Peter Anton HemmingsenMaren Kirstine og Anton


Anton står bag søjlen

Anton blev udlært møllersvend, sådan som det også fremgår af nedenstående brev fra hans mor. Men han blev altså landmand. Han tjente lidt ekstra ved at slagte for folk i julemåneden. Desuden havde han en grusgrav. Broderen Carl arbejdede for Anton i grusgraven. Carl løn var de sten, som han slog. På billedet til venstre ses Maren Kirstine og Anton, på billedet til højre ses Anton (bag søjlen) og en kammerat.

Ejendommen i Vedskølle under opførelse det må være omkring det tidspunkt (1905), hvor Anton og Maren Kirstine er blevet gift. Det er vist nok dem, der står til venstre i billedet sammen med et par mindre piger, der sandsynligvis er Maren Kirstines to yngste søstre. Så er der nogle håndværkere og til højre i billedet og det vist nok murer Laurits og hans drenge, Ejvind og Herman.

Brev fra Herfølge til Anton Hemmingsen i Svendborg

Herfølge den 23de Februar 1892

Kjære Anton

Der var i Aftes Bud fra Møller Madsen, om du ville tage der og til 1te April, som du maaske ved, skal deres Svend ind til Niels Larsens, vi haaber at din Husbond er saa venlig, at lade dig rejse; men nu maa du skrive straks, med første Post, det vilde glæde os alle om du kunde komme, fra Herman skal jeg hilse dig, vi fik Brev fra ham i gaar, undskyld jeg maa slutte, jeg skal ogsaa have skrevet til Herman, Laurits er her at save Brænde, mange hilsener fra os alle sammen.

Du skriver saa til os.

Fra din Moder Katrine


Tobaksdåse

Herman har skåret tobaksdåsen af et rodstykke, som Anton havde liggende. Det må du ikke smide ud, sagde Herman og så lavede han tobaksdåsen. Herman har også malet billedet og skåret rammen.

Tak til Jens Hemmingsen for billeder, brev og sange, som Oluf har skrevet.

Indhold