Skifter Peters Gård Gods

bog 1: 1774-1786, 1-129

bog 2: 1786-1812, 1-151


bog 1: 1774-1786, 1-129

1-1 Skifte 30/12 1774 Peder Rasmussen (ingen alder) hmd i Kalvehave, 4
1. kone
1 Hans Pedersen, 20
enke Maren Pedersdatter
2 Birthe Pedersdatter, 9
3 Maren Pedersdatter, 7
 
1-2 Skifte 12/1 1775 Hans Pedersen (ingen alder) gmd i Nørre Viemose, 5
 
1-3 Skifte 30/1 1775 Maren Jensdatter (ingen alder) i Stensby, 15
enkemand hmd Hans Nielsen, se 2-93
børn
1 Jens Hansen, 1
 
1-4 Skifte 8/2 1775, Jens Larsen, inds i Kalvehave, 18
enke Anne Cathrine Pedersdatter, se 2-24, 2-75
børn
Marie Jensdatter, værge morfar Peder Nielsen, gmd i Kalvehave
Jens Larsen i Kalvehave, begr 26/12 1775, 32 år, # 109
 
1-5 Skifte 27/3 1775 Dorthe Christophersdatter (ingen alder) i Kalvehave, 24
hendes forældre: se 1-10
enkemand Hemming Zereliusen Bomand, se 1-125
børn
1 Maren Hemmingsdatter, 6
 
1-6 Skifte 29/9 1775 Sidse Svendsdatter (ingen alder) i Viemose, 30
søn Svend Ebbesen, smed i Skuderup
enkemand hmd Villum Rasmussen
 
1-7 Skifte 31/10 1775 Niels Pedersen Holm (ingen alder) hmd i Stensby, 35
enke Pernille Larsdatter, se 2-67
børn
1 Lars Nielsen, 2
2 Anne Marie Nielsdatter, 9
 
1-8 Skifte 10/1 1776 Jens Rasmussen (-) hmd i Stensby, 38
enke Ellen Rasmusdatter, børn
1 Rasmus Jensen, 8
2 Anne Jensdatter, 5
 
1-9 Skifte 10/1 1776 Peder Christiansen, 52 år hmd i Stensby, 41
enke Margrethe Iversdatter, se 1-101
børn
1 Iver Pedersen, 19
2 Kirsten Pedersdatter, 23
3 Lucie Pedersdatter, 4
 
1-10 Skifte 12/1 1776 Karen Poulsdatter, 64 år i Kalvehave, 43
[Christopher Crutzes kone i Kalvehave, 64]
enkemand gmd Christopher Rasmussen, se 2-26
børn
1 Niels Christophersen, hmd i Kalvehave
2 Dorthe Christophersdatter, død for 2 år siden, se 1-5 = Hemming Zereliusen, gmd i Kalvehave
a Maren Hemmingsdatter, 7
3 Anne Christophersdatter = Jørgen Pedersen, hmd i Kalvehave, se 1-82
4 Karen Christophersdatter = Jørgen Nielsen, hmd i Kalvehave
5 Sidse Christophersdatter
6 Maren Christophersdatter, opholder sig i Holeby i Holsten
 
1-11 Skifte 16/2 1776 Jørgen Larsen, 36 år hmd i Skovledshuset, Kalvehave, 55
enke Maren Knudsdatter
 
1-12 Skifte 9/4 1776 Sophie Jensdatter, 74 år i Kalvehave, 60
1. mand Peder Stage
1 Jens Pedersen Stage, gmd i Kalvehave, se 2-64, 2-127
2 Karen Pedersdatter = Svend Larsen, gmd i Kalvehave, se 2-19
3 Marie Pedersdatter, død for 14 år siden = Niels Olsen Ellehammer, se 1-115
a Peder Nielsen, 25
b Niels Nielsen, 18
c Kirsten Nielsdatter, 16
2. enkemand gmd Jørgen Larsen Klandt, se 1-19
 
1-13 Skifte 6/5 1776 Sidse Jensdatter, 44 år i Langebæk, 73
enkemand hmd Jens Hansen Hugger, se 2-51
børn
1 Jeppe Jensen, 15
2 Helene Jensdatter, 12
3 Anne Margrethe Jensdatter, 10
værger morbror Rasmus Jensen, gmd i Langebæk, se 1-112 og Peder Jensen, gmd i Stensby
 
1-14 Skifte 5/6 1776 Karen Jensdatter, 60 år i Stensby, 83
[ i kirkebogen: Maren]
enkemand inds Niels Krog
arving Rasmus Olsen, inds i Sønder Viemose
 
1-15 Skifte 6/6 1776 Peder Christophersen hmd i Viemose, 84
se # 109
enke Maren Olsdatter, børn
1 Christopher Pedersen, 5
2 Anne Kirstine Pedersdatter, 10
3 Karen Pedersdatter, 6
 
1-16 Skifte 9/12 1776 Karen Pedersdatter (ingen alder) i Viemose, 89
enkemand inds Christopher Torchildsen, ingen børn i ægteskabet
søskende
1 Maren Pedersdatter = Niels Nielsen i Skovhuse
a Niels Nielsen, hos faderen i Skovhuse
b Johanne Nielsdatter = Anders Pedersen, gmd i Viemose
c Kirsten Mogensdatter = Niels Jeppesen, gmd i Gresberg på Barn Helings Gods
2 Johanne Pedersdatter = Hans Hansen i Skovhuse
a Peder Hansen, gmd i Skovhuse
b Mette Hansdatter = Lars Henningsen, ind i Skovhuse
3 Anne Pedersdatter = Søren Bruun i Bakkebølle
a Morten Sørensen
b Peder Sørensen, død, børn: Søren Pedersen, hmd i Ørslev, Anne Pedersdatter, 17
c Mette Sørensdatter, død, børn: Kirsten Nielsdatter = Peder Jensen, hmd i Ørslev, Søren Nielsen, gmd i Udby, Anne Nielsdatter, 20, Ole Nielsen, gmd i Ørslev, Birthe Nielsdatter, 22
d Helvig Sørensdatter, død = Knud Væver i Ørslev, børn: Johanne Knudsdatter, 16,
e Marie Sørensdatter, død = Niels Skaaning i Vestenbæk. Børn: Anna Nielsdatter, 20
f Anna Sørensdatter, død = Niels Rasmussen i Bakkebølle, børn: Søren Nielsen, gmd i Dyrlev, Karen Nielsdatter = Peder Jensen, hmd i Stenberg, Maren Nielsdatter = Rasmus Jensen, gmd i Viemose
4 Mette Pedersdatter, død = Lars Peitersen, gmd i Bakkebølle
a Ole Larsen, 51, tjenende i Hulemose Mølle
5 Pernille Pedersdatter, død = Knud Hansen, gmd i Vester Egesborg
a Jens Rasmussen, gmd i Vester Egesborg
b Knud Olsen, 28, ibid
c Marie Rasmusdatter = en gmd i Vester Egesborg
d Anne Rasmusdatter = ? i Vejlø
 
1-17 Skifte 21/12 1776 Christen Hansen, 58 år gmd, hugger i Stensby, 96
enke Anna Rasmusdatter
arvinger, søskende
1 Jacob Hansen, hmd i Tjørnehoved
2 Rasmus Hansen, hmd i Smidstup, Skibinge Sogn
3 Anna Hansdatter, død = Stephan Hansen, gmd i Snesere
4 Kirsten Hansdatter = Friderich Christensen, hmd i Snesere
 
1-18 Skifte 23/12 1776 Lisbeth Pedersdatter, 84 år i Langebæk, 101
enkemand gmd Jens Gottrupsen, se forældre: 1-42, se koner: 1-72, 2-29, 2-40
der er arvinger, men de er ikke fundet!
 
1-19 Skifte 15/2 1777 Hans Mortensen, ca. 50 år gmd og bondefoged i Viemose, 107
enke Else Nielsdatter
søskende
1 Maria Mortensdatter, død 1 = Mads Hansen, 2 = Jens Pedersen, gmd i Øster Viemose, se 1-22
a Hans Madsen, gmd i Viemose
b Niels Madsen, ungkarl, 24
c Rasmus Madsen, 15
2 Anne Mortensdatter, død for nogle år siden
a Rasmus Larsen, 24, tjenende i Langebæk
b Jens Olsen, 9 hos faderen i Viemose
d Lucie Larsdatter = Jørgen Larsen Klandt i Kalvehave, se 1-12, 1-99
e Maren Larsdatter
halvsøskende
3 Rasmus Mortensen, gmd i Viemose, se 1-84
4 Boe Mortensen, gmd i Viemose, se 2-25
5 Peder Mortensen, 27, tjenende broderen Boe Mortensen
6 Anne Mortensdatter, se 2-68 = Jens Sørensen i Viemose
7 Sidsel Mortensdatter = Christian Olsen, snedker i Præstø
8 Cathrine Mortensdatter, tjenende for broderen Rasmus
9 Lisbeth Mortensdatter = Hans Jensen på Møn
 
1-20 Skifte 22/3 1777 Maren Olsdatter, 60 år enke i Viemose, 120
hun havde boet hos hmd Ole Hansen og nogle år, enke i ca. 18 år
 
1-21 Skifte 13/5 1777 Johanne Olsdatter, 40 år i Kalvehave, 123
enkemand hmd Jørgen Jensen, børn
1 Maren Jørgensdatter, 8
2 Rasmus Jørgensen, 2
 
1-22 Skifte 22/3 1777 Maria Mortensdatter, 58 år i Viemose, 126
forældre: se 1-19
1. mand Mads Hansen, børn
1 Hans Madsen, gmd i Viemose
2 Niels Madsen, 24
3 Rasmus Madsen, 15
2. enkemand gmd Jens Pedersen Øster, se 1-32
 
1-23 Skifte 14/6 1777 Karen Sørensdatter, 70 år i Stensby, 137
enkemand inds Ludvig Andreasen, se 1-90
børn
1 Andreas Ludvigsen, 26
2 Marie Ludvigsdatter = Christen Jacobsen, inds i Egesborg
 
1-24 Skifte 9/9 1777 Jens Frandsen ca. 66 år hmd i Nørre Viemose, 139
enke Lucie Pedersdatter, børn
1 Anne Jensdatter, tjenende i Balle
 
1-25 Skifte 11/9 1777 Niels Jensen (ikke fundet) inds i Stensby, 142
enke Anne Marie Andersdatter, børn
1 Anne Elisabeth Nielsdatter, 2
 
1-25a Skifte, afkald 21/10 1777 Giert Petersen, 48 år gmd i Viemose, 145
enke Lucie Espensdatter
søskende
1 Ellen Pedersdatter
2 Maren Pedersdatter
 
1-26 Skifte 19/1 1778 Peder Larsen, 60 år hmd i Sønder Viemose, 146
enke Malene Rasmusdatter
arvinger 2 søstersønner: Bendt Hansen, ukendt
og 2 søsterdøtre: Birthe Hansdatter, ukendt
 
1-27 Skifte 23/2 1778 Peder Hansen Bechmand, 40 år enkemand inds i Kalvehave, 150
familie: se 1-42
børn
1 Jørgen Pedersen, 11
 
1-28 Skifte 25/2 1778 Ole Jacobsen, 60 år hmd i Viemose, Kalvehave, 154
1. kone
1 Peder Olsen, hmd i Smidstrup, Skibinge Sogn
2. enke Marie Pedersdatter
 
1-29 Skifte 23/3 1778 Hans Andersen, 60 år hmd og snedker i Kalvehave, 157
enke Kirsten Jeppesdatter, børn
1 Inger Hansdatter = Carl Wulf, skomager i Kalvehave
2 Rebecca Hansdatter = Peder Clemensen i Kalvehave
 
1-30 Skifte 3/4 1778 Christen Nielsen, 37 år Løbere hmd i Langebæk, 165
enke Dorthe Hansdatter
arvinger
Sidse Nielsdatter = Peter Johansen, inds i Langebæk, se 1-91
Maren Nielsdatter, 40
Lovise Nielsdatter, 28, tjenende i Viemose
Hans Jensen, 20
 
1-31 Skifte 12/4 1778 Anna Pedersdatter, 50 år enke i Viemose, 168
1. mand inds Andreas Pedersen
1 Maren Andersdatter, hun underskiver skifte på egne og sine 2 søstres vegne
2. mand afgangne Peder Hemmingsen
2 Bodil Pedersdatter
 
1-32 Skifte 14/4 1778 Jens Pedersen Øster, 58 år gmd i Viemose, 169
børn: Jens Jensen
enke Christiane Jørgensdatter, se 2-48, 2-56, 2-122
 
1-32a Skifte 11/5 1778 Rasmus Johansen, (ikke fundet) hmd i Stensby, 175
enke Sidse Phillipsdatter
 
1-33 Skifte 30/7 1778 Kirsten Hansdatter, 49 år i Langebæk, 176
1. mand Hans
1 Hans Hansen, 15
2 Anne Cathrine Hansdatter = Hans Olsen, hmd i Langebæk
3 Ellen Hansdatter = Henrik Knudsen?, skytte ibid
2. enkemand gmd og skovfoged Christopher Rasmussen
 
1-33 a Skifte 28/9 Anne Olsdatter, 42 år i Langebæk, 182
enkemand hmd Peder Carlsen, se 2-4, 2-11
børn
1 Marie Pedersdatter, 18
2 Ole Pedersen, 14
3 Lars Pedersen, 8
 
1-34 Skifte 3/8 1778 Gunild Jensdatter, Gundel Jensdatter 64 år i Kalvehave, 184
enkemand Ole Hansen Stær
arvinger
1 Bodil Olsdatter = Rasmus Olsen
 
1-35 Skifte 3/12 1778 Kirsten Olsdatter, 50 år i Kalvehave, 185
enkemand gmd Jens Hemmingsen, se 2-98
børn
1 Ole Jensen, 16
2 Niels Jensen, 10
3 Dorthe Jensdatter, 15
4 Anne Marie Jensdatter, 5
 
1-36 Skifte 13/12 1778 Sidse Olsdatter, 48 år i Kalvehave, 190
enkemand inds Peder Rasmussen, børn
1 Ellen Pedersdatter, 18
2 Rasmus Pedersen, 11
 
1-37 Skifte 4/12 1778 Anders Jacobsen Koch, 60 år gmd i Stensby, 192
enke Kirsten Nielsdatter, se 1-63, 2-107
børn
1 Jacob Andersen, 6
2 Lars Andersen, 4
værge morfar Niels Olsen, hmd i Skovhuse
 
1-38 Skifte 1/6 1779 Ole Olsen Krog, 67 år hmd i Stensby, 197
enke Anne Lisbeth Larsdatter, børn
1 Ole Olsen
2 Lars Olsen, gmd i Stensby
3 Bodil Olsdatter = gmd Jørgen Pedersen i Stensby
4 Cathrine Olsdatter = Christopher Løve i Langebæk (hendes datter?)
 
