Skifter Rosendal Gods

Bog 1 1719-1797, 1-342

Bog 2 1798-1832, 1-258

Bog 3 1833-1850, 1-98


Bog 1 1719-1797, 1-342

1-1 Skifte 2/8 1724 Christen Andersen, skovfoged i Hobby, 19
Enke Inger Hansdatter
søskende
1 Mads Andersen, Jylland
2 Niels Andersen, Jylland
3 Ane Andersdatter = Mads Jensen fra Jylland
 
1-2 Skifte 7/4 1725 Christen Jensen Møller i Hovby Mølle, 26
enke Karen Sørensdatter, børn
1 Kirstine Christensdatter = Lars Christensen i Rettestrup Mølle
2 Cathrine Christensdatter, 12
3 Jens Christensen, 8
værge Mads Jensen i Tryggevælde Mølle
 
1-3 Skifte 12/2 1726 Anne Rasmusdatter i Hovby, 32
enkemand Niels Jensen, børn
1 Karen Nielsdatter, 11
 
1-4 Skifte 26/7 1726 Johan Hillebrantsen i Rønnebæk Mølle, 34
enke Karen Sørensdatter, børn
1 Hans Henrik Johansen, 6
2 Frederik Christian Johansen, 3
 
1-5 Skifte 17/9 1726 Jens Koch Fakse, 60
enke Bodil Jensdatter, børn
1 Anne Jensdatter = Jens Sørensen, hmd i Stubberup
2 Maren Jensdatter = Lars Nielsen i Fakse, se 1-99
3 Mette Jensdatter, 22
 
1-6 Skifte 22/11 1726 Lars Jensen i Elmue, 61
enke Karen Sørensdatter, børn
1 Jens Larsen, 31
2 Jørgen Larsen, 28
3 Niels Larsen, 26
4 Peder Larsen, 17
5 Anne Larsdatter, 10
 
1-7 Skifte 20/2 1727 Kirsten Andersdatter, 32½ år i Sjolte, Snesere, 62
enkemand Lars Rasmussen, børn
1 Cathrine Larsdatter, 13
2 Kirsten Larsdatter, 11
3 Engel Marie Larsdatter, 7
4 Michel Larsdatter, 5
 
1-8 Skifte 25/2 1727 Anne Povelsdatter i Vallebo, 63
1. mand
1. Maren Pedersdatter
2. enkemand Rasmus Nielsen
 
1-9 Skifte 11/11 1726 Marcus Friis, ridefoged på Totterupholm, 65
 
1-10 Skifte 21/4 1727 Oluf Frandsen i Elmue, 74
enke Dorthe Poulsdatter, børn
1 Frantz Olsen, 15
2 Elisabeth Olsdatter, 12
3 Anne Olsdatter, 8
4 Christopher Olsen, 6
 
1-11 Skifte 21/2 1728 Peter Bruun Vallebo, 75
enke Anne Andersdatter, børn
1 Peter Petersen, 4
2 Margrethe Petersdatter, 2
 
1-12 Skifte 24/4 1728 Sidse Christensdatter i Hovby, 79
enkemand Ole Jensen Koch, børn
1 Hans Olsen, 16
2 Christen Olesen, 9
3 Maren Olsdatter, 14
4 Inger Olsdatter, 11
 
1-13 Skifte 23/10 1728 Karen Christensdatter i Hovby, 81
enkemand Niels Jørgensen
børn
1 Niels Nielsen, 10 uger
 
1-14 Skifte 28/10 1728 Niels Fynbo og hustru Anne Olsdatter i Strandhoved, 82
 
1-15 Skifte 12/3 1729 Ole Rasmussen i Strandhoved, 84
enke Mette Andersdatter, børn
1 Rasmus Olsen, 14
2 Christen Olsen, 13
3 Hans Olsen, 7
4 Margrethe Olsdatter, 5
5 Johanne Olsdatter, 4
6 Anne Olsdatter, 1
 
1-16 Skifte 27/5 1729 Otte Olsen i Rejnstrup, 88
enke Birthe Sophie Hansdatter, børn
1 Mette Olsdatter, 7
 
1-17 Skifte 24/9 1729 Christen Nielsen i Hovby, 90
enke Inger Bendtsdatter, se 1-23
børn
1 Karen Christensdatter, 16
2 Maren Christensdatter, 13
 
1-18 Skifte 10/11 1729 Birthe Olufsdatter i Favreholtshuset, 95
1 hendes børn af forrige ægteskab
1 Kirsten Poulsdatter = Anders Nielsen i Nyby, Stevns
2 Poulsdatter = Niels Jensen, Store Elmue
3 Poulsdatter = Anders Pedersen i Tågeskov
4 Dorthe Poulsdatter = Jochum Rasmussen i Lille Elmue, se 1-32
5 Poulsdatter = Christopher Christensen i Værløse
6 Poulsdatter = Niels Rasmussen i Engelstrup
7 Inger Poulsdatter = Hans Ernst Volkersen i Lille Elmue
2. enkemand Mads Hemmingsen
 
1-19 Skifte 12/11 1729 Peder Hansen i Hovby, 95
se 1-27
enke Karen Pedersdatter, lavværge bror Peder Pedersen i Hovby
arvinger
hans moder Maren Christensdatter
bror Christopher Hansen i Hovby
 
1-20 Skifte 4/3 1729 Marqvard Rasmussen i Kongens Mølle (Hellested Mølle), 101
enke Anna Kirstine Nielsdatter, lavværge Hans Frandsen i Hellested Mølle
børn
1 Kirsten Marqvardsdatter, 16 uger
 
1-21 Skifte 3/2 1730 Lars Olsen i Store Favreby, 118
børn
1 Ole Larsen, 15
2 Maren Larsdatter, 26
3 Karen Larsdatter, 19
værge farbror Jens Olsen
 
1-22 Skifte 5/6 1730 Michel Jensen, 46½ år i Sjolte, Snesere, 121
enke Maren Knudsdatter, 3 børn
1 Margrethe Michaelsdatter, 12
2 Peder Michelsen, 16
3 Knud Michelsen, 8
værge farbror Laurits Jensen
 
1-23 Skifte 17/11 1730 Inger Bendsdatter i Hovby, 127
1. mand Christen Nielsen, se 1-17
1 Karen Christensdatter
2 Maren Christensdatter
enkemand Anders Nielsen
 
1-24 Skifte 9/9 1730 Anders Hansen R?? til Strandgård, 128
enke Anna Pedersdatter
arvinger, halvsøskende
1 Jørgen Habichsen af Kindvig
2 Maren Habichsdatter = Peder Hansen Staal i Kalvehave
 
1-25 Skifte 15/2 1731 Birgitta Magdalena Hansdatter, Blåbæk Mølle, 130
enkemand Johan Doch, møller i Blåbæk Mølle, se 1-121
afkald fra afdødes arvinger
 
1-26 Skifte 4/9 1732 Peder Andersen i Tystrup, 140
se 1-64
enke Mette Boesdatter, børn
1 Catharina Pedersdatter, 13
2 Ellen Pedersdatter, 10, se 1-91
3 Frederik Pedersen, 5
 
1-27 Skifte 13/10 1732 Peder Hansen i Hovby, 142
se 1-19
enke Karen Pedersdatter, lavværge bror Peder Pedersen i Hovby
børn
1 Hans Pedersen, 1½
værge farbror Rasmus Hansen i Eskildstrup
 
1-28 Skifte 23/3 1733 Dorthe Larsdatter i Hovby, 144
kendt, se Jens Halvor Heideman 209
enkemand Peder Hansen, børn
1 Ellen Pedersdatter
mandens brødre
1 Rasmus Hansen i Frenderup
2 Christian Hansen i Frenderup
afdødes søskende
3 Hans Jørgensen i Druestrup
4 Niels Knudsen i Alkestrup på Vallø Gods, gift med den salige kones søster Bodil Jørgensdatter
5 Peder Nielsen i Store Elmue gift med halvsøster
 
1-29 Skifte 22/7 1733 Kirsten Pedersdatter i Fakse, 145
enkemand Morten Mikkelsen, børn
1 Margrethe Mortensdatter, 26 år
 
1-30 Skifte 29/7 1735 Henrich Olsen i Strandhoved, 148
enke Mette Andersdatter, børn
1 Ole Henriksen, 40 i Sjolte
2 Anders Henriksen, 35 i Fakse
3 datter, Henriksdatter = Jens ?, hmd i Tystrup
4 Valborg Henriksdatter, 34 = Niels
 
1-31 Skifte 25/4 1735 Karen Jensdatter i Hovby, 150
1 Hans Poulsen, 25 i Rejnstrup, se 1-54
2 Jens Poulsen, 20
3 Anne Poulsdatter, 30 = Poul Mouritzen? på Strandgården i Fakse
4 Sophie Poulsdatter, 24 = Peder Rasmussen, hmd i Hovby, se 1-218
enkemand Hans Jensen
5 Ole Hansen, 14
 
1-32 Skifte 21/7 1735 Jochum Rasmussen, Lille Elmue, 152
enke Dorthe Poulsdatter, forældre, se 1-18
arvinger
moder med lavværge og mand Hans Andersen i Engelstrup, Everdrup
søskende
1 Niels Rasmussen, gmd i Engelstrup
2 Jens Rasmussen, gmd i Tågeskov, Everdrup
3 Poul Rasmussen, 21
4 Lars Rasmussen, 18
5 Anne Marie Rasmusdatter, 36, tjenende for stedfaderen
6 Anne Rasmusdatter = Hans Larsen i Snesere
7 Magdalene Rasmusdatter, 27, tjenende for stedfaderen
8 Maren Rasmusdatter, 24 = Jørgen Larsen i Engelstrup
 
1-33 Skifte 6/12 1735 Mette Jensdatter i Hyllede, Kongsted, 156
enkemand Søren Jensen, børn
1 Jens Sørensen, 13
2 Kirstine Sørensdatter, 8
 
1-34 Skifte 9/1 1736 Karen Christensdatter i Hovby, 156
enkemand hmd Hans Nielsen, se 1-153
børn
1 Anne Hansdatter, 5
 
1-35 Skifte 9/4 1836 Anne Nielsdatter i Orup, side 157, denne side mangler i LAK
enkemand gmd Peder Nielsen, se 1-97
børn
1 Elisabeth Pedersdatter, 14
2 Johanne Pedersdatter, 10
3 Marie Pedersdatter, 7
 
1-36 Skifte 22/3 1737 Peder Larsen i Strandhoved, 158
enke ?? (måske Karen Pedersdatter) med lavværge Peder Frandsen, børn
1 Lars Pedersen, 28
2 Jens Pedersen, 15
3 Anne Pedersdatter, 24
4 Ellen Pedersdatter, 20
5 Karen Pedersdatter, 12
 
1-37 Skifte 18/3 1737 Maren Hansdatter i Vallebo, 159
1 Peder Jacobsen, 20, hendes søn avlet uden for ægteskab
enkemand smed Niels Jensen, børn
2 Jens Nielsen, 7
3 Svend Nielsen, 4
 
1-38 Skifte 22/3 1737 Gunild Hansdatter i Strandhoved, 161
enkemand Ole Pedersen, se 1-308
børn
1 Frands Olsen, 5, se 1-307
2 Anne Olsdatter, 1/4
værge farfar Peder Frandsen og farbror Peder Pedersen
 
1-39 Skifte 6/4 1737 Anna Maria i Vallebo, 161
enkemand Skytte Johan Abel, børn
1 Ernst Friderich Johansen Abel, 17
2 Anna Margrethe Johansdatter Abel, 21
 
1-40 Skifte 24/3 1736 Hans Christensen Koch, 45 år i Sjolte, Snesere, 164
enke Anne Mortensdatter, børn
1 Jens Hansen, 16
2 Henrich Hansen, 12
3 Christen Hansen, 10
4 Niels Hansen, 9
5 Jørgen Hansen, 3
6 Anne Sophie Hansdatter, 11
 
1-41 Skifte 1/6 1737 Rasmus Michaelsen, hmd i Hovby, side 166
enke Maren Christophersdatter, børn
1 Hans Rasmussen, 18
2 Christopher Rasmussen, 16
3 Karen Rasmusdatter, 13
4 Peder Rasmussen, 3
 
1-42 Skifte 29/7 1737 Hemming Andersen, hmd i Fakse, 167
enke Birthe Hemmingsdatter, børn
1 Anders Hemmingsen, 32, tjenende i Fakse
2 Kirsten Hemmingsdatter, 26 = Jørgen Nielsen i Tokkerup
 
1-43 Skifte 29/10 1737 Christopher Andersen i Hovby, 168
enke Anne Sørensdatter, børn
1 Niels Christophersen, 16
 
1-44 Skifte 20/11 1737 Mads Jonasen i Tystrup, 168
enke Karen Hansdatter, børn
1 Christopher Madsen, 15
2 Jonas Madsen, 10
3 Maren Madsdatter, 5
 
1-45 Skifte 25/11 1737 Rasmus Nielsen i Vallebo, 171
enke Bodil Mogensdatter, se 1-50
børn
1 Johanne Rasmusdatter, 7
2 Niels Rasmussen, 5
 
1-46 Skifte 1/12 1737 Hans Larsen i Strandhoved, 172
enke Birthe Andersdatter, børn
1 Anna Hansdatter, 6
 
1-47 Skifte 15/3 1738 Jacob Rasmussen i Hovby, 173
enke, børn
 
1-48 Skifte 16/3 1738 Lars Rasmussen i Hovby, 174
enke, børn
 
1-49 Skifte 3/5 1738 Christopher Poulsen i Vallebo, 175
ikke mere
 
1-50 Skifte 4/5 1738 Bodil Mogensdatter i Lille Elmue, 175
afgangne mand Rasmus Nielsen, se 1-45
1 Johanne Rasmusdatter, 8
2 Niels Rasmussen. 6
 
1-51 Skifte 5/8 1738 Kirstine Nielsdatter i Borrishoved, 176
enkemand Johan Schuld, børn
1 Johan Johansen Schuld, 27
 
1-52 Skifte 12/12 1738 Jens Pedersen Bonde i Vallebo, 177
enke Anne Knudsdatter, børn
1 Peder Jensen Bunde, i Hovby, se 1-170
2 Ole Jensen Bunde, i Hovby
3 Hemming Jensen, i Hovby
4 Lars Jensen Bunde, i Hovby
5 Inger Jensdatter = Oluf Olufsen i Hylleholt
6 Mette Jensdatter, hjemme
 
1-53 Skifte 22/12 1738 Peder Jensen, gmd i Tystrup, 178
børn
1 Karen Pedersdatter = Niels Andersen i Kongsted
2 Hans Pedersen i Hovby
3 Lars Pedersen i Fakse
4 Niels Pedersen, Fakse
5 Maren Pedersdatter = Hans Larsen i Tystrup
6 Oluf Pedersen, der har fæstet gården i Tystrup
 
1-54 Skifte 28/1 1739 Inger Rasmusdatter i Rejnstrup, 180
Mand Hans Poulsen, se 1-31 og se 1-73
børn
1 Boel Hansdatter, 4
2 Karen Hansdatter, 3
 
1-55 Skifte 29/1 1739 Christen Olsen/Olufsen i Lille Elmue, 181
arvinger, søskende
Rasmus Olsen 23
Hans Olsen, 15
Margrethe Olsdatter, 14
 
1-56 Skifte 27/1 1739 Anna Mathiasdatter, Fakse, 181
enkemand Hans Henriksen Fiel, børn
1 Carl Jacobsen Brasel
2 Mathias Jacobsen Brasel
3 Friderik Jacobsen Brasel
enkemand Hans Henriksen Fiel
 
1-57 Skifte 2/5 1739 Kirsten Nielsdatter i Elmue, 192
afgangne mand Rasmus Andersen, se 1-64
 
1-58 Skifte 15/3 1739 Mette Jensdatter, enke i Hovby, 194
afgangne mand skomager Lars Larsen, børn
1 Hans Larsen, 20
2 Anne Larsdatter, 14
 
1-59 Skifte 1739 Karen Hansdatter i Fuglsang, 194
 
1-60 Skifte 14/5 1739 Hans Nielsen i Lille Elmue, 194
enke Karen Sørensdatter
 
1-61 Skifte 27/5 1739 Povel Andersen i Fakse, 195
enke Anne Marie Friderichsdatter, børn
1 Helene Cathrine Povelsdatter
 
1-62 Skifte 30/9 1739 Hans Nielsen i Vallebo, 197
 
1-63 Skifte 17/10 1739 Peder Christensen Wind i Borrishoved, 197
enke Kirsten Ibsdatter, børn
1 Hedvig Margrethe Pedersdatter, 12
2 Johanne Marie Pedersdatter, 8½
3 Hans Christian Pedersen, 7½
4 David Pedersen, 4½
5 Lars Pedersen, 12 dage
 
1-64 Skifte 10/12 1739 Rasmus Andersen, død 10/11 1739 i Lille Elmue, 199
afdød kone Kirsten Nielsdatter, se 1-57
søskende, hel og halve
1 Christen Andersen i Store Elmue
2 Peder Andersen, død i Tystrup, børn, se 1-26
a Christine Pedersdatter
b Ellen Pedersdatter
c Frederik Pedersen
3 halvbror Johan Bagger i Orup
4 Hans Andersen i Orup
søster = Oluf Hansen i Stubberup, begge døde, 2 børn
a Frende Olufsen i Hylleholt
b Inger Olufsdatter i Stubberup
en datter Karen Hansdatter = Lars Knudsen i Værløse
5 bror Jacob Andersen, død i Jyderup,
a Karen Jacobsdatter = Hans Tosse i Kongsted
6 Christopher Andersen, død i Borrishoved
a Gydert Christophersen i København
b Hans Christophersen, i København
c Karen Christophersdatter = Peder Nielsen i Orup, se 1-97
c datter = Casper Nielsen i Eskildstrup
 
1-65 Skifte 21/11 1739 Margrethe Christensdatter i Lille Favreby, 206
mand Jørgen Ovesen, se 1-215
børn
1 Ove Jørgensen, 14
2 Anne Jørgensdatter, 5
3 Christen Jørgensen, 2
 
1-66 Skifte 10/4 1740 Ebbe Henrichsen i Hovby, 208
børn
1 Anna Ebbesdatter, 21
2 Marie Ebbesdatter, 9
3 Henrich Ebbesen, 8
 
1-67 Skifte 20/5 1740 Jens Fransen i Strandhoved, 209
enke Kirstine Hansdatter, børn
1 Frands Jensen, 14
2 Anna Jensdatter, 13
3 Hans Jensen, 10
4 Niels Jensen, 5
5 Christen Jensen, 1½
 
1-68 Skifte 20/5 1740 Knud Andersen i Strandhoved, 209
enke Birgitte Madsdatter, børn
1 Maren Knudsdatter, 18
2 Anna Knudsdatter, ?
3 Kirsten Knudsdatter, 17
4 Karen Knudsdatter, ?
 
1-69 Skifte 16/4 1740 Kirsten Christensdatter i Strandhuset, 211
afgangne mand Hans Jensen
 
1-70 Skifte 20/9 1740 Hans Pedersen i Fakse, 211
 
1-71 Skifte 22/12 1740 Anders Andersen i Fakse, 212
enke Elisabeth Marie Mortensdatter
 
1-72 Skifte 23/1 1741 Niels Jensen i Hovby, 213
enke Mette Jensdatter, børn
1 Jens Nielsen, 14
2 Anne Nielsdatter, 12
3 Lars Nielsen, 11
værge farbror Hans Jensen i Tystrup
 
1-73 Skifte 30/1 1741 Dorthe Mortensdatter i Rejnstrup, 214
enkemand Hans Poulsen,
børn
1 Karen Hansdatter, 11 dage
desuden har enkemanden to pigebørn af 1. ægteskab, se 1-54
 
1-74 Skifte 7/2 1741 Margrethe Nielsdatter i Tystrup, 216
enkemand Peiter Amonsen, se 1-157
børn
1 Niels Peitersen, 19
2 Mette Peitersdatter, 15
3 Johanne Peitersdatter, 12
4 Jørgen Peitersen, 7
 
1-75 Skifte 7/3 1741 Maren Pedersdatter i Tystrup, 216
børn
1 Peder Pedersen, tjenende i Rosted
enkemand Jørgen Pedersen
 
1-76 Skifte 24/4 1741 Michel Rosendahl i Rødehus, Fakse, 217
enke Ingeborg Pedersdatter, børn
1 Jochum Michelsen, 19
2 Peiter Michelsen, 18, se 1-145
3 Christian Michelsen, 17
4 Frederik Michelsen, 9
5 Marie Michelsdatter, 10
2 Holger Michelsen, 2
 
1-77 Skifte 10/5 1741 Jacob Frederiksen i Fakse, 218
enke Johanne Pedersdatter, børn
1 Hans Jacobsen, 5
2 Kirsten Jacobsdatter, 1
 
1-78 Skifte 16/5 1741 Thue Pedersen i Lille Favreby, 218
enke Sidsel Jacobsdatter, børn
1 Karen Thuesdatter, 23 = Niels Pedersen i Kissendrup
2 Jacob Thuesen, 19
3 Niels Thuesen, 10
 
1-79 Skifte 16/5 1741 Hans Jensen i Fakse, 220
enke Karen Erichsdatter, børn
1 Maren Hansdatter = Rasmus Siemand, i Reesteby med Roskilde
 
1-80 Skifte 8/5 1742 Karen Jensdatter i Tystrup, 220
enkemand Jørgen Pedersen, børn
1 Ossa Christiansdatter, 8, steddatter
 
1-81 Skifte 17/10 1742 Lars Envoldsen i Tystrup, 221
enke Mette Jensdatter
søster Kirsten Envoldsdatter = Jens Andersen Jyde
 
1-82 Skifte 18/10 1742 Rasmus Povelsen i Hovby, 221
enke Karen Larsdatter
mandens brødre
1 Oluf Povelsen i Hovby
2 Jens Povelsen i Tystrup
 
1-83 Skifte 29/1 1743 Jens Poulsen, hmd i Lille Elmue, 223
enke Karen Sørensdatter, børn
søskende
1 Niels Poulsen, 43, ibid
2 Anna Poulsdatter = Hans Jensen i Tranehuset, se 1-108, 1-109
3 Hans Poulsen i Vallebo
4 Marie Poulsdatter, ugift, hos Hans Jensen i Tranehuset
5 Karen Poulsdatter
 
1-84 Skifte 29/1 1743 Ole Pedersen i Tystrup, 224
enke Anne Jensdatter, børn
1 Anne Margrethe Olsdatter, 5
2 Peder Olsen, ½
 
1-85 Skifte 5/3 1743 Jens Poulsen i Fakse, 225
enke Elisabeth Mortensdatter, lavværge far Morten Jensen i Vibede
 
1-86 Skifte 2/4 1743 Rasmus Andersen i Hovby, 227
enke Johanne Jørgensdatter, børn
1 Jørgen Rasmussen, 15
2 Peder Rasmussen, 13
 
1-87 Skifte 10/2 1744 Lars Jensen i Vallebo, 227
enke Birgitte Pedersdatter, børn
1 Jens Larsen, 14
2 Peder Larsen, 13
3 Hans Larsen, 2
 
1-88 Skifte 16/10 1743 Marie Jørgensdatter i Tystrup, 227
enkemand Mads Jensen, børn
1 Niels Madsen, 7 uger
 
1-89 Skifte 4/3 1744 Niels Andersen i Strandgården, Fakse, 229
kan ikke læse mere
 
1-90 Skifte 11/11 1745 Mathias Boye på Mæhr Kirkeboglig i Øster Egesborg Sogn, 230
enke Rebecha Mathiasdatter, børn
1 Rebecha Mathiasdatter, 27
2 Jacobine Mathiasdatter, 24
3 Johan Mathias Mathiasen, 21
4 Ole? Mathiassen, 17
 
1-91 Skifte 27/1 1746 Ellen Pedersdatter i Tystrup, 233
enkemand Jens Hansen
mor Mette Boesdatter, se 1-26
søskende
2 Friderik Pedersen
3 halvsøster Karen Jensdatter
 
1-92 Skifte 7/5 1746, Andreas Pedersen i Fakse, 234
enke Inger Margrethe Pedersdatter, børn
1 Jacob Andreasen, hollænder på Strandgård
2 Coort Andreasen, borger i Præstø
3 Bodil Sophia Andreasdatter = degn Andreas Pedersen Qvist i Roholte
4 Anna Maria Andreasdatter = forpagter Friderich Christiansen
 
1-93 Skifte 17/11 1746 Elisabeth Maria Jørgensdatter i Fakse, 241
enkemand Knud Nielsen, børn
1 Ellen Knudsdatter, 8
2 Carl Sinchler Knudsen, 6
3 Helene Knudsdatter, 2
 
1-94 Skifte 12/5 1748 Niels Jensen, smed i Hovby, 249
stedsøn, 20 år
enke Maren Mogensdatter, frugtsommelig, fælles børn
1 Anne Kirstine Nielsdatter, 6
2 Anne Marie Nielsdatter, 4
3 Christen Nielsen, 2
 
1-95 Skifte 26/8 1748 Lars Jørgensen, gmd i Vallebo, 258
enke Helvig Pedersdatter, børn
1 Peder Larsen, 5
2 Jørgen Larsen, ½
 
1-96 Skifte 19/7 1749 Lisbeth Marie Mortensdatter i Hovby, 265
enkemand skrædder Jens Clausen, børn
1 Anders Andersen, 8, Jens Clausens stedsøn
2 Dorthe Jensdatter, 6
 
1-97 Skifte 9/9 1749 Peder Nielsen i Orup, Roholte, 267
1. kone Anne Nielsdatter, 1-35
1 Elisabeth Pedersdatter, død = Steen Nielsen i Engelstrup
a Niels Steensen, 8
b Christopher Steensen,
c Anne Steensdatter, 3
enke Karen Christophersdatter, se 1-64
 
1-98 Skifte 17/6 1749 Anna Jensdatter i Borrishoved, 278
enkemand Hans Larsen, se 1-217
børn
1 Christen Hansen, 27, gmd i Lille Elmue
2 Margrethe Hansdatter = Henrik Sørensen i Hylleholt, Vemmetofte Kloster
3 Christian Hansen, 25, hos faderen
4 Inger Hansdatter = Mads Nielsen i Klippinge
5 Lars Hansen, 20, hos faderen
6 Jens Hansen, 17, hos Mads Nielsen i Klippinge
7 Anne Hansdatter, 12
8 Hans Hansen, 10
 
1-99 Skifte 12/4 1749 Lars Nielsen i Fakse, 285
enke Maren Jensdatter, forældre, se 1-5
børn
1 Jens Larsen, 22
2 Hans Larsen, 7
værge farfar Niels Larsen i Fakse
 
