Vordingborg Rytterdistrikt, 2. halve distrikt, Book 13.

2. halve Distrikt: 1739-1744. 1 -279

skifter fra 1662-1760, Book 1-12


1 Skifte 16/3 1739 Rasmus Pedersen, x år i Lundby, 2
1. kone [Anne Olsdatter]
1 Ole Rasmussen i København
2 Niels Rasmussen, 30
3 Anne Cathrine Rasmusdatter = Hans Povelsen, hmd i Hammer
4 Elisabeth Rasmusdatter, 26
5 Birthe Rasmusdatter, 20
2. enke Maren Andersdatter
6 Anders Rasmussen, 11
7 Hans Rasmussen, 5
 
2 Skifte 16/3 1739 Peder Knudsen i Rytterhuset i Lundby, 3
enke Maren Bertelsdatter
½ søskende
1 Ingvor Pedersen i Nebølle Torp
2 Johanne Pedersdatter, 30, tjenende i Mern
3 Rasmus Jensen = Maren Poulsdatter Lundby 16/3 1739
3 Søren Rasmussen = Mette Pedersdatter Stensby 16/3 1739
 
3 Skifte 16/3 1739 Søren Rasmussen i Stuby, Kastrup, 3
enke Mette Pedersdatter, afdødes børn
1 Rasmus Sørensen, 21
2 Søren Sørensen, 10
3 Hans Sørensen, 2
4 Maren Sørensdatter, 18
5 Anne Sørensdatter, 14
 
4 Skifte 16/3 1739 Ole Gregersen, 55 år i Stuby, Kastrup, 5
1. kone Johanne Hansdatter, se 7-39
1 Peder Olsen, 26
2 Christian Olsen, 22, begr. 1739 i Stuby, 22 år
3 Cathrine Olsdatter, 24
4 Maren Olsdatter, 21
2. enke Christine Hansdatter, lavværge Niels Wrang i Stuby
5 Niels Græs Olsen, 8
6 Johanne Olsdatter, 15
 
5 Skifte 16/3 1739 Anders Hansen hans hustru [Bodil Sørensdatter] Stuby, Kastrup, 8
barn
1 Kirsten Andersdatter, 1½
 
6 Skifte 16/3 1739 Hans Nielsen, rytterbonde i Stensby, Kalvehave, ?, opslag?
enke Maren Jensdatter, lavværge, fæstemand Niels Pedersen
børn
1 Niels Hansen, 3
2 Sidse Hansdatter, 12
3 Birthe Hansdatter, 7
værge farbror Peder Nielsen i Stuby
 
7 Skifte 17/3 1739 Bendix Jørgensen, hmd i Neder Vindinge, Kastrup, 11
1. kone Maren Madsdatter, se 8-15
1 Ingeborg Bendixdatter, 24
2. enke Anne Andersdatter, lavværge, fæstemand Hans Hansen på ?
 
8 Skifte 17/3 1739 Rasmus Gregersen, inds i Neder Vindinge, Kastrup, 12
familie: se 7-50
enke Margrethe Nielsdatter, børn
1 Jens Rasmussen, 18
2 Gregers Rasmussen, 16
3 Jørgen Rasmussen, 11
 
9 Skifte 17/3 1739 hmd Jacob Nielsen og hustru Sidse Jensdatter, 43 år i Oreby, Kastrup, 13
barn
1 Kirsten Jacobsdatter, 1
 
10 Skifte 17/3 1739 Anders Nielsen, 36 år hmd i Næs, Kastrup, 14
enke Sidse Jensdatter
søskende
1 Hemming Nielsen, gmd i Køng
2 Hans Nielsen, hmd i Næs
3 Elias Nielsen, gmd i Køng
4 Rasmus Nielsen, hmd i Sallerup
5 Karen Nielsdatter = rytterbonde i Vordingborg
 
11 Skifte 20/3 1739 Anders Hansen, rytterbonde i Sallerup, Køng, 15, opslag 16
1. kone
1 Søren Andersen, 18
2. enke Sidse Hansdatter, lavværge, fæstemand Niels Jacobsen
2 Peder? Andersen, 7
3 Ellen Andersdatter, 4
4 Sidse Andersdatter, 9 uger, født efter faderens død
 
12 Skifte 20/3 1739 Hans Hansen, inds i Sallerup, Køng, 19
enke Maren Iversdatter, børn
1 Ole Hansen, 30
2 Karen Hansdatter = Poul Sørensen i Sallerup
 
13 Skifte 23/3 1739 Jens Hansen [Oxe], 61 år hmd i Øster Egesborg, 19
enke Eche Jensdatter, børn
1 Hans Jensen, 14
2 Jens Jensen, 9
3 Sidse Jensdatter, 18
 
14 Skifte 23/3 1739 Lars Svendsen, x år rytterbonde i Skuderup, Øster Egesborg, 20
enke Maren Eilersdatter, børn
1 Jørgen Larsen, 16
2 Svend Larsen, 12
3 Anders Larsen, 2
4 Karen Larsdatter, 19
5 Inger Larsdatter, 10
6 Sophie Larsdatter, 6
værge morfar Eiler Ollesten?
 
15 Skifte 24/3 1739 hustru, x år Kalvehave, 22
enkemand rytterbonde Christopher Hansen
kirkebog: gift 1739 i Kalvehave:  Christopher Hansen og Mette Pedersdatter, se 9-46
arving far Peder Jensen
 
16 Skifte 24/3 1739 Peder Nielsen, x år hmd i Viemose, Kalvehave, 24
enke Sidse Hendrichsdatter, se 8-137
børn
1 Hans Pedersen, 7
2 Lars Pedersen, 4½
 
17 Skifte 24/4 1739 Anne Olsdatter Kindvig, Mern, 26
enkemand Lars Hjorth
søskende
1 Niels Olsen, gmd i Sønder Mern
2 Maren Olsdatter = hmd Jens Ingvorsen i Sandvig
 
18 Skifte 25/3 1739  Niels Christensen, x år i Ørslev, 27
enke Gyde Pedersdatter, se 11-13
lavværge Jens Pedersen i Fæby
børn
1 Jens Nielsen, 20
2 Christen Nielsen, 17
3 Niels Nielsen, 14
4 Peder Nielsen, 12
5 Ole Nielsen, 9
6 Hans Nielsen, 5
7 Frands Nielsen, 3/4
 
19 Skifte 25/3 1739 Sidsel Boesdatter, x år enke Ørslev, 29
familie: 4-52
afgangne mand Hans Lydich, børn
1 Peder Hansen, fæstebonde i Ørslev
2 Niels Hansen, myndig
3 Lars Hansen, myndig
 
20 Skifte 25/3 1739 Hans Nielsen, x år, hmd i Ørslev, 31
børn
1 Hans Hansen, skrædder i København
2 Anne Christine Hansdatter = Mathias Salamon i Præstø
3 Karen Hansdatter, død = Niels Rasmussen i Udby
a Rasmus Nielsen, 8
b Margrethe Nielsdatter, 6
c Cathrine Nielsdatter, 2½
enke *) Anne Rasmusdatter, se 10-166, lavværge, fæstemand skrædder Lars Pedersen
4 Hendrich Hansen, 24, tjenende i Næstved
5 Niels Hansen, skræddersvend i København
6 Jørgen Hansen, 16 i Hulemose Mølle
8 Anne Margrethe, 22 i København
9 Kirsten Hansdatter
*) usikker på Anne Rasmusdatter er mor til alle eller kun nogle af børnene
 
21 Skifte 25/3 1739 Peder Madsen, x år rytterbonde i Ørslev, 33
enke Ellen Bertelsdatter, børn
1 Mads Pedersen, død i Græsbjerg
a Jørgen Madsen, 9
b Peder Madsen, 6
c Kirsten Madsdatter, 4, på børnenes vegne stedfar Lars Hansen i Græsbjerg
2 Anders Pedersen, 30, fæster stedet
3 Elisabeth Pedersdatter = Christen Pedersen i Ørnebjerg
 
22 Skifte 3/4 1739 Niels Andersen, hmd i Bakkebølle, Vordingborg Land, 35
enke Karen Hansdatter, børn
1 Rasmus Nielsen, 25
2 Anders Nielsen, 22
3 Else Nielsdatter = Hans Nielsen, hmd i Bakkebølle
4 Kirsten Nielsdatter, 19
 
23 Skifte 10/4 1739 Jens Hendricksen, rytterbonde i Over Vindinge, Sværdborg, 36
enke Anne Rasmusdatter, lavværge, trolovede fæstemand Anders Michelsen
barn
1 Rasmus Jensen, 7
 
24 Skifte 10/4 1739 hustru ? Rasmusdatter Snertinge, Sværdborg, 38
enkemand rytterbonde Hans Jensen, se 190
søskende
1 Niels Rasmussen, rytterbonde i Kastrup
2 Peder Rasmussen, rytterbonde i Ring
3 Maren Rasmusdatter = rytterbonde Ole Boesen i Oreby
 
25 Skifte 10/4 1739, Peder Hansen, x år smed i Sværdborg, 40
enke Sidse Jensdatter
1 Hendrich Pedersen, hmd i Over Vindinge
2 Jens Pedersen, 14
 
26 Skifte 13/4 1739 Peiter Jensen i Nyråd, Vordingborg Land 42
enke Ellen Hansdatter, lavværge, trolovede fæstemand Lars Pedersen
børn
1 Anders Peitersen, 2½
2 Jens Peitersen, ½
 
27 Skifte 13/4 1739 Jens Hemmingsen Paarse, x år hmd i Nyråd, Vordingborg Land, 44
enke Else Jensdatter, børn
1 Hemming Jensen, 4½
2 Maren Jensdatter, 1½
 
28 Skifte 13/4 1739 Erich Olsen, x år inds i Bakkebølle, Vordingborg Land, 45
enke Maren Andersdatter, børn
1 Kirsten Eriksdatter = Christen Pedersen, rytterbonde i Ørslev
2 Dorthe Erichsdatter = Hemming Nielsen, rytterbonde i Mern
3 Sophie Erichsdatter = Hendrich Mogensen, rytterbonde i Ørslev
 
29 Skifte 13/4 1739 Rasmus Mogensen, x år rytterbonde i Bakkebølle, Vordingborg Land, 47
enke Karen Jensdatter, børn
1 Niels Rasmussen i Mern
2 Jacob Rasmussen, 12
 
30 Skifte 14/4 1739 Niels Andersen, x år rytterbonde i Stensby, Kalvehave, 49
enke Kirsten Pedersdatter, lavværge, trolovede fæstemand Jens Madsen
børn, deres børn
1 Peder Nielsen, 3
2 Karen Pedersdatter, 6
 
31 Skifte 10/4 1739 Lucie Nielsdatter i Stensby, Kalvehave, 50
enkemand hmd Niels Rasmussen
søskende
1 Lars Nielsen i Langebæk
2 Hemming Nielsen
3 Maren Nielsdatter, 14
 
32 Skifte 5/11 1739 Anders Michelsen, x år i Vrangsgårde, Kalvehave, 52
enke Maren Lauritsdatter, [begr. 9/4 1753 i Stensby, Kalvehave, se 9-376]
ingen livsarvinger
søster Maren Michelsdatter = Jens Nielsen i Hornstrup på Grundetgårds Gods ved Vejle
 
33 Skifte 13/7 1739 hmd Otte Bødker og hustru Kindvig, Mern, 79
børn
1 Anne Ottesdatter = Lars Bendsen, skrædder i Sageby
 
34 Skifte 14/7 1739 Rasmus Hansen Hugger, x år hmd i Viemose, Kalvehave, 80
enke Abelone Poulsdatter, lavværge, trolovede fæstemand Lars Nielsen
børn
1 Jens Rasmussen, 8
2 Maren Rasmusdatter, 6
 
