Skifter Lilliendal Gods

skifter 1777-1883, nr. 1-305


1 Skifte 2/1 1777 Lars Jacobsen, 39 år hmd i Tolstrup, #3
børn
1. Peder Larsen, enkens stedsøn, hans værger morbrødre: Hans Hansen, gmd i Stårby og Niels Hansen,  hmd i Tolstrup
enke Dorthe Larsdatter
 
2 Skifte 3/2 1777 Karen Hansdatter i Sageby, #6
familie: se 54
enkemand gmd Rasmus Olsen, børn
1 Anders Rasmussen, 12
2 Helvig Rasmusdatter, 10
3 Anne Rasmusdatter, 5
4 Maren Rasmusdatter, 2
værge morfar Hans Jørgensen, gmd i Sageby
 
3 Skifte 6/2 1777 Anders Jørgensen hmd i Sønder Mern, #8
enke Anne Elisabeth Nielsdatter, se 178
børn
1 Jørgen Andersen, 18
2 Niels Andersen, 14
3 Jacob Andersen, 10
4 Sidsel Andersdatter, 8
værge Søren Jørgensen, gmd i Røstofte, se 161
 
4 Skifte 29/1 1777 Hans Rasmussen Stær, 68 år hmd i Skuderup, #11
enke Bodil Nielsdatter
arvinger
brorsøn Jørgen Jensen
søstersøn Christopher Larsen, rytter i Vordingborg
 
5 Skifte 25/6 1777 Kirsten Madsdatter i Kindvig, #15
enkemand gmd Hans Hansen, forældre: se 20
børn
1 Lars Hansen, 13
2 Hans Hansen, 8
3 Mads Hansen, 5
4 Anne Hansdatter, 11
 
6 Skifte 25/6 1777 Jacob Rasmussen gmd i Kindvig, #19
enke Dorthe Johansdatter, lavværge Morten Sørensen, som hun agter at ægte
børn
1 Anne Jacobsdatter, 4
2 Jacob Jacobsen, 5 uger
 
7 Skifte 30/6 1777 Morten Madsen hmd i Sønder Mern, #22
enke Helvig Hansdatter, hendes 1. mand Jacob Jensen, se 34
børn
1 Mads Mortensen, 18
2 Birthe Mortensdatter, 23 = Søren Pedersen, hmd i Sønder Mern
 
8 Skifte 14/1 1778 Maren Sørensdatter i Kindvig, #24
enkemand gmd Jacob Hansen
søskende
1 Hans Sørensen, tjenende enkemanden
2 Hedvig Sørensdatter = Ole Thomasen i Sandvig
3 Karen Sørensdatter, tjenende i Sageby
halvsøskende
4 Jens Sørensen i Viemose
5 Anders Sørensen i Sønder Mern
6 Søren Olsen i Sageby
 
9 Skifte 14/1 1778 Kirsten Rasmusdatter i Kindvig, #28
enkemand gmd Povel Nielsen, børn
1 Hans Povelsen, 9
2 Rasmus Povelsen, 5
3 Sidsel Povelsdatter, 19
4 Ellen Povelsdatter, 17
 
10 Skifte 6/4 1778 Ole Rasmussen hmd i Sønder Mern, #31
enke Karen Christensdatter, lavværge far Christen Pedersen i Sønder Mern
børn
1 Anders Olsen, ½
værge farbror Lars Rasmussen i Sønder Mern
Karen Christensdatter har to døtre fra 1. ægteskab, deres formynder: Hans Bentsen
 
11 Skifte 13/6 1778 Anders Hansen gmd i Bakkebølle, #35
enke Margrethe Hansdatter, hendes anden mand Niels Poulsen, se 49
lavværge far Hans Hansen i Grumløse
børn
1 Hans Andersen, 8
 
12 Skifte 28/9 1778 Mette Larsdatter i Kindvig, #40
enkemand gmd Hans Madsen, børn
1 Mads Hansen, 25
2 Lars Hansen, 7
3 Anne Hansdatter, 16
4 Kirstine Hansdatter, 13
5 Maren Hansdatter, 10
6 Johanne Hansdatter, 4½
 
