
 
3-102 Skifte 8/10 1685 Niels Knudsen Rytter i Kostræde, Køng, 631
enke Anne Olufsdatter, 5-168
lavværge, trolovede fæstemand Mads Nielsen i Kostræde
 
3-103 Skifte 16/10 1685 Povel Hemmingsen Raff. 63 år i Ørslev, 635
1. kone
1 Mads Povelsen, 20
2 Bodil Povelsdatter = Peder Pedersen i Kastrup
3 Kirsten Povelsdatter, 23
2. enke Trumme Joensdatter, 5-152
lavværge Boe Olufsen i Ørslev
 
3-104 Skifte 16/10 1685 Oluf Hemmingsen på Nyord Land, 638
familie: 3-11
1. kone Sidsel Jensdatter, 2-76
1 Valborg Olufsdatter, skifte i Stege Sogn
2. enke Gyde Pedersdatter, familie: 3-7
2 Hemming Olufsen, 5
3 Lisbeth Olufsdatter
4 Bodil Olufsdatter, 2½
5 Oluf Olufsen, ½
værge farbror Hans Olufsen på Nyord
 
3-105 Skifte 27/10 1685 Jens Nielsen, x år i Ring, Hammer, 642
enke Birgitte Mortensdatter, 4-33
børn
1 Niels Jensen, 9
2 Dorthe Jensdatter, 16
3 Birgitte Jensdatter, 14
4 Mette Jensdatter, 12
værge morbror Hans Mortensen, Ring
 
3-106 Skifte 3/11 1685 Niels Hansen i Roneklint, Jungshoved, 647
enke Mette Pedersdatter, barn
1 Niels Nielsen, 1/4
 
3-107 Skifte 28/11 1685 Margrethe Povelsdatter, 38 år i Udby, 650
enkemand tredingsfoged Peder Olsen, 4-208
børn
1 Ole Pedersen, 15
2 Povel Pedersen, 10
3 Michel Pedersen, 4
4 Dorthe Pedersdatter, 12, 4-192
værger farbror Niels Olsen i Udby og Morten Olsen i Grumløse og søskendebarn Michel Hansen i Sønder Mern
 
3-108 Skifte 28/11 1685 Anne Andersdatter i Kostræde, Køng, 654
enkemand Jens Olsen, 6-151
barn
1 Anders Jensen, 2
værge morbror Hans Andersen i Skibinge
 
3-109 Skifte 4/1 1686 Jørgen Mogensen i Over Vindinge, Sværdborg, 655
enke Anne Pedersdatter, børn
1 Anders Jørgensen, 1½
værge farbror Niels Mogensen i Stårby
 
3-110 Skifte 15/1 1686 Oluf Rasmussen Langebæk Kalvehave, 657
enke Anne Mortensdatter, børn
1 Morten Olufsen, 10 uger
 
3-111 Skifte 15/1 1686 Karen Hansdatter i Stensby, Kalvehave, 659
1. mand Oluf
1 Giertrud Olufsdatter
2 Ludsie Olufsdatter
2. enkemand skrædder Hans Lauridsen
 
3-112 Skifte 27/1 1686 Anne Laursdatter i Sandvig, Mern, 661, opslag 242, kendt
enkemand Ingvor Pedersen, familie: 4-145, 2. kone Kirsten Povelsdatter, 6-236
barn
1 Peder Ingvorsen, 3
 
3-113 Skifte 4/2 1686 Peder Jensen Roneklint Jungshoved, 664
enke Anne Pedersdatter lavværge bror Rasmus Pedersen i Stavreby, 3-115
børn
1 Niels Pedersen, 13
2 Hans Pedersen, 10
værger farbrødre Povel Jensen og Jep Jensen
 
3-114 Skifte 4/3 1686 Else Nielsdatter i Bårse, 669
enkemand Hemming Andersen Aage: familie: 3-124
far Niels Nielsen i St. Røttinge
 
3-115 Skifte 29/3 1686 Maren Hemmingsdatter i Stenstrup, Jungshoved, 670
enkemand Oluf Mogensen
halvsøskende
1 Rasmus Pedersen i Stavreby
2 Anne Pedersdatter = Peder Jensen i Roneklint, 3-113
 
3-116 Skifte 3/4 1686 Anne Hansdatter, x år i Græsbjerg, Vordingborg Land, 671
enkemand Oluf Hansen Sagie børn
1 Peder Olufsen i Nørre ? i Hammer Herred
2 Maren Olufsdatter = Laurids Andersen i Græsbjerg
 
3-117 Skifte 10/4 1686 Maren Nielsdatter i Vestenbæk, Kalvehave, 673
1. mand Laurs
1 Niels Laursen, 14
2. mand Søfren
2 Karen Søfrensdatter, 13
3. enkemand Peder Olufsen Pihl
 
3-118 Skifte 12/4 1686 Karen Pedersdatter på Nyord Land, 677
afgangne mand Hemming Nielsen Boldt
brødre
1 Jens Pedersen Brand på Nyord Land
2 Niels Pedersen, på Nyord Land
3 Oluf Pedersen i Præstø, død
a Ellen Olufsdatter, 20
b Ingeborg Olufsdatter, 18
 
3-119 Skifte 8/6 1686 Søren Jensen Jyde, x år i Ørslev, 682
enke Anne Jensdatter, lavværge søn Laurs Pedersen i Stenstrup?
søskende
1 Peder Jensen, forhen i Ørslev, børn
a Jens Pedersen, 10
b Hans Pedersen, 8
c Margrethe Pedersdatter, 6
værge farbror Hans Jensen
2 Hans Jensen, død
a Margrethe Hansdatter = Jens Pedersen i Sallerup
3 Mette Jensdatter = Niels Christensen, begge døde, afdødes søstersøn
a Jens Nielsen Jyde i Ørslev
 
3-120 Skifte 11/6 1686 Hemming Jensen i Sandvig, Mern, 687
enke Inger Erichsdatter, lavværge Michel Ibsen
børn
1 Jens Hemmingsen
2 Erich Hemmingsen
3 Maren Hemmingsdatter, 26
4 Kirsten Hemmingsdatter, 21
5 Mette Hemmingsdatter, 15, 5-58
6 Sidse Hemmingsdatter, 12
 
3-121 Skifte 17/6 1686 Karen Andersdatter i Faksinge, Beldringe, 692
enkemand Peder Sørensen, børn
1 Anders Pedersen, 16
2 Søren Pedersen, 4
3 Anne Pedersdatter
 
3-122 Skifte 18/6 1686 Hans Jensen, x år og hans hustru Maren Søfrensdatter, x år i Kragevig, Allerslev, 696
arvinger
1 mandens halvbror Laurits Nielsen i Udby
2 kvindens søn Mads Madsen, havde 1/4 part i gården
 
3-123 Skifte 19/6 1686 Hendrich Hansen, x år i Knudsby, Vordingborg Land, 701
enke Maren Pedersdatter, børn
1 Hans Hendrichsen, 16
2 Kirsten Hendrichsdatter, 18½
værge farbror Hans Jensen Krog og Niels Jensen Krog, begge i Knudsby
 
3-124 Skifte 20/6 1686 Rasmus Andersen Klandt, x år i Hammer, 706
enke Sidsel Christophersdatter, lavværge, bror Hans Christophersen i Neder Vindinge
søskende
1 Olufs Andersen Klandt i Bårse
2 Niels Andersen i Grumløse, død
a Anders Nielsen i Grumløse
b Birgitte Nielsdatter = Hans Nielsen i Bøgesø
c Anne Nielsdatter = Hans Jensen Hammer
3 halvsøskende:
Anders Aage i Bårse, død, søn
a Hemming Andersen i Bårse, 3-114
Karen Hemmingsdatter, død = Tønnes Michelsen i Faksinge, død
a Anne Tønnesdatter = Rasmus Hemmingsen i Ring, 4-31
b Maren Tønnesdatter = Tønne Pedersen i Hammer
 
3-125 Skifte 9/7 1686 Maren Pedersdatter, x år i Hammer, 710
1. mand Peder
1 Peder Pedersen smed, 14
2. enkemand smed Oluf Madsen
2 Mads Olufsen, 5
3 Anne Olufsdatter, 3
 
3-126 Skifte 10/7 1686 Johanne Hansdatter i Lundby, 713
1. mand Knud
1 Jens Knudsen smed i Ring
2. mand Alexander
2 Anne Alexanderdatter = Siger Pedersen i Hastrup
3. enkemand hmd Peder Mortensen
 
3-127 Skifte 10/7 1686 Niels Madsen i Lundby, 715
enke Johanne Olufsdatter, børn
1 Anne Nielsdatter, død = Peder Søfrensen i Lundby, 2-11
a Mette Pedersdatter
 
3-128 Skifte 11/7 1686 Anne Christensdatter i Kindvig, Mern, 719
Hans Andersen, barn
1 Anders Hansen
 
3-129 Skifte 32/7 1686 Michel Madsen og hustru Anne Marie Andersdatter i Risby, Bårse, 723
børn
1 Maren Michelsdatter, 6
værger farbrødre Morten Madsen i Røstofte og Peder Madsen i Bårse
 
3-130 Skifte 16/5 1686 Niels Michelsen og forhen afdøde hustru Pernille Pedersdatter, x år i Allerslev, 729
hans 1. kone Anne Nielsdatter, 3-29
mandens morbror Niels Erichsen, som boede på ?
brodersøn Michel Erichsen, udrider i Vordingborg, måske mere
hendes børn
1 Peder Nielsen, 12
2 Anne Nielsdatter, 9
værge Jesper Pedersen i Kragevig
 
3-131 Skifte 3/9 1686 Karen Pedersdatter i Stavreby, Jungshoved, 735
enkemand Rasmus Pedersen, børn
1 Maren Rasmusdatter = Peder Pedersen i Stavreby
 
3-132 Skifte 21/9 1686 Torchild Jensen i Ornebjerg, Kastrup, 736
enke Sophie Olufsdatter, 5-113
børn
1 Jens Torchildsen, 19
2 Ole Torchildsen, 9
3 Karen Torchildsdatter, 17
4 Maren Torchildsdatter, 14
værge farbror Oluf Jensen i Ornebjerg
 
3-133 Skifte 24/9 1686 Claus Olsen, 85 år i Skallerup, Udby, 741
enke Ellen Pedersdatter, 6-19
børn
1 Margrethe Clausdatter, 12
2 Anne Clausdatter, 10
værger mandens brødresønner Niels Jensen og Peder Jensen i Ørslev
 
3-134 Skifte 25/9 1686 Karen Nielsdatter i Bårse, 745
enkemand Niels Hansen, 6-255
børn
1 Hans Nielsen, 7
2 Bodil Nielsdatter, 3
værger morbrødre Niels Nielsen og Peder Nielsen, begge i Røttinge?
 
3-135 Skifte 9/10 1686 Karen Hansdatter i Skovbygårde, Snesere, 749
enkemand Anders Hansen, 5-9
børn
1 Hans Andersen, for faderen
2 Ole Andersen, 16
3 Karen Andersdatter, 28
4 Sidsel Andersdatter, 26
5 Maren Andersdatter, 21
 
3-136 Skifte 9/10 1686 Laurs Rasmussen, x år i Ørslev, 752
enke Sidsel Jensdatter, 3-145
lavværge, trolovede fæstemand Lyderich Laursen
børn
1 Laurs Laursen
2 Mette Laursdatter, 9
værger morbrødre Peder Jensen og Oluf Jensen, begge Ørslev
 
3-137 Skifte 4/11 1686 Anne Clausdatter, 79 år i Fæby, Ørslev, 757
barn
1 Maren Clausdatter, død = Laurs Lydrich i Kostræde
a Hans Laursen i Ørslev
b Lydrich Laursen i Fæby
c Karen Laursdatter = Hemming Olsen i ?
d Sophie Laursdatter = Peder Knudsen i Ørslev, begge døde, deres børn
1 Knud Pedersen, 19
2 Jørgen Pedersen, 16
3 Claus Pedersen, 14
4 Christen Pedersen, 12
5 Hans Pedersen, 10
2. enkemand Peder Andersen, familie: 4-61,koner: 4-173, 4-221, 5-182
 
3-138 Skifte 8/12 1686 Oluf Mogensen i Stenstrup, Jungshoved, 765
enke Birgitte Ibsdatter, lavværge, trolovede, fæstemand Søfren Hansen
børn
1 Rasmus Olsen, 15
2 Mads Olsen, 12
3 Niels Olsen, 7
4 Hans Olsen, 4
5 Kirsten Olsdatter, 17
6 Lisbeth Olsdatter, 12
7 Bodil Olsdatter, 6
8 Maren Olsdatter, 1
værge farbror Niels Mogensen i Stenstrup
 
3-139 Skifte 12/12 1686 Dorthe Zachariasdatter i Kostræde, Køng, 769
enkemand Povel Jensen, børn
1 Hans Povelsen, 8
2 Jens Povelsen, 7
3 Peder Povelsen, 1½
4 Kirsten Povelsdatter, 6
 
3-140 Skifte 18/12 1686 Niels Christensen i Blangslev, 774
enke Karen Pedersdatter, lavværge, svoger Laurs Christensen i Snesere
børn
1 Christen Nielsen, 16
2 Peder Nielsen, 7
3 Mette Nielsdatter = Laurs Christensen i Snesere
4 Maren Nielsdatter, 20
5 Dorthe Nielsdatter, 14
6 Anne Nielsdatter, 11
7 Kirsten Nielsdatter, 5
værger farbrødre og morbror: Hans Christensen i Ring, Goder? Christensen i Hammer, Jens Christensen i Grumløse og Iver Pedersen i Sallerup,
 
3-141 Skifte 28/1 1687 Torchild Pedersen og hustru Ellen Laursdatter, x år i Hammer, 782
børn
1 Peder Torhildsen, 17
2 Mads Torchildsen, 14
3 Hans Torchildsen, 12
4 Rasmus Torchildsen, 9
5 Laurs Torchildsen, 6
 
3-142 Skifte 1/2 1687 Laurs Hansen klokker i Lundby, 793
1. kone Ingeborg Torchildsdatter
1 Hans Lauridsen, 18
2 Johanne Laursdatter, 20
2. kone Mette Lauritsdatter, 1. mand Niels Klocher, 0-136, død: 2-182
3 Niels Laursen, 11
4 Ingeborg Laursdatter, 13
3. enke Johanne Erichsdatter
5 Karen Laursdatter, 4
6 Mette Laursdatter, 3
 
3-143 Skifte 21/2 1687 Laurids Hansen, skrædder i Stensby, Kalvehave, 797
1. kone Kirsten Pedersdatter
1 Hans Larsen skrædder i Stensby
2 Kirsten Laursdatter = Peder Rasmussen i Stensby
2. enke Anne Pedersdatter
3 Peder Laursen
 
3-144 Skifte 4/3 1687 Jens Hansen Lodding, x år i Græsbjerg, Ørslev, 802
enke Kirsten Erichsdatter, børn
1 Karen Jensdatter, 19
2 Anne Jensdatter, 17
 
3-145 Skifte 9/3 1687 Sidsel Jensdatter, 34 år i Ørslev, 808
1. mand Laurs Rasmussen, 3-136
1 Laurs Laursen, 3
2 Mette Laursdatter, 9, værge morbror Oluf Jensen i Ørslev
2. enkemand Lyderich Laursen
 
3-146 Skifte 17/3 1687 Kirsten Pedersdatter, x år i Kragevig, Allerslev, 812
1. mand Peder Olufsen, 2-125
1 Birgitte Pedersdatter, 18
2 Karen Pedersdatter, 13, værge farbror Oluf Clausen i Kragevig
2. enkemand Jesper Pedersen i Kragevig
 
3-147 Skifte 9/4 1687 Kirsten Pedersdatter i Sønder Skovhuse, Øster Egesborg, 819
familie: 0-117
enkemand Gregorius Bruus, børn
1 Ellen Gregoriusdatter = Peder Pedersen i Røstofte
 
3-148 Skifte 11/4 1687 Hans Rasmussen i Smidstrup, Snesere, 823
enke Maren Axelsdatter, børn
1 Peder Hansen, myndig
2 Kirsten Hansdatter, 32 tjenende i København
3 Hermand Hansen, 16
4 Hans Hansen, 13
5 Niels Hansen, 10
værge farbror Oluf Rasmussen i Smidstrup
 
3-149 Skifte 15/4 1687 Kirsten Jensdatter i Røstofte, Øster Egesborg, 825
1. mand Laurs Jacobsen
1 Jacob Larsen i Fæby
2. enkemand Boe Pedersen, 4-52
2 Jens Boesen, 17
3 Peder Boesen, 15
4 Anne Boesdatter = Oluf Jensen Hoy i Ørslev
5 Sidsel Boesdatter
6 Karen Boesdatter, 14
værge farbror Peder Pedersen i Tolstrup
 
3-150 Skifte 18/4 1687 Anders Allephansen, 829
børn
1 Karen Andersdatter = Jens Pedersen, soldat i København
2 Ann? Andersdatter, ugift i København
2. enke Karen Hansdatter
3 Allephans Andersen i Prøstø Torp
3 Barbara Andersdatter, 20
4 Niels Andersen, 16
5 Søfren Andersen, 10
6 Anders Andersen, 7
Enken var gift før med Hermand
børn
Ulrich Hermandsen, boende i ?S?strup
 
3-151 Skifte 6/6 1687 Oluf Rasmussen i Stensby, Kalvehave, 831
enke Kirsten Hansdatter, barn
1 Dorthe Olufsdatter, 10 uger
værge morfar Hans Gregersen i Langebæk
 
3-152 Skifte 21/5 1687 Karen Bruusdatter i Sønder Mern, Mern, 835
enkemand Laurids Jensen, børn
1 Jens Laursen, 15
2 Ellen Laursdatter, 19
3 Maren Laursdatter, 12
 
3-153 Skifte 30/5 1687 Maren Bertelsdatter i Skovhuse, Skibinge, 839
enkemand Jens Ibsen Brandt, hans 2. kone Maren Hemmingsdatter, 5-3
børn
1 Else Jensdatter = Rasmus Pedersen i Kippinge på Falster
 
3-154 Skifte 4/6 1687 Peder Sørensen Brandt, hmd Skovhuse, Skibinge? 840
enke Maren Jensdatter, lavværge, trolovede fæstemand Rasmus Rasmussen
arvinger, søsterbørn
1 Anders Sørensen, myndig
2 Niels Sørensen, myndig
3 Søren Sørensen
4 Karen Sørensdatter
 
3-155 Skifte 4/6 1687 Willum Hendrichsen Møller og hustru Martha Gabrielsdatter i Stensby Mølle, Kalvehave, 843
1. kone Sidsel Jensdatter
1 Hendrich Willumsen møller i Tubæk Mølle, 4-87
2 Kone Mette Pedersdatter, 0-114
2 Willum Willumsen, 27
3 Morten Willumsen, 22
4 Jacob Willumsen, 20
4 Sidsel Willumsdatter = Erich Bertelsen i Stubbekøbing
3. enke Martha Gabrielsdatter, død nu
5 Gabriel Willumsen, 18
6 Mathias Willumsen, 15
7 Mette Willumsdatter, 13
 
3-156 Skifte 18/6 1687 Boe Ibsen i Dyrlev, Beldringe, 852
1. kone Ellen Laursdatter
1 Laurs Boesen, 30
2. enke Anne Pedersdatter, 6-230
2 Jep Boesen, 9
3 Maren Boesdatter, 11
4 Ellen Boesdatter, 1
værger faderens søskendebørn Boe Pedersen og Peder Pedersen i Røstofte
 
3-157 Skifte 18/6 1687 Michel Christophersen, 36 år i Udby, 857
enke Birgitte Rasmusdatter, barn
1 Maren Michelsdatter
værge farbror Oluf Christophersen i Udby
 
3-158 Skifte 22/6 1687 Anne Hemmingsdatter, 48 år i Udby, 862
familie: 3-171
enkemand Niels Olsen, 6-97
børn
1 Hans Nielsen
2 Ole Nielsen, 20
3 Niels Nielsen, 13
værger farbrødre Peder Olsen tredingsfoged i Udby og Morten Olsen i Grumløse
 
3-159 Skifte 9/7 1687 Oluf Rasmussen i Svindinge, Sværdborg, 867
enke Karen Hansdatter, lavværge, trolovede fæstemand Hans Jensen
enken er frugtsommelig og endnu ikke forløst
 
3-160 Skifte 9/7 1687 Ole Nielsen Boesen, 32 år i Udby, 871
enke Maren Christophersdatter, 4-182
lavværge, bror Ole Christophersen i Udby
børn
1 Christopher Olsen, 2½
2 Niels Olsen, 3 uger?
værge farbror Niels Nielsen i Udby
 
3-161 Skifte 12/7 1687 Anne Pedersdatter, x år i Bårse, 875
1. mand Christopher Jørgensen Bårse
1 Christopher Christophersen, 28
2 Maren Christophersdatter = Mads Jørgensen rytter
2. enkemand Jørgen Hansen Giøde, 5-149
3 Marie Jørgensdatter = Peder Jensen i Risby
 
3-162 Skifte 23/7 1687 Niels Pedersen Oder i Nørre Mern, Mern, 883
enke Karen Christensdatter, lavværge, trolovede fæstemand Rasmus Olufsen
børn
1 Oluf Nielsen, 17½
2 Kirsten Nielsdatter, 11½
 
3-163 Skifte 23/7 1687 Anne Baldtzersdatter, 37 år [Johan Tingskriver] i Ørslev, 888
enkemand Johan Christiansen Kraft, tingskriver til Stensby Ting, børn
1 Ellen Margrethe Johansdatter, 4
værger farbroder Wolff, feldbereder i København, svoger Johan Hagner, snedker på Vordingborg Slot
 
3-164 Skifte 2/8 1687 Niels Rasmussen Green i Roneklint, Jungshoved, 891, opslag 357, kendt, annepedersdatter 133
enke Karen Hansdatter, 6-49
lavværge, trolovede fæstemand Hemming Olsen
børn
1 Niels Rasmussen, 12
 
3-165 Skifte 4/8 1687 Anne Pedersdatter i Stavreby, Jungshoved, 895
enkemand Peder Lauridsen, børn
1 Hans Pedersen, får gården i fæste
2 Anne Pedersdatter = Peder Knudsen i Stavreby
3 Mette Pedersdatter
4 Bodil Pedersdatter
 
3-166 Skifte 4/8 1687 Else Rasmusdatter i Stavreby, Jungshoved, 897
enkemand Hans Pedersen, børn
1 Gunner? Hansen, 3
2 Bodil Hansdatter, 5
 
3-167 Skifte 13/8 1687 Jens Christensen, 43 år i Grumløse, Udby, 900
enke Johanne Nielsdatter, 6-62, lavværge Frands Nielsen
børn
1 Christen Jensen, 4
2 Niels Jensen, 3
3 Jens Jensen, 6 uger
værger farbrødre: Hans Christensen i Ring og Erich? Christensen i Grumløse
 
3-168 Skifte 10/8 1687 Inger Ibsdatter, 56 år i Ørslev, 905
enkemand Jens Rasmussen, 4-51
børn
1 Rasmus Jensen, 24
2 Niels Jensen, 14
3 Karen Jensdatter = Niels Christensen i Ørslev
4 Bodil Jensdatter, 16
 
3-169 Skifte 20/9 1687 Sidsel Povelsdatter i Faksinge, Beldringe, 909
enkemand Oluf Michelsen, 2-232
børn
1 Michel Olsen i Hastrup
2 Morten Olsen, 12
3 Karen Olsdatter = Peder Jensen i Hastrup
6 Bodil Olsdatter = Peder Pedersen i Teglstrup
4 Margrethe Olsdatter, 19
5 Kirsten Olsdatter, 18
 
3-170 Skifte 21/9 1687 Peder Søfrensen i Faksinge, Beldringe, 916
hos sin søn Søfren Pedersen i Faksinge
børn
1 Hans Pedersen, soldat
2 Søfren Pedersen i Faksinge
3 Anders Pedersen, 17
4 Johanne Pedersdatter, ?
5 Bodil Pedersdatter = Oluf Laursen i Faksinge
 
3-171 Skifte 26/9 1687 Laurids Joensen Schougaard, 70 år i Grumløse, Udby, 920
afdød kone Bodil Nielsedatter, 2-118
hos søn Niels Lauridsen i Grumløse
hans søskende
1 Bodil Joensdatter, 2-221 = Peder Olsen i Lundby
2 Ingeborg Joensdatter = Hemming Niels Torchelsen i Udby, begge døde
a Hemming Hemmingsen i Skallerup
b Anne Hemmingsdatter, død, 3-158 = Niels Olsen i Udby, børn
1 Oluf Nielsen, 20
2 Niels Nielsen, 14, begge hos faderen i Udby
c Johanne Hemmingsdatter i Udby = Hendrich væver, ibid, begge døde, barn
1 Birgitte Hendrichsdatter = Niels Nielsen
3 Karen Joensdatter, 1-46 = Peder Jyde i Udby, begge døde
a Peder Pedersen Jyde i Dyrlev
b Eile Laursdatter = Jacob Olsen i Kræmmervænge
halvbror
4 Niels Joensen i Endegårde, død
a Peder Nielsen i Skovhuse

til toppen


Bog 4: 1688-1697, 1-271

4-1 Skifte 4/7 1688 Ole Pedersen i Hastrup, Beldringe, 49
enke Inger Jensdatter, 4-191
børn
1 Ole Olsen i Hastrup
2 Hans Olsen, død
a Kirsten Hansdatter, 6
 
4-2 Skifte 11/7 1688 Kirsten Nielsdatter, x år i Knudsby, Vordingborg, 51
1. mand Hans
1 Peder Hansen i Næs
2 Povel Hansen i Stuby
3 Maren Hansdatter = Morten Rasmussen i Næs
2. enkemand Rasmus Nielsen, 4-85
 
4-3 Skifte 15/7 1688 Sidsel Rasmusdatter i Kastelev, Sværdborg, 56
familie: 0-83
1. mand Rasmus Hansen, 3-36
1 Bente Rasmusdatter = Torchild Olsen i Øster Vindinge
2 Karen Rasmusdatter = Hans Olsen i Kastelev
3 Bodil Rasmusdatter, trolovede fæstemand Laurids Søfrensen i Øster Vindinge
4 Anne Rasmusdatter, 21
værge farbrødre Christopher Hansen og Laurids Hansen i Knudsby
 
4-4 Skifte 19/4 1688 Peder Sørensen i Røstofte, Øster Egesborg, 62
enke Maren Jensdatter, lavværge, bror Anders Jensen
børn
1 Jens Pedersen, 17
2 Søren Pedersen, 10
3 Maren Pedersdatter, trolovet med Willum Willumsen Møller i Stensby Mølle
4 Kirsten Pedersdatter, 20
5 Sophie Pedersdatter, 16
6 Anne Pedersdatter, 14
7 Cathrine Pedersdatter, 12
 
4-5 Skifte 31/8 1688 Christen Jensen Skrædder, x år i Vordingborg, 87
enke Giertrud Pedersdatter, 4-83
lavværge Rasmus Boesen
søster Anne Jensdatter, død
a Hans Pedersen i Udby
b Peder Christensen i Svallerup
Christen Jensen i Tjørnemark
jeg opgiver dette skifter
 
4-6 Skifte 28/10 1688 Oluf Nielsen Smid i Skuderup, Øster Egesborg, 91
børn, 1-89, 1-90
1 Eiler Olsen, 20
2 Peder Olsen, 17
3 Kirsten Olsdatter, 23
4 Mette Olsdatter, 21
 
4-7 Skifte 3/11 1688 Christen Andersen Jyde og Anne Laursdatter i Teglstrup, Udby, 92
børn
1 Mette Christensdatter = Oluf Olsen i Hastrup
der er mere!
 
4-8 Skifte 23/1 1689 Niels Andersen og hustru Ellen Hansdatter i Kastelev, Sværdborg, 104
børn
1 Laurits Nielsen, død
a Jens Lauridsen, 9
værge stedfar Torchild Olufsen i Øster Vindinge
2 Povel Nielsen, 14
3 Anne Nielsdatter, 18
værge morbror Hemming Hansen i ?borg
 
4-9 Skifte 28/2 1689 Hans Pedersen i Kastrup, 108
1. kone Maren Hansdatter, 3-49
1 Oluf Hansen, 6
2. enke Bodil Jensdatter
2 Anne Hansdatter, 4
3 Maren Hansdatter, 2
 
4-10 Skifte 2/3 1689 Niels Jensen Dyhr i Endegårde, Skibinge, 112
enke Margrethe Olufsdatter, lavværge bror Mogens Olufsen i Egebjerg
børn
1 Anne Nielsdatter = Hemming Nielsen
 
4-11 Skifte 2/3 1689 Hans Rasmussen, hmd i Endegårde, Skibinge, 115
enke Maren Rasmusdatter, barn
1 Rasmus Hansen, 16
værge morbror Oluf Rasmussen
 
4-12 Skifte 2/3 1689 Jens Pedersen i Bårse, 118
kirkebog: Jens Pedersen Bødker, 63 ?
enke Elisabeth Nielsdatter, barn
1 Peder Jensen, 7
værge morbror Peder Nielsen i Bårse
 
4-13 Skifte 2/3 1689 Ellen Jensdatter, x år i Bårse, 121
enkemand skrædder Christen Christensen, børn
1 Jens Christensen, 4
2 Niels Christensen, 3
 
4-14 Skifte 11/3 1689 Maren Erichsdatter i Ring, Hammer, 125
enkemand Christopher Pedersen, 5-33, 5-76?
 børn
1 Niels Christophersen, 7
2 Peder Christophersen, 2
3 Dorthe Christophersdatter, 4
værge moders farbror Hans Mortensen, skrædder i Ring
 
4-15 Skifte 15/3 1689 Laurits Nielsen Brun i Vester Egesborg, 128
enke Sidsel Olufsdatter, lavværge bror Ingvor Olsen
børn
1 Jens Laursen
2 Niels Laursen
3 Rasmus Laursen
4 Ellen Laursdatter
 
4-16 Skifte 19/3 1689 Lisbeth Pedersdatter i Knudsby, Vordingborg, 130
1. mand
1 Christen Jensen, 15
2 Peder Jensen, 11, værge Jens Hansen Møller i Lundby
2. enkemand hmd Jens Peder Nielsen
1 Anne Jensdatter, 1½
 
4-17 Skifte 25/3 1689 hmd Oluf Hansen Gram og hustru Anne Nielsdatter i Endegårde, Skibinge, 133
hans børn
1 Peder Olsen, myndig
2 Kirsten Olufsdatter, 22
hendes børn
1 Niels Nielsen i Endegårde
2 Hans Nielsen, 23
3 Hans Michelsen?, 20
4 Bodil Nielsdatter, 25
 
4-18 Skifte 27/3 1689 Jens Ibsen Stahr? 60 år i Ugledige, Allerslev, 135
enke Anne Olufsdatter, børn
1 Peder Jensen, der havde halvgård
2 Rasmus Jensen, 28
3 Niels Jensen, 27
4 Morten Jensen, 26
5 Jep Jensen, 19
6 Laurs Jensen, 17
7 Hans Jensen, 15
8 Anne Jensdatter, 25
9 Karen Jensdatter, 20
 
4-19 Skifte 28/3 1689 Bodil Espensdatter i Kastelev, Sværdborg, 137
familie: 2-143
enkemand Oluf Hansen, barn
1 Hans Olufsen i Kastelev
 
4-21 Skifte 23/4 1689 Maren Nielsdatter i Roneklint, Jungshoved, 141
enkemand Anders Olufsen, hans 1. kone Johanne Olufsdatter, 2-46 ?
barn
1 Else Andersdatter, 7
værge halvbror Niels Andersen i Bårse?
 
4-22 Skifte 23/4 1689 Anne Olufsdatter i Roneklint, Jungshoved, 143
enkemand Hans Pedersen, 6-34
børn
1 Hemming Hansen, 17
2 Rasmus Hansen, 10
3 Jens Hansen, 7
4 Ellen Hansdatter, 14
5 Sophie Hansdatter, 3
værge morfar Oluf Hemmingsen
 
4-23 Skifte 27/5 1689 Knud Olsen Brems og hans salige hustru Maren Hansdatter i Stensby, Kalvehave, 148
ingen livsarvinger
hans søskende
1 Jens Olsen
2 Kirsten Olsdatter, død
a Jens Rasmussen, myndig
b Lars Rasmussen, myndig
3 Karen Olsdatter, død, myndige børn
a Inger Madsdatter
b Oluf Madsen
c Niels Madsen
halvsøster
4 Dorthe Olufdatter = Hans Christensen i Gederød
konens søn
1 Hans Jeppesen i Stensby
 
4-24 Skifte 14/6 1689 Anders Olufsen, træskomand i Vordingborg, 152
enke Karen Andersdatter
bror
1 Jens Olufsen i et hus i Langebæk
 
4-25 Skifte 5/7 1689 Hans Hansen Stage i Smidstrup, 155
enke Sophie Andersdatter, 5-8, lavværge og søn Anders Hansen
børn
1 Anders Hansen Stage i Snertinge
 
4-26 Skifte 6/7 1689 Kirsten Pedersdatter i Fæby, Ørslev, 161
enkemand Jens Nielsen Hass børn
1 Peder Jensen Hass, Ørslev
2 Oluf Jensen Hass, Ørslev
3 Maren Jensdatter = Rasmus Pedersen i Grumløse
4 Dorthe Jensdatter = Peder Hansen i Udby
5 Sidse Jensdatter, børn
a Laurs Laursen, 3
b Mette Laursdatter, 6
6 Karen Jensdatter = Jens Madsen, hmd i Grumløse
7 Bodil Jensdatter = Jacob Larsen i Fæby
 
4-27 Skifte 9/7 1689 Maren Hansdatter i Vordingborg Mølle, 167
enkemand Hans Andersen møller, børn
1 Adam Hansen, 17
2 Niels Hansen, 15
3 Jep Hansen, 12
4 Espen Hansen, 10
værge farbror Jacob Andersen i Grumløse
 
4-28 Skifte 30/7 1689 Sidsel Pedersdatter, Vordingborg Slot, 171
enkemand Johan Henrich Hofner børn
1 Jørgen Hofner, 6½
2 Peder Hofner, 4½
3 Johan Wulf Hofner, 2½
værge farbror Jørgen Henrich Hofner, borger og dommer i København
 
4-29 Skifte 30/8 1689 Oluf Pedersen i Skovhuse, Øster Egesborg?, 175
enke Kirsten Povelsdatter, familie: 2-210
børn
1 Rasmus Olsen i Stavreby?
2 Peder Olsen, 22, har halvgård med moderen
3 Anders Olsen, 20
4 Morten Olsen, 16
5 Søfren Olsen, 14
 
4-30 Skifte 2/9 1689 Dorthe Pedersdatter, x år i Tjørnehoved, Allerslev, 178
enkemand Hans Pedersen, børn
1 Søfren Hansen, 11
2 Elsebeth Hansdatter, 9
3 Maren Hansdatter, 7
4 Oluf Hansen, 4
5 Kirsten Hansdatter, ½
værge farfar Peder Sørensen i Gederød, 4-63
 
4-31 Skifte 9/19 1689 Rasmus Hemmingsen i Ring, Hammer, 180
enke Anne Tønnesdatter, familie: 3-124, lavværge Tønne Pedersen i Hammer, død: 6-69
børn
1 Hemming Rasmussen, 15
2 Tønne Rasmussen, 11
3 Morten Rasmussen, 4
værge farbror Peder Hemmingsen i Snesere
 
4-32 Skifte 10/10 1689 Hemming Laursen i Sallerup, Køng, 184
enke Birgitte Jensdatter, børn
1 Ellen Hemmingsdatter, 10
2 Anne Hemmingsdatter, 6½
3 Karen Hemmingsdatter, 4
værger mandens brodersønner Laurits Nielsen og Mads Nielsen, begge i Kostræde
 
4-33 Skifte 5/11 1689 Birgitte Mortensdatter i Ring, Hammer, 192
1. mand Knud Jensen, 0-77
1 Morten Knudsen, rytterbonde i Brøderup
2 Karen Knudsdatter = Anders Pedersen i Ring
3 Bodil Knudsdatter = Peder Lauridsen i Ring
4 Susanne Knudsdatter
5 Lisabeth Knudsdatter = Hans Madsen, hmd
2. mand Jens Nielsen Kiøllebech, 3-105
6 Niels Jensen, 14
7 Dorthe Jensdatter
8 Birgitte Jensdatter
9 Mette Jensdatter
 
4-34 Skifte 4/12 1689 Morten Hansen, som boede og døde hos Jep Ibsen i Smidstrup, 196
enke Ellen Knudsdatter, lavværge Jep Ibsen
børn
1 Hans Mortensen, ½
værge farbror Vittus Drige?
 
4-35 Skifte 9/1 1690 Ludsie Pedersdatter på Langø, Kalvehave, 199, opslag 76, kendt, maren kirstine christensen, nr 434
1. mand Povel Nielsen, 2-88
1 Niels Povelsen i Tågeby
2 Peder Povelsen i Viemose
3 Else Povelsdatter = Oluf Michelsen i Viemose
4 Johanne Povelsdatter, 22
2. enkemand Peder Mortensen, 6-131
 
4-36 Skifte 10/1 1690 Peder Hansen i Stuby, Kastrup, 205
enke Kirsten Rasmusdatter, børn
1 Hendrich Pedersen, 7
2 Rasmus Pedersen, 4
3 Hans Pedersen, 2
4 Karen Pedersdatter, ½
 
4-37 Skifte 29/1 1690 Hans Olsen i Neder Vindinge, Kastrup, 208
1. kone Anne Jensdatter, 3-30
2. enke Maren Jeffursdatter??
1 Karen Hansdatter, 3
2 Oluf Hansen, 3/4
værge morbror Jeffurs Pedersen Grummersen i Næs
 
4-38 Skifte 5/2 1690 Kirsten Laursdatter i Stensby, Kalvehave, 211
enkemand halvbonde Peder Rasmussen, børn
1 Rasmus Pedersen, 13
2 Maren Pedersdatter, 17
værge morbror Peder Lauridsen i Stensby
 
4-39 Skifte 6/2 1690 Bodil Rasmusdatter i Næs, Kastrup, 214
enkemand Anders Christophersen, børn
1 Hans Andersen, 11
2 Christoffer Andersen, 6
3 Sidsel Andersdatter, 4
4 Karen Andersdatter, 2
værge morfar Rasmus Lauridsen
 
4-40 Skifte 1/3 1690 Niels Pedersen Konge i Nørre Mern, Mern, 216
1. kone
1 Peder Nielsen i Nørre Mern
2 Rasmus Nielsen i Sønder Mern
3 Niels Nielsen, ½gmd i Nørre Mern
4 Maren Nielsdatter, 23
2. enke Ludzie Olufsdatter
5 Oluf Nielsen, 15
6 Hemming Nielsen, 12
7 Hans Nielsen, 9
8 Ludzie Nielsdatter, 20
9 Anne Nielsdatter, 7
10 Kirsten Nielsdatter, 3½
 
4-41 Skifte 4/3 1690 Niels Rasmussen i Ambæk, Jungshoved, 221
enke Birgitte Pedersdatter, 5-59
lavværge, fæstemand Peder Hansen, hmd
børn
1 Birgitte Nielsdatter, 7
værge farbror Hemming Rasmussen i Skovhuse og Hans Rasmussen
 
4-42 Skifte 4/3 1690 Anne Sørensdatter, 24 år i Bårse, 224
familie: 4-132
enkemand Hans Bendtsen, familie: 4-155, 2. kone: Ellen Christensdatter, 7-45
barn
1 Anne Hansdatter, 3
værge morfar Søfren Hansen i Stensby
 
4-43 Skifte 4/3 1690 Bodil Lauridsdatter i Hastrup, Beldringe, 227
enkemand Niels Hemmingsen, hans 1. kone Kirsten Andersdatter, 1-36
børn
1 Hemming Nielsen, 13
2 Peder Nielsen, 8
3 Johanne Nielsdatter, 6
4 Kirsten Nielsdatter, 4
værge hendes halvbror Jep Pedersen og Peder Boesen i Kalvehave
 
4-44 Skifte 13/3 1690 Lisbeth Hansdatter i Kostræde, Køng, 228
enkemand Mads Pedersen, 1. kone Kirsten Lauridtsdatter, 3-16, død: 4-50
barn
1 Hans Madsen, 3½
 
4-45 Skifte 29/3 1690 Oluf Rasmussen Stigsen i Sønder Skovhuse, Øster Egesborg, 231
1. kone, 2-214
1 Hans Olufsen, 20
2 Rasmus Olufsen, 14
2. enke Karen Madsdatter
3 Johanne Rasmusdatter, 7
 
4-46 Skifte 14/4 1690 Jørgen Hansen i Vester Egesborg, 235
enke Karen Pedersdatter, børn ?
 
4-47 Skifte 25/4 1690 Christen Carsten Danielsen, ungkarl i Udby, 237
broderbørn
1 Hans Søfrensen i Lundby
2 Rasmus Søfrensen, tjenende i Neder Vindinge
3 Jørgen Søfrensen, tjenende i Kastrup
4 Peder Søfrensen
5 Hans Søfrensen, 12
6 Anne Søfrensdatter
7 Maren Søfrensdatter
 
4-48 Skifte 3/5 1690 Karen Madsdatter i Stavreby, Jungshoved, 240
1. mand
1 Laurits Hemmingsen i Bønsvig
2 Maren Hemmingsdatter = Anders Pedersen i Stavreby
2. enkemand Peder Hansen Holm, gårdfæster
2 Hans Pedersen i Bønsvig
 
4-49 Skifte 8/5 1690 Frands Pedersen og hustru i Ring, Hammer, 242
5 børn, ingen havne
morbror Niels Mathiesen, borger og bødker i Vordingborg, som har taget 2 børn til sig
1 Maren Frandsdatter, 1½
2 Mathias Frandsen, 4
hvad med de 3 andre?
 
4-50 Skifte 9/5 1690 Mads Pedersen i Kostræde, Køng, 244
1. kone, 3-16, 2. kone Lisbeth Hansdatter, 4-44
enke, barn
1 Hans Madsen, 3½
værge Niels Olufsen i Kostræde
 
4-51 Skifte 15/5 1690 Jens Rasmussen i Ørslev, 247
1. kone Inger Ibsdatter, 3-168
1 Rasmus Jensen, 27
2 Niels Jensen, 17
3 Karen Jensdatter = Niels Christensen i Ørslev
4 Bodil Jensdatter, 19
2. enke Kirsten Pedersdatter
5 Inger Jensdatter, 10
værge morbror Laurids Pedersen i Teglstrup
 
4-52 Skifte 19/5 1690 Boe Pedersen i Røstofte, Øster Egesborg, 252
1. kone Kirsten Jensdatter, 3-149
1 Jens Boesen, 26
2 Peder Boesen, 18, værge farbror Peder Pedersen i Røstofte
3 Anne Boesdatter = Oluf Jensen Hoy i Ørslev
4 Sidsel Boesdatter, 2. del, 19 = Hans Lydich i Ørslev
5 Karen Boesdatter, 17
2. enke Mette Rasmusdatter
 
4-53 Skifte 23/5 1690 Peder Hansen i Udby, 260
enke Dorthe Jensdatter
hans søster
1 Kirsten Hansdatter = Niels Gullmand i Bakkebølle
 
4-55 Skifte 28/5 1690 Anne Rasmusdatter i Ornebjerg, Kastrup, 265
enkemand Ole Jensen, ingen livsarvinger
søskende, 0-137
1 Espen Rasmussen i Ornebjerg
2 Knud Rasmussen, død, børn
a Rasmus Knudsen i Stensbjerg?
b Maren Knudsdatter = Hans Steffensen i Ornebjerg
c Karen Knudsdatter = Jens Pedersen i Næs
3 Johanne Rasmusdatter, steddatter Karen Madsdatter = Morten Søfrensen Jyde i Allerslev
 
4-56 Skifte 31/5 1690 Anders Tuesen, x år i Knudsby, Vordingborg Land, 267
1. kone Anne Pedersdatter
1 Hans Andersen, 28
2 Anne Andersdatter, 29
2. enke Mette Hansdatter
1 Giert Andersen, 20
2 Rasmus Andersen, 14
3 Niels Andersen, 9
4 Lisbeth Andersdatter, 4
værge Christopher Tuesen i Knudsby
 
4-57 Skifte 12/7 1690 Oluf Hansen, Auktion i Stuby, Kastrup, 273
salige Morten Pedersen møller i Langebæk Mølle, skifte 1677, kendt, se annepedersdatter, 494
børn
1 Bodil Mortensdatter
farbror Lars Pedersen Børring i Langebæk Mølle
 
4-58 Skifte 13/7 1690 Laurids Sørensen Jyde, hmd i Remkolde, Sværdborg, 277
enke Karen Rasmusdatter, lavværge, trolovede fæstemand Peder Pedersen
børn
1 Søren Laursen, 13
2 Karen Laursdatter, 7
3 Anne Laursdatter, 5
 
4-59 Skifte 25/7 1690 Gundil Boesdatter i Skuderup, Øster Egesborg, 278
enkemand Niels Laursen, barn
1 Laurs Nielsen, ½
 
4-60 Skifte 26/7 1690 Søren Ovesen Næs, Kastrup, 280
enke Maren Mortensdatter, lavværge, trolovede fæstemand Peder Laursen Lerche
børn
1 Oluf Sørensen
2 Ellen Sørensdatter
 
4-61 Skifte 27/7 1690 Anders Andersen i Dyrlev, Beldringe, 283
enke Anne Jensdatter, børn
1 Povel Andersen i Dyrlev
2 Peder Andersen Hald i Fæby, 3-137, 4-173, 4-221, 5-182
3 Ingvor Andersen, 21
4 Maren Andersdatter = Bertel Søfrensen i Dyrlev
5 Inger Andersdatter = Jens Hansen i Dyrlev
 
4-62 Skifte 2/8 1690 Karen Hansdatter i Faksinge, Beldringe, 287
enkemand Niels Hansen
 
4-63 Skifte 2/8 1690 Peder Sørensen, 77 år i Gederød, Allerslev, 289
enke Kirsten Hansdatter, børn
1 Hans Pedersen i Tjørnehoved
2 Ludzie Pedersdatter = Christen Jensen Brichmand i Tjørnehoved
 
4-64 Skifte 2/9 1690 Peder Hansen, Røttinge, Øster Egesborg, 293
enke Maren Roufsdatter i Stenstrup, lavværge, trolovede, fæstemand Andreas Mogensen
børn
1 Rasmus Pedersen, 25
2 Sidsel Pedersdatter, 24 =Oluf Mogensen i Stenstrup
3 Hans Pedersen, 19, tjenende i Skovhuse
4 Maren Pedersdatter, 14
 
4-65 Skifte 26/9 1690 Anne Rasmusdatter i Ørslev, 298
enkemand Jens Hendrichsen, familie: 3-74
børn
1 Rasmus Jensen, 5
2 Anne Jensdatter, 4
3 Mette Jensdatter, 3
 
4-66 Skifte 28/10 1690 Oluf Jensen i Ornebjerg, Kastrup, 301
søskende
1 Torchild Jensen, død, børn, 3-132
a Jens Torchildsen, 24
b Oluf Torchildsen, 13
c Karen Torchidsdatter, 20
d Maren Torchildsdatter, 18
2 Karen Jensdatter, død = Esben Olsen i Ornebjerg
a Johanne Esbensdatter = Peder Jyde i Kastrup
3 Ellen Jensdatter, død = Jep Madsen i Skaverup, 2-31
a Jens Jepsen i Sværdrup
b Mads Ibsen, ibid
c Peder Ibsen, ibid
d Maren Jepsdatter
f Kirsten Ibsdatter
g Ludzie Ibsdatter
 
4-67 Skifte 8/11 1690 Hans Olsen i Grumløse, Udby, 315
enke Kirsten Rasmusdatter, 8-36
børn
1 Hans Hansen, 1½, tvilling
2 Bendt Hansen,1½, tvilling
3 Anne Hansdatter, 11
4 Lisbeth Hansdatter, 8
5 Margrethe Hansdatter, 5
værge moderens stedfar Oluf Nielsen i Mern?
 
4-68 Skifte 14/11 1690 Jørgen Nielsen i Bønsvig, Jungshoved, 323
enke Kirsten Knudsdatter, 5-86
lavværge, trolovede fæstemand Peder Rasmussen
børn
1 Peder Jørgensen, 22
2 Maren Jørgensdatter = Morten Pedersen i Bønsvig, nu Tolstrup
 
4-69 Skifte 14/11 1690 Niels Madsen Gram i Stenstrup, Jungshoved, 327
enke Bodil Eriksdatter, 4-152
lavværge, trolovede fæstemand Niels Lauridsen Brand, 4-92
børn
1 Erich Nielsen, 16
2 Mads Nielsen, 9
3 Rasmus Nielsen, 6
4 Oluf Nielsen, 3
5 Bodil Nielsdatter, 14
6 Ellen Nielsdatter, 12
7 Karen Nielsdatter, 3 uger
 
4-70 Skifte 30/1 1691 Karen Jacobsdatter i Remkolde, Sværdborg, 333
enkemand Hans Christophersen Wrang, familie: 4-221, død: 6-84
børn
1 Jacob Hansen, 7
2 Bodil Hansdatter, 4
3 Anne Hansdatter, 2
værge farfar Christopher Rasmussen i Remkolde og morbror Peder Jacobsen i Dyrlev
 
4-71 Skifte 5/2 1691 formynderskab for skipper Bertil Hemmingsen i ..... i Langebæk, Kalvehave, 342
jeg anmelder Skipper Bertil Hemmingsen i ?, anmeldt af Jacob Jørgensen og Laurits Jørgensen i Langebæk og Hans Mortensen i Rytseberggården værende formynder for min hustrus salige søsters børns ..., som boende og døde i Langebæk,
deres far Jørgen Hemmingsen skrædder og 2 drengebørn: Jørgen Jørgensen og Hemming Jørgensen, og en pige Karen Jørgensdatter
 
4-72 Skifte 14/2 1691 Maren Andersdatter i Dyrlev, Beldringe, 343
1. mand Ingvor Jacobsen, 3-53
1 Jacob Ingvorsen, 9
2 Anne Ingvorsdatter, 7
2. enkemand Bertel Sørensen, 5-109
1 Søren Bertelsen, 5
 
4-73 Skifte 14/2 1692 Kirsten Mortensdatter, 84 år i Ammendrup, Allerslev, 346
børn
1 Margrethe Jensdatter = Jørgen Hansen Giøde i Bårse
2 Maren Jensdatter = Laurs Hansen Kulling? i Ugledige
datterbørn
3 Jens Nielsen, tjenende i Ugledige
4 Anne Olufsdatter = Knud Olsen i Ugledige
2. enkemand Knud Olsen
 
4-74 Skifte 14/2 1691 Søren Pedersen Dyrlev, Beldringe, 348
enke Anne Hansdatter, 6-125
børn
1 Jens Sørensen, 8
2 Peder Sørensen, 5
 
4-75 Skifte 24/2 1691 Jens Jensen i Vester Egesborg, 350
1. kone Inger
1 Thomas Jensen, 14
2 Jeppe Jensen, 10
3 Søfren Jensen, 9
værge farbror Søren Jensen i Vester Egesborg
2. enke Bodil Michelsdatter, familie: 5-51, lavværge, ægtemand Hans Eliasen
4 Ingeborg Jensdatter, 4
5 Margrethe Jensdatter, 1½
værge morfar Michel Laursen i Vester Egesborg
 
4-76 Skifte 24/2 1691 Niels Jensen Jyde i Vester Egesborg, 354
enke Maren Rasmusdatter, lavværge, stedfar Ingvor Olsen, tredingsfoged
børn
1 Jens Nielsen, 5
2 Rasmus Nielsen, 2
3 Karen Nielsdatter, 8
 
4-77 Skifte 24/2 1691 Karen Rasmusdatter i Vester Egesborg, 358
enkemand Rasmus Laursen, barn
1 Maren Rasmusdatter, 10 uger
værge farfar Rasmus Larsen?
 
4-78 Skifte 7/3 1691 Christen Christensen, skrædder i Bakkebølle?, 361
enke Ingeborg Clausdatter, lavværge, bror Jens Clausen
børn
1 Niels Christensen, 4
2 Ellen Christensdatter, 3
3 Karen Christensdatter, 5 uger
værge morbror Jens Christensen
 
4-79 Skifte 21/3 1691 Peder Mortensen, hmd i Lundby, 363
enke Karen Hansdatter, lavværge Hans Mortensen i Lundby
børn
1 Morten Pedersen, 2
værge morbror Hemming Povelsen i Stuby
 
4-80 Skifte 22/3 1691 Cathrine Jacobsdatter i Lundby, 364
1. mand
1 Cathrine Søfrensdatter
værge afdødes søsters mand Willum Boesen
2 afgangne Hans Mortensen
 
4-81 Skifte 23/3 1691 Diderich Hansen i Lekkende, Øster Egesborg, 366
enke Anne Nielsdatter, barn
1 Niels Diderichsen, ungkarl, myndig
2 Kirsten Diderichsdatter, 19
 
4-82 Skifte 26/3 1691 Niels Hansen, x år smed ungkarl i Nygårds Mølle, Vordingborg Land, 368
 
4-83 Skifte 27/3 1691 Giertrud Pedersdatter i Vordingborg, 373
1. mand Christen Jensen Skrædder, 4-5
2. enkemand Peder Olsen Kaare
søskende
1 Hans Krog i Nørre Udby (Jørgen Pedersen Krog?)
2 Jørgen Pedersen, død, børn
a Anne Jørgensdatter
b Sidsel Jørgensdatter
c Mette Jørgensdatter
d Valdborg Jørgensdatter
3 Niels Pedersen, død
a Peder Nielsen
b Karen Nielsdatter = Jens Nielsen i Køng Gårde
4 Karen Pedersdatter
 
4-84 Skifte 28/3 1691 Hans Olsen, 42 år smed i Ugledige, Allerslev, 377
børn
1 Oluf Hansen, 3
2 Mette Hansdatter, 11
værger Niels Pedersen i Allerslev, Niels Pedersen i Ugledige og Peder Nielsen Holm i Ammendrup
 
4-85 Skifte 30/5 1691 Rasmus Nielsen, x år i Knudsby, Vordingborg, 386
1. kone Kirsten Nielsdatter, 4-2
2. enke Maren Simonsdatter, trolovede fæstemand Enevold Christensen, familie: 1-58
søskendebørn
1 Maren Nielsdatter
a Hans Hemmingsen Vrang i Neder Vindinge
b Johanne Hemmingsdatter = Mads Povelsen i Køngø
c Jens Hansen
1 Ellen Nielsdatter
a Peder Rasmussen i Kastrup
 
4-86 Skifte 15/6 1691 Anders Michelsen i Over Vindinge, Sværdborg, 388
1. kone Karen Hansdatter, 3-91
2. enke Ellen Laursdatter, 4-248, 7-209
lavværge far Laurs Jensen i Skovhuse
arvinger: broder Christen Lauridsen og søster i Haffelbjerg sogn i Jylland
 
4-87 Skifte 11/7 1691 Hendrich Willumsen, møller i Tubæk Mølle, Skibinge, 397
enke Sidsel Eliasdatter, hendes 1. mand Jørgen Jensen, 3-83, 4-141
lavværge Elias Christophersen i Præstø
søskende, deres far Willum Henrichsen, 3-155
1 Willum Willumsen møller i Stensby Mølle
2 Morten Willumsen mølle i Kongsted Mølle
3 Jacob Willumsen, på Tubæk Mølle
4 Garbiel Willumsen, møllersvend på Tryggevælde Mølle
4 Mathias Willumsen, 21 i København
5 Sidse Willumsdatter = Erich Jacobsen i Stubbekøbing
6 Mette Willumsdatter, 13
 
4-88 Skifte 23/7 1681 Povel Pedersen i Sageby, Mern?, 405
enke Sidsel Hemmingsdatter, børn
1 Rasmus Povelsen, myndig
2 Laurs Povelsen, 11
3 Peder Povelsen, 8
4 Anne Povelsdatter, 13
 
4-89 Skifte 13/7 1691 Anders Hansen, gmd i Lundby, 408
enke Anne Olufsdatter, 4-121
børn
1 Hans Andersen, 5
2 Bodil Andersdatter, 3
værge Hans Hansen i Grumløse
 
4-90 Skifte 21/7 1691 Rasmus Nielsen, bødker og hustru Bodil Nielsdatter i Smidstrup, Jungshoved, 411
familie: 4-219
børn
1 Niels Rasmussen i Roneklint
2 Peder Rasmussen i Bønsvig
3 Sidsel Rasmusdatter = Jacob Rasmussen i Skovhuse
4 Karen Rasmusdatter, 20
 
4-91 Skifte 25/7 1691 Peder Madsen, 50 år smed i Bårse, 415
1. kone Bodil Andersdatter, 3-56
1 Claus Pedersen, 13
2 Anne Pedersdatter, 9
2. enke Kirsten Bendsdatter, familie: 4-155, hendes 2. mand Jens Hansen: 6-129
værge Bendt Jensen i Bårse, Christen Tønnesen og Peder Bendsen i Bårse
 
4-92 Skifte 28/7 1691 Niels Lauridsen Brand i Stenstrup, Jungshoved, 421
se 4-69
enke Bodil Erichsdatter, 4-152, trolovede fæstemand Jens Olsen
arvinger
1 Rasmus Brand i Bønsvig
2 Maren Laursdatter = Anders Mogensen i Stenstrup
3 Kirsten Laursdatter = Jens Drejer i Skibinge
hans egne søskende
4 Jacob Laursen, 30
5 Maren Laursdatter, 20
halvsøster på moders side
Karen Rasmusdatter, 17
Anne Rasmusdatter, 16
 
4-93 Skifte 30/7 1691 Peder Knudsen og hustru Mette Nielsdatter i Faksinge, Beldringe, 426
børn
1 Albert Pedersen, 12
2 Maren Pedersdatter, 10
værge moders søsters mand Jep Svendsen i Bårse og Niels Pedersen
 
4-94 Skifte 5/9 1691 Karen Jensdatter i Faksinge, Beldringe, 432
enkemand Jep Pedersen, børn
1 Jens Ibsen, 16, 5-101
2 Morten Ibsen, 13
3 Hans Ibsen, 8
4 Ellen Ibsdatter = Hans Laursen, rytterbonde i Grumløse
5 Karen Ibsdatter, 18
 
4-95 Skifte 18/9 1691 Mette Jensdatter i Græsbjerg, 438
enkemand Hans Olsen Piil, barn
1 Jens Hansen, 10
værge farbror Peder Olsen Piil i Vestenbæk
 
4-96 Skifte 23/10 1691 Peder Hemmingsen på Langø, Kalvehave, 440
1. kone Kirsten Pedersdatter, 2-190
1 Hemming Pedersen
2 Laurits Pedersen
3 Rasmus Pedersen
2. enke Kirsten Hemmingsdatter, 6-3
4 Kirsten Pedersdatter, 9
5 Lucie Pedersdatter, 6, kendt, Jens Larsen ander
6 Maren Pedersdatter, 4
 
4-97 Skifte 23/10 1691 Lars Jørgensen Jordan i Langebæk, Kalvehave, 445
enke Anne Nielsdatter, 6-299
børn
1 Jørgen Laursen, 10
2 Peder Laursen, 7
3 Ellen Laursdatter, 9
4 Maren Laursdatter, 5
5 Anne Laursdatter, 3
værge farbror Jacob Jørgensen i Langebæk
 
4-98 Skifte 4/12 1691 Oluf Ibsen i Sallerup, Køng, 448
enke Dorthe Olsdatter, hendes 1. mand Rasmus Christensen, 3-25
lavværge bror Boe Olsen
børn
1 Rasmus Olsen, 7
2 Mette Olsdatter, 5
værge morbror Jens Olsen i Kostræde
 
4-99 Skifte 4/2 1692 Morten Hansen Krog i Øster Egesborg, 453
familie: 2-171
enke Lucie Madsdatter, død 6-11
børn
1 Hans Mortensen, 11
2 Laurs Mortensen, 8
3 Mads Mortensen, 3½
værger farbrødre Hemming Hansen Krog og Peder Hansen Krog i Tolstrup og Niels Hansen Krog i Røstofte
 
4-100 Skifte 5/2 1692 Sidse Joensdatter i Sallerup, Køng, 457
familie: 1-46
1. mand Hemming Larsen?
1 Ellen Hemmingsdatter, 12
2 Anne Hemmingsdatter, 9
3 Karen Hemmingsdatter, 6
2. enkemand Povel Povelsen
værge morbror Hans Joensen i Knudsby og farbrorsønner Laurs Nielsen i Kostræde, Christen Olsen i Kastelev,..
 
4-101 Skifte 15/2 1692 Melchior Michiorsen i Lundby, 467
matrone Margrethe Frandsdatter, lavværge, Jacob Gad i Køngø.
børn
1 Søren Melchiorsen, smed, sted?
2 Hendrich Melchiorsen smed i Ugledige
3 Melchior Melchiorsen
4 Christopher Melchiorsen, 14
5 Kirsten Melchiorsdatter i Præstø = Michel Tommesen
6 Birgitte Melchiorsdatter, 19
 
4-102 Skifte 22/2 1692 Anne Nielsdatter i Lundby, 489
enkemand Christopher Clausen, børn
1 Niels Christophersen, 12
2 Laurs Christophersen, 8
3 Maren Christophersdatter, 21
4 Anne Christophersdatter, 15
 
4-103 Skifte 24/2 1692 Anne Pedersdatter Børring, x år Børring i Bakkebølle, Vordingborg Land, 493
1. mand Rasmus Jensen, 2-107
1 Maren Rasmusdatter, værge morbror Lars Pedersen Børring i Tubæk Mølle
2. enkemand Jeppe Pedersen Nygaard, 7-184
 
4-104 Skifte 25/2 1692 Laurs Nielsen Stage i Ørslev Bakkebølle, Vordingborg Land, 499
enke Anne Jensdatter (Anne Joensdatter), med søn og lavværge Rasmus Laursen Stage
børn
1 Rasmus Laursen Stage, 6-68
2 Niels Laursen Stage
3 Jens Laursen Stage
4 Jep Laursen Stage
5 Hans Laursen Stage, 12
6 Maren Laursdatter Stage, 21
7 Karen Laursdatter Stage, 19
 
4-105 Skifte 27/2 1692 Peder Pedersen Jyde, hmd i Dyrlev, Beldringe, 505
1. kone
1 søn
2. enke Margrethe Olufsdatter, lavværge, fæstemand Sakarias Rasmussen
2 Inger Pedersdatter = Niels Jensen i Udby, død
 
4-106 Skifte 12/3 1692 Michel Espensen hmd og hustru Ellen Pedersdatter i Langebæk, Kalvehave, 508
mandens fars søskende
1 Hans Michelsen i Mandemarke på Møn
a Anders Hansen Skytter i Stege
b Peder Hansen
2 Karen Michelsdatter = Laurids Kuld på Møn
på konens side, børn
1 Anne Pedersdatter i Langebæk = Laurs Jørgensen, død
svoger Jacob Jørgensen i Langebæk
 
4-107 Skifte 12/3 1692 Povel Jensen Roeg i Stensby, Kalvehave, 515
enke Inger Hemmingsdatter, børn
1 Karen Povelsdatter = Niels Laursen Stage i Stensby
2 Maren Povelsdatter, 12
 
4-108 Skifte 16/3 1692 Ib Jepsen i Bakkebølle, Vordingborg Land, 517
enke Margrethe Nielsdatter, børn
1 Jep Ibsen i Bakkebølle
2 Hans Ibsen
3 Jens Ibsen, 12
4 Kirsten Ibsdatter, 20
5 Anne Ibsdatter, 16
6 Maren Ibsdatter, 9
 
4-109 Skifte 22/3 1692 Rasmus Olsen Lerche i Høvdingshus, Mern, 520
lavværge Peder Højborg, sognepræst i Mern
hans moder Maren Povelsdatter, lavværge svoger Jacob Lerche
[far Oluf Madsen Lerche] fuldsøskende
1 Kirsten Olufsdatter = Jacob Laursen Lerche i Sageby
2 Else Olufsdatter = Michel Rasmussen rytter i Kalvehave
halvsøskende
3 Rasmus Lerche, død
4 Mads Olufsen Lerche, død i Kindvig, børn
a Laurs Madsen, 12
b Niels Madsen, 11
c Hans Madsen, 9
noget lidt uklart
Maren Olufsdatter, ( halvsøster til Rasmus Lerche) = 2. Niels Hemmingsen Holst i Sønder Mern, kendt, annepedersdatter, 12
Sinde Olufsdatter, (halvsøster til Rasmus Lerche), død = Jens Olsen i Balle, 4 børn
a Oluf Jensen, 20
b Povel Jensen, 16
c Thomas Jensen, 12
d Margrethe Jensdatter, 24
 
4-110 Skifte 22/3 1692 Jens Andersen i Knudsby, Vordingborg, 531
enke Johanne Laursdatter, lavværge bror Mads Laursen i Knudsby
børn
1 Anders Jensen, 6
2 Oluf Jensen, 1½
3 Birgitte Jensdatter, 1
værger faderens halvbrødre Hans Andersen Lerche i Kindvig og Rasmus Pedersen i Sandvig
 
4-111 Skifte 23/3 1692 Povel Laursen og hustru Maren Laursdatter i Sandvig, Mern, 537
børn
1 Bodil Povelsdatter = Hans Pedersen?, tingløber i Røstofte
2 Karen Povelsdatter = Jep Hansen i ?
3 Johanne Povelsdatter = Jørgen Nielsen i Stensby
4 Anne Povelsdatter = Peder Mortensen i Kindvig
 
4-112 Skifte 31/3 1693 Niels Jensen Bonde i Lundby, 539
1. kone
1 Jens Nielsen Bonde i Lundby
2 Ellen Nielsdatter = Oluf Pedersen hmd i Lundby
3 Anne Nielsdatter = Christen Christensen Jyde i Lundby
4 Sidse Nielsdatter = Bertel Jensen i Ørslev
5 Anne Nielsdatter, 23
2. enke med lavværge Povel Olufsen, tredingsfoged i Udby
6 Peder Nielsen Bonde, 14
7 Maren Nielsdatter, 20
 
4-113 Skifte 1/4 1692 Asmus Bøjesen, forpagter på Beldringegård, 550
enke matrone Anne Espensdatter, lavværge, stedfar Peder Christophersen, tredingsfoged i Røstofte
børn
1 Willum Asmussen, 14
2 Bøje Asmussen, 6
3 Martine Asmusdatter, født efter faderens død
værge farbrødre Willum Bøjesen
 
4-114 Skifte 4/4 1692 Jens Hansen i Stårby, Øster Egesborg, 554
enke Anne Jacobsdatter, lavværge bror Anders Jacobsen i Over Vindinge
moder Bodil Andersdatter = Peder Jyde i Skuderup
søskende
1 Peder Hansen i Ugledige
2 Birthe? Hansdatter = Laurs Hansen Bonde i ?
3 Sidsel Hansdatter = Jacob ? Bonde i Skuderup
 
4-115 Skifte 5/4 1692 Peder Olsen i Stårby, Øster Egesborg, 561
enke Anne Hansdatter
far Oluf Pedersen i Stavreby
 
4-116 Skifte 7/4 1692 Peder Gregersen i Langebæk, Kalvehave, 565
enke Anne Olufsdatter, barn
1 Gregers Pedersen, soldat, levende el. død
søskende
1 Hans Gregersen i Langebæk
2 Laurs Gregersen i Langebæk
 
4-117 Skifte 18/4 1692 Niels Pedersen Bruun i Kostræde, Køng, 567
1. kone Ingeborg Christensdatter, 3-48
2. enke Mette Nielsdatter, 4-178, lavværge Rasmus Hansen, som får gården i fæste
børn
1 Peder Nielsen, 11
2 Anne Nielsdatter, 12
 
4-118 Skifte 26/4 1692 Jørgen Hansen skomager og hustru Sidsel Madsdatter i Ugledige, Allerslev, 571
børn
1 Anne Jørgensdatter = Jørgen Hansen i Allerslev?
 
4-119 Skifte 13/5 1692 Peder Nielsen i Ring, Hammer, 578
enke Kirsten Madsdatter, børn
1 Oluf Pedersen, 24
2 Niels Pedersen, 16
3 Karen Pedersdatter, 15
 
4-120 Skifte 27/5 1692 Hans Olsen Klandt i Ørslev, 580
1. kone Karen Jensdatter, 2-63
1 Oluf Hansen, 18
2. enke Karen Mogensdatter, lavværge Hans Mogensen i Røstofte
2 Mogens Hansen, 9
3 Maren Hansdatter, 12
4 Anne Hansdatter, 6
5 Karen Hansdatter, 2
 
4-121 Skifte 3/6 1692 Anne Olufsdatter i Lundby, 585
1. mand Anders Hansen, 4-89
1 Hans Andersen, 6
2 Bodil Andersdatter, 4
værge morbrødre Niels Brygger i Ring og Laurs Hansen i Grumløse
2. enkemand Jens Bonde
 
4-122 Skifte 11/6 1692 Morten Pedersen Plougmand i Stensby, Kalvehave, 588
enke Maren Pedersdatter, 4-166, lavværge far Peder Rasmussen i Stensby
far Peder Rasmussen Plougmand i Stensby
 
4-123 Skifte 11/6 1692 Sidsel Mortensdatter i Stensby, Kalvehave, 591
enkemand Jens Laursen Øster, 6-237
børn
1 Laurs Jensen, 16
2 Morten Jensen, 11
3 Hans Jensen, 16
4 Anne Jensdatter, 10
5 Kirsten Jensdatter Øster, 8, 6-135
værger farbror Hans Laursen på Langø og morbror Peder Mortensen på Langø
 
4-124 Skifte 13/6 1692 Anders Jensen Old? ladefoged på Beldringegård, 596
far Jens ? et sted i Jylland
Maren Jensdatter, i København
 
4-125 Skifte 15/6 1692 Niels Jensen i Ørslev, 602
enke Birgitte Olsdatter, 6-283
lavværge far Ole Mortensen Plougmand i Ørslev, 4-257
børn
1 Jens Nielsen, ½
2 Else Nielsdatter, 11
3 Kirsten Nielsdatter, 6
værger morbrødre Lars Olsen og Christen Olsen, begge i Ørslev
 
4-126 Skifte 16/6 1692 Peder Hansen (side mangler i kirkebogen) i Ugledige, Allerslev, 608
2. kone Kirsten Hansdatter, 3-8
1 Sidsel Pedersdatter
3. enke Bodil Bendtsdatter, lavværge far Bendt Olsen i Nørre Mern, 4-247, hendes 1. mand Hans Olsen, 6-54
2 Hans Pedersen, 5
3 Niels Pedersen, ?
4 Ellen Pedersdatter, 7
5 Maren Pedersdatter, 4
 
4-127 Skifte 16/6 1692 Christen Nielsen, foged i Ugledige, Allerslev, 615
enke Karen Jacobsdatter, 6-22
børn
1 Søren Christensen i Sallerup
2 Jacob Christensen, 16
3 Niels Christensen, 14
 
4-128 Skifte 22/6 1692 Maren Nielsdatter i Sallerup, Køng, 623
enkemand Hans Jensen Hald, børn
1 Niels Hansen, 7
2 Jacob Hansen, 4
3 Michel Hansen, 8
 
4-129 Skifte 4/7 1692 Anders Christensen Jyde i Smidstrup, 628
enke Sidse Erichsdatter, lavværge, trolovede fæstemand Hemming Jensen
børn
1 Christen Andersen, 4
2 Anne Andersdatter, 11
3 Kirsten Andersdatter, 8
4 Maren Andersdatter, 6
5 Mette Andersdatter, ½
værger morbrødre Jacob Pedersen, Jens Pedersen og Niels Pedersen
 
4-130 Skifte 4/7 1692 Laurits Hansen, x år i Risby, Bårse, 634
enke Birthe? Pedersdatter, lavværge Niels Hemmingsen i Hastrup
børn
1 Niels Laursen, 24
2 Hans Laursen, 22
3 Peder Laursen, 20
4 Anders Laursen, 19
 
4-131 Skifte 4/7 1692 Bertel Jensen i Sølperup, Snesere, 637
1. kone
1 Anders Bertelsen, 4-133
2. enke Karen Andersdatter, lavværge, bror Søren Andersen i Langebæk
2 Ellen Bertelsdatter, 3
3 Mette Bertelsdatter, 2
værge den salige faders søsters mand Simon Hansen i Stårby
 
4-132 Skifte 5/7 1692 Maren Pedersdatter, 50 år i Risby, Bårse, 649
enkemand Søren Hansen, børn
1 Kirsten Sørensdatter
2 Karen Sørensdatter
3 Ingeborg Sørensdatter
4 Ellen Sørensdatter
5 Anders Sørensen, 13
6 Hans Sørensen, 8
7 Maren Sørensdatter, død = Hans Pedersen i Risby
a Birgitte Hansdatter
b Mette Hansdatter
c Peder Hansen
8 Anne Sørensdatter, død, 4-42 = Hans Bendtsen i Bårse
 
4-133 Skifte 9/7 1692 Anders Bertelsen, ungkarl i Sølperup, Snesere, 654
han døde på sin salige fars Bertel Jensens gård, faderens skifte 4-131
 
A: halvsøskende på moderens side, 2-106, 3-1,
1 Rasmus Andersen, forhen i Sageby, død
a Anders Rasmussen
b Peder Rasmussen
c Rasmus Rasmussen
d Maren Rasmusdatter
2 Bodil Andersdatter = Jacob Danielsen i Øster Egesborg (hans 1. kone Anne Rasmusdatter, 1-7)
3 Birgitte Andersdatter = Anders Jensen, døde
a Morten Andersen
b Karen Andersdatter
c Ellen Andersdatter
4 Maren Andersdatter, død = Hemming Danielsen i Allerslev
a Anders Hemmingsen
5 Karen Andersdatter, død = Niels Nielsen smed, børn
a Anders Nielsen
b Jens Nielsen
c Morten Nielsen
d Mads Nielsen
e Birgitte Nielsdatter
6 Ellen Pedersdatter = Jens Madsen i Øster Egesborg
7 Maren Pedersdatter = Peder Jensen i Øster Egesborg
 
B den salige mands halvsøskende på faderens side, 4-131
1 Ellen Bertelsdatter
2 Mette Bertelsdatter
deres værge fars søsters mand Simon Hansen i Stårby
 
4-134 Skifte 2/8 1692 Jens Gregersen i Teglstrup, Udby, 658
enke Anne Svendsdatter, 1. mand Christen Friderichsen, 3-94, 3. mand Peder Nielsen, 6-128
børn
1 Niels Jensen
2 Anders Jensen
3 Dorthe Jensdatter, 4
værge farbror Erich Gregersen
 
4-135 Skifte 2/8 1692 Marte Hansdatter i Røsbjerggård, Kalvehave, 665
enkemand Erich Mortensen Hald, 6-130
børn
1 Morten Erichsen
værge morfar Hans Mortensen på Røsbjerggård
 
4-136 Skifte 3/8 1692 Kirsten Michelsdatter i Ugledige, Allerslev, 668
enkemand Oluf Nielsen Hald, børn
1 Michel Olufsen, 11
2 Peder Olsen, 7
3 Valdborg Olufsdatter, 8
4 Johanne Olufsdatter, 6
5 Karen Olufsdatter, 5
værge farbror Rasmus Nielsen Hald
 
4-137 Skifte 9/8 1692 Birthe Hansdatter i Smidstrup, 672
enkemand gmd Laurs Jacobsen, børn
1 Maren Laursdatter, 22
værge farbror Hans Jacobsen i Smidstrup
 
4-138 Skifte 14/10 1692 Rasmus Svendsen, i Sønder Mern, 677
enke Ingeborg Ottesdatter, 4-151, lavværge Christen Hansen i Nørre Mern
søskende
1 Povel Svendsen i Sønder Mern
2 Jens Svendsen i Nørre Mern
3 Sidsel Svendsdatter
 
4-139 Skifte 11/11 1692 Ellen Rasmusdatter i Hastrup, Beldringe, 684
enkemand Jens Andersen, børn
1 Anders Jensen, 20, discipel i Vordingborg Latinskole
2 Rasmus Jensen, 17
3 Peder Jensen, 6
4 Oluf Jensen, 3
5 Laurs Jensen, 8 uger
6 Mette Jensdatter, 11
7 Kirsten Jensdatter, 8
værge farbror Niels Andersen i Tolstrup
 
4-140 Skifte 12/11 1692 Hans Hermandsen i Roneklint, Jungshoved, 687
enke Maren Pedersdatter
søskende
1 Peder Hermandsen i Ambæk
2 Bodil Hermandsdatter = Mads Andersen i ?by
3 Anne Hermandsdatter
4 Kirsten Hermandsdatter = Søren Rytter i Skovhuse
 
4-141 Skifte 9/1 1693 Sidsel Eliasdatter, 48 år i Tubæk Mølle, Skibinge, 692
afdøde mænd: 1. Jørgen Jensen Møller, 3-83, 2. Hendrich Willumsen, 4-87
trolovet med Peder Rasmussen snedker i Ørslev (Præstø?)
børn
1 Elias Jørgensen, myndig, møller
2 Anne Jørgensdatter, 6-297 = Rasmus Laursen i Vrangsgårde
 
4-142 Skifte 16/1 1693 Espen Rasmussen i Ornebjerg, Kastrup, 703
1. kone
1 Rasmus Espensen, ?
2 Anne Espensdatter, 37
3 Karen Espensdatter = Peder Post? i Kastrup
2. kone Johanne Jensdatter, 1-149
3. enke Ellen Nielsdatter, lavværge bror Laurits Nielsen
4 Rasmus Espensen, 15
5 Peder Espensen, 10
 
4-143 Skifte 29/1 1693 Anne Rasmusdatter i Fæby, Ørslev, 706
familie: 4-173
enkemand Peder Andersen Hald, børn
1 Anders Pedersen, 1
2 Anne Pedersdatter, 4
værge farbror Ingvor Andersen i Dyrlev
 
4-144 Skifte 30/1 1693 Mads Pedersen Kimmer i Allerslev, 706
1. kone
1 Rasmus Madsen i ?
2 Bodil Madsdatter = Niels Bonde i Lundby
2. enke Karen Laursdatter, 5-24
3 Jens Madsen, 15
 
4-145 Skifte 10/2 1693 Ludsie Olufsdatter i Sønder Mern, Mern, 712
1. mand Peder Jensen, 0-110
1 Jens Pedersen i Sønder Mern, 6-201
2 Oluf Pedersen i Sageby
3 Ingvor Pedersen i Sandvig, 3-112
4 Laurs Pedersen i Nørre Mern
5 Kirsten Pedersdatter = Peder Nielsen, skomager i Nørre Mern, 3-69
2. enkemand Laurs Andersen
6 Sidse Laursdatter = Niels Nielsen Kaae
 
4-146 Skifte 14/3 1692 Maren Rasmusdatter i Grumløse, Udby, 718
1. mand Hans Nielsen, 2-116
1 Knud Hansen, 13
2. enkemand Rasmus Pedersen smed, børn
1 Karen Rasmusdatter, 9
2 Johanne Rasmusdatter, 6
3 Anne Rasmusdatter, 2
værger afdødes stedfar Ole Nielsen i Nebølle og halvbror til Knud Hansen: Peder Hansen smed i Ornebjerg
 
4-147 Skifte 5/4 1693 Oluf Nielsen i Udby, 721
enke Karen Pedersdatter, lavværge stedfar Laurs Hansen i Nebølle Torp
barn
1 Peder Olufsen, 3
værge farfar Niels Olufsen i Udby
 
4-148 Skifte 4/4 1693 Hans Caspersen Wolfborg, x år færgemand i Vordingborg færgegård, 727
enke matrone Elisabeth Hansdatter, børn
1 Jochum Friderich Wolfborg, sognepræst
2 Hans Hansen Wolfborg
3 Anne Marie Jonstdatter, død = Hans Phifer? i Vordingborg, 4 børn
a Hans Hansen Pfifer, 16
b Jens Hansen, 11
c Nicolaj Hansen, 3
d Susanne? Hansdatter, 14
4 Casper Hansen Wolfborg
5 Peder Hansen Wolfborg
 
4-149 Skifte 24/4 1693 Hans Hemmingsen i Sølperup, Snesere?, 736
enke Anne Knudsdatter, familie: 5-57, død: 5-162
lavværge, trolovede fæstemand Peder Svendsen
børn
1 Karen Hansdatter, 5
2 Kirsten Hansdatter, 2½
værge farbror Jens Hemmingsen, tredingsfoged i Kastelev
 
4-150 Skifte 17/5 1693 Anne Olsdatter i Knudsby, Vordingborg, 740
1. mand Steffen Rasmussen, 0-140
1 Povel Steffensen i Knudsby
2 Ole Steffensen i Dyrlev
3 Niels Steffensen i Ugledige
4 Maren Steffensdatter = Peder Olsen i Knudsby, 5-103
2. enkemand Hans Jensen Hald
 
4-151 Skifte 24/5 1693 Ingeborg Ottesdatter i Sønder Mern, 744
børn
1 Christen Hansen i Nørre Mern
2 Anne Hansdatter = Laurs Nielsen i Sønder Mern
3 Maren Hansdatter, død = Rasmus Møller i ?huset
a Hans Rasmussen
b Karen Rasmusdatter
afgangne mand Rasmus Svendsen, 4-138
 
4-152 Skifte 8/6 1693 Bodil Erichsdatter i Stenstrup, Jungshoved, 747
1 mand Niels Madsen Gram, 4-69
1 Erich Nielsen, 19
2 Mads Nielsen, 12
3 Rasmus Nielsen, 9
4 Oluf Nielsen,6
5 Bodil Nielsdatter, 17
6 Karen Nielsdatter, 2
2. mand Niels Lauridsen Brand, 4-92
3. enkemand Jens Olsen
7 Bodil Jensdatter, 18 uger
 
4-153 Skifte 28/6 1693 Peder Clausen i Hammer Torup, Hammer, 754
enke Mette Rasmusdatter, børn
1 Jørgen Pedersen i Øster Egesborg
2 Claus Pedersen, på sin salige fars gård
3 Karen Pedersdatter = Anders Jørgensen i ?
 
4-154 Skifte 15/7 1693 Oluf Jensen i Remkolde, Sværdborg, 758
enke Maren Christophersdatter, 1. mand: 2-114, død: 4-173
lavværge bror Hans Christophersen, tredingsfoged i Remkolde
hans mor Karen Torkildsdatter i Snertinge
søskende
Peder
gl. Hans
unge Hans, alle i Snertinge
halvsøskende
Ellen Christophersdatter = Christen Jensen Westergård i Snesere
Birgitte Christophersdatter = Niels Hansen i Snesere
 
4-155 Skifte 19/7 1693 Bendt Jensen i Bønsvig, Jungshoved, 768
enke Maren Andersdatter, børn
1 Jens Bendtsen i St. Røttinge
2 Hans Bendtsen i Bårse, 7-45
3 Peder Bendtsen i Bønsvig
4 Jørgen Bendtsen i Bønsvig, 4-266
5 Kirsten Bendtsdatter = Jens Hansen i Bårse
6 Margrethe Bendtsdatter = Anders smed i Bønsvig
 
4-156 Skifte 27/7 1693 Mogens Olsen i Egesborg, 774
1. kone
1 Oluf Mogensen i Stenstrup
2 Anders Mogensen i Stenstrup
3 Anne Mogensdatter = Hans Olufsen i Elmue
4 Inger Mogensdatter = Peder Christensen i Dyrlev
5 Maren Mogensdatter 1. = Hans Erichsen Skov, 3-78 = Niels Hemmingsen i Ornebjerg
2. enke Mette Jensdatter, 7-7, lavværge bror Niels Jensen i Bønsvig
6 Jens Mogensen, 12
7 Maren Mogensdatter, 9
 
4-157 Skifte 29/7 1693 Rasmus Ibsen i Kravevig, 777
1. kone
1 Hans Rasmussen, 24
2 Kirsten Rasmusdatter, 26
3 Marie Rasmusdatter, 22
4 Karen Rasmusdatter, 14
2. enke Anne Jensdatter, lavværge bror Claus Jensen i Ammendrup
5 Jens Rasmussen, 3
6 Laurs Rasmussen, 2
7 Anders Rasmussen, ½
8 Kirsten Rasmusdatter, 6
9 Sophie Rasmusdatter, 4, 10-238
 
4-158 Skifte 6/9 1693 Jørgen Jensen i Røstofte, Øster Egesborg, 783
enke Maren Hansdatter, lavværge svoger Mourits Laursen
barn
1 Karen Jørgensdatter, 1?
 
4-159 Skifte 16/9 1693 Karen Pedersdatter i Vester Egesborg Risby, 786
salige mand Peder Laursen, barn
1 Anne Pedersdatter, 10
 
4-160 Skifte 23/11 1693 Mads Nielsen og hustru Anne Jensdatter i Øster Egesborg, 787
børn
1 Jens Madsen i Øster Egesborg
2 Niels Madsen i Skuderup
3 Mette Madsdatter = Willum Nielsen i Røstofte
 
4-161 Skifte 24/11 1693 Anne Joensdatter i Stavreby, Jungshoved, 789
enkemand Oluf Pedersen Wrangsled, 4-175
børn
1 Niels Olsen i Lekkende
2 Bodil Olufsdatter = Mogens Hansen i her i gården
 
4-162 Skifte 12/12 1693 Birgitte Pedersdatter på Nyord Land, 794
enkemand Peder Jensen, barn
1 Jens Pedersen, 7
 
4-163 Skifte 13/12 1693 Mogens Nielsen Nyord Land, 799
enke Karen Rasmusdatter, børn
1 Niels Mogensen, 5
2 Anne Mogensdatter, 8
værge farfar Niels Mogensen på Nyord
 
4-164 Skifte 8/1 1694 Hans Jeppesen, 92 år i Ugledige, Allerslev, 803
enke Sidsel Olufsdatter
broderbørn
1 Rasmus Jensen, tjenende i Allerslev
2 Niels Jensen i Ammendrup
3 Morten Jensen
4 Jep Jensen
5 Anne Jensdatter
6 Karen Jensdatter = Hans Jensen i Ugledige
7 Laurs Jensen, ungkarl
8 Hans Jensen, ungkarl
 
4-165 Skifte 9/1 1694 Malene Hansdatter i Dyrlev, Beldringe, 807
1.mand
1 Jens Hansen i Dyrlev
2 Karen Hansdatter = Niels Laursen i Dyrlev
2. enkemand Niels Knudsen, 5-90
 
4-166 Skifte 9/2 1694 Maren Pedersdatter i Stensby, Kalvehave, 811
1. mand Morten Pedersen Plougmand, 4-122
2. enkemand Jens Laursen Povelsen
far Peder Rasmussen
 
4-167 Skifte 9/2 1694 Margrethe Rasmusdatter i Stensby, Kalvehave, 814
enkemand Hans Jeppesen Brems skovfoged og tredingsfoged, 6-186
børn
1 Jeppe Hansen Brems, i Stensby
2 Peder Hansen, 19
3 Rasmus Hansen, 12
4 Hans Hansen, 9
5 Willum Hansen, 8
5 Maren Hansdatter = Peder Laursen skrædder i stedboet
6 Margrethe Hansdatter, 21
7 Sidse Hansdatter,17
 
4-168 Skifte 22/2 1694 Peder Jensen i Ornebjerg, Kastrup, 820
enke Maren Rasmusdatter, børn
1 Jens Pedersen i Stuby
2 Rasmus Pedersen i Grumløse
3 Peder Pedersen, myndig
4 Christopher Pedersen, myndig, 5-145
5 Kirsten Pedersdatter = Peder Andersen i Ugledige
6 Ellen Pedersdatter = Oluf Nielsen i Ugledige
 
4-169 Skifte 12/2 1694 Johanne Jensdatter, enke i Øster Vindinge, 825
salige mand Peder Ingvorsen, børn
1 Maren Pedersdatter = Hans Krog i Knudsby
2 Ingvor Pedersen i Knudsby
3 Margrethe Pedersdatter = Rasmus Pedersen, tingløber i Vindinge
4 Hans Pedersen,
5 Ellen Pedersdatter = Jens Hemmingsen i Snertinge
 
4-170 Skifte 20/2 1694 Søren Pedersen, 71 år i Bårse, 832
enke Giertrud Ibsdatter, lavværge Peder Hansen i Bårse
børn
1 Morten Sørensen, 11
2 Jep Sørensen, 7
3 Margrethe Sørensdatter, 3
 
4-171 Skifte 23/2 1694 Ingvor Olsen, tredingsfoged i Vester Egesborg, 837
1. kone Anne Nielsdatter, 0-20
1 Laurs Ingvorsen i Vester Egesborg
2 Ellen Ingvorsdatter = Rasmus Jensen, død
2. enke Bodil Nielsdatter, 6-162
børn
3 Sidse Ingvorsdatter = Peder Svendsen ibid
4 Anne Ingvorsdatter = Peder Andersen, ibid
5 Kirsten Ingvorsdatter
6 Bodil Ingvorsdatter
 
4-172 Skifte 24/2 1694 Hendrich Mogensen i Ørslev, 844
1. kone Anne Nielsdatter, 3-74
1 Mogens Hendrichsen, værge for Maren
2 Jens Hendrichsen i Ørslev
3 Christen Hendrichsen i Ørslev
4 Hans Hendrichsen
2. enke Remild?? Laursdatter, børn
5 ? Hendrichsen i Ørslev
6 Laurs Hendrichsen i Ørslev
7 Peder Hendrichsen i ?
8 Anne Hendrichsdatter = Peder Brems i Ørslev
9 Inger Hendrichsdatter = Christen Jensen i Ørslev
10 Maren Hendrichsdatter, 23, 5-127
 
4-173 Skifte 27/2 1694 Maren Christophersdatter, enke i Remkolde, Sværdborg, 848
1. mand Rasmus Pedersen, 2-144
1 Kirsten Rasmusdatter = Hans Erichsen i Grumløse
2 Anne Rasmusdatter, død, 4-143, 4-221 = Peder Andersen Hald i Fæby
a Anders Pedersen, 2
b Anne Pedersdatter, 3
2. mand Oluf Jensen, død, 4-154
 
4-174 Skifte 12/3 1694 Bodil Pedersdatter i Ring, Hammer, 851
enkemand Hans Thygesen, 5-80
børn
1 Thyge Hansen, 26
2 Anne Hansdatter, 21
3 Maren Hansdatter, 18
4 Sidsel Hansdatter, 14
5 Johanne Hansdatter, 12
6 Karen Hansdatter, 9
 
4-175 Skifte 23/3 1694 Oluf Pedersen Wrangsled i Stavreby, Jungshoved, 856
afdød kone Anne Joensdatter, 4-161
1 Niels Olsen i Lekkende
2 Bodil Olufsdatter = Mogens Hansen, her i gården
 
4-176 Skifte 23/3 1694 Birgitte Michelsdatter i Nyord Land, 859
enkemand aftægtsmand Hans Pedersen, børn
1 Maren Hansdatter = Laurs Peitersen, Nyord
2 Søren Hansen, 15
3 Anne Hansdatter, 13
 
4-177 Skifte 2/5 1694 Ingeborg Simonsdatter i Stårby, Øster Egesborg, 862
enkemand Hans Jacobsen, børn
1 Simon Hansen i Stavreby
2 Appolone Hansdatter = Morten Pedersen i Stårby, begge døde
a Jacob Mortensen, 20
b Peder Mortensen, 18
c Hans Mortensen, 16
d Lisbeth Mortensdatter, 23
3 Magdalene Hansdatter = Jørgen Christensen i Røstofte
4 Margrethe Hansdatter = Rasmus Hansen i Bøgesø
 
4-178 Skifte 13/6 1694 Mette Nielsdatter i Kostræde, Køng, 864
1. mand Niels Pedersen Brun, 4-117
1 Peder Nielsen, 13
2 Anne Nielsdatter, 14
2. enkemand Rasmus Hansen
værger morbrødre Lars Nielsen og Rasmus Nielsen i Vester Egesborg
 
4-179 Skifte 16/6 1694 Anne Hansdatter i Sønder Mern, 868
enkemand Jens Pedersen, 6-201
børn
1 Maren Jensdatter = Rasmus Pedersen, bødker i Bakkebølle
2 Birgitte Jensdatter = Boe Mortensen i Sageby
3 Peder Jensen, 24
4 Hans Jensen,19
5 Torchild Jensen, 16
værge farbrødre Ole Pedersen i Sageby, Ingvor Pedersen i Sandvig og Laurs Pedersen i Nørre Mern
 
4-180 Skifte 17/6 1684 Bodil Jensdatter ugift Ornebjerg?, 872
stedfar Hans Krog i Ornebjerg, Kastrup
den salige piges mor Kirsten Jacobsdatter = Hans Krog
søskende
1 Jacob Jensen
2 Karen Jensdatter, begge for stedfaderen
 
4-181 Skifte 6/9 1694 Jep Pedersen i Ørslev, 873
enke Inger Hemmingsdatter, lavværge, trolovede og fæstemand Niels Jensen?
børn
1 Peder Ibsen, 8
2 Niels Ibsen, 7
3 Laurs Ibsen, 3
værge Claus? Jensen i Ørslev = den salige fars moder
 
4-182 Skifte 17/10 1694 Maren Christophersdatter i Udby, 875
1. mand Ole Nielsen Boesen, 3-160
1 Christopher Olsen, 10
2 Niels Olsen, 8
værger morbror Ole Christophersen, i Udby
2. enkemand Rasmus Jensen
3 Michel Rasmussen, 3½, 10-82
4 Kirsten Rasmusdatter, 2
 
4-183 Skifte 17/11 1694 Anne Pedersdatter på Nyord Land, 880
1. mand
1 Dorthe Pedersdatter = Hemming Bierg? i Stege
2. enkemand Niels Olsen Stoldt, børn
2 Peder Nielsen, 20
 
4-184 Skifte 23/11 1694 Jens Rasmussen i Stavreby, Jungshoved, 883
enke Kirsten Pedersdatter, lavværge, far Peder Rasmussen Plougmand i Stavreby
børn
1 Rasmus Jensen, 7
2 Ellen Jensdatter, 2
værge farbror Peder Rasmussen i Stavreby
 
4-185 Skifte 11/12 1694 Kirsten Jensdatter. x år (Erich Raas kones moder) i Græsbjerg, Vordingborg Land, 886
lod Erich Gregersen Raae?, skovfoged og tredingsfoged = datter af afdøde, for hans konens moder, salige Kirsten Jensdatter, enke efter Peder Hammer?
1 Kirsten Mortensdatter = Morten Andersen i Nyråd
2 Anne Mortensdatter, død, = Ole Kaare Jeppesen, 0-139
a Sidse Olufsdatter, 23, tjenende i Vordingborg
3 Karen Mortensdatter, enke = Rasmus Ibsen i Langebæk
4 Anne Pedersdatter = Mads Jørgensen i Græsbjerg, Vordingborg Land
5 Kirsten Pedersdatter = Erich Gregersen, skov og tredingsfoged ibid, ovenfor
 
4-186 Skifte 15/12 1694 Johanne Nielsdatter i Stuby, Kastrup, 890
1. mand Knud
1 Maren Knudsdatter, 29
2. enkemand hmd Hans Povelsen
 
4-187 Skifte 15/12 1694 Jørgen Sørensen, hmd i Stuby, Kastrup, 893
enke Maren Knudsdatter, lavværge Hans Madsen
hans søsterdatter Karen Nielsdatter, 22
 
4-188 Skifte 14/5 1694 Johan Hendrich Johansen?, x år snedker på Vordingborg Slot og hans hustru Karen Sørensdatter i Vordingborg, 895
hans børn med sin 1. kone
1 Jørgen Johansen Hot?, 11
2 Peder Johansen, 9
3 Johan Wolf Johansen, 7
2. Karen Sørensdatter
4 Søren Johansen, 2
 
4-189 Skifte 12/1 1695 Rasmus Laursen Kimmer i Vintersbølle, Vordingborg, 915
enke Sophie Rasmusdatter, børn
1 Michel? Rasmussen, myndig
2 Jens Rasmussen
3 Niels Rasmussen, 14
4 Rasmus Rasmussen, 12
værge farbror Knud Pedersen Kimmer i Vintersbølle
 
4-190 Skifte 16/1 1695 Mette Madsdatter i Røstofte, Øster Egesborg, 918
se 2-208: Gelius Nielsen
enkemand Gillius Nielsen, børn
1 Ole Gilliussen, 8
3 Hans Gilliusen, 3
værge morbrødre Jens Madsen i Egesborg og Niels Madsen i Skuderup
den salige Gillius Nielsen overtog stedet i 3/3 1680 efter sin salige mor, en bror Casper Nielsen i Røstofte
 
4-191 Skifte 19/3 1695 Inger Jensdatter i Hastrup, Beldringe, 921
hendes børn
1. mand Ole Pedersen, 4-1
1 Ole Olsen i Hastrup
2 Hans Olsen, død
a Kirsten Hansdatter, 13
2. enkemand Niels Boesen
 
4-192 Skifte 19/3 1695 Rasmus Jensen i Hastrup, Beldringe, 925
enke Dorthe Pedersdatter, lavværge far Peder Olsen Skov- og tredingsfoged i Udby, 3-107, 4-208
 
4-193 Skifte 20/3 1695 Bodil Jensdatter i Fæby, Ørslev, 926
familie: 4-235
enkemand Jacob Larsen, 7-133
børn
1 Jens Jacobsen, 12
2 Peder Jacobsen, 3
værger morbrødre Peder Jensen og Ole Jensen, begge Ørslev
 
4-194 Skifte 27/3 1695 Birgitte Olsdatter, 56 år i Allerslev, 931
1. mand
1 Karen Pedersdatter, tjenende i Allerslev
2 Maren Pedersdatter, tjenende i Allerslev
deres værge Peder Knudsen i Bøgesø, fader ?
2. enkemand hmd Michel Bendsen?
 
4-195 Skifte 27/3 1695 Peder Madsen, 63 år i Allerslev, 933
enke Sidse Jensdatter, børn
1 Rasmus Pedersen i kongens tjeneste
2 Jens Pedersen
3 Anne Pedersdatter
4 Malene Pedersdatter
5 Voldborg Pedersdatter = Peder Hansen i Smidstrup
 
4-196 Skifte 1/4 1695 Rasmus Knudsen i Hastrup, Beldringe, 935
enke Maren Hemmingsdatter, lavværge, bror Jens Hemmingsen, tredingsfoged i Kastelev
børn
1 Hemming Rasmussen, 8
2 Rasmus Rasmussen, 2
 
4-197 Skifte 30/3 1695 Karen Pedersdatter, x år i Egebjerg, Skibinge 939, opslag 133
1. mand Hans
1 Rasmus Hansen, død i Stenstrup, børn
a Kirsten Rasmusdatter = Anders Rasmussen i Skovhuse, kendt, annepedersdatters aner, 32
b Karen Rasmusdatter = Laurs Kuld i Ambæk
2 Niels Hansen i Roneklint, død
a Rasmus Nielsen, ibid
b Peder Nielsen, 20
c Maren Nielsdatter = Rasmus Nielsen i Bønsvig
d Else Nielsdatter = Hans Pedersen i Roneklint, 6-34
3 Kirsten Hansdatter, død = Peder Hansen Øster i Stenstrup, 6-108
a Peder Pedersen, myndig, tjenende i Allerslev
b Anne Pedersdatter
4 Anne Hansdatter = Rasmus Laursen i Stavreby
a Niels Rasmussen, 19
b Kirsten Rasmusdatter = Jørgen Jensen i Bønsvig
c Else Rasmusdatter, 20
5 Karen Hansdatter = Hemming Olsen, Roneklint
5 Else Hansdatter = Peder Rasmussen i Stenstrup
2. enkemand Ole Hansen
 
4-198 Skifte 2/4 1695 Hans Rasmussen i Ørslev, 944
enke Karen Nielsdatter, børn
1 Birgitte Hansdatter = Ole Hansen i Ørslev
2 Inger Hansdatter, 19
værge morbror Peder Nielsen
 
4-199 Skifte 2/4 1695 Sidsel Olsdatter i Nørre Mern, Mern, 947
enkemand Christen Hansen, børn
1 Ole Christensen, 18
2 Jens Christensen, 14
3 Aage Christensen, 12
4 Jacob Christensen, 5
 
4-200 Skifte 10/4 1695 Mette Laursdatter i Vester Vindinge, 951
enkemand Jørgen Rasmussen møller, børn
1 Rasmus Jørgensen, 28
2 Hendrich Jørgensen, 25
 
4-201 Skifte 12/4 1695 Rasmus Hansen Lollich i Ørslev, 956
børn
1 Sidsel Rasmusdatter = Jesper Rasmussen skomager i Næstved
2 Anne Rasmusdatter i Vordingborg
3 Ellen Rasmusdatter, tjenende i Næstved
 
4-202 Skifte 29/5 1695 Ludsie Andersdatter Stær i Stensby, Kalvehave, 958
[afdøde ægtemand Jørgen Nielsen Stær, død ca. 1677]
1 Hans Jørgensen Stær i Nykøbing Falster
2 Oluf Jørgensen Stær på Farø
3 Anders Jørgensen Stær, i udlandet
3 Anne Jørgensdatter, 7-17 = Lars Pedersen Børring i Langebæk Mølle, kendt, se annepedersdatter, 494
4 Johanne Jørgensdatter = Corfitz Pedersen i Sønder Skovhuse
5 Kirsten Jørgensdatter, 30
2. mand Laurs Larsen, Wrangsgårde, 3-87
 
4-203 Skifte 1/6 1695 Peder Rasmussen Plougmand i Stensby, Kalvehave, 961
1. kone Kirsten

1 Rasmus Pedersen i Lang, død

a Kirsten Rasmusdatter, 9
b Kirsten Pedersdatter = Hans Olsen i Stensby
2. enke Karen Mortensdatter, lavværge Niels Nielsen Plougmand
 
4-204 Skifte 5/6 1695 Mette Nielsdatter i Næs Skov, Kastrup, 966
enkemand Peder Hansen Binder, børn
1 Sidsel Pedersdatter, trolovet med Peder Michelsen af Fårup?
2 Lisbeth Pedersdatter, 12
 
4-205 Skifte 20/5 1695 Hans Michelsen i Hammer Torup, 970
enke Margrethe Hemmingsdatter, 0-118, 4-234
søster
1 Kirsten Michelsdatter = Jep Tostsen i Kolsendrup på Fyn
 
4-206 Skifte 15/6 1695 Ole Jacobsen, x år i Bakkebølle, Vordingborg Land, 977
enke Maren Knudsdatter, lavværge Jens Jacobsen
børn
1 Peder Olsen i Bakkebølle
2 Jacob Olsen i Langebæk
3 Hans Olsen 9 ?by
4 Laurs Olsen, ungkarl
5 Mads Olsen, ungkarl
6 Karen Olsdatter = Peder Bentsen rytter
7 Anne Olsdatter, 32
8 Sidse Olsdatter, 20
 
4-207 Skifte 15/6 1695 Jørgen Michelsen Pihl i Bakkebølle, Vordingborg Land, 980
enke Anne Michelsdatter, børn
1 Jacob Jørgensen, myndig
2 Morten Jørgensen, myndig
3 Rasmus Jørgensen, 14
4 Margrethe Jørgensdatter, 24
værge halvbror Jens Mortensen Piil i Ørslev
 
4-208 Skifte 3/7 1695 Peder Olsen, forrige skov og tredingsfoged i Udby, 985
1. kone Margrethe Povelsdatter, 3-107
1 Ole Pedersen, gmd i Udby
2 Povel Pedersen, ungkarl, myndig
3 Dorthe Pedersdatter = Jens Pedersen i Hastrup
2. enke Karen Sørensdatter
4 Margrethe Pedersdatter, 9
5 Søfren Pedersen, 8
6 Christen Pedersen, 6
7 Hans Pedersen, 3
8 Lars Pedersen, ½
værge farbrødre Niels Olsen i ?husene og Morten Olsen i Grumløse
 
4-209 Skifte 6/7 1695 Peder Christensen i Røstofte, Øster Egesborg, 995
enke matrone Karen Rasmusdatter, lavværge, højagtelige og fornemme mands S. Jens Ejlersen, byfoged i Præstø, tredingsfoged
brødrebørn
1 Maren Jensdatter = Jens Nielsen Hoy i Røstofte
a Christen Jensen, myndig i Jylland
b Margrethe Jensdatter i Jylland
2 Karen Thomasdatter og hendes børn i Jylland
3 søsterbørn
a Christen Jacobsen i Jylland
b Anders Jacobsen i Over Vindinge
c Maren Jacobsdatter i Jylland
d Karen Jacobsdatter = Jacob Jørgensen i Stavreby
 
4-210 Skifte 8/7 1695 Erich Laursen på Nyord Land, 1010
enke Bodil Pedersdatter
søstersønner
 
4-211 Skifte 13/7 1695 Ole Andersen Bunde, 40 år i Ugledige, Allerslev, 1016
enke Sidsel Jensdatter, lavværge, trolovede fæstemand Peder Laursen
børn
1 Anders Olsen, 5
2 Ole Olsen, 12 uger
3 Anne Olufsdatter, 9
4 Karen Olufsdatter, 3
 
4-212 Skifte 17/7 1695 Hans Andreasen i Køngø, Køng, 1025
enke Anne Jensdatter Krog, familie: 2-8
lavværge Jacob Pedersen Gad, herredsfoged i i Hammer Herred
børn
1 Anders Hansen, 18
2 Jens Hansen, 11
3 Hendrich Hansen, 6
4 Maren Hansdatter, 13
5 Sidse Hansdatter, 3
værger farbrødre Knud Andreasen, ejendomsbonde og Ole Andreasen, rytterbonde i Køngø og morbror Hans Jensen Krog i Køng
 
4-213 Skifte 5/8 1695 Bodil Jørgensdatter i Hammer, 1031
enkemand Eiler Christensen, 6-94
børn
1 Christen Eilersen, 9
2 Jørgen Eilersen, 6
3 Mette Eilersdatter, 13
4 Dorthe Eilersdatter, 11
værger farbror Hans Jørgensen, skov- og tredingsfoged i Ring og morbror Jep Nielsen i Brandelev
 
4-214 Skifte 22/11 1695 Svend Erlandsen, ungkarl i Ring, Hammer, 1037
arvinger, søskendebørn
Anders Poulsen og Svend Poulsen
 
4-215 Skifte 23/11 1695 Hans Rasmussen Stub på Nyord Land, 1040
enke Elisabeth Nielsdatter, lavværge Michel Hemmingsen, ibid
børn
1 Rasmus Hansen, myndig
2 Niels Hansen, 18
3 Oluf Hansen, 15
 
4-216 Skifte 28/11 1695 Bodil Michelsdatter i Åside, 1043
enkemand hmd Morten Rasmussen
bror Peder Michelsen
 
4-217 Skifte 29/11 1695 Kirsten Hemmingsdatter på Nyord Land, 1045
1.mand
1 Hemming Christensen, skræddersvend i Stege
2 Dorthe Christensdatter = Niels Olsen Holdt? på Nyord Land
3 Karen Christensdatter, tjenende i København
4 Sidsel Christensdatter, død = Rasmus Nielsen i Viemose
a Christen Rasmussen, 5
2. enkemand hmd og skrædder Jens Pedersen
 
4-218 Skifte 3/8 1695 Karen Olsdatter i Faksinge, Beldringe, 1047
1. mand Laurs Pedersen, 3-96
1 Margrethe Lauritsdatter = Anders Pedersen i Smidstrup
2 Inger Lauritsdatter, 22
3 Kirsten Lauritsdatter, 19
4 Karen Lauritsdatter, 14
2. enkemand Niels Andersen, 6-43
værger morbrødre Peder Olsen og Søfren Mortensen, begge Hastrup
 
4-219 Skifte 13/9 1695 Niels Rasmussen bødker i Smidstrup, Jungshoved, 1050
enke Maren Arsensdatter?, lavværge søn Peder Hansen i Stenstrup
børn
Rasmus Nielsen i Smidstrup, død, 4-90
a Niels Rasmussen i Roneklint, 5-86
b Peder Rasmussen i Bønsvig
c Sidsel Rasmusdatter = Jacob Nielsen i Skovhuse
d Karen Rasmusdatter = Niels Hansen i Smidstrup
 
4-220 Skifte 26/10 1695 Peder Olsen Lag, x år i Ejendomshus i Vordingborg, 1053
enke Birgitte Mortensdatter, børn
1 Kirsten Pedersdatter, 2½
2 Ole Pedersen, 1
værge farbror Hans Pedersen Lag i Nyråd
 
4-221 Skifte 8/1 1696 Christopher Rasmussen i Remkolde, Sværdborg, 1056
1. kone Bodil Hansdatter, børn
1 Morten Christophersen i Neder Vindinge, død, 2-83
a Hans Mortensen, 30
b Rasmus Mortensen, 28
c Peder Mortensen, 20
d Jens Mortensen, 16
2 Hans Christophersen Wrang i Remkolde, tredingsfoged, 4-70, 6-84
3 Maren Christophersdatter, død = Ole Jensen i Remkolde, død,
hendes børn, 2-114
a Kirsten Rasmusdatter, død = Hans Erichsen i Grumløse, død, 5 børn:
1 Hans Nielsen, 15
2 Niels Hansen, 8
3 Bodil Hansdatter, 7
4 Karen Hansdatter, 5
5 Maren Hansdatter, 3
b Anne Rasmusdatter, død, 4-143 = Peder Andersen Hald i Fæby
1 Anders Pedersen Heeboe, 4, 2. del skifte 259
2 Anne Pedersdatter, 7
c Anne Marie Rasmusdatter = med Rasmus Olsen i Remkolde
4 Sophie Christophersdatter 1. = Christen Rasmussen: 2-121, 2. = Peder Hansen i Ornebjerg, 6-241
2. enke Birgitte Olsdatter, 6-156
lavværge bror Thorchild Olsen
5 Rasmus Christophersen, 11
6 Ole Christophersen, 4
7 Peder Christophersen, 1
8 Bodil Christophersdatter, 14
9 Maren Christophersdatter, 5
 
4-222 Skifte 15/1 1696 Kirsten Rasmusdatter i Grumløse, Udby, 1061
familie: ovenfor
1. mand Niels Hansen, 3-65
1 Hans Nielsen, 14
2. enkemand Hans Erichsen
2 Niels Hansen, 8
3 Bodil Hansdatter, 7
4 Karen Hansdatter, 6
5 Maren Hansdatter, 3
 
4-223 Skifte dato 1066 Birgitte Jensdatter i Bønsvig, Jungshoved, 1066
enkemand Oluf Rasmussen, barn
1 Peder Olsen, 3
værge farbror Rasmus Rasmussen i ? og morbror Jørgen Jensen i Bønsvig
 
4-224 Skifte 23/2 1696 Birgitte Nielsdatter, 65 år i Tjørnehoved, Allerslev, 1067
1. mand
1 Inger Nielsdatter = Oluf Skou
2. enkemand hmd Hans Nielsen Smid
2 Niels Hansen, 24
 
4-225 Skifte 22/2 1696 Mette Hansdatter, 94 år i Nebølle, Allerslev, 1071
børn [deres far må være Laurs Ellehammer]
1 Niels Laursen Ellehammer i Tjørnehoved
2 Anders Laursen Ellehammer i Rekkende?
3 Sidsel Laursdatter Faksinge
2. enkemand Ole Andersen
 
4-226 Skifte 3/3 1696 Laurs Laursen kudsk i Stensbjerg, Kastrup, 1075
1. kone
1 Elisabeth Laursdatter, 22
2 Sophie Laursdatter, 16
værge farbror Niels Laursen, ladefoged på Nørregård på Lolland
2. enke Ellen Hansdatter
 
4-227 Skifte 3/3 1696 Inger Rasmusdatter i Faksinge, Beldringe, 1084
1. mand Rasmus Pedersen, 3-54
1 Peder Rasmussen i Risby?
2 Lars Rasmussen
3 Jep Rasmussen i Kastrup
4 Anne Rasmusdatter, 24
5 Karen Rasmusdatter, 22
6 Ellen Rasmusdatter, 20
2. enkemand Jacob Pedersen
 
4-228 Skifte 4/3 1696 Peder Jensen i Svindinge, Sværdborg, 1089
1. kone Kirsten Rasmusdatter, 2-205
2. enke Johanne Rasmusdatter, lavværge, trolovede fæstemand Rasmus Mortensen
børn
1 Rasmus Pedersen, 12
2 Jens Pedersen, 10
3 Niels Pedersen, 4
4 Jacob Pedersen, 1
5 Kirsten Pedersdatter, 6
 
4-229 Skifte 13/3 1696 Laurs Jensen i Hammer Torup, Hammer, 1093
enke Karen Hendrichsdatter, familie: 4-234
børn
1 Jens Laursen, 10
2 Sidse Laursdatter, 7
3 Else Laursdatter, 3
værge morbror Christopher Hendrichsen i Hammer
 
4-230 Skifte 29/3 1696 Hans Jensen Kuld i Elleholm, Ambæk, Jungshoved, 1099
enke Birgitte Nielsdatter, lavværge, trolovede fæstemand Rasmus Olsen
børn
1 Anne Hansdatter, 20
2 Bodil Hansdatter, 17
værge farbrødre Jens Nielsen Kuld i Smidstrup og Laurs Nielsen i Ambæk
 
4-231 Skifte 4/5 1696 Rasmus Laursen, fæster i Næs, Kastrup, 1102
enke Anne Jensdatter
søskendebørn
1 Anders Laursen i Ørslev
 
4-232 Skifte 25/5 1696 Maren Jensdatter i Lundby, 104
enkemand Jens Pedersen
arvinger: søskendebørn
 
4-233 Skifte 29/5 1696 Anders Andersen, møller, som boede og døde i Ammendrup?, 1109
enke Karen Jørgensdatter i Ambæk, Jungshoved, lavværge Jens Ibsen Brandt i Skovhuse
børn
1 Jørgen Andersen i Skibinge
2 Peder Andersen, 24
3 Hans Andersen, 19
 
4-234 Skifte 5/3 1696 Margrethe Hemmingsdatter i Hammer Torup, Hammer, 1113
se 0-118, 4-205
enkemand Peder Rasmussen
arvinger, søskendebørn
1 Hans Hendrichsen, inds i Stensby
2 Christopher Hendrichsen, i Hammer
3 Karen Hendrichsdatter, salig Laurs Jensens i Hammer Torup, 4-229
1 Hendrich Nielsen, ungkarl
2 Jørgen Nielsen, pottemagermester i København
 
4-235 Skifte 13/6 1696 Dorthe Jensdatter i Udby, 1129
1. mand Jens
hendes børn og sande arvinger
1 Peder Jensen i Ørslev
2 Ole Jensen i Ørslev
3 Maren Jensdatter = Rasmus Pedersen, hmd i Grumløse, 3-71
4 Karen Jensdatter = Jens Madsen, hmd i Ørslev
5 Sidsel Jensdatter, død, 4-193 = Lars Rasmussen i Ørslev
a Lars Larsen, 10
b Mette Larsdatter, 12
værger morbrødre Peder Jensen og Ole Jensen
6 Bodil Jensdatter, død = Jacob Larsen i Fæby, 7-133
a Jens Jacobsen, 12
b Peder Jacobsen, 3
2. enkemand Ole Pedersen
 
4-236 Skifte 20/6 1696 Povel Steffensen, x år i Knudsby, Vordingborg, 1137
familie: 0-140
enke Mette Olufsdatter, børn
1 Steffen Povelsen, 12
2 Rasmus Povelsen, 11
3 Niels Povelsen, 10
4 Ole Povelsen, 4
5 Jens Olsen Povelsen, 20 uger
6 Anne Povelsdatter, 15
7 Karen Povelsdatter, 7
8 Margrethe Povelsdatter, 5
værger farbrødre Niels Steffensen, skovfoged i Ugledige og Ole Steffensen i Dyrlev, morbror Peder Olsen i Knudsby
 
4-237 Skifte 22/6 1696 Hans Nielsen i Køngø, Køng, 1145
1. kone
1 Niels Hansen, boende i Estrup? Sogn på Holmegårds Gods
2 Hans Hansen i Kastrup Sogn
3 Maren Hansdatter, 38 i Køng
4 Mette Hansdatter
2. enke Kirsten Christensdatter
 
4-238 Skifte 30/6 1696 Hemming Hansen i Nebølle, 1149
enke Anne Nielsdatter, børn
1 Hans Hemmingsen, 15
2 Jens Hemmingsen, 8
3 Karen Hemmingsdatter, 3
4 Kirsten Hemmingsdatter, 7 uger
værge morbror Povel Nielsen i Langebæk
 
4-239 Skifte 7/7 1696 Ellen Jensdatter i Roneklint, Jungshoved, 1158
1. mand
1 Niels Pedersen, død
a Niels Nielsen, 9
2 Hans Pedersen
3 Bodil Pedersdatter = Niels Rasmussen i Roneklint
2. enkemand Peder Nielsen
 
4-240 Skifte 8/7 1696 Ellen Jørgensdatter inderste i Stensbjerg, Kastrup, 1163
enkemand inds Jep Pedersen
halvsøster Maren Søndermand i Vordingborg
 
4-241 Skifte 10/7 1696 Hans Pedersen i Snertinge, 1165
enke Birgitte Pedersdatter, lavværge, fæstemand Rasmus Andersen
børn
1 Peder Hansen, 5
2 Niels Hansen
3 Sidsel Hansdatter, 9
4 Kirsten Hansdatter, 6
 
4-242 Skifte 6/8 1696 Inger Pedersdatter, enke i Loefterne? i Ugledige?, Allerslev?, 1168
mand Povel Rasmussen, børn
1 Karen Povelsdatter, 16
2 Peder Povelsen, 8
3 Rasmus Povelsen, 5
 
4-243 Skifte 6/8 1696 Tobias Richder, hmd i Øster Egesborg, 1171
enke Appelone Hansdatter, børn
1 Peiter Tobiasen, myndig, 7-168
2 Hans Tobiasen, myndig
3 Anne Marie Tobiasdatter = Jochum Christiansen Buch i Kindvig
4 Anne Sophie Tobiasdatter, død = Jens Wisbjerg? i Kalvehave
a Tobias Jensen, 10
5 Sophie Tobiasdatter = Peiter ? i Viemose
 
4-244 Skifte 30/3 1695 Ole Jørgensen Kimmer i Stensby, Kalvehave, 1173
enke Johanne Hansdatter, lavværge far Hans Laursen på Langø
børn
1 Jørgen Olsen, 7
2 Kirsten Olsdatter, 4½
3 Sidsel Olsdatter, 2
4 Ole Olsen, 6 dage
værger børnenes fars stedfar Mathias Hansen i Stensby, 5-133 og farbror Jørgen Hansen i Sønder Mern, 5-132
 
4-245 Skifte 17/9 1696 Morten Vicentzen i Sallerup, Køng, 1177
enke Maren Ibsdatter, børn
1 Niels Vicentsen i Hammer
2 Vicent Vicentsen i Snesør?
 