35 Skifte 14/7 1739 Else Hansdatter, x år i Viemose, Kalvehave, 82
barn
1 Birthe Bruunsdatter?, 5
enkemand hmd Mogens Rasmussen
 
36 Skifte 14/7 1739 Gundel Jeppesdatter, x år i Kalvehave, 84
enkemand hmd Jens Friderichsen, børn
1 Frederik Jensen, 5
2 Hendrich Jensen, 1½
3 Maren Jensdatter, 7
 
37 Skifte 14/7 1739 Jens Jensen, x år hmd i Kalvehave, 85
enke Ellen Poulsdatter, børn
1 Anders Jensen, 11
2 Sidse Jensdatter, 9
 
38 Skifte 15/7 1739 Karen Jeppesdatter i Bakkebølle, Vordingborg Land, 85
enkemand rytterbonde Niels Rasmussen, børn
1 Rasmus Nielsen, 8
2 Jens Nielsen, 4
3 Maren Nielsdatter, 1½
 
39 Skifte 15/7 1739 Karen Jeppesdatter, x år i Bakkebølle, Vordingborg Land, 88
enkemand Jørgen Nielsen Kimmer, børn
1 Niels Jørgensen, 3/4
2 Ellen Jørgensdatter, 9
3 Margrethe Jørgensdatter, 6
 
40 Skifte 15/7 1739 Maren Rasmusdatter, x år i Oreby, Kastrup, 90
1. mand Anders Jensen, se 7-51
1 Jens Andersen, rytterbonde i Kastrup
2 Hans Andersen, rytterbonde i Næs
3 Rasmus Andersen, 27
4 Hendrich Andersen, 25
5 Peder Andersen, 23
6 Jørgen Andersen, 20
7 Anne Andersdatter = Peder Christophersen i Stuby
8 Kirsten Andersdatter = Knud Christophersen i Knudsby
9 Dorthe Andersdatter, 14
10 Maren Andersdatter, 13
11 Sidse Andersdatter, 11
2. enkemand rytterbonde Ole Boesen, se 10-248
12 Boe Olsen, 8
 
41 Skifte 18/7 1739 Sidsel? Andersdatter i Grumløse, Udby, 94
1. mand
1 Karen, 20
2. enkemand hmd Lars Rasmussen
 
42 Skifte 18/7 1739 Anne Andersdatter i Grumløse, Udby, 95
enkemand hmd Jørgen Pedersen, børn
1 Anders Jørgensen, 28
2 Kirsten Jørgensdatter, død = Hans Jørgensen, hmd i Bårse
a Hans Hansen, 7
b Ellen Hansdatter, 11
c Maren Hansdatter, 4
 
43 Skifte 18/7 1739 Christen Clausen, x år inds i Snertinge, Sværdborg, 95
enke Maren Ingvorsdatter, lavværge Peder Ingvorsen, gmd i Snertinge
børn
1 Niels Christensen, 35, hmd i Sallerup
 
44 Skifte 25/1 1740 Anne Poulsdatter i Sallerup, Køng, 96
enkemand rytterbonde Ingvor Hemmingsen, børn
1 Ivar Ingvorsen, 29
2 Maren Ingvorsdatter, 26, se 9-37
 
45 Skifte 21/5 1740 Anders Christophersen, rytterbonde i Sallerup, Køng, 98
enke Lucie Larsdatter, barn
1 Ole Andersen, 26, rytterbonde i Ring
2 Mads Andersen, 24, fæstebonde
3 Rasmus Andersen, 22
4 Jens Andersen, 15
5 Karen Andersdatter, 28
6 Dorthea Andersdatter, 16
 
46 Skifte 26/1 1740 Jens Hansen, x år rytterbonde i Lundby, 101
enke Anne Andersdatter, barn
1 Karen Jensdatter, 8
værge farbror Claus Hansen, rytterbonde i Lundby Torp
 
47 Skifte 26/1 1740 Bodil Hansdatter i Svindinge, Sværdborg, 104
enkemand rytterbonde Bendt Jensen, børn
1 Jens Bendtsen, 27
2 Anne Bendtsdatter, se 10-204 = Torchild Christensen i Sværdborg, hans
 
48 Skifte 27/1 1740 Birgitte Hansdatter, x år i Over Vindinge, Sværdborg, 107
enkemand hmd Svend Rasmussen [Hjort], børn
1 Rasmus Svendsen, 5
2 Birthe Svendsdatter, 12
3 Sophie Svendsdatter, 7
 
49 Skifte 27/1 1740 Sophie Christophersdatter, x år i Udby, 108
enkemand hmd Knud Andersen
søster
1 Dorthe Christophersdatter = Jørgen Jensen, rytterbonde i Nebølle
 
50 Skifte 27/1 1740 Inger Nielsdatter, x år i Udby, 109
enkemand inds Lars Jensen
bror
1 Rasmus Nielsen, hmd i Ørslev
 
51 Skifte 20/1 1740 Morten Pedersen, inds i Stensbjerg, Kastrup, 110
enke Karen Jensdatter
søster Cathrine Pedersdatter i Kastrup
 
52 Skifte 29/1 1740 Birthe Hansdatter i Stensbjerg, Kastrup, 110
enkemand hmd Ole Bjørn, barn
1 Dorthe Olsdatter
 
53 Skifte 29/1 1740 Hans Andersen, 32 år inds i Oreby, Kastrup, 112
enke Birthe Hellesdatter, lavværge fader Helle Andersen
barn
1 Anders Hansen, 2
 
54 Skifte 29/1 1740 Maren Ibsdatter, x år i Stensby, Kalvehave, 113
enkemand rytterbonde Rasmus Jensen Plougmand, se 10-15
børn
1 Hans Rasmussen, 12
2 Morten Rasmussen, 10
3 Jens Rasmussen, 6
4 Jørgen Rasmussen, 4
5 Sidse Rasmusdatter, 1
værge morbror Anders Ibsen, rytterbonde i Stensby
 
55 Skifte 29/1 1740 Niels Larsen, inds i Stensby, Kalvehave, 116
enke Birgitte Jørgensdatter, børn
1 Jørgen Nielsen, 18
2 Johanne Nielsdatter, 24 = Anders Ibsen, inds i Stensby
 
56 Skifte 30/1 1740 Giert Villumsen, inds i Vestenbæk, Kalvehave, 117
enke Anne Elisabeth Hermandsdatter, barn
1 Hermand Villumsen, 16
2 Giert Villumsen, 15
3 Cathrine Villumsdatter = Niels Mogensen i Bakkebølle
 
57 Skifte 30/1 1740 Søren Jensen Bruus, x år rytterbonde i Bakkebølle, Vordingborg Land, 119
enke Anne Pedersdatter, familie: 8-147, død: 9-389
lavværge, trolovede fæstemand Niels Nielsen Bruus
børn
1 Morten Sørensen, 17
2 Peder Sørensen, 15
3 Mette Sørensdatter = rytterbonde Niels Rasmussen i Bakkebølle
4 Helvig Sørensdatter, 14
5 Kirsten Sørensdatter, død, se 8-89
 
58 Skifte 30/1 1740 Mads Nielsen, inds i Bakkebølle, Vordingborg Land, 123
børn
1 Niels Madsen, 12
2 Anne Madsdatter, 18
enke, med lavværge Johan Hendrich Cronborg
 
59 Skifte 13/2 1740 Rasmus Olsen i Nygårds Mølle, Vordingborg Land, 123
enke Mette Hansdatter, 18 år
 
60 Skifte 15/2 1740 Kirsten Larsdatter, x år i Vestenbæk, Kalvehave, 125
1. mand Christian Nielsen
1 Hans Christiansen, 12
2 Christine Christiansdatter = Peder Lydich, rytterbonde i Ørslev
3 Maren Christiansdatter = Niels Rasmussen i Vestenbæk
4 Sidse Christiansdatter, 16
5 Karen Christiansdatter, 6
2. enkemand rytterbonde Rasmus Hansen
6 Maren Rasmusdatter
 
61 Skifte 15/2 1740 Sidse Knudsdatter, x år i Kalvehave, 129
enkemand hmd Johannes Duusen, børn
1 Hans Johansen, 6
2 Peder Johansen, 3
3 Magdalene Johannesdatter, 4
4 Cathrine Johannesdatter, 1
 
62 Skifte 15/2 1740 Birthe Poulsdatter i Kalvehave, 130
enkemand inds Jens Pedersen, børn
1 Peder Pedersen, 30
2 Anne Pedersdatter, 17
 
63 Skifte 15/2 1740 Gertrud Hansdatter, x år i Kalvehave, 131, opslag
1.mand Hans
1 Kirsten Hansdatter, 22
2. enkemand inds Peder Larsen Købmand, se 9-283
[gift 1740 med Johanne Friderichsdatter]
 
64 Skifte 15/2 1740 Karen Pedersdatter i Viemose, Kalvehave, 132
enkemand hmd Friderich Pedersen
bror Gregorius Pedersen
 
65 Skifte 16/2 1740 Mette Hansdatter i Sageby, Mern, 133, opslag 134
enkemand rytterbonde Morten Boesen
søskende
1 Mads Hansen Lerche, rytterbonde i Kindvig, Kendt, død efter 1758 i Kindvig, se Maren kirstine Christensens aner 99, 5
2 Anne Hansdatter, død = Ole Gregersen, rytterbonde i Sandvig, se 8-63
a Jacob Olsen, rytterbonde i Sandvig
b Gregers Olsen, 20
c Hans Olsen, 15
d Hans Olsen, 9, tjenende Peder Gregersen i Nørre Mern
e Inger Olsdatter = Ole Nielsen, rytterbonde i Sageby
f Kirsten Olsdatter, 16
 
66 Skifte 16/2 1740 Maren Jensdatter i Kindvig, Mern, 136
enkemand rytterbonde Lars Haagensen, se 11-186
børn
1 Hans Larsen, 20
2 Jens Larsen, 14
3 Johanne Larsdatter = Ole Rasmussen, rytterbonde i Viemose
4 Anne Larsdatter, 12
5 Ellen Larsdatter, 7
6 Maren Larsdatter, 5
værge Hemming Jensen i Tågeby og Rasmus Olsen, rytterbonde i Sandvig
 
67 Skifte 16/2 1740 Mette Pedersdatter, x år i Skuderup, Øster Egesborg, 138
enkemand rytterbonde Niels Nielsen, børn
1 Mads Nielsen, 15
2 Jens Nielsen, 9
3 Niels Nielsen, 7
4 Birthe Nielsdatter, 13
værge morbror Hans Pedersen, rytterbonde i Sønder Mern
 
68 Skifte 8/3 1740 Jens Pedersen i Rytterhuset i Sværdborg, 139
søn Niels Jensen, 15
 
69 Skifte 12/2 1739 Jens Laursen Skiøtz Liutenant i Kastrup, 142
børn
1 Jørgen Jacobsen Skiøt, underofficer
2 Sigfred Skiøt, underofficer
3 en underofficer i Norge
4 Margrethe Skiøt
5 Elisabeth Sabine Skiøt
5 en ditte = ?
 