1-39 Skifte 9/6 1779 Niels Nielsen, 27 år væver i Kalvehave, 202
enke Anna Cathrine Andersdatter, børn
1 Maren Nielsdatter, 4
 
1-40 Skifte 13/7 1779 Karen Madsdatter, 40 år i Stensby, 205
enkemand hmd Hans Nielsen
søster
1 Malene Madsdatter = Rasmus Andersen, gmd i Stensby
halvbror
2 Niels Madsen, gmd i Langebæk?
 
1-41 Skifte 25/6 1779 Sidse Hemmingsdatter, 26 år ugift i Kalvehave, 211
hendes slægt
Peder Pedersen, hmd i Vrangsgårde, Kalvehave, hendes morbror
Jens Larsen gmd i Stensby, = pigens moster, 5 børn
a Anders Olsen, 40 tjenende i Stensby
b Ellen Olsdatter = Niels Christophersen, hmd i Kalvehave
c Sidse Olsdatter, 34 tjenende i Rydsbergården
d Kirsten Olsdatter, 26 tjenende i Stensby
e Maren Jensdatter, 23 tjenende i Skuderupgården
afdøde moders søsters børn:
a Ole Hansen, 26 tjenende i Viemose
b Jørgen Olsen, 28 år tjenende i Ugledige
mors søskende, halve?
Anders Pedersen, hmd i Stensby
Lars Pedersen, 40 tjenende i Rygård
Hemming Jensen fra Øster Egesborg Mølle
Sidse Pedersdatter = Jens Nielsen, hmd i Kalvehave
 
1-42 Skifte 19/3 1779 Anne Trave (ikke fundet) i Langebæk, 222
[måske gift med Rasmus Olsen Trave, død 1768]
bror Hans Larsen, død, børn
1 Christen Bechmand, gmd i Tolstrup
2 Lars Hansen, gmd i Røstofte
3 Peder Hansen Bechmand, død inds i Kalvehave, se 1-27
a Jørgen Pedersen, 14½
4 Sidse Hansdatter = Niels Bechmand, hmd i Langebæk
5 Maren Hansdatter = Peder Sørensen, gmd i Hårby
6 Birthe Hansdatter, se 1-68 = Philip skomager i Kalvehave
7 Valborg Hansdatter = Niels Pedersen, inds i Kalvehave
datter/søster Dorthe Larsdatter, død = Gotterup Jessen i Langebæk
1 Jens Gottrupsen i Langebæk, se 1-18, 1-72
2 Maren Gottrupsdatter, død = Friderich Olsen i Skovhuse
a Jens Friderichsen, inds i Stensby
b Ane Friderichsdatter
3 Cathrine Gottrupsdatter = Hans Pedersen Bom i Viemose, se 2-109
4 Anne Gottrupsdatter = vagtmester Niedam i Næstved
5 Kirsten Gottrupsdatter = Jens Rasmussen, inds i Kalvehave
 
1-43 Skifte 8/10 1779 Dorthe Marie grovsmedeenke på Peters Værft, 224
[Claus Madsen Albreth grovsmed på Peters Værft, begr 29/10 1779, 40 år]
afgangne mand grovsmed Claus Madsen Albierg, børn
1 Charlotte Amalie Albierg, 9
2 Karen Marie Albierg, 5
 
1-44 Skifte 20/11 1779 Karen Christensdatter (ikke fundet) i Viemose, 232
enkemand Niels Olsen, børn
1 Else Nielsdatter, 13
2 Aalborg Nielsdatter, 11
3 Hans Nielsen, 6
4 Ole Nielsen, 4
 
1-45 Skifte 29/12 1778 Anne Cathrine Johansdatter, 60 år i Stensby, 236
[Anne Cathrine Hansdatter, 60 år]
ingen børn, født på Turebyholm
enkemand savskærer Niels Jørgensen
 
1-46 Skifte 20/3 1780 Bodil Andersdatter, 80 år 20 p trin 1778 i Stensby, 242
enkemand inds Anders Jensen
1 søster Kirsten ??
 
1-47 Skifte 1/5 1780 Hans Larsen, 40 år i Kalvehave, 244
enke Karen Rasmusdatter
søskende
1 Sidse Larsdatter = hmd på Bogø
 
1-48 Skifte 23/5 1780 Karen Pedersdatter, 92 år i Sønder Viemose, 248
enkemand hmd Hans Truelsen, se 2-2, 2-34a
arving Truel Jensen, som døde for 16 år siden i Vestenbæk By, det forstår jeg ikke
 
1-49 Skifte 9/8 1780 Maren Nielsdatter, 60 år i Langebæk, 258
[ Christopher Skaanings kone Maren, 60 år i Langebæk]
1. mand Poul Asche
1 Anne Marie Poulsdatter, 14
2 Johanne Poulsdatter, 10
2. enkemand inds Christopher Hansen, se 1-89
 
1-50 Skifte 13/11 1780 Peder Rasmussen, 40 år inds i Stensby, 262
enke Sidsel Hansdatter, børn
1 Margrethe Pedersdatter, 3, se 1-59
 
1-51 Skifte 23/10 1780 Peder Jensen, 62 år gårdfæster i Kalvehave, 263
1. kone
1 Anne Cathrine Pedersdatter = Svend Hemmingsen, til huse Kalvehave færgegård, se 1-113, 2-24
2 Marie Pedersdatter = Svend Ebbesen, smed i huset ved Liliendal, Vordingborg Landsogn
3 Maren Pedersdatter = Christopher Rasmussen, gmd i Kalvehave, se 2-26
4 Sidse Margrethe Pedersdatter = Peder Hemmingsen, hmd i Kalvehave
5 Johanne Pedersdatter, stuepige på Liliendal
6 Karen Pedersdatter
2. enke Kirsten Olsdatter, se 2-8
7 Rasmus Pedersen, 10
 
1-52 Skifte 4/12 1780 Søren Larsen, 64 år hmd i Stensby, 270
1. kone
1 Lars Sørensen, 38, vanfør
enke Ingeborre Lauritsdatter
2 søn, 8
 
1-53 Skifte 13/11 1780 Sidsel Nielsdatter, 40 år i Langebæk, 271
enkemand inds Peder Johansen, børn
1 Niels Pedersen, 9
2 Hans Pedersen, 3
3 Christen Pedersen, 3/4
 
1-54 Skifte 17/12 1780 Anders Poulsen 58 år husfæster i Stensby, 274
enke Pernille Larsdatter, se 1-7, 2-67
lavværge bror Jørgen Larsen, smed i Vestenbæk
børn
1 Birgitte Andersdatter, 4
2 Margrethe Andersdatter, 3/4
 
1-55 Skifte 8/1 1781 Ellen Pedersdatter (ikke fundet) Peters værft, 278
enkemand klejnsmed Niels Hansen West, børn
1 Anne Marie Nielsdatter, 18
 
1-56 Skifte 18/12 1780 Søren Nielsen, 44 år husfæster i Stensby, 280
enke Sidse Hemmingsdatter, se 1-113
børn
1 Niels Sørensen, 17
 
1-57 Skifte 10/2 1781 Catharina Gottrupsdatter, 36 år inds i Stensby, 284
enkemand inds Niels Pedersen, børn
1 Peder Nielsen, 12
værge Rasmus Gottrupsen, inds i Bahl
 
1-58 Skifte 17/2 1781 Torkild Hansen, 40 år inds i Stensby, 286
enke Kirsten Pedersdatter, se 1-66
børn
1 Sidsel Torkildsdatter, 7
2 Peder Torkildsen, 6
3 Karen Torkildsdatter, 4
4 Kirsten Torkildsdatter, 2
5 Terkild Torkildsen, 16 dage
værge enkens stedfar Peder Hansen, gårdfæster
 
1-59 Skifte 4/12 1780 Giertrud Rasmusdatter (ukendt alder) ugift løsgænger, 289
død efter barns fødsel
eneste arving afdødes broderdatter Margrethe Pedersdatter, 1½
hun skal være datter af afgange Inderste Peder Rasmussen, se 1-50
 
1-60 Skifte 12/2 1781 Margrethe Christensdatter 54 år i Stensby, 292
1. mand fæster Jens Rasmussen
1 Christian Jensen, 28, gift, på stedet for sin stedfar
2 Jacob Jensen, 22, se 2-89
3 Anna Sophie Jensdatter, ugift, tog for 8 år siden til København for at søge Lykken og blev frugtsommelig, ...
4 Dorthe Stine Jensdatter, 30, ugift
5 Helvig Jensdatter, 29 = Hans Rasmussen, 36 fra Stensby
6 Ellen Jensdatter, 15
2. enkemand gårdfæster Anders Jørgensen tækkemand, se 2-113
 
1-61 Skifte 10/2 1781 Kirsten Christensdatter, 71 år i Stensby, 300
enkemand gmd Hans Jacobsen Trave, se 2-143
søskende
1 Rasmus Christensen, inds på Bogø
2 Niels Christensen, død, børn
a Christen Nielsen, 25, tjenende i Stensby
b Rasmus Nielsen, 18 på Liliendal Gods
c Malene Nielsdatter, 26, tjenende i Hulemose Mølle
3 Hans Christensen, død
a Marie Hansdatter, 40 = Peder Larsen, husfæster i Stensby, se 1-73
4 Else Christensdatter, enkekone i Vestenbæk = Mads Michelsen i Bakkebølle
5 Bodil Christensdatter, død = Ole Jensen på Færø, børn: se 1-85
Michel Olsen, død på Farø, børn 1 Bodil Michelsdatter, 10, Anne Marie Michelsdatter, 7, Karen Michelsdatter, 5
 
1-62 Skifte 17/2 1781 Erich Christensen, 20 år i Stensby ugift, 310
død uden ægteskab og børn, 20½ år
mor Maren Larsdatter = Christen Ørslev
halvsøskende
1 Christen Erichsen i Nordre Viemose
2 Rasmus Erichsen, 30 købmand i Helsingør
3 Sidsel Erichsdatter = Niels Olsen Stolt, værtshusmand i Vordingborg
4 Kirstine Erichsdatter i Hellevad Møller, død,
a Hans Jørgensen, 18, tjenende i Nygårds Mølle for morbroderen Christen Erichsen
5 Helene Erichsdatter = Rasmus Pedersen Holm, møller i Højer Mølle på Falster
6 Eriche Erichsdatter = Søren Friderichsen, værtshusmand i Nyråd
7 Anne Cathrine Erichsdatter, død = Johannes Ebbesen Brems = Henrich Nielsen Brems i Stensby, børn
a Lars Johansen, 18, tjenende i Stensby Mølle, se 2-7
b Kirstine Johansdatter, ugift
c Christen Johansen, 13
d Niels Henrichsen, 10, far Henrich Nielsen Brems i Stensby, se 2-52
søster
8 Sophia Christensdatter = Giert Michelsen, gårdfæster i Stensby, se 1-98, 2-120
 
 
1-63 Skifte 21/4 1781 Lars Olsen Koch, 32 år gårdfæster i Stensby, 319
enke Kirsten Nielsdatter, frugtsommelig, lavværge far Niels Olsen i Skovhuse
enkens 1. mand Anders Jacobsen Koch, se 1-37
1 Jacob Andersen, 8
2 Laurits Andersen, 6
enkens 2. mand Lars Olsen Koch
1 Ole Larsen 1½ år
2 Lars Larsen, 4 uger
hendes 3. mand se 2-107
 
1-64 Skifte 7/5 1781 Dorthe Hansdatter, 60 år, Dorthe Wilbrad i Langebæk, 329
1. mand Jens Andersen Wilbrad
1 Anders Jensen Wilbrad, gårdfæster i Kalvehave, se 2-54
2. enkemand Niels Christensen
2 Karen Nielsdatter = Enevold Johansen, husfæster i Langebæk, se 2-74
3 Ane Nielsdatter, 16
 
1-65 Skifte 12/5 1781 Ebbe Hansen, 60 år gårdfæster i Stensby, 332
1. kone Maren Hansdatter
1 Hans Ebbesen, 11
2. enke Birthe Espensdatter, se 2-53
2 Marie Ebbesdatter, 9
3 Jens Ebbesen, 4
4 Johannes Ebbesen, 1/4
værge morbror Morten Espensen, Skrædder
 
1-66 Skifte 17/5 1781 gmd Peder Hansen, 60 år og hustru Maren Rasmusdatter (ikke fundet) i Stensby, 340
børn
1 Hans Pedersen, 30
2 Rasmus Pedersen, gårdfæster i Røstofte på Liliendal Gods
3 Kirsten Pedersdatter, enke efter inds Terchild Hansen i Stensby, se 1-58
 
1-67 Skifte 20/8 1781 Bodil Sørensdatter (ikke fundet) i Sønder Viemose, 348
forældre: se 2-25
enkemand gårdfæster Peder Pedersen Brems, se 2-90
børn
1 Peder Pedersen, 12
2 Rasmus Pedersen, 8
3 Sidsel Pedersdatter, 3
 
1-68 Skifte 8/10 1781 Birthe Hansdatter, 36 år i Kalvehave, 372
familie: se 1-42
enkemand husfæster Phillip Christopher Beyer, se 2-27
børn
1 Johan Frederik Beyer, 9
2 Hans Philipsen Beyer, 5
3 Cathrine Christine Philipsdatter Beyer, 2
 
1-69 Skifte 2/1 1782 Cathrine Jørgensdatter, 60 år i Langebæk, 377
1. mand Hans Købmand i Nordre Viemose
1 Maren Hansdatter, se 1-106 = Hans Pedersen, husfæster og smed i Kalvehave
2 Inger Hansdatter = Anders Jacobsen, husfæster i Kalvehave, se 1-74
2. mand Lars Andersen
3 Anna Larsdatter, 26 i Sageby, se 2-34
3. enkemand gmd Lars Danielsen, se 2-64, 2-84
 
1-70 Skifte 21/1 1782 Maren Andersdatter, 50 år i Kalvehave, 385
enkemand husfæster Poul Olsen, se 2-102
børn
1 Niels Poulsen, 6
2 Hans Poulsen, 2
3 Maren Poulsdatter, 11
værge morfar Anders Gregersen, inds for sin søn hmd Hans Andersen i Bakkebølle
 
1-71 Skifte 15/3 1782 Maren Ottesdatter, 46 år i Sønder Viemose, 389
enkemand husfæster Anders Sørensen, børn
1 Otte Andersen, 13
2 Maren Andersdatter, 9
3 Karen Andersdatter, 6
værge morbror Anders Ottesen, inds i Langebæk
 
1-72 Skifte 18/3 1782 Maren Andersdatter. 57 år i Langebæk, 392
har været gift i 5 år
enkemand gårdfæster Jens Gottrupsen, se 1-18, 1-112
mor Anna Pedersdatter, se 1-96 = 1 Anders Hansen, gårdfæster i Kalvehave = Lars Sørensen, hmd i Kalvehave
børn af Anders Hansen
1 Peder Andersen, husfæster i Nordre Viemose
2 Hans Andersen, inds i Skovhuse
3 Ole Andersen, hmd i Skovhuse
4 Marie Andersdatter = Rasmus Hansen, inds i Langebæk
børn af Lars Sørensen
5 Anders Larsen, ugift
 