4-246 Skifte 3/10 1696 Maren Michelsdatter i Sønder Mern, 1185
enkemand smed Ebbe Andersen, børn
1 Cathrine Margrethe Ebbesdatter, 14
2 Maren Ebbesdatter, 11
3 Anders Ebbesen, 4
 
4-247 Skifte 3/10 1696 Bendt Olsen i Nørre Mern, Mern, 1187
enke Ellen Nielsdatter, børn
1 Bodil Bendtsdatter = Hans Olsen i Ugledige, 6-54
2 Gundel Bendtsdatter = Ole Hansen i Skovhuse
3 Maren Bendtsdatter, trolovet med Niels Laursen i Nørre Mern
4 Kirsten Bendtsdatter, 21, kendt, 7-16
 
4-248 Skifte 14/10 1696 Christen Andersen i Over Vindinge, Sværdborg, 1193
enke Ellen Laursdatter, hendes 1. mand Anders Michelsen, 4-86
lavværge, far Laurs Jensen i Skovhuse
barn
1 Anne Christensdatter, 4
værge farbror Mads Andersen i Pederstrup
 
4-249 Skifte 17/10 1696 Peder Nielsen, 72 år i Ugledige, Allerslev, 1200
1. kone Mette Rasmusdatter
1 Niels Pedersen, myndig
2. enke Karen Hemmingsdatter
2 Hans Pedersen, 17
 
4-250 Skifte 3/11 1696 Søren Nielsen i Snertinge, 1203
enke Karen Eliasdatter, efter trolovede fæstemand Søren Nielsen
børn
1 Inger Sørensdatter, ½
værge morbror Jens Eliasen på Snesøre?
 
4-251 Skifte 10/12 1696 Niels Olsen Bolt på Nyord Land, 1206
enke Johanne Christensdatter
far Ole Nielsen Bolt på Nyord
 
4-252 Skifte 11/12 1696 Sidsel Jensdatter i Vester Egesborg, 1209
1. mand Peder Nielsen Bruun, 2-177
1 Niels Pedersen, 18
2 Anne Pedersdatter, 16½
værge farbror Anders Nielsen Bruun i Vester Egesborg og søskendebarn Lars Ingvorsen, ibid
2. enkemand Anders Nielsen, skovfoged, tredingsfoged, 6-92
 
4-253 Skifte 12/12 1696 Peder Hansen inds i Køngø, Køng, 1211
enke Maren Pedersdatter, 5-26
børn
1 Anne Pedersdatter, 10
2 Hans Pedersen, 3
værge Jørgen Hansen i Oreby
 
4-254 Skifte 12/12 1696 Margrethe Nielsdatter i Køngø, 1213
enkemand Jørgen Boesen, 5-26
søster Dorthe Nielsdatter
 
4-255 Skifte x/12 1696 Birgitte Bendtsdatter, 62 år i Ammendrup, Allerslev, 1217
enkemand Peder Nielsen Holm, 6-224
3 søskendebørn, avlet i København
 
4-256 Skifte 6/2 1697 Maren Olsdatter i Sønder Mern, 1220
1. mand Morten Lauritsen Lerche, 2-90
1 Søren Mortensen, gmd på Langø
2 Boe Mortensen i Sageby
3 Rasmus Mortensen, 19
2. enkemand Niels Hemmingsen Holst, 4-264
4 Margrethe Nielsdatter, 16
5 Kirsten Nielsdatter, 13
 
4-257 Skifte 16/2 1697 Ole Mortensen Plougmand, tredingsfoged i Ørslev, 1228
enke Kirsten Mortensdatter, børn
1 Christen Olsen i Ørslev
2 Laurs Olsen Plougmand, tredingsfoged i Ørslev
3 Inger Olufsdatter, død
a Morten Michelsen, 15
b Jacob Michelsen, 13
c Johanne Michelsdatter, 26
d Anne Michelsdatter = Laurs Rasmussen, hmd i Langebæk
e Kirsten Michelsdatter, 17
f Mette Michelsdatter, 12
4 Birgitte Olsdatter, 6-283, 1= Niels Jensen, 4-125 = 2. enkemand Hans Pedersen i Ørslev
 
4-258 Skifte 22/2 1697 Maren Michelsdatter, 58 år i Stensby, Kalvehave, 1232
enkemand Ole Laursen, børn
1 Sidse Olufsdatter = Peder Hansen i Stensby
2 Michel Olufsen, 11
3 Karen Olufsdatter, 7
 
4-259 Skifte 25/2 1697 Peder Jensen foged på Nyord Land, 1236
1. kone Bodil Søfrensdatter, 3-84
1 Hans Pedersen Foged i Stavreby
2 Bodil Pedersdatter = Hendrich Sørensen på Nyord
3 Anne Pedersdatter = Hans Olsen på Strynø?
4 Karen Pedersdatter
5 Margrethe Pedersdatter = Niels Nordmand i Skovhuse
2. enke Anne Olsdatter
6 Jens Pedersen, 10
7 Niels Pedersen, 2
 
4-260 Skifte 19/3 1697 Kirsten Olufsdatter Lerche i Høvdingshus, Mern, 1244
mand Jacob Lauritsen Lerche, 5-112
børn
1 Laurits Jacobsen, 12
2 Rasmus Jacobsen, 4
3 Ole Jacobsen, 4 uger
4 Johanne Jacobsdatter, 14
5 Bodil Jacobsdatter, 10
6 Margrethe Jacobsdatter, 7
værger farbrødre Hemming Lauritsen og Laurits Lauritsen, begge i Kindvig
 
4-261 Skifte 9/4 1697 Jebbe Lyders, skibskaptajn i Kalvehave Færgegård, 1254
enke madame Maren Andersdatter, 5-183
børn
1 Anders Ibsen, myndig
 
4-262 Skifte 12/5 1697 Ole Pedersen i Stensby, Kalvehave, 1267
enke Maren Madsdatter
søskende
1 Peder Pedersen i Roskilde
2 Hans Pedersen i Mern
3 Anders Pedersen i Stensby
4 Torkild Pedersen
5 Kirsten Pedersdatter = Niels Christensen i ?
6 Alborg Pedersdatter, tjenende i
7 Anne Christensdatter, tjenende ibid
 
4-263 Skifte 20/5 1697 Karen Pedersdatter i Sallerup, Køng, 1271
enkemand Søren Christensen, skovfoged og tredingsfoged, 6-63
barn
1 Ellen Sørensdatter, 2
 
4-264 Skifte 21/5 1697 Niels Hemmingsen Holst i Sønder Mern, 1277
familie: 5-69
[kone Maren Olufsdatter Lerche, 4-256]
1 Margrethe Nielsdatter Holst, 16
2 Kirsten Nielsdatter Holst, 13
værger halvbrødre Boe Mortensen i Sageby, Rasmus Mortensen i Sønder Mern, kendte, anne pedersdatter 112
https://aneopslag.dk/aner/per00233.htm#0
 
4-265 Skifte 26/5 1697 Anne Jacobsdatter på Langø, Kalvehave, 1289
enkemand Hans Mortensen, børn
1 Anne Hansdatter
afdødes far Jacob Jørgensen på Langø
 
4-266 Skifte 27/5 1697 Jørgen Bendsen, 29 år i Bårse, 1295
[far Bendt Jensen, 4-155 og Maren Andersdatter]
enke Karen Jørgensdatter, trolovede fæstemand Niels Hansen Krog
børn
1 Kirsten Jørgensdatter, 3
værger farbrødre Jens Bendsen i ? og Peder Bendsen i Bårse
 
4-268 Skifte 29/5 1697 Peder Rasmussen i Over Evne, Snesere, 1311
enke Anne Jørgensdatter, lavværge søstersøn Claus Michelsen
børn
1 Frands Pedersen, 29, får gården i fæste
2 Hans Pedersen, 28
3 Michel Pedersen, 14
4 Jep Pedersen,10
5 Mette Pedersdatter, 30
6 Lisbeth Pedersdatter, 26 = Lars Pedersen i Vindinge?
 
4-269 Skifte 8/6 1697 Hans Larsen og hustru Karen Larsdatter i Åside, 1314
børn
1 Lars Hansen i Skuderup
2 Niels Hansen, 19
3 Anders Hansen, 17
4 Ellen Hansdatter = Espen Andersen i Snesere?
5 Kirsten Hansdatter = Lars Olsen i St. Røttinge
6 Karen Hansdatter = Ole Jacobsen i Engelstrup
7 Maren Hansdatter, forlovet med Anders Nielsen
 
4-270 Skifte 23/6 1697 Johan Langsten, forrige smed ved Vordingborg Slot, som boede og døde i Ornebjerg, Kastrup, 1321
enke Birgitte Sørensdatter, børn
1 Kirsten Johansdatter, 1
 
4-271 Skifte 26/5 1697 Christen Jensen i Ørslev, 1326
enke Inger Hendrichsdatter, lavværge bror Christen Hendrichsen Hald: familie: 5-127
barn
1 Marie Christensdatter, 5
værge farfar Jens Jensen i Gødstrup? og farbror ungkarl Hans Jensen

til toppen


Bog 5: 1697-1704, 1-183
 
5-1 Skifte 23/6 1697 Sidsel Jensdatter i Åside, Snesere, 2
enkemand Niels Hansen, 6-85
børn
1 Anders Nielsen i Åside
2 Ellen Nielsdatter = Anders Ibsen i på stedet
3 Margrethe Nielsdatter = Hans Hemming Olsen i St. Røttinge
4 Karen Nielsdatter, 24
5 Maren Nielsdatter, 21
6 Bodil Nielsdatter, 14
 
5-2 Skifte 26/6 1697 Kirsten Jensdatter, x år i Skovhuse, Skibinge, 5
afgangne skomager Peder Nielsen, børn
1 Hans Pedersen, død, kan ikke læses
2 Anne Pedersdatter, 6-80 = Povel Mogensen i Smidstrup
3 Karen Pedersdatter = Jens Nielsen Kuld i Smidstrup
 
5-3 Skifte 26/6 1697 Maren Hemmingsdatter, x år i Skovhuse, Skibinge, 6
1. mand Laurs
1 Peder Laursen, 26
2 Hans Laursen
3 Jens Laursen
4 Rasmus Laursen, 18
2. enkemand Jens Ibsen Brandt, hans 1. kone Maren Bertelsdatter, 3-153
 
5-4 Skifte 12/7 1697 Laurs Hansen i Lundby, 10
enke Karen Rasmusdatter, lavværge, fæstemand Christen Nielsen
 
5-5 Skifte 8/10 1697 Anne Pedersdatter i Sønder Mern, Mern, 12, opslag 13
enkemand Hans Madsen Lerche, børn
1 Mads Hansen, 9
2 Peder Hansen, 5
3 Maren Hansdatter, 26
4 Kirsten Hansdatter = Jacob Lerche i Høvdingehus. Kendt: Jacob Lauritsen Lerche
5 Anne Hansdatter, 18
6 Birgitte Hansdatter, 8
 
5-6 Skifte 15/10 1697 Anders Væver i Ørslev, 14
1. kone
1 Frands Andersen i Ørslev
2 Jens Andersen, 12
3 Karen Andersdatter
4 Sara Andersdatter, 20
2. enke Karen Ibsdatter,
1 Maren Andersdatter, 3
værge morfar Jep Hansen væver i Bårse
 
5-7 Skifte 16/10 1697 Ole Nielsen Boldt i Nyord Land, Nyord, 17
afdød kone Kirsten Hemmingsdatter, 3-79
1 Hemming Olsen, myndig
2 Margrethe Olsdatter = Hans Rasmussen, hmd på Nyord
3 Hans Olsen, 19
4 Maren Olsdatter, 22
5 Karen Olsdatter, 20
værge farbror Jacob Nielsen
 
5-8 Skifte 16/10 1697 Sophie Andersdatter i Snertinge, Sværdborg, 21
1. mand Hans Hansen Stage, 4-25
1 Anders Hansen Stage i Snertinge
2. enkemand Ole Andersen, 6-115
 
5-9 Skifte 11/11 1697 Anders Hansen i Skovbygårde, Snesere, 23
1. kone Karen Hansdatter, 3-135
1 Hans Andersen i Roskilde?
2 Ole Andersen, hmd i St. Røttinge
3 Karen Andersdatter, 40 i Næstved
4 Sidsel Andersdatter = Peder Madsen, soldat i København
5 Maren Andersdatter, 24
enke Anne Dinesdatter, 5-14, trolovede fæstemand Hans Bendtsen
 
5-10 Skifte 12/11 1697 Anne Iversdatter Lekkende, Øster Egesborg, 25
enkemand hmd Peder Jacobsen, 5-95
børn
1 Anne Pedersdatter
 
5-11 Skifte 13/11 1697 Kirsten Rasmusdatter Skovhuse, 27
enkemand hmd Lars Fride?, ingen arvinger
 
5-12 Skifte 24/11 1697 Hans Hemmingsen og hustru Kirsten Hansdatter i St. Røttinge Snesere, 27
hans 1. kone Bodil Nielsdatter, 2-52
konens børn og arvinger, det må være omvendt!
1 Morten Hansen i St. Røttinge
2 Niels Hansen i Bårse
3 Kirsten Hansdatter, død, børn
a Hemming Olsen i St. Røttinge
b Else Olsdatter = Niels Jensen, inds på stedet
4 Maren Hansdatter, død = Peder Nielsen i St. Røttinge
a Niels Pedersen
b Johanne Pedersdatter
c Bodil Pedersdatter
d Kirsten Pedersdatter
5 Mette Hansdatter = Mads Hansen i Sjolte
alle på faderens side, på moderens side, det er nok omvendt!?
1 Maren Andersdatter, død = Anders Hansen i Knudsby
a Anders Andersen
b Lars Andersen
c Niels Andersen
 
5-13 Skifte 21/1 1698 Hans Pedersen, 76 år i Rekkende, Allerslev, 29
enke Anne Nielsdatter, børn
1 Hendrich Hansen i Roholte
2 Anne Hansdatter, 32 i Roholte
3 Kirstine Hansdatter, 28
4 Margrethe Hansdatter
 
5-14 Skifte 28/1 1698 Anne Dinesdatter, x år i Skovbygårde, Snesere, 30
hun døde før hendes bryllup med Hans Bendtsen
afgangne mand Anders Hansen, 5-9
halvsøster
1 Maren Jensdatter = Jens Hansen i Skovbygårde
 
5-15 Skifte 29/1 1698 Laurs Pedersen i Teglstrup, Udby, 31
enke Karen Rasmusdatter, 6-127
børn
1 Rasmus Laursen, 18
2 Ellen Laursdatter, trolovet med Ole Andersen i Snertinge
 
5-16 Skifte 31/1 1698 Anne Hemmingsdatter, 59 år i Risby, Bårse, 38
enkemand Laurids Iversen, børn
1 Hemming Laursen i Risby
2 Iver Laursen, 22
3 Niels Laursen, 18
4 Karen Laursdatter, 38 = Jørgen Jensen i Risby
 
5-17 Skifte 4/2 1698 Mogens Jensen i Nyord Land, Nyord, 44
enke Kirsten Hansdatter, børn
1 Hans Mogensen, 19
2 Jens Mogensen, 7
3 Anne Mogensdatter, 18
4 Bodil Mogensdatter, 16
5 Birgitte Mogensdatter, 14
6 Maren Mogensdatter, 10
værger farbrødre Hans Hansen og Oluf Nielsen, på Nyord og Michel Hemmingsen
 
5-18 Skifte 5/2 1698 Elsebet Boesdatter, 33 år i Ellebrudgård, Kalvehave, 48
enkemand Lars Hansen løber, 2. del. skifte 265
barn
1 Anne Laursdatter 3/4
 
5-19 Skifte 4/3 1698 Maren Lauritsdatter i Sønder Mern, Mern, 50
1. mand Aage Olufsen, 1-140
2. enkemand Michel Hansen Bendsen
1 Bodil Michelsdatter, 17
2 Birgitte Michelsdatter, 12
værger morbrødre Jacob Laursen i Høvdingshus, Laurits Lauritsen Krog i Kindvig og Hemming Laursen i Sønder Mern
 
5-20 Skifte 4/3 1698 Ole Pedersen, x år fhv. portner ved Vordingborg Slot, 54
moder Kirsten Rasmusdatter = Laurs Nielsen i Tærø
børn
1 Rasmus Olsen
2 Maren Olsdatter
3 Birgitte Olsdatter
4 Ellen Olsdatter
morbror Michael Rasmussen, død, børn
a Rasmus Michelsen i Gestbjerg??
b Anders Michelsen i Stensby
morbror Rasmus Rasmussen, barnebarn
a Morten Olsen, 14, hos stedfaderen Hans Danielsen i Langø
 
5-21 Skifte 11/3 1698 Laurs Mortensen i Oreby, Kastrup, 57
enke Kirsten Jensdatter, børn
1 Maren Laursdatter, 10
2 Johanne Laursdatter, 6
 
5-22 Skifte 23/3 1698 Peder Jensen, tømmermand i Vordingborg By, ved Østerport, 59
enke Maren Sørensdatter, børn
1 Marie Pedersdatter, 21
2 Dorthe Pedersdatter, 18
3 Margrethe Pedersdatter, 13
 
5-23 Skifte 18/4 1698 Bodil Knudsdatter i Ring, Hammer, 60
enkemand hmd Peder Andreasen, børn
1 Andreas Pedersen, 9
2 Birgitte Pedersdatter, 7
3 Maren Pedersdatter, 4
værge morbror Hans skrædder i Ring
 
5-24 Skifte 5/5 1698 Karen Laursdatter i Rekkende, Allerslev, 62
1. mand Mads Pedersen, 4-144
1 Jens Madsen, 20
2. enkemand Hans Hemmingsen
 
5-25 Skifte 16/5 1698 Rasmus Michelsen i Blangslev, 64
Rasmus Michelsen var druknet og omkommet
enke Anne Jensdatter, lavværge, trolovede fæstemand Hans Laursen
børn
1 Maren Rasmusdatter, 6
2 Kirsten Rasmusdatter, 3
 
5-26 Skifte 10/6 1698 Maren Pedersdatter i Køngø, Køng, 66
1. mand Peder Hansen, 4-253
1 Hans Pedersen, 4
2 Anne Pedersdatter, 12
2. enkemand Jørgen Boesen, 4-254
værge deres stedfar Jørgen Hansen i Oreby
 
5-27 Skifte 20/6 1698 Dorothea Hansdatter Stuby, Kastrup, 68
enkemand Hans Andreasen, barn
1 Anne Hansdatter, 5
 
5-28 Skifte 16/11 1697 Karen Jensdatter i Risby, Bårse, 70
familie: 2-14
1. mand Povel Hansen
1 Hans Povelsen, myndig, rytter
2 Jens Povelsen, 20
3 Peder Povelsen, 14
4 Jørgen Povelsen, 10
5 Karen Povelsdatter, 21
6 Ellen Povelsdatter, 12
værge morbror Jens Jensen i Vester Egesborg
2. enkemand Søfren Udsen?
 
5-29 Skifte 22/6 1698 Anne Hansdatter, 35 år på Langø, Kalvehave, 71
1. mand Rasmus Nielsen Plougmand
1 Kirsten Rasmusdatter, 12, værge hendes mands far Hans Laursen på Langø og farfar Niels Nielsen Plougmand i Stensby
2 Rasmus Rasmussen, død
2. enkemand Espen Arentsen, 6-4
3 Arent Espensen, 3
4 Rasmus Espensen, 2
5 Dorthe Espensdatter, 8 dage
 
5-30 Skifte 23/6 1698 Hans Mortensen, 70 år og Karen Hemmingsdatter, 85 år i Rysbjerggård, Kalvehave, 74, opslag 76, Kendt
konens 1. ægteskab
1 Hendrich Danielsen i Stenstrup
2 Anders Danielsen i Allerslev
3 Hans Danielsen i Langø
med Hans Mortensen
4 Kirsten Hansdatter, død = Peder Hansen i Ugledige
a Sidsel Pedersdatter, 26
5 Merte Hansdatter, død = Erich Mortensen i Rysbjerggård, 6-130, Kendt
a Morten Erichsen, 9
 
5-31 Skifte 24/6 1698 Kirsten Jensdatter i Ørslev, 77
enkemand Laurs Andersen, 6-40
børn
1 Jens Laursen, 18
2 Anders Laursen, 14
3 Helvig Laursdatter = Rasmus Fyen i Snertinge
4 Anne Laursdatter, 20
 
5-32 Skifte 25/6 1698 Laurs Rasmussen i Hammer Torup, Hammer, 80
enke Karen Hendrichsdatter
søskende
1 Peder Rasmussen i Risby
2 Anne Rasmusdatter
3 Karen Rasmusdatter
4 Ellen Rasmusdatter
enkens bror Christopher Hendrichsen i Hammer
 
5-33 Skifte 22/3 1698 Ole Hemmingsen i Ring, Hammer, 83
enke Lisbeth Andersdatter
hans søsterbørn
a Kirsten Nielsdatter = Anders Mortensen
halvbrorbørn, 4-14
a Niels Christophersen, 18
b Peder Christophersen, 9
c Dorthe Christophersdatter, 13
værge deres far Christopher Pedersen i Ring
 
5-34 Skifte 26/6 1698 Hemming Olsen i Lekkende, Øster Egesborg, 93
enke Karen Laursdatter, børn
1 Ole Hemmingsen, 19
2 Jens Hemmingsen, 16
3 Hans Hemmingsen, 11
 
5-35 Skifte 26/6 1698 Karen Sørensdatter i Lekkende, Øster Egesborg, 96
enkemand Sinder Pedersen, børn
1 Søren Sindersen, 4
2 Anne Sindersdatter, 12
3 Inger Sindersdatter, 10
4 Anne Marie Sindersdatter, 7
værger på moderens side Jacob Jørgensen, tredingsfoged i Stårby og morbror Rasmus Sørensen i Skallerup
 
5-36 Skifte 23/7 1698 Rasmus Clausen, 63 år skrædder, hmd i Ugledige, Allerslev, 101
enke Sidse Olsdatter, børn
1 Johannes Rasmussen i Dyrlev
2 Morten Rasmussen, tjenende i København
3 Anders Rasmussen, smed i Udby
 
5-37 Skifte 5/8 1698 Sophie Olufsdatter på Nyordsland, Nyord, 103
1. mand Ole
1 Peder Olsen, 14, værge morfar Oluf Hemmingsen i Roneklint
2. enkemand Hans Pedersen foged
2 Ole Hansen, 12
3 Søren Hansen, 5
4 Peder Hansen, 5 uger
 
5-38 Skifte 5/8 1698 Bendt Poulsen i Sønder Mern, Mern, 106
enke Ellen Laursdatter, lavværge, forlovede fæstemand Jens Madsen
børn
1 Laurs Bendsen, 3
værge farfar Povel Hansen i Badebygård, 5-124
 
5-39 Skifte 13/8 1698 Maren Ibsdatter i Skaverup, Sværdborg, 109
enkemand Míchel Pedersen, børn
1 Peder Michelsen, myndig i Skaverup
2 Johanne Michelsdatter, 17
 
5-40 Skifte 26/9 1698 Bruus Nielsen, fhv. skovfoged i Neder Vindinge, Kastrup, 110, opslag 112
enke Ellen Laursdatter, børn
1 Rasmus Bruusen, 20
2 Niels Bruusen, 11
3 Ludsie Bruusdatter = Hans Hemming Hansen i Stuby
4 Bodil Bruusdatter = Peder Pedersen i Ornebjerg
5 Anne Bruusdatter, 17
6 Maren Bruusdatter, 13
[gift efterfølgende med Bertel Hansen]
 
5-41 Skifte 4/11 1698 Oluf Rasmussen, 45 år og hustru Kirstine Michelsdatter, 42 år i Tjørnehoved, Allerslev, 114
børn
1 Rasmus Olsen, 15
2 Peder Olsen, 13
3 Jens Olsen, 11
4 Laurs Olsen, 6
5 Søren Olsen, 4
6 Maren Olsdatter, 15
7 Anne Olsdatter, 9
8 Karen Olsdatter, 2
der nævnes Jens Michelsen i Kragevig og Laurits Rasmussen i Tjørnehoved
 
5-42 Skifte 19/10 1698 Kirsten Jacobsdatter, x år i Bårse, 123
enkemand Otte Jensen, 6-46
børn
1 Jens Ottesen, 24
2 Jacob Ottesen, 14
3 Peiter Ottesen, 11
4 Ellen Ottesdatter, 22, 7-148, 6-266
5 Anne Ottesdatter, 13
6 Elisabeth Ottesdatter, 8
værge morbror Laurits Jacobsen i Teglstrup
 
5-43 Skifte 22/10 1698 Jens Ibsen i Køngø, Køng, 128
enke Mette Jørgensdatter, 8-22
lavværge, trolovede fæstemand Niels Hansen Roed
far Jeppe Olsen i Sallerup
 
5-44 Skifte 26/11 1698 Karen Pedersdatter i Lekkende, Øster Egesborg, 130
enkemand Christen Jensen, børn
1 Jens Christensen, 6
2 Maren Christensdatter, 16
3 Bodil Christensdatter, 12
4 Anne Christensdatter, 10
 
5-45 Skifte 28/11 1698 Anne Boesdatter i Ørslev, 132
enkemand Ole Jensen Hass, 6-154
børn
1 Jens Olsen, 4
2 Christen Olsen, 1
3 Bodil Olsdatter, 17
4 Karen Olsdatter, 12
5 Kirsten Olsdatter, 9
værger Jacob Larsen Hass i Fæby og Peder Boesen i Røstofte
 
5-46 Skifte 13/12 1698 Laurs Christensen i Snesere, 136
enke Karen Andersdatter, børn
1 Gyde Laursdatter, 14
2 Kirsten Laursdatter, 10
3 Bodil Laursdatter, 7
 
5-47 Skifte 19/12 1698 Hemming Lauritsen Lerche i Kindvig, Mern, 138
enke Karen Aagesdatter, hendes 1. mand Oluf Nielsen, 1-44
hans søskende
1 Morten Lauritsen Lerche i Mern, død, 2-90
a Søren Mortensen på Langø, 6-3
b Boe Mortensen i Sageby
c Rasmus Mortensen i Sønder Mern
2 Jacob Lauritsen Lerche i Høvdingshus
3 Laurits Lauritsen Krog i Kindvig
4 Ellen Larsdatter = Mads Laursen Lerche i Kindvig
5 Anne Larsdatter = Michel Ibsen Gris i Sandvig
 
5-48 Skifte 24/12 1698 Morten Rasmussen, x år hmd Åside, Snesere, 140
enke Birgitte Knudsdatter, børn
1 Morten Mortensen, 9
2 Alborg Mortensdatter, 2
 
5-49 Skifte 7/1 1699 Sidsel Nielsdatter i Sønder Mern, Mern, 142, opslag 144, kendt
1. mand [Hans Olsen]
1 Ole Hansen
a Jens Olsen, 20
b Karen Olsdatter, børn
a Anne Hansdatter, død, 4-179 = Jens Pedersen i Mern, 6-201
1 Peder Jensen
2 Hans Jensen
3 Torchild Jensen
4 Maren Jensdatter = Rasmus Pedersen, bødker i Bakkebølle
5 Birgitte Jensdatter = Boe Mortensen i Sageby
2. mand Hemming Nielsen i Næs, 5-61
2 Niels Hemmingsen i Ornebjerg
3 Jens Hemmingsen i langsommelig tid har været udenlands
4 Niels Hemmingsen Holst, død i Sønder Mern
a Margrethe Nielsdatter Holst = Espen Arentsen på Langø, 6-4, kendt, annepedersdatter 42b
b Kirsten Nielsdatter Holst
5 Sidsel Hemmingsdatter = Anders Jacobsen i Over Vindinge, kendt, annepedersdatter, 120
6 Maren Hemmingsdatter = Lars Pedersen Børring i Bakkebølle
7 Kirsten Hemmingsdatter = Søren Mortensen på Langø, kendt, annepedersdatter 42b
8 Ellen Hemmingsdatter = Aage Pedersen i Sønder Mern, familie: 2-74
2. enkemand tredingsfoged Hemming Pedersen
 
5-50 Skifte 11/1 1699 Bodil Pedersdatter i Faksinge, Beldringe, 144
enkemand Ole Laursen, 5-101
børn
1 Jens Olsen, 13
2 Karen Olsdatter = Niels Andersen i Faksinge
3 Sidsel Olsdatter, 19
værge morbrødre Rasmus Pedersen smed i Grumløse og Søren Pedersen i Faksinge
 
5-51 Skifte 13/1 1699 Michel Laursen i Vester Egesborg, 146
1. kone Karen Rasmusdatter, 2-179
1 Bodil Michelsdatter = Hans Eliasen, i Vester Egesborg
2 Karen Michelsdatter = Hemming Andersen i Sallerup
3 Lucia Michelsdatter
2. enke Mette Abrahamsdatter, børn
4 Karen Michelsdatter, 10
5 Kirsten Michelsdatter, 8
 
5-52 Skifte 15/1 1699 Kirsten Bruusdatter i Sønder Mern, Mern, 148
1. mand Hans Gregersen, 1-141
1 Laurs Hansen Gregersen i Sønder Mern
2 Ellen Hansdatter = Jens Hemmingsen i Sandvig
2. enkemand Laurs Sørensen Jyde
 
5-53 Skifte 16/1 1699 Mads Jørgensen, x år i Græsbjerg, Vordingborg Land, 148
enke Anne Pedersdatter, lavværge svoger Erich Gregersen i Græsbjerg
børn
1 Peder Madsen, 27
2 Jørgen Madsen, 20
3 Laurs Madsen,14
4 Karen Madsdatter, 23
 
5-54 Skifte 21/2 1699 Søren Pedersen i Græsbjerg, Vordingborg Land, 150
enke Maren Olsdatter, lavværge, fæstemand Jens Nielsen, foged i Græsbjerg
børn
1 Kirsten Sørensdatter, 6
2 Johanne Sørensdatter, 3
 
5-55 Skifte 22/2 1699 Niels Jensen i Snertinge, Sværdborg, 151
1. kone Kirsten Nielsdatter
1 Elisabeth Nielsdatter = Hemming Olsen i Lundby, 6-253 b
2. enke Bodil Madsdatter
2 Mads Nielsen, 15
3 Kirsten Nielsdatter, 22
4 Anne Nielsdatter = Ole Pedersen i Udby
5 Karen Nielsdatter, 19
6 Maren Nielsdatter, 12
 
5-56 Skifte 28/2 1699 Kirsten Olufsdatter, x år i Lille Skovbygårde, Snesere, 155
enkemand Hans Mortensen, børn
1 Jens Hansen, hos faderen
 
5-57 Skifte 8/3 1699 Kirsten Ibsdatter i Næs, Kastrup, 158
1. mand Knud Christophersen
1 Christopher Knudsen, myndig
2 Rasmus Knudsen, død
a Hemming Rasmussen, 10
b Rasmus Rasmussen, 5
c Karen Rasmusdatter, 6, de 3 børns værge, deres stedfar Peder Rasmussen i Skaverup
3 Anne Knudsdatter, 5-162 = Peder Svendsen i Skaverup
4 Lisbeth Knudsdatter = Ole Jensen i Næs, 7-48
5 Maren Knudsdatter = Hans Jensen i Stuby?
6 Ingeborg Knudsdatter, 26, værge morbror Jens Ibsen i Skaverup
2. enkemand Jon Grummersen, måske Iver Grummersen
 
5-58 Skifte 12/3 1699 Mette Hemmingsdatter i Sønder Mern, Mern, 161
familie: 3-120
enkemand Peder Sørensen
moder Inger Erichsdatter, værende hos Jens Hemmingsen i Sandvig, 3-120
søskende
1 Jens Hemmingsen i Sandvig
2 Erich Hemmingsen i Sønder Mern
3 Maren Hemmingsdatter = Jens Pedersen i Sønder Mern
4 Kirsten Hemmingsdatter = Hans Andersen Lerche i Kindvig
5 Sidse Hemmingsdatter, tjenende i Sandvig
 
5-59 Skifte 29/3 1699 Birgitte Pedersdatter Ambæk, Jungshoved, 162
1. mand Niels Rasmussen, 4-41
1 Birgitte Nielsdatter, 16, værge farbror Hemming Rasmussen i Skovhuse og Hans Rasmussen i Bønsvig
2. enkemand hmd Peder Hansen Hind, 7-42
2 Kirsten Pedersdatter, 8
3 Niels Pedersen, 1
værge for alle 3 børn morbror Hermand Pedersen i Stavreby, 7-149
 
5-60 Skifte 31/3 1699 Jens Nielsen Jyde i Køngø, Køng, 168
enke Anne Hansdatter, børn
1 Hans Jensen, ungkarl
2 Niels Jensen, 12
3 Povel Jensen, 9
4 Karen Jensdatter, 28
5 Berette Jensdatter, 26 = Peder Hansen i Over? Vindinge
 
5-61 Skifte 27/7 1698 Jacob Nielsen i Over Vindinge, Sværdborg, 170, opslag 173
søskende
1 Hemming Nielsen i Næs, død, 7 børn
a Niels Hemmingsen i Ornebjerg
b Jens Hemmingsen, triglingskarl på Holland
c Niels Hemmingsen Holst, i Næs, død, 2 børn, kendt, annepedersdatter, 112
1 Margrethe Nielsdatter Holst, trolovet med Esben Arentsen på Lang
2 Kirsten Nielsdatter Holst, 24
d Sidse Hemmingsdatter = Anders Jensen i Over Vindinge
e Maren Hemmingsdatter = Lars Pedersen Børring i Bakkebølle
f Kirsten Hemmingsdatter = Søren Mortensen på Langø, 6-3, kendt, annepedersdatter 42b
g Ellen Hemmingsdatter = Aage Grundersen i S. Mern?
2 Bodil Nielsdatter, død, 1-131 = 1. Niels Jensen, 0-19 = 2. gl. Hans Christophersen Krog i Ornebjerg og hendes 8 børn
a Jens Nielsen Krog i Ornebjerg
b Niels Nielsen Krog i Knudsby, 6-180
c Anne Nielsdatter Krog = Tobias Jensen i Lundbys vejrmølle
d Sidsel Nielsdatter Krog = Hemming Olsen, inds i Neder Vindinge
e Niels Hansen Krog i Bårse
f unge Hans Hansen Krog i Ornebjerg, 8-214
g Christopher Hansen Krog, myndig
h Dorthe Hansdatter Krog = Michael Jensen i Kalvehave
3 Maren Nielsdatter, død, 2-222 = 3. Laurs Jensen på Masnedø, 3 børn
a Anne Hansdatter, død = Peder Madsen Kris
1 Mads Pedersen Kris
2 Maren Pedersdatter Kris = Ole Jensen Brun i Ørslev
3 Sidse Pedersdatter, 20
4 Anne Pedersdatter, 18
b Sidse Hansdatter, død = Niels Christensen Kvam i Vordingborg, børn
1 Jens Nielsen,
2 Niels Nielsen, begge myndige,
3 Else Marie Nielsdatter, 12,
4 Maren Nielsdatter, 10, hos faderen Niels Christensen Kram
5 Niels Nielsen, død, børn
1 Dorthe Nielsdatter = Rasmus Christensen i Kastrup
c Maren Nielsdatter = Hans Jensen i Sallerup,
1 Niels Hansen, 12,
2 Hans Hansen, 8,
3 Michel Hansen, 6
 
5-62 Skifte 1/4 1699 Povel Andersen i Sallerup Køng, 191
enke Maren Ibsdatter
arvinger
1 Hemming Andersen i Sallerup
2 Sidsel Andersdatter, 7-87 = Niels Ibsen i Sværdborg
3 Anne Andersdatter = Jeppe Clausen i Sallerup
4 Karen Andersdatter = Anders Jørgensen i Køngø
5 Johanne Andersdatter, 22
 
5-63 Skifte 16/4 1699 Anne Olufsdatter i Stavreby, Jungshoved, 194
enkemand ½ gmd Peder Hansen, børn
1 Ole Pedersen, 5
værge morbror Hemming Nielsen i Stavreby
 
5-64 Skifte 16/4 1699 Sidsel Hansdatter i Stavreby, Jungshoved, 196
enkemand Laurs Boesen Øster, børn
1 Bodil Laursdatter, 3
værger på mødrene side: Hemming Rasmussen i Skovhuse og Hans Rasmussen i Bønsvig
 
5-65 Skifte 1/7 1699 Ellen Madsdatter i Skuderup, Øster Egesborg, 199
enkemand Niels Pedersen, børn
1 Mads Nielsen, 20
2 Bodil Nielsdatter = Casper Nielsen i Røstofte
3 Karen Nielsdatter = Rasmus Hansen i Ståby
 
5-66 Skifte 1/7 1699 Elisabeth Mortensdatter i Ståby, Øster Egesborg, 201
enkemand Rasmus Hansen, barn
1 Morten Hansen, 10 uger
værge morbror Jens Mortensen i Ståby
 
5-67 Skifte 6/3 1699 Morten Laursen, 41 år Birkefoged i Stensby Birk Vrangsgårde Kalvehave, 202
familie: 2-61, 3-87
enke matrone Ellen Nielsdatter, 6-246
lavværge bror Rasmus Nielsen Mule, ? og manufactur i Køge
børn
1 Niels Mortensen, 1½
2 Laurs Mortensen, 1½
3 Kirsten Mortensdatter, 7½
værge farbrødre Rasmus Laursen og Peder Laursen møller i Stensby Mølle, skifte 20/9 1712
 
5-68 Skifte 6/7 1699 Lucia Nielsdatter på Nyord Land, Nyord, 212
1. mand Jens
1 Jørgen Jensen på Nyord Land
2 Ole Jensen i Stege
3 Rasmus Christensen i Stege, død
a Anne Cathrine Rasmusdatter
4 Anne Jensdatter = Michel Hemmingsen på Nyord
5 Maren Jensdatter = Jens Skipper i Sageby
6 Kirsten Jensdatter = Michel Nielsen på Nyord
7 Karen Jensdatter = Peder Brand på Nyord
2. enkemand Niels Albrectsen
8 Cathrine Nielsdatter = Jep Rasmussen i Næs i Vordingborg
 
5-69 Skifte 13/3 1699 Jacob Peitersen, 89 år Holsteiner forpagter Oremandsgård, Allerslev, 217
enke matrone Margrethe Lauridsdatter, barn
1 Giertrud Jacobsdatter, 24
 
5-70 Skifte 19/6 1699 Anders Hansen Hind i Ambæk, Jungshoved, 222
enke Bodil Madsdatter, lavværge, trolovede, fæstemand Hemming Hansen
barn
1 Niels Andersen, 3
værger farbrødre Peder Hansen Hind i Ambæk og Søfren Hansen Hind i Stenstrup
 
5-71 Skifte 11/7 1699 Frants Jensen smed i smedehuset i Vester Egesborg, 225
enke Mette Pedersdatter, børn
1 Anders Frantsen, 13
2 Peder Frantsen, 9
3 Hans Frantsen, 6
4 Elisabeth Frantsdatter, 20
5 Bodil Frantsdatter, 19
6 Anne Frantsdatter, 16
7 Johanne Frantsdatter, 11
8 Kirsten Frantsdatter, 4
værge Rasmus Michelsen = søster til afdøde Mette Pedersdatter
 
5-72 Skifte 11/7 1699 Maren Olsdatter i Vester Egesborg, 227
børn
1 Ellen Olsdatter, værge morbror Niels Olsen Drugden i Kostræde
2. enkemand Ole Rasmussen Bruus, 6-243
 
5-73 Skifte 11/7 1699 Rasmus Andersen i Vester Egesborg, 228
1. kone
1 Maren Rasmusdatter, 30
2 Anders Rasmussen, 7, hos farbror Peder Andersen i Vester Egesborg
3 Else Rasmusdatter, 4, hos sin moster
4 Maren Rasmusdatter, 8, hos sin moster
2. enke Anne Pedersdatter
 
5-74 Skifte 12/7 1699 Peder Pedersen i Vester Egesborg, 230
enke Bodil Nielsdatter, børn
1 Marie Pedersdatter, 19
2 Maren Pedersdatter, 14
 
5-75 Skifte 27/7 1699 Maren Ibsdatter i Sageby, Mern, 231
1. mand Christian Baldtersen, 3-14
1 Jochum Christensen Brand i Kindvig
2 Elisabeth Christensdatter, 40, ugift
3 Anne Christensdatter
4 Kirsten Christensdatter = Ole Hansen i Sageby
enkemand Lauritz Hansen
 
5-76 Skifte 3/3 1700 Christopher Pedersen i Ring, Hammer, 234
se 4-14?
enke Lisbeth Jensdatter, børn
1 Kirsten Christophersdatter, 9
2 Maren Christophersdatter, 8
3 Bodil Christophersdatter, ½
værge morbror Peder Jensen Risby i Vester Egesborg
 
5-77 Skifte 5/5 1700 Jens Knudsen Jyde i Lundby, 237
1. kone Sidsel Torkildsdatter
1 Peder Jensen i Lundby
2 Torkild Jensen, myndig
3 Sophie Jensdatter = Jens Peder Nielsen i Lundby
2. enke Sidse Hemmingsdatter, lavværge, fæstemand Hemming Rasmussen
4 Sidsel Jensdatter, 18
5 Mette Jensdatter, 15
6 Anne Jensdatter, 12
7 Maren Jensdatter, 9
 
5-78 Skifte 29/5 1700 Claus Jensen i Sallerup, Køng, 240
enke Karen Olsdatter, lavværge unge Boe Olsen
børn
1 Mette Clausdatter, 10
2 Ellen Clausdatter, 8, 11-46
3 Kirsten Clausdatter, 11 uger
 
5-79 Skifte 4/6 1700 Peder Hansen i Pederstrop, Mogenstrup, 245
1. kone Anne Jensdatter, 1-42
2. enke Anne Pedersdatter, lavværge Hendrich Christensen af Borup Gård, birkefoged til Ørslevholm Birk
børn
1 Anne Pedersdatter = Andreas Jensen i Blangslev
 
5-80 Skifte 18/6 1700 Hans Thygesen, bonde i Ring, Hammer, 246
1. kone Bodil Pedersdatter, 4-174
1 Thyge Hansen, myndig i Hammer
2 Anne Hansdatter = Peder Andersen, skomager i Ring
3 Maren Hansdatter, 24
4 Sidsel Hansdatter, 21
5 Johanne Hansdatter, 18
6 Karen Hansdatter, 15
2. enke Sidse Hansdatter, lavværge bror Hemming Hansen i Neder Vindinge
7 Peder Hansen, 5
8 Anne Hansdatter, 3
9 enken er frugtsommelig
 
5-81 Skifte 23/6 1700 Ellen Jensdatter i Lekkende, Øster Egesborg, 249
enkemand Jens Rasmussen, børn
1 Sidse Margrethe Jensdatter, 7
2 Kirsten Jensdatter, 4
 
5-82 Skifte 23/6 1700 Karen Lauridsdatter, 30 år i Allerslev, 252
enkemand Jens Pedersen, børn
1 Peder Jensen,4
2 Laurids Jensen, 2
 
5-83 Skifte 8/9 1700 Rasmus Jensen Fischer, bonde i Ornebjerg, Kastrup, 254
1. kone Sidsel Hemmingsdatter, 1-104
2. enke Anne Sørensdatter, lavværge bror Hemming Sørensen
børn
1 Karen Rasmusdatter, 23
2 Eleanor? Rasmusdatter, 18
værge farbror Jens Jensen Fischer, hmd i Stuby
 
5-84 Skifte 8/11 1700 Sidsel Olsdatter, ugift i Græsbjerg, Vordingborg Land, 260
som tjente i skovhuset i Vordingborg?? og døde samme sted
forældre: måske: 0-139
arving bror Peder Olsen, som boede uden for Vordingborg, hans børn
a Ole Pedersen, 5
b Kirsten Pedersdatter, 6
deres stedfar Jens Andersen, forvalter og ridefoged = deres mor
 
5-85 Skifte 6/8 1699 Hemming Olsen i Neder Vindinge, Kastrup, 262
enke Sidsel Nielsdatter, børn
1 Bodil Hemmingsdatter, 8
2 Ole Hemmingsen, 6
3 Laurs Hemmingsen, 3
 
5-86 Skifte 11/8 1699 Peder Rasmussen, bødker i Bønsvig, Jungshoved, 265
enke Kirsten Knudsdatter, hendes 1. mand Jørgen Nielsen, 4-68
søskende, 4-90, 4-219
1 Sidsel Rasmusdatter = Jacob Nielsen i Skovhuse
2 Karen Rasmusdatter = Niels Hansen i Smidstrup, 8-307
3 Niels Rasmussen i Roneklint
 
5-87 Skifte 1/9 1699 Anne Truelsdatter, x år i Bakkebølle, Vordingborg Land, 270
enkemand bødker Jacob Abrahamsen, børn
1 Gundel Jacobsdatter, 7
 
5-88 Skifte 7/10 1699 Povel Nielsen i Lekkende, Øster Egesborg, 272
1. kone Maren Nielsdatter, 2-130 ?
2. enke Giertrud Lauritsdatter, børn
1 Niels Povelsen, 18
2 Laurids Povelsen, 6
3 Anne Povelsdatter, 14
 
5-89 Skifte 8/10 1699 Kirsten Povelsdatter Tågeby, Mern, 274
enkemand Niels Povelsen, børn
1 Povel Nielsen, 11
2 Mads Nielsen, 8
3 Christopher Nielsen, 4
4 Lucie Nielsdatter, 9
5 Karen Nielsdatter, 1
værge morfar Povel Hansen i Badebygårde, 5-124
 
5-90 Skifte 11/10 1699 Niels Knudsen i Dyrlev Beldringe, 276
1. kone Malene Hansdatter, 4-165
2. enke Elisabeth Hansdatter, barn
1 Ellen Nielsdatter, 1½
 
5-91 Skifte 20/10 1699 Hemming Olsen i Sallerup, Køng, 281
enke Maren Madsdatter, lavværge far Mads Hansen i Sallerup, 6-87
enkens 2. mand Niels Jørgensen Holst, 6-87
barn
Bodil Hemmingsdatter, ½
værge farbror Boe Olsen i Sallerup
 
5-92 Skifte 20/10 1699 Ole Lauridsen i Bønsvig Jungshoved, 285
han druknede i Præstø fjord ud for Roneklint, tillige med sin søn
enke Kirsten Nielsdatter, lavværge bror Rasmus Nielsen i Endegårde
børn
1 Niels Olufsen, 15
2 Peder Olufsen, 3
3 Ellen Olsdatter, 5
 
5-93 Skifte 10/11 1699 Erich Gregersen Kaae fhv. Skovfoged i Græsbjerg, Vordingborg Land, 287
enke Kirsten Pedersdatter, børn
1 Gregers Erichsen, 18
2 Karen Erichsdatter, 16
3 Mette Erichsdatter, 14
 
5-94 Skifte 4/1 1700 Peder Madsen Jyde, x år i Ørslev, 293
1. kone Maren Lauridsdatter, 2-73
2. enke Kirsten Andersdatter, børn
1 Maren Pedersdatter, 13
 
5-95 Skifte 19/1 1700 Peder Jacobsen, hmd Lekkende, Øster Egesborg, 294
1. kone Anne Iversdatter, 5-10
1 Anne Pedersdatter, 6
2. enke Maren Nielsdatter
 
5-96 Skifte 10/3 1700 Karen Rasmusdatter Piil, 30 år i Tjørnehoved, Allerslev, 296
enkemand Jacob Ibsen
hendes far Rasmus Olsen Piil i Allerslev
 
5-97 Skifte 29/11 1700 Peder Lauridsen i Sønder Mern, Mern, 296
1. kone Maren Jensdatter, 2-101
1 Laurids Pedersen i Mern?
2 Maren Pedersdatter
2. enke Maren Pedersdatter, lavværge, forlovede fæstemand Jens Lauridsen
3 Hans Pedersen, 7
4 Marie Pedersdatter, 16, tjenende i Fæby
5 Anne Pedersdatter, 14
6 Karen Pedersdatter, 12
7 Ellen Pedersdatter, 11
8 Else Pedersdatter, 4
værge morbror
 
5-98 Skifte 31/11 1700 Rasmus Nielsen i Hammer, 299
enke Karen Nielsdatter, børn
1 Niels Rasmussen i Blangslev
2 Peder Rasmussen, i Hammer for nogle år siden, blev dræbt på sin nabo Laurids Jensens sted
3 Anders Rasmussen
4 Hans Rasmussen
5 Ole Rasmussen
6 Jens Rasmussen
7 Anne Rasmusdatter = Peder Pedersen i Ring
8 Bodil Rasmusdatter, 20 = Hans Sørensen, rytterbonde i Fårup
9 Maren Rasmusdatter, 18
 
5-100 Skifte 18/12 1700 Peder Olsen i Lekkende, Øster Egesborg, 311
enke Kirsten Rasmusdatter, børn
1 Ole Pedersen, 3
2 Knud Pedersen, 2
3 Karen Pedersdatter, 5
værge morbror Peder Rasmussen i Lekkende
 
5-101 Skifte 19/12 1700 Ole Laursen Faksinge Beldringe, 312
han er en højt bedaget mand af 70 år
afdød kone Bodil Pedersdatter, 5-50
1 Sidsel Olsdatter, forlovet med Jep Pedersens søn Jens Ibsen
2 Jens Olsen
3 Karen Olsdatter = Niels Andersen i Faksinge
 
5-102 Skifte 9/2 1701 Niels Lauritsen Brun i Kostræde, Køng, 317
1. kone
1 Laurits Nielsen i Kostræde
2 Mads Nielsen i Kostræde
3 Christen Nielsen
4 Jep Nielsen
5 Magdalene Nielsdatter = Bendt Hansen Andersen i Knudsby
2. enke Karen Ibsdatter
6 Ole Nielsen, 15
7 Jacob Nielsen, 10
8 Hemming Nielsen,8
9 Ingeborg Nielsdatter, 12
10 Margrethe Nielsdatter, 5
 
5-103 Skifte 12/3 1701 Peder Olsen, x år i Knudsby, Vordingborg Land, 321
enke Maren Steffensdatter, familie: 4-150
lavværge bror Niels Steffensen i Skovfoged i Ugledige
børn
1 Ole Pedersen, 12
2 Kirsten Pedersdatter, 10
3 Anne Pedersdatter, 6
værge faders farbror Christopher Jensen? i Knudsby
 
5-104 Skifte 21/3 1701 Ole Lolliche i Snertinge, Sværdborg, 325
enke Karen Hansdatter, lavværge bror Niels Hansen
børn
1 Hans Olsen, 7
2 Laurids Olsen, 4
3 Ellen Olsdatter, 13
4 Maren Olsdatter, 11
5 Bodil Olsdatter, 2
 
5-105 Skifte 3/5 1701 Laurs Jensen i Skovhuse, Øster Egesborg, 326
familie: 2-107
enke Maren Rasmusdatter, 5-155
børn
1 Ellen Laursdatter = Casper Pedersen i Øster Vindinge
2 Karen Laursdatter = Rasmus Mortensen i Sønder Mern
 
5-106 Skifte 10/5 1701 Anders Sørensen i Bønsvig, Jungshoved, 333
enke Sidsel Jørgensdatter, børn
1 Ole Andersen, 10
2 Christen Andersen, 5
3 Maren Andersdatter, 1
 
5-107 Skifte 20/5 1701 Frende Pedersen, x år i Over Even, Snesere, 335
enke Mette Michelsdatter, barn
1 Karen Frendesdatter, 2
værge farbror Michel Pedersen i Over Evne
 
5-108 Skifte 29/5 1701 Maren Knudsdatter i Bårse, 338
børn
1 Ellen Udsdatter = Hans Nielsen Giode i Bårse
2 Søren Udsen
3 Knud Udsøn, myndig
enkemand Christen Rasmussen
 
5-109 Skifte 14/6 1701 Bertel Sørensen i Dyrlev, Beldringe, 340
1. kone Maren Andersdatter, 4-72
1 Søren Bertelsen, 14, værge morbror Peder Andersen i Fæby
2. enke Kirsten Sørensdatter, 6-143
lavværge bror Christen Sørensen i Køngø
2 Maren Bertelsdatter, 9
3 Jørgen Bertelsen, 3
værge farbror Jørgen Sørensen i Grumløse, farfar Søren Jensen i Ring
 
5-110 Skifte 30/6 1701 Knud Andresen i Køng, 344
1 Kirsten Knudsdatter = Rasmus Pedersen i Grumløse, 7-91
2 Hans Knudsen, 24
3 Niels Knudsen, 13
4 Andreas Knudsen, 11
5 Ole Knudsen, 9
6 Maren Knudsdatter, 7
7 Karen Knudsdatter, 5
enke Mette Hansdatter
farbrødre og morbrødre Jens Hansen i Bårse og Ole Andreasen i Køng
 
5-111 Skifte 27/7 1701 Margrethe Hansdatter, x år i Grumløse, Udby, 349
enkemand Morten Olsen, børn
1 Hans Mortensen, 16
2 Peder Mortensen, 13
3 Ole Mortensen, 9
4 Maren Mortensdatter, 6
5 Sidse Mortensdatter, 5
værge farbror Niels Olsen i Udby og deres mosters mand Laurs Hansen i Grumløse
 
5-112 Skifte 4/8 1701 Jacob Lauritsen Lerche i Høvdingshus, Mern, 354
1. kone Kirsten Olsdatter, 4-260
1 Lars Jacobsen, 16
2 Rasmus Jacobsen, 8
3 Ole Jacobsen, 5
4 Johanne Jacobsdatter, 18
5 Bodil Jacobsdatter, 14
6 Margrethe Jacobsdatter, 11
2. enke Kirsten Hansdatter, 6-134
7 Mads Jacobsen, 2
8 Anne Jacobsdatter, 12 uger
 
5-113 Skifte 7/8 1701 Sophie Olsdatter i Ornebjerg, Kastrup, 359
1. mand Torchild Jensen, 3-132
1 Jens Torchildsen i Ornebjerg, 9-33
2 Karen Torchildsdatter = Laurs Jensen i Amdrup
3 Ole Torchildsen, 20
2. enkemand Mads Laursen
 
5-114 Skifte 12/8 1701 Jens Andersen i Dyrlev, Beldringe, 364
enke Lisbeth Hansdatter, lavværge Lars Hansen i Grumløse
børn
1 Jens Jensen, 6 uger
værge farfar Anders Jensen i Sjolte
 
5-115 Skifte 16/10 1701 Karen Andersdatter, x år i Ørslev, 369
enkemand ejendomsbonde Hans Madsen, 5-160
børn
1 Kirsten Hansdatter, 21
2 Karen Hansdatter, 13
 
5-116 Skifte 29/12 1701 Anders Nielsen Brun i Vester Egesborg, 373
1. kone Anne Lauridsdatter, 0-133
2. enke Karen Povelsdatter
1 Niels Andersen, 30
2 Poul Andersen, 28
3 Ellen Andersdatter, 22
4 Jep Andersen, 19
 
5-117 Skifte 30/12 1701 Gregers Andersen, x år i Bakkebølle, Vordingborg Land, 376
enke Ellen Olsdatter, 5-131
arvinger
1 Rasmus Olsen, myndig på Vrangsgårde
2 Maren Olsdatter
3 Birgitte Olsdatter
 
5-118 Skifte 3/2 1702 Jep Pedersen skovfoged Faksinge Beldringe, 377
børn med hans salige hustru, ingen navne
 
5-119 Skifte 4/2 1702 Peder Hansen, 32 år i Bårse, 379
enke Johanne Olufsdatter, familie: 6-13
børn
1 Maren Pedersdatter, 6
enkens stedfar Mads Hansen i Hammer Torup
 
5-120 Skifte 4/2 1702 Anne Olufsdatter i Skovby, Snesere, 382
1. mand Christen
1 Christen Christensen Skrædder i Bårse, død, 4-78
a Ellen Christensdatter, 12
2. mand Peder
2 Ole Pedersen, skrædder i Bårse, død
a Casper Olsen, 17
b Ellen Olsdatter, 11
c Christen Olsen, 7
3 Anders Pedersen, hmd i ??
?
Ernest Iversen?, ungkarl
Niels Iversen
Lars Iversen, soldat i København
Maren Iversdatter = Jacob Klint murermester i Bårse
3. enkemand Bent Nielsen
 
5-121 Skifte 21/4 1702 Rasmus Nielsen Piil, 64 år i Vestenbæk, Kalvehave, 383
enke Kirsten Nielsdatter, børn
1 Laurs Rasmussen, 8
2 Maren Rasmusdatter, 14
3 Karen Rasmusdatter, 10
4 Anne Rasmusdatter, 3
værge moders søsters mand Niels Skaaning i Vestenbæk
 
5-122 Skifte 2/6 1702 Maren Olufsdatter i Tågeby, Mern, 385
enkemand Lars Espensen, 9-374
børn
1 Anne Larsdatter, 11
2 Casper Larsen, 6
 
5-123 Skifte 22/6 1702 Sidsel Nielsdatter i Sandvig, Mern, 386
1. mand Ingvor
1 Niels Ingvorsen i Sandvig
2. enkemand Rasmus Enevoldsen
2 Enevold Rasmussen i Sandvig
3 Jens Rasmussen, 20
4 Margrethe Rasmusdatter = Søren Jacobsen i Knudsby
5 Kirsten Rasmusdatter, 25
6 Karen Rasmusdatter, 24
7 Maren Rasmusdatter, 22
8 Mette Rasmusdatter, 21
 
5-124 Skifte 23/6 1702 Povel Hansen i Badebygård, Mern, 389
enke Ellen Hansdatter, (mor til børnnene?) børn
1 Peder Povelsen i Badebygård
2 Ole Povelsen, 26
3 Bendt Povelsen, død, skifte 5-38
a Lars Bentsen, 6, værge stedfar Jens Madsen
4 Kirsten Povelsdatter, 5-89, børn født i Tågeby,
a Povel Nielsen
b Mads Nielsen
c Christopher Nielsen
d Lucie Nielsdatter
e Karen Nielsdatter
værge deres far Niels Povelsen i Tågeby
 
5-125 Skifte 24/6 1702 Karen Madsdatter i Bakkebølle, Vordingborg Land, 393
1. mand Ole
1 Mads Olsen i Bakkebølle
2 Jens Olsen på stedet
3 Hans Olsen Stær, gmd på Bogø
4 Rasmus Olsen Stær i Bakkebølle, 6-64
5 Sidsel Olsdatter Stær = Rasmus Jensen, gmd i Stensby
6 Maren Olufsdatter, 44, ugift i Bakkebølle
2. enkemand Hans Pedersen Stær, 6-60
7 Peder Hansen, 32, soldat
8 Anne Hansdatter, 39, hos faderen
9 Lucie Hansdatter = Jens Stage i Bakkebølle
 
5-126 Skifte 26/6 1702 Ole Mogensen i Stenstrup, Jungshoved, 398
enke Sidsel Ingvorsdatter, lavværge, fæstemand Rasmus Hansen
børn
1 Mogens Olsen, 8
2 Peder Olsen, 4
3 Maren Olsdatter, 12
4 Marie Olsdatter, 10
værge farbror Anders Mogensen i Stenstrup
 
5-127 Skifte 26/6 1702 Maren Hendrichsdatter, x år i Ørslev, 401
familie: 4-172
enkemand Frands Andersen, 6-234
hel søskende
1 Hans Hendrichsen, har i mange år været ude af landet, nu i Egebjerg
2 Mogens Hendrichsen i Ørslev
3 Christen Hendrichsen i Ørslev
4 Jens Hendrichsen i Ørslev
5 Anne Hendrichsdatter = Peder Jensen, hos Jens Hendrichsen
6 Inger Hendrichsdatter = Peder Rasmussen på den 2. halvgård
halvsøskende
7 Peder Hendrichsen, 18, opholdssted kendes ikke
8 Laurs Hendrichsen i Ørslev
9 Frands Hendrichsen i Ørslev
 
5-128 Skifte 27/7 1702 Peder Ibsen i Skaverup, Sværdborg, 405
enke Sidsel Michelsdatter, 6-262
lavværge bror Jørgen Michelsen i Knudsby
børn
1 Jep Pedersen, 13
2 Michel Pedersen, 11
3 Rasmus Pedersen, 5
4 Anne Pedersdatter, 19
5 Ellen Pedersdatter, 15
6 Elisabeth Pedersdatter, 8
 
5-129 Skifte 27/6 1702 Inger Nielsdatter, x år i Åside, Snesere, 408
enkemand Frands Andersen, familie: 2-67
børn
1 Anders Frandsen, 14
2 Niels Frandsen, 11
3 Peder Frandsen, 7
4 Christen Frandsen, 1
5 Sidsel Frandsdatter, 10
6 Helle Frandsdatter, 4
værge morfar Niels Nielsen i St. Røttinge
 
5-130 Skifte 28/6 1702 Torchild Christensen, 45 år Vestenbæk, Kalvehave, 413
enke Anne Cathrine Mogensdatter, børn
1 Frederich Torchildsen, 12
2 Marius Torchildsen, 7
3 Anne Torchildsdatter, 11
4 Marie Torchildsdatter, 4
5 Margrethe Cathrine Torchildsdatter, 2
 
5-131 Skifte 8/7 1702 Ellen Olsdatter, x år i Bakkebølle, Vordingborg Land, 416
afdød Gregers Andersen, 5-117
hendes søskende
1 Rasmus Olsen, ½myndig
2 Maren Olsdatter, tjenende i Bakkebølle
3 Birgitte Olsdatter, værende i Sønder Skovhuse
 
5-132 Skifte 10/7 1702 Jørgen Hansen i Sønder Mern, Mern, 417
enke Bodil Hansdatter, lavværge svoger Peder Jensen
moder Johanne Andersdatter, = Hans Hemmingsen, 2-81 = Mathias Hansen i Stensby, 5-133
halvbror
Ole Jørgensen Kimmer, død
a Jørgen Olsen, 12
b Kirsten Olsdatter, 11
c Sidsel Olsdatter, 9
d Ole Olsen, 6
søskende
1 Hemming Hansen i Skuderup
2 Anders Hansen i Nørre Mern
3 Jens Hansen, ungkarl, tjenende stedfaderen Mathias Hansen
4 Anne Hansdatter = Bendt Jørgensen i Nørre Mern
5 Johanne Hansdatter = Hans Jeppesen Brems, tredingsfoged i Stensby, Kendt, Anders Ludvig Jensen
 
5-133 Skifte 12/7 1702 Mathias Hansen, 46 år i Stensby, Kalvehave, 422
enke Johanne Andersdatter, lavværge Peder Hansen?
far Hans Andersen, tredingsfoged i Stensby
 
5-134 Skifte 14/7 1702 Anne Nielsdatter i Oreby, Kastrup, 423
familie: 1-135
enkemand skovfoged Jep Bendtsen, børn
1 Bendt Jepsen, på halvgård
2 Kirsten Jeppesdatter = Niels Jensen?, landsoldat
 
5-135 Skifte 19/7 1702 Jens Clausen i Bårse, 428
enke Elisabeth Madsdatter, lavværge, trolovede Mads Bertelsen
søster
1 Ingeborg Clausdatter = Jacob Pedersen, hmd i Lundby
 
5-136 Skifte 25/7 1702 Jens Clemmensen i Over Vindinge, Sværdborg, 430
1. kone Maren Ibsdatter, 3-10
1 Johanne Jensdatter, inds i Over Vindinge
2 Bodil Jensdatter
3 Ellen Jensdatter
4 Birgitte Jensdatter, inds i Over Vindinge
5 Kirsten Jensdatter
2. enke Ovele?? Rasmusdatter, lavværge Peder Sørensen
6 Maren Jensdatter, 14
7 Anne Jensdatter, 10
8 Margrethe Jensdatter, 7
8 Rasmus Jensen, 3
værge morbrødre Hans Rasmussen i Ornebjerg og Ole Rasmussen Jyde i Hastrup
 
5-137 Skifte 25/7 1702 Maren Andersdatter i Svindinge, Sværdborg, 435
enkemand Ole Hansen, 6-89
1 Peder Olsen, 22
2 Maren Olsdatter, 13
3 Rasmus Olsen, død i Vester Egesborg, 5-143
a Dorthe Rasmusdatter, 3
 
5-138 Skifte 28/7 1702 Michel Olufsen i Hastrup, Beldringe, 438
enke Ellen Pedersdatter, 6-48
børn
1 Peder Michelsen, 16
2 Rasmus Michelsen, 6
3 Sidsel Michelsdatter, 14
4 Maren Michelsdatter, 9
5 Anne Michelsdatter, 3
6 Marie Michelsdatter, 1½
 
5-139 Skifte 15/9 1702 Niels Nielsen Svan, x år i Fæby, Ørslev, 442
enke Kirsten Pedersdatter, børn
1 Niels Nielsen, 10
2 Ellen Nielsdatter
værger farbrødre Frands Nielsen Svan og Hans Nielsen Svan, begge i Ørslev
 
5-140 Skifte 12/10 1702 Jens Jensen Møller, x år i Nygårds Mølle ved Kule Kier, Vordingborg Land, 449
enke Karen Madsdatter, 5-177
børn
1 Kirsten Jensdatter = Ole Rasmussen Jyde i Kastrup
2 Gundel Jensdatter = Christen Hansen på Kippinge Klindt Mølle
3 Mads Jensen, 23
 
5-141 Skifte 17/10 1702 Laurs Nielsen Krog i Ornebjerg, Kastrup, 460
enke Anne Rasmusdatter, børn
1 Hemming Laursen, 30
2 Rasmus Laursen, 20
3 Maren Laursdatter = Andersen Hansen i Øster Vindinge
4 Ellen Laursdatter = Mads Laursen
5 Dorthe Laursdatter
6 Kirsten Laursdatter
7 Else Laursdatter
 
5-142 Skifte 20/10 1702 Kirsten Pedersdatter i Vester Egesborg, 463
familie?, 4-15
enkemand Rasmus Laursen Brun
en søster = Jens Laursen Brun i Vester Egesborg
 
5-143 Skifte 20/10 1702 Rasmus Olsen i Vester Egesborg, 864
enke Maren Ibsdatter, lavværge, trolovede fæstemand Jens Nielsen
barn
1 Dorthe Rasmusdatter, 3
værge farfar Ole Hansen i Svindinge, 5-137
 
5-144 Skifte 22/12 1702 Maren Pedersdatter Kris i Ørslev, 466
se 5-61
1. mand Hans
1 Anne Hansdatter, 13, værge morfar Peder Madsen Kris i Vordingborg
2. enkemand Ole Jensen Brun
 
5-145 Skifte 17/11 1702 Christopher Pedersen i Neder Vindinge, Kastrup, 467, han blev dræbt
familie: 4-168
enke Ellen Bruus, værge Rasmus Bruus
arvinger
1 Jens Pedersen i Stensby
2 Peder Pedersen i Ornebjerg
3 Rasmus Pedersen i Grumløse
4 Kirsten Pedersdatter = Peder Andersen i Ugledige
5 Ellen Pedersdatter = Ole Nielsen i Neder Vindinge
mor Maren Rasmusdatter til huse i Ornebjerg hos sønnen Peder Pedersen
 
5-146 Skifte 24/1 1703 Abel Hansdatter, x år i Snesere, 472
enkemand fæstebonde Christen Rasmussen, børn
1 Margrethe Christensdatter, 12
2 Maren Christensdatter, 9
3 Birthe Christensdatter, 7
4 Rasmus Christensen, 2
 
5-147 Skifte 25/1 1703 Søren Rasmussen, x år i Snesere, 474
enke Anne Hansdatter, børn
1 Hans Sørensen, fæster den halve gård
 
5-148 Skifte 26/1 1703 Lisbeth Hansdatter i Dyrlev, Beldringe, 477
1. mand Niels
1 Ellen Nielsdatter, 5
2. enkemand fæstebonde Laurs Olsen, 6-206
 
5-149 Skifte 30/1 1703 Jørgen Hansen Giøde, 84 år i Bårse, 479
1. kone Anne Pedersdatter, 3-161
1 Marie Jørgensdatter = Peder Jensen i Risby
2. enke Margrethe Jensdatter
 
5-150 Skifte 20/3 1703 Hans Jensen Rafn i Bakkebølle, Vordingborg Land, 483
enke Anne Andersdatter, børn
1 Maren Hansdatter, 5
2 Anne Hansdatter, 1
 
5-151 Skifte 22/3 1703 Peder Sørensen i Over Vindinge, Sværdborg, 484
enke Øsle? Rasmusdatter
 
5-152 Skifte 24/3 1703 Trumme Joensdatter, x år i Ørslev, 488
se 3-103.
1. mand Povel Hemmingsen Raff, 3-103
2. mand
1 Niels Andersen i Ørslev
3. enkemand hmd Niels Hansen
 
5-153 Skifte 28/3 1703 Karen Rasmusdatter, 65 år i Tjørnehoved, Allerslev, 489
1. mand Laurs [Sørensen Jyde]]
1 Søren Laursen, landsoldat, 8-103
2 Karen Laursdatter = Jens Hansen Krog i Tjørnehoved, 7-97, 7-136
3 Anne Laursdatter, 17
2. enkemand Peder Pedersen Jyde
 
5-154 Skifte 29/3 1703 Ludsie Mortensdatter,74 år i Tærø, Kalvehave, 491
enkemand Anders Pedersen, børn
1 Anne Andersdatter = Mads Nielsen på Landet
2 Maren Andersdatter = Hans Hansen på Bogø
3 Sidsel Andersdatter = Jep Hansen i Stensby
 
5-155 Skifte 30/3 1703 Maren Rasmusdatter i Skovhuse, Øster Egesborg, til sidst værende hos sin svoger Rasmus Mortensen i Sønder Mern, Mern, 494
afgangne mand Laurs Jensen i Skovhuse, 5-105
børn
1 Ellen Laursdatter, død: 7-209 = Peder Pedersen i Over Vindinge
2 Karen Laursdatter = Rasmus Mortensen i Sønder Mern
3 datterdatter Bodil Nielsdatter, hvis moder var halvsøster til de 2 kvinder
 
5-156 Skifte 2/4 1703 Søren Diderichsen, ugift Bårse, 496
søskende
1 Peder Diderichsen, værende i Faksinge
 
5-157 Skifte 7/4 1703 Jacob Pedersen Reff i Skuderup, Øster Egesborg, 447
1. kone Margrethe Madsdatter, 2-98
2. enke Sidsel Pedersdatter, 2. mand Laurs Jensen, 6-136
lavværge far Peder Andersen i Skuderup
1 Margrethe Jacobsdatter = Marcus Ibsen i Skuderup
2 Kirsten Jacobsdatter, 17
3 Maren Jacobsdatter, 14
4 Peder Jacobsen, 12
5 Johanne Jacobsdatter, 9
6 Jens Jacobsen, 5
 
5-158 Skifte 9/4 1703 Ole Pedersen Kimmer, x år i Bakkebølle, Vordingborg Land, 499
enke Mette Nielsdatter, 6-209
søskende
1 Rasmus Rasmussen Kris på Turø, afdødes ældste bror
a Rasmus Rasmussen Kris i Stensby
b Jens Rasmussen Kris? i Langebæk
c Maren Rasmusdatter = Hans Bechmand i Langebæk
d Ludsie Rasmusdatter i Viemose
2 Anders Kris, på Turø, bror
3 Hans Pedersen Stær i Bakkebølle, bror
4 Kirsten Pedersdatter på Bogø, død = 1 Rasmus ? = 2 Peder Pedersen
a Peder Pedersen, død, barn
1 Maren Pedersdatter, tjenende på Lolland
2 Jens Rasmussen på Bogø, død, barn
a Johanne Jensdatter, for stedfaderen Hans Rasmussen, ibid
3 Rasmus Rasmussen på Amager Land i Stensby
4 Peder Pedersen på Dragør, død, børn
a Margrethe Pedersdatter
b Mads Pedersen
5 Maren Pedersdatter, død = Hans Stal på Bogø, hendes barn
a Sidsel Hansdatter = Ole Boesen
b Karen Hansdatter
6 Karen Pedersdatter, død = Jens Pedersen på Bogø, børn
a Peder Jensen i Stensby
b Rasmus Jensen, tjenende på Lang
c Sidsel Jensdatter = Rasmus Michelsen på Bogø
7 Anne Pedersdatter = Jep Jacobsen på Bogø
8 Ludsie Pedersdatter = Mads Jensen på Bogø
 
5-159 Skifte 19/3 1703 Jens Michelsen, 38 år i Kragevig, Allerslev, 502
enke Anne Jensdatter, lavværge og tilkommende mand Clemmen Jørgensen i Allerslev
barn
1 Karen Jensdatter, 7
værge den salige mands morbror Mads Pedersen i Grumløse
 
5-160 Skifte 9/5 1703 Hans Madsen Jensen i Ørslev, 505, 516
1. kone Karen Andersdatter, 5-115
1 Kirsten Hansdatter, 26
2 Karen Hansdatter, 15
2. enke Martha Nielsdatter, lavværge Jens Nielsen i Nyråd
værge farbrødre Thomas? Jensen og Rasmus Jensen i Ørslev
 
5-161 Skifte 22/6 1703 Anne Laursdatter i Neder Vindinge, Kastrup, 508
enkemand Hans Hemmingsen Vrang, 1. kone Johanne Nielsdatter, 2-112, død: 6-147
børn
1 Laurs Hansen, 16
2 Hemming Hansen, 15
3 Niels Hansen, 11
værge farbror Jens Hansen i Næs
 
5-162 Skifte 26/6 1703 Anne Knudsdatter i Skaverup, Sværdborg, 511
familie: 5-57
1. mand Hans Hemmingsen, 4-149
1 Karen Hansdatter, 15
2 Kirsten Hansdatter, 13
2. enkemand Peder Svendsen
3 Hans Pedersen, 7
værge morbror Christopher Knudsen i Knudsby
 
5-163 Skifte 22/2 1703 Bodil Hansdatter i Snertinge, Sværdborg, 513
enkemand gl. Hans Jensen, nedenfor
børn
1 Anne Hansdatter = Povel Pedersen, fæster gården
2 Anders Hansen, 18
3 Sophie Hansdatter, 16
4 Hans Hansen, 12
5 Birgitte Hansdatter, 9
6 Giertrud Hansdatter, 5
værge farbrødre unge Hans Jensen og Peder Jensen, begge i Snertinge
 
5-164 Skifte 10/7 1703 gl. Hans Jensen i Snertinge Sværdborg, 516
børn, skiftet ovenfor
 
5-165 Skifte 16/7 1703 Mogens Jørgensen, x år i Udby, 517
enke Maren Bertelsdatter, børn
1 Bertel Mogensen, 7
2 Anne Mogensdatter, 14
3 Maren Mogensdatter, 13
4 Marie Mogensdatter, 10
 
5-166 Skifte 20/7 1703 Anne Christensdatter i Nørre Mern, Mern, 518
enkemand ½ gmd Søren Espensen
 
5-167 Skifte 23/7 1703 Laurs Nielsen i Hammer Torup, Hammer, 519
enke Maren Jensdatter, børn
1 Peder Laursen, 20
2 Ole Laursen, 18
3 Niels Laursen, 13
4 Margrethe Laursdatter, 10
værger farbrødre Hemming Nielsen og Peder Nielsen, begge i Hammer Torup
 
5-168 Skifte 6/10 1703 Anne Olufsdatter i Kostræde, Køng, 522
1. mand Niels Knudsen, 3-102
2. enkemand Mads Nielsen, 6-269
arving søsterdatter Maren Hansdatter = Hans Lauridsen i Kostræde
 
5-169 Skifte 30/11 1703 Kirsten Laursdatter i Sandvig, Mern, 523
enkemand Ole Rasmussen, børn
1 Rasmus Olsen, 18
2 Hans Olsen, 15
værge Haagen Jensen i Kindvig = afdødes søster
 
5-170 Skifte 1/12 1703 Jens Rasmussen Schipper, skov- og tredingsfoged i Sageby, Mern, 525
enke Maren Jensdatter, lavværge bror Jørgen Jensen i Nyord Land
børn
1 Rasmus Jensen, 14
2 Maren Jensdatter, 17
3 Anne Cathrine Jensdatter, 12
værger Michel Hemmingsen og Michel Nielsen, begge Nyord Land, som havde deres moders søstre til ægte
 
5-171 Skifte 1/12 1703 Sinde Jørgensdatter i Sageby, Mern, 531
enkemand ½gmd Niels Olsen Vangsled
 
5-172 Skifte 13/12 1703 Mette Hansdatter i Kastrup, 533
1. mand Andreas
1 Hans Andreasen i Knudsby
2 Niels Andreasen, myndig
3 Lisbeth Andreasdatter, 16
2. enkemand Ole Olsen Høje
 
5-173 Skifte 15/12 1703 Kirsten Sørensdatter, x år i Ørslev, 536
1. mand
1 Niels Thomassen, 15, værge morfar Søren Olsen Raff i Nyråd
2. enkemand Hans Nielsen skrædder, 6-166
 
5-174 Skifte 24/1 1704 Bodil Aagesdatter i Skuderup, Øster Egesborg, 537
1. mand Hans
1 Ludsie Hansdatter = Laurs Hansen i Lekkende
2 Peder Hansen i Ugledige, død
a Hans Pedersen, 15
b Sidsel Pedersdatter, 20, værge morbror Anders Danielsen i Allerslev
c Ellen Pedersdatter, 17
d Maren Pedersdatter, 14, værge stedfar Hans Olsen i Ugledige
2. enkemand Peder Andersen
2 Sidsel Pedersdatter, død = Laurs Jensen i ?strup
 
5-175 Skifte 8/2 1704 Anne Jensdatter, x år i Ørslev, 541
1. mand Peder
1 Laurs Pedersen i Ingelstrup, død
a Rasmus Laursen i Næs
b Ellen Laursdatter = Ole Andersen i Snertinge
2 Jens Pedersen i Sallerup, død
a Søren Jensen, 13
b Maren Jensdatter, 16
c Bodil Jensdatter, 11
d Anne Jensdatter, 6
e Karen Jensdatter, 4
f Kirsten Jensdatter, ½
3 Peder Pedersen i Sallerup
4 Anne Pedersdatter = Ole Christophersen i Udby
5 Kirsten Pedersdatter = Ole Pedersen i Ørslev
6 Mette Pedersdatter = Niels Olsen i Lekkende
2. enkemand Jens Mortensen
 
5-176 Skifte 18/3 1704 Laurs Hansen, x år rytterbonde i Grumløse, Udby, 543
enke Anne Hansdatter, børn
1 Hans Laursen, rytterbonde i Grumløse
2 Hans Laursen, 17
3 Ole Laursen, 3/4
4 Anne Laursdatter, 14
5 Ellen Laursdatter, 10
 
5-177 Skifte 24/5 1704 Anders Nielsen, x år møller i Nygårds Mølle, Vordingborg Land, 547
enke Karen Madsdatter, 1. mand Jens Jensen Møller, 5-140
søskende
1 Anne Nielsdatter, 20
2 Else Nielsdatter i Jylland, trolovet med Ebbe Hansen i Melvang by, Ølgod Sogn
halvsøster
3 Kirsten Nielsdatter, for stedfaderen Peder Pedersen i Heddinge By
 
5-178 Skifte 17/6 1704 Peder Mortensen i Kindvig, Mern, 557
enke Anne Povelsdatter, lavværge, forlovede fæstemand Ole Poulsen
børn
1 Lars Pedersen, 20
2 Morten Pedersen, 13
3 Jens Pedersen, 5
4 Anne Pedersdatter, 16
5 Kirsten Pedersdatter, 14
6 Mette Pedersdatter, 9
værge farbrorsøn Mads Larsen i Kindvig,
 
5-179 Skifte 20/6 1704 Rasmus Larsen, 49 år i Vrangsgårde, Kalvehave, 560
enke Anne Jørgensdatter, 6-132
lavværge svoger Peder Hammer, birkefoged
børn
1 Jørgen Rasmussen, 13
2 Lars Rasmussen, 10
værge farbror Peder Larsen i Stensby Mølle og morbror Elias Jørgensen, møller i Tubæk Mølle
 
5-180 Skifte 27/6 1704 Lars Olsen, 48 år i Gederød, Allerslev, 567
enke Maren Larsdatter, børn
1 Rasmus Larsen, 16
2 Peder Larsen, 13
3 Hans Larsen, 7
4 Ole Larsen, 2
værge farbror Hans Olsen i Ugledige, Mads Madsen i Kragevig, Hans Hansen i Faksinge? og Hemming Pedersen i Allerslev, alle gift med en søster til afdøde
 
5-181 Skifte 4/7 1704 Anne Marie Rasmusdatter i Remkolde, Sværdborg, 571
enkemand Rasmus Olsen, børn
1 Maren Rasmusdatter, 10
2 Bodil Rasmusdatter, 8
3 Peder Hansen, 12, uægte
værge morbror Hans Vrang i Remkolde
 
5-182 Skifte 12/8 1704 Ole Hansen fhv. skovfoged i Stensbjerg, Kastrup, 573
1. kone Gyde Jensdatter, familie: 1-64, død: 2-111
1 Hans Olsen, skovfoged i Græsbjerg
2 Niels Olsen, inds i Stensbjerg
3 Kirsten Olsdatter = Peder Andersen i Fæby
2. enke Ellen Pedersdatter, 6-133
4 Peder Olsen, 12
5 Anne Olsdatter = Niels Olsen i Neder Vindinge
6 Bodil Olsdatter, 16
7 Dorthe Olsdatter, 14
8 Sidsel Olsdatter, 10
9 Else Olsdatter, 5
 
5-183 Skifte 20/8 1704 Maren Andersdatter i Kalvehave, 577
1. mand Jebbe Lyders, s e 4-261
Anders Ibsen, myndig
2. enkemand færgemand Jørgen Sivartsen

til toppen


Bog 6: 1704-1718, 1-302

6-1 Skifte 6/10 1704 Kirsten Espensdatter i Kastelev, Sværdborg, 3
1. mand Oluf Rasmussen smed, 2-104
børn
1 Rasmus Olsen
2 Karen Olsdatter = Laurs Olsen i ?
3 Kirsten Olsdatter
4 Lucie? Olsdatter = Peder Tommesen
mere kan ikke læses
2. enkemand Jens Hemmingsen, 7-2
 
6-2 Skifte nov. 1704 Niels Olsen Drusen i Kostræde, Køng, 7
enke Maren? Christensdatter, børn
1 Christen Nielsen, 13
2 Ole Nielsen, 3
3 Giertrud Nielsdatter = Hans Svendsen i Køngø
4 Kirsten Nielsdatter, 19
5 Karen Nielsdatter, 15
 
6-3 Skifte 25/11 1704 Søren Mortensen, 33 år, 6 mdr. Langø, Kalvehave, 11
familie: 5-47
enke Kirsten Hemmingsdatter, familie: 5-49, 5-61, 1. mand Peder Hemmingsen, 4-96
børn
1 Peder Sørensen, 5
2 Maren Sørensdatter, 9
3 Sidsel Sørensdatter, 2½
værger farbrødre Rasmus Mortensen i Sønder Mern og Boe Mortensen i Sageby
 
6-4 Skifte 26/11 1704 Espen Arentsen, 41 år Langø, Kalvehave, 17
1. kone Anne Hansdatter, 5-29
1 Maren Espensdatter, 5
2. enke Margrethe Nielsdatter Holst, 5-49
lavværge svoger Lars Pedersen Børring i Bakkebølle
2 Anne Espensdatter, 3
værge farbror Povel Arentsen i Kalvehave
 
6-5 Skifte 13/1 1705 Rasmus Bendsen, Oreby, Kastrup, 21
enke Maren Olsdatter, børn
1 Bendt Rasmussen, som har den halve gård i fæste
2 Ellen Rasmusdatter, 38, tjenende på Orebygård på Lolland
3 Karen Rasmusdatter = Hans Pedersen i ?
4 Kirsten Rasmusdatter, 32
 
6-6 Skifte 14/1 1705 Jens Nielsen hollænder el. koforpagter, Beldringe Gård, Præstø, 24
enke Anne Jensdatter, lavværge svoger Peder Hansen, snedker i Brandslev
børn
1 Jacob Jensen, 13
2 Svend Jensen, 5
3 Niels Jensen, 3
4 Maren Jensdatter, 10
5 Marie Jensdatter, 8
 
6-7 Skifte 21/1 1705 Andreas Schumacher, x år slotsforvalter Vordingborg, 27
enke madame Cathrina Sophie Friderichsdatter Witt, børn
1 Friderich Christopher Schumacher, hofmester for generalmajor Gerstorphs linden søn
2 Andreas Rudolph Schumacher, præcentorende for borgmesteren i Kongsbjerg, Norge
3 Johan Jørgen Schumacher, studenticosus
4 Helene Cathrine Schumacher = mons. Jens Mortensen
5 Edele Sophie Schumacher = mag. Peder Arentsen Falenkamp i Viborg
6 Elisabeth Agnete Schumacher, 16
7 Anne Christine Schumacher, 15
 
6-8 Skifte 27/1 1705 Niels Rasmussen, Blangslev, Hammer, 49
enke Karen Pedersdatter, lavværge bror Jens Pedersen i Sallerup, 6-25
1 Rasmus Nielsen i Hammer, 5-98
a Peder Rasmussen i Hammer Torup
b Anders Rasmussen i Blangslev
c Hans Rasmussen, tjenende i Hammer
d Ole Rasmussen, ½gmd i Blangslev
e Jens Rasmussen, for moderen
f Anne Rasmusdatter = Peder Pedersen i Køngø
g Bodil Rasmusdatter = Hans Sørensen, rytterbonde i Fårup
h Maren Rasmusdatter = Christen Nielsen, i Nebølle
 
6-9 Skifte 29/1 1705 Anne Svendsdatter, x år i Snesere, 58
1. mand Ole Pedersen, 2-1
1 Svend Olsen i Over Evne?
2 Peder Olsen i Bårse
2. enkemand Laurs Jacobsen, 6-171
 
6-10 Skifte 29/1 1705 Mette Jacobsdatter, x år i Snesere, 61
enkemand Christen Rasmussen, børn
1 Mette Christensdatter, 16
værge morbror Laurs Jacobsen i Snesere
 
6-11 Skifte 24/3 1705 Lucie Madsdatter i Øster Egesborg, 64
1. mand Morten Hansen, 4-99
1 Hans Mortensen, 24
2 Laurs Mortensen, 20
3 Mads Mortensen, 17
2. enkemand Peder Jensen Krog [Kroggården], hans 2. kone: Ellen Nielsdatter, 2. del. nr. 217
4 Jens Pedersen, 10
5 Karen Pedersdatter, 12
6 Anne Pedersdatter, 6
7 Mette Pedersdatter, ½
 
6-12 Skifte 26/3 1705 Tyre Mogensdatter, 56 år i Baarse Mølle, 66
enkemand møller Anders Nielsen, 6-281
børn
1 Niels Andersen
 
6-13 Skifte 27/3 1705 Anne Nielsdatter i Hammer Torup, Hammer, 71
1. mand Ole Laursen, 2-28
1 Birgitte Olsdatter = Christen Christophersen i Risby
2 Johanne Olsdatter, 5-119 = Jeppe Pedersen i Bårse
2. enkemand Mads Hansen
3 Elisabeth Madsdatter = Hans Christensen i Hammer Torup
4 Helvig Madsdatter, 24
5 Inger Madsdatter, 21
 
6-14 Skifte 2/4 1705 Anders Laursen og hustru Ellen Hansdatter i Tolstrup, Øster Egesborg, 74
børn
1 Peder Andersen i Øster Egesborg
2 Laurs Andersen i, fæster den halve gård
3 Rasmus Andersen i Tolstrup
4 Hans Andersen, 34
5 Hans Andersen, (den yngre), 22
6 Anne Andersdatter = Morten Pedersen i Skibinge
7 Maren Andersdatter = Ole Hansen i Ørslev
8 Mette Andersdatter, 24
9 Kirsten Andersdatter, død = Rasmus Olsen, kirkebonde i Ståby?
a Lars Rasmussen, 27
b Peder Rasmussen, 24
c Ellen Rasmusdatter, 16
 
6-15 Skifte 7/5 1705 Christopher Tuesen, x år i Knudsby, Vordingborg Land, 79
enke Mette Hansdatter, børn
1 Hans Christophersen, inds i Oreby
2 Jens Christophersen i Stensby?
3 Niels Christophersen i Oreby
4 Karen Christophersdatter = Niels Hansen i Stuby
5 Elisabeth Christophersdatter = Gregers Olsen i Neder Vindinge, 7-50
6 Anne Christophersdatter = Niels Torchildsen i inds i Knudsby
7 Maren Christophersdatter = Frederich Jørgensen, som har den halve gård
8 Malene Christophersdatter = Hans Jensen i Knudsby
 
6-16 Skifte 15/6 1705 Povel Mouritsen i Hammer, 81
enke Maren Andersdatter, lavværge, fæstemand Jens Rasmussen i Hammer
bror
1 Peder Mouritsen i Køngø
halvbrødre
2 Laurs Pedersen
3 Hans Pedersen, begge Kierlinge Tvede
 
6-17 Skifte 16/6 1705 hustru i Over Vindinge, Sværdborg, 83
1. mand Svend Pedersen, 1-19
1 Peder Svendsen i Stenstrup
2 Karen Svendsdatter = Mads Pedersen i Snertinge
3 Ludsie Svendsdatter = Rasmus Giert i Sværdborg
2. enkemand Knud Jensen Jyde
4 Jens Knudsen, skiftet nedenfor
 
6-18 Skifte 16/6 1705 Anne Torkildsdatter i Over Vindinge, Sværdborg, 85
enkemand Jens Knudsen, skiftet ovenfor?
far Torkild Olsen i Over Vindinge
 
6-19 Skifte 20/6 1705 Ellen Andersdatter i Sallerup, Køng, 87
1. mand Claus Olsen, 3-133
1 Margrethe Clausdatter, 34
2 Anne Clausdatter, 31
2. enkemand Peder Erichsen
 
6-20 Skifte 26/6 1705 Michel Ibsen Griis i Sandvig, Mern, 90
1. kone Maren Bruusdatter, 1-6
1 Kirsten Michelsdatter i Tjørnehoved, død, børn
a Rasmus Olsen i Tjørnehoved
b Peder Olsen
c Jens Olsen
d Laurs Olsen
e Søren Olsen
f Maren Olufsdatter
g Anne Olufsdatter
værge farbror Rasmus Rasmussen, sognepræst Toksværd
enke Anne Laursdatter, 5-47, 7-207
2 Maren Michelsdatter = Jens Sørensen, inds i Kindvig
 
6-21 Skifte 27/6 1705 Ludzie Jensdatter i Kindvig, Mern, 92
enkemand Laurs Jensen, børn
1 Kirsten Laursdatter, 7-164 = Lars Povelsen, ½gmd i gården
 
6-22 Skifte 29/6 1705 Karen Jacobsdatter, 77 år i Ugledige, Allerslev, 94
1. mand Christen Nielsen, foged, 4-127
1 Søren Christensen i Sallerup, 6-63
2 Niels Christensen i Fæby
3 Jacob Christensen i Vester Egesborg
2. enkemand Niels Steffensen, 7-89
 
6-23 Skifte 1/7 1705 Peder Olsen i Svindinge, Sværdborg, 94
enke Kirsten Mortensdatter, familie: 2-44, lavværge far Morten Olsen i Grumløse
søskende
1 Torkil Olsen i Over Vindinge
2 Mads Olsen i ?
 