70 Skifte 25/4 1740 Anders Povelsen, x år i Udby, 144
enke Johanne Christophersdatter, lavværge, fæstemand Christen Torchildsen
søskende
1 Morten Povelsen i Ølsted Sogn ved Roskilde
2 Mads Povelsen, inds i Vester Egesborg
 
71 Skifte 25/4 1740 Sidse Andersdatter, x år i Udby, 146
enkemand rytterbonde Anders Nielsen, børn
1 Niels Andersen, 10 uger
 
72 Skifte 20/6 1740 Ellen Hemmingsdatter i Kastelev, Sværdborg, 147
enkemand rytterbonde Frands Larsen
arvinger
1 Hemming Rasmussen rytterbonde i Hammer
2 Hans Rasmussen, rytterbonde i Neder Vindinge, Kastrup
3 Lars Olsen, som får stedet i fæste
 
73 Skifte 6/7 1740 Hans Pedersen, x år tredingsfoged i Ørslev, 149
1. kone
1 Peder Hansen
2 Ole Hansen
3 Maren Hansdatter = Rasmus Nielsen, rytterbonde i Øster Egesborg
2. enke Giertrud Jensdatter
4 Jens Hansen, 20
5 Niels Hansen, 17
5 Hendrich Hansen, 10
6 Hans Hansen, 7
7 Birthe Hansdatter, 18
8 Anne Hansdatter, 12
9 Bodil Hansdatter, 4
 
74 Skifte 6/7 1740 Anne Jensdatter, x år i Ørslev, 152
enkemand rytterbonde Ole Frandsen, børn
1 Jens Olsen, 21
2 Frands Olsen, 12
værge morbror Hendrich Jensen, rytterbonde i Oreby
 
75 Skifte 6/7 1740 Hans Hansen Bracher, tingløber i Ørslev, 154
enke Karen Hansdatter, se 9-52
børn
1 Hendrich Hansen, 4
2 Johanne Hansdatter, 7
 
76 Skifte 6/7 1740 Anne Pedersdatter i Ørslev, 156
enkemand hmd Niels Nielsen, barn
1 Karen Nielsdatter, 4
 
77 Skifte 8/7 1740 Maren Vævers, x år enke i Stuby, Kastrup, 156
børn
1 Maren Hansdatter
2 Kirsten Hansdatter, 9
 
78 Skifte 8/7 1740 Michel Munch, x år i Stuby, Kastrup, 157
enke Maren Olufsdatter, ingen arvinger
 
79 Skifte 8/7 1740 Anne Nielsdatter, x år i Neder Vindinge, Kastrup, 158
1. mand Jacob
1 Niels Jacobsen, rytterbonde i Sallerup
2 Hans Jacobsen, 26
3 Jacob Jacobsen, 17
4 Laurits Jacobsen, 15
5 Christen Jacobsen, 13
6 Peder Jacobsen, 9
7 Giertrud Jacobsdatter, 20
8 Sidsel Jacobsdatter, 19
værge afdøde mands bror Niels Nielsen i Udby
2. enkemand rytterbonde Hans Rasmussen
 
80 Skifte 8/7 1740 Jens Christensen, x år dreng i Kastrup, 161
salig Christen Jensens søn Jens i Kastrup
moder Maren? = stedfader Lars Hansen
 
81 Skifte 8/7 1740 Kirsten Madsdatter i Ornebjerg, Kastrup, 162, opslag 163, kendt, se Maren kirstine Christensen, 199
kirkebog: Johannes Hansens moder i Ornebjerg: Kirsten Madsdatter, 78 år
1 Hans Hansen Lerche i Høvdigshus
2 Rasmus Hansen, død i Græsbjerg, se 7-199
a Erich Rasmussen, tjenende i Ornebjerg
b Maren Rasmusdatter = Erich Christensen i Vordingborg
c Kirsten Rasmusdatter = Rasmus Jensen i Skuderup
3 Bertel Hansen i Ornebjerg, se 10-247
4 Mads Hansen i Balle = [Kirsten Rasmusdatter]
a Rasmus Madsen, 12, hos moderen
b Mogens Madsen, 8
c Hans Madsen, 1
d Maren Madsdatter, 4
5 Ole Hansen i Oreby
6 Johannes Hansen i Ornebjerg
7 Maren Hansdatter = Hans Broch Stensbjerg
a Mads Hansen, tjenende i Vordingborg
b Sidse Hansdatter = Peder Hemmingsen i Kastrup
8 Anne Hansdatter = 1. Anders Jensen, se 7-86 = 2. Rasmus Torchildsen i Over Vindinge
 
82 Skifte 9/7 1740 Peder Nielsen, 63 år hmd i Oreby, Kastrup, 163
enke Karen Jensdatter, børn
1 Niels Pedersen Baad i Stuby?
2 Anne Pedersdatter
 
83 Skifte 9/7 1740 Maren Larsdatter, 65 år inds i Oreby, Kastrup, 164
søn
1 Peder Larsen i Oreby
2 Dorthe Larsdatter = Poul? Andersen i Neder Vindinge
 
84 Skifte 9/7 1740 Toste Sørensen, x år rytterbonde i Næs, Kastrup, 165
enke Karen Pedersdatter, børn
1 Ole Tostesen
2 Søren Tostesen
3 Hans Tostesen, 8
4 Jørgen Tostesen, 6
 
85 Skifte 9/7 1740 Maren Hansdatter i Næs, Kastrup, 167
enkemand inds Niels Pedersen, børn
1 Karen Nielsdatter = Hans Pedersen i Næs
 
86 Skifte 9/7 1740 Hans Ebbesen i Næs, Kastrup, 168
enke Maren Pedersdatter, lavværge Ole Christensen
bror Christen Ebbesen i Lolland? i ? By
 
87 Skifte 11/7 1740 Kirstine Christiansdatter, inds i Hulemose Mølle, Vordingborg Land, 168
Christian Finchs enke i Hulemose Mølle
arving Johan Hendrich Cronborg, ibid
 
88 Skifte 11/7 1740 Niels Olsen, x år inds i Bakkebølle, Vordingborg Land, 170
enke Bodil Jensdatter, børn
1 Jens Nielsen, 40 i Kostræde
2 Ole Nielsen, 38 i Bakkebølle
3 Hans Nielsen, 36 i Bakkebølle
4 Jens Nielsen, 30, tjenende i Bakkebølle
5 Gyde Nielsdatter = Hans Hansen i Bakkebølle
6 Karen Nielsdatter = inds Anders Nielsen i Bakkebølle
7 Inger Nielsdatter = Hans Pedersen, hmd i Bakkebølle
 
89 Skifte 11/7 1740 Rebecca Caspersdatter, x år i Stensby, Kalvehave, 171
enkemand rytterbonde Jacob Hansen, se 11-196
barn
1 Anne Jacobsdatter, 5
 
90 Skifte 11/7 1740 Peder Christophersen, x år rytterbonde i Stensby, Kalvehave, 174
enke Bodil Hansdatter, børn
1 Ole Pedersen, 5
 
91 Skifte 11/7 1740 Mads Nielsen, x år inds i Stensby, Kalvehave, 175
enke Kirsten Jensdatter
moster Mette Nielsdatter
 
92 Skifte 11/7 1740 Christian Sørensen, 51 år hmd i Skuderup, Øster Egesborg, 176, kendt
enke Anne Aagesdatter, se 9-206
lavværge Hemming Aage i Sønder Mern
børn
1 Søren Christiansen, 13
2 Niels Christiansen, 10
3 Mads Christiansen, 8
4 Ole Christiansen, 3
5 Kirsten Christiansdatter = Morten Boesen, rytterbonde i Sageby
6 Sidse Christiansdatter, 17
 
93 Skifte 12/7 1740 Peder Hansen rytterbonde i Mern, 178
enke Sidse Larsdatter
arvinger
1 Jørgen Hansen, rytterbonde i Mern
2 Ole Hansen, rytterbonde i Nørre Mern
 
94 Skifte 11/7 1740 Anne Andersdatter i Sønder Mern, Mern, 180
enkemand Peder Esbensen, børn
1 Christen Pedersen, får fæste på gården
2 Anders Pedersen, 17
3 Esben Pedersen, 14
4 Mette Pedersdatter  (afdødes steddatter? ) = Hans Justensen ?, rytterbonde i Kindvig
 
95 Skifte 15/7 1740 Hans Rasmussen, 51 år inds i Tolstrup, Øster Egesborg, 182
enke Karen Nielsdatter, lavværge, ægtemand Torchild Olsen
 
96 Skifte 15/7 1740 Lars Hansen, ungkarl i Røstofte, Øster Egesborg, 183
arvinger
1 Ole Hansen, 26 i Valløby
2 Gundel Olsdatter, 22 i København
3 Esben Hansen, død
a Maren Esbensdatter = Hans Andersen i Skovhuse
4 Anne Hansdatter, død = Lars Hemmingsen
a Rasmus Larsen i Byen
5 halvbror Boe Hansen
6 Sidse Hansdatter =  Hans Knudsen i Vordingborg
 
97 Skifte 15/7 1740 Hemming Jensen i Tågeby, Mern, 184
enke Anne Olsdatter, lavværge Hans Olsen, rytterbonde i Tågeby
søskende
1 Karen Jensdatter = Rasmus Olsen, rytterbonde i Sandvig
2 Maren Jensdatter, død = Lars Haagensen, rytterbonde i Kindvig
a Hans Larsen, 20
b Jens Larsen, 14
c Johanne Larsdatter = Ole Rasmussen, rytterbonde i Viemose
d Anne Larsdatter, 12
e Ellen Larsdatter, 8
f Maren Larsdatter, 5
3 Kirsten Jensdatter = Rasmus Nielsen, rytterbonde i Stenstrup, Jungshoved
 
98 Skifte 16/7 1740 Johanne Gundersdatter, inds i Balle, Kalvehave, 186
børn
1 Inger Nielsdatter = Anders Ingvorsen i Balle
 
99 Skifte 16/7 1740 Hans Hansen Lerche, rytterbonde i Høvdingshus, Mern, 187, opslag 188, kendt, Hans Hansen Lerche
børn
1 Maren Hansdatter = Jens Jensen, hmd i Kindvig
2 Kirstine Hansdatter, død = Peder Jensen i Snertinge
a Kirsten Pedersdatter, 15, hos faderen
2. enke Johanne Hansdatter, se 10-213
3 Jacob Hansen, rytterbonde i Kindvig
4 Mads Hansen, 24, hos moderen
5 Peder Hansen, 22
6 Jens Hansen, 19
7 Anne Kirstine Hansdatter, 12
til stede Jens Jensen og Jacob Lerche i Kindvig
 
100 Skifte 16/7 1740 Mads Hansen Lerche, x år  rytterbonde i Balle, Kalvehave, 190, kendt
enke Kirsten Rasmusdatter, se 11-143
børn
1 Rasmus Madsen, 15
2 Mogens Madsen, 8
3 Hans Madsen, 1½
4 Maren Madsdatter, 4
 
101 Skifte 16/7 1740 Povel Jacobsen, x år inds i Balle, Kalvehave, 192
enke Sidse Rasmusdatter, børn
1 Rasmus Poulsen, 7
2 Hans Poulsen, 3
3 Birthe Poulsdatter
 
102 Skifte 18/7 1740 Lucie Jensdatter i Sallerup, Køng, 193
familie: 7-103
enkemand rytterbonde Eiler Pedersen, 255
børn
1 Jens Eilersen, ½
2 Karen Eilersdatter, 13
 
103 Skifte 29/10 1740 Hans Nielsen Vrang, x år rytterbonde i Remkolde, Sværdborg, 194
enke Anne Pedersdatter, familie: 6-291, død 229
lavværge, trolovede fæstemand Knud Hansen Vrang, som får gården i fæste
barn
1 Birthe Hansdatter
 
104 Skifte 14/11 1740 Bodil Rasmusdatter, x år i Ørslev, 198
enkemand rytterbonde Jacob Jensen, 9-251
børn
1 Jens Jacobsen, rytterbonde i Ørslev
2 Anne Jacobsdatter = rytterbonde Peder Nielsen i Hastrup
3 Maren Jacobsdatter = rytterbonde Jens Larsen i Ørslev
4 Margrethe Jacobsdatter = rytterbonde Jens Hansen i Brøderup?
5 Marie Jacobsdatter
 