1-73 Skifte 24/4 1782 Peder Larsen husfæster, 50 år i Stensby, 395
enke Marie Hansdatter, forældre: se 1-61, se 1-117
børn
1 Karen Pedersdatter, 6
værge Hans Andersen Stæhr, afdødes halvbror
 
1-74 Skifte 27/5 1782 Anders Jacobsen, 42 år husfæster i Kalvehave, 399
enke Inger Hansdatter, se 1-69 og se 2-70
lavværge stedfar Lars Danielsen, gmd i Langebæk
børn
1 Lars Andersen, 8
2 Hans Andersen, ½
3 Karen Andersdatter, 5
4 Cathrine Andersdatter, 4
værge farbror Niels Jacobsen, husfæster i Ball
 
1-75 Skifte 6/6 1782 Hans Olsen husfæster, 29 år i Langebæk, 405
enke Agnethe Rasmusdatter, forældre: se 1-112, se 2-29
børn
1 Ole Hansen, 2-3
 
1-76 Skifte 13/6 1782 Bodil Erlandsdatter, (ikke fundet) enke i Kalvehave, 411
de har været gift i 11 år, manden skal have været 72 år, ægtefødt i Viemose i 1710 af en gårdmand Peder
afgangne mand husfæster Gregorius Pedersen
søskende
bror Peder Lauritsen, husfæster i Stensby, død
a Karen Pedersdatter, 6
halvbror Rasmus Lauritsen
 
1-77 Skifte 13/6 1782 Kirsten Larsdatter, 45 år i Kalvehave, 416
1. mand Carl
1 Johan Carlsen, 14, skomagerdreng i Vordingborg
2 Laurits Carlsen, 7, han opholder sig efter moderens død hos sin morbror, Rasmus Lauritsen, teglbrænder ved Stensby Mølle
3 Gundel Carlsdatter, 12
4 Anna Kirstine Carlsdatter
2. enkemand inds Peder Rasmussen
 
1-78 Skifte 13/6 1782 Eschild Larsen, 50 år husfæster i Kalvehave, 420
enke Bodil Nielsdatter, se 1-105, 2-75
børn
1 Niels Eschildsen, 12
2 Laurits Eschildsen, 1½
værge farbror Hans Larsen, hmd i Viemose, se 2-77
 
1-79 Skifte 26/6 1782 Christian Larsen, 45 år husfæster i Kalvehave, 425
[Christen Larsen i Kalvehave, hmd i Kalvehave 45 år]
enke Anna Rasmusdatter
Christian Lauritsen skal være uægte født i 1730 af kvinde fra Sverige, som er død i 1752 i Kalvehave
enkens lavværge stedfar Johan Frid Snedker i Skovledshuset
 
1-80 Skifte 3/7 1782 Lars Nielsen, 70 år husfæster i Nordre Viemose, 438
1. kone
1 Niels Larsen Giæst, gmd i Stensby, se 1-93
2. enke Karen Andersdatter
2 Kirsten Larsdatter, 11
 
1-81 Skifte 2/9 1782 Jens Rasmussen, 70 år gmd i Stensby, 444
enke Ellen Pedersdatter, se 2-35
børn
1 Rasmus Jensen, 7
2 Peder Jensen, 2
3 Sophie Jensdatter, 5
 
1-82 Skifte 25/4 1782 Anne Christophersdatter, 32 år i Stensby, 454
hende forældre: se 1-10
enkemand gmd Jørgen Pedersen Bom, børn
1 Steffen Jørgensen, 3½
værge morfar Christopher Hansen, gmd i Kalvehave [Hansen kan være en fejl!]
 
1-83 Skifte 7/9 1782 Anne Jørgensdatter, 64 år [i Langebæk] i Stensved Overdrev i Viemose, 463, opslag 236
enkemand inds Lars Hansen, børn
1 Hans Larsen, landsoldat, inds i Nordre Viemose
2 datter 24, udgift hos ægtemanden Hans Jørgensen i Sageby
 
1-84 Skifte 30/12 1782 Maren Pedersdatter, 46 år i Sønder Viemose, 467
enkemand gmd Rasmus Mortensen, søskende: se 1-19, død: se 2-120
børn
1 Maren Rasmusdatter = Rasmus Andersen, gmd i Nordre Viemose
2 Anna Rasmusdatter, 15, se 2-1
3 Ellen Rasmusdatter, 10
 
1-85 Skifte 17/2 1781 Anna Kirstina Hansdatter, nogle og tredive år i Stensby, 480
se 1-61
hvis mand Michel Olsen forhen var død og afgangen på Farø og i 3/4 år var almisse i fattigkassen
børn
1 Bodil Michelsdatter, 3
2 Anne Marie Michelsdatter, 7
3 Karen Michelsdatter, 5
 
1-86 Skifte 30/4 1781 Anders Nielsen, 81 år forhv gårdfæster i Sønder Viemose, 490
søskende/halvsøskende
1 Mads Nielsen, aftægtsmand for en søn Niels Madsen på Langø
2 Else Nielsdatter, enkekone i Nørre Viemose
3 Kirsten Nielsdatter, død, børn
a Michel Rasmussen
b Karen Pedersdatter
c Maren Pedersdatter
4 Christopher Nielsen, død i Sønder Viemose, børn
a Jens Christophersen, gårdfæster i Sønder Viemose, se 2-100
4 Karen Nielsdatter, død i Saby, Sønder Mern
a Rasmus Pedersen, gårdfæster i Ball
b Ebbe Pedersen, husfæster i Tolstrup, Øster Egesborg Sogn
c Kirsten Pedersdatter = Peder Lauritsen, husfæster i Langebæk
5 Lucie Nielsdatter, død, børn
a Johanne Jørgensdatter = Adam, gårdfæster i Nordre Mern
b Kirsten Jørgensdatter, enkekone i Ammendrup Allerslev Sogn
c Hans Jørgensen, død, gårdfæster i Sønder Viemose, børn:
c1 Anne Hansdatter, se 2-121 = Hans Andersen Stær, gårdfæster i Sønder Viemose
c2 Sophie Hansdatter = Hans Rasmussen, gårdfæster i Sandvig, Mern
d Poul Jørgensen, gårdfæster i Sandvig, Mern
6 Mads Nielsen, død, gårdfæster i Tågeby, Mern, børn og børnebørn
a Jens Madsen, børn
a1 Kirsten Jensdatter = Boe Sørensen i Sageby
a2 Kirsten Nielsdatter (burde være Madsdatter?), død, børn: Mette Olsdatter = Jens Lauritsen, gmd i Sageby
7 Poul Nielsen, død
 
1-87 Skifte 25/6 1782 Elisabeth Pedersdatter, 53 år i Langebæk, 523
hun er født i Ammendrup, far hmd Peder Hal
ingen livsarvinger efter 15 års ægteskab
enkemand inds Ole Olsen Kaare, se 2-53
Elisabeth Pedersdatters mor skal have haft en søster Maren = Lars Haagensen i Kindvig, børn
1 Jens Larsen, gmd i Ball
2 Jens Larsen, gmd i Kindvig
3 Johanne Larsdatter, se 2-56 = Jørgen Pedersen, gmd i Nørre Viemose
4 Anne Larsdatter = Boe Madsen, gmd i Tågeby, Mern
5 Maren Larsdatter = Ole Jensen, gmd i Tågeby, Mern
6 Ellen Larsdatter = Lars Larsen, gmd i Sønder Mern
 
1-88 Skifte 6/5 1782 Rasmus Hansen, 26 år inds i Langebæk, 539
enke, børn
1 Maren Rasmusdatter
 
1-89 Skifte 6/6 1782 Anne Jensdatter, 42 år i Langebæk, 546
[Christopher Skaaning]
enkemand inds Christopher Hansen, se 1-49
 
1-90 Skifte 20/11 1782 Karen Nielsdatter, 24 år i Nørre Viemose, 553
enkemand husfæster og smed Johan Johansen
arvinger hendes mor Kirsten Hansdatter = 1 Jens = 2 Peder Nielsen, inds på Bogø
søskende
1 Maren Jensdatter, inds i Stensby
2 Karen Jensdatter = Ludvig Andreasen, inds i Stensby, se 1-23
3 Jens Jensen, død på Bogø, børn
a Jens Jensen, 4
b datter, 2
 
1-91 Skifte 6/6 1782 Peter Johansen (ikke fundet) inds i Langebæk, 557
1. kone Sidse Nielsdatter, se 1-30
1 Niels Pedersen, 10, hos Ole Pedersen, hmd i Kalvehave, ½bror til afdøde
1 Hans Pedersen, 4
enke Maren Jensdatter
 
1-92 Skifte 27/7 1781 Niels Pedersen Kudskes, 60 år inds i Stensby, 565
enke Anna Margrethe Jørgensdatter, børn
1 Peder Nielsen, 25 husfæster i Stensby
2 Anne Nielsdatter, 16
 
1-93 Skifte 1783 Niels Lauritsen Giæst, 39 år gmd og bondefoged i Stensby, 567
forældre: se 1-80
Karen Andersdatter, børn
1 Sidsel Nielsdatter, 12
2 Anders Nielsen, 11
3 Christian Nielsen, 6
4 Frederik Nielsen, 4
5 Johanne Nielsdatter, 2
6 Anne Nielsdatter, 1/4
 
1-94 Skifte 5/5 1783 Anne Andersdatter (ikke fundet) i Stensby, 578
enkemand husfæster Peder Rasmussen
søskende
1 Peder Andersen, gårdfæster i Sageby, død
a Anne Pedersdatter = Jeppe Mortensen, gmd i Langebæk, se 2-137
b Karen Pedersdatter = Peder Olsen, gmd i Langebæk
c Ellen Pedersdatter, ugift
2 Maren Andersdatter, død = Jens Olsen, død
a Ole Jensen, husfæster i Gederød, Allerslev Sogn
b Jens Christensen, gårdfæster i Sandvig, Mern
c Kirsten Christensdatter = Rasmus Lauritsen, inds i teglbrænderhuset under Engelholm Gods
 
1-95 Skifte 24/6 1783 Sidsel Rasmusdatter, 24 år ugift tjenestepige i Kalvehave, 580
halvsøster Maren Rasmusdatter = husfæster Poul Olsen i Kalvehave, se 2-102
 
1-96 Skifte 7/7 1783 Anna Pedersdatter (ikke fundet) i Kalvehave, 590, opslag 301
se 1-72
1. mand Anders Hansen
1 Peder Andersen, 40, husfæster i Viemose
2 Hans Andersen, 38, inds i Skovhuset
3 Ole Andersen Klandt, 37, husfæster i Sønder Viemose, se 2-56
4 Marie Andersdatter, 36, enke = Rasmus Hansen, som var inds i Langebæk
2. enkemand husfæster Lars Sørensen
5 Anders Larsen, 28, inds i byen
 
1-97 Skifte 1783 Sophie Christensdatter, 27 år i Stensby, 596
enkemand gårdfæster Giert Michelsen, se 1-62, 2-120
børn
1 Christen Giertsen, 7
2 Giert Giertsen, ½
 
1-98 Skifte 18/11 1783 Maren Johansdatter, 52 år i Stensby, 604
forældre: se 2-7
1. mand Hans Lauritsen, afdød søn, se 1-103
1 Maren Hansdatter = Hans Espensen gmd i Langebæk
2 Hans Hansen, 23
2. enkemand gmd Morten Espensen, skrædder, se 2-42
3 Johannes Mortensen, 12
4 Kirsten Mortensdatter = Hans Jacobsen, gmd i Stensby
5 Agnethe Mortensdatter, 17
6 Lucie Mortensdatter, 10
 
1-99 Skifte 19/11 1783 Jørgen Larsen Klandt, 64 år gmd i Kalvehave, 615
hans 1. kone Sophie Jensdatter, se 1-12
enke Lucie Larsdatter, forældre: se 1-19
børn
1 Laurits Jørgensen, 7
2 Anders Jørgensen, 3
3 Sophie Jørgensdatter, 5
 
1-100 Skifte 5/1 1784 Mads Jensen, 28 år inds og skomager i Stensby, 622
enke Anna Margrethe Jørgensdatter
hans halvsøskende
1 Johan Haagen, mesterskomager i Vordingborg
2 Maren Jensdatter = Niels Hansen, husfæster i Smidstrup, på Engelholm Gods
 
1-101 Skifte 5/1 1784 Peder Nielsen Klow 27 år husfæster i Stensby, 625
enke Margrethe Iversdatter, hendes 1. mand Peder Christiansen, se 1-9
mor Margrethe Jørgensdatter gift med hans far Niels Pedersen, død
søskende
1 Mads skomager, inds i Stensby
2 Anne Nielsdatter, ugift
 
1-102 Skifte 5/4 1784 Helvig Olsdatter, 36 år i Sønder Viemose, 630
enkemand gårdfæster Hans Madsen, børn
1 Marie Hansdatter, 5-6 år
2 Ole Hansen, 4
 
1-103 Skifte 3/3 1783 Peder Hansen, 29 år ugift skrædder, 29 år i Stensby, 637
mor Maren Johansdatter, se 1-98
søskende
1 Hans Hansen, 23 ugift og sygelig
2 Maren Hansdatter = Hans Espensen, gårdfæster i Langebæk
halvsøskende
3 Kirstine Mortensdatter = Hans Jacobsen, gmd i Stensby
4 Agnethe Mortensdatter, 15
5 Johannes Mortensen, 12
6 Lucie Mortensdatter, 9
 
1-104 Skifte 7/7 1785 Marie Olsdatter, 39 år i Stensby, 685
familie, se 2-56
enkemand gmd Jens Hansen Piil, se 2-129
børn
1 Sidsel Jensdatter, 14
2 Maren Jensdatter, 12
3 Anne Jensdatter, 11
4 Kirsten Jensdatter, 8
5 Elsabeth Jensdatter, 6
6 Hans Jensen, 4
7 Johanne Jensdatter, 3 mdr.
 