1-100 Skifte 7/5 1749 Anna Jensdatter i Borrishoved, 288
enkemand Christen Andersen, børn
1 Maren Christensdatter, 21
2 Hans Christensen, 10
værge morbror Hans Hansen af Vallebo
 
1-101 Skifte 21/6 1749 Christopher Olsen i Rosenlund, 292
enke Johanne Hemmingsdatter, børn
1 Marie Christophersdatter
2 Inger Christophersdatter, 5
3 Christopher Christophersen, 1 mdr
 
1-102 Skifte 13/9 1749 Maren Rasmusdatter i Tystrup, 297
enkemand hmd Rasmus Jensen?
søskende
1 Knud Rasmussen, hmd i Frenderup
2 Cathrine Rasmusdatter = Ole Larsen i Tystrup
3 Barbara Rasmusdatter = Mads Lasen i Fakse
 
1-103 Skifte 6/2 1750 Mathias Falentinsen Smed i Tystrup, 299
enke Anna Marie Michelsdatter, lavværge far Michel Rul, skoleholder i Vallebo
sammen avlede børn
1 Anne Cathrine Mathiasdatter, 18
2 Christian Mathiasen, 14
3 Jochum Mathiasen, 10
4 Gabriel Mathiasen, 8½
5 Cathrine Mathiasdatter, 7½
6 Johan Mathiasen, 5
 
1-104 Skifte 6/2 1750 Jens Henriksen i Tystrup, 303
enke Cathrine Giertsdatter, se 1-191
børn
1 Jacob Jensen, 11
2 Hans Jensen, 8
3 Marie Jensdatter, 5
4 Lars Jensen, 2
 
1-105 Skifte 6/4 1750 Søren Jensen i Vallebo, 309
 
1-106 Skifte 28/4 1751 Hans Heebo, gmd i Vallebo, 311
enke Maren Pedersdatter
søskende
1 Marie Hansdatter, ugift i Borrishoved
2 Anne Hansdatter, død, børn
a Maren Christensdatter = Friderich Pedersen, gmd i Borrishoved, se 1-195
b Hans Christensen i Borrishoved
 
1-107 Skifte 29/4 1751 Anne Margrethe Peitersdatter i Hovby, 313
enkemand Rasmus Andersen Banche, se 1-123
børn
1 Peder Rasmussen, 12
2 Karen Rasmusdatter, 4
3 Anders Rasmussen, 1
 
1-108 Skifte 1/6 1750 Hans Jensen i Ellebækshuset, Fakse, 316
enke Anna Poulsdatter, lavværge bror Niels Poulsen, gmd i Strandhoved, se 1-83, se 1-109
børn
1 Poul Hansen
 
1-109 Skifte 3/1 1751 Ole Larsen i Ellebækshuset, Fakse, 316
enke Anna Poulsdatter, lavværge Niels Poulsen, gmd i Strandhoved, se 1-83, se 1-108
den salige mands bror Niels Larsen, tjenende i Eskildstrup
 
1-110 Skifte 19/2 1751 Peder Pedersen, gmd i Hovby, 317
enke Sidse Pedersdatter, lavværge bror Peder Pedersen, gmd i Hovby
børn
1 Niels Pedersen, 9
2 Inger Pedersdatter, 7
3 Kirsten Pedersdatter, 4
 
1-111 Skifte 18/8 1751 Peder Frandsen i Strandhoved, 319
enke Karen Jørgensdatter,
børn
1 Peder Pedersen, 48, gmd i Strandhoved
2 Inger Pedersdatter, 46 = Peder Jensen i Vivede, død
a Cathrine Pedersdatter, 24
b Sidse Pedersdatter, 20
c Anna Pedersdatter, 17
d Jens Pedersen, 16
f Frands Pedersen, 12
g Hans Pedersen, 10
3 Ole Pedersen 43, gmd i Strandhoved
 
1-112 Skifte 29/1 1748 Peder Christensen i Fakse, 330
enke Kirsten Hansdatter
søstersønner
a Bent Hansen
b Jørgen Hansen
c Peder Hansen
d Christen Hansen
søster Karen Hansdatter på Bækkeskov Gods
søster i Køge
søstersøn Ole Nielsen på Strandgård Gods i Leestrup
e Hans Hansen
 
1-113 Skifte 23/12 1751 Ole Hansen i Tystrup, 332
enke Sidsel Larsdatter, se 1-115
børn
1 Maren Olsdatter, 12
 
1-114 Skifte 11/6 1749 Karen Pedersdatter i Strandhoved, 333
enkemand Peder Frandsen, børn
1 Ole Pedersen, 3
2 Peder Pedersen, 2
2 Inger Pedersdatter, Peder Frandsens datter
 
1-115 Skifte 7/2 1752 Sidsel Larsdatter i Tystrup, 334
afgangne mand Ole Hansen, se 1-113
børn
1 Maren Olsdatter, 12
 
1-116 Skifte 29/1 1752 Morten Sørensen, gmd i Sjolte, Snesere, 335
enke Sidse Olsdatter, børn
1 Christen Mortensen, 4
2 Søren Mortensen, 1
 
1-117 Skifte 24/3 1752 Rasmus Olsen i Krageborghuset, Kongsted, 337
enke Kirsten Jørgensdatter, børn
1 Ole Rasmussen, 5
2 Ane Rasmusdatter, 8
3 Hans Rasmussen, 1
 
1-118 Skifte 28/3 1752 Margrethe Stisdatter i Hyllede, Kongsted, 338
enkemand Hemming Hansen, se 1-261
børn
1 Kirsten Hemmingsdatter, 10
2 Anne Hemmingsdatter, 5
 
1-119 Skifte 20/11 1752 Hans Nielsen Hoy, hmd i Sjolte By, Snesere, 338
enke Sidsel Pedersdatter, børn
1 Niels Hansen, 12
2 Peder Hansen, 7
3 Peder Christian Hansen, 4
4 Ellen Hansdatter, 14
5 Birthe Hansdatter, 9
6 Sara Hansdatter
 
1-120 Skifte 26/2 1753 Anna Thomasdatter, Fuglsang, 339
arvinger
1 Maren Thomasdatter = Hans Jensen, hmd i Ebbeskov
2 Niels Thommesen, inds i Torøje på Vemmetofte Gods, død
a Margrethe Thomasdatter, 19
b Kirsten Thomasdatter, 13
de to børns morfar og formynder Jens Olsen, inds i Torøje og deres moder Johanne Jensdatter
enkemand Rasmus Pedersen
 
1-121 Skifte 13/10 1751 Dorthe Cathrine Johansdatter i Blåbæk Mølle, 340
enkemand Johan Dock, møller i Blåbæk Mølle, se 1-25
børn
1 Johan Friderich Johansen, 16
2 Cathrine Magdalene Johansdatter, 18
 
1-122 Skifte 6/1 1753 Anders Olsen, skomager i Fakse, 344
enke Anne Cathrine Jocumsdatter, børn
1 Ole Andersen, tjenende ?
 
1-123 Skifte 8/1 1753 Lars Andersen i Hovby Mølle, 346
enke Kirsten Mortensdatter, se 1-322
lavværge møller Johan Dock i Blåbæk Mølle
børn
1 Anders Larsen, 19
2 Karen Larsdatter, 20 = Rasmus Andersen Banche, gmd i Hovby, se 1-107 og 1-143
3 Anne Larsdatter, 17
 
1-124 Skifte 17/1 1753 Inger Larsdatter i Lille Elmue, 349
arvinger
1 bror Hans Larsen, gmd i Borrishoved
2 Lars Eilertsen, skytte på Rosenlund, har været gift med søster til afdøde,
a Bodil Eilersdatter
b Anna Eilersdatter
3 Edel Larsdatter
 
1-125 Skifte 17/1 1753 Johan Woss, murermester i Vallebo, 349
enke Anna Marie Leegaard, børn
1 Birthe Marie Johansdatter, 23
2 Cathrine Margrethe Johansdatter, 19
 
1-126 Skifte 29/1 1753 Kirsten Nielsdatter i Fakse, 350
enkemand gmd unge Jens Larsen, børn
1 Lars Jensen, 19
 
1-127 Skifte 12/3 1753 Just Hansen i Hovby, 353
enke Maren Mogensdatter, børn
1 Johanne Justdatter, 4
2 Ellen Justdatter, 1
3 Jens Nielsen, som enken er stedmor til
 
1-128 Skifte 26/5 1753 Lars Mouritzen, hmd i Tystrup, 355
forældre, se 1-235, 1-302
enke Anne Hansdatter, børn
1 Mette Larsdatter, 14
2 Elisabeth Larsdatter, 10
3 Inger Larsdatter, 3
værge farbror Steffen Mouritzen i Hovby
 
1-129 Skifte 28/3 1752 Niels Frandsen i Hovby, 356
 
1-130 Skifte 16/10 1753 Helvig Larsdatter i Rejnstrup, død 16/9 1753, 356
enkemand Ole Pedersen, børn
1 Carl Olsen, 10
2 Cathrine Olsdatter, 8
værge morbror Peder Larsen
 
1-131 Skifte 8/1 1754 Sophie Nielsdatter, som døde 8/1 1754 i Hovby, 359
enkemand Hans Pedersen Sejer, børn
1 Peder Hansen
 
1-132 Skifte 31/12 1754 Johan Foss, murermester i Vallebo, som døde 31/12 1754, 360
enke Ellen Christensdatter, hendes stedbørn
1 Cathrine Margrethe Johansdatter, 20
2 Birgitte Marie Johansdatter, 24
 
1-133 Skifte 7/2 1755 Jens Hansen, hmd i Tystrup, 364
enke Maren Pedersdatter, den salige mand havde ingen børn
enkens søn Rasmus Jensen, tjenende i Vallebo
søskendebørn
1 Johanne Rasmusdatter = Carsten Hansen, hmd i Tystrup, se 1-272
2 Niels Rasmussen, tjenende i Strandhoved
 
1-134 Skifte 1/5 1755 Jacob Larsen i Strandhoved, 367
enke Mette Andersdatter, ingen børn
hans søskende
1 Niels Laursen i Kongsted, død
a Niels Nielsen, bortrømt, nogle og tyve år
b Birgitte Nielsdatter, 15
2 Anne Laursdatter = Mads Laursen i Skovhus Vispingehuset
 
1-135 Skifte 10/2 1756 Karen Olsdatter i Jyderup, 375
enkemand Jens Nielsen, se 1-216
stedbørn
1 Birgitte Rasmusdatter, 28
2 Ole Rasmussen, 25
3 Anne Rasmusdatter, 22
 
1-136 Skifte 27/8 1755 Mette Pedersdatter i Borrishoved, 378
enkemand Peder Pedersen, børn
1 Karen?? Pedersdatter, 16
2 Peder Pedersen, 13
3 Niels Pedersen, 13
4 Hans Pedersen, 8
5 Ole Pedersen, 5
6 Bodil Pedersdatter, 1
værge den salige konens bror Jens Pedersen, hmd i Gødstrup
 
1-137 Skifte 30/7 1755 Karen Jørgensdatter i Strandhoved, 381
søskende
1 Henrich Jørgensen i Ebbeskov
a Ellen Henrichsdatter, 15
b Jørgen Henrichsen, 10
c Bodil Henrichsdatter, 7
2 Bodil Jørgensdatter, død = Peder Hansen i Fuglsang
a Anne Sophie Pedersdatter = Lars Pedersen i Ammerup, Hårlev
b Anne Kirstine Pedersdatter, 20
c Jørgen Pedersen, 11
d Karen Pedersdatter, 9
 
1-138 Skifte 25/6 1756 Ole Jensen i Fakse, 386
enke Kirsten Nielsdatter, børn
1 Hans Christian Olsen, 22
2 Jens Olsen, 14
3 Maren Olsdatter = Hans Pedersen i Stubberup
4 Cathrine Olsdatter
 
1-139 Skifte 25/11 1756 Mogens Jensen i Fakse, 391
enke Inger Jensdatter
 
1-140 Skifte 30/10 1756 Anna Christensdatter i strandhoved, 393
enkemand Ole Henrichsen
 to søskendebørn
1 Anne Hansdatter = Friderich Johansen, hmd i Hovby
2 Margrethe Nielsdatter i Sjolte, Snesere Sogn
 
1-141 Skifte 11/3 1757 Peder Jørgensen i Strandhusene, 395
enke Inger Knudsdatter, børn
1 Jørgen Pedersen, 9
2 Jens Pedersen, 1
3 Karen Pedersdatter, 7
 
1-142 Skifte 5/5 1757, Jens Hansen i Sjolte, 396
enke Karen Jensdatter, se 1-149
børn
1 Hans Jensen, 32, gmd i Sjolte
2 Jens Jensen, 25, hmd i Sjolte
3 Anne Jensdatter, 30 = Jens Larsen, hmd i Strandgård
 
1-143 Skifte 23/5 1757 Rasmus Andersen Banche, gmd i Hovby, 397
1 kone Anne Margrethe Peitersdatter, se 1-107
1 Peder Rasmussen, 19
2 Anders Rasmussen, 7
3 Karen Rasmusdatter, 10
2. enke Karen Larsdatter, se 1-123
4 Anne Margrethe Rasmusdatter, 3/4
 
1-144 Skifte 24/5 1757 Lars Pedersen, gmd i Vallebo, 399
enke Margrethe Nielsdatter, se 1-276
børn
1 Jens Larsen, 30, hmd i Jyderup
2 Ole Larsen, 22
3 Anne Larsdatter, 33 = Lars Larsen, gmd i Eskildstrup, se 1-151
4 Elisabeth Larsdatter, 26 = Christen Hansen i Vallebo
 
1-145 Skifte 25/5 1757 Peiter Michelsen i Rosenlund, 401
forældre: se 1-76
enke Anne Sophie Michelsdatter, lavværge Michel Roll, skoleholder i Vallebo
børn
1 Michel Peitersen, 2½
2 Karen Peitersdatter, 9
 
1-146 Skifte 10/10 1757 Margrethe Hansdatter, som døde for smeden Hans Christian Olsen i Fakse, 403
afdødes fader Hans Andersen, hmd i Tommerup
 
1-147 Skifte 25/10 1757 Mette Marie Mathiasdatter i Fakse, 405
enkemand Johan Lohse
bror Gert Mathiasen i Lolland, død
a Mathias Gertsen, på Lolland
b Bodil Gertsdatter = Ole Drage, hmd i Øster Karleby på Lolland
 
 
1-148 Skifte 25/11 1757 Niels Jensen, gmd i Favreby, 407
1. kone Kirsten Nielsdatter
1 Peder Nielsen, 30
2 Rasmus Nielsen, 24
2. enke Kirsten Andersdatter
3 Maren Nielsdatter, 3
 
1-149 Skifte 16/12 1757 Karen Jensdatter i Sjolte, Snesere, 410
[Jens træskomagers enke], se 1-142
børn
1 Hans Jensen, 33
2 Anne Jensdatter = Jens Larsen, hmd i Sjolte
 
1-150 Skifte 26/4 1758 inds Lars Christensen Jyde i Hovby, 410
enke Anne Marie Christensdatter, børn
1 Christian Larsen, 16
 
1-151 Skifte 23/5 1758 Anne Larsdatter i Eskildstrup, Kongsted, 411
forældre, se 1-144
enkemand gmd Lars Larsen, se 1-183
børn
1 Niels Larsen, 8
2 Lars Larsen, 3
3 Peder Larsen, 8 uger
 
1-152 Skifte 23/8 1758 Bodil Jensdatter i Fakse, 413
enkemand inds Hans Larsen, børn
1 Jens Hansen, 20
2 Lars Hansen, 14
3 Maren Hansdatter, 18
4 Karen Hansdatter, 13
 
1-153 Skifte 28/10 1758 Hans Nielsen, hmd og skrædder i Hovby, 414
1. kone Karen Christensdatter, se 1-34
1 Anne Hansdatter, 29 = Frederich Johansen i Hovby
2. enke Marie Jensdatter
2 Jens Hansen, 14
3 Karen Hansdatter, 19
 
1-154 Skifte 24/11 1758 Birthe Johansdatter i Fakse, 416
enkemand hmd Jacob Mauritsen, børn
1 Johan Jacobsen, 2
 
1-155 Skifte 4/2 1759 ungkarl Hans Pedersen, som tjente hos gmd Christen Hansen i Elmue, 416
moder Kirsten Iversdatter
1 bror Lars Pedersen, 20
2 søster Helvig Pedersdatter, 30, tjenende i Monsehuset
3 søster Johanne Pedersdatter, tjenende i Lellinge Mølle
 
1-156 Skifte 16/2 1759 Niels Larsen, gmd i Fakse, 418
enke Birthe Holgersdatter, børn
1 Jens Larsen, 32
2 Hans Larsen, 18
 
1-157 Skifte 26/4 1759 Anne Christophersdatter i Fakse, 420
afgangne mand Peiter Bødker, børn med 1. kone Margrethe Nielsdatter, se 1-74
1 Niels Peitersen, 36, hmd i Hyllede
2 Jørgen Peitersen, 26, hmd i Fakse
3 Mette Peitersdatter, 30 = Deadoner Jørgensen på Vordingborg Rytterdistrikt
4 Cathrine Peitersdatter, 28 = vægter i København
5 Johanne Peitersdatter, 18
2. kone Anne Christophersdatter
hendes søskende
bror Niels Christophersen, gmd i Renge
halvbror Anders Jensen i Tågerup
 
1-158 Skifte 27/4 1759 Anne Nielsdatter i Hovby, 422
enkemand Jørgen Skomager, børn
1 Kai Hartmand Jørgensen, 8
2 Sidsel Jørgensdatter, 3
 
1-159 Skifte 25/5 1759 Stine Marie Lucie Frammen i Sjolte, Snesere, 424
enkemand hmd og smed Christian Nielsen, børn
1 Peder Henrik? Christiansen, 3
2 Marie? Christiansdatter, 6
 
1-160 Skifte 20/7 1759 Karen Christophersdatter, i Orup, Roholte, 426
enkemand gmd Jørgen Rasmussen, se 1-193
hendes søskende
1 Gyde Christophersen i København, død
a Anne Marie Gydesdatter
b Karen Gydesdatter
2 Hans Christophersen
3 Anne Christophersdatter = Casper Jensen i Eskildstrup
 
1-161 Skifte 21/7 1759 Marie Nielsdatter i Hovby, 429
enkemand hmd Jens Rytter
søster Lisbeth Nielsdatter
 
1-162 Skifte 21/7 1759 Hans Jensen, gmd i Sjolte, Snesere, 429
enke Karen Rasmusdatter, børn
1 Hans Hansen, hmd i Sjolte
2 Rasmus Hansen, hmd i Sjolte
 
1-163 Skifte 12/12 1759 Johan Schultz, gartner på Rosenlund, 431
halvsøskende børn?
1 Gotfred Johansen Schultz, 4
2 Anne Johansdatter, 9
stiftsmoder Anne Jensdatter ved Bækkeskov
 
1-164 Skifte 25/3 1760 Christen Andersen, gmd i Vallebo, 434
enke Johanne Christensdatter, se 1-220
børn
1 Christen Christensen, 14
2 Hans Christensen, 12
3 Karen Christensdatter, 15
4 Anne Christensdatter, 8
5 Maren Christensdatter, 7
 
1-165 Skifte 24/3 1760 Karen Jørgensdatter i Vallebo, 436
1. mand Lorentz Pedersen
1 Mette Lorentzdatter, 10
2. enkemand Christian Michelsen
 
1-166 Skifte 24/3 1760 Hans Isaksen, hmd i Vallebo, 437
enke Sidsel Nielsdatter, børn
1 Isak Hansen, 7
 
1-167 Skifte 12/4 1760 Poul Johansen, hmd i Fakse, 438
enke Lucie Pedersdatter, børn
1 Jens Poulsen, 25
2 Erik Poulsen, 17
3 Bodil Poulsdatter, 32, alle tjenende i København
4 Mette Marie Poulsdatter, 20
 
1-168 Skifte 3/5 1760 Maren Envoldsdatter i Hovby, 439
enkemand hmd Anders Pedersen, se 1-265
børn
1 Karen Andersdatter, 14
2 Peder Andersen, 7
3 Niels Andersen, 4
 
1-169 Skifte 14/6 1760 Kirsten Hansdatter, indsidderkone i Rejnstrup, 440
arvinger (lidt usikkert)
afdøde broders søn Hans Nielsen og afdøde søsters mand Peder Larsen i Havnelev
 
1-170 Skifte 21/11 1760 Peder Jensen Bunde, 75 år hmd i Hovby, 441
forældre, se 1-52
enke Else Hansdatter
søskende
1 Inger Jensdatter = Hans Jørgensen, gmd i Hylleholt
2 Mette Jensdatter, har været = Lars Envoldsen, hmd i Vallebo, se 1-81
3 Ole Jensen Bunde, gmd i Hovby
4 Lars Jensen Bunde, hmd i Sjolte
 
1-171 Skifte 24/2 1761 Christen Hansen, 39 år gmd i Elmue, 442
enke Anne Cathrine Pedersdatter, lavværge fæstemand Peder Rasmussen, se 1-207
børn
1 Hans Christensen, 8
2 Kirsten Christensdatter = Ole Jensen, gmd i Elmue
3 Inger Christensdatter, 12½
4 Anne Christensdatter, 11
5 Anne Cathrine Christensdatter, 4
 
1-172 Skifte 2/4 1761 Jens Jensen, 37 år hmd i Tystrup, 445
enke Karen Jensdatter
 
1-173 Skifte 2/4 1761 Karen Mortens, 70 år huskone i Strandhoved, 447
børn
1 Jens Mortensen, 26
2 Maren Henriksdatter, 35
3 Inger Sophie = Frederich Hansen, i København
 
1-174 Skifte 10/4 1761 Peder Pedersen, 59 år gmd i Strandhoved, 448
enke Anne Rasmusdatter, 6 børn
1 Maren Pedersdatter = Lars Pedersen, gmd i Leestrup
2 Anne Pedersdatter = Anders Rasmussen, gmd i Klippinge
3 Peder Pedersen, 6
4 Ole Pedersen, 2
5 Margrethe Pedersdatter, 7
6 Marie Pedersdatter, 3
værge farbror Ole Pedersen, gmd i Strandhoved
 
1-175 Skifte 22/5 1761 Maren Olsdatter, 43 år enke i Lille Favreby, 252
afdøde gmd Jørgen Ovesen
 
1-176 Skifte 26/9 1761 Lorentz Olsen, [Lorentz hugger, 76] hmd i Fakse, 453
enke Inger Holgersdatter, se 1-234
børn
1 Ole Lorentzen, gmd i Vemmelev
2 Holger Lorentzen, 20
3 Peder Lorentzen, 15
4 Johanne Lorentzdatter
 
1-177 Skifte 14/11 1761 Niels Poulsen, hmd i Rosenlund, 454
enke Elisabeth Lasdatter
søskende
1 Hans Poulsen, inds i Strandhoved
2 Karen Poulsdatter = Peder Hansen, gmd i Tystrup
3 Anne Poulsdatter = Hans Olsen, gmd i Strandhoved, se 1-200
4 Marie Poulsdatter = Jens Pedersen, hmd i Borrishoved, se 1-230
 
1-178 Skifte 12/1 1762 Christopher Rasmussen, 48 år hmd i Tystrup, 455
enke Anne Hansdatter, se 1-302
lavværge Jens Hansen i Tystrup
børn
1 Maren Christophersdatter, 7
2 Christine Christophersdatter, 4
værge farbror Hans Rasmussen i Lille Elmue
 
1-179 Skifte 14/1 1762 Ole Hansen, hmd i Fakse, 456
enke Cathrine Christensdatter, børn
1 Hans Christian Olsen, 20
2 Lars Olsen, 17
 
1-180 Skifte 5/3 1762 Peder Hansen, 24 år ungkarl i Fakse, 457
 
1-181 Skifte 26/3 1762 Birthe Holgersdatter, 58 år i Fakse, 457
enkemand gmd Lars Nielsen
søster Inger Holgersdatter
 
1-182 Skifte 12/7 1762 Anne Cathrine Christiansdatter, 36 år [Ellebækhuset] i Tranehuset, Fakse, 459
enkemand Jochum Michelsen, se 1-211
børn
1 Karen Jochumsdatter, 10
 
1-183 Skifte 29/11 1762 Lars Larsen, gmd i Eskildstrup, Kongsted, 460
1. kone Anne Larsdatter, se 1-151
1 Niels Larsen, 12
2 Lars Larsen, 7
3 Peder Larsen, 5
2. enke Sidsel Jeppesdatter, lavværge far Jeppe Hansen
4 Anne Larsdatter, 3
5 liden datter, 6 uger
 
1-184 Skifte 28/1 1763, Anders Pedersen, hmd i Fuglsang, 461
enke Maren Andersdatter, børn
1 Ole Andersen, tjenende i København
2 Kirsten Andersdatter = Niels Truelsen, gmd i Favreby, se 1-289
 
1-185 Skifte 29/1 1763 Mathias Henrichsen, 70 år hmd i Tystrup
enke Anne Nielsdatter, børn
1 Niels Mathiasen, 35
2 Hans Mathiasen, 20
3 Henrik Mathiasen, 18
4 Karen Mathiasdatter, 16
 
1-186 Skifte 31/1 1763 Elisabeth Pedersdatter, 70 år i Hovby, 469
enkemand Rasmus Pedersen
brødre
1 Lars Pedersen, gmd i Hovby
2 Jens Pedersen, gmd i Fakse
afdøde brors børn
a Inger Pedersdatter
b Kirsten Pedersdatter
 
1-187 Skifte 31/1 1763 Hans Poulsen, 80 år hmd i Hovby, 464
enke Anne Hansdatter
 
1-188 Skifte 8/3 1763 Anders hugger, 66 år hmd i Hovby, 454
enke Karen Jensdatter
 
1-189 Skifte 9/3 1763 Marie Sørensdatter, 60 år i Limgravhuset, Fakse, 465
enkemand Hemming Nielsen, se 1-278
 
1-190 Skifte 7/3 1763 Maren Jacobsdatter i Hovby, 465
enkemand gmd Peder Pedersen
arvinger
1 Mouritz Mouritzen på sin hustrus vegne, se 1-235
2 Peder Olsen, på sin hustrus vegne
 
1-191 Skifte 30/3 1763 Cathrine Giertsdatter i Tystrup, 467
1. mand Jens Henriksen, se 1-104
1 Jacob Jensen, 23, smed i Værløse
2 Hans Jensen, hmd i Tystrup
3 Lars Jensen, 16, tjenende i Store Heddinge
4 Marie Jensdatter, tjenende i Værløse
2. enkemand Niels Larsen
 