13 Skifte 6/2 1779 Christian Jacobsen gmd i Nørre Mern, #42
enke Anne Olsdatter, børn
1 Jacob Christiansen, 6½
 
14 Skifte 24/3 1779 Johanne Christensdatter, 64 år i Øster Egesborg, #45
1. mand Anders Alexandersen, skovfoged over Sorø Ridderlige Akademi Gods
1 Alexander Andersen, 40 i Holland
2 Claus Andersen, 36 i Holland
3 Karen Andersdatter = Niels Larsen, gmd i Stensby
2. enkemand ladefoged David Modemann
4 Anne Davidsdatter = Rasmus Jensen, gmd på Tærø
5 Maren Davidsdatter = Lars Olsen, gmd i Stensby
 
15 Skifte 19/2 1779 Anne Hemmingsdatter i Bakkebølle, #52
1. mand Ole Nielsen
1 Hemming Olsen, 23
2 Niels Olsen, 19
3 Hans Olsen, 14
4 Peder Olsen, 4
5 Maren Olsdatter, 17
6 Mette Olsdatter, 7
2. enkemand gmd Anders Jensen Kaare
 
16 Skifte 23/2 1779 Lars Nielsen, begr. 18/2 1776, 68 år gmd i Stårby, #56
1. kone
1 Niels Larsen Hahr, gmd i Skovhuse
2 Christine Larsdatter = Johannes Hansen i Stårby
2. enke Karen Rasmusdatter, lavværge Rasmus Larsen i Stårby
3 Maren Larsdatter
 
17 Skifte 23/2 1779 Anne Hansdatter, 34 år i Stårby, #58
enkemand gmd Jens Larsen, børn
1 Anne Jensdatter, 3
2 Karen Jensdatter, 1 1/4
 
18 Skifte 15/6 1781 hustru Dorthe Madsdatter i Kindvig, #59
hendes familie, se 144
enkemand gmd Peder Ingvorsen, se 148
børn
1 Mads Pedersen, 13
2 Peder Pedersen, 8
 
19 Skifte 18/6 1781 Anne Envoldsdatter, 48 år i Øster Egesborg, #61
enkemand gmd Lars Pedersen, se 113
ingen livsarvinger, men søskende
1 Johan Envoldsen, hmd i Hulebækhuset i Øster Egesborg
2 Karen Envoldsdatter = Rasmus Pedersen, hmd i Tolstrup
 
20 Skifte 16/6 1781 Hans Jocumsen inds i Kindvig, #63
enke Mette Pedersdatter, børn
1 Jacob Hansen, 31 gmd i Kindvig
2 Hans Hansen, 40 gmd i Kindvig, se 4
3 Maren Hansdatter = Hans Jensen, hmd i Sageby
 
21 Skifte 15/6 1781 Anne Larsdatter i Sageby, #64
enkemand gmd Jens Pedersen, børn
1 Margrethe Jensdatter, 12
2 Kirsten Jensdatter, 7
3 Peder Jensen, 2½
 
22 Skifte 15/6 1781 gl. Rasmus Ovesen gmd i Sageby, #67
1. kone Helvig Hansdatter
1 Hans Rasmussen, 26
2 Dorthe Rasmusdatter
2. kone Karen Hansdatter
3 Lars? Rasmussen, 16
4 Helvig Rasmusdatter, 14
5 Anne Rasmusdatter, 9
6 Maren Rasmusdatter, 7
3. enke Anne Pedersdatter
7 Christen Rasmussen, 1½
 
23 Skifte 16/6 1781 Ole Madsen (ikke fundet) hmd i Balle, #69
1. kone Maren
1 Ellen Olsdatter, 38 = Anders Pedersen i Skovhuse, nu inds i Viemose
2. kone Kirsten Hansdatter
2 Mads Olsen, 28, tjenende i Lundby
3 Hans Olsen, 26, hmd i Kindvig
4 Maren Olsdatter, 22
3. enke Dorthe Olsdatter
 