105 Skifte 14/11 1740 Hans Ibsen, 79 år inds i Ørslev, 200
enke Inger Hendrichsdatter, børn
1 Jens Hansen, hmd i Allerslev
2 Peder Hansen, hmd i Tjørnehoved
3 Jeppe Hansen i Fæby
4 Anne Hansdatter = Hemming Lydich i Ørslev
 
106 Skifte 14/11 1740 Anne Olufsdatter, x år i Ørslev, 202
enkemand Lars Lydich, barn
1 Sidse Larsdatter
 
107 Skifte 14/11 1740 Bertil Mogensen, x år rytterbonde i Udby, 204
enke Johanne Rasmusdatter, se 9-97
søskende
1 Anne Mogensdatter
2 Marie Mogensdatter = skrædder ? Christensen i København
 
108 Skifte 15/11 1740 Christian Ludvigsen, x år smed i Udby, 205
enke Marie Andersdatter, børn
1 Ludvig Christiansen, 9
2 Margrethe Christiansdatter, 6
 
109 Skifte 15/11 1740 Else Madsdatter, x år i Snertinge, Sværdborg, 206
enkemand rytterbonde Lars Olsen Rafn, børn
1 Peder Larsen, 2
2 Kirsten Larsdatter, 5
 
110 Skifte 15/11 1740 Mette Pedersdatter i Snertinge, Sværdborg, 208
enkemand hmd Peder Rasmussen, søn
1 Rasmus Pedersen, 1½
 
111 Skifte 15/11 1740 Anne Marie Andersdatter, år i Grumløse, Udby, 209
enkemand hmd Christopher Jensen, se 10-142
 
112 Skifte 16/11 1740 Benditge Pedersdatter, inds, enke i Lundby, 209
arving
1 Anne Jørgensdatter = Didrich Sørensen, rytter under kompagnie.
2 Sidsel Jørgensdatter = Anders Pedersen, inds i Lundby
 
113 Skifte 16/11 1740 Kirstine Hansdatter, x år i Neder Vindinge, Kastrup, 210
1. mand Ole Greisen
1 Geier Olsen, 8
2 Johanne Olsdatter, 16
2. enkemand landsoldat Hans Rasmussen
 
114 Skifte 18/11 1740 Jens Hansen, x år rytterbonde i Vestenbæk, Kalvehave, 210
enke Kirstine Pedersdatter, børn
1 Margrethe Jensdatter, 3
2 Maren Jensdatter, ½
værge farbror Rasmus Hansen, rytterbonde
 
115 Skifte 18/11 1740 Peder Hansen Baad, x år rytterbonde i Kalvehave, 212
enke Birthe Hansdatter, lavværge, fæstemand Gregorius Pedersen
børn
1 Jørgen Pedersen, 15
2 Niels Pedersen, 13
3 Anne Pedersdatter, 10
4 Marie Pedersdatter, 8
 
116 Skifte 19/11 1740 Hemming Jensen, 39 år rytterbonde i Skuderup, Øster Egesborg, 213
enke Karen Larsdatter, lavværge Peder Jensen Stær, som fæster gården
barn
1 Pernille Hemmingsdatter, 7 uger
 
117 Skifte 19/11 1740 Jens Larsen, 47 år rytterbonde i Lekkende, Øster Egesborg, 215
enke Margrethe Madsdatter, 11-221
lavværge Lars Justesen, som fæster gården
børn
1 Lars Jensen, 9
2 Bodil Jensdatter, 20
3 Maren Jensdatter, 16
4 Birthe Jensdatter, 14
5 Karen Jensdatter, 10
 
118 Skifte 19/11 1740 Bodil Sørensdatter, 66 år i Lekkende, Øster Egesborg, 216
enkemand hmd, væver Christen Hansen, barn
1 Søren Christensen, hmd i Kalvehave
 
119 Skifte 22/11 1740 Anne Kirstine Larsdatter, x år i Oreby, Kastrup, 217
enkemand skovløber Ole Nielsen
moder Bodil Pedersdatter
 
120 Skifte 22/11 1740 hustru, x år i Oreby, Kastrup, 218
1. mand
1 Maren Hansdatter, 30
2. enkemand hmd Helle Andersen, se 132
2 Anne Elisabeth Hellesdatter, 20 = Lars Hemmingsen på stedet
 
121 Skifte 29/11 1740 Anne Andreasdatter, x år enke i Stuby, Kastrup, 219
afdøde mand rytterbonde Peder Christophersen
[Anne Andreasdatter er datter af Andreas Jensen og Maren Rasmusdatter]
kirkebog: Peder Christophersen i Stuby, begr. 3 p trin, x år, konen begr. 13 p trin
1 Andreas Pedersen, 1½
værger farbrødre:
Lars Christophersen, inds i Stuby
Knud Christophersen, hmd i Knudsby
mors søskende
Jens Andreasen i Kastrup
Hans Andreasen i Næs
Hendrich Andreasen, inds i Kastrup
Peder Andreasen i Kastrup
Jørgen Andreasen i Kastrup,
Kirsten Andreasdatter = Knud Christophersen i Knudsby,
Dorthe Andreasdatter, Jens? Brodstensen??,
Jens Andreasen, 16 i Kastrup,
Marie Andreasdatter, 14,
Sidse Andreasdatter, 11 for farbroderen Peder Andreasen i Kastrup,
mors halvsøskende
Boe Olsen, 9 for faderen Ole Boesen i Oreby
Ole Olsen, 19
?
Jens Hansen, 18
 
122 Skifte 21/2 1741 Jørgen Christiansen, 31 år møller i Lekkende Mølle, Øster Egesborg, 225
enke Maren Christophersdatter, se 9-100
lavværge, bror Peder Christophersen i Grumløse
 
123 Skifte 26/4 1741 Sidse Andersdatter i Nørre Mern, Mern, 227
enkemand Ole Bonde, børn
1 Anders Olsen, rytterbonde i Tolstrup
2 Jacob Olsen, 36
3 Peder Olsen, død i Balle, børn
a Ingvor Pedersen, 10
b Kirstine Pedersdatter, 8
c Johanne Pedersdatter, 6
 
124 Skifte 8/5 1741 Johanne Frandsdatter, x år (ca. 20 år i barselsnød) i Ornebjerg, Kastrup, 228
enkemand Hemming Pedersen
arvinger
[far Frands Nielsen]
mor Birthe Jensdatter = Bendt Nielsen
søskende
Anne Frandsdatter = Niels Nielsen, rytterbonde i Udby
Anne Frandsdatter, 17
Giertrud Frandsdatter, 15
Mette Frandsdatter, 12
Karen Frandsdatter, 10
Kirstine Frandsdatter, 8
halvsøster
Birgitte Frandsdatter, 2
 
125 Skifte 5/6 1741 Niels Holst, rytterbonde og tredingsfoged i Sallerup, Køng, 229
enke Maren Madsdatter
afkald fra ?, Hans Nielsen i Sallerup, Hans Bendsen i Sallerup, Laurs Rasmussen i Ornebjerg og Lars Olsen i Sallerup
 
126 Skifte 5/6 1741 Peder Jensen, x år og hustru Sophie Hansdatter, x år i Kastelev, Sværdborg, 230
børn
1 Ole Pedersen, 18
2 Anders Pedersen, 16
3 Hans Pedersen,12, tjenende svoger Knud Rasmussen i Remkolde
4 Elisabeth Pedersdatter = Jeppe Laursen i Faksinge
5 Anne Pedersdatter = Knud Rasmussen i Remkolde
 
127 Skifte 5/6 1741 Kirstine Hansdatter, x år i Stensbjerg, Kastrup, 235
enkemand inds Niels Rasmussen, børn
1 Hans Nielsen, 24
2 Christian Nielsen, 14
3 Margrethe Nielsdatter, 28
4 Inger Nielsdatter, 15
5 Sidse Nielsdatter, 14
 
128 Skifte 5/6 1741 Johan Esbensen hmd i Stensbjerg, Kastrup, 236
enke Karen Laursdatter
søstre
1 Marie , 30  = ? i Vordingborg
2 Maren Esbensdatter = Peder Mogensen, inds i Neder Vindinge
 
129 Skifte 5/6 1741 Hemming Bendsen, x år rytterbonde i Oreby, Kastrup, 237
enke Dorthe Hendrichsdatter, lavværge, fader Hendrich Jensen i Oreby
 
130 Skifte 5/6 1741 Hans Laursen, x år inds i Oreby, Kastrup, 238
enke Karen Hansdatter
 
131 Skifte 5/5 1741 Peder Laursen i Oreby, Kastrup, 239
enke Birthe Torkildsdatter, se 9-74
barn
1 Margrethe Pedersdatter, 8½
 
132 Skifte 5/6 1741 Helle Andersen, x år inds i Oreby, Kastrup, 239
afdød kone se 120
1 Anne Elisabeth Hellesdatter = Lars Hemmingsen, hmd samme sted
 
133 Skifte 5/6 1741 Christian Gregersen, 46 år inds i Nedre Vindinge, Kastrup, 240
enke Kirstine Mortensdatter, børn
1 Knud Christiansen, 2
2 Tore Christiansdatter, 10
3 Lisbeth Christiansdatter, 7
 
134 Skifte 6/6 1741 Birthe Madsdatter i Kastelev, Sværdborg, 241
enkemand rytterbonde Hemming Pedersen, 9-320
barn
1 Peder Hemmingsen, 9
2 Karen Hemmingsdatter = Hans Rasmussen, rytterbonde i Sværdborg
3 Sophie Hemmingsdatter, 12
4 Birthe Hemmingsdatter, 9
værge morbror Hans Madsen, bondefoged i Kastelev
 
135 Skifte 6/6 1741 Hans Jensen, rytterbonde i Sallerup, Køng, 243
enke Maren Larsdatter, se 9-384
børn
1 Catarina Hansdatter
værge farbror Peder Jensen i Sværdborg
 
136 Skifte 6/6 1741 Peder Nielsen, rytterbonde i Sallerup, Køng, 245
enke Ingeborg Jensdatter, 9-123
broderbørn
1 Lars Jørgensen, 15
2 Anders Laursen, ca. 20
3 Karen Laursdatter = Ole, rytterbonde i Endegårde
4 Maren Laursdatter = Peder Nielsen, rytterbonde i Dyrlev
5 Sophie Mortensdatter
6 Karen Mortensdatter
7 Maren Mortensdatter
nedenstående 4: 9-97
8 Ellen Rasmusdatter = Mads? Andersen, rytterbonde i Udby
søsterdatter
9 Johanne Rasmusdatter = Anders Hansen, rytterbonde i Udby
10 Karen Rasmusdatter = Rasmus Hansen, rytterbonde i Køng
11 Niels Rasmussen, ca. 50, skal være i Valby
 
137 Skifte 7/6 1741 Ole Nielsen, x år rytterbonde i Lundby, 247
enke Anne Jensdatter, børn
1 Peder Olsen, 17
2 Hans Olsen, 14
3 Jens Olsen, 8
4 Anne Olsdatter = Lars Rasmussen, rytterbonde i Kostræde
værge farbror Anders Nielsen, rytterbonde i Ammendrup
 
138 Skifte 7/6 1741 Jens Pedersen, x år hmd i Lundby, 250
enke Bodil Nielsdatter
søskende
1 Hans Pedersen, rytterbonde i Hastrup
2 Sidse Pedersdatter = Lars Ibsen, hmd i Bårse
 
139 Skifte 7/6 1741 Maren Pedersdatter, x år i Snertinge, Sværdborg, 250, opslag 251
enkemand rytterbonde Hemming Nielsen, barn
1 Niels Hemmingsen, 6 uger
 