1-192 Skifte 10/8 1763 Ane Margrethe Johansdatter, 33 år i Krageborghuset, Fakse, 468
enkemand hmd Frederich Hansen, børn
1 Johan Larsen, 16
 
1-193 Skifte 3/12 1763 Sophie Pedersdatter, 25 år i Orup, Roholte, 469
1. kone Karen Christophersdatter, se 1-160
enkemand gmd Jørgen Rasmussen, se 1-277
børn
1 Peder Jørgensen, ½
2 Karen Jørgensdatter, 2
 
1-194 Skifte 20/3 1764 Rasmus Pedersen, inds i Favreholtshuset, 470
[Rasmus Pedersen i Vråmosehuset, 19/2 1764, 80 år]
hans børnebørn
1 Bodil Hansdatter = Rasmus Nielsen i Favreholtshuset
2 Karen Hansdatter = Peder Larsen, landsoldat i Vagthuset
 
1-195 Skifte 11/4 1764 Friderich Pedersen, 40 år gmd i Borrishoved, 471
enke Maren Christensdatter, forældre, se 1-106
børn
1 Anne Margrethe Friderichsdatter, 12
2 Peder Friderichsen, 9
3 Anne Cathrine Friderichsdatter, 4
4 Christen Friderichsen, 1
1-196 Skifte 30/4 1764 Lars Hermandsen, 18 år ungkarl i Lille Elmue, 472
moder Maren Hansdatter, se 1-197
børn
1 Kirstine Hermandsdatter, værge Peder Rasmussen i Elmue
 
1-197 Skifte 2/6 1764 Maren Hermands, 68 år i Tranehuset (=Ellebækhuset i Fakse Kirkebog), 472
datter Kirstine Hermandsdatter, værge Ole Jensen, se 1-196
 
1-198 Skifte 22/11 1764, Mette Hansdatter, 50 år i Fakse, 473
enkemand Jørgen Marskov (passer med kirkebog) / underskrift: Jørgen Pedersen
 
1-199 Skifte 30/11 1764 Kirsten Christensdatter, 29 år i Vråmosehuset, Rejnstrup, 474
enkemand hmd Ole Jensen, børn
1 Anne Olsdatter, 6
2 Maren Olsdatter
3 Karen Olsdatter
 
1-200 Skifte 30/11 1764 Anne Poulsdatter, 61 år i Strandhoved, 475
forældre, se 1-177
enkemand gmd Hans Olsen, børn
1 Poul Hansen
 
1-201 Skifte 17/5 1765 Kirsten Johansdatter i Vallebo, 477
enkemand Hans Olsen
 
1-202 Skifte 5/2 1765 Barbara Rasmusdatter, 42 år i Hovby, 477
enkemand hmd Hans Møller
 
1-203 Skifte 19/7 1765 Birthe Jørgensdatter i Strandhoved, 478
enkemand inds Niels Birk? børn
1 Jørgen Nielsen, 8½
 
1-204 Skifte 16/8 1765 Johanne Olufsdatter i Strandhoved, 479
1. mand Lars Hugger
1 Ole Nielsen, 20
2 Lars Nielsen, 14
2. mand Ole Olsen
3 Inger Olsdatter
3. enkemand hmd Christian Michelsen,
4 Kirsten Christiansdatter, 4
5 Agnethe Christiansdatter, 1
 
1-205 Skifte 16/12 1765 Anne Hansdatter, 34 år i Hovby, 479
enkemand hmd Friderich Johansen Møller, børn
1 Kirsten Friderichsdatter, 10
2 Karen Friderichsdatter, 5
 
1-206 Skifte 8/9 1766 Niels Jensen, 63 år gmd i Rejnstrup, 481
enke Anne Enevoldsdatter, 3 børn
1 Jens Nielsen, 23
2 Benthe Nielsdatter = Morten Pedersen, gmd i Tostrup på Juellinge Gods
3 Kirstine Nielsdatter, 18
 
1-207 Skifte 30/9 1766, Anne Cathrine Pedersdatter, 50 år i Lille Elmue, 483
1. mand Christen Hansen, se 1-171, forældre, se 1-217
1 Hans Christensen, 14
2 Inger Christensdatter, værge farfar Hans Larsen i Borrishoved
3 Anne Christensdatter
4 Anna Cathrine Christensdatter, værge for disse to farbror Jens Hansen, gmd i Hovby
5 Kirsten Christensdatter, død = Ole Jensen i Tystrup
a Anne Olsdatter
b Maren Olsdatter
2. enkemand gmd Peder Rasmussen, se 1-256
 
1-208 Skifte 27/11 1766 Margrethe Andersdatter, 70 år i Borrishoved, 487
enkemand gmd Hans Larsen,
søster Birthe Andersdatter, 4 børn
a Christen Andersen, død, 5 børn
1 Christen Christensen, 23
2 Hans Christensen, 20
3 Karen Christensdatter = Hans Jensen, gmd i Vallebo
4 Anne Christensdatter
5 Marie Christensdatter
endnu en datter Karen Pedersdatter i København
hendes morbror Claus Andersen i Fakse
og søster Anne Pedersdatter = hmd Niels Nielsen i Hovby
Nu kommer det hele en gang til:
søskende
1 Claus Andersen, hmd i Fakse
2 Mette Andersdatter i Strandhoved
3 Maren Andersdatter, enke i Torøje, Vemmetofte Gods
4 Anne Andersdatter, død = Michel Møller i Torøje Mølle
a Anders Michelsen i Lejertofte
 
1-209 Skifte 29/4 1767 Niels Pedersen Guldborg, snedkersvend på Rosenlund, 490
hans skal være født på Langeland
bror
Christen Pedersen, hmd i Longelse Sogn, nu enfoldig og skrøbelig
 
1-210 Skifte 21/12 1767 Jens Hansen, 35 år gmd i Hovby, 507
enke Karen Larsdatter, børn
1 Lars Jensen, 2½
2 Inger Jensdatter, 10
3 Anne Kirstine Jensdatter, 7
4 Agnethe Jensdatter, 12 uger
 
1-211 Skifte 18/3 1768 Kirsten Jensdatter, 50 år i Jyderup 511
[1. mand Bent Sørensen]
1 Jens Bentsen, gmd i Babberup
2 Søren Bentsen, i Dyrehavehuset
3 Peter Bentsen, tingmand? i Skrosbjerg
4 Sidse Bentsdatter = Jochum Michelsen i Tranehuset, se 1-182
enkemand Jens Larsen
 
1-212 Skifte 6/5 1768 Karen Christophersdatter i Neble, Allerslev, 514
enkemand hmd Peder Nielsen, se 1-304
børn
1 Jens Pedersen, 10
2 Niels Pedersen, 4
3 Kirsten Pedersdatter, 6
4 Karen Pedersdatter, 8 dage
 
1-213 Skifte 21/5 1768 Rasmus Hansen Brandt, 56 år hmd i Fakse, 516
enke Bodil Sørensdatter, børn
1 Hans Rasmussen, 18
2 Kirsten Rasmusdatter
 
1-214 Skifte 8/9 1768 Ole Pedersen, 63 år hmd i Lille Elmue, 517
1. kone
1 Lars Olsen, 24
2 Ingeborg Olsdatter = Hans Sørensen i Kirke Borup
3 Cathrine Olsdatter
2. enke Maren Andersdatter
4 Peder Olsen, 12
 
1-215 Skifte 15/11 1768 Jørgen Ovesen, 79 år enkemand i Favreby, 520
1. kone Margrethe Christensdatter, se 1-65
1 Ove Jørgensen, gmd i Elmue
2 Anne Jørgensdatter = Jens Larsen i Borrishoved, se 1-298
3 Christen Jørgensen, gmd i Favreby
2. kone
4 Peder Jørgensen, 21
5 Margrethe Jørgensdatter, tjenende i Rejnstrup
6 Maren Jørgensdatter
7 Inger Jørgensdatter
 
1-216 Skifte 12/1 1769 Susanne Christophersdatter, 40 år i Jyderup, 520
enkemand Jens Nielsen, se 1-135
børn
1 Niels Jensen, 2
2 Anne Jensdatter, 10
3 Karen Jensdatter, 7
 
1-217 Skifte 28/6 1769 Hans Larsen, 84 år enkemand i Borrishoved, 523
afdød kone Anna Jensdatter, se 1-98
børn
1 Christian Hansen
2 Lars Hansen, hmd i Hovby
3 Hans Hansen, skytte på Rosenlunde
4 Christen Hansen, død, 5 børn, se 1-171
a Hans Christensen
b Anne Christensdatter = Peder Nielsen i Borrishoved
c Inger Christensdatter, tjenende i Favreby
d Kirsten Christensdatter, død = Ole Jensen, hmd i Tystrup, 2 børn
Anne Olsdatter
Maren Olsdatter
e Anne Cathrine Christensdatter for stedfaderen Peder Rasmussen i Elmue
5 Jens Hansen, død, 4 børn
a Lars Jensen
b Inger Jensdatter
c Kirsten Jensdatter
d Agnethe Jensdatter
6 Margrethe Hansdatter = Niels Rasmussen, gmd i Hylleholt
7 Anne Hansdatter = Jørgen [Hemmingsen] Skomager i Hovby
8 Inger Hansdatter, død = Mads Nielsen, gmd i Klippinge
a Anne Madsdatter
 
1-218 Skifte 11/4 1769 Peder Rasmussen,72 år hmd i Hovby, 528
enke Sophie Poulsdatter, forældre, se 1-31
børn
1 Anders Pedersen
2 Rasmus Pedersen
3 Karen Pedersdatter
 
1-219 Skifte 1/12 1769 Friderich Hansen, 36 år i Bleghuset, Fakse, 529
enke Anne Knudsdatter, lavværge bror Peder Knudsen, ungkarl i Lund
moder Anne Pedersdatter
søster
1 Anna Cathrine Hansdatter = Poul Andersen, hmd i Strandhoved
2 Inger Hansdatter, tjenende i København
 
1-220 Skifte 4/8 1769 Johanne Christensdatter, 52 år i Vallebo, 530
1. mand Christen Andersen, se 1-164
1 Christen Christensen, 24
2 Hans Christensen, 22
3 Karen Christensdatter = Hans Jensen, gmd i Vallebo
4 Anne Christensdatter
5 Marie Christensdatter
2. enkemand gmd Lars Hansen
 
1-221 Skifte 8/12 1769 Karen Jensdatter, enke, inderste i Hovby, 533
[enke efter Andreas Hugger]
børn
1 Kirsten Andreasdatter, tjenende i København
 
1-222 Skifte 9/2 1770 Dorthea Jørgensdatter i Leestrup, Kongsted, 534
enkemand inds Jens Hansen
arvinger
hendes moder Anne Larsdatter
søskende
1 Karen Jørgensdatter = Peder Andersen, arbejdskarl uden for Køge
2 Jens Jørgensen, hmd i Mosebølle
3 Ole Johansen, hmd i Roholte
4 Lars Johansen, tjenende i Elmue
5 Hans Johansen, inds i Jenstrup
6 Jørgen Johansen, tjenende i Leestrup
7 Maren Johansdatter, hos faderen Johan Olsen i Leestrup
8 Johanne Johansdatter
 
1-223 Skifte 8/2 1770 Niels Frandsen, 63 år hmd i Fakse, 535
enke Else Cathrine Jensdatter, børn
 
1-224 Skifte 23/2 1770 Inger Pedersdatter, 68 år i Jyderup, 536
enkemand gmd Hans Jørgensen, børn
1 Jørgen Hansen, 39
2 Peder Hansen, 30
3 Niels Hansen, 23
4 Ole Hansen, 18
5 Inger Hansdatter = Andreas Mogensen, gmd i Jyderup, se 1-320
6 datter, hjemme hos faderen
 
1-225 Skifte 23/4 1770 Peder Pedersen, 76 år hmd i Hovby, 537
1. kone
1 Peder Pedersen, 26, tjenende i Blåbæk Mølle
2 Hans Pedersen, 19, tjenende i Tystrup
3 Ole Pedersen, 14, tjenende i Lille Heddinge
4 Anne Pedersdatter = Peder Iversen, gmd i Hovby
5 Bodil Pedersdatter, tjenende i Tystrup
2. enke Karen Madsdatter, lavværge forlovede Rasmus Jensen i Eskildstrup
4 Mads Pedersen, 2½, hjemme hos moderen
 
1-226 Skifte 6/7 1770 Lars Johnsen, 60 år hmd, skovfoged i Hovby, 539
enke Marie Steffensdatter, børn
1 Karen Larsdatter = Frands Jensen i Tystrup
2 Birthe Larsdatter = Hans Nielsen, hmd i Hovby
3 Marie Larsdatter
4 Maren Larsdatter
 
1-227 Skifte 11/10 1770 Carlov Johansen, 66 år hmd, smed i Fakse, 540
 
1-228 Skifte 22/10 1720 Kirsten Arvedsdatter, 49 år i Jyderup, 542
enkemand gmd Hans Jensen
søster Marie Arvedsdatter = Peder Jensen, gmd i Skov Thorup, Egstrupgård Gods
 
1-229 Skifte 22/10 1770 Kirsten Larsdatter, 29 år enke i Vallebo, 545
afgangne mand Lars Envoldsen
mor: Mette Jensdatter
søster Dorthe Larsdatter
halvsøster Anne Nielsdatter
 
1-230 Skifte 15/2 1771 Jens Pedersen, 56 år hmd i Borrishoved, 546
enke Marie Poulsdatter, se 1-177
børn
1 Anne Jensdatter
2 Karen Jensdatter
 
1-231 Skifte 18/2 1771 Johan Larsen, 73 år hmd i Fakse, 547
enke Bodil Eylersdatter, se 1-237
børn
1 Anne Margrethe Johansdatter
 
1-232 Skifte 22/2 1771 Peder Pedersen, gmd i Hovby, 549
enke Bodil Olufsdatter, lavværge Peder Olsen, børn
1 Peder Pedersen
2 Hans Pedersen, 26
3 Niels Pedersen, 23
4 Margrethe Pedersdatter = Poul Olsen, gmd i Leestrup
5 Inger Pedersdatter = Anders Pedersen, hmd i Hovby
6 Karen Pedersdatter
7 Lisbeth Pedersdatter
8 Ellen Pedersdatter
 
1-234 Skifte 28/2 1771 Inger Holgersdatter, 74 år enke i Fakse Byhuse, 551
mand afgangne Lorentz Hugger, se 1-176
børn
1 Ole Lorentzen, i Annexgården i Vemmetofte
2 Holger Lorentzen, snedkersvend i København
3 Peder Lorentzen, snedkersvend
4 Johanne Lorentzdatter = skomager Carl Henrich Justesen i Fakse
 
1-235 Skifte 9/7 1771 Mouritz Mouritzen, 54 år gmd i Hovby, 552
enke Anne Pedersdatter, se 1-190
lavværge bror Niels Pedersen i Leestrup,
arvinger, søskende
1 Poul Mouritsens søn Anders Poulsen i Tågeskov
2 Steffen Mouritzen, hmd i Hovby
3 Lars Mouritsen, hmd i Tystrup, død, se 1-128
a Mette Larsdatter = hattemager i København
b Elisabeth Larsdatter = Peder Smed i Lille Heddinge
4 Marie Mouritzdatter = Lars Jørgensen, hmd i Jersie
 
1-236 Skifte 24/7 1771 Niels Olesen, 69 år hmd i Jyderup, 555
[Niels Olsens hustru i Jyderup, 74 år, #158, højre side]
1 steddatter Bodil Olsdatter = Niels Mathiesen, hmd i Jyderup
2 Ole Olesen, gmd i Snesere torp på Bækkeskov Gods
3 Anne Nielsdatter = Rasmus Olsen, gmd i Avstrup?
4 Elisabeth Nielsdatter, tjenende i Hovby
5 Kirsten Nielsdatter,
 
1-237 Skifte 9/9 1771 Bodil Eylersdatter, 49 år i Fakse, 556
1. mand Johan Larsen, se 1-231
1 Anne Margrethe Johansdatter, 12
enkemand snedker Christian Jørgensen
 
1-238 Skifte 25/2 1772 Daniel Pedersen, 90 år hmd i Fuglsang, 558
enke Anne Knudsdatter, børn
1 Christen Danielsen, 11½
2 Rasmus Danielsen, 1½
3 Birthe Danielsdatter, 5
 
1-239 Skifte 12/3 1772 Hans Larsen, inds i Vallebo, 559
enke Anne Henrichsdatter
søster Anne Larsdatter i København
 
1-240 Skifte 15/4 1772 Niels Rasmussen? i Krageborghuset, 562
enke Anne Nielsdatter, lavværge Johan Mathiesen i Hovby
børn
1 Rasmus Nielsen, 1
værge Carsten Hansen, hmd i Tystrup = søster til afdøde mand
 
1-241 Skifte 12/9 1772 Lucie Poulsdatter i Fakse, 564
hos svigersønnen maler Niels Holm i Fakse
børn
1 Erich Poulsen, 28, i Store Heddinge, er i København
2 Jens Poulsen, død
a Pavaline Jensdatter, hos moder? i København
3 Bodil Poulsdatter = Niels Holm, maler, se 1-248
4 Mette Marie Poulsdatter, tjenende i Stavnstrup Mølle
 
1-243 Skifte 27/11 1772 Anne Hansdatter i Hovby, 567
enkemand gmd Niels Larsen, børn
1 Kirsten Nielsdatter, 6½
værge morbror Hans Hansen, gmd i Kissendrup, Vemmetofte Gods
 
1-244 Skifte 4/12 1772 Ole Hansen i Fuglsang, 571
enke Lisbeth Olsdatter, lavværge forlovede ungkarl Anders Nielsen i Fakse
børn
1 Karen Olsdatter, 9½
2 Ole Olsen, 13
værge farbror Lars Hansen, gmd i Leestrup
 
1-245 Skifte 15/2 1773 Sidse Pedersdatter i Hovby 579
enkemand, Peder Olsen, børn
1 Niels Pedersen, 33
2 Inger Pedersdatter, 27
3 Kirsten Pedersdatter, 24
 
1-246 Skifte 1771 Anna Dorothea Madsdatter, 76 år i Fakse, 583
børn
1 Anne Nielsdatter
2 Marie Haagensdatter = forpagter Kisbye på Katrinebjerg
enkemand Anders Jensen skomager
 
1-247 Skifte 23/4 1773 Niels Andersen, 42 år i Hovby, 584
enke Cathrine Caspersdatter, børn
1 Anders Nielsen, 7
2 Casper Nielsen, 4½
3 Karen Nielsdatter, 13
4 Anna Nielsdatter, 9½
5 Anna Margrethe Nielsdatter, 1 3/4
 
1-248 Skifte 4/6 1773 Bodil Poulsdatter i Fakse, 586
1 Peder Friderichsen, 12½
2 Fridericha Friderichsdatter, 11½
enkemand Niels Holm, se 1-241
3 Fredirich Nielsen, 5
 
1-249 Skifte 8/12 1773 Christen Schmidt, 30 år på Rosenlund, 589
enke Ulriche Helene Bang
halvbror Niels Christensen, møller i Blåbæk Mølle
 
1-250 Skifte 29/12 1773 hmd Jens Nielsen i Everdrup (Sogn, Bårse Herred??), 590
enke, ?
halvbror Niels Christensen, Blåbæk Mølle
 
1-251 Skifte 24/10 1774 Cecilia Pedersdatter Høy, enke i Strandhoved, 598
børn
1 Niels Hansen Høyg i Lille Elmue
2 Peder Hansen Høyg i København
3 Christian Hansen Høeg i Fuglsang
4 Ellen Hansdatter Høeg
5 Birthe Hansdatter Høeg, gift i København
 
1-252 Skifte 16/10 1774 Anne Marie Torkildsdatter, 60 år i Orup, Roholte, 599
afgangne mand hmd Jens Andersen, se 1-269
børn
1 Maren Jensdatter = Thomas Sørensen i Aas
2 Johanne Jensdatter, 34 = Ole Pedersen i Sjolte
3 Karen Jensdatter = gevorben soldat Lorrang i Espergærde, Tikøb Sogn
 
1-253 Skifte 11/11 1774 Karen Knudsdatter i Borrishoved, 602
afgangne mand Niels Pedersen, børn
1 Knud Nielsen, ½
 
1-254 Skifte 9/1 1775 Karen Hansdatter, pige i Fakse, 603
far Hans Larsen hugger i Fakse
brødre
1 Jens Hansen, hmd i Borrishoved
2 Lars Hansen, tjenende i Rejnstrup
 
1-255 Skifte 1/2 1774 Anne Nielsdatter, 75 år i Borrishoved, 605
[Lars Dreyers hustru i Borrishoved, 75 år]
Lars Andersen, Dreyer, børn
1 Anne Marie Larsdatter = Frederik Hejdenrei, materialkusk ved Vemmetofte
 
1-256 Skifte 21/2 1775 Kirsten Larsdatter i Elmue, 607
enkemand gmd Peder Rasmussen, se 1-207, se 1-294
børn
1 Anne Margrethe Pedersdatter, 7
2 Lars Pedersen, 5
3 Karen Pedersdatter, 2½
4 Rasmus Pedersen, 4 uger
værge morbror Jens Larsen i Vindbyholt
 
1-257 Skifte 15/5 1775 Maren Rasmusdatter, 50 år i Fakse 610
enkemand hmd Hans Hansen, børn
1 Karen Hansdatter = Anders Frandsen, hmd i Fakse
2 Lisbeth Hansdatter
3 Inger Hansdatter
4 Anne Margrethe Hansdatter
 
1-258 Skifte 4/5 1774 Peder Olsen, 53 år gmd i Hovby, 611
enke Lisbeth Jacobsdatter, se 2-6
børn
1 Jacob Pedersen
2 Karen Pedersdatter, 16
 
1-259 Skifte 2/7 1775 Niels Hansen Ravn, 66 år hmd i Fakse, 612
1. kone
1 Johan Nielsen, gift i Kongsted
2 Peder Nielsen, hmd i Kæderup
3 Hans Nielsen, tømmersvend i København
2. enke Maren Rasmusdatter
 
1-260 Skifte 16/12 1775 Maren, inds, 76 år enke i Fakse, 616
afgangne mand Lars Olsen
 
1-261 Skifte 18/12 1775 Hemming Hansen, 68 år skomager i Hyllede, Kongsted, 617
1. kone Margrethe Stisdatter, se 1-118
1 Stine Hemmingsdatter, 29
2 Anne Hemmingsdatter, 26
2. enke Dorthe Hansdatter
3 Niels Hemmingsen, 18
4 Sidse Hemmingsdatter, 8
 
1-262 Skifte 23/5 1776 Peder Slangerup, 65 år enke i Rødehus, Fakse, 618
børn
1 Peder Slangerup, se 1-279
2 Lars Slangerup
3 Johan Slangerup, 18
4 Barbara Kirstine Slangerup
5 Anne Margrethe Slangerup
 
1-263 Skifte 28/5 1776 Bodil Olsdatter, 42 år i Leestrup, Kongsted, 618
enkemand hmd Niels Mathiasen, børn
1 Karen Nielsdatter, 11
2 Margrethe Nielsdatter, 7
 
1-264 Afkald 23/8 1776 Anna Margrethe Elisabeth Abelsdatter, 67 år i Hovby, 619
enkemand skrædder Peder Sørensen
1 Søren Pedersen
2 svigersøn Michel Nielsen, kornmåler i København
3 svigersøn Jens Gramstrup i København og hustru Anne Marie Pedersdatter
4 Abel Pedersen i København
 
1-265 Skifte 10/2 1777 Anders Pedersen, 66 år hmd i Rosenlund, 620
1. kone Maren Envoldsdatter, se 1-168
1 Peder Andersen, 25
2. enke Karen Pedersdatter/Jensdatter
 
1-266 Skifte 28/2 1777 Jens Jensen [Hellede], 23 år ungkarl og landsoldat i Lille Favreby, 621
 
1-267 Skifte 2/4 1777 Johanne Henningsdatter, 57 år enke i Elmue, 622
enkemand Aage/Ooge Jørgensen, børn
1 Christopher Aagesen, 27
2 Marie Aagesdatter, 33 = Niels Nielsen, gmd i Mosebølle
3 Inger Aagesdatter = Jens Espensen i Fakse
4 Margrethe Aagesdatter = Johann Espensen, ibid
5 Kirsten Aagesdatter, 12, hos faderen
 
1-268 Skifte 7/4 1777 Søren Friderichsen Schøller, 76 år bager i Fakse, 623
enke Kirsten Larsdatter, børn
1 Lars Sørensen, møller i Hovby Mølle, se 1-322
2 Frederich Sørensen, rejst udenlands for 15 år siden, siden død
3 Eiler Sørensen i Mogenstrup
4 Søren Sørensen, i Farendløse Mølle
5 Birthe Sørensdatter, enke i Haslev
6 Gundil Sørensdatter i København
7 Margrethe Sørensdatter, 27
 
1-269 Skifte 10/5 1777 Anne Marie Andersdatter, 58 år i Fakse, 624
enkemand gmd Jens Nielsen
søskende
1 Jens Andersen, gmd i Store Elmue
2 Lars Andersen, gmd i Store Favreby
3 Maren Andersdatter = Jens Andersen, gmd i Orup, se 1-252
4 Cathrine Andersdatter = Niels Madsen, gmd i Tystrup. se 2-20
5 Sidsel Andersdatter, hjemme
 
1-270 Skifte 5/7 1777 Lars Hansen i Helledehuset (Roholte), 627
enke Kirstine Olsdatter, børn
1 Ole Larsen, 25
2 Jørgen Larsen
3 Holger Larsen, 16
4 Anders Larsen, 14½
5 Iver Larsen, 10
6 Karen Larsdatter, 21
 
1-271 Skifte 2/9 1777 Rasmus Hansen Skomager, 50 år i Hovby, 628
 
1-272 Skifte 20/9 1777 hmd Carsten Hansen, 48 år i Tystrup, 629
enke Johanne Rasmusdatter, se 1-133
børn
1 Hans Carstensen, 11
2 Anne Carstensdatter = Lars Pedersen, hmd i Fakse
3 Bodil Carstensdatter = Ole Pedersen i Tystrup
4 Karen Carstensdatter, tjenende i Tystrup
 
1-273 Skifte 20/9 1777 Karen Poulsdatter, 47 år i Rødehus, Fakse, 631
enkemand hmd Peder Hansen
to søstre
1 Anne Poulsdatter, død = Anders Henrichsen
a Poul Andersen, hmd i Strandhoved
b Kirsten = murermester Høstmark
c Karen tjenende i Tystrup
2 Marie Poulsdatter
 