24 Skifte 18/6 1781 Maren Espensdatter, 38 år i Balle, #71
enkemand hmd, skomager Lars Larsen, se 118
børn
1 Espen Larsen, 14
2 Lars Larsen, 12
3 Christopher Larsen, 3
 
25 Skifte 18/6 1781 Niels Olsen hmd i Kindvig, #73
enke Anne Margrethe Larsdatter, børn
1 Peder Nielsen, 8
 
26 Skifte 19/6 1781 Karen Pedersdatter, 24 år i Skovhuse, #74
enkemand gmd Lars Christensen, se 27
børn
1 Mads Larsen
 
27 Skifte 19/6 1781 Birthe Larsdatter, 60 år i Skovhuse, #77
afgangne mand gmd Christen Sørensen, børn
1 Ellen Christensdatter = Jørgen Jensen i Skovhuse, se 170
2 Lars Christensen, 34, se 26
3 Søren Christensen, 32
4 Peder Christensen, 30, hmd i Skovhuse
5 Hans Christensen, 28
6 Karen Christensdatter = Hans Pedersen, gmd i Skovhuse
7 Ole Christensen, 24
8 Maren Christensdatter, 20
9 Anders Christensen, 18
 
28 Skifte 20/6 1781 Hans Jensen hmd i Bakkebølle, #80
enke Maren Olsdatter, børn
1 Jens Hansen, 2
 
29 Skifte 20/6 1781 Anne Hansdatter i Bakkebølle, #81
enkemand inds Anders Gregersen, børn
1 Gregers Andersen, 28
2 Hans Andersen, 26
3 Maren Andersdatter, 31 = Hans Olsen, hmd i Kalvehave
4 Mette Andersdatter, 9
 
30 Skifte 20/6 1781 inds Jørgen Jørgensen og Maren Jensdatter i Bakkebølle, #83
børn
1 Jens Jørgensen, 4
2 Rasmus Jørgensen, 2
værge morbror  Jens Hansen, hmd i Vestenbæk
 
31 Skifte 13/6 1781 Anne Cathrine Nielsdatter i Sageby Mølle, #85
enkemand fæstemøller Friderich Nielsen, se 57
børn
1 Niels Friderichsen, 12
2 Conradine Friderichsdatter, 10
3 Caroline Friderichsdatter, 9
4 Jens Friderichsen, 7
5 Christian Friderichsen, 5
6 Kirsten Friderichsdatter, 3
7 Hans Jacob Friderichsen, 1
 
32 Skifte 17/7 1781 Ole Jensen hmd i Nørre Mern, #93
1. kone Karen Sørensdatter
1 Jens Olsen, inds i ?
2 Søren Olsen, inds i Tolstrup
2. enke Karen Olsdatter, lavværge Rasmus Olsen, gmd i Lekkende
3 Anne Olsdatter, 13
4 Ole Olsen, 11
5 Kirsten Olsdatter, 7
6 Karen Olsdatter, 4
 
34 Skifte 16/6 1781 Helvig Hansdatter i Nørre Mern, #97
enkemand fæste hmd Jacob Jensen, også død, de døde med 6 dages mellemrum
hans søster
1 Sidsel Jensdatter = Christen Nielsen, hmd i Grumløse på Beldringe Gods
børn af Helvig Hansdatters 1. mand Morten Madsen, se 7
2 Mads Mortensen, 21
2 Birthe Mortensdatter = Søren Pedersen, hmd i Sønder Mern
 
35 Skifte 13/6 1781 Peter Christian Christophersen ved Lilliendahl, #101
enke Anne Hansdatter, børn
1 Christian Petersen, 14
2 Frederich Petersen, 7
3 Christopher Petersen, 3
 
36 Skifte 6/7 1781 Ephraim Schumacher, 56 år i Røstofte, #104
enkemadame Kirsten Jacobsdatter
 
37 Skifte 20/11 1781 Maren Pedersdatter, 34 år i Øster Egesborg, #134
enkemand smed Christen Olsen, se 48
børn
1 Kirsten Christensdatter, 2
værge morfar Peder Lærke, gmd i Sageby og hans søn morbror Hans Pedersen i Sageby
 