6-25 Skifte 30/9 1705 Jens Pedersen i Sallerup, Køng, 100
enke Karen Rasmusdatter
bror
1 Jep Pedersen i Sallerup
2 Johanne Pedersdatter, død = mand, død
a Ole Nielsen, myndig
b Peder Nielsen, myndig
c Maren Nielsdatter = Rasmus Rasmussen i Faksinge, 6-120
d Bodil Nielsdatter = Niels Jyde, rytterbonde i ?
e Karen Nielsdatter = Elias Hansen i Køngø?
f Sidsel Nielsdatter, ugift
g Karen Nielsdatter = Peder Hansen i Udby
3 Karen Pedersdatter, enke i Blangslev
4 Maren Pedersdatter, enke i Blangslev
5 Kirsten Pedersdatter = Bertel Jensen i Blangslev
halvbror
2 Peder Jørgensen i Bårse
 
6-26 Skifte 1/10 1705 Hans Pedersen i Kierlinge Tvede, Snesere, 109
enke Maren Nielsdatter, lavværge Niels Jensen, rytterbonde i Hastrup
børn
1 Peder Hansen, 17
2 Christopher Hansen, 8
3 Niels Hansen, 2
4 Birthe Hansdatter, 6
værge farbror Laurs Pedersen
 
6-27 Skifte 12/10 1705 Hemming Hansen, Ring, 111
enke Maren Pedersdatter, børn
1 Peder Hemmingsen, 34, ungkarl, har den halve gård
2 Hans Hemmingsen, 28
3 Johan Hemmingsen, 26
4 Morten Hemmingsen, 20
5 Niels Hemmingsen, 15
6 Karen Hemmingsdatter = Jørgen Hansen, præstebonde i Hammer
7 Mette Hemmingsdatter, 22
8 Maren Hemmingsdatter, 15
 
6-28 Skifte 3/11 1705 Karen Nielsdatter i Lekkende, Øster Egesborg, 115
enkemand Christen Hansen, børn
1 Anders Christensen, 5
2 Maren Christensdatter, 7
3 Sidsel Christensdatter, 2, 8-82
 
6-29 Skifte 22/11 1705 hustru NN i Tolstrup, Øster Egesborg, 118
enkemand domsmand Claus Pedersen, børn
1 Enevold Clausen, 15
2 Hans Clausen, 13
3 Jens Clausen, 11
4 Mette Clausdatter, 7
5 Karen Clausdatter, 5
værger morbrødre Jep Johansen og Jørgen Pedersen i Øster Egesborg
 
6-30 Skifte 38/11 1705 Hans Knudsen, væver i Lundby, 118
1. kone Karen Jensdatter, 1-132
2. enke Bodil Pedersdatter, børn
1 Knud Hansen, 24, tjenende i Snertinge
2 Peder Hansen, 12
3 Sinde Hansdatter, 19
4 Karen Hansdatter, 17
 
6-31 Skifte 20/3 1706 Else Andersdatter, 38 år i Allerslev, 120
1. Peder Piil [begr. 25/4 1705 i Allerslev]
1 Jens Pedersdatter, 14
2 Peder Pedersen, 8
3 Anne Pedersdatter, 11
4 Karen Pedersdatter, 4, tvilling
5 Sidsel Pedersdatter, 4, tvilling
6 Margrethe Pedersdatter, 2
2. enkemand Morten Madsen Piil
 
6-32 Skifte 3/4 1706 Karen Jensdatter, x år Ørslev, 123
enkemand Ole Hansen Boesen, 7-118
børn
1 Hans Olsen, 14
2 Peder Olsen, 10
3 Kirsten Olsdatter, 8
4 Maren Olsdatter, 4
5 Karen Olsdatter, 2
værger Rasmus Jørgensen i Ørslev og Rasmus Jørgensen i Neder Vindinge
 
6-33 Skifte 7/5 1706 Jacob Andersen, møller i Mern Mølle, 126
enke Anne Sophie Larsdatter, [senere gift med Hans Andersen]
børn
1 Appelone Andersdatter, 20
2 Kirsten Andersdatter, 14
3 Anders Jacobsen, 11
4 Jens Jacobsen, 8
 
6-34 Skifte 21/5 1706 Hans Pedersen, Roneklint, Jungshoved, 128
1. kone Anne Olufsdatter, 4-22
1 Hemming Hansen i Ambæk
2 Rasmus Hansen, ladefoged på Jungshoved
3 Jens Hansen, 23
4 Ellen Hansdatter = Rasmus Pedersen i Stavreby
4 Sophie Hansdatter, 20
2. enke Else Nielsdatter, lavværge bror Rasmus Nielsen i Bønsvig, familie: 4-197
5 Anne Hansdatter, 16
6 Niels Hansen, 14
7 Hans Hansen, 5
 
6-35 Skifte 28/5 1706 Søren Christensen i Ambæk, 132
enke Ellen Olufsdatter, lavværge svoger Niels Hemmingsen i Endegårde
børn
1 Anders Sørensen i Bønsvig, død
a Ole Andersen
b Christen Andersen
c Maren Andersdatter
2 Ole Sørensen i Roneklint
 
6-36 Skifte 23/7 1706 Lars Hansen Nebølle Torp, Sværdborg, 135
enke Anne Rasmusdatter, hendes næste mand Christen Hansen Hougaard, 6-141
lavværge svoger Hemming Hansen i Grumløse
børn
1 Hans Larsen, 26, ungkarl
2 Maren Hansdatter = Ingvar Olsen i Nebølle
3 Sidsel Hansdatter = unge Peder Jensen i Snertinge
4 Anne Hansdatter = Torchild Rasmussen i Svindinge
5 Ellen Hansdatter = Hemming Jensen, landsoldat i Nebølle
 
6-37 Skifte 31/7 1706 Peder Jensen, Snertinge, Sværdborg, 138
enke Johanne Olsdatter, børn
1 Jens Pedersen i Hastrup
2 Ole Pedersen, 28
3 Jacob Pedersen, 26
4 Torchild Pedersen, 19
5 Anne Pedersdatter = Niels Olsen i Køngø
6 Karen Pedersdatter = Niels Glader? i Fæby
 
6-38 Skifte 31/7 1706 Rasmus Hemmingsen, Snertinge, Sværdborg, 141
enke Maren Rasmusdatter, børn
1 Hemming Rasmussen, 5
2 Anne Rasmusdatter, 7
3 Karen Rasmusdatter, ½
værge farbror Jens Hemmingsen i Kastelev
 
6-39 Skifte 11/8 1706 Hemming Laursen, 41 år Risby, Bårse, 143
enke Karen Pedersdatter, 6-212
børn
1 Laurs Hemmingsen, 9
2 Birgitte Hemmingsdatter, 13
3 Ellen Hemmingsdatter, ½
værge farbror Jens Larsen i Risby og Jørgen Jensen i Risby = afdødes søster
 
6-40 Skifte 19/8 1706 Laurs Andersen, x år Ørslev, 147
1. kone Kirsten Jensdatter, 5-31
1 Jens Laursen, 26
2 Anders Laursen, 22
3 Helvig Laursdatter = Rasmus Fyen i Snertinge
4 Anne Laursdatter, 28
2. enke Anne Madsdatter, lavværge svoger Jens Jørgensen i Lekkende?
5 Kirsten Laursdatter, 7
6 Ellen Laursdatter, 3
 
6-41 Skifte 21/10 1706 Lars Pedersen Børring, Skovhuse, Øster Egesborg, 151, opslag 153, kendt, annepedersdatters aner
kilde: forældre Peder Jensen Børring, død 1657 i Kalvehave og Maren Mortensdatter
enke matrone Anne Jørgensdatter Stær
søskende
1 Morten Pedersen Børring, død, 2-22, 3-21, forhen i Langebæk Mølle
a Peder Mortensen Børring, borger og handelsmand i Vordingborg
b Maren Mortensdatter, død = Christopher Carstensen på Møn, børn
1 Morten Christophersen, 12
2 Anne Christophersdatter, 16
c Karen Mortensdatter, død = Hendrich Jespersen i Lundby, børn
1 Anne Hendrichsdatter, 10,
d Bodil Mortensdatter = Peder Olsen, rytterbonde i Viemose
2 Mette Pedersdatter, død 1688 = 1 Anders Pedersen, = 2 Peder Jensen = 3 Bertel Jensen i Skuderup, børn: (hans søskende: 3-1)
a Rasmus Andersen, død, hans børn 3 sønner og 1 datter
1 Anders Rasmussen
2 Peder Rasmussen
3 Rasmus Rasmussen
4 Maren Rasmusdatter
b Bodil Andersdatter = Niels Rasmussen i ?
c Birgitte Andersdatter, død = Anders Jensen i Tjørnehoved, 2 børn
1 Karen Andersdatter
2 Ellen Andersdatter = Peder Hansen i Nyrup
d Ellen Andersdatter, død = Hemming Danielsen i Allerslev, børn
1 Anders Hemmingsen, 26
e Karen Andersdatter, død = Niels Smed i Lind på Møn, børn
1 Anders Nielsen, 28
2 Morten Nielsen, 26, landsoldat på Møn
3 Jens Nielsen, 22
4 Mads Nielsen, 20, tjenende på Møn
5 Birthe Nielsdatter, 18
f Ellen Pedersdatter
g Maren Pedersdatter = Peder Jensen i Øster Egesborg
3 Anne Pedersdatter Børring, 2-107, død 1692= Jep Pedersen i Bakkebølle, børn
a Maren Rasmusdatter = ? i Stensby
ps en Børring kendt
 
6-42 Skifte 22/10 1706 Povel Nielsen, 46 år Langebæk, Kalvehave, 162
enke Johanne Jensdatter
søsterbørn
1 Hans Hemmingsen, 22
2 Jens Hemmingsen, 16
3 Karen Hemmingsdatter, 15
værge Rasmus skomager i Langebæk
 
6-43 Skifte 2/11 1706 Niels Andersen, Faksinge, Beldringe, 165
familie: 2-67
1-kone Karen Olsdatter, 4-218
2. enke Karen Olsdatter, familie: 5-50
lavværge Ole Laursen
børn
1 Anders Nielsen, 10
2 Peder Nielsen, 8
3 Jens Nielsen, 2½
4 Bodil Nielsdatter, 5, 9-327
5 Else Nielsdatter, 3
værger farbrødre Frands Andersen og Ingvor Andersen i Åside
 
6-44 Skifte 15/2 1707 Kirsten Rasmusdatter, 54 år i Nørre Skovhuse, Skibinge, 169
enkemand Anders Rasmussen Hald, familie: 2-16
børn
1 Rasmus Andersen, fæste halvgård med faderen
2 Peder Andersen, 17
3 Laurs Andersen, 10
4 Maren Andersdatter = Peder Hansen Hind i Ambæk, 7-42
5 Mette Andersdatter = Erland Christensen, ibid
6 Birgitte Andersdatter, 16, 7-70
7 Karen Andersdatter, 14, 9-310
 
6-45 Skifte 22/3 1707 Johanne Rasmusdatter i Åside, 174
enkemand Hans Nielsen
 
6-46 Skifte 29/3 1707 Otte Jensen i Ørslev, 175
Kirkebog: Otte Jensen, begr. 16/2 1707 i Bårse, 76 år ??, hans 1. kone begr. i Bårse!
1. kone Kirsten Jacobsdatter, 5-42
1 Jacob Ottesen, 21
2 Peiter Ottesen, 16
3 Ellen Ottesdatter, 26
4 Anne Ottesdatter, 18
5 Elisabeth Ottesdatter, 13
2. enke Maren/Malene Jensdatter, lavværge Jens Nielsen i Hastrup
6 Aksel? Ottesen, 4
7 Kirsten Ottesdatter, 6
værger de første 5 børns morbror Laurs Jacobsen i Teglstrup og de sidstes morbror Niels Jensen i Hastrup
 
6-47 Skifte 12/4 1707 Jens Olsen. 63 år i Ammendrup, Allerslev, 179
enke Bodil Rasmusdatter, lavværge Niels Rasmussen? i Ammendrup
børn
1 Anders Jensen, 16
2 Sidsel Jensdatter = Rasmus Hemmingsen i Ammendrup
3 Margrethe? Jensdatter = Peder Knudsen, inds på gården
4 Ingeborg Jensdatter, 21
5 Anne Jensdatter, 18
6 Mette Jensdatter, 13
 
6-48 Skifte 15/4 1707 Ellen Pedersdatter i Hastrup, Beldringe, 181
1. mand Michel Olufsen, 5-138
1 Peder Michelsen, 21
2 Rasmus Michelsen, 10
3 Sidsel Michelsdatter, 19
4 Maren Michelsdatter, 13
5 Anne Michelsdatter, 8
2. enkemand Hans Nielsen
 
6-49 Skifte 17/6 1707 Karen Hansdatter i Roneklint, Jungshoved, 184, opslag 186, kendt, annepedersdatter 133
1. mand Rasmus
1 Peder Rasmussen, i Ugledige
2 Niels Rasmussen i Ammendrup
3 Bodil Rasmusdatter = Mads Nielsen i Bønsvig
4 Birgitte Rasmusdatter, død = Rasmus Pedersen i Stensby
a Peder Rasmussen, 16
b Karen Rasmusdatter, 14
2. mand Niels Rasmussen Green, 3-164
2. enkemand dannemand Hemming Olsen
 
6-50 Skifte 7/7 1707 Laurs Pedersen i Kierlinge Tvede, Snesere, 186
enke Dorthe Sørensdatter, børn
1 Peder Laursen, 23
2 Niels Laursen, 18
3 Jens Laursen, 16
4 Mette Laursdatter = Peder Hansen, rytterbonde i Blangslev
5 Johanne Laursdatter, 14
6 Sidsel Laursdatter, 12
 
6-51 Skifte 3/9 1707 Maren Madsdatter Høvdingshus, Mern, 191
[1. mand Laurits Rasmussen Lerche, død 1681, hans 1. kone Bodil Boesdatter, 0-45]
afgangne mand Rasmus Olsen Lerche, 4-109
sønnebørn
1 Laurs Jacobsen, 22
2 Rasmus Jacobsen, 15
3 Ole Jacobsen, 10
4 Johanne Jacobsdatter = Peder Jensen i Ugledige
5 Bodil Jacobsdatter, 20
6 Margrethe Jacobsdatter, 16
7 Mads Jacobsen, 7
8 Anne Jacobsdatter, 6
værger Laurs Hansen i Sageby og Hans Hansen i Høvdingshus og Peder Jensen i Ugledige
2. enkemand skovfoged Hans Hansen Lerche
 
6-52 Skifte 23/9 1707 Peder Christensen i Neder Vindinge, Kastrup, 194
enke Else Jensdatter, lavværge, trolovede fæstemand Hemming Hansen i Ring, 7-205
børn
1 Anne Pedersdatter, 1
 
6-53 Skifte 12/10 1707 Peder Hansen i Vordingborg, 198
moder Karen Andersdatter, inds i Køng
 
6-54 Skifte 22/10 1707 Hans Olsen, 41 år gmd i Ugledige, Allerslev, 199
enke Bodil Bendtsdatter, familie: 4-247, død: 6-301
[gift 1707: Niels Jensen og Bodil Bendtsdatter]
børn
1 Peder Hansen
2 Bendt Hansen
3 Birgitte Hansdatter
4 Sidsel Hansdatter
 
6-55 Skifte 13/11 1707 Elisabeth Christensdatter i Vester Egesborg, 203
enkemand smed Jacob Christensen, 6-161
søster Inger Christensdatter
 
6-56 Skifte 14/11 1707 Niels Jensen og hustru Kirsten Nielsdatter i Vester Egesborg, 204
børn
1 Hemming Nielsen, 49
2 Niels Nielsen, 36
3 Rasmus Nielsen, 30
4 Anne Nielsdatter, 28 = Niels Andersen i Vester Egesborg
 
6-57 Skifte 22/11 1707 Hans Olsen Hastrup, Beldringe, 207
enke Sidse Povelsdatter, 6-150
lavværge svoger Morten Olsen i Grumløse
børn
1 Ole Hansen, 21
2 Hans Hansen, 14
3 Birgitte Hansdatter, 18
4 Mette Hansdatter, 16
værge farbror Niels Olsen i Bønsvig
 
6-58 Skifte 13/1 1708 Kirsten Jensdatter, x år i Ørslev, 210
enkemand Peder Madsen, 2- del, 21
barn
1 Mads Pedersen, 4
værge morfar Jens Andersen i Skuderup
 
6-59 Skifte 25/1 1708 Maren Rasmusdatter Ornebjerg, Kastrup, 213
enkemand skovfoged Hans Jensen Krog, 8-214
børn
1 Rasmus Hansen, 10
2 Bodil Hansdatter, 3
3 Cathrine Hansdatter, ½
 
6-60 Skifte 1/3 1708 Hans Pedersen Stær, x år i Bakkebølle, Vordingborg Land, 215
afdøde kone Karen Madsdatter, 5-125
1 Peder Hansen i Bakkebølle
2 Anne Hansdatter, 43, svag og vanfør
3 Lucie Hansdatter = Jens Aagesen? i Bakkebølle (5-125: Jens Stage)
a Laurs Jensen, 8
b Maren Jensdatter, 11
 
6-61 Skifte 13/3 1708 Hans Olsen skovfoged i Græsbjerg, Vordingborg Land, 223
se 5-182
enke Kirsten Pedersdatter
søskende
1 Niels Olsen, hmd i Bakkebølle
2 Kirsten Olsdatter = Peder Andersen i Fæby
halvsøskende
3 Peder Olsen, 16
4 Anne Olsdatter = Niels Olsen i Neder Vindinge
5 Bodil Olsdatter, 20
6 Dorthe Olsdatter, 18
7 Sidsel Olsdatter, 14
8 Else Olsdatter, 8
værger stedfar Hans Jensen i Stensbjerg og svoger Niels Olsen i Neder Vindinge
 
6-62 Skifte 31/3 1708 Johanne Nielsdatter, x år i Ørslev, 227
1. mand Jens Christensen i Grumløse, 3-167
1 Niels Jensen, 22
2 Jens Jensen, 20
2. enkemand Frands Nielsen Svan, 7-88
3 Ole Frandsen, 16
4 Niels Frandsen, 9
5 Lars Frandsen, 3
6 Lisbeth Frandsdatter, 13
 
6-63 Skifte 23/3 1707 Søren Christensen Sallerup, Køng, 230
familie: 6-22
1. kone Karen Pedersdatter, 4-263
1 Ellen Sørensdatter, værge Anders Nielsen i Vester Egesborg, 4 mere
2. enke Anne Pedersdatter, lavværge stedfar Michel Jensen i Røstofte, 6-215
2 Christen Sørensen, 9
3 Peder Sørensen, 6
4 Karen Sørensdatter, 8
5 Susanne Sørensdatter, 1½
værger farbrødre Jacob Christensen smed i Vester Egesborg og Niels Christensen i Fæby
 
6-64 Skifte 18/5 1708 Mette Christensdatter, x år i Bakkebølle, Vordingborg Land, 236
enkemand hmd Rasmus Olsen Stær, familie: 5-125
børn
1 Ole Rasmussen, 16
2 Kirsten Rasmusdatter, 14
3 Magdalene Rasmusdatter, 12
4 Karen Rasmusdatter, 8
5 Anne Rasmusdatter, 5
6 Jens Rasmussen, 2
værge morbror Hans Christensen på Vordingborg Slot
 
6-65 Skifte 8/6 1708 Maren Bertelsdatter i Bakkebølle, Vordingborg Land, 238
enkemand Jacob Jørgensen Piil, 7-129
børn
1 Jørgen Jacobsen, 8
2 Anne Jacobsdatter
3 Birgitte Jacobsdatter, 6
værge morbror Søren Bertelsen
 
6-66 Skifte 9/6 1708 ungkarl Niels Bruusen i Neder Vindinge, Kastrup, 240
søskende, 5-40
1 Ludsie Bruusdatter = Hemming Hansen i Stuby
2 Bodil Bruusdatter = Peder Pedersen i Ornebjerg, 6-113
3 Karen Bruusdatter, død = Rasmus Jensen i Snertinge
a ? Rasmussen, 6
4 Maren Bruusdatter
 
6-67 Skifte 13/6 1708 Jacob Pedersen i Faksinge, Beldringe, 242
enke Maren Bendtsdatter, 6-184?
søskende
1 Ellen Pedersdatter = Povl? Jensen Bruun på Saltsø Slot
2 Jens ??
 
6-68 Skifte 20/6 1708 Karen Knudsdatter, x år i Ørslev, 245
enkemand Rasmus Laursen Stage, 4-104
børn
1 Jacob Rasmussen, 20
2 Laurs Rasmussen, 8
3 Niels Rasmussen, 3
4 Knud Rasmussen, 2
5 Kirsten Rasmusdatter, 14
6 Maren Rasmusdatter, 10
7 Marie Rasmusdatter, 7
værger morbrødre Laurs Knudsen, hmd i Ørslev og Rasmus Jensen i Ørslev
 
6-69 Skifte 30/6 1708 Anne Tønnesdatter i Ring, Hammer, 247
1. mand Rasmus Hemmingsen, 4-31
1 Hemming Rasmussen i Knudsby
2 Tønne Rasmussen i Vester Egesborg
3 Morten Rasmussen, 22, ungkarl
2. enkemand Rasmus Madsen
4 Rasmus Rasmussen, 16
5 Karen Rasmusdatter, 18
6 Giertrud Rasmusdatter, 12
7 Margrethe Rasmusdatter, 8
 
6-70 Skifte 30/6 1708 Susanne Knudsdatter i Ring, Hammer, 250
se 4-33
enkemand Rasmus Jensen, børn
1 Ole Rasmussen, 16
2 Anne Rasmusdatter, 14
3 Bodil Rasmusdatter, 10
4 Birgitte Rasmusdatter, 6
værge frænde Hans Jensen i Ring
 
6-71 Skifte 29/6 1708 Jens Laursen møller i Køngø Mølle, Køng, 252
enke Maren Rasmusdatter, børn
1 Mads Jensen, gift
 
6-72 Skifte 13/7 1708 Katrine Christiansdatter i Ugledige, 257
enkemand smed Hendrich Melchior Folsach, børn
1 Melchior Hendrichsen, 6
2 Christian Melchiorsen, 4
3 Birgitte Catrine Hendrichsdatter, 12
4 Ellen Catrine Henrichsdatter, 8
værge farbror skovridder Melchior Folsach i Lundby
 
6-73 Skifte 20/7 1708 Karen Jacobsdatter på Langø, Kalvehave, 260
enkemand Hans Hansen
forældre Jacob Jørgensen i Langebæk og hustru Abelone Jørgensdatter
 
6-74 Skifte 26/7 1708 Mette Boesdatter i Oreby, Kastrup, 263
broderbørn, måske 2-15
1 Kirsten Andersdatter = Christopher Jørgensen i Stensby
2 Johanne Andersdatter, forhen i Stavreby = Peder Hansen
enkemand Povel Povelsen
 
6-75 Skifte 1/8 1708 Anders Hansen i Over Vindinge, Sværdborg, 264
enke Maren Laursdatter, lavværge, trolovede fæstemand Jens Hendrichsen
børn
1 Laurs Andersen, 6
2 Hans Andersen, 5
3 Else Andersdatter, 10
4 Maren Andersdatter, 8
værge morbror Rasmus Krog i Ornebjerg (måske Rasmus Larsen Krog)
 
6-76 Skifte 20/10 1708 Niels Pedersen Holm, 66 år i Allerslev, 267
[far Peder Rasmussen Holm og Kirstine Nielsdatter
1. kone Anne Enevoldsdatter, 2-187
2. enke Anne Eskildsdatter, lavværge, forlovede Jep Ibsen
børn
1 Eskild Nielsen, 26
2 Anne Nielsdatter = Niels Steffensen i Ugledige
 
6-77 Skifte 30/10 1708 Maren Pedersdatter i Smidstrup, 268
enkemand Niels Laursen
søster
1 Anne Hemmingsdatter = Ingvor Sivartsen? i Skovhuse, Skibinge
søskendebørn
2 Ole Pedersen Krog, ungkarl i Tolstrup
3 Bodil Pedersdatter = Rasmus Nielsen
 
6-78 Skifte 30/10 1708 Karen Pedersdatter i Smidstrup, Skibinge, 271
enkemand Bendt Ibsen, børn
1 Niels Bendtsen, 28
 
6-79 Skifte 31/10 1708 Hans Jørgensen smed i Stavreby, Jungshoved, 272
enke Gyde Nielsdatter, lavværge søn Peder Hansen smed, hendes 1. mand Hans Nielsen, 3-80
søskende
1 Hendrich Jørgensen, død i Snertinge
a Jørgen Hendrichsen, 14
b Jens Hendrichsen, 12
c Sidse Hendrichsdatter, 17
d Elisabeth Hendrichsdatter, 11
e Anne Hendrichsdatter, 9
2 Maren Jørgensdatter = Jørgen Sørensen i Snertinge?
3 Anne Jørgensdatter = Christopher Skrædder i Herritslev?
 
6-80 Skifte 31/10 1708 Anne Pedersdatter, 45 år i Smidstrup, Skibinge, 274
familie: 5-2
enkemand hmd Povel Mogensen, børn
1 Hemming Povelsen, 7
2 Poder Povelsen, 5
3 Kirsten Povelsdatter, 23
4 Sophie Povelsdatter, 20
5 Sidse Povelsdatter, 18
6 Karen Povelsdatter, 11
 
6-81 Skifte 7/11 1708 Hans Pedersen i Snesere, 275
enke Karen Madsdatter, lavværge, trolovede fæstemand NN
brodersøn Christian Rasmussen
 
6-82 Skifte 14/11 1708 Jep Pedersen, x år i Bårse, 278
enke Anne Madsdatter, lavværge Søren Madsen
børn
1 Peder Ibsen, 25
2 Laurs Ibsen, 14
3 Søfren Ibsen, 12
4 Mads Ibsen, 7
5 Maren Ibsdatter, 22
6 Karen Ibsdatter, 18
7 Ellen Ibsdatter, 16
8 Abele Ibsdatter, 8
værge farbror Ole Pedersen i Hammer Torup
 
6-83 Skifte 15/11 1708 Anne Ibsdatter, 63 år i Baarse, 281
enkemand Claus Pedersen, ingen livsarvinger
 
6-84 Skifte 27/11 1708 Hans Christophersen Wrang i Remkolde, Sværdborg, 283
familie: 4-221
1. kone Bodil Hansdatter, 2-113
1 Maren Hansdatter
2. kone Karen Jacobsdatter, 4-70
2 Jacob Hansen, 25
3 Bodil Hansdatter, 21
4 Anne Hansdatter, 19
3. enke Birgitte Clausdatter
 
6-85 Skifte 1/2 1709 Niels Hansen i Åside, 296
1. kone Sidsel Jensdatter, 5-1
1 Anders Nielsen i Åside
2 Ellen Nielsdatter = Anders Ibsen i ?
3 Margrethe Nielsdatter = Hemming Olsen i St. Røttinge
4 Karen Nielsdatter, 36
5 Maren Nielsdatter, 34
6 Bodil Nielsdatter, 24
2. enke Bodil Mortensdatter, lavværge far Morten Erichsen i Svinø
 
6-86 Skifte 1/2 1709 Niels Hansen i St. Røttinge, 299
enke Karen Svendsdatter, børn
1 Peder Nielsen, 24
2 Ole Nielsen, 18
3 Kirsten Nielsdatter = Niels Nielsen i St. Røttinge
 
6-87 Skifte 9/2 1709 Mads Hansen Sallerup, Køng, 303
enke Karen Olsdatter, 7-197
barn
1 Maren Madsdatter = Niels Jørgensen Holst i Sallerup
 
6-88 Skifte 23/2 1709 Maren Andersdatter i Sallerup, Køng, 306
enkemand Jens Ibsen, børn
1 Anders Jensen i Blangslev
2 Niels Jensen i Kragevig
3 Claus Jensen i Sallerup, død
a Mette Clausdatter, 19
b Ellen Clausdatter, 17 for stedfaderen Jens Boesen i Sallerup
c Kirsten Clausdatter, 9
 
6-89 Skifte 16/3 1709 Ole Hansen i Svindinge, Sværdborg, 310
1. kone Maren Andersdatter, 5-137
1 Peder Olsen, inds i Over Vindinge
2 Maren Olsdatter, 16
2. enke Ingeborg Hemmingsdatter
3 Karen Olsdatter, 4
 
6-90 Skifte 30/4 1709 Laurs Thommesen Grubbe i Lekkende, Øster Egesborg, 314
enke Marie Laursdatter, børn
1 Thomas Laursen, 14
 
6-91 Skifte 1/5 1709 Johanne Pedersdatter i Røstofte, Øster Egesborg, 316
enkemand Rasmus Skrædder
søster Helvig Pedersdatter
 
6-92 Skifte 13/3 1709 Anders Nielsen, forrige skov- og tredingsfoged Vester Egesborg, 318
1. kone Sidsel Jensdatter, 4-252
2. enke Kirsten Ingvorsdatter, familie: 6-162
1 Sidsel Andersdatter, 11
2 Bodil Andersdatter, 7
3 Johanne Andersdatter, 4
4 Karen Andersdatter, 1
værger farbror Peder Nielsen og ½farbror Peder Jensen i Vester Egesborg
 
6-93 Skifte 14/4 1709 Hemming Knudsen Vester Egesborg, 322
enke Ellen Christensdatter, lavværge svoger Bendt Bendtsen? i Køngø
børn
1 Peder Hemmingsen, 12
2 Niels Hemmingsen, 10
3 Jens Hemmingsen, 8
4 Christen Hemmingsen, 2½
5 Anne Hemmingsdatter, 24
6 Giertrud Hemmingsdatter, 21
7 Johanne Hemmingsdatter, 20
8 Birgitte Hemmingsdatter, 18
9 Maren Hemmingsdatter, 16
10 Margrethe Hemmingsdatter, 8
11 Karen Hemmingsdatter, 4
 
6-94 Skifte 20/6 1709 Eiler Christensen i Hammer, 323
1. kone Bodil Jørgensdatter, 4-213
1 Christen Eilersen, 24
2 Jørgen Eilersen, 22
3 Dorthe Eilersdatter = Niels Christensen i Pederstrup
2. kone Karen Jensdatter
4 Bodil Eilersdatter, 13
5 Karen Eilersdatter, 9
2. enke Anne Rasmusdatter, lavværge Hans Rasmussen
værge farbror Hans Christensen i Ring
 
6-95 Skifte 21/6 1709 Hans Thommesen i Hammer, 328
enke Ludse Hansdatter, børn
1 Hemming Hansen i Vester Egesborg
2 Niels Hansen Hugger i Vester Egesborg
3 Karen Hansdatter = Hans Rasmussen i Hammer
4 Anne Hansdatter = Søren Nielsen i Hammer
 
6-96 Skifte 5/7 1709 Sidsel Hemmingsdatter, x år i Grumløse, Udby, 329
1. mand Peder Laursen Bødker, 2-158
1 Laurids Pedersen i København
2 Peder Pedersen i Over Vindinge
2. enkemand Anders Jacobsen møller
3 Jacob Andersen på Nyord
4 Hemming Andersen, 19
 
6-97 Skifte 6/7 1709 Niels Olsen, x år i Udby, 333
1. kone Anne Hemmingsdatter, 3-158
1 Niels Nielsen i Teglstrup
2 Ole Nielsen, død
a Peder Olsen, 18, tjenende i Grumløse
2. enke Johanne Hansdatter
3 Hans Nielsen, 17
4 Ole Nielsen, 14
5 Peder Nielsen, 10
6 Niels Nielsen, 4
7 Anne Nielsdatter, 18
8 Kirsten Nielsdatter, 12
9 Maren Nielsdatter, 7
værge farbror Morten Olsen i Grumløse
 
6-98 Skifte 31/7 1709 Bodil Rasmusdatter, x år på Masnedø, Vordingborg Land, 337
enkemand Peder Nielsen, børn
1 Ole Pedersen i Bakkebølle
2 Niels Pedersen, 16
3 Kirsten Pedersdatter, 6-198 = Søren Bertelsen på Masnedø
4 Anne Pedersdatter = Hans Wrang i Neder Vindinge
5 Karen Pedersdatter = Jacob Jørgensen Piil i Bakkebølle, 7-129
 
6-99 Skifte 19/10 1709 Jens Christophersen i Skovhuse, Øster Egesborg, 341
2. kone
1 Christopher Jensen, 50, forhenværende soldat i Helsingør
2 Rasmus Jensen, på Amager
3 Lars Jensen i Skalsby
4 Anders Jensen, 40 tjenende i Ugledige
5 Jacob Jensen, 22
6 Margrethe Jensdatter, 60 i Kindvig
7 Maren Jensdatter på Møn
8 Johanne Jensdatter, tjenende i Skovhuse
4. enke Anne Nielsdatter, lavværge, trolovede fæstemand Jens Larsen
 
6-101 Skifte 6/8 1706 Johanne Larsdatter, 42 år i Gederød, Allerslev, 344
enkemand Ole Bedmand, barn
1 Anne Olsdatter, 6
 
6-102 Skifte 16/12 1706 Bodil Hansdatter i Ornebjerg, Kastrup, 346
1. mand
1 Johanne Hansdatter = Hans Brager i Ørslev
2. mand
2 Maren Rasmusdatter = Hans Bendsen i Ornebjerg
2. enkemand hmd Mads Povelsen
 
6-103 Skifte 13/7 1707 Giertrud Rasmusdatter i Nebølle, 347
børn
1 Peder Knudsen, 6 slegfred barn, født før ægteskab
enkemand Jens Ingvorsen
2 Johanne Jensdatter, 3
3 Ingvor Jensen, 1
værger morbrødre Torchild Rasmussen i Svindinge og Jep Rasmussen i Snertinge
 
6-104 Skifte 10/3 1707 Hans Pedersen Sageby, 349
enke Kirsten Hansdatter, ingen børn i ægteskabet
far Peder Hansen i Kindvig
 
6-105 Skifte 11/4 1707 Bodil Hansdatter i Kalvehave, 351
enkemand Peder Rasmussen, børn
1 Rasmus Pedersen, 8
2 Hans Pedersen, 5
3 Kirsten Pedersdatter, 11
 
6-106 Skifte 14/7 1707 Rasmus Nielsen Bryde og hustru Karen Andersdatter på Nyord Land, 353
børn
1 Niels Rasmussen Bryde, borger i Stege
2 Anne Rasmusdatter = Hans Hemmingsen?, borger og skipper i Stege
3 Karen Rasmusdatter = 1 Niels Rasmussen, smed på Nyord = 2 i København
4 Hans Rasmussen, fæster gården efter forældrene
5 Maren Rasmusdatter, 22, hos nr. 4
6 Anders Rasmussen, 20, ungkarl
 
6-107 Skifte 15/11 1707 Karen Christensdatter i Nørre Mern, Mern, 357
børn
1 Ole Nielsen Odde i Søagerhuset?
2 Kirsten Nielsdatter = Jens Nielsen
2. enkemand Rasmus Olsen
 
6-108 Skifte 22/4 1709 Alborg Larsdatter i Stenstrup, Jungshoved, 359
enkemand tredingsfoged Peder Hansen Øster, hans 1. kone: 4-197
børn
1 Kirsten Pedersdatter, 36, vanfør, værge morbror Peder Pedersen, Skov- og tredingsfoged i Stavreby
2 Bodil Pedersdatter, 28 = Lars Boesen i Stavreby
3 Sidsel Pedersdatter = Christopher Nielsen, fæste ½gård
 
6-109 Skifte 23/4 1708 Maren Larsdatter i Bønsvig, Jungshoved, 361
enkemand Anders Jørgensen, børn
1 Jørgen Andersen i Nørre Mern
2 Margrethe Andersdatter = Niels Ebbesen i Ambæk
3 Ole Andersen, på gården
4 Maren Andersdatter = Niels Olsen i Bønsvig
5 Karen Andersdatter = Niels Pedersen, gmd i Roneklint
6 Hans Andersen i Smidstrup
7 Lars Andersen, gift i Tappernøje
 
6-110 Skifte 24/10 1709 Ludsie Jensdatter i Oreby, Kastrup, 363
enkemand Peder Jørgensen, barn
1 Kirsten Pedersdatter, 9
 
6-111 Skifte 20/1 1711 Sidsel Christophersdatter i Hammer, 369
1. mand
1 Niels Rasmussen, myndig
2 Christopher Rasmussen, myndig
2. enkemand hmd Jens Hansen
 
6-112 Skifte 28/3 1710 Margrethe Hansdatter, 42 år i Stensby, Kalvehave, 373
enkemand gmd Morten Olsen, barn
1 Peder Mortensen, 3 uger
2 Margrethe Mortensdatter, 9
værger Peder Olsen, gmd i Skovhuse og Jep Hansen i Stensby
 
6-113 Skifte 23/7 1710 Peder Pedersen, 52 år i Ornebjerg, Kastrup, 376
enke Bodil Bruusdatter, familie: 5-40
børn
1 Peder Pedersen, 15
2 Bruus Pedersen, 10
3 Christopher Pedersen, 6
4 Laurs Pedersen, 5
5 Christen Pedersen, 1½
6 Sidsel Pedersdatter, 13
 
6-114 Skifte 18/10 1710 rytterbonde unge Hans Jensen og hustru Giertrud Hansdatter i Snertinge, Sværdborg, 380
unge Hans Jensens arvinger
far Hans Hansen på stedet og har den halve gård i fæste
1. kone Kirsten Ibsdatter
1 Niels Hansen, ½gmd i Lundby
2 Torchild Hansen, har halvpart af Søren Bents gård i Snertinge
3 Laurs Hansen, 18 for broderen Torchild
4 Kirsten Hansdatter, 13
værge deres farbrors søn Jens Pedersen i Hastrup
 
6-115 Skifte 19/10 1710 Ole Andersen, rytter, halvgårdmand i Snertinge, Sværdborg, 383
1. kone Sophie Andersdatter, 5-8
2. enke Ellen Laursdatter, 5-15, 5-175, lavværge stedfar Niels Nielsen i ?strup
børn
1 Laurs Olsen, 10
2 Rasmus Olsen, 4
3 Anders Olsen, 2
4 Sophie Olsdatter, 11
5 Birgitte Olsdatter, 6
 
6-116 Skifte 22/10 1710 Kirsten Pedersdatter på Masnedø, 385
enkemand Søren Bertelsen, børn
1 Bertil Sørensen, 7
2 Laurs Sørensen, 4
3 Bodil Sørensdatter, ½
værge morfar Peder Nielsen på Landet
 
6-117 Skifte 22/10 1710 Mette Madsdatter på Masnedø, 387
enkemand Rasmus Jensen, 6-170
børn
1 Jens Rasmussen, 14
2 Mads Rasmussen, 6
3 Anne Rasmusdatter, 19
4 Kirsten Rasmusdatter, 15
værge deres mosters mand Niels Rasmussen i Vordingborg
 
6-118 Skifte 25/10 1710 Anders Jørgensen, rytter og ½gårdmand i Køng, 389
enke Karen Andersdatter med forlovede og fæstemand Laurs Torchildsen
børn
1 Jørgen Andersen, 2
2 Bodil Andersdatter, 14
3 Anne Andersdatter, 10
4 Maren Andersdatter, 7
værge farbror Niels Jørgensen, som fæstende den anden halvdel af gården
 
6-119 Skifte 31/10 1710 Henrich Jacobsen, x år i Ørslev, 392
1. kone Gundel Pedersdatter, 3-86
1 Jacob Henrichsen
2. enke Ellen Nielsdatter, lavværge, fæstemand Niels Christensen i Ørslev
2 Knud Henrichsen, 14
3 Jens Henrichsen, 11
4 Maren Henrichsdatter = Ole Hansen i Ørslev
5 Margrethe Henrichsdatter, 15
 
6-120 Skifte 14/11 1710 Maren Nielsdatter i Faksinge, Beldringe, 394
familie: 6-25
enkemand Rasmus Rasmussen, hans 1. kone Ellen Rasmusdatter 3-34
børn
1 Rasmus Rasmussen, får gården
2 Peder Rasmussen, 18
 
6-121 Skifte 2/12 1710 Jens Mortensens Kaae, x år Bakkebølle, Vordingborg Land, 396
enke Marie Knudsdatter, lavværge far Knud Pedersen i Vinterbølle
børn
1 Catharina Jensdatter = Hans Andersen i Knudsby
2 Morten Jensen, 9
3 Ingeborg Jensdatter, 6
 
6-123 Skifte 30/1 1711 Johan Olsen i Tolstrup, Øster Egesborg, 389
enke Karen Jensdatter
1 Jep Johansen, 47, halvpart i gården
2 Jens Johansen i Lekkende
3 Anne Johansdatter = Rasmus Andersen i Tolstrup
4 Bodil Johansdatter = Peder Mortensen i Skuderup, 8-32
5 Maren Johansdatter = Mads Hjulmand i Ornebjerg
6 Sara Johansdatter, 40
7 Catharina Johansdatter, 32
8 Jytte Johansdatter, død = Claus Pedersen i Mern
a Enevold Clausen, landsoldat
b Hans Clausen, 16
c Jens Clausen, 13
d Mette Clausdatter, 11
e Anne Clausdatter, 9
f Karen Clausdatter, 8
 
6-124 Skifte 31/1 1711 Gregers Nielsen, landsoldat og hmd i Skovhuse, 399
enke Kirsten Svendsdatter, børn
1 Ellen Gregersdatter, 3
 
6-125 Skifte 31/1 1711 Anne Hansdatter i Dyrlev, Beldringe, 400
1. mand Jens
1 Peder Jensen i Vester Egesborg
2 Sidsel Jensdatter i København
3 Niels Jensen i Smidstrup, Jungshoved
4 Margrethe Jensdatter i Dyrlev
5 Bodil Jensdatter i Kummerdrup??
2. mand Søren Pedersen, 4-74
6 Jens Sørensen, gevorben soldat i København
7 Peder Sørensen, landsoldat
2. enkemand gmd Hans Rasmussen
 
6-126 Skifte 23/2 1711 Knud Pedersen Kimmer i Vintersbølle, 402
1. kone Ingeborg Nielsdatter, 3-44
1 Jens Knudsen, 44, for søsteren Maren, salig Jens Kaas? i Bakkebølle
2 Peder Knudsen, 30
4 Maren Knudsdatter = Jens Kaas? i Bakkebølle, død
2. enke Anne Rasmusdatter
3 Rasmus Knudsen, 24
 
6-127 Skifte 10/3 1711 Karen Rasmusdatter, x år i Teglstrup, Udby, 403
1. mand
1 Hans Nielsen, hmd i Skallerup
2. mand Peder Ingvorsen, 1-72
3. mand Laurs Pedersen, 5-15
2 Rasmus Laursen, inds i Nørre Mern
3 Ellen Laursdatter = Christopher Olsen i Snertinge
4. enkemand Niels Nielsen
 
6-128 Skifte 20/3 1711 Peder Nielsen, x år i Teglstrup, Udby, 406
enke Anne Svendsdatter, tidligere mænd, 3-94, 4-134
børn
1 Maren Pedersdatter, 16, 11-36
2 Anne Pedersdatter, 12
 
6-129 Skifte 28/3 1711 Jens Hansen, 57 år i Baarse, 408
familie: 2-105
enke Kirsten Bendtsdatter, hendes 1. mand Peder Madsen, 4-91
søstre
1 Anne Hansdatter = Laurs Rasmussen i Ugledige
2 Maren Hansdatter, inds i Køngø = Knud Andersen ibid
3 Ellen Hansdatter = Ole Rasmussen i Køngø
 
6-130 Skifte 10/4 1711 Erich Mortensen Røsbjerggård, 411
1 Merte Hansdatter, død: 4-135, familie: 5-30
1 Morten Erichsen, 26
2. enke Maren Hansdatter, lavværge, forlovede og fæstemand Søren Hansen ps også Ellebrudgård/Ellebrødgård
2 Michel Erichsen /Michel Giertsen Trave, 12
3 Hans Erichsen, 7
4 Merte Erichsdatter, 16
5 Birgitte Erichsdatter, 10
6 Anne Erichsdatter, 4
7 enken frugtsommelig
værger afdødes halvbror Christen Nielsen, hmd i Langebæk og svoger Hans Hemmingsen i Kalvehave
kilde, kendt: af ukendte grunde kaldes Erich Mortensen også Giert Mortensen
 
6-131 Skifte 11/4 1711 Peder Mortensen, 60 år på Langø, Kalvehave, 414, opslag 419
1. kone Ludsie Pedersdatter, 4-35, kendt, maren kirstine christensdatter
2. enke Anne Michelsdatter, lavværge Jens Hansen, der har den halve gård i fæste
børn
1 Morten Pedersen, 9
2 Ludsie Pedersdatter, 19
3 Karen Pedersdatter, 16
4 Anne Pedersdatter, 14
5 Sidsel Pedersdatter, 12
 
6-132 Skifte 6/6 1711 Anne Jørgensdatter i Vrangsgårde, 416
se 6-207
1. mand Rasmus Larsen, 5-179
1 Jørgen Rasmussen, myndig på Møn
2 Laurs Rasmussen, 18, for stedfaderen
2. enkemand Christen Jørgensen
 
6-133 Skifte 10/6 1711 Ellen Pedersdatter i Stenbjerg, 420
1. mand Ole Hansen, 5-182
1 Peder Olsen, 20
2 Anne Olsdatter = Niels Olsen i Neder Vindinge, død
3 Bodil Olsdatter = Peder Madsen i Stensbjerg
4 Dorthe Olsdatter, 22
5 Sidse Olsdatter, 15
6 Else Olsdatter, 11
2. enkemand skovfoged Hans Jensen
værge morbror Rasmus Pedersen, tingløber i Over Vindinge og svoger Peder Madsen i Stensbjerg
 
6-134 Skifte 11/6 1711 Kirsten Hansdatter i Høvdingshus, 421
1. mand Jacob Lauritsen Lerche, 5-112
1 Mads Jacobsen, 12
2 Anne Jacobsdatter, 10
2. enkemand Hans Hansen Lerche, hans 2. kone Johanne Hansdatter, 10-213
3 Hans Hansen, 2
4 Kirsten Hansdatter, 6
5 Maren Hansdatter, 4
 
6-135 Skifte 12/6 1711 Niels Nielsen Plougmand, 65 år Stensby, Kalvehave, 426
1. kone, begr. 1706
1 Malene Nielsdatter = Christen Hansen i Stensby
2 Marie Nielsdatter, tjenende Anders Madsen bødler i Stensby
2. enke Kirsten Jensdatter Øster, lavværge far Jens Laursen Øster i Stensby, 4-123
3 Sidsel Nielsdatter, 4
 
6-136 Skifte 20/6 1711 Sidsel Pedersdatter i Skuderup, Øster Egesborg, 428
1. mand Jacob Pedersen Reff, 5-157
1 Jens Jacobsen, 13
2 Margrethe Jacobsdatter = Marcus Ibsen i Skuderup
3 Kirsten Jacobsdatter, 25
4 Maren Jacobsdatter, 22
5 Johanne Jacobsdatter, 17
2. enkemand Laurs Jensen
værge farbror Jens Pedersen Bruus
 
6-137 Skifte 29/6 1711 Kirsten Sørensdatter, x år i Bakkebølle, Vordingborg Land, 431
far Søfren Christensen Bruus, 1-99
enkemand Skov- og tredingsfoged Jens Laursen Bruus, børn
1 Laurs Jensen i Sønder Mern
2 Søren Jensen Bruus, fæster halvpart af gården, 9-389
3 Maren Jensdatter = Ebbe Ibsen i Røstofte
4 Mette Jensdatter = Laurs Olsen i Dyrlev
5 Sidsel Jensdatter = Hemming Pedersen Møller på Møn
6 Helvig Jensdatter = Hemming Pedersen i Sønder Mern, 7-144
 
6-138 Skifte 18/7 1711 Jep Ibsen i Snesere, 435
1. kone Karen Larsdatter, 3-62
1 Laurs Ibsen, på stedet
2 Jep Ibsen i Allerslev
5 Karen Ibsdatter, død = Hans Laursen i Lille Røttinge
a Karen Hansdatter, 5
2. enke Sidsel Christensdatter, 6-242
3 Christen Ibsen, 18
4 Karen Ibsdatter = Mads Laursen i Blangslev
 
6-139 Skifte 28/7 1711 Hans Nielsen i Ugledige, 441
enke Elisabeth Pedersdatter
søsterbørn
1 Peder Jørgensen, 19
2 Anne Jørgensdatter, 14, hos faderen Jørgen Pedersen i Øster Egesborg
 
6-140 Skifte 4/8 1711 Johanne Hansdatter i Lundby, 444
enkemand væver Knud Hansen, 7-101
børn
1 Hans Knudsen i Lundby
2 Niels Knudsen, 18
 
6-141 Skifte 4/8 1711 Christen Hansen Hougaard Neble Torp, Sværdborg, 444
enke Anne Rasmusdatter, hendes forrige mand Lars Hansen, 6-36
lavværge svoger Hemming Bentsen
 
6-142 Skifte 5/8 1711 Ingvor Olsen Nebølle, Sværdborg, 447
forældre: 0-11, 1-74
enke Maren Laursdatter, lavværge, trolovede fæstemand Jens Jensen
børn
1 Peder Ingvorsen, 12
2 Knud Ingvorsen, 9
3 Laurs Ingvorsen, 4
4 Sidsel Ingvorsdatter, 10
værge farbror Rasmus Olsen i Remkolde
 
6-143 Skifte 18/8 1712 Kirsten Sørensdatter i Dyrlev, Beldringe, 450
1. mand Bertel Sørensen, 5-109
1 Jørgen Bertelsen, 14
2 Maren Bertelsdatter, 19
2. enkemand Peder Larsen Børring
3 Niels Pedersen, 6
4 Sidse Pedersdatter, 4
værger morbrødre Jørgen Sørensen og Laurs Sørensen, begge Grumløse
 
6-144 Skifte 3/9 1711 Karen Olsdatter i Kalvehave, 452
enkemand Espen Peitersen, 7-79
børn
1 Jens Espensen, 16
2 Peiter Espensen, 11
3 Hans Espensen, 8
4 Kirsten Espensdatter, 14
5 Mette Espensdatter, 4
 
6-145 Skifte 4/9 1711 Rasmus Michelsen, 45 år Tærø, Kalvehave, 454
enke Sidse Jensdatter, 6-284
børn
1 Michel Rasmussen, 1
2 Johanne Rasmusdatter, 15
3 Karen Rasmusdatter, 8
4 Bodil Rasmusdatter, 4
værge afdødes stedfar Laurs Nielsen Skonning på Landet
 
6-146 Skifte 11/9 1711 Rasmus Olsen i Kastelev, Sværdborg, 458
enke Ellen Hemmingsdatter, børn
1 Hemming Rasmussen, 14
2 Ole Rasmussen, 9
3 Hans Rasmussen, 4
 
6-147 Skifte 19/9 1711 Hans Hemmingsen Vrang, 65 år i Neder Vindinge, Kastrup, 462
1. kone Johanne Nielsdatter, 2-112
1. kone Anne Laursdatter, 5-161
1 Laurs Hansen, soldat i dronningens regiment i Pommern
2 Hemming Hansen, soldat i det sjællandske compagnie
3 Niels Hansen, 19
3. enke Anne Pedersdatter, lavværge trolovede fæstemand Hans Hansen af Neder Vindinger
4 Rasmus Hansen, 5
 
6-148 Skifte 19/9 1711 Niels Olsen, 35 år ½gmd i Neder Vindinge, Kastrup, 465
enke Anne Olsdatter, lavværge, trolovede fæstemand Peder Hansen
børn
1 Ole Nielsen, 5
værge farfar Ole Jensen?, ½ gmd på stedet
 
6-149 Skifte 2/10 1711 Vincent Hansen i Kastrup, 468
familie: 3-12
enke Dorthe Jensdatter, familie: 0-84, lavværge Rasmus Jyde i Kastrup
børn
1 Jens Vincentsen, 26, på halvgården
2 Hans Vincentsen, 23, 9-60
3 Rasmus Vincentsen, 22, fæste halvpart af gård i Kastrup, 7-66
4 Christen Vincentsen, 18
5 Peder Vincentsen, 14
6 Maren Vincentsdatter = Jens Pedersen Jyde, hmd i Kastrup, han 1. kone Maren Lauritsdatter, 1-64
7 Anne Vincentsdatter = Ole Jørgensen i Kastelev
værge farbror Niels Hansen i Stuby
 
6-150 Skifte 9/10 1711 Sidse Povelsdatter i Hastrup, Beldringe, 472
salige Hans Olsen, 6-57
børn
1 Ole Hansen, ½ fæste i stedet
2 Hans Hansen, 18
3 Birgitte Hansdatter = Søren Hansen i Stenstrup
4 Mette Hansdatter, 20
halvsøster
5 Kirsten Hansdatter, død = Morten Olsen i Grumløse
a Kirsten Mortensdatter, 6
værge farbror Niels Olsen i Bønsvig og Morten Olsen i Grumløse
 
6-151 Skifte 23/10 1711 Jens Olsen og hustru Karen Fransdatter i Kostræde, Køng, 475
Jens Olsen:
1. kone Anne Andersdatter, 3-108
1 Anders Jensen, i Over Vindinge, 7-86
2. kone afdøde Karen Frandsdatter
2 Frands Jensen, 25, 8-20
3 Hans Jensen, 15
4 Ole Jensen, 12
5 Peder Jensen, 10
6 Anders Jensen, 4
7 Anne Jensdatter = Mads Nielsen i Kostræde, 6-269
8 Johanne Jensdatter, trolovet Ole Hansen i Hastrup
værge morbror Hans Frandsen i Lundby
 
6-152 Skifte 18/1 1711 Karen Nielsdatter i Egesborg, (Vester Egesborg rettet til Øster Egesborg), 481
enkemand Jørgen Pedersen, børn
1 Peder Jørgensen, 18
2 Anne Jørgensdatter, 15
den salige moder død for 2 år siden
 
6-153 Skifte 7/11 1711 Jens Andersen i Køng, 481
enke Maren Pedersdatter, børn
1 Mette Jensdatter = Jørgen Jensen i Køng
2 Johanne Jensdatter, 19
3 Anne Jensdatter, 16
4 Karen Jensdatter, 10
 
6-154 Skifte 14/11 1711 Ole Jensen Hass, x år i Ørslev, 484
1. kone Anne Boesdatter, 5-45
1 Jens Olsen, 17
2 Christen Olsen, 14
3 Bodil Olsdatter, 30
4 Karen Olsdatter = Povel smed i Nyråd
5 Kirsten Olsdatter, 22
værger morbror Jacob Larsen Hass i Fæby og Peder Boesen i Røstofte
2. enke Maren Andersdatter, 6-271
lavværge bror Peder Andersen i Øster Egesborg
6 Hans Olsen, 6
7 Anne Olsdatter, 12
8 Dorthe Olsdatter, 9
9 Ellen Olsdatter, 5
værger morbrødre Hans Andersen i Mern Mølle og Laurs Andersen i Tolstrup
 
6-155 Skifte 27/8 1711 Peder Pedersen Klim, skov- og tredingsfoged og hustru Dorothea Urne i Baarse, 487
Kulturbilleder: Peder Pedersen Klim, begr. 12/12 1710, 45 år
børn
1 Else Cathrine Pedersdatter Klim
 
6-156 Skifte 8/1 1712 Birgitte Olsdatter i Remkolde, Sværdborg, 496
1. mand Christopher Rasmussen, 4-221
1 Rasmus Christophersen, soldat på Kronborg
2 Ole Christophersen, 20
3 Peder Christophersen, 17
4 Bodil Christophersdatter, 30 = Hans Jensen, ½gmd i Remkolde
5 Maren Christophersdatter, 21
værger farbrødre Torchild Olsen i Over Vindinge og Niels Olsen i Remkolde
2. enkemand Jens Rasmussen
 
6-157 Skifte 18/11 1711 Elisabeth Justdatter, 39 år i Allerslev, 498
enkemand Hans Tommesen
søster Ellen Justdatter, 34
 
6-158 Skifte 18/11 1711 Niels Nielsen Raa i Sønder Mern, 500
enke Sidsel Laursdatter, fæstemand Laurs Nielsen Raa
børn
1 Niels Nielsen, 13
2 Ole Nielsen, 11
3 Ludsie Nielsdatter, 16
værge farbror Rasmus Nielsen Raa i Sønder Mern, nedenfor
 
6-159 Skifte 19/11 1711 Jytte Andersdatter i Sønder Mern, 502
1. mand Mads Pedersen, 3-57
1 Peder Madsen, 29 i Sønder Mern
2. enkemand Rasmus Nielsen Raa
2 Anders Rasmussen, 18
3 Niels Rasmussen, 11
4 Ludsie Rasmusdatter, 22
5 Anne Rasmusdatter, 16
 
6-160 Skifte 9/12 1711 Hans Ibsen Faksinge, Beldringe, 504
enke Karen Olsdatter
søskende
1 Jens Ibsen i Faksinge
2 Morten Ibsen, 35
3 Ellen Ibsdatter = Hans Laursen, rytterbonde i Grumløse
4 Karen Ibsdatter = Laurs Olsen, i Faksinge
 
6-161 Skifte 20/1 1712 Jacob Christensen smed og hustru Maren Pedersdatter i Vester Egesborg, 508
hans 1. kone Elisabeth Christensdatter, 6-55
barn
1 Christen Jacobsen, 1½
værge farbror Niels Christensen i Fæby
 
6-162 Skifte 21/1 1712 Bodil Nielsdatter i Vester Egesborg, 512
1. mand Ingvor Olsen, 4-171
1 Niels Ingvorsen i Køng
2 Anne Ingvorsdatter = Peder Andersen i Vester Egesborg
3 Sidse Ingvorsdatter = Niels Grif?, i Vester Egesborg
4 Kirsten Ingvorsdatter = Jacob Pedersen, skovfoged
5 Bodil Ingvorsdatter = Niels Pedersen i Sallerup
2. enkemand Rasmus Sørensen
 
6-163 Skifte 22/1 1712 Peder Olsen i Vester Egesborg, 515
enke Karen Nielsdatter, lavværge, fæstemand Laurs Rasmussen
 
6-164 Skifte 23/1 1712 Ole Rasmussen, hmd i Køng, 517
enke Ellen Hansdatter, lavværge, fæstemand Christen Jørgensen, 8-180
søskende
1 Mette Rasmusdatter
 
6-165 Skifte 13/2 1712 dannemand Peder Hass, x år i Ørslev, 518
enke Bodil Nielsdatter, børn
1 Maren Pedersdatter, 27 = Jep Jensen, gmd i Ørslev
2 Ellen Pedersdatter, 20, et datterbarn Niels Willumsen, far Willum Henrichsen
3 Johanne Pedersdatter = Willum Henrichsen i Ørslev
 
6-166 Skifte 13/2 1712 Margrethe Hansdatter, x år i Ørslev, 519
enkemand skrædder Hans Nielsen, 1. kone Kirsten Sørensdatter, 5-173
børn
1 Anne Kirstine Hansdatter, 7
2 Hans Hansen, 6
3 Peder Hansen, 3
4 Karen Hansdatter, 2
værge Peder Rasmussen skrædder, forhen i Præstø = Anne? Hansdatter, moster
 
6-167 Skifte 17/2 1712 Ingvor Andersen i Dyrlev, Beldringe, 520
enke Ludsie Olsdatter, børn
1 Hans Ingvorsen, 11
 
6-168 Skifte 27/2 1712 Kirsten Olsdatter i Kindvig, Mern, 522
enkemand gl. Peder Hansen, børn
1 Ole Pedersen, fæster gården
1 Mette Pedersdatter = Friderich Nielsen
 
6-169 Skifte 27/2 1712 Margrethe Olsdatter i Sageby, 525
enkemand Povel Hansen, børn
1 Jens Povelsen, 24
2 Ole Povelsen, 20
3 Niels Povelsen, 17
 
6-170 Skifte 22/3 1712 Rasmus Jensen, rytterbonde på Masnedø Land, 527
afdød kone Mette Madsdatter, 6-117
1 Anne Rasmusdatter = Peder Jensen Kraag på Masnedø
2 Kirsten Rasmusdatter, 16
3 Jens Rasmussen, 14
4 Mads Rasmussen, 7
 
6-171 Skifte 10/6 1712 Laurs Pedersen i Oven Evne, 530
enke Birgitte Rasmusdatter, børn
1 Karen Laursdatter = Laurs Jacobsen i Snesere
2 Peder Laursen, 26
3 Else Laursdatter, 22 = Michel Pedersen
4 Anne Laursdatter, 20
 
6-172 Skifte 11/6 1712 Niels Pedersen i Køng, 533
enke Karen Jensdatter, børn
1 Bodil Nielsdatter, 11
2 Peder Nielsen, 5
 
6-173 Skifte 11/6 1712 Lisbeth Pedersdatter, 49 år i Stuby, Kastrup, 534
enkemand skrædder Hemming Laursen, 7-119
børn
1 Else Hemmingsdatter, 14
2 Niels Hemmingsen, 12
3 Peder Hemmingsen, 10
4 Lars Hemmingsen, 2
værge Rasmus Lauritsen Kraag i Ornebjerg
 
6-174 Skifte 18/6 1712 Ole Hemmingsen i Snertinge, Sværdborg, 534
enke Karen Nielsdatter, børn
1 Kirsten Olsdatter, 6
2 Gyde Olsdatter, 2
værger morbror Peder Nielsen i Udby, Morten Olsen i Grumløse og søskendebarn til afdøde: Niels Nielsen i Teglstrup
der nævnes stedfar Hans Hemmingsen
 
6-175 Skifte 19/6 1712 Willum Laumand i Oringe huse, 535
enke Martha Tommersdatter, børn
1 Ludolph Willumsen, 20
2 Kirsten Willumsdatter, 18
 
6-176 Skifte 30/6 1712 Jens Jacobsen, bonde i Bakkebølle, Vordingborg Land, 535
enke Sidsel Jensdatter
enkens børn:
1. mand Christen Hansen, 1-50
1 Ingeborg Christensdatter = Laurs Pedersen, Unv. bonde i Nyråd
2. mand, nu afdøde Jens Jacobsen
2 Jacob Jensen gift, tjenende på gården
3 Kirsten Jensdatter = Bartholomeus Laursen, hmd i Nyråd
4 Maren Jensdatter, 24
5 Anne Jensdatter, 20
6 Karen Jensdatter, trolovet med Rasmus Nielsen, der får gården i fæste
 
6-177 Skifte 5/7 1712 Niels Andersen, 70 år i Risby, Bårse, 538
1. kone Mette Laursdatter, 2-77
1 Anne Nielsdatter = Jens Bendtsen i St. Røttinge
2. enke Karen Olsdatter, familie: 3-4
1 Anders Nielsen i Grumløse
2 Ole Nielsen, fæster gården
 
6-178 Skifte 7/7 1712 Marthe Nielsdatter i Sallerup, Køng, 541
enkemand Peder Pedersen, børn
1 Peder Pedersen, soldat på march til Pommern
2 Niels Pedersen i Sallerup
 
6-179 Skifte 23/7 1712 Laurs Olsen Plougmand, x år i Ørslev, 545
enke Birgitte Nielsdatter Svan, børn
1 Niels Laursen, fæster ½gård med moderen
2 Jens Laursen, 14
3 Dorthe Laursdatter = Anders Rasmussen smed, 8-18
4 Kirsten Laursdatter, 16
værge farbror Christen Olsen i Ørslev og Niels Christensen, ejendomsbonde
 
6-180 Skifte 22/9 1712 Niels Nielsen Krog, x år i Knudsby, Vordingborg Land, 550
familie: 0-19, 5-61
enke Kirsten Jensdatter, lavværge Hans Krog i Knudsby
børn
1 Jens Nielsen, 27, fæster ½gård med moderen
2 Bodil Nielsdatter = Ole Torchildsen i Ornebjerg
3 Marie Nielsdatter, 22
4 Kirsten Nielsdatter, 18
5 Maren Nielsdatter, 13
5 Sidsel Nielsdatter, 10
bemærk skifte 1/4 1663 i Neder Vindinge efter Niels Jensen Krog, en søn Niels Nielsen
 
6-181 Skifte 30/3 1712 Aksel Sørensen, x år Nygårds Mølle, Vordingborg Land, 555
søskende
1 Christen Sørensen i Jylland
2 Peder Sørensen ved Lindersvold i Jylland
3 Hermand? Sørensen, ladefoged på Birkholm, her i landet
4 Maren Sørensdatter i Gravlev i Jylland
halvsøskende
5 Anders Sørensen
6 Johanne Sørensdatter
7 Maren Sørensdatter i ?lund i Jylland
 
6-182 Skifte 20/9 1712 Peder Laursen, 49 år, begr. 12/3 1711 i Stensby Mølle, Kalvehave, 564
familie: 2-61
søskende
1 Morten Laursen, forrige birkefoged til Stensby Birk, børn
a Niels Mortensen, 20, hos stedfaderen Peder Hansen i Vrangsgård
b Laurs Mortensen, 19
c Kirsten Mortensdatter = Willum Giertsen, i Stensby Mølle, 10-315
2 Rasmus Laursen, i Wrangsgård, børn
a Jørgen Rasmussen, 21, tjenende i Stege
b Laurs Rasmussen, 18
3 Maren Laursdatter = Povel Povelsen, Vrangsgårde
 
6-183 Skifte 18/11 1711 Hans Christensen, x år i Vordingborg, 569
børn
1 Poul Hansen
2 Knud Hansen, begge hos deres morfar Anders Knudsen, by- og rådskriver i Jylland
3 Christen Hansen
4 Marie Kirstine Hansdatter
5 Kirsten Maren Hansdatter
 
6-184 Skifte 23/9 1712 Peder Jensen i Faksinge, Beldringe, 572
enke Maren Bendtsdatter, 1. mand, 6-67? lavværge, fæstemand Jens Olsen
far Jens Nielsen i Hastrup
 
6-185 Skifte 31/9 1712 Christen Jensen, 60 år i Stensby Mølle, Kalvehave, 575
enke Karen Jensdatter, børn
1 Kirsten Christensdatter = Lars Olsen, hmd i Bakkebølle
2 Inger Christensdatter = Ole Bødker, halv gmd i Stensby
 
6-186 Skifte 2/10 1712 Hans Ibsen, 82 år (Hans Jeppesen Brems) i Stensby, Kalvehave, 577
1 kone Margrethe Rasmusdatter, 4-167
1 Rasmus Hansen Seye, bonde på Møn
2 Jeppe Hansen Brems i Stensby, 6-204, 6-248
3 Peder Hansen i Stensby
4 Willum Hansen på Møn, kendt, gift med Martha Jørgensdatter
5 Hans Hansen, soldat
6 Maren Hansdatter, død = Peder Laursen, skrædder i Stensby
a Laurs Pedersen, 18
b Hans Pedersen, 17
c Jørgen Pedersen, 14
d Peder Pedersen, 7
e Anne Pedersdatter, 15
f Kirsten Pedersdatter, 11
7 Margrethe Hansdatter, død = Morten Skrædder i Skuderup, Øster Egesborg Sogn
a Margrethe Mortensdatter
2. enke Johanne Hansdatter, kendt, karl kristian hansen, 223
8 Hans Hansen, 14
9 Ole Hansen, 4
 
6-187 Skifte 10/12 1712 Ole Jensen udlæg for Peder Olsen Ole Hansens efterkommer i Ørslev, 579, opslag 88, der er et skifte 18/11 1698 efter moderen Anne Boesdatter og Ole Hansen, den 14/11 1711
arvinger
1 Jens Olsen, 18
2 Christen Olsen, 14
3 Bodil Olsdatter, 30
4 Kirsten Olsdatter, 23
5 Karen Olsdatter = Povel smed i Nyråd
værge morbror Peder Boesen i Røstofte
 
6-188 Skifte 8/3 1713 Laurs Christophersen og hustru Anne Pedersdatter i Teglstrup, Udby, 581
hans arvinger
1 Hans Hansen i Udby
2 Maren Rasmusdatter = Ole Rasmussen i Smidstrup
3 Sidsel Rasmusdatter i Teglstrup
søsterbørn
1 Peder Pedersen i Stavreby
2 Hans Nielsen i Sallerup
hendes arvinger
Karen Pedersdatter = Jacob Larsen i Fæby
Hans Nielsen Svan i Ørslev, for sine børn
 
6-189 Skifte 9/3 1713 Sidsel Ibsdatter, 77 år i Endegårde, Skibinge, 584
enkemand hmd Peder Olsen
arvinger
1 Mads Madsen i Ammendrup, 8-233
2 Rasmus Madsen i Åside
3 Karen Hansdatter = Anders Christensen i Endegårde
4 Anne Madsdatter = Jens Nielsen Jyde i Ørslev?
 
6-190 Skifte 21/3 1713 Povel Rasmussen i Tolstrup, Øster Egesborg, 585
enke Karen Sørensdatter, børn
1 Hemming Povelsen, 12
2 Mads Povelsen, 10
3 Jacob Povelsen, 4
4 Hans Povelsen, 1
5 Inger Povelsdatter, 4
6 Anne Povelsdatter, 3
 
6-191 Skifte 24/3 1713 Laurs Hansen, 48 år i Ammendrup, Allerslev, 587
1. kone
1 Hans Laursen, 8
2. enke Bodil Jensdatter
2 Anne Laursdatter, 1
 
6-192 Skifte 31/3 1713 Maren Ibsdatter i Åside, Snesere, 588
enkemand Peder Hemmingsen, børn
1 Hemming Pedersen, myndig
2 Ole Pedersen, myndig
 
6-193 Skifte 11/4 1713 Kirsten Mortensdatter i Tolstrup, Øster Egesborg, 590
enkemand dannemand Laurs Andersen, barn
1 Ellen Laursdatter, 4
værge morbror Niels Mortensen i Egebjerg
 
6-194 Skifte 11/4 1713 Peder Hansen Krog i Tolstrup, Øster Egesborg, 591
familie: 2-171
1. kone [Maren Ebbesdatter, 0-134]
1 Bodil Pedersdatter = Rasmus Nielsen i Everdrup
2. enke Maren Pedersdatter
1 Anne Pedersdatter, 8
 
6-197 Skifte 24/3 1713 madame Anne Jensdatter Sølverberg, x år i Ammendrup, Allerslev, 595
enkemand velærværdige sign. Christian Nold, børn
1 Jens Nold, 8
2 Bodil Marie Bentine Nold, 7
3 Benthe Cathrine Nold, 2
4 Marie Nold, 1
 
6-198 Skifte 5/5 1713 Kirsten Rasmusdatter på Masnedø, 599
familie: 6-98
enkemand Søren Bertelsen, børn
1 Rasmus Sørensen, 19
værge morfar Rasmus Pedersen, bødker i Bakkebølle
 
6-199 Skifte 8/6 1713 Hans Pedersen i Nyråd, 602
enke Cathrine Michelsdatter, børn
1 Maren Hansdatter = Laurs Pedersen i Bakkebølle
2 Michel Hansen, 16
3 Birthe Marie Hansdatter, 12
 
6-200 Skifte 10/6 1713 Anne Ingvorsdatter i Nørre Mern, Mern, 604
familie: 6-256
enkemand Ole Kaare, børn
1 Kirsten Olsdatter, 10
2 Else Olsdatter, 9
værge morbror Peder Ingvorsen i Kindvig
 
6-201 Skifte 10/7 1713 Jens Pedersen, dannemand Sønder Mern, 606
familie: 0-110
1. kone Anne Hansdatter, 4-179
1 Peder Jensen i Knudsby
2 Hans Jensen i Nørre Mern
3 Torchild Jensen, myndig, skal være i Lolland?
4 Maren Jensdatter = Rasmus Bødker i Bakkebølle
5 Birgitte Jensdatter = Boe Mortensen i Sageby, 2-90
2. enke Ellen Madsdatter
6 Jens Jensen, 13
7 Ole Jensen, 5
 
6-202 Skifte 17/6 1713 Kirsten Henrichsdatter, 47 år i Stuby, Kastrup, 610
enkemand Jens Christophersen Tuesen, 6-268
børn
1 Anne Jensdatter, 23
2 Henrich Jensen, 19
3 Rasmus Jensen, 17
4 Maren Jensdatter, 16
5 Hans Jensen, 13
6 Christen Jensen, 11
7 Jens Jensen, 9
8 Christopher Jensen, 2
værge morbror Hans Henrichsen i Knudsby
 
6-203 Skifte 15/7 1713 Henrich Jørgensen, x år i Knudsby, Vordingborg Land, 613
familie: 6-231
enke Anne Christensdatter, 7-210
barn
1 Maren Henrichsdatter, 1½
værge farfar Jørgen Nielsen
 
6-204 Skifte 27/9 1713 Sidsel Andersdatter, 42 år i Stensby, Kalvehave, 617
enkemand Jeppe Hansen Brems, familie: 4-167, hans 2. kone Kirsten Povelsdatter: 6-248, hendes 2. mand Johannes Ebbesen Brems, 11-69
børn
1 Margrethe Jeppesdatter, 20
2 Anders Jeppesen, 3
3 Johanne Jeppesdatter, 14
4 Maren Jeppesdatter, 12
værger Mads Nielsen på Farø = søster til afdøde og Rasmus Pedersen i Stensby = faster
 
6-205 Skifte 10/8 1713 Ludsie Pedersdatter, x år i Grumløse, Udby, 621
enkemand Hemming Hansen, børn
1 Maren Hemmingsdatter = Rasmus Jensen i Snertinge
2 Peder Hemmingsen, 18
3 Rasmus Hemmingsen, 12
4 Karen Hemmingsdatter, 15
værger morbror og Peder Nielsen i Grumløse = moster
 
6-206 Skifte 14/11 1713 Mette Jensdatter i Dyrlev, Beldringe, 625
familie: 6-137
enkemand Laurs Olsen, 1. kone Lisbeth Hansdatter, 5-148
børn
1 Elisabeth Laursdatter, 9
2 Kirsten Laursdatter, 4
værger farfar Ole Hansen i Skovhuse og Ebbe Ibsen i Røstofte Skovfoged = moster Maren Jensdatter
 
6-207 Skifte 14/12 1712 Anne Jørgensdatter, ca. 43 år i Vrangsgårde, Kalvehave, 630
se 6-132, forældre: 3-83, 4-141
afgangne mand Rasmus Laursen, [begr. 9/5 1704 i Kalvehave], familie: 2-61
1 Jørgen Rasmussen, tjenende på Møn
2 Laurs Rasmussen, 18
værge fasters mand Povel Povelsen i Vrangsgårde og for salige Christen Jørgensen = salige Anne Jørgensdatter
 
6-208 Skifte 15/11 1713 Christen Jørgensen skrædder i Åside, 636
enke Karen Rasmusdatter, børn
1 Rasmus Christensen, har gården i fæste efter faderen
2 Karen Christensdatter = Niels Mortensen skrædder i Snesere
3 Margrethe Christensdatter = Hans Hansen Hyttel? uden for København ved Vesterport
 
6-209 Skifte 16/11 1713 Mette Nielsdatter, x år i Bakkebølle, Vordingborg Land, 638
mand Ole Pedersen Kimmer, 5-158
søskende, 1-115
1 Ingeborg Nielsdatter, børn
a Jens Knudsen i Vinterbølle
b Peder Knudsen, tjenende i København
c Maren Knudsdatter i Bakkebølle, alle myndige
2 Johanne Nielsdatter
a Christen Ingvorsen, hmd i Bakkebølle
 
6-210 Skifte 20/11 1713 Hemming Pedersen i Sønder Mern, 639
enke Helvig Jensdatter, familie: 6-137, død: 7-144, med lavværge svoger Ebbe Ibsen i Røstofte
børn
1 Peder Hemmingsen, 5
2 Søren Hemmingsen, 12 uger
værger farbrødre Lars Pedersen Børring og Rasmus Bødker, begge i Bakkebølle
 
6-211 Skifte 28/12 1713 Anders Michelsen, x år i Bårse, 643
enke Malene Jensdatter, lavværge, trolovede fæstemand Hans Olsen
børn
1 Otte Andersen, 6
2 Niels Andersen, 2
3 Marie Andersdatter, 4
4 Anne Andersdatter, 10 uger
 
6-212 Skifte 29/12 1713 Karen Pedersdatter i Risby, Bårse, 647
1. mand Hemming Laursen, 6-39
1 Laurs Hemmingsen, 17
2 Ellen Hemmingsdatter, 7
2. enkemand dannemand Laurs Nielsen
 
6-214 Skifte 27/1 1713 Magister, sognepræst Jens Gregersen Weile, x år og madame Pernille Elisabeth Backer, x år i Åside, Snesere, 669
børn
1 Gregers Weile i Køge
2 Maren Jensdatter Weile
3 Elisabeth Jensdatter Weile = Anders ? i Christania
4 Barbara Sophie Jensdatter Weile
 
6-215 Skifte 24/1 1714 Michel Jensen Røstofte, 678
enke Maren Justdatter, lavværge bror Anders Justesen
brodersøn Jens Jensen, død i Stubbekøbing
 
6-216 Skifte 10/4 1714 Marte Olsdatter i Tolstrup, Øster Egesborg, 683
enkemand Dannemand Gregorius Hansen, familie: 2-171
børn
1 Kirsten Gregoriusdatter, 12, 9-35
2 Lisbeth Gregoriusdatter, 10
3 Sidsel Gregoriusdatter, 8
4 Hans Gregoriussen, 6
5 Peder Gregoriussen, 4
værger morfar Ole Hansen og morbrødre Jacob Olsen og Hans Olsen, alle i Skovhuse
 
6-217 Skifte 23/3 1714 Laurs Nielsen, x år i Udby, 689
enke Gundel Jensdatter, børn
1 Maren Laursdatter, 15
2 Niels Laursen, 12
3 Anne Laursdatter, 10
4 Jens Laursen, 7
5 Kirsten Laursdatter, 4
6 Ole Laursen, ½
 
6-218 Skifte 29/6 1714 Kirsten Rasmusdatter i Sønder Skovhuse, Øster Egesborg, 691
enkemand hmd Hans Olsen
arvinger, brødrebørn
1 Ulrich Friderich Nielsen Lang i Løjt? Sogn og by på Sjælland
2 Mads Nielsen, 22
3 Maren Nielsdatter, 30 i København
4 Karen Nielsdatter, 26 i Køge
 
6-219 Skifte 4/7 1714 Rasmus Hansen, x år i Grumløse, Udby, 693
enke Karen Hansdatter, lavværge, trolovede og fæstemand Søren Olsen, nu i Risby
søskende
1 Anne Hansdatter = Anders Nielsen i Grumløse
2 Lisbeth Hansdatter, død
a Ellen Nielsdatter, 17
3 Margrethe Hansdatter, død
a Hans Mortensen, 28, for faderen i Grumløse
b Ole Mortensen, 23
c Peder Mortensen, 26
 
6-220 Skifte 7/7 1714 Peder Andersen i Øster Egesborg, 694
enke Sidsel Nielsdatter, børn
1 Niels Pedersen, 15
2 Karen Pedersdatter, 13
3 Anders Pedersen, 7
værge farbror Laurs Andersen i Hastrup
 
6-221 Skifte 13/7 1714 Niels Pedersen Møller, 70 år i Allerslev, 699
enke Karen Hansdatter, børn
1 Laurs Nielsen i Sønder Mern
2 Hans Nielsen, kirkebonde i Allerslev
3 Else Nielsdatter = Niels Christensen i Allerslev
4 Maren Nielsdatter, 23
5 Inger Marie Nielsdatter, 17
 
6-222 Skifte 28/7 1714 Eva Jochumsdatter i Bårse, 701
enkemand væver Jep Hansen, begr. 30/6 1721 i Bårse
børn
1 Jochum Ibsen i Grumløse
2 Hans Ibsen, fæster faderens hus, 9-385
3 Peder Ibsen, 18
4 Mads Ibsen, 17
5 Lisbeth Ibsdatter = Jørgen Laursen hugger, hmd i Ring
6 Cathrine Ibsdatter, 24
7 Anne Marie Ibsdatter, 15
8 Karen Ibsdatter, død = Peder Clemmensen i Bårse
a Ole Pedersen, 13
b Kirsten Pedersdatter, 10
c Sophie Pedersdatter, 7
d Anders Pedersen, 5, hos faderen
9 Maren Ibsdatter, død, børn
a Peder Nielsen, 14
b Hans Nielsen, 10
 
6-223 Skifte 9/8 1714 Hans Pedersen i Faksinge, Beldringe, 704
enke Margrethe Olsdatter, lavværge Ole Olsen i Hastrup
børn
1 Sidsel Hansdatter, 25
2 Hemming Hansen, 20
3 Kirsten Hansdatter, 19
4 Anne Hansdatter, 16
5 Peder Hansen, 12
6 Jens Hansen, 8
7 Niels Hansen, 7
 
6-224 Skifte 20/9 1714 Peder Nielsen Holm, 55 år skovfoged i Ammendrup, Allerslev, 707
1. kone Birgitte Bendtsdatter, 4-255
2. enke dydig og gudfrygtig matrone Anne Cathrine Thomasdatter Brun,
børn
1 Thomas Nicolaj Pedersen Holm, 18
2 Karen Pedersdatter, 14
3 Birgitte Margrethe Pedersdatter, 12
4 Melchior Pedersen, 10
5 Anne Pedersdatter, 9
6 Niels Pedersen, 7
7 Nicolai Pedersen, 4
8 Christian Pedersen, 2
værger farbrødre Niels Nielsen Holm og Willum Nielsen Holm, begge Ammendrup og Laurs Nielsen i Risby
 
6-225 Skifte 2/10 1714 Hans Jensen, x år i Ørslev, 712
enke Maren Andersdatter, lavværge Jens Knudsen i Vinterbølle
børn
1 Christian Hansen, 1
 
6-226 Skifte 20/10 1714 Rasmus Olsen, hmd i Hammer, 715
enke Karen Sørensdatter, død: 7-44
søsterbørn
Anders Knudsen, 28, soldat
Anne Knudsdatter = Jens Laursen i Hammer
Sidsel Knudsdatter = Mads Torchildsen i Hammer
 
6-227 Skifte 13/11 1714 unge Boe Olsen i Sallerup, Køng, 716
enke Anne Ibsdatter, lavværge, trolovede fæstemand Andreas Knudsen, 2-del, 257
børn
1 Karen Boesdatter, 18
2 Maren Boesdatter, 15
3 Ole Boesen, 11, 10-248
4 Anne Boesdatter, 9, 10-171
5 Niels Boesen, 4
 
6-228 Skifte 22/11 1714 Sidsel Hemmingsdatter, x år i Lundby Torp, 719
1. mand Jens
1 Sidsel Jensdatter = Peder Sørensen i Hammer Torup
2 Anne Jensdatter, 23
3 Maren Jensdatter = Laurs Pedersen i Ring
4 Mette Jensdatter i Hammer Torup, død
a Anne Madsdatter, 8
b Kirsten Madsdatter, 6
c Karen Madsdatter, 3
2. enkemand dannemand Hemming Rasmussen
 
6-229 Skifte 22/11 1714 Anne Hansdatter i Ring, Hammer, 722
enkemand Dannemand og tredingsfoged Hans Hansen, 7-113
børn
1 Knud Hansen, 13
2 Ole Hansen, 8
3 Karen Hansdatter, 4
4 Jens Hansen, 3
værge morfar Hans Christensen Hovgaard i Ring
 
6-230 Skifte 3/12 1714 Anne Pedersdatter i Dyrlev, Beldringe, 725
1. mand Boe Ibsen, 3-156
1 Ellen Boesdatter = Hans Rasmussen i Dyrlev
2 Maren Boesdatter = Peder Nielsen i Dyrlev
2. enkemand Dannemand Ole Stephensen, 6-266
 
6-231 Skifte 11/1 1715 Anne Hansdatter, x år i Knudsby, Vordingborg Land, 726
1. mand Peder
1 Hans Pedersen i Ørslev
2 Dorthe Pedersdatter = Rasmus Christensen Krum i Kastrup
3 Maren Nielsdatter, død = Hans Jensen i Skallerup
a Hans Hansen i Neder Vindinge
b Niels Hansen, 26, hos faderen
c Michel Hansen, 20, -
2. enkemand Dannemand Jørgen Nielsen, 6-252
4 Peder Jørgensen i Ørslev
5 Niels Jørgensen Holst i Sallerup
6 Birthe Jørgensdatter = Hans Frandsen i Lundby
7 Sidsel Jørgensdatter = Hans Nielsen Svan i Ørslev
8 Marie Jørgensdatter = Bent Ibsen i Oreby

9 Henrich Jørgensen, død, 6-203

a Maren Henrichsdatter, 3

 
6-232 Skifte 8/3 1714 Anne Jensdatter i Hulemose Mølle, 731
1. mand Jens Nielsen møller, 0-96
1 Gundel Jensdatter = Lars Jensen på Masnedø
2 Niels Jensen, møller, død i Bakkebølle
a Jens Nielsen, 31 gevorben soldat
b Maren Nielsdatter, 26 = Hans Andersen i Lekkende
c Karen Nielsdatter
d Gundel Nielsdatter, 24, hos moderen i Bakkebølle
e Anne Nielsdatter, 18
f Ole Nielsen, 15
2. enkemand møller Christen Sørensen
 
6-233 Skifte 22/3 1714 Maren Christensdatter, 27 år i Allerslev, 739
enkemand Ole Nielsen Ellehammer, 8-68
børn
1 Hans Olsen, 4
værge morfar Christen Nielsen
 
6-234 Skifte 19/1 1715 Frands Andersen, x år Ørslev, 741
1. kone Maren Hendrichsdatter, 5-127
2. enke Bodil Hemmingsdatter, lavværge stedfar Ole Christophersen i Udby
ingen fælles børn, men søskende
1 Karen Andersdatter = Jørgen Pedersen i Allerslev
2 Sara Andersdatter = Laurs Jørgensen møller i Stensby
3 Jens Andersen, 40, gevorben soldat
 
6-235 Skifte 16/2 1715 Ole Pedersen i Tågeby, Mern, 744
enke Kirsten Hansdatter, med lavværge Casper Brandt i Sønder Mern
børn
1 Peder Olsen, 36, landsoldat
2 Hans Olsen, 25, fæster faderens gård
3 Jens Olsen, 20
4 Karen Olsdatter = Envold Rasmussen i Sandvig
5 Anne Olsdatter = Peder Madsen i Kindvig
 
6-236 Skifte 16/2 1715 Kirsten Povelsdatter i Sandvig, Mern, 744, opslag 254
slægtninge, 4-35, kendt, annepedersdattes aner 238,3
halvsøskende. Disse er kendt, maren kirstine christensdatter, nr. 435
1 Niels Povelsen i Tågeby
2 Peder Povelsen, rytterbonde i Viemose
3 Else Povelsdatter, død i Viemose
a Povel Olsen, myndig, [søn af Oluf Troelsen]
b Michel Olsen, hos faderen Ole Michelsen, 7-81
c Ludsie Olsdatter, 24
d Maren Olsdatter, 18
4 Johanne Hansdatter i Stensby = Rasmus Kr
søster, 2-88
5 Maren Povelsdatter = Laurs Hansen i Sageby
enkemand dannemand Ingvor Pedersen, hans 1. kone Anne Laursdatter, 3-112
 
6-237 Skifte 2/3 1715 Jens Laursen Øster, 70 år i Stensby, Kalvehave, 747
1. kone Sidsel Mortensdatter, 4-123
1 Laurs Jensen i Stensby
2 Morten Jensen, myndig i kongens tjeneste
3 Kirsten Jensdatter = Peder Rasmussen Plougmand i Stensby
2. enke Elisabeth Andersdatter
4 Peder Jensen, 14
5 Anders Jensen, 6
6 Sidsel Jensdatter, 21
7 Ludsie Jensdatter, 13
8 Marie Jensdatter, 6
 
6-238 Skifte 14/6 1715 Bodil Ibsdatter i Ring, Hammer, 750
enkemand hmd, væver Laurs Jensen, børn
1 Jens Laursen, 24
2 Simon Laursen, 22
3 Niels Laursen, 8
4 Karen Laursdatter, 11
 
6-239 Skifte 27/7 1715 Maren Laursdatter, 28 år i Stuby, Kastrup, 751
enkemand Dannemand Jens Christopher Tuesen, 6-268
børn
1 Kirsten Jensdatter, 1
værge afdødes stedfar Hans Laursen i Stensby?
 
6-240 Skifte 9/6 1715 Ellen Madsdatter på Farø, 754
enkemand Hans Laursen, 6-290, 10-145,
børn
1 Ludsie Hansdatter, 12
2 Sidsel Hansdatter, 6
3 Anders Hansen, 30 uger
værge morfar Mads Nielsen på Landet
 
6-241 Skifte 17/7 1715 Peder Hansen, 58 år smed i Ornebjerg, Kastrup, 757
enke Sophie Christophersdatter, 1. mand Christen Rasmussen, 2-121
med lavværge Hans Hansen Krog
søskende
1 Niels Hansen, død,
a Hans Nielsen, landsoldat, myndig
b Bodil Nielsdatter, 23
2 Maren Hansdatter, død
a Ole Mortensen, inds i Grumløse
halvbror
3 Knud Hansen i Sværdborg By
 
6-242 Skifte 20/4 1715 Sidsel Christensdatter, x år i Snesere, 762
1. mand Jep Ibsen, 6-138
1 Christen Ibsen i Faksinge
2 Karen Ibsdatter i Lille Røttinge, død
a Karen Hansdatter, 9, hos faderen Hans Clausen
2. enkemand hmd Simon Andersen
 
6-243 Skifte 10/10 1715 Ole Rasmussen Bruus i Vester Egesborg, 765
1. kone Maren Olsdatter, 5-72
2. enke Marie Justdatter?, børn
1 Rasmus Olsen, 11
2 Maren Olsdatter, 16
3 Bodil Olsdatter, 14
 
6-244 Skifte 31/10 1715 Anne Pedersdatter i Køng, 768
enkemand hmd Peder Laursen, børn
1 Haagen? Pedersen, smed i Hammer
2 Maren Pedersdatter = Jens Jensen, gmd i Køng
3 Else Pedersdatter, død = Jensen Hansen, hmd i Køng
 
6-245 Skifte 18/12 1715 Karen Jensdatter i Endegårde, Skibinge, 770
enkemand hmd Anders Gustavsen, 2. kone Ellen Olsdatter, 7-134
barn
1 Birthe Andersdatter, 9
 
6-246 Skifte 9/5 1714 matrone Ellen Nielsdatter, 47 år i Vrangsgårde, Kalvehave, 771
1. mand Morten Laursen, 5-67
1 Niels Mortensen, 21
2 Laurs Mortensen, 20
2. enkemand birkefoged Peder Hammer, 6-276
3 Anders Pedersen, 14
4 Morten Pedersen, 13
5 Peder Hansen, 11
6 Maren Pedersdatter, 9
7 Sidsel Pedersdatter, 7
8 Giert Pedersen, 4½
9 Karen Pedersdatter, 2½
 
6-247 Skifte 1/2 1716 Niels Rasmussen Holm, 56 år i Ammendrup, Allerslev, 772
enke Kirsten Hansdatter Lavværge Willum Nielsen Holm
børn
1 Rasmus Nielsen, 7
2 Giert Nielsen, 4
 
6-248 Skifte 4/2 1716 Povel Povelsen, 61 år i Vrangsgårde, Kalvehave, 776
1. kone [Sidsel Jensdatter]
1 Inger Povelsdatter = Hans Boesen i Sallerup
2. enke Maren Laursdatter, 2-61, 9-376, lavværge birkefoged Peder Hammer
2 Kirsten Povelsdatter = Jeppe Hansen Brems i Stensby, familie: 6-186, 6-204
3 Mette Povelsdatter = Eiler Hammer? i Køng
 
6-249 Skifte 4/2 1716 Karen Michelsdatter, 44 år i Stensby, Kalvehave, 777
enkemand Niels Hansen Fugl, børn
1 Hans Nielsen, 10
2 Kirsten Nielsdatter, 7
3 Michel Nielsen, 2
 
6-250 Skifte 15/2 1716 Anne Hansdatter i Skovhuse, Øster Egesborg Sogn, 779
enkemand dannemand Hans Olsen, 2. kone Jytte Hansdatter: 6-288, død: 7-10
børn
1 Hans Hansen, 19, tjenende i Stensby Mølle
2 Peder Hansen, 16, tjenende i Øster Egesborg
3 Kirsten Hansdatter, 13
4 Morten Hansen, 11
5 Birthe Hansdatter, 8
værger Hans Laursen Fyen i Skovhuse og Peder Boesen i Røstofte, begge gift med søstre til afdøde
morbror Gregorius Hansen i Hastrup
 
6-251 Skifte 24/7 1716 Jacob Jørgensen Stavreby, Jungshoved,783
familie: 2-226, enkens familie: 4-209
enke Karen Jacobsdatter, lavværge Ebbe Ibsen, skov- tredingsfoged i Røstofte
bror
1 Jens Jørgensen, hmd i Lekkende
halvbrødre
2 Christen Hansen, hmd i Lekkende
3 Niels Hansen, hmd i Rapsør?
 
6-252 Skifte 21/4 1716 Dannemand Jørgen Nielsen, x år i Knudsby, Vordingborg Land, 787, opslag 298
1. kone Anne Hansdatter, 6-231
1 Peder Jørgensen i Ørslev
2 Niels Jørgensen Holst i Sallerup
3 Birthe Jørgensdatter = Hans Frandsen i Lundby
4 Marie Jørgensdatter = Bent Ibsen i Oreby
5 Sidsel Jørgensdatter, 10-102 = Hans Nielsen Svan i Ørslev
6 Henrich Jørgensen, død, kendt, annepedersdatters aner nr. 60
a Maren Hendrichsdatter, 4, hos Niels Jensen Krog i Bårse
2. enke Dorthe Olsdatter
 
6-253 a Skifte 13/6 1716 Hans Olsen i Kastelev, 793
enke Karen Rasmusdatter, børn
1 Rasmus Hansen, 33
2 Hans Hansen, 23
3 Ole Hansen, 14
 
6-253 b Skifte 13/6 1716 Hemming Olsen, x år i Lundby, 797
1. kone Anne Rasmusdatter, 1-116
1 Jens Hemmingsen i Lundby
2 Inger Hemmingsdatter i Jungshoved, død
a Anne Jensdatter?, 20
enke Elisabeth Nielsdatter
3 Ole Hemmingsen i Lundby Torp, 7-195
4 Mads Hemmingsen i Lundby
5 Hans Hemmingsen, 26
6 Niels Hemmingsen, 21
7 Bodil Hemmingsdatter, 20
8 Kirsten Hemmingsdatter, 14
 
6-253 c Skifte 23/6 1716 Christopher Laursen i Kindvig, Mern, 799
enke Sophie Rasmusdatter, 10-238
børn
1 Jens Christophersen, 5
2 Hans Christophersen, 3
3 Marie Christophersdatter, 15 uger
 
6-254 Skifte 29/4 1716 Peder Didrichsen, 50 år i Allerslev, 803
enke Margrethe Jacobsdatter, barn
1 Laurs Pedersen, 2
 
6-255 Skifte 12/5 1716 gl. Niels Hansen, 81 år i Bårse, 804
1. kone Karen Nielsdatter, 3-134
1 Hans Nielsen, hmd i Bårse
2 Bodil Nielsdatter = Peder Erichsen i Skallerup
2. enke Maren Hansdatter [gift 1716 med Jep Sørensen], 7-188
 
6-256 Skifte 4/6 1716 Kirsten Povelsdatter i Sønder Mern, 807
søster
Maren Povelsdatter, børn
a Hans Jensen i Ugledige
b Mads Jensen i Tågeby
c Peder Ingvorsen i Kindvig
d Johanne Ingvorsdatter
søsterbørn
1 Anne Ingvorsdatter, død, 6-200 = Ole Kaare i Nørre Mern
a Kirsten Olsdatter,14
b Else Olsdatter, 10 på børnenes vegne mødte Ole Nielsen i Nørre Mern
2 Ludsie Ingvorsdatter i Kalvehave, død (Ole Kaares kones søster)
a Jens Nielsen, 14
b Anne Nielsdatter, 21 værge deres var Niels Laursen
2. enkemand dannemand Laurs Hansen
 
6-257 Skifte 20/6 1716 Karen Hansdatter, x år i Snesere, 810
enkemand dannemand Niels Giertsen, 7-178
børn
1 Peder Nielsen i St. Røttinge
2 Giert Nielsen, 18, 8-365
3 Hans Nielsen, 13
4 Karen Nielsdatter, 9
5 Kirsten Nielsdatter, 5
værge morbrødre Jeppe Hansen og Hans Hansen
 
6-258 Skifte 10/6 1716 Else Hansdatter i St. Røttinge, 813
1 Sophie Mortensdatter = Søfren Hansen i Sjolte
2 Kirsten Mortensdatter, 27
3 Karen Mortensdatter = Niels Clemmensen i Sjolte
2. enkemand Ole Andersen
 
6-259 Skifte 13/6 1716 Jens Pedersen, x år i Lundby, 815
enke Karen Pedersdatter, lavværge, fæstemand Søfren Pedersen
søskendebørn
1 Jep Pedersen, inds i Oreby
2 Hans Pedersen i Lundby
3 Torchild Pedersen i Snertinge
4 Anne Pedersdatter i Teglstrup, død
a Hans Pedersen i Teglstrup
 
6-260 Skifte 26/6 1716 Rasmus Hansen, Skrædder i Røstofte, 819
enke Gundel Jensdatter, barn
1 Johanne Rasmusdatter, 7
værge farbror Hemming Hansen i Røstofte
 
6-261 Skifte 3/7 1716 Sidsel Pedersdatter i Skaverup, 819
enkemand dannemand Peder Michelsen, børn
1 Hans Pedersen, 20
2 Michel Pedersen, 14
3 Peder Pedersen, 12
4 Jep Pedersen, 10
5 Mette Pedersdatter, 8
6 Maren Pedersdatter, 6
7 Bent Pedersen, 4
 
6-262 Skifte 3/7 1716 Sidsel Michelsdatter i Skaverup, 821
1. mand Peder Ibsen, 5-128
1 Anne Pedersdatter = Peder Rasmussen i Skaverup
2 Ellen Pedersdatter = Laurs Rasmussen i Skaverup
3 Jep Pedersen, myndig i Vordingborg
4 Michel Pedersen, 27 i København
5 Rasmus Pedersen, 19
2. enkemand dannemand Mads Pedersen
 
6-263 Skifte 4/7 1716 Niels Jensen Krog, 43 år Bårse, 823
enke Anne Christensdatter, 6-203, 7-210
far Jens Nielsen Krog i Ornebjerg
 
6-264 Skifte 5/7 1716 Peder Olsen Piil i Nyråd, 825
1. kone Maren Mortensdatter, 2-175
2. enke Ellen Sørensdatter, lavværge, fæstemand Jens Pedersen
børn
1 Ludsie Pedersdatter, 24
2 Ole Pedersen, 19
værge farbror Hans Olsen Piil
 
6-265 Skifte 20/8 1716 Søfren Olsen i Risby, Bårse, 827
barn
1 Ludsie Søfrensdatter, 4
2. husmandsenke Maren Hansdatter, lavværge, fæstemand Iver Laursen
 
6-266 Skifte 24/8 1716 Ole Stephensen i Dyrlev, Beldringe, 828
forældre: 0-140
enke Ellen Ottesdatter, 7-148
søskende
1 Povel Stephensen, død [1696 i Knudsby]
a Anne Povelsdatter =Ingvor ? i Sallerup
b Niels Povelsen i Ugledige
c Malene Povelsdatter, 24
d Ole Povelsen, 22
e Jens Povelsen
2 Maren Steffensdatter = Christopher Knudsen i Lundby
3 Niels Steffensen i Ugledige, 7-89
?
Steffen Povelsen? død, børn
a Anne Steffensdatter, 3
b Steffen Steffensen, 1
 
6-267 Skifte 25/7 1716 Johanne Jensdatter i Ugledige, Allerslev, 831
enkemand Ole Knudsen, barn
1 Anne Olsdatter, 2
 
6-268 Skifte 2/11 1716 Jens Christophersen Tuesen, x år i Stuby, Kastrup, 835
1. kone Kirsten Henrichsdatter, 6-202
1 Anne Jensdatter, 28
2 Henrich Jensen, 26
3 Rasmus Jensen, 22
4 Maren Jensdatter, 20
5 Hans Jensen, 16
6 Christen Jensen, 14
7 Jens Jensen, 12
8 Christopher Jensen, 6
2. kone Maren Laursdatter, 6-239
9 Kirsten Jensdatter, 3
værge morbrødre Hans Henrichsen i Knudsby og Hans Laursen i Stuby?
3. enke Mette Pedersdatter, lavværge far Peder Laursen Klandt? i Næs
 
6-269 Skifte 21/11 1716 Mads Nielsen i Kostræde, Køng, 838
enke Anne Jensdatter, familie: 6-151, død: 9-148
børn
1 Anne Madsdatter, 11
2 Niels Madsen, 9
3 Laurs Madsen, 6
4 Jens Madsen, 3
5 enken frugtsommelig
værge farbror Jep Nielsen i Kostræde
 
6-270 Skifte 1/12 1716 Peder Mortensen i Køng, 842
enke Karen Jensdatter
søskende
1 Rasmus Mortensen i Svindinge
2 Jens Mortensen, inds i Stuby
 
6-271 Skifte 3/12 1716 Peder Olsen, x år i Ørslev, 844
enke Maren Andersdatter, 1. mand Ole Jensen Hass, 6-154
lavværge Laurs Andersen i Tolstrup
barn
1 Marie Pedersdatter, 4
værge farfar Ole Pedersen i Ørslev
 
6-272 Skifte 8/12 1716 Christen Andersen i Endegårde, Skibinge, 847, opslag 358
1. kone Sidsele Andersdatter, 3-28
1 Anders Christensen i Egebjerg
2 Erland Christensen i Roneklint, kendt, annepedersdatters aner
3 Anne Christensdatter i Præstø
4 Maren Christensdatter = Hans Persen i Hovby på Totterupholm Gods
5 Sidse Christensdatter = Oluf Jensen i Hovby
2. enke Birthe Ebbesdatter
6 Anne Christensdatter = Jørgen Nielsen i Smidstrup
7 Peder Christensen, 31, fæster gården
8 Maren Christensdatter = Niels Hansen i Præstø
9 Ebbe Christensen, 15, kendt, annepedersdatters aner
10 Jens Christensen, 14
11 Karen Christensdatter, 22
 
6-273 Skifte 9/12 1716 Jens Andersen Tydske i Ammendrup, 849
enke Lucie Mortensdatter
arving Jens Jensen
 
6-274 Skifte 16/12 1716 Niels Jensen i Hastrup, Beldringe, 850
enke Sidsel Rasmusdatter, børn
1 Peder Nielsen, 7
2 Anne Nielsdatter, 13
3 Karen Nielsdatter, 9
4 Anne Nielsdatter, 4
 
6-275 Skifte 19/12 1716 Morten Olsen i Skuderup, Øster Egesborg, 852
enke Sidsel Nielsdatter, børn
1 Peder Mortensen, 7
2 Margrethe Mortensdatter, 2
3 Ellen Mortensdatter, 2
værge Peder Olsen i Skovhuse
 
6-276 Skifte 19/11 1716 Peder Hammer, 60 år birkefoged i Stensby, Kalvehave, 855
1. kone Ellen Nielsdatter, 6-246
1 Anders Pedersen Hammer, 15
2 Peder Hammer, 13
3 Marie Pedersdatter, 11
4 Sidsel Pedersdatter, 9
5 Giert Pedersen, 7
6 Karen Pedersdatter Hammer, 5
værge Christopher Hammer i Kalvehave
børnenes halvbrødre, 5-67
Niels Mortensen, 23
Laurs Mortensen, 22, studenter
enke Anne Kirstine Baden, børn
 
6-277 Skifte 7/5 1717 Birgitte Melchiorsdatter Folsach, død 13/12 1713 i Bårse, 880
enkemand herredsfoged Hans Ejlersen, børn
1 Melchior Hansen, 16
2 Stephan Hansen, 4
3 Anne Marie Hansdatter, 5
4 Birgitte Hansdatter, 2
værge morbror S. Melchior Folsach, skovridder i Vordingborg og S. ? Folsach i Ugledige og S. Michyel Thomesen i Præstø
 
6-278 Skifte 21/12 1716 Anders Pedersen, x år smed i Snesere, 881
enke Maren Jensdatter
arvinger
1 Karen Andersdatter = Bendt Sørensen smed i Snesere
2 Anne Marie Andersdatter = unge Peder Nielsen i St. Røttinge
 
6-279 Skifte 22/1 1717 Maren Hemmingsdatter i Langebæk, Kalvehave, 884, opslag 396, afdød mand Jep Jensen Trave. Kendt og Maren Hemmingsdatter begr. 11/11 1729?
kirkebog: Jeppe Trave i Langebæk, begr. 10/4 1717, 64 år
børn
1 Hemming Ibsen, 30
2 Rasmus Ibsen, 20
3 Sidse Ibsdatter, 28 = Peder Stær i Bakkebølle
4 Johanne Ibsdatter, 24 = Ole Ibsen i Kalvehaven
5 Anne Ibsdatter, 20
6 Karen Ibsdatter
værge farbror Hans Jensen Trave i Langebæk
 
6-280 Skifte 7/5 1717 Jens Madsen i Øster Egesborg, 886
enke Ellen Pedersdatter
søskende
1 Niels Madsen i Skutrop?
2 Mette Madsdatter, død = Gillius Nielsen i Kalvehave, 2 sønner
 
6-281 Skifte 4/5 1717 Anders Nielsen, x år møller i Baarse Mølle, 889
1. kone Tyre Mogensdatter, 6-12
2. enke Cathrine Hendrichsdatter
 
6-282 Skifte 28/1 1717 Karen Hemmingsdatter i Over Vindinge, Sværdborg, 892
enkemand Anders Jensen, 7-86
arvinger ?
 
6-283 Skifte 1/2 1717 Birgitte Olsdatter i Ørslev, 892
familie: 4-247
1. mand Niels Jensen, 4-125
1 Else Nielsdatter = Lars Sørensen i Grumløse
2. enkemand Hans Pedersen
1 Peder Hansen, 20
2 Ole Hansen, 16
3 Maren Hansdatter, 13
værge morbroder og søskendebarn Christen Olsen og Niels Christensen
 
6-284 Skifte 25/2 1717 gl. Peder Nielsen i St. Røttinge, Snesere, 895
enke Anne Jensdatter, barn
1 Kirsten Pedersdatter, 5
 
6-285 Skifte 17/3 1717 Hans Sørensen. x år og hustru Birthe Hansdatter, x år i Snesere, 898
børn
1 Søren Hansen, 11
2 Rasmus Hansen, 8
3 Maren Hansdatter, 3
 
6-286 Skifte 12/6 1717 Sidsel Jensdatter, x år på Tærø, Kalvehave, 901
1. mand Rasmus Michelsen, 6-145
1 Johanne Rasmusdatter = Michel Andersen på Tærø
2 Karen Rasmusdatter, 14
2. enkemand Hemming Hansen Børring
 
6-287 Skifte 17/6 1717 Anders Christensen i Dyrlev, Beldringe, 904
enke Kirsten Ditmersdatter, lavværge Lars Olsen i Dyrlev, måske: 8-88
børn
1 Christen Andersen, 15
2 Casper? Andersen, 12
3 Hans Andersen, 9
4 Anne Elisabeth Andersdatter, 3
 
6-288 Skifte 16/7 1717 Jytte Hansdatter i Skovhuse, Øster Egesborg Skibinge, 907
enkemand Hans Olsen, 7-10, her er hans 2 andre koner
barn
1 Jacob Hansen, ½
værge morbror Oluf Hansen i Tolstrup og Gregorius Hansen = afdødes søster Bodil Hansdatter
 
6-289 Skifte 17/7 1717 Hemming Rasmussen Bruus i Nørre Mern, Mern, 907
enke Margrethe Jørgensdatter, familie: 2-220
lavværge bror Hans Jørgensen
børn
1 Maren Hemmingsdatter = Anders Christophersen, rytter i compagnie
2 Kirsten Hemmingsdatter, enke
3 Bodil Hemmingsdatter, tjenende i Ugledige
4 Rasmus Hemmingsen
værge morbror Bendt Jørgensen
 
6-290 Skifte 23/7 1717 Anne Andersdatter på Tærø, 909
enkemand dannemand Mads Madsen, børn
1 Peder Madsen i Langebæk
2 Niels Madsen, matros
3 Rasmus Madsen, 26, 8-51
4 Hans Madsen, 14
5 Johanne Madsdatter = Hemming Nielsen i Ornebjerg
6 Ellen Madsdatter, død
a Ludsie Hansdatter, hos morfaderen
b Sidsel Hansdatter, hos faderen Hans Larsen i Skallerup, 10-145
 
6-291 Skifte 26/8 1717 Peder Nielsen Jyde i Blangslev, Mogenstrup, 911
enke Johanne Pedersdatter, 2. mand Bendt Jensen, 8-142
lavværge Jacob Jensen i Ring
børn
1 Karen Pedersdatter, 2
2 Anne Pedersdatter [død : 2. del, 229, gift med Hans Nielsen Vrang, del 2, 103, gift med Knud Hansen Vrang]
værge Hans Rasmussen i Hammer = faster
 
6-292 Skifte 26/8 1717 Anders Rasmussen i Blangslev, Hammer, 913
enke Anne Nielsdatter, børn
1 Rasmus Andersen, 10
2 Niels Andersen, 8
3 Karen Andersdatter, 6
4 Maren Andersdatter, 4
værger farbrødre Hans Rasmussen og Jens Rasmussen, begge i Hammer
 
6-293 Skifte 16/9 1717 Jens Larsen Vandmand, x år i Stuby, Kastrup, 916
enke Karen Hansdatter, lavværge Peder Hansen
[Karen Hansdatter gift med Niels Hansen Vrang og hun er begr. 22/12 1729]
børn
1 Anne Jensdatter, 5
2 Maren Jensdatter, 1½
værger fasters fæstemand Jens Rasmussen i Stuby og Jacob Rasmussen i Ørslev = faster
 
6-294 Skifte 27/9 1717 Jørgen Nielsen, møller i Hellevad Mølle, Sværdborg, 918
enke Dorthe Nielsdatter, 2. del 163
børn
1 Niels Jørgensen, 25
2 Maren Jørgensdatter, 18, 7-199
3 Bodil Jørgensdatter, 16
 
6-295 Skifte 12/10 1717 Friderich Jensen i Sværdborg, 919
enke Elisabeth Christensdatter, lavværge trolovede fæstemand Hemming Rasmussen
barn
1 Johanne Friderichsdatter, 4
værge farbror Niels Jensen i Nebølle Torp
 
6-296 Skifte 13/10 1717 Kirsten Andersdatter i Sallerup, Køng, 919
1. mand Jens, 2-213 ?
1 Jens Jensen, bonde i Køng
2 Margrethe Jensdatter = Peder Ibsen i Næs
2. enkemand Peder Pedersen
 
6-297 Skifte 13/10 1717 Jep Pedersen i Sallerup, Køng, 920
enke Maren Hemmingsdatter, børn
1 Povel Ibsen, 24
2 Bodil Ibsdatter, 30
3 Anne Ibsdatter, 27
 
6-298 Skifte 13/10 1717 Christen Carstensen Sallerup, Køng, 922
familie: 3-47
enke Ellen Sørensdatter
far Carsten Christensen i Kostræde
 
6-299 Skifte 22/11 1717 Anne Nielsdatter, 58 år i Langebæk, Kalvehave, 925
1. mand Lars Jørgensen Jordan, 4-97
1 Jørgen Larsen, 36
2 Peder Larsen, 34
3 Ellen Larsdatter i København
4 Anne Larsdatter, død
a Lars Pedersen,
2. enkemand Jacob Olsen
5 Ole Jacobsen, 19
6 Kirsten Jacobsdatter, 24
7 Birthe Jacobsdatter, 20
8 Sidse Jacobsdatter, 17
 
6-300 Skifte 3/12 1717 Maren Nielsdatter, x år i Allerslev, 927
enkemand skrædder Michel Pedersen, 9-34
børn
1 Inger Michelsdatter = Laurs Hansen Grif i Allerslev
2 Bodil Michelsdatter, 17
3 Karen Michelsdatter, 16
4 Peder Michelsen, 12
5 Mads Michelsen
 
6-301 Skifte 13/12 1717 Niels Jensen i Ugledige, 929
enke Bodil Bendtsdatter, hendes 1. mand Hans Olsen, 6-54
søskende
1 Hans Jensen i Oreby
2 Anne Jensdatter = Morten Jensen Skov i Ugledige
3 Steffen Jensen i Oreby, død
4 Ludsie Jensdatter, død = Peder Sørensen i Oreby
a Kirsten Pedersdatter
 
6-302 Skifte 11/1 1718 Peder Olsen i Hastrup, Beldringe, 931
enke Anne?? Pedersdatter, lavværge søn Jens Christophersen
børn
1 Ole Pedersen i faderens gård
2 Kirsten Pedersdatter = Knud Udsen? i Hastrup
3 Dorthe Pedersdatter = Hans Nielsen i Hastrup
4 Mette Pedersdatter = Niels Christensen i Lundby

til toppen


Bog 7: 1721-1726, 1-210

7-1 Skifte 20/1 1721 Ole Hemmingsen, x år rytterbonde, Bakkebølle, Vordingborg Land, 2
enke Gyde Nielsdatter, lavværge Ole Pedersen i Bakkebølle
børn
1 Peder Olsen, 23
2 Hemming Olsen, 20
3 Mads Olsen, 16
4 Kirsten Olsdatter, 15
5 Jens Olsen, 9
 
7-2 Skifte 3/3 1721 Jens Hemmingsen, rytterbonde Kastelev Sværdborg, 4
enke Maren Gregersdatter, lavværge far Gregers Olsen i Neder Vindinge
børn
1 Hemming Jensen, 14
2 Kirsten Jensdatter, 12
3 Johanne Jensdatter, 9
4 Anne Jensdatter, 3
værge Peder Nielsen i Kastelev, som var den salige mands forrige kones bror
 
7-3 Skifte 3/3 1721 Anne Jensdatter, x år i Grumløse, Udby, 9
enkemand rytter smed Peder Hansen, børn
1 Hans Pedersen, 22
2 Anne Pedersdatter, 19
3 Hendrik Pedersen, 15
4 Kirsten Pedersdatter, 10
samt Jens Clemmensen, boende i St. Røttinge
 
7-4 Skifte 4/3 1721 Bodil Nielsdatter, Bønsvig, Jungshoved, 10
enkemand rytterbonde Ole Nielsen, børn
1 Ellen Olsdatter, 13
2 Karen Olsdatter, 6
3 Bodil Olsdatter, 4
4 Niels Olsen, 9
5 Peder Olsen, 1 1/4
 
7-5 Skifte 4/3 1721 Birthe Olufsdatter i Bønsvig, Jungshoved, 13
enkemand Peder Nielsen, 7-161
barn
1 Inger Pedersdatter, 3
værge morfar Oluf Rasmussen i Bønsvig
 
7-6 Skifte 5/3 1721 Niels Olsen Ambæk, Bønsvig, Jungshoved, 14
enke Anne Sørensdatter, lavværge far Søren Hansen i ?strup
barn
1 Birthe Nielsdatter, 2
værge morbror Ole Sørensen i Stavreby
 
7-7 Skifte 5/3 1721 Anders Christensen, 63 år rytterbonde Egebjerg, Skibinge, 16
enke Mette Jensdatter, børn
1 Maren Andersdatter = Hans Olsen, overtager gården
enken Mette Jensdatter = 1. mand Mogens Olsen, 4-156
1 Jens Mogensen på ryttergodset i Stenstrup
2 Maren Mogensdatter = Hans Pedersen, rytterbonde i Skibinge
 
7-8 Skifte 5/3 1721 Hemming Rasmussen rytterbonde Skovhuse, Øster Egesborg, 17
enke Karen Rasmusdatter
søskende
Hans Rasmussen, død i Bønsvig
a Jens Hansen
b Ellen Hansdatter, tjenende i Tappernøje
c Niels Hansen, tjenende i Bønsvig
d Rasmus Hansen
e Peder Hansen
f Kirsten Hansdatter, hos sin mor i Bønsvig
halvbror på faderens side Peder Rasmussen i Ugledige
? Niels Andersen,
a Birthe Nielsdatter i Dyrlev
 
7-9 Skifte 6/3 1721 Anne Pedersdatter i Skuderup Øster Egesborg, 18
enkemand Niels Madsen
søskende
1 Elisabeth Pedersdatter i Ugledige
2 Karen Pedersdatter, 3 efterladte døtre, på hvis vegne mødte Niels Pedersen (døtrenes far?)
 