1-274 Skifte 7/4 1777 Hans Olsen i Stibakkehuset? på Vemmetofte Grund, 632
[Hans Olsen, 22/10 1777, 34 år??]
enke Birthe Nielsdatter, lavværge Jens Larsen
børn
1 Niels Hansen, 12
2 Rasmus Hansen, 9
3 Mette Hansdatter, 3
 
1-275 Skifte 26/6 1778 Maren Terpensdatter, 56 år i Leestrup, Kongsted, 633
enkemand gmd Jens Pedersen, børn
1 Karen Jensdatter = Niels Hansen, gmd i Leestrup
2 Mette Jensdatter = Lars Pedersen, gmd i Skov Thorup
3 Maren Jensdatter forlovet med ungkarls Niels Pedersen
4 Inger Jensdatter, 16
 
1-276 Skifte 27/12 1778 Margrethe Nielsdatter, 87 år i Hovby, 636
1. mand Lars Pedersen, se 1-144
børn
1 Jens Larsen i Jyderup
2 Ole Larsen, opholdssted ukendt
3 Elisabeth Larsdatter, død = Christen Hansen,
a Anne Christensdatter
b Maren Christensdatter
4 Anne Larsdatter, død = Lars Larsen
a Niels Larsen, hmd i Fakse
b Lars Larsen, tjenende i Rejnstrup
c Peder Larsen, tjenende Hans Nielsen
2. enkemand Lars Pedersen
 
1-277 Skifte 27/5 1779 Jørgen Rasmussen, 52 år gmd i Orup, Roholte, 636
1. kone Karen Christophersdatter, se 1-160
2. kone Sophie Pedersdatter, se 1-193
1 Karen Jørgensdatter, 17
enke Karen Pedersdatter
2 Hans Jørgensen, 13
3 Anders Jørgensen, 10
4 Peder Jørgensen, 7
5 Anne Sophie Jørgensdatter, 4
6 Bodil Jørgensdatter, 1
værge farbror Peder Rasmussen, skovfoged i Hovby
 
1-278 Skifte 20/12 1779 Hemming Nielsen, 61 år i Limgravshuset, 639
1. kone Marie Sørensdatter, se 1-189
2. enke Inger Olsdatter, børn
1 Karen Hemmingsdatter af Karise Olstrup, som har været gift med Jens Jacobsen
 
1-279 Skifte 13/4 1780 Peder Slangerup, 33 år hmd i Fakse, 640
forældre, se 1-262
enke Karen Jensdatter, børn
1 Anne Pedersdatter
 
1-280 Skifte 9/12 1780 Mads Christophersen, 32 år gmd i Tystrup, 641
enke Bodil Frantzdatter, se 1-309, 2-66
lavværge Frantz Pedersen, gmd i Stubberup
børn
1 Peder Madsen, ½
 
1-281 Skifte 27/3 1781 Anne Hansdatter i Fakse, 645
enkemand hmd Peder Pedersen, børn
1 Hans Pedersen, hmd i Jyderup
2 Maren Pedersdatter = Hans Olsen i Vråmose
3 Karen Pedersdatter = Anders Nielsen i Vrå mose
4 Johanne Pedersdatter, død, 2 børn
a datter = Peder Sørensen i Krageborghuset
b datter ugift, tjenende i Fakse
 
1-282 Skifte 29/8 1781 Anne Margrethe Jensdatter, 31 år i Borrishoved, 646
enkemand hmd Niels Jørgensen, se 2-41
børn
1 Jochum Nielsen, 1
værge morbror Søren Jensen, hmd i Gannebroe
 
1-283 Skifte 20/6 1782 Niels Pedersen, 36 år gmd i Tystrup, 647
enke Birthe Malene Ebbesdatter, lavværge hendes fæstemand Peder Hartmansen
børn
1 Knud Nielsen, 8
2 Anne Nielsdatter, 4
 
1-284 Skifte 22/4 1782 Jens Larsen, 55 år hmd i Jyderup, 649
enke Ellen Pedersdatter, børn
1 Lars Jensen, 12
2 Peder Jensen, 6
3 Anne Kirstine Jensdatter, 9
4 Bodil Jensdatter, 3
 
1-285 Skifte 11/7 1783 Ole Jensen, gmd i Strandhoved, 650
enke Marie Hansdatter, børn
1 Anne Olsdatter, 25
2 Maren Olsdatter, 23
3 Kirsten Olsdatter, 19
 
1-286 Skifte 24/4 1784 Anne Pedersdatter i Jyderup, 653
børn
1 Peder Larsen, født uden for ægteskab
enkemand gmd Johan Mathiasen
 
1-287 Skifte 21/4 1784 Peder Hansen, 50 år [bødker] hmd i Tystrup, 656
enke Maren Hansdatter
søskende
1 Jørgen Hansen, ved Rosenlund
2 Niels Hansen, i Limgravshuset
3 Ole Hansen, i Orup
4 Inger Hansdatter = Andreas Mogensen i Vallebo
 
1-288 Skifte 14/2 1785 Ide Jensdatter, 31 år i Fakse, 658
enkemand gmd Ole Nielsen, se 2-29
børn
1 Bodil Olsdatter, 10
2 Jens Olsen, 7
3 Jens Olsen, 5
4 Rasmus Olsen, 3/4
 
1-289 Skifte 14/2 1785 Niels Truelsen, 61 år gmd i Fakse, 661
enke Kirsten Andersdatter, forældre, se 1-184
børn
1 Peder Nielsen, 22
2 Rasmus Nielsen, 19
3 Truel Nielsen, 11
værge farbror Jacob Truelsen i Lille Favreby
 
1-290 Skifte 17/5 1785 Rasmus Nielsen, 52 år gmd i Favreby, 663
enke Bodil Hansdatter, se 1-94
børn
1 Niels Rasmussen, 21
2 Hans Rasmussen, 17
3 Ole Rasmussen, 10
 
1-291 Skifte 17/5 1785 Jørgen Falmersen Hebo, 57 år gmd i Vallebo, 666
enke Anne Margrethe Olsdatter, børn
1 Ole Jørgensen, 15
2 Anne Marie Jørgensdatter, 20
3 Anne Sophie Jørgensdatter, 19
4 Else Jørgensdatter, 9
 
1-292 Skifte 18/5 1785 Hans Hansen, hmd i Fakse, 669
[der er en Hans Hansen i Værløse]
enke Birthe Svendsdatter, lavværge far Svend Nielsen
børn
1 Maren Hansdatter
2 Anne Kirstine Hansdatter
 
1-293 Skifte 24/5 1785 Peder Pedersen, 50 år hmd i Fakse, 670
enke Kirsten Sørensdatter
 
1-294 Skifte 30/5 1785 Cathrine Jacobsdatter, 28 år i Lille Elmue, 670
enkemand gmd Peder Rasmussen, se 1-207, 1-256, 1-308
børn
1 Cathrine Pedersdatter, 2
2 Kirsten Pedersdatter, 7 uger
værge morfar Jacob Truelsen, gmd i Favreby
 
1-295 Skifte 11/7 1785 Dorothea Sophia Knap, død 24/11 1780 i Fakse, 676
[Conrad Heideman begr. feb 1785, 45 år]
enkemand Conrad Heideman
arvinger Christian Heideman i København ?
der er testamente
 
1-296 Skifte 26/8 1785 Marie Jensdatter i Vallebo, 701
enkemand gmd Henrich Sørensen, se 2-19
børn
1 Lars Henrichsen, 15
2 Cathrine Henrichsdatter, 13
3 Bodil Henrichsdatter, 10
4 Jens Henrichsen, 8
5 Søren Henrichsdatter, 3
 
1-297 Skifte 30/11 1785, gmd Anders Olsen, 59 år i Hovby, 702
enke Marie Jensdatter, ingen børn
søskende
1 Peder Olsen, død

a Jacob Pedersen, ungkarl, tjenende i ?

b Karen Pedersdatter = Niels Pedersen i Hovby

2 Lisbeth Olsdatter = Niels Nielsen, UnV hmd i Hovby
3 Christen Olsen, i Hovby
halvsøskende
1 Anne Olsdatter = Hans Jensen, hmd i Hovby
2 Inger Olsdatter = Ole Jensen, hmd i Hovby
 
1-298 Skifte 18/5 1786 Jens Larsen, 60 år i Favreholthuset, Vråmose
enke Anne Jørgensdatter, forældre, se 1-215 og se 2-70
lavværge bror Christen Jørgensen i Lille Favreby
børn
1 Margrethe Jensdatter = Niels Jensen, skoleholder i Alslev
2 Maren Jensdatter = Ole Hansen i Store Favreby
 
1-299 Skifte 18/5 1786 Cathrine Hansdatter i Favreby, 706
børn
1 Hemming Olsen, 19
enkemand hmd Hans Larsen
2 Lars Hansen, 3
 
1-300 Skifte 28/6 1786 Karen Nielsdatter, 49 år i Vallebo, 708
enkemand gmd Hans Christian Olsen, se 1-305
børn
1 Niels Hansen, 22
2 Christen Hansen, 18
3 Ole Hansen, 8
4 Sidse Hansdatter, 20
5 Mette Hansdatter, 16
6 Lisbeth Hansdatter, 10
 
1-301 Skifte 21/6 1786 Hans Pedersen, 43 år gmd i Hovby, 709
enke Inger Larsdatter, se 1-342
lavværge bror Anders Larsen, gmd i Hovby
børn
1 Peder Hansen, 8
2 Johanne Hansdatter, 4
værge farbror Peder Pedersen i Hovby
 
1-302 Skifte 22/7 1786 Anne Hansdatter i Tystrup, 711
1. mand Lars Mouritsen, se 1-235
1 Mette Larsdatter, gift i København
2 Lisbeth Larsdatter = Peder Poulsen, smed i Korsør
3 Inger Larsdatter = Niels Larsen i Hovby, se 1-337
2. mand Christopher Rasmussen, se 1-178
4 Maren Christophersdatter, tjenende i Vallebo
5 Kirstine Christophersdatter = Jørgen Larsen i Fakse Strand
6 Christopher Christophersen, tjenende i Fakse
3 enkemand hmd Niels Jensen
ingen børn
 
1-303 Skifte 9/10 1786 Anders Nielsen, 61 år hmd i Fuglsang, 714
enke Marie Pedersdatter, lavværge bror Hans Pedersen, hmd i Jyderup
børn
1 Niels Andersen
 
1-304 Skifte 29/3 1784 Peder Nielsen, 54 år i Neble, Allerslev Sogn, 715
1. kone Karen Christophersdatter, se 1-212
1 Jens Pedersen, 24
2 Niels Pedersen, 19
2. enke Malene Christensdatter
 
1-305 Skifte 8/6 1787 Hans Christian Olsen, ca. 46 år gmd i Vallebo, 722
1. kone Karen Olsdatter, se 1-300
1 Niels Hansen, 24
2 Christian Hansen, 20
3 Ole Hansen, 7
4 Sidse Hansdatter, 21
5 Mette Hansdatter, 18
6 Lisbeth Hansdatter, 11
2. enke Johanne Larsdatter, børn
7 Karen Hansdatter
 
1-306 Skifte 5/1 1788 Anne Margrethe Larsdatter, ca. 41 år i Tystrup, 728
enkemand gmd Hans Jensen, se 2-111
børn
1 Lars Hansen, 11
2 Peder Hansen, 8
3 Jens Hansen, 4
 
1-307 Skifte 15/12 1787 Frands Olsen, 55 år gmd i Strandhoved, 731
forældre, se 1-38
enke Anne Kirstine Pedersdatter, se 1-308
børn
1 Bodil Frandsdatter = Christen Hansen, gmd i Tystrup
2 Peder Frandsen, gmd i Vallebo
3 Anne Frandsdatter = Peder Rasmussen, gmd i Elmue
4 Ole Frandsen, 16
5 Hans Frandsen, 8, hos moderen
 
1-308 Skifte 1/10 1787 Ole Pedersen, 79 år gmd i Strandhoved, 738
1. kone Gunild Hansdatter, se 1-38
1 Frands Olsen, død, gmd i Strandhoved, se 1-307
enke Kirstine Pedersdatter
a Bodil Frandsdatter = Christen Hansen, gmd i Tystrup
b Peder Frandsen, gmd i Vallebo
c Anne Frandsdatter = Peder Rasmussen, gmd i Elmue, se 1-294, 2-16
d Ole Frandsen, 17
e Hans Frandsen, 8, hos moderen
2 Peder Olsen i Store Heddinge
3 Anne Olsdatter = Niels Nielsen, død i Mosebølle
a Niels Nielsen, 28, tjenende i København
b Gunild Nielsdatter, 30
c Kirsten Nielsdatter = Ove Jørgensen, gmd i Elmue, se 2-17
enke Maren Hemmingsdatter (usikkert, om hun er mor til de to sidste børn)
 
1-309 Skifte 7/5 1788 Christen Hansen, ca. 44 år gmd i Tystrup, 758
enke Bodil Frandsdatter, hendes 1. mand, se 1-280
lavværge bror Peder Frandsen, gmd i Vallebo
børn
1 Mads Christensen, 5, se 2-127
2 Anne Sophie Christensdatter, 3
værge farfar Hans Rasmussen, hmd i Lille Elmue
 
1-310 Skifte 1/7 1788 Anne Hansdatter, ca. 53 år i Tystrup, 763
enkemand, gmd Niels Nielsen, se 2-40
børn
1 Niels Nielsen, 33
2 Christen Nielsen, 18
3 Hans Nielsen, 16
4 Karen Nielsdatter, 28
 
1-311 Skifte 16/7 1789 Else Poulsdatter, ca. 44 år i Borrishoved, 765
enkemand Hans Christensen, se 2-36
børn
1 Christen Hansen, 4
2 Anne Margrethe Hansdatter, 16
3 Anne Sophie Hansdatter, 12
4 Anne Cathrine Hansdatter, 9
5 Inger Hansdatter, 3/4
 
1-312 Skifte 26/10 1789 Hans Jacobsen, ca. 37 år hmd i Fuglsang, 769
enke Maren Larsdatter, se 2-77
lavværge svigerfar Jacob Truelsen i Lille Favreby
børn
1 Cathrine Hansdatter, 3
 
1-314 Skifte 28/8 1789 N. N. afdød hustru, 55 år i Strandhoved, 771
enkemand hmd Isasch Hansen
[match: Isaach Hansen, født ca 1753, død efter 1801. Hans 2. kone Marie Pedersdatter begr. 7/1 1789
stedsøn Niels Andersen
 
1-315 Skifte 17/11 1788 Peder Olsen og hustru Ellen Jensdatter i Hovby, 774
FT 1787 i Søby: Peder Olsen, 63, bonde og Ellen Jensdatter, 34, Kone,
[konen død 27/11 1787, manden død 11/1 1788]
børn
1 Ole Pedersen, 10
2 Jens Pedersen, 5
 
1-316 Skifte 7/7 1789 Peder Christophersen, ca. 71 år gmd i Hovby, 783
enke Anne Larsdatter, lavværge bror Rasmus Fynboe
børn
1 Maren Pedersdatter, 16
2 Christopher Pedersen, 13
3 Lars Pedersen, 7
 
1-317 Skifte 14/6 1790 Anne Jensdatter, enke i Tystrup, 784
afgangne mand Christopher Madsen
1 søn Peder Olsen, gmd i Tystrup
2 datter datter Anne Marie = Niels Hansen i Snesere
3 datter Anne Sophie = Ole Frandsen i Strandhoved
4 datter Else Jørgensdatter, 15
5 sønnesøn Ole Jørgensen, 20 i Strandhoved
6 sønnesøn Peder Madsen, 11
 
1-318 Skifte 15/7 1790 Jacob Truelsen, 69 år i Lille Favreby, 786
enke Maren Olsdatter, børn
1 Karen Jacobsdatter = Peder Jørgensen, gmd på stedet, se 2-44
2 Inger Jacobsdatter = Christen Jørgensen, gmd i Lille Favreby
3 Anne Jacobsdatter = Jørgen Pedersen, gmd i Fuglsang
4 Hans Jacobsen, død
a Cathrine Jacobsdatter
 
1-319 Skifte 11/4 1791 Inger i Vallebo, 787
børn i forrige ægteskab
1 Karen Pedersdatter
2 Jørgen Pedersen, skal have faret på Grønland, hvor han er død
enkemand Hans Christian Olsen, smed
 
1-320 Skifte 22/12 1790 Andreas Mogensen, 68 år hmd i Vallebo, 793
enke Inger Hansdatter, forældre, se 1-224
børn
1 Ane Andreasdatter, 28
2 Kirsten Andreasdatter = Jørgen, ? i kongens Mølle ved Bækkeskov
3 Anne Andreasdatter, 20
4 Karen Andreasdatter, 19
5 Inger Andreasdatter, 18
værge Hans Mogensen, gmd i Vallebo
 
1-321 Skifte 11/4 1791 Peder Ivarsen, 51 år gmd i Vallebo, 794
enke Anne Pedersdatter, børn
1 Ole Pedersen, 25
2 Hans Pedersen, 15
3 Peder Pedersen, 11
værge morbror Hans Pedersen, gmd i Vallebo
 
1-322 Skifte 13/4 1791 Kirsten Mortensdatter, 95 år i Hovby Mølle, 800
1. mand Lars Andersen, se 1-123
1 Karen Larsdatter = Anders Banke, gmd i Hovby
2 Anders Larsen
3 Anne Larsdatter i Hovby
enkemand møller Lars Sørensen, se 1-268
 
1-323 Skifte 22/2 1792 Margrethe Johansdatter i Vallebo, 806
enkemand hmd Christian Olsen, børn
1 Johan Friderich Christiansen, 3
 
1-324 Skifte 7/7 1792 Anna Catharina Christensdatter, ca. 66 år i Strandhuset, 808
enkemand hmd Jens Larsen, se 2-5
børn
1 Niels Jensen, 36, skoleholder i Alslev
2 Christen Nielsen, 33 i København
3 Jens Nielsen, 22
4 Mads Nielsen, 16
 
1-325 Skifte 4/10 1792 Anders Pedersen, 63 år gmd i Rejnstrup, 810
enke Kirsten Nielsdatter, lavværge bror Jens Nielsen, hmd i Fuglsang
børn
1 Niels Andersen, 23
2 Rasmus Andersen, 15
3 Jacob Andersen, 12
4 Peder Andersen, 8
5 Anne Andersdatter, 20
6 Birthe Cathrine Andersdatter, 14
 
1-326 Skifte 11/10 1792 Karen Larsdatter, 23 år i Hovby, 812
enkemand gmd Peder Pedersen, børn
1 Anne Sophie Pedersdatter, 4
2 Anne Pedersdatter, nyfødt
3 Bodil Pedersdatter, nyfødt
værge farfar gl. Peder Pedersen
 
1-327 Skifte 22/12 1792, enkemand Jochum Nielsen, 66 år hmd i Fakse, 817
børn
1 Niels Jochumsen, soldat i København
2 Jens Jochumsen, skomager i København
3 Anne Sophie Jochumsdatter, 27
4 Sidse Jochumsdatter, 24
 
1-328 Skifte 5/4 1793 Anne Beate Pedersdatter i Fakse, 819
enkemand hmd og smed Jens Pedersen, se 2-34
børn
1 Peder Jensen, smed i Fakse
2 Rasmus Jensen, 29
3 Peiter Jensen, 27, hmd og smed i Renge
4 Kirstine Pedersdatter = Johannes Sørensen, smed i Kongsted
5 Sidse Cathrine Jensdatter, 25
 
1-329 23/3 1793 Anders Olsen, inds i Hovby, 820
enke Maren Pedersdatter, børn
1 Ole Andersen, hmd i Hyllede
2 Hans Andersen, tjenende i Tystrup
3 Kirsten Andersdatter = Anders Larsen, hmd i Hovby
 
1-330 Skifte 11/9 1793 Mette Larsdatter, 33 år i Vallebo, 823
enkemand inds. Ole Pedersen
søskende
1 Jens Larsen, hmd i Kongsted
2 Marie Larsdatter = Christian smeds i Atterup
3 Katrine Larsdatter = Hans Nielsens i Tågerup
4 Bodil Larsdatter, død
a Lars Olsen, tjenende i Hyllede,
b Bodil, 22,
c Karen, 12
 
1-331 Skifte 25/9 1793 Peder Sørensen, 45 år gmd i Jyderup, 824
enke Margrethe Nielsdatter, børn
1 Søren Pedersen, 16
2 Christopher Pedersen, 13
3 Lars Pedersen, 8
4 Anne Marie Pedersdatter, 10
5 Susanne Pedersdatter, 5
6 Johanne Pedersdatter, 11 uger
 
1-332 Skifte 21/10 1793 Anne Cathrine Nielsdatter, 37 år i Hovby, 826
enkemand hmd Lars Nielsen, børn
1 Jørgen Larsen, 3
 
1-333 Skifte 24/1 1795 Lars Hansen, 48 år hmd i Strandhoved, 830
enke Karen Pedersdatter, børn
1 Hans Larsen, 3
2 Birthe Larsdatter, 17
3 Karen Larsdatter, 10
 
1-334 Skifte 13/4 1795 Inger Jacobsdatter, 49 år i Lille Favreby, 832
enkemand gmd Christen Jørgensen, børn
1 Jørgen Christensen, 25
 
1-335 Skifte 28/5 1795 Ellen Olsdatter, ca. 68 år i Hovby, 832
enkemand gmd Christen Olsen, se 2-51
børn
1 Ole Christensen, 25
2 Ellen Christensdatter = Hans Jensen, gmd i Tystrup, se 2-111
3 Anne Margrethe Christensdatter = Poul Nielsen, hmd i Tystrup, se 1-336
 
1-336 Skifte 26/10 1795 Anne Margrethe Christensdatter i Tystrup, 835
enkemand hmd Poul Nielsen, se 2-162
afdødes far gmd Christen Olsen i Hovby, se 1-335
 
1-337 Skifte 23/12 1795, Inger Larsdatter, 49 år i Hovby, 836
forældre, se 1-302
enkemand gmd Niels Larsen, børn
1 Lars Nielsen, 9
2 Anne Margrethe Nielsdatter, 15
værge morbror Christopher Christophersen
 
1-338 Skifte 4/4 1796 Niels Lund Sadelmager, 56 år hmd i Hovby, 871
enke Anne Larsdatter, børn
1 Christian Nielsen, 18
2 Ole Bendix Nielsen, 16
3 Henrich Nielsen,
4 Bertil Nielsen, 13
5 Mette Kirstine Nielsdatter, 16
 
1-339 Skifte 9/5 1796 Peder Larsen, 67 år hmd i Vallebo, 872
enke Karen Hansdatter, børn
1 Rasmus Pedersen, 38, hmd i Fakse
2 Lars Pedersen, 36, hmd i Strandhoved
3 Iver Pedersen, 34, hmd i Fakse
4 Birthe Pedersdatter = Hans Rasmussen, hmd i Svinø
5 Inger Pedersdatter = Jens Frandsen, hmd i Strandskovhuset
6 Peder Pedersen, 21, tjenende i Store Heddinge
 
1-340 Skifte 6/7 1796 Hans Mogensen, 68 år gmd i Vallebo, 875
enke Bodil Olsdatter, børn
1 Christopher Hansen, 40, i København
2 Ole Hansen, 37 i Vallebo
3 Jens Hansen, 32
4 Mogens Hansen, 30, se 3-13
5 Sidse Hansdatter, 24
6 Anne Hansdatter = Hans Frandsen, hmd i Vallebo
 
1-341 Skifte 22/7 1797 Karen Jensdatter, 70 år i Tystrup, 876
enkemand hmd Hans Jensen væver, se 2-11
børn
1 Jens Hansen, 34, gift, hmd i Tystrup
2 Else Hansdatter, 26 = Hans Pedersen, gmd i Jyderup
 
1-342 Skifte 28/8 1797 Inger Larsdatter i Øllemosegården, 49 år Hovby, Fakse, 876
1. mand Hans Pedersen, se 1-301
1 Peder Hansen, 20
2 Johanne Hansdatter = Hans Hartmand, gmd i Orup
2. enkemand gmd Hans Jensen
3 Hans Hansen, 8
4 Lars Hansen, 6
5 Johan Hansen, 5
6 Inger Hansdatter, 3

Bog 2 1798-1832, 1-258

2-1 Skifte 22/3 1798 Inger Rasmusdatter, 57 år i Storkehuset, Fakse, 2
1. mand
1 Hans Nielsen, 28
2 Ane Grethe Nielsdatter, 35 = Ole Andersen i Tranemosehuset, se 2-2
2. enkemand hmd Sigurd Jacobsen
3 Jacob Sigurdsen, 18, se 3-26
4 Cathrine Sigurdsdatter, 13, se 3-27
 
2-2 Skifte 24/3 1797 Ole Andersen i Råmosehuset, 38 år ved Borrishoved, 2
enke Ane Grethe Nielsdatter, se 2-1
børn
1 Ane Lisbeth Olsdatter, 6
 
2-3 Skifte 24/5 1798 Karen Hansdatter, 59 år i Fakse, 5
enkemand gmd Anders Clausen, se 2-119
børn
1 Hans Andersen, 27
2 Jens Andersen, 22
3 Claus Andersen, 18
4 Anne Margrethe Andersdatter, 26
5 Maren Andersdatter, 16
 
2-4 Skifte 4/6 1798 Niels Nielsen, 63 år gmd i Strandhoved, 6
enke Ane Rasmusdatter, børn
1 Jens Nielsen, 30
2 Rasmus Nielsen, 18
3 Margrethe Nielsdatter, 24
4 Ane Lisbeth Nielsdatter, 23
5 Cathrine Marie Nielsdatter = Lars Pedersen, hmd i Strandhoved
 
2-5 Skifte 29/12 1798 enkemand Jens Larsen, 71 år hmd i Strandhuset, 9
afgangne kone Anna Catharina Christensdatter, se 1-324
1 Lars Jensen, 50, i København
2 Niels Jensen, 42, skoleholder i Alslev
3 Christen Jensen, 39, i København
4 Jens Jensen, 29, på Fakse Strand
5 Mads Jensen, 23, matros
 
2-6 Skifte 17/5 1799 Lisbeth Jacobsdatter, 79 år i Hovby, 11
1. mand Peder Olsen, se 1-258
1 Jacob Pedersen, gmd i Tystrup
2 Karen Pedersdatter = Niels Hemmingsen, hmd i Tystrup, se 2-126
2. enkemand gmd Gabriel Mathiasen, se 2-12, 2-37
 