38 Skifte 7/12 1781 Mogens Madsen gmd i Sageby, #135
enke Karen Madsdatter, børn
1 Jens Mogensen, 13
2 Kirsten Mogensdatter, 9
 
39 Skifte 4/4 1783 Peder Willumsen gmd i Nørre Mern, #136
enke Anne Marie Pedersdatter, børn
1 Peder Pedersen, 22
2 Jens Pedersen, hmd i Nørre Mern
3 Anne Pedersdatter = Niels Andersen, hmd på stedet
4 Maren Pedersdatter, 24
5 Christine Pedersdatter, 13
 
40 Skifte 4/8 1783 Jens Pedersen Stær, 40 år gmd i Tolstrup, #137
enke Margrethe Olsdatter, se 175
lavværge hendes tilkommende mand soldat Niels Olsen af Sønder Mern
børn
1 Sophie Jensdatter, 6
2 Peder Jensen, 3
3 Ole Jensen, ½
 
41 Skifte 15/1 1784 Jørgen Rasmussen, 70 år  inds i Bakkebølle, #139
enke Maren Rasmusdatter
 
42 Skifte 25/1 1784 Inger Andersdatter inds enke i Bakkebølle, #140
Kirkebog: Johan Smids enke i Bakkebølle, Inger 56 år
børn
1 Johanne Johansdatter, 12
 
43 Skifte 21/4 1784 Hans Andersen, 67 år inds i Tolstrup, #140
enke Anne Hendrichsdatter
 
44 Skifte 1/3 1784 unge Peder Hansen, 29 år gmd i Skovhuse, #141
enke Sidse Olsdatter, se 72, 171
børn
1 Anne Marie Pedersdatter, 1½
2 Maren Pedersdatter, ½
værge farbror Hans Krog, gmd i Øster Egesborg
 
45 Skifte 21/7 1784 Anne Olsdatter. 27 år i Skovhuse, #145
enkemand gmd Johannes Christensen, se 143, 149
børn
1 Inger Johannesdatter, 10
2 Karen Johannesdatter, 7
værge morbror Hans Olsen, gmd i Vallebo
 
46 Skifte 21/7 1784 Elsebeth Hansdatter, 34 år i Tolstrup, #148
enkemand gmd Hans Gregorius, børn
1 Gregorius Hansen, 28
2 Bodil Hansdatter = Lars Christensen, gmd i Skovhuse
3 Ellen Hansdatter = Søren Christiansen, gmd i Egesborg
4 Kirsten Hansdatter, 24
 
47 Skifte 26/2 1785 Johanne Pedersdatter, 64 år i Skovhuse, #149
enkemand hmd Peder Rasmussen, se 81, 97
 
48 Skifte 26/2 1785 Christen Olsen, 50 år smed i Egesborg, #151
1. kone Maren Pedersdatter, se 37
1 Kirsten Christensdatter, 6
2. enke Anne Marie Hansdatter, se 263
 
49 Skifte 16/2 1785 Niels Poulsen, 40 år gmd i Bakkebølle, #152
enke Margrethe Hansdatter, hendes 1. mand Anders Hansen, se 11
børn
1 Anders Nielsen, ½
2 Karen Nielsdatter, 2½
 
50 Skifte 29/6 1785 Peder Nicolaisen hmd i Sønder Mern, #155
FT 1787 i Sønder Mern: Peder Olsen, 40 og Bodil Rasmusdatter, 40, de 2 drenge, børn af konens 1. ægteskab
enke, børn
1 Christopher Pedersen, 4
2 Jørgen Pedersen, 12 uger
3 Severine Pedersdatter, 9
 
51 Skifte 1785 Rasmus Nielsen, 56 år, død 5/5 1785 gmd i Balle, #156
enke Bodil Arentzdatter, lavværge Rasmus Peder Madsen i Viemose
børn
1 Anne Rasmusdatter = Jens Nielsen
2 Maren Rasmusdatter
3 Mette Rasmusdatter, formynder Niels Rasmussen i Viemose
 
52 Skifte 4/8 1785 Anders Madsen hmd i Kindvig, #157
enke Malene Andersdatter, se 128
børn
1 Anne Andersdatter = Johannes Erichsen, hmd i Sandvig
 