7-10 Skifte 6/3 1721 Hans Olsen rytterbonde, ca. 56 år i Sønder Skovhuse, Øster Egesborg Sogn, 20
1. kone Anne Hansdatter, 6-250
1 Jens Hansen, tjenende i Skovhuse
2 Peder Hansen i København
3 Morten Hansen i København
4 Kirsten Hansdatter = Jacob Jørgensen i Kræmmervænge
5 Birthe Hansdatter
2. kone Jytte Hansdatter, 6-288
6 Jacob Hansen, 5
3. enke Anne Ebbesdatter, lavværge Ebbe Ibsen i Røstofte
1 Anne Hansdatter, 2½
2 Maren Hansdatter, 13 uger
 
7-11 Skifte 8/4 1721 Peder Pedersen rytterbonde i Stavreby, Jungshoved, 24
1. kone Maren Rasmusdatter
1 Maren Pedersdatter = Peder Laursen i Roneklint
2 Karen Pedersdatter = Niels Olsen i Stavreby
2. enke Maren Rasmusdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Smidstrup
3 Maren Pedersdatter, 7
værge for sidste barn Laurs Pedersen i Stavreby
 
7-12 Skifte 21/5 1721 Niels Poulsen inds for stedsøn Mads Nielsen i Tågeby, Mern, 27
enke Mette Madsdatter, børn
1 Povel Nielsen, vagtmester ved Capitein Minckes Compagni
2 Mads Nielsen, på gården
3 Lucie Nielsdatter = Jørgen Bendsen i Nørre Mern
4 Karen Nielsdatter, tjenende i Badeby, 8-65
5 Christopher Nielsen, tjenende i Kindvig
6 Anders Nielsen, 20, tjenende i Bårse
7 Else Nielsdatter, 15
8 Kirsten Nielsdatter, 17
9 Mads Nielsen, 3
 
7-13 Skifte 24/5 1721 Karen Olsdatter i Hastrup, Beldringe, 30
enkemand rytterbonde Peder Jensen, 7-114
børn
1 Jens Pedersen, 35, havde fæstet den halve gård
2 Hans Pedersen, 26, hjemme
3 Sidsel Pedersdatter = Laurs Ibsen i Bårsø
 
7-14 Skifte 7/3 1721 Ole Pedersen, 32 år selvejer, Snesere, 34
enke Anne Hansdatter, lavværge stedfar Rasmus Rasmussen i Kragevig, Allerslev
børn
1 Mette Olsdatter, 3
værge afdødes morbror Niels Steffensen i Ugledige
 
7-15 Skifte 7/4 1721 Hans Hansen Piil, x år, rytterbonde Vestenbæk, Kalvehave, 39
[forældre: Hans Hemmingsen og Johanne Andersdatter, 2-81]
enke
søskende
1 Hemming Hansen i Skuderup
2 Anne Hansdatter = Bendt Jørgensen i Nørre Mern
3 Johanne Hansdatter = Niels Larsen i Stavreby
4 Anders Hansens børn i Stensby skiftet nedenfor
a Hans Andersen, 20
b Mathias Andersen, 16
c Bendt Andersen, 12
d Kirsten Andersdatter, 10
e Ellen Andersdatter, 8
f Anne Andersdatter, 4
g Maren Andersdatter, 1½
h Margrethe Andersdatter = Jørgen Jacobsen i Mern By
på enkens vegne som lavværge Rasmus Rasmussen i Vestenbæk
 
7-16 Skifte 7/4 1721 Anders Hansen, x år rytterbonde Stensby, Kalvehave, 42, Kendt
Kirsten Bendsdatter gift Hans Giertsen, annepedersdatters aner 20, 6
enke Kirsten Bendsdatter, familie: 4-247.
børn
1 Hans Andersen, 20, 9-141
2 Mathias Andersen, 15, 10-58
3 Bendt Andersen, 12
4 Kirsten Andersdatter, 10
5 Ellen Andersdatter, 8
6 Anne Andersdatter, 4
7 Maren Andersdatter, 1½
8 Margrethe Andersdatter = Jørgen Jacobsen i Mern, 9-69
her burde også være en Niels Andersen Bødker, 10-222
 
7-17 Skifte 7/4 1721 Anne Jørgensdatter Stær i Skovhuse, Øster Egesborg, 46, kendt, se annepedersdatter, 494
hendes familie: 4-202
Anne Jørgensdatter, var 70 år og havde været enke i 10 år
afgangne mand Lars Pedersen Børring, 1. kone Maren Jensdatter: 0-53
arvinger, søskende
1 Oluf Jørgensen på Farø
2 Hans Jørgensen i Nykøbing, død, børn
a Jørgen Hansen, ukendt opholdssted
b Mathias Hansen på Hjortespring
c Kirsten Hansdatter = Sg. Jacob Eisberg på Hjortespring
d Lucie Hansdatter i København
3 Kirsten Jørgensdatter = Sg Hans Lov, pedel ved det Kongelige Akademi i København
4 Johanne Jørgensdatter = Hans Hansen i Vestenbæk
5 Knud Jørgensen, død
a Niels Knudsen, Orehoved på Falster
b Kirsten Knudsdatter i Vedby på Falster
 
7-18 Skifte 9/4 1721 Sidsel Andersdatter, 46 år i Allerslev, 49
enkemand Mads Andersen, barn
1 Povel Madsen, 15
værge morfar Anders Povelsen i Allerslev
 
7-19 Skifte 29/4 1721 Anne Jørgensdatter i Sværdborg, 52
enkemand rytterbonde Jørgen Hemmingsen, børn
1 Jørgen Jørgensen, 12
2 Hemming Jørgensen, 7
3 Maren Jørgensdatter, 14
værge morbror Anders Jørgensen i Køng
 
7-20 Skifte 15/5 1721 Ellen Jensdatter, x år i Udby, 55
enkemand smed Hendrich Mortensen, 7-132 a
søskende, hel/halv
1 Peder Jensen
2 Jens Jensen
3 Niels Jensen
4 Gunild Jensdatter
5 Katrine Jensdatter
 
7-21 Skifte 20/5 1721 Birte Laursdatter, x år i Bakkebølle, Vordingborg Land, 56
familie: 7-132 b
enkemand Hans Christensen, børn
1 Christian Hansen, 3½
2 Anne Kirstine Hansdatter, 2
værge morfar Laurs Pedersen i Bakkebølle
 
7-22 Skifte 20/5 1721 Anne Hansdatter i Bakkebølle, Vordingborg Land, 59
enkemand Ole Sørensen, ingen børn
søstre
1 Karen Hansdatter = Jørgen Frandsen, i Gudme på Fyn
2 Maren Hansdatter = Morten Pedersen i ? på Fyn
 
7-23 Skifte 20/5 1721 Laurs Jeppesen hmd, Bakkebølle, Vordingborg Land, 60
enke Maren Christensdatter, børn
1 Mette Laursdatter, 4
værge farbror Ole Ibsen, skomager i Kalvehave
 
7-24 Skifte 21/5 1721 Ole Johansen hmd Kindvig, Mern, 62
enke Sidsel Knudsdatter, børn
1 Maren Olsdatter, forlovet med ungkarl Ole Mortensen
 
7-25 Skifte 21/5 1721 Kirsten Tommesdatter i Skalsbygård, Mern, 63, opslag 65
enkemand Laurs Tommesen, børn
1 Hans Laursen, som gården fæster, kendt, gift med Anne Boesdatter
2 Rasmus Laursen, boende i Balle, 7-37
2 Povel Laursen, 15, tjenende Hans Laursen
3 Johanne Laursdatter, 24
4 Maren Laursdatter = Rasmus Krog i Sønder Mern
 
7-26 Skifte 21/5 1721 Mette Andersdatter i Tolstrup, Øster Egesborg, 64
enkemand Laurs Sørensen, børn
1 Ingeborg Laursdatter, 5
2 Anne Laursdatter, 3
 
7-27 Skifte 23/5 1721 Hans Rasmussen, rytterbonde i Roneklint, Jungshoved, 66
enke Maren Olsdatter, børn
1 Peder Hansen, 7
2 Ole Hansen, 2½
3 Maren Hansdatter, 5
værge Hans Olsen i Roneklint
 
7-28 Skifte 23/5 1721 Hans Pedersen, rytterbonde Stavreby, Jungshoved, 69
enke Kirsten Rasmusdatter, børn
1 Anne Hansdatter = Niels Olsen i Stavreby
2 Peder Hansen
3 Alborg Hansdatter
4 Kirsten Hansdatter
5 Rasmus Hansen, 14
 
7-29 Skifte 24/5 1721 Jep Rasmussen, i Faksinge Beldringe, 71
enke Inger Olsdatter, børn
1 Sidse Jeppesdatter = Jens Jørgensen i Brødskov på Nysø Gårds Gods
 
7-30 Skifte 16/7 1721 Niels Christophersen rytterbonde i Svinninge, Sværdborg, 74
1. kone
1 Ole Nielsen, 10
2 Hemming Nielsen, 8
3 Anne Nielsdatter, 3
enke Dorthe Ibsdatter, lavværge Niels Nielsen, rytterbonde i Sværdborg
 
7-31 Skifte 16/6 1721 Jens Hansen, x år hmd i Lundby, 75
enke Anne Hansdatter, lavværge Hans Pedersen i Lundby
arvinger: forældre: Hans Ibsen og hustru i Bakkebølle
 
7-32 Skifte 17/6 1721 Ole Pedersen, x år ungkarl Lundby, 76
han fæstede halvdelen af gården i Lundby
moder Gertrud Hansdatter i Lundby, enke efter afgangne Peder Olsen
hendes 2. søn Hans Pedersen får gården i fæste
 
7-33 Skifte 25/6 1721 Thale Sophie Andersdatter i Lekkende, Øster Egesborg Sogn, 77
enkemand smed Ole Laursen, 8-22, 10-22
børn
1 Maren Olsdatter, 7½
2 Sara? Olsdatter, 3
 
7-34 Skifte 25/5 1721 Anne Nielsdatter i Skuderup, Øster Egesborg, 80
enkemand Niels Christensen, børn
1 Christen Nielsen, 16
2 Niels Nielsen, 16
3 Mette Nielsdatter, 18
4 Maren Nielsdatter, 9
 
7-35 Skifte 7/7 1721 Jens Andersen rytterbonde i Stavreby, Jungshoved, 80
enke Anne Pedersdatter, værge Laurs Pedersen
1 Peder Jensen, boende i Stavreby
2 Lucie Jensdatter
 
7-36 Skifte 8/7 1721 Casper Brandt i Sønder Mern, Mern, 82
enke Helvig Jensdatter, 6-210, 7-144
børn
1 Christen Caspersen, 1½
 
7-37 Skifte 8/7 1721 Rasmus Larsen, x år rytterbonde Balle, Kalvehave, 88
familie: 7-25
enke Kirsten Rasmusdatter, hendes 2. mand Mads Hansen Lerche, hendes død: 11-143
lavværge Povel Laursen i Balle
børn
1 Anne Rasmusdatter, 3/4
værge farfar Laurs Tommesen i Skalsbygård, Mern
 
7-38 Skifte 9/7 1721 Peder Sørensen, 51 år rytterbonde Kragevig, Allerslev, 90
enke Maren Michelsdatter
søskende
1 Christopher Sørensen i Stuby
2 Morten Sørensen, død i Kragevig, 5 sønner og 4 døtre
3 Kirsten Sørensdatter = Peder Andersen i Skaverup, 8-114
 
7-39 Skifte 22/9 1721 Johanne Hansdatter, 40 år enke i Stuby, Kastrup, 93
afgangne rytterbonde Ole Gregersen, familie: 7-50, død 2. del nr. 4
børn
1 Peder Olsen, 10
2 Jens Olsen, 4
3 Christian Olsen, 4
4 Cathrine Olsdatter, 6
5 Maren Olsdatter, 3
værge morbror Peder Hansen
 
7-40 Skifte 21/11 1721 Peder Nielsen rytterbonde, Vester Egesborg, 96
enke Anne Hansdatter, børn
1 Peder Pedersen, 26, fæster gården
2 Niels Pedersen, boende i et hus, ibid
3 Ellen Pedersdatter
4 Appelone Pedersdatter, 48, tjenende i Nyrup
5 Johanne Pedersdatter, 26
6 Sidse Pedersdatter, 25
 
7-41 Skifte 21/11 1721 Hans Nielsen Falstring hmd, i Vester Egesborg, 98
enke Maren Hansdatter, børn
1 Rasmus Hansen i Vester Egesborg
2 Johanne Hansdatter, 26
3 Appelone Hansdatter, 23
 
7-42 Skifte 6/12 1721 Peder Hansen Hind, rytterbonde Ambæk, Jungshoved, 99
1. kone Birgitte Pedersdatter, 5-59
1 Niels Pedersen, 24
2 Kirsten Pedersdatter = grenadier i København
2. enke Maren Andersdatter, lavværge bror Rasmus Andersen i Ambæk
1 Hans Pedersen, 12
2 Rasmus Pedersen, 10
3 Niels Pedersen, 6
4 Birthe Pedersdatter, 20
5 Kirsten Pedersdatter, 13
værge farbror Søren Hansen i Stenstrup
 
7-43 Skifte 6/12 1721 Inger Pedersdatter i Roneklint, Jungshoved, 101
enkemand hmd Anders Børresen
søskende
1 Johanne Pedersdatter = Christopher Andersen i ?hoved
halvsøskende
2 Kirsten Jensdatter = Peder Knudsen i tinghuset ved Jungshoved
3 Karen Jensdatter = rytter Hans Andersen?
 
7-44 Skifte 8/12 1721 Karen Sørensdatter i Blangslev, Hammer, 103
1. mand Rasmus Olsen, 6-226
2. enkemand hmd Niels Sørensen, ingen børn
søskende
1 Kirsten Sørensdatter, 8-264 = Peder Laursen i Risby
2 Anders Sørensen i et hus i ?
3 Hans Sørensen, inds i Grumløse
 
7-45 Skifte 30/1 1722 Ellen Christensdatter, 57 år i Bårse, 104
[Ellen Christensdatter, født ca. 1664, begr. 2/12 1721]
enkemand rytterbonde Hans Bendsen, familie: 4-155, 1. kone Anne Sørensdatter, 4-42
børn
1 Bendt Hansen, boende i Dyrlev
2 Jørgen Hansen, på gården, 9-327
3 Peder Hansen, 19
4 Hans Hansen
5 Christen Hansen
6 Karen Hansdatter
7 Bodil Hansdatter
 
7-46 Skifte 9/3 1722 Lucie Corfixdatter i Køng, 106
enkemand Hemming Andersen, børn
1 Sidsel Hemmingsdatter, 5
 
7-47 Skifte 20/3 1722 Morten Hemmingsen? (Simonsen?) 39 år hmd Næs, Kastrup, 109
enke Sidsel Hemmingsdatter, børn
1 Maren Mortensdatter, 10
 
7-48 Skifte 10/3 1722 Ole Jensen, 68 år hmd Næs, Kastrup, 111
enke Lisbeth Knudsdatter, familie: 5-57
børn
1 Sidsel Olsdatter, 30 i København
2 Maren Olsdatter = Michael Christensen
 
7-49 Skifte 11/3 1722 Maren Jørgensdatter, x år i Oreby, Kastrup, 113
enkemand rytterbonde, skovfoged Bendt Ibsen, børn
1 Jørgen Bendsen, 19
2 Anne Bendtsdatter, 6
 
7-50 Skifte 11/3 1722 Gregers Olsen, 70 år rytterbonde i Neder Vindinge, Kastrup, 119
enke Elisabeth Christophersdatter, familie: 6-15
børn
1 Ole Gregersen, gmd i Stuby, 7-39
2 Rasmus Gregersen, boende i Neder Vindinge, 2. del skifte 8
3 Christopher Gregersen, 21
4 Peder Gregersen, 22
5 Christian Gregersen, 20
6 Marie Gregersdatter = Peder Nielsen i Kastelev
 
7-51 Skifte 11/3 1722 Dorthe Nielsdatter, 67? år i Kastrup, 124
familie: 2-222
enkemand Rasmus Christensen, børn
1 Niels Rasmussen, 27
2 Peder Rasmussen, 25
3 Maren Rasmusdatter, del 2, skifte 40 = Anders Jensen i Oreby
4 Sidsel Rasmusdatter = Rasmus ? i Kastrup
5 Anne Rasmusdatter, 21
 
7-52 Skifte 12/3 1722 Karen Andersdatter, x år i Kalvehave, 126
enkemand Christopher Pedersen Hammer, testamente
konens uægte arving, brodersøn Anders Laursen, tjenende i København
 
7-53 Skifte 13/3 1722 Inger Hansdatter i Bårse, 128, opslag 130,
enkemand hmd Peder Hansen Hind, børn, Kendt, det er vist en anden Peder Hansen Hind, gift 11/6 1699 i Skibinge, ja, Peder Hansen, skifte 7-42, 6/12 1721,
1 Hans Pedersen, 38, soldat
2 Ole Pedersen, 32, for faderen
3 Maren Pedersdatter = Laurs Pedersen i Bårse
4 Mette Pedersdatter = Hans Rasmussen, Bårse
 
7-54 Skifte 1/4 1722 Jens Jensen, rytterbonde i Sandvig, Mern, 130
enke Bodil Rasmusdatter
far Jens Hansen i Sandvig
 
7-55 Skifte 4/5 1722 Jørgen Jespersen, 55 år rytterbonde St. Røttinge, Snesere, 134
enke Bodil Pedersdatter
søskende
1 Niels Jespersen, på Gisselfelds Gods
2 Peder Jespersen, boende i
3 Kirsten Jespersdatter, tjenende i Lille Røttinge
4 Birthe Jespersdatter, hjemme hos enken
 
7-56 Skifte 12/5 1722 Birgitte Rasmusdatter, x år i Viemose, Kalvehave, 137
1. mand Niels
1 Hemming Nielsen, dragon og gift i Viemose
2 Rasmus Nielsen, 26 i Balle
4 Peder Nielsen, 20
5 Niels Nielsen, 15, for stedfaderen
6 Kirsten Nielsdatter = Laurs Jensen, dragon i Viemose
7 Maren Nielsdatter = Ingvor Laursen i Balle
2. enkemand Rasmus Michelsen
 
7-57 Skifte 12/5 1722 Bodil Madsdatter i Sageby, Mern, 139
1. mand Niels
1 Laurs Nielsen, 13
2 Kirsten Nielsdatter, 3
2. Bendt? Esbensen,
3 Anne Bendtsdatter?, 9 uger
værge Ebbe Ibsen i Røstofte for sønnen og den ældste datter og for den yngste datter Peder Hansen i Kindvig
 
7-58 Skifte 30/5 1722 Hans Christian Danchelm x år fhv. Løjtnant i Søetaten og hustru Anna Elisabeth Clausdatter Finche, x år i Kalvehave, 141
de døde kort efter hinanden
mandens søskende
1 Povel Danchel, sogneprovst i Aastrup menighed på Falster
2 Malene Danchel = Peder Meldkiorsen, Birkedommer for stiftamtmand Lutzov på Lolland
3 Marthe Danchel = Friderich Henrichsen, skytte for stiftsamtmand Lutzov
 
7-59 Skifte 26/6 1722 Oluf Sørensen inds, Bakkebølle, Vordingborg Land, 152
enke Anne Erichsdatter, frugtsommelig
mandens søskende
1 uægte frænde Peder Sørensen, boede i Waschuset på Turebyholm Gods
2 Birgitte Olufsdatter = Rasmus Michelsen i Græsbjerg
3 Bodil Sørensdatter = Niels Hansen i Nyråd
 
7-60 Skifte 6/6 1722 Niels Rasmussen Kimmer, x år i Vintersbølle, Vordingborg Land, 155
enke Margrethe Jørgensdatter, lavværge Jacob Jørgensen Piil i Bakkebølle
børn
1 Rasmus Nielsen, 21
2 Søren Nielsen, 19
3 Anders Nielsen, 14
4 Ingeborg Nielsdatter, 24
5 Sophie Nielsdatter, 13
 
7-61 Skifte 27/6 1722 Anne Olufsdatter, enke i Ring, 157
afgangne mand Jens, børn
1 Jeppe Jensen, myndig, gmd i Ring
2 Jacob Jensen, boende i Ring
3 Oluf Jensen, gift, fraværende opholder sig i Altona
4 Bendt Jensen, i Svinninge
 
7-62 Skifte 8/8 1722 Rasmus Pedersen bødker, x år Bakkebølle, Vordingborg Land, 160, opslag 162, kendt, enken gift med Mads Ibsen bødker, død 1757 i Bakkebølle, 10-125
enke Maren Jensdatter, 9-269
børn
1 Peder Rasmussen, 28 boende i Kindvig
2 Hemming Rasmussen, studiosus, 26
3 Hans Rasmussen, 22 i København i lære som skrædder
4 Jens Rasmussen, 16
5 Niels Rasmussen, 13
6 Anne Rasmusdatter, 24 = Rasmus Madsen i Langebæk
7 Sidsel Rasmusdatter, 10
en dattersøn Rasmus Sørensen, 10, Søren Bertelsens søn
 
7-63 Skifte 28/8 1722 Birgitte Sørensdatter i Lundby Torp, Lundby, 165
enkemand Hans Olsen
arvinger Rasmus Bonde, i et hus ved Roskilde, børn
 
7-64 Skifte ?/8 1722 Giertrud Torchildsdatter i Snertinge Sværdborg, 169
enkemand Peder Nielsen Dein, børn
1 Niels Pedersen,13
2 Torchel Pedersen, 8
3 Ole Pedersen, 2
4 Sidsel Pedersdatter, 15
5 Anne Pedersdatter, 10
6 Karen Pedersdatter, 6
værge farbror Anders Nielsen i Ammendrup og farbror Ole Nielsen i Lundby
 
7-65 Skifte 4/10 1722 Johanne Larsdatter, x år i Stensby, Kalvehave, 172
1. mand Lars
1 Hans Larsen, 38, dragon
2 Rasmus Larsen, 28 i København
3 Ole Larsen, 20
2. enkemand hmd Peder Madsen
 
7-66 Skifte 5/10 1722 Sidsel Rasmusdatter, x år i Kastrup, 174
enkemand Rasmus Vincentsen, familie: 6-149, 2. kone Catarina Hansdatter, 2. del. 186
børn
1 Vincent Rasmussen, 32
2 Jens Rasmussen, 1
3 Peder Rasmussen, 13 uger
værge morbror Niels Rasmussen i Kastrup
 
7-67 Skifte 7/10 1722 Else Lauridsdatter, 33 år i Over Evne, Snesere, 176
enkemand Michel Pedersen, 8-104
børn
1 Laurs Michelsen, 4
2 Karen Michelsdatter, 6
værge for sønnen: morbror Peder Larsen, i ?hoved
værge for datteren: Jens Hansen i Brøderup = afdødes søster
 
7-68 Skifte 7/10 1722 Peder Andersen, 66 år møller i Åside, Snesere, 179
enke Elisabeth Clausdatter, 8-247
børn
1 Bodil Pedersdatter = Peder Jensen, soldat
2 Anne Pedersdatter = Cornelius Meinersen i Hammer Torp i Vildhavehuset
3 Kirsten Pedersdatter = Niels Frandsen i Åside
4 Margrethe Pedersdatter = Niels Pedersen i Næstelsø
5 Lisbeth Pedersdatter, 14, hos moderen
 
7-69 Skifte 10/10 1722 Ellen Rasmusdatter i Ambæk, Jungshoved, 183
enkemand Rasmus Andersen, børn
1 Rasmus Rasmussen, 9
2 Giertrud Rasmusdatter, 7
3 Birthe Rasmusdatter, 5
værge morbror Peder Rasmussen i Stavreby
 
7-70 Skifte 10/10 1722 Birgitte Andersdatter, 33 år i Skovhuse, Skibinge, 186
familie: 6-44
enkemand Hemming Jensen
far Anders Rasmussen Hald i Skovhuse, 6-44
 
7-71 Skifte 15/10 1722 Bertel Hansen, x år hmd i Udby, 188
enke Giertrud Nielsdatter, 8-83
børn
1 Hans Bertelsen, 16
2 Niels Bertelsen, 14
3 Karen Bertelsdatter, 11
værge farbror Knud Hansen i Tjørnehoved
 
7-72 Skifte 15/10 1722 Karen Laursdatter, x år i Grumløse, Udby, 189
enkemand Hans Erichsen
1 Erich Hansen, 22
2 Peder Hansen, 13
3 Anders Hansen, 10
4 Anne Hansdatter, 22
5 Giertrud Hansdatter, 20
6 Sidse Hansdatter, 6
 
7-73 Skifte 13/11 1722 Niels Andersen Skaaning, x år i Viemose, Kalvehave, 192, opslag 193, kendt, Anders Ludvig Jensen, 101
enke Johanne, børn
1 Bodil Nielsdatter Skaaning = Poul Nielsen i Viemose
3 Maren? Nielsdatter, 12, hos mormoderen
 
7-74 Skifte 13/11 1722 Margrethe Nielsdatter, x år i Viemose, Kalvehave, 195
1. mand Jens
1 Marie Jensdatter, 40 = Hemming Rasmussen i Viemose
2. enkemand Anders Rasmussen Stær, børn
2 Rasmus Andersen Stær, 25
3 Sara Andersdatter, 30 = Peder Poulsen i Viemose
 
7-75 Skifte 11/12 1722 Herman Hansen, 43 år rytterbonde Smidstrup, Skibinge, 198
enke Karen Jacobsdatter, hendes 2. mand Rasmus Rasmussen Hougaard, 9-424
børn
1 Jørgen Herman, 3
værge farbror Niels Hansen i Smidstrup
 
7-76 Skifte 12/12 1722 Mads Torchilsen, x år i Hammer, 200
enke Sidsel Knudsdatter, børn
1 Torchil Madsen, 9
værge farbror Peder Torchilsen i Hammer
 
7-77 Skifte 15/2 1723 Beate Rasmusdatter i Kostræde Køng, 203
afdøde mand Bendt Olufsen, 2-180
1 Hans Bendtsen, gmd i Skovbygårde, 5-14
2 Bent Bendtsen, død, hustru Anne Hemmingsdatter
3 Rasmus Bendtsen, hos sin far
4 Maren Bendtsdatter, død, børn 3 sønner og 1 datter
a Christian Nielsen, tjenende færgemanden i Vordingborg?
b Lars Nielsen i Kostræde
c Michel Nielsen, hos som moster = Peder Nielsen
5 Lucie Bendtsdatter = Hans Pedersen i Lundby
6 Karen Bendtsdatter = Knud Hansen i Ammendrup
7 Elisabeth Bendtsdatter = Peder Nielsen
8 Lisbeth Bendtsdatter, død, 3 sønner = Anders Hansen i Sallerup
a Jens Andersen
b Hans Andersen
c Poul Andersen
enkemand Rasmus Nielsen
 
7-78 Skifte 15/2 1723 Jens Hansen Tærsker, hmd i Køng, 206
enke Barbara Jensdatter, børn
1 Hans Jensen, 20
2 Per Jensen
3 Lars Jensen, 11
4 Kirsten Jensdatter, 17
 
7-79 Skifte 26/2 1723 Espen Peitersen, rytterbonde i Kalvehave, 207
1. kone Karen Olsdatter, 6-144
1 Jens Espensen, 30, matros
2 Peiter Espensen, 22, tjenende i Hulemose Mølle
3 Hans Espensen, 10
4 Kirsten Espensdatter = Jens? Pedersen Jyde i Kastrup
5 Mette Espensdatter, 16
2. enke Giertrud Olsdatter, lavværge, trolovede fæstemand Nicolaj Gabrielsen
6 Karen Espensdatter, ½
 
7-80 Skifte 5/5 1723 Jeppe Jensen, x år skovfoged og rytterbonde i Balle, Kalvehave, 213
enke Ellen Rasmusdatter, børn
1 Ole Ibsen, 16 også kaldet Ole Jeppesen
2 Kirsten Ibsdatter, del 2, 195 = Jens Rasmussen i Sandvig
3 Bodil Ibsdatter = Ole Hansen på Nyord
 
7-81 Skifte 5/5 1723 Ole Michelsen Købmand, x år i Viemose, Kalvehave, 215
1. kone [Else Povelsdatter, 6-236]
1 Michel Olsen, 28
2 Peder Olsen, 25
3 Maren Olsdatter, 27
2. enke Bodil Rasmusdatter, 7-191, lavværge far Rasmus Olsen Klandt i Kalvehave. Bodil rasmusdatter er kendt, annepedersdatter nr. 30
4 Hans Olsen, 16
5 Niels Olsen, 12
6 Ole Olsen, 8
7 Poul Olsen, 3
8 Maren Olsdatter, 14
 
7-82 Skifte 1723 Maren Hansdatter i Vester Egesborg, 218
enkemand Lars Ingvorsen
søskende
1 Jens Hansen i Nyrup
2 Maren Hansdatter = Hemming Sørensen
brodersøn Hemming Olufsen i Bøgesø
Bodil Pedersdatter = Peder Jensen i Brandslev i Holmegård, datter
a Maren Pedersdatter, 30 år hos faderen
 
7-83 Skifte 8/5 1723 Erich Larsen i Sallerup, Køng, 218
enke Karen Olsdatter, børn
1 Rasmus Erichsen, boende på Svinø
2 Hans Erichsen, 28
3 Lisbeth Erichsdatter = Christen Hansen i Sallerup
 
7-84 Skifte 15/4 1723 Niels Jensen Kiøllebech, hans hustru, x år Hammer Torup, Hammer Sogn, 222
hans død: 8-190
børn
1 Jens Nielsen, 12
2 Niels Nielsen, 9
3 Ole Nielsen, 6
4 Birthe Nielsdatter, 15
5 Bodil Nielsdatter, 11
 
7-85 Skifte 8/5 1723 Anne Hansdatter, 39 år i Stensbjerg, Kastrup, 225
enkemand Niels Hansen
hendes mor Maren Olufsens
 
7-86 Skifte 2/6 1723 Anders Jensen, rytterbonde i Over Vindinge, Sværdborg, 227
familie: 6-151
1. kone Karen Hemmingsdatter, 6-282
2. enke Anne Hansdatter, familie: 2. del, 81
lavværge, trolovede og fæstemand Rasmus Torchildsen
børn
1 Jens Andersen, 5½
2 Karen Andersdatter, 2
værge farbror Frands Jensen i Kostræde
 
7-87 Skifte 2/6 1723 Sidsel Andersdatter i Sværdborg, 231
familie: 5-62
1. mand Hans
1 Anders Hansen i Sallerup
2. mand afgangne Niels Ibsen
2 Peder Nielsen i Kastelev
3 Hans Nielsen, 26, ungkarl, fæster gården
4 Dorthe Nielsdatter = Torchil Hansen i Snertinge
 
7-88 Skifte 17/6 1723 Frands Nielsen Svan, x år i Ørslev, 232
1. kone Johanne Nielsdatter, 6-62
1 Ole Frandsen, 34, boende i Ørslev
2 Niels Frandsen, 23
3 Lisbeth Frandsdatter, 28 = unge Peder Mogensen i Ørslev
2. enke Margrethe Jensdatter
 
7-89 Skifte 5/7 1723 Niels Steffensen, 55 år i Ugledige, Allerslev, 236
enke Anne Nielsdatter, familie: 6-78
børn
1 Steffen Nielsen, 16
2 Niels Nielsen, 13
3 Eschild Nielsen, 10
4 Christen Nielsen, 1/4
5 Anne Cathrine Nielsdatter, 6
 
7-90 Skifte 10/7 1723 Anne Hansdatter, x år i Lundby Torp, 242
1. mand Peder i Lundby Torp
1 Hans Pedersen, 30
2 Lisbeth Pedersdatter = Jens Møller i Lundby
3 Ellen Pedersdatter = Peder Mortensen i Risby
4 Johanne Pedersdatter = Jep Jensen i Ring
2. mand rytterbonde Ole Hemmingsen i Lundby, 7-195
 
7-91 Skifte 12/7 1723 Rasmus Pedersen, x år smed rytterbonde i Grumløse, Udby, 245
1. kone
1 Karen Rasmusdatter = Rasmus Madsen i Faksinge
2 Johanne Rasmusdatter = Lars Larsen, smed i Hammer Torup
2. enke Kirsten Knudsdatter, lavværge bror Hans Knudsen i Ring, familie: 5-110
3 Peder Rasmussen, 24
4 Hans Rasmussen, 22
5 Bodil Rasmusdatter, 17
 
7-92 Skifte 13/7 1723 Niels Jensen, x år rytterbonde i Stensby, Kalvehave, 248
enke Anne Cathrine Pedersdatter
søskende
1 Karen Jensdatter = Jens Hansen i Kalvehave
2 Johanne Jensdatter = Jens Poulsen i Stensby
halvsøskende
3 Peder Olsen, boende i Langebæk
4 Maren Olsdatter, død
a Niels Christensen, boende i Ammendrup
b Anne Christensdatter = ??, i Stensby
 
7-93 Skifte 17/9 1723 Elias Jørgensen, 51 år møller i Tubæk Mølle, Skibinge, 254
enke Ellen Cathrine Rasmusdatter, 8-217
børn
1 Rasmus Eliasen, 21
2 Jens Eliasen, 19
3 Sidse Eliasdatter, 23
 
7-94 Skifte 4/11 1723 Andreas Hansen hustru i Nørre Mern, Mern, 257
1. mand Peder
1 Bodil Pedersdatter, 22
2 enkemand Andreas Hansen
 
7-95 Skifte 5/11 1723 Hans Svan, 53 år i hus i Tjørnehoved, Allerslev, 260
enke Marie Jensdatter, værge Niels Jensen i Kragevig
1 Christen Hansen, 23
2 Jens Hansen, 15
3 Helvig Hansdatter, 18
4 Maren Hansdatter, 9
 
7-96 Skifte 5/11 1723 Thomas Rasmussen, 26 år? hmd Tjørnehoved, Allerslev, 261
enke Sidsel Madsdatter, ingen livsarvinger
hans moder Mette Thomasdatter
søskende
1 Poul Rasmussen i Nebølle
 
7-97 Skifte 5/11 1723 hustru [Maren Povelsdatter], x år i Tjørnehoved, Allerslev, 263
enkemand Jens Hansen Krog, 5-153, død: 7-136
børn
1 Niels Jensen, 3
2 Lars Jensen, ½
værge Jens Rasmussen i Tjørnehoved
 
7-98 Skifte 8/11 1723 Søren Mortensen, 48 år rytterbonde Snesere, 265
1. kone
1 Jens Sørensen, 13
2. enke Dorothea Larsdatter
 
7-99 Skifte 9/11 1723 Christen Hansen Rytterbonde Nestelsø, 267
enke Bodil Mortensdatter, 7-159
børn
1 Hans Christensen, 18
2 Morten Christensen, 14
3 Niels Christensen, 7
4 Maren Christensdatter, 10
5 Marie Christensdatter, 2½
værge farbror Jørgen Hansen i Næstelsø
 
7-100 Skifte 9/11 1723 Jep Larsen, rytterbonde, Næstelsø, 272
enke Inger Jensdatter, lavværge hendes søn Ole Pedersen, afled med hendes 1. salige mand
børn
1 Carl Jepsen, 19
2 Anne Ibsdatter, 20
3 Mette Ibsdatter, 16
 
7-101 Skifte 12/11 1723 Knud Hansen, x år rytterbonde Lundby, 275
1. kone Johanne Hansdatter, 6-140
1 Niels Knudsen, boende i Nebølle Torp
2 Hans Knudsen, boende i Lundby Torp
2. enke Ellen Hansdatter, lavværge bror Niels Hansen i Præstø
3 Hans Knudsen, 10
4 Johanne Knudsdatter, 5
 
7-102 Skifte 19/11 1723 Christen Ingvorsen hmd hustru, x år, Bakkebølle, Vordingborg Land, 279
familie: 1-115
[Christen Ingvorsen troloves 2/10 1723 i Bakkebølle med Anna Nielsdatter]
børn
1 Anne Christensdatter, 6
 
7-103 Skifte 4/2 1724 Jens Boesen hustru i Sallerup, Køng Sogn, 281
1. mand Claus
1 Mette Clausdatter = Hans Hansen i Sallerup
2 Kirsten Clausdatter, 21
2. mand Jens Boesen
3 Lucie Jensdatter, 2. del, 102 = Eiler Pedersen i Sallerup
 
7-104 Skifte 1/2 1724 Jens Andreasens hustru i Kostræde, Køng Sogn, 286
1. mand [Peder Christensen]
1 Eva Pedersdatter, 27
2 Karen Pedersdatter, 24
2. enkemand Jens Andreasen
3 Peder Jensen, 16
4 Anne Jensdatter
5 Malene Jensdatter
værge for de 2 første døtre farbror Niels Christensen i Køng
 
7-105 Skifte 4/2 1724 Peder Povelsen, rytterbonde Badebygård, Mern, 291
enke Maren Hansdatter, lavværge Hans Hansen Lerche i Høvdinghus
børn
1 Christopher Pedersen, 23
2 Poul Pedersen 20, 10-3
3 Hans Pedersen, 16
4 Ellen Pedersdatter, 14
5 Anne Pedersdatter, 12
6 Kirsten Pedersdatter, 10
 
7-106 Skifte 5/1 1724 Christian Hansen møller i Sageby Mølle, Mern, 294
enke Anne Pedersdatter Busch, børn
1 Jens Christiansen, 17
2 Ingeborg Christiansdatter = Hans Hansen Krog i Ornebjerg, 8-214
3 Margrethe Sophie Christiansdatter = Jens Clausen, tjenende på Holmen i København
4 Peder Christiansen, 11
 
7-107 Skifte 5/2 1723 Elisabeth Laursdatter, x år i Kalvehave, 300
familie: 7-142
enkemand Hans Pedersen, børn
1 Lars Hansen, 2
2 Maren Hansdatter, 6 uger
 
7-108 Skifte 7/2 1724 Niels Hemmingsens hustru, 34 år i Risby, Bårse, 302
1. mand Ole
1 Niels Olsen, 8
2 Valborg Olsdatter, 5
2. enkemand Niels Hemmingsen, 10-5
3 Hemming Nielsen, 2
 
7-109 Skifte 7/2 1724 Peder Jensen, 64 år rytterbonde Risby, Bårse, 307
1. kone Mette Pedersdatter, 2-27
x. enke Ellen Hansdatter, lavværge Torchil Jensen i Ring, afdødes bror
børn
1 Niels Pedersen, 28
2 Knud Pedersen, 30
3 Jens Pedersen
4 Sidsel Pedersdatter, 12
 
7-111 Skifte 8/2 1724 hustru, 57 år i Bårse, 311
enkemand Sier Pedersen, 8-159
børn
1 Ole Siersen, 16, 9-417
2 Karen Siersdatter, 12
3 Malene Siersdatter, 7
4 Maren Siersdatter = Rasmus Larsen, soldat
værge Christen Christophersen i Risby = afdødes søster
 
7-112 Skifte 8/2 1724 Ole Nielsen Vild, 51 år rytterbonde Snesere, 314
enke Inger Hansdatter, børn
1 Peder Olsen Vild, 22
2 Benjamin Olsen Vild, 9
 
7-113 Skifte 9/2 1724 Hans Hansen, x år rytterbonde Ring, Hammer Sogn, 318
1. kone Anne Hansdatter, 6-229
1 Knud Hansen, 19
2 Ole Hansen, 14
3 Jens Hansen, 12
4 Karen Hansdatter, 13
2. enke Bodil Hansdatter, 8-179
lavværge, trolovede fæstemand Hemming Rasmussen
5 Hans Hansen, 7
6 Anne Hansdatter, 6
 
7-114 Skifte 12/2 1724 Peder Jensen rytterbonde, enkemand Hastrup, Beldringe, 322
afdød kone Karen Olsdatter, 7-13
1 Jens Pedersen, 40
2 Hans Pedersen, 26, de fæster hver en halvdel af gården
3 Sidsel Pedersdatter = Laurs Ibsen i Bårse
 
7-115 Skifte 7/4 1724 Jacob Simonsen, hmd i Stårby, Øster Egesborg, 327
enke ?, lavværge trolovede, fæstemand Hans Hemmingsen
søster Kirsten Simonsdatter, tjenende i ?
søsterdatter Ingeborg Nielsdatter, 9
 
7-116 Skifte 8/4 1724 Niels Jensen, x år skovfoged og rytterbonde i Hunstrup, Hammer, 330
enke Johanne Larsdatter, 8-3
børn
1 Margrethe Nielsdatter, 11
2 Jens Nielsen, 5
3 Mette Nielsdatter, 2
 
7-117 Skifte 8/4 1724 Peder Nielsens hustru i Hemmestrup, Everdrup, 333
1. mand Ole
1 Anders Olsen, 20
2 Hans Olsen, 18
3 Christen Olsen, 16
2. enkemanden Peder Nielsen
4 Ole Pedersen, 10
 
7-118 Skifte 11/4 1724 Ole Hansen Boesen, x år i Ørslev, 337
1. kone Karen Jensdatter, 6-32
1 Hans Olsen, hmd i Stavreby
2 Peder Olsen, tjenende i Lekkende
3 Kirsten Olsdatter = Peder Skrædder i Ørslev
4 Maren Olsdatter = Jens Madsen i Skallerup
5 Karen Olsdatter
2. enke Maren Hendrichsdatter
6 Karen Olsdatter, 17
7 Niels Olsen, 12
8 Anne Olsdatter, 10
9 Hendrich Olsen, 8
10 Maren Olsdatter, 7
11 Knud Olsen, 6
12 Hans Olsen, 4
13 Dorthe Olsdatter, 13 uger
 
7-119 Skifte 1/5 1724 Hemming Laursen, 52 år hmd, skrædder Stuby, Kastrup, 341
1. kone Lisbeth Pedersdatter, 6-173
1 Niels Hemmingsen, 26
2 Peder Hemmingsen, 22
3 Lars Hemmingsen, 14
4 Else Hemmingsdatter = Poul Pedersen i Kastrup
2. enke Ellen Christensdatter
5 Lisbeth Hemmingsdatter, 10
6 Anne Hemmingsdatter, 5
 
7-120 Skifte 1/5 1724 Hans Jacobsen væver og hmd, Køng, 344
enke Anne Pedersdatter, lavværge hendes datter datters mand Peder Christensen, hmd i Køng
arvinger, mandens søsters børn
1 Karen Olsdatter = Lars Ibsen, hmd i Sallerup
2 Ellen Olsdatter = Ebbe Jensen i Skibinge
3 Jacob Olsen i Skibinge
 
7-121 Skifte 2/5 1724 Anders Jørgensen, x år smed Snesere, 347
enke Maren Olsdatter, børn
1 Ole Andersen, smed i Brøderup
2 Mette Andersdatter, 21
3 Ellen Andersdatter, 18
4 Bodil Andersdatter, 15
5 Maren Andersdatter, 3
 
7-122 Skifte 3/5 1724 Hans Hendrichen, 41 år? smed i Kragevig, Allerslev, 350
enke Karen Jensdatter, lavværge stedfar Niels Jensen i Kragevig
børn
1 Jens Hansen, 8
2 Mathias Hansen, 4
3 Anne Marie Hansdatter, 9
 
7-123 Skifte 12/6 1724 Jacob Pedersens hustru Øster Egesborg, 356
enkemand Jacob Pedersen, børn
1 Hans Jacobsen, 3½
2 Peder Jacobsen, 3/4
værge kones far Ole Gregoriusen i Skuderup
 
7-124 Skifte 12/6 1724 Kirsten Sørensdatter, enke i Tolstrup, Øster Egesborg, 359
afgangne mand Hans Olsen, børn
1 Ole Hansen, 40, har gården i fæste for hans mor Maren Hansdatter, som har været enke i 14 år, efter hende afdøde mand Claus Madsen i Røstofte
2 Bodil Hansdatter = Gregorius Hansen i Tolstrup
3 Cathrine Hansdatter, 11-224 = Niels Pedersen
4 Anne Hansdatter, 30, for broderen Ole Hansen
 
7-125 Skifte 13/6 1724 Peder Olsen hmd i Viemose, Kalvehave, 363
1. kone
1 Christopher Pedersen, hmd i Viemose
2. enke Maren Madsdatter, lavværge trolovede fæstemand Hans Hendrichsen, 2. del, 234
2 Kirsten Pedersdatter, 12
 
7-126 Skifte 14/6 1724 Peder Poulsen i Blangslev, Hammer, 365
enke Kirsten Jacobsdatter, barn
1 Maren Pedersdatter, 3
værge Peder Laursen i Lov = Maren Poulsdatter, mandens søster
 
7-127 Skifte 14/6 1724 Poul Hansen Hyre Rytterbonde i Blangslev, Hammer, 368
enke Bodil Nielsdatter, lavværge svogeren Peder Laursen i Lov
arvinger
1 Peder Laursens kone Maren Poulsdatter i Lov
2 søns datter Maren Pedersdatter
 
7-128 Skifte 16/6 1724 Maren Sørensdatter, 78 år i Ornebjerg, Kastrup, 370
1 søn Jep Rasmussen, som boede og døde i Stubbekøbing, 3 døtre
a Anne Cathrine Jeppesdatter = Jørgen Frin, rytter ved Scharcks Regiment
b Lucie Jeppesdatter, tjenende Madame Jeppesen i Stubbekøbing
c Maren Jeppesdatter, værende for sin mor Cathrine
d Rasmus Jeppesen, 24, rejst til Vestindien
2 Maren Rasmusdatter, død = Hans Jensen Krog, skovfoged i Ornebjerg
a Rasmus Hansen, 26 i Nygårds Mølle ved Vordingborg
b Bodil Hansdatter, hos Hans Krog
c Cathrine Hansdatter, hos broderen Rasmus Hansen
afg. mand Ole Nielsen
 
7-129 Skifte 28/7 1724 Jacob Jørgensen Piil, x år i Bakkebølle Vordingborg Land, 376
1. kone Maren Bertelsdatter, 6-65
1 Jørgen Jacobsen, dragon
2. enke Karen Pedersdatter, familie: 6-98
lavværge bror Ole Pedersen Kimmer i Bakkebølle
2 Peder Jacobsen, 12
3 Morten Jacobsen, 10
værge farbror Morten Jørgensen i Bakkebølle
 
7-130 Skifte 2/8 1724 Rasmus Jørgensen, x år rytterbonde i Ørslev, 380
enke Martha Nielsdatter, børn
1 Jørgen Rasmussen, 16
2 Maren Rasmusdatter, 14
3 Anne Rasmusdatter, 13
værge farbror Jens Mortensen
 
7-131 Skifte 9/8 1724 hmd Anders Jensen og hans hustru Abelone Hansdatter i Køng, 582
afgangne mand hmd Anders Jensen, børn
1 Anne Andersdatter = Niels Rasmussen, hmd i Køng
2 Karen Andersdatter, 25
3 Dorothea Andersdatter, 19
4 Jens Andersen, 24
5 Christen Andersen, 15
6 Malene Andersdatter, 3
værge farbror Esben Jensen i Køng
 
7-132 a Skifte 9/9 1724 Anne Nielsdatter, x år i Udby, 386
1. mand Ole
1 Margrethe Olsdatter = Hendrich Mortensen, smed i Udby, 7-20
2 Dorthe Olsdatter = Peder Olsen, som er bortrømt
2. enkemand rytterbonde Christopher Olsen, 2. del, 223
3 Ole Christophersen, 13
 
7-132 b Skifte 16/9 1724 Maren Hansdatter, x år i Bakkebølle, Vordingborg Land, 391
enkemand rytterbonde Lars Peitersen, børn
1 Peiter Larsen, boende i Bakkebølle
2 Jens Larsen, 17
3 Rasmus Larsen, 11
4 Mette Larsdatter = Hemming Poulsen i Skuderup, 7-137
5 Birthe Larsdatter, død, 7-21 = Hans Christensen i Bakkebølle
a Christian Hansen, 6
 
7-133 Skifte 26/9 1724 Jacob Larsen Hass rytterbonde i Fæby, Ørslev, 395
1. kone Bodil Jensdatter, 4-193
1 Jens Jacobsen, i Nørre Mern
2 Peder Jacobsen, som havde den halve gård i fæste
2. enke Karen Pedersdatter
 
7-134 Skifte 16/10 1724 Ellen Olsdatter, x år i Endegårde, Skibinge, 399
enkemand Anders Gustavsen, 1. kone Karen Jensdatter, 6-245
børn
1 Kirsten Andersdatter, 7
2 Peiter Andersen, 6
3 Jørgen Andersen, 3
 
7-135 Skifte 16/10 1724 Maren Gregersdatter i Smidstrup, Jungshoved, 400
enkemand Niels Rasmussen, børn
1 Karen Nielsdatter, 15
2 Anne Nielsdatter, 13
 
7-136 Skifte 17/10 1724 Jens Hansen Krog, x år rytterbonde Tjørnehoved, Allerslev, 402
1. kone Karen Laursdatter, 5-153
3 Karen Jensdatter, 17
4 Mette Jensdatter, 16
2. kone Maren Povelsdatter, 7-97
1 Niels Jensen, 4
2 Lars Jensen, 1½
værge farbror Gabriel Hansen Krog i Ambæk
3. enke Maren Hemmingsdatter, lavværge trolovede, fæstemand Niels Hansen (død 1731)
 
7-137 Skifte 8/11 1724 Anders Hemmingsen, rytterbonde Skuderup Øster Egesborg, 405
enke Mette Larsdatter: familie: 7-132 b
lavværge, trolovede fæstemand Hemming Poulsen
børn
1 Christen Andersen, ½
2 Birthe Andersdatter, 7
 
7-138 Skifte 25/11 1724 Peder Mortensen, x år rytterbonde Lundby Torp, Lundby, 408
enke Tore Olufsdatter, lavværge stedfar Hemming Rasmussen i Egeby? Torp
børn
1 Lene Pedersdatter, 1
 
7-139 Skifte 1724 Maren Christensdatter i Køng, 413
afgangne mand Jørgen Hemmingsen
hun boede hos sønnen Anders Jørgensen
børn
1 Jens Jørgensen i Sværdborg
2 Peder Jørgensen i Køng
3 Anders Jørgensen i Køng
4 Kirsten Christensdatter = Jens Laursen i Kostræde
5 tilstede Jørgen Hemmingsen i Sværdborg for sin salige hustru Inger
 
7-140 Skifte 15/12 1724 Inger Mortensdatter, x år i Langebæk Mølle, Kalvehave, 414
enkemand hovbonde Henrich Cronberg, børn
1 Johan Casper Henrichsen, 21
2 Henrich Henrichsen, 14
3 Hans Jørgen Henrichsen, 7
4 Martinus Henrichsen, 3
5 Cathrine Giertrud Henrichsdatter, 19
6 Anne Elisabeth Henrichsdatter, 16
7 Mette Christine Henrichsdatter, 5
 
7-141 Skifte 15/12 1724 Jørgen Nielsen, x år i Langebæk, Kalvehave, 419
enke Voldborg Mathiasdatter
arvinger Ole Mathiasens børn
 
7-142 Skifte 16/12 1724 Ellen Pedersdatter, x år i Ellebrudgård, Kalvehave, 421
enkemand rytterbonde Lars Hansen løber, 2- del, skifte 265
børn
1 Claus Larsen, 22
2 Jørgen Larsen, 13
3 Elias Larsen, 10
4 Peder Larsen, 9
5 Hans Larsen, ½
6 Agnethe Larsdatter = Lars Pedersen i Stensby
7 Maren Larsdatter, 20
8 Birthe Larsdatter, 19
9 Bodil Larsdatter, 13
10 Elisabeth Larsdatter, død, 7-107 = Hans Pedersen i Kalvehave, 2 børn
a Lars Hansen, 2
b Maren Hansdatter, 1
værge Søren Hansen i Røsbjerggård
 
7-143 Skifte 16/12 1724 Christopher Pedersen, smed x år i Kalvehave, 424
enke Maren Frandsdatter
hans søskende
1 Jens N, hans halvbror
2 Svend Pedersen i Keldby
3 Inger Pedersdatter = Rasmus Hansen i Keldbylille på Møn
4 Sidsel Pedersdatter = rytter af Kørbitz regiment
5 Karen Pedersdatter, uvidende om, hvor hun er
datadrys: trolovet 5 p trin 1702 trolovet Christen Pedersen af Stege og Maren Frandsdatter af Kalvehave
 
7-144 Skifte 19/12 1724 Helvig Jensdatter i Mern, 426
1. mand Hemming Pedersen, 6-210
1 Peder Hemmingsen, 16
2 Søren Hemmingsen, 11
2. mand Casper Brandt, 7-36
3 Christen Caspersen, 5
3. enkemandmand rytterbonde Hans Laursen Stæhr
4 Kirsten Hansdatter, 3
 
7-145 Skifte 20/12 1724 Margrethe Ibsdatter i Sværdborg, 433
enkemand rytterbonde Anders Christensen, børn
1 Hans Andersen, 9
2 Anders Andersen, 4
3 Anne Andersdatter, 6
værge morfar Jep Hansen i Stavreby
 
7-146 Skifte 20/12 1724 Hans Hemmingsen, rytterbonde i Snertinge Sværdborg, 439
enke Karen Nielsdatter, 8-119
børn
1 Ole Hansen, 12
2 Bodil Hansdatter, 8
3 Johanne Hansdatter, 5
 
7-147 Skifte 16/1 1725 Peder Mortensen, 34 år rytterbonde i Baarse, 442
enke Ingeborg Nielsdatter, 11-23
lavværge far Niels Laursen, i Hammer Torup
børn
1 Christopher Pedersen, 5
2 Erich Pedersen, 2
 
7-148 Skifte 17/1 1725 Ellen Ottesdatter i Dyrlev, Beldringe, 447
afgangne mand rytterbonde Bent Hansen, ingen børn
søskende, 5-42
1 Jacob Ottesen, 40, tjenende i Udby
2 Peiter Ottesen, 36
3 Elisabeth Ottesdatter, 31 = Povel Christophersen, pottemager i Næstved
4 Anne Ottesdatter, 32, tjenende for søsteren Lisbeth
 
7-149 Skifte 1725 Hermand Pedersen, rytterbonde Stavreby, Jungshoved, 450
enke Kirsten Nielsdatter, børn
1 Jens Hermandsen, boende i Stavreby
2 Peder Hermandsen, Stavreby
3 Anne Hermandsdatter = Peder Jensen, hmd i Endegårde
4 Lisbeth Hermandsdatter = Peder Hansen i Ambæk
5 Maren Hermandsdatter, 30
6 Karen Hermandsdatter, tjenende i Smidstrup
7 Johanne Hermandsdatter, 21
8 Birthe Hermandsdatter = Peder Andersen, som fæster gården
 
7-150 Skifte 28/4 1725 Hans Jensen, 52 år skovfoged og rytterbonde, Stensbjerg Kastrup, 452
enke Maren Hansdatter, lavværge, trolovede fæstemand Hans Andersen Broch
børn
1 Jens Hansen, 13
2 Mads Hansen, 10
3 Sidsel Hansdatter, 8
værge farbror Torchil Jensen i Ring
 
7-151 Skifte 25/4 1725 Sidsel Pedersdatter Keis, 60 år i Stensbjerg, Kastrup, 459
enkemand Rasmus Sørensen
konens søskende
1 Mads Pedersen, i Vordingborg
2 Maren Pedersdatter, død
a Anne Hansdatter = Peder Hansen inderste i Risby
 
7-152 Skifte 28/4 1725 Maren Nielsdatter, 54 år i Stuby, Kastrup, 461
1. mand Morten
1 Søren Mortensen, 25, tjenende i Kastrup
2 Peder Mortensen, 15
3 Hans Mortensen, 12
4 Vincent Mortensen, 10
5 Jens Mortensen, 4
6 Kirsten Mortensdatter, 27 = Christian Gregersen i Neder Vindinge
7 Maren Mortensdatter, 21
8 Anne Mortensdatter, 18
9 Lisbeth Mortensdatter, 7
2. enkemand rytterbonde Hans Pedersen
 
7-153 Skifte 16/6 1725 Inger Sørensdatter i Røstofte, Øster Egesborg, 464
enkemand Jens Christensen, ingen livsarvinger
arvinger
1 Ole Laursen, hmd i Faksinge = Mette Sørensdatter
2 Hans Laursen, hmd i Grumløse = Kirsten Sørensdatter
3 Karen Sørensdatter
4 Birthe Sørensdatter
5 Michel Sørensen
6 Morten Sørensen
 
7-154 Skifte 16/6 1725 Karen Laursdatter i Bårse, 466
enkemand rytterbonde Mads Jensen Bryde, familie: 1-95
børn
1 Jens Madsen i Kirke Helsinge på Jægermester Barennevitzes Gods
2 Niels Madsen i Bårse, 9-333
3 Laurs Madsen, 30 i København
4 Hans Madsen, 27
5 Jacob Madsen, 24
6 Anne Madsdatter = Peder Pedersen i Smidstrup
7 Lisbeth Madsdatter = Niels Hemmingsen i Risby
 
7-155 Skifte 18/6 1725 Niels Olsen, rytterbonde Stavreby, Jungshoved, 470
enke Anne Nielsdatter, forlovede, fæstemand Ole Andersen
børn
1 Peder Nielsen, 3
2 Birthe Nielsdatter, 5
værge farbror Jens Olsen
 
7-156 Skifte 18/6 1725 Bodil Nielsdatter i Stavreby, Jungshoved, 472
enkemand rytterbonde Niels Rasmussen, børn
1 Rasmus Nielsen, 2
2 Ellen Nielsdatter, 9 uger
 
7-157 Skifte 18/6 1725 Valdborg Olsdatter i Stavreby, Jungshoved, 476
enkemand hmd Peder Pedersen, børn
1 Peder Pedersen, 10
2 Hans Pedersen, 9
3 Karen Pedersdatter, 6
4 Ole Pedersen, 4
5 Søren Pedersen
værge Laurs Pedersen i Stavreby
 
7-158 Skifte 19/6 1725 Rasmus Hemmingsen rytterbonde Stavreby Jungshoved, 477
enke Kirsten Laursdatter, lavværge, forlovede fæstemand Peder Nielsen
børn
1 Niels Rasmussen, 9
2 Poul Rasmussen, 7
3 Hemming Rasmussen, 4
4 Karen Rasmusdatter, 20 uger
værge morfar Laurs Nielsen i Ambæk
 
7-159 Skifte 17/7 1725 Bodil Mortensdatter i Næstelsø, 480
1. mand Christen Hansen, 7-99
1 Hans Christensen, 20
2 Morten Christensen, 16
3 Niels Christensen, 7
4 Maren Christensdatter, 12
5 Marie Christensdatter, 4½
6 Christen Christensen, 1½ (ikke i stifte efter 1. mand, men kan være født senere)
2. enkemand rytterbonde Laurs Hemmingsen
 
7-160 Skifte 19/7 1725 Peder Jensen Øster, rytterbonde Stavreby, Jungshoved, 486
enke Birthe Jensdatter, lavværge, trolovede fæstemand Jens Pedersen Øster, 8-290
børn
1 Kirsten Pedersdatter, 5
2 Jens Pedersen, 2
 
7-161 Skifte 19/6 1725 Peder Nielsen, gmd i Bønsvig, Jungshoved, 490
1. kone Birthe Olufsdatter, 7-5
1 Inger Pedersdatter, 7
2. enke Ellen Olsdatter, lavværge, trolovede fæstemand Boe Hansen
2 Anne Pedersdatter, 3
værge farbror Rasmus Hansen i Stavreby
 
7-162 Skifte 26/5 1725 Ingeborg Hansdatter i Blangslev, Mogenstrup Sogn, 493
enkemand rytterbonde Rasmus Rasmussen, ingen livsarvinger
søskende
1 Maren Hansdatter, enke = Jep Ibsen i Snertinge
 
7-163 Skifte 31/8 1725 Karen Knudsdatter i Sageby, Mern, 494
enkemand Rasmus Poulsen, børn
1 Kirsten Rasmusdatter = Jens Pedersen, boende hos enkemanden
2 Margrethe Rasmusdatter, 14
 
7-164 Skifte 30/8 1725 Kirsten Laursdatter i Kindvig, Mern, 497
familie: 6-21
enkemand rytterbonde Lars Poulsen, børn
1 Anne Larsdatter, 20
2 Ludcia Larsdatter, 17
3 Maren Larsdatter, 14
værge farbror Rasmus Poulsen i Sageby
 
7-165 Skifte 2/10 1725 Rasmus Olsen Klandt, x år rytterbonde Kalvehave, 499, opslag 503
familie: 0-23
1. kone
1 Bodil Rasmusdatter = Peder Pedersen i Viemose, 9-391, kendt
2 Anne Rasmusdatter = Laurs væver i Kalvehave
3 Kirsten Rasmusdatter = Jens Larsen Skinder i Viemose
2. enke Bodil Nielsdatter, 2. del, 265
4 Christopher Rasmussen Klandt i fæste på faderens gård, 10-10
5 Ole Rasmussen i Ørslev
6 Lars Rasmussen i Kalvehave, 9-195
7 Maren Rasmusdatter = Mads Jensen i Viemose
 
7-166 Skifte 3/10 1725 Hans Jacobsen, rytterbonde Kalvehave, 502
kirkebog: druknede 5/3 og blev først fundet 20, dennes, begr. palme søndag
enke Anne Hansdatter, børn
1 Jacob Hansen, 19
2 Rasmus Hansen, 13
3 Birthe Hansdatter, 12
4 Maren Hansdatter, 9
værge farbror Henrich Philipsen i Viemose
 
7-167 Skifte 3/10 1725 Hans Laursen, x år rytterbonde Kalvehave, 505
enke Maren Rasmusdatter, børn
1 Anne Hansdatter = dragon Rasmus Nielsen
2 Jens Hansen, 20
3 Rasmus Hansen, 16
4 Karen Hansdatter, 30
 
7-168 Skifte 3/10 1725 Maren Rasmusdatter, x år i Viemose, Kalvehave, 509
enkemand hmd Peiter Tobiasen, familie: 4-243
børn
1 Tobias Peitersen, dragon, 29
2 Hans Peitersen, 26
3 Kirsten Peitersdatter, 23
4 Karen Peitersdatter, 10-379
5 Mette Peitersdatter, 16
 
7-169 Skifte 5/10 1725 Anne Rasmusdatter i Vester Egesborg, 510
enkemand rytterbonde Jens Rasmussen, børn
1 Bodil Jensdatter, 6
2 Rasmus Jensen, 3
3 Anne Jensdatter, 3/4
værge Jacob Pedersen i Vester Egesborg
 
7-170 Skifte 5/10 1725 Hemming Hansen Hammer, rytterbonde i Vester Egesborg, 509
enke Kirsten Jensdatter, lavværge bror Rasmus Jensen i Ring
børn
1 Jens Hemmingsen, 22
2 Hans Hemmingsen, 19
værge farbror Niels Hansen i Vester Egesborg
 
7-171 Skifte 5/10 1725 Niels Grif, Vester Egesborg, 515
enke Maren Rasmusdatter, børn
1 Ingvor Nielsen, 32
2 Bodil Nielsdatter, 30 = Hans Hemmingsen, hmd i Vester Egesborg
3 Anne Nielsdatter, 24
 
7-172 Skifte 6/10 1725 Peder Hansen, x år skrædder i Ring, Hammer, 516
enke Mette Clausdatter, børn
1 Erich Pedersen, hmd i Ring
2 Torchil Pedersen, boende i Neder Vindinge
3 Ellen Pedersdatter = Jens Olsen, hmd i
4 Maren Pedersdatter = Anders Laursen i Sønder Vindinge
5 Mette Pedersdatter = Rasmus Jensen, dragon
6 Else Pedersdatter = Peder Rasmussen, gmd i Ring
 
7-173 Skifte 6/10 1725 Peder Pedersen, x år rytterbonde Ring, Hammer, 517
enke Anne Rasmusdatter, børn
1 Taurer?? Pedersen i Ring
2 Rasmus Pedersen, boende i St. Røttinge
3 Peder Pedersen, som fæster gården
4 Johanne Pedersdatter = Bendt Jensen i Blangslev
 
7-174 Skifte 6/10 1725 [Anne Olsdatter] i Lundby, 519
enkemand hmd Rasmus Pedersen, 2-del, 1
børn
1 Ole Rasmussen, 18
2 Niels Rasmussen, 16
3 Anne Cathrine Rasmusdatter, 24
4 Elisabeth Rasmusdatter, 12
5 Birthe Rasmusdatter, 6
 
7-175 Skifte 8/10 1725 Jørgen Clausen Kirchman, x år rytterbonde i Stensby Mølle, Kalvehave, 521
enke Else Margrethe Jørgensdatter Cronborg, lavværge, forlovede Hans Jacobsen Godt
børn
1 Jørgen Jørgensen Kirchmand, 8
2 Anne Marie Jørgensdatter Kirchman, 9
værge Birkefoged og tolder i Præstø velerværdige Hans Kirchman i Vordingborg og Peder Kirchmand i Ammendrup
 
7-176 Skifte 8/10 1725 Peders Andersens hustru [Anne Nielsdatter] i Stenstrup, Jungshoved Sogn, 523
enkemand Peder Andersen, børn
1 Niels Pedersen, 1
2 Kirsten Pedersdatter, 12
3 Bodil Pedersdatter, 10
4 Maren Pedersdatter, 7
5 Karen Pedersdatter, 4
 
7-177 Skifte 9/10 1725 Jeppe Hansen rytterbonde Snesere, 526
kirkebog: Jeppe Hansens enke, begr. 9/7 1725, 63 år
enke Ellen Hansdatter, børn
1 Peder Ibsen, i Hunstrup, Hammer
2 Jens Ibsen, 25
3 Hans Ibsen, 23
4 Gyde Ibsdatter = Peder Andersen i Åside, 9-369
5 Ellen Ibsdatter, 20
6 Maren Ibsdatter, 18
7 Kirsten Ibsdatter, 15
8 Anne Ibsdatter, 13
 
7-178 Skifte 9/10 1725 Laurs Christensen, 84 år rytterbonde Snesere, 531
børn
1 Christen Laursen
2 Jens Laursen, 25, begge sønner har holdt gården sammen med faderen
3 Maren Laursdatter = Niels Giertsen i Snesere, 1. kone Karen Hansdatter, 6-257
4 Else Laursdatter = Eiler Andersen, ibid
 
7-178 Skifte 10/10 1725 Margrethe Nielsdatter, 59 år i St. Røttinge, Snesere, 532
enkemand rytterbonde Hemming Olsen, børn
1 Ole Hemmingsen, på halvgård i Smidstrup
2 Hans Hemmingsen i St. Røttinge
3 Niels Hemmingsen, 21, hjemme
4 Jens Hemmingsen, 15
5 Sidsel Hemmingsdatter, 23
 
7-179 Skifte 10/10 1725 Knud Pedersen, x år rytterbonde Lundby, 536
enke Thora Olsdatter, lavværge fæstemand Morten Nielsen, som får gården i fæste
hans mor Peder Jensens enke i Risby
søskende, begge hos moderen
1 Niels Pedersen
2 Jens Pedersen
 
7-180 Skifte 12/10 1725 Niels Pedersen, 34 år i Kastrup, 538
enke Johanne Jensdatter, lavværge trolovede fæstemand Simon Laursen
barn
1 Jens Nielsen, 2
værge farbror Ole Pedersen i Bakkebølle
 
7-181 Skifte 12/10 1725 Ole Madsen, 57 år rytterbonde, Neder Vindinge Kastrup, 542
enke Anne Sørensdatter, børn
1 Søren Olsen, 12
2 Hans Olsen, 10
3 Maren Olsdatter = Jørgen Skiøtt, rytter ved regiment...
4 Mette Olsdatter = Anders Jensen i Kastrup
5 Karen Olsdatter, 25
6 Birthe Olsdatter, 19
7 Johanne Olsdatter, 14
 
7-182 Skifte 12/10 1725 Niels Jørgensen rytterbonde, Køng, 545
familie: 8-22
enke Johanne Andersdatter, lavværge trolovede fæstemand Peder Ingvorsen
børn
1 Anders Nielsen, 12
2 Ellen Nielsdatter, 15
 
7-183 Skifte 13/10 1725 Karen Christensdatter i Sallerup, Køng Sogn, 549
enkemand Diderich Christophersen
arvinger
1 Christen Christensen i Kongsted
2 Eiler Christensen, ibid
3 Kirsten Christensdatter = Niels Pedersen?, hmd i Sallerup
 
7-184 Skifte 15/10 1725 Jeppe Pedersen Nygaard, x år rytterbonde i Bakkebølle, Vordingborg Land, 551
1. kone Anne Pedersdatter Børring, 4-103
2. enke Maren Laursdatter, børn
1 Peder Jeppesen, gmd i Skuderup
2 Laurs Jeppesen, 28, får gården i fæste
3 Jens Jeppesen, 24 tjenende i Stavreby Mølle
4 Maren Jeppesdatter, 18
5 Karen Jeppesdatter, 15
 
7-185 Skifte 16/10 1725 Karen Rasmusdatter, x år i Kalvehave, 554, opslag 559
1. mand Ole Rasmussen Klandt, hans 1. kone Bodil Olufsdatter, 2-2
1 Peder Olsen Klandt, boende i Kalvehave, 8-31
2 Sidsel Olsdatter = Hendrik Olsen i Bøgesø
3 Malene Olsdatter = Hans Jensen på Langø, kendt, sen annepedersdatters aner, 42b, 7
2. enkemand rytterbonde Børge Rasmussen Stær, 2. del, 168
 
7-186 Skifte 16/10 1725 Statius Helm, x år i Kalvehave, 560
enke Karen Jensdatter, ingen livsarvinger
søster
1 Lisbeth Ibsdatter = Rasmus Hemmingsen i Kalvehave
 
7-187 Skifte 17/10 1725 Katrine Hendrichsdatter, x år i Grumløse, Udby, 563
enkemand rytterbonde Jørgen Sørensen, børn
1 Søren Jørgensen, 35
2 Hans Jørgensen, 30, dragon
3 Hendrich Jørgensen, 16
4 Lisbeth Jørgensdatter = Morten Jensen i Skibinge
5 Karen Jørgensdatter, 22
6 Maren Jørgensdatter, 18
 
7-188 Skifte 28/11 1725 Maren Hansdatter i Bårse, 567
1. mand gl. Niels Hansen, 6-255
2. enkemand rytterbonde Jep Sørensen, ingen livsarvinger, 8-282
1 broderdatter Karen Hansdatter = Laurs Rasmussen i Sølperup, Snesere Sogn
2 Karen Hansdatter = Peder Olsen Skov i St. Røttinge
 
7-189 Skifte 6/12 1726 Karen Jacobsdatter i Stårby, Øster Egesborg, 571
1. mand Christen Andersen, 2-172
1 Maren Christensdatter = Zinder Pedersen i Lekkende
2 Bodil Christensdatter = Jens Johansen, skovløber i Lekkende
3 Sidsel Christensdatter = Just Laursen i Mern
2. enkemand rytterbonde Christen Pedersen
 
7-190 Skifte 15/2 1726 Giertrud Jensdatter, 35 år i Åside, Snesere, 522
[Anders Gregersen, død 3/6 1735 i Snesere]
enkemand rytterbonde Anders Gregersen, børn
1 Jens Andersen, 5½
2 Karen Andersdatter, 2½
værge morbror Anders Jensen i Åside
 
7-191 Skifte 16/2 1726 Bodil Rasmusdatter, x år i Kalvehave, 576
1. mand Ole Michelsen, 7-81
1 Niels Olsen, 15
2 Ole Olsen, 8
3 Poul Olsen, 2
4 Maren Olsdatter, 4½
2. enkemand rytterbonde Peder Pedersen, 9-391, kendt
værger morbrødre Lars Rasmussen Klandt og Christopher Rasmussen Klandt, begge Kalvehave og Mads Jensen i Viemose og Laurs Rasmussen, gift med afdødes søstre
 
7-192 Skifte 9/4 1726 Giertrud Hemmingsdatter i Sværdborg, 580
1. mand Jens
1 Hemming Jensen, 29, gmd i Teglstrup
2 Søren Jensen, 20, hjemme
3 Torchild Jensen, 21
4 Anne Jensdatter, 19
5 Margrethe Jensdatter, 17
6 Karen Jensdatter, 16
2. enkemand rytterbonde Rasmus Jensen
7 Jens Rasmussen, 10
værger morbrødre Jørgen Hemmingsen i Sværdborg og Jens Hemmingsen i Smidstrup
 
7-193 Skifte 16/4 1726 Niels Nielsen foged, x år i Græsbjerg, Ørslev, 586
1. kone
1 Peder Nielsen, dragon i Ørslev
2 Niels Nielsen, tjenende på Vordingborg Slot
2. enke Maren Nielsdatter
3 Niels Nielsen, 2
 
7-194 Skifte 16/4 1726 Anne Johansdatter i Ørslev, 589
enkemand brolægger Niels Pedersen, børn
1 Willum Nielsen Smed i Bakkebølle
2 Johan Nielsen, inds i Røstofte
3 Sivert Nielsen
 
7-195 Skifte 18/5 1726 Ole Hemmingsen, x år rytterbonde Lundby Torp, Lundby, 591
ingen livsarvinger
1. kone Anne Hansdatter, 7-90
2. enke Maren Nielsdatter, lavværge stedfar Niels Laursen i Udby
søskende, 6-253 b
1 Jens Hemmingsen i Lundby
2 Mads Hemmingsen i Lundby
3 Hans Hemmingsen i Lundby
4 Niels Hemmingsen i Lundby
5 Bodil Hemmingsdatter = Hans Pedersen i Lundby
 
7-196 Skifte 14/5 1726 Peder Ibsen rytterbonde Skuderup, Øster Egesborg, 595
enke Sidsel Nielsdatter, lavværge bror Jep Nielsen i Stavreby
børn
1 Morten Pedersen, 8
 
7-197 Skifte 1/6 1726 Karen Olsdatter i Sallerup, Køng, 599
1. mand Mads Hansen, 6-87
1 Maren Madsdatter = Niels Jørgensen Holt i Sallerup
2. enkemand rytterbonde Peder Nielsen
 
7-198 Skifte 14/6 1726 Inger Hansdatter, 31 år i Vestenbæk, Kalvehave, 600
enkemand Hans Rasmussen, børn
1 Sidsel Hansdatter, 3
værge Rasmus Jensen i Sværdborg
 
7-199 Skifte 20/7 1726 Rasmus Hansen, x år rytterbonde, skovfoged i Græsbjerg, Vordingborg Land, 602
familie: 2. del, skifte 81
1. kone Karen Erichsdatter
1 Erich Rasmussen, 7½
2 Maren Rasmusdatter, 17
3 Kirsten Rasmusdatter, 15
2. enke Maren Jørgensdatter, familie: 6-294
lavværge, forlovede fæstemand Hans Jørgen Erch, 9-257
4 Jørgen Rasmussen, 1½
5 Karen Rasmusdatter, 5
værger farbror Hans Hansen Lerche i Høvdinghus, Niels Møller i Lekkende Mølle og farbror Bertil Hansen i Ornebjerg
 
7-200 Skifte 23/7 1726 Anne Rasmusdatter, x år i Kalvehave, 609
1. mand Ole
1 Rasmus Olsen, gmd i Sandvig
2 Jens Olsen, rytterbonde i Skibinge
3 Ole Olsen, 27
4 Anne Olsdatter = Pedersen Andersen i Kalvehave
2. enkemand rytterbonde Lars Pedersen
 
7-201 Skifte 23/7 1726 Hans Olsen, x år i Viemose, Kalvehave, 612, opslag 617, Kendt
enke Anne Sørensdatter, børn
1 Rasmus Hansen i Viemose
2 Anne Hansdatter = Lars Esbensen i Tågeby, skifte 2-51, kendt, se
3 Mette Hansdatter = Peder Jacobsen i Kalvehave, annepedersdatter 42b
4 Lucie Hansdatter = Morten Boesen i Viemose
 
7-202 Skifte 23/7 1726 Kirsten Rasmusdatter, x år i Viemose, Kalvehave, 614
enkemand rytterbonde Rasmus Rasmussen, børn
1 Rasmus Rasmussen, som fik gården i fæste for 2 år siden
2 Kirsten Rasmusdatter = Rasmus Pedersen i Viemose
 
7-203 Skifte 24/7 1726 Bodil Nielsdatter, x år i Viemose, Kalvehave, 615
1. mand Niels Andersen Skaaning, 7-73
1 Christen Nielsen, 11
2 Mette Kirstine Nielsdatter, 8
2. enkemand rytterbonde Povel Nielsen
3 Niels Poulsen, 3
4 Johanne Kirstine Poulsdatter, 3/4
værge afdødes morbror Peder Olsen i Viemose
 
7-204 Skifte 26/7 1726 Karen Pedersdatter i Snesere, 621
enkemand rytterbonde Hans Larsen, 8-248
børn
1 Maren Hansdatter, 10
2 Anne Marie Hansdatter, 7
3 Johanne Hansdatter, 5
 
7-205 Skifte 27/7 1726 Hemming Hansen, 59 år rytterbonde, skovfoged i Nedre Vindinge, Kastrup, 624
enke Else Jensdatter, hendes 1. mand Peder Christensen, 6-52, død: 8-46
børn
1 Peder Hemmingsen, 15
værge farbror Morten Hansen i Svinninge?
 
7-206 Skifte 27/7 1726 Hemming Rasmussen, 37 år rytterbonde i Neder Vindinge, Kastrup, 630
enke Anne Sørensdatter, børn
1 Rasmus Rasmussen i Nebølle
2 Karen Rasmusdatter, tjenende i Sværdborg
 
7-207 Skifte 10/8 1726 Anne Laursdatter i Sandvig, Mern, 633
1. mand Michel Ibsen Griis, 6-20
1 Maren Michelsdatter = Jens Sørensen, hmd i Kindvig
2. enkemand rytterbonde Niels Ingvorsen
 
7-208 Skifte 10/8 1726 Maren Nielsdatter i Kindvig, Mern, 635
enkemand hmd Ole Jensen, børn
1 Niels Olsen, 35, dragon
2 Ingvor Olsen,21
3 Birthe? Olsdatter, 34
4 Anne Olsdatter, 30
5 Maren Olsdatter, 18
 
7-209 Skifte 24/8 1726 Ellen Laursdatter i Over Vindinge, Sværdborg, 637
familie: 5-155
1. mand Anders Michelsen, 4-86
2. mand Christen Andersen, 4-248
3 Anne Christensdatter, død = Niels Madsen i Bårse, skiftet nedenfor
a Maren Hendrichsdatter,
b Christen Nielsen
c Kirsten Nielsdatter
d Elisabeth Nielsdatter
3. enkemand rytterbonde Peder Pedersen, børn
1 Peder Pedersen i Viemose, død: 9-391, [ gift med Anne Giertsdatter]
2 Laurs Pedersen, 21
På Laurs Pedersens vegne: hans morbror Rasmus Mortensen i Mern
På Ane Christensdatter, børns vegne Niels Madsen i Bårse
bemærkning: Rasmus Mortensen i Mern (Sønder Mern) er = Laurs Pedersens moster Karen Laursdatter
 
7-210 Skifte 20/8 1726 Anne Christensdatter i Bårse, 642, opslag 647, kendt, annepedersdatter, nr. 60
familie: skiftet ovenfor
1. mand Henrich Jørgensen, 6-203
1 Maren Henrichsdatter, 14
2. mand Niels Jensen Krog, 6-263
3. enkemand tredingsfoged Niels Madsen i Bårse, 3. kone Anne Jensdatter, 8-157
2 Christen Nielsen, 5
3 Kirsten Nielsdatter, ?
4 Elisbeth Nielsdatter, 2½
værger morfar Peder Pedersen i Over Vindinge og morbror Peder Pedersen i Viemose

til toppen


Bog 8: 1737-1747, 1-369

8-2 Skifte 28/9 1737 Karen Pedersdatter i Lille Røttinge Snesere, 3
enkemand hmd Peder Nielsen Bisgaard, børn
1 Hans Pedersen, 13, enkemandens stedsøn, alder kan ikke passe, da han underskriver skiftet
 
8-3 Skifte 28/9 1737 Johanne Larsdatter i Hunstrup, Hammer, 6
1. mand Niels Jensen, 7-116
1 Jens Nielsen, 17
2 Margrethe Nielsdatter = Hans Pedersen i Hammer Torup
3 Mette Nielsdatter, 15
2. enkemand rytterbonde Peder Ibsen, 10-351
4 Niels Pedersen, 12
5 Peder Pedersen, 8
6 Dorthe Pedersdatter, 3
værge den salige kones søsters mand Jeppe Clemmensen i Torup
 
8-4 Skifte 22/10 1737 Peder Hansen i Stavreby, Jungshoved, 12
enke Sidse Hansdatter, børn
1 Hans Pedersen, 13
2 Anne Pedersdatter, 18
 
8-5 Skifte 23/10 1737 Lauritz Jacobsen rytterbonde Ambæk, Jungshoved, 13
ingen livsarvinger
enke Dorthe Olufsdatter, lavværge, fæstemand Peder Mikkelsen
mandens søskende
1 Ellen Jacobsdatter, tjenende i Bårse
2 Sidsel Jacobsdatter, tjenende i Faksinge
 
8-6 Skifte 23/10 1737 Anne Rasmusdatter, 60 år i Ambæk, Jungshoved, 15
enkemand inds Hemming Laursen, børn
1 Jacob Hemmingsen, 15
2 Rasmus Hemmingsen, 12
 
8-7 Skifte 23/10 1737 Anders Pedersen, 78 år skovfoged Eiholmshuset ved Ambæk, Jungshoved, 16
enke Anne Hansdatter, lavværge stedfar Claus Mathiasen i Grumløse, 8-36
børn
1 Peders Andersen i Urtegårdshuset på Nysø Gods
2 Jacob Andersen, 18, til søs
3 Mette Andersdatter = Ole Hemmingsen, på stedet
4 Maren Andersdatter = Peder Laursen i Stenstrup
 
8-8 Skifte 23/10 1737 Kirsten Hansdatter i Skibinge, 17
enkemand rytterbonde Anders Pedersen, 8-93
konens far Hans Andersen
 
8-9 Skifte 23/10 1737 Anders Nielsen, 84 år i Skibinge, 18
enke Maren Pedersdatter, barn
1 Niels Andersen, 22
 
8-10 Skifte 23/10 1737 Christen Jensen, 70 år i Skibinge, 19
1. kone
1 Jens Christensen, boende i Skibinge
2 Christen Christensen, tjenende på Tubæks Mølle
3 Peder Christensen, tjenende i Dyrlev
4 Elisabeth Christensdatter i Skibinge
5 Else Christensdatter i Stensby
6 Birthe Christensdatter, Skibinge
2. enke Anne Pedersdatter, lavværge Peder Jensen, Skibinge
7 Maren Christensdatter, 2
 
8-11 Skifte 25/10 1737 Anne Torchilsdatter, 44 år i Næs, Kastrup, 20
enkemand hmd Hans Esbensen, børn
1 Esben Hansen, 4
 
8-12 Skifte 25/10 1737 Elisabeth Pedersdatter, 40 år i Næs, Kastrup, 22
enkemand hmd Peder Simonsen, børn
1 Mette Pedersdatter, 26
2 Anne Pedersdatter, 25
3 Kirsten Pedersdatter, 17
4 Sidse Pedersdatter, 10
 
8-13 Skifte 25/10 1737 Hans Jensen, hmd i Næs, Kastrup, 22
enke Maren Hansdatter, børn
1 Rasmus hansen,11
2 Olbirk Hansen, 4
3 Maren Hansdatter, 18
4 Kirsten Hansdatter, 6
 
8-14 Skifte 25/10 1737 Anne Cathrine Pedersdatter i Oreby, Kastrup, 23
børn
1 Birthe Hansdatter, 22 = Hans Løver i Langebæk
2 Anganthe Hansdatter = Lars Pedersen i Stensby
3 Bodil Hansdatter = Peder Øster, ibid
enkemand inds Jørgen Bendtsen,
 
8-15 Skifte 25/10 1737 Maren Madsdatter, 64 år i Neder Vindinge, Kastrup, 24
enkemand hmd Bendix Jørgensen, barn
1 Ingeborg Bendixdatter, 22
 
8-16 Skifte 26/10 1737 Maren Nielsdatter, 35 år i Oreby, Kastrup, 25
1. mand
1 Marie Olsdatter, 14
2 Karen Olsdatter, 10
2. enkemand inds Ole Hansen
3 Anne Olsdatter, 3
 
8-17 Skifte 26/10 1737 Kirsten Pedersdatter i Stensbjerg, Kastrup, 25
enkemand hmd Ole Hansen, børn
1 Peder Olsen, 14
2 Hans Olsen, 11
 
8-18 Skifte 26/10 1737 Anders Rasmussen, 68 år smed Ornebjerg, Kastrup, 26
1. kone
1 Johan Andersen, smed i Kastrup
2 Margrethe Andersdatter = Lauritz Povelsen i Kindvig
3 Anne Kirstine Andersdatter, 9-117 = Niels Christensen i Ørslev
enke Dorthe Larsdatter, familie: 6-169, død 8-113, lavværge Hans Pedersen i Ornebjerg
4 Lauritz Andersen, 21
5 Rasmus Andersen, 15
6 Ole Andersen, 5
7 Else Andersdatter = Johannes Hansen i Ornebjerg
8 Sidse Andersdatter, 24
9 Kirsten Andersdatter, 18
10 Birthe Andersdatter, 13
11 Anne Andersdatter, 10
 
8-19 Skifte 28/10 1737 Ole Nielsen Svan rytterbonde i Kastelev, Sværdborg, 28
enke Ellen Hansdatter, børn
1 Laurits Olsen, 21
 
8-20 Skifte 28/10 1737 Frands Jensen, rytterbonde i Kostræde, Køng, 30
familie: 6-151
1. kone
1 Jens Frandsen, 18
2 Hans Frandsen, 15, værge farbror Anders Jensen i Køng
3 Elsebeth Frandsdatter, 20
2. enke Anne Olufsdatter, lavværge, fæstemand Esben Thygesen
4 Anders Frandsen, 11
5 Jochum Frandsen, 7
6 Maren Frandsdatter, 2
værge farbror Hans Jensen i Bårse
 
8-21 Skifte 29/10 1737 Mette Hansdatter i Køng, 33
enkemand rytterbonde Elias Nielsen, 9-57
børn
1 Niels Eliasen, 9
2 Rasmus Eliasen, 5, 11-145
3 Maren Eliasdatter, 10
 
8-22 Skifte 29/10 1737 Mette Jørgensdatter i Køng, 34
1. mand Jens Ibsen, 5-43
2. enkemand inds Niels Hansen Roed
søskende
1 Anders Jørgensen, død, 7-182
a Jørgen Andersen, boende i Køng
b Bodil Andersdatter = Hans ? i Sallerup
c Maren Andersdatter = Hans Bjørn i Køng
2 Niels Jørgensen, død
a Anders Nielsen, 24, værge stedfar Peder Ingvorsen
 
8-23 Skifte 29/10 1737 Andreas Frandsen i Ring Hammer, 36
børn
1 Frands Andreasen, 20
2 Jacob Andreasen, 16
3 Jens Andreasen
4 Margrethe Andreasdatter, 19
5 Anne Andreasdatter, 14
 
8-24 Skifte 30/10 1737 Margrethe Nielsdatter, x år i Hammer Torup, Hammer, 37
enkemand rytterbonde Hans Pedersen, barn
1 Carsten? Hansen, 14
værge afdødes svoger Peder Nielsen i Skovbygårde
 
8-25 Skifte 30/10 1737 Maren Nielsdatter i Blangslev, Hammer, 39
enkemand inds Clemmen Andersen, 9-1
børn
1 Anders Clemmensen, 5
2 Karen Clemmensdatter, 7
 
8-26 Skifte 4/11 1737 Hans Jacobsen, x år inds i Allerslev, 40
enke Kirsten Jørgensdatter, lavværge, fæstemand Rasmus Christensen
søster
1 Anne Jacobsdatter
 
8-27 Skifte 4/11 1737 Johan Pedersen, x år inderste Kragevig, Allerslev, 40
enke Mette Johansdatter, lavværge Peder Hansen i Tjørnehoved
 
8-28 Skifte 4/11 1738 Hans Pedersen rytterbonde i Kindvig, Mern, 41
enke Anne Pedersdatter, børn
1 Kirsten Hansdatter, 4½
 
8-29 Skifte 5/11 1737 Hans Povelsen, rytterbonde i Sageby, Mern, 43
børn
1 Margrethe Hansdatter = Peder Hansen, hmd i Viemose
enke Kirsten Andersdatter, lavværge, fæstemand Peder Pedersen, 9-63
 
8-30 Skifte 5/11 1737 Gregorius Troelsen, x år rytterbonde i Viemose, Kalvehave, 45
[født 1705 i Kalvehave, far Troels Pedersen]
enke Anne Pedersdatter, børn
1 Peder Gregoriusen, 7
2 Troels Gregoriusen, 2½
værge farbror Peder Troelsen i Viemose
 
8-31 Skifte 5/11 1737 Peder Olsen Klandt, x år rytterbonde Kalvehave, 48
familie: 7-185
1. kone [Karen Michelsdatter]
1 Kirsten Pedersdatter = Rasmus Nielsen i Kalvehave
2 Maren Pedersdatter, 21
3 Malene Pedersdatter, 19
2. enke Sophie Jensdatter [Stær]
4 Jens Pedersen, 1
5 Marie Pedersdatter, 12
6 Karen Pedersdatter, 11
værge afdødes søstersøn Christopher Hansen i Kalvehave
 
8-32 Skifte 6/11 1737 Peder Mortensen inds i Stårby, Øster Egesborg, 50
enke Bodil Johansdatter, familie: 6-123
børn
1 Morten Pedersen, 28
2 Johan Pedersen, 22
3 Anne Cathrina Pedersdatter = ? Hansen i Stårby
4 Sidse Pedersdatter, 24
 
8-33 Skifte 6/11 1737 Anne Jensdatter i Lekkende, Øster Egesborg, 51
enkemand rytterbonde Søren Larsen, 9-84
børn
1 Jens Sørensen, 12
2 Rasmus Sørensen, 10
3 Lars Sørensen, 5
 
8-34 Skifte 8/11 1737 Anne Christophersdatter i Hastrup, Beldringe, 53
enkemand hmd Peder Christiansen
søskende
1 Jacob Christophersen i Vierslev
2 Ole Christophersen i Roskilde?
3 Hans Christophersen i Nørre Skov
 
8-35 Skifte 8/11 1737 unge Peder Rasmussen, x år rytterbonde i Grumløse, Udby, 55
enke Kirsten Nielsdatter, børn, hendes stedbørn, der er ingen navne
 
8-36 Skifte 8/11 1737 Kirsten Rasmusdatter, x år i Grumløse, Udby, 55
1. mand Hans Olsen, 4-67
1 Bendt Hansen i Dyrlev
2 Anne Hansdatter i Skovhuse, 8-7
3 Elisabeth Hansdatter = Peder Hoy i Ugledige
4 Margrethe Hansdatter, boende i Ugledige
2. enkemand Claus Mathiasen
5 Mathias Clausen i Grumløse, 9-351
6 Kirsten Clausdatter = Torchild Christensen Wrang i Sværdborg
 
8-37 Skifte 8/11 1737 Hans Fyen, x år hmd i Grumløse, Udby, 56
enke Else Nielsdatter, 10-201
børn
1 Ole Hansen, 6
2 Anne Hansdatter, 19
3 Sidse Hansdatter, 17
4 Marie Hansdatter, 3
 
8-38 Skifte 8/11 1737 Abel Ibsdatter i Nebølle, Sværdborg, 57
enkemand rytterbonde Niels Nielsen Giøde, 9-261, 10-39
børn
1 Kirsten Nielsdatter, 12
2 Anne Nielsdatter, 8
3 Maren Nielsdatter, 2
 
8-39 Skifte 22/11 1737 Mads Christensen, rytterbonde i Udby, 59
ingen børn
enke Giertrud Torkildsdatter, lavværge, fader Torkild Rasmussen i Snertinge
moder Ellen Madsdatter, søskende
1 Rasmus Christensen, 19
2 Niels Christensen, 11
3 Anne Christensdatter = Jens Pedersen? i Snertinge
4 Karen Christensdatter = Niels Soldat
 
8-40 Skifte 22/11 1737 Chatarine Madsdatter i Udby, 62
enkemand inds Jens Olsen, 9-89
børn
1 Christian Jensen, 5
2 Ole Jensen, 3
 
8-41 Skifte 22/11 1737 Anne Ivarsdatter i Sallerup, Køng, 62
enkemand rytterbonde Hans Hansen
arvinger
konens mor Maren Ingvarsens
søskende
1 Jens Ivarsen i Ørslev
 
8-42 Skifte 22/11 1737 Rasmus Andersen, x år hmd i Ørslev, 64
enke Karen Mogensdatter
afdødes far Anders Pedersen, inds
 
8-43 Skifte 22/11 1737 Jens Hemmingsen hmd, 66
enke Mette Gotfredsdatter lavværge Ole Jensen Rafn
børn
1 Jens Jensen, 4
2 Hemming Jensen, 1
 
8-44 Skifte 22/11 1737 Jørgen Cronberg, x år ugift Stensby Mølle Kalvehave, 67
søskende
1 Johan Hendrik Cronberg i Hulemose Mølle
2 Else Margrethe Cronberg, død
a Jørgen Kirkemand ved regiment..
b Anne Marie Kirkemand = degnen Sr. Ostermann i Toksværd
nogle børn af [Catrine Jørgensdatter Cronberg gift 5/11 1726 i Udby med rytterbonde og tredingsfoged i Bårse Niels Madsen]
Jørgen Nielsen, 7
Mads Nielsen, 5
Karen Nielsdatter, 6
alle 3 hos deres far rytterbonde, tredingsfoged Niels Madsen i Bårse, 8-157, 9-80
 
8-45 Skifte 23/11 1737 Søren Jensen, x år rytterbonde Græsbjerg, Vordingborg Land, 70
enke Sidse Pedersdatter, børn
1 Rasmus Sørensen, 9
2 Peder Sørensen, 6
værge farbror Niels Jensen i Nyråd
 
8-46 Skifte 5/12 1737 Else Jensdatter, 50 år i Neder Vindinge, Kastrup, 72
1. mand Peder Christensen, 6-52
2. mand Hemming Hansen skovfoged, 7-205
1 Peder Hemmingsen i Kastrup
2. enkemand skovfoged Christen Hansen, 9-425
 
8-47 Skifte 20/1 1738 Mette Michelsdatter, 62 år i Over Evne, Snesere, 73
1. mand Svend Olufsen
1 Michel Svendsen, boende i Snesere, 9-49
2 Christen Svendsen, 22
3 Karen Svendsdatter = Jørgen Ibsen i Brandelev på Holmegårds Gods
4 Anne Svendsdatter = Mikkel Pedersen i Over Evne
5 Kirsten Svendsdatter = Anders Gregersen i Åside, 8-298
6 Karen Svendsdatter, 18
2. enkemand rytterbonde Hans Nielsen
 
8-48 Skifte 21/1 1738 Inger Tommesdatter, x år i Ørslev, 77
enkemand hmd Niels Jensen, børn
1 Jens Nielsen, boende i Ørslev
2 Inger Nielsdatter i Vordingborg?,
a Lars Ibsen i Ørslev (usikker på forbindelse)
 
8-49 Skifte 22/1 1738 Ole Pedersen Kimmer, x år rytterbonde Bakkebølle, Vordingborg Land, 78
enke Anne Lauritsdatter, lavværge Lars Stage i Bakkebølle
børn
1 Laurits Olsen, 15
2 Mette Catharine Olsdatter, 16
3 Bodil Olsdatter, 13
værge afdødes svoger Frands Pedersen Piil
 
8-50 Skifte 24/1 1738 Hans Jacobsen Gad, x år inds i Stensby Mølle Kalvehave, 82
[1. kone Else Margrethe Cronberg, begr. 1734 i Stensby, 7-175]
enke Anne Hansdatter [gift 2 med Christian Torup]
søskende
1 Frands Gad, død
a Christine Frandsdatter
2 Hylleborg Gadsdatter = hammelkræmmer i Sorø
3 Dorothea Gadsdatter, enke i Præstø
halvbror
4 Hendrik Pedersen Gad, rytter i Vordingborg
 
8-51 Skifte 24/1 1738 Rasmus Madsen, x år rytterbonde Langebæk, Kalvehave, 83
enke Anne Rasmusdatter, lavværge stedfar Mads Ibsen i Bakkebølle
søskende, 6-290
1 Peder Madsen, på Tærø
2 Hans Madsen, på stedet
3 Johanne Madsdatter = Hemming Nielsen i Ornebjerg
4 Sidse Hansdatter = Jens Kaae i Vintersbølle
 
8-52 Skifte 25/1 1738 Ellen Pedersdatter, x år i Kalvehave, 86
enkemand rytterbonde Ole Sørensen, børn
1 Niels Olsen, 11
2 Sidse Olsdatter, 6
 
8-53 Skifte 25/1 1738 Anne Madsdatter, x år i Kalvehave, 88
enkemand rytterbonde Hans Larsen, børn
1 Niels Hansen, 16
2 Rasmus Hansen, 12
 
8-54 Skifte 25/1 1738 Rasmus Olsen, x år rytterbonde i Viemose, Kalvehave, 91
1. kone
1 Jens Rasmussen, 24
2 Sidse Rasmusdatter = Laurs Nielsen i Sageby
2. enke Mette Madsdatter, 10-1
3 Mads Rasmussen, 18
4 Lars Rasmussen, 13
5 Anders Rasmussen, 8
6 Maren Rasmusdatter, 16
 
8-55 a Skifte 3/3 1738 Lars Larsen, x år i Hammer Torup, Hammer, 94
enke Anne Rasmusdatter, børn
1 Laurids Larsen, 9
2 Margrethe Larsdatter, 13
værge Frands Peder Rasmussen i Grumløse
 
8-55 b Skifte 3/3 1738 Anders Laursen, x år inds Hammer Torup, Hammer, 95
enke Anne Pedersdatter, lavværge far Peder Andersen, skomager i Hammer Torup
børn
1 Lars Andersen, 3
2 Anne Andersdatter, 13
3 Ingeborg Andersdatter, 9
 
8-56 Skifte 3/3 1738 Jens Hansen, 57 år rytterbonde i Næstelsø, 96
enke Bodil Laursdatter, lavværge bror Laurits Lauritsen i Toksværd
børn
1 Hans Jensen, 28
2 Peder Jensen, 16
3 Frands Jensen, 15
4 Christian Jensen, 13
5 Jørgen Jensen, 8
6 Niels Jensen, 3
 
8-57 Skifte 4/3 1738 Hans Jørgen Bjørn, rytterbonde i Køng, 98
enke Maren Andersdatter, lavværge bror Jørgen Andersen i Køng
børn
1 Torchild Hansen, 13
2 Peder Hansen, 8
3 Jens Hansen, 5
4 Ellen Hansdatter, 3
værge farbror Niels Jensen, samt søsters mand Hemming Andersen, begge i Køng
 
8-58 Skifte 4/3 1738 Maren Pedersdatter i Kostræde, Køng, 102
1. mand Mads
1 Peder Madsen, 10
2. enkemand inds Peder Jørgensen
2 Carsten Pedersen, 4
3 Maren Pedersdatter
 
8-59 Skifte 5/3 1738 Nilaus Pedersen, 59 år i Stensbjerg, Kastrup, 103
enke Karen Hansdatter
 
8-60 Skifte 5/3 1738 Jens Madsen Binderød, 80 år, rytterbonde i Kastrup, 103
enke Anne Jensdatter, lavværge Niels Rasmussen, i Kastrup
søskendebørn (uklart)
1 Mette Pedersdatter, død = Niels Madsen i Næstelsø,
= Peder Michelsen i Kastelev
Elisabeth Pedersdatter = Peder? Simonsen i Næs
 
8-61 Skifte 5/3 1738 Maren Hansdatter, x år i Græsbjerg, Ørslev, 106
enkemand Christopher Rode, rejste for 3 år siden til St. Thomas i Vestindien
 
8-62 Skifte 7/3 1738 Bodil Hansdatter, 44 år i Kragevig Allerslev, 109
enkemand rytterbonde Peder Rasmussen Kuld, 9-373
børn
1 Hans Pedersen, 12
2 Rasmus Pedersen, 3
3 Maren Pedersdatter, 18
4 Anne Pedersdatter, 15
5 Giertrud Cathrine Pedersdatter, 6
6 Kirsten Pedersdatter, 6 uger
værge den salige konens svoger Hans Nielsen i Snesere
 
8-63 Skifte 7/3 1739 Anne Hansdatter i Sandvig Mern, 112
familie: del 2, skifte 65
enkemand rytterbonde Ole Gregersen, børn
1 Jacob Olsen, 22
2 Gregers Olsen, 17
3 Rasmus Olsen, 12
4 Hans Olsen, 10
5 Hans Olsen, 7
6 Inger Olsdatter = Ole Nielsen i Sageby
7 Kirsten Olsdatter, 17
 
8-64 Skifte 7/3 1738 Sidse Hemmingsdatter i Sandvig, Mern, 114
enkemand hmd Morten Michelsen, børn
1 Hemming Mortensen, 24
2 Mette Mortensdatter, 28
 
8-65 Skifte 7/3 1738 Karen Nielsdatter i Sageby, Mern, 114
familie: 7-12
1. mand Peder Ebbesen, 9-331
1 Rasmus Pedersen, 8
2 Ebbe Pedersen, 5
3 Kirsten Pedersdatter, 3
2. enkemand rytterbonde Søren Hemmingsen
værge morbror Mads Nielsen i Tågeby og Jørgen Bendsen i Nørre Mern = søster Lucie Nielsdatter
 
8-66 Skifte 8/3 1738 Karen Hansdatter, x år i Kalvehave, 117
enkemand rytterbonde Niels Sørensen
arving afdødes far Hans Rasmussen, skomager i Langebæk
 
8-67 Skifte 8/3 1738 Anne Pedersdatter i Kalvehave, 119
1. mand Niels
1 Peder Nielsen, 11
2. enkemand hmd Niels Boesen
 
8-68 Skifte 8/3 1738 Ole Nielsen Ellehammer, x år inds i Viemose, Kalvehave, 120
1. kone Maren Christensdatter, 6-233
1 Hans Olsen, boende i Sandvig
2. enke Ludsie Pedersdatter, børn
2 Niels Olsen, 17
3 Morten Olsen, 12
4 Peder Olsen, 7
5 Maren Pedersdatter, 23
 
8-69 Skifte 8/3 1738 Sidse Hansdatter i Mern, 120
enkemand rytterbonde Rasmus Olsen Holm, 10-51
børn
1 Ellen Rasmusdatter, 3
 
8-70 Skifte 17/3 1738 Jørgen Jensen, 82 år i Bønsvig, Jungshoved, 122
enke Bodil Pedersdatter, børn
1 Jens Jørgensen, 24
2 Ellen Jørgensdatter = Jens Nielsen i Stavreby
3 Maren Jørgensdatter = Mogens ?, Bønsvig
4 Karen Jørgensdatter = Niels Hansen, ibid
5 Kirsten Jørgensdatter = Ole Hansen i ?
6 Birthe Jørgensdatter, 34
 
8-71 Skifte 17/3 1738 Jens Hermandsen, 54 år inds Bønsvig, Jungshoved, 123
1. kone
1 Sidse Jensdatter
2 Niels Jensen, 20
3 Kirsten Jensdatter, 25, 9-4
2. enke Inger Nielsdatter
1 Peder Jensen, 12
2 Hermand Jensen, 5
3 Maren Jensdatter, 15
 
8-72 Skifte 17/3 1738 Anders Hansen smid, 37 år, rytterbonde i Bønsvig, Jungshoved, 124
enke Anne Sørensdatter, børn
1 Birthe Andersdatter, 5
værge farbror Niels Hansen i Stavreby
 
8-73 Skifte 17/3 1738 Anne Jensdatter, 55 år i Stavreby, Jungshoved, 126
enkemand rytterbonde Anders Jensen Ring, 8-128
børn
1 Kirsten Andersdatter, 8-152 = Hans Olsen Jyde i Ambæk
2 Lucie Andersdatter = Niels Laursen, staldmester i Stavreby, 9-55
3 Birthe Andersdatter, 20
 
8-74 Skifte 18/3 1738 Kirsten Rasmusdatter, 31 år i Stenstrup, Jungshoved, 127
enkemand tredingsfoged og rytterbonde Niels Jørgensen, børn
1 Ole Nielsen, 4
2 Sidse Nielsdatter, 5 uger
værge morfar Rasmus Hansen på stedet
 
8-75 Skifte 18/3 1738 Alborg Hansdatter. x år i Ambæk, Jungshoved, 130
enkemand Christen Nielsen Bilde, børn
1 Niels Christensen, 8
2 Karen Christensdatter, 4
 
8-76 Skifte 18/3 1738 Maren Nielsdatter, 54 år i Ambæk, Jungshoved, 132
enkemand bonde Rasmus Hansen, børn
1 Hans Rasmussen i Skovhuse
2 Niels Rasmussen, hmd på stedet
3 Laurs Rasmussen, 18
4 Hemming Rasmussen, 16
5 Peder Rasmussen
6 Birthe? Rasmusdatter, 11
 
8-77 Skifte 18/3 1738 Jens Hansen, 35 år i Endegårde, Skibinge, 133
enke Maren Jørgensdatter, lavværge, fæstemand Jens Eliasen
børn
1 Mette Jensdatter, 3
2 Karen Jensdatter, 3
værge farbror Christen Hansen i Bårse
 
8-78 Skifte 19/3 1738 Hans Jørgensen, rytterbonde Tolstrup, Øster Egesborg, 135
enke Elisabeth Gregersdatter, lavværge, fæstemand Ole Pedersen
børn
1 Anders Hansen, 3
2 Barbara Hansdatter, 2
 
8-79 Skifte 19/3 1738 Niels Hendrichsen, hmd Skuderup, Øster Egesborg, 137
enke Maren Pedersdatter, børn
1 Hendrik Nielsen, 2
2 Maren Nielsdatter, 4
værge farfar Hendrich Nielsen i Tolstrup
 
8-80 Skifte 19/3 1738 Giecke Lettens i Jomfruhuset Øster Egesborg, 138
enkemand hmd Rasmus Hansen
 
8-81 Skifte 19/3 1738 Karen Andersdatter, 32 år i Røstofte, Øster Egesborg, 139
enkemand inds Niels Nielsen
usikker på arvinger, men jeg forsøger
moder Karen Pedersdatter, samt søskende
1 Peder Andersen i Stuby
2 Michel Andersen i Ammendrup
3 Anne Andersdatter = Christopher Nielsen i Kierlinge Tvede
4 Maren Andersdatter = Jens Olsen i Skovhuse
5 Inger Andersdatter = Hans Jørgensen i Langebæk
6 Johanne Andersdatter, 28
7 Sidse Andersdatter, 26
 
8-82 Skifte 19/3 1738 Sidse Christensdatter i Lekkende, Øster Egesborg, 140
familie: 6-28
enkemand Ole Laursen, 1. kone Thale Sophie Andersdatter, 7-33, død 10-22
børn
1 Lars Olsen, 17
2 Niels Olsen, 14
3 Christen Olsen, 3
4 Anders Olsen, 4 uger
værge morfar Christen Hansen i Lekkende
 
8-83 Skifte 21/3 1738 Giertrud Nielsdatter, x år i Udby, 142
1. mand Bertil Hansen, 7-71
1 Hans Bertelsen i Dyrlev
2 Niels Bertelsen i Dyrlev
3 Karen Bertelsdatter, 29
2. enkemand hmd Rasmus Pedersen
 
8-84 Skifte 21/3 1738 Anne Jensdatter, x år i Udby, 143
enkemand inds Knud Olsen, børn
1 Ole Knudsen, 20
2 Mads Knudsen, 16
3 Giertrud Knudsdatter = Knud Jørgensen Hoy, 10-338
4 Karen Knudsdatter, 22
 
8-85 Skifte 21/3 1738 Hans Pedersen, x år smed i Grumløse, Udby, 143
1. kone
1 Lars Hansen, 13
2 Anne Hansdatter, 16
2. enke Karen Hansdatter, lavværge bror Lars Hansen
3 Hans Hansen, 4
4 Karen Hansdatter, 7
værge farfar Peder Hansen i Sværdborg?
 