1-105 Skifte 20/5 1785 Peder Nielsen, 34 år hmd i Kalvehave, 696
ingen livsarvinger
enke Bodil Nielsdatter, se 1-78, 2-75
far Niels Larsen, hmd i Kalvehave
 
1-106 Skifte 8/7 1784 Maren Hansdatter, 46 år i Kalvehave, 700
forældre: se 1-69
enkemand hmd og Hans Pedersen Smed, se 1-124
børn
1 Anders Hansen, 20
2 Hans Hansen, 11
3 Anne Marie Hansdatter, 18
4 Bodil Hansdatter, 7
værge farbror Peder Pedersen Smed i Langebæk
 
1-107 Skifte 9/10 1784 Anne Jensdatter, 49 år i Langebæk, 704
hendes forældre: se 1-114
enkemand hmd Jens Nielsen, børn
1 Lars Jensen, 12
2 Poul Jensen, 8
 
1-108 Skifte 22/11 1784 Johan Meyer Bødker, 70 år i Stensby, 706
enke Mette Nielsdatter, datter
1 Anne Marie = Skov? Jnelsen i Næstved (usikkert)
 
1-109 Skifte 23/1 1786 Hans Ottesen, 60 år hmd i Kalvehave, 708
enke Cathrine Johansdatter, børn
1 Niels Hansen, 18
2 Peter Hansen, 15
3 Giert Hansen, 12
4 Jens Hansen, 2
5 Marie Hansdatter, 10
6 Else Hansdatter, 4
7 Kierstine Hansdatter, 4
 
1-110 Skifte 2/6 1785 Lars Pedersen Stær, 45 år gmd i Sønder Viemose, 710
enke Christiane Jørgensdatter, se 1-32, 2-48, 2-56, 2-122
børn
1 Jens Larsen, 4 1/4, se 2-122
2 Hans Larsen, 1 1/4, se 2-48
 
1-111 Skifte 21/1 1785 Ole Jensen, 48 år hmd i Nørre Viemose, 717
enke Ellen Nielsdatter, børn
1 Niels Olsen, 9½
2 Peder Olsen, 17 uger
3 Jens Olsen, 16
 
1-112 Skifte 19/1 1785 Rasmus Jensen, 63 år gmd i Langebæk, 721
enke Maren Larsdatter, se 2-73
børn
1 Lars Rasmussen, 30, se 2-63
2 Jens Rasmussen, 21
3 Agnethe Rasmusdatter, se 2-29 = Jens Gottrupsen, gmd i Langebæk, se 1-18
4 Anne Rasmusdatter, 15
 
1-113 Skifte 2/3 1785 Sidse Hemmingsdatter, 70 år enke i Stensby, 726
1. mand Hemming (eller er det 2. ?)
1 Svend Hemmingsen, 36, på Peters Værft, se 1-51
2. mand Svend
2 Karen Svendsdatter = Troels Gregoriusen, inds i Vestenbæk
3 Mette Svendsdatter = Ole Jensen, inds i Vestenbæk
2. mand Søren Nielsen, se 1-56
2 Niels Sørensen, 24, soldat, inds i Stensby
 
1-114 Skifte 19/1 1785 Jens Nielsen, 83 år, Jens Bal hmd i Kalvehave, 731
børn
1 Axel Jensen, hmd i Viemose
2 Joseph Jensen, gmd i Tolstrup
3 Bodil Jensdatter i Kalvehave
4 Ester Jensdatter i København
5 Anne Jensdatter, død, se 1-107 = Jens Nielsen Bahl, hmd i Langebæk
a Lars Jensen
b Poul Jensen
enke Sidse Pedersdatter
6 Bodil Jensdatter
 
1-115 Skifte 2/3 1785 Niels Olsen Ellehammer, 60 år gmd i Kalvehave, 732
1. kone Marie Pedersdatter, se 1-12
1 Niels Nielsen, inds i Stensby
2 Kirsten Nielsdatter = Hans Rasmussen, hmd i Kalvehave
2. enke Christine Hansdatter
3 Marie Nielsdatter, 19
4 Hans Nielsen, 13
5 Ole Nielsen, 9
 
1-116 Skifte 17/5 1785 Johan Arvesen Sÿderbaum, 66 år hmd på Nørre Mern Mark, 737
enke Maren Larsdatter, børn
1 Arve Johansen Sÿderbaum, skibstømrer i København
2 Anne Elsebeth Sÿderbaum, gift med bager i København
3 Giasche Marie Sÿderbaum, ugift i København
 
1-117 Skifte 27/6 1785 Marie Hansdatter i Stensby, 741
hendes 1. mand Peder Larsen, se 1-73
[Anders Hansen og enke Marie Hansdatter, gift 1783 i Kalvehave]
enkemand Anders Hansen, og hans børn
1 Jørgen Andersen, 24
2 Rasmus Andersen, 19
3 Maren Andersdatter, 17
4 Anne Marie Andersdatter, 14
hendes barn
5 Karen Pedersdatter, 9 se 1-73
 
1-118 Skifte 16/8 1785 Hans Andersen, 60 år hmd i Stensby, 745
enke Karen Larsdatter, børn
1 Lars Hansen, gmd i Nørre Mern, gift
2 Anders Hansen, hmd i Stensby, se 1-123
3 Rasmus Hansen, 19, se 2-138
4 Peder Hansen, 15
5 Simon Hansen, 24
6 Inger Hansdatter = Jens Hansen, inds i Bakkebølle
 
1-119 Skifte 19/5 1785 Kirstine Hansdatter, 38 år ugift tjenestepige i Stensby, 749
afdødes bror var til stede
 
1-120 Skifte 3/11 1785 Margrethe Hansdatter, 22 år i Nørre Viemose, 750
enkemand gmd Poul Poulsen, børn
1 Maren Poulsdatter, 20 uger
 
1-121 Skifte 7/12 1785 Christen Rasmussen smedesvend Peters værft, 757
enke Maren Rasmusdatter
halvbror Søren Jensen
 
1-122 Skifte 22/11 1785 Rasmus Hemmingsen (61 år) gmd i Kalvehave, 762
enke Kirsten Rasmusdatter, børn
1 Rasmus Rasmussen, 13
2 Hans Rasmussen, 12
3 Peder Rasmussen, 21 uger
4 Maren Rasmusdatter, 18
5 Birthe Rasmusdatter, 9
 
1-123 Skifte 20/4 1786 Anders Hansen, 30 år hmd i Stensby, 787
enke Dorthe Mortensdatter
hans moder, hmd Hans Andersens enke i Stensby, se 1-118
søskende
1 Lars Hansen, gmd i Nørre Mern
2 Simon Hansen, hmd i Stensby
3 Rasmus Hansen, tjenende i Stensby, se 2-138
4 Peder Hansen, tjenende i Nørre Viemose
5 Inger Hansdatter = Jens Hansen, inds i Bakkebølle
 
1-124 Skifte 13/11 1784 Hans Pedersen smed, 44 år i Kalvehave, 796
afgangne kone Maren Hansdatter, se 1-106
1 Anders Hansen, 20
2 Hans Hansen, 11
3 Anne Marie Hansdatter, 18
4 Bodil Hansdatter, 7
 
1-125 Skifte 20/12 1785 Anne Olsdatter (ca. 53 år, ikke i kirkebog) i Kalvehave, 804
enkemand gmd Jeppe Hansen Staal, børn
1 Margrethe Jeppesdatter = Hemming Zereliusen, gmd i Kalvehave, se 1-5
2 Karen Jeppesdatter = Hans Michelsen i Kalvehave
3 Bodil Jeppesdatter, 24, se 2-116
 
1-126 Skifte 21/1 1786 Lisbeth Jensdatter, 50 år i Nørre Viemose, 809
enkemand hmd Peder Andersen, se 2-34, 2-126
2 sønner og 1 datter
 
1-127 Skifte 5/3 1786 Rasmus Larsen, 30 år ugift tjenestekarl i Kalvehave, 814, opslag 414
 
1-128 Skifte 20/4 1786 Jens Larsen Øster, 52 år i Stensby, 823
enke Annesine Hansdatter, børn
1 Lars Jensen, 9
2 Hans Jensen, 20 uger
3 Anne Jensdatter, 4
 
1-129 Skifte 21/4 1786 Anne Kirstine Hansdatter, 20 år i Stensby, 825
enkemand gmd Ole Jeppesen, børn
1 Mette Olsdatter, 8 dage

bog 2 1786-1812

2-1 Skifte 6/6 1786 Anna Rasmusdatter, ca. 29 år i Stensby, 2
enkemand gmd Giert Michelsen, børn
1 Sophie Giertsdatter, 21 uger
værge morfar Rasmus Mortensen i Sønder Viemose, se 1-84
 
2-2 Skifte 23/5 1786 Niels Larsen, 55 år hmd i Kalvehave, 19
enke Ellen Jensdatter, børn
1 Lars Nielsen, 22
2 Sidse Nielsdatter = Hans Truelsen, hmd i Viemose, se 1-48, 2-34a
 
2-3 Skifte 11/7 1786 Iver Iversen, 60 år inds i Kalvehave, 23
enke Kirsten Mortensdatter
arving: halvbror Peder Nielsen, hmd i Stensby
 
2-4 Skifte 13/7 1786 Ane Margrethe Johansdatter, 32 år i Langebæk, 28
enkemand hmd Peder Carlsen, se 1-33a, 2-11
børn
1 Johan Pedersen, 3½
 
2-5 Skifte 27/11 1786 Ole Jensen Klandt, 28 år gmd i Kalvehave, 33
enke Lutzie Larsdatter, børn
1 Jørgen Olsen, 1
værge farfar Jens Hemmingsen, gmd i Kalvehave
 
2-6 Skifte 9/12 1786 Ellen Pedersdatter, 55 år i Stensby, 43
1. mand Jens Christoffersen Brems
1 Peder Jensen, 25, tjenende i Langebæk
2 Christopher Jensen, 20, for stedfaderen, se 2-38
2. enkemand gmd Rasmus Mortensen Brems, se 2-50
3 Anne Rasmusdatter, 13
 
2-7 Skifte 27/11 1786 Lars Johansen, 24 år ungkarl i Langebæk, 64
forældre se 1-62
arveafsigelse fra
1 bror Christen Johansen. 20, tjenende i Stensby, værge morbror Christen Erichsen, gmd i Viemose
2 ½bror Niels Henrichsen, 17, hos sin far Henrich Nielsen Brems i Stensby, se 2-52
3 Maren Johansdatter, død, se 1-98 = 1 Hans Lauritsen = 2 Morten Espensen, skrædder i Stensby
a Hans Hansen, 26, tjenende i Kalvehave
b Maren Hansdatter = Hans Espensen, gmd i Langebæk
c Johannes Mortensen, 14, hos sin far
d Kirsten Mortensdatter = Hans Jacobsen Trave, gmd i Stensby, se 2-143
e Agnete Mortensdatter = Anders Hansen smed, hmd i Kalvehave
f Lucie Mortensdatter, tjenende i Stege
 
2-8 Skifte 12/12 1786 Kirsten Olsdatter, 54 år i Kalvehave, 73
1. mand Peder Jensen, se 1-51
1 Rasmus Pedersen, 17
2. enkemand gmd Lars Johansen
 
2-9 Skifte 2/4 1787 Lars Poulsen, ca. 40 år skomager i Viemose, 83
enke Kirstine Christensdatter, børn
1 Lars Larsen, født efter mandens død
2 Mette Larsdatter, 14
3 Marie Larsdatter, 4
 
2-10 Skifte 30/6 1787 Hans Rasmussen, 60 år Plougmand (fra Match) hmd i Stensby, 92
enke Kirsten Larsdatter, børn
1 Lars Hansen, 34, styrmand fra København
2 Rasmus Hansen, 28
3 Morten Hansen, 22
4 Niels Hansen, 20
5 Peder Hansen, 16
 
2-11 Skifte 30/6 1787 Erland Rasmussen, ca. 73 år inds i Viemose, 96
enke Lucie Ingvorsdatter, børn
1 Rasmus Erlandsen, brygger, gmd i Stensby, se 2-132
2 Anders Erlandsen, hmd i Kindvig
3 Ole Erlandsen, inds i Ball, se 2-36
4 Lars Erlandsen, 18, se 2-127
5 Ingvor Erlandsen, 13, se 2-150
6 Malene Erlandsdatter, enke efter Hans Giæst i Kalvehave
7 Karen Erlandsdatter = Peder Carlsen, hmd i Langebæk, se 1-33a, 2-4
8 Maren Erlandsdatter = Hans Sørensen, hmd i Viemose
 
2-12 Skifte 30/6 1787 Peder Pedersen, 45 år hmd i Kalvehave, 101
enke Gunild Jensdatter, børn
1 Lars Pedersen, 14
2 Maren Pedersdatter, 15
3 Anne Pedersdatter, 9
 
2-13 Skifte 30/6 1787 Morten Olsen (ingen alder) hmd i Kalvehave, 105
enke Bodil Zereliusdatter,
lavværge Hemming Zereliusen, gmd i Kalvehave
børn
1 Ole Mortensen, 18
2 Peder Mortensen, 16, se 2-88
3 Anne Mortensdatter = Lars Erichsen, gmd i Ørslev på Falster
4 Maren Mortensdatter, 26
4 Cathrine Mortensdatter, 24
5 Kirsten Mortensdatter, 11
værge farbror Peder Nielsen i Hestehavehuset
 
2-14 Skifte 25/3 1788 Anders Pedersen Øster, 52 år hmd i Stensby, 109
enke Bodil Giertsdatter, børn
1 Giert Andersen, 24
2 Bodil Andersdatter, 19
 
2-15 Skifte 25/3 1788 Ole Jeppesen, 85 år gmd i Langebæk, 115
enke Karen Jensdatter, lavværge Jens Gottrupsen i Langebæk
børn
1 Rasmus Olsen, gmd i Kalvehave
2 Jeppe Olsen, gmd i Kalvehave
3 Hans Olsen, 22
4 Anne Olsdatter, 17
 
2-16 Skifte 25/3 1788 Peder Jensen Brygger, 68 år gmd i Stensby, 124
enke Else Hemmingsdatter, børn
1 Rasmus Pedersen, 31, se 2-119
2 Christopher Pedersen, gmd i Viemose, 25
3 Jeppe Pedersen, 22
4 Jens Pedersen, 19
5 Kirsten Pedersdatter, se 2-133 = Rasmus Nielsen, gmd i Viemose
6 Lars Pedersen, 28
7 Sidse Pedersdatter = hmd Poul Olsen Bødker i Stensby
 
2-17 Skifte 26/3 1788 Rasmus Jensen ca. 36 år gmd i Viemose, 136
familie: se 2-87
enke Maren Nielsdatter, trolovet med Christopher Pedersen i Stensby
børn
1 Ellen Rasmusdatter, 14, FT 1787: konens datter af 1. ægteskab [med Rasmus Mortensen]
2 Mette Rasmusdatter, 11
 
2-18 Skifte 26/3 1788 Birthe Hansdatter, 30 år i Viemose, 148
Kendt, se Jens Larsens aner 5, 3
enkemand gmd Rasmus Pedersen Klandt, børn
1 Hans Rasmussen, 5
2 Margrethe Rasmusdatter, 5 mdr. død efter moderens død
3 Anne Rasmusdatter, 5 mdr.
 