53 Skifte 7/8 1784 Christopher Poulsen gmd i Kindvig, #158
Enke Karen Rasmusdatter, skifte 1812 nr. 35 Høvdingegård Gods
børn
1 Rasmus Christophersen, 6
2 Sidse Christophersdatter, 4
 
54 Skifte 28/6 1785 Margrethe Rasmusdatter i Sageby, #160
enkemand inds Hans Jørgensen, se 107
børn
1 Anne Hansdatter i Sageby Mølle
2 Karen Hansdatter, død, se 2 = Rasmus Olsen, smed i Sageby
a Anders Rasmussen, 20
b Helvig Rasmusdatter, 16
c Maren Rasmusdatter, 11
værge farbror Peder Olsen
 
55 Skifte 4/1 1786 Ingeborre Pedersdatter, måske 98 år i Jomfruhuset, #161
1. mand
1 Karen Pedersdatter, ugift, 60
2 Margrethe Pedersdatter = Anders Nielsen, hmd i Jomfruhuset, se 90
3 Anders Pedersen, død i Lekkende
a Johanne Andersdatter, 6, mødt Rasmus Nielsen, gmd i Lekkende = Maren Christensdatter, mor til Johanne Andersdatter
2. enkemand hmd Niels Christiansen, se 105
 
56 Skifte 5/1 1786 Niels Olsen, 71 år gmd i Røstofte, #161
1. kone
1 Gabriel Nielsen i København
2 Jens Nielsen i København
3 Hans Nielsen i København
4 Anne Maren Nielsdatter = pottemager Clausen i Vordingborg
2. enke Kirsten Rasmusdatter, se 246
5 Maren Nielsdatter, 14
6 Rasmus Nielsen, 11
7 Ole Nielsen, 9
8 Anne Margrethe Nielsdatter, 6
 
57 Skifte 15/10 1785 Friderich Nielsen Møller i Sageby Mølle, #162
1. kone Anne Cathrine Nielsdatter, se 31
1 Niels Friderichsen, 17
2 Conradine Friderichsdatter, 16
3 Caroline Friderichsdatter, 15
4 Christian Friderichsen, 12
5 Kirsten Friderichsdatter, 7
6 Hans Jacob Friderichsen, 5
2. enke Anne Hansdatter, se 54, 107
7 Peder Friderichsen
 
58 Skifte 24/2 1786 Jens Rasmussen, 43 år gmd i Skovhuse, #168
enke Maren Hansdatter, se 79
1 Hans Jensen, 16
2 Jens Jensen, 12
3 Peder Jensen, 10
4 Johannes Jensen, 8
5 Ole Jensen, 6
6 Anne Jensdatter, 3
 
59 Skifte 13/6 1786 Jeppe Olsen, 55 år inds i Balle, #169
enke Bodil Pedersdatter
søskende
1 Ellen Olsdatter, enke = Jens Lerche i Balle
2 Kirsten Olsdatter = Jens Christophersen i Viemose
3 Anne Olsdatter, død = Anders Klandt, gmd i Viemose
a Ole Andersen, 25
4 Helvig Olsdatter, død = Hans Madsen, gmd i Viemose
a Ole Hansen, 6
b Marie Hansdatter, 9
 
60 Skifte 25/3 1786 Jens Larsen, afg. hmd i Sønder Mern, #170
1. kone
1 Jens Jensen, gmd i Stårby
2. kone
2 Anne Jensdatter, 10
3 Karen Jensdatter, 8
3. enke Karen Christensdatter
4 Christen Jensen, 3
 
61 Skifte 1786 Anne Hansdatter i Sageby, 174, #171
enkemand Lars Andersen, se 94, 102
 
62 Skifte 9/6 1786 Lars Rasmussen, 46 år gmd i Røstofte, #171
enke Sidse Rasmusdatter, se 103
børn
1 Ole Larsen, 15
2 Jens Larsen, 13½
3 Rasmus Larsen, 4
4 Peder Larsen, 1½
 