8-86 Skifte 21/3 1738 Hans Laursen, x år rytterbonde i Grumløse, Udby, 145
enke Dorothe Hansdatter [gift 1738 med Peder Jensen]
søskende
1 Ole Laursen i Lundby
søsterdatter Valborre Olufsdatter, 18
 
8-87 Skifte 21/3 1738 Anne Pedersdatter i Faksinge, Beldringe, 147
1. mand Steffen
1 Steffen Steffensen, 20
2 Karen Steffensdatter, 12
2. enkemand Peiter Ottesen
 
8-88 Skifte 22/3 1738 Kirsten Ditlevsdatter i Dyrlev, Beldringe, 148
1. mand Anders, måske 6-287
1 Hans Andersen i København
2 Anne Elisabeth Andersdatter = bager Rasmus ? i Tårnemark på Fyrendal
2. enkemand tredingsfoged Otte Lorentzen, 10-202
3 Anders Ottesen, 18
4 Margrethe Ottesdatter, 19
5 Elisabeth Ottesdatter, 17
 
8-89 Skifte 14/4 1738 Kirsten Sørensdatter, x år i Lundby, 151
enkemand tredingsfoged Claus Jensen
far Søren Bruus i Bakkebølle, 2. del, 57
 
8-90 Skifte 15/4 1738 Anne Olufsdatter i Mern, 151
enkemand rytterbonde Esben Sørensen, børn
1 Søren Esbensen, 5
2 Karen Esbensdatter, 2
værge Peder Esbensen
 
8-91 Skifte 29/4 1738 Margrethe Pedersdatter, x år i Bakkebølle, Vordingborg Land, 152
enkemand rytterbonde Lars Nielsen Stage
[ 2. kone Anne Larsdatter, 3. kone Maren Jørgensdatter]
børn
1 Niels Larsen, 11
2 Margrethe Larsdatter, 3 uger
værger morbrødre: Ole Pedersen i Langebæk og Hans Pedersen i Bakkebølle
 
8-92 Skifte 13/5 1738 Jens Knudsen i Hemmestrup, Everdrup, 153
1. kone
1 Maren Hansdatter = Claus Poulsen i Vindbyholt
2. enke Karen Hansdatter
2 Lars Jensen, 9
3 Niels Jensen, 5
 
8-93 Skifte 14/5 1738 Ellen Nielsdatter, 23 år i Skibinge, 153
søskende: 10-373
enkemand rytterbonde Anders Pedersen, 1. kone Kirsten Hansdatter, 8-8
barn
1 Kirsten Andersdatter, 2 uger
morfar Niels Poulsen i Ugledige, 8-189
 
8-94 Skifte 22/9 1738 Maren Rasmusdatter i Dyrlev, Beldringe, 153
1. mand Jens
1 Rasmus Jensen, 14
2 Anne Jensdatter, 6
2. enkemand rytterbonde Niels Bertelsen
værge morbror Hemming Rasmussen i Dyrlev
 
8-95 Skifte 22/9 1738 Karen Pedersdatter, x år i Udby, 155
1. mand Peder
1 Anne Pedersdatter, 2. del, 205 = Ole Knudsen i Nebølle Torp,
2 Ellen Pedersdatter = Niels Christensen i Faksinge
3 Kirsten Pedersdatter, død, børn
a Christopher Jensen, 18
b Ole Jensen, 12
c Anne Jensdatter, 15
d Mette Jensdatter, 13
2. enkemand rytterbonde Anders Poulsen
 
8-96 Skifte 22/9 1738 Catharine Knudsdatter, x år i Udby, 1758, opslag 1758
enkemand rytterbonde Niels Nielsen, børn
1 Johanne Nielsdatter, 4
 
8-97 Skifte 23/9 1738 Peder Olsen, x år i Grumløse, Udby, 160, opslag 160
enke Sidse Andersdatter, lavværge, fæstemand Laurs Rasmussen
børn
1 Rasmus Pedersen, 30
2 Karen Pedersdatter = Jørgen Ibsen i Dyrlev
3 Kirsten Pedersdatter, 24
 
8-98 Skifte 23/9 1739 Johanne Pedersdatter, x år i Grumløse, Udby, 160
enkemand hmd Jens Hendriksen, børn
1 Peder Jensen, 3
2 Hendrik Jensen, 2
 
8-99 Skifte 23/9 1738 Kirsten Hansdatter, x år i Udby, 161
enkemand hmd, skrædder Jørgen Nielsen, børn
1 Hans Jørgensen, 8
2 Anne Jørgensdatter, 4
 
8-100 Skifte 23/9 1738 Kirsten, x år i Grumløse, Udby, 162
enkemand Hans Sørensen, børn
1 Hans Hansen, 5
2 Ellen Hansdatter, 8
3 Maren Hansdatter, 3
 
8-101 Skifte 24/9 1739 Niels Jensen Skade, 82 år inds i Ammendrup, Allerslev, 162
børn
1 Maren Nielsdatter, død
a Peder Sørensen, 14, for sin far Søren Pedersen, i Ammendrup
2 Sidsel Nielsdatter, død, 10-47
a Niels Willumsen i Allerslev
b Birgitte Willumsdatter, 9-79 = Jens Rasmussen Købmand i Tjørnehoved
c Anne Willumsdatter, 20
 
8-102 Skifte 24/9 1738 Mette Rasmusdatter i Tjørnehoved, Allerslev, 164
1. mand Michel
1 Jens Michelsen i Gederød
2 Peder Michelsen i Ambæk
3 Jens Michelsen
4 Inger Michelsdatter, 31
5 Sidse Michelsdatter, 25
6 Maren Michelsdatter, 20
2. enkemand rytterbonde Søren Pedersen, 9-337
 
8-103 Skifte 24/9 1738 Søren Laursen, 61 år rytterbonde i Gederød, Allerslev, 166
1. kone [Maren Rasmusdatter]
1 Sidse Sørensdatter = Jens Esbensen i Stavreby
2. enke Kirsten Madsdatter, 10-341
2 Hans Sørensen, 12
3 Mads Sørensen, 2
4 Maren Sørensdatter, 20
5 Birthe Sørensdatter, 18
6 Anne Sørensdatter, 14
7 Bodil Sørensdatter, 6
 
8-104 Skifte 27/9 1738 Michel Pedersen, rytterbonde i Over Evne, Snesere, 169
1. kone Else Lauridsdatter, 7-67
1 Laurs Michelsen, 20
2 Karen Michelsdatter, 22
2. enke Anne Sørensdatter, lavværge, trolovede fæstemand Anders Nielsen
3 Peder Michelsen, 12
4 Else Michelsdatter, 9
 
8-105 Skifte 27/9 1738 Karen Laursdatter, 45 år i Brøderup, Snesere, 172
enkemand rytterbonde Peder Nielsen, børn
1 Laurs Pedersen, 19
2 Niels Pedersen, 8
3 Hans Pedersen, 2½
 
8-106 Skifte 27/9 1738 Marie Olufsdatter, 70 år i Snesere, 175
afdøde mand Anders, børn
1 Ole Andersen, smed i Snesere
2 Mette Andersdatter = Povel Pedersen i Mosebølle
3 Ellen Andersdatter = Christian snedker? i Præstø
4 Bodil Andersdatter = Hans Pedersen smed i Køng
5 Maren Andersdatter, 26
 
8-107 Skifte 27/9 1738 Eiler Andersen, 42 år i Snesere, 176
ingen livsarvinger
enke Else Laursdatter, lavværge bror Christen Laursen i Skovbygårde, 8-158
søskende
1 Mads Andersen i Allerslev
2 Jacob Andersen, død i Hyllede
a Anders Jacobsen, 22
3 Anne Andersdatter = Ole B? i Snesere
4 Peder Andersen i Åside
5 Christen Andersen i Lundby Torp
6 Catharina Andersdatter = Steffen? Hansen i Åside
7 Else Andersdatter, død
a Jens Hemmingsen, 5
b Anders Hemmingsen, 4
c Hans Hemmingsen, ½
d Anne Marie Hemmingsdatter, 12
e Birthe Hemmingsdatter, 9
f Anne Hemmingsdatter, 8
8 Johanne Andersdatter, død
a Anders Mikkelsen, 9
 
8-108 Skifte 27/9 1738 Ole Esbensen, x år skrædder i Snesere, 178
enke Anne Andreasdatter
arvinger
1 Peder Esbensen i Fårup
2 Anders Esbensen i Snesere, 8-175
3 Gabriel Esbensen, i Snesere
4 Hans Esbensen i Lundby
 
8-109 Skifte 27/9 1738 Maren Rasmusdatter i Snesere, 179
enkemand landsoldat, inds Niels Jensen
arving konens halvbror Niels Jacobsen, tjenende i St. Røttinge
 
8-110 Skifte 7/10 1738 Jørgen Madsen, gl. ungkarl inds i Græsbjerg, Vordingborg Land, 180
søskende
1 Peder Madsen, boende i Ørslev
2 Laurs Madsen på stedet
 
8-111 Skifte 7/10 1738 Jens Hansen, 67 år inds. i Oreby, Kastrup, 181
enke Elisabeth Svendsdatter, børn
1 Hans Jensen, i Oreby
2 Anders Jensen, ibid
3 Karen Jensdatter i Stuby
 
8-112 Skifte 7/10 1738 Hans Madsen, 28 år hmd i Ornebjerg, Kastrup, 182
enke Maren Lauritsdatter
morbror Rasmus Krog i Ornebjerg
 
8-113 Skifte 7/10 1738 Dorthe Larsdatter, x år i Ornebjerg, Kastrup, 182
afgangne mand Anders Rasmussen smed, 8-18
1 Laurits Andersen, 23, på stedet og fæster gården
2 Rasmus Andersen, 16
3 Ole Andersen, 5
4 Else Andersdatter = Johannes Hansen i Ornebjerg
5 Sidse Andersdatter, 25
6 Kirsten Andersdatter, 19
7 Birthe Andersdatter, 14
8 Anne Andersdatter, 11
 
8-114 Skifte 8/10 1738 Peder Andersen i Skaverup, Sværdborg, 184
1. kone, 7-38
1 Søren Pedersen, 30
2 Anders Pedersen, 23
3 Anne Pedersdatter, 20
2. enke Anne Hansdatter
4 Hans Pedersen, 6
5 Kirsten Pedersdatter, 4
 
8-115 Skifte 7/10 1738 Anne Olsdatter, x år i Ørslev, 185
enkemand inds Rasmus Hansen
afdødes mor Maren Frederiksdatter i Ørslev
 
8-116 Skifte 10/10 1738 Rasmus Rasmussen Broch i Køng, 186
enke Anne Nielsdatter, 8-181
lavværge bror Michel Nielsen
børn
1 Niels Rasmussen, 17
2 Rasmus Rasmussen, 13
3 Hans Rasmussen, 8
 
8-117 Skifte 10/10 1738 Anne Hansdatter i Køng, 187
enkemand rytterbonde Rasmus Hansen, 10-331
børn
1 Bodil Rasmusdatter, 8
2 Sidse Rasmusdatter, 3
værge morbror Rasmus Hansen i Køng
 
8-118 Skifte 11/10 1738 Kirsten Clausdatter i Sværdborg, 189
familie: 8-36
enkemand rytterbonde Torchild Christensen, 2. del, 47
børn
1 Christen Torchildsen, 18
2 Ole Torchildsen, glemt i opremsningen
3 Claus Torchildsen, 7
4 Mathias Torchildsen, 4
5 Johanne Torchilsdatter, 15
værge morbror Mathias Clausen i Grumløse
 
8-119 Skifte 11/10 1738 Karen Nielsdatter i Snertinge, Sværdborg, 192
1. mand Hans Hemmingsen, 7-146
1 Ole Hansen, 26
2 Bodil Hansdatter = Søren Jensen
3 Johanne Hansdatter, 17
2. enkemand rytterbonde Hans Ingvorsen
 
8-120 Skifte 11/10 1738 Maren Torkelsdatter i Over Vindinge, Sværdborg, 193
1. mand Niels
1 Anne Nielsdatter, 24
2. enkemand hmd Jens Pedersen
2 Niels Jensen, 15
 
8-121 Skifte 13/10 1738 Jacob Hansen, x år i Lundby, 194
enke Maren Mortensdatter, lavværge, trolovet fæstemand Niels Hansen
børn
1 Hans Jacobsen, 6
2 Kirsten Jacobsdatter, 9
 
8-122 Skifte 13/10 1739 Karen Hendrichsdatter, x år i Lundby, 196
enkemand inds Oluf Hansen Lollich, børn
1 Anne Olufsdatter, 1
 
8-123 Skifte 13/10 1738 Maren Hansdatter, x år i Ring, Hammer, 197
enkemand hmd Peder Torkelsen, familie: 8-177
børn
1 Hans Pedersen, 4
2 Karen Pedersdatter, 2
værge Torkel Nielsen i Ring
 
8-124 Skifte 14/10 1738 Peder Andersen, gmd i Hammer, 197
enke Anne Michelsdatter, børn
1 Anders Pedersen i Risby
2 Hans Pedersen i Lundby, 11-207
3 Niels Pedersen, i Hammer, 9-130
4 Bodil Pedersdatter = Vincent Nielsen i Hammer
5 Anne Pedersdatter = Rasmus Rasmussen i Hammer Torup
6 Birthe Pedersdatter = Mads Andersen i Lov
 
8-125 Skifte 14/10 1738 Rasmus Jørgensen, x år, 199
enke Anne Jørgensdatter, lavværge, fæstemand Søren Madsen
børn
1 Rasmus Rasmussen, 3
 
8-126 Skifte 14/10 1738 Jacob Clausen, x år inderste Hammer, 200
enke Susanne Mortensdatter, børn
1 Jochum Jacobsen, 9
2 Kirsten Jacobsdatter, 7
3 Maren Jacobsdatter, 4
 
8-127 Skifte 14/10 1738 Peder Rasmussen i Vester Egesborg, 200
enke Kirsten Tønnesdatter, 8-301
lavværge Lars Tønnesen i Kastrup
børn
1 Rasmus Pedersen, 2
2 Anne Pedersdatter, 7
værge farbror Niels Rasmussen i Vester Egesborg
 
8-128 Skifte 15/10 1738 Anders Jensen Ring, 54 år i Stavreby, Jungshoved, 202
familie: 8-129, nedenfor
afdød kone Anne Jensdatter, 8-73
1 Kirsten Andersdatter = Hans Olsen Jyde i Ambæk
2 Lucie Andersdatter = Niels Laursen i Stavreby
3 Birthe Andersdatter = Peder Hansen, som overtager gården
 
8-129 Skifte 15/10 1738 Jens Andersen Ring, 84 år inds i Roneklint, Jungshoved, 205
1 Peder Jensen, på stedet
2 Anders Jensen, død, 3 piger, som alle er i ægteskab, skiftet ovenfor
3 Povel Jensen i Stavreby
4 Kirsten Jensdatter = Rasmus Nielsen i Roneklint
5 Birthe Jensdatter = Jens Pedersen i Stavreby, 8-290
6 Anne Jensdatter, død
a Oluf Pedersen, 10
 
8-130 Skifte 15/10 1738 Karen Hansdatter, 30 år i Roneklint, Jungshoved, 205
enkemand rytterbonde Niels Jacobsen
afdødes søster Ingeborg Jørgensdatter = Anders Jensen
 
8-131 Skifte 15/10 1738 Kirsten Boesdatter, 70 år i Roneklint, Jungshoved, 206
enkemand inds gl. Hans Olufsen Foged, børn
1 Jens Hansen i Bønsvig
2 Peder Hansen i Roneklint
 
8-132 Skifte 18/10 1738 Mette Lauritzdatter i Kindvig, Mern, 207
enkemand rytterbonde Povel Larsen, børn
1 Lauritz Povelsen, 13
værge gl. Lauritz Povelsen i Kindvig
 
8-133 Skifte 18/10 1738 Oluf Jensen i Sandvig, Mern, 209
enke Anne Pedersdatter, børn
1 Ellen Olufsdatter, 3
 
8-134 Skifte 18/10 1738 Hans Jensen i Sandvig, Mern, 210
enke Maren Madsdatter
søskende
1 Hemming Jensen i Tågeby
2 Karen Jensdatter = Rasmus Olufsen i Sandvig
3 Maren Jensdatter = Lars Haagensen i Kindvig, 11-186
4 Kirsten Jensdatter = Rasmus Nielsen i Stenstrup
 
8-135 Skifte 27/10 1738 Anniche Christiansdatter, x år i Vestenbæk, Kalvehave, 211
enkemand rytterbonde Hans Jensen Piil, 2. del, 215, 10-355
søskende, hel/halv
1 Mette Christiansdatter, død
a Mette Larsdatter, 12
2 Ingeborg Knudsdatter, 20
 
8-136 Skifte 27/10 1738 Johanne Jørgensdatter i Vestenbæk, Kalvehave, 214
enkemand hmd Lars Rasmussen
hendes bror Hans Jørgensen
 
8-137 Skifte 28/10 1738 Malene Hendrichsdatter, x år i Kalvehave, 215
enkemand rytterbonde Niels Jensen Staal, 10-262
[trolovet 1738: Niels Jensen Staal af Viemose og Karen Nielsdatter af Kalvehave]
hendes mor Kirsten Jensdatter, samt søskende
1 Maren Hendrichsdatter = Jørgen Olufsen i Kalvehave
2 Sidse Hendrichsdatter = Peder Nielsen, hmd i Kalvehave, del 2, 16
 
8-138 Skifte 28/10 1738 Anne Sophie Christophersdatter i Øster Egesborg, 217
enkemand hmd Peder Madsen, børn
1 Adrian Pedersen, 24
2 Mads Pedersen, 15
3 Marie Pedersdatter, 22
 
8-139 Skifte 28/10 1738 Johanne Rasmusdatter i Øster Egesborg, 218
enkemand inds Laurits Ibsen, børn
1 Rasmus Lauritsen, 3
2 Kirsten Lauritsdatter, 5
 
8-140 Skifte 28/10 1738 Claus Madsen, rytterbonde i Røstofte, Øster Egesborg, 219
enke Maren Hansdatter, lavværge, fæstemand Hans Gregoriusen
søskende
1 Mette Madsdatter = Peder Pedersen i Røstofte
2 Anne Madsdatter, enke
3 Lucie Madsdatter, død
a Hans Mortensen i Stensby
b Mads Mortensen, ibid
c Laurs Mortensen
4 Jens Pedersen i Kalvehave
5 Karen Pedersdatter, død, 3 børn, kun 2 nævnt
1 Anne Pedersdatter = Jacob Jensen i Øster Egesborg
2 Mette Pedersdatter = Peder Fyen i Snertinge
 
8-141 Skifte 31/10 1738 Margrethe Nielsdatter, x år i Hammer Torup, Hammer, 221
enkemand rytterbonde Hans Pedersen, børn
1 en datter, der levede i 3 uger efter moderens død
 
8-142 Skifte 31/10 1738 Johanne Pedersdatter, 56 år i Blangslev, Mogenstrup, 221
1. mand Peder Nielsen Jyde, 6-291
1 Anne Pedersdatter = Hans Nielsen Vrang i Remkolde
2. enkemand rytterbonde Bendt Jensen, 8-173
2 Peder Bendtsen, 19
 
8-143 Skifte 15/4 1739 Margrethe Pedersdatter i Køng, 224
enkemand hmd Christopher Jensen Rod, 11-43
børn
1 Ellen Christophersdatter, 7
2 Karen Christophersdatter, 3
værge morbror Laurs Pedersen, hmd i Køng
 
8-144 Skifte 15/4 1739 Anne Hansdatter, inds i Kostræde, Køng, 225
ingen livsarvinger, men søskendebørn
1 Oluf Pedersen i Kostræde
2 Jens Pedersen i Kostræde
3 Christen Nielsen, rytterbonde i Fårup
4 Oluf Nielsen, rytterbonde i Køng
5 Laurits Ingvorsen, rytterbonde i Kostræde
6 Ingvor Nielsen, gmd i Køng
7 Anders Nielsen, hmd i Vester Egesborg
8 Giertrud Nielsdatter = Hans Knudsen i Køng
9 Karen Nielsdatter = Christen Eilersen, inds i Hammer
10 Kirsten Nielsdatter, død
a Hans Nielsen, landsoldat
b Niels Nielsen, landsoldat
c Mads Nielsen, 12
11 Dorthe Nielsdatter = Peder Nielsen, inds i Smidsby?
12 Bodil Nielsdatter, 26
13 Karen Nielsdatter
14 Anne Nielsdatter, 16
 
8-145 Skifte 17/4 1739 Jens Olufsen Kiøllebeck i Ring, Hammer, 227
enke Anne Olsdatter, familie: 8-191, 8-270
lavværge, trolovede fæstemand Ole Andersen
børn
1 Oluf Jensen, 1
2 Birthe Jensdatter, 3½
værge morfar rytterbonde Oluf Jensen i Hammer Torup
 
8-146 Skifte 17/4 1739 Karen Sørensdatter, x år i Ring, Hammer, 229
enkemand rytterbonde Niels Laursen, børn
1 Laurs Nielsen, 20
2 Bodil Nielsdatter, 24
 
8-147 Skifte 18/4 1739 Peder Sørensen, rytterbonde i Hammer Torup, Hammer, 231
enke Sidse Jensdatter, lavværge Anders Jensen i Kierlinge Tvede
børn
1 Anne Pedersdatter, trolovet med fæstemand Niels Nielsen Bruus, som får gården i fæste, 2-del, 57, 9-389
 
8-148 Skifte 20/4 1739 Ole Espensen, 70 år rytterbonde i Smidstrup, Snesere, 233
enke Anne Andersdatter, 8-294
børn
1 Hans Olsen, gmd i Smidstrup
2 Peder Olsen, 19
3 Karen Olsdatter = Peder Hansen, gmd i Smidstrup
4 Sidsel Olufsdatter = Morten Sørensen, gmd i Sjolte
 
8-149 Skifte 20/4 1739 Verner Holgersen i Brøderup, Snesere, 235
enke Inger Jensdatter, 9-166
børn
1 Hans Vernersen, 15
2 Holger Vernersen, 10
3 Peder Vernersen, 10½
4 Christopher Vernersen, 4
5 Karen Vernersdatter, 18
 
8-150 Skifte 21/4 1739 Jens Hansen Skaaning, 36 år i Skovhuse, Skibinge, 236
enke Anne Nielsdatter, trolovede fæstemand Niels Pedersen
børn
1 Hans Jensen, 6
2 Niels Jensen, 3
værge farbror Peder Hansen i Roneklint
 
8-151 Skifte 21/4 1739 Kirsten Erlandsdatter, 23 år i Ambæk, Jungshoved, 238
ingen livsarvinger
enkemand rytterbonde Niels Rasmussen
moder Mette Andersdatter = 1. Erland Christensen, = 2. rytterbonde Niels Laursen i Roneklint, Kendt, annepedersdatter 32, 1
 
8-152 Skifte 21/4 1739 Kirsten Andersdatter, 27 år i Ambæk, Jungshoved, 240
familie: 8-73
enkemand rytterbonde Hans Olsen Jyde, børn
1 Maren Hansdatter, 3½
værge afdødes farbror Peder Jensen rytterbonde i Roneklint
 
8-153 Skifte 21/4 1739 Karen Olufsdatter, 29 år i Roneklint, Jungshoved, 241
enkemand rytterbonde unge Peder Hansen, børn
1 Hans Pedersen, 2
2 Anne Hansdatter, 6
 
8-154 Skifte 22/4 1739 Ole Hansen, 39 år i Rekkende, Allerslev, 243
enke Sophie Jensdatter, 8-309, 9-18
børn
1 Jens Olsen, 6
 
8-155 Skifte 25/4 1739 Anders Christophersen, rytterbonde i Faksinge, Beldringe, 244
børn
1 Niels Andersen, 10
2 Karen Andersdatter, 13
værge farbror Jens Christophersen, rytterbonde i Bårse
2. enke Anne Christensdatter, lavværge, trolovede fæstemand Jens Hansen
 
8-156 Skifte 25/4 1739 Gundel Pedersdatter i Faksinge, Beldringe, 247
1. mand Hans
1 Knud Hansen, 4
2 Anne Hansdatter, 5
2. enkemand rytterbonde Hans Knudsen
 
8-157 Skifte 27/4 1739 Anne Jensdatter i Bårse, 249, opslag 249
enkemand bondefoged tredingsfoged, Niels Madsen, hans 1. kone Anne Christensdatter, 7-210,
kendt, Niels Madsen, annepedersdatter 60,1
børn
1 Anne Cathrine Nielsdatter, 1½
værge morfar Jens Ibsen i Faksinge
 
8-158 Skifte 9/10 1739 Christen Laursen rytterbonde, 52 år i Skovbygård, Snesere, 253
enke Sidsel Hansdatter, børn
1 Laurs Christensen, 11½
2 Hans Christensen, 5½
3 Niels Christensen, 2
4 Mette Marie Christensdatter, 7½
værger farbror Jens Laursen, rytterbonde i Ring og Peder Nielsen, rytterbonde i Brøderup = Else Laursdatter, søster til afdøde og Jens Nielsen, gmd i Snesere = Maren Laursdatter, søster til afdøde
 
8-159 Skifte 9/10 1739 Sier Pedersen, inds i Bårse, 257
1. kone, 7-111
1 Ole Siersen, rytterbonde i Bårse
2 Peder Siersen
3 Anne Siersdatter, 8-209 = Rasmus Nielsen, rytterbonde i Bårse
4 Karen Siersdatter, 26
enke Marie Christophersdatter, lavværge bror Hans Christophersen, hmd i Snesere
 
8-160 Skifte 10/10 1739 Anne Nielsdatter, 80 år inds i St. Røttinge, Snesere, 258
børn
1 Anders Jensen, gmd i Kierlinge Tvede
2 Bendt Jensen, rytterbonde i Blangslev, 8-173
3 Laurs Jensen, rytterbonde i St. Røttinge
4 Mette Jensdatter = Christen Rasmussen på Bækkeskov Gods
5 Anne Jensdatter, død = Rasmus Pedersen, bondefoged i Snesere, 8-293
a Kirsten Pedersdatter = Hans Olufsen, gmd i Smidstrup
b Mette Rasmusdatter = Peder Hemmingsen, rytterbonde i Grumløse
c Karen Rasmusdatter = Hans Hansen, rytterbonde i Snesere
 
8-161 Skifte 10/10 1739 Hans Pedersen, inds Snesere, 259
enke Ellen Jensdatter, børn
1 Peder Hansen, 26
2 Anne Hansdatter, 20
3 Maren Hansdatter, 10
 
8-162 Skifte 12/10 1739 Margrethe Pedersdatter, 48 år i Endegårde, Skibinge, 260
enkemand hmd Ole Hemmingsen, 8-250
børn
1 Peder Olsen, 22
2 Anders Olsen, 20
3 Christopher Olsen, 14
4 Niels Olsen, 11
5 Dorthe Olsdatter, 26
6 Anne Olsdatter, 16
7 Margrethe Olsdatter, 9
 
8-163 Skifte 12/10 1739 Kirsten Nielsdatter, 40 år i Endegårde, Skibinge, 261
enkemand rytterbonde Peder Christensen, 8-340
børn
1 Christen Pedersen, 16
2 Jørgen Pedersen, 13
3 Ellen Pedersdatter, 8
værge farbror Ebbe Christensen, rytterbonde i Ambæk
 
8-164 Skifte 12/10 1739 Hans Pedersen, 28 år rytterbonde i Bønsvig, Jungshoved, 263
ingen livsarvinger
enke Anne Laursdatter, lavværge, fæstemand Oluf Jeppesen
 
8-165 Skifte 12/10 1739 Anne Pedersdatter, 23 år i Bønsvig, Jungshoved, 265
enkemand Rasmus Jensen, 10-343
børn
1 Jens Rasmussen, 2½
2 Ellen Rasmusdatter, 1
værge afdødes stedfar Peder Andersen, rytterbonde i Roneklint
 
8-166 Skifte 13/10 1739 Rasmus Hansen, x år rytterbonde i Hammer, 266
enke Maren Pedersdatter, lavværge far Peder Mortensen, hmd i Hammer, 8-269
barn
1 Maren Rasmusdatter, umyndig
 
8-167 Skifte 13/10 1739 Hans Povelsen, x år i Hammer, 268
enke Anne Cathrine Rasmusdatter, familie: 7-174, 2. del, 1
børn
1 Jens Hansen, 11
2 Povel Hansen, 6
3 Anne Hansdatter, 8
 
8-168 Skifte 13/10 1739 Torchel Nielsen, x år rytterbonde Ring, Hammer, 269
enke Birthe Jensdatter, børn
1 Maren Torchelsdatter, 12
 
8-169 Skifte 14/10 1739 Peder Hansen i Køng, 269
1. kone
1 Hans Pedersen, 20
2 Niels Pedersen, 14
3 Karen Pedersdatter, 17
4 Anne Pedersdatter, 11
2. enke Anne Jensdatter, lavværge bror Niels Jensen, rytterbonde i Køng
5 Jens Pedersen, 8
6 Sidse Pedersdatter, 5
7 Maren Pedersdatter, 1
værge farbror Hans Torchildsen i Ring
 
8-170 Skifte 14/10 1739 Anne Pedersdatter, 50 år i Vester Egesborg, 272
enkemand hmd Torkild Pedersen, børn
1 Hans Torkildsen, 23
2 Johanne Torkildsdatter = Stephen Benderbrok i Lundby
3 Birthe Torkildsdatter, 16
 
8-171 Skifte 15/10 1739 Anders Jensen, 60 år inds i Rønnebæk Torup, Rønnebæk, 273
enke Anne Danotresdatter?, børn
1 Hemming Andersen, som får gården i fæste
2 Sidse Andersdatter = Povel Christensen i Rønnebæk Torup
3 Anne Andersdatter = Anders Ludvig Skiøt på Gavnøgård
 
8-172 Skifte 14/11 1739 Marthe Larsdatter, 31 år i Brøderup, Snesere, 274
enkemand rytterbonde Laurs Nielsen, ingen livsarvinger
moder Ellen Uldrichsdatter = Niels Lorentzen i Engelstrup, afdødes stedfar
 
8-173 Skifte 20/1 1740 Bendt Jensen, 45 år rytterbonde i Blangslev, Mogenstrup, 274
familie: 8-160
enke Karen Hansdatter, lavværge far Hans Terkildsen i Pederstrup, Mogenstrup
børn
1 Peder Bendtsen, 20
være farbror Anders Jensen, ejendomsbonde i Kierlinge Tvede
 
8-174 Skifte 12/2 1740 Karen Rasmusdatter i Hemmestrup, Everdrup, 277
enkemand rytterbonde Jørgen Hansen, børn
1 Karen Jørgensdatter, 5
2 Margrethe Jørgensdatter, 8 uger
 
8-175 Skifte 13/2 1740 Anders Esbensen, rytterbonde i Snesere, 279
familie: 8-108
enke Anne Jensdatter, børn
1 Espen Andersen, 17
2 Kirsten Andersdatter, 8½
værge farbror Gabriel Esbensen, rytterbonde i Snesere
 
8-176 Skifte 13/2 1740 Karen Mortensdatter i St. Røttinge, Snesere, 281
ingen livsarvinger
enkemand inds Niels Mortensen, 9-9
søskende
1 Peder Mortensen, rytterbonde i Stuby
2 Birthe Mortensdatter, død = Peder Rasmussen, rytterbonde i Tostrup, Hellested Sogn
a Johanne Pedersdatter, død = Niels Pedersen i Tostrup, Hellested Sogn, børn
1 Marie Nielsdatter, 12, hos sin far
 
8-177 Skifte 16/2 1740 Torchel Hansen, inds i Ring, Hammer, 282
enke Bodil Frandsdatter, børn
1 Peder Torkelsen, boede i Ring, 8-123
2 Hans Torkelsen, 22
3 Anne Torkelsdatter = Christen Nielsen, rytterbonde i Ring, 8-194
4 Maren Torkelsdatter, 25
 
8-178 Skifte 16/10 1740 Ludsia Jensdatter i Ring, Hammer, 283
1. mand Bendt
1 Clemmen Bendtsen, 12
2. enkemand inds Niels Olufsen
 
8-179 Skifte 16/2 1740 Bodil Hansdatter i Ring Hammer, 283
1. mand Hans Hansen, 7-113
1 Anne Hansdatter = Peder Pedersen, rytterbonde i Ring
2. enkemand rytterbonde Hemming Rasmussen
2 Karen Hemmingsdatter, 12
 
8-180 Skifte 16/2 1740 Christen Jørgensen væver Køng, 286
enke Ellen Hansdatter, ingen livsarvinger, hendes 1.mand Ole Rasmussen, 6-164
halvsøskende
1 Laurs Jensen i Antvorskov
2 Anne Jensdatter i Næstved
3 Halborre? Jensdatter i Næstved
 
8-181 Skifte 16/2 1740 Anne Nielsdatter Broch i Køng, 288
1. mand Rasmus Rasmussen Broch, 8-116
1 Niels Rasmussen, 20
2 Rasmus Rasmussen, 16
3 Hans Rasmussen, 7
2. enkemand Svend Hansen
værge morbror Michel Nielsen
 
8-182 Skifte 17/2 1740 Peder Nielsen, inds i Kostræde, Køng, 289
enke Maren Rasmusdatter, 9-53
lavværge Peder Ingversen i Kostræde
børn
1 Niels Pedersen, 17
3 Bodil Pedersdatter, 8
 
8-183 Skifte 17/2 1740 Bodil Nielsdatter i Vester Egesborg, 290
1 Appelone Hemmingsdatter, 13
enkemand inds Hans Hemmingsen, børn
 
8-184 Skifte 23/3 1740 Anne Madsdatter i Bårse, 291
1. mand Peder Pedersen i Smidstrup, Snesere, Skifte 4/7 1729
1 Willads Pedersen, 22
2 Jens Pedersen, 18
3 Karen Pedersdatter, 11
2. enkemand rytterbonde Ole Pedersen, 10-69
4 Peder Olsen, 8
5 Maren Olsdatter, 6
 
8-185 Skifte 8/6 1740 Hans Povelsen i Langebæk, 294
anmeldt af svigerfaderen Peder Hansen, inds i Bønsvig.
hans datter Lisbeth Pedersdatter, var gift med afdøde
moderen Johanne Jensdatter, som boede og døde i Bønsvig
hendes søn Jens Povelsen
 
8-186 Skifte 29/11 1735 Peder Carstensen i Kostræde, Køng, 294
moder Birthe Rasmusdatter, lavværge Anders Hendriksen i Køng
søskende
1 Maren Carstensdatter, 10-88 = Laurs Ingvorsen, som fæster den salige kones efterladte gård
2 Kirsten Carstensdatter = Hans Jensen, rytterbonde i Bårse
 
8-187 Skifte 25/6 1740 Jeppe Boesen, inds i Dyrlev, Beldringe, 312
søskende
1 Ellen Boesdatter = Knud Andersen, hmd i Udby
2 Anne Pedersdatter = Peder Pedersen, inds i Ørslev
 
8-188 Skifte 25/6 1740 Bent Hansen, hmd i Dyrlev, Beldringe, 313
enke Maren Olufsdatter, børn
1 Hans Bendtsen, 6
2 Sidse Bendtsdatter, 10
 
8-189 Skifte 25/6 1740 Niels Povelsen, 56 år rytterbonde i Ugledige, Allerslev, 314
enke Maren Pedersdatter, 9-378, lavværge bror Bent Hansen
børn
1 Hans Nielsen, 23
2 Niels Nielsen, 11, 10-373
3 Karen Nielsdatter, 21
4 Anne Nielsdatter, 18
5 Margrethe Nielsdatter, 15
6 Mette Nielsdatter, 9
værge den salige mands søsters mand Jacob Pedersen i Knudsby og hans søstersøn Jens Ingvorsen i ?
 
8-190 Skifte 27/6 1740 rytterbonde Niels Jensen Kiøllebech, x år og hustru Anne Hansdatter i Hammer Torup, Hammer, 317
mandens børn:
1. kone: intet navn, 7-84
1 Jens Nielsen, boende i Risby
2 Niels Nielsen, 26, gmd i Hammer Torup
3 Ole Nielsen, 23, tjenende broderen Jens
2. kone, nu afdøde Anne Hansdatter
4 Hans Nielsen, 13
5 Erich Nielsen, 9
6 Hemming Nielsen, 7
7 Sidse Nielsdatter, 4
 
8-191 Skifte 27/6 1740 Ole Jensen, x år, rytterbonde i Hammer Torup, Hammer, 319
enke Inger Madsdatter, 8-270
børn
1 Hans Olsen, 24
2 Jens Olsen, 17
3 Niels Olsen, 14
4 Poul Olsen, 10
5 Karen Olsdatter, 22
6 Anne Olsdatter, 1. mand Jens Olufsen Kiøllebech, 8-145= 2. Ole Andersen, rytterbonde i Ring
 
8-192 Skifte 27/6 1740 Anne Mortensdatter, x år i Hammer Torup, Hammer, 322
enkemand rytterbonde Hans Pedersen, ingen livsarvinger
[enkemand Hans Pedersen, gift med pige Marie Jensdatter]
far Morten Rasmussen
 
8-193 Skifte 27/6 1740 Hans Sørensen, x år hmd i Hammer Torup, Hammer, 322
enke Karen Hansdatter, 8-242
barn
1 Bodil Hansdatter, 8
 
8-194 Skifte 27/6 1740 Christen Nielsen, x år rytterbonde i Ring, Hammer, 323
1. kone
1 Karen Christensdatter, død = Peder Pedersen i Ring
a Maren Pedersdatter, 12
b Karen Pedersdatter, 8
2 Johanne Christensdatter = Jacob Madsen i Risby?
2. enke Anne Torkelsdatter, lavværge bror Peder Torkelsen: familie: 8-177
3 Niels Christensen, 5
 
8-195 Skifte 28/6 1740 Niels Madsen, rytterbonde i Køng, 325
enke Maren Andersdatter, familie: 8-197
børn
1 Hans Nielsen, 1½
værger Hans Hansen og Laurs Madsen, begge i Kostræde
 
8-196 Skifte 28/6 1740 Johanne Rasmusdatter i Køng, 327
1. mand Jens
1 Karen Jensdatter, boede i fæstehus i Oreby
2 Sidse Jensdatter, 10-99 = Morten Rasmussen, hmd i Kastelev
3 Maren Jensdatter = Niels Jensen i Køng
2. enkemand hmd Svend Jensen
 
8-197 Skifte 28/6 1740 Jørgen Andersen i Køng, 328
ingen livsarvinger
enke Ellen Pedersdatter
moder Karen Andersdatter, søskende
1 Bodil Andersdatter i Hans Erichsen i Sallerup
2 Maren Andersdatter, død, 8-195 = Niels Madsen, gmd i Køng
 
8-198 Skifte 29/6 1740 Anne Nielsdatter i Køng, 331
enkemand hmd Svend Ingvorsen, 10-226
børn
1 Karen Svendsdatter = Christen Svan på Svinø
 
8-199 Skifte 29/7 1740 Oluf Pedersen i Kostræde, Køng, 332
enke Kirsten Laursdatter, barn
1 Peder Olufsen, i Sallerup
2 Laurs Olufsen, 21
3 Maren Olufsdatter, 17
4 Anne Olufsdatter = Peder Jensen i Køng
 
8-200 Skifte 29/6 1740 Rasmus Olsen, ungkarl i Kostræde, Køng, 334
søster Mette Olufsdatter = Christopher Hansen, hmd i Lundby
halvsøskende
2 Peder Rasmussen, død i Stensby,
a Rasmus Pedersen, rytter for regiment i Jylland
b Cathrine Pedersdatter, 17 i Nyråd for moderen
3 Christen Rasmussen, død
a Rasmus Christensen, 25
b Lucia Christensdatter, 30
c Lisbeth Christensdatter, 24
4 Oluf Rasmussen, død
a Hans Olufsen på Svinø
b Jens Olufsen, hmd i Grumløse
c Anne Olufsdatter = Morten skrædder i Bårse
5 Johanne Rasmusdatter, 3 børn
a Hans Jensen på Svinø
b Else? Jensdatter, tjenende på Gisselfeld
c Anne Jensdatter, --
 
8-201 Skifte 29/6 1740 Peder Jørgensen, inds i Kostræde, Køng, 335
enke Bodil Olufsdatter, barn
1 Anne Pedersdatter, 20
 
8-202 Skifte 30/6 1740 Niels Hansen, rytterbonde i Vester Egesborg, 336
enke Karen Christensdatter, barn
1 Christen Nielsen, 2
 
8-203 Skifte 30/6 1740 ? Pedersen, hmd Vester Egesborg, 338
enke Ellen Pedersdatter
søster
1 Bodil Pedersdatter
 
8-204 Skifte 30/6 1740 Rasmus Jensen, x år bondefoged i Vester Egesborg, 338
enke Pernille Pedersdatter,
[gift 1741: Ole Knudsen og Rasmus Jensens enke Pernille Pedersdatter]
børn
1 Jens Rasmussen, 8
2 Peder Rasmussen, 3
3 Anne Rasmusdatter, 9
4 Marie Rasmusdatter, 7
5 Kirsten Rasmusdatter, ½
 
8-205 Skifte 30/6 1740 Jørgen Pedersen, 37 år i Vester Egesborg, 342
enke Maren Nielsdatter, lavværge, bror Rasmus Nielsen i Hammer
børn
1 Maren Jørgensdatter, 4
2 Niels Jørgensen, 1
 
8-206 Skifte 1/7 1740 Knud Svendsen Lange, 76 år hmd Endegårde, Skibinge, 342
enke Susanne Marie Jørgensdatter, børn
1 Jørgen Knudsen, 36, skytte i Jylland
2 Cathrine Marie Knudsdatter på Antvorskov i Tureby Sogn = Frantz Bruun
3 ? Knudsen, rytter i Næstved
4 Else Knudsdatter = Christen Mortensen, hmd i Skibinge
5 Johan Knudsen, 24, tjenende i Stege
6 Rudolph Knudsen, 22
7 Susanne Knudsdatter
 
8-207 Skifte 1/7 1740 Karen Pedersdatter, 56 år i Stenstrup, Jungshoved, 343
1. mand Jørgen
1 Peder Jørgensen, 18
2 Ellen Jørgensdatter, 22
3 Sidse Jørgensdatter, 10
2. enkemand rytterbonde Hans Nielsen
værge for børnene, farbror Niels Hansen i Smidstrup
 
8-208 Skifte 1/7 1740 Ingvar Sivertsen, inds i Skovhuse, Øster Egesborg, 345
bror
1 Sivert Sivertsen i Bjæverskov ved Køge
a Hans Sivertsen, skomager i Præstø
b Ellen Sivertsdatter = Lars Pedersen i Ølby, Gl. Køgegård
 
8-209 Skifte 4/7 1740 Anne Siersdatter i Bårse, 346
familie: 8-159
enkemand rytterbonde Rasmus Nielsen, børn
1 Johanne Rasmusdatter, ½
værge morbror Ole Siersen i Bårse
 
8-210 Skifte 4/7 1740 Jens Jacobsen, rytterbonde i Bårse, 349
enke Inger Jensdatter, barn
1 Peder Hansen, 5 uger, det står der!
værge farbror Laurs Jacobsen i Ring
 
8-211 Skifte 5/7 1740 Hans Nielsen, 77 år i Smidstrup, Snesere, 350
enke Birthe Pedersdatter, børn
1 Niels Hansen, 29
2 Peder Hansen, 26
 
8-212 Skifte 12/8 1740 Christen Mortensen, 48 år hmd i Skibinge, 352
enke Eva Marie, børn
1 Christen Christensen, 6
2 Hilleborre Sophie Christensdatter, 2
 
8-213 Skifte 22/11 1730 Mads Jensen, møller i Køng, 353
børn
1 Jens Madsen, 16
2 Peder Madsen, 10
3 Sara Madsdatter, 21 = Hans Nielsen i Sallerup
4 Anne Madsdatter, 8
 
8-214 Skifte 20/8 1731 Hans Hansen Krog 62 år, rytterbonde, skovfoged i Ornebjerg, Kastrup, 370
familie: 5-61
1. kone Maren Rasmusdatter, 6-59
1 Rasmus Hansen Krog, død i Lundby Mølle
a Maren Rasmusdatter, 5
2 Bodil Hansdatter Krog = Jørgen Jørgensen, møller i Nygårds Mølle
3 Cathrine Hansdatter Krog = Christen Pedersen, fæster gården
2. kone Ingeborg Christiansdatter, familie: 7-106
4 Jacob Hansen Krog, 16
5 Margrethe Hansdatter Krog, 10
 
8-215 Skifte 24/11 1734 Andreas Børgesen kgl. skovrider i Endegårde, Skibinge, 453
kirkebog i 22/9 1731 i Skibinge, 47 år, fundet dræbt i sin seng
madame Anne Christine, født Rostgaard, Carl Schrøder, forrige skovrider Carls Schrøder
hendes lavværge Søren Borchmann, byfoged i Præstø
søn Christian Sigfred Schrøder, 15½
 
8-216 Skifte 29/11 1740 Peder Jensen, x år rytterbonde i Ammendrup, Allerslev, 499
enke Karen Hemmingsdatter, 8-332, lavværge, fæstemand Jørgen Knudsen
børn
1 Jens Christian Pedersen, 7
2 Anne Pedersdatter, 6
3 Sidse Pedersdatter, 2
 
8-217 Skifte 29/11 1740 Ellen Cathrine Rasmusdatter, 82 år i Skibinge, 500
1. mand Niels
2 Sidse Nielsdatter, død = Anders Hansen, skovfoged i Skibinge
a Sille Andersdatter, 4
2. mand Elias Jørgensen, 7-93
1 Jens Eliasen i Endegårde
 
8-218 Skifte 30/11 1740 Birthe Hansdatter, 54 år i Jungshoved, 502
1. mand Søren
1 Hans Sørensen, 18
2 Sidse Sørensdatter = Niels Bertelsen i Skibinge
3 Birthe Sørensdatter = Rasmus Andersen i Bønsvig
2. enkemand inds Jacob Isaachsen
 
8-219 Skifte 30/11 1740 Peder Nielsen, 42 år rytterbonde i Smidstrup, Jungshoved, 503
enke Kirsten Rasmusdatter, ingen livsarvinger
søskende
1 Ole Nielsen, tjenende i Ambæk
 
8-220 Skifte 30/11 1740 Ingvor Simonsen i Skovhuse, 504
arvinger, 2 brødrebørn
1 Hans Simonsen i Præstø
2 Ellen Simonsdatter = Lars Pedersen i Ølby, på gl. Køgegård Gods
 
8-221 Skifte 2/12 1740 Hans Olsen, rytterbonde i Bårse, 505
ingen livsarvinger
enke Mette Luidersdatter??, forlovede fæstemand Christen Hansen
søskende
1 Niels Olsen, død
a Peder Nielsen, myndig
b Søren Nielsen, myndig
c Karen Nielsdatter = Jacob Nielsen, gmd i Bårse
2 Svend Olsen, død, 3 sønner
a Peder Svendsen
b Niels Svendsen
c Ole Svendsen, alle myndige
halvsøskende
3 Hemming Olsen, hmd i St. Røttinge
4 Ole Nielsen, hmd i Bårse
5 Kirsten Nielsdatter, død, 3 sønner og 1 datter
a Niels Nielsen, gmd i St. Røttinge
b Else Nielsdatter = Sergent Titgen i Snesere
c Niels Lorentzen, 16
d Peder Lorentsen, 12, begge hos faderen Lorentz Jacobsen i St. Røttinge
 
8-222 Skifte 2/12 1740 Peder Jensen, 58 år rytterbonde i Smidstrup, Snesere, 507
enke Maren Hansdatter, 8-362
børn
1 Jacob Pedersen, 8
2 Anne Pedersdatter = Hans Olsen
3 Karen Pedersdatter, 19
 
8-223 Skifte 3/12 1740 Niels Jørgensen i Snesere, 508
enke Maren Mortensdatter, ingen livsarvinger
bror
1 Jens Jørgensen
 
8-224 Skifte 5/12 1740 Peder Hansen, rytterbonde, x år i Torup, Hammer, 509
enke Ellen Pedersdatter, forlovede, fæstemand Peder Jensen
børn
1 Hans Pedersen, 15
2 Niels Pedersen, 10
3 Peder Pedersen, 1
4 Karen Pedersdatter, 5
 
8-225 Skifte 6/12 1740 Jacob Knudsen, x år rytterbonde i Hammer, 511
enke Ellen Knudsdatter, ingen livsarvinger
søskende
1 Ole Knudsen, rytterbonde i Hammer
2 Lars Knudsen, 33
3 Jens Knudsen, 50 i Nørre Hyllede
 
8-226 Skifte 7/4 1741 Hans Jensen, rytterbonde i Faksinge, Beldringe, 513
enke Karen Rasmusdatter
søskende
1 Peder Jensen, 30
2 Jacob Jensen, 16
3 Jens Jensen, 14
 
8-227 Skifte 7/4 1741 Peder Christensen, hmd i Hastrup, Beldringe, 515
enke Bodil Mortensdatter, 9-83
fæstemand Jens Jørgensen
børn
1 Anne Pedersdatter, 2½
1 Morten Pedersen, 1
 
8-228 Skifte 8/4 1741 Rasmus Rasmussen, inds i Kostræde, Køng, 516
børn
1 Lars Rasmussen, fæste gmd i Kostræde, nedenfor?
2 Karen Rasmusdatter = Claus Bonde, rytterbonde i Lundby
3 Niels Rasmussen, 9, hos broderen
 
8-229 Skifte 8/4 1741 Christina Nielsdatter i Kostræde, Køng, 517
enkemand rytterbonde Lars Rasmussen, ovenfor?
børn
1 Christina Larsdatter, 4 uger
 
8-230 Skifte 8/4 1741 Lars Ingvorsen, inds i Kostræde, Køng, 520
enke Maren Carstensdatter, 10-88
barn
1 Carsten Larsen, 3
 
8-231 Skifte 29/6 1741 Jacob Hansen Wrang, 59 år i Ugledige, Allerslev, 522, opslag 524, kendt: Jacob Hansen Vrang
1. kone [Sidsel Boesdatter]
1 Karen Jacobsdatter, 13
2 Birthe Jacobsdatter, 8
2. enke Maren Rasmusdatter, trolovede, fæstemand Niels Christensen, 11-185
3 Hans Jacobsen, 7
4 Sidse Jacobsdatter, 2½
 
8-232 Skifte 30/10 1741 Jørgen Hansen Krog, 48 år rytterbonde i Ugledige, Allerslev, 525
enke Birthe Hansdatter, [gift 1742 med Jens Pedersen af Skibinge]
børn
1 Hans Jørgensen Krog, 2, 11-140
2 Jens Jørgensen Krog, 16
3 Peder Jørgensen Krog, 5
4 Birthe Jørgensdatter Krog, 15
5 Kirsten Jørgensdatter, 12, 10-374
6 Anne Jørgensdatter Krog, 9
værger Peder Olsen Holm = afdødes søster, og enkens bror Bendt Hansen = afdødes søster
 
8-233 Skifte 31/10 1741 Mads Madsen, x år inds i Ammendrup, Allerslev, 527
enke Karen Rasmusdatter, børn
1 Lars Madsen, gmd i Ammendrup
2 Peder Madsen, 25
 
8-234 Skifte 31/10 1741 inds Povel Ibsen, 56 år og hustru Margrethe Jensdatter, 72 år i Allerslev, 528
1 hans bror Rasmus Ibsen, inds i Lundby
hendes døtre
2 Karen Eriksdatter = Ole Mortensen i Allerslev
3 Else Eriksdatter = Christen Olsen i Skibinge
 
8-235 Skifte 3/11 1741 Per Nielsen i Køng Gårde, Køng, 529
enke Maren Nielsdatter, familie: 8-316
trolovede fæstemand Anders Hansen
børn
1 Ole Pedersen, 7
2 Johanne Pedersdatter, 9
3 Anne Pedersdatter, 4
værge farbror Niels Nielsen i Køng
 
8-236 Skifte 3/11 1741 Hemming Nielsen i Køng, 531
enke Anne Jensdatter, fæstemand Søren Andersen
børn
1 Niels Hemmingsen, 11
2 Maren Hemmingsdatter, 19
3 Anne Hemmingsdatter, 15
4 Karen Hemmingsdatter, 13
værge farbror Claus Nielsen i Køng
 
8-237 Skifte 4/11 1741 Maren Mortensdatter, x år i Ring, Hammer, 533
1. mand Anders
1 Birthe Andersdatter = Peder Andersen i Grumløse
2 Kirsten Andersdatter, 24
2. enkemand rytterbonde Peder Rasmussen, 9-88
gift 1741 enkemand Peder Rasmussen og pige Anne Hemmingsdatter
 
8-238 Skifte 4/11 1741 Hans Tygesen, x år rytterbonde i Hammer, 535
enke Sidsel Torkildsdatter, 9-304
fæstemand Niels Larsen, som får gården i fæste
børn
1 Karen Hansdatter, 2
værge farbror Lars Tygesen i Ring
 
8-239 Skifte 6/11 1741 Ellen Pedersdatter i Risby, Bårse, 537
enkemand rytterbonde Peder Mortensen, børn
1 Morten Pedersen, 23
2 Peder Pedersen, 19
3 Anne Pedersdatter, 13
4 Lene? Pedersdatter, 17
værge Lars Tygesen i Ring = afdødes søster (se skiftet ovenfor)
 
8-240 Skifte 6/11 1741 Elisabeth Ibsdatter i Risby, Bårse, 540
enkemand rytterbonde Anders Nielsen, ingen livsarvinger
søskende
1 Margrethe Ibsdatter = Peder Olsen i Bårse
2 Mette Ibsdatter = Jørgen Christensen væver i Bårse
 
8-241 Skifte 6/11 1741 Dorthe Olsdatter, x år i Hammer Torup, Hammer, 540
enkemand rytterbonde Morten Rasmussen, børn
1 Peder Mortensen, der får fæste på gården
2 Tomas? Mortensen, 19
3 Karen Mortensdatter, 16
 
8-242 Skifte 6/11 1741 Karen Hansdatter, x år i Hammer Torup, Hammer, 542
1. mand Hans Sørensen, 8-193
1 Bodil Hansdatter, 9
2. enkemand Jochum Danielsen
 
8-243 Skifte 8/11 1741 Kirsten Christensdatter, 36 år i St. Røttinge, Snesere, 543
enkemand hmd Rasmus Rasmussen, ingen livsarvinger
 
8-244 Skifte 20/2 1742 Hans Andersen, 72 år skomager, inds i Skibinge, 545
enke Kirsten Rasmusdatter
børn
1 Sidse Hansdatter = Peder Mortensen i Skibinge
2 Anne Hansdatter = Niels Johansen i Skibinge
 
8-245 Skifte 16/4 1742 Jesper Larsen, rytterbonde i Kostræde, Køng, 545
enke Bodil Hemmingsdatter, fæstemand Jens Nielsen
børn
1 Jørgen Jespersen, 24
2 Hemming Jespersen, 9
3 Lars Jespersen, 6
4 Anne Jespersdatter, 21
5 Maren Jespersdatter, 17
6 Karen Jespersdatter, 8
 
8-246 Skifte 17/4 1742 Niels Jensen, x år i Hunstrup, Hammer, 547
enke Else Mortensdatter, børn
1 Jens Nielsen, 11
2 Morten Nielsen, 3
 
8-247 Skifte 17/4 1742 Elisabeth Møller [Elisabeth Clausdatter], 78 år i Åside, Snesere, 550
mand Peder Andersen Møller, død 1720 i Åside. 7-68
hun var inds for Jens Ibsen i Åside, børn
1 Bodil Pedersdatter = landsoldat i København
2 Anne Pedersdatter, død = Cornelius Meinersen Skovfoged på Falster, børn
a Karen Corneliusdatter, 20
b Maren Corneliusdatter, 15
3 Kirsten Pedersdatter, død = Niels Frandsen i Åside
a Anders Nielsen, boende i Over Evne
b Christen Nielsen, 23
c Ove/Ole? Nielsen, 13,
4 Inger Pedersdatter, 23
5 Sidse Pedersdatter, 15
 
8-248 Skifte 18/4 1742 Hans Larsen, 73 år inds i Snesere, 551
1. kone Karen Pedersdatter, 7-204
1 Maren Hansdatter, 26
2 Anne Marie Hansdatter, 22
3 Johanne Hansdatter, 19
2. enke Anne Rasmusdatter, 8-313
4 Karen Hansdatter, 14
5 Kirsten Hansdatter, 10
6 Mette Hansdatter, 5
1 Jochum Hansen, 3½
2 Lars Hansen, 1
 
8-249 Skifte 18/4 1742 Hemming Olsen, inds i St. Røttinge, Snesere, 552
enke Inger Knudsdatter, lavværge bror Jens Knudsen
børn
1 Hans Hemmingsen, gmd i St. Røttinge
2 Ole Hemmingsen
3 Niels Hemmingsen
4 Sidse Hemmingsdatter = Peder Pedersen, rytterbonde i St. Røttinge
 
8-250 Skifte 23/4 1742 Ole Hemmingsen, 54 år i Endegårde, Skibinge, 553
1. kone Margrethe Pedersdatter, 8-162
1 Peder Olsen, 28, fæster efter faderen
2 Anders Olsen, 20, landsoldat
3 Christopher Olsen, 18
4 Niels Olsen, 16
5 Dorthe Olsdatter, 30
6 Anne Olsdatter, 20
7 Margrethe Olsdatter, 12
2. enke Sidse Hansdatter
 
8-251 Skifte 23/4 1742 Sidsel Hansdatter, 25 år i Bønsvig, Jungshoved, 554
enkemand rytterbonde Niels Olsen, barn
1 Bodil Nielsdatter, 2
værge morbror Rasmus Hansen i Stenstrup
 
8-252 Skifte 23/4 1742 Lars Andersen [Avind], 63 år inds i Bønsvig, Jungshoved, 556
enke Anne Jørgensdatter, barn
1 Anders Larsen
 
8-253 Skifte 24/4 1742 Ellen Jeppesdatter, 42 år i Stavreby, Jungshoved, 557
enkemand rytterbonde Peder Jensen, børn
1 Jens Pedersen, 16
2 Hans Pedersen, 12
3 Karen Pedersdatter, 9
værge Niels Rasmussen i Bønsvig = afdødes søster
 
8-254 Skifte 24/4 1742 Hans Nielsen, hmd i Stavreby, Jungshoved. 558
enke Johanne Rasmusdatter, 10-194
børn
1 Niels Hansen, 4
 
8-255 Skifte 25/4 1742 Morten Hind, 73 år inds i Allerslev, 560
arvinger
1 Maren Hansdatter, boende på Langø i Kalvehave
2 Bodil Hansdatter i Næstved
 
8-256 Skifte 28/11 1742 Dorthe Olsdatter, 41 år i Ambæk, Jungshoved, 561
1 Ole Pedersen, 21, enkemandens stedsøn
enkemand Peder Michelsen, søn
 
8-257 Skifte 28/11 1742 Peder Knudsen, 80 år hmd i Stavreby, Jungshoved, 563
enke Birthe Hansdatter, børn
1 Knud Pedersen, 4
2 Kirsten Pedersdatter, 7
3 Anne Pedersdatter, 14
 
8-258 Skifte 28/11 1742 Lars Nielsen, 36 år rytterbonde i Stenstrup, Jungshoved, 563
enke Alborg Christophersdatter, børn
1 Bodil Larsdatter, 11
2 Niels Larsen, 7
3 Sidsel Larsdatter, 3½
4 Alborg Larsdatter, 1
værge farbrødre Rasmus Nielsen i Ambæk og Peder Nielsen i Skovhuse
 
8-259 Skifte 30/11 1742 Niels Hansen, x år inds i Hammer Torup, Hammer, 565
enke Sidsel Olsdatter, børn
1 Lisbeth Nielsdatter, 5
2 Karen Nielsdatter, 3
 
8-260 Skifte 30/11 1742 Jep Hemmingsen, x år rytterbonde i Fårup, Hammer, 566
enke Sidsel Laursdatter
børn
1 Lars Ibsen, 23, 9-359
2 Maren Jeppesdatter, 22
3 Niels Ibsen, 18
4 Mads Ibsen, 17, død 9-360
5 Kirsten Ibsdatter, 16
6 Birthe Ibsdatter, 14 (Dorthe?)
7 Mette Ibsdatter, 11
8 Anne Ibsdatter, 9
9 Margrethe Ibsdatter, 6
 
8-261 Skifte 30/11 1742 Maren Pedersdatter, x år i Fårup, Hammer, 568
enkemand hmd Peder Esbersen, barn
1 Kirsten Pedersdatter, 6
værge konens søskendebarn Ole Pedersen i Torp
 
8-262 Skifte 1/12 1742 Rasmus Nielsen, rytterbonde i Bøgesø, Everdrup, 568
enke Inger Pedersdatter, ingen livsarvinger
far Niels Rasmussen
 
8-263 Skifte 5/2 1743 Kirsten Kastensdatter i Bårse, 570
enkemand rytterbonde Hans Jensen, børn
1 Karsten Hansen, 8½
2 Karen Hansdatter, 15
3 Ellen Hansdatter, 12
4 Birthe Hansdatter, 4
 
8-264 Skifte 12/2 1743 Kirsten Sørensdatter i Risby, Bårse, 576
familie: 7-44
1. mand Peder Laursen
1 Karen Pedersdatter, 8-368 = Anders Pedersen, rytterbonde i Risby
2. enkemand rytterbonde Lars Pedersen
 
8-265 Skifte 11/3 1743 Jens Olsen, 46 år rytterbonde i Skibinge, 577
enke Anne Rasmusdatter, lavværge, trolovede fæstemand Søren Olsen
sammen aflede børn (de 3 sidste navngivet Olsdatter)
1 Ole Jensen, 20
2 Jep Jensen, 16
3 Kirsten Jensdatter, 18
4 Anne Jensdatter, 9, 10-297
5 Bodil Jensdatter, 6
 
8-266 Skifte 11/3 1743 Margrethe Gielf, 37 år i Ammendrup, Allerslev, 579
enkemand inds. Willum Nielsen Holm, 10-47
børn
1 Johan Willumsen, 10
2 Johannes Willumsen, 6
3 Jacob Willumsen, hjemme
4 Maren Willumsdatter, 12
værge morbror Michael Giertsen i Præstø
 
8-267 Skifte 11/3 1743 Anne Hansdatter, 52 år i Gederød, Allerslev, 580
enkemand Jørgen Vaarh, børn
1 Thomas Jørgensen Vaarh, 32, rytter ved regiment i Odense
2 Jesper Jørgensen Vaahr, 29, værende i Holsten
3 Jørgen Jørgensen Vaahr, 14
 
8-268 Skifte 11/3 1743 Peder Nielsen, 62 år inds i Tjørnehoved, Allerslev, 580
enke Dorthe Hansdatter, børn
1 Karen Pedersdatter, 29
2 Ellen Pedersdatter, 27
 
8-269 Skifte 13/3 1743 Peder Mortensen, x år rytterbonde i Hammer Torup, Hammer, 580
enke Bodil Mortensdatter, 8-286
fæstemand Ole Svendsen
 
8-270 Skifte 13/3 1743 Inger Madsdatter, x år i Hammer Torup, Hammer, 581
afgangne mand Ole Jensen, 8-191
børn
1 Hans Olsen, 27, som får gården i fæste
2 Jens Olsen, 22
3 Niels Olsen, 14
4 Povel Olsen, 11
5 Anne Olsdatter = Ole Andersen i Ring
6 Karen Olsdatter, 24
 
8-271 Skifte 13/3 1743 Rasmus Rasmussen, x år hmd i Hammer Torup, Hammer, 582
enke Anne Pedersdatter, lavværge bror Anders Pedersen i Risby
bror Hans Rasmussen i Vrangstrup
 
8-272 Skifte 13/3 1743 Peder Jensen, x år rytterbonde i Fårup, Hammer, 583
enke Maren Andersdatter, børn
1 Jens Pedersen, 18
2 Peder Pedersen, 12½
3 Hans Pedersen, 8
4 Niels Pedersen, 5
5 Anne Pedersdatter, 21
 
8-273 Skifte 25/11 1743 Peder Povlsen, inds i Kostræde, Køng, 284
enke Lisbeth Larsdatter, barn
1 Lars Povlsen, 10
 
8-274 Skifte 25/11 1743 Kirsten Clausdatter, x år i Hammer, 585
enkemand rytterbonde Anders Jensen, 11-78
barn
1 Bodil Andersdatter, 3
værge morbror Sivert Jensen, borger i København
 
8-275 Skifte 25/11 1743 Hans Pedersen, x år hmd i Hammer, 588
enke Christina Povelsdatter, børn
1 Niels Hansen, 7
2 Peder Hansen, 4
3 Lars Hansen, ½
 
8-276 Skifte 25/11 1743 Rasmus Ollesen, hmd i Hammer, 588
enke Anne Rasmusdatter, barn
1 Anne Rasmusdatter = Knud Rasmussen, landsoldat i Hammer
 
8-277 Skifte 26/11 1743 Hans Christophersen, 62 år hugger, hmd i Snesere, 589
enke Maren Pedersdatter, børn
1 Jens Hansen, som fæster efter faderen
2 Kirsten Hansdatter, 24
3 Anne Hansdatter = Jørgen Pedersen i Mosebølle
 
8-278 Skifte 26/11 1743 Anne Andersdatter, 61 år i Snesere, 590
enkemand hmd Hemming Jensen, børn
1 Jens Hemmingsen, 17
2 Anders Hemmingsen, 8
3 Hans Hemmingsen, 5
4 Marie Hemmingsdatter, 17
5 Birthe Hemmingsdatter, 15
6 Anne Hemmingsdatter, 13
værge Peder Andersen i Åside
 
8-279 Skifte 26/11 1743 Niels Andersen, hmd i Hastrup, Beldringe, 591
enke Kirsten Jensdatter, børn
1 Rasmus Nielsen, boende i Bårse
2 Dorthe Nielsdatter = Jens Nielsen, hmd i Hastrup
 
8-280 Skifte 26/11 1743 Hemming Povlsen, hmd i Hastrup, Beldringe, 591
enke Ellen Jensdatter, trolovet, fæstemand Hans Michelsen
 
8-281 Skifte 26/11 1743 Anne Pedersdatter i Beldringe, 591
enkemand hmd Jørgen Jensen, 9-210
børn
1 Peder Jørgensen, 4
2 Elisabeth Jørgensdatter, 2
 
8-282 Skifte 27/11 1743 Jep Sørensen, rytterbonde i Bårse, 592
1. kone Maren Hansdatter, 7-188
2. enke Ellen Ibsdatter, fæstemand Willads Pedersen
børn
1 Morten Ibsen, 8
2 Maren Ibsdatter, 3
 
8-283 Skifte 27/11 1743 Mette Ibsdatter i Bårse, 594
enkemand inds Jørgen Christensen, børn
1 Peder Jørgensen, boende i Nebølle, Sværdborg Sogn
2 Margrethe Jørgensdatter = Ole Jørgensen i Ørslev
3 Karen Jørgensdatter = Hans Jensen i Udby
 
8-284 Skifte 27/11 1743 Maren Ibsdatter i Bårse, 596
1. mand Peder
1 Jep Pedersen, 24
2 Jørgen Pedersen, 19
2. enkemand rytterbonde Christen Hansen
værger Anders Jensen i Kierlinge Tvede og Mads Ibsen i Bårse
 
8-285 Skifte 27/11 1743 rytterbonde Peder Bendsen og hustru Anne Hansdatter i Baarse, 598
A: Peder Bendsen brødres børn
1 Lars Nielsen, hmd i Bårse
2 Jacob Nielsen, gmd i Bårse
3 Bendt Nielsen, gmd i Lundby
4 Hans Nielsen, gmd i Hastrup
5 Ellen Nielsdatter = Niels Hansen, skovfoged i Lundby
6 Maren Nielsdatter = Niels Jensen, landsoldat i Lundby
B: Anne Hansdatters arvinger, brødrebørn
1 Niels Madsen i Bårse
2 Lars Madsen i København
3 Hans Madsen i Næstelsø
4 Jacob Madsen
5 Jens Madsen, død
a Niels Jensen, staldkarl i København
b Jens Jensen, 19 i kongens tjeneste i København
c Karen Jensdatter = Bager Thor i Vordingborg
d Lisbeth Jensdatter = skomager i Hollænderbyen
6 Anne Madsdatter, død, børn
a Willads Pedersen, gmd
b Jens Pedersen, 20
c Per Olsen, 12
d Karen Pedersdatter, 14
e Maren Olsdatter, 6
7 Lisbeth Madsdatter = Niels Hemmingsen i Risby, 10-5
8 Lisbeth Jensdatter, børn
a Jens Pedersen, gmd i Faksinge
b Lars Pedersen, død, børn
1 Peder Larsen, 11, hos moderen
2 Ellen Larsdatter, 7
c Anne Pedersdatter = Peder Hansen i Blangslev
 
8-286 Skifte 4/5 1744 Bodil Mortensdatter, x år i Hammer Torup, Hammer, 604
1. mand Peder Mortensen, 8-269
2. enkemand Ole Svendsen, ingen livsarvinger
far Morten Rasmussen i Blangslev
 
8-287 Skifte 1/7 1744 Jens Hansen, 38 år rytterbonde i Roneklint, Jungshoved, 604, opslag 606
ingen livsarvinger
enke Maren Jacobsdatter, lavværge, fæstemand Peder Hemmingsen
bror Ole Hansen, borger og skipper i Præstø
Maren Jacobsdatter, kendt, annepedersdatter, nr. 32
 
8-288 Skifte 1/6 1744 Maren Pedersdatter, 53 år i Roneklint, Jungshoved, 607
1. mand Rasmus
1 Ole Rasmussen, 28
2. enkemand Peder Larsen, 8-326
2 Anne Pedersdatter, 14
 
8-289 Skifte 1/6 1744 Anne Sørensdatter, x år i Bønsvig, Jungshoved, 610
børn
1. mand Jørgen
1 Peder Jørgensen, 19
2 Niels Jørgensen, 13
3 Birthe Andersdatter, 10
2. enkemand rytterbonde Mogens Poulsen [gift 1744 med Ellen Hansdatter]
 
8-290 Skifte 2/6 1744 Jens Pedersen Øster, x år rytterbonde Stavreby Jungshoved, 613
enke Birthe Jensdatter, familie: 8-129, 1. mand Peder Jensen Øster, 7-160
fæstemand Niels Jensen
børn
1 Peder Jensen, 17
2 Anders? Jensen, 12
3 Kirsten Jensdatter
værger Peder Jensen i Roneklint og Poul Jensen i Stavreby
 
8-291 Skifte 7/6 1744 Lucie Andersdatter, 38 år i Stavreby, Jungshoved, 616
enkemand rytterbonde, staldmester Niels Larsen, 8-308
fælles børn
1 Anders Nielsen, 3
2 Anne Larsdatter, 7
3 Bodil Larsdatter, 5
 
8-292 Skifte 2/6 1744 Søren Pedersen [Hoy], 58 år rytterbonde i Ammendrup, Allerslev, 618
enke Maren Olsdatter, 9-78
trolovede, fæstemand Lars Rasmussen
børn
1 Peder Sørensen, landsoldat
2 Karen Sørensdatter, 14
3 Maren Sørensdatter, 11
4 Anne Sørensdatter, 5
5 Lars Sørensen, ½
 
8-293 Skifte 27/6 1744 Rasmus Pedersen, bondefoged i St. Røttinge, Snesere, 621
1. kone Anne Jensdatter, 8-160
1 Mette Rasmusdatter = Peder Hemmingsen, rytterbonde i Grumløse
2 Karen Rasmusdatter = Hans Hansen, rytterbonde i Grumløse
2. enke Karen Pedersdatter, trolovede fæstemand Peder Larsen
3 Anne Rasmusdatter, 6
værge farbror Peder Pedersen, rytterbonde i Ring
 
8-294 Skifte 27/6 1744 Anne Andersdatter i Smidstrup, Snesere, 626
1. mand Ole Espensen, 8-148
1 Hans Olsen, rytterbonde i Smidstrup
2 Karen Olsdatter = Peder Hansen i Smidstrup
3 Sidsel Olsdatter = Morten Sørensen i Sjolte
2. enkemand rytterbonde Peder Hansen
 
8-295 Skifte 8/7 1744 Jens Nielsen i Risby, Bårse, 629
enke Anne Pedersdatter, trolovede fæstemand Steffen Nielsen
børn
1 Jens Nielsen, 2
2 Johanne Jensdatter, 7
 
8-296 Skifte 8/7 1744 Peder Nielsen i Bårse, 631
enke Anne Nielsdatter, fæstemand Jeppe Pedersen
børn
1 Christen Pedersen, 5
2 Maren Pedersdatter, 9
3 Gertrud Pedersdatter, 2
værger farbrødre Morten Nielsen Giøde i Bårse og Niels Nielsen Giøde i Nebølle
 
8-297 Skifte 8/7 1744 Bodil Povelsdatter i Bårse, 635
enkemand hmd Rasmus Hemmingsen
søskende
1 Peder Povelsen, 28
2 Kirsten Povelsdatter, 28
 
8-298 Skifte 11/7 1744 Kirsten Svendsdatter i Åside, Snesere, 636
[forældre: Svend Olufsen og Mette Michelsdatter, 8-47]
enkemand rytterbonde Anders Gregersen, børn
1 Ole Andersen, 13
2 Hans Andersen, 8
3 Christen Andersen, 5
4 Giertrud Andersdatter, 15
5 Else Andersdatter, 11
6 Mette Andersdatter, 3
værge morbror Michel Svendsen i Snesere
 
8-300 Skifte 14/7 1744 Lisbeth Larsdatter, x år i Ring, Hammer, 641
enkemand rytterbonde Jacob Jensen, børn
1 Lars Jacobsen, rytterbonde i Ring
2 Karen Jacobsdatter = Torkil Pedersen
3 Jens Jacobsen, død i Bårse
 
8-301 Skifte 14/7 1744 Ole Hansen, x år tredingsfoged, kirkeværge i Vester Egesborg, 647
enke Kirsten Tønnesdatter, 1. mand Peder Rasmussen, 8-127
fæstemand Jens Andersen
børn
1 Peder Olsen, 2½
2 Anne Olsdatter, 4
3 Else Olsdatter, 5 uger
værge farbror Knud Hansen, bondefoged i Vester Egesborg
 
8-302 Skifte 27/10 1744 Karen Hansdatter, 26 år i Blangslev, Mogenstrup, 651
enkemand rytterbonde Hans Christensen, børn
1 Bendt Hansen, 3
2 Christen Hansen, 1
 
8-303 Skifte 22/2 1745 Anne Olsdatter i Kostræde, Køng, 653
enkemand rytterbonde Peder Jensen, 8-366, død: 10-328
børn
1 Hans Pedersen, 15
2 Ellen Pedersdatter, 12
3 Johanne Pedersdatter, 9
4 Anne Pedersdatter, 3
 
8-304 Skifte 23/2 1745 Ole Andersen, smed Snesere, 656
enke Anne Sophie Ibsdatter, børn
1 Anders Olsen, 20
2 Alhed Olsdatter, 24 har været gift med Peder Thomsen, rytter
3 Bodil Olsdatter, 17
 
8-305 Skifte 23/2 1745 Hans Nielsen, rytterbonde i Smidstrup, Snesere, 658
enke Marie Bendsdatter, børn
1 Marie Hansdatter = Niels Hemmingsen i Smidstrup
 
8-306 Skifte 24/2 1745 Rasmus Nielsen bødker, 56 år, rytterbonde i Roneklint, Jungshoved, 660
ingen livsarvinger
enke Kirsten Jensdatter, 10-107, trolovede fæstemand Rasmus Rasmussen
hans søskende
1 Ellen Nielsdatter = Niels Hansen i Roneklint
2 Maren Nielsdatter, død i Ambæk, børn
a Hans Rasmussen i Skovhuse
b Niels Rasmussen, gmd i Ambæk
c Lars Rasmussen, gmd i Roneklint
d Hemming Rasmussen, 26
e Peder Rasmussen
f Bodil Rasmusdatter, 15
 
8-307 Skifte 23/2 1745 Niels Hansen, 81 år inds i Smidstrup, Jungshoved, 663
enke Karen Rasmusdatter, familie: 4-90, 4-219
børn
1 Rasmus Nielsen, gmd i Ambæk
2 Jørgen Nielsen, gmd i Smidstrup
3 Peder Nielsen, gmd i Skovhuse
4 Hemming Nielsen, hmd i Smidstrup
5 Rasmus Nielsen, ungkarl, 28
 
8-308 Skifte 23/2 1745 Karen Ebbesdatter, 56 år i Stavreby, Jungshoved, 663
søn
1 Rasmus Jensen i Bønsvig
enkemand rytterbonde, staldmester Niels Larsen, 1. kone Lucie Andersdatter, 8-291
 
8-309 Skifte 23/2 1745 Ole Rasmussen, 39 år i Rekkende, Allerslev, 664
ingen livsarvinger, men 9-18
enke Sophie Jensdatter, 1 mand Ole Hansen, 8-154, nuværende mand og værge Peder Hemmingsen, 9-18
hans gamle moder Kirsten Rasmusdatter, inds i Rekkende
søskende
1 Lars Rasmussen i Rekkende
2 Anders Rasmussen, gmd i Smidstrup
3 Peder Rasmussen, død
a Rasmus Pedersen, 17
4 Karen Rasmusdatter = Hemming Smed i Allerslev
5 Kirsten Rasmusdatter = Michel Pihl i Allerslev
6 Anne Rasmusdatter = Søren Andersen? i Skovhus ved Skuderup
 
8-310 Skifte 24/2 1745 Ole Jensen Hjort, 57 år i Allerslev, 666
enke Sidsel Espensdatter, 8-333
trolovede, fæstemand Mads Michelsen, som får gården i fæste
halvsøskende [forældre: Haagen Hansen og Johanne Laursdatter]
1 Lars Haagensen, gmd i Kindvig, 11-186
2 Mads Haagensen i Sønder Mern
3 Anne Haagensdatter = Hans Svan i Præstø
søskende [forældre Jens Andersen:[Anders Hansen Lerche og Johanne Laursdatter] og Johanne Laursdatter
4 Anders Jensen, hmd i Sønder Mern
5 Birthe Jensdatter
 
8-311 Skifte 25/2 1745 Peder Jensen Høy, 70 år inds i Ugledige, Allerslev, 669
enke Lisbeth Hansdatter, børn
1 Dorthe Pedersdatter, 30
2 Kirsten Pedersdatter, 22
3 Maren Pedersdatter, 28
4 Anne Pedersdatter = Rasmus Rasmussen, landsoldat i Ugledige
5 Hans Pedersen, hmd i Ugledige
 
8-312 Skifte 14/7 1745 Peder Bisgaard og kone Karen Hansdatter Røttinge, Snesere, 669
børn
1 Maren Pedersdatter, 2
 
8-313 Skifte 14/6 1745 Peder Jørgensen og hustru Anne Rasmusdatter i Snesere, 673
hendes børn med Hans Larsen, 8-248
1 Joachim Hansen, 6
2 Lars Hansen, 4½
3 Karen Hansdatter, 17
4 Kirsten Hansdatter, 14
5 Mette Hansdatter, 9
deres børn
6 Hans Pedersen, 2
 
8-314 Skifte 15/6 1745 Anne Barbara Hansdatter i Faksinge Beldringe, 676
enkemand ladefoged Axel Pedersen Birch, børn
1 Peder Axelsen, 11
2 Hans Axelsen, 3½
3 Anne Malene Axelsdatter, ½
 
8-315 Skifte 20/5 1745 Karen Espensdatter i Neble Gårde, Allerslev, 680
afgangne mand Anders Jørgensen
 
8-316 Skifte 2/11 1745 Niels Jensen, smed Køng, 681
enke Dorthe Christensdatter, lavværge
børn
1 Maren Nielsdatter, 1. mand Per Nielsen, 8-235 = 2. Anders Hansen i Køng Gårde
2 Anne Nielsdatter = Morten Pedersen i Blangslev
 
8-317 Skifte 2/11 1745 Jørgen Jensen i Køng, 683
enke Karen Rasmusdatter, børn
1 Anders Jørgensen rytter i Jylland
2 Peder Jørgensen, 30
3 Johannes Jørgensen, 8
4 Mette Jørgensdatter, 14
5 Hans Jørgensen, 20
 
8-318 Skifte 2/11 1745 Maren Andersdatter i Ring, Hammer, 683
enkemand rytterbonde Peder Olsen, børn
1 Margrethe Pedersdatter, 1½
værge morbror Anders Andersen i Skalsby på Herlufsholm Gods
 
8-319 Skifte 2/11 1745 Karen Boesdatter, x år i Ring, Hammer, 685
1. mand Peder
1 Hemming Pedersen, boende i Ornebjerg
2 Jens Pedersen, 31
2. enkemand rytterbonde Jens Larsen
3 Maren Jensdatter, 17
 
8-320 Skifte 2/11 1745 rytterbonde Lars Tygesen, x år og hustru Johanne Pedersdatter, x år i Ring, Hammer, 687
hendes børn
1 Anne Ibsdatter, 21
deres børn
2 Jep Larsen, 15
2 Christen Larsen, 11
3 Karen Larsdatter, 18
 
8-321 Skifte 4/11 1745 Sidsel Hansdatter, x år i Ring, Hammer, 690
enkemand hmd Erich Pedersen hugger, børn
1 Lisbeth Erichsdatter, 3/4
 
8-322 Skifte 4/11 1745 Hans Larsen, x år hmd i Ring, Hammer, 691
enke Maren Hansdatter, børn
1 Lars Hansen, 14
2 Maren Hansdatter, 11
 
8-323 Skifte 4/11 1745 Maren Pedersdatter, x år i Ring, Hammer, 692
ingen livsarvinger
enkemand inds Morten Simonsen
 
8-324 Skifte 4/11 1745 Peder Hansen, x år hmd i Blangslev, Hammer, 693
enke Anne Pedersdatter, børn
1 Lisbeth Pedersdatter, 9
2 Sophie Pedersdatter, 3
 
8-325 Skifte 5/11 1745 Hans Hansen, 53 år i Gederød, Allerslev, 693
enke Kirsten Hansdatter, børn
1 Hans Hansen, 20
2 Christopher Hansen, ?
3 Maren Hansdatter, 16
4 Anne Hansdatter, 12
5 Karen Hansdatter, 8
 
8-326 Skifte 5/11 1745 Jørgen Nielsen Klandt, 60 år rytterbonde, kirkeværge i Smidstrup, Jungshoved, 695
enke Maren Larsdatter, børn
1 Christen Jørgensen, 27
2 Peder Jørgensen, 20
3 Lars Jørgensen, 3/4
4 Sidsel Jørgensdatter = Peder Pedersen i Sønder Mern
5 Kirsten Jørgensdatter = Peder Larsen i Roneklint, 1. kone Maren Pedersdatter, 8-288
6 Ellen Jørgensdatter, 25
7 Anne Jørgensdatter, 4
 
8-327 Skifte 5/11 1745 Birthe Olsdatter, 40 år i Roneklint, Jungshoved, 697
enkemand hmd Anders Hemmingsen [Fugelsang], børn
1 Hemming Andersen, 16
2 Jens Andersen, 13
3 Maren Andersdatter, 18
4 Anne Andersdatter, 11
5 Bodil Andersdatter, 6
 
8-328 Skifte 5/11 1745 Hans Jensen, 27 år rytterbonde i Stenstrup, Jungshoved, 698
enke Dorthe Larsdatter, familie: 9-281, død 10-282, fæstemand Jens Michelsen, som får gården i fæste
barn, 11 uger
 
8-329 Skifte 6/11 1745 Anne Allephasdatter i Faksinge Beldringe, 699
enkemand hmd Niels Hansen Lund, barn
1 Helene Nielsdatter, 20
værge morbror Peder Smed i Bårse
 
8-330 Skifte 24/2 1746 Bodil Hansdatter, 70 år i Ugledige, Allerslev, 701
enkemand rytterbonde Peder Hansen
arving hendes bror Jacob Jensen, inds i Ørslev, 9-251
 
8-331 Skifte 24/2 1746 Anne Jensdatter, 78 år i Ugledige, Allerslev, 703
1. mand Morten
1 Jens Mortensen, hmd i Lekkende
2 Ole Mortensen, gmd i Allerslev
3 Anne Mortensdatter = Jens Nielsen i Ammendrup
4 Kirsten Mortensdatter = Rasmus Madsen i Kragevig
5 Karen Mortensdatter = Christen Hansen, inds i Ugledige
2. enkemand rytterbonde Jørgen Olsen Skade, 9-64
 
8-332 Skifte 25/2 1746 Karen Hemmingsdatter, 48 år i Ammendrup, Allerslev, 706
1. mand Peder Jensen, 8-216
1 Jens Christian Pedersen, 12
2 Anne Pedersdatter, 9
3 Sidse Pedersdatter, 6
2. enkemand Jørgen Knudsen, 9-56
4 Peder Jørgensen, 4
 
8-333 Skifte 25/2 1746 Sidsel Espensdatter, 81 år i Allerslev, 707
1. mand Ole Jensen Hjorth, 8-310
børn
Else, salig Grams i Stege på Møn [Se Stege Byfoged: Svend Gram, slagter i Stege, enke Else Hansdatter]
2. enkemand rytterbonde Mads Michelsen, 9-442
 
8-334 Skifte 25/2 1746 Karen Madsdatter, 41 år i Smidstrup, Jungshoved, 709
enkemand rytterbonde Anders Rasmussen, børn
1 Lars Andersen, 7
2 Karen Andersdatter, 4
værge Lars Rasmussen i Rekkende
 
8-335 Skifte 26/2 1746 Bodil Nielsdatter, 30 år i Bønsvig, Jungshoved, 711
enkemand rytterbonde Jens Jørgensen, barn
1 Bodil Jensdatter, 17 uger, død 18 uger gl.
 
8-336 Skifte 26/2 1746 Kirsten Rasmusdatter, 90 år i Stavreby, Jungshoved, 714
enkemand rytterbonde Jens Hansen, barn
1 Anne Hansdatter = Niels Olsen, inds i Stavreby
 
8-337 Skifte 26/2 1746 Maren Larsdatter, 37 år i Stavreby, Jungshoved, 714
enkemand hmd Rasmus Larsen, 10-193
børn
1 Anne Rasmusdatter, 6
2 Alborg Rasmusdatter, 2
 
8-338 Skifte 21/3 1746 Ellen Olsdatter, x år i Vester Egesborg, 715
enkemand rytterbonde Hans Hemmingsen, børn
1 Anne Hansdatter, 15
2 Birthe?? Hansdatter, 11
værge morbror Hans Olsen i Vester Egesborg
 
8-340 Skifte 31/10 1746 Peder Christensen, 66 år i Endegårde, Skibinge, 719
1. kone Kirsten Nielsdatter, 8-163
1 Christen Pedersen, 24
2 Jørgen Pedersen, 22
3 Ellen Pedersdatter, 14
2. enke Else Pedersdatter, 9-418, trolovede fæstemand Ole Hansen
4 Peder Pedersen, 5
5 Kirsten Pedersdatter, 4
6 Sidse? Pedersdatter, 1
 
8-341 Skifte 31/10 1746 Margrethe Andersdatter, 87 år i Endegårde, Skibinge, 721
børn
1 Peder Nielsen, hmd i Skovhuse
2 Anne Nielsdatter, 50, inds i Skovhuse
3 Sidse Nielsdatter, 45 i Nørre Mern
2. enkemand hmd Peder Rasmussen
 
8-342 Skifte 31/10 1746 Niels Hansen Skipper, 54 år i Roneklint, Jungshoved, 722
enke Ellen Nielsdatter, børn
1 Hans Nielsen, 23
2 Lars Nielsen, 15
3 Anne Nielsdatter = Mogens Povelsen i Bønsvig
4 Maren Nielsdatter, 19
5 Else? Nielsdatter, 10½
 
8-343 Skifte 31/10 1746 Anne Hansdatter i Bønsvig, Jungshoved, 725
enkemand inds Peder Olsen, børn
1 Niels Pedersen, 4
 
8-344 Skifte 4/11 1746 Niels Willumsen, 30 år i Gederød, Allerslev, 725
ingen livsarvinger
enke Kirsten Madsdatter, 10-341, trolovede fæstemand Mads Mortensen
bror
1 Jens Willumsen, pottemager i Slagelse
 
8-345 Skifte 4/11 1746 Lusia Pedersdatter, 50 år i Gederød, Allerslev, 727
enkemand Hans Larsen, søn
1 Peder Hansen, 14
 
8-346 Skifte 4/11 1746 Jacob Jørgensen, 55 år i Gederød, Allerslev, 729
enke Kirsten Hansdatter, 10-30, trolovede fæstemand Peder Madsen
børn
1 Christian Jacobsen, 23
2 Niels Jacobsen, 20
3 Anne Lisbeth Jacobsdatter = Knud Nielsen, rytter ved kompagniet i Næstved, nu opholder sig i Allerslev
 
8-347 Skifte 4/11 1746 Anders Jensen, hmd i Rekkende, Allerslev, 731
enke Mette Jensdatter, børn
1 Mette Andersdatter = Peder Andersen, hmd i ?
2 Birthe Andersdatter = ? i Præstø
3 Maren Andersdatter = Hans Hemmingsen i Smidstrup
4 Kirsten Andersdatter, 16
 
8-348 Skifte 4/11 1746 Diderik Nielsen, 50 år i Ugledige, Allerslev, 732
enke Maren Hansdatter, 10-279
søn
1 Niels Didriksen, 24
 
8-349 Skifte 4/11 1746 Dorthe Larsdatter i Ugledige, Allerslev, 733
enkemand inds Rasmus Laursen, 9-444
barn
1 ? Rasmusdatter = Christen Svan i Smidstrup
[gift 1746 i Allerslev: Rasmus Laursen i Ugledige og Lisbeth Pedersdatter i Allerslev]
 
8-350 Skifte 8/11 1746 Jens Gris, 70 år inds i Vester Egesborg, 733
enke Bodil Mortensdatter, fæstemand Peder Sørensen
børn
1 Niels Jensen, landsoldat
 
8-351 Skifte 8/11 1746 Johanne Andersdatter, x år inds. i Vester Egesborg, 734
børn
1 Anders Larsen, 9
2 Anne Larsdatter, 5
 
8-352 Skifte 8/11 1746 Povel Andersen Bruun i Vester Egesborg, 734
enke Karen Pedersdatter, børn
1 Anders Povelsen, 44, får gården i fæste
2 Peder Povelsen, gmd i Hammer
3 Niels Povelsen, 33
4 Dorthe Povelsdatter = Rasmus Tommesen i Vester Egesborg
 
8-353 Skifte 8/11 1746 Johanne Andersdatter i Kostræde, Køng, 736
enkemand rytterbonde Jens Larsen, børn
1 Kirsten Jensdatter, 15
2 Karen Jensdatter, 13
3 Anne Jensdatter, 11
4 Marie Larsdatter, 4
5 Lisbeth Larsdatter, 2
værge morbror Peder Olsen, gmd i Over Vindinge
 
8-354 Skifte 8/11 1746 Hans Pedersen Druchen i Kostræde, Køng, 739
enke Maren Andersdatter, lavværge, bror Hans Andersen i Ring
børn
1 Peder Hansen, 26, hjemme
2 Anne Hansdatter = Lars Olsen, rytterbonde i Kostræde
 
8-355 Skifte 12/11 1746 Anne Cathrine i Hammer, 741
enkemand smed Jørgen Jacobsen, børn
1 Giert Jørgensen, 6
2 Jacob Jørgensen, 2
3 Margrethe Lisbeth Jørgensdatter, 7
 
8-356 Skifte 12/11 1746 Jens Jensen, hmd i Fårup, Hammer, 742
enke Sidse Laursdatter, børn
1 Anders Jensen, 15
 
8-357 Skifte 12/11 1746 Anders Andersen, x år i Hammer Torup, Hammer, 742
enke Kirsten Nielsdatter, barn
1 Anders Andersen, 23
 
8-358 Skifte 16/11 1746 Hans Boesen, x år inds i Brøderup, Snesere, 743
enke Anne Søfrensdatter, ingen livsarvinger sammen
arvinger: sønnesøn Hans Boesen, 6 hos stedfaderen Niels Hansen / Jensen i Lille Røttinge
 
8-359 Skifte 16/11 1746 Ole Nielsen, 75 år inds i St. Røddinge, Snesere, 743
enke Ellen Olsdatter, børn
1 Niels Olsen, 14
2 Karen Olsdatter, 26
3 Anne Olsdatter, 25
 
8-360 Skifte 16/11 1746 Kirsten Hansdatter, inds. i Brøderup, Snesere, 744
børn
1 Hans Michelsen, hmd i Hastrup
2 Peder Michelsen, gmd i Brøderup
 
8-361 Skifte 16/11 1746 Lars Pedersen Gaard i St. Røddinge, Snesere, 744
enke Mette Caspersdatter, børn
1 Peder Larsen, 26, som får huset i fæste
2 Casper Larsen, 15
 
8-362 Skifte 16/11 1746 Maren Hansdatter, 58 år i Smidstrup, Snesere, 745
1. mand Peder Jensen, 8-222
1 Jacob Pedersen, 15
2 Anne Pedersdatter = Lars Hemmingsen, hmd i Åside
2. enkemand hmd Ole Pedersen
 
8-363 Skifte 19/11 1746 Ellen Jensdatter, x år i Fårup, Hammer, 747
enkemand gmd Rasmus Christensen, barn
1 Maren Rasmusdatter, 3
værge morbror Niels Mortensen i Hammer Torup
 
8-364 Skifte 3/12 1746 Sophie Jensdatter i Dyrlev, Beldringe, 749
1. mand Søren
1 Christen Sørensen, 25
2. enkemand rytterbonde Hans Bertelsen, 9-318
 
8-365 Skifte 8/8 1747 Giert Nielsen, x år i St. Røddinge, Snesere, 749
søskende: 6-257
1 Peder Nielsen i St. Røttinge
2 Hans Nielsen, gmd i Over Even
3 Karen Nielsdatter = Peder Sørensen i Faksinge, 10-176
halvsøster
4 Karen Nielsdatter = Hans Nielsen i Snesere
 
8-366 Skifte 11/8 1747 Hemming Andersen, rytterbonde i Køng gårde, Køng, 751
enke Karen Jensdatter, fæstemand Jens Jensen
børn
1 Anders Hemmingsen, 13
2 Anne Hemmingsdatter, 20
3 Ludsia Hemmingsdatter = Peder Jensen i Kostræde, 10-328
4 Maren Hemmingsdatter = Rasmus Rasmussen Brak i Køng, 11-164
værge farbror Hemming Jensen i Sværdborg
 
8-367 Skifte 11/9 1747 Maren Hansdatter i Køng, 753
enkemand inds Svend Jensen, børn
1 Anne Svendsdatter, 5
2 Jens Svendsen, 2
 
8-368 Skifte 11/9 1747 Karen Pedersdatter i Risby, Bårse, 754
familie: 8-264
1. mand [Lars Nielsen]
1 Niels Larsen, boende i Hammer
2 Søren Larsen, boende i Ring
3 Jens Larsen, 24
4 Ellen Larsdatter = Knud Ingvorsen i Lundby
5 Sidsel Larsdatter, 19
2. enkemand rytterbonde Anders Pedersen, 10-312
4 Peder Andersen, 15
5 ulæselig søn
 
8-369 Skifte 12/9 1747 inds Jens Ibsen inds og hustru Anne Jensdatter? i Faksinge, Beldringe, 755
meget utydeligt
1 Anne Jensdatter
2 Anne Cathrine ?datter, 10

til toppen


Bog 9: 1748-1754, 1-446

9-1 Skifte 1/3 1748 Clemmen Andersen, x år hmd Hammer Torup Hammer, 22
1. kone Maren Nielsdatter, 8-25
1 Anders Clemmensen, 15
2 Karen Clemmensdatter, 17
enke Else Madsdatter
3 Mads Clemmensen, 8
4 Maren Clemmensdatter, 9
5 Margrethe Clemmensdatter,
 
9-2 Skifte 1/3 1748 Bodil Hemmingsdatter i Hastrup Beldringe, 23
enkemand rytterbonde Hans Jensen, børn
1 Sidsel Hansdatter, 11
2 Margrethe Hansdatter, 8
3 Jens Hansen, 5
4 Kirsten Hansdatter, 1½
 
9-3 Skifte 2/3 1748 Karen Jensdatter, Smids, inds i Bønsvig, Jungshoved, 25, opslag 5
kirkebog: 28/12 1747: Niels Hansen smids kone Karen Jørgensdatter i barselsnød, 40 år ??
børn
1 Jørgen Nielsen, 12
2 Didrik Nielsen, 5
3 Bodil Nielsdatter, 12
4 Kirsten Nielsdatter, 10
5 Anne Nielsdatter, 2½
værge Mogens Olsen i Stavreby = afdødes søster og Jens Nielsen ibid
 
9-4 Skifte 2/3 1748 Kirsten Jensdatter i Bønsvig, Jungshoved, 26
familie: 8-71
børn
1 Peder Jensen, tjenende i Stavreby
2 Jens Jensen, tjenende i Bønsvig
 
9-5 Skifte 2/3 1748 Lars Christophersen, 60 år inds i Stavreby, Jungshoved, 26
enke Kirsten Larsdatter, børn
1 Christopher Larsen, 24
2 Niels Larsen, 20
3 Ole Larsen, 16
4 Anne Larsdatter, 18
 
9-6 Skifte 2/3 1748 Helvig Hansdatter, 43 år i Smidstrup, Jungshoved, 27
enkemand gmd Mads Pedersen, børn
1 Peder Madsen, 9
2 Maren Madsdatter, 6
værge morbror Christen Hansen i Smidstrup
 
9-7 Skifte 2/3 1748 Jens Hendriksen, 30 år i Skovhuse, Skibinge, 28
enke Maren Pedersdatter, underskift: fæstemand Niels Nielsen
børn
1 Anne Jensdatter, 8
2 Peder Jensen, 6
3 Ellen Jensdatter, nyfødt
 
9-8 Skifte 2/3 1748 Anne Willumsdatter, 28 år i Ammendrup, Allerslev, 30
familie: 10-47
enkemand bonde Laurs Madsen, barn
1 Mads Laursen, 4
2 Niels Laursen, ½
værge morfar Willum Hansen
 
9-9 Skifte 8/7 1748 Karen Nielsdatter i St. Røttinge, Snesere, 75
enkemand inds Niels Mortensen, 1. kone Karen Mortensdatter, 8-176
 
9-10 Skifte 25/6 1748 Else Pedersdatter i Svindinge, Sværdborg, 72
enkemand rytterbonde Jens Bentsen, 2 døtre
1 den ældste, 6 år
2 Marie Jensdatter, 2
 
9-11 Skifte 11/6 1748 Svend Ernst, x år fæste hmd i Stensby, Kalvehave, 54
1. kone
1 Rasmus Svendsen, hmd på Bogø
2 Sidse Svendsdatter, 16
2. enke Sidse Hemmingsdatter
3 Karen Svendsdatter, 8
4 datter, 2
5 datter, 1 måned
værge morfar Hemming Larsen på Færø
[enke gifter sig med Hemming Nielsen]
 
9-12 Skifte 8/7 1748 gl. Jens Hansen, x år bonde i Brøderup, Snesere, 75
1. kone
1 Anders Jensen, 24
2 Anne Jensdatter = Ole Pedersen i Sjolte
3 Birthe Jensdatter
2. enke Margrethe Jacobsdatter, fæstemand Niels Olsen
4 Rasmus Jensen, 14
5 Hans Jensen, 6½
6 Maren Jensdatter, 12
7 Bodil Jensdatter, 4
8 Marie Jensdatter, 1
 
9-14 Skifte 17/6 1748 Hemming Hansen Lydich, x år rytterbonde i Ørslev, 60
enke Anne Hansdatter, børn
1 Peder Hemmingsen, 10
2 Maren Hemmingsdatter, 17
3 Marie Hemmingsdatter, 12
4 Giertrud Hemmingsdatter, 8
5 Anne Hemmingsdatter, 6
værge farbrødre Peder Hansen Lydich i Ørslev og Niels Hansen Lydich i Ørslev
 
9-15 Skifte 12/7 1748 Dorthe Nielsdatter, x år i Stensbjerg, Kastrup, 91
enkemand hmd Peder Michelsen, børn
1 Hans Pedersen, 7
2 Kirsten Pedersdatter, 9
 
9-16 Skifte 17/6 1748 Maren Pedersdatter, x år for hmd Peder Andersen i Ørslev, 63
afgangne mand Jeppe Jyde, børn
1 Jens Jepsen
2 Peder Jeppesen
3 Sidsel Jeppesdatter = Peder Andersen
4 Margrethe Jeppesdatter = Henrik Larsen, smed i Ørslev
 
9-17 Skifte 25/6 1748 Peder Ibsen i Dyrlev, Beldringe, 68
enke Karen Hansdatter, børn
1 Jep Pedersen, boende i Bårse
2 Kirsten Pedersdatter = Rasmus Johansen i Dyrlev
 
9-18 Skifte 10/7 1748 Sophie Jensdatter, 47 år i Rekkende, Allerslev, 87
1. mand Ole Hansen, 8-154
1 Jens Olsen, 15
2. mand Ole Rasmussen, 8-309
3. enkemand hmd Peder Hemmingsen, 10-130
2 Karen Pedersdatter, 1½
 
9-19 Skifte 9/7 1748 Anders Jørgensen i Køng Gårde Køng, 81
enke Kirsten Nielsdatter, børn
1 Christen Andersen, 20
2 Sidse Andersdatter = Ole Andersen Krog i Øster Egesborg, 11-14
3 Johanne Andersdatter, 15
 
9-20 Skifte 8/7 1748 Sidsel Jacobsdatter, x år i Brøderup, Snesere, 77
enkemand hmd Jens Jensen, børn
1 Johanne Jensdatter = Hans Andersen, hmd i Blangslev
2 Anne Jensdatter
 
9-21 Skifte 13/6 1748 Mads Pedersen, rytterbonde i Røstofte, Øster Egesborg, 58
enke Anne Caspersdatter, børn
1 Peder Madsen, 20
2 Jacob Madsen, 14
3 Niels Madsen, 11
4 ældste Madsdatter = Peder Smed i Røstofte
5 Kirsten Madsdatter, 10-384 = Johannes Mortensen i Røstofte
6 Karen Madsdatter
 
9-22 Skifte 1748 Maren Mortensdatter i Røstofte, Øster Egesborg, 58
1. mand Hans
1 Morten Hansen, boende i Sandvig
2 Ole Hansen, boende i Remkolde
2. enkemand hmd Peder Larsen
3 Hans Pedersen, 12
4 Birthe Pedersdatter, 10
 
9-23 Skifte 14/6 1748 Jacob Nielsen, hmd Lekkende, Øster Egesborg, 59
enke Sidse Zinnersdatter, barn
[gift 1741 i Øster Egesborg]
1 Mette Jacobsdatter, 7
værge morbror Rasmus Nielsen i Røstofte
 
9-24 Skifte 25/6 1748 Dorthea Larsdatter i Dyrlev, Beldringe, 67
enkemand Jens Vestergård, børn
1 Lars Jensen, 10
2 Karen Jensdatter, 7
3 Kirsten Jensdatter, 5
4 Johanne Jensdatter, 3
værge farbror Hans Vestergård i Dyrlev
 
9-25 Skifte 10/7 1748 Hans Hemmingsen Brandt, 54 år, hmd i Smidstrup, Skibinge, 82
enke Marie Nielsdatter, hendes anden mand Jeppe Jacobsen Wiis, 9-346
børn
1 Hemming Hansen, 18
2 Anne Hansdatter, 15
[gift 1749 i Skibinge: Jeppe Jacobsen i Skovhuse, Øster Egesborg og salig Hans Hemmingsens enke i Smidstrup Marie Nielsdatter]
 
9-26 Skifte 9/7 1748 Johan Clemensen, hmd i Køng, 79
enke Karen Christensdatter, ingen børn
 
9-27 Skifte 13/6 1748 Anne Olsdatter, x år i Bakkebølle, Vordingborg Land, 43, 57
enkemand hmd Anders Pedersen, sammen aflede børn
1 Jens Andersen, 13
2 Maren Andersdatter
3 Karen Andersdatter, 4
 
9-28 Skifte 18/6 1748 Peder Pedersen, x år rytterbonde i Fæby, Ørslev, 63
enke Karen Mortensdatter, børn
1 Peder Pedersen, 18
2 ? Pedersen, 10
3 Ole Pedersen, 7
4 Giertrud Pedersdatter, 12
værger farbrødre: Jens Pedersen, Hans Pedersen og Ole Pedersen, alle i Fæby
 
9-29 Skifte 17/6 1748 gl. Laurs Madsen, 85 år inds i Ørslev, 63
søn
1 Hendrich Laursen i Ørslev
 
9-30 Skifte 10/6 1748 Rasmus Duesen, x år inds i Langebæk, Kalvehave, 53
børn
1 Johannes Rasmussen, hmd i Kalvehave
2 Anne Kirstine Rasmusdatter
underskift: som arving Johan Duesen
enke Cathrine Margrethe Waltersdatter?
 