2-19 Skifte 26/3 1788 Karen Pedersdatter, 53 år i Kalvehave, 159
forældre: se 1-12, og se 2-127
enkemand hmd Svend Larsen, børn
1 Maren Svendsdatter = Peder Hansen Jyde, hmd i Kalvehave
2 Kirsten Svendsdatter = Peder Rasmussen, inds i Kalvehave
3 Sidse Svendsdatter, 22
4 Else Svendsdatter, 15
 
2-20 Skifte 26/3 1788 Ane Cathrine Johannesdatter, 48 år i Kalvehave, 164
enkemand hmd Peder Espensen Krems, se 2-72
børn
1 Johannes Pedersen, 21
2 Espen Pedersen, 10
3 Birthe Pedersdatter, 19
4 Johanne Pedersdatter, 15
5 Bodil Sophie Pedersdatter, 13
 
2-21 Skifte 26/7 1788 Søren Andersen, 82 år gmd i Nørre Viemose, 170
enke Maren Rasmusdatter, børn
1 Hans Sørensen, gmd i Lekkende By, under Lekkende Gods, Øster Egesborg Sogn
 
2-22 Skifte 28/7 1788 Juliane Svanholm, 80 år enke i Langebæk, 182
afgangne mand Guldsmed Svanholm
søsterbørn
1 Jørgen Smed på Møn
2 datter i egnen ved Vindbyholt
 
2-23 Skifte 28/7 1788 Karen Hansdatter, 74 år enke i Langebæk, 187
afgangne mand gmd Peder Andreasen, gmd i Kastrup, børn
1 Andreas Pedersen, gmd i Kastrup, død
a Peder Andreasen, 8
b Kirsten Andreasdatter, 14
c Anne Dorthe Andreasdatter, 12, hjemme hos stedfaderen Peder Hansen Hovgaard i Kastrup
2 Anne Pedersdatter = Hans Johansen, gmd i Ornebjerg, begge døde
a Johannes Hansen, 19
b Kirsten Hansdatter, 11, begge hos stedfaderen Peder Jensen i Ornebjerg
3 Maren Pedersdatter = Rasmus Knudsen i Langebæk
 
2-24 Skifte 7/8 1788 Svend Hemmingsen ca. 37 år på Peters værft, 191
enke Anne Cathrine Pedersdatter, se 1-4, 2-75
børn
1 Anne Svendsdatter
værge farbror Niels Sørensen i Stensby
 
2-25 Skifte 30/3 1789 Søren Rasmussen, 72 år gmd i Viemose, 192
enke Sidse Nielsdatter, børn
1 Bodil Sørensdatter, død, se 1-67 = Peder Pedersen Brems i Viemose, se 2-90
a Peder Pedersen, 19
b Rasmus Pedersen, 15, hos faderen
c Sidsel Pedersdatter, 10
 
2-26 Skifte 30/3 1789 1788 Christopher Rasmussen, 80 år gmd i Kalvehave, 194
1. kone Karen Poulsdatter se 1-10
1 Niels Christophersen, hmd i Kalvehave
2 Karen Christophersdatter = Jørgen Nielsen, hmd i Kalvehave
3 Sidse Christophersdatter = Niels Olsen Bille, hmd i Viemose
4 Maren Christophersdatter, 30 i Kolby
5 Dorthe Christophersdatter, død, se 1-10 = Hemming Zereliusen, gmd i Kalvehave
a Maren Hemmingsdatter, 21
2. enke Maren Pedersdatter, se 1-51, trolovet fæstemand Jens Andersen
2 Rasmus Christophersen, 12
3 Peder Christophersen, 8
 
2-27 Skifte 30/3 1789 Philip Christoffer Beyer, 40 år skomager og hmd i Kalvehave, 197
1. kone Birthe Hansdatter, se 1-68
1 Johan Friderik Philipsen Beyer, 16
2 Hans Philipsen Beyer, 12 hos morbror Lars Hansen, gmd i Røstofte
2. enke Else Jensdatter, lavværge hendes mand Johannes Pedersen Krims, se 2-114
3 Birthe Philipsdatter Beyer, 5
4 Dorthe Philipsdatter Beyer, 3
værge morfar Jens Pedersen, hmd i Kalvehave
 
2-28 Skifte 31/3 1789 Ellen Jørgensdatter, 50 år i Stensby, 200
forældre: se 2-53
enkemand gmd Johan Hemmingsen Stage, børn
1 Hemming Johansen, 17
2 Lars Johansen, 14
3 Marie Johansdatter, 25
4 Elsebeth Johansdatter, 23
5 Birthe Johansdatter, 20
6 Dorthe Johansdatter, 12
 
2-29 Skifte 31/3 1789 Agnethe Rasmusdatter, 30 år i Langebæk, 202
forældre: se 1-112
1. mand hmd Hans Olsen, i Langebæk, se 1-75
1 Anne Hansdatter, 7, værge farbror Peder Olsen, gmd i Langebæk
2. enkemand gmd Jens Gottrupsen, se 1-18
Gottrup Jensen, 3
 
2-30 Skifte 31/3 1789 Hans Olsen Smed, 70 år hmd i Langebæk, 204
enke Maren Jensdatter, se 2-62
børn
1 Ole Hansen, 25, gemen rekrut
2 Morten Hansen, 22
3 Jens Hansen, 19
4 Anne Marie Hansdatter = Hans Jørgensen smed i Øster Egesborg
5 Anne Hansdatter, 13
 
2-31 Skifte 20/4 1789 Maren Hemmingsdatter, 60 år i Langebæk, 236
børn
1 Lars Hemmingsen i Vollerup på Møn
2 Mette Kirstine Hemmingsdatter, 26
3 Margrethe Hemmingsdatter, 19, tjenende 1
4 Niels Hemmingsen, død
a Anders Nielsen, 12, hos stedfaderen Henrik Hansen
b Lars Nielsen, 9
c Anne Kirstine Nielsdatter, 7
enkemand inds David Modemann [David Moedman]
 
2-32 Skifte 20/4 1789 Rasmus Rasmussen, 23 år ungkarl i Kalvehave, 237
[stedfar Peder Christiansen, inds i Kalvehave]
søster
1 Karen Rasmusdatter, 19
halvsøster
2 Anne Pedersdatter, 14
 
2-33 Skifte 20/4 1789 Karen Nielsdatter, 47 år i Langebæk, 238
enkemand Jens Jacobsen Skinders, børn
1 Niels Jensen, 4 3/4
2 Maren Jensdatter, 14
3 Birthe Jensdatter, 11½
 
2-34 Skifte 26/7 1788 Anne Larsdatter, 32 år i Nørre Viemose, 246
forældre: se 1-69
enkemand hmd Peder Andersen, se 1-126, 2-126
halvsøster
1 Inger Hansdatter = Rasmus Jensen, hmd i Kalvehave, se 1-69
2 Maren Hansdatter, død = Hans Pedersen smed i Kalvehave
a Anders Hansen smed og hmd i Kalvehave
b Hans Hansen, 15
c Anne Marie Hansdatter = Morten Espensen skrædder, hmd i Stensby
d Bodil Hansdatter, 10
 
2-34 a Skifte 29/9 1789 Hans Truelsen, 60 år hmd i Sønder Viemose, 262
se 1-48
enke Sidse Nielsdatter, se 2-2
børn
1 Anne Elisabeth Hansdatter, 4
 
2-35 Skifte 29/9 1789 Ellen Pedersdatter, 36 år i Stensby, 273
1. mand Jens Rasmussen, se 1-81
1 Rasmus Jensen, 14
2 Peder Jensen, 8
3 Sophie Jensdatter, 12
2. enkemand gmd Peder Mortensen, se 1-19
Kirsten Pedersdatter, 1 3/4
 
2-36 Skifte 29/9 1789 Niels Olsen, ca. 65 år gmd i Kalvehave, 285
enke Maren Jacobsdatter, børn
1 Ellen Nielsdatter = Ole Erlandsen, hmd i Ball, se 2-11
2 Kirsten Nielsdatter, 25
3 Maren Nielsdatter
4 Ingeborg Nielsdatter, 14
5 Johanne Nielsdatter, 11
 
2-37 Skifte 29/9 1789 Hans Pedersen Bager, ca. 54 år hmd i Kalvehave, 290
enke Marie Jørgensdatter, de havde ingen børn
 
2-38 Skifte 8/1 1790 Christoffer Jensen grenadier, ca. 24 år, død i Helsingør i Stensby, 294, opslag 152
far Jens Christophersen Brems: se 2-6
bror Peder Jensen, gmd i Ornebjerg
½søster Anne Rasmusdatter, 17, hos faderen Rasmus Mortensen Brems i Stensby
 
2-39 Skifte 15/12 1789 Johanne Nielsdatter 70 år i Stensby, 295
enkemand hmd Ole Erichsen Wis
 
2-40 Skifte 16/1 1790 Rasmus Hansen Købmand, 69 år gmd i Kalvehave, 296
enke Eva Jensdatter, børn
1 Hans Rasmussen, 38, hmd i Kalvehave, se 2-115
2 Jens Rasmussen, 24, gmd i Kalvehave
3 Peder Rasmussen, 21
4 Anne Rasmusdatter = Jens Hemmingsen, gmd i Kalvehave, se 2-98
5 Mette Rasmusdatter, 25 = Jens Gottrupsen, gmd i Langebæk, se 1-18
 
2-41 Skifte 8/2 1790 Kirsten Olsdatter, 45 år i Stensby, 299
søskende: se 2-124
enkemand hmd Morten Pedersen, børn
1 Karen Mortensdatter, 13
 
2-42 Skifte 24/2 1790 Morten Espensen Skrædder, 56 år gmd i Stensby, 301
1. kone Maren Johannesdatter, se 1-98
1 Johannes Mortensen, 20
2 Kirsten Mortensdatter = Hans Jacobsen, gmd i Stensby
3 Agnethe Mortensdatter = Anders Smed, hmd i Kalvehave
4 Lucie Mortensdatter, 17
2. enke Anne Marie Hansdatter
5 Hans Mortensen, 3
6 Jens Mortensen, 3/4
værge farbror Hans Espensen, gmd i Langebæk
 
2-43 Skifte 26/3 1790 Anne Jørgensdatter, 35 år i Langebæk, 307
Kendt: se Jens Larsens aner
enkemand inds Jens Jacobsen Skinder
mor Karen Rasmusdatter, enke i Kalvehave [efter Jørgen Pedersen Baad]
søskende
1 Peder Jørgensen, hmd i Sønder Viemose
2 Marie Jørgensdatter = Rasmus Pedersen Klandt, inds i Nørre Viemose
3 Maren Jørgensdatter, tjenende i Kalvehave
 
2-44 Skifte 26/4 1790 Jens Rasmussen, 70 år hmd i Kalvehave, 308
enke Bodil Larsdatter, børn
1 Rasmus Jensen, hmd i Kalvehave
 
2-45 Skifte 16/6 1790 Karen Andersdatter, 71 år i Nørre Viemose, 309
1. mand Peder
1 Anders Pedersen, hmd på Bogø
2 Kirsten Pedersdatter = Hans Nielsen, hmd i Lundby
3 Anne Pedersdatter = Anders Pedersen, Sprove, Damsholte, Møn
4 Bodil Pedersdatter, 36
5 Niels Pedersen, død i Viemose
a Marie Nielsdatter, 5
b Margrethe Nielsdatter, 2
2. enkemand gmd Ole Nielsen
 
2-46 Skifte 16/6 1790 Michel Rasmussen, ca. 61 år hmd i Sønder Viemose, 313
enke Giertrud Rasmusdatter, børn
1 Rasmus Michelsen, 24
2 Niels Michelsen, 21, gevorben soldat
3 Kirsten Michelsdatter, 15, tjenende i Sageby Mølle
 
2-47 Skifte 30/8 1790 Anne Kirstine Christensdatter, 35 år Peters værft, 315
enkemand Hans Rasmussen Ring, børn
1 Ole Hansen, 8
 
2-48 Skifte 6/11 1790 Hans Larsen Stær, 6 år, i Viemose, 329
far afgangne Lars Pedersen Stær, se 1-110
moderen Christiane Jørgensdatter = stedfar Ole Andersen, gmd i Viemose, se 2-56
bror Jens Larsen
 
2-49 Skifte 8/3 1791 Maren Olsdatter, 55 år i Kalvehave, 339
enkemand gmd Jeppe Jensen Købmand, børn
1 Ole Jeppesen, gmd i Stensby
2 Jens Jeppesen, 20
3 Giert Jeppesen, 15
4 Maren Jeppesdatter = Peder Mortensen, gmd i Stensby, se 1-19
5 Birthe Jeppesdatter, 25
6 Margrethe Jeppesdatter, 22
 
2-50 Skifte 15/3 1791 Anne Marie Giertsdatter, 22 år i Stensby, 341
enkemand gmd Rasmus Mortensen Brems, se 2-6
børn
1 Morten Rasmussen, 8 dage
 
2-51 Skifte 2/4 1791 Jens Hansen Hugger, 71 år hmd i Langebæk, 346
1. kone
1 Hans Jensen smed i Ørslev
2. kone Sidse Jensdatter, se 1-13
2 Jeppe Jensen, 31
3 Malene Jensdatter = Rasmus Espensen på Peters Værft
4 Anne Margrethe Jensdatter = Jens Jacobsen i Nyråd
3. enke Mette Rasmusdatter
5 Rasmus Jensen, 11, se 2-111a
6 Sidse Jensdatter, 7
7 Kirsten Jensdatter, 4
 
2-52 Skifte 28/5 1791 Henrich Nielsen Brems, ca. 50 år gmd i Stensby, 349
1. kone Anne Cathrine Erichsdatter, se 1-62
1 Niels Henrichsen, 22 gevorben soldat
2. enke Anne Marie Pedersdatter
2 Anne Marie Henrichsdatter, 15
3 Trine Henrichsdatter, 13
4 Maren Henrichsdatter, 10
5 Anne Henrichsdatter, 5
6 Lisbeth Henrichsdatter, 2
 
2-53 Skifte 31/5 1791 Lars Jørgensen, ca. 46 år gmd i Stensby, 353
enke Birthe Espensdatter, ingen børn med afdøde, men se 1-65
søskende
1 Anders Jørgensen, gmd i Stensby
2 Maren Jørgensdatter = Ole Olsen Kaare, inds i Langebæk, se 1-87
3 Ellen Jørgensdatter, død, se 2-28 = Johan Hemmingsen Stage i Stensby
a Hemming Johansen, 18
b Lars Johansen, 15
c Marie Johansdatter, 24
d Elsebeth Johansdatter, 19
e Dorthe Johansdatter, 12
f Birthe Johansdatter, 18
 
2-54 Skifte 31/5 1791 Marie Hansdatter, 44 år i Kalvehave, 356
enkemand Anders Jensen Wilbrad, forældre se 1-64
børn
1 Jens Andersen, 18
2 Rasmus Andersen, 1
3 Sidse Andersdatter, 13
 
2-55 Skifte 1/7 1791 Helene Erichsdatter (ingen alder) i Stensby, 359
se 1-62, 2-69
1. mand Christoffer Døhn, Brender i Nyråd
1 Hans Christopher Døhn, 21 i Rigat med skib
2. mand Rasmus Pedersen, i Højer Mølle på Falster
2 Kirstine Rasmusdatter, 14, hos sin farbror Ove Hansen, møller på Falster
 