140 Skifte 7/6 1741 Sidse Laursdatter, x år i Snertinge, Sværdborg, 252, opslag 253, 258
1. mand
1 Jens Pedersen, hmd i Snertinge
2 Anne Pedersdatter = Hemming Jensen, rytterbonde i Snertinge
3 Karen Pedersdatter = Hendrich Larsen i Loe på Gavne Gods
2. enkemand rytterbonde Hans Pedersen, 11-115
 
141 Skifte 9/6 1741 Jens Pedersen, rytterbonde i Sageby, Mern, 254
enke Kirsten Rasmusdatter, barn
1 Rasmus Jensen, 10
 
142 Skifte 10/6 1741 Povel Madsen, x år hmd i Ornebjerg, Kastrup, 255
enke Sidsel Jensdatter, barn
1 Bertel Povlsen, 4
 
143 Skifte 10/6 1741 Peder Olsen, 79 år rytterbonde i Grumløse, Udby, 256
enke Maren Jacobsdatter, børn
1 Jacob Pedersen, 11
2 Jørgen? Pedersen, 6
3 Kirsten Pedersdatter, 17
4 Maren Pedersdatter, 14
alle hos moderen
værge Jørgen Jacobsen, rytterbonde i Sønder Mern
 
144 Skifte 10/6 1741 Else Michelsdatter i Grumløse, Udby, 259
enkemand hmd Niels Svendsen, ingen arvinger
 
145 Skifte 12/6 1741 Inger Hemmingsdatter, 62 år i Lekkende, Øster Egesborg, 259
enkemand inds Peder Hjorth
søskende
1 Peder Hemmingsen, hmd i Ugledige
2 Sidse Hemmingsdatter = Rasmus Hansen, hmd i Næs
søstersøn
a Povel Nielsen, rytterbonde i Ugledige
b Hemming Nielsen, rytterbonde i Snertinge
c Anne Nielsdatter, 20
 
146 Skifte 12/6 1741 Michel Hansen, 50 år rytterbonde i Stårby, Øster Egesborg, 260
enke Cathrine Pedersdatter [gift med Hemming Rasmussen]
søskende
1 Hemming Hansen, hmd i Hastrup
2 Sophie Hansdatter = Peder Hemmingsen, rytterbonde i Skallerup
3 Else Hansdatter = Niels Larsen, rytterbonde i Udby
 
147 Skifte 12/6 1741 Anne Jensdatter, 82 år i Stårby, Øster Egesborg, 262
enkemand hmd Hans Olsen, se 9-249
børn
1 Anne Hansdatter i Ørslev
2 Bodil Hansdatter i Stårby
 
148 Skifte 12/6 1741 Anne Clausdatter, 46 år i Stårby, Øster Egesborg, 263
enkemand rytterbonde Mads Jacobsen, børn
1 Maren Madsdatter, 17
2 Anne Madsdatter, 14
 
149 Skifte 13/6 1741 Jens Olsen, rytterbonde, 33 år i Skovhuse, Øster Egesborg 264
enke Karen Hansdatter, lavværge, trolovede fæstemand Rasmus Jørgensen
børn
1 Ole Jensen, 7, hos farbror Jacob Hansen i Skovhuse
2 Hans Jensen, 2
3 Maren Jensdatter, 10
4 Bodil Jensdatter, 8
5 Anne Jensdatter, 5
værge farbror Anders Olsen i Bakkebølle
 
150 Skifte 13/6 1741 Rasmus Olsen, rytterbonde i Sandvig, Mern, 266
enke Bodil Rasmusdatter, børn
1 Peder Rasmussen, 19
2 Kirsten Rasmusdatter, 16
værge farbror Ole Olsen i Viemose
 
151 Skifte 14/6 1741 Karen Tomsdatter, x år i Viemose, Kalvehave, 268
enkemand Peder Troelsen, se 9-226
 
152 Skifte 14/6 1741 Helvig Rasmusdatter, x år,  i Viemose, Kalvehave, 269, Kendt, se annepedersdatter, nr. 26
enkemand rytterbonde Niels Boesen, barn
1 Maren Nielsdatter, 4
 
153 Skifte 14/6 1741 Kirsten Nielsdatter, x år i Viemose, Kalvehave, 270, kendt, se maren kirstine christensen 217, nr 7
1. mand Rasmus Michelden Dragon
1 Mikkel Rasmussen, 11
2. enkemand rytterbonde Peder Nielsen, børn
2 Karen Pedersdatter, 8
3 Maren Pedersdatter, 3
 
154 Skifte 14/6 1741 Jens Pedersen Giæst, x år hmd i Viemose, Kalvehave, 272
enke Sidse Thomasdatter, børn
1 Hans Jensen, 10
2 Thomas Jensen, 6
 
155 Skifte 16/6 1741 Anders Poulsen, x år rytterbonde i Langebæk, Kalvehave, 273
enke Karen Hansdatter, børn
1 Ellen Andersdatter = Jacob Jensen på stedet
2 Anne Andersdatter, tjenende i Bakkebølle
 
156 Skifte 16/6 1741 Ellen Jørgensdatter i Langebæk, Kalvehave, 275
enkemand hmd Ole Madsen, barn
1 Anne Olsdatter, 8
 
157 Skifte 16/6 1741 Ole [Pedersen] Bom, x år hmd i Langebæk, Kalvehave, 275
enke W. M., lavværge Morten Hansen i Langebæk
bror Anders Pedersen af Carlsbølle
 
158 Skifte 16/6 1741 Jens Christensen, x år inds i Langebæk, Kalvehave, 277
enke Karen Christensdatter, børn
1 Maren Jensdatter, 21
2 Anne Kirstine Jensdatter, 13
 
159 Skifte 17/6 1741 Casper Hansen, x år inds i Stensby, Kalvehave, 277
arvinger
1 svoger Jacob Hansen, rytterbonde i Stensby
2 Hans Knudsen, hmd i Stensby
 
160 Skifte 17/6 1741 Karen Hansdatter i Vintersbølle, Vordingborg Land, 278
1. mand Niels
1 Sophie Nielsdatter = Peder Nielsen, hmd i Vintersbølle
2. enkemand inds Jens Knudsen
 
161 Skifte 19/6 1741 Peder Hemmingsen, x år rytterbonde i Kastrup, 279
enke Sidse Hansdatter, børn
1 Hemming Pedersen, 4
2 Hans Pedersen, 2
3 Else Pedersdatter, 5 uger
værge morbror Jens Hansen i Stensbjerg
 
162 Skifte 19/6 1741 Kirstine Mogensdatter, 37 år i Kastrup, 281
enkemand rytterbonde Hans Vincentsen, se 9-60
børn
1 Vincent Hansen, 12
2 Rasmus Hansen, 2
3 Else Hansdatter, 15
4 Dorthe Hansdatter, 6
 
163 Skifte 13/11 1741 Dorthe Nielsdatter, x år enke i Hellevad Mølle, Sværdborg, 283
afgangne mand Jørgen Nielsen, se 6-294
børn
1 Niels Jørgensen, død
a Jørgen Nielsen, 25
b Niels Nielsen, 18
c Rasmus Nielsen, 12
d Elisabeth Nielsdatter, 15
e Birthe Nielsdatter, 15
2 Maren Jørgensdatter = Hans Jørgen Erch på stedet
3 Bodil Jørgensdatter, 40
 
164 Skifte 13/11 1741 Maren Madsdatter, enke i Sallerup, Køng, 294
hun var inds for svigersønnen Laurits Olsen i Sallerup
afgangne mand Niels Holst, børn
1 Hans Nielsen i Sallerup
2 Karen Nielsdatter, død
a Maren Hansdatter, 12
b Karen Hansdatter, 10
c Anne Hansdatter, 7
d Marie Hansdatter, 5, hos deres far Hans Bendsen
3 Birthe Nielsdatter = Lars Olsen i Sallerup
4 Maren Nielsdatter = Lars Rasmussen i Ornebjerg
halvsøster
5 Bodil Hemmingsdatter = Jesper Laursen i Kongsted
 
165 Skifte 18/12 1741 Maren Olufsdatter i Vintersbølle, Vordingborg Land, 296
enkemand rytterbonde Niels Jensen, [gift 1741 i Øster Egesborg med Anne Mogensdatter], se 9-291
børn
1 Margrethe Nielsdatter, 12
2 Birthe Nielsdatter, 8
3 Maren Nielsdatter, 4
værge morbror Hans Olsen, rytterbonde i Skovhuse
 
166 Skifte 18/12 1741 Rasmus Knudsen, x år rytterbonde i Kalvehave, 297, kendt, se annepedersdatter aner 42b
enke Karen Hansdatter, se 9-236
børn
1 Hans Rasmussen, 6
2 Kirsten Rasmusdatter, 3
 
167 Skifte 18/12 1741 Rasmus Jensen Stær, hmd i Kalvehave, 300
enke Else Pedersdatter, barn
1 Anne Rasmusdatter, 3
 
168 Skifte 18/12 1741 Børge Rasmussen Stær, x år inds i Kalvehave, 301
hans 1. kone Karen Rasmusdatter, se 7-185
enke Karen Rasmusdatter, barn
1 Rasmus Børgesen, 14
værge Oluf Stær i Kalvehave [Måske Oluf Hansen Stær]
 
169 Skifte 14/12 1741 Niels Rasmussen, x år rytterbonde i Viemose, Kalvehave, 301
enke Anne Andersdatter, se 10-381
børn
1 Kirsten Nielsdatter = Peder Jensen, inds i Viemose
2 Katrine Nielsdatter = Lars Jensen, rytterbonde i Nørre Mern
 
170 Skifte 19/12 1741 Jacob Estensen i Balle, Kalvehave, 303, opslag 304
enke Anne Poulsdatter, børn
1 Hans Jacobsen, 5
2 Else? Jacobsdatter, 3
 
171 Skifte 10/12 1741 Ellen Olufsdatter, 57 år i Tolstrup, Øster Egesborg, 304
1. mand Laurs Andersen (hans navn står der ikke!)
1 Anders Laursen, 25
2 Birthe Laursdatter = Christen Sørensen, rytterbonde i Skovhuse
3 Ellen Laursdatter, 13
2. enkemand Mads Sørensen
4 Laurs Madsen, 6
 
172 Skifte 20/12 1741 Kirsten Laursdatter, 32 år i Stårby, Øster Egesborg, 306
enkemand rytterbonde Christen Nielsen, børn
1 Søren Christensen, 10
2 Mette Christensdatter, 8
3 Kirstine Christensdatter, 6
 
173 Skifte 20/12 1741 Else Hansdatter, x år i Udby, 308
1. Maren Nielsdatter = Christen Andersen, inds i Grumløse, død
2. enkemand rytterbonde Niels Laursen [gift 1742 i Ørslev med Malene Laursdatter], se 9-40
 
174 Skifte 21/12 1741 Maren Laursdatter, x år i Nebølle, Sværdborg, 310
1. mand Ingvor
1 Peder Ingvorsen, rytterbonde i Køng
2 Knud Ingvorsen, rytterbonde i Lundby
3 Sidse Ingvorsdatter = Jacob Pedersen, rytterbonde i Sallerup
4 Lars Ingvorsen, død i Nebølle Torp
a Ingvor Laursen, 5
b Anne Laursdatter, 3, begge hos moderen, nu = Johan Pedersen i Stårby
5 Jens Ingvorsen, 27, hos faderen på stedet !?
2. enkemand rytterbonde Jens Jensen
 
175 Skifte 22/12 1741 Hans Iversen, x år rytterbonde i Sværdborg, 313
enke Elisabeth Bendsdatter, lavværge, fæstemand Rasmus Rasmussen
børn
1 Iver Hansen, 3
2 Maren Hansdatter, 20
3 Anne Hansdatter, 7
værge farbror Poul Iversen i Svindinge
 