9-31 Skifte 11/6 1748 Søren Rasmussen Klov, inds i Stensby, Kalvehave, 55
enke (underskrevet Sidse Nielsdatter), børn
1 Kirsten Sørensdatter = Christen Hansen, inds i Hulemose Mølle
2 Karen Sørensdatter = Ludvig Hansen?, inds
3 Maren Sørensdatter = hmd i Viemose
 
9-32 Skifte 26/6 1748 Johanne Olufsdatter i Snertinge, Sværdborg, 71
enkemand tingløber, hmd Hans Olsen Lollich, børn
1 Ole Hansen, 20
 
9-33 Skifte 18/6 1748 Jens Torchildsen, 63 år rytterbonde i Ornebjerg, Kastrup, 65
familie: 5-113
1. kone
1 Karen Jensdatter
2 Sophie Jensdatter = Rasmus Jensen i Kastrup
2. enke Ellen Hansdatter
3 Thorkild Jensen, 21
4 Hans Jensen, 17
5 Rasmus Jensen, 9
6 Karen? Jensdatter, 18
 
9-34 Skifte 10/7 1748 Michel Pedersen, 81 år hmd, skrædder i Allerslev, 86
1. kone Maren Nielsdatter, 6-300
1 Peder Michelsen, boende i Allerslev
2 Karen Michelsdatter = Thomas Olsen i Allerslev
3 Birthe Michelsdatter, boende i København
4 datter = Lars Grif i Allerslev
2. enke Voldborg Olsdatter
Maren Michelsdatter, 28
 
9-35 Skifte 12/6 1748 Jeppe Nielsen, rytterbonde i Skuderup, Øster Egesborg, 55
enke Kirsten Gregoriusdatter, familie: 6-216
mandens søstersøn Peder Mortensen i Skuderup
 
9-36 Skifte 12/6 1748 Anne Hansdatter i Sønder Mern, Mern, 56
enkemand hmd Jens Laursen, børn
1 Maren Jensdatter, 22
2 Kirsten Jensdatter
 
9-37 Skifte 9/7 1748 Maren Ingvorsdatter i Køng, 48, 80
enkemand Niels Jensen Bjørn, 10-25
far Ingvor Hemmingsen i Sallerup, del 2, 44
 
9-38 Skifte 10/6 1748 Frantz Nielsen, x år og hustru ? Hansdatter hmd Kalvehave, 53
børn
1 Maren Frantzdatter, 19, 10-265
2 Kirsten Frantzdatter, 15
værger afdøde mands bror og afdøde kones bror hmd Thomas Hansen
 
9-39 Skifte 25/6 1748 Christen Pedersen, x år rytterbonde i Udby, 69
enke Karen Nielsdatter, børn
1 Niels Christensen, 4
2 Johanne Christensdatter, 11
3 Karen Christensdatter, 6
værge morfar Niels Christensen i Sallerup
 
9-40 Skifte 25/6 1748 Niels Laursen, 80 år inds i Udby, 70
1. kone Else Hansdatter, 2. del, 173
2. enke Malene Laursdatter
søskende
1 Mette Laursdatter = Mads Olsen i Knudsby
2 Karen Laursdatter, død, 4 børn
a Lars Nielsen
b Hans Nielsen
c Jacob Nielsen
d Kirsten Nielsdatter = Hans Jensen?, hmd i Snertinge
 
9-41 Skifte 11/11 1748 Mette Clauses / Mette Clausdatter = Claus inds Sværdborg, 119
børn
1 Jep Clausen, 24 i Over Vindinge
2 Rasmus Clausen, 9
børnebørn, side 139
1 Torchild Olsen, 6½
2 Claus Olsen, 2
 
9-42 Skifte 13/6 1748 Jacob Sørensen Bech, x år inds i Hulemosemølle, Bakkebølle, Vordingborg Land, 57
enke Johanne Engel, barn
1 Johan Ditlev Jacobsen, 13

9-43 Skifte 13/11 1748 Ambrosius Diderichsen, x år i Hans Majestæts Fæsthuse og hustru, x år Vordingborg Land, 121

9-44 Skifte 17/6 1748 Jens Willumsen, x år rytterbonde i Ørslev, 62
enke Johanne Andersdatter, underskrevet og fæstemand Christen Nielsen, 9-146
barn
1 Willum Jensen, 14 uger
 
9-45 Skifte 18/6 1748 Ole Olsen, x år bonde i Viemose, Kalvehave, 66
enke Else Nielsdatter, 2. gift med Hans Mortensen
børn
1 Niels Olsen, 4
2 Maren Olsdatter, 19
3 Anne Olsdatter, 16
4 Kirsten Olsdatter, 13
5 Mette Olsdatter, 10
6 Johanne Olsdatter, 7
 
9-46 Skifte 18/6 1748 Christopher Hansen, x år hmd i Viemose, Kalvehave, 67
1. kone, intet navn, del 2, 15
enke Mette Pedersdatter
 
9-47 Skifte 25/6 1748 Rasmus Pedersen, x år inds Teglstrup, Udby, 131
enke Anne Hansdatter
søskende
1 Kirsten Pedersdatter, tjenende i Sallerup
2 Birthe Pedersdatter, tjenende i Knudsby?
3 Anne Pedersdatter, tjenende i Stuby
 
9-48 Skifte 13/6 1748 Mette Madsdatter i Røstofte, Øster Egesborg, 57
enkemand gmd Peder Pedersen
søskendebørn
1 Hans Mortensen
2 Mads Mortensen, begge inds i Stensby?
3 Anne Pedersdatter = Jacob Jensen i Øster Egesborg
 
9-49 Skifte 8/7 1748 Anne Jacobsdatter, x år i Snesere, 78
enkemand gmd Michel Svendsen, familie: 8-47
børn
1 Svend Michelsen, 5
2 Christen Michelsen, 1
3 Mette Michelsdatter, 9
4 Johanne Michelsdatter, 7
5 Else Michelsdatter, 4
6 Kirsten Michelsdatter, 3
værge morbror Niels Jacobsen i Roneklint
enkemandens søn med sin forrige kone
7 Anders Michelsen, 17
 
9-50 Skifte 11/6 1748 Anders Laursen, inds i Stensby, Kalvehave, 55
enke Maren Jensdatter, børn: 2 gifte døtre og 1 søn
 
9-51 Skifte 12/6 1748 Niels Nielsen, inds i Skuderup, Øster Egesborg, 56
enke Maren Jensdatter? børn
1 Niels Nielsen, 18
2 Anne Nielsdatter, 12
9-52 Skifte 17/6 1748 Hans Olsen Bragger, x år inds i Ørslev, 61
enke Karen Hansdatter, 1. mand: Hans Hansen Bracher, 2. del, 75, 9-277
børn
1 Anne Cathrine Hansdatter, 6
 
9-53 Skifte 9/7 1748 Maren Rasmusdatter, inds Kostræde, Køng, 80
afdød mand Peder Nielsen, 8-182
børn
1 Niels Pedersen, 27
2 Bodil Pedersdatter, 11
 
9-54 Skifte 4/7 1748 Anne Hansdatter, x år i Hammer, 74
1. mand Søren
1 Maren Sørensdatter = Hans Torchildsen i Torup
2 Lucie Sørensdatter = Hans ? i Ring
3 Karen Sørensdatter, inds i Torup, lavværge Hans Torchildsen
2. enkemand hmd Povel Andersen
 
9-55 Skifte 10/7 1748 Niels Laursen Staldmester, 38 år i Stavreby, Jungshoved, 83
1. kone Lucie Andersdatter, 8-73
1 Anders Nielsen, 7
2 Anne Nielsdatter, 13
3 Bodil Nielsdatter, 10
2. enke Maren Pedersdatter, familie: 9-373
trolovede fæstemand Ole Hansen
1 Karen Nielsdatter, 20 uger
værge farbror Peder Larsen i Stenstrup
 
9-56 Skifte 10/7 1748 Birthe Jensdatter, x år i Ammendrup, Allerslev, 85
enkemand bonde Jørgen Knudsen, 10-321
arvinger
1 Lars Jørgensen i Kindvig
2 Mads Jørgensen i Sønder Mern
 
9-57 Anmeldt 9/7 1748 Elias Nielsen, inds i Køng, 82
enke Karen Nielsdatter
se skifte 8-21, hans 1. kone
 
9-58 Skifte 8/11 1748 Laurs Pedersen, x år rytterbonde i Stensby, Kalvehave, 111
enke Agnethe Andersdatter, børn
1 Peder Laursen, 23
2 Jens Laursen, 20
3 Jørgen Laursen, 13
4 Lars Laursen, 11
5 Rasmus Laursen, 5
6 Maren Laursdatter = Rasmus Jensen i Langebæk
7 Ellen Laursdatter = Anders Nielsen på Farø
8 Margrethe Laursdatter, 17
9 Sidse Laursdatter, 9
10 Anne Cathrine Laursdatter, 8
 
9-59 Skifte 13/11 1748 Giertrud Hansdatter, x år i Kastrup, 122
enkemand inds Niels Hansen, arving
1 Christen Hansen, 16 for farbroderen Rasmus Sørensen i Stuby
 
9-60 Skifte 13/11 1748 Hans Vincentsen, x år i Kastrup, 124
familie: 6-149
1. kone Kirstine Mogensdatter, 2. del, 162
1 Vincent Hansen, 20
2 Rasmus Hansen, 10, 9-233
3 Else Hansdatter = Niels Bendtsen i Kastrup
enke ?
værge farbror Christen Vincentsen i Køng Gårde
 
9-61 Anmeldt 31/7 1748 Peder Olsen, 46 år i Bønsvig, Jungshoved, 96
se videre opslag 78, den salige mands søskende
1 Laurs Rasmussen = afdødes søster
2 Peder Hansen = afdødes søster
 
9-62 Skifte 15/11 1748 Anders Hansen, x år væver i Grumløse, Udby, 125
enke Anne Andersdatter, børn
1 Jeppe Andersen, 5
2 Anne Cathrine Andersdatter, 4
3 Maren Andersdatter, 2
4 Sara Andersdatter, ½
værge farfar Hans Ibsen i Bårse
 
9-63 Skifte 9/11 1748 Peder Pedersen, rytterbonde i Sageby, Mern, 109
enke Kirsten Andersdatter, 11-16
barn
1 Kirsten Pedersdatter, 5, 11-131
 
9-64 Skifte 5/11 1748 Jørgen Olsen Skade, 58 år rytterbonde i Ugledige, Allerslev, 108
1. kone Anne Jensdatter, 8-331
2. enke Lisbeth Nielsdatter
1 Anne Jørgensdatter, 2
 
9-65 Skifte 9/11 1748 Hans Pedersen, x år gmd i Kalvehave, 99, 112
enke Inger Pedersdatter, børn
1 Cathrine Hansdatter, 14
2 Anne Hansdatter, 8
 
9-66 Skifte 11/11 1748 Kirsten Bertelsdatter, x år i Lundby, 116
enkemand hmd Peder Nielsen
3 brødre og 1 søster
 
9-67 Skifte 4/11 1748 Hillebrand Sørensen, x år rytterbonde i Snesere, 106
enke Bodil Pedersdatter, børn
1 Søren Hillebrand, 21
2 Niels Hillebrand, 19
3 Jørgen Hillebrand, 16
4 Peder Hillebrand, 7
5 ? Hillebrand, 21
6 Mette Hillebrandsdatter, 14½
 
9-68 Skifte 15/11 1748 Kirsten Tønnesdatter i Smidstrup, Jungshoved, 125
1. mand Thomas, børn
1 Jens Thomassen, boende i Smidstrup, Jungshoved
2 Anders Thomassen, hos skipper Ole Hansen i Præstø
3 Hans Thomassen, hos skipper fra København
4 Maren Thomasdatter = Hans Olsen i Even
5 Barbara Thomasdatter = Johan Rasmussen i Jungshoved, Smidstrup, 10-129
6 Else Thomasdatter = Rasmus Olsen i Jungshoved, Smidstrup
2. enkemand Peder Rasmussen Hjorth
 
9-69 Skifte 5/11 1748 Jørgen Jacobsen Munch, rytterbonde i Sønder Mern, Mern, 108
enke Margrethe Andersdatter,
børn
1 Anders Jørgensen, som fæster gården
2 Søren Jørgensen, 10
 
9-70 Skifte 11/11 1748 Sidsel Hansdatter i Dyrlev, Beldringe, 115
familie: 10-102
enkemand bonde Hans Vestergaard, børn
1 Peder Hansen, 13
2 Jørgen Hansen, 9
3 Hans Hansen, 6
 
9-71 Skifte 11/11 1748 Karen Pedersdatter i Nebølle Torp, Sværdborg, 118
enkemand Ole Knudsen, 1. kone Anne Pedersdatter, 2. del, 205
barn
1 Anne Olsdatter, 4
 
9-72 Skifte 9/11 1748 Niels Olsen, x år rytterbonde i Viemose, Kalvehave, 114
enke Anne Pedersdatter, børn
1 Ole Nielsen, 10
2 Bodil Nielsdatter, 7
3 Else Nielsdatter, 3
 
9-73 Skifte 11/11 1748 Peder Bonde, x år inds i Lundby, 117
enke Karen Jørgensdatter
arvinger: brødrebørn
 
9-74 Skifte 12/11 1748 Birthe Torkildsdatter, x år i Oreby, Kastrup, 119
1. mand Peder Laursen, 2. del, 131
1 Margrethe Pedersdatter, 17
værge morbror Rasmus Torkildsen i Over Vindinge
2. enkemand hmd Jørgen Bendtsen, 9-400
 
9-75 Skifte 4/11 1748 Hans Ebbesen, x år hmd Brøderup Snesere, 107
enke Else Jensdatter, børn
1 Jens Olsen,
9-76 Skifte 30/11 1748 Hans Bendsen. x år i Ornebjerg, Kastrup, 127
alle arvinger myndige
enke Anne Christensdatter, børn
1 Christen Hansen, boende i Neder Vindinge, 9-425
2 Bendt Hansen, boende i Teglstrup, 11-36
3 Ole Hansen, Ornebjerg
4 Maren Hansdatter = Georg Philip i skomagerkroen på Holbæk Amt
5 Sidse Hansdatter = Peder Bendsen, smed i Snesere
 
9-77 Skifte 20/12 1748 Karen Christophersdatter, x år i Ellebrudgård, Kalvehave, 132
enkemand rytterbonde Peder Pedersen, 10-290
børn
1 Rasmus Pedersen, 12
2 Peder Pedersen, 6
3 Lars Pedersen, 1
 
9-78 Skifte 24/3 1749 Maren Olsdatter, 40 år i Ammendrup, Allerslev, 148
1. mand Søren Pedersen, 8-292
1 Lars Sørensen, 6
2 Karen Sørensdatter, 16
3 Maren Sørensdatter, 15
4 Anne Sørensdatter, 12
5 Bodil Sørensdatter, 9
2. enkemand rytterbonde Lars Rasmussen
6 Søren Larsen, 3
7 Peder Larsen, ½
 
9-79 Skifte 29/3 1749 Birgitte Willumsdatter, 38 år i Tjørnehoved, Allerslev, 161
familie: 8-101
enkemand rytterbonde Jens Rasmussen Købmand, 9-227
børn
1 Rasmus Jensen, 7
2 Anne Jensdatter, 14
3 Karen Jensdatter, 10
4 Anne Margrethe Jensdatter, 17 uger
 
9-80 Skifte 28/3 1749 Anne Christina Hansdatter i Stensby, 158, opslag 139
enkemand rytterbonde Niels Madsen, 9-333, kendt, annepedersdatter 60, 1
børn
1 Lisbeth Nielsdatter, 2
2 Birthe Sophie Nielsdatter, 20 uger
 
9-81 Skifte 5/4 1749 Peder Nielsen [Bracke], x år hmd i Vintersbølle, Vordingborg Land, 173
enke Sophie Nielsdatter, børn
1 Niels Pedersen, tjenende på Masnedø
2 Johanne Pedersdatter, 13
2 Sidsel Cathrine Pedersdatter, 10
 
9-82 Skifte 24/3 1749 Maren Hansdatter, 57 år i Smidstrup, Jungshoved, 150
enkemand inds Hans Sørensen Kuld, 9-230
søskende
1 Kirsten Hansdatter, inds i Bønsvig
2 Bodil Hansdatter i Vordingborg
 
9-83 Skifte 28/3 1749 Bodil Mortensdatter i Hastrup, Beldringe, 157
1. mand Peder Christensen, 8-227
1 Morten Pedersen, 9
2. enkemand hmd Jens Jørgensen
2 Rasmus Jensen, 6
 
9-84 Skifte 26/3 1749 Søren Larsen, 56 år rytterbonde i Lekkende, Øster Egesborg, 151
1. kone Anne Jensdatter, 8-33
1 Jens Sørensen, 23
2 Rasmus Sørensen, 21
3 Lars Sørensen, 16
2. enke Cathrine Andersdatter, børn
4 Peder Sørensen, 5, tvilling
5 Hans Sørensen, 5, tvilling
6 Maren Anne Sørensdatter, 9
 
9-85 Skifte 31/3 1749 Niels Nielsen Dokken, rytterbonde i Køng, 162
enke Malene Jensdatter, 11-5, trolovede fæstemand Peder Nielsen
børn
1 Niels Nielsen, 7
2 Ellen Nielsdatter, 5
3 Kirsten Nielsdatter, 2
 
9-86 Anmeldt 24/1 1748 Niels Jacobsen, ungkarl i Snesere, 139
arvinger
1 morbror Jørgen Nielsen, inds i Snesere
og den afdøde morbrors børn
a Hemming Jørgensen, 26
b Niels Jørgensen
c Karen Jørgensdatter = Lars Christophersen i Snesere
d Margrethe Jørgensdatter, tjenende i Snesere
e Helvig Jørgensdatter, tjenende i Tappernøje
 
9-87 Skifte 24/3 1749 Jens Hansen, 60 år rytterbonde i Stavreby, Jungshoved, 149
underskift: enke og fæstemand: Johanne Rasmusdatter, 10-194, Lars Nielsen
[gift 1749 i Jungshoved: Lars Nielsen og salig Jens Hansens enke Johanne Rasmusdatter]
søskende
1 Ellen Hansdatter, skal være gift i Jylland
2 Kirsten Hansdatter, gift på Møn
 
9-88 Skifte 31/3 1749 Peder Rasmussen skræder (Stærke?), x år rytterbonde i Ring, Hammer, 165
1. kone Maren Mortensdatter, 8-237
2. enke Anne Hemmingsdatter, trolovede, fæstemand Niels Olsen
børn
1 Rasmus Pedersen, 4
2 Dorthe Pedersdatter, 7
3 Else Pedersdatter, 5
4 Johanne Pedersdatter, 2
værge morbror Hans Hemmingsen
 
9-90 Skifte 24/3 1749 Peder Hansen, 57 år skovløber i Rekkende, Allerslev, 149
enke Maren Hansdatter, børn
1 Hans Pedersen, 30
2 Niels Pedersen, 29
3 Hendrich Pedersen, 27
4 Jens Pedersen, 14
5 Rasmus Pedersen, 13
6 Anne Pedersdatter, 10
7 Karen Pedersdatter, 6
 
9-91 Skifte 29/3 1749 Karen Sørensdatter i Skovby i Sageby, Mern, 160
enkemand rytterbonde Peder Andersen, 10-170, 190-214
barn
1 Anne Pedersdatter, 3
 
9-92 Skifte 26/3 1749 Kirsten Hansdatter i Sønder Mern, Mern, 153
enkemand rytterbonde Søren Rasmussen, 10-288
børn
1 Morten Sørensen, 3½
2 Mette Sørensdatter, 1
 
9-93 Skifte 1/4 1749 Hans Hansen, inds i Grumløse, Udby, 167
enke Gundil Cathrine Diderichsdatter, børn
1 Diderich Hansen, 5½
2 Abraham Hansen, 4
 
9-94 Skifte 5/4 1749 Hendrich Christensen, rytterbonde, hans hustru N Jensdatter, x år i Ørslev, 172
afdødes søster Mette Jensdatter = Lars Christensen? i Ørslev
 
9-95 Skifte 1/4 1749 Anne Michelsdatter, x år i Lundby, 168
enkemand hmd Søren Pedersen
 
9-96 Skifte feb. 1749 Niels Hansen Bom, x år, inds i Stensby, Kalvehave, 160
enke Marie Rasmusdatter, hendes børn 2 sønner og 1 datter og hans søn:
1 Knud Nielsen
 
9-97 Skifte 31/3 1749 Ellen Rasmusdatter i Køng, 164
enkemand rytterbonde Peder Ingvorsen, ingen børn sammen
arvinger
1 Michel Rasmussen, rytterbonde i Udby
2 Karen Rasmusdatter = Rasmus Hansen i Køng, 10-331
3 Johanne Rasmusdatter = 1. Bertil Mogensen, 2. del, 107, = 2. Anders Hansen i Udby
4 Niels Rasmussen, skal opholde sig i København
 
9-98 Skifte 1/4 1749 Sidsel Michelsdatter, x år i Lundby, 168
afgangne mand Knud Hansen, 2. del, 245
børn
1 Peder Knudsen, 13
2 Maren Knudsdatter, 24
3 Anne Knudsdatter, 20
4 Ellen Knudsdatter, 17
 
9-99 Skifte 31/3 1749 Karen Pedersdatter i Køng, 163
enkemand hmd Ingvor Nielsen, børn
1 Niels Ingvorsen, 18
2 Ellen Nielsdatter, 24
3 Johanne Ingvorsdatter, 21
 
9-100 Skifte 26/3 1749 Maren Christophersdatter i Lekkende Mølle, Øster Egesborg, 152
1. mand Niels Jørgensen, begr. 11/4 1730 i Øster Egesborg
1 Jørgen Nielsen, 30, møllersvend på ? mølle i Præstø
2 Niels Nielsen, 26, til søs
3 Rasmus Nielsen, 20
4 Elisabeth Nielsdatter = Niels Rasmussen i Ugledige
5 Birthe Nielsdatter, 22
2. mand Rasmus Nielsen, begr. 1735 i Øster Egesborg
6 Bodil Rasmusdatter, 15
3. mand Jørgen Christiansen, 2. del,122
4. enkemand møller Anders Nielsen
 
9-101 Skifte 2/4 1749 Anders Bendsen, x år smed i Snesere, 169
enke Bodil Hansdatter, barn
1 Karen Andersdatter, 1 1/4
værge morfar Hans Nielsen i Kongsted-Borup
 
9-102 Skifte 1/4 1749 Ole Christophersen, x år hmd i Lundby, 169
enke Ellen Sørensdatter, 5 umyndige børn
 
9-103 Skifte 27/3 1749 Niels Rasmussen i Dyrlev, Beldringe, 155
1. kone
1 Hans Nielsen, hmd i Jungshoved
2 Rasmus Nielsen, 33
3 Dorthe Nielsdatter = Niels Bertelsen, rytterbonde i Dyrlev
4 Kirsten Nielsdatter = Hans Jensen, rytterbonde i Udby
2. enke Dorthe Rasmusdatter
5 Peder Nielsen, 22
6 Eva Nielsdatter
7 Maren Nielsdatter = Bertel Hansen i Dyrlev, 10-369
8 Bodil Nielsdatter, 19
9 Karen Nielsdatter, 17
 
9-104 Skifte 28/3 1749 Giert Olsen, 25 år gmd i Skovhuse i Øster Egesborg, 157
enke Mette Hansdatter, forlovede fæstemand Jens Pedersen
barn
1 Maren Giertsdatter, 14 uger, 9-158
værge farfar Ole Jørgensen i Langebæk
 
9-105 Skifte 28/3 1749 Else Pedersdatter, x år i Stensby, Kalvehave, 159
børn
1 Jens Olsen, landsoldat, inds i Viemose
2 Dorthe Nielsdatter, tjenende i Ry Mølle
3 Sidse Nielsdatter, tjenende i Koster på Møn
enkemand inds Frederik Pedersen
 
9-106 Skifte 21/4 1749 Peder Hansen, ungkarl i Kostræde, Køng, 174
mor Maren Knudsdatter i Kostræde
søster Anne Hansdatter = Laurs Svan? i Kastelev
 
9-107 Skifte 30/5 1749 Cathrine Sophie Andersdatter, 55 år i Åside, Snesere, 175
enkemand Stephen Hansen, børn
1 Anders Stephensen, boende i Sværdborg
2 Anne Stephensdatter = Christen Nielsen
 
9-108 Skifte 23/6 1749 Sophie Pedersdatter, 77 år i Røstofte, Øster Egesborg, 176
afgangne Peder Hansen smed, børn
1 Peder Pedersen smed, som fæster gården
2 Anne Pedersdatter, i Nyråd
 
9-109 Anmeldt 28/3 1749 Hans Andreasen, 38 år hmd Blangslev, Mogenstrup, 180
se 9-20
 
9-110 Skifte 2/9 1749 Zerelius [Cyrilius] Nielsen, x år smed og hmd Kalvehave, 191
enke Cathrine Hemmingsdatter, trolovede Peder Melchiorsen Holm, 9-175
børn
1 Niels Zerelius, 17
2 Hemming Zerelius, 13
3 Maren Zereliusdatter, 21
4 Bodil Zereliusdatter, 19
5 Kirsten Zereliusdatter, 6
værge Peder Hemmingsen i Kalvehave
 
9-111 Skifte 8/9 1749 Karen Pedersdatter, x år i Lundby, 193
enkemand Søren Pedersen
1 brodersøn Jens Jensen, gmd i Lundby
2 Hans Knudsen, 16
3 broderdatter Karen Pedersdatter, 28
4 Sophie Pedersdatter, 20
5 Maren, 15
 
9-112 Skifte 6/9 1749 Sara Madsdatter i Sallerup, Køng, 193
familie: 8-213, 11-90
enkemand rytterbonde Hans Nielsen, børn
1 Niels Hansen, 8
2 Peder Hansen, 5
3 Maren Hansdatter, 10
4 Karen Hansdatter, 3
 
9-113 Skifte 2/9 1749 Giert Giertsen, x år i Langebæk, Kalvehave, 199, opslag 180, Kendt: Giert Giertsen
enke Kirsten Rasmusdatter, 9-199, værge Ivar Clou i Stensby
børn
1 Giert Giertsen, 2
2 Maren Giertsdatter, 14
3 Bodil Giertsdatter, 11
4 Anne Giertsdatter, 8
5 Karen Giertsdatter, 6
6 Cathrine Giertsdatter, 1
værge morfar Rasmus Rasmussen i Vestenbæk
 
9-114 Skifte 9/9 1749 Eva Madsdatter, 28 år i Allerslev, 201
enkemand Søren Christophersen, børn
1 Niels Sørensen, 1/4
 
9-115 Skifte 3/9 1749 Peder Olufsen, x år rytterbonde i Stensby, Kalvehave, 200
enke Maren Rasmusdatter, børn
1 Rasmus Pedersen, 7
2 Oluf Pedersen, 4
3 Kirsten Pedersdatter, 1½
værge Jens Olufsen i Stensby
 
9-116 Skifte 3/9 1749 Johannes Hansen, x år skovfoged i Ornebjerg, Kastrup, 195
enke Else Andersdatter, familie: 8-113
børn
1 Hans Johannesen, 17
2 Rasmus Johannesen, 11
3 Oluf Johannesen, 3
4 Kirsten Johannesdatter, 14
5 Dorthe Johannesdatter, 7
værge farbror Bertel Hansen, gmd i Ornebjerg
 
9-117 Skifte 5/9 1749 Anne Kirstine Andersdatter, i Ørslev, 189, 196
hendes familie: 8-18
enkemand gmd Niels Christensen, børn
1 Kirsten Nielsdatter, 12
2 Dorthe Nielsdatter, 9
 
9-118 Skifte 6/9 1749 Ole Hansen, x år skovfoged, rytterbonde i Oreby, Kastrup, 197
enke Marie Nielsdatter, børn
1 Bent Olufsen, 14
2 Hans Olufsen, 11
3 Kirsten Olufsdatter, 17
værge halvbror Niels Bentsen, gmd i Kastrup
 
9-119 Anmeldt 23/9 1749 Ellen Pedersdatter, 67 år, i Ugledige, Allerslev, 201
enkemand rytterbonde Ole Nielsen
 
9-120 Anmeldt 25/9 1749 Helle Frandsdatter, 51 år, i Snesere, 203
enkemand rytterbonde Peder Christophersen
 
9-121 Skifte 9/2 1750 Anne Boesdatter i Skalsby, Mern, 240
enkemand gmd Hans Larsen, børn
1 Boe Hansen, 28
2 Rasmus Hansen, 26
3 Anne Hansdatter = Oluf Bentsen i Nørre Mern
4 Maren Hansdatter = Peder Aagesen i Sønder Mern, 10-382
5 Birthe Hansdatter, 22
6 Sidsel Hansdatter, 15
 
9-122 Anmeldt 23/9 1749 Maren Bentsdatter, 34 år i Smidstrup, Jungshoved, 206
enkemand gmd Jørgen Nielsen, 9-442
 
9-123 Skifte 18/3 1750 Ingeborg Jensdatter i Sallerup Køng, 238
1. mand Peder Nielsen, 2. del,136
2. enkemand gmd Hemming Jørgensen
halvsøskende
1 Søren Jensen, død i Vester Egesborg, børn
a Jens Sørensen, 18
b Johanne Sørensdatter = Lars Jørgensen, gmd i Hoby, 11-152
c Karen Sørensdatter, tjenende i Udby
d Birthe Sørensdatter
2 Niels Hansen i København
3 Karen Hansdatter = Lars Rasmussen, hmd i Vestenbæk
4 Margrethe Hansdatter = Niels Boesen, gmd i Sallerup
halvbrordatter Kirsten Sørensdatter = Christopher Hansen, hmd i Køng
søsterdatter Karen Rasmusdatter = Niels Povelsen, hmd i Neder Vindinge
 
9-124 Skifte 18/3 1750 Peder Christensen, hmd i Køng, 239
enke Else Jensdatter, lavværge, forlovede Torchild Hansen
barn
1 Anne Pedersdatter
 
9-125 Skifte 15/6 1750 Hans Pedersen, gmd i Stuby, Kastrup, 253
enke Karen Jensdatter
arving Kirsten Rasmusdatter = Rasmus Hansen i Langebæk
 
9-126 Skifte 9/6 1750 Margrethe Hansdatter, x år i Ørslev, 249
enkemand rytterbonde Jens Jensen, børn
1 Rasmus Jensen, 20
2 Jens Jensen, 16
3 Hans Jensen, 6
4 Jørgen Jensen, 3
5 Anne Jensdatter, 19
6 Kirsten Jensdatter, 13
7 Johanne Jensdatter, 11
8 Maren Jensdatter, 5
 
9-127 Skifte 9/6 1750 Birthe Hansdatter, x år i Ørslev, 245
enkemand rytterbonde Jens Larsen, 1. kone Maren Jacobsdatter, 2. del, 240, 10-29
børn
1 Hans Jensen, 5
2 Birthe Jensdatter, 2
3 Maren Jensdatter, 1/4
 
9-128 Skifte 10/6 1750 Peder Madsen, 57 år hmd i Skuderup, Øster Egesborg, 250
enke Ingeborg Pedersdatter, børn
1 Anders Pedersen, 28, gmd i Lekkende
2 Margrethe Pedersdatter, 28
3 Karen Pedersdatter, 21
 
9-129 Skifte 9/6 1750 Anders Erlandsen, x år gmd i Ørslev, 248
enke Maren Olsdatter, familie: 10-22, død: 11-165
børn
1 Oluf Andersen, 25
2 Erland Andersen, 15
3 Peder Andersen, 9
4 Christopher Andersen, 6
5 Hans Andersen, 3
6 Thale Andersdatter, 12
7 Karen Andersdatter, 14
8 Cidsel Andersdatter, 10
9 Anne Andersdatter, 8
10 Marie Andersdatter, 6 uger
gift 1750 i Ørslev: ungkarl Rasmus Hansen af Fæby og enke Maren Olsdatter af Ørslev
 
9-130 Skifte 19/6 1750 Niels Pedersen, ca. 38 år rytterbonde i Hammer, 258
familie: 8-124
enke Mette Nielsdatter, 9-240
børn
1 Margrethe Nielsdatter, 7
2 Johanne Nielsdatter, 5
3 Anne Nielsdatter, 2
 
9-131 Skifte 9/6 1750 Kirsten Hansdatter, x år i Ørslev, 249
[1. mand Hans Hansen Bracher], børn
1 Hans Andersen, 5 ?
2 Anne Hansdatter, 22
3 Sidsel Hansdatter, 16
4 Maren Hansdatter, 13
5 Karen Hansdatter, 10
enkemand hmd Jørgen Pedersen
 
9-132 Skifte 13/6 1750 Niels Hansen, x år hmd i Lundby, 217
enke Ellen Nielsdatter, børn
1 Peder Nielsen, 12
2 Karen Nielsdatter, 18
 
9-133 Skifte 9/9 1750 hustru, 69 år i Røstofte, Øster Egesborg, 268
børn
1 Rasmus Hemmingsen, boende i Sandvig
enkemand gmd Ole Jensen
 
9-134 Anmeldt 12/5 1750 Maren Pedersdatter, x år [gammel kone] i Ørslev, 219
enkemand hmd Peder Hansen
 
9-135 a Skifte 9/6 1750 Maren Pedersdatter, x år inds Ørslev, 246
enkemand hmd Peder Hansen
søskendebarn Jens Larsen, gmd i Ørslev
 
9-135 b Skifte 9/6 1750 Peder Madsen i Ørslev, 247
enke Elisabeth Frantsdatter, børn
1 Frants Pedersen, 27
2 Maren Pedersdatter, 29
3 Johanne Pedersdatter, 21
4 Christen Pedersen, 17
 
9-136 Skifte 19/6 1750 Anna Pedersdatter, 25 år i Risby, Bårse, 257
enkemand rytterbonde Hans Mortensen, børn
1 Oluf Hansen, 6
2 Jens Hansen, 3
 
9-137 Skifte 7/9 1750 Rasmus Hemmingsen, 60 år hmd i Dyrlev, Beldringe, 263
enke Anne Nielsdatter, børn
1 Lucia Rasmusdatter, 19
2 Hemming Rasmussen, 13
3 Sidse Rasmusdatter, 3
 
9-138 Skifte 10/6 1750 Jens Hemmingsen, 62 år gmd i Skuderup, Øster Egesborg, 251
enke Margrethe Pedersdatter, børn
1 Johanne Jensdatter, 27
2 Dorthe Jensdatter, 14
 
9-139 Skifte 11/9 1750 Birthe Marie Nielsdatter, x år i Ørslev, 269
enkemand rytterbonde Niels Hansen Lydiche
hendes mor Kirsten Nielsdatter
 
9-140 Skifte 11/9 1750 Johanne Mathiasdatter, x år i Fæby, Ørslev, 271
enkemand rytterbonde Hans Pedersen, 11-120
børn
1 Peder Hansen, 2
 
9-141 Skifte 15/9 1750 Hans Andersen, (født 1701) rytterbonde i Langebæk, Kalvehave, 275
familie: 7-16
enke Birthe Larsdatter, børn
1 Ellen Hansdatter = Niels Jensen Stage i Bakkebølle, 10-127
2 Christine Hansdatter, 20
3 Elsebeth Hansdatter, 19
 
9-142 Skifte 12/9 1750 Jeppe Marcussen, rytterbonde i Stensby, Kalvehave, 273
enke Birthe Hansdatter, børn
1 Marcus Jeppesen, 9
2 Maren Jeppesdatter, 6
 
9-143 Skifte 15/9 1750 Margrethe Jespersdatter el. Jensdatter, x år i Kalvehave, 227, opslag 208, 274, opslag 255, Kendt
enkemand rytterbonde Hans Jensen Stall, 9-197
børn
1 Jeppe Hansen, 16
2 Jens Hansen, 6
3 Karen Hansdatter, 14

9-144 Skifte 22/6 1750 hmd Peder Truelsen og hustru Anne Pedersdatter i Viemose, Kalvehave, 229

9-145 Skifte 8/9 1750 Jørgen Jensen, x år, rytterbonde i Grumløse, Udby, 230, 262
enke Karen Hansdatter, børn
1 Hans Jørgensen, 13
2 Jens Jørgensen, 8
3 Lars Jørgensen, 6
 
9-146 Skifte 11/9 1750 Christen Nielsen, x år rytterbonde i Ørslev, 233
enke Johanne Andersdatter, hendes 1. mand Jens Willumsen, 9-44
børn, ingen navne
 
9-147 Skifte 7/9 1750, anmeldt 22/7 1750 Maren Andersdatter, 36 år i Blangslev, Mogenstrup, 234
enkemand gmd Jens Hansen Piil, børn
1 Peder Jensen, 9
2 Karen Jensdatter, 5
 
9-148 Skifte 7/9 1750 Anne Jensdatter i Kostræde Køng, 236
1. mand Mads Nielsen, 6-269
1 Jens Madsen, gmd i Bårse
2 Lars Madsen, gmd i Kostræde
3 Niels Madsen, søn Hans Nielsen, 12
5 Anne Madsdatter = Hans Jensen, gmd i Køng
6 Maren Madsdatter = Anders Pedersen, gmd i Kostræde
2. enkemand rytterbonde Hans Hansen, 9-301
4 Sidsel Hansdatter = Anders Pedersen, gmd i Bårse
7 Hans Hansen, 27
8 Mads Hansen, 24
9 Johanne Hansdatter, 26
 
9-149 Skifte 11/9 1750 Anne Marie Christensdatter (ikke fundet) i Stensbjerg, Kastrup, 237
enkemand skovfoged Hans Larsen Vildbrad, begr. 2. pinsedag 1751 i Stensbjerg, Kastrup, Hans Larsen skovløber, 9-258
børn
1 Christen Hansen, 4
2 Kirsten Hansdatter, 14
 
9-150 Skifte 12/9 1750 Karen Pedersdatter i Vestenbæk Kalvehave, 238, 273
enkemand inds Peder Rasmussen, børn
1 Sidsel Pedersdatter = Niels Stage i Græsbjerg
2 Sofia Pedersdatter = Johan Jensen i Vestenbæk
 
9-151 Skifte 18/3 1750 Hans Rasmussen, x år hmd i Lundby, 243
enke, børn
1 Rasmus Hansen, 21
2 Sidsel Hansdatter, 22
 
9-152 Skifte 24/3 1750 Ellen Rasmusdatter i Bårse, 244
enkemand inds Anders Jensen
 
9-153 Skifte 24/3 1750 Mads Olsen, x år fæste hmd Åside, Snesere, 244
enke Kirsten Olufsdatter, datter
1 Anne Madsdatter, 14
 
9-154 Skifte 9/6 1750 Povel Hansen Hebo, x år inds Ørslev, 246
enke Karen Jensdatter, børn
1 Jens Povelsen, 3
 
9-155 Skifte 9/6 1750 Karen Pedersdatter, x år i Ørslev, 246
enkemand hmd Peder Hansen
eneste arving: Jens Larsen, gmd i Ørslev, som er den salige konens søskendebarn
 
9-156 Skifte 9/6 1750 Oluf Schiotte, hans hustru Ørslev, 247
konens bror Anders Hansen i Nørre Mern
 
9-157 Skifte 10/6 1750 Maren Torchildsdatter i Skovhuse, Skibinge, 251
[gift Rasmus Jensen og Helene Madsdatter]
enkemand hmd Rasmus Jensen, børn
1 Maren Rasmusdatter, 12
2 Karen Rasmusdatter, 7
3 Christine Rasmusdatter, 9
 
9-158 Skifte 10/6 1750 Maren Giertsdatter, barn, Jens Pedersens steddatter, 1½ år Skovhuse Øster Egesborg, 251, opslag 232
forældre Mette Hansdatter = Giert Olsen, 9-104
farfar Ole Jørgensen, gmd i Langebæk, kendt: Myheritage: død 23/3 1751 i Langebæk, gift med Birthe Geertsdatter, født 29/3 1701 i Røsbjerggården, datter af Geert Mortensen Rosbjerg
kilde: Geert Olufsen, født 7/5 1724 i Langebæk
 
9-159 Skifte 12/6 1750, Lars Pedersen, gmd i Stensby, Kalvehave, 252
enke Benthe Jensdatter, børn
1 Hans Larsen, 20
2 Peder Larsen, 14
 
9-160 Skifte 12/6 1750 Peder Jensen inds Stensby Kalvehave, 253
enke Anne Chirsten Nielsdatter
brødre
1 Lars Jensen, hmd i Stensby
2 Rasmus Jensen, gmd i Stensby
3 Anders Jensen, gmd på Færø
 
9-161 Skifte 13/6 1750 Peder Hemmingsen, x år hmd i Stuby, Kastrup, 254
børn
1 Hemming Pedersen, 15
2 Lars Pedersen, 5
3 Rasmus Pedersen, 2
4 Elisabeth Pedersdatter, 20
5 Maren Pedersdatter, 8
 
9-162 Skifte 13/6 1750 Hans Olufsen, hmd i Knudsby, Vordingborg Land, 254
enke Anne Jensdatter, børn
1 Chirsten Hansdatter, 19
2 Sophie Hansdatter, 17
 
9-163 Skifte xxx, anmeldt 15/6 1750 Henrich Hansen ladefoged og hustru Didericha Diderichsdatter, 50 år i Roneklint, Jungshoved, 255, 311
børn
1 Hans Henrichsen, 14
2 Anne Henrichsdatter, 24
 
9-164 Skifte 15/6 1750 Karen Nielsdatter, 44 år i Ambæk, Jungshoved, 256
enkemand Ole Jensen, børn
1 Jens Olsen, 22
2 Lars Olsen, 17
3 Hans Olsen, 12?
4 Niels Olsen, 7
5 Bodil Olsdatter, 4
 
9-165 Skifte 31/3 1750 Margrethe Madsdatter, x år i Skallerup, Udby, 256
enkemand gmd Hans Ibsen, 10-367
børn
1 Anne Hansdatter, 20
2 Marie Hansdatter, 13
3 Sidsel Hansdatter, 11
 
9-166 Skifte 19/6 1750 Inger Jensdatter i Brøderup Snesere, 259
1. mand Verner Holgersen, 8-149
1 Hans Vernersen, 27
2 Karen Vernersdatter, 30
3 Peder Vernernsen, 17
4 Holger Vernersen, 13
2. enkemand hmd Peder Jørgensen
 
9-167 Skifte 7/9 1750 Birthe Jensdatter i Køng, 261
børn
1 Jacob Pedersen, gmd i Sallerup
2 Hans Pedersen, hmd i Køngø
3 Christen Olufsen ved landmilitsen
enkemand hmd Hans Nielsen
 
9-168 Skifte 7/9 1750 Mette Nielsdatter, x år i Sværdborg, 262
enkemand Hans Torchildsen, børn
1 Andreas Hansen, 2
 
9-169 Skifte 7/9 1750 Jørgen Jensen, x år gmd i Grumløse, Udby, 262
enke Kirsten Nielsdatter, datter
1 Mette Jørgensdatter, 8
 
9-170 Skifte 4/6 1750 Rasmus Hansen, 52 år gmd i Stavreby, Jungshoved, 264
enke Lucia Jensdatter
søskende
1 Oluf Hansen, boende i Bønsvig
2 Kirsten Hansdatter = Johan Clabach i Stavreby,
 
9-171 Skifte 8/9 1750 Birthe Sørensdatter, 356 år i Jungshoved, 265
enkemand hmd Rasmus Andersen, 10-230
[gift 1750 i Jungshoved: Rasmus Andersen og Oluf Rasmussens enke Alborg ?]
børn
1 Søren Rasmussen, 11
2 Karen Rasmusdatter, 7
3 Birthe Rasmusdatter, 4
 
9-172 Skifte 9/7 1750 Peder Michelsen, smed i Øster Egesborg, 267
enke Margrethe Jørgensdatter
søskende
1 Margrethe Michelsdatter, død = Jørgen Nielsen i ? på Borrisholm i Nexøe
a Kirsten Jørgensdatter, 21
b Mads Jørgensen, 14
c Elsebeth Jørgensdatter, 16
3 Gertrud = Paul Thomesen i Kient, boende i Nexøe
 
9-173 Skifte 9/9 1750 Jeppe Wiis hustru [Maren Olsdatter] 57 år i Sønder Skovhuse, Øster Egesborg, 268
1. mand Morten børn
1 Karen Mortensdatter
2. enkemand hmd Jeppe Jacobsen Wiis, 9-25, 2. del, 235, 9-346
 
9-174 Skifte 11/9 1750 Peder Jensen, x år inds i Fæby, Ørslev, 272
enke Maren Jensdatter, børn
1 Hans Pedersen
 
9-175 Skifte 15/9 1750 Peder Melchiorsen Holm (ca. 22 år) i Kalvehave, 274
[far Melchior Pedersen Holm]
enke Cathrine Hemmingsdatter, hendes 1. mand Zerelius Nielsen, 9-110
arvinger
1 Peder Bendsen i Lov på sin hustrus vegne, den salige mands moder
 
9-176 Skifte 15/9 1750 Hans Ebbesen i Kalvehave Kro, 276
enke Ingeborg Jensdatter From, [far Jens Martinussen, møller i Langebæk Mølle]
børn
1 Johannes Hansen, 17
2 Jens Hansen, 15
3 Lorentz Hansen, 16
4 Peder Hansen, 3/4
5 Johanne Marie Hansdatter, 13
6 Frederikke Hansdatter, 12
7 Maren Hansdatter, 4
 
9-177 Skifte 14/12 1750 Peder Andersen, x år hmd Viemose Kalvehave, 279, 286
enke Marie Povelsdatter, børn
1 Anders Pedersen, 16
2 Morten Pedersen, 8
3 Rasmus Pedersen, 6
4 Maren Pedersdatter, 13
5, ikke til at læse
 
9-178 Skifte 14/12 1750 Kirsten Rasmusdatter, x år i Viemose Kalvehave, 287
1. mand Jens [Lauritsen Skinner]
1 Lars Jensen, hmd i Viemose
2 Christopher Jensen, gmd i Balle
3 Peder Jensen, gmd i Viemose
4 Dorthe Jensdatter = Jørgen Christensen, borger og tømmermand i København
2. enkemand Christopher Nielsen
5 Jens Christophersen, 20
 
9-179 Skifte 16/12 1750 Lars Jensen, hmd i Stensby, Kalvehave, 298
enke Karen Hansdatter, børn
1 Jens Larsen, 18
 
9-180 Skifte 14/12 1750 Peder Olsen, x år hmd Blangslev, Hammer, 288
enke Maren Jensdatter, 9-362
børn
1 Jens Pedersen, 14
2 Peder Pedersen, 11
3 Mette Pedersdatter, 19
 
9-181 Skifte 15/12 1750 Maren Henrichsdatter, x år i Kalvehave, 292
enkemand gmd Jørgen Olufsen, datter
1 Bodil Jørgensdatter = Poul Olufsen i Kalvehave
 
9-182 Skifte 14/12 1750 Henrich Hansen, hmd i Køng, 289
enke Ellen Henrichsdatter, børn
1 Hans Henrichsen, 24
2 Anne Henrichsdatter, 20
 
9-183 Skifte 14/12 1750 Lucia Hansdatter, x år i Grumløse, Udby, 290
enkemand hmd Niels Frandsen, børn
1 Ingeborg Nielsdatter, 9
 
9-184 Skifte 14/12 1750 hustru i Rekkende, Allerslev, 291
enkemand hmd Søfren Bechman, datter
1 Helvig Søfrensdatter
 
9-185 Skifte 15/12 1750 Bodil Hansdatter, x år i Kalvehave, 294
1 Hans Ottosen, 19
2 Peder Andersen, 11
3 Maren Andersdatter, 8
enkemand rytterbonde Rasmus Pedersen
[? Rasmus Pedersen Røsbjerg gift 5/12 1751 i Kalvehave med Karen Rasmusdatter]
4 Sidse Rasmusdatter, 1½
 
9-186 Skifte 14/12 1750 Jens Jensen Hjort, x år rytterbonde i Neble Torp, Sværdborg, 289
enke Elisabeth Madsdatter, børn
1 Jens Jensen, 24
2 Mads Jensen, 11
3 Anne Jensdatter, 22
 
9-187 Anmeldt 14/12 1750 Maren Pedersdatter, x år i Lundby, 291
enkemand inds Peder Ibsen, børn
1 Peder Pedersen, 10
2 Dorthe Pedersdatter, 24
3 Margrethe Pedersdatter, 22
4 Anne Pedersdatter, 16
 
9-188 Anmeldt 15/12 1750 Niels Olufsen Klandt, x år gmd i Kalvehave, 292
enke Sophie Jensdatter
søskende
1 Peder Olufsen, inds i Bårse
2 Agnethe Olufsdatter = Niels N, skomager i Næstved
3 Maren Olufsdatter = Niels Olufsen Klandt i Stensby
 
9-189 Anmeldt 15/12 1750 Maren Pedersdatter, x år i Kalvehave, 293
enkemand hmd Rasmus Børgesen
søskende
1 Kirsten Pedersdatter = Rasmus Nielsen, hmd i Viemose
2 Magdalene Pedersdatter, tjenende i Langebæk
3 halvbror Jens Pedersen, 15
4 halvsøster Marie Pedersdatter
 
9-190 Anmeldt 15/12 1750 Anders Hansen, x år gmd Kalvehave, 295
enke Anne Pedersdatter, børn
1 Peder Andersen, 13
2 Hans Andersen, 10
3 Ole Andersen, 8
4 Marie Andersdatter, 4
5 Maren Andersdatter, 1
 
9-191 Anmeldt 15/12 1750 Rasmus Andersen, x år hmd i Kalvehave, 295
enke Birthe Andersdatter, barn
1 Anders Rasmussen, 13
 
9-192 Anmeldt 15/12 1750 Niels Poulsen, x år hmd i Viemose, Kalvehave, 296
enke Cathrine Ottesdatter, 9-283
søskende
1 Anders Poulsen
2 Rasmus Poulsen
 
9-193 anmeldt 15/12 1750 Karen Pedersdatter i Kalvehave, 297
enkemand inds Hans Jensen, 10-265
børn
1 Peder Hansen, 22
2 Jens Hansen, 18
3 Oluf Hansen, 16
 
9-194 Anmeldt 15/12 1750 Peder Pedersen, ungkarl Kalvehave, 297
hos sin bror Rasmus Pedersen i Kalvehave
 
9-195 Anmeldt 16/12 1750 Lars Rasmussen Klandt, x år gmd Kalvehave, 297
[far Rasmus Olsen Klandt, 7-165]
enke Benthe Jensdatter, børn
1 Jens Larsen, 30
1 Rasmus Larsen, 28
3 Henrich Larsen, 26
4 Niels Larsen, 18
5 Bodil Larsdatter, forhen = Rasmus Pedersen i Kalvehave
6 Mette Larsdatter, 18
7 Kirsten Larsdatter, 13
8 Anne Larsdatter, 9
 
9-196 Anmeldt 16/12 1750 Peiter Rojan, x år inds i Stensby, Kalvehave, 299
enke Margrethe Rojans, børn
1 Hans Peitersen, 10
2 Marie Peitersdatter
3 Margrethe Peitersdatter
 
9-197 Anmeldt 16/12 1750 Hans Jensen Stall, x år gmd Kalvehave, 299, opslag 280, 307
afdød kone Margrethe Jespersdatter el. Jensdatter, 9-143
1 Jeppe Hansen, 16
2 Jens Hansen, 6
3 Karen Hansdatter, 14
værge farbror Peder Jensen Stall, gmd i Kalvehave, Kendt: Peder Jensen Stall, født 12/10 1710 i Kalvehave, og deres far Jens Stall
 
9-198 Anmeldt 16/12 1750 Sidsel Pedersdatter, x år i Kalvehave, 300
1. mand Anders
1 Peder Andersen, 30 på Bogø
2 Birthe Andersdatter = Johannes Jacobsen i Vordingborg
2. enkemand rytterbonde Jens Rasmussen Baad
 
9-199 Anmeldt 16/12 1750 Kirsten Rasmusdatter, x år i Langebæk, Kalvehave, 301, opslag 282
1. mand Giert Giertsen, 9-113, kendt
1 Giert Giertsen, 4
2 Maren Giertsdatter, 18
3 Bodil Giertsdatter, 15
4 Anne Giertsdatter, 13
5 Karen Giertsdatter, 11
6 Cathrine Giertsdatter, 9
2. enkemand gmd Ole Jeppesen, 10-403
 
9-200 Skifte 14/6 1751 Peder Jensen inds Kalvehave, 369
barn
1 Anne Pedersdatter, 10-264, trolovet med Johannes Rasmussen, hmd
 
9-201 Skifte 14/7 1751 Peder Hansen inds Kalvehave, 371
børn
1 Jens Pedersen, 24
2 Kirsten Pedersdatter
3 Karen Pedersdatter
4 Sidse Pedersdatter
 
9-202 Anmeldt 14/12 1750 Anders Nielsen Skaaning, hmd i Sallerup, 288
enke Kirsten Jørgensdatter, børn
1 Niels Andersen, 10
2 Jørgen Andersen, 5
 
9-204 Skifte 5/6 1751 Hemming Olsen, x år rytterbonde i Bakkebølle, Vordingborg Land, 314
1. kone [Mette Pedersdatter, død 1734 i Bakkebølle]
1 Lars Hemmingsen, 19
2. enke Dorthe Sørensdatter, 9-356
2 Ole Hemmingsen, 8
3 Anne Hemmingsdatter, 15
4 Mette Christine Hemmingsdatter, 8
5 Sophie Hemmingsdatter, 3
6 Margrethe Hemmingsdatter, 6 uger
værge farbror Niels Olsen i Skovhuse
 
9-205 Skifte 4/6 1751 Johanne Olsdatter i Skuderup, Øster Egesborg, 317
enkemand rytterbonde Niels Nielsen Kaae, børn
1 Anne Nielsdatter, 5
 
9-206 Skifte 4/6 1751 Anne Aagesdatter i Skuderup, Øster Egesborg, 321, opslag 303
[far Aage Pedersen og Ellen Hemmingsdatter, 5-49, kendt, annepedersdatter]
1. mand Christian Sørensen, 2. del, 92
1 Søren Christiansen, 26
2 Niels Christiansen, 20
3 Mads Christiansen, 18
4 Ole Christiansen, 13
5 Kirsten Christiansdatter = Peder Hansen Lerche, rytterbonde i Sageby
6 Sidse Christiansdatter = Peder Rasmussen i Sønder Mern
2. enkemand hmd Michel Larsen
 
9-207 Skifte 5/6 1751 Bodil Andersdatter, x år i Oreby, Kastrup, 323
enkemand rytterbonde Anders Jensen, børn
1 Ole Andersen, 4
2 Maren Andersdatter, 12
3 Sidse Andersdatter, 10
 
9-208 Skifte 5/6 1751 Maren Jensdatter, x år i Knudsby, Vordingborg Land, 325
enkemand inds Peder Michelsen, børn
1 Ole Pedersen, 23
2 Christen Pedersen, 18
3 Kirsten Pedersdatter, 22
 
9-209 Skifte 5/6 1751 Anne Nielsdatter, x år i Næs, Kastrup, 326
enkemand rytterbonde Ole Tøstesen, børn
1 Tøste Olsen, 4
 
9-210 Skifte 7/6 1751 Jørgen Jensen Pinter, x år inds i Lundby, 328
1. kone Anne Pedersdatter, 8-281
1 Peder Jørgensen, 12
2 Elisabeth Jørgensdatter, 9
enke Marie Christiansdatter
3 Johan Henrich Jørgensen, 3
4 Anne Jørgensdatter, 5
 
9-211 Skifte 7/6 1751 Peder Olsen, x år rytterbonde i Over Vindinge, Sværdborg, 329
enke Karen Jørgensdatter, lavværge, trolovede fæstemand Ingvar Rasmussen
børn
1 Birthe Pedersdatter, 11
 
9-212 Skifte 8/6 1751 Eile Nielsdatter, x år i Fæby, Ørslev, 333
enkemand rytterbonde gl. Jens Pedersen, børn
1 Niels Jensen, 26
2 Peder Jensen, 19
3 Ole Jensen, 17
 
9-213 Skifte 8/6 1751 Anne Olsdatter, x år i Ørslev, 335
enkemand rytterbonde Niels Jensen, børn
1 Maren Nielsdatter, 3
2 Anne Nielsdatter, 1
 
9-214 Skifte 8/6 1751 Anne Sørensdatter, x år i Ørslev, 337
1. mand [Christen Olsen Hass]
1 Søren Christensen, 16
2. enkemand bonde Jens Olsen Rafn, [gift 1751 med Gertrud Jensdatter, 9-335, gift 1753 med Karen Nielsdatter, han er selv død 7/2 1773]
børn
1 Christen Jensen, 13
2 Ole Jensen, 9
3 Lars Jensen Rafn, 7
4 Hans Jensen, 3
 
9-215 Skifte 9/6 1751 Gregers Olsen, rytterbonde i Kindvig, Mern, 338
enke Anne Christensdatter, børn
1 Anne Gregersdatter, 3
 
9-216 Skifte 9/6 1751 Maren Nielsdatter, x år i Balle, Kalvehave, 340
enkemand rytterbonde Ole Madsen, barn
1 Ellen Olsdatter, 12
 
9-217 Skifte 9/6 1751 Marie Jeppesdatter i Balle Kalvehave, 342
enkemand inds Rasmus Povelsen, børn
1 Jep Rasmussen, 5
2 Sidse Rasmusdatter, 3
 
9-218 Skifte 11/6 1751 Kirsten Pedersdatter, x år i Stensby, Kalvehave, 343
1. mand Niels
1 Peder Nielsen, 17
2 Karen Nielsdatter, 18
3 Maren Jensdatter, 9
2. enkemand rytterbonde Peder Jensen
4 Sidse Pedersdatter, 6
 
9-219 Skifte 11/6 1751 Hemming Pedersen, x år hmd i Stensby, Kalvehave, 346
enke Marie Geirtrud Johansdatter, børn
1 Hendrich Hemmingsen, 19
2 Johan Christian Hemmingsen, 12
3 Johan Hendrich Hemmingsen, 7
4 Lisbeth Hemmingsdatter = Lars Andersen i Stensby
5 Anne Hemmingsdatter, 13
 
9-220 Skifte 11/6 1751 Jeppe Rasmussen, inds i Stensby, Kalvehave, 347
enke Maren Michelsdatter, datter
1 Mette Jeppesdatter, 2
 
9-221 Anmeldt 11/6 1751 Johanne Frederiksdatter i Kalvehave, 348
enkemand inds Peder Larsen
arving bror Jep Frederiksen, inds i Kalvehave
 
9-222 Skifte 11/6 1751 Bendicte Musbjergs, inds i Kalvehave, 348
søn Christian Larsen,
 
9-223 Skifte 11/6 1751 Rasmus Pedersen, x år gmd i Kalvehave, 349
enke Bodil Larsdatter, søn
1 Peder Rasmussen, 24
 
9-224 Skifte 18/6 1751 Ole Jørgensen, x år rytterbonde i Langebæk, Kalvehave, 351
enke Birthe Giertsdatter, børn
1 Anne Olsdatter, trolovet med Jep Hansen i Kalvehave
2 Maren Olsdatter, 16
3 Kirsten Olsdatter, 11
 
9-225 Skifte 18/6 1751 Niels Pedersen Vivild, x år smed i Viemose, Kalvehave, 353
enke [Sinne Jørgensdatter af Sageby Mølle, 10-56, senere gift med Hans Matiasen], børn
1 Jørgen Peter Nielsen, 7
2 Hans Nielsen, 3
3 Lisbeth Nielsdatter
4 ? Nielsdatter, 3/4
 
9-226 Skifte 18/6 1751 hmd Peder Troelsen og hustru i Viemose, Kalvehave, 356
hans 1. kone Karen Tomsdatter, del 2, 151
børn
1 Karen Pedersdatter, 7
 
9-227 Skifte 19/6 1751 Jens Rasmussen Købmand, 62 år rytterbonde i Tjørnehoved, Allerslev, 358
1. kone Birgitte Willumsdatter, 9-79
1 Rasmus Jensen, 9
2 Anne Jensdatter, 16
3 Karen Jensdatter, 12
4 Margrethe Jensdatter, 2½
enke Johanne Larsdatter
 
9-228 Skifte 19/6 1751 Karen Nielsdatter, 39 år i Ammendrup, Allerslev, 360
enkemand rytterbonde Andreas Nielsen Holm, 10-374
børn
1 Niels Andreasen, 19
2 Rasmus Andreasen, 16
3 Birthe Marie Andreasdatter, 12
4 Sidse Andreasdatter, 10
5 Anne Cathrine Andreasdatter, 5
 
9-229 Skifte 19/6 1751 Jens Madsen, hmd i Ammendrup, Allerslev, 362
enke Mette Andersdatter, børn
1 Mads Jensen, 16
2 ? Jensen, 12
 
9-230 Skifte 19/6 1751 Hans Sørensen Kuld, 62 år inds i Smidstrup, Jungshoved, 363
1. kone Maren Hansdatter, 9-82
2. enke Karen Andersdatter
 
9-231 Skifte 19/6 1751 Jep Laursen, rytterbonde i Faksinge, Beldringe, 364
enke Elsebeth Pedersdatter, børn
1 Ole Jeppesen, 18
2 Peder Jeppesen, 9
3 Karen Jeppesdatter, 14
4 Anne Jeppesdatter, 11
5 Sophie Jeppesdatter, 6
 
9-232 Skifte 20/6 1751 Ole Olsen, x år inds i et fæste hus i Udby, 366
underskrevet enke Karen Olsdatter
datter Anne Olsdatter, 22
 
9-233 Skifte 20/6 1751 Rasmus Hansen, 13 år i Kastrup, 366
afdød far Hans Vincentsen, 9-60
søskende
1 Vincent Hansen, ungkarl i Kastrup
2 Else Hansdatter, 11-53 = Niels Bendsen i Kastrup
farbror Christen Vincentsen i Køng Gårde
 
9-234 Skifte 11/6 1751 Sidsel Pedersdatter, x år i Kalvehave, 368
enkemand Lars Nielsen skov- og tredingsfoged, 9-295
børn
[trolovet 1751: Lars Nielsen og Birthe Larsdatter, Hans Løbers enke]
1 Niels Larsen, 25
2 Mette Larsdatter, 19
 
9-235 Skifte 14/7 1751 Sidsel Knudsdatter, x år i Kalvehave, 368
enkemand hmd Johannes Rasmussen, 10-264
barn
1 Anders Rasmussen, 12
 
9-236 Skifte 14/7 1751 Karen Hansdatter, inds i Kalvehave, 370
1. mand Rasmus Knudsen, del 2, 166
Kirsten Rasmusdatter, 12
2. enkemand Lars Hansen
Hans Larsen, 9, for sin far i Kalvehave
værge morbror Peder Sørensen i Langø
 
9-237 Skifte 14/7 1751 Else Hansdatter, x år i Stensby, Kalvehave, 372
børn
1 Sophie Peitersdatter? = Povel Bendsen, inds i Viemose
2 Maren Peitersdatter?, 22
enkemand hmd Jørgen Pedersen [gift 1752 med Maren Nielsdatter]
 
9-238 Skifte 15/7 1751 Anne Nielsdatter, 84 år, Niels Hansens mor, enke i Snesere, 373
1 Gyde? Hansdatter = Lars Jensen, rytterbonde i St. Røttinge
2 Niels Hansen, rytterbonde i Snesere
 
9-239 Skifte 15/7 1751 Peder Knudsen, x år smed i Dyrlev, Beldringe, 373
enke Elra?? Nielsdatter
søskende
1 Ole Knudsen i Vester Egesborg
2 Anne Knudsdatter, 10-237 = Jacob Michelsen, hmd i Rekkende
3 Karen Knudsdatter, død = Cornelius skomager i Tjørnehoved
a Hans Corneliusen, 13
 
9-240 Skifte 17/7 1751 Mette Nielsdatter, x år i Hammer, 378
1. mand Niels Pedersen, 9-130
1 Margrethe Nielsdatter, 8
2 Johanne Nielsdatter, 6
3 Anne Nielsdatter, 4
2. enkemand rytterbonde Niels Pedersen
værge farbror Hans Pedersen i Lundby
 
9-241 Skifte 17/7 1751 Erik Pedersen?, inds i Hammer, 380
enke Mette Rasmusdatter, børn
1 Peder Eriksen, 7
2 Sidse Eriksdatter, 13
 
9-242 Skifte 11/7 1751 Peder Nielsen, 73 år rytterbonde i Snesere Torp, Snesere, 382
enke Gyde Hansdatter, børn [død 11/9 1754 i Snesere]
1 Hans Pedersen, i Snesere
2 Niels Pedersen i Brøderup
3 Peder Pedersen, 28
4 Jørgen Pedersen, 24
5 Anne Pedersdatter, 44, ugift
6 Alborg Pedersdatter = Jørgen Olsen? i Snesere
7 Birthe Pedersdatter = Peder Jensen i Brøderup
8 Maren Pedersdatter = Lars Pedersen i Brøderup
 
9-243 Skifte 17/7 1751 Anne Nielsdatter, x år i Brøderup, Snesere, 384
enkemand inds Hans Jensen, ingen børn
søskende
1 Karen Nielsdatter, død = Niels Hansen i Sjolte
a Niels Nielsen i Bro?
b Hans Nielsen, død, 1 søn og 3 døtre
c Jens Nielsen i Hyllede
d Ellen Nielsdatter = Christopher Nielsen på Strandgårds Gods
e Sidse Nielsdatter = Hans Ibsen i Walboe på Totteropholms Gods
f Birthe Nielsdatter = Anders Pedersen? i Lille Røttinge
 
9-244 Skifte 19/7 1751 efter ??? i Beldringe, 385, opslag 367 Jeg forstår ikke dette skifte! sammenlign med næste skifte, 10-48
kirkebog: Rasmus Hemmingsen, 60, begr. 12/5 1750 i Dyrlev
farbror Rasmus Rasmussen *)
a Rasmus Rasmussen Hougaard i Smidstrup, Jungshoved, 9-424
b Niels Rasmussen i Stavreby
c Alborg Rasmusdatter = Ole Nielsen i Stavreby, 9-278
d (linket: Ole Rasmussen
[bror Hans Rasmussen, 38 annepedersdatters aner
a Ole Hansen, inds i Bønsvig, farbrors søn til afdøde
b Kirsten Hansdatter = Johan Hansen i Stavreby, Johan Klabowsky?, kendt
6 mosterdatter Anne Hansdatter = Niels Olsen, inds i Smidstrup
7 mostersøn Peder Andersen
8 moster Birthe Olsdatter, død = Niels Rasmussen, inds i Bønsvig, børn
a Maren Nielsdatter =Niels Povelsen, matros i København
*) https://www.aneopslag.dk/alle/per00434.htm#22
 
se 10-48 Birthe Rasmusdatter = Peder Hemmingsen i Roneklint, Jungahoved
Anne Hemmingsdatter = Povel Jensen i Stavreby
Karen Hemmingsdatter = Peder? Jensen i Roneklint
Hans Hemmingsen, bondefoged i Stavreby
Niels Hemmingsen, ungkarl
Peder Hemmingsen
Maren Hemmingsdatter = Hans Nielsen, gmd i Bønsvig
Ole Hemmingsen i Mern
 
9-245 Skifte 1751 Kirstin Boesdatter, 31 år ugift i Stavreby, Jungshoved, 385, opslag 367. kendt, annepedersdatter, 76
kirkebog: Chistine Boesdatter, 31 år, begr. 21/12 1749
[forældre Boe Rasmussen, 1671-1745 og Karen Olsdatter, 1688-1748, ikke i skifte]
søskende Kirsten Boesdatter, Maren Boesdatter, Ole Boesen
se skifte 9-244, det er faders søskendebørn
arvinger: Rasmus Rasmussen, Niels Rasmussen, Ole Rasmussen, Ole Hansen, Ole Nielsen, Johan Hansen, Niels Olsen, Peder Andersen, Niels Rasmussen Povel Jensen
på ? vegne
Karen Rasmusdatter, Ole Hemmingsen, Thomas Jørgensen, Niels Hemmingsen, Maren Hemmingsdatter, Ole ?, Peder Hemmingsen
 
9-246 Skifte 19/7 1751 Evan Olsen, 66 år hmd Bønsvig Jungshoved, 387
enke Anne Dorthe Nielsdatter, børn
1 Ole Evansen, 12
2 Johan Jacob Evansen, 3
3 Malene Evansdatter, 8
4 Johanne Christine Evansdatter, 6
 
9-247 Skifte 20/7 1751 Johanne Christensdatter i Køng Sværdborg, 388
1. mand Anders
1 Christian Andersen, 3
2 Maren Andersdatter, 13
2. enkemand smed David Modemann
+ Johanne Christensdatters brors børn, som også er arvinger
1 Alexander, 11
2 Claus, 7
3 Anne
 
9-248 Skifte 2/8 1751 Mads Rasmussen, 48 år hmd i Lekkende, Øster Egesborg, 388
enke Karen Hemmingsdatter, børn
1 Peder Madsen, 2½
2 Maren Madsdatter, 9
 
9-249 Skifte 2/8 1751 Hans Olsen, hmd i Ståby, Øster Egesborg, 389
1. kone Anne Jensdatter, 2. del, 147
2. enke Anne Olsdatter, børn
1 Johanne Hansdatter, 1½
 
9-250 Skifte 2/2 1751 Rasmus Jensen, inds i Jomfruhuset ved Øster Egesborg, 390
enke Bodil Jørgensdatter, 3 døtre
 
9-251 Skifte 3/8 1751 Jacob Jensen, 87 år inds Ørslev, 390
afdød kone Bodil Rasmusdatter, 2. del,104
børn
1 Jens Jacobsen, hmd i Ørslev
2 Anne Jacobsdatter = Peder Nielsen i Hastrup
3 Maren Jacobsdatter, død = Jens Larsen i Ørslev, børn
4 Margrethe Jacobsdatter = Lars Lydic i Ørslev
 
9-252 Skifte 3/8 1751 Mette Ibsdatter, x år inds i Ørslev, 391
søn Ivar Willumsen, 25
 
9-253 Skifte 3/8 1751 Cathrine Hansdatter, x år i Ørslev, 391
enkemand hmd Ole Skytte
 
9-254 Skifte 3/8 1751 Karen Jensdatter, x år i Ørslev, 392
enkemand rytterbonde Hans Pedersen, børn
1 Bodil Hansdatter, 18
 
9-255 Skifte 4/8 1751 Maren Rasmusdatter, x år i Udby, 393
1. mand Rasmus
1 Peder Rasmussen, 25
2 Rasmus Rasmussen, 26
3 Kirsten Rasmusdatter = Mads Rasmussen?, rytterbonde i Faksinge
4 Maren Pedersdatter = Jens Nielsen, smed i Snertinge
2. enkemand hmd Lars Nielsen
 
9-256 Skifte 4/8 1751 Hans Ingvorsen, x år hmd i Grumløse, Udby, 394
enke Hedvig Madsdatter, børn
1 Jacob Hansen, 21
2 Sidse Hansdatter, 15
 
9-257 Skifte 4/8 1751 Hans Jørgen Erch, x år møller i Hellevads Mølle, Sværdborg, 395, opslag 377
enke Maren Jørgensdatter, søskende: 9-292, 1. mand Rasmus Hansen, 7-199
børn
1 Jørgen Hansen, 21
2 Anne Lisbeth Hansdatter
 
9-258 Skifte 20/9 1751 Hans Larsen Vildbrad, x år skovløber i Stensbjerg, Kastrup, 398
1. kone Anne Marie Christensdatter, 9-149
børn
1 Christen Hansen, 4
2 Kirsten Hansdatter
trolovede fæstemø Kirsten Larsdatter
 
9-259 Skifte 20/9 1751 Mette Olsdatter, x år i Neder Vindinge, Kastrup, 401
enkemand hmd Peder Gregersen, 10-326
børn 4 sønner og 2 døtre
 
9-260 Skifte 20/9 1751 Sidse Rasmusdatter, x år i Stuby, Kastrup, 402
enkemand inds Hans Madsen, børn
1 Ellen Hansdatter = Ole Pedersen i Hovedskovhuset?
2 Mette Hansdatter, 23
3 Karen Hansdatter
 
9-261 Skifte 20/9 1751 Sidse Rasmusdatter, x år i Nebølle, Sværdborg, 403
ingen livsarvinger
enkemand rytterbonde Niels Nielsen Giøde, 10-39
 
9-262 Skifte 1/10 1751 Sg. Jørgen Ahls i Avnø, Køng, 405
enke madame Christence Helene Madschier, lavværge sognedegnen i Skibinge, sg Erich Kreimann
børn
1 Søren Vadsker Ahls, 4
2 Peder Georg Ahls, 3
3 Christian Friderich Ahls, ½
4 Elisabeth Margrethe Ahls, 7
 
9-263 Skifte 1/10 1751 Jacob Pedersen, rytterbonde i Sallerup, Køng, 408
1. kone
1 Peder Jacobsen, 14
2. enke Anne Jensdatter
2 Sidse Jacobsdatter, 3
 
9-264 Skifte 1751 Michel Nielsen, inds i Køng Gårde, Køng, 411
1. kone
1 Niels Michelsen, 27
2 Anders Michelsen, 25
3 Karen Michelsdatter, 21
2. enke Johanne Hansdatter, 11-127
1 Hans Pedersen, 4
2 Margrethe Michelsdatter, 8
 
9-265 Skifte 29/10 1751 for Hans Christensen i Lundby, 412
ugift kvinde Margrethe Jensdatter, x år, har efterladt sig et pigebarn Ellen Hansdatter, 3½
se videre opslag 396
 
9-266 Skifte 29/10 1751 Peder Jensen, x år hmd i Lundby, 414
1. kone
1 Johanne Pedersdatter, 14
2 Else Pedersdatter, 9
2. enke Sidse Madsdatter
 
9-267 Skifte 29/10 1751 Rasmus Andreasen, hmd i Ring, Hammer, 415
enke Anne Michelsdatter
søskende
1 Peder Andreasen, hmd i Ørslev
2 Rasmus Andreasen i Oreby
 
9-268 Skifte 11/11 1751 Jeppe Pedersen, 76 år rytterbonde i Ugledige, Allerslev, 415
enke Anne Nielsdatter
mandens brors børn
1 Lars Michelsen, 30
2 Peder Michelsen, 24
3 Ole Michelsen, 22
4 Karen Michelsdatter, 30
søsterbørn
1 Karen Larsdatter = Hans Nielsen i Stavnstrup
2 Anne Larsdatter = Anders Jensen i Åside
3 Peder Larsen i Størlinge på Holmegårds Gods
 
9-269 Skifte 22/11 1750 Marie Pedersdatter (begr. 27/10 1751, 32 år i Bakkebølle, Vordingborg Land, 418, opslag 400, kendt
enkemand bødker Mads Ibsen, hans 1. kone Maren Jensdatter, 7-62, hans død, 10-125
børn
1 Maren Madsdatter, 3½
2 Kirsten Madsdatter, 1
 
9-270 Skifte 22/11 1751 Henrich Simonsen, x år inds i Vestenbæk, Kalvehave, 421
enke Maren Hansdatter, 3 børn
 
9-271 Skifte 26/11 1751 Lars Jensen, rytterbonde i Kostræde, Køng, 421
ingen børn
enke Anne Hemmingsdatter, lavværge, trolovede fæstemand Morten Jørgensen, 9-342
manden far Jens Larsen i Kostræde
 
9-272 Skifte 26/11 1751 Niels Rasmussen, hmd i Køng, 425
enke Elisabeth Jensdatter, børn
1 Lars Nielsen, 30 i Nebølle
2 Ole Nielsen i Vester Egesborg
3 Jens Nielsen, 27
4 Ingeborg Nielsdatter = Christen Andersen, hmd i Køng
 
9-273 Skifte 14/12 1751 Peder Pedersen, (Peder smed, x år rytterbonde i Dyrlev, Beldringe, 427
enke Mette Larsdatter, børn
1 Lars Pedersen, 12
2 Jeppe Pedersen, 3½
3 Kirsten Pedersdatter, 8
 
9-274 Skifte 29/1 1752 Hans Olsen, x år landsoldat, tjenende i Snesere, 429
far Ole Hansen, hmd i Stensbjerg
 
9-275 Skifte 28/2 1752 Anne Marie Christensdatter x år i Græsbjerg, Vordingborg Land, 429
enkemand rytterbonde Peder Sørensen
hendes far Christen Pedersen Frost i Nyråd
 
9-276 Skifte 28/2 1752 Anders Jensen Krog, x år rytterbonde i Ornebjerg, Kastrup, 431
børn
1 Jens Andersen Krog, 28, 10-391
2 Maren Andersdatter, 31
3 Kirsten Andersdatter, 21
 
9-277 Skifte 28/2 1752 Jens Larsen Brah, x år hmd og tingløber i Ørslev, 434
enke Karen Hansdatter, = 1. Hans Hansen Bracher, 2. del, 75, = 2. Hans Olsen Bragger, 9-52
søster Gertrud Jensdatter, 9-335 = rytterbonde Jens Olsen Rafn børn i Ørslev, 9-214
a Søren Jensen, 16
b Christen Jensen, 14
c Ole Jensen, 12
d Lars Jensen, 8½
e Hans Jensen, 4
 
9-278 Skifte 11/3 1752 Ole Nielsen, 60 år hmd i Stavreby, Jungshoved, 436, opslag 417, kendt, annepedersdatter, 76
enke Alborg Rasmusdatter, familie: 9-244
børn
1 Anne Olsdatter = Peder Jensen, rytter i Stavreby
 
9-279 Skifte 11/3 1752 Lars Jørgensen Jyde, 46 år gmd i Stavreby, Jungshoved, 437
enke Anne Nielsdatter
søskende
1 Peder Jørgensen i Stenstrup
2 Sophie Jørgensdatter = Peder Nielsen, hmd, matros i Skovhuse, Skibinge
 
9-280 Skifte 11/3 1752 Karen Rasmusdatter, 46 år i Stenstrup, Jungshoved, 439
enkemand inds Christen Hansen Svan
 
9-281 Skifte 11/3 1752 Lars Pedersen, 77 år inds og staldmester i Stavreby, Jungshoved, 440
enke Bodil Larsdatter, børn
1 Peder Larsen i Køng, 10-281
2 Jørgen Larsen i Stavreby
3 Niels Larsen, død
a Anders Nielsen
b Anne Nielsdatter
c Bodil Nielsdatter, alle 3 umyndige
4 Birthe Larsdatter = Povel Nicolaisen, smed i Stavreby
5 Maren Larsdatter, 10-347 = Knud Knudsen, i Stavreby
6 Karen Larsdatter = Niels Kuld i Endegårde
7 Dorthe Larsdatter = 1. Hans Jensen: 8-328 = 2. Jens Michelsen i Stenstrup
 
9-282 Skifte 13/3 1752 Kirsten Rasmusdatter, x år i Langebæk, Kalvehave, 441
enkemand inds Hans Rasmussen, 10-109
børn
1 Anne Hansdatter = Ole Pedersen*) i Langebæk
2 Maren Hansdatter = Morten Bertelsen*) i Langebæk
3 Dorthe Hansdatter = Jens Andersen, inds i ?
*) de to ægtemand står omvendt i skiftet
 
9-283 Skifte 13/3 1752 Peder Larsen Købmand, x år inds i Kalvehave, 443
1. kone Gertrud Hansdatter, 2. del, 63
1 Kisten Pedersdatter = Hans Larsen i Kalvehave
2 eller 3. enke Cathrine Margrethe Ottesdatter, 9-192
 
 
9-284 Skifte 13/3 1752 Hemming Sørensen, (Hemming Skrædder, x år) hmd i Kalvehave, 444
enke Lucie Jensdatter, børn
1 Ole Sørensen i Kalvehave
2 Niels Sørensen i Kalvehave
 
9-285 Skifte 13/3 1752 Hans Krog, x år inds Stensby Kalvehave, 445
søsterbørn
1 Maren Boesdatter = Jørgen Pedersen, inds i Røstofte
2 Niels Boesen, ungkarl i Røstofte
3 Lucie Boesdatter i Røstofte
4 halvsøster Anne = Jacob Jensen i Øster Egesborg
5 broderdatter Magdalene Madsdatter på Bogø
 
9-286 Skifte 18/3 1752 Peder Skræder, hmd i Faksinge, Beldringe, 446
enke Ellen Nielsdatter, familie: 9-326
søskende
1 Jørgen Rasmussen
2 Margrethe Rasmusdatter = Willads Pedersen i Bårse
3 Bodil Rasmusdatter
halvbror
2 Mogens Rasmussen
 
9-287 Skifte 18/3 1752 Ole Jensen, x år rytterbonde i Grumløse, Udby, 448
enke Johanne Nielsdatter, børn
1 Jens Olsen, 25
2 Lisbeth Olsdatter = Peder Christensen i Grumløse
3 Karen Olsdatter, 18
4 Johanne Olsdatter, 14
 
9-289 Skifte 18/3 1752 Margrethe Pedersdatter, x år i Lundby, 453
enkemand rytterbonde Casper Larsen, børn
1 Maren Caspersdatter, 2
 
9-290 Skifte 26/3 1752 Peder Jyde, hmd i Fårup, Hammer, 455
1 Lars Pedersen, hmd i Blangslev
2 Jens Pedersen, inds i Åside
enke Maren Jensdatter
3 Peder Pedersen, 3
4 Ellen Pedersdatter, 2
 
9-291 Skifte 22/4 1752 rytterbonde Niels Jensen, x år og hustru Anne Mogensdatter, x år i Vintersbølle, Vordingborg Land, 458
børn med 1. kone Maren Olufsdatter, 2. del, 165
1 Margrethe Nielsdatter = Christian Olsen, møller på Falster
2 Birthe Nielsdatter = Morten Sørensen i Vintersbølle
3 Maren Nielsdatter, 13
 
9-292 Skifte 24/4 1752 Bodil Jørgensdatter, x år gammel pige i Hellevads Mølle, Sværdborg, 462, opslag 443
søskende
1 Maren Jørgensdatter, enke efter Hans Jørgen Erch
2 Niels Jørgensen, død i Lekkende Mølle
a Jørgen Nielsen, boende i Præstø
b Niels Nielsen, ukendt opholdssted
c Rasmus Nielsen, 25 tjenende i Ugledige
d Birthe Nielsdatter, 28, tjenende på stedet
 
9-293 Skifte 2/6 1752 Mads Hansen Lerche i Kindvig, Mern, 466
børn
1 Hans Madsen i Kindvig, som er formynder for sin gamle moder Mette Andersdatter
2 Anders Madsen, ungkarl
3 Kirsten Madsdatter = Hans Christensen i Sønder Mern, 11-2
 
9-294 Skifte 6/6 1752 Kirsten Hansdatter, 49 år i Skovhuse Øster Egesborg, 467
enkemand smed Mathias Andersen, familie: 7-16, kone 2: Maren Hemmingsdatter, 10-58
børn
1 Hans Mathiasen, 21
2 Anders Mathiasen, 13
3 Kirsten Mathiasdatter, 19
4 Ellen Mathiasdatter, 14
5 Johanne Mathiasdatter, 10
 
9-295 Anmeldt 6/6 1752 Lars Nielsen, x år, skov- og tredingsfoged i Langebæk, Kalvehave, 469
1. kone Sidsel Pedersdatter, 9-234
1 Niels Larsen i Kalvehave
2 Mette Larsdatter = Jens Larsen i Kalvehave
2. enke Birthe Larsdatter
 
9-296 Skifte 6/6 1752 Bodil Larsdatter, x år i Stensby, Kalvehave, 474
enkemand rytterbonde Peder Pedersen Øster, 10-78
børn
1 Anders Pedersen, 16
2 Lars Pedersen, 8
3 Hans Pedersen, 6
4 Ole Pedersen, 3
5 Sidse Pedersdatter, 14
 
9-297 Skifte 7/6 1752 Niels Hansen, gmd i Nørre Mern, Mern, 477
1. kone
1 Margrethe Nielsdatter, 15
2. enke Maren Mortensdatter
2 Hans Nielsen, 5
3 Karen Nielsdatter, 2
 
9-298 Skifte 7/6 1752 Maren Nielsdatter i Røstofte, Øster Egesborg, 479
enkemand rytterbonde Ingvor Thomasen,
børn
1 Niels Ingvorsen, 2
2 Maren Ingvorsdatter, 10
 
9-299 Skifte 7/6 1752 Jens Christensen, hmd i Røstofte, Øster Egesborg, 480
enke Ellen Larsdatter
arving afdødes broderdatter Karen Hansdatter = Hans Olsen i Præstø
 
9-300 Skifte 13/6 1752 Johanne Larsdatter i Køng, 481
enkemand hmd Niels Olsen, børn
1 Ole Nielsen, hmd i Sværdborg
2 Bodil Nielsdatter = Niels Nielsen, hmd i Køng
 
9-301 Skifte 13/6 1752 Hans Hansen, rytterbonde i Kostræde, Køng, 482
afdød kone Anne Jensdatter/Anne Madsdatter, 9-148
1 Hans Hansen, 29
2 Mads Hansen, 27
3 Sidsel Hansdatter = Anders Pedersen i Bårse
4 Johanne Hansdatter = Frands Simonsen i Hammer, 11-101
 
9-302 Skifte 19/6 1752 Lars Nielsen, x år hmd i Ring, Hammer, 485
enke Karen Nielsdatter, børn
1 Niels Larsen, 2½
2 Peder Larsen, ½
3 Anne Larsdatter, 4
 
9-303 Skifte 13/6 1752 Bodil Nielsdatter, x år i Ring, Hammer, 487
enkemand rytterbonde Jørgen Pedersen, børn
1 Peder Jørgensen, 9
2 Niels Jørgensen, 5
3 Karen Jørgensdatter, 10
4 Anne Jørgensdatter, 2
 
9-304 Skifte 13/6 1752 Sidsel Torkildsdatter, x år i Hammer, 489
1. mand Hans Tygesen, 8-238
1 Karen Hansdatter
2. enkemand Niels Larsen
2 Hans Nielsen, 10
3 Lars Nielsen, 4
4 Kirsten Nielsdatter, 7½
5 Sidse Nielsdatter, 6
 
9-305 Skifte 14/6 1752 Peder Willumsen, x år inds smed i St. Røttinge, Snesere, 492
enke Sidsel Hansdatter
1 Willum Pedersen, 12
2 Mette Pedersdatter, 5
 
9-306 Skifte 14/6 1752 Lars Nielsen, x år inds i St. Røttinge, Snesere, 493
enke Mette Pedersdatter, børn
1 Niels Larsen, 8
2 Ellen Larsdatter, 11
3 Anne Larsdatter, 1½
 
9-307 Skifte 14/6 1752 Cathrine Olsdatter, x år i Smidstrup, Snesere, 494
enkemand rytterbonde Niels Pedersen, børn
1 Bodil Nielsdatter, 21
2 Maren Nielsdatter, 17
 
9-308 Skifte 14/6 1752 Birthe Pedersdatter, x år i Brøderup, Snesere, 497
enkemand rytterbonde Peder Jensen, barn
1 Peder Pedersen, 15 uger
 
9-309 Skifte 14/6 1752 Niels Jensen, x år hmd i Faksinge, Beldringe, 499
enke Margrethe Nielsdatter, børn
1 Jens Hansen, 12
2 Niels Hansen, 1½
3 Karen Nielsdatter, 8½
4 Dorthe Nielsdatter, 4
 
9-310 Skifte 16/6 1752 Hemming Hansen, x år inds Bønsvig Jungshoved, 501
enke Karen Andersdatter, familie: 6-44
børn
1 Hans Hemmingsen i Bønsvig
2 Ole Hemmingsen, i Bønsvig
3 Rasmus Hemmingsen i Nysø huse ved Præstø
4 Kirsten Hemmingsdatter = Rasmus Jensen i Bønsvig
 
9-311 Skifte 19/6 1752 [Kirsten Rasmusdatter] i Stuby, Kastrup, 501
1. mand Niels [Hansen Wrang]
1 Hans Nielsen, 20
2 Rasmus Nielsen, 20
3 Anne Nielsdatter, 14
2. enkemand rytterbonde Christen Torchildsen Wrang, børn
4 Niels Christensen, 4
5 Gregers Christensen, 2
6 Karen Christensdatter, 6
 
9-312 Skifte 19/6 1752 Kirsten Pedersdatter i Ornebjerg Kastrup, 504
enkemand hmd Peder Jensen Hoy, 10-205
halvsøskende
1 Jens Pedersen, rytterbonde i Oreby
2 Anne Pedersdatter = Jens Andersen i Kastrup
 
9-313 Skifte 27/6 1752 Peder Nielsen Skaaning, x år gmd i Stavreby, Jungshoved, 505
enke Anne Larsdatter
søskende
1 Maren Nielsdatter = Rasmus Nielsen i Bønsvig
2 Rasmus Nielsen, ungkarl, 40 tjenende i Stavreby
3 Anne Nielsdatter = Niels Pedersen i Roneklint
 
9-314 Skifte 30/6 1752 Ole Jensen, x år rytterbonde i Snertinge, Sværdborg, 505
enke Anne Pedersdatter, børn
1 Peder Olsen, 20
2 Jens Olsen, 12
3 Ole Olsen, 6
4 Dorthe Olsdatter, 15
5 Giertrud Olsdatter, 9
6 Sidse Olsdatter, 3
værge farbror Peder Jensen
 
9-315 Skifte 30/6 1752 Maren Pedersdatter i Snertinge, Sværdborg, 508
enkemand hmd, smed Jens Nielsen, børn
1 Maren Jensdatter, 5
2 Johanne Jensdatter, 3
 
9-316 Skifte 30/6 1752 Knud Jensen, x år rytterbonde i Skaverup, Sværdborg, 509
enke Maren Jensdatter, lavværge, trolovede fæstemand Peder Rasmussen, 10-223
børn
1 Jens Knudsen, 10
2 Hans Knudsen, 8
3 Peder Knudsen, 4
4 Anne Knudsdatter, 2
værge Peder Jensen i Sværdborg
 
9-317 Skifte 30/6 1752 Lars Jensen, hmd i Sallerup, Køng, 512
1. kone Maren Olufsdatter, 2. del, 225
1 Jens Larsen, 24
2 Ellen Larsdatter, 32 = Anders Rasmussen, inds i Kostræde
3 Malene Larsdatter, 17
2. enke Lucia Hemmingsdatter, lavværge, trolovede fæstemand Rasmus Jensen, 10-224
 
9-318 Skifte 14/7 1752 Preben Olsen, 65 år rytterbonde i Dyrlev, Beldringe, 513
enke Kirsten Hansdatter, 11-20
børn
1 Ole Prebensen, 24
2 Claus Prebensen, 17
3 Dorthe Prebensdatter = Hans Bertelsen i Dyrlev, 8-364
 
9-319 Skifte 8/9 1752 Hans Hansen, x år rytterbonde i Kastelev, Sværdborg, 519
enke Maren Nielsdatter, børn
1 Johanne Hansdatter, 20
2 Karen Hansdatter, 16
3 Sidse Hansdatter, 14
4 Anne Hansdatter, 12
5 Marie Hansdatter, 9
værge Ole Hansen i Hastrup
 
9-320 Skifte 8/9 1752 Hemming Pedersen, x år rytterbonde i Kastelev, Sværdborg, 521
1. kone Birthe Madsdatter, 2. del, 134
1 Peder Hemmingsen, 21
2 Karen Hemmingsdatter = Hans Rasmussen i Sværdborg
3 Sophie Hemmingsdatter, 24
4 Birthe Hemmingsdatter, 22
2. kone Karen Jensdatter, 2. del 224
3. enke Sidse Olsdatter, 11-215, lavværge, trolovede fæstemand Hemming Michelsen, 10-82
5 Anne Hemmingsdatter, 8
 
9-321 Skifte 8/9 1752 Søren Olsen, x år bonde i Neder Vindinge, Kastrup, 525
enke Karen Pedersdatter, børn
1 Ole Sørensen, 12
2 Karen Sørensdatter, 6½
3 Marie Sørensdatter, 3
 
9-322 Skifte 8/9 1752 Dorthe Hansdatter, x år i Oreby, Kastrup, 527
enkemand hmd Povel Andersen, børn
1 Karen Povelsdatter, med fæstemand Peder Jørgensen
 
9-323 Skifte 10/10 1752 Maren Andersdatter, 60 år i Egebjerg, Skibinge, 528
enkemand rytterbonde Hans Olsen, børn
1 Ole Hansen, hmd i Skovhuse, Skibinge
2 Anders Hansen, 27
3 Lars Hansen, 25
 
9-324 Skifte 23/10 1752 hustru i Vordingborg Land, 528, opslag 510
kirkebog: gårdmand Peiter Piils hustru, 62 år og 2 mdr.
1. mand Jacob
?..afkald fra Morten Jacobsen Piil boende på Bogø at min stedfar Peiter Laursen Piil..
2. enkemand Peiter Laursen Piil
 
9-325 Skifte 3/11 1752 Maren Bertelsdatter, x år i Lundby, 529
enkemand hmd Christen Nielsen, børn
1 Niels Christensen, 29
2 Peder Christensen, 26
 
9-326 Skifte 4/11 1752 Laurs Nielsen, fæste hmd i Faksinge, Beldringe, 530
enke Karen Pedersdatter
søskende
1 Ellen Nielsdatter, Peder Skrædders enke Faksinge, 9-286
2 Kirsten Nielsdatter = Dinus Jørgensen i Bårse
 
9-327 Skifte 4/11 1752 Jørgen Hansen gmd Bårse, 530
familie: 7-45
enke Bodil Nielsdatter: familie: 6-43
børn
1 Hans Jørgensen, 24
2 Ellen Jørgensdatter = Jens Pedersen i Bårse, 11-117
3 Karen Jørgensdatter, 11
 
9-328 Skifte 4/11 1752 Jens Nielsen, 76 år hmd i Bårse, 533
enke Dorthe Nielsdatter, børn
1 Christopher Jensen, 24
2 Rasmus Jensen, 19
3 Karen Jensdatter = Niels Jensen, landsoldat
 
9-329 Skifte 6/11 1752 Ellen Laursdatter, x år inds i Stuby, Kastrup, 535
ingen livsarvinger
søster Kirsten Laursdatter = Jens Olsen i Kastrup
 
9-330 Skifte 8/11 1752 Jens Christensen, x år rytterbonde i Brøderup, Snesere, 535
enke Ellen Mortensdatter, børn
1 Anne Jensdatter, 20
2 Kirsten Jensdatter, 17
3 Sidse Jensdatter, 7
 
9-331 Skifte 1752 Peder Ebbesen i Sageby, Mern, 538, opslag 520, kendt
undertegnede Mads Nielsen i Tågeby, som formynder for Peder Ebbesens børn i Sageby, modtaget fra deres stedfar Søren Hemmingsen i Sageby, efter deres salige far død 27/1 1736. Nemlig:
deres mor Karen Nielsdatter, 8-65
1 Rasmus Pedersen
2 Ebbe Pedersen
3 Kirsten Pedersdatter
 
9-332 Skifte 27/11 1752 Erich Olsen [Erich Wiss, x år], inds i Bakkebølle, Vordingborg Land, 539
enke Else Jacobsdatter, børn
1 Ole Erichsen, inds i Stensby
2 Niels Erichsen, får overladt huset efter faderen
3 Hemming Erichsen, inds i Vestenbæk
4 Marie Erichsdatter = Ole Pedersen, inds i Knudsby
 
9-333 Skifte 27/11 1752 Niels Madsen, x år rytterbonde i Stensby, Kalvehave, 539
familie: 7-154
børn
1 Niels Nielsen, 15
2 Else Nielsdatter, 10-187 = Lars Jensen, inds i Vrangsgårdshuset
1. kone Anne Christensdatter, 7-210
2. kone Anne Jensdatter, skifte 8-157
3. kone Anne Christina Hansdatter, skifte 9-80
3 Lisbeth Nielsdatter, 5
4 Birthe Sophie Nielsdatter, 3
4. enke Johanne Jacobsdatter, værge David Modemann
 
9-334 Skifte 27/11 1752 Ellen Michelsdatter, x år i Stensby, Kalvehave, 543
enkemand hmd Iver Hansen, børn
1 Anne Kirstine Iversdatter = Niels Rasmussen Stage i Kalvehave, 10-63
2 Karen Iversdatter, 23
 
9-335 Skifte 28/11 1752 Giertrud Jensdatter, x år i Ørslev, 544
enkemand rytterbonde Jens Olsen Rafn, hans 1. kone Anne Sørensdatter, 9-214
hans børn
 
9-336 Skifte 28/11 1752 Hans Iversen, x år væver i Skallerup, Udby, 546
enke Karen Jørgensdatter, 10-366
børn
1 Ole Hansen, 3½
2 Hans Hansen, ½
3 Lisbeth Hansdatter, 9
 
9-337 Skifte 1/12 1752 Søren Pedersen, 50 år rytterbonde i Tjørnehoved, Allerslev, 547
1. kone Mette Rasmusdatter, 8-102
2. enke Sidse Larsdatter
1 Lars Sørensen, 11
2 Jens Sørensen, 6
3 Anne Sørensdatter, 7
 
9-338 Skifte 1/12 1752 Kirsten Laursdatter, x år i Skovhuse, Skibinge, 550
enkemand hmd Hans Larsen, børn
1 Lars Hansen, 15
2 Hemming Hansen, 13
 
9-339 Skifte 1/12 1752 Karen Rasmusdatter i Tjørnehoved, Allerslev, 551
enkemand hmd Jens Hansen, og de salige kones børn
1 Hans Pedersen, 3
2 Anne Jensdatter, 16 uger
[gift 1753 i Allerslev Jens Hansen og Maren Nielsdatter]
 
9-340 Skifte 9/12 1752 Niels Pedersen, død 29/3 1747, 59 år i Skuderup, Øster Egesborg, 533
børn
1 Ole Nielsen
2 Kirsten Nielsdatter, begge umyndige
moderen Kirsten Olsdatter
søskende til Ole Nielsen
3 Peder Nielsen, 17, 9-430
4 Jacob Nielsen, 9
5 Anne Lisbeth Nielsdatter, 15
6 Maren Nielsdatter, 6
 
9-341 Skifte 28/12 1752 Karen Povelsdatter, x år i Bønsvig, Jungshoved, 553
enkemand rytterbonde Ole Hemmingsen, 10-107
far Povel Nicolaisen i Stavreby, 9-281
[gift 1753 Ole Hemmingsen i Bønsvig og Anne Pedersdatter i Roneklint]
 
9-342 Skifte 9/2 1753 Anne Hemmingsdatter i Kostræde, Køng, 554
1. mand Lars Larsen, 9-271
2. enkemand rytterbonde Morten Jørgensen, 11-45
søskende
1 Rasmus Hemmingsen, 25, hos Torkild Jensen i Lundby
2 Karen Hemmingsdatter, 24
halvsøskende
3 Hemming Pedersen, 22
4 Giertrud Pedersdatter, 20, hos Torkild Jensen i Lundby, han er de sidste børns stedfar
 
9-343 Skifte 23/3 1753 Tobias Peitersen, bonde i Balle, Kalvehave, 558
enke Sidsel Hansdatter, 9-431
børn
1 Peiter Tobiasen, 15
2 Peder Tobiasen, 10
3 Maren Tobiasdatter, 19
4 Anne Tobiasdatter, 14
 
9-344 Skifte 23/3 1753 Ole Jeppesen, x år rytterbonde i Balle, Kalvehave, 561
familie: 7-80
enke Anne Hansdatter, børn
1 Jeppe Olsen, 23
2 Jens Olsen, 13
3 Ellen Olsdatter = Jens Larsen i Høvdingshus
4 Anne Olsdatter, 15
5 Kirsten Olsdatter, 11
6 Helvig Olsdatter, 5
 
9-345 Skifte 23/3 1753 Maren Klavs, x år i Viemose, Kalvehave, 565
enkemand hmd Jens Frandsen, barn
1 Anne Jensdatter, ½
 
9-346 Skifte 23/3 1753 Anne Hansdatter, Marie Nielsdatter i Skovhuse, Øster Egesborg, 665, opslag 547
kirkebog: 1752: Jeppe Wisses hustru i Skovhuse, Kendt, ingeborg hansens aner, nr. 57
hun hedder Marie Nielsdatter, 1. mand Hans Hemmingsen Brandt, 9-25
børn
1 Hemming Hansen, 26
2 Anne Hansdatter, 24
enkemand hmd Jeppe Jacobsen Wiis, 9-25, 9-173, 2. del, 239
 
9-347 Skifte 24/3 1753 Lucia Pedersdatter, x år i Græsbjerg, Ørslev, 566
enkemand rytterbonde Johan Jensen, barn
1 Hans Johansen, 5½
 
9-348 Skifte 24/3 1753 Peder Andersen, x år hmd i Ørslev, 569
enke Anne Hendrichsdatter, 11-166
barn
1 Margrethe Pedersdatter, 3½
 
9-349 Skifte 24/3 1753 Mette Erichsdatter, x år i Ørslev, 570
1. mand Rasmus
1 Maren Rasmusdatter = Rasmus Jensen i Skuderup
2. enkemand hmd Christen Pedersen
 
9-350 Skifte 24/3 1753 Andreas Rasmussen, x år gmd i Røstofte, Øster Egesborg, 572
enke Johanne Andersdatter, 1. mand Gregorius Pedersen, 2. del, 261
barn
1 Karen Andreasdatter, 6
 
9-351 Skifte 30/3 1753 Maren Pedersdatter i Grumløse, 574
enkemand rytterbonde Mathias Clausen, familie: 8-36
børn
1 Maren Mathiasdatter = Ole Nielsen, som fæster gården
2 Mette Clausdatter = Hans Olsen i Ørslev
3 Peder Hansen, 3½
 
9-352 Skifte 30/3 1753 Karen Nielsdatter i Sallerup, Køng, 577
enkemand hmd Morten Hemmingsen, børn
1 Niels Mortensen i Oreby
2 Hemming Mortensen, ungkarl, landsoldat
3 Maren Mortensdatter = Christopher Jensen i Snertinge
4 Anne Mortensdatter = Christian Nielsen
5 Ellen Mortensdatter, 30
6 Marie Mortensdatter, 25
 
9-353 Skifte 30/3 1753 Lars Olsen Svan, x år rytterbonde i Kastelev, Sværdborg, 579
enke Anne Hansdatter, forlovede fæstemand Gregers Rasmussen, 11-130
børn
1 Ole Larsen, 8½
2 Lars Larsen, 1 måned
3 Ellen Larsdatter, 11½
 
9-354 Skifte 30/3 1753 Kirstine Jostdatter, 81 år i Hastrup, Beldringe, 582
enkemand hmd Christopher Nielsen, ingen arvinger
 
9-355 Skifte 13/4 1753 Niels Christensen, x år rytterbonde i Ørslev, 583
enke Anne Hansdatter, 10-102
børn
1 Hans Nielsen, 12
2 Christen Nielsen, 3
3 Ellen Nielsdatter, 15
4 Karen Nielsdatter, 8
værger farbrødre Niels Christensen og Ole Christensen, begge i Ørslev
 
9-356 Skifte 13/4 1753 Dorthe Sørensdatter, 38 år i Bakkebølle, Vordingborg Land, 586
1. mand Hemming Olsen, 9-204
1 Ole Hemmingsen, 8½
2 Anne Hemmingsdatter, 16½
3 Mette Hemmingsdatter, 9½
4 Sophie Hemmingsdatter, 5
5 Margrethe Hemmingsdatter, 2
2. enkemand rytterbonde Jørgen Jørgensen, 9-421
 
9-357 Skifte 13/4 1753 Niels Rasmussen Keis [Ring?], x år i Vestenbæk, Kalvehave, 589
enke Birgitte Hansdatter, børn
1 Hans Nielsen, 4
 
9-358 Skifte 16/4 1753 Maren Hansdatter, 65 år enke i Ugledige, Allerslev, 590
afgangne mand Niels Danielsen, børn
1 Daniel Nielsen, 34
2 Jørgen Nielsen, 32
3 Niels Nielsen, 30
4 Jens Nielsen, 21
5 Hans Nielsen, 18
 
9-359 Skifte 17/4 1753 Kirsten Pedersdatter, x år i Fårup, Hammer, 591
enkemand gmd Lars Ibsen, nedenfor
barn
1 Peder Larsen, ½
 
9-360 Skifte 17/4 1753 Mads Ibsen, ungkarl i Fårup, Hammer, 593
moder Sidsel Larsdatter, hendes afdøde mand Jep Hemmingsen, 8-260
hans søskende
1 Lars Ibsen på stedet, Fårup, Hammer, ovenfor
2 Niels Ibsen, 28
3 Maren Ibsdatter
4 Kirsten Ibsdatter
5 Dorthe Ibsdatter
6 Mette Ibsdatter
7 Anne Ibsdatter
8 Margrethe Ibsdatter
 
9-361 Skifte 17/4 1753 Inger Pedersdatter, x år i Blangslev, Mogenstrup, 594
enkemand inds Hendrich Jensen
moder Karen Larsdatter, som var til huse hos svigersønnen
 
9-362 Skifte 17/4 1753 Maren Jensdatter, x år inds i Blangslev, Hammer, 595
afgangne mand Peder Olsen, 9-180
børn
1 Jens Pedersen, 17
2 Peder Pedersen, 14
3 Mette Pedersdatter, 20
 
9-364 Skifte 8/5 1753 Christopher Sørensen Piil, x år i Vestenbæk, Kalvehave, 596
enke Sidsel Rasmusdatter, lavværge svoger Ole Andersen Krog i Øster Egesborg
[datteren Birthe Christophersdatter]
mandens datterdatter Birthe Olsdatter, 9 år hos sin far Ole Andersen Krog i Øster Egesborg, 10-285
 
9-365 Skifte 14/5 1753 Anne Nielsdatter, inds i Øster Egesborg, 597
datter Sidse Andersdatter, boende i Kastrup
 
9-366 Skifte 14/5 1753 Johanne Jespersdatter i Lekkende, Øster Egesborg, 597
enkemand bonde Anders Nielsen, børn
1 Karen Andersdatter, 10
2 Kirsten Andersdatter, 5
3 Anne Andersdatter, 20 uger
 
9-367 Skifte 14/5 1753 Søren Nielsen, inds i Skuderup, Øster Egesborg, 599
1. kone Inger Andersdatter, 2. del, 238
2. enke Anne Rasmusdatter, ingen børn, en søster, død uden arvinger
 
9-368 Skifte 14/5 1753 Mads Nielsen Ring, 78 år hmd i Lekkende, Øster Egesborg, 599
enke Maren Pedersdatter, børn
1 Christopher Madsen i Skovhuse
2 Anne Madsdatter = Jens smed i Kindvig
 
9-369 Skifte 14/7 1752 Peder Andersen, x år bondefoged i Åside, Snesere, 636
kirkebog: Peder Andersen, begr. 14/4 1753
enke Gyde Ibsdatter, familie: 7-177
børn
1 Ole Pedersen, 28 i København
2 Peder Pedersen, 20
3 Anne Marie Pedersdatter = Jørgen Nielsen møller i Præstø
4 Else Pedersdatter = Børge Hendrich Giels, murermester i Præstø
 
9-371 Skifte 21/5 1753 Maren Larsdatter, x år i Stensby, Kalvehave, 605
enkemand inds Oluf Hansen, børn
1 Hans Olsen, 26
2 Anders Olsen, 10
3 Anne Olsdatter, 23
4 Johanne Olsdatter, 17
 
9-372 Skifte 25/5 1753 Hans Jacobsen, 66 år rytterbonde i Allerslev, 605
enke Anne Hansdatter, 10-32
børn
1 Christopher Hansen, 30
2 Christen Hansen, 20
3 Karen Hansdatter, trolovet med Jeppe Jensen, tilsagt fæste på stedet
 
9-373 Skifte 25/5 1753 Peder Rasmussen Kuld, 63 år begr. 17/2 1753 og hustru Ellen Hansdatter, 38 år, begr. 24/2 1753 i Kragevig, Allerslev, 608
mandens 1. kone Bodil Hansdatter, 8-62
1 Hans Pedersen, boende på fæstegård i Tjørnehoved
2 Rasmus Pedersen, 18
3 Maren Pedersdatter, = 1. 9-55 = 2. Ole Hansen i Stavreby
4 Anne Pedersdatter = Peder Andersen, gmd i Roneklint
5 Giertrud Pedersdatter = Lars Larsen
6 Kirsten Pedersdatter, 15
2. kone nu afdøde Ellen Hansdatter, familie: 10-145
7 Lars Pedersen, 11
8 Ole Pedersen, 8½
9 Hans Pedersen, 4
10 Sidse Pedersdatter, ?
 