2-7 Skifte 10/6 1799 Peder Pedersen, 64 år gmd i Hovby, 12
enke Inger Iversdatter, se 2-33
børn
1 Peder Pedersen, 33, gmd i Hovby
2 Hans Pedersen, 32, gmd i Borrishoved
3 Ole Pedersen, 25
4 Christen Pedersen, 20
5 Marie Pedersdatter = Niels Nielsen, gmd i Prøvegården
 
2-9 Skifte 13/9 1799 Gundel Nielsdatter, 42 år i Strandhoved, 12
enkemand gmd Rasmus Hansen, se 2-29
børn
1 Anne Marie Rasmusdatter, 10
 
2-10 Skifte okt. 1799 Karen Larsdatter, 66 år i Hovby, 15
stedbørn
1 Lars Jensen, 34, smed i Ammerup
2 Anne Margrethe Rasmusdatter = Peder Pedersen, hmd i Jyderup, se 2-47
3 Inger Jensdatter = Holger Nielsen, hmd i Hovby
enkemand gmd Anders Banke [begr. 11/4 1800 i Fakse]
4 Karen Andersdatter = Niels Larsen, gmd i Hovby
5 Johanne Andersdatter, 22
 
2-11 Skifte 24/3 1800 Hans Jensen, 62 år hmd, væver i Tystrup, 16
1. kone Karen Jensdatter, se 1-341
stedbørn
1 Jens Hansen, 37, hmd i Tystrup
2 Else Hansdatter = Hans Pedersen, gmd i Jyderup
2 enke Margrethe Nielsdatter
3 Peder Hansen, 1½
 
2-12 Skifte 6/5 1800 Ole Hansen, 72 år gmd i Rejnstrup, 18
enke Marie Jørgensdatter, børn
1 Hemming Olsen, 33, se 2-84
2 Hans Olsen, 28
Anne Olsdatter = Gabriel Mathiasen, gmd i Hovby, se 2-6, 2-37
 
2-13 Skifte 24/10 1800 Abelone Hansdatter, 45 år i Tystrup, 18
enkemand gmd Jens Madsen, se 2-94, 2-119
børn
1 Mads Jensen, 20
2 Peder Jensen, 10
3 Ole Jensen, 6
4 Sidse Jensdatter, 17
 
2-14 Testamente 10/3 1801 Jens Nielsen, 71 år, gmd i Fakse, 21
enke Stine Hansdatter, ingen livsarvinger
 
2-15 Skifte 18/5 1801 Lars Hansen, 71 år hmd i Borrishoved, 23
enke Anna Hansdatter, børn
1 Hans Larsen, 42 i København
2 Niels Larsen, 40, vægter i København
3 Christian Larsen, 37, hmd i Fakse
4 Lars Larsen, 26, gevorben soldat
5 Jørgen Larsen, død
 
2-16 Skifte 18/8 1801 Anne Frandsdatter, ca. 36 år i Lille Elmue, 24
Anne er Peder Rasmussens 4. kone, tidligere koner, se 1-207, 1-256, 1-294
enkemand gmd Peder Rasmussen
børn
1 Anne Sophie Pedersdatter, 13
2 Kirsten Pedersdatter, 9
værge Peder Frandsen, gmd i Strandhoved
 
2-17 Skifte 30/1 1802 Ove Jørgensen, 80 år gmd i Lille Elmue, 27
enke Kirsten Nielsdatter, forældre, se 1-308, se 2-71
 
2-18 Skifte 3/4 1802 Birthe Pedersdatter, 28 år i Store Favreby, 30
enkemand gmd Hans Rasmussen, børn
1 Rasmus Hansen, 6
2 Peder Hansen, 4
3 Kirsten Hansdatter, 3/4
 
2-19 Skifte 3/5 1802 Henrich Sørensen, 64 år gmd i Vallebo, 34
1. kone Marie Jensdatter, se 1-296
1 Lars Henrichsen, 35, tjenende i Kongens stald?
2 Bodil Henrichsdatter, 28, tjenende i København
3 Jens Henrichsen, 23 i Nymølle i Tybjerg
4 Søren Henrichsen, 20
2. enke Karen Nielsdatter
5 Jørgen Henrichsen, 14
 
2-20 Skifte 10/2 1802 Cathrine Andersdatter, 52 år i Tystrup, 35
forældre, se 1-269
enkemand hmd Niels Madsen, se 2-79
børn
1 Anders Nielsen, 29
2 Hans Nielsen, 21
3 Anne Nielsdatter, 18
4 Kirsten Nielsdatter, 16
5 Maren Nielsdatter, 14
6 Sidse Nielsdatter, 9
værge Jens Madsen, gmd i Tystrup
 
2-21 Skifte 10/5 1802 Hans Hansen, 84 år fæste hmd i Hovby, 36
enke Anne Christensdatter, børn
1 Hans Hansen, 19
2 Jacob Friderich Hansen, 8
 
2-22 Skifte 21/8 1802 Niels Jensen, 36 år inds i Kohavehuset, 37
enke Karen Marie Nielsdatter
halvsøster
1 Karen Jensdatter = Jørgen Poulsen, gmd i Jyderup
2 Marie Jensdatter, 18, tjenende i Orup
 
2-23 Skifte 23/8 1802 Johan Jørgen Hillebrant, 57 år hmd, tømmermand i Margrethelund Allehus på Rosendal Gods, 38
[FT 1801: Johan Christian Hellebrand, 57, hmd og tømmermand i Hovby]
enke Cathrine Marie Jacobsdatter
søskende
1 Johan Gottfried Hillebrant i Folkendorff
2 søster, enke
 
2-24 Skifte 19/10 1802 Peder Hansen, 63 år, død 1800 hmd i Hovby, 43
enke Karen Larsdatter, børn
1 Hans Pedersen, hmd i Hylleholt
2 Ole Pedersen, 25, tjenende i Fakse
3 Birthe Marie Pedersdatter = Rasmus Jensen i Roholte
4 Niels Pedersen, 19 i Kissendrup
5 Anne Marie Pedersdatter, 16, tjenende i Fakse
6 Lars Pedersen, 13, tjenende i Elmue
 
2-25 Skifte 14/3 1803 Christian Carlsen Colbanius, 50 år og hustru Ellen Jensdatter, 47 år i Vallebo, 44
børn
1 Carl Christiansen, 22
2 Niels Christiansen, 17
værge farbror Hans Colbanius
 
2-26 Skifte 10/1 1804 Ole Jensen, ca. 53 år hmd i Hovby, 48
enke Inger Olsdatter
arvinger
halvbror Hans Pedersen i Hylleholt
 
2-27 Skifte 4/7 1804 Hans Pedersen, 70 år hmd i Hovby, 49
enke Anne Jensdatter, se 2-124
børn
1 Peder Hansen, 13
 
2-28 Skifte 5/7 1804 Rasmus Hansen, 50 år gmd i Strandhoved, 50
1. kone Gundel Nielsdatter, se 2-8
1 Anne Marie Rasmusdatter, 15, begr. 19/7 1804
2. enke Anne Margrethe Sørensdatter, se 2-52
lavværge far Søren Pedersen i Hovby
2 Gundel Rasmusdatter, 3
3 Maren Rasmusdatter, 1
 
2-29 Skifte 4/8 1804 Ole Nielsen, 56 år gmd i Fakse, 53
1. kone Ide Jensdatter, se 1-228
1 Jens Olsen, 26
2 Peder Olsen, 23
3 Bodil Olsdatter, 28 = Hans Nielsen, gmd i Borrishoved
2. enke Anne Margrethe Pedersdatter
 
2-30 Skifte 4/8 1804 Anne Olsdatter, 27 år i Hovby, 54
enkemand gmd Gabriel Mathiesen, børn
1 Ole Gabrielsen, 3
2 Marie Lisbeth Gabrielsdatter, ½
 
2-31 Skifte 21/2 1804 Casper Nielsen, hmd i Tystrup, 60
[begr. 22/2 1805 i Tystrup, 35 år, FT 1801: Kasper Nielsen, 34]
enke Johanne Andersdatter, se 2-245
børn
1 Anders Caspersen, 4½
2 Anne Marie Caspersdatter, 2½
 
2-32 Skifte 11/3 1804 Anders Larsen, ca. 51 år hmd i Hovby, enke, 61
enke Bodil Madsdatter, børn
1 Anne Cathrine Andersdatter, 25
2 Johanne Andersdatter, 23
3 Anne Marie Andersdatter, 20
4 Kirsten Andersdatter, 13
værge farbror Rasmus Larsen, gmd i Hovby
 
2-33 Skifte 4/6 1804 Inger Iversdatter, ca. 83 år enke i Hovby, 62
afgangne mand gmd Peder Pedersen, se 2-7
børn
1 Peder Pedersen, 39, gmd i Hovby
2 Hans Pedersen, 38, gmd i Borrishoved
3 Ole Pedersen, 31, gmd i Fakse
4 Christen Pedersen, 26
5 Marie Pedersdatter, 35 = Niels Nielsen, gmd i Hovby
 
2-34 Skifte 7/9 1805 Jens Pedersen, 70 år hmd og smed i Fakse, 62
1. kone Anne Beate Pedersdatter, se 1-328
1 Peder Jensen, 43, smed i Fakse
2 Rasmus Jensen, 41
3 Peiter Jensen, 37, smed i Renge
4 Kirstine Jensdatter, 44, enke efter Johannes Sørensen, smed i Kongsted
5 Sidse Cathrine Jensdatter, 36 = Anders Jensen, smed i Atterup
2. enke Karen Marie Seiersdatter
 
2-35 Skifte 16/9 1805 Bodil Christiansdatter, 29 år i Rejnstrup, 63
enkemand gmd Rasmus Andersen, se 2-138
afdødes far Christian Jørgensen, hmd i Fakse
 
2-36 Skifte 26/10 1805 Hans Christensen, 68 år aftægtsmand i Borrishoved, 64
afdød kone Else Poulsdatter, se 1-311
1 Anne Margrethe Hansdatter = Peder Pedersen, gmd i Hovby
2 Anne Sophie Hansdatter = Hans Pedersen, gmd i Borrishoved
3 Anne Cathrine Hansdatter = Christen Pedersen, gmd i Hovby
4 Inger Hansdatter, 18
 
2-37 Skifte 24/5 1806 Gabriel Mathiasen, 62 år gmd i Hovby, 65
enke Kirsten Nielsdatter, lavværge bror Jens Nielsen, hmd i Fuglsang
kone Anne Olsdatter, se 2-12
1 Ole Gabrielsen, 5
2 Marie Elisabeth Gabrielsdatter, 2
værge afdødes halvbror Michael Hansen, hmd og smed i Tystrup
 
2-38 Skifte 8/8 1806 Peder Nielsen, ca. 69 år gmd i Borrishoved, 68
enke Anne Christensdatter, se 2-107
børn
1 Niels Pedersen, myndig
2 Jens Pedersen, 23
3 Hans Pedersen, 17, værge farbror Hans Nielsen i Fakse
4 Anne Cathrine Pedersdatter = Hans Frandsen, gmd i Strandhoved
 
2-39 Skifte 29/8 1806 Elisabeth Hansdatter, ca. 51 år i Hovby, 71
enkemand hmd, væver Niels Jørgensen, se 2-41
børn
1 Hans Nielsen, myndig
2 Søren Nielsen, 18
3 Jørgen Nielsen, 14
 
2-40 Skifte 9/3 1807 Niels Nielsen, 79 år gmd i Tystrup, 74
1. kone Anne Hansdatter, se 1-310
1 Niels Nielsen, hmd i Hovby
2 Hans Nielsen, hmd i Strandhoved
3 Kirsten Nielsdatter, myndig
4 Karen Nielsdatter = Peder Andersen i Lille Tårnby
2. enke Maren Jensdatter
 
2-41 Skifte 19/6 1807 Niels Jørgensen, 50 år væver og hmd i Hovby, 76
1. kone Anne Margrethe Jensdatter, se 1-282
1 Jochum Nielsen, myndig i København
2. kone Elisabeth Hansdatter, se 2-39
2 Hans Nielsen
3 Søren Nielsen, 19
4 Jørgen Nielsen, 15
 
2-42 Skifte 7/7 1807 Peder Olsen, 70 år gmd i Tystrup, 77
enke Karen Madsdatter med lavværge Jens Madsen i Tystrup
 
2-43 Skifte 5/3 1808 Inger Olsdatter, 76 år i Fakse, 79
enkemand hmd Niels Hansen
arvinger
brodersøn Jens Frænde i Hyllede
broderdatter Anne Frændesdatter
 
2-44 Skifte 6/8 1809 Peder Jørgensen, 64 år gmd i Lille Favreby, 81
enke Karen Jacobsdatter, se forældre 1-318, se 2-118
 
2-45 Skifte 15/9 1809 Mette Pedersdatter, 52 år i Fakse, 82
enkemand hmd Morten Nielsen, se 2-114
børn
1 Jens Mortensen, 23, soldat
2 Rasmus Mortensen, 21
3 Niels Mortensen, 15
4 Grethe Mortensdatter, 20
5 Kirstine Mortensdatter, 18
 
2-47 Skifte 29/11 1809 Anne Margrethe Rasmusdatter, 54 år i Jyderup, 84
forældre, se 2-10
enkemand hmd Peder Pedersen, se 2-172
børn
1 Rasmus Pedersen, soldat
2 Peder Pedersen, 25
3 Kirsten Pedersdatter
4 Lisbeth Pedersdatter
 
2-48 Skifte 29/12 1809 Johannes Pedersen, 30 år hmd i Hovby, 86
enke Anne Margrethe Christensdatter, børn
1 Anne Marie Johannesdatter, 2
 
2-49 Skifte 29/12 1809 Ole Jørgensen, ca. 56 år bødker hmd i Fakse, 87
enke Anne Christensdatter, børn
1 Jørgen Olsen, 9
2 Elisabeth Olsdatter, 20
3 Maren Olsdatter, 17
værge farbror Peder Jørgensen, gmd i Jyderup
 
2-50 Skifte 29/12 1809 Dorthe Hansdatter, 41 år enke i Fakse, 88
enkemand hmd Samuel Jensen, se 2-249
børn
1 Jens Samuelsen, 3
2 Hans Samuelsen, 1
3 Karen Samuelsdatter, 8 uger
 
2-51 Skifte 30/1 1810 Christen Olsen Bonde, 73 år gmd i Hovby, 89
1. kone Ellen Olsdatter, se 1-335
1 Ole Christiansen, 40
2 Ellen Christiansdatter 46 = Hans Jensen, gmd i Tystrup
2. enke Inger Margrethe Jensdatter, lavværge halvbror Ole Rasmussen i Farveholtshuset, se 2-82, se 2-135
3 Christen Christiansen, 11
4 datter, 9
 
2-52 Skifte 4/4 1810 Anne Margrethe Sørensdatter, 32 år i Strandhoved, 90
se 2-61
1. mand gmd Rasmus Hansen, se 2-28
1 Gundel Rasmusdatter, 9
2 Maren Rasmusdatter, 7
2. enkemand gmd Ole Jørgensen, se 2-123
3 Rasmus Olsen
4 Marie Kirstine Olsdatter
værge børnenes morfar Søren Pedersen i Hovby
 
2-53 Skifte 26/6 1810 Søren Nielsen Kragh, 60 år fæstemøller i Hovby Mølle, 101
enke Kirsten Pedersdatter, børn
1 Peder Sørensen, 15
2 Niels Pedersen, 13
3 Conrad Pedersen, 10
4 Rasmus Pedersen, 7
 
2-54 Skifte 6/7 1810 Niels Larsen, 38 år hmd på Strandlodden, 104
enke Birthe Cathrine Andersdatter, lavværge bror Rasmus Andersen, gmd i Rejnstrup
børn
1 Rasmus Nielsen, 5
2 Anne Sophie Nielsdatter, 2
værge farbror Jens Larsen, gmd på Strandgård
 
2-55 Skifte 11/9 1810 Bodil Jensdatter, 30 år i Hovby, 108
enkemand hmd Anders Pedersen, børn
1 Anne Cathrine Andersdatter, 11
2 Maren Andersdatter, 3
værge morbror Hans Hansen
 
2-56 Skifte 2/3 1811 Christen Nielsen, 46 år hmd i Krageborghuset, Kongsted, 114
enke Karen Hansdatter, se 3-3
børn
1 Lars Christensen, 11
2 Hans Christensen, 7
3 Niels Christensen, 4
værge farbror Niels Nielsen i Tystrup
 
2-57 Skifte 26/12 1811 Cathrine Marie Larsdatter i Strandlodden, 116
[21/4 1811 hmd i Strandlodden, afg Niels Larsens tvillingdatter Kathine Marie, ½ år]
far hmd Niels Larsen, hans børn og hendes søskende
1 Rasmus Nielsen
2 Niels Nielsen
3 Anne Sophie Nielsdatter
værge for søskende farbror Jens Larsen, gmd i Vallebo
 
2-58 Skifte 3/3 1812 Anders Hansen Banke, 42 år hmd i Hovby, 117
enke Johanne Andersdatter, børn
1 Hans Andersen, 9
2 Karen Andersdatter, 11
3 Anne Kirstine Andersdatter, 4
4 Anders Andersen, nyfødt
værge farbror Ole Hansen, gmd i Store Favreby
 
2-59 Skifte 13/2 1812 Anne Olsdatter, 50 år i Hovby, 118
enkemand hmd Rasmus Nielsen, børn
1 Niels Rasmussen, 11
2 Karen Rasmusdatter, 18
 
2-60 Skifte 8/4 1812 Ane Cathrine Hansdatter, i Hovby, 120
enkemand gmd Christen Pedersen, børn
1 Hans Christensen, 7½
2 Christen Christensen, ½
3 Inger Christensdatter, 3
 
2-61 Skifte 20/4 1812 Søren Pedersen, 70 år hmd i Hovby og hustru Anne Kirstine Hansdatter, 121
børn
1 Michael Sørensen, myndig
2 Anne Margrethe Sørensdatter, død = gmd Rasmus Hansen, død = Ole Jørgensen, se 2-52
a Gundil Rasmusdatter, 11
b Maren Rasmusdatter, 8
c Rasmus Olsen, 2
d Marie Kirstine Olsdatter, 2
 
2-62 Skifte 6/5 1812 Kirsten Nielsdatter, 48 år i Tystrup, 123
enkemand gmd Ole Pedersen, se 2-161
børn
1 Mads Olsen, 17
2 Anne Olsdatter, 16
 
2-63 Skifte 6/7 1812 Anne Hansdatter, 47 år i Lille Elmue, 127
afgangne mand hmd Jonas Christensen, se 2-208
børn
1 Christen Jonassen, 20
2 Rasmus Jonassen, 18
3 Hans Jonassen, 15
4 Anne Margrethe Jonasdatter, 22
5 Mette Sophie Jonasdatter, 13
6 Anne Kirstine Jonasdatter, 11
 
2-65 Skifte 6/7 1812 Iver Hansen, 40 år hmd i Hovby, 130
enke Anne Cathrine Andersdatter, børn
1 Anders Iversen, 5
værge farbror Niels Hansen i Hovby
 
2-66 Skifte 7/8 1812 Jacob Pedersen, 57 år gmd i Tystrup, 135
enke Bodil Frandsdatter, hendes tidligere mænd, se 1-280, 1-309
lavværge Hans Frandsen, gmd i Strandhoved
børn
1 Anne Lisbeth Jacobsdatter, 22
2 Anne Marie Jacobsdatter, 14
 
2-67 Skifte 14/2 1813 Lars Olsen, 80 år hmd i Hovby, 142
enke Barbara Hansdatter, se 2-130
lavværge bror Johan Hansen, gmd i Tystrup
børn
1 Ole Larsen, 16
2 Bodil Larsdatter, 25
 
2-68 Skifte 16/9 1813 Anne Larsdatter, 72 år i Blåbæk Mølle, 143
enkemand fæstemøller Niels Frederiksen, se 2-89
Testamente. Afkald fra
søstre
1 Kirsten Larsdatter, myndig
2 Dorthe Larsdatter, enke efter hmd Rasmus Jespersen
3 Karen Larsdatter, død
a Giertrud Pedersdatter, søn Ole Poulsen
b Anne Pedersdatter, søn Ole Pedersen
 
2-69 Skifte 9/7 1814 Anne Hansdatter, enke 42 år i Hovby, 145
afgangne mand hmd Niels Hansen, børn
1 Hans Nielsen, 16
2 Gudmann Nielsen, 14
3 Jens Nielsen, 5
4 Kirstine Nielsdatter, 12
5 Karen Nielsdatter, 9
6 Anne Margrethe Nielsdatter, 2
 
2-70 Skifte 11/8 1814 Anne Jørgensdatter, 90 år i Favreholtshuset, Fakse, 147
1. mand Jens Larsen, se 1-298
1 Margrethe Jensdatter, 52 = skolelærer Jensen i Alslev
2 Marie Jensdatter, 47 = Ole Hansen, gmd i Store Favreby
2. enkemand hmd Ole Rasmussen, se 2-82
 
2-71 Skifte 10/12 1814 Kirsten Nielsdatter, 54 år i Lille Elmue, 149
1. mand Ove Jørgensen i Lille Elmue, se 2-17
1 Niels Ovesen, 17
2 Jørgen Ovesen, 15
3 Anne Ovesdatter = Anders Jørgensen, gmd i Leestrup
4 Johanne Ovesdatter, 23
5 Karen Ovesdatter, 21, se 2-150
2. enkemand gmd Peder Jensen
6 Ellen Pedersdatter, 11
værge for umyndige unge mænd morbror Peder Nielsen, gmd i Morsebølle
 
2-72 Skifte 10/1 1815 Peder Pedersen, 44 år gmd i Fakse, 152
enke Anne Margrethe Andersdatter, se 3-69
børn
1 Karen Pedersdatter, 12
 
2-73 Skifte 10/4 1815 Christopher Ovesen, 57 år hmd på Strandlodden, 156
enke Ellen Andersdatter, børn
1 Johanne Christophersdatter, 20
2 Maren Christophersdatter, 17
3 Karen Christophersdatter, 13
4 Kirsten Christophersdatter, 10
 
2-74 Skifte 13/9 1815 Lars Hansen, 51 år gmd i Tystrup, 158
enke Johanne Pedersdatter, lavværge far Peder Nielsen i Jenstrup
børn
1 Hans Larsen, 4
2 Cathrine Larsdatter, 17
3 Karen Larsdatter, 15
4 Anne Sophie Larsdatter, 9
værge farbror Jørgen Hansen, hmd i Vester Egede
 
2-75 Skifte 28/11 1815 Karen Marie Nielsdatter, 48 år (kirkebog: Kålhavehuset) i Strandlodder, 161
enkemand hmd Søren Andersen, se 2-129
børn
1 Niels Sørensen, 12
2 Anders Sørensen, 8
3 Jens Sørensen, 2½
værge morbror Jørgen Nielsen, hmd i Krageborghuset
 
2-76 Skifte 28/11 1815 Hans Pedersen, 71 år hmd i Vallebo, 163
enke Kirsten Andersdatter, børn
1 Hans Hansen, død
a Karen Hansdatter, 13
værge afdødes bror Peder Pedersen i Borrishoved
 
2-77 Skifte 20/5 1816 Maren Larsdatter, 72 år i Fuglsang, 167
afdød mand Hans Jacobsen, se 1-312
børn
1 Cathrine Hansdatter, 28 = Lars Johansen, se 2-133
enkemand hmd Ole Pedersen
 
2-78 Skifte 7/5 1817 Jens Knudsen, 48 hmd i Hovby, 170
enke Maren Sørensdatter, se 2-91
lavværge forlovede Poul Nielsen
børn
1 Niels Jensen, 8
2 Peder Jensen, 6
3 Hans Jensen, 1
4 Anne Marie Jensdatter, 4
 
2-79 Skifte 13/5 1817 Niels Madsen, 82 år hmd i Tystrup, 172
1. kone Cathrine Hansdatter, se 2-20
1 Anders Nielsen, myndig ind i Jyderup
2 Hans Nielsen, inds i Kissendrup
3 Kirsten Nielsdatter, 29
4 Maren Nielsdatter, 28
5 Sidse Nielsdatter = Niels Hansen, inds i Store Elmue
2 enke Margrethe Nielsdatter
 
2-80 Skifte 8/11 1817 Haagen Christian Hansen, 30 år hmd i Margrethelund Allehus, 173
enke Johanne Pedersdatter, børn
1 Niels Haagensen, 3
 
2-81 Skifte 10/11 1817 Jens Hemmingsen, 63 år gmd i Vallebo, 174
enke Mette Hansdatter, lavværge bror Rasmus Hansen, hmd i Strandhoved
børn
1 Hans Jensen, 22
2 Peder Jensen, 4
3 Marie Kirstine Hansdatter, 17
4 Karen Marie Hansdatter, 12
værge farbror Lars Hemmingsen, skovfoged i Kohavehuset
 
2-82 Skifte 14/11 1817 Ole Rasmussen, 70 år hmd i Favreholtshuset, 176
se 2-70
enke Inger Nielsdatter
søskende
1 Hans Rasmussen, gift, tjener i København
2 Anne Rasmusdatter, enke efter Terkel, matros ved Nyboder i København
3 Inger Margrethe Jensdatter, enke efter Christen Olsen, bonde i Hovby. hun mødte til skiftet sammen med sin søn Niels Mathiasen, se 2-51
 
2-83 Skifte 15/11 1817 Peder Hansen, tjenestedreng i Tystrup, 178
moder Margrethe Nielsdatter
halvbrødre
1 Jens Hansen, hmd i Tystrup
2 Søren Pedersen i Krageborghuset
3 Lars Pedersen, inds i Orup
4 Else Hansdatter = Anders Nielsen, gmd i Jyderup
5 Anne Marie Pedersdatter = Peder Rasmussen, inds i Tystrup
6 Susanne Pedersdatter, 29
 
2-85 Skifte 7/3 1818 Maren Sophie Christensdatter, 39 år i Borrishoved, 183
enkemand hmd Lars Larsen, børn
1 Jens Larsen, 11
2 Cathrine Larsdatter, 14
 
2-86 Skifte 6/4 1818 Kirsten Olsdatter, 55 år i Vallebo, 184
enkemand gmd Jørgen Hemmingsen, se 2-108
børn
1 Ole Jørgensen, myndig
2 Hemming Jørgensen, 21
3 Niels Jørgensen, 19
4 Lars Jørgensen, 12
5 Karen Jørgensdatter = Jørgen Henrichsen, gmd i Vallebo
6 Anne Jørgensdatter = Jonas Christensen, hmd i Lille Elmue, se 2-208
7 Kirsten Jørgensdatter, 23
8 Marie Jørgensdatter, 14
 