176 Skifte 22/12 1741 Karen Hemmingsdatter i Over Vindinge, Sværdborg, 316
enkemand rytterbonde Peder Madsen, se 11-38
barn
1 Else Pedersdatter, 6
 
177 Skifte 22/12 1741 Karen Nielsdatter i Sallerup, Køng, 318
enkemand rytterbonde Hans Bendsen, børn
1 Maren Hansdatter, 12
2 Karen Hansdatter, 10
3 Anne Hansdatter, 8
4 Marie Hansdatter, 5
værge morbror Lars Olsen i Sallerup
 
178 Skifte 23/12 1741 Margrethe Hansdatter, x år i Vordingborg, 320
enkemand Ole Raae, børn
1 Hans Olsen, 6
2 Maren Olsdatter, 10
3 Birthe Olsdatter, død kort efter moderen
værge morbror Jens Hansen, rytterbonde i Stensbjerg
 
179 Skifte 23/12 1741 Frands Frølund, x år inds i Bakkebølle, Vordingborg Land, 322
børn
1 Anne Frandsdatter
2 Ellens Frandsdatter
begge små og umyndige
værge farbror mons Poul Frølund i København
 
180 Skifte 28/12 1741 Kirstine Laursdatter, x år i Bakkebølle, Vordingborg Land, 324
enkemand hmd Jens Olsen, børn
1 Ole Jensen, 7
2 Gyde Jensdatter, 3
3 Anne Jensdatter, 1/4
værge morbror Christen Larsen i Bakkebølle
 
181 Skifte 28/4 1741 Christen Andersen, inds i Grumløse, Udby, 325
enke Maren Nielsdatter, børn
1 Hans Christensen, 11
2 Marie Christensdatter, 13
værge morbror rytterbonde Niels Larsen i Udby
 
182 Skifte 10/3 1742 Karen Sørensdatter, 93 år enke i Udby, 326
afdøde mand Peder Olsen, børn
1 Hans Pedersen, rytterbonde i Dyrlev
2 Christen Pedersen, rytterbonde i Udby
3 Ole Pedersen, rytterbonde i Neder Vindinge, død
a Jacob Olsen, 17
b Lars Olsen, 15
c Christen Olsen, 12
d Peder Olsen, 10
e Sidse Olsdatter, 21
4 Margrethe Pedersdatter, død = Hans Pedersen, rytterbonde i Teglstrup, død
a Peder Hansen, 24
b Anne Hansdatter = Hemming Søfrensen i Teglstrup
c Anne Cathrine Hansdatter = Melchior Hendrichsen i Skovhuse
d Kirstine Hansdatter = kongelig skoleholder mons. Toxen i Sværdborg
e Maren Hansdatter, 15
5 Maren Pedersdatter, død = Anders Jensen, bondefoged i Teglstrup, børn?
 
183 Skifte 9/4 1742 Hans Hansen Fyhn, 46 år rytterbonde i Sønder Skovhuse, Øster Egesborg, 328
1. kone [Anne Ebbesdatter, død 1736]
1 Hans Hansen, 18
2 Laurs Hansen, 13
3 Ebbe Hansen, 12
4 Karen Hansdatter, 10
5 Sidsel Hansdatter, 8
2. enke Karen Pedersdatter
værge morbror Johannes Ebbesen i Stensby
6 Anne Kirstine Hansdatter Fyhn, ½
 
184 Skifte 17/4 1742 Birthe Nielsdatter, x år i Stensby, Kalvehave, 333
enkemand rytterbonde Niels Madsen, børn
1 Niels Nielsen, 5
2 Iver Nielsen, 2½
3 Else Nielsdatter, 10
4 Mette Nielsdatter, 7
 
185 Skifte 4/6 1742 Birthe Laursdatter, 42 år i Stensbjerg, Kastrup, 335
enkemand hmd Ole Nielsen Bjørn, barn
1 Lars Olsen, 9 dage
 
186 Skifte 4/6 1742 Catarina Hansdatter, x år i Kastrup, 336
1. mand Rasmus Vincentsen, hans 1. kone Sidsel Rasmusdatter, se 7-66
1 Hans Rasmussen, 14
værge farbror Hans Vincentsen i Kastrup
2 enkemand Lars Tønnesen, se 11-54
Thomas Laursen, 2
Anne Laursdatter, 7
værge morbror Rasmus Hansen, Kastrup
 
187 Skifte 4/6 1742 Lars Pedersen, x år inds i Kastrup, 338
enke Sidse Michelsdatter, børn
1 Peder Larsen, 6
2 Christen Larsen, 1½
værge farbror Christian Krog i Vordingborg
 
188 Skifte 5/6 1742 Hans Olsen, x år rytterbonde i Skaverup, Sværdborg, 339
enke Ingeborg Knudsdatter, lavværge, hendes søn Peder Jensen, rytterbonde i Sværdborg
søskende
1 Christopher Olsen, rytterbonde i Bakkebølle
2 Jens Olsen, rytterbonde i Skaverup
3 Karen Olsdatter = Jens Jensen, inds i Sallerup
4 Sidse Olsdatter = Jacob Nielsen, rytterbonde i Skaverup
 
189 Skifte 5/6 1742 Anne Rasmusdatter i Bakkebølle Torp, Vordingborg Land, 342
1. mand Peder
1 Hendrich Pedersen, 5
2 Bodil Pedersdatter, 9
2. enkemand Ingvor Jensen
 
190 Skifte 5/6 1742 Karen Laursdatter i Snertinge, Sværdborg, 343
enkemand rytterbonde Niels Hansen, børn
1 Laurs Nielsen, får fæste på gården
2 Hans Nielsen, rytterbonde i Snertinge
3 Jacob Nielsen, 15
4 Giertrud Nielsdatter = Hans Jensen, rytterbonde i Snertinge, 1. kone, se 24
 
191 Skifte 6/6 1742 Johanne Hansdatter, x år i Grumløse, Udby, 345
enkemand hmd Anders Jørgensen, barn
1 Hans Andersen, 18 uger
værge morbror Lars Hansen i Grumløse
 
192 Skifte 8/6 1742 Lars Rasmussen, hmd i Grumløse, Udby, 347
enke Lucie L., barn
1 Ingeborg Larsdatter, 1
værge morbror Christopher Hansen i Kierlinge Tvede
 
193 Skifte 8/6 1742 Anne Rasmusdatter, enke i Grumløse, Udby, 347
hun død hos rytterbonde  Hans Hansen i Grumløse
arvinger
1 Hans Hansen, rytterbonde i Grumløse
2 Rasmus Hansen, 25
3 Anne Hansdatter = Jens Clemendsen, rytterbonde i Udby
4 Margrethe Hansdatter = Jens Jensen, rytterbonde i Ørslev
5 Johanne Hansdatter, død = Anders Jørgensen i København
a Hans Andersen, 18 uger
 
194 Skifte 9/6 1742 Ole Christensen, rytterbonde i Mern, 348
enke Bodil Bendsdatter, lavværge, trolovede fæstemand Hans Jensen
børn
1 Hans Olsen, 8
2 Sidse Olsdatter, 19
3 Johanne Olsdatter, 16
4 Kirsten Olsdatter, 8
værge morbror Ole Bendsen i Mern
 
195 Skifte 9/6 1742 Kirstine Ibsdatter i Sandvig, Mern, 350
familie: se 7-80
enkemand rytterbonde Jens Rasmussen, børn
1 Jens Jensen, rytterbonde i Sandvig
2 Rasmus Jensen, 13
3 Jens? Jensen, 7
4 Karen Jensdatter, 23
5 Anne Jensdatter, 16
 
196 Skifte 9/6 1742 Kirstine Rasmussen i Sandvig, Mern, 352
enkemand rytterbonde Jens Pedersen, børn
1 Peder Jensen, 5
2 Rasmus Jensen, 3
3 Karen Jensdatter, ½
 
197 Skifte 11/6 1742 Anders Pedersen, x år inds i Ørslev, 353
børn
1 Peder Andersen, 49
2 Ole Andersen, rytterbonde i Øster Egesborg
3 Anders Andersen, rytterbonde i Ørslev
4 Maren Andersdatter, 47
5 Karen Andersdatter, 36
6 Anne Andersdatter, 27 = Lars Olesen, landsoldat i Over Vindinge
 
198 Skifte 11/6 1742 Johanne Madsdatter, 48 år i Ornebjerg, Kastrup, 354
enkemand rytterbonde Hemming Nielsen, børn
1 Anders Hemmingsen, 8
2 Anne Hemmingsdatter = Anders Nielsen på stedet
3 Else Hemmingsdatter, 18
 
199 Skifte 26/6 1742 Jens Pedersen, rytterbonde i Sandvig, Mern, 356
1. kone
1 Peder Jensen, 5
2 Rasmus Jensen, 3
3 Karen Jensdatter, ½
2. fæstemø Anne Pedersdatter, lavværge, trolovede fæstemand Morten Hansen
 
200 Skifte 10/12 1742 Margrethe Christensdatter, x år i Næs, Kastrup, 358
enkemand Oluf Hansen
søskende
1 Kirsten Christensdatter = Jens Lyngaard?, skomager i Vordingborg
 
201 Skifte 10/12 1742 Cathrine Pedersdatter, x år i Skaverup, Sværdborg, 359
enkemand rytterbonde Hemming Rasmussen
søskende
1 Johan Pedersen, rytterbonde i Hårby?
2 Morten Pedersen, ungkarl i Mern
3 Judith Pedersdatter = Curassien Clermon, ? velbåren
 
202 Skifte 11/12 1742 Rasmus Rasmussen, x år rytterbonde i Sværdborg, 361
enke Lisbeth Bendsdatter, barn
1 Margrethe Rasmusdatter, 1/4
værge farbror Jens Laursen i Teglstrup
 
203 Skifte 11/12 1742 Kirstine Hansdatter, x år i Lundby, 364
enkemand inds Anders Nielsen, børn
1 Karen Andersdatter, 12
2 Maren Andersdatter, 8
 
204 Skifte 11/12 1742 Niels Jørgensen, x år i Remkolde, Sværdborg, 364
enke Karen Nielsdatter, børn
1 Mads Nielsen, 5
2 Jørgen Nielsen, 2
 
205 Skifte 11/12 1742 Anne Pedersdatter, x år i Nebølle Torp, Sværdborg, 365
familie: 8-95
enkemand rytterbonde Ole Knudsen, se 9-71
børn
1 Peder Olsen, 10
2 Maren Olsdatter, 16
3 Lisbeth Olsdatter, 7
 
206 Skifte 11/12 1742 Ellen Ibsdatter, enke i Grumløse, Udby, 367
børn
1 Lars Hansen, rytterbonde i Grumløse, hun boede hos ham
2 Karen Hansdatter = Peder Andersen, smed i Grumløse
3 Lucie Hansdatter, død = Hans Laursen, rytterbonde i Neble Torp
a Hans Hansen, 15
b Peder Hansen, 13
c Margrethe Hansdatter, 20
 
207 Skifte 11/12 1742 Maren Nielsdatter, enke i Udby, 368
boede hos sønnen Niels Laursen
børn
1 Hans Christensen, 11
2 Anne Marie, 13
 
208 Skifte 11/12 1742 Maren Jørgensdatter, 38 år i Lekkende, Øster Egesborg, 371
enkemand inds Christen Pedersen, børn
1 Jørgen Christensen, 8
2 Cathrine Christensdatter, 3
 
209 Skifte 14/12 1742 Anne Pedersdatter i Skalsby, Mern, 371, opslag 372
enkemand rytterbonde Anders Boesen
moder Anne Olufsdatter, som forhen havde fæstegård i Tågeby
 
210 Skifte 14/12 1742 Lars Madsen, x år hmd i Balle, Kalvehave, 373
enke Karen Jensdatter, børn
1 Niels Larsen, 20
2 Ellen Larsdatter, 16
3 Bodil Larsdatter, 8
 