2-56 Skifte 23/9 1791 Johanne Larsdatter, 68 år i Nørre Viemose, 366
familie: se 1-87
1. mand Ole
1 Anne Olsdatter = Niels Hansen, gmd i Svendsø i en gård Falster Hovgård
2 Maren Olsdatter = Gregers Hansen, gmd i Balle
3 Mette Olsdatter, død i Ennegårdhuset, børn
a Ole Larsen, 12
b Hans Larsen, 14
c Inger Marie Larsdatter, 17
d Malene Larsdatter, 10
4 Marie Olsdatter, død = Jens Hansen Piil, gmd i Stensby, se 1-104, 2-129
a Sidse Jensdatter = Hans Tuelsen på Peters Gård
c Maren Jensdatter, 18
d Anne Jensdatter, 16
e Sidse Jensdatter, 12
f Ole Jensen, 9
2. enkemand inds Jørgen Pedersen
5 Christiane Jørgensdatter = Ole Andersen Klandt, gmd i Sønder Viemose, se 1-96
 
2-57 Skifte 6/2 1792 Anders Nielsen, 57 år bondefoged i Stensby, 386
1. kone Anne Jensdatter
1 Christiane Andersdatter = hr Borch, fuldmægtig i København [+ Ole Christian Borch, bogholder hos skiftecommissioner i København
2. enke Elsebeth Andersdatter
2 Niels Andersen, 32, i Stensby, se 2-65
3 Anne Marie Andersdatter, 22, -
 
2-58 Skifte 6/2 1792 Knud Larsen, 27 år soldat i Stensby, 390
enke Kirsten Hansdatter, lavværge far Hans Pedersen i Stensby
børn
1 Peder Knudsen, 2
 
2-59 Skifte 7/2 1792 Maren Nielsdatter (ikke fundet) i Stensby, 392
begr 4 s. i advent 1791 Niels Drejers dødfødte barn i Stensby
enkemand hmd Niels Henrichsen, børn
1 Anders Nielsen, 2
opslag 252: skifte 59 Niels Henrichsens hustru Maren Pedersdatter i Stensby
 
2-60 Skifte 7/2 1792 Hans Rasmussen, 48 år hmd i Sønder Viemose, 394
enke Karen Nielsdatter, børn
1 Anne Hansdatter, 19
2 Karen Hansdatter, 15
værge Ole Rasmussen, hmd i Sønder Viemose
 
2-61 Skifte 7/5 1792 Anne Sophie Larsdatter, 40 år i Stensby, 414
enkemand hmd Jens Nielsen Bonde, børn
1 Niels Jensen, 25, tjenende i Stensby
2 Kirsten Jensdatter = Claus Uldrichsen, hmd i Bakkebølle
3 Birthe Margrethe Jensdatter, 24, tjenende i København
 
2-62 Skifte 18/4 1792 Maren Jensdatter, 53 år enke i Langebæk, 416
afgangne mand hmd Hans Olsen Smed, se 2-30
børn
1 Ole Hansen, fæster i Langebæk
2 Morten Hansen, inds i Langebæk
3 Jens Hansen, tjenende i Nørre Viemose
4 Anne Marie Hansdatter = Hans smed i Øster Egesborg
5 Anne Hansdatter, 14
 
2-63 Skifte 25/3 1792 Lars Rasmussen, 40 år ungkarl i Langebæk, 417
moderen Maren Larsdatter, se 1-112, for sin svoger Giert Giertsen i Langebæk
søskende
1 Jens Rasmussen, 30, tjenende på Peters gård
2 Agnete Rasmusdatter = Hans Olsen, hmd i Langebæk = Jens Gottrupsen, gmd i Langebæk
a Anne Hansdatter, 9
b Gottrup Jensen, 6
3 Anne Rasmusdatter = Giert Giertsen, gmd i Langebæk
 
2-64 Skifte 24/5 1792 Anne Hansdatter, 30 år i Langebæk, 418
enkemand gmd Lars Danielsen, se 1-69, 2-84
moderen Stine Iversdatter = Jens Pedersen Stage, fæster i Kalvehave, se 2-127
søster
1 Kirsten Hansdatter = Anders Larsen, inds i Kalvehave, se 2-140
halvsøskende
2 Rasmus Nielsen Stage i Stensby
3 Hans Nielsen Stage på Langø, se 2-99
4 ? Nielsdatter = Jørgen Jensen, hmd i Kalvehave
 
2-65 Skifte 25/5 1792 Niels Andersen, 33 år gmd i Stensby, 423
enke Ellen Pedersdatter, lavværge Jeppe Mortensen
moder Elsebet Andersdatter, se 2-57
1 ½søster Christiane Andersdatter = velerværdige hr. [Ole Christian] Borch, fuldmægtig i København
2 søster Anne Marie Andersdatter, 23
2-66 Skifte 8/6 1792 Anne Rasmusdatter, 40 år i Nørre Viemose, 426
enkemand hmd Niels Hemmingsen, børn
1 Anne Marie Nielsdatter, 5
2 Maren Nielsdatter, 2
 
2-67 Skifte 11/6 1792 Pernille Larsdatter, 45 år, begr. 23/5 1792 i Stensby, 429
1. mand Niels Pedersen Holm, se 1-7
2. mand Anders Poulsen Spillemand, se 1-54
1 Birthe Andersdatter, 15
2 Margrethe Andersdatter, 11
3. enkemand hmd Ole Erichsen Wis
 
2-68 Skifte 10/10 1792 Anne Mortensdatter, 50 år i Sønder Viemose, 454
se 1-19
enkemand hmd Jens Sørensen
søskende
1 Boe Mortensen i Nørre Viemose
2 Peder Mortensen, gmd i Stensby
3 Cathrine Marie Mortensdatter = Anders Hansen, gmd i Bidsinge på Møn
4 Lisbeth Mortensdatter = Hans Jensen, gmd på Bogø
5 Sidsel Mortensdatter = Christian Snedker i Præstø
halvsøskende
6 Rasmus Mortensen, gmd i Sønder Viemose, se 2-120
7 Marie Mortensdatter, død = Jens Pedersen Øster, gmd i Viemose
a Hans Madsen, gmd i Viemose
b Niels Madsen, gmd i Stensby
8 Anne Mortensdatter, død, se 1-19
a Jens Olsen, 25, soldat
b Lucie Larsdatter = Jens Klandt, gmd i Kalvehave
 
2-69 Skifte 1792 Maren Larsdatter, 74 år i Stensby, Kalvehave, 459
se 1-62
1. mand Erich {Christensen}
1 Christen Erichsen, gmd i Nørre Viemose
2 Rasmus Erichsen, i Helsingør
3 Sidsel Erichsdatter i Vordingborg
4 Kirstine Erichsdatter, død
a Hans Jørgensen i Nygårds Mølle
b Trine, død
1 Christen Johansen, 26, tjenende i Langebæk
2 Niels Henrichsen, 23, tjenende for stedfaderen Jens Olsen i Stensby
5 Helene Erichsdatter, død, se 2-55
a Hans Dehn, 23, til søs
b Kirstine Rasmusdatter, 14, opholder sig på Falster på en mølle
6 Eriche Erichsdatter, død, børn
1 Erichs Sørensen, 10, hos faderen Søren Frederichsen i Nyråd
2 Anne Sørensdatter, 6
3 Stine Sørensdatter, 18
4 Maren Sørensdatter, 15
7 Sophie Christensdatter, død, børn [døbt 13/6 1757, begr. 11/6 1783 i Stensby, far Christen Jensen]
1 Giert Giertsen, 10, for faderen Giert Michensen, gmd i Stensby
2. enkemand inds Christen Ørslev
 
2-70 Skifte 13/2 1793 Rasmus Jensen Rytter, 40 år hmd i Kalvehave, 483
enke Inger Hansdatter
hendes børn med Anders Jacobsen, se 1-74
1 Lars Andersen, 19
2 Karen Andersdatter, 16
3 Anne Cathrine Andersdatter, 14
deres børn
4 Jens Rasmussen, 9
 
2-71 Skifte 13/2 1793 Peder Olsen, 52 år gmd i Langebæk, 485
enke Karen Pedersdatter, børn
1 Peder Pedersen, 20, se 2-99
2 Ellen Pedersdatter = Peder Jensen, gmd i Stensby
3 Anne Pedersdatter, 14½
 
2-72 Skifte 17/4 1793 Peder Espensen Krems, nogle og 50 hmd i Kalvehave, 488
afgangne hustru Cathrine Johansdatter, se 2-20
1 Birthe Pedersdatter, 24
2 Johanne Pedersdatter, 22
3 Bodil Sophie Pedersdatter, 18
4 Johannes Pedersen, 26, hmd i Kalvehave
5 Espen Pedersen, 16
enke Gunil Jensdatter
 
2-73 Skifte 20/12 1793 Maren Larsdatter, 76 år enke i Langebæk, 498
afgangne Rasmus Skomagers enke, se 1-112
afgangne gmd Rasmus Jensen, børn
1 Jens Rasmussen på Peters Gård
2 Anne Rasmusdatter = Giert Giertsen, gmd
3 Agnethe Rasmusdatter, død = 1. Hans Olsen, = 2. Jens Gottrupsen i Langebæk
a Anne Hansdatter, 11
b Gottrup Jensen, 7
 
2-74 Skifte 7/2 1794 Enevold Johansen, 40 år hmd i Langebæk, 504
enke Karen Nielsdatter, forældre se 1-64, se 2-97
børn
1 Niels Enevoldsen, 9
2 Rasmus Enevoldsen, 7
3 Peder Enevoldsen, 1½
4 Dorthe Enevoldsdatter, 11
5 Mette Enevoldsdatter, 3½
værge morbror Anders Jensen Wilbrad, gmd i Kalvehave. Kendt!
 
2-75 Skifte 11/2 1794 Ole Nielsen, 60 år gmd i Nørre Viemose, 506
enke Anne Cathrine Pedersdatter, se 1-4, 2-75, umyndige børn
halvsøskende
1 Peder Gregoriusen, gmd i Viemose
2 Troels Gregoriusen, død
a Rasmus Troelsen, 19 i Viemose
søskende
Else Nielsdatter, se 2-112, forhen = Hans Larsen, hmd i Viemose
Bodil Nielsdatter, se 1-78, 1-105 = Anders Pedersen, hmd i Kalvehave
 
2-76 Skifte 27/2 1794 Karen Iversdatter, 70 år i Stensby, 513
[hans murermesters hustru]
enkemand Hans Pedersen, børn
1 Ellen Hansdatter = Peder Andersen, hmd i Viemose
2 Kirsten Hansdatter = Peder Poulsen, inds Stensby
 
2-77 Skifte 8/3 1794 Hans Larsen, 80 år hmd i Sønder Viemose, 514
1. kone [+Anne Marie Rasmusdatter]
1 Anne Kirstine Hansdatter, 28
2. enke Else Nielsdatter
 
2-78 Skifte 14/5 1794 Ellen Margrethe Nielsdatter, 50 år i Langebæk, 515
enkemand gmd Jens Olsen Stæhr, børn
1 Niels Jensen, 4½
2 Anne Marie Jensdatter, 19
3 Gunnild Jensdatter, 15
4 Dorthe Jensdatter, 12
5 Kirsten Jensdatter, 9
6 Anne Elisabeth Jensdatter, 7
 
2-79 Skifte 1/9 1794 Lars Christensen, 40 år hmd i Viemose, 529
enke Karen Pedersdatter, børn
1 Maren Larsdatter, 13
2 Peder Larsen, 10
3 Marie Larsdatter, 6
4 Anne Marie Larsdatter, 3
5 Christen Larsen, 3 uger
værge farbror Søren Christensen, gmd i Kalvehave
 
2-80 Skifte 3/2 1795 Rebecca Andersdatter, 42 år i Stensby, 545
enkemand Jeppe Marcussen, se 2-103
børn
1 Anders Jeppesen, 4
 
2-81 Skifte 13/3 1795 Maren Larsdatter, 48 år i Stensby, 549
enkemand gmd Ole Jacobsen, børn
1 Jacob Olsen, 10
2 Ellen Olsdatter = Niels Henrichsen, hmd i Stensby
3 Maren Olsdatter, 21
4 Anne Marie Olsdatter, 16
 
2-82 Skifte 30/3 1795 Johan Hemmingsen Stage, 50 år gmd i Stensby, 552
afdød kone Ellen Jørgensdatter, se 2-38
1 Hemming Johansen, 24
2 Lars Johansen, 20
3 Marie Johansdatter, 30
4 Elsebeth Johansdatter, 28
5 Birthe Johansdatter, 26
6 Dorthe Johansdatter, 16
værge morbror Anders Jørgensen, gmd i Stensby
 
2-83 Skifte 10/4 1795 Mette Hansdatter, ca. 36 år enke i Stensby, 554
afgangne mand gmd Hans Hemmingsen Koch, se 2-96
børn
1 Anne Elisabeth Hansdatter, 11
værge farfar Hemming Johansen, Peters Værft
 
2-84 Skifte 15/5 1795 Lars Danielsen, 61 år i Langebæk, 558
tidligere koner: se 1-69, 2-64
enke Kirsten Larsdatter, se 2-110
børn
1 Lars Larsen, 3/4
født værge Anders Hansen smed og hmd i Kalvehave
2-85 Skifte 16/6 1795 Mads Madsen, 40 år hmd i Kalvehave, 562
enke Karen Nielsdatter, børn
1 Mads Madsen, 9½
værge farbror Rasmus Jensen, hmd i Kalvehave
 
2-86 Skifte 1/12 1795 Anne Marie Olsdatter, 86 år i Kalvehave, 579
enkemand sadelmager Johan Martin Gerlach, 74 år, død 2. advent 1795, ingen livsarvinger
hendes søskende
1 Poul Gundersen, forhen inds i Kalvehave
a Anne Marie Poulsdatter = Rasmus Andersen, inds
b Johanne Poulsdatter, 22
 
2-87 Skifte 13/1 1796 Bodil Pedersdatter, 70 år enke i Viemose, 581
[Gift med Jeppe Olsen, død 1786 i Ball]
datter Ellen Jensdatter, børn
a Anders Olsen, gmd i Nørre Viemose
datter Anne Jensdatter, død, børn
a Maren Jensdatter = Mads Rasmussen, gmd i Sageby
b Anne Jensdatter, 16
c Kirsten Hansdatter, 12
Rasmus Jensen i Viemose, død, se 2-17
a Ellen Rasmusdatter, 21
b Mette Rasmusdatter, 18
c Anne Rasmusdatter, 7
 
2-88 Skifte 13/1 1796 Peder Mortensen, 28 år hmd i Kalvehave, 583
enke Karen Nielsdatter
moder Bodil Zereliusdatter på Falster, se 2-13
søskende
1 Ole Mortensen
2 Anne Mortensdatter = Lars Erichsen på Falster
3 Maren Mortensdatter, ugift
4 Cathrine Mortensdatter = Jørgen Olsen, hmd i Kalvehave
5 Kirsten Mortensen, på Falster hos moderen
 