9-374 Skifte 25/5 1753 Lars Espensen i Tågeby, Mern, 611
se 5-122
1. kone Maren Olufsdatter, 5-122
2. enke Anne Hansdatter
1 Espen Larsen, gmd i Viemose kendt, død 1762, gift med Kirsten Andersdatter
2 Hans Larsen
 
9-375 Skifte 2/6 1753 Peder Bang, 61 år ladefoged i Allerslev, 614
enke Margrethe Lisbeth Jørgensdatter, børn
1 Rasmus Pedersen Bang, 20
 
9-376 Skifte 16/6 1753 Maren Laursdatter, [x år, enke efter Anders Michelsen, 2. del skifte 32] i Stensby, Kalvehave, 618
afgangne mand Povel Povelsen, 6-248
børn
1 Kirsten Povelsdatter = Johannes Ebbesen Brems rytter i Stensby, 11-69
2 Mette Povelsdatter, Elias Larsens enke
 
9-377 Skifte 25/6 1753 Karen Hansdatter, 63 år i Ugledige, Allerslev, 618
enkemand rytterbonde Bent Hansen, 10-240
børn
1 Hans Bendsen, 18
2 Niels Bendsen
3 Maren Bendtsdatter, 20, 10-240
 
9-378 Skifte 25/6 1753 Maren Hansdatter, 65 år enke, hos svigersønnen Vincent Mortensen i Ugledige, Allerslev, 620
afgangne mand Niels Povelsen, 8-189
børn
1 Niels Nielsen, 25
2 Karen Nielsdatter = Vincent Mortensen på stedet, se 10-372
3 Anne Nielsdatter
4 Margrethe Nielsdatter
5 Mette Pedersdatter = Hans Larsen i Ugledige
 
9-379 Skifte 25/6 1753 Sophie Pedersdatter, x år i Lille Røttinge, Snesere, 621
enkemand hmd Abraham Tygesen, børn
1 Peder Abrahamsen, 12
2 Anne Abrahamsdatter, 30
 
9-380 Skifte 26/6 1753 Anders Pedersen, x år rytterbonde i Balle, Kalvehave, 622
enke Anne Nielsdatter
børn
1 Maren Andersdatter, 5
2 Kirsten Andersdatter, 2
 
9-381 Skifte 26/6 1753 Mads Pedersen, x år rytterbonde i Balle, Kalvehave, 624
enke Marie Povelsdatter, lavværge, trolovede fæstemand Rasmus Madsen, 10-54
barn
1 Dorthe Madsdatter, 11
 
9-382 Skifte 26/6 1753 Sidse Hemmingsdatter, x år i Stensby, Kalvehave, 625, opslag 608
familie: 10-190
1. mand Peder Pedersen
1 Peder Pedersen, 20
2 Kirsten? Pedersdatter, 22
3 Maren Pedersdatter, 18
2. enkemand rytterbonde Jens Christophersen Brems, 11-158, kendt
4 Hemming Jensen, 8½
 
9-383 Skifte 26/6 1753 [Maren Christiansdatter], x år i Vestenbæk, Kalvehave, 627
enkemand Niels Rasmussen Skaaning, 10-389
børn
1 Kirsten Nielsdatter, 11
2 Maren Nielsdatter, 8
3 Bodil Nielsdatter, 7
4 Karen Nielsdatter, 3½
5 Christen Nielsen, 13
6 Ole Nielsen, 8
 
9-384 Skifte 7/7 1753 Bodil Rasmusdatter, 57 år i Dyrlev, Beldringe, 629
ingen livsarvinger
enkemand Søren Jørgensen, 11-84
søskende
1 Peder Rasmussen, gmd i Grumløse
2 Hans Rasmussen, gmd i Snesere Torp
3 Anne Rasmusdatter = Hans Christensen i Lundby
4 Karen Rasmusdatter, enke i Neder Vindinge
halvsøskende
5 Johanne Rasmusdatter, død = Lars Pedersen i Kastelev
a Christen Larsen, gmd i Kastelev
b Rasmus Larsen, inds i Sallerup
c Karen Larsdatter, 2. del, 255 = Niels Larsen i Sallerup, 10-138
d Maren Larsdatter, 2. del, 135, = Rasmus Hansen i Sallerup, 11-47
e Birthe Larsdatter = Anders Jørgensen i Neble i Sværdborg
f Margrethe Larsdatter, 26
 
9-385 Skifte 7/7 1753 Hans Ibsen, væver i Bårse, 631
familie: 6-222
enke Bodil Andersdatter, børn
1 Eva Hansdatter = Lars Andersen, smed i Snesere, utydeligt
2 ? Hansdatter = Anders smed i Bårse
3 Maren Hansdatter, 26
4 Kirsten Hansdatter, 24
5 Anders Hansen i Grumløse, død
a Jeppe Andersen, 10
b Cathrine Andersdatter, 9
c Maren Andersdatter, 8
d Sara Andersdatter, 5
 
9-386 Skifte 7/7 1753 Anne Marie Jørgensdatter i Bårse, 633
1. mand [Henric Vinsløv]
1 Peder Hendrichsen, 34
2 Lene Hendrichsdatter, 36
2. enkemand gmd Morten Hansen
3 Jørgen Mortensen, 25
4 Mette Lisbeth Mortensdatter, 24 = Jørgen Rasmussen i Broskov
 
9-387 Skifte 7/7 1753 Else Nielsdatter, x år i Bårse, 635
enkemand inds Dines Jørgensen, [Dinis Jørgensen gift med Else Christine Hansdatter]
børn
1 Christen Dinesen, boende i Bårse
2 Karen Dinesdatter = Jørgen Christensen, inds i Bårse
3 Giertrud Dinesdatter, 34
 
9-389 Skifte 31/7 1753 Anne Pedersdatter, 63 år i Bakkebølle, Vordingborg Land, 639
1. mand Søren Jensen Bruus, familie: 6-137, død: 2. del, 57
1 Morten Sørensen Bruus, boende i Vinterbølle, 10-275
2 Peder Sørensen, inds i Bakkebølle
3 Mette Sørensdatter = Niels Larsen i Ørslev
4 Helvig Sørensdatter, enke i Ørslev
5 Marie Sørensdatter, død, børn
a Anne Sørensdatter, død = Niels Bødker i Bakkebølle, 3 børn:
Søren Nielsen, 7,
Karen Nielsdatter, 12,
Marie Nielsdatter, 5
2. enkemand gmd Niels Nielsen Bruus
 
9-390 Skifte 1/8 1753 Niels Hemmingsen Røsbjerg, x år i Røsbjerggård, Kalvehave, 641
[far Hemming Rasmussen Baad, død 1761 og Marie Jensdatter]
enke Maren Henrichsdatter, hendes 1. mand Søren Hansen, del 2, skifte 273
børn
1 Henrich Nielsen, 6
2 Marie Nielsdatter, 4
3 Ellen Margrethe Nielsdatter, 2
4 Anne Lisbeth Nielsdatter, 6 uger
 
9-391 Skifte 1/8 1753 Peder Pedersen, x år gmd i Viemose, Kalvehave, 644
hans familie: 7-209
hans 1. kone Bodil Rasmusdatter, familie: 7-165, død: 7-191
enke Anne Giertsdatter, børn
1 Giert Pedersen, 24
2 Ellen Pedersdatter, trolovet med Jens Christophersen Brems i Stensby
3 Maren Pedersdatter, 15
 
9-392 Skifte 1/8 1753 Kirsten Eskildsdatter, x år i Balle, Kalvehave, 646
[far Eskild Eriksen væver, død 1713]
enkemand gmd Lars Hansen hugger, børn
1 Jens Larsen, 24
2 Hans Larsen, 20
3 Mette Larsdatter = Hans Madsen Lerche i Kindvig
 
9-393 Skifte 1/8 1753 Marie Hansdatter, x år i Balle, Kalvehave, 648
enkemand inds Thomas Falbereder, børn
1 Hans Thomassen i København for hans farbror
 
9-394 Skifte 1/8 1753 Niels Jacobsen, x år inds i Balle, Kalvehave, 648
enke Karen Nielsdatter, børn
1 Niels Nielsen, 20
2 Anne Nielsdatter = Peder Hemmingsen, gmd i Balle, 10-190
 
9-395 Skifte 1/8 1753 Kirsten Nielsdatter i Kindvig, Mern, 649
enkemand hmd Lars Andersen, børn
1 Anders Larsen, 30
2 Peder Larsen, 26
 
9-396 Skifte 1/8 1753 Ole Klog, inds i Kindvig, Mern, 650
enke Marie Nielsdatter, barn
1 Rasmus Olsen, til søs
 
9-397 Skifte 7/9 1753 Hans Erichsen, x år ugift i Skallerup, Udby, 651
moderen Karen Hansdatter i Snertinge
bror Lars Erichsen, 22, tjenende i Udby
 
9-398 Skifte 7/9 1753 Anne Pedersdatter, x år i Skallerup, Udby, 652
enkemand inds Rasmus Rasmussen Brager, barn
1 Kirsten Rasmusdatter, 6
 
9-399 Skifte 8/9 1753 Peder Berthelsen, x år fæste hmd i Ornebjerg, Kastrup, 652
familie: 10-247
enke Sidsel Andersdatter, barn
1 Johannes Pedersen, 3½
 
9-400 Skifte 8/9 1753 Karen Jensdatter i Stuby, Kastrup, 654
ingen livsarvinger
enkemand Jørgen Bendsen, hans 1. kone Birthe Torkildsdatter, 9-74
søskende
1 Hans Jensen, gmd i Stuby
2 Anders Jensen, gmd i Oreby
 
9-401 Skifte 8/9 1753 Niels Nielsen, gmd i Køng, 655
enke Birthe Hansdatter, barn
1 Niels Nielsen, 17
 
9-402 Skifte 8/9 1753 Anne Andersdatter i Køng, 657
enkemand hmd Rasmus Mortensen, børn
1 Anders Rasmussen, ½
2 Kirsten Rasmusdatter, 4
 
9-403 Skifte 8/9 1753 Rasmus Johansen, ungkarl i Køng, 658
ingen livsarvinger
 
9-404 Skifte 21/9 1753 Maren Mortensdatter, x år i Snesere, 659
enkemand rytterbonde Hans Ibsen, 10-333
børn
1 Jeppe Hansen, 17
2 Hans Hansen, 9
3 Peder Hansen, 3
 
9-405 Skifte 21/9 1753 Anne Elisabeth Prahl i Åside, Snesere, 661
enkemand inds Mathias Knudsen Møller
søster Mette Pral = Thomas Hansen i København
 
9-406 Skifte 21/9 1753 Hans Jensen, x år inds i Brøderup, Snesere, 663
søskende
1 Jens Jensen, inds i Sjolte
 
9-407 Skifte 24/9 1753 Anne Andersdatter i Stensby, Kalvehave, 665
enkemand inds Anders Jeppesen, 11-55
barn
1 Anders Andersen, 4
 
9-408 Skifte 24/9 1753 Lars Ibsen, fæste hmd i Stensby, Kalvehave, 665
enke Marie Jensdatter, barn
1 Anne Margrethe Larsdatter, 2
 
9-409 Skifte 24/9 1753 Jacob Larsen, inds i Stensby, Kalvehave, 666
enke Birthe Andersdatter, børn
1 Anders Jacobsen, bonede i Stensby
2 Bodil Jacobsdatter = Jørgen Hemmingsen, hmd i Skovhuse
 
9-410 Skifte 24/9 1753 Maren Rasmusdatter, x år i Stensby, Kalvehave, 667
afgangne mand Jens Martinusen, møller i Langebæk mølle [begr. 1734]
brødrebørn
1 Rasmus Larsen, landsoldat, bonende i Kragehave på Falster
2 Kirsten Larsdatter = Lars Bading i Enslev på Falster
søsterbørn
3 Rasmus Andersen, gårdbonde i København
4 Jens Andersen, gård for kobbersmeden i Stege på Møn
5 Anne Margrethe Andersdatter = sergent Poulsen Dahl ved del Holstenske Regiment
6 Maren Kirstine Andersdatter, død = klokker Berch Grum? i Trundheim, en datter
7 Else Catrine Andersdatter
8 Dorthe Andersdatter
 
9-412 Skifte 7/11 1753 hmd Hans Jørgensen, x år og hustru, x år i Langebæk, Kalvehave, 675
børn
1 Jacob Hansen, 22
2 Anders Hansen, 8
3 Kirsten Hansdatter, 13
 
9-413 Skifte 7/12 1753 Niels Sørensen, x år gmd i Kalvehave, 677
enke Maren Hansdatter, 10-354, trolovede fæstemand Niels Pedersen
børn
1 Hans Nielsen, 12
2 Søren Nielsen, 6
3 Birthe Nielsdatter, 14
4 Karen Nielsdatter, 10
5 Kirsten Nielsdatter, 3
værge farbror Ole Sørensen i Kalvehave
 
9-414 Skifte 8/12 1753 Hans Larsen, gmd i Sønder Mern, Mern, 679
enke Maren Christensdatter, 11-1
barn
1 Ellen Hansdatter, 9
værge farbror Laurs Larsen i Sønder Mern
 
9-415 Skifte 8/12 1753 Jens Olsen, rytterbonde i Kindvig, Mern, 681
enke Else Mortensdatter, børn
1 Hans Jensen, 20
2 Peder Jensen, 17
3 Ole Jensen, 11
 
9-416 Skifte 8/12 1753 Anne Jacobsdatter i Sandvig, Mern, 682
enkemand gmd Hans Rasmussen, børn
1 Jacob Hansen, 14
2 Kirsten Hansdatter, 12
 
9-417 Skifte 1753 Malene Nielsdatter, x år i Bårse, 684
enkemand gmd Ole Siersen, familie: 8-159
børn
1 Niels Olsen
2 Hans Olsen
3 Peder Olsen, alle underskriver skiftet
 
9-418 Skifte 29/12 1753 Anne Svendborg Andersdatter, 72 år i Endegårde, Skibinge, 685
enkemand tingløber Peder Jensen Kuld, barn
1 Else Pedersdatter, 8-340 = Ole Hansen, gmd i Endegårde
 
9-419 Skifte 18/1 1754 rytterbonde Peder Hemmingsen, x år og hustru Sophie Hansdatter, x år i Skallerup, Udby, 685
hendes 1. mand [Ole Nielsen, født 1695 i Udby, død 13/6 1733 i Skallerup]
1 Hans Olsen
2 Niels Olsen, ungkarl, 24
3 Jens Olsen, 22
4 Anne Olsdatter = Hans Pedersen, rytterbonde Fæby
fælles børn
5 Hemming Pedersen, 15
 
9-420 Skifte 18/1 1754 Rasmus Pedersen, x år tingløber i Udby, 695
søskende
1 Maren Pedersdatter, enke i Bårse
2 Sidse Pedersdatter = Peder Svendsen i Bårse
 
9-421 Skifte 19/1 1754 Jørgen Jørgensen, rytterbonde i Bakkebølle, Vordingborg Land, 696
afdød kone Dorthe Jørgensdatter, 9-356
brødre
1 Peder Jørgensen, i Hemmestrup
2 Christian Jørgensen, 17 år hos broderen Peder
 
9-422 Skifte 1/2 1754 Inger Jensdatter, x år i Hastrup, Beldringe, 703
enkemand gmd Niels Christensen
 
9-423 Skifte 22/2 1754 Niels Hansen Stage, ungkarl i Bakkebølle, 709
far afdøde Hans Nielsen Stage og moder Ellen Gregorsdatter, 10-289 = 2. stedfaderen Jørgen Rasmussen Stage
farbror Lars Nielsen Stage i Bakkebølle
halvsøskende
1 Hans Jørgensen, 13
2 Anne Jørgensdatter, 11
 
9-424 Skifte 4/3 1754 Rasmus Rasmussen Hougaard, 64 år i Smidstrup, Skibinge, 710,
opslag 693, 738, opslag 721, kendt, annepedersdatter, 76
familie: 9-244
enke Karen Jacobsdatter, hendes 1. mand Herman Hansen, 7-75
barn
1 Rasmus Rasmussen, 18
værge farbror Niels Rasmussen i Stavreby/Skovhuse
 
9-425 Skifte 9/3 1754 Christen Hansen, x år skovfoged i Neder Vindinge, Kastrup, 711
familie: 9-76
1. kone Else Jensdatter, 8-46
2. enke Mette Christine Ebbesdatter
1 Else Marie Christensdatter, 14
2 Susanne Christensdatter, 12
3 Maren Christensdatter, 9
4 Lucie Marie Christensdatter, 3
værge farbrødre: Bendt Hansen i Teglstrup og Ole Hansen i Oreby
 
9-426 Skifte 9/3 1754 Johanne Pedersdatter, x år i Neder Vindinge, Kastrup, 715
enkemand inds Lars Christophersen
 
9-427 Skifte 9/3 1754 Isach Sørensen, ca. 46 år rytterbonde i Knudsby, Vordingborg Land, 715
enke Anne Nielsdatter, børn
1 Niels Isaksen, 16
2 Søren Isaksen, 9
3 Ole Isaksen, 6
4 Margrethe Isaksdatter, 14
5 Cathrine Isaksdatter, 12
6 Marie Isaksdatter, 4
7 Maren Isaksdatter, 1
værger farbror Niels Sørensen i Knudsby og Christopher Frederiksen i Knudsby = afdødes søster
 
9-428 Skifte 8/3 1754 hustru i Knudsby, Vordingborg Land, 718
søn Mads Friderichsen, 9, for halvbroderen Jens Friderichsen på Langø
enkemand inds Peder Michelsen
 
9-429 Skifte 23/3 1754 Anne Larsdatter i Nørre Mern, Mern, 720
enkemand rytterbonde Hans Pedersen
bror Ole Larsen, hmd i Græsbjerg
 
9-430 Skifte 23/3 1754 Peder Nielsen, 20 år i Skuderup, Øster Egesborg, 721
far salig Niels Pedersen, 9-340
kirkebog: Rasmus Købmands stedsøn Peder Nielsen i Skuderup, 20 år
 
9-431 Skifte 23/3 1754 Maren Madsdatter, x år i Viemose, Kalvehave, 722
ægtemænd: 2. del 234
se 9-343: Tobias Peitersen i Balle
datterbørn:
1 Peiter Tobiasen, 16
2 Peder Tobiasen, 9
3 Maren Tobiasdatter, 19
4 Anne Tobiasdatter, 14
2. enkemand hmd Christen Gregersen
 
9-432 Skifte 23/5 1754 Kirsten Sørensdatter i Nyråd, 723
halvsøskende
1 Niels Jensen, hmd i Nyråd
2 Peder Jensen, hmd i Nyråd
3 halvbrorsøn Peder Sørensen i Græsbjerg
 
9-433 Skifte 23/3 1754 Karen Hemmingsdatter, ca. 54 år i Tolstrup, Øster Egesborg, 724
enkemand rytterbonde Enevold Clausen, 10-17
børn
1 Johan Enevoldsen, 33
2 Karen Enevoldsdatter = Rasmus Pedersen i Tolstrup
3 Anne Enevoldsdatter, 21
 
9-435 Skifte 23/3 1754 Kirsten Nielsdatter i Øster Egesborg, 727
enkemand rytterbonde Søren Andersen, barn
1 Hans Sørensen, 18
 
9-436 Skifte 30/3 1754 Anne Andersdatter, x år i Snesere, 729
[far Anders Ibsen, død 1708]
enkemand rytterbonde Ole Nielsen Beck
konens børn
1 Jacob Jensen i Snesere Torp, nyder almisse
2 Peder Jensen, 26, tjenende i København
3 Johanne Jensdatter, inds i Hammer
 
9-437 Skifte 30/3 1754 Karen Olsdatter, x år i Snesere, 733
enkemand rytterbonde Peder Hansen, børn
1 Jens Pedersen, 19
2 Ole Pedersen, 13
3 Ellen Pedersdatter = Niels Jacobsen i Smidstrup
4 Karen Pedersdatter, 16
 
9-438 Skifte 6/4 1754 Ebbe Christensen, 56 år rytterbonde i Ambæk, Jungshoved, 735
1. kone Maren Andersdatter, 7-42
2. enke Anne Nielsdatter, børn
1 Maren Ebbesdatter, 19
2 Anne Ebbesdatter, 11
3 Else Ebbesdatter, 9
4 Bodil Ebbesdatter, 6
5 Kirsten Ebbesdatter, ½
 
9-439 Skifte 6/4 1754 Karen Jeppesdatter, 57 år i Bønsvig, Jungshoved, 737
1. mand Niels Madsen
1 Hans Nielsen, gmd i Bønsvig
2 Maren Nielsdatter = Rasmus Hansen i Bønsvig
2. enkemand inds Hans Pedersen Sjæl
3 Sidse Hansdatter, 14
 
9-440 Skifte 6/4 1754 Sidse Pedersdatter, 78 år i Stenstrup, Jungshoved, 740
børn, alle myndige
1 Rasmus Hansen, bondefoged i Stenstrup
2 Lars Rasmussen i Stenstrup = datter af afdøde
2. enkemand inds Christopher Nielsen
 
9-441 Skifte 6/4 1754 Peder Hansen, x år inds i Smidstrup, Skibinge, 740
enke Kirsten Nielsdatter, børn
1 Hans Pedersen, hmd i Smidstrup
2 Mette Pedersdatter = Hans Michelsen, inds i Smidstrup
 
9-442 Skifte 6/4 1754 Niels Hansen, 53 år rytterbonde i Tjørnehoved, Allerslev, 741
enke Maren Hemmingsdatter, børn
1 Hans Nielsen, 15
2 Birthe Nielsdatter = Mads Michelsen i Allerslev, 1. kone Sidsel Espensdatter: 8-333
3 Karen Nielsdatter = Jørgen Nielsen i Smidstrup, Jungshoved, hans 1. kone: 9-122
4 Tore? Nielsdatter = Peiter Mortensen i Tjørnehoved, 10-161
5 Sidse Nielsdatter, 10
 
9-443 Skifte 6/4 1754 Dyveke Andersdatter, 50 år i Allerslev, 744
enkemand Mads Jensen Hind, børn
1 Jens Madsen, 21
2 Ole Madsen, 15
3 Karen Madsdatter, 19
4 ? Madsdatter
 
9-444 Skifte 6/4 1754 Elisabeth Pedersdatter, 63 år i Ugledige, Allerslev, 746
1. mand
1 Peder Christophersen, 23
2. enkemand inds Rasmus Larsen, 1. kone Dorthe Larsdatter, 8-349
 
9-445 Skifte 6/4 1754 Peder Hansen, 63 år, inds i Allerslev, 747
enke Anne Margrethe Hansdatter, børn
1 Birthe Pedersdatter, 6
2 Margrethe Pedersdatter
 
9-446 Skifte 11/5 1754 Niels Povelsen, x år bondefoged i Viemose, Kalvehave, 747
enke Bodil Olsdatter, lavværge stedfar Lars Nielsen Stage i Bakkebølle
børn
1 Ole Nielsen, 3
2 Sidsel Margrethe Nielsdatter, 6
3 Anne Nielsdatter, 1
værge farbror Ole Povelsen i Sageby

til toppen


Bog 10: 1756-1760, 1-404

10-1 Skifte 2/4 1756 Mette Madsdatter, x år i Viemose, Kalvehave, 8
1. mand Rasmus Olsen, 8-54
1 Mads Rasmussen, 36
2 Maren Rasmusdatter = Søren Andersen i Rekkende, meget utydeligt
3 Ellen Rasmusdatter, 25
4 Anne Rasmusdatter, 23
2. enkemand gmd Ole Andersen
 
10-2 Skifte 2/4 1756 Jens Laursen Drejer, hustru i Balle, Kalvehave, 9
børn
1 Laurits Jensen, 14
 
10-3 Skifte 2/4 1756 Mette Larsdatter i Badebygård, Mern, 9, opslag 3
enkemand Poul Pedersen, forældre: 7-105
børn
1 Lars Povelsen, 8
2 Mette Christine Povelsdatter, 11
han var gift før med Maren Boesdatter, datter af Boe Mortensen, 0-45, kendte, annepedersdatters aner
 
10-4 Skifte 2/4 1756 Kirsten Pedersdatter i Kindvig, Mern, 11
enkemand inds Anders Laursen, 11-59 ?
børn
1 Lars Andersen, 31
2 Peiter Andersen, 1½
 
10-5 Skifte 7/4 1756 Niels Hemmingsen, x år rytterbonde i Risby, Bårse, 11
1. kone, 7-108
1 Hemming Nielsen, gmd i Dyrlev
2. enke Lisbeth Madsdatter, familie: 8-285, 10-80
2 Mads Nielsen, 24
3 Jens Nielsen, 14
4 Hans Nielsen, 11
5 Maren Nielsdatter, 17
6 Karen Nielsdatter, 14
 
10-6 Skifte 7/4 1756 Jens Olsen, x år hmd i Hammer Torup, Hammer, 12
enke Kirsten Nielsdatter, børn
1 Anders Jensen, 24
2 Niels Jensen, 20
3 Jørgen Jensen, 15
4 Peder? Jensen, 13
5 Bodil Jensdatter, 17
6 Dorthe Jensdatter, 10
7 Kirsten Jensdatter, 5
 
10-7 Skifte 12/4 1756 Niels Nielsen Hellegaard, 64 år birkedommer i Ammendrup, Allerslev, 12
enke Madame Olegaard Overby, Hellegaard, han var degn
børn
1 Else Marie Hellegaard =Christopher Wallund i Præstø
 
10-8 Skifte 22/12 1755 madame Magdalene Schutz i Sønder Mern, Mern, 19
afgangne Hans Zachariasen Schytte sognepræst i Sønder Mern
der er arvinger
 
10-9 Skifte 10/6 1756 Christen Nielsen, x år inds i Skovhuse, Øster Egesborg, 25
enke Giertrud Jensdatter, barn
1 Christen Christensen, 1
 
10-10 Skifte 12/6 1756 Anne Pedersdatter i Kalvehave, 25
enkemand Christopher Rasmussen Klandt, familie: 7-165
børn
1 Rasmus Christophersen, 27
2 Kirsten Christophersdatter, 23
3 Bodil Christophersdatter, 17
 
10-11 Skifte 12/6 1756 Ivar Pedersen, x år hmd i Kalvehave, 25
enke Kirsten Sørensdatter, barn
1 Johanne Iversdatter, 5
 
10-12 Skifte 12/6 1756 Margrethe Mortensdatter, x år i Langebæk, Kalvehave, 26
enkemand hmd, smed Niels Sørensen, børn
1 Søren Nielsen, 17
2 Sidse Nielsdatter, 21
 
10-13 Skifte 12/6 1756 Søren Pedersen, x år inds i Stensby, Kalvehave, 26
enke Birthe Andersdatter, børn
1 Peder Sørensen
2 Karen Sørensdatter = Jens Jensen, hmd i Skovhuse
 
10-14 Skifte 12/6 1756 Iver Larsen Klov, x år hmd i Stensby, Kalvehave, 27
1. kone [Kirsten Ibsdatter]
1 Kirsten Iversdatter = Jens Jensen, hmd i Bakkebølle
2 Margrethe Iversdatter = Peder Christensen, tingløber i Stensby
2. enke Anne Pedersdatter
3 Karen Iversdatter, 1
 
10-15 Skifte 12/6 1756 Rasmus Jensen Plougmand, x år gmd i Stensby, Kalvehave, 28
[han er søn af Jens Plougmand og Maren Rasmusdatter]
1. kone Maren Ibsdatter, 2. del, 54
1 Hans Rasmussen, på Færø
2 Morten Rasmussen, 26
3 Jens Rasmussen, 25
4 Jørgen Rasmussen, 22
5 Sidse Rasmusdatter, 18
2. enke Sidsel Larsdatter, 11-136
6 Hans Rasmussen, 3
7 Maren Rasmusdatter, 14
8 Kirsten Rasmusdatter, 12
9 Ellen Rasmusdatter, 10
10 Mette Rasmusdatter, 7
 
10-16 Skifte 12/6 1756 Rasmus Nielsen, hmd i Bakkebølle, Vordingborg Land, 29
søskende: 10-164
enke Dorthe Jensdatter, børn
1 Jens Rasmussen, 10
2 Johanne Rasmusdatter, 6
3 Anne Rasmusdatter, 4
 
10-17 Skifte 16/6 1756 Enevold Clausen, gmd i Tolstrup, Øster Egesborg, 30
afdød kone Karen Hemmingsdatter, 9-433
1 Johan Enevoldsen, som har fæste på gården
2 Karen Enevoldsdatter = Rasmus Pedersen i Tolstrup
3 Anne Enevoldsdatter, 23
 
10-18 Skifte 16/6 1756 Michel Laursen, 54 år hmd i Skuderup, Øster Egesborg, 30
enke Kirsten Sørensdatter, børn
1 Søren Michelsen, ½
2 Anne Michelsdatter, 5
3 Dorthe Michelsdatter, 2
 
10-19 Skifte 16/6 1756 Karen Pedersdatter, x år i Skuderup, Øster Egesborg, 31
1. mand Cort
1 Peder Cortsen, 30
2 Sidsel Cortsdatter = Hans Hansen, enroulleret matros
3 Lisbeth Cortsdatter, tjenende i Allerslev
4 Maren Cortsdatter = Peder Olsen på Falster i Mors
enkemand hmd Jens Jørgensen
 
10-20 Skifte 16/6 1756 Johanne Olsdatter, 71 år Stårby, Øster Egesborg, 32
enkemand gmd Hans Rasmussen
halvbror Rasmus Olsen i Nørre Mern
broderdatter Karen Pedersdatter = Mads Jacobsen i Mern
broderdatter Kirsten Pedersdatter = Peder Pedersen i Udby
 
10-21 Skifte 16/6 1756 Morten Pedersen, 43 år hmd i Stårby, Øster Egesborg, 32
enke Karen Olsdatter, børn
1 Ole Mortensen, 17 uger
2 Sidsel Mortensdatter, 7
 
10-22 Skifte 16/6 1756 Ole Laursen, 71 år hmd og smed i Lekkende, Øster Egesborg, 33
1. kone Thale Sophie Andersdatter, 7-33
4 Maren Olsdatter, = 1 Anders Erlandsen 9-129 = 2. Rasmus Hansen i Ørslev
5 Sara? Olsdatter = Jens Christophersen i Tolstrup
2. kone Sidse Christensdatter, 8-82
1 Lars Olsen, 34 i København
2 Niels Olsen i Skuderup
3 Christen Olsen, 21
2. enke Kirsten Rasmusdatter
 
10-23 Skifte 16/6 1756 Kirsten Jensdatter, 65 år i Lekkende, Øster Egesborg, 34, opslag 29
enkemand hmd Ole Knudsen, 11-223, kendt, anePeder nr. 17
sammen aflede børn
1 Johanne Olsdatter = Lars Nielsen i Stårby, Øster Egesborg Sogn
2 Birthe Olsdatter = Jens Povelsen, hmd, smed i Lekkende
 
10-24 Skifte 16/6 1756 Christian Jacobsen, x år hmd i Lekkende, Øster Egesborg, 34
enke Susanne Jensdatter, hun har to myndige børn
 
10-25 Skifte 21/5 1756 Sidse Kirstine Nielsdatter i Køng, 34
enkemand bonde Niels Jensen Bjørn, 11-161, ingen livsarvinger
konen var barnefødt i Vildthavehuset i Vester Egesborg
forældre: Niels Mortensen og Ingeborg Pedersdatter
deres andre børn er døde?
 
10-26 Skifte 29/6 1756 Mette Jensdatter, x år i Ørslev, 37
enkemand gmd unge Lars Larsen, 10-29
 
10-27 Skifte 29/6 1756 Lars Larsen Bramberg, hans hustru, x år i Ørslev, 37
en søn Ole Larsen
 
10-28 Skifte 29/6 1756 Lars Nielsen, x år gmd i Ørslev, 38
enke Birthe Hansdatter, børn
1 Hans Laursen, 13
2 Rasmus Laursen, 10
3 Jørgen Laursen, 8
4 Bertel Laursen, 3
5 Karen Laursdatter, 6
 
10-29 Skifte 29/6 1756 Jens Larsen, x år gmd i Ørslev, 39
1. kone Maren Jacobsdatter, 2. del, 240
1 Lars Jensen, 17
2 Kirsten Jensdatter = Lars Larsen rytter i Ørslev, 1. kone Mette Jensdatter, 10-26
3 Bodil Jensdatter, 13
2. kone Birthe Hansdatter, 9-127
4 Hans Jensen, 10
3. enke Margrethe Jørgensdatter
5 Ole Jensen, ½
 
10-30 Skifte 3/7 1756 Kirsten Hansdatter, 68 år i Gederød Allerslev, 41
1. mand Jacob Jørgensen, 8-346
1 Christen Jacobsen, hmd i Lekkende, død i dette år, et barn
2 Niels Jacobsen, tjenende i Allerslev
3 Anne Lisbeth Jacobsdatter = Knud Nielsen, rytter ved kavaleriet i ?
2. enkemand gmd Peder Madsen
 
10-31 Skifte 3/7 1756 hustru ? Madsdatter, x år Ammendrup, Allerslev, 42
enkemand hmd Anders Jørgensen, 10-160
børn
1 Mette Andersdatter, 2
værge morfar Mads Laursen i Ammendrup
 
10-32 Skifte 3/7 1756 Anne Hansdatter, 64 år enke i Allerslev, 42
afdøde inds Hans Jacobsen, 9-372
børn
1 Christen Hansen, 22
2 Karen Hansdatter = Jeppe Jensen i Allerslev
 
10-33 Skifte 3/7 1756 Jens Hansen, 56 år ungkarl i Tjørnehoved, Allerslev, 43
søster
1 Anne Hansdatter, død
a Povel Hansen, 18
halvsøstre
2 Malene Jensdatter = Rasmus Nielsen Ellehammer i Allerslev
3 Maren Jensdatter, død,
a Maren Jensdatter = Hemming Nielsen i Tjørnehoved
b Inger Hansdatter, 22
 
10-34 Skifte 3/7 1756 Christen Hansen, måske 48 år hmd i Ugledige, Allerslev, 43
enke Karen Mortensdatter, børn
1 Hans Christensen, 7
2 Maren Christensdatter, 12
 
10-35 Skifte 3/7 1756 Mads Hansen, hmd i Tjørnehoved, Allerslev, 44
enke Anne Larsdatter, børn
1 Hans Madsen, gmd i Tjørnehoved
2 Johanne Madsdatter = Niels Olsen, smed i Skuderup
 
10-36 Skifte 3/7 1756 Povel Rasmussen, 27 år ungkarl i Allerslev, 44
far Rasmus Nielsen Ellehammer i Allerslev
søskende
1 Karen Rasmusdatter, 23
2 Maren Rasmusdatter, 21
 
10-37 Skifte 28/7 1756 Karen Hemmingsdatter i Sværdborg, 44
enkemand gmd Hans Rasmussen, 10-156
børn
1 Peder Hansen, 7
2 Hemming Hansen, ½
 
10-38 Skifte 28/7 1756 Niels Nielsen, x år inds i Lundby, 46
1. kone
1 Knud Nielsen, i Lundby
2. enke Ellen Pedersdatter
2 Peder Nielsen, smed i Snertinge
3 Frands Nielsen, 16
4 Maren Nielsdatter, 24
5 Mette Nielsdatter, 13
6 Johanne Nielsdatter, 12
7 Anne Nielsdatter, 9
 
10-39 Skifte 28/7 1756 Voldborg Olsdatter, x år i Neble, Sværdborg, 46
enkemand gmd Niels Nielsen Giøde, 1. kone Abel Ibsdatter: 8-38, 2. kone Sidse Rasmusdatter: 9-261
barn
1 Ellen Nielsdatter, 2
 
10-40 Skifte 10/8 1756 Jacob Nielsen, hmd i Hammer, 47
enke Sidsel Pedersdatter, børn
1 Ole Jacobsen, 26
2 Karen Jacobsdatter = Peder Bendsen
3 Ellen Jacobsdatter
4 Kirsten Jacobsdatter, 20
 
10-41 Skifte 10/8 1756 Ole Pedersen, gmd i Bøgesø, Everdrup, 48
enke Kirsten Nielsdatter, børn
1 Niels Olsen, Bøgesø
2 Peder Olsen, 26
3 Sidsel Olsdatter = Peder Laursen i Lov
4 Ingeborg Olsdatter = Jørgen Nielsen i Everdrup
 
10-43 Skifte 10/8 1756 Hemming Pedersen, hmd i Åside, Snesere, 49
søn
1 Jens Hemmingsen, hmd i Vordingborg
 
10-44 Skifte 10/8 1756 Anne Cathrine Nielsdatter, x år i Beldringe, 50
enkemand snedker Vilhelm Petersen Cassan, børn
1 Peder Vilhelmsen, 18
2 Jacob Vilhelmsen, 9
3 Sidsel Vilhelmsen, 14
 
10-45 Skifte 14/8 1756 Kirsten Pedersdatter, x år i Skallerup Udby, 51
enkemand gmd Søren Rasmussen Lollik, børn
1 Maren Sørensdatter, 10
2 Kirsten Sørensdatter, 6
3 Ellen Sørensdatter, 3
 
10-46 Skifte 14/8 1756 Anne Hansdatter, x år i Skallerup, Udby, 52
enkemand hmd Niels Hemmingsen
søskende
1 Peder Hansen, hmd på Strandegårde
2 Anders Hansen, rytterbonde i Skallerup
3 Erik Hansen i Over Vindinge, død
a Lars Eriksen, 20
halvsøster
4 Karen Hansdatter, inds i Skallerup = Anders Nielsen i Udby, død
 
10-47 Skifte 3/7 1756 Willum Nielsen Holm, 77 år inds i Ammendrup, Allerslev, 52
1. kone [Sidsel Nielsdatter]
1 Niels Willumsen i Allerslev
2 Cathrine Willumsdatter = Peder Jørgensen i Ammendrup
3 Anne Willumsdatter, død, 9-8
a Mads Laursen, 13
b Niels Laursen, 9
4 Birthe Willumsdatter, død
a Rasmus, 15
b Anne, 20
c Karen, 18
d Anne Margrethe, 7
2. kone [Anne Pedersdatter]
5 Peder Willumsen i Nørre Mern
6 Hans Willumsen, 27
3. kone Marie Margrethe Johansdatter Gielf, 8-266
7 Johan Willumsen 20
8 Jacob Willumsen, 15
9 Maren Willumsdatter, 24
4. enke Kirsten Jensdatter
10 Margrethe Willumsdatter, 14
11 Karen Willumsdatter, 10
12 Johanne Willumsdatter, 6
 
10-48 Skifte 14/8 1756 Birte Rasmusdatter, 74 år i Roneklint, Jungshoved, 53
enkemand rytterbonde gl. Peder Hemmingsen, børn
1 Ole Hemmingsen, i Vestud, Borre Sogn, Møn
2 Peder Hemmingsen i Roneklint
3 Hans Hemmingsen i Stavreby, Jungshoved
4 Niels Hemmingsen i Tjørnehoved
5 Karen Hemmingsdatter = Hans Nielsen i Roneklint
6 Anne Hemmingsdatter = Povel Jensen i Stårby
7 Maren Hemmingsdatter = Hans Nielsen i Bønsvig
 
10-49 Skifte 14/8 1756 Thomas Svendsen, hmd i Stavreby, Jungshoved, 54
enke Marie Olsdatter, barn
1 Anne Margrethe Thomasdatter, 2
 
10-50 Skifte 14/8 1756 Børge Hansen i Skovhuse, Skibinge, 55
enke Bodil Rasmusdatter
hans moder Karen Børgesdatter
søskende
1 Anders Hansen, hmd i Skovhuse
2 Jens Hansen, død, 3 sønner og 1 datter
a Niels Jensen, 32, tjenende i Ammendrup
b Hans Jensen, i Skibinge
c Peder Jensen, 24
d Jens Jensen, 20
e Sidse Jensdatter, 15
 
10-51 Skifte 17/8 1756 Rasmus Olsen Holm, rytterbonde i Nørre Mern, Mern, 55
1. kone Sidse Hansdatter, 8-69
1 Ellen Rasmusdatter, 20
2. enke Maren Jørgensdatter
2 Niels Rasmussen, 1
3 Sidsel Rasmusdatter, 15
4 Mette Rasmusdatter, 5
 
10-52 Skifte 17/8 1756 Christen Odden, inds i Sandvig, Mern, 56
enke Maren Andersdatter, børn
1 Jens Christensen, 11
2 Kirsten Christensdatter, 5
 
10-53 Skifte 17/8 1756 Mette Pedersdatter i Kindvig, Mern, 57
1. mand Rasmus, Jens
1 Rasmus Jensen i Kindvig
2. enkemand inds gl. Lars Povelsen
 
10-54 Skifte 24/9 1756 Rasmus Madsen, x år gmd i Balle, Kalvehave, 57
familie: 11-143
enke Marie Povelsdatter, 1. mand Mads Pedersen, 9-381
barn
1 Anne Rasmusdatter, 2
 
10-55 Skifte 24/9 1756 Ole Rasmussen, x år gmd i Viemose, Kalvehave, 58
enke Johanne Larsdatter, familie: 11-186 [gift 1756 med Jørgen Pedersen], 11-186
børn
1 Anne Olsdatter, 17
2 Maren Olsdatter, 15
3 Mette Olsdatter, 12
4 Marie Olsdatter, 10
5 Elisabeth Olsdatter, 6
 
10-56 Skifte 24/9 1756 Sinne Jørgensdatter, x år i Viemose, Kalvehave, 59
1. mand Niels Pedersen Vivild, 9-225
1 Jørgen Peter Nielsen, 13
2 Hans Nielsen, 8
3 Mette Nielsdatter, 9
2. enkemand Hans Mathiasen, smed
4 Niels Hansen, 3
 
10-57 Skifte 24/9 1756 Lars Jensen, hmd i Viemose, Kalvehave, 60
enke Katrine Nielsdatter, 10-381, her står, at han døde i Mern
børn
1 Rasmus Larsen, 15
2 Jens Larsen, 2
3 Kirsten Larsdatter, 12
4 Maren Larsdatter, 8
5 Anne Larsdatter, 5
 
10-58 Skifte 24/9 1756 Maren Hemmingsdatter, 32 år i Skovhuse, Øster Egesborg, 60
familie: 10-190
enkemand smed Mathias Andersen, familie: 7-16, 1. kone Kirsten Hansdatter: 9-294
børn
1 Hemming Mathiasen, 3
2 Jørgen Mathiasen, 1
 
10-59 Skifte 27/9 1756 Rasmus Sørensen, x år inds i Stuby, Kastrup, 61
enke Maren Ditlevsdatter, barn
1 Hans Rasmussen, gmd i Stuby
 
10-60 Skifte 27/9 1756 Dorthe Andersdatter, x år i Skaverup, Sværdborg, 61
enkemand gmd Peder Rasmussen, børn
1 Niels Pedersen, 5
2 Anne Pedersdatter, 3
3 Lisbeth Pedersdatter, 1/4
 
10-61 Skifte 27/9 1756 Lars Olsen, gmd i Sallerup, Køng, 62
enke Birthe Nielsdatter, børn
1 Ole Larsen, 24
2 Niels Larsen, 6
3 Anne Larsdatter = Jens Andersen Krog i Ornebjerg, 10-391
4 Karen Larsdatter, 15
5 Marie Larsdatter, 12
6 Maren Larsdatter, 1½
 
10-62 Skifte 27/9 1756 Ingeborg Pedersdatter, x år i Nebølle Torp, Sværdborg, 63
enkemand gmd Hans Pedersen, barn
1 Peder Hansen, 7
 
10-63 Skifte 23/10 1756 Niels Rasmussen Stage, x år gmd i Kalvehave, 64
enke Anne Kirstine Iversdatter, familie: 9-334
børn
1 Rasmus Nielsen, 10
2 Hans Nielsen, 5
3 Ellen Nielsdatter, 1
værge morfar Jens Hansen i Kalvehave
 
10-64 Skifte 23/10 1756 Margrethe Povelsdatter, x år i Skovledshuset Kalvehave, 65
enkemand hmd Hans Nielsen, børn
1 Peder Hansen, 4
2 Lucia Hansdatter, 8
3 Dorthe Hansdatter, 2
 
10-65 Skifte 15/11 1756 Lars Olsen Ravn, x år gmd i Snertinge, Sværdborg, 66
2. [Else Madsdatter, død 1740]
1 Peder Larsen, 16
2 Kirsten Larsdatter, 21
3. enke Anne Jensdatter, børn
3 Rasmus Larsen, 8
4 Ellen Larsdatter, 13
5 Anne Larsdatter, 10
værge morbror Jens Jensen i Ørslev
 
10-66 Skifte 15/11 1756 Jens Jensen, x år gmd i Lundby, 67
enke Lisbeth Hansdatter, børn
1 Sophie Jensdatter = Niels Andersen? i Knudsby
2 Maren Jensdatter = Anders Andersen? i Hastrup
3 Anne Jensdatter, 20
4 Lucie Jensdatter, 15
 
10-67 Skifte 18/11 1756 Maren Knudsdatter, x år i Lundby, 68
enkemand hmd Christopher Jensen, barn
1 Karen Christophersdatter, 1½
 
10-68 Skifte 22/11 1756 Anne Marie Andersdatter, x år i St. Røttinge, Snesere, 68
enkemand inds Peder Nielsen, børn
1 Maren Pedersdatter = Niels Andersen, gmd i St. Røttinge
 
10-69 Skifte 22/11 1756 Ole Pedersen, x år rytterbonde i Bårse, 69
1. kone Anne Madsdatter, 8-184
1 Peder Olsen, 25
2 Maren Olsdatter = Jørgen Mortensen
2. enke Sidsel Olsdatter
3 Ole Olsen, 15
4 Anders Olsen, 12
5 Frands Olsen, 7
6 Jens Olsen, 3
 
10-70 Skifte 26/11 1756 Kirsten Hansdatter i Nyråd, 71
1. mand Niels
1 Hans Nielsen, 16
2 Hemming Nielsen, 10
3 Anne Nielsdatter, 26
4 Johanne Nielsdatter, 13
5 Maren Nielsdatter, 12
2. enkemand hmd Claus Pedersen
 
10-71 Skifte 26/11 1756 Hendrik Hansen, rytterbonde i Knudsby, Vordingborg Land, 71
enke Anne Jespersdatter, børn
1 Jesper Hansen, 8
2 Kirsten Hansdatter, 6
3 Maren Hansdatter, 4
 
10-72 Skifte 26/11 1756 Maren Hansdatter, x år i Stensbjerg, Kastrup, 72
enkemand gmd Jens Hansen, 11-134
børn
1 Hans Jensen, 20
2 Maren Jensdatter, 18
3 Lisbeth Jensdatter, 14
4 Margrethe Jensdatter, 13
5 Kirsten Jensdatter, 9
6 Karen Jensdatter, 5
 
10-73 Skifte 23/12 1756 Jens Povelsen, inds i Skuderup, Øster Egesborg, 73
enke Malene Andersdatter, børn
1 Povel Jensen, 6
2 Anders Jensen, ½
3 Lisbeth Jensdatter, 3
 
10-74 Skifte 3/12 1756 Niels Jørgensen Dreier, hmd i Stårby, Øster Egesborg, 74
enke Maren Pedersdatter, børn
1 Peder Nielsen, 27
2 Jens Nielsen, 18
3 Kirsten Nielsdatter, 23
4 Maren Nielsdatter, 14
5 Marie Nielsdatter, 8
 
10-75 Skifte 3/12 1756 inds Jørgen Pedersen og hustru Kirsten Jørgensdatter i Stårby, Øster Egesborg, 74
hans søskende
1 Hans Pedersen i Sønder Mern
2 søsterbørn
a Mads Nielsen i Stårby
b Bodil Nielsdatter = Hans Stær i Skuderup
 
10-76 Skifte 3/12 1756 Laurs Laursen, x år hmd i Ørslev, 75
1. kone
1 Peder Laursen, 16
2 Sidse Laursdatter, tjenende i Vordingborg
3 Karen Laursdatter, 20, tjenende i Ornebjerg
4 Kirsten Laursdatter, 14
2. enke Anne Rasmusdatter
 
10-77 Skifte 6/12 1756 Birte Hansdatter, x år i Stensby, Kalvehave, 75
enkemand gmd Ole Rasmussen, børn
1 Hans Olsen, 26, havde fæste på gården
2 Sidsel Olsdatter, 27
3 Kirsten Olsdatter, 23
værge morbror Ole Hansen i Græsbjerg
 
10-78 Skifte 6/12 1756 Peder Pedersen Øster, x år inds i Stensby, Kalvehave, 76
1. kone, død 1729
1 Jens Pedersen i Viemose
2 Peder Pedersen i Vestenbæk
7 Maren Pedersdatter = Jens Laursen Kalvehave
8 Lisbeth Pedersdatter = Hans Jørgensen Krog i Ugledige, 11-140
9 Kirsten Pedersdatter = Hemming Andersen i Stensby
2. kone Bodil Larsdatter, 9-296
1 Anders Pedersen Øster, 20
2 Lars Pedersen, 12
3 Hans Pedersen, 10
4 Ole Pedersen, 6
5 Sidsel Pedersdatter, 18
3. enke Maren Nielsdatter
 
10-79 Skifte 14/1 1757 Anne Hemmingsdatter, x år i Grumløse, Udby, 78
1. mand Mads
1 Peder Madsen i Ørslev
2 Hemming Madsen, ungkarl
3 Karen Madsdatter = Ole Boesen i Oreby, 10-248
4 Sidsel Madsdatter = Laurs Nielsen på Svinø
2. enkemand rytterbonde Frands Jensen
 
10-80 Skifte 14/1 1757 Peder Olsen, x år i Risby, Bårse, 78
Eske Christensen i Lundby = afdødes moder Anne Jensdatter
søskende
1 Hans Olsen i Grumløse, ungkarl 25
2 Anne Olsdatter = Lars Rasmussen i Kostræde
enke Lisbeth Madsdatter, 10-5?, med lavværge bror Jacob Madsen i Risby
 
10-81 Skifte 1/2 1757 Sidsel Olsdatter, x år i Skallerup Udby, 78
1. mand Peder
1 Peder Pedersen i Udby
2. enkemand hmd Christen Larsen
2 Ole Christensen, 22
3 Maren Christensdatter = Rasmus Jensen i Skallerup
 
10-82 Skifte 1/2 1757 Michel Rasmussen, x år gmd i Udby, 78
familie: 4-182
1. kone
1 Hemming Michelsen i Kastelev, kone: Sidse Olsdatter, 9-320
2 Maren Michelsdatter = Peder Madsen i Ørslev
2. enke Birthe Olsdatter
3 Ole Michelsen, 24
4 Rasmus Michelsen, 11
5 Birthe Michelsdatter = Hendrich Willumsen
6 Ellen Michelsdatter, 14
 
10-83 Skifte 25/2 1757 Peder Jensen Holm, x år posthusmand i Hammer Torup, Hammer, 79
enke Maren Bertelsdatter
arvinger: søskende
en bror i Roskilde
Anders Jensen, død
..?
 
10-84 a Skifte 25/2 1757 Johanne Rasmusdatter i Risby, 81
enkemand hmd Knud Væver, børn
1 Rasmus Knudsen, 3
2 Anne Kirstine Knudsdatter, 4
 
10-84 b Skifte 26/2 1757 Anne Pedersdatter, 58 år i Skibinge, 81
enkemand smed Michel Andersen, 10-158
børn
1 Peder Michelsen i Skibinge
2 Anders Michelsen, 25
3 Maren Michelsdatter = Ole Johansen, gmd i Skibinge
4 Karen Michelsdatter = Peder Pedersen i Ugledige
5 Sidsel Michelsdatter, 19
 
10-85 Skifte 7/3 1757 gmd Niels Hansen, x år og hustru Maren Jensdatter, x år i Næs, Kastrup, 82
børn
1 Hans Nielsen, 5
2 Jens Nielsen, 2
3 Else Nielsdatter, 11
4 Karen Nielsdatter, 9
5 Marie Nielsdatter, 5
værge morbror Vincent Jensen i Snertinge og moderens stedfar Rasmus Olsen i Kastrup
 
10-86 Skifte 7/3 1757 Maren Olsdatter, x år i Remkolde, Sværdborg, 83
familie: 11-46
enkemand gmd Jens Hansen, børn
1 Ole Jensen, 11
2 Hans Jensen, 2
3 Bodil Jensdatter, 9
4 Karen Jensdatter, 7
5 Maren Jensdatter, 5
 
10-87 Skifte 20/3 1757 Laurs Pedersen, x år skrædder, hmd Stuby Kastrup, 84, opslag 79
enke Maren Jensdatter
søskende
1 Kirsten Pedersdatter = Hans Hansen, hmd i Køng
2 Maren Pedersdatter, død, børn, men enken kendte ingen navne
 
10-88 Skifte 22/3 1757 Maren Carstensdatter inds Kostræde, Køng, 84
familie: 8-186
afgangne mand Lars Ingvorsen, 8-230
Carsten Laursen
 
10-89 Skifte 23/3 1757 hmd Joen Pedersen og hustru Marie Nielsdatter, x år i Næs, Kastrup, 85
børn
1 Anne Cathrine Jensdatter, trolovet med Christen Pedersen, som havde fæste på huset
 
10-90 Skifte 23/3 1757 Peder Hansen Hovedskov, x år og hustru Anne Hansdatter, x år i Næs, Kastrup, 85
børn
1 Ole Pedersen, havde fæste i Næs
2 Sidsel Pedersdatter = Jacob Jensen i skovfogedhuset
 
10-91 Skifte 26/3 1757 Frands Hansen, x år gmd i Åside, Snesere, 85
enke Karen Larsdatter, far Lars Laursen i Vindbyholt
far Hans Christensen
 
10-92 Skifte 26/3 1757 Maren Rasmusdatter, x år i Åside, Snesere, 86
enkemand hmd Rasmus Hansen, børn
1 Hans Rasmussen, 18
2 Kirsten Rasmusdatter, 16
 
10-93 Skifte 26/3 1757 Karen Nielsdatter, x år i Snesere, 87
enkemand hmd Christopher Rasmussen, barn
1 Anne Marie Christophersdatter, 11
 
10-94 Skifte 4/4 1757 Sidsel Marie Obels, x år i Stensby, Kalvehave, 87
enkemand inds Lars Rasmussen Other, børn
1 Elias Naur Larsen, 7
2 Inger Ester Larsdatter, 16
3 Pernille Elisabeth Larsdatter
 
10-95 Skifte 4/4 1757 Niels Christiansen, x år gmd i Vestenbæk, Kalvehave, 87
enke Maren Hansdatter
søskende
1 Kirsten Christiansdatter, 10-144 = Peder Hansen Lydich i Ørslev
2 Sidsel Christiansdatter, død = Ole Knudsen, hmd i Vestenbæk, børn
halvsøster
3 Karen Christiansdatter, ugift
 
10-96 Skifte 5/4 1757 Rasmus Pedersen, x år hmd i Viemose, Kalvehave, 88
enke Kirsten Madsdatter, 11-85
bror
1 Peder Pedersen, gmd i Sønder Mern
 
10-97 Skifte 4/4 1757 Maren Hansdatter x år i Viemose, Kalvehave, 88
1. mand Mads
1 Rasmus Madsen, 16
2. mand [Mogens Rasmussen]
2 Karen Mogensdatter, 12
3 Maren Mogensdatter, 9
3. enkemand hmd Rasmus Larsen
4 Anne Rasmusdatter, 6
5 Lars Rasmussen, 5
6 Hans Rasmussen, 1
 
10-98 Skifte 4/4 1757 Hans Jensen, enkemand x år hmd i Viemose, Kalvehave, 89
børn
1 Anne Hansdatter = Jens Rasmussen i Balle
2 Kirsten Hansdatter, 10-263 = Jacob Povelsen i Kalvehave
3 Karen Hansdatter, 47, ugift
 
10-99 Skifte 6/4 1757 Sidse Jensdatter, x år [Morten skovfoged] i Kastelev, Sværdborg, 89
familie: 8-196
1. mand Rasmus
1 Morten Rasmussen, hmd i Køng
2. enkemand hmd Morten Rasmussen
2 Ellen Mortensdatter, 22
[Morten Rasmussen, begr. 1763 i Kastelev]
 
10-100 Skifte 6/4 1757 Erich Madsen, x år hmd i Kastelev, Sværdborg, 90
enke Birthe Christensdatter, børn
1 Christopher Erichsen, 23
2 Peder Erichsen, 3
 
10-101 Skifte 9/4 1757 Maren Pedersdatter, x år i Ørslev, 90
enkemand hmd Jens Jacobsen, 10-181
børn
1 Rasmus Jensen, 17
2 Albert Jensen, 7
3 Margrethe Jensdatter, 21
4 Marie Jensdatter, 16
5 Else Jensdatter, 2
 
10-102 Skifte 9/4 1757 Sidsel Jørgensdatter, x år i Ørslev, 90
familie: 6-252
enkemand inds Hans Nielsen Svan, børn
1 Sidsel Hansdatter, død = Hans Vestergaard i Dyrlev, 9-70
a Peder Hansen, 24
b Jørgen Hansen, 22
c Hans Hansen, 15
2 Maren Hansdatter = Jens Møller, gmd i Stuby
3 Anne Hansdatter = 1. mand Niels Christensen, 9-355, = 2. Niels Mogensen i Ørslev
 
10-103 Skifte 19/4 1757 Ole Pedersen, x år gmd i Kastrup, 91
1. kone Anne Jensdatter, 2. del, 251
2. enke Dorthe Andersdatter
1 Peder Olsen, 8
2 Kirsten Olsdatter, 10
3 Maren Olsdatter, 5
4 Sidse Olsdatter, 2
værger morbrødre Søren Andersen og Peder Andersen, begge Kastrup, Hans Andersen i Næs
 
10-104 Skifte 23/4 1757 Mette Nielsdatter, 70 år enke i Bønsvig, Jungshoved, 92
afgangne mand Hendrich Laursen, børn
1 Sidse Hendrichsdatter = Niels Nielsen, gmd i Bøgesø?
2 Jens Hendrichsen, gmd i Skovhuse, Skibinge
a Peder Jensen, 14
 
10-105 Skifte 23/4 1757 Jens Hansen, 61 år gmd i Bønsvig, Jungshoved, 93
enke Anne Rasmusdatter, børn
1 Ole Jensen, 33
2 Rasmus Jensen, 18
3 Peder Jensen, 14
4 Jørgen Jensen, 7
5 Hans Jensen, 1
6 Ellen Jensdatter, trolovet med ungkarl Peder Jørgensen, som har fæste på stedet
7 Maren Jensdatter, 10
8 Anne Jensdatter, 3
 
10-106 Skifte 23/4 1757 Maren Ebbesdatter, 79 år i Smidstrup, Jungshoved, 93
enkemand Rasmus Holbæk
søstersøn Rasmus Jensen i Bønsvig
 
10-107 Skifte 23/4 1757 Kirsten Jensdatter, 65 år i Roneklint, Jungshoved, 93
1. mand Rasmus Nielsen bødker, 8-306
2. enkemand gmd, bødker Rasmus Rasmussen
søskende
1 Povel Jensen i Stavreby
2 Birthe Jensdatter = Henrik? Nielsen i Roneklint
3 Peder Jensen, død
a Anders Pedersen, 28
b Jens Pedersen, 18
c Hemming Pedersen, 13
d Rasmus Pedersen 6
e Anne Pedersdatter = Ole Hemmingsen i Bønsvig, 9-341
4 Anders Jensen, død
a Birthe Andersdatter = Peder Hansen i Stavreby
5 Anne Jensdatter, død = Peder Olsen i Hastrup?
a Ole Pedersen, 26
halvbror
6 Niels Nielsen, hmd i Rekkende
 
10-108 Skifte 24/4 1757 Else Enevoldsdatter, gammel ugift kvinde i Mern, 94
arvinger
1 Jens Enevold?
 
10-109 Skifte 13/5 1757 Hans Rasmussen, x år skomager, inds i Langebæk, Kalvehave, 95
[far Rasmus skomager]
1. kone Kirsten Rasmusdatter, 9-282
1 Anne Hansdatter, 11-170 = Ole Pedersen i Langebæk
2 Maren Hansdatter, 11-30 = Morten Bertelsen i Langebæk
3 Dorthe Hansdatter = Jens Wildfred i Kalvehave
2. enke Sidsel Pedersdatter
4 Ole Pedersen, 4
5 Rasmus Pedersen, 2
 
10-110 Skifte 4/6 1757 Maren Rasmusdatter, x år i Snertinge, Sværdborg, 95
enkemand Lars Olsen Lollik, børn
1 Ole Larsen, 20
2 Giertrud Larsdatter, 28
3 Karen Larsdatter, 22
 
10-111 Skifte 4/6 1757 Peder Olsen, x år hmd i Snertinge, Sværdborg, 96
enke Marie Jørgensdatter, børn
1 Jørgen Pedersen, 5
2 Ole Pedersen, 3
3 Sophie Pedersdatter, 4
 
10-112 Skifte 12/6 1757 Gundel Nielsdatter i Bakkebølle, Vordingborg Land, 96
enkemand bondefoged Christopher Olsen, børn
1 Niels Christophersen, gmd i Dyrlev
2 Christopher Christophersen, hmd i Allerslev
3 Lars Christophersen, gmd i Næs
4 Ole Christophersen, 33
5 Jens Christophersen, 31, tvilling, 11-208
6 Hans Christophersen, 31, tvilling
7 Peder Christophersen,28
 
10-123 Skifte 15/6 1757 Hans Lollich, inds i Bakkebølle, Vordingborg Land, 97
 
10-124 Skifte 11/6 1757 Laurs Rasmussen, hmd i Bakkebølle, Vordingborg Land, 97
enke Katrine Sørensdatter, børn
1 Claus Laursen, 8
2 Kirsten Laursdatter, 6
 
10-125 Skifte 22/6 1757 Mads Ibsen, bødker i Bakkebølle, Vordingborg Land, 97
[1. kone Maren Jensdatter død 14/2 1746, x år i Bakkebølle, hendes 1. mand Rasmus Pedersen Bødker, 7-62]
2. kone Marie Pedersdatter, 9-269
1 Maren Madsdatter, 9
2 Kirsten Madsdatter, 6
3. enke Anne Elisabeth Johansdatter
3 Margrethe Madsdatter, 1
 
10-126 Skifte 11/6 1757 Ole Laursen, hmd i Nyråd, Vordingborg Land, 98
enke Maren Mortensdatter, børn
1 Jacob Olsen, 23
2 Sidsel Olsdatter, 26
3 Kirsten Olsdatter, 14
4 Maren Olsdatter, 10
 
10-127 Skifte 11/6 1757 Niels Jensen Stage, gmd i Bakkebølle, Vordingborg Land, 99
enke Ellen Hansdatter, familie: 9-141, 2. mand Laurs Pedersen, 10-198
børn
1 Jens Nielsen, 9
2 Hans Nielsen, 6
3 Anne Cathrine Nielsdatter, 1
 
10-128 Skifte 27/6 1757 Friderica Jochumsdatter Svitzer i Tubæk Mølle, Skibinge, 100
enkemand møller Michel Jensen, barn
1 Jens Michelsen, 1½
 
10-129 Skifte 25/6 1757 Johan Rasmussen, 50 år hmd i Smidstrup, Skibinge, 101
enke Barbara Thomasdatter, familie: 9-68
børn
1 Niels Johansen, 21
2 Anders Johansen, 12
3 Rasmus Johansen, 6
4 Maren Johansdatter, 17
5 Anne Johansdatter, 11
6 Kirsten Johansdatter, 4
 
10-130 Skifte 25/6 1757 [Kirsten Christensdatter], x år i Rekkende, Allerslev, 101
se 8-309
enkemand hmd Peder Hemmingsen, 1. kone Sophie Jensdatter, 9-18
1 Karen Pedersdatter, 10, datter af Sophie?
 
10-131 Skifte 25/6 1757 Jens Hansen, 73 år inds i Gederød, Allerslev, 101
enke Maren Nielsdatter, barn
1 Kristen Jensen, 4
 
10-132 Skifte 25/6 1757 Ole Nielsen, 65 år hmd i Rekkende, Allerslev, 102
[hans første kone er død i Even, Snesere]
børn
1 Niels Olsen i Vinterbølle
2 Hendrich Olsen i Rekkende
3 Jens Olsen i Rekkende
4 Hans Olsen, 21
2. enke Lucia Christensdatter, børn
 
10-133 Skifte 11/3 1757 Christine Gamsteds Kalvehave, 102
enkemand Jens Bosholt
 
10-134 Skifte 9/9 1757 Niels Rasmussen, x år inds i Kastelev, Sværdborg, 104
enke Maren Mortensdatter, børn
1 Rasmus Nielsen, 16
2 Maren Nielsdatter, 10
3 Anne Nielsdatter, 8
 
10-135 Skifte 9/9 1757 Erich Hansen, gmd i Sallerup, Køng, 104
enke Karen Hansdatter, barn
1 Anne Erichsdatter, 1
morfar Hans Boesen i Sallerup
 
10-136 Skifte 9/9 1757 Maren Pedersdatter i Sallerup, Køng, 106
enkemand hmd Niels Christensen, barn
1 Kirsten Nielsdatter, 23
2 Sidsel Nielsdatter, 14
 
10-137 Skifte 9/9 1757 Jacob Jensen, hmd i Sallerup, Køng, 106
enke Karen Olsdatter, børn
1 Maren Jacobsdatter, 6
2 Anne Jacobsdatter, 2
 
10-138 Skifte 9/9 1757 Niels Larsen Krog, gmd i Sallerup, Køng, 106
enke Karen Larsdatter, børn
1 Lars Nielsen, 8
2 Johanne Nielsdatter, 9
3 Maren Nielsdatter, 5
 
10-139 Skifte 9/9 1757 Lisbeth Christensdatter, inds i Sallerup, Køng, 107
søn Christen, 12
 
10-140 Skifte 16/9 1757 Sidsel Madsdatter i Faksinge, Beldringe, 107
enkemand hmd Rasmus Jørgensen, børn
1 Hans Rasmussen, 24
2 Mads Rasmussen, 12
3 Margrethe Rasmusdatter, 14
 
10-141 Skifte 16/9 1757 Ellen Nielsdatter, x år inds i Faksinge, Beldringe, 108
søster Malene Nielsdatter = Jens Nielsen, inds i Brøderup
 
10-142 Skifte 16/9 1757 hmd Christopher Jensen, x år hugger og hustru Dorthe Nielsdatter, x år i Grumløse, Udby, 108
ingen børn el. livsarvinger
hans 1. kone Anne Marie Andersdatter: 2. del. 111
Christopher Jensen var trolovet med enke Mette Andersdatter, som underskriver skiftet
 
10-143 Skifte 16/9 1757 Hans Jørgensen, inds i Dyrlev, Hammer, 108
enke Karen Jensdatter, børn
1 Hendrich Hansen, hmd i Dyrlev, 10-394
2 Bertil Hansen, 31
3 Cathrine Hansdatter = Hans Nielsen i Dyrlev
4 Lucia Hansdatter = Jens Pedersen, gmd i Dyrlev
5 Karen Hansdatter, 16
 
10-144 Skifte 16/9 1757 Kirsten Christiansdatter, x år i Ørslev, 109
enkemand hmd Peder Hansen Lydich, børn
1 Christian Pedersen, 16
2 Hemming Pedersen, 5
3 Maren Pedersdatter, 12
 
10-145 Skifte 24/9 1757 Hans Larsen, 80 år inds i Skallerup, Udby, 109
1. kone Ellen Madsdatter, 6-240
1 Sidsel Hansdatter = Jens Larsen Kaare i Vinterbølle, 11-37
2. kone
2 Anne Hansdatter = Hans Laursen i Gederød
3 Ellen Hansdatter, død, 9-373 = Peder Rasmussen Kuld i Kragevig, 3 sønner og 1 datter, ingen navne
2. enke Birthe Hansdatter
4 Kirsten Hansdatter = Hans Jensen i Skallerup
 
10-146 Skifte 24/9 1757 Marie Hansdatter, x år i Skallerup, Udby, 109
enkemand hmd Peder Rasmussen, børn
1 Hans Pedersen, 9
2 Ellen Pedersdatter, 15
 
10-147 Skifte 24/9 1757 Bodil Jacobsdatter, x år i Åside, Snesere, 110
enkemand hmd Anders Jensen
 
10-148 Skifte 24/9 1757 Jens Jensen, x år hugger og hmd i Åside, Snesere, 110
enke Karen Pedersdatter, barn
1 Kirsten Jensdatter, 7
 
10-149 Skifte 24/9 1757 Maren Nielsdatter i Snesere, 110
1. mand Hans
1 Peder Hansen, 36
2 Birthe Hansdatter, 28
2. enkemand hmd Niels Laursen
 
10-150 Skifte 24/9 1757 Lorents Jacobsen, x år gmd i St. Røttinge, Snesere, 111
1. kone, skifte 8-211
1 Peder Lorentsen, hmd i St. Røttinge, 11-147
2 Niels Lorentsen, gmd i Snesere
2. enke Helle Hansdatter, 10-332
3 Jens Lorentsen, 15
4 Hans Lorentsen, 11
5 Kirsten Lorentsdatter = Niels Christophersen, gmd i Snesere
6 Marie Lorentsdatter, 18
 
10-151 Skifte 24/9 1757 Niels Jensen, hmd i Bårse, 112
enke Karen Andersdatter, barn
1 Kirsten Nielsdatter, 5
 
10-152 Skifte 1/10 1757 Anne Nielsdatter i Knudsby, Vordingborg Land, 112
enkemand gmd Jørgen Andersen, børn
1 Anders Jørgensen, 9
2 Søren Jørgensen, 5
3 Christen Jørgensen, 4
4 Maren Jørgensdatter, 3
 
10-153 Skifte 1/10 1757 Jens Nielsen hmd, smed i Knudsby, Vordingborg Land, 113
enke Marie Andersdatter, barn
1 Christian Jensen, 14
 
10-154 Skifte 8/10 1757 Ingvor Nielsen, gmd i Køng, 113
enke Lucia Pedersdatter, børn
1 Lars Ingvorsen, 25
2 Niels Ingvorsen, 21
3 Hans Ingvorsen, 20
4 Peder Ingvorsen, 12
5 Maren Ingvorsdatter, 26
 
10-155 Skifte 1/10 1757 Niels Nielsen, gmd i Knudsby, Vordingborg Land, 115
enke Dorthe Hendrichsdatter, børn
1 Kirsten Nielsdatter, 12
2 Anne Marie Nielsdatter, 3
værger Peder Nielsen i Faksinge og Peder Olsen i Hastrup
 
10-156 Skifte 19/4 1757 Hans Rasmussen, x år gmd i Sværdborg, 116
1. kone Karen Hemmingsdatter, 10-37
1 Peder Hansen, 8
2 Hemming Hansen, 1½
2. enke Marie Nielsdatter
 
10-157 Skifte 8/10 1757 Anne Olsdatter, x år i Lundby, 117
1. mand Mads
1 Niels Madsen Lundorph, sognedegn i Nestelsø [født 1711 i Vordingborg]
2 Ole Madsen, gmd i Balle
3 Hemming Madsen i København
4 Anders Madsen, gmd i Balle
2. enkemand gmd gl. Hans Pedersen
 
10-158 Skifte 15/10 1758 Michel Andersen, smed i Skibinge, 118
1. kone Anne Pedersdatter, 10-84 b
1 Peder Michelsen i Skibinge
2 Anders Michelsen, 26
3 Maren Michelsdatter = Ole Johansen i Skibinge
4 Karen Michelsdatter = Peder Pedersen i Udby
5 Sidsel Michelsdatter, 19
2. enke Mette Mogensdatter
 
10-159 Skifte 15/10 1757 Rasmus Hemmingsen, 32 år inds i Bønsvig, Jungshoved, 118
enke Katrine Nielsdatter, børn
1 Hemming Rasmussen, 4
2 Niels Rasmussen, 1½
 
10-160 Skifte 15/10 1757 Anders Jørgensen, alder utydelig hmd i Ammendrup, Allerslev, 119
1. kone ? Madsdatter, 10-31
1 Mette Andersdatter, 3
2. enke Marie Jacobsdatter
2 Marie Andersdatter, ½
 
10-161 Skifte 15/10 1757 Peder Mortensen, alder utydelig, gmd i Tjørnehoved, Allerslev, 119
enke Tore? Nielsdatter, familie: 9-442
børn
1 Niels Pedersen, 1/4
2 Margrethe Pedersdatter, 3
 
10-162 Skifte 15/10 1757 Christen Jacobsen, inds bødker i Allerslev, 120
enke Maren Knudsdatter, børn
1 Søren Christensen bødker i Vordingborg
2 Karen Christensdatter = Jørgen Bonde i Tolstrup
3 Maren Christensdatter = Peder Ziel i Vordingborg
4 Kirsten Christensdatter = Peder Hemmingsen i Allerslev
 
10-163 Skifte 22/10 1757 Lars Jacobsen Stage, gmd i Bakkebølle, Vordingborg Land, 120
enke Sidsel Pedersdatter, børn
1 Hans Laursen, 17
2 Jens Laursen, 14
3 Lars Laursen, 9
4 Maren Laursdatter, 7
 
10-164 Skifte 22/10 1757 Michel Nielsen, hmd i Bakkebølle, Vordingborg Land, 121
enke Anne Andersdatter, ingen børn
søskende
1 Anders Nielsen i Nyråd
2 Rasmus Nielsen, hmd i Bakkebølle, 10-16, død, børn, ingen navne
3 Kirsten Nielsdatter = Christopher Jensen, soldat i Øster Egesborg
4 Ellen Nielsdatter, død = Hans Nielsen i Øster Egesborg, børn, ingen navne
 
10-165 Skifte 22/10 1757 Maren Jensdatter, x år i Ornebjerg, Kastrup, 121
1. mand Mads
1 Laurs Madsen, 12
2. enkemand hmd Jens Andersen
2 Anders Jensen, 12
3 Mads Jensen, 8
4 Karen Jensdatter, 4
 
10-166 Skifte 22/10 1757 Anne Rasmusdatter, x år i Ørslev, 122
1. mand Hans Nielsen, 2. del, 20
1 Rasmus Hansen, 24
2. enkemand hmd, skrædder Lars Pedersen
 
10-167 Skifte 24/9 1756 Torkel Jensen, x år inds i Balle, Kalvehave, 122
[afgangne kone Mette Hansdatter, død 1755 i Balle], børn
1 Christen Torkildsen, død
a Mette Christensdatter, 22
b Ellen Christensdatter, 19
2 Jens Torkildsen, død
a Rasmus Jensen, 6
b Ellen Jensdatter, 12
c Anne Jensdatter, 9
3 Christopher Torkildsen i Viemose
4 Sophie Torkildsdatter = Anders Jensen i Wrangsgårde
 
10-168 Skifte 28/10 1757 hmd Niels Pedersen og hustru Bodil Michelsdatter i Viemose, Kalvehave, 124
børn
1 Christopher Pedersen, 26
2 Maren Pedersdatter, 39, 10-380
3 Dorthe Pedersdatter, 24, trolovet med ungkarl Hans Hendriksen?, som havde fæste på huset
 
10-169 Skifte 28/10 1757 Anne Jørgensdatter i Sageby Mølle, Mern, 124
enkemand Anders Nielsen, børn
1 Cathrine Andersdatter, 4
 
10-170 Skifte 28/10 1757 Ellen Larsdatter i Sageby, Mern, 125
enkemand gmd Peder Andersen, 10-214
børn
1 Lars Pedersen, 2
2 Karen Pedersdatter, 7
3 Ellen Pedersdatter, 5
 
10-171 Skifte 1/10 1757 Anne Boesdatter i Knudsby, Vordingborg Land, 126
ingen børn el. livsarvinger
enkemand gmd Christopher Nielsen, forlovet med Niels Nielsens enke
søskende, 6-227
1 Ole Boesen, gmd i Oreby
2 Niels Boesen i Sallerup, 10-358
3 Karen Boesdatter = Hans Pedersen i Vester Egesborg
4 Maren Boesdatter, død = Povel Ibsen i Sallerup, børn
 
10-172 Skifte 5/11 1757 Jens Laursen, x år væver i Ring, Hammer, 127
1. kone
1 Christen Jensen i Knudsby
2 Sidsel Jensdatter, 24
2. enke Mette Jacobsdatter
3 Peder Jensen, 8
4 Hans Jensen, 6
5 Lisbeth Jensdatter, 16
 
10-173 Skifte 5/11 1757 Johanne Nielsdatter, x år i Ring, Hammer, 128
enkemand rytterbonde Laurs Hemmingsen, børn
1 Hans Laursen, 16
2 Maren Laursdatter, 15
3 Else? Laursdatter, 11
4 Karen Laursdatter, 8
 
10-174 Skifte 5/11 1757 Anne Larsdatter, x år i Ring, Hammer, 128
enkemand gmd Jens Larsen, 10-349
børn
1 Lars Jensen, 7
2 Jens Jensen, 4
3 Christen Jensen, ½
 
10-175 Skifte 5/11 1757 Hans Christensen og hustru Anne Rufusdatter i Lundby, 130
børn
1 Peder Hansen, gmd i Faksinge
2 Jens Hansen, ungkarl
3 Laurs Laursen, hmd i Lundby
4 Margrethe Larsdatter = Hans Stensen?, hmd i Snertinge
 
10-176 Skifte 13/11 1757 Peder Sørensen, x år gmd i Faksinge, Beldringe, 130
1. kone
1 Jens Pedersen i Fæby
2 Niels Pedersen i Ornebjerg
3 Søren Pedersen, hmd i Snertinge
4 Maren Pedersdatter = Peder skrædder? i Udby
5 Karen Pedersdatter, tjenende i Vordingborg
2. enke Karen Nielsdatter, familie: 8-365
6 Hans Pedersen, fæste på gården
7 Peder Pedersen, 14
8 Johanne Pedersdatter, 19
 
10-177 Skifte 12/11 1757 Lars Pedersen, x år gmd i Risby, Bårse, 131
enke Kirsten Nielsdatter, 10-249
børn
1 Ellen Larsdatter, 11
2 Kirsten Larsdatter, 8
værge morfar Niels Hemmingsen i Lundby
 
10-178 Skifte 12/11 1757 Anne Olsdatter, x år i Hammer Torup, Hammer, 132
enkemand hmd Tiil Pedersen, børn
1 Karen Tiilsdatter, 8
2 Maren Tiilsdatter, 3
 
10-179 Skifte 28/11 1757 Ole Pedersen, gmd i Over Vindinge, Kastrup, 132
enke Maren Sørensdatter, hendes 2. mand Anders Jensen, 11-82
barn
1 Peder Olsen, 8
 
10-180 Skifte 30/11 1757 Jacob Nielsen, x år hmd i Ørslev, 133
enke Lisbeth Jacobsdatter
søskende
1 Hans Nielsen, gmd i Snertinge
2 Laurs Nielsen i Ørslev, død, børn
 
10-181 Skifte 16/9 1757 Jens Jacobsen, x år hmd i Ørslev, 133
1. kone Maren Pedersdatter, 10-101
1 Rasmus Jensen, 18
2 Albert Jensen, 10
3 Margrethe Jensdatter, 22
4 Marie Jensdatter, 15
5 Else Jensdatter, 3
2. enke Anne Marie Pedersdatter, forlovet med ungkarl Søren Jensen
 
10-182 Skifte 8/10 1757 Karen Adamsdatter, x år i Sværdborg, 134
enkemand hmd, væver Ole Nielsen, 11-73
Karen Adamsdatter er født i Sværdborg, far Adam Pedersen
børn
1 Adam Olsen, 8
2 Johanne Olsdatter, ½
 
10-183 Skifte 16/12 1757 Giertrud Jensdatter i Sværdborg, 135
1. mand
1 Anne Pedersdatter, hos morfar Jens Andersen i Sværdborg
2. enkemand hmd og smed Johan Jørgensen
2 Jens Johansen, 3
 
10-184 Skifte 16/12 1757 Bendt Hansen, x år gmd i Lundby, 136
enke Birthe Hermansdatter, børn
1 Hans Bendtsen, 19
2 Bendt Bendsen, 9
3 Herman Bendsen, 6
4 Karen Bendtsdatter = Lars Jensen i Lundby
5 Anne Bendtsdatter = Uldrik ? i Stensbjerg
6 Birthe Bendtsdatter, 16
7 Maren Bendtsdatter, 4
 
10-185 Skifte 30/12 1757 Poul Hansen, x år gmd i Vestenbæk, Kalvehave, 136
enke Maren Hansdatter, barn
1 Povel Povelsen, 1/4
 
10-186 Skifte 30/12 1757 inds Anders Povelsen, x år og hustru Kirsten Olsdatter, x år i Stensby, Kalvehave, 136
A: hans søskende
1 Knud Povelsen, hmd i Stensby, død
a Rasmus Knudsen, 24
b Anne Knudsdatter, 20
2 Maren Povelsdatter, enke = Hans Pedersen, hmd i Vestenbæk
halvbror
2 Mads Povelsen, hmd i Kalvehave
B: konens søskende
1 Niels Olsen, gmd i Viemose, død
a Peder Nielsen, 29
b Maren Nielsdatter, 36
halvsøster
Anne Olsdatter? = Jochum Minche?, rytter i Stensbjerg
 
10-187 Skifte 30/12 1757 Else Nielsdatter, x år i Vranggårshus, Kalvehave, 137
familie: 9-333
enkemand inds Lars Jensen, barn
1 Maren Laursdatter, 4
 
10-188 Skifte 30/12 1757 Anne Christensdatter, x år i Langebæk, Kalvehave, 138
enkemand hmd Christian Olsen, børn
1 Peder Christiansen, 6
2 Sophie Christiansdatter, 4
3 Hans Christiansen, 2
 
10-189 Skifte 24/4 1757 Schiønning trompeter, x år i Langebæk, Kalvehave, 138
 
10-190 Skifte 30/12 1757 Peiter Hemmingsen, smed i Kalvehave, 139, opslag 134
[hans far Hemming Erichsen i Sandvig]
enke Anne Nielsdatter, 1. mand Jens Pedersen, 2. del, 230
søskende
1 Laurs Hemmingsen, smed i Stensby
2 Katrine Hemmingsdatter = Hemming smed i Kalvehave
3 Sidse Hemmingsdatter, død, 9-382 = Jens Christophersen Brems i Stensby, 3 børn, han er kendt
4 Maren Hemmingsdatter, død, 10-58 = Mathias Andersen smed i Skovhuse, 2 sønner, 1
 
10-191 Skifte 18/1 1758 Ellen Hansdatter, 55 år i Ambæk, Jungshoved, 140
enkemand inds bødker Rasmus Nielsen, børn
1 Ellen Rasmusdatter, enke = Rasmus Nielsen i Ambæk
2 Kirsten Rasmusdatter = Jens Pedersen i Ambæk
 
10-192 Skifte 18/1 1758 Anne Pedersdatter, 56 år i Stavreby, Jungshoved, 141
1. mand Peder
1 Karen Pedersdatter = Ole Hansen, hmd i Skovhuse
2 Birthe Pedersdatter = Rasmus Hemmingsen i Bønsvig
3 Kirsten Pedersdatter, 26
2. gmd Niels Pedersen
 
10-193 Skifte 18/1 1758 Birthe Mortensdatter, 50 år i Stavreby, Jungshoved, 142
enkemand hmd Rasmus Larsen, 1. kone Maren Larsdatter, 8-337, 3. kone Mette Mogensdatter (gift i Skibinge), 10-319
børn
1 Rasmus Rasmussen, 3
2 Maren Rasmusdatter, 7
 
10-194 Skifte 18/1 1758 Johanne Rasmusdatter, 52 år i Stavreby, Jungshoved, 142
1. mand Peder
1 Jørgen Pedersen, 20
2. mand Hans Nielsen, 8-254
2 Niels Hansen, 16
3. mand Jens Hansen, 9-87
4. enkemand gmd Lars Nielsen.
 
10-195 Skifte 20/1 1758 Karen Jensdatter, x år i Faksinge, Beldringe, 143
1. mand Peder
1 Ingvor Pedersen, 15
2 Christen Pedersen, 12
3 Karen Pedersdatter = Peder Nielsen, smed i Snertinge
4 Sidsel Pedersdatter, 19
2. enkemand gmd Lars Hansen
 
10-196 Skifte 20/1 1758 Jens Pedersen, gmd i Faksinge, Beldringe, 144
1. kone
1 Jacob Jensen, 24
2 Ole Jensen, 20
2. enke Karen Rasmusdatter
3 Maren Jensdatter, 7
4 Lisbeth Jensdatter, 5
 
10-197 Skifte 20/1 1758 Christen Sørensen, hmd i Faksinge, Beldringe, 145
enke Else Christophersdatter, 10-368
børn
1 Søren Christensen, 7
2 Elna Christensdatter, 3
 
10-198 Skifte 23/1 1758 Laurs Pedersen i Bakkebølle, Vordingborg Land, 146
enke Ellen Hansdatter, hendes 1. mand Niels Jensen Stage, 10-127
søskende
1 Anne Pedersdatter = Rasmus Mortensen i Waagelse på Falster
2 Anne Dorthe Pedersdatter = Bertil Hansen i Ørnebjerg
 
10-199 Skifte 17/3 1758 Anders Hansen, x år gmd i Skallerup, Udby, 151
enke Birthe Olsdatter, børn
1 Ole Andersen, 10
2 Hans Andersen, 8
3 Niels Andersen, 1
4 Karen Andersdatter, 13
5 Kirsten Andersdatter, 3
 
10-200 Skifte 17/3 1758 Kirsten Pedersdatter, x år i Smidstrup, Snesere, 152
enkemand gmd Hans Olsen, børn
1 Peder Hansen, 20
2 Peder Hansen, 14
3 Hemming Hansen, 5
4 Anne Hansdatter, 15
 
10-201 Skifte 17/3 1758 Else Nielsdatter, Fyens, inds i Hastrup, Beldringe, 152
se skifte 8-37 for Hans Fyen i Grumløse
børn
1 Ole Hansen Fyen, hmd i Hastrup
2 Anne Hansdatter = Hans Pedersen Lolland, hmd i Ørslev
3 Sidse Hansdatter = Laurs Hansen, hmd i Skovhuse
4 Marie Hansdatter
 
10-202 Skifte 16/3 1757 Otte Lorentsen, bondefoged i Dyrlev, Beldringe, 153
1. kone Kirsten Ditlevsdatter, 8-88
1 Anders Ottesen, ukendt opholdssted
2 Margrethe Ottesdatter = Peder Johansen i Vordingborg, 10-311
2. enke Sidsel Rasmusdatter
3 Peder Ottesen, 17
4 Jacob Ottesen, 16
 
10-203 Skifte 20/3 1758 Anne Sørensdatter, x år i Stuby, Kastrup, 156
enkemand gmd Hans Larsen, børn
1 Søren Hansen, 9
2 Sophie Hansdatter, 4
 
10-204 Skifte 20/3 1758 Anne Bendtsdatter, x år i Sværdborg, 157
familie: 2. del, skifte 47
1. mand Torchild Christensen, 8-118
1 Else Torchildsdatter, 8
2. enkemand gmd Lars Jørgensen
 
10-205 Skifte 8/4 1758 Peder Jensen Hoy, x år hmd i Ornebjerg, Kastrup, 158
1. kone Kirsten Pedersdatter, 9-312
2. enke Kirsten Jensdatter
søskendebørn
1 Lars Hansen, hmd i Stuby
2 Marie Hansdatter, enke i Kastrup, efter Eric Hansen, rytter
3 Marie Nielsdatter = Niels Mortensen, gmd i Oreby
4 Ole Hoy, skovfoged i Oreby og Rasmus Hoy i Udby
 
10-206 Skifte 8/4 1758 Cathrine Jørgensdatter, x år i Ornebjerg, Kastrup, 159
enkemand hmd Jens Tolstrup, børn
1 Karen Jensdatter, 11
2 Anne Marie Jensdatter, 8
 
10-207 Skifte 8/4 1758 Karen Laursdatter i Bakkebølle, Vordingborg Land, 160
1. mand Jens Jensen, hmd i Ørslev
1 datter, 13
2. enkemand gmd Hendrick Olsen
 
10-208 Skifte 8/4 1758 Sidse Nielsdatter i Knudsby, Vordingborg Land, 160
enkemand hmd Niels Sørensen Krog, børn
1 Karen Nielsdatter, 30
2 Cathrine Nielsdatter, 20 = Jens Hansen, inds
3 Maren Nielsdatter, 15
 
10-209 Skifte 8/4 1758 Christopher Mortensen, x år hmd i Oreby, Kastrup, 161
enke Sidsel Rasmusdatter, børn
1 Jens Christophersen, 20
2 Rasmus Christophersen, 8
3 Kirsten? Christophersdatter, 11
4 Margrethe Christophersdatter, 10
 
10-210 Skifte 8/4 1758 Ole Hansen, hmd i Stensbjerg, Kastrup, 162
enke Anne Hemmingsdatter, børn
1 Peder Olsen, 17
2 Hans Olsen, 6
3 Kirsten Olsdatter, 10
 
10-211 Skifte 14/4 1758 Margrethe Andersdatter i Kindvig, Mern, 163
enkemand gmd Lars Povelsen, børn
1 Povel Larsen, får fæste på gården
2 Niels Jacobsen, 18
3 Else Laursdatter = Peder Jensen i Sønder Mern
4 Gertrud Larsdatter, 28, 11-210
5 Anne Larsdatter, 22
 
10-212 Skifte 14/4 1758 Maren Pedersdatter i Kindvig, Mern, 163
enkemand gmd Jacob Hansen Lerche, børn
1 Peder Jacobsen, 16
2 Johannes Jacobsen, 6
3 Kirsten Jacobsdatter, 20
4 Anne Jacobsdatter, 14
5 Johanne Jacobsdatter, 8
6 Karen? Jacobsdatter, 1/4
 
10-213 Skifte 14/4 1758 Johanne Hansdatter, enke i Høvdingshus, Mern, 165
afgangne mand Hans Hansen Lerche: 2. del, 99, 1. kone Kirsten Olufsdatter, 4-260
børn
1 Jacob Hansen Lerche i Kindvig, ovenfor
2 Mads Hansen, hmd i Kindvig
3 Peder Hansen Lerche i Sageby
4 Jens Hansen Lerche i Høvdingshus
5 Anne Kirstene Hansdatter = Jens Larsen Bruus i Sønder Mern
 
10-214 Skifte 14/4 1758 Peder Andersen, gmd i Sageby, Mern, 165
1. kone Karen Sørensdatter, 9-91
1 Anne Pedersdatter, 12
2. kone Ellen Larsdatter, 10-170
2 Lars Pedersen, 2½
3 Karen Pedersdatter, 7
4 Ellen Pedersdatter, 5
2. enke Karen Madsdatter
værger for første barn morbrødre Christen Sørensen i Skovhuse og Mads Sørensen i Tolstrup
 
10-215 Skifte 14/4 1758 Anne Ottesdatter i Sageby, Mern, 168
enkemand hmd Laurs Bentsen, børn
1 Peder Laursen, hmd i Sageby
2 Sidsel Laursdatter Hans Nielsen, hmd
 
10-216 Skifte 19/4 1758 Ellen Hansdatter, x år i Hammer Torup, Hammer, 168, opslag 163
enkemand gmd Peder Hansen, børn
1 Hans Pedersen, 9
2 Kirsten Pedersdatter, 4
 
10-217 Skifte 19/4 1758 Lars Jacobsen Ring, gmd i Hammer Torup, Hammer, 169
enke Maren Jensdatter, børn
1 Jens Larsen, 34
2 Jacob Larsen, 24
3 Morten Larsen, 20
4 Anne Larsdatter = Anders Jensen i Hammer
5 Lisbeth Larsdatter, 26
 
10-218 Skifte 22/4 1758 Lars Larsen Vildbrad, x år gmd i Vestenbæk, Kalvehave, 171
hans far Lars Vildbrad, død 1714 i Vestenbæk, Kalvehave
1. kone
1 Maren Larsdatter = Anders Larsen i Nyråd
2 Kirsten Larsdatter = Hans Rasmussen på Færø
2. enke Maren Rasmusdatter
3 Lars Larsen, 16
4 Rasmus Larsen, 8
5 Karen Larsdatter, 14
værge morbror Niels Rasmussen Skaaning i Vestenbæk
 
10-219 Skifte 22/4 1758 Malene Andersdatter, x år i Langebæk, Kalvehave, 172
enkemand hmd Jens Hansen, børn
1 Hans Jensen, 4
 
10-220 Skifte 22/4 1758 Hans Larsen, hmd i Stensby, Kalvehave, 173
enke Mette Jensdatter, barn
1 Jens Hansen, 5
 
10-221 Skifte 22/4 1758 Johan Dock, x år inds i Stensby, Kalvehave, 174
1. kone
1 Johan Frederik Dock, 25, møllersvend på Møn
2 Cathrine Malene Dock = Hans Pedersen Jordhøj i Store Heddinge, Stevns
2. enke Dorthe Cathrine Pedersdatter
 
10-222 Skifte 22/4 1758 Maren Pedersdatter, x år i Stensby, Kalvehave, 175
enkemand gmd Niels Andersen Bødker, familie: 7-16
børn
1 Hans Nielsen, 32
2 Kirsten Nielsdatter = Lars Hemmingsen smed i Stensby, 11-124
3 Lucia Nielsdatter = Hans Olsen i Stensby
 
10-223 Skifte 23/5 1758 Maren Jensdatter, x år i Skaverup, Sværdborg, 175
1. mand Knud Jensen, 9-316 i Skaverup, Sværdborg
1 Jens Knudsen, 15
2 Knud Knudsen, 6
3 Anne Knudsdatter, 8
2. enkemand gmd, udrider Peder Rasmussen
4 Rasmus Pedersen, 1½
 
10-224 Skifte 23/5 1757 Rasmus Jensen, hmd i Sallerup, Køng, 176
enke Lucia Hemmingsdatter, 1. mand Lars Jensen, 9-317
børn
1 Hemming Rasmussen, 5
2 Anders Rasmussen, 3
 
10-225 Skifte 23/5 1758 Hans Hemmingsen, hmd i Køng, 176
enke Anne Nielsdatter, børn
1 Maren Hansdatter, 8
2 Anne Hansdatter, 5
 
10-226 Skifte 23/5 1758 Svend Ingvorsen, hmd i Køng, 177
1. kone Anne Nielsdatter, 8-198
2. enke Mette Pedersdatter, børn
1 Peder Svendsen, 15
2 Ingvor Svendsen, 12
 
10-227 Skifte 6/5 1758 gmd Jacob Bruus, x år og hustru Sidsel Olsdatter, x år i Skaverup, Sværdborg, 177
børn
1 Ole Jacobsen, 15
2 Søren Jacobsen, 11
3 Karen Jacobsdatter, 20
4 Anne Jacobsdatter, 5
5 Maren Jacobsdatter, 1 1/4
værge morbror Jens Olsen i Skaverup og Christopher Olsen, måske også morbror
 
10-228 Skifte 31/5 1758 Espen Steffensen, x år enkemand, hmd i Næs, Kastrup, 178
børn
1 Niels Espensen, 13
2 Maren Espensdatter, 7
3 Sidsel Espensdatter, 3
værger Niels Madsen i Stuby og Ole Andersen i Næs
 
10-229 Skifte 2/6 1758 Rasmus Pedersen, 40 år gmd i Skibinge, 179
enke Anne Jørgensdatter, børn
1 Jørgen Rasmussen, 20
2 Peder Rasmussen, 17
3 Jens Rasmussen, 13
4 Jacob Rasmussen, 10
5 Bodil Rasmusdatter = Peder Michelsen i Skibinge
 
10-230 Skifte 2/6 1758 Rasmus Andersen, hmd i Bønsvig, Jungshoved, 180
1. kone Birthe Sørensdatter, 9-171
1 Søren Rasmussen, 18, hos farbror Ole Andersen i Karrebæk
2 Karen Rasmusdatter, 15
3 Birthe Rasmusdatter, 12
enke Alborg Jeppesdatter, lavværge Peder Andersen i Bønsvig
 
10-231 Skifte 2/6 1758 gmd Peder Jørgensen, x år og hustru Ellen Jensdatter, 30 år i Jungshoved, 181
ingen livsarvinger
hans bror Niels Jørgensen, 29 i Stavreby
 
10-232 Skifte 2/6 1758 Niels Holst, x år [Niels Holsen] inds i Bønsvig, Jungshoved, 182
enke Karen Rasmusdatter, barn
1 Maren Nielsdatter = Rasmus Nielsen i Smidstrup
 
10-233 Skifte 2/6 1758 Jens Olsen, hmd i Roneklint, Jungshoved, 182
enke Karen Rasmusdatter, børn
1 Maren Jensdatter, 25
2 Sophie Jensdatter, 23 = Niels Pedersen i Stavreby
 
10-234 Skifte 2/6 1758 inds gl, Ole Rasmussen, x år og hustru Karen Povelsdatter, x år i Skovhuse, Skibinge, 183
børn
1 Rasmus Olsen,13
 
10-235 Skifte 2/6 1758 Anne Hansdatter, enke 80 år i Stenstrup, Jungshoved, 183
1. mand Niels Hansen
1 Maren Nielsdatter = Peder Hansen, gmd i Stenstrup
2 Anne Nielsdatter = Niels Jensen i Ambæk
2. mand inds Jens Jørgensen
 
10-236 Skifte 9/6 1758 Hans Laursen, 63 år inds i Gederød, Allerslev, 183
enke Anne Hansdatter, børn
1 Peder Hansen, 10-298, får fæste på faderens gård
2 Lars Hansen, 9
3 Hans Hansen, 5
4 Lucie Hansdatter, ½
 
10-237 Skifte 9/6 1758 Anne Knudsdatter, 48 år i Rekkende, Allerslev, 184
familie: 9-239
enkemand hmd Jacob Michelsen
1 Christian Jacobsen, 22
2 Maren Jacobsdatter, 19
3 Mette Jacobsdatter, 12
4 Birthe Cathrine Jacobsdatter, 9
 
10-238 Skifte 9/6 1758 Sophie Rasmusdatter, 78 år i Allerslev, 184
far Rasmus Ibsen, 4-157
1. mand Christopher Laursen, 6-253 c
1 Jens Christophersen, hmd i Tolstrup
2 Hans Christophersen i Helm Kirkelade
3 Anne Marie Christophersdatter = Christen Rasmussen i Øster Egesborg
2. mand [Gregorius Michelsen]
4 Anne Gregersdatter, 27
2. enkemand Rasmus Nielsen Bonde
 
10-239 Skifte 9/6 1758 Michel Gregoriusen, ungkarl i Allerslev, 184
stedfar, enkemand Rasmus Nielsen i Allerslev
søskende
1 Jens Christophersen, hmd i Tolstrup
2 Hans Christophersen, hmd i Kirke Lade i Mern
halvsøster
3 Maren = Christen Dreyer i Øster Egesborg
søster
4 Anne Gregoriusdatter, tjenende i Lundby
 
10-240 Skifte 9/6 1758 Christen Pedersen, 35 år gmd i Ugledige, Allerslev, 185
kirkebog: Bent Hansen i Ugledige, 65 år, og samme dag hans svigersøn Christen Pedersen, 35 år
enke Maren Bendtsdatter, forældre: 9-377
søskende
1 Jørgen Pedersen i Viemose
2 Ellen Pedersdatter, 20
 
10-241 Skifte 13/6 1758 Ole Hansen, gmd i Tolstrup, Øster Egesborg, 186
enke Kirsten Olsdatter, børn
1 Hans Olsen, gmd i Tolstrup
2 Jens Olsen, 26
3 Kirsten Olsdatter, 21
 
10-242 Skifte 12/6 1758 Rasmus Bonde, inds i Jomfruhuset i Eskebjergstræde ved Øster Egesborg, 186
enke Bodil Larsdatter
søskende
1 Jørgen Bonde, inds i Tolstrup
2 Peder Bonde, død, børn
 
10-243 Skifte 13/6 1758 Inger Pedersdatter, i Tolstrup, Øster Egesborg, 187
enkemand gmd Hans Olsen, børn
1 Anne Hansdatter, 5
2 Maren Hansdatter, 1
 
10-244 Skifte 13/6 1758 Edel Jensdatter i Øster Egesborg, 187
1. mand
1 Hans Jensen, bonde i Skallerup
2 Sidsel Jensdatter = Peder Rasmussen, hmd i Skallerup
2. enkemand hmd Lars Hansen Bødker
 
10-245 Skifte 13/6 1758 Marie Larsdatter i Lekkende, Øster Egesborg, 187
enkemand gmd Hans Pedersen, 10-400
børn
1 Peder Hansen, 9
2 Maren Hansdatter, 14
3 Kirsten Hansdatter, 10
4 Margrethe Hansdatter, 5
 
10-246 Skifte 13/3 1758 Inger i Øster Egesborg ?, sted mangler, 188
enkemand hmd Jep Nielsen, barn
1 Bodil Jepsdatter, 1½
 
10-247 Skifte 16/6 1758 Bertel Hansen, 68 år gmd i Ornebjerg, Kastrup, 188
familie: del 2, skifte 81
1. kone [Bodil Bruusdatter]
1 sønnesøn Johannes Pedersen, 7, 9-399
2. enke Anne Dorthe Pedersdatter
2 Peder Bertelsen, ½
 
10-248 Skifte 16/6 1758 Ole Boesen, gmd i Oreby, Kastrup, 190
familie: 6-227
1. kone del 2 skifte 40
2. enke Karen Madsdatter, familie: 10-79, og nedenfor, død: 11-8
børn
1 Anders Olsen, 9
2 Mads Olsen, 5
3 Maren Olsdatter, 19
4 Maren Olsdatter, 13
 
10-249 Skifte 19/6 1758 Hemming Madsen i Risby, Bårse, 192
enke Kirsten Nielsdatter, hendes 1. mand Lars Pedersen, 10-177
brødrebørn
1 Peder Madsen, død i Ørslev, 3 sønner og 4 døtre
2 Sidsel Madsdatter = Lars Nielsen på Svinø
3 Karen Madsdatter, enke = Ole Boesen i Oreby, ovenfor
 
10-250 Skifte 23/6 1758 Anne Christophersdatter, x år i Sværdborg, 194
1. mand
1 Marie, 12
2. enkemand hmd Hans Mortensen
2 Christopher Hansen, 6
 
10-251 Skifte 23/6 1758 Peder Jensen, x år gmd i Sværdborg, 195
enke Maren Andersdatter, børn
1 Maren Pedersdatter, 17
2 Lisbeth Pedersdatter, 9
 
10-252 Skifte 23/6 1758 Anders Pedersen, gmd i Kostræde, Køng, 197
enke Karen Madsdatter, børn
1 Jens Andersen, 10
2 Kirsten Andersdatter, 15
3 Anne Andersdatter, 3
 
10-253 Skifte 23/6 1758 Birthe Hansdatter i Køng, 199
enkemand gmd Lars Hemmingsen, børn
1 Hemming Larsen, 16
2 Lucie Larsdatter, 18
 
10-254 Skifte 3/7 1758 Bodil Jensdatter, x år i Fæby, Ørslev, 200
gmd Ole Pedersen, forældre: Peder Andersen og Kirsten Olsdatter, 5-182, 6-61
børn
1 Peder Olsen, 9
2 Jens Olsen, 5
3 Maren Olsdatter, 15
4 Kirsten Olsdatter, 10
5 Eile Olsdatter, 6
6 Karen Olsdatter, 3
 
10-255 Skifte 3/7 1758 Peder Rasmussen, x år post hmd i Tappernøje Vildthavehus, Snesere, 203
enke Inger Andersdatter
bror
Jens Kiær, død
a Anders Kiær, 40, tømmermandssvend på Kronborg
b Rasmus Kiær, urmager i Præstø
 
10-256 Skifte 10/7 1758 Sidse Madsdatter, x år i Balle, Kalvehave, 205
enkemand hmd Willum Rasmussen Stær, børn
1 Kirsten Willumsdatter = Søren Christiansen, hmd i Balle
 
10-257 Skifte 10/7 1758 Christen Truelsen, x år hmd i Viemose, Kalvehave, 206
enke Sidsel Svendsdatter
arvinger: et søskendebarn Niels på Drejø, han skal have nogle arvinger
 
10-258 Skifte 10/7 1758 Ole Jensen, x år hmd i Viemose, Kalvehave, 206
enke Maren Andersdatter, barn
1 Sophie Olsdatter, 16
 
10-259 Skifte 10/7 1758 Peder Olsen, x år inds i Viemose, Kalvehave, 207
enke Maren Olsdatter, børn
1 Anne Pedersdatter, 8
2 Lucie Pedersdatter, 5
 
10-260 Skifte 10/7 1758 Ole Pedersen, x år halv gmd i Viemose, Kalvehave, 207
enke Karen Pedersdatter, børn
1 Rasmus Olsen, 3/4
2 Inger Olsdatter, 20
3 Kirsten Olsdatter, 15
4 Marie Olsdatter, 11
5 Lucia Olsdatter, 9
6 Maren Olsdatter, 5
7 Lisbeth Olsdatter, 4
 
10-261 Skifte 10/7 1758 Lars Eskildsen, inds i Viemose, Kalvehave, 208
[far Eskild Eriksen væver, død 1713]
enke Bodil Hansdatter, børn
1 Hans Larsen, hmd i Viemose
2 Eskild Larsen, 26
3 Mette Larsdatter
 
10-262 Skifte 10/7 1758 Mette Nielsdatter, inds i Viemose, Kalvehave, 208
[mand Niels Gregoriusen], børn
1 Gregers Nielsen, gmd i Kalvehave
2 Sidsel Nielsdatter = Søren Rasmussen
3 Maren Nielsdatter = Niels Jensen Staal i Viemose, hans 1. kone Malene Hendrichsdatter, 8-137
4 Karen Nielsdatter, død
a Peder Olsen, 12
 
10-263 Skifte 10/7 1758 Kirsten Hansdatter, x år i Kalvehave, 208
familie: 10-98
enkemand gmd Jacob Povelsen, børn
1 Povel Jacobsen, 19
2 Anders Jacobsen, 14
3 Hans Jacobsen, 12
4 Niels Jacobsen, 9
5 Maren Jacobsdatter = Niels Olsen i Kalvehave
6 ? Jacobsdatter, 21
7 Kirsten Jacobsdatter, 6
 
10-264 Skifte 10/7 1758 Anne Pedersdatter i Kalvehave, 209
far: 9-200
enkemand hmd Johannes Rasmussen, 1. kone Sidsel Knudsdatter, 9-235
børn
1 Bodil Johannesdatter, 5
2 Karen Johannesdatter, 1½
 
10-265 Skifte 10/7 1758 Hans Jensen, inds i Kalvehave, 210
1. kone Karen Pedersdatter, 9-193
2. enke Maren Frandsdatter, 4 drengebørn, det mindste 2 år, hendes familie: 9-38
 
10-266 Skifte 15/9 1758 Hans Giertsen, x år gmd i Stensby, Kalvehave, 210
enke Sidsel Jensdatter, børn
1 Giert Hansen, 24
2 Jens Hansen, 15
3 Anne Hansdatter, 22
4 Maren Hansdatter, 18
5 Kirsten Hansdatter, 13
6 Marie Hansdatter, 11
 
10-267 Skifte 15/9 1758 Hemming Nielsen, x år hmd i Stensby, Kalvehave, 212
enke Sidsel Hemmingsdatter, børn
1 Svend Hemmingsen, 8
2 Niels Hemmingsen, 6
3 Hemming Hemmingsen, 3/4
 
10-268 Skifte 15/9 1758 Hemming Nielsen, x år hmd i Stensby, Kalvehave, 212
enke Kirsten Pedersdatter, børn
datter, død, barn Niels Olsen, 13
 
10-269 Skifte 13/9 1758 Hans Jensen Brems, x år hmd i Stensby, Kalvehave, 212
enke Kirsten Nielsdatter, underskrevet Kirsten Jensdatter, børn
1 Hans Hansen, 26
2 Ib Hansen, 16
3 Hans Hansen, 10
4 Ole Hansen, 7
5 Margrethe Hansdatter, 3
 
10-270 Skifte 28/8 1758 Jørgen Kirchmann, x år møller i Stensby Vandmølle, Kalvehave, 213
enke madame Margrethe Hansdatter Kirchmann, børn
1 Hans Jørgensen Kirchmann, 15
2 Ingeborg Margrethe Jørgensdatter Kirchmann, 2
værge S. Christian Hjort i Faksinge =den salige mands søster
nede i teksten: et stykke ? dateret 29/10 1732, min kære svoger Jørgen Kirchmand igen har fornøjet med med d?? i Grumløse Mølle og til.. ? Kirsten Margrethe Hansdatter Krog
enke er datter af Hans Hansen Krog, 8-214
 
10-271 Skifte 24/10 1758 Niels Olsen, hmd i Bøgesø, Everdrup, 218
enke Karen Nielsdatter, børn
1 Anders Nielsen, 2
2 Bodil Nielsdatter, 13
 
10-272 Skifte 14/10 1758 Kirsten Pedersdatter i Sted mangler!, 219
enkemand hmd Jens Pedersen, barn
1 Anne Jensdatter, 2
 
10-273 Skifte 24/10 1758 Ole Laursen Bødker, gmd i Bakkebølle, Vordingborg Land, 219
enke Anne Hansdatter, børn
1 Lars Olsen, 27
2 Jens Olsen, 13
3 Johanne Olsdatter, 26
4 Karen Olsdatter = Niels Mønboe i Nyråd
5 Marie Olsdatter, 19
6 Margrethe Olsdatter, 11
 
10-274 Skifte 24/10 1758 Anders Andersen, hmd i Bakkebølle, Vordingborg Land, 220
enke Marie Pedersdatter, børn
1 Jens Andersen, 5
2 Hans Andersen, 4
 
10-275 Skifte 24/10 1758 Birte Nielsdatter i Vintersbølle, Vordingborg Land, 221
enkemand inds Morten Sørensen Bruus, 9-389
børn
1 Niels Mortensen, 5
2 Søren Mortensen, ½
 
10-276 Skifte 30/10 1758 Rasmus Sørensen, hmd i Over Vindinge, Sværdborg, 221
enke Lucia Jacobsdatter, børn
1 Bodil Rasmusdatter, 10
2 Anne Rasmusdatter, 4
3 Sidsel Rasmusdatter, 12 uger
 
10-277 Skifte 30/10 1758 Hans Olsen, [Hans væver i Vindinge] hmd i Neder Vindinge, Kastrup, 222
enke Bodil Nielsdatter, 11-235
børn
1 Ole Hansen, 17
2 Anne Olsdatter, 11
 
10-278 Skifte 31/10 1758 Anne Larsdatter i Sallerup, Køng, 222
enkemand hmd Hans Nielsen, børn
1 Lars Hansen, 9
2 Jørgen Hansen, 5
3 Karen Hansdatter, 14
4 Mette Hansdatter, 10
 
10-279 Skifte 31/10 1758 Maren Hansdatter og trolovede Peder Jensen i Sallerup, Køng, 223
1. mand Diderik Nielsen, 8-348
1 Niels Dideriksen, hmd i Ammendrup
2. mand Lars Hansen
3. trolovede Peder Jensen
en bror Hans Jensen, inds i Kostræde og en søster Mette Jensdatter = Niels Hansen, hmd i Køng
 
10-280 Skifte 7/11 1758 Bodil Rasmusdatter, inds i Bårse, 224
barn
1 Rasmus Olsen, 14
 
10-281 Skifte 15/11 1758 gmd Peder Larsen, 50 år og hustru Maren Andersdatter, x år i Stenstrup, Jungshoved, 224
ingen børn
A: manden, far Lars Pedersen, 9-281
moder Bodil Larsdatter i Stavreby
søskende
1 Niels Larsen, bonde i Stavreby, død
a Anders Nielsen, 17
b Anne Nielsdatter, 23
c Bodil Nielsdatter, 19
2 Birthe Larsdatter = Povel Nicolaisen, smed i Stenstrup
3 Maren Larsdatter, 10-347 = Knud Knudsen i Stavreby
4 Dorthe Larsdatter, død = Jens Michelsen i Stenstrup, børn
a Bodil Jensdatter, 6, tvilling
b Mette Jensdatter, 6, tvilling
c Birthe Jensdatter, 3
5 Karen Larsdatter = Niels Kuld i Endegårde
B: konen
hendes mor Anne Hansdatter, hos svigersønnen Ole Hemmingsen i Skovhuse
søskende
1 Peder Andersen, død, børn
a Anders Pedersen, 17
b Jørgen Pedersen, 16
c Sophie Pedersdatter, 22
d Ellen Pedersdatter, 10
 
10-282 Skifte 15/11 1758 Dorthe Larsdatter, 36 år i Stenstrup, Jungshoved, 228
se ovenfor og 8-328
enkemand gmd Jens Michelsen
børn
1 Bodil Jensdatter, tvilling
2 Mette Jensdatter, tvilling
3 Birthe Jensdatter, 3
 
10-283 Skifte 15/11 1758 Kirsten Pedersdatter, 34 år i Stenstrup, Jungshoved, 229
enkemand gmd Jens Nielsen skovrider, børn
1 Niels Jensen, 20
2 Maren Jensdatter, 14
3 Margrethe Jensdatter, 12
 
10-284 Skifte 15/11 1758 Rasmus Nielsen, [Rasmus Gundersen, 51 år] gmd i Stenstrup, Jungshoved, 230
enke Kirsten Jensdatter, kendt, annepedersdatter, 16
børn
1 Niels Rasmussen, 23
2 Peder Rasmussen, 21
3 Hemming Rasmussen, 14
4 Ellen Rasmusdatter, 17
 
10-285 Skifte 17/11 1758 Sidsel Andersdatter i Øster Egesborg, 231
enkemand gmd Ole Andersen Krog, 11-14
børn
1 Maren Olsdatter, 8
2 Anne Olsdatter, 3
 
10-286 Skifte 17/11 1758 Jens Jensen, gmd i Sandvig, Mern, 233, opslag 228
enke Maren Madsdatter, børn
1 Jens Nielsen, som får fæste på gården
2 Mette Nielsdatter, 27
bemærk underskift: enke Maren Madsdatter med søn Jens Nielsen
 
10-287 Skifte 17/11 1758 Anne Rasmusdatter i Nørre Mern, Mern, 234
enkemand gmd Jacob Olsen, børn
1 Sidsel Jacobsdatter, 14
2 Maren Jacobsdatter, 12
3 Ellen Jacobsdatter, 8
 
10-288 Skifte 17/11 1758 Søren Rasmussen, gmd i Sønder Mern, Mern, 234
1. kone Kirsten Hansdatter, 9-92
1 Morten Sørensen,13
2. enke Maren Nielsdatter
2 Rasmus Sørensen, 6
3 Niels Sørensen, 5
 
10-289 Skifte 22/11 1758 Ellen Gregersdatter i Bakkebølle, Vordingborg Land, 236
enkemand gmd Jørgen Rasmussen Stage, børn
1 Hans Jørgensen, 18
2 Anne Jørgensdatter, 15
 
10-290 Skifte 22/11 1758 Peder Pedersen Muche, x år i Ellebrudgård, Kalvehave, 238, kendt?
1. kone Karen Christophersdatter, 9-77
1 Rasmus Pedersen, 22
2 Lars Pedersen, 1, det står der
2. enke Anne Michelsdatter [datter af Michel Giertsen Trave]
3 Giert Pedersen, 4
4 Hans Pedersen, 2
5 Maren Pedersdatter, 8
6 Marie Pedersdatter, 6
 
10-291 Skifte 24/11 1758 Jens Jensen, 77 år gmd i Nebølle, Sværdborg, 241
enke Kirsten Torkildsdatter, søn
1 Jens Jensen, i Sværdborg
 
10-292 Skifte 24/11 1758 Zara Hansdatter i Lundby, 241
enkemand hmd Jens Bentsen, børn
1 Bent Jensen, 6
2 Hans Jensen, 3
 
10-293 Skifte 24/11 1758 Niels Jeppesen, x år hmd i Lundby, 242
enke Giertrud Torkildsdatter, børn
1 Hans Nielsen, 15
2 Jeppe Nielsen, 11
3 Anne Nielsdatter, 13
 
10-294 Skifte 13/12 1758 Maren Nielsdatter, x år i Smidstrup, Skibinge, 242
enkemand gmd Rasmus Nielsen Haugaard, børn
1 Rasmus Rasmussen, 7
2 Bodil Rasmusdatter, 5
3 Karen Rasmusdatter, 3
 
10-295 Skifte 13/12 1758 Kirsten Pedersdatter, 28 år i Smidstrup, Jungshoved, 243
enkemand gmd Hans Nielsen [Gruns], børn
1 Peder Hansen, 8
2 Anne Hansdatter, 9
 
10-296 Skifte 13/12 1758 Ole Laursen, x år hmd i Endegårde, Skibinge, 243
enke Anne Olsdatter, barn
1 Margrethe Olsdatter, 1
 
10-297 Skifte 13/12 1758 Anne Jensdatter, x år i Skibinge, 244
enkemand gmd Anders Pedersen
moder Anne, Søren Olsens i Skibinge
søskende, 8-265
1 Ole Jensen i Mern
2 Jep Jensen i Allerslev
3 Kirsten Jensdatter = Mads Hansen i Skibinge
4 Bodil Jensdatter = Jens Madsen
 
10-298 Skifte 20/12 1758 Peder Hansen, 25 år ugift, gmd i Gederød, Allerslev, 245
søskende, 10-236
1 Lars Hansen, 8
2 Hans Hansen, 4
3 Lucia Hansdatter, 1
underskrift: enke Anne Hansdatter, værge Hans Jacob Larsen
 
10-299 Skifte 20/12 1758 Karen Rasmusdatter i Neblegårde, Allerslev, 246
enkemand gmd Rasmus Mortensen, hans 2. kone: 10-341
børn
1 Morten Rasmussen, 7
2 Anne Rasmusdatter, 5
3 Karen Rasmusdatter, 2
 
10-300 Skifte 20/12 1758 Kirsten Rasmusdatter, 57 år i Allerslev, 246
enkemand gmd Michel Jensen Piil, børn
1 Jens Michelsen i Endegårde
2 Rasmus Michelsen på stedt
3 Bodil Michelsdatter = Peder Nielsen, inds i Allerslev
4 Maren Michelsdatter, 22
 
10-301 Skifte 22/12 1758 Niels Pedersen, gmd i Køng, 247
enke Helvig Povelsdatter, børn
1 Dorthe Nielsdatter, 4½
2 Lisbeth Nielsdatter, 3
3 Karen Nielsdatter, 2
 
10-302 Skifte 27/12 1758 halv gmd Peder Nielsen i Køng, 248
enke Anne Larsdatter, børn
1 Jens Pedersen, 22
2 Karen Pedersdatter, 17
 
10-303 Skifte 15/1 1759 lieutnant Blanch i Bakkebølle, Vordingborg Land, 249
enke Sophie Maria Meierholtz
 
10-304 Skifte 17/1 1759 Bodil Mogensdatter, inds ugift i Oreby, Kastrup, 249
halvbror Jens Christensen i Langebæk
halvsøster Mette Christensdatter i Bårse
søster Karen Christensdatter
 
10-305 Skifte 17/1 1759 Kirsten Nielsdatter i Oreby, Kastrup, 250
enkemand Ole Nielsen Høy, 11-66
far Niels Rasmussen i Knudsby
 
10-306 Skifte 17/1 1759 Ole Andersen, x år hmd i Næs, Kastrup, 251
enke Kirsten Pedersdatter
arvinger: brødre, ingen navne
 