211 Skifte 14/12 1742 Sidsel Pedersdatter, x år i Viemose, Kalvehave, 374
enkemand hmd Christopher Pedersen [murmester?], børn
1 Peder Christophersen i Stensby, død
a Ole Pedersen, 7 hos moderen
2 Jens Christophersen, rytterbonde i Stensby
3 Rasmus Christophersen, i fæste for faderen
4 Karen Christophersdatter = Lars Pedersen, hmd i Viemose
5 Maren Christophersdatter = Peder Pedersen, rytterbonde i Ellebrudgården i Langebæk
 
212 Skifte 15/12 1742 Sidse Hansdatter, x år i Vrangsgårde, Kalvehave, 375
enkemand rytterbonde Jens Rasmussen
far Hans Rasmussen Keis i Snertinge
 
213 Skifte 15/12 1742 Hemming Madsen [Others?], x år inds i Hulemose Mølle, Vordingborg Land, 378
enke Anne Nielsdatter, lavværge mons. Johan Hendrich Cronborg i Hulemose Mølle
børn
1 Niels Hemmingsen, 20
2 Anders Hemmingsen, 10
3 Jens Hemmingsen, 8
4 Mads Hemmingsen, 4
5 Anne Hemmingsdatter, 18
 
214 Skifte 29/4 1743 Anne Hansdatter, x år i Fæstegårdshus ved Vordingborg, 379
1. mand
1 Hans Andersen, rytterbonde i Græsbjerg
2 Lars Andersen, 21
3 Hans Andersen, 17
4 Ole Andersen, 15
2. enkemand hmd Niels Hansen
1 Maren Nielsdatter, 6
2 Birthe Nielsdatter, 4
værge morbror Anders Hansen i Neder Vindinge
 
215 Skifte 29/4 1743 Maren Rasmusdatter, x år i Vestenbæk, Kalvehave, 381
enkemand rytterbonde Hans Jensen, 1. kone Anniche Christensdatter: 8-135, død 10-355
barn
1 Rasmus Hansen, 2
 
216 Skifte 29/4 1743 Birthe Hemmingsdatter i Stensby, Kalvehave, 384
enkemand inds Peder Jensen
arving
1 Kirsten Hemmingsdatter, inds for Jens Madsen i Stensby
 
217 Skifte 30/4 1743 Ellen Nielsdatter, 59 år i Øster Egesborg, 385
1. mand Peder Jensen Krog, se 6-11
1 Lars Pedersen
2 Bodil Pedersdatter = Lars Andersen, hmd i Lekkende
3 Maren Pedersdatter = Niels Jørgensen, inds i Øster Egesborg
2. enkemand rytterbonde Ole Andersen Krog, se 262
 
218 Skifte 30/4 1743 Jeppe Nielsen, 83 år inds i Røstofte, Øster Egesborg, 387
enke Bodil Poulsdatter
arving
1 søstersøn Christen Pedersen, hmd i Skibinge
 
219 Skifte 30/4 1743 Marie Willumsdatter, 55 år i Røstofte, Øster Egesborg, 388
enkemand rytterbonde Gregorius Pedersen, se 261
børn
1 Søren Rasmussen, 30
2 Jørgen Rasmussen, 23
3 Jens Rasmussen, 21
4 Kirsten Rasmusdatter, 14
 
220 Skifte 30/4 1743 Karen Nielsdatter, x år i Kalvehave, 390
1. mand Peder
1 Niels Pedersen, 23
2 Peder Pedersen, 18
3 Hemming Jensen, 13
4 ? Jensen, 8
5 Karen Pedersdatter, 25
2. enkemand inds Torben Olsen
værge morbror Peder Nielsen, inds i Tostrup
 
221 Skifte 30/4 1743 Sidse Laursdatter, x år i Kalvehave, 391
enkemand inds Hemming Knudsen
søskende
1 Jacob Larsen, inds i Stensby
2 Jens Larsen, inds i Kalvehave
3 Anders Larsen, inds i Stensby
 
222 Skifte 30/4 1743 Maren Olufsdatter i Sandvig, Mern, 391
enkemand hmd Arent Ibsen, børn
1 Peder Arentsen, 12
2 Rasmus Arentsen, 8
3 Esben Arentsen, 4
4 Bodil Arentsdatter, 9
 
223 Skifte 1/5 1743 Christopher Olsen, x år rytterbonde i Udby, 392
1. kone Anne Nielsdatter, se 7-132 a
1 Ole Christophersen, rytterbonde i Nebølle Torp
2. enke Karen Andersdatter, se 11-57
lavværge Frands Andersen, rytterbonde i Udby
1 Anders Christophersen, 9
2 Anne Christophersdatter, 15
3 Mette Christophersdatter, 11
 
224 Skifte 3/5 1743 Karen Jensdatter i Kastelev, Sværdborg, 394
enkemand rytterbonde Hemming Pedersen, begr. 17/7 1752 i Kastelev, se 9-320
søskende
1 Hans Jensen, præstebonde i Lundby
2 ? Jensen, rytterbonde i Grumløse
3 Peder Jensen i Grumløse
4 Anne Jensdatter = Niels Wrang i Remkolde
5 Kirstine Hansdatter i Lundby
 
225 Skifte 3/5 1743 Maren Olufsdatter i Sallerup, Køng, 395
enkemand hmd Lars Jensen, se 9-317
børn
1 Jens Larsen, 15
2 Ellen Larsdatter, 24
3 Malene Larsdatter, 11
 
226 Skifte 3/5 1743 Bendt Olsen, x år hmd i Nebølle Torp, Sværdborg, 396
1. kone
1 Marie Bendtsdatter, 21
2 Maren Bendtsdatter, 7
2. enke Anne Hansdatter, lavværge Ole Knudsen, rytterbonde i Nebølle Torp
 
227 Skifte 4/5 1743 Karen Pedersdatter, x år enke i Næs, Kastrup, 397
afgangne mand Tørste Sørensen, børn
1 Ole Tørstesen, 28
2 Søren Tørstesen, 19
3 Hans Tørstesen, 12
4 Jørgen Tørstesen, 8
 
228 Skifte 4/5 1743 Malene Jensdatter i Ornebjerg, Kastrup, 398
enkemand Friderik Hustimer?, børn
1 Hans Frideriksen, 25
2 Jens Frideriksen, 22
3 Cathrine Frideriksdatter = Philip Kramer, grenader i København
4 Margrethe Frideriksdatter = Peder Jensen, hmd i Ornebjerg
5 Birthe Frideriksdatter, 19
 
229 Skifte 28/5 1743 Anne Pedersdatter i Remkolde, Sværdborg, 399
1. mand Hans Nielsen Vrang, se 103
1 Birthe Hansdatter, 3
2. enkemand rytterbonde Knud Hansen Vrang
2 Karen Knudsdatter, 1/4
 
230 Skifte 4/11 1743 Jens Pedersen, x år hmd i Kalvehave, 402
enke Anne Nielsdatter, lavværge, trolovede fæstemand Peiter Hemmingsen, 10-190
børn
1 Anders Jensen, 10
2 Maren Jensdatter, 3
3 Niels Jensen, ½
værge farbror Anders Pedersen, rytterbonde i Kalvehave
 
231 Skifte 4/11 1743 Laurs Jensen, hmd i Kalvehave, 403
enke Elisabeth Johansdatter, børn
1 Lisabeth Larsdatter = Ole Olsen, landsoldat
 
232 Skifte 4/11 1743 Jens Friderichsen, x år hmd i Kalvehave, 404
1. kone
1 Frederik Jensen, 5
2. enke Maren Nielsdatter
2 Niels Jensen, 1
3 Gundel Jensdatter, 3
 
233 Skifte 4/4 1743 Rasmus Friderichsen, x år hmd i Kalvehave, 405
enke Elsebeth Rasmusdatter, børn
1 Hans Rasmussen, 4
2 Karen Rasmusdatter, 15
 
234 Skifte 4/11 1743 Hans Hendricksen, x år hmd i Viemose, Kalvehave, 406
1. kone
1 Ole Hansen, 41
2. enke Maren Madsdatter, hendes. 1. mand Peder Olsen, se 7-125, død 9-431
 
235 Skifte 5/11 1743 Anders Hansen, rytterbonde i Sageby, Mern, 406
1. kone
1 Peder Andersen, 26, fæster gården
2 Maren Andersdatter, enke i Sandvig
3 Anne Andersdatter = Mads Sørensen, rytterbonde i Tolstrup
2. enke Dorthe Andersdatter
 
236 Skifte 5/11 1743 Jørgen Hansen, rytterbonde i Sønder Mern, 409
enke Maren Christensdatter, 11-1
lavværge, trolovede fæstemand Hans Larsen
børn
1 Hans Jørgensen, 4
2 Christen Jørgensen, 1
3 Dorthe Jørgensdatter, 3
værge farbror Ole Hansen, rytterbonde i Nørre Mern
 
237 Skifte 5/11 1743 Kirsten Bendtsdatter i Sønder Mern, 411
enkemand rytterbonde Peder Aagesen, 10-382
børn
1 Johanne Pedersdatter, 9
2 Sidsel Pedersdatter, 5
3 Kirstine Pedersdatter, 1/4
 
238 Skifte 5/11 1743 Inger Andersdatter i Skuderup, Øster Egesborg, 412
enkemand inds Søren Nielsen, se 9-367
brorsøn
1 Rasmus Hansen i fæstehus i Dyrlev
2 Samuel Hansen, inds i Udby
3 Karen Hansdatter = inds i Snertinge
4 Mette Hansdatter, 30
5 Maren Hansdatter = Ole Jensen, hmd i Ornebjerg
 
239 Skifte 5/11 1743 Marie Mogensdatter, 48 år i Sønder Skovhuse Øster Egesborg, 413, Kendt
enkemand hmd Jeppe Jacobsen Wiis, 9-25, 9-173, 346
børn
1 Niels Jeppesen, 14
2 Karen Jeppesdatter, 24
3 Margrethe? Jeppesdatter, 21
4 Mette Jeppesdatter, 11
[gift 1743 i Ørslev: Jeppe Jacobsen i Skovhuse og Maren Olsdatter, enkekvinde i Ørslev]
 
240 Skifte 6/11 1743 Maren Jacobsdatter, x år i Ørslev, 414
enkemand rytterbonde Jens Larsen,
børn
1 Lars Jensen, 5
2 Kirsten Jensdatter, 9
3 Bodil Jensdatter, 2
 
241 Skifte 6/11 1743 Marie Jeppesdatter, x år i Ørslev, 416
1. mand
1 Else Pedersdatter, 20
2. enkemand inds Willum Torkildsen
2 Edel Willumsdatter, 8
 
242 Skifte 8/11 1743 Christopher Jørgensen, hmd i Sværdborg, 417
enke Bodil Ibsdatter, børn
1 Jeppe Christophersen, 24
2 Hans Christophersen, 17
3 Sidse Christophersdatter, 21
4 Anne Christophersdatter, 19
5 Maren Christophersdatter, 15
værge farbror Anders Jørgensen i Stuby
 
243 Skifte 8/11 1743 Hans Pedersen, x år bondefoged i Lundby, 418
enke Bodil Hemmingsdatter, børn
1 Peder Hansen, 21
2 Hemming Hansen, 16
3 Kirsten Hansdatter, 17
4 Anne Hansdatter, 13
værge morbror Niels Hemmingsen, rytterbonde i Lundby
 
244 Skifte 8/11 1743 Peder Rasmussen, hmd i Lundby, 422
enke Anne Ipsdatter
halvsøster Kirsten Rasmusdatter i Gjordrup By, Vordingborg Amt
 