2-89 Skifte 18/3 1796 Jacob Jensen, 28 år hmd i Stensby, 587
familie: se 1-60
enke Anne Margrethe Hemmingsdatter, børn
1 Jens Jacobsen, 3
2 Jacob Jacobsen, 2
værge farbror Christen Jensen, gmd i Røstofte
 
2-90 Skifte 4/4 1796 Giert Pedersen, 42 år hmd i Sønder Viemose, 589
enke Dorthe Rasmusdatter, lavværge far Rasmus Peder Madsen, gmd i Viemose
søskende
1 Maren Pedersdatter = Christen Erichsen, sognefoged i Viemose
2 Anne Marie Pedersdatter = Jens Olsen, gmd i Stensby
3 Rasmus Pedersen, død
a Jens Rasmussen, død, datter Anne Jensdatter, 1½
b Lars Rasmussen, 20
c Maren Rasmusdatter, 38 i Stensby
halvsøster
3 Anne Hansdatter = Peder Pedersen Brems, inds i Løbergården, se 1-67
værge for umyndige arvinger morbror Niels Jacobsen, hmd i Ball
 
2-91 Skifte 17/5 1796 Hans Jensen Thuesen, 42 år hmd i Sønder Viemose, 597
enke Sidse Jensdatter, børn
1 Marie Hansdatter, 2½
2 Birthe Hansdatter, 15
 
2-92 Skifte 10/6 1796 Lars Nielsen smed, 32 år i Kalvehave, 598
enke Maren Hemmingsdatter, lavværge Hemming Zereliusen i Kalvehave
børn
1 Niels Larsen, 6
2 Dorthe Larsdatter, 2
 
2-93 Skifte 5/1 1797 Hans Nielsen Drejer, 60 år hmd i Stensby, 611
1. kone Maren Jensdatter, se 1-3
1 Jens Hansen, 22, værge farbror Søren Nielsen, gmd i Tolstrup
2. enke Anna Geertsdatter, lavværge Geert Geertsen, gmd i Langebæk
 
2-94 Skifte 5/1 1797 Jens Nielsen, hmd og sølimit i Stensby, 613
[Jens Skovfoged i Stensby, 40 år?, Sølimit: person indskrevet i sørullen]
enke Margrethe Hemmingsdatter, børn
1 Sidse Jensdatter, 10
2 Niels Jensen, 6
 
2-95 Skifte 18/1 1797 Anne Hansdatter, 50 år i Langebæk, 614
enkemand Peder Pedersen smed og hmd, se 2-105
børn
1 Hans Pedersen, 21
2 Karen Pedersdatter, 18
3 Mette Pedersdatter, 12
 
2-96 Skifte 18/4 1797 hmd Hemming Johansen, 77 år og hustru Karen Børgesdatter, 80 år, Hemming Johansens enke i Langebæk, 624
børn
1 Anne Hemmingsdatter = Niels Jørgensen, hmd i Langebæk, se 2-117
2 Margrethe Hemmingsdatter = Niels Rasmussen, hmd i Stensby
3 Hans Hemmingsen Koch, forhen gmd i Stensby, død, se 2-83
a Anne Elisabeth Hansdatter,
 
2-97 Skifte 9/10 1797 Karen Nielsdatter, 42 år i Langebæk, 626
1. mand Enevold Johansen, se 2-74
1 Niels Enevoldsen, 13
2 Rasmus Enevoldsen, 11
3 Peder Enevoldsen, 5
4 Dorthe Enevoldsdatter, 15
5 Mette Enevoldsdatter, 7, værge for disse børn farbror Lars Johansen, i Kalvehave
2. enkemand hmd Lars Jørgensen
6 Maren Larsdatter, 2
 
2-98 Skifte 28/10 1797 Jens Hemmingsen, 67 år gmd i Kalvehave, 628
1. kone Kirsten Olsdatter, se 1-35
1 Ole Jensen, gmd i Byen, død
a Jørgen Olsen, 12
2 Niels Jensen, myndig
3 Dorthe Jensdatter = Jens Hansen Giest, hmd i Kalvehave
2. enke Anne Rasmusdatter, se 2-40
 
2-99 Skifte 17/2 1798 Peder Pedersen, 26 år gmd i Langebæk, 639
forældre: se 2-71
enke Bodil Andersdatter
mor Karen Pedersdatter = Hans Nielsen Stage, gmd på Langø, se 2-64
søskende
1 Ellen Pedersdatter = Peder Jensen, gmd i Stensby
2 Anne Pedersdatter, 20
 
2-100 Skifte 13/3 1798 Jens Christophersen, 66 år gmd i Sønder Viemose, 642
forældre: se 1-86
1. kone Maren Michelsdatter
1 Niels Jensen, hmd i Nørre Viemose
2 Marie Jensdatter = Niels Madsen, gmd i Langø
3 Kirsten Jensdatter = Casper Hansen, hmd i Nørre Viemose
2. enke Kirsten Olsdatter
4 Ole Jensen, 31
5 Jens Jensen, 24
6 Hans Jensen, 18
7 Lars Jensen, 14, se 2-135
halvbror Peder Jensen Skri? inds i Kalvehave
 
2-101 Skifte 26/4 1798 Rasmus Sørensen, ca. 33 år hmd i Kalvehave, 648
enke Gunild Jensdatter
moder Karen Rasmusdatter, inds i Stensby
bror
1 Lars Sørensen, 14
2 Kirsten Jørgensdatter, 28, tjenende i Stensby
3 Mette Jørgensdatter, 24
4 Anne Marie Jørgensdatter, 18
 
2-102 Skifte 26/4 1798 Poul Olsen, 80 år hmd i Kalvehave, 649
1. kone
1 Ole Poulsen, hmd i Vinterbølle, død, hans barn: Jørgen Poulsen, hmd i Viemose
2. kone
3 Bodil Poulsdatter = Peder Johansen i Vinterbølle
3. kone Maren Andersdatter, se 1-70
4 Maren Poulsdatter = Lars Hansen, inds i Langebæk Møllehus
5 Niels Poulsen, 21, tjenende i Langebæk
6 Hans Poulsen, 17
4. enke Maren Rasmusdatter, se 1-95
7 Rasmus Poulsen, 16
8 Anne Poulsdatter, 12
9 Peder Poulsen, 6
værge Jørgen Poulsen, hmd i Viemose for afdøde bror Ole Poulsens børn
 
2-103 Skifte 21/8 1798 Sidse Kirstine Marcusdatter, 30 år i Stensby, 653
enkemand hmd Espen Larsen, børn
1 Birthe Kirstine Espensdatter, 8
værge morbror Jeppe Marcussen, hmd i Stensby, se 2-80
 
2-104 Skifte 16/11 1798 Jørgen Rasmussen Trave, gmd 52 år, 656
enke Stine Mortensdatter, børn
1 Karen Jørgensdatter, 21
2 Marie Jørgensdatter, 19
værge afdødes halvbrødre Ole Jensen, gmd i Kindvig og Hans Jensen, gmd i Ørslev
 
2-105 Skifte 5/8 1799 Peder Pedersen smed, 70 år i Langebæk, 667
1. kone [Sidsel Nielsdatter]
1 Peder Pedersen smed i Skovhuse, død
a Niels Pedersen, 3
2 Anne Margrethe Pedersdatter, død = Jens Axelsen, inds i Bakkebølle
a Sidse Jensdatter
3 Marie Pedersdatter = Peder Christensen, hmd i Næs
2. kone Anne Hansdatter, se 2-95
4 Hans Pedersen, gift på stedet
5 Karen Pedersdatter, 22 i Langø
6 Mette Pedersdatter, 15
værge brodersøn Jørgen Hansen, skrædder? i Kalvehave

694, opslag 359: farbror Hans Axelsen, hmd i Stensby, mon det er til den ukendte datter

2-106 Skifte 13/9 1799 gmd Niels Madsen, 48 år og hustru Anna Thomasdatter, 50 år, gmd Niels Madsens hustru i Stensby, 670
børn
1 Peder Nielsen, 16
2 Mads Nielsen, 11
værge farbror Hans Madsen, gmd i Sønder Viemose
 
2-107 Skifte 18/10 1799 Lars Olsen Koch, 50 år gmd i Stensby, 673
enke Kirsten Nielsdatter, se 1-37, 1-63, 2-125
børn
1 Anne Larsdatter, 14
2 Dorthe Larsdatter, 11
3 Maren Larsdatter, 5
værge farbror Jens Olsen Brems i Stensby
 
2-108 Skifte 26/10 1799 Anne Kirstine Pedersdatter, 35 år i Kalvehave, 676
enkemand gmd Lars Johansen, børn
1 Peder Larsen, 12
2 Hans Larsen, 3½
 
2-109 Skifte 7/12 1799 Hans Pedersen Brems, 59 år hmd i Sønder Viemose, 679
enke Cathrine Gottrupsdatter, se 1-42, lavværge afdødes bror Jens Pedersen Brems i Sageby, han er også arving
 
2-110 Skifte 21/1 1800 Kirsten Larsdatter, ca. 30 år i Langebæk, 688
1. mand Lars Danielsen, se 2-84
1 Lars Larsen, 5½
2. enkemand gmd Rasmus Michelsen
2 Sidse Marie Rasmusdatter, 2½
 
2-111 Skifte 1800 Jørgen Jensen, 70 år hmd i Kalvehave, 692
enke, børn
1 Rasmus Jørgensen, 24
2 Anne Marie Jørgensdatter, 14
 
2-111a Skifte 12/3 1800 Rasmus Jensen, 20 år ungkarl i Langebæk, 697
[Jens Huggers søn i Langebæk, se 2-51]
1. kone til Jens Hansen hugger
1 Hans Jensen, hmd i Ørslev
2. kone Sidse Jensdatter, se 1-13 til Jens Hansen hugger
2 Jeppe Jensen, gmd i Stensby
3 Anne Margrethe Jensdatter = Jens Jacobsen i Nyråd
4 Malene Jensdatter = Rasmus Espensen, hmd i Nyråd
3. enke Mette Rasmusdatter = 1 Jens Hansen Hugger = 2 Jeppe Pedersen, hmd i Langebæk
5 Rasmus Jensen, afdøde
6 Sidse Jensdatter, 16
7 Kirsten Jensdatter, 13
 
2-112 Skifte 25/3 1800 Else Nielsdatter, 50 år i Sønder Viemose, 698
enkemand hmd Niels Poulsen
halvbror
1 Peder Gregoriusen, gmd Viemose, se 2-75
2 brorsøn Rasmus Troelsen
søster
3 Bodil Nielsdatter, enke efter Anders Andersen i Kalvehave
 
2-113 Skifte 29/3 1800 Anders Jørgensen Tækkemand, 58 år gmd i Stensby, 699
1. kone Margrethe Christensdatter, se 1-60
enke Cathrine Jacobsdatter, lavværge bror Ole Jacobsen, gmd i Stensby
børn
1 Jørgen Andersen, 15
2 Bertel Andersen, 13
3 Margrethe Jørgensdatter, 18
 
2-114 Skifte 1/4 1800 Maren Rasmusdatter (ingen alder, Hans Jensen Rytters hustru) i Kalvehave, 701
børn
1 Rasmus Jensen, myndig i Kalvehave
2 Else Jensdatter, se 2-27 = Johannes Pedersen Krims, skovfoged i Skyttehuset
3 Mads Madsen, død, se 2-85
a Mads Madsen, 16
enkemand hmd Hans Jensen Holst
 
2-115 Skifte 2/7 1800 Hans Rasmussen Købmand, 51 år hmd i Kalvehave, 715
forældre: se 2-40
enke Kirsten Nielsdatter, børn
1 Peder Hansen, 16
2 Marie Hansdatter, 15
3 Sophie Hansdatter, 8
værge farbror Jens Rasmussen Købmand, gmd i Kalvehave
 
2-116 Skifte 21/7 1800 Rasmus Hansen, 40 år inds i Kalvehave, 716
enke [Bodil Jeppesdatter, se 1-125], lavværge far gmd Jeppe Hansen Staal, tillige med hendes mand Johannes Michelsen
børn
1 Hans Rasmussen, 1 1/4
2 Anne Rasmusdatter, 10
3 Kirsten Rasmusdatter, 8
4 Anne Margrethe Rasmusdatter, 6
værge farbror Peder Hansen, hmd i Kalvehave
 
2-117 Skifte 27/10 1800 Niels Jørgensen, 46 år hmd i Langebæk, 720
enke Anne Hemmingsdatter, forældre: se 2-96
børn
1 Jørgen Nielsen, 11
2 Anne Kirstine Nielsdatter, 8
3 Karen Margrethe Nielsdatter, 1
 
2-118 Skifte 30/10 1800 Ellen Sørensdatter, 34 år tjenestepige fra Grumløse, død i Kalvehave, 722
bror Rasmus Sørensen, myndig, søn af afg. gmd Søren Andersen i Grumløse, Udby
½søster Anne Sørensdatter, 22, ugift hos stedfaderen Ole Nielsen i Faxinge By, Beldringe Gods
 
2-119 Skifte 30/10 1800 Rasmus Pedersen, ca. 43 år hmd i Viemose, 723
forældre: se 2-16
enke Kirstine Christensdatter, = 2 Jens Hansen
FT 1801: Jens Hansen, 30 og Kirstine Christensdatter, 52
børn
1 Peder Rasmussen, 9
2 Christen Rasmussen, 6
værge farbror Christopher Pedersen
 
2-120 Skifte 20/4 1801 Rasmus Mortensen, 70 år gmd i Sønder Viemose, 737
familie, se 2-68
1. kone Maren Pedersdatter, se 1-84
1 Anna Rasmusdatter, død = Giert Michelsen i Stensby, se 1-62, 1-97
a Sophie Giertsdatter, 14
2 Ellen Rasmusdatter = Peder Jeppesen på Langø
3 Maren Rasmusdatter = Rasmus Andersen, hmd i Sønder Viemose
2. enke Maren Rasmusdatter, lavværge bror Peder Rasmussen i Sønder Viemose
4 Hans Rasmussen, 17
5 Lars Rasmussen, 12
 
2-121 Skifte 30/6 1801 Anne Cathrine Hansdatter, 56 år i Sønder Viemose, 741
forældre: se 1-86
enkemand Hans Andersen Stær, børn
1 Hans Hansen, gmd i Nørre Viemose
2 Peder Hansen, myndig
3 Jens Hansen, -
4 Rasmus Hansen, -
5 Maren Hansdatter = Lars Johansen, gmd i Kalvehave
6 Anne Kirstine Hansdatter, 22
7 Karen Hansdatter, 19
8 Ellen Hansdatter, 15
 