10-307 Skifte 18/1 1759 Rasmus Aagesen, x år hmd i Teglstrup, Udby, 251
enke Sidsel Andersdatter
halvbror Niels Didriksen i Ammendrup
 
10-308 Skifte 18/1 1759 Niels Andersen, x år ungkarl i Skallerup, Udby, 252
arvinger, sammenhæng?
1 Hans Iversen i Skallerup, død, 9-366
a Hans Hansen, 7
b Lisbeth Hansdatter, 15
stedfar Lars Rasmussen i Skallerup, 10-366
 
10-309 Skifte 1/2 1759 Niels Bertelsen, x år hmd i Ugledige, Allerslev, 252
enke Sidsel Sørensdatter, børn
1 Søren Nielsen, 20
2 Birthe Nielsdatter, 16
 
10-310 Skifte 1/2 1759 Karen Nielsdatter i sted mangler, 253
enkemand inds Hendrich Michelsen, underskrevet Hendrich Larsen
søster Bodil Børgesen i Skovhuse
3 broderbørn
a Rasmus Nielsen i Skovhuse
b Jørgen Nielsen, hmd i Smidstrup
c Maren Nielsdatter, tjenende i Stavreby
 
10-311 Skifte 12/3 1759 Peder Johansen, x år skovfoged i Oreby, Kastrup, 253
enke Margrethe Ottesdatter, familie: 10-202
børn
1 Sivert Pedersen, 16
2 Jacob Pedersen, 15
3 Ulrik Pedersen, 12
4 Frederik Pedersen, 9
5 Conrad Pedersen, 8
 
10-312 Skifte 23/3 1759 Anders Pedersen, 63 år gmd i Risby, Bårse, 254
1. kone Karen Pedersdatter, 8-368
1 Peder Andersen, rytter i hans majestæts tjeneste i Holsten
2. enke Giertrud Frandsdatter
2 Frands Andersen, 10
3 Niels Andersen, 6
4 Jens Andersen, 2
 
10-313 Skifte 23/3 1759 Anders Hansen, x år i Hammer Torup Vildthavehus, Hammer, 255
[gift 1756 i Hammer: ungkarl Anders Hansen og enke Maren Torkelsdatter]
enke Maren Torkelsdatter
søskende
1 Niels Hansen i Lundby
2 Jens Hansen i Snertinge
3 Knuds Hansen, ungkarl
halvsøster
4 Mette Jensdatter, tjenende i Lundby
 
10-314 Skifte 23/3 1759 Ellen Jensdatter, x år i Fårup, Hammer, 256
enkemand hmd Jens Jespersen
halvbror Jens Jyde, tjenende i Fårup
 
10-315 Skifte 6/4 1759 Anne Lisbeth Schierfing, begr. 24/12 1758, x år, enke i Vestenbæk, Kalvehave, 256
afgået mand Willum Giertsen i Stensby Mølle, 6-182
børn
1 Giert Willumsen
2 Hermand Willumsen
3 Ingeborg Cathrine Willumsdatter = Niels Rasmussen i Vordingborg
 
10-316 Skifte 1/5 1759 Margrethe Jensdatter, 61 år i Skovhuse, Skibinge, 257
enkemand gmd Peder Nielsen, børn
1 Rasmus Pedersen, 29
2 Mette Pedersdatter, 24 = Peder Olsen i Roneklint
3 Karen Pedersdatter, 16
4 Sidsel Pedersdatter, 14
 
10-317 Skifte 1/5 1759 Hans Rasmussen, matros i Ambæk, Jungshoved, 259
barn
1 Ingvor Hansen, 16
værge farbror Niels Rasmussen i Ambæk
 
10-318 Skifte 1/5 1759 Peder Hansen, 29 år gmd i Smidstrup, Jungshoved, 258
enke Sophie Christophersdatter, ingen børn
 
10-319 Skifte 1/5 1759 Mette Mogensdatter i Stavreby Jungshoved, 258
enkemand hmd Rasmus Larsen, tidligere koner, 8-337, 10-193, 4. kone Bodil Nielsdatter, 10-399
 
10-320 Skifte 1/5 1759 Karen Pedersdatter, x år i Ammendrup, Allerslev, 259
enkemand gmd Peder Hansen, børn
1 Peder Pedersen, 20
2 Ole Pedersen, 16
3 Hans Pedersen, 7
4 Niels Pedersen, 6
5 Maren Pedersdatter, 3½
 
10-321 Skifte 1/5 1759 Lisbeth Bendtsdatter, x år Ammendrup, Allerslev, 259
enkemand Jørgen Knudsen, tidligere koner: 8-332, 9-56
barn
1 Marie Jørgensdatter, 3
 
10-322 Skifte 8/6 1759 Maren Hansdatter, x år i Kastrup, 260
1. mand Niels
1 Bodil Nielsdatter, 27
2. enkemand hmd Rasmus Pedersen
2 Niels Rasmussen, 17
 
10-323 Skifte 8/6 1759 Hans Jensen, x år i Stuby, Kastrup, 260
enke Else Pedersdatter, børn
1 Jens Hansen, 22
2 Lisbeth Hansdatter, 20
 
10-324 Skifte 8/6 1759 Anne Hansdatter, x år i Kastrup, 261
enkemand hmd Lars Hansen, 11-24
børn
1 Rasmus Larsen, 14
2 Maren Larsdatter, 22
 
10-325 Skifte 8/6 1759 Peder Michelsen, x år hmd i Stensbjerg, Kastrup, 261
enke Kirsten Christensdatter, barn
1 Hans Pedersen, 18
 
10-326 Skifte 8/6 1759 Mette Olsdatter, x år i Neder Vindinge, Kastrup, 262
enkemand hmd Anders Jensen, børn
1 Ole Andersen, fæster ½ af huset
2 Peder Andersen, 14
3 Maren Andersdatter = Peder Gregersen i Neder Vindinge, 1. kone Mette Olsdatter, 9-259
4 Anne Andersdatter, 24
5 Else Andersdatter, 15
 
10-327 Skifte 15/6 1759 Christen Olsen, gmd i Sallerup, Køng, 262
enke Karen Hansdatter, barn
1 Ellen Christensdatter, 1/4
 
10-328 Skifte 14/6 1759 Peder Jensen, gmd i Kostræde, Køng, 263
1. kone Anne Olsdatter, 8-303
1 Hans Pedersen, 28
2 Ellen Pedersdatter = Søren Pedersen, hmd i Kostræde
3 Johanne Pedersdatter, 23
4 Inger Pedersdatter, 16
2. enke Ludsia Hemmingsdatter, familie: 8-366
5 Jens Pedersen, 10
6 Hemming Pedersen, 3
7 Anne Pedersdatter, 13
8 Sidse Pedersdatter, 6
 
10-329 Skifte 15/6 1759 Maren Rasmusdatter i Køng, 264
enkemand tredingsfoged Anders Jensen, 11-129
børn
1 Jens Andersen i Køng Gårde
2 Rasmus Andersen, 21
3 Karen Andersdatter, 20 = Niels Bjørn i Køng
4 Johanne Andersdatter, 18
5 Anne Andersdatter, 14
6 Giertrud Andersdatter, 9
 
10-330 Skifte 15/6 1759 Peder Hansen Møn, gmd i Køng, 267, opslag 262
enke Maren Andersdatter, barn
1 Anders Pedersen, 17
 
10-331 Skifte 15/6 1759 Rasmus Hansen, gmd i Køng, 268
1. kone Anne Hansdatter, 8-117
1 Bodil Rasmusdatter = i København
2 Sidse Rasmusdatter, 24
2. enke Karen Rasmusdatter, familie: 9-97
3 Anne Margrethe Rasmusdatter, 21
4 Bodil Rasmusdatter, 19
5 Ellen Rasmusdatter, 14
 
10-332 Skifte 22/6 1759 Helle Hansdatter, x år i St. Røttinge, Snesere, 269
1. mand Lorents Jacobsen, 10-150
1 Jens Lorentsen, 17
2 Hans Lorentsen, 12
3 Kirsten Lorentsdatter = Niels Christophersen, gmd i Snesere
4 Marie Lorentsdatter, 20
2. enkemand gmd Anders Jensen
 
10-333 Skifte 22/6 1759 Peder Pedersen, x år tredingsfoged i St. Røttinge, Snesere, 270
enke Sidsel Hemmingsdatter, børn
1 Hans Pedersen, 30
2 Peder Pedersen, 25
3 Margrethe Pedersdatter
4 Maren Pedersdatter = Hans Ibsen i Snesere, 1. kone Maren Mortensdatter: 9-404
5 Karen Pedersdatter, 22
6 Johanne Pedersdatter, 19
 
10-334 Skifte 22/6 1759 Jens Jensen, x år hmd i Bårse, 171
enke Karen Jensdatter, barn
1 Jens Jensen, 1½
 
10-335 Skifte 24/11 1758 Peder Andersen, gmd og smed i Skaverup, Sværdborg, 272
trolovede Kirsten Jensdatter, underskrevet: enke Kirsten Jensdatter
datter Johanne Pedersdatter, ½
søskende og børn
1 Lars Mortensen i Lov, Hammer, død, børn
1 Lars Mortensen er søn af Peder Andersens moder, som for
a Hendric Larsen i Lov
b Anders Laursen i Lov
c Peder Laursen, ibid
d Hans Laursen, ibid
e Mads Laursen ibid
f Morten Laursen i Blangslev
g Maren Laursdatter = Hans Christensen i Næstelsø
2 Christen Mortensen på Svinø, død
a Hans Christensen på Svinø
b Rasmus Christensen på Gavnø
c Sidsel Christensdatter = Hans Laursen i Blangslev
d Kirsten Christensdatter = Hans Michelsen i Stensbjerg
e Margrethe Christensdatter = Hans Jensen? i Stensbjerg
f afdød datter, børn
1 Mads Jensen, 16
2 Svend Jensen, 14
3 Christen Jensen,18
4 Hemming Jensen, 11
5 Hans Jensen, 13
6 Anne Jensdatter, 24
3 Anders Mortensen på Svinø, død
a Espen Andersen i Lov
b Mads Andersen, i Lov
c Jens Andersen på Svinø, død, 2 børn
1 Hans Jensen, 10
2 Anders Jensen, 2
3 Kirsten Jensdatter, 20
d Peder Andersen på Svinø, død, 3 børn
1 Rasmus Pedersen, 16
2 Kirsten Pedersdatter, 20
3 Maren Pedersdatter, 15
e Maren Andersdatter = Jens Nielsen på Svinø
f Karen Andersdatter = Jørgen Nielsen på Svinø
4 Mads Mortensen på Svinø, død
a Karen Madsdatter = Hans Jensen i Lov
b Sidsel Madsdatter = Niels Hansen i Lov
5 Bodil Mortensdatter i Ring, død, børn
a Margrethe Hansdatter = hmd i Snesere
b Maren Hansdatter, 30
6 Karen Mortensdatter i Snesere, død, børnebørn
a Jens Larsen i Næstelsø
b Lars Larsen, 20
c datter, død, børn
1 Lars Ibsen i Fæby
2 Niels Ibsen i Fæby
 
10-336 Skifte 24/8 1759 Karen Jensdatter, ugift i Brønd, Bårse, 274
moder Anne Pedersdatter i Sallerup
søskende
1 Sidsel Jensdatter, tjenende i Kastelev
2 Kirsten Jensdatter = Niels Hemmingsen i Sallerup
3 Maren Jensdatter
 
10-337 Skifte 8/9 1759 Sidsel Larsdatter i Nørre Mern, Mern, 274
enkemand hmd Jens Pedersen
arvinger moder Bodil vævers i Nørre Mern
søskende
1 Karen Larsdatter = Peder Hemmingsen i Lekkende
2 Maren Larsdatter, tjenende i Maren
 
10-338 Skifte 8/9 1759 Knud Jørgensen Hoy, 64 år, hmd i Stårby, Øster Egesborg, 275
enke Giertrud Knudsdatter, familie: 8-84
børn
1 Lisbeth Knudsdatter = Christen Hansen i Skovhuse
2 Maren Knudsdatter = Lars Hansen i Stuby, 11-24
3 Dorthe Knudsdatter, 26
 
10-339 Skifte 8/9 1759 Maren Andersdatter, x år i Viemose, Kalvehave, 275
enkemand hmd Erland Rasmussen, familie: 10-385
børn
1 Anders Erlandsen, 17
2 Rasmus Erlandsen, 11
3 Maren Erlandsdatter = Hans Jensen i Kalvehave
4 Karen Erlandsdatter, 21
5 Bodil Erlandsdatter, 14
6 Maren Erlandsdatter, 9
 
10-340 Skifte 8/9 1759 Sidsel Jensdatter i Viemose, Kalvehave, 276
enkemand inds Søren Jensen, børn
1 Jens Sørensen, 12
2 Maren Sørensdatter, 21
3 Anne Sørensdatter, 14
 
10-341 Skifte 14/9 1759 Kirsten Madsdatter, x år i Gederød, Allerslev, 277
1. mand Søren Laursen, 8-103
1 Hans Sørensen, 30
2 Mads Sørensen, 24
3 Birthe Sørensdatter = Rasmus Gielt i Præstø
4 Bodil Sørensdatter = Rasmus Mortensen i Neble, hans 1. kone Karen Rasmusdatter: 10-299
2. mand Niels Willumsen, 8-344
3. enkemand gmd Mads Mortensen
 
10-342 Skifte 14/9 1759 Margrethe Nielsdatter, x år i Ugledige, Allerslev, 278
familie: 10-373
enkemand hmd Christen Sørensen, børn
1 Søren Christensen, 14 uger
 
10-343 Skifte 14/9 1759 Kirsten Hansdatter, x år i Bønsvig, Jungshoved, 278
enkemand bonde Rasmus Jensen, 1. kone Anne Pedersdatter, 8-165
børn
1 Ole Rasmussen, 17
2 Anne Rasmusdatter, 9
3 Karen Rasmusdatter, 5
 
10-344 Skifte 14/9 1759 Maren Pedersdatter, 30 år i Bønsvig, Jungshoved, 279
enkemand Niels Jensen, børn
1 Jens Nielsen, 1/4
2 Anne Nielsdatter, 4
 
10-345 Skifte 14/9 1759 Peder Andersen, x år skovfoged i Bønsvig, Jungshoved, 280
enke Kirsten Jensdatter, børn
2 Anders Pedersen, 12
2 Jens Pedersen, 10
3 Maren Kirstine Pedersdatter, 8
 
10-346 Skifte 14/9 1759 Johan Hansen, inds i Stavreby, Jungshoved, 280
enke Kirsten Hansdatter, børn, alle myndige
1 Hans Johansen
2 Peder Johansen
3 Rasmus Johansen
4 Jørgen Johansen
5 Jens Johansen, underskrift
6 Hemming Johansen, underskrift
 
10-347 Skifte 14/9 1759 Maren Larsdatter, 49 år i Stavreby, Jungshoved, 281
enkemand inds Knud Knudsen
moder Bodil Larsdatter, 9-281
søskende
2 Birthe Larsdatter = Povel Nicolaisen, smed i Stavreby
3 Karen Larsdatter = Niels Kuld i Endegårde
4 Dorthe Larsdatter, død = Jens Michelsen i Stenstrup
a Bodil Jensdatter, 8
b Mette Jensdatter, 8
c Birthe Jensdatter, 7
5 Niels Larsen i Stavreby, død
a Anders Nielsen, 18
b Anne Nielsdatter, 23
c Bodil Nielsdatter, 21, 10-399 = Rasmus Larsen, hmd i Stavreby
 
10-348 Skifte 14/9 1759 Hans Olsen Kiøge, 60 år hmd i Smidstrup, Skibinge, 282
enke Karen Hansdatter, børn
1 Hans Hansen, 6
2 Ellen Hansdatter, 5
3 Else Hansdatter, 3
 
10-349 Skifte 10/11 1759 Jens Larsen, x år gmd i Ring, Hammer, 282
1. kone Anne Larsdatter, 10-174
1 Lars Jensen, 9
2 Jens Jensen, 6
3 Christen Jensen, 3
2. enke Kirsten Ibsdatter
halvsøster
1 Maren Jensdatter = Jørgen Larsen i Ring
værger Hemming Pedersen i Ornebjerg, Jørgen Larsen i Ring og Peder Larsen i Neder Vindinge
 
10-350 Skifte 10/11 1759 Peder Jensen, x år gmd i Fårup, Hammer, 287
enke Ellen Pedersdatter
søskende, ingen nævnt
 
10-351 Skifte 10/11 1759 Peder Ibsen, x år inds i Hunstrup, Hammer, 288
1. kone Johanne Larsdatter, 8-3
1 Dorthe Pedersdatter, 25
2. enke Else Christensdatter, børn
2 Jep Pedersen, 12
3 Johanne Pedersdatter, 19
4 Maren Pedersdatter, 18
5 Ellen Pedersdatter, 8
 
10-352 Skifte 8/12 1759 Maren Pedersdatter, x år i Bårse, 289
enkemand gmd gl. Jeppe Larsen, ingen børn
søskende
1 Ole Pedersen, død i Bårse
a Inger Olsdatter = Rasmus Jørgensen, hmd i Faksinge
b Maren Olsdatter, 24
2 Mette Pedersdatter = Niels Jørgensen
 
10-353 Skifte 15/12 1759 Christen Hansen Jyde, hmd i Stensby, Kalvehave, 290
enke Anne Rasmusdatter, børn
1 Hans Christensen, 13
2 Lars Christensen, 5
3 Maren Christensdatter, 18
4 Marie Christensdatter, 15
5 Kirsten Christensdatter, 3
værge farbror Rasmus Laursen, hmd i Stensby
 
10-354 Skifte 15/12 1759 Niels Pedersen, gmd i Kalvehave, 291
enke Maren Hansdatter, hendes 1. mand Niels Sørensen, 9-413
barn
1 Peder Nielsen, 4
 
10-355 Skifte 4/2 1760 Hans Jensen Piil, x år gmd i Vestenbæk, Kalvehave, 292
1. kone Anniche Christiansdatter, 8-135
2. kone Maren Rasmusdatter, 2. del, 215
1 Rasmus Hansen, 19
2. enke Maren Hansdatter
2 Maren Hansdatter, 16
3 Anne Hansdatter, 14
4 Anette Hansdatter, 8
5 Margrethe Hansdatter, 5
6 Mette Hansdatter, 1
værge morbror Mads Hansen i Ørslev
[Maren Hansdatter gift 1760 med ungkarl Torkild Jensen i Kastrup]
 
10-357 Skifte 23/1 1758 Oluf Modum Captain Lieutenant, Transportør ved Vordingborg Færgested og frue Hilleborg Sophie Pedersdatter Berth, 295
børn
1 Christian Modum
to døtre af hvem?:
1 Else Maria Hansdatter = Christian Modum
2 Anne Margrethe Hansdatter = Peder Belling, købmand ved det Vestindiske Handelskompagni i København
 
10-358 Skifte 31/5 1760 Kirsten Nielsdatter i Sallerup, 323
enkemand gmd Niels Boesen, familie: 10-171
børn
1 Niels Nielsen, ½
2 Anne Nielsdatter, 3½
 
10-359 Skifte 31/5 1760 Peder Jensen, hmd i Sallerup, Køng, 326
enke Maren Olsdatter, børn
1 Jens Pedersen, 2½
2 Birthe Pedersdatter, 7
 
10-360 Skifte 31/5 1760 Hans Jensen Tærsker, gmd i Køng, 327
enke Anne Madsdatter, børn
1 Mette Hansdatter = Jens Hansen i Bårse
2 Lisbeth Hansdatter, 24
3 Johanne Hansdatter, 22
 
10-361 Skifte 31/5 1760 Helvig Frederiksdatter, inds i Køng, 327
børn
1 Hemming Pedersen, 18
2 Maren Pedersdatter, 13
værge morbror Hans Bendtsen i Sallerup
 
10-362 Skifte 31/5 1760 Ole Nielsen Drokken, halv gmd i Køng, 328
enke Maren Rasmusdatter, børn
1 Hans Olsen, 25
2 Rasmus Olsen, 17
3 Anne Olsdatter, 14
værge farbror Christen Nielsen i Fårup
 
10-363 Skifte 6/6 1760 Niels Nielsen i Nyråd, Vordingborg Land, 329
enke Bodil Jensdatter, børn
1 Niels Nielsen, 30
2 Jens Nielsen, 23
3 Peder Nielsen, 10
4 Bendt Nielsen, 6
5 Anne Nielsdatter, 26
6 Kirsten Nielsdatter, 22
7 Karen Nielsdatter, 18
8 Johanne Nielsdatter, 15
8 Marie Nielsdatter, 13
9 Lucia Nielsdatter, 4
 
10-364 Skifte 6/6 1760 Marie Pedersdatter i Vinterbølle, Vordingborg, 330
enkemand halv gmd Jørgen Nielsen, børn
1 Peder Jørgensen, 16
2 Rasmus Jørgensen, 9
3 Maren Jørgensdatter, 15
4 Dorthe Jørgensdatter, 10
5 Anne Jørgensdatter, 7
 
10-365 Skifte 6/6 1760 Inger Nielsdatter i Bakkebølle, Vordingborg Land, 331
enkemand hmd Hans Pedersen, børn
1 Niels Hansen, 14
2 Rasmus Hansen, 9
 
10-366 Skifte 7/6 1760 Karen Jørgensdatter, x år i Skallerup, Udby, 331
1. mand Hans Iversen, 9-336
1 Lisbeth Hansdatter, 16
2. enkemand hmd, væver Lars Rasmussen, familie: 10-385
børn
2 Hans Larsen, 8
3 Niels Larsen, 2
 
10-367 Skifte 7/6 1760 Hans Ibsen, x år gmd i Skallerup, Udby, 332
1. kone Margrethe Madsdatter, 9-165
1 Anne Hansdatter = Johan Michelsen i Gederød
2 Sidsel Hansdatter = Hans Olsen, inds i Skallerup
2. enke Mette Andersdatter
 
10-368 Skifte 7/6 1760 Else Christophersdatter, x år i Faksinge, Beldringe, 333
1. mand Christen Sørensen, 10-197
1 Søren Christensen, 9
2 Anne Christensdatter, 5
2. enkemand hmd Christen Hansen [Kok]
 
10-369 Skifte 7/6 1760 Bertel Hansen, gmd i Dyrlev, Beldringe, 334
enke Maren Nielsdatter, familie: 9-103
børn
1 Hans Bertelsen, 13
2 Niels Bertelsen, 10
3 Kirsten Bertelsdatter, 8
4 Dorthe Nielsdatter, 1/4
værge farbror Claus Hansen i St. Røttinge
 
10-370 Skifte 7/6 1760 Sidsel Larsdatter, 38 år i Risby, Bårse, 336
enkemand hmd Ole Christensen, børn
1 Lars Olsen, 10
2 Jacob Olsen, 4
3 Kirsten Olsdatter, 13
 
10-371 Skifte 7/6 1760 Niels Pedersen, gmd i Risby, Bårse, 336
enke Kirsten Hansdatter, børn
1 Peder Nielsen, får fæste på gården
2 Mette Nielsdatter, 24
3 Ellen Nielsdatter, 15
 
10-372 Skifte 11/6 1760 Vincent Mortensen, 49 år gmd i Allerslev, 337
enke Karen Nielsdatter, familie: 9-378
børn
1 Maren Vincentsdatter, 15
2 Ellen Vincentsdatter, 9
 
10-373 Skifte 11/6 1760 Niels Nielsen, 35 år gmd i Ugledige, Allerslev, 339
familie: 8-93
enke Anne Pedersdatter
søskende
1 Karen Nielsdatter = Anders Pedersen i Ugledige
2 Mette Nielsdatter = Hans Larsen i Ugledige
3 Anne Nielsdatter, død = rytter Minke, 2 sønner
4 Ellen Nielsdatter, død, 8-93 = Anders Pedersen i Skibinge, 1 datter
5 Margrethe Nielsdatter, død, 10-342 = Christen Sørensen, hmd i Ugledige, søn Søren
 
10-374 Skifte 11/6 1760 Andreas Nielsen Holm, 73 år gmd i Ammendrup, Allerslev, 340
1. kone Karen Nielsdatter, 9-228
1 Rasmus Andreasen, 25
2 Birthe Marie Andreasdatter, 21
3 Sidsel Andreasdatter, 19
4 Anne Cathrine Andreasdatter, 14
2. enke Kirsten Jørgensdatter, familie: 8-232
5 Niels Andreasen, 7
 
10-375 Skifte 14/6 1760 Bodil Rasmusdatter i Sandvig, Mern, 341
1. mand Peder
1 Rasmus Pedersen i Tolstrup
2 Anne Pedersdatter = Hans Jensen i Stårby
3 Karen Pedersdatter, død = Peder Larsen, hmd i Langebæk
a Lars Pedersen, 9
2. enkemand gmd Rasmus Hemmingsen
4 Peder Rasmussen i Langebæk
5 Kirsten Rasmusdatter = Ingvor Thomasen i Røstofte
 
10-376 Skifte 14/6 1760 Lisbeth Jensdatter i Sandvig, Mern, 342
enkemand gmd Jacob Olsen, børn
1 Jens Jacobsen, 17
2 Hans Jacobsen, 9
3 Rasmus Jacobsen, 4
4 Anne Jacobsdatter, 14
5 Lisbeth Jacobsdatter, 12
6 ? Jacobsdatter, 2
 
10-377 Skifte 14/6 1760 Ole Nielsen, inds i Sageby, Mern, 343
1. kone
1 Rasmus Olsen i Sageby
2 Anders Olsen, 30
3 Anne Olsdatter, 20
4 Niels Olsen, 18
5 Peder Olsen, 14
6 Ole Olsen, 6
2. enke Karen Larsdatter
7 Hans Olsen, 3
 
10-378 Skifte 14/6 1760 Kirsten Rasmusdatter, x år i Viemose, Kalvehave, 344
1. mand Rasmus
1 Jens Rasmussen, hmd i Viemose
2 Niels Rasmussen, 19
3 Maren Rasmusdatter = Jacob Nielsen i Vindbyholt
4 Anne Rasmusdatter, 24
5 Marie Rasmusdatter, 22
6 Kirsten Rasmusdatter, 16
7 Lucia Rasmusdatter, 12
2. enkemand gmd Peder Gregoriusen
 
10-379 Skifte 14/6 1760 Karen Peitersdatter i Kalvehave, 345
familie: 7-168
enkemand hmd Jens Hemmingsen, børn
1 Lisbeth Jensdatter, 23
2 Maren Jensdatter, 18
3 Birthe Jensdatter, 10
 
10-380 Skifte 14/6 1760 Maren Pedersdatter i Viemose, Kalvehave, 346
familie: 10-168
enkemand hmd Anders Hendrichsen
søskende
1 Christopher Pedersen, 30, på Nyord
2 Dorthe Pedersdatter = Hans Hendrichsen i Ørslev
 
10-381 Skifte 14/6 1760 Anne Andersdatter, enke i Viemose, Kalvehave, 347
mand afdøde Niels Rasmussen, 2. del, 169
børn
1 Kirsten Marie Nielsdatter = Peder Jensen, inds i Viemose
2 Katrine Nielsdatter, død = Lars Jensen Sinder? i Sønder Mern, 10-57
a Rasmus Larsen, 18
b Jens Larsen, 6
c Kirsten Larsdatter, 17
d Maren Larsdatter, 12
e Anne Larsdatter, 10
værger Peder Jensen og Rasmus Knudsen i Viemose
 
10-382 Skifte 20/6 1760 Peder Aagesen, gmd i Sønder Mern, Mern, 348
[far Aage Pedersen]
1. kone Kirsten Bendtsdatter, 2. del, 237
1 Maren Pedersdatter, trolovet Hans Olsen Dyr i Sandvig
2 Sidsel Pedersdatter, 22, værge morbror Ole Bendtsen i Nørre Mern
2. enke Maren Hansdatter, 9-121
3 Mads Pedersen, 7½
4 Kirsten Pedersdatter, 15
5 Ellen Pedersdatter, 4
værger Boe Hansen i Skalsby og Rasmus Hansen i Allerslev
 
10-383 Skifte 20/6 1760 Hans Hemmingsen, gmd i Røstofte, Øster Egesborg, 350
enke Karen Andersdatter, 11-16
børn
1 Anders Hansen, 12
2 Hemming Hansen, 10½
3 Frands Hansen, 2½
4 Karen Hansdatter, 6
værge farbror Rasmus Hemmingsen i Sandvig
 
10-384 Skifte 20/6 1760 Kirsten Madsdatter i Røstofte, Øster Egesborg, 352
familie: 9-21
enkemand gmd Johannes Mortensen, barn
1 Maren Johannesdatter, 16
 
10-385 Skifte 20/6 1760 Rasmus Væver, inds i Røstofte, Øster Egesborg, 354
1. kone
1 Erland Rasmussen, hmd i Viemose, 10-339
2 Lars Rasmussen, hmd i Skallerup, 10-366
3 Rasmus Rasmussen, inds i Skovhuse
2. enke Anne Jacobsdatter
4 Kirsten Rasmusdatter, 1/4
 
10-386 Skifte 20/6 1760 Lars Jacobsen, inds i Røstofte, Øster Egesborg, 354
enke Martha Andersdatter
hans søster Maren Jacobsdatter
 
10-387 Skifte 21/6 1760 Ole Pedersen, x år gmd i Ring, Hammer, 355
enke Kirsten Torkilsdatter, barn
1 Birthe Olsdatter, ½
værge Peder Pedersen, gmd Dyrlev
 
10-388 Skifte 30/6 1760 Karen Hansdatter, x år i Lundby, 357
enkemand gmd Jens Nielsen, børn
1 Kirsten Jensdatter, 5
2 Lisbeth Jensdatter, 3
 
10-389 Skifte 1/7 1760 Niels Rasmussen Skaaning, x år gmd i Vestenbæk, Kalvehave, 359
1. kone [Maren Christiansdatter], 9-383
2. enke Marie Sørensdatter, barn
1 Anne Nielsdatter, 5
 
10-390 Skifte 24/9 1760 Niels Hansen Kimmer, x år hmd i Ørslev, 360
enke Sidsel Nielsdatter, børn
1 Hans Nielsen, 13
2 Else Nielsdatter, 19
3 Marie Nielsdatter, 9
4 Kirsten Nielsdatter, 1½
 
10-391 Skifte 24/9 1760 Jens Andersen Krog, x år gmd i Ornebjerg, Kastrup, 360
familie: 9-276
enke Anne Larsdatter, familie: 10-61
børn
1 Anders Jensen, 7
2 Niels Jensen, 5
 
10-392 Skifte 24/9 1760 Hans Holst, hmd i Sallerup, Køng, 362
enke Maren Hansdatter, børn
1 Niels Hansen, 18
2 Peder Hansen, 15
3 Karen Hansdatter, 13
 
10-393 Skifte 24/9 1760 Anne Marie Hendriksdatter, enke i Græsbjerg, 363
søster Anne Kirstine Henriksdatter
 
10-394 Skifte 31/10 1760 Hendrich Hansen, hmd i Dyrlev, Beldringe, 363
familie: 10-143
enke Anne Marie Jørgensdatter, børn
1 Jens Hendrichsen, 4
2 Jørgen Hendrichsen, 2
 
10-395 Skifte 31/10 1760 Hans Nielsen, gmd i Over Evne, Snesere, 364
enke Karen Pedersdatter, børn
1 Peder Hansen, 20
2 Giert Hansen, 9
3 Karen Hansdatter, 18
4 Mette Hansdatter, 14
5 Else Hansdatter, 12
6 Kirsten Hansdatter, 10
7 Birthe Hansdatter, 4
 
10-396 Skifte 31/10 1760 Birthe Hansdatter, x år i Snesere, 366
enkemand gmd Peder Christophersen, børn
1 Hans Pedersen, 3½
2 Birthe Pedersdatter, 6 uger
værge farbror Niels Christophersen i Snesere
 
10-397 Skifte 31/10 1760 Ole Pedersen Skov, x år gmd i St. Røttinge, Snesere, 369
enke Anne Jensdatter, børn
1 Peder Olsen, 18
2 Jens Olsen, 9
3 Hans Olsen, 4
4 Bodil Olsdatter, 12
værge gl. Peder Laursen, gmd i St. Røttinge
 
10-398 Skifte 7/11 1760 Sidsel Henrichsdatter, 39 år i Bønsvig, Jungshoved, 370
enkemand gmd Niels Nielsen, barn
1 Maren Nielsdatter, 10
 
10-399 Skifte 7/11 1760 Bodil Nielsdatter i Stavreby, Jungshoved, 371
enkemand hmd Rasmus Larsen, hans 1. kone Maren Larsdatter: 8-337, 2. kone Birthe Mortensdatter: 10-193, 3. kone Mette Mogensdatter, 10-319
søskende, 10-347
1 Anders Nielsen, ungkarl i Roneklint
2 Anne Nielsdatter = Rasmus Hemmingsen, gmd i Bønsvig
 
10-400 Skifte 7/11 1760 Anders Ebbesen, 65 år hmd i Endegårde, Skibinge, 371
enke Ingeborg Nielsdatter, børn
1 Anne Andersdatter = Rasmus Rasmussen i Stårby
2 Mette Andersdatter = Hans Pedersen i Lekkende, hans 1. kone 10-245
3 Maren Andersdatter, 17
 
10-401 Skifte 7/11 1760 Bertel Hansen, 30 år hmd i Rekkende, Allerslev, 372
enke Maren Jacobsdatter
arvinger søskende, ingen navne
 
10-402 Skifte 11/11 1760 Ellen Madsdatter i Stensby, Kalvehave, 372
enkemand halv gmd Giert Mortensen Jyde
arvinger
moder Birthe Jørgensdatter = Mads Bødker, død i Stensby
søstre
1 Maren Madsdatter, tjenende i Vordingborg
2 Marie Madsdatter, tjenende i Grumløse Mølle
 
10-403 Skifte 21/11 1760 Anne Pedersdatter, Langebæk, Kalvehave, 373
enkemand hmd Jens Rasmussen, børn
1 Rasmus Jensen, gmd i Langebæk
2 Peder Jensen, gmd i Stensby
3 Karen Jensdatter = Ole Jeppesen i Langebæk, 1. kone Kirsten Rasmusdatter, 9-199
4 Sidsel Jensdatter = Jens Hansen Huge i Langebæk
5 Maren Jensdatter, trolovet Hans Olsen, ungkarl i Sageby
[trolovet 10/12 1760 i Kalvehave: Hans Olsen og Maren Jensdatter i Langebæk, forlovere: Ole Jeppesen ibid og Oluf Olsen i Sageby]
 
10-404 Skifte 21/11 1760 Hans Andersen, gmd i Over Vindinge, Sværdborg, 374
enke Maren Povelsdatter, børn
1 Anders Hansen, 13
2 Karen Hansdatter, 20
3 Anne Hansdatter, 17

til toppen


Bog 11: 1766-1770, 1-226

11-1 Skifte 23/5 1766 Maren Christensdatter i Sønder Mern, Mern, 1
1. mand Jørgen Hansen, 2. del, 236
1 Christen Jørgensen, 23
2. mand Hans Larsen, 9-414
2 Ellen Hansdatter, forlovet med Hans Bendsen, ungkarl i Bakkebølle
3. enkemand gmd Povel Larsen Bruus, 11-17
 
11-2 Skifte 23/5 1766 gmd Hans Christensen og hustru Kirsten Madsdatter i Sønder Mern, Mern, 2
hendes familie: 9-293
hans barn med 1. kone Else Hansdatter, 2. del, 263
1 Karen Hansdatter, 24
deres barn
2 Anne Hansdatter, 10
værger morbrødre Hans Madsen i Kindvig og Anders Madsen i Mern
 
11-3 Skifte 23/5 1766 Jens Madsen, tredingsfoged i Sønder Mern, Mern, 3
1. kone
1 Kirsten Jensdatter = Boe Sørensen i Sageby
2. enke Karen Torkildsdatter
2 Anne Jensdatter, 5
3 Karen Jensdatter, 2½
 
11-4 Skifte 30/5 1766 Karen Pedersdatter i Kostræde, Køng, 4
enkemand Mads Hansen, børn
1 Anne? Madsdatter, 4
værge morbror Peder Pedersen i Bårse
 
11-5 Skifte 30/5 1766 Malene Jensdatter i Køng, 6
1. mand Niels Nielsen Dokken, 9-85
1 Ellen Nielsdatter, 22
2 Kirsten Nielsdatter, 17
2. enkemand Peder Nielsen
3 Niels Pedersen, 15
4 Jens Pedersen, 12
 
11-6 Skifte 30/5 1766 Rasmus Andersen i Sallerup, Køng, 7
1. kone
1 Anders Rasmussen, 8
2 Lisbeth Rasmusdatter = Anders Hansen i Køng gårde
3 Karen Rasmusdatter, 20
4 Lucie Rasmusdatter, 17
5 Ellen Rasmusdatter, 6
2. enke Else Rasmusdatter
6 Rasmus Rasmussen, 3
7 Sidsel Rasmusdatter, 1½
 
11-7 Skifte 6/6 1766 Ole Tuesen, x år hmd i Ornebjerg, Kastrup, 9, opslag 10
enke Sidse Hansdatter, børn
1 Tue Olsen, 24
2 Peder Olsen, 17
 
11-8 Skifte 6/6 1766 Karen Madsdatter Oreby Kastrup, 9
1. mand Ole Boesen, 10-248
1 Anders Olsen, 16
2 Mads Olsen, 12, værge farbror Niels Larsen i Sallerup
3 Maren Olsdatter = Peder Christensen/Christophersen? i Køng
2. enkemand gmd Christen Jensen
 
11-9 Skifte 6/6 1766 Karen Larsdatter, x år i Næs, Kastrup, 10
enkemand hmd Lars Hansen
 
11-10 Skifte 6/6 1766 Peder Nielsen, ungkarl i Kalvehave, 11
søster
1 Karen Nielsdatter, død = 2. Jens Nielsen, hmd i Kalvehave
a Kirsten Rasmusdatter, 8
b Anne ?, 6
halvsøstre
2 Maren Jensdatter, 22
3 Sidsel Pedersdatter, 20
 
11-11 Skifte 6/6 1768 Hans Rasmussen i Langebæk Kalvehave, 12
match: død før 22/3 1765 i Langebæk
enke Kirsten Hansdatter, efterfølgende = Christopher Rasmussen
børn
1 Jens Hansen
 
11-12 Skifte 6/6 1766 Maren Larsdatter i Stensby, Kalvehave, 13
enkemand Jørgen Pedersen
arvinger, to halvbrødre
1 Hans Larsen, død i Ørslev og Hendrich Larsen i Stensby
 
11-13 Skifte 6/6 1766 Jens Jensen kirkebonde, x år Ørslev, 13
enke Gyde Pedersdatter, hendes 1. mand Jens Christensen, 2.del, 18
arvinger ifølge underskrifter, hans familie
Jørgen Jensen
Frits Jensen
Niels Jensen
Ole Jensen
Jens Olsen
Niels Pedersen
Rasmus Christensen
 
11-14 Skifte 17/6 1766 Ole Andersen Krog, gmd i Øster Egesborg, 15
1. kone Ellen Nielsdatter, del 2, 217
2. kone Birthe Christophersdatter, del 2 262
3. kone Sidsel Andersdatter, 10-285
1 Maren Olsdatter, 15
2 Anne Olsdatter, 10
4. enke Marie Rasmusdatter
3 Sidsel Olsdatter, 4
 
11-15 Skifte 17/6 1766 Kirsten Mortensdatter i Viemose, Kalvehave, 15
enkemand hmd Rasmus Rasmussen, børn
1 Maren Rasmusdatter = Jens Pedersen, inds i Kalvehave
2 Kirsten Rasmusdatter = Christopher Christensen i Skibinge
 
11-16 Skifte 17/6 1766 Lorentz Andreasen i Sageby Mern, 16
enke Kirsten Andersdatter
halvsøskende
1 Lars Hansen i Viemose
2 Anne Hansdatter = Niels Kaae i Skuderup
enken gift før med Hans Povelsen, 8-29 og med Peder Pedersen, 9-63
 
11-17 Skifte 17/6 1766 Povel Larsen Bruus i Sønder Mern, Mern, 16
afdød kone Maren Christensdatter, 11-1
[far: Lars Bruus], søskende
1 Jens Larsen Bruus, død i Sønder Mern, 11-39
2 Mette Larsdatter Bruus i Badebyhuset, børn
3 Kirsten Larsdatter Bruus = Peder snedker i Bakkebølle
4 afdød søster
 
11-18 Skifte 27/6 1766 Hans Jensen i Faksinge, Beldringe, 16
enke Anne Cathrine Hemmingsdatter, 11-202
1 Hans Hansen
2 Peder Hansen, ½
 
11-19 Skifte 27/6 1766 Margrethe Pedersdatter, 33 år i Smidstup, Snesere, 18
1. mand Peder
1 Hans Pedersen, 20
2 Niels Pedersen, 14
3 Peder Pedersen, 4
4 Anne Pedersdatter, 18
5 Kirsten Pedersdatter, 11
6 Karen Pedersdatter, 7
2. enkemand gmd Jeppe Hansen
7 Hans Ibsen, ½
 
11-20 Skifte 27/6 1766 Kirsten Hansdatter i Dyrlev, Beldringe, 19
1. mand Preben Olsen, 9-318
1 Ole Prebersen
2 Claus Prebersen inds i Allerslev
3 Dorthe Prebersdatter = Hemming Nielsen i Dyrlev
2. enkemand Niels Christophersen, søskende: 11-208
 
11-21 Skifte 27/6 1766 hustru i Ring (kirkebog: 32 år, intet navn), Hammer, 20
enkemand hmd Niels Christensen, børn
1 Christen Nielsen, 3
værger Hans Hansen, smed i Lang og Bendt Hansen, hmd i ? Vindinge
kirkebog: gift 1763 i Rønnebæk, Hammer: Niels Christensen og Charlotte Willumsdatter og gift 15/11 1765 i Hammer: enkemand Niels Christensen og pige Marie Hansdatter
 
11-22 Skifte 27/6 1766 Anne Christophersdatter, x år i Udby, 21
familie: 11-57
1. mand Rasmus
1 Christopher Rasmussen, 6
2 Kirsten Rasmusdatter, 15
2 Anne Rasmusdatter, 9
2. enkemand gmd Mads Jensen
2 Jens Madsen, 3, tvilling
3 Mads Madsen, 3, tvilling
 
11-23 Skifte 27/6 1766 Ingeborg Nielsdatter, enke i Bårse, 21
1. mand Peder Mortensen, 7-147
1 Christopher Pedersen i Vester Egesborg
2 Erich Pedersen i Hammer
2. mand Mads Ibsen
3 Peder Madsen i Bårse
4 Johanne Madsdatter = Hans Michelsen i Bårse
5 Anne Madsdatter, død = Hans Rasmussen i Lundby, 2 børn, ingen navne
 
11-24 Skifte 5/8 1766 Lars Hansen, hmd i Stuby, Kastrup, 22
1. kone Anne Hansdatter, 10-324
1 Peder Larsen, hmd i Stuby
2 Rasmus Larsen, 20
3 Maren Larsdatter, tjenende i Ornebjerg
2. enke Maren Knudsdatter, familie: 10-338
4 Knud Larsen, 3/4
 
11-25 Skifte 5/8 1766 Peder Hansen, bødker i Bakkebølle, Vordingborg Land, 23
enke Anne Hansdatter
moder Sidsel Gregoriusdatter
søskende
1 Hans Hansen i Stavreby
2 Niels Hansen i Vallebohuset
3 Gregorius Hansen, 20, tjenende i Sønder Mern
4 Merthe Hansdatter = Albrecht Bryndelsen i Skuderup
5 Kirsten Hansdatter i Skuderup
 
11-26 Skifte 5/8 1766 Karen Andersdatter i Vintersbølle, Vordingborg Land, 24
1. mand Hans Hemmingsen, 10-383
1 Anders Hansen, 18
2 Hemming Hansen, 16½
3 Frands Hansen, 8½
4 Karen Hansdatter, 12
2. enkemand Niels Pedersen
 
11-27 Skifte 5/8 1766 Dorthe Hansdatter x år i Remkolde, Sværdborg, 25
enkemand gmd Peder Bendtsen, børn
1 Anders Pedersen, 9½
2 Maren Pedersdatter, 15
3 Dorthe Pedersdatter, 5½
værge morbror Jørgen Hansen i Hellevad Mølle
 
11-28 Skifte 5/8 1766 Ole Christensen, x år hmd i Ørslev, 26
enke Martha Nielsdatter, børn
1 Christen Olsen, 24
2 Else Olsdatter, 18
 
11-29 Skifte 5/8 1766 Christen Laursen Stær, x år i Ørslev, 27
enke Kirsten Nielsdatter, ingen børn
søskende
1 Hans Laursen Stær i Sønder Mern
 
11-30 Skifte 22/8 1766 Maren Hansdatter, x år i Langebæk, Kalvehave, 28
afdødes far: Hans Rasmussen skomager, 10-109
enkemand gmd Morten Bertelsen skomager, børn
1 Rasmus Mortensen, 25
2 Jeppe Mortensen, 17
3 Lars Mortensen, 14
4 Marie Mortensdatter = Rasmus Pedersen i Viemose
5 Karen Mortensdatter, 18
6 Kirsten Mortensdatter, 10
7 Dorthe Mortensdatter, 7
 
11-31 Skifte 22/8 1766 Hans Jensen, 82 år enkemand, hmd i Vildthavehus, Hammer, 29, opslag 30
børn
1 Jens Hansen, smed i Snesere
2 Carl Hansen, gmd i Ring
 
11-34 Skifte 18/10 1766 Hans Rasmussen Fugl, x år i Vrangsgårde, Kalvehave, 32
enke Maren Rasmusdatter, barn
1 Bodil Hansdatter, 1½
 
11-35 Skifte 18/10 1766 Karen Nielsdatter i Øster Egesborg, 33
enkemand gmd Jens Nielsen, barn
1 Niels Jensen, 2½
 
11-36 Skifte 21/10 1766 Bendt Hansen, x år i Ornebjerg, Kastrup, 34, opslag 35
familie: 9-76
enke Maren Pedersdatter, familie: 6-128
børn
1 Christen Bendtsen, hmd i Allerslev
2 Niels Bendtsen
enke Maren Pedersdatter og børn
1 Peder Nielsen, smed i Bakkebølle
2 Ole Nielsen, i Bakkebølle
3 Anne Nielsdatter = Rasmus Pedersen i Knudsby
4 Frands Nielsen i Skallerup for sin hustru Cathrine Larsdatter, som er datterdatter af hendes ?, 11-201
5 Peder Knudsen i Udby for sin hustru Birthe Nielsdatter, ??
6 Peder Nielsen
7 Ole Nielsen
8 Hans Boesen i Nørre Mern på Niels Nielsen og ? vegne
Niels Nielsens børn
a Sidsel Nielsdatter, 12
b Anne Nielsdatter, 8
c Catharina Nielsdatter, 5
jeg forstår ikke dette skifte
 
11-37 Skifte 8/11 1766 Jens Larsen Kaare, enkemand i Vintersbølle, Vordingborg Land, 35
kone: Sidsel Hansdatter, 10-145
[far Lars Rasmussen Kaare i Kalvehave]
børn
1 Rasmus Jensen, 28, får gården i fæste
2 Anders Jensen, 23
3 Hans Jensen, 21
4 Niels Jensen, 15
 
11-38 Skifte 8/11 1766 Peder Madsen, x år gmd i Over Vindinge, Sværdborg, 36
1. kone Karen Hemmingsdatter, 2. del, 176
2. enke Johanne Knudsdatter, børn
1 Johanne Pedersdatter = Niels Nielsen i Neble
2 Ellen Pedersdatter, 19
3 Karen Pedersdatter, 16
 
11-39 Skifte 28/1 1767 Jens Larsen Bruus i Sønder Mern, Mern, 38
søskende: 11-17
enke Anne Kirstine Hansdatter, [datter af Hans Hansen Lerche]
børn
1 Lars Jensen, 18
2 Maren Jensdatter = Hans Bendsen i Nørre Mern
3 Mette Jensdatter, 10
4 Johanne Jensdatter, 4
5 Kirsten Jensdatter, 2
 
11-40 Skifte 28/1 1767 Hans Peitersen, smed i Øster Egesborg, 38, opslag 39
enke Birgitte Cathrine Larsdatter Juul, børn
1 Lars Juul Hansen, ½
2 Sophie Hansdatter, 9
3 Benthe Cathrine Hansdatter, 7
 
11-41 Skifte 28/1 1767 Ole Andersen i Eskebjerg, Øster Egesborg, 39
enke Ellen Nielsdatter, ingen børn
 
11-42 Skifte 28/1 1767 Anne Andersdatter i Lekkende, Øster Egesborg, 40
enkemand hmd Jens Sørensen, børn
1 Anders Jensen, 30
2 Søren Jensen, 28
3 Peder Jensen, 24
4 Christen Jensen, 17
5 Anne Jensdatter, 20
 
11-43 Skifte 13/3 1767 Christopher Jensen, hmd i Køng, 40
1. kone Margrethe Pedersdatter, 8-143
1 Ellen Christophersdatter = Jens Hansen? i Faksinge
2. enke Kirsten Sørensdatter
2 Bodil Christophersdatter, 17
 
11-44 Skifte 13/3 1767 Peder Andersen, hmd i Køng, 41
enke Sinne Jensdatter, børn
1 Peder Pedersen, 24
2 Anne Pedersdatter, 20
3 Johanne Pedersdatter, 18
 
11-45 Skifte 13/3 1767 Niels Hansen Drokken, gmd i Kostræde, Køng, 41
enke Maren Larsdatter, børn
1 Søren Nielsen, i Lundby
2 Lars Nielsen, 18
3 Karen Nielsdatter = Morten Jørgensen i Kostræde, 9-342
4 Kirsten Nielsdatter = Hans Hendrichsen i Køng
5 Maren Nielsdatter, 22
6 Giertrud Nielsdatter, 20
 
11-46 Skifte 13/3 1767 Ellen Clausdatter i Sallerup, Køng, 43
familie: 5-78
enkemand Peder Olsen
søskende
1 Kirsten Clausdatter = Rasmus Nielsen i Øster? Vindinge
2 Mette Clausdatter, død = Ole Jensen, smed i Skaverup
a Claus Olsen i Skaverup, død, 2 sønner: Ole Clausen, 18 og Jens Clausen, 14
b Jens Olsen, hmd i Stensbjerg, død, datter Mette Jensdatter, 6
c Karen Olsdatter = Hans Rasmussen, gmd i Skaverup
d Maren Olsdatter, død, 10-86 = Jens Hansen i Remkolde

1 Ole Jensen, 21

2 Hans Jensen, 12

3 Bodil Jensdatter, 19

4 Karen Jensdatter, 17

5 Maren Jensdatter, 15

 
11-47 Skifte 13/3 1767 Rasmus Hansen, gmd i Sallerup, Køng, 45
enke Maren Larsdatter, barn
1 Lars Rasmussen, 24
2 Hans Rasmussen, 20
3 Karen Rasmusdatter, 22
 
11-48 Skifte 15/3 1767 Hans Peitersen, gmd i Knudsby, Vordingborg Land, 46
enke Maren Jensdatter
arvinger: nogle søskende, ingen navne
 
11-49 Skifte 17/3 1767 Clemmen Olsen, x år hmd i Kalvehave, 46
enke Maren Andersdatter, børn
1 Peder Clemmensen, 18
2 Ole Clemmensen, 8
3 Karen Clemmensdatter, 23
 
11-50 Skifte 17/3 1767 Thomas Hansen, x år hmd i Kalvehave, 47
enke Karen Hansdatter, 11-123
børn
1 Hans Thomassen, 10
2 Per? Thomassen, 4
 
11-51 Skifte 17/3 1767 Engel Hansdatter i Stensby, Kalvehave, 48
enkemand hmd Jens Rasmussen
2 søskendebørn: Hendrich og Maren, ophold ukendt
 
11-52 Skifte 20/3 1767 Ole Madsen, gmd og tredingsfoged i Remkolde, Sværdborg, 48
enke Anne Olsdatter
søskende, 11-113
1 Jens Madsen i Kastelev?, død, søn
a Christopher Jensen i S?by
2 Hans Madsen i Kastelev
3 Niels Madsen i Stuby, Kastrup, 11-113
4 Peder Madsen i Over Vindinge, død
a Else Pedersdatter = Hans Rasmussen i Stuby
b Johanne Pedersdatter = Niels Nielsen i Neble
c Ellen Pedersdatter, 18
d Karen Pedersdatter, 15, for moderen
5 Margrethe Madsdatter = Lars Justesen i Lekkende, 11-221
6 Birthe Madsdatter i Kastelev, død Hemming Pedersen, død?
a Peder Hemmingsen i Kastelev
b Sophie Hemmingsdatter = Lars Hansen? i Stensby
c Birthe Hemmingsdatter i Sallerup
6 Helvig Madsdatter, død = [Jens Jacobsen] i Grumløse
a Jacob Jensen i Grumløse
b Sidsel Jensdatter = Christen Nielsen i Grumløse
 
11-53 Skifte 20/3 1767 Else Hansdatter, x år i Kastrup, 49
familie: 9-233
enkemand gmd Niels Bentsen, børn
1 Bendt Nielsen, 17
2 Hans Nielsen, 12
3 Ole Nielsen, 7
4 Dorthe Nielsdatter, 12
5 Kirsten Nielsdatter, 3
 
11-54 Skifte 20/3 1767 Lars Tønnesen, x år gmd i Kastrup, 51
1. kone Catherina Hansdatter, del 2. nr. 186
1 Tomas? Larsen, 27
2 Anne Larsdatter = Jens Hoy i Oreby
2. enke Anne Madsdatter
3 Peder Larsen, 23
4 Cathrine Larsdatter, 18
5 Maren Larsdatter, 12
 
11-55 Skifte 17/3 1767 Karen Nielsdatter, x år i Stensby, Kalvehave, 52, opslag 53, kendt?
enkemand hmd Anders Jeppesen, 1. kone Anne Andersdatter, 9-407
arvinger
morbror Lars Hiort i Kindvig
 
11-56 Skifte 26/3 1767 Jens Larsen, x år hugger i Teglstrup, Udby, 52
enke Giertrud Hansdatter, børn
1 Jacob Jensen, hmd i Teglstrup
2 Mette Jensdatter = Hans Hemmingsen i Teglstrup
 
11-57 Skifte 26/3 1767 Karen Andersdatter, x år i Udby, 53
1. mand Christopher Olsen, 2. del, 223
1 Anders Christophersen, 32
2 Anne Christophersdatter, død = 1. Rasmus = 2. Mads Jensen i Udby, børn, 11-22
a Christopher Rasmussen, 6
b Kirsten Rasmusdatter, 15
c Anne Rasmusdatter, 9
d Jens Madsen, 4
e Rasmus Madsen, 2
3 Mette Christophersdatter = Christen Olsen, gmd i Snertinge
2. enkemand gmd Jens Mortensen
 
11-58 Skifte 26/3 1767 Kirsten Larsdatter i Bårse, 54
enkemand hmd Gregers Pedersen, børn
1 Peder Gregersen, 8
2 Anne Gregersdatter, 5
 
11-59 Skifte 14/4 1767 Kirsten Pedersdatter i Kindvig, Mern, 55
1. mand Jeppe
1 Peder Jeppesen, hmd i Udby
2 Jens Jeppesen, 28 tjenende i Teglstrup
3 Christopher Jeppesen, 22, tjenende i Udby
2. enkemand hmd Anders Laursen, 10-4?
4 Mads Andersen, 9, død dagen efter moderen
 
11-60 Skifte 14/4 1767 Kirsten Hemmingsdatter i Sønder Mern, Mern, 55
enkemand gmd Anders Bendtsen
søskende
1 Sidse Hemmingsdatter, opholdende sig i Stensby
 
11-61 Skifte 14/4 1767 Hans Olsen, ungkarl i Mern Mølle, Mern, 56
søster
1 Maren Olsdatter, død = Hemming Nielsen i Nørre Mern
a Niels Hemmingsen, 18
b Jørgen Hemmingsen, 10
c Johanne Hemmingsdatter, 14
d Anne Hemmingsdatter, 7
 
11-62 Skifte 14/4 1767 Jacob Hansen i Mern Mølle, Mern, 57
kone [Maren Jacobsdatter], børn
1 Otte Christian Jacobsen, 25
2 Anne Sophie Jacobsdatter, 42 = kordegn Sr Klintrop ved Herlufsholm
3 Anne Margrethe Jacobsdatter, 20
 
11-63 Skifte 5/6 1767 Ole Hansen Piil, inds i Græsbjerg, Vordingborg Land, 60
enke Maren Sørensdatter, børn
1 Hans Olsen i Græsbjerg
2 Jens Olsen Piil, på stedet, 11-170
3 Niels Olsen i 24
4 Peder Olsen, 22
5 Jacob Olsen, 16
6 Anne Cathrine Olsdatter, 12
 
11-64 Skifte 5/6 1767 Johan Gabrill, inds i Vintersbølle, Vordingborg Land, 61, 88
Johan Gabriel, som døde i København
enke Sidsel Pedersdatter, barn
1 Søren Johansen, 22
 
11-65 Skifte 5/6 1767 Maren Larsdatter i Kastrup, 62
enkemand gmd Anders Laursen Rostgaard, børn
1 Laurs Andersen, 16
2 Ole Andersen, 11
 
11-66 Skifte 5/6 1767 Ole Nielsen Høy, hmd i Oreby, Kastrup, 63
1. kone Kirsten Nielsdatter, 10-305
2. enke Dorthe Pedersdatter
arvinger
1 inds Rasmus Pedersens hustru i Knudsby, Inger Nielsdatter
 
11-67 Skifte 5/6 1767 Johanne Pedersdatter, x år i Stuby, Kastrup, 64
enkemand Ole Knudsen, børn
1 Lars Olsen, 22
2 Niels Olsen, 20
3 Knud Olsen, 13
4 Anne Olsdatter,16
5 Dorthe? Olsdatter, 15
6 Sidse Olsdatter, 9
 
11-68 Skifte 5/6 1767 Hemming Pedersen, gmd i Ornebjerg, Kastrup, 64, 104
enke Maren Bendtsdatter, børn
1 Bendt Hemmingsen, 16
2 Jens Hemmingsen, 10
3 Hans Hemmingsen, 5
4 Hemming Hemmingsen, ½
5 Karen Hemmingsdatter, 1½
 
11-69 Skifte 29/6 1767 Johannes Ebbesen Brems, x år i Stensby, Kalvehave, 65
1. kone Kirsten Povelsdatter, 9-376
1 Maren Johannesdatter = Morten Espensen, skrædder i Stensby
2. enke Anne Cathrine Erichsdatter
2 Lars Johansen, 6½
3 Christen Johansen, ½
4 Kirsten Johannesdatter, 8
 
11-70 Skifte 3/7 1767 Engel Isachsdatter i Hollænderhus ved Vordingborg, 67
1. mand Møller
1 Peder Møller, skomager i Næstved
2. enkemand Johan Christian Neumann
 
11-71 Skifte 3/7 1767 Steffen Steffensen, 45 år hmd i Lundby, 68
enke Lisbeth Nielsdatter, børn
1 Peder Steffensen, 13
2 Jens Steffensen, 10
3 Johanne Steffensdatter, 20
 
11-72 Skifte 3/7 1767 Giertrud Nielsdatter, 85 år i Lundby, 68
børn
1 Frederich Zartman Møller i Hjallelse Mølle ved Kalundborg
2 Johan Zartman
3 Catrine Zartman = dragon Anholt?? ved det Sjællandske dragonregiment
4 Marie Zartman
2. enkemand hmd Christian Poulsen
 
11-73 Skifte 3/7 1767 Maren Hansdatter, x år i Sværdborg, 69
enkemand væver Ole Nielsen, børn
1 Niels Olsen, 3
2 Ole Olsen, 1/4
3 Karen Olsdatter, 9
4 Johanne Olsdatter, 7
5 Maren Olsdatter, 5
 
11-74 Skifte 7/7 1767 Boe Andersen, gmd i Øster Egesborg, 70
enke Margrethe Jacobsdatter, barn
1 Hans Boesen, 4
 
11-75 Skifte 7/7 1767 Lars Madsen, 37 år gmd i Tolstrup, Øster Egesborg, 71
enke Kirsten Olsdatter
 
11-76 Skifte 7/7 1767 Hans Jørgensen, halv gmd i Nørre Mern, Mern, 72
enke Sidsel Olsdatter, børn
1 Ole Hansen, 1
2 Kirsten Hansdatter, 17
3 Anne Hansdatter, 8
4 Maren Hansdatter, 5
 
11-77 Skifte 7/7 1767 Hans Pedersen, halv gmd i Nørre Mern, Mern, 73
enke Helvig Jørgensdatter, barn
1 Johanne Hansdatter, 9
 
11-78 Skifte 11/8 1767 Anders Jensen, 57 år hmd i Ring, Hammer, 73
1. kone Kirsten Clausdatter, 8-274
1 Bodil Andersdatter = Hans Pedersen i Ring
2. enke Anne Larsdatter
2 Jens Andersen, 10
3 Niels Andersen, 3
4 Kirsten Andersdatter, 20
5 Anne Andersdatter, 17
 
11-79 Skifte 11/8 1767 Lars Nielsen, x år inds i Faksinge, Beldringe, 74
enke Maren Larsdatter, børn
1 Niels Larsen, 26
2 Lars Larsen, 22
3 Marthe Larsdatter, 20
 
11-80 Skifte 11/8 1767 Peder Christensen, x år gmd i Grumløse, Udby, 74
enke Lisbeth Olsdatter, barn
1 Ole Pedersen, 6
 
11-81 Skifte 12/8 1767 Povel Iversen, x år gmd i Svindinge, Sværdborg, 75
enke Karen Rasmusdatter
halvbror Niels Iversen, mere kan jeg ikke læse
 
11-82 Skifte 12/8 1767 Anders Jensen, x år gmd i Over Vindinge, Sværdborg, 76
enke Maren Sørensdatter, hendes 1. mand Ole Pedersen, 10-179
moder Jens Andersens enke i Sværdborg
søskende
1 Niels Jensen i Sværdborg
2 Christen Jensen i Faksinge
3 Hemming Jensen, 23
4 Anne Jensdatter = Peder Madsen i Sallerup
5 Karen Jensdatter = Anders Hugger i ?
6 Johanne Jensdatter = inds Jens Sørensen i Sværdborg
 
11-83 Skifte 12/8 1767 Lars Rasmussen, gmd i Kastrup, 77
1. kone
1 Rasmus Larsen i Tolstrup
2 Ole Larsen, 35
3 Jens Larsen, 33
4 ? Larsen, 19
5 Kirsten Larsdatter = Hans Olsen i Tolstrup
6 Ellen Larsdatter, 26
7 Anne Larsdatter, 23
2. enke Karen Jensdatter
8 Peder Larsen, 12
9 Jacob Larsen, 1½
10 Maren Larsdatter, 5
 
11-84 Skifte 5/9 1676 Søren Jørgensen, x år hmd i Dyrlev, Beldringe, 78
1. kone Bodil Rasmusdatter, 9-384
2. enke Marie Pedersdatter, børn
1 Karen Sørensdatter, 10
2 Margrethe Sørensdatter, 1
 
11-85 Skifte 11/9 1767 Kirsten Madsdatter, x år i Viemose, Kalvehaver, 79
1. mand Rasmus Pedersen, 10-96, her er kun en bror som arving!
1 Christopher Rasmussen, 22, gmd i Langebæk
2 Giertrud Rasmusdatter, 25 = Michel Rasmussen i Viemose
3 Sidsel Marie Rasmusdatter, tjenende i Kindvig
2. enkemand inds Jens Rasmussen
 
11-86 Skifte 11/9 1767 Marie Michelsdatter i Kalvehave, 80, opslag 81, kendt, gift 18/3 1764 i Kalvehave med, Marie Michelsdatter er begr. 1/3 1767, Jens Sørensens kone og barn
1. mand Morten Hansen
1 Niels Mortensen, 5½
2 Marie Mortensdatter, 8
2. enkemand hmd Jens Sørensen skomager
 
11-87 Skifte 11/9 1767 Christen Greisen?, hmd i Viemose, Kalvehave, 82
enke Maren Hansdatter, børn
1 Hans Christensen, 13
2 Johanne Christensdatter, 3
 
11-88 Skifte 11/9 1767 Peder Christiansen Busch Møller i Sageby Mølle, 83
enke Cathrine Marie Koch, forlovede Peder Hansen Købmand
børn
1 Anne Cathrine Busch, 2
 
11-89 Skifte 1/10 1767 Jacob Pedersen, x år i Hastrup, Beldringe, 85
enke Kirsten Pedersdatter, lavværge Peder Madsen
barn
1 Ellen Jacobsdatter, 1
 
11-90 Skifte 3/10 1767 Peder Madsen, ugift i Stuby, Kastrup, 86
søskende, 8-213
1 Jens Madsen, gmd i Stuby
2 Anne Madsdatter, enke = Lars Thommesen i Kastrup
3 Sara Madsdatter, død, 9-112 = Hans Nielsen i Sallerup, børn
a Niels Hansen, 24
b Peder Hansen
c Anne Hansdatter, 18
 
11-91 Skifte 23/12 1767 Søren Tøstensen, x år i Stuby, Kastrup, 89
enke Karen Hansdatter, børn
1 Karen Sørensdatter, 12
 
11-92 Skifte 23/12 1767 Maren Andersdatter i Sallerup, Køng, 89
enkemand hmd Rasmus Pedersen
moder Maren Hansdatter i Ornebjerg
1 bror Anders Andersen, hmd i Nyråd
 
11-93 Skifte 23/12 1767 Anders Hansen, hmd i Sallerup, Køng, 90
enke Mette Larsdatter, barn
1 Bodil Andersdatter, 5
 
11-94 Skifte 5/2 1768 Hans Jacobsen Broch, x år i Stensbjerg, Kastrup, 90
søskende: 11-215
enke Cathrine Larsdatter, børn
1 Jacob Hansen, 12
2 Anne Hansdatter, 16
3 Lisbeth Hansdatter, 11
 
11-95 Skifte 5/2 1768 Jørgen Rasmussen, x år hmd i Ørslev, 91
enke Anne Kirstine Jeppesdatter, børn
1 Rasmus Jørgensen, 8
2 Casper? Jørgensen, 5
3 Jeppe Jørgensen, 3, tvilling
4 Hans Jørgensen, 3, tvilling
 
11-96 Skifte 5/2 1768 Jacob Willumsen, x år hmd i Ørslev, 92
enke Cathrine Danielsdatter, barn
1 Jacob Jacobsen, 1/4
 
11-97 Skifte 5/2 1768 Maren Pedersdatter i Bakkebølle, Vordingborg Land, 93
enkemand inds Peder Lollik, børn 2 sønner og 2 døtre, som er døde
 
11-98 Skifte 5/2 1768 Anne Olsdatter, x år i Ørslev, 93
enkemand inds Ole Hansen
der er arvinger
 
11-99 Skifte 5/2 1768 gl. Jens Jensen, x år i Ørslev, 94
enke Anne Christensdatter, børn
1 Christen Jensen, 14
2 Jens Jensen, 12
3 Ole Jensen, 3, tvilling
4 Hans Jensen, 3, tvilling
 
11-100 Skifte 5/2 1768 Dorthe Larsdatter, x år i Oreby, Kastrup, 94
1.mand
1 Maren Sørensdatter = Rasmus Hansen, hmd i Oreby
2 Anne Sørensdatter, tjenende i Nygårds Mølle
2. enkemand Povel Andersen
3 Sidse Povelsdatter, 24
 
11-101 Skifte 16/2 1768 Jens, 7 år og Simon Frantsen, 11 år børn i Hammer, 94
afgangne far Frands Simonsen, skifte 21/6 1762, ikke her
moderen Johanne Hansdatter, familie: 9-301
søskende
1 Hans Frandsen, 15
2 Kirsten Frandsdatter, 6
underskift stedfar Jens Hansen
 
11-103 Skifte 29/2 1768 Jens Nielsen, x år gmd i Udby, 95
enke Anne Jensdatter, børn
1 Niels Jensen, 17
2 Maren Jensdatter, ½
 
11-104 Skifte 29/2 1768 unge Peder Jensen, x år i Grumløse, Udby, 96, opslag 97
enke Martha Jacobsdatter
? Maren Jacobsdatter, 18
 
11-105 Skifte 1/3 1768 Christian Neumann inds Hollænderhuset ved Vordingborg, 97
børn
1 Johan Frederich Neumann, 23
2 Rasmus Neumann, 21
3 Anne Marie Neumann, 23
4 Lovise Neumann, 19
5 Christiane Neumann
6 Fridericha Neumann, 15
 
11-106 Skifte 10/3 1768 Birthe Nielsdatter i Dyrlev, Beldringe, 99
afgangne mand Niels Bertelsen, børn
1 Bertel Nielsen, 20
 
11-107 Skifte 14/3 1768 Maren Pedersdatter, x år i Ørslev, 99
enkemand hmd Innert Nielsen, børn
1 Hans Innertsen, hmd i Ørslev
 
11-108 Skifte 11/4 1768 Anders Larsen i Badebyhuset, Mern, 99
børn
1 Lars Andersen, 16
2 Peder Andersen, 13
værger Peder Larsen, hmd i Kindvig og Rasmus Band?, gmd i Kalvehave
 
11-109 Skifte 22/4 1768 Marie Nielsdatter, x år i Kastrup, 100
enkemand hmd Ole Rasmussen, 11-163
børn
1 Kirsten Olsdatter = Hans Sørensen, gmd i Oreby
 
11-110 Skifte 22/4 1768 Jens Andersen, gmd i Kastrup, 100, opslag 101
enke Anne Pedersdatter, 11-132
børn
1 Anders Jensen, gmd i Oreby
2 Christen Jensen, gmd i Oreby
3 Peder Jensen, gmd i Stuby
4 Rasmus Jensen, 23
5 Søren Jensen, 18
6 Ole Jensen, 17
7 Sidse Jensdatter = Jens Hansen, gmd i Stensbjerg
8 Maren Jensdatter, 20
9 Karen Jensdatter, 15
 
11-111 Skifte 22/4 1768 Hans Jørgensen, x år hmd i Oreby, Kastrup, 102
enke Karen Nielsdatter, børn
1 Jørgen Hansen, 16
2 Niels Jørgensen, 7
3 Kirsten Hansdatter, 11
 
11-112 Skifte 22/4 1768 Dorthe Pedersdatter i Knudsby, Vordingborg Land, 102, 118
enkemand hmd Claus Torchildsen, 11-211
søstre
1 Margrethe Pedersdatter, skal være gift i Stevns Herred
2 Anne Pedersdatter = Rasmus Jensen, hmd i Stensbjerg
 
11-113 Skifte 22/4 1768 Niels Madsen, gmd Stuby, Kastrup, 103
søskende 11-52
enke Mette Pedersdatter
søskende
1 Hans Madsen, gmd i Kastelev
2 Erich Madsen, hmd i Kastelev, død
a Christopher Erichsen, gmd i Sværdborg
3 Peder Madsen, gmd i Over Vindinge, død, 11-38
a Ellen Pedersdatter = Hans Føstesen? hmd i Stuby
b Johanne Pedersdatter = Niels Nielsen, gmd i Neble
c Ellen Pedersdatter, 18
d Karen Pedersdatter, 16
4 Margrethe Madsdatter: 11-221 = Lars Justesen, gmd i Lekkende
5 Birthe Madsdatter, død = Hemming Pedersen i Kastelev, død
a Peder Hemmingsen, gmd i Skaverup
b Karen Hemmingsdatter, død = Hans Rasmussen i Sværdborg, død, børn
1 Peder Hansen, 18
2 Hemming Hansen, 14
c Sophie Hemmingsdatter = Lars Hansen ? i Stensbjerg
d Birthe Hemmingsdatter
6 Helvig Madsdatter, død = Jens Jacobsen, gmd i Nørre Mern
a Jacob Jensen, hmd i Grumløse
b Sidse Jensdatter = Christen Nielsen, hmd i Grumløse
 
11-114 Skifte 28/5 1768 Lisbeth Madsdatter i Sallerup, Køng, 105
enkemand Boe Laursen, barn
1 Hemming Boesen, 1/4
 
11-115 Skifte 28/5 1768 gl. Hans Pedersen, gmd i Snertinge, Sværdborg, 106
1. kone Sidse Laursdatter, 2. del, 140
2. enke Sidsel Nielsdatter, børn
1 Peder Hansen, 18
2 Rasmus Hansen, 14
3 Niels Hansen, 12
4 Sidse Hansdatter, 21
5 Bente? Hansdatter, 19
6 Maren Hansdatter, 9
7 Anne Hansdatter, 6
8 Maren Hansdatter, 3
 
11-116 Skifte 16/6 1768 Birte Hemmingsdatter, 42 år i Lille Røttinge Snesere, 107, opslag 108
enkemand Hemming Rasmussen, børn
1 Rasmus Hemmingsen, 11
2 Hans Hemmingsen, 5
3 Else Hemmingsdatter, 8 uger
 
11-117 Skifte 16/6 1768 Jens Pedersen, x år gmd i Bårse, 108
enke Ellen Jørgensdatter, familie: 9-327
børn
1 Niels Jensen, 19
2 Jens Jensen, 11
3 Hans Jensen, 7
4 Anne Jensdatter, 14
5 Inger Jensdatter, 9
6 Maren Jensdatter, 4
værge farbror Peder Olsen i Bårse
 
11-118 Skifte 16/6 1768 Niels Pedersen, x år smed i Udby, 109
1. kone [Anne Marie Johansdatter]
1 Allephas Nielsen, 12
2 Anne Nielsdatter, 19
3 Maren Nielsdatter, 17
4 Margrethe Nielsdatter, 13
5 Lisbeth Nielsdatter, 8
6 Kirsten Nielsdatter, 4½
2. enke Karen Hemmingsdatter
 
11-119 Skifte 16/6 1768 Kirsten Hansdatter, x år i Skallerup Udby, 110
børn, værge for de første børn, Ole Andersen i Skallerup
1 Hans Hansen, 9
2 Ellen Hansdatter, 11
3 Anne Hansdatter, 8
enkemand Hendrich Hansen
4 Jens Hendrichsen, 3
5 Christen Hendrichsen, 1½
 
11-120 Skifte 16/6 1768 Hans Pedersen i Fæby, Ørslev, 111, opslag 112
kirkebog: gl. Hans Pedersen hustru i Fæby, begr. 15/4, 1768 og gl. Hans Pedersen i Fæby, begr. 18/5 1768, 75 år
1. kone Johanne Mathiasdatter, 9-140
1 Peder Hansen, fæster gården
2. enke Birthe Hansdatter??, børn
2 Ole Hansen, 13
3 Niels Hansen, 11
værger Hemming Pedersen i Hastrup og Ole Andersen i Skallerup
meget usikker på dette skifte
 
11-121 Skifte 17/6 1768 Christen Jensen hmd i ?, sted mangler, 112, opslag 114
enke Johanne Adamsdatter
søskende
1 Peder Jensen, hmd i Hastrup
2 Jørgen Jensen, hmd i Lundby, død
a Peder Jørgensen, 22
b Anders Jørgensen, 16
c Anne Jørgensdatter, 20
 
11-122 Skifte 17/6 1768 Rasmus Hansen, x år i Kalvehave 113
enke Dorthe Olsdatter, børn
1 Kirsten Rasmusdatter = Rasmus Hemmingsen, på gården
2 Birthe/Bodil? Rasmusdatter, 15
 
11-123 Skifte 17/6 1768 Karen Hansdatter i Kalvehave, 114
1. mand Thomas Hansen, 11-50
1 Hans Thomasen, 12
2 Peder Thomasen, 6
2. enkemand hmd Christen Jensen
 
11-124 Skifte 17/6 1768 Lars Hemmingsen, x år smed i Stensby, Kalvehave, 115, 129
enke Kirsten Nielsdatter, familie: 10-222
børn
Søren Larsen, 26 i Udby
Margrethe Larsdatter = Hans Nielsen, bødker i Stensby
Hemming Larsen, 4
Maren Larsdatter, 6
Pernille Larsdatter = Niels Pedersen, hmd i Stensby
 
11-125 Skifte 17/6 1768 Anders Ibsen Trave, x år i Stensby, Kalvehave, 116
enke Kirsten Christensdatter, alle børn døde
søskende
1 Povel Ibsen i Frenderup Mølle på Møn
2 Peder Ibsen i Busemarke på Møn
3 Sidsel Ibsdatter = Niels Borch i Frenderup Mølle
4 Maren Jeppesdatter, død = Rasmus Plougmand i Stensby, 10-15
a Hans Rasmussen Plougmand, inds i Stensby
b Jens Rasmussen Plougmand, gmd i Stensby
c Jørgen Rasmussen, hmd i Ørslev, død, 2 sønner, ingen navne
d Sidsel Rasmusdatter = Hans Madsen i Langebæk
5 Margrethe Ibsdatter, død = Anders Olsen i Sværdborg
a Anne Andersdatter = Ole Rasmussen, gmd i Over Vindinge
 
11-126 Skifte 17/6 1768 Jens Rasmussen, x år tækkemand i Stensby, Kalvehave, 117
enke Margrethe Christiansdatter, børn
1 Christian Jensen, 12
2 Jacob Jensen, 7
3 Anne Sophie Jensdatter, 22
4 Kirsten Jensdatter, 21
5 Helvig Jensdatter, 19
6 Anne Margrethe Jensdatter, 8
7 Ellen Jensdatter, 4
 
11-127 Skifte 18/6 1768 Johanne Hansdatter i Kostræde, Køng, 119
1. mand Michel Nielsen, 9-264
1 Margrethe Michelsdatter
2. enkemand hmd Jens Larsen
 
11-128 Skifte 18/6 1768 Bendt Olsen, hmd Køng, 119
enke Hulmen??? Nielsdatter, børn
1 Ole Bendtsen, 14
2 Niels Bendtsen, 12
3 Hans Bendtsen, 8
4 Jens Bendtsen, 1
5 Karen Bendtsdatter, 4
 
11-129 Skifte 18/6 1768 Karen??Sidse? Hansdatter i Køng, 120
enkemand tredingsfoged Anders Jensen, 10-329
børn
1 Frands Andersen, 7
2 Hans Andersen, 5
3 Anne Andersdatter, 3
 
11-130 Skifte 18/6 1768 Anne Hansdatter, x år i Kastelev, Sværdborg, 121
1. mand Lars Olsen Svan, 9-353
1 Ole Laursen, 24
2 Ellen Laursdatter = Anders Hemmingsen i Snesere
3 Lars Laursen, 15
2. enkemand gmd Gregers Rasmussen
4 Rasmus Gregersen, 8
5 Dorthe Gregersdatter, 12
 
11-131 Skifte 3/9 1768 Kirsten Pedersdatter i Sageby, Mern, 122
enkemand gmd Jens Laursen, ingen børn el. livsarvinger
moder Kirsten Andersdatter, 9-63
 
11-132 Skifte 30/11 1768 Anne Pedersdatter, enke, x år i Kastrup, 122
afgangne mand Jens Andersen, 11-110
1 Anders Jensen, gmd i Oreby
2 Christian Jensen, gmd i Kastrup /Oreby
3 Peder Jensen, gmd i Stuby
4 Rasmus Jensen, 26, ungkarl
5 Søren Jensen, 25
6 Ole Jensen, 18
7 Sidsel Jensdatter = Jens Pedersen, gmd i Stensbjerg
8 Maren Jensdatter, 22
9 Karen Jensdatter, 16
 
11-133 Skifte 30/11 1768 hmd Rasmus Porse, x år og hustru, x år i Oreby, Kastrup, 124
konens børn
1 Morten Hansen, skovfoged i Oreby
2 Lars Mortensen, hmd i Hastrup
på mandens side ingen arvinger
 
11-134 Skifte 30/11 1768 Jens Hansen, x år gmd i Stensbjerg, Kastrup, 124
1. kone Maren Hansdatter, 10-72
1 Maren Jensdatter = Peder Povelsen i Knudsby
2 Lisbeth Jensdatter, 26
3 Margrethe Jensdatter, 24
4 Kirsten Jensdatter, 21
5 Karen Jensdatter, 17
2. enke Sidsel Jensdatter, børn
1 Rasmus Jensen, 6
2 Hans Jensen, 3
8 Maren Jensdatter, 7
9 Else Jensdatter, 1
værger ?farbrødre Anders Jensen i Oreby, Christen Jensen, ibid og morbror inds ?
 
11-135 Skifte 30/11 1768 Bodil Nielsdatter, [Bodil vævers] inds i Neder Vindinge, Kastrup, 125
afdød mand Hans Olsen, 10-277
1 Ole Hansen, hmd i Neder Vindinge
2 Inger Hansdatter, 23
3 stedsøn Peder Pedersen i Vordingborg
 
11-136 Skifte 3/12 1768 Sidsel Laursdatter i Stensby, Kalvehave, 126
hun er søster til Lars Larsen Vildbrad og Hans Larsen Vildbrad
1. mand Rasmus Jensen Plougmand, 10-15
1 Hans Rasmussen, 15
2 Maren Rasmusdatter = Laurs Hansen, gmd i Stensby
3 Kirsten Rasmusdatter, 22
4 Ellen Rasmusdatter, 20
5 Mette Rasmusdatter, 18
2. enkemand gmd Ebbe Hansen Plougmand
 
11-137 Skifte 3/12 1768 Birthe Bertelsdatter, x år i Stensby, Kalvehave, 127
enkemand Jørgen Laursen Stage
1 Anders Jørgensen, 28
2 Laurs Jørgensen, 20
3 Ellen Jørgensdatter = Johan Hemmingsen
4 Maren Jørgensdatter, 16
 
11-138 Skifte 3/12 1768 Hendrich Mortensen, hmd i Stensby, Kalvehave, 128
1. kone [Sidsel Larsdatter]
1 Anders Hendrichsen i Stensby
2. enke Sidsel Laursdatter
2 Hendrich Hendrichsen, 3 uger, død
3 Agnethe Hendrichsdater, nogle uger
 
11-139 Skifte 14/12 1768 Ole Rasmussen, gmd i Lekkende, Øster Egesborg, 129
enke Kirsten Hemmingsdatter, børn
1 Rasmus Olsen, 29
2 Hemming Olsen
3 Kirsten Olsdatter = Søren Lollich i Skallerup
4 Karen Olsdatter = Ole Jensen i Nørre Mern
5 Bodil Olsdatter, 22
6 Anne Olsdatter, 21
 
11-140 Skifte 14/12 1768 Hans Jørgensen Krog, 45 år i Ugledige, Allerslev, 130
familie: 8-232
1. kone Lisbeth Pedersdatter, familie: 10-78, 11-184
1 Jørgen Hansen, 15
2 Ole Hansen, 9
2. enke Karen Hansdatter
3 Anne Hansdatter, 4
4 Kirsten Hansdatter, ½
 
11-141 Skifte 14/12 1768 Karen Mortensdatter i Lekkende Mølle, Øster Egesborg, 131
[gift 20/6 1734 i Toksværd, hun er datter af Morten Mortensen]
enkemand møller Svend Johansen, børn
1 Peder Svendsen, 24
2 Johan Svendsen, 15
3 Margrethe Svendsdatter, 19
 
11-142 Skifte 14/12 1768 Mads Povelsen i Kindvig Mern, 131
enke Anne Rasmusdatter, børn
1 Rasmus Madsen, 15
2 Karen Madsdatter, 28 = Rasmus Olsen i Sageby
3 ? 23 år
 
11-143 Skifte 14/12 1768 Kirsten Rasmusdatter, x år i Balle, Kalvehave, 132
1. mand Rasmus Larsen, 7-37
1 [Kirsten Rasmusdatter] = Peder Frandsen i Kalvehave
a Anne Pedersdatter, 16
b Kirsten Pedersdatter, 12
2. mand Mads Hansen Lerche, 2-del, 100
2 Mogens Madsen i Sageby
3 Rasmus Madsen, forhen i Balle, død, 10-54
a Anne Rasmusdatter
4 Maren Madsdatter = Rasmus Pedersen i Balle
2. enkemand hmd Jacob Povelsen
 
11-144 Skifte 16/12 1768 Mads Laursen, 58 år gmd i Hammer, 132
enke Maren Pedersdatter, børn
1 Mads Madsen, 27
2 Dorthe Madsdatter, 21
 
11-145 Skifte 16/12 1768 Karen Hansdatter, 39 år i Ring, Hammer, 133
enkemand hmd Rasmus Eliasen, familie: 8-21
børn
1 Elias Rasmussen, 1
2 Mette Rasmusdatter, 11
 
11-146 Skifte 16/12 1768 gl. Niels Olsen, x år i Skallerup, Udby, 133
1. kone
1 Peder Nielsen, 10
2 Bodil Nielsdatter, 14
2. enke Maren Nielsdatter
3 Karen Nielsdatter, 4
4 Anne Nielsdatter, 2
 
11-147 Skifte 16/12 1768 Dorte Pedersdatter, 42 år i St. Røttinge, Snesere, 134
enkemand hmd Peder Lorentsen, familie: 10-150
børn
1 Karen Pedersdatter, 15
 
11-148 Skifte 16/12 1768 Anne Michelsdatter i Beldringe, 134, opslag 137
enkemand ladefoged Hendrich Pedersen, børn
1 Sophie Caroline Hendrichsdatter, 5
 
11-149 Skifte 20/12 1768 Mads Clemmensen og hustru Karen Madsdatter i Køng, 135, opslag 138
 
11-150 Skifte 20/12 1768 Bodil Pedersdatter i Køng, 136
enkemand hmd Jens Christensen, børn
1 Peder Jensen, 6
2 Ellen Jensdatter, 2
 
11-151 Skifte 20/12 1768 Karen Nielsdatter i Køng, 137
enkemand hmd Christen Pedersen
søskende
1 Jens Nielsen, gmd på Svinø, død, 2 sønner og 1 datter
2 Niels Nielsen, hmd på Svinø
3 søster, forhen = Hemming Hansen i Køng
a Niels Hemmingsen, hmd i Sallerup
b Hans Hemmingsen, hmd i Køng, død, 2 døtre, Maren Hansdatter og Anne Hansdatter, 10-225
c Anne Hemmingsdatter = Peder Larsen i Køng
4 Bodil Nielsdatter, død
a Niels Hansen
 
11-152 Skifte 20/12 1768 Johanne Sørensdatter i Køng, 137
familie? 9-123
enkemand hmd Lars Jørgensen, børn
1 Jørgen Larsen, 22
2 Søren Larsen
3 Jens Larsen
4 Kirsten Larsdatter
 
11-153 Skifte 20/12 1768 Maren Jensdatter, x år i Skaverup, Sværdborg, 138
enkemand inds Jens Olsen, børn
1 datter = Johan Jørgensen, smed i Køng, se 10-183
2 datter = Rasmus Hansen i Næs
 
11-154 Skifte 4/2 1769 Ole Olsen, gmd i Græsbjerg, Vordingborg Land, 139
enke Ellen Hansdatter, børn
1 Hans Olsen, 1
2 Maren Olsdatter, 4½
 
11-155 Skifte 4/2 1769 Jytte Clausdatter i Rostgårdshus, Vordingborg, 139
enkemand hmd Niels Hansen
søskende
1 Niels Clausen, inds i Skuderup
2 Johanne Clausdatter i Røstofte
3 Maren Clausdatter, 40 i Skovhuse
4 Anne Clausdatter = Niels Andersen, hmd i Grumløse
 
11-156 Skifte 4/2 1769 Anders Olsen, gmd i Bakkebølle, Vordingborg Land, 140
enke Johanne Andersdatter, børn
1 Ole Andersen, hmd i Bakkebølle
2 Rasmus Andersen, gmd i Bakkebølle
3 Jens Andersen, 10
4 Sidsel Andersdatter, 11
5 Maren Andersdatter, 7
6 Stine Andersdatter, 5
7 Anne Andersdatter, 3
 
11-157 Skifte 4/2 1769 Johanne Pedersdatter i Nyråd, Vordingborg Land, 141
enkemand hmd Søren Pedersen, barn
1 Hans Sørensen, 1
 
11-158 Skifte 23/2 1769 Jens Christophersen Brems i Stensby, Kalvehave, 142
enke Ellen Pedersdatter, lavværge, fæstemand
børn
1 Peder Jensen, 8
2 Christopher Jensen, 3
værge morbror Giert Pedersen i Viemose og Rasmus Mortensen Brems i Viemose
 
11-159 Skifte 29/4 1769 Jens Olsen 16 år i Fæby, Ørslev, 143
mor Ane skifter 3/7 1758
far Ole Pedersen, skifte 3/7 1764
søskende
1 Anders Olsen, 20
2 Maren Olsdatter = Hans Pedersen? i Fæby
3 Ellen Olsdatter, 17
4 ? Olsdatter, 14
 
11-160 Skifte 9/6 1769 Jens Albretsen, x år gmd i Over Vindinge, Sværdborg, 144
enke Maren Hemmingsdatter, trolovede fæstemand Laurs Pedersen?, underskrift
søskende
1 Peder Albrectsen i Remkolde
2 Karen Albrectsdatter = Lars ? smed i Over Vindinge
 
11-161 Skifte 9/6 1769 Niels Jensen Bjørn, x år i Sværdborg, 144
1. kone Maren Ingvorsdatter, 9-37
2. kone Sidse Kirstine Nielsdatter, 10-25
3. enke Karen Hemmingsdatter, børn
1 Jens Nielsen, 5
2 Sidsel Nielsdatter, 8
3 Johanne Nielsdatter, 1
 
11-162 Skifte 9/6 1769 Kirsten Hansdatter, x år i Næs, Kastrup, 145
enkemand hmd Jep Christophersen, børn 1 søn og 1 datter, ingen navne
 
11-163 Skifte 9/6 1769 Ole Rasmussen, x år i Kastrup, 145
1. kone Marie Nielsdatter, 11-109
2. enke Karen Eriksdatter, lavværge, trolovede fæstemand Christen Pedersen
 
11-164 Skifte 9/6 1769 gl. Rasmus Rasmussen Brak i Køng, 146
enke Maren Hemmingsdatter, familie: 8-366
børn
1 Hemming Rasmussen, 19
2 Rasmus Rasmussen, 15
3 Niels Rasmussen, 10
4 Hans Rasmussen, 6
5 Anne Rasmusdatter, 21 = Niels Ingvorsen i Køng
6 Johanne Rasmusdatter, 19
værge farbror Peder Rasmussen Brak i Køng
 
11-165 Skifte 16/6 1769 Maren Olsdatter, x år i Ørslev, 147
1. mand Anders Erlandsen, 9-129
2. enkemand gmd Rasmus Hansen
 
11-166 Skifte 16/6 1769 Anne Hendrichsdatter, x år i Ørslev, 147
1. mand Peder Andersen, 9-348
1 Margrethe Andersdatter, 20
2. enkemand hmd Anders Jensen
2 Hendrich Andersen, 11
3 Mette Andersdatter, 13
 
11-167 Skifte 16/6 1769 Sidse Jensdatter, x år i Ørslev, 148
enkemand Peder Andreasen, børn?
 
11-169 Skifte 21/6 1769 Christen Madsen, x år gmd i Langebæk, Kalvehave, 149
enke Pernille Svendsdatter, barn
1 Anne Christensdatter, 4
2 Maren Christensdatter, 1½
 
11-170 Skifte 21/6 1769 Anne Hansdatter i Langebæk, Kalvehave, 150
far Hans Rasmussen skomager, 10-109
enkemand gmd Ole Pedersen, børn
1 Rasmus Olsen
2 Peder Olsen, har stedet i fæste
3 Lars Olsen, 19
4 Hans Olsen, 15
5 Jens Olsen, 12
6 Niels Olsen, 5
7 Margrethe Olsdatter = Jens Olsen Piil i Græsbjerg, familie: 11-63
 
11-171 Skifte 21/6 1769 Kirsten Rasmusdatter i Kalvehave, 151
1. mand Peder
1 Anne Pedersdatter, 16
2 Kirsten Pedersdatter, 12
2. enkemand Ole Pedersen
 
11-172 Skifte 21/6 1769 Lars Olsen, x år hmd i Langebæk, Kalvehave, 152
enke Kirsten Povelsdatter
 
11-173 Skifte 21/6 1769 Rasmus Olsen, x år inds i Langebæk, Kalvehave, 152, opslag 155
kirkebog: Rasmus Olsen Trave, begr. 2 p trin 1768 i Langebæk
enke Anne Larsdatter
https://aneopslag.dk/alle/per00617.htm hendes skifte19/3 1779 i Peters gård
 
11-174 Skifte 21/6 1769 Maren Nielsdatter i Langebæk, Kalvehave, 152
1. mand Jens
1 Niels Jensen, 26
2 G? inde Jensdatter, 30
2. enkemand Jørgen Hansen
3 Morten Jørgensen, 21
4 Anne Jørgensdatter, 18
 
11-175 Skifte 21/6 1769 Maren Hansdatter, x år i Kalvehave, 153
enkemand hmd Ole Jacobsen
 
11-176 Skifte 21/6 1769 Jens Hansen i Kalvehave, 153
enke Sidse Sørensdatter
 
11-177 Skifte 28/6 1769 Kirsten Hansdatter i Øster Egesborg, 154
enkemand hmd Jørgen Rasmussen
søskende
1 Karen Hansdatter, inds i Røstofte
2 Maren Hansdatter = Hans ? i Mern
halvbror
3 Hans Jørgensen hmd i Mern
 
11-178 Skifte 28/6 1769 Anne Olsdatter i Øster Egesborg, 154
enkemand Peder Larsen, børn
1 Hans Pedersen, 38 i Udby
2 Lars Pedersen, gmd i Ørslev
3 ? Pedersen i ?
4 ? Pedersen, 22 i Sønder Mern
5 Søren Pedersen, 18
6 Birthe Pedersdatter = Rasmus Jensens, inds i Røstofte
7 Anne Pedersdatter, tjenende i Vordingborg
8 Sidse Pedersdatter, 24
 
11-179 Skifte 28/6 1769 Karen Christophersdatter i Skovhuse, Øster Egesborg?, 155
enkemand hmd Hans Olsen, barn
1 Maren Hansdatter, 4
 
11-180 Skifte 28/6 1769 Giertrud Pedersdatter i Viemose, Kalvehave, 155
enkemand hmd Lars Nielsen Giested
søskende
1 Maren Pedersdatter, enke = Ole Jørgensen i Viemose
2 bror i Jylland
3 søster i Jylland
 
11-181 Skifte 28/6 1769 Rasmus Jensen, 66 år gmd i Skuderup, Øster Egesborg, 156
enke Maren Olsdatter, fæstemand Anders Hansen
barn
1 Karen? Rasmusdatter, 2½
 
11-183 Skifte 28/6 1769 Lars Steffensen, 39 år hmd i Skuderup, Øster Egesborg, 158
enke Anne Nielsdatter
halvbror Peder Carlsen i Langebæk
 
11-184 Skifte 30/6 1769 Lucie Jensdatter i Ugledige, Allerslev, 158
enkemand gl. Jens Pedersen, børn
1 Peder Jensen i Nyråd, død
a Jens Pedersen, 30 tjenende i Ugledige
2 Maren Jensdatter
3 Sidse Jensdatter i Stensby, død, 2 sønner og 1 datter
a Jens Pedersen, gmd i Viemose
b Peder Pedersen, gmd i Vestenbæk
c Maren Pedersdatter = Jens Laursen, gmd i Stensby
4 Kirsten Pedersdatter i Stensby, død
a Sidse, 15
5 Lisbeth Pedersdatter i Ugledige, død = Hans Jørgensen Krog, 11-140
a Jørgen Hansen, 15
b Ole Hansen
halvbror
6 Lars Jensen i Stårby, død
a Marie Larsdatter = Christen Øster?, gmd i Stensby
 
11-185 Skifte 30/6 1769 Niels Christensen, 60 år gmd i Ugledige, Allerslev, 159
enke Maren Rasmusdatter, 1. mand Jacob Hansen Wrang, 8-231
børn
1 Jacob Nielsen, gmd i Ugledige
2 Rasmus Nielsen, 13
3 Maren Nielsdatter, 24 = Hemming Hansen i Sallerup
 
11-186 Skifte 30/6 1769 Lars Haagensen i Kindvig, Mern, 160
familie: 8-310
1. kone Maren Jensdatter, familie: 8-134, død: 2. del skifte 66
1 Hans Larsen, gmd i Kindvig
2 Bent Larsen, gmd i Balle
3 Jens Larsen, 12
4 Johanne Larsdatter = 1 Ole Rasmussen, 10-55 = 2. Jørgen Pedersen, gmd i Viemose
5 Anne Larsdatter = Boe Madsen i Sageby
6 Ellen Larsdatter = Lars Larsen, gmd i Sønder Mern
7 Maren Larsdatter = Ole Hansen i Sageby
8 Anne Larsdatter, 28
2. enke Anne Rasmusdatter, [datter af Jens Hemmingsen og Ellen Hansdatter]
 
11-187 Skifte 30/6 1769 Johan Zacharias Hane i Nørre Mern, Mern, 160
enke Karen Bloch
 
11-188 Skifte 4/11 1769 Niels Hansen, gmd i Skaverup, Sværdborg, 161
enke Anne Andersdatter, lavværge Anders Hansen
barn
1 Hans Nielsen, 2
 
11-189 Skifte 15/11 1769 Jens Mortensen, x år hmd Stuby, Kastrup, 162
enke Lisbeth Pedersdatter, børn
1 Peder Jensen, 11
2 Morten Jensen, 8
3 Hemming Jensen, 2
4 Dorthe Jensdatter, 5
 
11-190 Skifte 15/11 1769 Birthe Hansdatter i Ornebjerg, Kastrup, 163
enkemand gmd Jens Hansen, børn 2 sønner og 4 døtre
 
11-191 Skifte 15/11 1769 Maren Olsdatter, x år i Neder Vindinge, Kastrup, 163
enkemand hmd Ole Andersen
søskende
1 Peder Olsen i Stuby, død
a Jens Pedersen, gmd i Stensbjerg
b Johanne Pedersdatter = Rasmus Jensen i Stuby
c Karen Pedersdatter, 20
halvbror
2 ? Olsen, forhen gmd i Faksinge, død, en datter
 
11-192 Skifte 15/11 1769 Hans Nielsen, gmd i Lundby Torp, Lundby, 164
enke Karen Svansdatter, børn
1 Morten Hansen, 25
2 Erich Hansen, 21
3 Barbara Hansdatter = Hans Andersen, hmd i Skibinge
 
11-193 Skifte 15/11 1769 Karen Rasmusdatter, x år i Svindinge, Sværdborg, 164
enkemand gmd Jens Christensen
arvinger
1 broderdatter Kirsten = Rasmus Olsen, hmd i Snertinge
2 Hemming Hemmingsen, gmd i Stuby
 
11-194 Skifte 15/11 1769 Søren Christophersen og hustru i Bakkebølle, Vordingborg Land, 165
familie: 10-112, 11-208
børn
1 Niels Sørensen, 10
2 Ole Sørensen, 9
3 Morten Sørensen, 8
4 Eva Sørensdatter, 19
5 Ellen Sørensdatter, 14
værger farbrødre Peder Christophersen i Bakkebølle og Niels Christophersen i Dyrlev
 
11-195 Skifte 28/11 1769 Dorthe Jensdatter i Kalvehave, 166
enkemand hmd Hans Pedersen
bror Rasmus Jensen, hmd i Bar
 
11-196 Skifte 28/11 1769 Jacob Hansen, gmd i Stensby, Kalvehave, 167
1. kone Rebecca Caspersdatter, 2-del, 89
2. enke Maren Olsdatter, børn
1 Hans Jacobsen Trave, gmd i Stensby
2 Ole Jacobsen, 22
3 Rasmus Jacobsen, 12
4 Anne Jacobsdatter, 26
5 Rebecca Jacobsdatter, 19
6 Cathrine Jacobsdatter, 14
 
11-197 Skifte 28/11 1769 Mads Hansen, gmd i Viemose, Kalvehave, 167
enke Marie Mortensdatter, børn
1 Hans Madsen, 25
2 Niels Madsen, 16
3 Rasmus Madsen, 7
 
11-198 Skifte 1/12 1769 Maren Knudsdatter i sted mangler, 168
enkemand inds Jens Pedersen, børn
1 Kirsten Jensdatter
 
11-199 Skifte 1/12 1769 Anders Jensen, 51 år hmd i Lille Røttinge, Snesere, 168
enke Anne Rasmusdatter, lavværge Hemming Rasmussen
 
11-200 Skifte 1/12 1769 Peder Simonsen i Bårse, 169
enke Alborg Christensdatter, børn
1 Johanne Pedersdatter, 13
2 Karen Pedersdatter, 10
3 Inger Pedersdatter, 4
 
11-201 Skifte 1/12 1769 Cathrine Larsdatter, x år i Skallerup, Udby, 169
familie: 11-36
enkemand gmd Frands Nielsen, børn
1 Cathrine Frandsdatter, 3
 
11-202 Skifte 1/12 1769 Anne Cathrine Hemmingsdatter i Faksinge, Beldringe, 170
1. mand Hans Jensen, 11-18
1 Hans Hansen, 8
2. enkemand Hans Ibsen, børn
2 Anne Cathrine Hansdatter, 1½
 
11-203 Skifte 1/12 1769 Jens Hansen, gmd i Bårse, 171
enke Maren Hansdatter, børn
1 Jens Jensen, 4
2 Birthe Jensdatter, 11
3 Sidse Jensdatter, 6
 
11-204 Skifte 2/12 1769 Hans Knudsen, 52 år gmd i Hammer, 172
enke Kirsten Hansdatter, børn
1 Hans Hansen, gmd i Kastrup
2 Knud Hansen, 22
3 Anders Hansen, 16
4 Rasmus Hansen, 14
5 Peder Hansen, 8
6 Kirsten Hansdatter = Jochum Johansen, gmd i ?
7 Ellen Hansdatter, 14
 
11-205 Skifte 2/12 1769 Peder Nielsen, hmd i Ring, Hammer, 173
enke Kirsten Andersdatter, børn
1 Niels Pedersen, gmd i Ring, død
a Jens Nielsen, 17
b Hans Nielsen, 13
c Anne Nielsdatter, 15
2 Jens Pedersen, hmd i Hammer
3 Maren Pedersdatter = Jens hugger, hmd i Hammer
4 Margrethe Pedersdatter = Rasmus Knudsen, hmd i Ring
 
11-206 Skifte 2/12 1769 Anne Madsdatter, x år i Hammer Torup, Hammer, 174
enkemand Torkel Madsen, barn
1 Birthe Torkildsdatter, 10
 
11-207 Skifte 2/12 1769 Hans Pedersen, 62 år gmd i Lundby, 174
familie: 8-124
enke Maren Jensdatter
søskende
1 Anders Pedersen, gmd i Knudsby, død
a Peder Andersen, gmd i Ring
b Jens Andersen, 14
2 Bodil Pedersdatter = Vincent Nielsen i Hammer
3 Anne Pedersdatter, død = Anders Larsen, gmd i Hammer, død
a Lars Andersen, tjenende i Ammendrup
b Anne Andersdatter = Christen Povelsen, hmd i Lundby
c Ingeborg Andersdatter = Christen Pedersen i ?
4 Birthe Pedersdatter, død = Mads Andersen i Lov, død
a Anders Madsen, i Svenstrup på Gavnø Gods
b Søren Madsen, gmd i Vester Egesborg
c Peder Madsen, tjenende på Gavnø
d Anne Madsdatter, død, børn, utydeligt
halvbror
5 Niels Boesen, gmd i Hammer, død
a Margrethe Nielsdatter, 26
b Johanne Nielsdatter, 24
c ? Nielsdatter, 22
 
11-208 Skifte 5/12 1769 Jens Christophersen, hmd i Bakkebølle, Vordingborg Land, 175
familie: 10-112
enke Anne Andersdatter
søskende
1 Niels Christophersen, gmd i Dyrlev
2 Søren Christophersen, gmd i Bakkebølle, 11-194
a Niels Sørensen, 13
b Ole Sørensen, 12
c Morten Sørensen
d Eva Sørensdatter, 19
e Ellen Sørensdatter, 15
3 Ole Christophersen, gmd i Bakkebølle, død
a Niels Olsen, 12
4 Lars Christophersen, gmd i Næs
5 Peder Christophersen, gmd i Bakkebølle
 
11-210 Skifte 5/12 1769 Giertrud Larsdatter, x år i Udby, 177, 185
familie: 10-211
enkemand Peder Vernersen
konens arving, hendes far Lars Povelsen, gmd i Kindvig
 
11-211 Skifte 12/12 1769 Niels Jensen, x år hmd i Lundby, 177
enke Maren Nielsdatter, børn
1 Johanne Nielsdatter = Claus Torchildsen, hmd i Knudsby, 11-112
2 Marie Nielsdatter
 
11-213 Skifte 10/11 1769 hustru [Anna Giertsdatter?], x år i Viemose, Kalvehave, 178, opslag 181, kendt, sen annepedersdatter, nr 30
enkemand Anders Nielsen
1 Giert Pedersen i Viemose for hustru
2 Rasmus Mortensen Brems, gmd i Viemose, for hustru
 
11-212 Skifte 18/12 1769 Anne Marie Hansdatter (-, men en dødfødt søn) i Ørslev, 178
enkemand Rasmus Hansen
far Hans Andersen i Græsbjerg i Ørslev
 
11-214 Skifte 2/12 1769 Anne Pedersdatter i Hammer, 178
enkemand hmd Niels Nielsen, børn
1 Peder Nielsen, hmd i Hammer
2 Niels Nielsen, 21
3 Karen Nielsdatter = Christen Christophersen i Ring
 
11-215 Skifte 3/4 1770 Lars Olsen i Sallerup, Køng, 179
enke Birthe Nielsdatter
søskende
1 Jacob Olsen, gmd i Svindinge
2 Peder Olsen, tjenende på Beldringe
3 Sidse Olsdatter = 1. Hemming Pedersen: 9-320, = 2. Hemming Michelsen i Kastelev, familie: 10-82
halvbrødre
4 Niels Jacobsen, gmd i Sallerup
5 Hans Jacobsen Brok, gmd i Stensbjerg, død, 11-94
a Jacob Hansen, 22
b Anne Hansdatter
c Lisbeth Hansdatter
 
11-216 Skifte 3/4 1770 Torchild Olsen, 66 år inds i Remkolde, Sværdborg, 179
enke Anne Pedersdatter
 
11-217 Skifte 3/4 1770 Torchild Jensen, 68 år i Lundby, 180
enke Marie Christophersdatter, børn
1 Giertrud Torchildsdatter = Cort? Hansen, gmd i Ring
2 Anne Torchildsdatter, 3
 
11-218 Skifte 3/4 1770 Birthe Nielsdatter i Rostgårdshus, Vordingborg Land, 181
enkemand Hans Nielsen, børn
1 Niels Hansen, 6
2 Kirsten Hansdatter, 8
 
11-219 Skifte 4/4 1770 Anne Nielsdatter i Lekkende, Øster Egesborg, 181
børn
1. mand Christen
1 Niels Christensen, tjenende i København
2. enkemand hmd Ole Christophersen
 
11-220 Skifte 4/4 1770 Marie Jensdatter i Lekkende, Øster Egesborg, 182
afgangne hmd Peder Jensen, børn
1 Jens Pedersen, 6
2 Morten Pedersen, 2
 
11-221 Skifte 4/4 1770 Margrethe Madsdatter i Lekkende, Øster Egesborg, 182
familie: 11-113
1. mand Jens Larsen: 2. del, 117
1 Lars Jensen, gmd i Viemose
2 Bodil Jensdatter = Mads Olsen i ? ved Næstved
3 Maren Jensdatter = Hans Andersen i Lekkende
4 Birthe Jensdatter = Peder Madsen i Røstofte
5 Karen Jensdatter, 28
2. enkemand gmd Lars Justesen
 
11-222 Skifte 4/4 1770 Ellen Olsdatter, x år i Viemose, Kalvehave, 183, opslag 186, kendt, gift med Søren Boesen
Trolovet 19/7 1754 i Kalvehave Sogn: Hans Pedersen fra Snesere og Ellen Olsdatter, Søren Boesens enke i Viemose. Forlovere: Torkel Pedersen i Ring og Niels Boesen i Viemose
enkemand gmd Hans Pedersen, børn
1 Anne Hansdatter, 10
2 Ellen Hansdatter, 6
 
11-223 Skifte 4/4 1770 Ole Knudsen i Lekkende, Øster Egesborg, 184
1. kone Kirsten Jensdatter, 10-23
1 Johanne Olsdatter, død = Lars Nielsen i Stårby, Øster Egesborg
a Niels Larsen, 21
b Kirsten? Larsdatter, 19
2 Birthe Olsdatter = Jens Povelsen, hmd i Lekkende
2. enke Sidse Christiansdatter
 
11-224 Skifte 4/4 1770 Cathrine Hansdatter i Røstofte, Øster Egesborg, 184
familie: 7-124
enkemand inds Niels Pedersen
søskende
1 Ole Hansen, gmd i Tolstrup, død
a Hans Olsen, inds i Skovhuse
b Jacob Olsen
c Karen Olsdatter = Rasmus Larsen i Tolstrup
2 Maren Hansdatter i Røstofte, død, ingen arvinger
3 Bodil Hansdatter i Tolstrup, død, ingen arvinger
3 Anne Hansdatter, død = Jacob Pedersen i Øster Egesborg
a Margrethe Pedersdatter = Christopher Olsen, gmd i Øster Egesborg
 
11-225 Skifte 4/4 1770 Anne Margrethe Gabrielsdatter i Røstofte, Øster Egesborg, 185
enkemand gmd Niels Olsen, børn
1 Gabriel Nielsen, 22
2 Jens Nielsen, 14
3 Hendrich Nielsen, 12
4 Marie Nielsdatter, 20

til toppen