245 Skifte 5/11 1743 Knud Hansen, inds i Lundby, 423
enke Sidsel Michelsdatter, 9-98
børn
1 Peder Knudsen, 7
2 Maren Knudsdatter, 20
3 Anne Knudsdatter, 13
4 Ellen Knudsdatter, 12
 
246 Skifte 9/11 1743 Anne Christophersdatter, x år i Knudsby, Vordingborg Land, 424
1. mand Hermand
1 Birthe Hermandsdatter = Bendt Hansen, rytterbonde i Lundby
2. enkemand rytterbonde Lars Ditlevsen
 
247 Skifte 9/11 1743 Rasmus Nielsen, x år rytterbonde i Knudsby, Vordingborg Land, 426
enke Marie Nielsdatter, lavværge, trolovede fæstemand Niels Mortensen
børn
1 Else Rasmusdatter, 4
2 Stine? Rasmusdatter, 3
3 Anne Rasmusdatter, ½
værge farfar Niels Rasmussen, hmd i Knudsby
 
248 Skifte 9/11 1743 Søren Pedersen, x år rytterbonde i Oreby, Kastrup, 428
fæstemø Dorthea Hendrichsdatter, frugtsommelig
faderen Hendrich Jensen på stedet
 
249 Skifte 9/11 1743 inds Peder Rasmussen og hustru Birthe Nielsdatter i Oreby, Kastrup, 429
børn
1 Rasmus Pedersen, 11
2 Kirsten Simonsdatter?, 28
3 Anne Pedersdatter, 22
4 Johanne Pedersdatter, 14
værge farbror Niels Rasmussen, hmd i Knudsby
 
250 Skifte 9/11 1743 Sidse Pedersdatter, x år i Oreby, Kastrup, 430
enkemand hmd Hendrich Andreasen, barn
1 Maren Hendrichsdatter, 2
 
251 Skifte 11/11 1743 Anne Jensdatter, x år i Kastrup, 431
enkemand rytterbonde Ole Pedersen, 10-103
søskende
1 Maren Jensdatter, 30 i København
 
252 Skifte 11/11 1743 hmd Svend Pedersen, x år og hustru, x år i Stensbjerg, Kastrup, 433
hendes søskende
1 halvbror Peder Jensen, hmd i Snertinge
søskende
2 Hans Pedersen, rytterbonde i Stensbjerg
3 Anne Pedersdatter = Rasmus Nielsen, inds i Ørslev
4 Ellen Pedersdatter = Niels Clausen, rytterbonde i Stensbjerg
5 Else Pedersdatter = Hans Jensen, hmd i Stuby
 
253 Skifte 14/11 1743 Lars Jensen Høy, x år rytterbonde i Udby, 436
enke Ellen Madsdatter, barn
1 Marie Larsdatter, 12
 
254 Skifte 28/3 1741 Capitain Sandfux i Sageby, Mern, 437
eneste arving en søster, for arvingen  madame Marraretha Elisabeth Bonderup i København, indfandt sig hendes søn Martin Bondorf
 
255 Skifte 20/4 1744 Eiler Pedersen, rytterbonde i Sallerup, Køng, 444
1. kone Lucie Jensdatter, 102
1 Jens Eilersen, 5
2 Karen Eilersdatter, 18
enke Karen Larsdatter, lavværge, fæstemand Niels Larsen
3 Ellen Eilersdatter, 2
 
256 Skifte 20/4 1744 Kirsten Christensdatter i Sallerup, Køng, 445
1. mand
1 Anne Nielsdatter = Peder Nielsen, rytterbonde i ?
2 Maren Pedersdatter, død = Mads Møller i Køng Mølle
a Christopher Madsen, 32 i Stuby
b Peder Madsen, 24
c Anne Madsdatter = Lars Truesen i ?
2. enkemand hmd Lars Hansen, børn
 
257 Skifte 20/8 1744 Andreas Knudsen, rytterbonde i Sallerup, Køng, 446
enke Anne Ibsdatter, hendes 1. mand unge Boe Olsen, se 6-227
søskende
1 Hans Knudsen i Køng
2 Niels Knudsen i København
3 Ole Knudsen, 54 i Kastelev
4 Maren Knudsdatter = Hans ?, rytterbonde i Kostræde
5 Karen Knudsdatter = Christen Vincentsen, gmd i Køng
6 halvsøster Kirsten Knudsdatter, død = Rasmus Andersen Pedersen, rytterbonde i Grumløse, se 7-91
a Peder Rasmussen, 38
b Hans Rasmussen, 35 i Snertinge Torp
c Bodil Rasmusdatter, 30 = Søren Jørgensen, rytterbonde
 
258 Skifte 20/4 1744 Niels Rasmussen, x år inds i Kastrup, 447
1. kone
1 Rasmus Nielsen, 20
2. enke Sidsel Larsdatter
 
259 Skifte 21/4 1744 Anders Pedersen Heeboe, x år hmd i Ørslev, 448
[forældre Peder Andersen, 3/2 1736 i Fæby, og Anne Rasmusdatter, se 4-173]
enke Christine Hansdatter, børn
1 Hans Andersen, 1½
2 Anne Andersdatter, 16
3 Sidse Andersdatter, 10?
4 Maren Andersdatter, 8
5 Karen Andersdatter, 5
værge farbror Jens Pedersen, rytterbonde i Fæby
 
260 Skifte 21/4 1744 Søren Rasmussen, 59 år hmd i Lekkende, Øster Egesborg, 448
enke Ellen Nielsdatter, børn
1 Rasmus Olsen, 6
2 Inger Sørensdatter, 9
3 Anne Sørensdatter, 4
 
261 Skifte 21/4 1744 Gregorius Pedersen, rytterbonde i Røstofte, Øster Egesborg, 449
1. kone Marie Willumsdatter, se 219
enke Johanne Andersdatter, lavværge, trolovede fæstemand Andreas Rasmussen, 9-350
arvinger
1 Ellen Pedersdatter
2 Pedersen, gmd i Røstofte
3 Mads Pedersen, gmd i Røstofte
4 Jacob Pedersen, rytterbonde i Øster Egesborg
 
262 Skifte 21/4 1744 Birthe Christophersdatter, 19 år i Øster Egesborg, 450
enkemand rytterbonde Ole Andersen Krog, hans 1. kone Ellen Nielsdatter, se 217, hans død 11-14
barn
1 Birthe Olsdatter, 3 uger
værge morfar Christopher Sørensen
 
263 Skifte 21/4 1744 Else Hansdatter i Mern, 452
enkemand rytterbinde Hans Christensen, se 11-2
barn
1 Karen Hansdatter, 2
 
264 Skifte 22/4 1744 Mette Rasmusdatter i Tågeby, Mern, 453
enkemand rytterbonde Hans Olsen, børn
1 Ole Hansen, 27
2 Kirsten Hansdatter, 22
 
265 Skifte 22/4 1744 inds Lars Hansen løber og hustru Bodil Nielsdatter i Ellebrudgård, Kalvehave, 455
hans 1. kone Elisabeth Boesdatter, skifte 5-18, 2. kone Ellen Pedersdatter, se 7-142
A: mandens børn
1 Jørgen Larsen, rytterbonde i Stensby
2 Peder Larsen, landsoldat
3 Hans Larsen, 25
4 Agnethe Larsdatter = Lars Pedersen i Stensby
5 Maren Larsdatter = Niels Jensen i Viemose
6 Birthe Larsdatter = Hans Andersen i Langebæk
7 Bodil Larsdatter = Peder Pedersen Øster i Stensby, se 10-78
8 Elisabeth Larsdatter, død,
a Lars Hansen, 24
b Maren Hansdatter, 10
9 Anne Larsdatter, død
a Ole Jacobsen, 30 i Kalvehave
 
B: konen Bodil Nielsdatters børn med Rasmus Olsen Klandt, se 7-165
1 Christopher Rasmussen, inds i Kalvehave
2 Ole Rasmussen, inds i Ørslev
3 Lars Rasmussen i Kalvehave
4 Maren Rasmusdatter = Anders Nielsen i Viemose
 
266 Skifte 22/4 1744 Espen Rasmussen, x år hmd i Balle, Kalvehave, 457
enke Else Povelsdatter, barn
1 Maren Espensdatter, 2
 
267 Skifte 22/4 1744 Rasmus Michelsen, x år, inds i Viemose, Kalvehave, 458
enke Mette Madsdatter
 
268 Skifte 22/4 1744 Anders Jensen [Vildbrad], gmd i Kalvehave, 458
1. kone
1 Jens Andersen, 28, fæster gården
2 Karen Andersdatter = Peder Nielsen, gmd i Viemose
3 Maren Andersdatter, 24
4 Anne Andersdatter, 20
5 Margrethe Andersdatter, 18
2. enke Bodil Hansdatter
6 Peder Andersen, 3
7 Maren Andersdatter, 1½
 
269 Skifte 23/4 1744 Karen Marie i Stensby, Kalvehave, 460
enkemand inds Hans Mortensen
søskende
1 Else Pedersdatter = Friderich sadelmager i Viemose
2 Dorthe Pedersdatter
3 Kirsten Pedersdatter
 
270 Skifte 23/4 1744 Bodil Rasmusdatter, x år i Hulemose Mølle, Vordingborg Land, 461
enkemand Jens Troelsen, 6 børn, ingen navne
 
271 Skifte 21/2 1744 Niels Pedersen, 76 år og hustru Karen Jensdatter. 80 år i Lekkende, Øster Egesborg, 461
A: mandens søskende
1 Peder Pedersen i Bodstofte?
2 Margrethe Pedersdatter = Jørgen hugger i Præstø
B: konens søskende
1 Rasmus Ibsen
2 Anne Sørensdatter = Jørgen Erbnsen i Hårlev ved Køge
 
272 Skifte 11/8 1744 Johannes Sørensen, x år Bakkerne på Vordingborg Slot, 464
enke Anne Birgitte, børn
1 Maren Johannesdatter, 4
1 Johannes Johansen, 10 uger
 
273 Skifte 21/9 1744 Søren Hansen, rytterbonde i Røsbjerggård, Kalvehave, 465, Kendt, se annepedersdatter nr. 20
enke Maren Hendrichsdatter, lavværge, trolovede fæstemand Niels Hemmingsen Røsbjerg, se 9-390
barn
1 Dorthe Sørensdatter, 5
 
274 Skifte 21/9 1744 Jens Madsen, x år rytterbonde i Stensby, Kalvehave, 467
enke Kirsten Pedersdatter, lavværge, trolovede fæstemand Jens Jensen
børn
1 Maren Jensdatter
 
275 Skifte 21/9 1744 Johanne Nielsdatter i Stensby, Kalvehave, 469
enkemand hmd Anders Ibsen, børn
1 Niels Andersen, 3
2 Ellen Andersdatter, 5
 
276 Skifte 21/9 1744 Hans Knudsen, hmd i Stensby, Kalvehave, 470
enke Sidsel Caspersdatter, børn
1 Hans Hansen, 12
2 Casper Hansen, 2
3 Karen Hansdatter, 4
4 Anne Hansdatter, 8
5 Kirsten Hansdatter, 17
værge farbror Anders Knudsen i Stensby
 
277 Skifte 21/9 1744 Peder Nielsen Lang, x år inds i Stensby, Kalvehave, 470
enke Karen Jørgensdatter, lavværge, trolovede fæstemand Peder Madsen
søster Karen Nielsdatter, inds i Stensby
 
278 Skifte 21/9 1744 Bodil Pedersdatter, x år i Stensby, Kalvehave, 471
enkemand Rasmus Larsen Banche
 
279 Skifte 21/9 1744 Kirsten Madsdatter enke i Stensby, Kalvehave, 471
børn
1 Ole Pedersen, 24
2 Hans Pedersen, 16
3 Birthe? Pedersdatter, 18