2-122 Skifte 11/7 1801 Jens Larsen, ca. 19 år myndling i Sønder Viemose, 744
far afdøde Lars Pedersen Stær, se 1-110
bror Hans Larsen Stær, se 2-48
moderen Christiane Jørgensdatter = afdødes stedfar gmd Ole Andersen Klandt
deres børn og afdødes halvsøskende
1 Lars Olsen, 12
2 Johanne Olsdatter, 5
3 Anne Olsdatter, 15, halvsøster til ovenstående
 
2-123 Skifte 1/9 1801 Hans Pauli, 52 år husejer i Petersgårds Hovmark, 753
enke Kirsten Andersdatter, børn
1 Hemming Hansen, 24
2 Johanne Hansdatter, 27 i København
3 Anne Marie Hansdatter, 20
 
2-124 Skifte 20/4 1802 Maren Olsdatter, ca. 48 år i Langebæk, 757
enkemand hmd Jens Jacobsen
søskende
1 Lisbeth Olsdatter, død = Jørgen Pedersen, hmd i Sønder Mern
a Ole Gregersen, ca. 18
2 Marie Olsdatter, enke = Hans Baad, hmd i Kalvehave, død
3 Kirsten Olsdatter, død, se 2-41 = Morten Pedersen, hmd i Stensby
a Karen Mortensdatter, 22, tjenende i Bredehave
 
2-125 Skifte 26/4 1802 Kirsten Nielsdatter, 53 år i Stensby, 759
1. mand Anders Jacobsen Koch, se 1-63
1 Jacob Andersen, husleder Peters Værft
2 Lars Andersen, 26
2. mand Lars Olsen Koch, se 2-107
3 Ole Larsen, 23, for stedfaderen af sidste ægteskab
4 Anne Larsdatter, 17
5 Dorthe Larsdatter, 14
6 Maren Larsdatter, 8
værge farbror Jens Olsen fra Byen
3. enkemand gmd Peder Michelsen
 
2-126 Skifte 30/7 1802 Ellen Hansdatter i Nørre Viemose, 768
familie: se 2-76
enkemand hmd Peder Andersen, se 1-126, 2-34
børn
1 Jens Pedersen, 10
2 Karen Marie Pedersdatter, 7
3 Anne Pedersdatter, 5
 
2-127 Skifte 3/9 1802 Jens Pedersen Stage, 65 år gmd i Kalvehave, 769
se også opslag 415
forældre: se 1-12, se 2-64
enke Anne Kirstine Iversdatter
1 søster Marie Pedersdatter, død
a Niels Nielsen, myndig
b Peder Nielsen, hmd i Langebæk
c Kirsten Nielsdatter = Lars Rasmussen, hmd i Kalvehave
2 søster Karen Pedersdatter, død, se 2-19
a Maren Svendsdatter = Peder Hansen i Kalvehave
b Kirsten Svendsdatter = inds Peder Rasmussen i Kalvehave
c Sidse Svendsdatter = Lars Erlandsen, i Kalvehave, se 2-11
d Else Svendsdatter = inds Rasmus Hansen i Kalvehave
3 ½søster Malene Pedersdatter, død
a Rasmus Jensen, død i København, hans skal have efterladt sig børn
4 ½søster Kirsten Pedersdatter, død
a Lars Rasmussen, ind i Kalvehave
b Hans Rasmussen, inds i Bakkeballe
c Peder Rasmussen, død, børn
1 Hans Pedersen,
2 Peder Pedersen,
3 Anne Pedersdatter, gift
d Niels Rasmussen, død, børn
1 Karen Nielsdatter = Niels Jensen, hmd i Langebæk
2 Maren Rasmusdatter, 28
3 Hans Nielsen, i Koster Færgegård på Møn
 
2-128 Skifte 25/10 1802 Maren Pedersdatter, 80 år i Kalvehave, 776
enkemand hmd Peder Hansen
arvinger
søsterdatter Else Poulsdatter = Jens Hyholt, inds i Stensby
søsterdatters børn
a Jens Olsen, 20
b Maren Olsdatter, ukendt sted
 
2-129 Skifte 30/11 1802 Mette Kirstine Pedersdatter, ca. 37 år i Stensby, 778
enkemand gmd Jens Hansen Piil, hans 1. kone Marie Olsdatter, se 1-104
børn
1 Peder Jensen, 15
2 Karen Marie Jensdatter, 8
3 Anne Marie Jensdatter, 4
 
2-130 Skifte 15/6 1804 Johan Friderich Philip, ca. 32 år hmd i Kalvehave, 807
enke Karen Nielsdatter
afdødes søskende, pigerne er halvsøskende
1 Hans Philipsen, 28
2 Birthe Philipsdatter, 18
3 Dorthe Philipsdatter, 16
 
2-131 Skifte 25/6 1804 Maren Hansdatter (ca. 25 år) i Sønder Viemose, 809
1. mand Morten [match: Jeppesen]
1 Anne Marie Mortensdatter, værge morfar Hans Hansen, gmd i Viemose
2. enkemand gmd Ole Jensen, børn
1 Jens Olsen, 1½
 
2-132 Skifte 20/7 1804 Malene Madsdatter, 72 år i Stensby, 814
1. mand Jens Rasmussen
1 Peder Jensen, inds i Stensby
2 Rasmus Jensen, hmd på Bogø
3 Hans Jensen, hmd i Stensby
4 Mads Jensen, borger i Stege
5 Maren Jensdatter = Mathias Mortensen, hmd i Langebæk
6 Mette Jensdatter, 28, tjenende i Vordingborg
7 Sidse Jensdatter, 26
2. enkemand gmd Rasmus Erlandsen brygger, se 2-11
 
2-133 Skifte 8/8 1804 Kirsten Pedersdatter, ca. 49 år i Viemose, 818
familie: se 2-16
enkemand gmd Rasmus Nielsen, børn
1 Niels Rasmussen, gmd i Viemose
2 Jens Rasmussen, 22
3 Christen Rasmussen, 18
4 Voldborg Rasmusdatter, 20
5 Margrethe Rasmusdatter, 14
 
2-134 Skifte 30/8 1804 Maren Nielsdatter, 58 år i Viemose, 824
1. mand Lars
1 Anders Larsen, 18
2. enkemand hmd Søren Espensen
 
2-135 Skifte 7/1 1805 Lars Jensen ca. 21 år ungkarl i Viemose, 834
moderen Kirsten Olsdatter = afgangne gmd Jens Christophersen, se 2-100
søskende
1 Ole Jensen, gmd i Viemose
2 Hans Jensen,
halvsøskende
3 Niels Jensen, hmd i Nørre Viemose
4 Kirsten Jensdatter = Casper Hansen, hmd i Nørre Viemose
5 Marie Jensdatter = Niels Madsen, gmd på Langø
 
2-136 Skifte 18/3 1805 Anders Hansen, ca. 8 år i Stensby, 835
stedfar afgangne Hans Jørgensen, hans far var Hans Larsen, søleutnant
moderen Maren Olsdatter
halvsøskende
1 Maren Hansdatter, 3
2 Anne Marie Hansdatter, 1½
 
2-137 Skifte 6/6 1805 Jeppe Mortensen, 56 år gmd i Langebæk, 839
enke Anna Pedersdatter, forældre: se 1-95
børn
1 Peder Jeppesen, gmd på Langø
2 Morten Jeppesen, død = Bodil Andersdatter i Langebæk
a Maren Mortensdatter, 1½, værge morfar Anders Klandt
 
2-138 Skifte 26/8 1805 Rasmus Hansen, 38 år væver i Kalvehave, 843
forældre: se 1-123
enke Marie Nielsdatter, børn
1 Anders Rasmussen, 3
2 Karen Rasmusdatter, 6
værge farbror Simon Hansen i Stensby
 
2-139 Skifte 21/12 1805 Giert Andersen, 40 år gmd i Stensby, 845
enke Anne Pedersdatter, børn
1 Peder Giertsen, 6
2 Anders Giertsen, 3/4
3 Kirsten Giertsdatter, 5
4 Maren Giertsdatter, 3
værge morbror Giert Giertsen i Langebæk
 
2-140 Skifte 2/8 1806 Kirsten Hansdatter, 48 år i Kalvehave, 849
søskende: se 2-64
enkemand hmd Anders Larsen, se 2-151
børn
1 Maren Andersdatter, 23
2 Anne Andersdatter, 15
3 Stine Andersdatter, 11
 
2-141 Skifte 2/8 1806 Hans Nielsen, 31 år hmd på Viemose Overdrev, 853
enke Maren Hansdatter, børn
1 Kirsten Hansdatter, 6
2 Christian Hansen, 1
 
2-142 Skifte x/x 1806 Alborre Hansdatter, 29 år i Langebæk, 855
[død 22/11 1801, Alborg Hansdatter, hmd Hans smeds hustru i Langebæk, 29 år]
enkemand hmd Hans Pedersen, børn
1 Hans Hansen, 4 uger?
 
2-143 Skifte 11/4 1807 Hans Jacobsen Trave, 60 år gmd i Stensby, 860
1. kone Kirsten Christensdatter, se 1-61
enke Kirsten Mortensdatter, lavværge bror Johannes Mortensen, gmd i Langebæk, se 2-7
børn
1 Jacob Hansen, 25, soldat
2 Morten Hansen, 15
3 Hans Hansen, 12
4 Peder Hansen, 8
5 Espen Hansen, 2
værge Ole Jacobsen, gmd i Stensby
 
2-144 Skifte 16/11 1807 Marie Olsdatter. 62 år i Kalvehave, 864
[Marie Olsdatter, Hans Baads enke, hmd i Kalvehave, 62 år]
enkemand hmd Hans Rasmussen Baad, børn
1 Rasmus Hansen, myndig, inds i Kalvehave
2 Ellen Hansdatter = Ole Nielsen, hmd i Kalvehave
3 Marie Hansdatter, 26
4 Johannes Hansen, 16
5 Karen Hansdatter, 11
 
2-145 Skifte 4/1 1808 Margrethe Pedersdatter (ingen alder) i Stensby, 865
enkemand hmd Niels Andersen Mønbo, børn
1 Peder Nielsen, 5½
2 Anders Nielsen, 8 uger
3 Johanne Nielsdatter, 2 3/4
 
2-146 Skifte 8/5 1809 Mathias Smith jordmodermand, som forhen boende i København og død for 3½ år siden i Holsten, 873
enke Johanne Maria Smith i jordmoderhuset i Kalvehave, se 2-149
børn
1 Johan Frederich Mathiasen, 15
2 Ernst Julius Mathiasen, 12
3 Johanne Christiane Mathiasdatter, 9
4 Mathias Vilhelm Mathiasen, 6
 
2-147 Skifte 7/8 1810 Ole Christensen, 64 år huslejer Peters værft, 875
søster Ingeborg Christensdatter
bror Claus Christensen, død, børn Peder, Christian, datter, navn kendes ikke
 
2-148 Skifte 9/11 1810 Lars Hansen Farø, 52 år, død 12/6 1802 skolelærer i Langebæk, 877
enke Anna Cathrine Holst, børn
1 Peder Hansen Farø, 22
2 Sophie Hansdatter Farø, 17
 
2-149 Skifte 18/10 1811 Johanne Marie Smith, 45 år, sognets jordemoder i Viemose Overdrev, 882
1. mand Mathias Schmidt, se 2-146
1 Johan Frederich Mathiasen, 17
2 Ernst Julius Mathiasen, 14
3 Johanne Christiane Mathiasdatter, 11
4 Mathias Vilhelm Mathiasen, 8
2. enkemand Hans Hansen Møller
 
2-150 Skifte 12/11 1811 Sidse Jensdatter, 35 år i Viemose, 883
enkemand inds Ingvor Erlandsen, se 2-11
børn
1 Ole Ingvorsen, 4½
 
2-151 Skifte 1812 Anders Larsen, 57 år husfæster i Kalvehave, 886
1. kone Kirsten Hansdatter, se 2-140
1 Maren Andersdatter, 27
2 Anne Andersdatter, 19
3 Stine Andersdatter, 16, værge morbror Rasmus Stage, gmd i Stensby
2. enke Maren Johansdatter, lavværge bror Lars Johansen, gmd i Kalvehave

Langebæk Mølles Gods i Kalvehave

3-1 Skifte 5/5 1795 Ana Michelsdatter, 70 år 28/4 1795 i Ellebrudgården/Løbergården i Kalvehave, 2
1. mand Peder Pedersen Muche
Giert Pedersen, barn af Løbergården, min salige mor og stedfar Hans Rasmussen
Maren Pedersdatter = Jens Olsen, gmd og sognefoged i Stensby
2. mand enkemand gmd Hans Rasmussen Løber
Peder Pedersen Brems, se 2-90
 
3-2 Skifte 7/2 1796 Anna Marie Larsdatter i Bollemosehuset, 4
enkemand hmd Ole Nielsen Hammer, se 3-3, 3-8
børn
1 Johan Vilhelm Peter Olsen, 6
 
3-3 Skifte 7/2 1796 Anna Margrethe Pedersdatter i Bollemosehuset, 6
som var Ole Nielsen Hammers 2. hustru
enkemand hmd Ole Nielsen Hammer, se 3-2, s-8
børn
1 Niels Olsen, 8 dage
 
3-4 Skifte 26/2 1799 Johan Gotfried Zobell, 60 år snedker og fæstehusmand i Højholtehuset ved Langebæk Mølle, 7, opslag 8
enke Katarina Mastmann, børn
1 Henning Ulrich Zobel
 
3-5 Skifte 9/2 1801 Karen Hansdatter, 61 år i Højholtehuset ved Langebæk Mølle
enkemand Ole Nielsen Brandt
søskende
1 Jens Hansen, hmd i Bakkebølle, søn
a Peder Jensen, 28, tjenende i Bakkebølle
2 Christen Hansen, boede og død i Stensby
a Karen Christensdatter = Frederik Wilhelm væver i skovhuse i Øster Egesborg
3 Maren Hansdatter, enke efter Hemming Jensen ? i Nyråd
 
3-6 Skifte 21/3 1804 Ole Nielsen Brandt, ingen alder hmd i Højholtshuset ved Langebæk Mølle, 9, opslag 10, opslag 12
1. kone Anna Povlsdatter
1 Jens Olsen, 23
2 Maren Olsdatter, 28, tjenende i Vordingborg
enke Maren Hansdatter
 
3-7 Skifte 3/4 1804 Johanne Larsdatter i Søvængehuset, 10, opslag 11, opslag 13
enkemand Hans Jacobsen Løber
arvinger
1 søstersøn
2 søsterdatter Anne Marie, død, 2 børn: søn + datter på Møn
 
3-8 Skifte 28/6 1804 Ole Nielsen Hammer, hmd i Bollemosehuset, 12, opslag 13
1. kone Anna Marie Larsdatter, se 3-2
1 Peder Olsen, 14
2. kone Anna Margrethe Pedersdatter, se 3-3
2 Niels Olsen, 10
3. enke Anne Hansdatter