2-87 Skifte 5/4 1818 Jens Larsen, 50 år gmd [Tranegården] i Vallebo, 185
enke Ellen Pedersdatter, børn
1 Peder Jensen, 19
2 Lars Jensen, 17
3 Johan Jensen, 15
4 Anders Jensen, 9
5 Ida Marie Jensdatter, 12
6 Birthe Sophie Jensdatter, 6
værge farbror Hans Larsen, inds i Favreby
 
2-88 Skifte 25/7 1818 hmd Peder Pedersen, 78 år (tømmermand) og forhen afdøde hustru Karen Christensdatter, død 1815, 73 år i Borrishoved, 195
søskende, hel/halv?
1 Niels Pedersen, død, gmd i Tystrup, se 1-283
a Anne Nielsdatter = Peder Olsen, inds i Møllen i Tystrup
2 Ole Pedersen, forhen hmd i Gjøttrup i Toxværd Sogn
a Peder Olsen, hmd i Snesere
3 Hans Pedersen, forhen gmd i Vallebo
a Hans Hansen,
b Karen Hansdatter, 16, for stedfaderen Christian Jørgensen
4 Anne Pedersdatter = Hemming Olsen, inds i Rejnstrup
5 Mads Pedersen, hmd i Vallebo
 
2-89 Skifte 17/6 1819 Niels Frederiksen, 59 år møller på Blåbæk Mølle, 197
1. kone Anne Larsdatter, se 2-68
enke Christine Susanne Schrøder, ingen børn, testamente
 
2-90 Skifte 28/2 1820 Hans Mathiasen, 39 år hmd, væver i Hovby, 199
enke Anne Margrethe Nielsdatter, se 3-86
lavværge far Niels Larsen, skovfoged i Hovby
børn
1 Niels Hansen, 8
2 Jørgen Hansen, 5
3 Ole Hansen, 1
værge morbror Jørgen Nielsen, gmd i Jørslev
 
2-91 Skifte 9/11 1820 Maren Sørensdatter, 40 år i Hovby, 201
1. mand hmd Jens Knudsen i Hovby, se 2-78
1 Niels Jensen, 12
2 Peder Jensen, 10
3 Anne Marie Jensdatter, 8
2. enkemand hmd Poul Nielsen, se 2-198
4 Karen Poulsdatter, 3
afdødes halvbror Anders Sørensen i Strandhoved
 
2-92 Skifte 4/8 1821 Barbara Larsdatter, 50 år i Rejnstrup, 203
enkemand gmd Hans Olsen, se 2-132
børn
1 Ole Hansen, 17½
værge morbror Hans Larsen, gmd i Store Favreby
 
2-93 Skifte 17/9 1821 Hans Christensen, 63 år hmd i Fakse, 206
børn
1 Rasmus Hansen, myndig
2 Christian Hansen, mindreårig
 
2-94 Skifte 2/11 1821 Christian Jørgensen, 75 år hmd og smed i Fakse, 206
børn
1 Anne Marie Christiansdatter = Jens Madsen i Tystrup, se 2-13
2 Anne Christiansdatter = Rasmus Andersen, gmd i Rejnstrup, se 2-138
3 Johanne Christiansdatter = Henrik Jørgensen i Strandhoved, se 2-257
 
2-95 Skifte 12/4 1822 Inger Larsdatter, 81 år i Kohavehuset, Fakse, 207
enkemand hmd Christian Jacobsen
afkald fra
1 Thomas Mathiasen
2 Lars Mathiasen
3 Jens Mathiasen
4 Kirsten Mathiasdatter = Søren Christensen
5 og også underskrevet af Lars Hemmingsen
 
2-96 Skifte 20/5 1822 Jens Hansen, 62 år væver i Tystrup, 208
enke Anne Nielsdatter, børn
1 Hans Jensen, 20½
2 Anders Jensen, 17
3 Maren Jensdatter, 26½
4 Karen Jensdatter, 23
 
2-97 Anmeldt 21/5 1822 Anne Marie Hansdatter, 48 år i Hovby, 208
enkemand hmd Niels Nielsen
 
2-98 Skifte 25/5 1822 Peder Hansen, 40 år hmd i Hovby, 208
enke Karen Larsdatter, børn
1 Niels Pedersen, 8
2 Rasmus Pedersen, 5
3 Anders Pedersen, 1 3/4
 
2-99 Skifte 12/4 1823 Niels Rasmussen, 58 år hmd i Strandhusene, Fakse, 209
enke Karen Hansdatter, børn
1 Rasmus Nielsen, myndig
2 Inger Nielsdatter = Henrich Jørgensen i Fuglsang
3 Bodil Nielsdatter, ugift
 
2-100 Anmeldt 23/9 1822 Christen Hemmingsen, 48 år i Tystrup, 209
enke Mette Christensdatter
 
2-101 Anmeldt 23/6 1823 hmd og kalkstenbryder Anders Christophersen Souberg, 47 år i Fakse, 209
enke Ingeborg Pedersdatter, se 3-92
børn
1 Christopher Andersen, 5
 
2-102 Anmeldt 24/10 1822 Frederikke Hansdatter, 64 år i Tystrup, 209
enkemand hmd Ole Hansen
 
2-103 Skifte 17/3 1823 Bodil Olsdatter, 50 år i Borrishoved, 209
enkemand gmd Hans Nielsen, se 3-28
børn
1 Niels Hansen, 22
2 Rasmus Hansen, 20½, se 2-152
3 Jens Hansen, 18½
4 Ole Hansen, 9
5 Hans Hansen, 7
6 Kirstine Hansdatter, 16
7 Inger Hansdatter, 13
8 Grethe Hansdatter, 7
 
2-105 Skifte 19/5 1823 Anne Hansdatter, 64 år i Vallebo, 214
enkemand hmd Hans Frandsen, se 3-13
børn
1 Hans Hansen, soldat
2 Frands Hansen, i København
 
2-106 Anmeldt 6/9 1823 Ole Pedersen, hmd i Kæmpekrogshuset, Elmue, 214,
[Ole Pedersen, 6/9 1823, 56 år i Tranehuset]
enke Inger Nielsdatter, se 1-122
børn
1 Niels Olsen, myndig
2 Peder Olsen, myndig
 
2-107 Skifte 5/12 1823 Anne Christensdatter, 73 år enke i Borrishoved, 218
afgangne mand gmd Peder Nielsen, se 2-38
børn, alle myndige
1 Niels Pedersen, gmd i Åside
2 Jens Pedersen, hmd i Borrishoved
3 Hans Pedersen, gårdbestyrer
4 Anne Cathrine Pedersdatter = Hans Frandsen, gmd i Strandhoved
 
2-108 Skifte 3/1 1824 Jørgen Hemmingsen, 77 år gmd i Vallebo, 222
afdød kone Kirsten Olsdatter, se 2-86
1 Ole Jørgensen, myndig i Viverup
2 Hemming Jørgensen, myndig, gårdbestyrer
3 Niels Jørgensen, 24
4 Lars Jørgensen, 18
5 Karen Jørgensdatter = Jørgen Henriksen, gmd i Vallebo
6 Anne Jørgensdatter = Jonas Christensen, hmd i Elmue, se 2-208
7 Kirstine Jørgensdatter = Hans Hansen, inds i Vallebo
8 Marie Jørgensdatter, ugift
værge for 8 farbror Lars Hemmingsen, skovfoged i Kohavehuset
 
2-109 Skifte 5/3 1824 Anne Sophie Olsdatter, 39 år i Lille Favreby, 226
enkemand gårdbestyrer Jørgen Pedersen, børn
1 Peder Jørgensen, 8
2 Jacob Jørgensen 4
3 Karen Marie Jørgensdatter, 11
4 Sidse Cathrine Jørgensdatter, 10
værge afdødes bror Rasmus Olsen i Store Favreby
 
2-110 Skifte 24/4 1824 Bodil Henrichsdatter, 63 år i Jyderup, 227
enkemand gmd Peiter Jørgensen, børn
1 Mette Cathrine Peitersdatter = Hans Isaaksen, se 2-194
 
2-111 Skifte 26/5 1824 Hans Jensen, 78 år gmd i Tystrup, 233
1. kone Anne Margrethe Larsdatter, se 1-306
1 Lars Hansen, 48, hmd i Smerup
2 Jens Hansen, 41, gmd i Tystrup
2. enke Ellen Christensdatter, forældre, se 1-335, se 2-258
lavværge bror Ole Christensen, hmd på Roneklint
3 Peder Hansen, 28
4 Anne Margrethe Hansdatter, 30 = Jens Thomsen, hmd og smed i Strandlodden
5 Ellen Hansdatter, 28, se 2-220
6 Anne Hansdatter, 25
 
2-112 Skifte 31/7 1824 Christian Christensen, 55 år gmd i Tystrup, 235
enke Karen Nielsdatter, lavværge bror Jens Nielsen, gmd i Lyderslev
børn
1 Niels Christiansen, 19½
2 Christen Christiansen, 5
3 Karen Christiansdatter, = Peder Larsen, hmd i Fakse
4 Mette Christiansdatter, 15
5 Anne Marie Christiansdatter, 12½
6 Inger Marie Christiansdatter, 10, se 2-158
 
2-114 Skifte 26/8 1824 Morten Nielsens, 66 år hmd i Fakse, 237
1. kone Mette Pedersdatter, se 2-45
1 Niels Mortensen, 32, hmd i Store Spjellerup
2 Grethe Mortensdatter, 36
3 Kirstine Mortensdatter, 33
2. enke Maren Hansdatter
4 Carl Mortensen, 14½
5 Hans Mortensen, 11½
6 Mette Kirstine Mortensdatter, 8½
 
2-115 Anmeldt 19/9 1824 Lars Peder Iversen, 66 år hmd i Fakse, 238
enke Elisabeth Christophersdatter, børn
1 Christopher Larsen, 29
2 Rasmus Larsen, 24½
 
2-117 Anmeldt 20/5 1825 Sidse Olsdatter, 18 år tjenestepige i Strandhoved, 254
[kirkebog: gmd Ole Jørgensens]
brødre
1 Morten Olsen, hmd ved
2 Niels Olsen, tjenende i
 
2-118 Skifte 14/6 1825 Karen Jacobsdatter, 65 år enke i Lille Favreby, 255
afgangne mand gmd Peder Jørgensen, se 2-44
 
2-119 Skifte 17/2 1826 Anne Hansdatter tjenestepige i Fakse, 256
søskende
1 Lars Hansen, død, børn
a Johannes Larsen, myndig
b Hans Christian Larsen, myndig
c Kirsten Larsdatter, = Lars Espensen
d Anne Marie Larsdatter = Anders Hansen, gmd i Lille Elmue, se 2-206
f Sophie Larsdatter, 21, tjenende i Køge
g Ellen Larsdatter, 19
2 Maren Hansdatter = Christen Larsen, hmd i Fakse
3 Abelone Hansdatter, død = Jens Madsen i Tystrup, se 2-13, 2-94
a Mads Jensen, myndig
b Ole Jensen, myndig
c Peder Jensen, myndig
d Sidse Jensdatter = Ole Pedersen, gmd i Tystrup
4 halvsøster Karen Hansdatter, død = Anders Clausen, gmd i Fakse, se 2-3
a Jens Andersen, hmd i Strandlodden, se 3-43
b Anders Andersen
c Anne Margrethe Andersdatter = Christopher Jensen, gmd i Fakse
d Maren Andersdatter = Lars Nielsen, hmd i Dalby
 
2-120 Skifte 9/1 1826 Hans Nielsen, 56 år hmd i Enghavehuset [Askeledshuset] i Vallebo, 257
enke, børn
1 Hans Christian Hansen, 23
2 Niels Hansen, 21
3 Peder Hansen, 16
4 Anne Marie Hansdatter, 12½
 
2-121 Anmeldt 17/1 1826 Anne Marie Rasmusdatter, 32 år, gmd Rasmus Nielsens datter i Tystrup, 258
 
2-122 Skifte 6/5 1826 Inger Nielsdatter, 72 år enke i Kæmpekrogshuset, Elmue, 259
afgangne mand hmd Ole Pedersen, se 2-106
børn
1 Niels Olsen, 30, inds i Maglebyhuse
2 Peder Olsen, 28 inds i Vallebo
 
2-123 Skifte 15/8 1826 Ole Jørgensen, 53 år gmd i Strandhoved, 259
1 kone Anne Margrethe Sørensdatter, se 2-52
1 Rasmus Olsen, 15½
2 Marie Kirstine Olsdatter, 15½, værge for disse 2 børn: morbror Michael Sørensen i Hovby
2 enke Frederikke Nielsdatter
3 Niels Olsen, 7
4 Jørgen Olsen, 3½
5 Hans Olsen, 5 uger
6 Anne Margrethe Olsdatter, 8
 
2-124 Anmeldt 22/3 1827 Anne Jensdatter, 76 år enke i Hovby, 270
afgangne mand hmd Hans Pedersen, død 1804 i Hovby, se 2-27
 
2-125 Skifte 19/6 1827 Rasmus Pedersen, 68 år hmd i Fakse, 271
enke Sidse Nielsdatter, se 2-251
børn
1 Else Cathrine Rasmusdatter = Jens Nielsen af Pulvergården
2 Louise Rasmusdatter = Peder Johansen, hmd i Hovby
3 Anne Margrethe Rasmusdatter = Niels Andersen, inds i Fakse
4 Birthe Rasmusdatter, ugift
 
2-126 Skifte 11/8 1827 enkemand Niels Hemmingsen, 73 år hmd i Tystrup, 271
forhen afdøde kone Karen Pedersdatter, se 2-6
?? værge bror Jacob Pedersen?
børn
1 Sidse Hemmingsdatter = Jens Nielsen, se 2-229
 
2-127 Skifte 20/9 1827 Mads Christensen, 46 år hmd i Tystrup, 271
forældre se 1-309
enke Maren Hansdatter, lavværge Hans Hansen, gmd i Fakse
moder Bodil Frandsdatter, inds i Tystrup
halvbror Peder Madsen, gmd i Tystrup
halvsøster Anne Elisabeth = Christopher Pedersen, hmd i Fuglsang
ditto søster Anne Marie, 29
 
2-128 Skifte 5/10 1827 Henrik Jørgensen, 48 år hmd og Strandhyrde i Fakse, 275
enke Johanne Christiansdatter, se 2-257
børn
1 Jørgen Henriksen, 17
2 Hans Henriksen, 15
3 Rasmus Henriksen, 13
 
2-129 Skifte 14/11 1827 Søren Andersen, 54 år hmd på Strandlodden, 275
1. kone Karen Marie Nielsdatter, se 2-75
1 Niels Sørensen, 23½, soldat
2 Anders Sørensen, 20
3 Jens Sørensen, 15
2. enke Karen Rasmusdatter
4 Rasmus Sørensen, 5½
 
2-130 Skifte 18/11 1827 Barbara Hansdatter, 61 år i Hovby, 277
1. mand Lars Olsen, se 2-67
1 Ole Larsen, hmd i Varpelev
2 Bodil Larsdatter = væver Nielsen i Hovby
enkemand hmd Lars Larsen
 
2-131 Skifte 10/1 1828 Johan Hansen, 72 år gmd i Tystrup, 278
enke Margrethe Pedersdatter, se 3-51
lavværge bror Ole Pedersen, gmd i Tystrup
børn
1 Frederik Johansen, myndig
2 Hans Johansen, 17
3 Barbara Johansdatter, 30, tjenende i Stubberup
4 Anne Cathrine Johansdatter, 20
 
2-132 Skifte 25/3 1828 Hans Olsen, 58 år gmd i Rejnstrup, 282
1. kone Barbara Larsdatter, se 2-92
1 Ole Hansen, 22½
2. enke Sidse Jørgensdatter, børn
1 Rasmus Hansen, 3
2 Karen Marie Hansdatter, 6
 
2-133 Skifte 12/4 1828 Lars Johansen, 40 år hmd i Fuglsang og hustru Cathrine Hansdatter, 40 år, 285
hendes forældre, se 2-77
børn
1 Hans Larsen, 11
2 Maren Kirstine Larsdatter, 5
3 Anne Sophie Larsdatter, 2
 
2-134 Skifte 20/5 1828, Anmeldt 21/4 1828 Diderich Johansen Schade, 49 år fæstemøller i Hovby Mølle, 285
enke Kirsten Pedersdatter, børn
1 Johan Diderichsen, 15
 
2-135 Skifte 16/6 1828 Inger Margrethe Jensdatter, 86 år enke i Hovby, 288
afgangne mand gmd Christen Olsen Bonde, se 2-51
børn
1 Rasmus Christensen, hmd i Hovby
2 Niels Christensen, bestyrer gården
3 Jens Christensen, tjenende på stedet
4 Karen Christensdatter = Peder Hansen, hmd i Hovby
5 Mette Cathrine Christensdatter = Jens Hansen, hmd i Gimlinge
6 Kirsten Christensdatter = Peder Larsen, hmd i Fakse
7 Grethe Marie Christensdatter = Anders Jørgensen, pottemager i Køge
8 Myndige søn Niels Mathiasen ??
 
2-136 Skifte 23/7 1828 Hans Rasmussen, 60 år hmd i Jyderup, 294
enke Ane Cathrine Esbensdatter, børn
1 Niels Peder Hansen, 21
2 Else Cathrine Pedersdatter, forlovet med ungkarl Henrik Jørgensen
 
2-137 Skifte 4/9 1828 Hans Olsen, hmd i Jyderup, 295
enke Margrethe Olsdatter, se 2-195
børn
1 Sigvard Hansen, inds i Taagerup, se 3-55
2 Karen Hansdatter, 23
 
2-138 Skifte 26/9 1828 Rasmus Andersen, 53 år gmd i Rejnstrup, 300
1. kone Bodil Christiansdatter, se 2-35
enke Anne Christiansdatter, far se 2-94
børn
1 Anders Rasmussen, 22
2 Christen Rasmussen, 20
3 Niels Rasmussen, 15
4 Bodil Cathrine Rasmusdatter, 17
5 Ellen Kirstine Rasmusdatter, 12
6 Anne Kirstine Rasmusdatter, 9
værge farbror Niels Andersen, hmd i Jyderup
 
2-140 Skifte 27/9 1828 Anton Møller, 50 år smed og hmd i Hovby, 298
enke Karen Pedersdatter, børn
1 Christian Antonsen, 19
2 Christen Antonsen, 11
3 Jens Antonsen, 11
 
2-141 Skifte 12/11 1828 Hans Jensen, 70 år gmd i Hovby, 310
1. kone Inger Larsdatter
1 Lars Hansen, hmd i Borrishoved
2 Hans Hansen, malersvend i Køge
3 Inger Hansdatter = Claus Olsen, inds i Favreby
2. enke Anne Margrethe Poulsdatter, lavværge bror Lars Poulsen, gmd i Store Favreby
4 Inger Hansdatter
5 Johan Hansen, myndig
6 Jens Hansen, myndig, tjenende på Margrethelund
7 Poul Hansen, 23, soldat i København
8 Johanne Hansdatter, 28, ugift
9 Margrethe Hansdatter, 19
 
2-142 Skifte 13/12 1828 Lars Hansen, 63 år sognefoged i Fakse, 317
enke Anne Margrethe Pedersdatter, lavværge bror Lars Pedersen, gmd i Vindbyholt
børn
1 Johannes Larsen
2 Hans Christian Larsen
3 Hedevig Sophie Larsdatter
4 Ellen Kirstine Larsdatter
 
2-143 Skifte 12/1 1829 Karen Christensdatter, 27 år i Fakse, 320
enkemand hmd Peder Larsen, se 2-159
børn
1 Inger Pedersdatter, 4½
2 Marie Sophie Pedersdatter, 1 1/4
 
2-144 Skifte 25/4 1828 Bodil Pedersdatter i Vallebo, 329
enkemand gmd Jens Poulsen
halvsøskende
1 Hans Pedersen, inds i Smerup
2 Jens Pedersen, hmd i Ebbeskov
3 Gunild Nielsdatter = Niels Hansen, gmd i Lyderslev?
 
2-145 Skifte 20/5 1829 Frederikke Sophie Nielsdatter, 38 år i Strandhoved, 331
1. mand Ole Jørgensen
1 Anne Margrethe Olsdatter, 10½
2. enkemand gmd Niels Jensen, børn
2 Niels Nielsen, 9
3 Jørgen Nielsen, 6
4 Hans Nielsen, 2½
 
2-146 Skifte /testamente 18/7 1829 Inger Jørgensdatter, 75 år i Vallebo, 337
enkemand gmd Ole Hansen
 
2-147 Anmeldt 18/7 1829 Dorthe Dinesdatter, 46 år i Hovby, 339
enkemand hmd Anders Henriksen, børn
1 Henrik Andersen, 14
2 Maren Andersdatter, 23
3 Ingeborg Andersdatter, 18½
4 Sophie Andersdatter, 16
5 Marie Andersdatter, 11½
6 Kirstine Andersdatter, 9
 
2-148 Skifte 6/8 1829 Lisbeth Jensdatter, 34 år i Hovby, 339
se 2-167, 2-196
enkemand hmd Mads Clemmensen, børn
1 Peder Madsen, 8½
2 Jørgen Madsen, 7
3 Jens Madsen, 1½
4 Karen Marie Madsdatter, 4½
værge morbror Peder Jensen, ungkarl i Hovby
 
2-149 Skifte 8/10 1829 Inger Hansdatter, 29 år i Tystrup, 346
enkemand hmd Hans Jensen
fader Hans Poulsen, hmd i Vagthuset
 
2-150 Skifte 12/12 1829 Karen Ovesdatter, 36 år tjenestepige i Fuglsang, 348
søskende, se 2-71
1 Niels Ovesen, myndig, tjenende på Vemmetofte
2 Jørgen Ovesen, myndig, tjenende i Fuglsang
3 Anne Ovesdatter = Anders Jørgensen, inds i Leestrup
4 Johanne Ovesdatter = Hans Hansen, tjenestekarl på Sparresholm
5 Ellen Pedersdatter = Christen Pedersen, inds i Hovby, se 3-93
 
2-151 Skifte 29/12 1829 Peder Pedersen, gmd i Hovby, 349
børn
1 Karen Pedersdatter = Niels Hansen, gmd i Jyderup
2 Inger Pedersdatter = Lars Christophersen, gmd i Hovby, se 3-98
3 Sophia Pedersdatter = Hans Pedersen, gmd i Borrishoved
4 Bodil Pedersdatter = Peder Hansen, skovfoged i Hovby. se 3-98
5 Else Pedersdatter = Lars Hansen i Borrishoved, se 3-98
3 Christen Pedersen, se 3-98
 
2-152 Skifte 2/1 1830 Rasmus Hansen tjenestekarl, 27 år i Borrishoved, gmd Hans Nielsen søn, 352
se 2-103
 
2-153 Skifte 1/3 1830 Niels Nielsen, 80 år gmd i Hovby, 353
enke Marie Pedersdatter, børn
1 Peder Nielsen, 36, gift og tjenende for moderen
2 Hans Nielsen, 30, hmd i Hovby
3 Niels Nielsen, 25
4 Christen Nielsen, 20
 
2-154 Skifte 12/3 1830 Ole Henriksen, 58 år gmd i Fakse, 353
enke Margrethe Pedersdatter, ingen børn eller livsarvinger
søskende
1 helbror Rasmus Henrichsen, gmd i Jenstrup
2 helsøster Birthe Henrichsdatter = Lars Olsen, hmd i Atterup
3 halvbror Ole Henrichsen i Leestrup
4 halvsøster Cathrine Rasmusdatter, død = Ingvor Hansen, hmd, hendes børn
a Rasmus Ingvorsen, smed i Stubberup
b Ole Ingvorsen, inds i Aas
c Christen Ingvorsen, ungkarl i Druestrup
c Niels Ingvorsen, inds i Viverup
d Anne Ingvorsdatter = Lars Rasmussen, gmd i Vollerslev
e Kirsten Ingvorsdatter = Anders, inds i Bedstedhuse? ved Ringsted
5 halvsøster Karen Rasmusdatter, enke = Hans Hansen, inds i Høsten
 
2-155 Anmeldt 3/5 1830 Maren Albrethsdatter, 43 år i Hovby, 358
enkemand hmd Christian Haack, se 3-31
børn
1 Carl Christiansen, 7
2 Cathrine Marie Christiansdatter, 10
3 Anne Sophie Christiansdatter, 10
 
2-156 Anmeldt 21/6 1830 Inger Hansdatter, tjenestepige i Favreby, 359
faderen hmd Hans Peder Iversen i Fakse [Inger Hansdatter, 21/6 1830, 22 år, far Hans Pedersen i Fakse], se 3-36
 
2-157 Skifte 10/7 1830 Kirsten Hansdatter, 69 år i Jyderup, 360
enkemand hmd Peder Pedersen, ingen børn med afdøde, alle arvinger myndige
underskrivere
1 Sidse Hansdatter, enke efter Jens Jørgensen i Roholts, en søn Anders Jensen
2 for min kone Else Hansdatter, Peder Mortensen
3 for min kone Johanne Hansdatter, Hans Christensen
3 for min kone Bodil Hansdatter, Anders Andersen
 
2-158 Skifte 17/7 1830 Inger Marie Christiansdatter, 16 år tjenestepige i Tystrup, 361
afdødes moder Karen Nielsdatter, enke efter Christian Christensen, gmd i Tystrup, se 2-112
 
2-159 Skifte 27/8 1831 Peder Larsen, 32 år hmd i Fakse, 361
1. kone Karen Christensdatter, se 2-143
1 Inger Pedersdatter, 6
2 Maren Sophie Pedersdatter, 2
2. enke Marie Nielsdatter
værge for børnene farbror Lars Larsen i Hovby
 
2-160 Skifte 28/8 1830 Niels Hansen, 62 år hmd i Hovby, 363
1. kone Anne Christensdatter
1 Hans Nielsen, 32
2 Gusmann Nielsen, 32, tjenende i Stubberup
3 Jens Nielsen, 20, tjenende i Favreby
4 Anne Kirstine Nielsdatter, 28, i København
5 Karen Nielsdatter, 25
2. enke Anne Margrethe Nielsdatter
6 Peder Nielsen, 14
7 Christen Nielsen, 4
8 Anne Nielsdatter, 15
9 Anne Margrethe Nielsdatter, 12
 
2-161 Skifte 7/9 1830 Ole Pedersen, 66 år gmd i Tystrup, 364
1. kone Kirsten Nielsdatter, se 2-62
1 Mads Olsen, 34, hmd på Jyderup Mark
2 Anne Olsdatter, 30, tjenende i Fakse
enke Sidse Jensdatter, lavværge bror Mads Jensen, gmd i Tystrup, se 2-119
3 Kirsten Olsdatter, 11
4 Maren Olsdatter, 9
 
2-162 Skifte 14/9 1830 Poul Nielsen, 67 år hmd i Tystrup, 367
1. kone Anne Margrethe Christensdatter, se 1-336
2. enke Karen Nielsdatter, se 2-193
børn
1 Niels Poulsen, 34 i Tystrup
2 Peder Poulsen, 24, i Fakse
 
2-164 Anmeldt 11/10 1830 Hans Jensen, 62 år hmd i Fakse, 369
enke Inger Gregersdatter, se 3-29
lavværge Jacob Gregersen, hmd i Værløse
børn
1 Jens Hansen, hmd i Fakse
2 Niels Hansen, 22
 
2-165 Anmeldt 11/4 1831 Lars Nielsen Høy, 69 år hmd i Vallebo, 376
enke Anne Nielsdatter, se 2-232
børn
1 Christopher Larsen, hmd i Hovby
2 Niels Larsen, 22
3 Hans Larsen, 19
 
2-166 Anmeldt 8/3 1831 Peder Mogensen, 20 år gmd Mogens Hansens søn i Vallebo, 375
 
2-167 Skifte 28/2 1831 Karen Olsdatter, enke i Hovby, 375
afgangne hmd Jens Pedersen, se 2-196
børn
1 Peder Jensen, tjenende moderen
2 Christen Jensen, tjenende på Vesterbro i København
3 Lisbeth Jensdatter, død = Mads Clemmensen, hmd i Hovby, se 2-148
a Peder Madsen
b Jens Madsen
c Karen Madsdatter
d Marie Madsdatter
4 Marie Jensdatter, ugift
5 Sophie Jensdatter, ugift
 
2-168 Skifte 25/7 1831 Ane Olsdatter, 57 år, i Fakse, 376
enkemand gmd Truel Nielsen, se 2-255
børn
1 Niels Truelsen, gmd i Bråby, se 2-213
2 Rasmus Truelsen, hmd i Fakse
3 Ole Truelsen, 24, se 3-19
4 Christopher Truelsen, 21
5 Inger Kirstine Truelsdatter, 16½
 
2-169 Anmeldt 27/7 1831 Daniel Jacobsen, 45 år hmd og væver i Fakse, 379
enke Birthe Pedersdatter, se 3-51
børn
1 Hans Danielsen, 23
2 Peder Danielsen, 17
3 Jacob Danielsen, 11
 
2-172 Anmeldt 19/9 1831 Peder Pedersen, 79 år hmd i Jyderup, 379
afdød kone Anne Margrethe Rasmusdatter, se 2-47
1 Peder Pedersen, inds i Snesere
2 Kirsten Pedersdatter = Anders Hartvigsen, hmd i Skjold?
3 Lisbeth Pedersdatter = Christopher Pedersen i Jyderup, se 2-256
 
2-184 Anmeldt 9/9 1831 Hans Jacobsen, 42 år gmd i Jyderup, 380
 
2-192 Skifte 20/9 1831 Anders Sørensen, 55 år gmd i Hovby, 381
enke Kirsten Rasmusdatter, børn
1 Jørgen Andersen, 21
2 Peder Andersen, 18
3 Søren Andersen, 6½
4 Anne Kirstine Andersdatter = Jens Nielsen, gmd i Vallebo
 
2-193 Skifte 21/9 1831 Karen Nielsdatter, 70 år enke i Tystrup, 383
afgangne mand hmd Poul Nielsen, se 2-162
børn
1 Peder Poulsen, hmd i Fakse
2 Niels Poulsen, død, i Tystrup
a Grethe Nielsdatter, 7
b Mette Cathrine Nielsdatter, 4
c Inger Nielsdatter, 1 1/4
 
2-194 Skifte 21/9 1831 Hans Isaksen, 42 år gmd i Jyderup, 384
enke Mette Cathrine Peitersdatter, forældre, se 2-110, se 3-6
børn
1 Bodil Hansdatter
værge farbror Jørgen Isaksen, smed i Tystrup
 
2-195 Skifte 31/9 1831 Ane Margrethe Olsdatter, 68 år enke i Jyderup, 386
afgangne mand hmd Hans Olsen, se 2-137
børn
1 Sigvard Hansen, myndig
2 Karen Hansdatter
 
2-196 Skifte 22/9 1831 Karen Olsdatter, 67 år enke i Hovby, 387
afgangne mand hmd Jens Pedersen, se 2-167
børn
1 Peder Jensen, hmd i Hovby
2 Christen Jensen, tjenende i København
3 Marie Jensdatter = Christian Hansen, inds på Strandlodden
4 Sophie Jensdatter, 22 3/4
5 Lisbeth Jensdatter, død = Mads Clemmensen, væver i Hovby, se 2-148
a Peder Madsen, 11
b Jørgen Madsen, 9 3/4
c Jens Madsen, 4 3/4
d Karen Marie Madsdatter, 7
 
2-197 Skifte 22/9 1831 Jacob Andersen, 51 år hmd og væver i Hovby, 389
enke Anne Cathrine Andersdatter, børn
1 Niels Jacobsen, 15
2 Anne Marie Jacobsdatter, 12
værge farbror Niels Andersen, hmd i Jyderup
 
2-198 Skifte 22/9 1831 Poul Nielsen, 54 år hmd i Hovby, 390
1. kone Maren Sørensdatter, se 2-91
1 Karen Poulsdatter, 13
2. enke Johanne Kirstine Jonasdatter
2 Anne Cathrine Poulsdatter, 6
 
2-201 Skifte 1/10 1831 Jacob Larsen, 18 år møllerdreng i Blåbæk Mølle, 391
faderen møllebygge Lars Dalby? af Everdrup, udbad sig hans ting (mærkeligt)
 
2-204 Skifte 4/10 1831 Niels Mathiasen, 54 år gmd i Jyderup, 392
enke Mette Jensdatter, børn
1 Jens Nielsen, myndig
2 Inger Marie Nielsdatter, 16½
 
2-205 Skifte 5/10 1831 Maren Poulsdatter, 49 år i Hovby, 394
enkemand gmd Rasmus Hansen, børn
1 Poul Rasmussen, 15
2 Hans Rasmussen, 14
3 Anders Rasmussen, 12
4 Ole Rasmussen, 7
5 Niels Rasmussen, 2½
6 Grethe Rasmusdatter, 17
7 Maren Kirstine Rasmusdatter, 9
 
2-206 Skifte 5/10 1831 Anders Hansen, 48 år hmd i Pulvergård, 395
enke Anne Marie Larsdatter, forældre, se 2-119
børn
1 Hans Andersen, 13
2 Jens Andersen, 7
3 Malene Sophie Andersdatter, 17
4 Ellen Andersdatter, 11
5 Marie Kirstine Andersdatter, 3½
6 Lisbeth Andersdatter, 1½
 
2-207 Skifte 5/10 1831 Jørgen Christensen, 63 år gmd i Lille Favreby, 396
enke Inger Hansdatter, børn
1 Peder Jørgensen, myndig
2 Christen Jørgensen, 15
3 Inger Jørgensdatter = Niels Olsen i Strandhusene
4 Anne Sophie Jørgensdatter, 30
5 Anne Margrethe Jørgensdatter, 25
6 Maren Jørgensdatter, 23
7 Cathrine Marie Jørgensdatter, 20
8 Rebekka Jørgensdatter, 18
 
2-208 Skifte 27/10 1831 Jonas Christensen, 63 år hmd i Lille Elmue, 399
1 kone Anne Hansdatter, se 2-63
1 Christen Jonassen, myndig, i København
2 Rasmus Jonassen, myndig, tjenende i Havnelev
3 Hans Jonassen, inds i Fuglsang
4 Grethe Jonasdatter = Mads Jensen, gmd i Tystrup
5 Mette Sophie Jonasdatter, = Hans Olsen, smed i Hovby, død, se 2-242
6 Anne Kirstine Jonasdatter, 30 = Peder Pedersen, kældermand i København
enke Anne Jørgensen, se 2-86, 2-108, 2-240
 
2-210 Skifte 27/10 1831 Margrethe Rasmusdatter, 62 år enke i Strandhusene i Fakse, 401
afgangne mand hmd Hans Pedersen, børn
1 Rasmus Hansen, 18½
2 Birthe Hansdatter = August Mathiasen ved Fakse Strand, død
3 Anne Hansdatter = August Becker?, væver i Blæsenborghuset
 
2-212 Skifte 31/10 1831 Jens Jensen, 35 år gmd i Tystrup, 402
enke Anne Marie Johansdatter, børn
1 Jens Jensen, 10
2 Jacob Jensen, 4 1/4
3 Johanne Sophie Jensdatter, 7
 
2-213 Skifte 31/10 1831 Niels Truelsens, 34 år gmd i Bråby, Vester Egede, 404
far gmd Truel Nielsen i Fakse, se 2-168
 
2-214 Skifte 3/11 1831 hmd Holger Larsen, 70 år og hustru Karen Henriksdatter, 55 år i Hovby, 404
børn
1 Lars Holgersen
 
2-215 Skifte 5/11 1831 Hans Christensen. 54 år hmd i Strandlodden, 404
enke Ellen Christiansdatter, børn
1 Christian Hansen, 25, hmd
 
2-216 Anmeldt 7/11 1831 Ole Hansen, 71 år gmd i Vallebo, 405
 
2-217 Skifte 8/11 1831 Mogens Hansen, 65 år gmd i Vallebo, 405
enke Cathrine Knudsdatter, se 3-17
børn
1 Hans Mogensen, myndig
2 Andreas Mogensen, 19
3 Christopher Mogensen, 12½
4 Anne Sophie Mogensdatter = Ole Gabrielsen, gmd i Vallebo
4 Karen Mogensdatter, 23½
5 Maren Mogensdatter, 17
 
2-218 Skifte 14/11 1831 Hans Olsen, 42 år smed og hmd i Hovby, 407
enke Mette Sophie Jonasdatter, se 2-242
børn
1 Ole Hansen, 10
2 Anne Hansdatter, 6, se 2-224
værge farbror Claus Olsen, hmd i Hovby
 
2-219 Skifte 22/11 1831 Michael Sørensen, 50 år arvefæsterhusmand i Hovby, 409
enke Inger Jørgensdatter, børn
1 Anne Margrethe Michaelsdatter, 19
 
2-220 Skifte 25/11 1831 Ellen Hansdatter, 35 år tjenestepige i Tystrup, 411
halvsøskende, se 2-111
1 Jens Hansen, gmd i Tystrup
2 Lars Hansen, hmd i Smerup
søskende
3 Peder Hansen, gårdbestyrer i Tystrup
4 Anne Margrethe Hansdatter = Jens Thomasen, smed i Tappernøje
5 Anne Hansdatter = Lars Pedersen, gmd i Tystrup
 
2-221 Skifte 15/12 1831 Hans Frandsen, 53 år gmd i Strandhoved, 411
1. kone
1 Frands Hansen, 28, tjenende på krudtmøllen på Amager
enke Anne Cathrine Pedersdatter, se 2-38, 2-107, 3-97
2 Peder Hansen, 17
3 Anne Kirstine Hansdatter, 14
værge farbror Peder Frandsen i Strandhoved
 
2-223 Skifte 17/12 1831 Hans Larsen, 49 år hmd i Fakse, 415
enke Johanne Jørgensdatter, børn
1 Lars Hansen, 19
2 Mette Marie Hansdatter, 11½
 
2-224 Skifte 17/12 1831 Anders Christensen, 54 år hmd i Hovby, 415
enke Anne Cathrine Andreasdatter, lavværge forlovede Christian Johansen, hmd i Tystrup
børn
1 Andreas Andersen, 11
2 Anne Sophie Andersdatter, 19
3 Sara Andersdatter, 14
4 Christiane Andersdatter, 8
værge farbror Jens Christensen, hmd i Hovby
 
2-225 Skifte 17/12 1831 Mads Pedersen, 63 år hmd i Vallebo, 415
enke Bodil Olsdatter, børn
1 Peder Madsen, 23
2 Inger Madsdatter = Jens Sørensen, gmd i Vallebo
3 Mette Marie Madsdatter, 32, ugift
4 Anne Madsdatter, 26, ugift
5 Marie Madsdatter, 24, ugift
 
2-226 Skifte 19/12 1831 Hans Jensen, 50 år hmd i Hovby, 418
enke Maren Nielsdatter, børn
1 Jens Hansen, 4
2 Inger Marie Hansdatter, 15½
3 Karen Marie Hansdatter, 11½
 
2-227 Skifte 19/12 1831 Karen Hansdatter, 65 år i Hovby, 418
enkemand hmd Hans Andersen, børn
1 Hans Hansen, hmd i Vivede
2 Ole Hansen, på Gammelby Overdrev
 
2-228 Skifte 19/12 1831 Kirsten Nielsdatter, 54 år i Lille Elmue, 418
enkemand hmd Hans Christophersen, se 2-246
børn
1 Inger Hansdatter = Christian Larsen, inds i Fakse
2 Maren Hansdatter, 19½
 
2-229 Uskiftet bo 19/12 1831 Sidse Hemmingsdatter, 66 år i Tystrup, 418
se 2-126
enkemand hmd Jens Nielsen
1 Niels Jensen, gmd i Strandhoved
2 Rasmus Jensen, hmd i Tystrup
3 Anne Marie Jensdatter, tjenende i København
 
2-230 Skifte 19/12 1831 Sidse Hansdatter, 61 år i Vallebo, 418
enkemand hmd og smed Christen Rasmussen, se 3-13
børn
1 Hans Christensen, inds i Vallebo
2 Cathrine Christensdatter = Rasmus Jensen, hmd i Tystrup
 
2-231 Skifte 19/12 1831 Rasmus Hansen, 62 år hmd i Indelukkethuset, Strandhoved, 418
enke Bodil Nielsdatter, børn
1 Hans Rasmussen, inds på stedet
2 Niels Rasmussen, 23, soldat i København
3 Karen Marie Rasmusdatter, død = Peder Christensen, inds i Store Torøje
a Ole Pedersen, 8
b Cathrine Pedersdatter, 10
4 Mette Rasmusdatter = bemeldte Peder Christensen, inds i Store Torøje
 
2-232 Anmeldt 19/12 1831 Anne Nielsdatter, enke i Vallebo, 419
afgangne mand hmd Lars Nielsen, se 2-165
børn
1 Christopher Larsen, hmd i Hovby
2 Niels Larsen, 22
3 Hans Larsen, 20
 
2-233 Skifte 19/12 1831 Ole Hansen, 79 år hmd og bødker i Tystrup, 419
anmelder og arving Hans Olsen, inds i Tystrup
 
2-234 Skifte 19/12 1831 Niels Larsen, 80 år hmd i Fakse, 420
enke Karen Rasmusdatter, børn
1 Peder Nielsen, opsynsmand ved kalkgraven i Fakse
2 Jørgen Nielsen, i København
3 Inger Nielsdatter = Lars Pedersen, brændevinsbrænder i ?
 
2-235 Skifte 27/12 1831 Bodil Marie Pedersdatter, 44 år i Hovby, 420
enkemand hmd Niels Pedersen, børn
1 Jens Peder Nielsen, 8½
2 Hans Christian Nielsen, 1½
3 Ellen Kirstine Nielsdatter, 21
4 Karen Marie Nielsdatter, 15½
 
2-236 Skifte 27/12 1831 Marie Pedersdatter, 58 år i Hovby, 420
enkemand hmd Iver Larsen, se 3-33
børn
1 Lars Iversen, hmd i ?
2 Peder Iversen, 24
3 Anne Kirstine Iversdatter = Johan Christiansen, inds i Hovby
4 Anne Iversdatter, 16
 
2-237 Skifte 27/12 1831 Ane Sophie Rasmusdatter, 49 år i Hovby, 420
1. hmd Peder Henrichsen, død 19/10 1819 i Hovby, 68 år gl.
2. enkemand hmd Niels Nielsen
 
2-238 Skifte 16/2 1832 Karen Rasmusdatter, 43 år på Tystrup mark. 425
enkemand skovfoged Peder Andersen
 
2-240 Skifte 17/4 1832 Jonas Christensen, 63 år hmd i Lille Elmue, 428
1. kone Anne Hansdatter, se 2-62
1 Hans Jonassen, inds i Fuglsang
2 Grethe Jonasdatter = Mads Jensen, gmd i Tystrup
2. enke Anne Jørgensdatter, lavværge bror Hemming Jørgensen, gmd i Vallebo, se 2-208
 
2-241 Skifte 17/4 1832 Poul Nielsen, 54 år i Hovby, 430
enke Johanne Kirstine Johansdatter, børn
1 Karen Poulsdatter, 13½
2 Anne Cathrine Poulsdatter, 6
 
2-242 Skifte 18/4 1832 Hans Olsen, 42 år hmd og smed i Hovby, 432
enke Mette Sophie Jonasdatter, se 2-208, se 2-118
børn
1 Ole Hansen, 11
2 Anne Hansdatter, 6½
værge farbror Claus Olsen hmd i Hovby
 
2-243 Skifte 18/4 1832 Inger Olsdatter, 80 år i Hovby, 433
enkemand hmd Rasmus Mathiasen
arvinger (jeg forstår ikke sammenhængen)
enke Ellen Christensdatter, myndig
søn Peder Hansen i Tystrup
søn Jens Hansen i Hovby
 
2-244 Skifte 19/4 1832 Anne Hansdatter (afdødes far Hans Olsen, smed i Hovby) smed Jens Larsens stiftsdatter i Hovby, 434
arvinger
moderen Mette Sophie Jonasdatter = Jens Larsen, se 2-218, 2-242
søskende
1 Ole Hansen, 11
 
2-245 Skifte 17/5 1832 Johanne Andersdatter, 60 år i Tystrup, 435
1. mand Casper Nielsen, se 2-31
1 Anne Marie Caspersdatter = Ole Olsen, inds i Rejnstrup
2. enkemand hmd Christian Johansen
2 Anne Cathrine Christiansdatter = Hans Rasmussen, inds på stedet
4 Maren Christiansdatter, 20
 
2-246 Skifte 19/5 1832 Hans Christophersen, 55 år hmd i Elmue, 436
afgangne kone Kirsten Nielsdatter, se 2-228
1 Inger Hansdatter = Christian Larsen, inds i Fakse
2 Maren Hansdatter = Jens Frederiksen, inds i Lille Elmue, se 3-87
 
2-247 Anmeldt 23/6 1832 Hans Frandsen, 70 år hmd i Vallebo, 437
afgangne kone Anne Hansdatter, se 2-105
1 Hans Hansen, 35, inds i Vallebo
2 sønnebarn, fattiglem
 
2-248 Skifte 28/6 1832 Karen Jensdatter, 82 år enke i Fakse, 443
afgangne hmd Niels Larsen, børn
1 Peder Nielsen, opsynsmand i Fakse
 
2-249 Skifte 28/6 1832 Ane Sophie Larsdatter, 52 år i Fakse, 444
børn
1 Johanne Larsdatter, 23
enkemand hmd Samuel Jensen, se 2-50
2 Anne Samuelsdatter, 14
 
2-250 Skifte 29/6 1832 Niels Hansen, 50 år hmd i Stormelhuset?, Rejnstrup, 447
enke Anne Cathrine Sigurdsdatter, se 3-27
børn
1 Hans Nielsen, 21
2 Anne Nielsdatter, 19
 
2-251 Skifte 13/7 1832 Sidse Nielsdatter, 72 år enke i Fakse, 448
afgangne mand hmd Rasmus Pedersen, se 2-125
børn
1 Else Rasmusdatter = Jens Nielsen, inds i Hovby
2 Louise Rasmusdatter = Peder Jonassen, hmd i Hovby
3 Anne Margrethe Rasmusdatter = Niels Andersen, hmd i Fakse
4 Birthe Rasmusdatter = Peder Poulsen, inds i Fakse
 
2-252 Skifte 17/7 1832 Ane Nielsdatter, 50 år i Fakse, 450
enkemand gmd Niels Hansen, børn
1 Jens Nielsen, 18 1/4, se 3-85
2 Hans Nielsen, 6, se 3-97
3 Inger Nielsdatter = Poul Frandsen, gmd i Fakse
4 Mette Marie Nielsdatter, 14
 
2-253 Skifte 19/7 1832 Ellen Lisbeth Nielsdatter, 28 år tjenestepige i Fakse, 452
født uden for ægteskab i København, moderen hed Nicoline, men efternavnet vides ikke og hun skal være død
 
2-255 Skifte 24/8 1832 gmd Truel Nielsen, 58 år og hustru Ane Olsdatter, 57 år i Fakse, 453
afdød kone Ane Olsdatter, se 2-168
1 Rasmus Truelsen, hmd i Fakse
2 Ole Truelsen af Pulvergården, født for afdød søn
3 Niels Truelsen i Vråby, død, ?
 
2-256 Skifte 28/9 1832 Lisbeth Pedersdatter, 35 år i Jyderup, 459
enkemand hmd Christopher Pedersen, se 2-172
børn
1 Anne Kirstine Christophersdatter, 7½
2 Mette Marie Christophersdatter, 3
 
2-257 Skifte 29/9 1832 Henrik Jørgensen, hmd i Fakse, 460
enke Johanne Christiansdatter, se 2-94, 2-128
børn
1 Jørgen Henriksen, 22
2 Hans Henrich Henriksen, 20
3 Rasmus Henriksen, 17
 
2-258 Skifte 27/12 1832 Ellen Christensdatter, 71 år enke i Tystrup, 471
afgangne mand gmd Hans Jensen, se 2-111
børn
1 Peder Hansen i Tystrup
2 Anne Hansdatter = Lars Pedersen, smedesvend i Vallebo
3 Anne Margrethe Hansdatter = Jens Thomsen Bruun, smed i Tappernøje

Bog 3 1833-1850, 1-98

3-1 Skifte 16/2 1833 Inger Olsdatter, 45 år i Fakse, 2
enkemand opsynsmand Peder Nielsen, børn
1 Christian Pedersen, 15
2 Jens Pedersen, 13
3 Niels Pedersen, 9
4 Anne Pedersdatter, 11
 
3-3 Skifte 4/5 1833 Hans Christensen, 31 år tjenestekarl på Margrethelund, Fakse, 6
se 2-56
moderen Karen Hansdatter = Søren Pedersen i Krageborghuset, se 3-78
søskende
1 Lars Christensen, myndig i Elleskovhuset
2 Niels Christensen, tjenende på Margrethelund
3 Maren Kirstine Sørensdatter, 14
 
3-4 Skifte 11/9 1833 Jens Hansen, 23 år tjenestekarl i Tystrup, 8
moderen Johanne Olsdatter
søskende
1 Christian Hansen, 14
2 Anne Marie Hansdatter, 20
3 Anne Kirstine Hansdatter, 18
4 Maren Hansdatter, 11
 
3-5 Skifte 12/9 1833 Sidse Nielsdatter tjenestepige i Fuglsang, 8
halvbror Peder Frederiksen, 17
mor Else Pedersdatter
 
3-6 Skifte 26/11 1833 Mette Cathrine Peitersdatter, 37 år i Jyderup, 10
1. mand Hans Isaksen, se 2-194
1 Bodil Hansdatter, 9, værge Jørgen Isaksen, smed i Tystrup
2. enkemand gmd Anders Nielsen
2 Peder Andersen, 8 uger
 
3-7 Skifte 29/3 1834 Christian Rasmussen, 67 år hmd i Hovby, 13
enke Anne Sophie Hansdatter, se 3-11
børn
1 Hans Christiansen, inds i Dysted, Toksværd
2 Rasmus Christiansen, 24
 
3-8 Anmeldt 30/3 1834 Rasmus Nielsen, 84 år fattiglem, hmd i Hovby, 13
ugift
 
3-9 Skifte 7/5 1834 Cathrine Marie Jensdatter, 36 år i Dyrehavehuset ved Rosendal, Fakse, 15
enkemand hmd Niels Thomsen, børn
1 Henrik Nielsen, 14
2 Christen Nielsen, 11
3 Peder Nielsen, 8
4 Jens Nielsen, 5
5 Frederik Nielsen, 3½
 
3-10 Skifte 19/6 1834 Jens Jensen, 67 år i Pulvergård, 16
søskende. hel/halv?
1 Niels Jensen i Alslev, skole?
2 Mads Jensen, død
a Jens Nielsen, hmd i Sparesholm Skov
b Lars Nielsen, skole? i Hårlev
3 Anne Marie Jensdatter = Jens Gissen, skole? i Store Linde
 
3-11 Skifte 23/10 1834 Anne Sophie Hansdatter, enke i Hovby, 18
afgangne mand hmd Christian Rasmussen, se 3-7
børn
1 Hans Christiansen, inds i Dysted, myndig
2 Rasmus Christiansen, 22, tjenestekarl i Stubbinge
 
3-12 Anmeldt 31/12 1834 Bendix Frederik Nielsen, 61 år i Fuglsang, skytte ved Rosendal 20
kone Anne Sophie Pedersdatter, se 3-51
ingen børn ifølge testamente
 
3-13 Skifte 19/1 1835 Jens Hansen, 71 år, ugift tjenestekarl i Vallebo, 21
søskende, se 1-340
1 Mogens Hansen, død, børn
a Hans Mogensen, gårdbestyrer i Vallebo
b Andreas Mogensen, 22
c Christopher Mogensen, 16
d Sophie Mogensdatter = Ole Gabrielsen, gmd i Vallebo
e Karen Mogensdatter = Hans Pedersen, gmd i Stubbinge
f Maren Mogensdatter, 21
2 Anne Hansdatter, død = Hans Frandsen i Vallebo, se 2-105, 2-247
a Hans Hansen, hmd i Vallebo
b Frands Hansen, i København, død og 3 børn
Marie Sophie Frandsdatter
Anne Frandsdatter
Lene Frandsdatter
3 Sidse Hansdatter, død = Christen Rasmussen, smed i Vallebo, se 2-230
a Hans Christensen, inds i Hovby
b Cathrine Christensdatter = Rasmus Jensen, bødker i Tystrup
 
3-14 Skifte 5/3 1835 Kirsten Christensdatter, 34 år i Tystrup, 22
enkemand hmd Hans Jensen, se 3-40
børn
1 Niels Hansen, 2
2 Anne Marie Hansdatter, 10
 
3-15 Anmeldt 3/6 1835 Niels Nielsen, 27 år tjenestekarl i Hovby, 26
 
3-16 Skifte 3/10 1835 Hans Nielsen, 35 år hmd i Prøvegårdshuset, Fakse, 28
[søn af afg gmd Niels Nielsen i Prøvegården]
enke Anne Sophie Olsdatter, lavværge bror Lars Olsen, gmd i Stubbinge
børn
1 Niels Hansen, 5½
værge farbror Peder Nielsen, gmd i Hovby
 
3-17 Skifte 25/6 1835 Mogens Hansen gmd i Vallebo continuationsskifte, 29
broderen Jens Hansen, død 18/1 1835
enke Cathrine Knudsdatter, se 2-217
børn
1 Hans Mogensen
2 Andreas Mogensen
3 Christopher Mogensen
4 Anne Sophie Mogensdatter = Ole Gabrielsen, gmd i Vallebo
5 Karen Mogensdatter = Hans Pedersen, gmd i Stubbering
6 Maren Mogensdatter
 
3-18 Anmeldt 23/10 1835 Lars Jensen, 31 år, hmd Jens Christensens søn i Hovby, 31
 
3-19 Skifte 16/11 1835 Sophie Nielsdatter, 32 år i Pulvergården, 32
enkemand hmd Ole Truelsen, forældre, se 2-168
børn
1 Jacob Olsen, 8
2 Niels Olsen, 2½
 
3-21 Skifte 4/5 1836 Hans Nielsen, 31 år gmd i Tystrup, 35
enke Sidse Jensdatter af Lystrup
arvinger
1 moderen Malene Dinesdatter enke efter hmd Niels Jørgensen i Tornemark
hendes børn
1 Kirsten Nielsdatter, 37, ugift, tjenende for moderen
2 Johanne Nielsdatter = Hans Pedersen, hmd i Hyllede
3 Maren Nielsdatter = Ole Pedersen, inds i Tornemark
 
3-22 Skifte 16/5 1836 Niels Nielsen, 27 år gmd i Hovby, 38
enke Marie Pedersdatter, børn
1 Peder Nielsen
 
3-23 Anmeldt 10/6 1836 Peder Poulsen, 64 år hmd i Strandlodden, 38
søn
1 Hans Pedersen, myndig
 
3-24 Skifte/Testamente 16/6 1836 Ane Margrethe Pedersdatter, 79 år, gmd Lars Nielsens hustru i Fakse, 39
ingen børn
 
3-25 Skifte ????? Ane Sophie Jacobsdatter, 27 år, hmd Jacob Sigurdsens datter i Skjoldhøjhuset, Fakse, 40, se 3-26
 
3-26 Anmeldt 28/8 1836 Jacob Sigurdsen, 57 år hmd og væver i Skjoldhøjhuset, 40
se 3-25 og forældre, se 2-1
 
3-27 Skifte 10/10 1836 Ane Cathrine Sigurdsdatter, 53 år enke i Rejnstrup, 40
forældre, se 2-1
afgangne fæste hmd Niels Hansen, se 2-250
børn
1 Hans Nielsen, 27
2 Sigurd Nielsen, 20
3 Anne Nielsdatter, 24
 
3-28 Skifte 17/4 1837 Hans Nielsen, 69 år gmd i Borrishoved, 44
1. kone Bodil Olsdatter, se 2-103
1 Niels Hansen, gmd i Fakse
2 Jens Hansen, tjenende i Fakse
3 Ole Hansen, 24 3/4, hjemme
4 Hans Hansen, 21½, soldat i København
5 Kirstine Hansdatter, ugift, tjenende på Vallø
6 Inger Hansdatter = Jens Larsen, gmd i Gummerød, Vallø Stift
7 Anne Margrethe Hansdatter, 21½, tjenende på Vemmetofte
2. enke Anne Margrethe Mortensdatter
8 Peder Hansen, 11
 
3-29 Skifte 13/5 1837 Inger Gregersdatter, 65 år enke i Fakse, 46
afgangne mand hmd Hans Jensen, se 2-164
børn
1 Jens Hansen, hmd i Fakse
2 Niels Hansen, tjenestekarl i Fakse
 
3-30 Skifte 10/7 1837 Christen Pedersen, 19 år smedesvend i Tystrup, 47
anmeldt af faderen Peder Hansen på Tornemark
 
3-31 Skifte 14/4 1838 Christian Haack, 54 år murermester i Hovby, 49
1. Maren Albrethsdatter, se 2-155
1 Carl Christiansen, 17
2 Cathrine Marie Christiansdatter, 18
3 Anne Sophie Christiansdatter, 18
2. enke Anne Cathrine Pedersdatter, lavværge fader Lars Larsen, hmd i Borrishoved
4 Maren Sophie Christiansdatter, 3
5 Anne Margrethe Christiansdatter, ½
 
3-32 Skifte 20/4 1838 Ole Pedersen gmd i Fakse, 50
hustru Karen Jørgensdatter, bror Lars Jørgensen i Fakse
Mærkeligt: underskrevet af Ole Pedersen og Lars Jørgensen for
 
3-33 Skifte 16/7 1838 Iver Larsen, 70 år hmd i Hovby, 52
afgangne kone Marie Pedersdatter, se 2-236
1 Lars Iversen i ? måske Olstrup
2 Peder Iversen, inds i Hovby
3 Anne Kirstine Iversdatter = Johan Christiansen, inds i Hovby
4 Anne Iversdatter
 
3-34 Anmeldt 31/12 1838 Rasmus Nielsen, 40 år hmd i Fakse, 56
enke Anne Sophie Andersdatter, lavværge, forlovede ungkarl Lars Hansen
børn
1 Hans Rasmussen, 4½
2 Bodil Kirstine Rasmusdatter, 8
3 Anne Marie Rasmusdatter, 1½
 
3-35 Skifte 8/3 1839 Hans Pedersen, 21 år tjenestekarl i Vallebo,
fader skovfoged Peder Hansen i Hovby, 57, se 3-49
 
3-36 Skifte 15/4 1839 Hans Peder Iversen 63 år, hmd i Fakse, 57
[FT 1834 i Fakse: Hans Pedersen, 59, stenbryder], se 2-156
børn
1 Peder Hansen, inds i Lund, Stevns
2 Hans Hansen, pt i København som soldat
3 Mette Marie Hansdatter = Hans Nielsen, hmd på Jyderup Mark
4 Stine Hansdatter, 27
enke Karen Hansdatter
 
3-37 Skifte 30/4 1840 Christian Larsen, 23 år møllesvend i Blåbæk Mølle, 61
arvinger
mor Karen Mathiasdatter, enke efter tømmermand Lars Poulsen på Gjorslev
søskende
1 Poul Larsen, myndig, tømmermand i Magleby
2 Niels Larsen, myndig, tjenende på Gjedesdal
3 Anne Margrethe Larsdatter, død
a Lars Poulsen, 22, tjenende i København hos brændevinsbrænder Ib Mathiasen
4 Sophie Larsdatter, ca. 40, ugift
5 Karine Larsdatter = Hans Svendsen, hmd i Holtug
 
3-38 Anmeldt 7/12 1840 Mads Pedersen, 63 år hmd i Hovby, 64
enke Anne Kirstine Andersdatter, børn
1 Peder Madsen
2 Rasmus Madsen
3 Sidse Madsdatter
4 Anne Madsdatter
5 Stine Madsdatter
 
3-39 Skifte 27/12 1840 Lars Hansen, 76 år hmd i Allehuset ved Rosendal, Fakse, 64
enke Anne Cathrine Hansdatter, børn
1 Christian Larsen, 25
2 Anne Marie Larsdatter = Hans Pedersen, tjenestekarl i Fakse
3 Birthe Sophie Larsdatter = Hans Jørgensen, tjenestekarl på Margrethelund
 
3-40 Skifte 1/6 1841 Hans Jensen, 41 år hmd i Tystrup, 64
1. kone Kirsten Christensdatter, se 3-14
1 Niels Hansen, 8
2. enke Ellen Sophie Hansdatter, lavværge far Hans Jørgensen, hmd i Fakse
2 Rasmus Hansen, 5
3 Peder Hansen, 3
4 Søren Hansen, 1½
 
3-41 Skifte 28/7 1841 Mette Marie Nielsdatter, 57 år i Fakse, 66
1 Dorthe Pedersdatter, 21, født uden for ægteskab
enkemand hmd Peder Jensen
2 Jens Peder Pedersen, 9½
 
3-42 Anmeldt 15/12 1841 Birthe Larsdatter, 65 år [Christian Meilbys kone] i Strandhusene, 69
enkemand hmd Christen Jespersen, børn
1 Lars Christensen
2 Niels Christensen
3 Jesper Christensen, død
a Peder Jespersen, 2, der forsørges af moderen Bodil Henrichsdatter
 
3-43 Anmeldt 6/1 1842 Jens Andersen, 70 år hmd på Strandlodden, 69
enke Ellen Andersdatter
søstre, se 2-119
1 Maren Andersdatter = Lars Nielsen, inds i Kæderup
2 Anne Margrethe Andersdatter = Christopher Jensen, gmd i Fakse
 
3-44 Anmeldt 10/3 1842 Rasmus Larsen, 48 år hmd i Tystrup, 70
enke Anne Sophie Andersdatter, se 3-75
børn
1 Anders Rasmussen, 23
2 Maren Kirstine Rasmusdatter, 22
3 Anne Marie Rasmusdatter, 16
4 Anne Cathrine Rasmusdatter, 13
5 Else Kirstine Rasmusdatter, 5
 
3-45 Anmeldt 3/5 1842 Niels Hansen Jæger, 56 år hmd i Jyderup, 70
enke Dorthe Sophie Nielsdatter, børn
1 Marie Lisbeth Nielsdatter, 23
2 Birthe Katrine Nielsdatter, 20
 
3-46 Anmeldt 25/5 1842 Anne Sophie Hansdatter, 69 år i Tystrup, 71
enkemand hmd Peder Rasmussen, se 3-70
børn
1 Hans Pedersen, myndig
2 Karen Marie Pedersdatter = Niels Rasmussen, hmd i Krageborg
3 Anne Cathrine Pedersdatter = Hans Jensen i Brandskov
4 Marie Kirstine Pedersdatter = Lars Jørgensen, inds i Hyllede
5 Mette Sophie Pedersdatter = Jens Bech, inds i Tystrup
 
3-47 Skifte 18/3 1843 Lisbeth Olsdatter, 65 år i Fakse, 71
enkemand gmd Jørgen Pedersen, børn
1 Peder Jørgensen, 29
2 Anne Margrethe Jørgensdatter = Hans Jacobsen, gmd i Bonderød
 
3-48 Skifte 20/3 1843 Karen Michelsdatter, 48 år i Tystrup, 71
enkemand hmd, smed Jørgen Isachsen, børn
1 Jacob Jørgensen, 18
2 Christian Jørgensen, 14
3 Peder Jørgensen, 16
4 Hans Jørgensen, 9
5 Anne Cathrine Jørgensdatter, 24
6 Johanne Jørgensdatter, 23
7 Anne Margrethe Jørgensdatter, 10
8 Sophie Cecilie Jørgensdatter, 5
 
3-49 Anmeldt 2/5 1843 Peder Hansen, 56 år skovfoged og hmd i Hovby, 72
enke Bodil Pedersdatter, forlovet med Jørgen Hansen i Hovby, se 2-151, 3-98
børn
afdød søn, se 3-35
1 Jens Pedersen, 16
2 Karen Marie Pedersdatter, 22 = Hans Hansen, skovfoged i Hovby
3 Anne Marie Pedersdatter, 18
værge farbror Jens Hansen, gmd i Fakse
 
3-50 Anmeldt 25/9 1843 Ingeborg Jensdatter, 57 år i Hovby, 72
enkemand hmd Niels Hansen, børn
1 Jens Nielsen, myndig
2 Hans Nielsen, 22
3 Anne Margrethe Nielsdatter, 31
4 Maren Cathrine Nielsdatter, 24½
5 Anne Marie Nielsdatter, 20
 
3-51 Skifte 2/3 1844 Ane Sophie Pedersdatter, 64 år enke i Fuglsang, 73
afgangne mand skytte Bendix Frederik Nielsen, se 3-12
hmd Jens Nielsen i Vivede på sin kone Rebekka Kirstine Jensdatters vegne, søsterdatter af Dorthe Marie Elisabeth Nielsdatter, som forhen var gift med væver Lars Peitersen i Vivede, død 13/4 102
enken var igen gift med Jens Hansen af Vivede. ... datter Rebekka, avlet og født 26/9 1810, og for med søsterdatter igen gift 27/10 1832 med ungkarl hmd Jens Nielsen i Vivede
Bendix Nielsen og Dorthe Marie Elisabeth er fuldsøskende og børn efter Niels Christensen Mølle i Blåbæk Mølle, født 1773 og 1767
Anne Sophie Pedersdatters forældre:
gmd Peder Olsen og Maren Madsdatter i Tystrup, deres børn
1 Anne Marie Pedersdatter, død = Hans Mortensen i Orup
a Anders Hansen, hmd i Orup
b Peder Hansen, 36 i København
2 Ole Pedersen, gmd i Tystrup, død 1830, børn
a Mads Olsen, hmd i Jyderup Mark
b Anne Olsdatter = Niels Thomsen, hmd i Jyderup
c Kirsten Olsdatter = Lars Nielsen, gmd i Tystrup
d Maren Olsdatter, tjenende i Kongsted
3 Margrethe Pedersdatter, død = Johan Hansen, gmd i Tystrup, se 2-131
a Frederik Johansen, gmd i Tystrup
b Hans Johansen, gift, inds
c Anne Cathrine Johansdatter = Lars Jensen, gmd i Værløse
d Anne Lisbeth, avlet udenfor ægteskab = Mikael Eriksen, hmd i Køge
4 Jens Pedersen, død = Kirsten Madsdatter, hmd og smed i Allerslev ved Præstø
a Christen Jensen, gift, smed for moderen i Allerslev
b Johanne Jensdatter = Jens Larsen, hmd i Smidstrup
5 Mads Pedersen, hmd i Hovby, død 1840
a Peder Madsen, 30, i Sønderup
b Rasmus Madsen, 23
c Anne Madsdatter, ugift for moderen
d Sidse Madsdatter = Anders Hansen, inds i Fuglsang
e Stine Madsdatter, tjenende i Brøderup
6 Birthe Pedersdatter, enke efter hmd og væver Daniel Jacobsen i Fakse, se 2-169
7 Anne Margrethe Pedersdatter = Peder Jørgensen, hmd i Fakse Strandvænge
8 Else Pedersdatter, død
a Peder Frederiksen, 27, født uden for ægteskab
b Sidse, også avlet uden for ægteskab
9 Christopher Pedersen, hmd i Fuglsang
Se også opslag 93, der står det hele en gang til!
 
3-53 Skifte 13/5 1844 Hans Olsen på Jyderup Mark, 80
børn
1 Sigvard Hansen
2 Karen Hansdatter, død = Peder Dyrlund i Fakse
3 Bodil Cathrine Olsdatter = gørtler Løvberg
a Johan Egert Christopher
b Christen
c Anne Marie Frederikke = Poul Nielsen, inds i Sp?
4 Christiane, gift forhen med samme mand
a Niels Poulsen, 6
5 Niels Hansen
 
3-54 Anmeldt 18/4 1844 Lars Hemmingsen, 84 år skovfoged i Kohavehuset, Fakse, 80
 
3-55 Skifte 14/5 1844 Mette Olsdatter, 55 år på Jyderup Mark, 80
enkemand hmd Niels Hansen
hans arvinger, børn af afdød bror Hans Olsen, se 2-137
1 Sigvard Hansen i Fakse
2 Karen Hansdatter = Peder Dyrlund i Fakse
hendes arvinger
Boel Cathrine Olsdatter = 1 Christopher Knudsen = 2 Frederik Lønberg
a Johan Eggert Christopher Knudsen
b Christen Lønberg, hmd, inds i Torøje
c Anne Marie Lønberg = Poul Nielsen i Spjellerup
d Christine Frederikke Frederiksdatter Lønberg, død 8/5 1839 = Poul Nielsen
 
3-57 Anmeldt 24/12 1844 Mette Pedersdatter, 67 år i Hovby, 98
enkemand hmd Jens Christensen, børn, 2 sønner, 4 og 3 år
 
3-58 Skifte 10/3 1845 Rasmus Nielsen, 68 år gmd i Store Favreby, 98
enke Karen Olsdatter, børn
1 Ole Rasmussen, gmd i Bonderød
2 Niels Rasmussen, gmd i Værløse
3 Jens Rasmussen, gmd i Fakse
4 Lars Rasmussen, gårdbestyrer i Tågerup
5 Rasmus Rasmussen, 19½
6 svigersøn: Jens Pedersen, gmd i Frenderup
 
3-59 Anmeldt 28/4 1845 Christiane Susanne Schrøder, 67 år i Blåbæk Mølle, 99. Testamente, ingen børn
enkemand møller Søren Sørensen Schrøder (kirkebog: møller Schjølerts)
 
3-60 Anmeldt 6/5 1845 Peder Larsen (Kolding), 63 år skrædder og hmd i Hovby, 100
enke Anne Kirstine Andersdatter
 
3-61 Skifte 22/6 1845 Jens Hansen, 64 år hmd i Hovby, 101
enke Anne Margrethe Nielsdatter
 
3-62 Skifte 16/8 1845 Hemming Jørgensen, 48 år gmd i Vallebo, 102
enke Lisbeth Hansdatter
 
3-63 Skifte 13/12 1845 Inger Marie Andersdatter, 25 år i Fakse, 104
mand tjenestekarl og gårdbestyrer Peder Jørgensen, børn
1 Anne Lisbeth Pedersdatter, 1½
Anmeldt af Jørgen Pedersen, mandens far
 
3-64 Anmeldt 23/5 1846 Jørgen Larsen, 59 år hmd i Hovby, 106
enke, stedbørn
 
3-65 Anmeldt 6/6 1846 Peder Hansen. 44 år hmd ved Fakse Strand, 106
enke Bodil Nielsdatter, ingen livsarvinger
 
3-66 Skifte 29/6 1846 Jens Jensen, 63 år hmd i Hovby, 106
enke Anne Cathrine Andersdatter
søskende
1 Peder Jensen, inds i Havnstrup?
2 Hans Jensen, 26 år i København
 
3-67 Anmeldt 24/7 1846 Peder Hansen, 57 år hmd i Hovby, 107
enke i uskiftet bo
 
3-68 Skifte 9/9 1846 Hans Pedersen, 57 år gmd i Borrishoved, 107
der er testamente
enke Anne Sophie Pedersdatter, se 3-98
 
3-69 Anmeldt 20/8 1846 Anne Margrethe Andersdatter, 76 år i Fakse, 108
1. mand Peder Pedersen, se 2-72
1 Karen Pedersdatter = Jørgen Pedersen i Favreby
enkemand gmd Christopher Jensen
 
3-70 Anmeldt 26/8 1846 Peder Rasmussen, 69 år hmd i Tystrup, 108
afdød kone Anne Sophie Hansdatter, se 3-46
afkald på arv:
1 Anne Cathrine Pedersdatter = Hans Jensen
2 Karen Marie Pedersdatter = Niels Rasmussen
3 Mette Sophie Pedersdatter = Jens Christensen
4 Marie Kirstine Pedersdatter = Christian Frederik
 
3-71 Anmeldt 5/9 1846 Ane Christiansdatter, 65 år i Vallebo, 108
enkemand gmd Niels Nielsen, i uskiftet bo
 
3-72 Anmeldt 6/10 1846 Else Cathrine Rasmusdatter, 55 år i Hovby, 109
enkemand hmd Jens Nielsen
 
3-73 Anmeldt 9/11 1846 Else Pedersdatter, 49 år i Enghavehus ved Borrishoved, 111
enkemand hmd Lars Hansen, 2 sønner og en datter, se 3-98
 
3-74 Anmeldt 28/11 1846 Sidse Cathrine Roed, 76 år enke i Fuglsang, 111
afgangne mand hmd Morten Andersen
 
3-75 Anmeldt 5/4 1847 Anne Sophie Andersdatter, 48 år enke i Tystrup, 114
afgangne mand hmd Rasmus Larsen, se 3-44
 
3-76 Skifte 10/6 1847 Ane Marie Hansdatter, 21½ år tjenestepige i Blåbæk Mølle, 114
[Hans Pedersens datter]
børn
1 Mette Kirstine, 3/4, avlet med tjenestekarl Jacob Nielsen i Tågerup
 
3-77 Skifte 26/8 1847 Maren Sophie Rasmusdatter, 25 år i Fakse, 115
hmd Frederik Poulsens steddatter
søskende
1 Kirsten Rasmusdatter
2 Rasmus Rasmussen, 15½
 
3-78 Anmeldt 22/12 1847 Karen Hansdatter, 69 år i Krageborg [Kongsted], 119
enkemand hmd Søren Pedersen, se 3-3
 
3-79 Skifte 14/3 1848 Karen Marie Larsdatter, 26 år tjenestepige i Vallebo, 120
fader Lars Hansen, tjenestekarl i Hovby Mølle
søskende
1 Anders Madsen Larsen, 26, i København
2 Maren Sophie, 22 i Favreby
 
3-81 Anmeldt 12/6 1848 Jørgen Pedersen. 75 år hmd i Tystrup, 121
enke Lisbeth Olsdatter
 
3-82 Skifte 22/11 1848 Rasmus Hansen, 70 år hmd i Fakse, 122
enke Marie Hansdatter
 
3-83 Anmeldt 21/3 1849 Ane Marie Andersdatter, 52 år i Prøvehavehuset, 124
enkemand hmd Lars Olsen
 
3-84 Anmeldt 9/4 1849 Maren Sørensdatter i Krageborghuset, Kongsted Sogn, 124
enkemand Frank Pedersen
anmeldt af faderen Søren Pedersen, hmd i Krageborghuset
 
3-85 Anmeldt 12/4 1849 Jens Nielsen, 35 år, ugift, i Fakse, 124
faderen gmd Niels Hansen i Fakse, se 2-252
søskende
1 Hans Hansen, 23, se 3-97
2 Inger Nielsdatter = Poul Frandsen, gmd i Fakse
3 Mette Marie Nielsdatter = Niels Hansen, hmd i Fakse
alle myndige
 
3-86 Anmeldt 10/5 1849 Anne Margrethe Nielsdatter, 68 år enke i Hovby, 125
1- mand Hans Mathiasen, se 2-90
1 Niels Hansen, gift i København
2 Jørgen Hansen, gift i Hovby
3 Ole Hansen, 30, ungkarl i Hovby, anmelder
afgangne mand hmd Jens Hansen
 
3-87 Anmeldt 29/5 1849 Maren Hansdatter, 37 år i Lille Elmue, 125
forældre, se 2-246
enkemand hmd Jens Frederiksen
 
3-88 Anmeldt 8/6 1849 Inger Andersdatter, 65 år i Fakse, 125
enkemand hmd Jørgen Pedersen
 
3-89 Skifte 13/8 1849 Peder Jensen, 60 år hmd i Jyderup, 125
enke Inger Rasmusdatter, børn
1 Anne Cathrine Pedersdatter = Lars Nielsen, gmd i Jyderup
 
3-90 Anmeldt 25/7 1849 Ane Kirstine Christiansen, 22 år, hmd Christian Larsens datter i Blåbæk Mølle, Fakse, 125
 
3-91 Anmeldt 29/12 1849 Inger Margrethe Hansdatter, 39 år i Borrishoved, 126
enkemand gmd Hans Mogensen, se 3-95
børn
1 Anne Marie Hansdatter, 17
2 Peder Hansen, 16
3 Hans Hansen, 12
 
3-92 Skifte 15/5 1850 Ingeborg Pedersdatter, 64 år i Fakse, 127
1. mand Anders Christophersen, se 2-101, søn
1 Christopher Andersen, myndig
enkemand Lars Christensen
 
3-93 Anmeldt 24/1 1850 Ellen Pedersdatter, 46 år i Hovby, 127
forældre, se 2-150
enkemand hmd Christen Pedersen
 
3-94 Anmeldt 29/3 1850 Christian Isaksen, 47 år hmd i Fakse, 127
enke Inger Jensdatter i uskiftet bo, børn
1 Hans Christiansen, 21
 
3-95 Skifte 24/5 1850 Hans Mogensen, ca. 44 år gmd i Borrishoved, 127
afdød kone Inger Margrethe Hansdatter, se 3-91
børn
1 Anne Marie Hansdatter, 18
2 Peder Hansen, 16
3 Hans Hansen, 13
 
3-96 Skifte 26/6 1850 Kirsten Hansdatter, død 1848, 44 år i Fakse, 131
enkemand hmd Lars Pedersen, børn
1 Peder Larsen, 19
2 Jens Larsen, 16
3 Christian Larsen, 14
værge morbror Hans Hansen, gmd i Fakse
 
3-97 Anmeldt 1/11 1850 Hans Nielsen soldat, død i tjenesten, 133
faderen gmd Niels Hansen i Fakse, se 2-252
søskende
1 Inger Nielsdatter = Poul Frandsen, gmd i Fakse
2 Mette Marie Nielsdatter = Niels Hansen, hmd i Fakse
 
3-98 Skifte 21/11 1850 Hans Pedersen, gmd i Borrishoved, 134
enke Anne Sophie Pedersdatter, se 3-68
søskende (hel og halve, usikker!) til afdøde
1 Jens Pedersen, hmd i Borrishoved
2 halvsøster Inger Pedersdatter = Lars Christophersen, gmd i Hovby, se 2-151
3 halvsøster Else Pedersdatter, død = Lars Hansen, hmd i Borrishoved, se 2-151, 3-73
a Hans Larsen, 30
b Peder Larsen, 25
c Jens Larsen, 12
d Anne Marie Larsdatter, 20
4 Niels Pedersen, gmd i Aasie?, død, børn
a Anders Nielsen, gmd i Næstelsøs
b Jens Nielsen, gmd i Aviøe? (måske Svinø?)
c Anne Margrethe Nielsdatter, død = Peder Hansen, gmd i Aasie, 8 børn
1 Lars Pedersen, 24
2 Niels Pedersen, 21
3 Hans Pedersen, 16
4 Peder Pedersen, 14
5 Jens Pedersen, 10
6 Jørgen Pedersen, 8
7 Christen Pedersen, 7,
8 Maren Sophie Pedersdatter, 18
5 Cathrine Pedersdatter, enke = Hans Frandsen i Strandhoved
a Peder Hansen
6 halvsøster Bodil Pedersdatter = Jørgen Hansen i Hovby, se 2-151, 3-49
7 halvbror Christen Pedersen, hmd i Hovby, se 2-151

slut