63 Skifte 3/6 1786 Lars Hansen gmd i Nørre Mern, #172
enke Karen Olsdatter
 
64 Skifte 1/8 1786 Peder Pedersen gmd i Sønder Mern, #173
enke Anne Christensdatter, børn
1 Sidsel Pedersdatter, 7
værge farbror Jørgen Pedersen, hmd i Sønder Mern
 
65 Skifte 9/10 1786 Maren Madsdatter, 58 år enke i Balle, #176
afgangne gmd Rasmus Pedersen, børn
1 Mads Rasmussen, 22
2 Hans Rasmussen, 10
3 Karen Rasmusdatter = Peder Ingvorsen, gmd i Kindvig
4 Anne Rasmusdatter, 20
 
67 Skifte 11/7 1787 Peder Larsen, 60 år gmd i Bakkebølle, #179
enke Ellen Mathiasdatter, børn, se 122
1 Jeppe Pedersen, 12
2 Gyde Kirstine Pedersdatter, 15
3 Inger Pedersdatter, 18
4 Kirsten Pedersdatter, 15
5 Sidse Pedersdatter, 7
6 Maren Pedersdatter, 5
 
68 Skifte 23/1 1787 Inger Sørensdatter i Kindvig, #180
enkemand gmd Povel Larsen Hjorth, se 76
børn
1 Dorthe Povelsdatter Hjorth, 23
2 Else Povelsdatter Hjorth, 21
3 Maren Povelsdatter Hjorth, 20
 
69 Skifte 23/2 1787 Peder Kortsen, 63 år hmd i Stårby, #182
1. kone
1 Kirsten Pedersdatter
2. enke Kirsten Pedersdatter
2 Peder Pedersen, 20
3 Ole Pedersen, 15
 
70 Skifte 24/4 1787 Karen Hansdatter (ikke fundet) i Bakkebølle, #183
1. mand
1 Ole Henrichsen, gift
2 Anne Henrichsdatter
2. enkemand gmd Mads Christiansen, familie: se 105, se 141
3 Christian Madsen, inds i Bakkebølle
4 Hans Madsen, 10
5 Kirsten Madsdatter, 13
 
71 Skifte 14/5 1787 Peder Olsen, 44 år hmd i Skovhuse, #185
enke Anne Poulsdatter, se 204
børn
1 Hans Pedersen, 18
2 Jacob Pedersen, 16, tjenende hos farbror Hans Olsen i Vallebo
3 Ole Pedersen
4 Lars Pedersen, 8
5 Maren Pedersdatter, 5
6 Johanne Pedersdatter, 1½
 
72 Skifte 25/3 1787 Hans Hansen Krog, 47 år gmd i Øster Egesborg, #186
Hans familie: se 79
enke Marie Rasmusdatter, lavværge Peder Jensen, gmd i Skovhuse = Sidse Olsdatter, se 44, 171
Sidse Olsdatter er enkens datter i 1. ægteskab med [Ole Andersen Krog]
afdødes børn
1 Maren Hansdatter = Rasmus Boesen i Skalsby, Mern
2 Anne Hansdatter, 10
 
73 Skifte 7/7 1787 Peder Nielsen hmd i Nørre Mern, #192
enke Anne Tobiasdatter, børn
1 Niels Pedersen, 8
2 Tobias Pedersen, 5
3 Maren Pedersdatter, 11
 
74 Skifte 27/10 1787 Margrethe Christensdatter, ca. 49 år i Kindvig, #194
enkemand hmd Peder Olsen, børn
1 Hans Pedersen, 17
2 Niels Pedersen, 13
3 Christen Pedersen, 13
4 Johanne Pedersdatter, 6
 
75 Skifte 22/3 1788 Anne Margrethe Pedersdatter, 20 år i Bakkebølle, #195
enkemand hmd Jens Axelsen, børn
1 Sidse Jensdatter, 3
 
76 Skifte 16/2 1788 Povel Larsen Hjorth, ca. 56 år gmd i Kindvig, #195
afdød kone Inger Sørensdatter, se 68
1 Dorthe Povelsdatter Hjorth, 24
2 Else Povelsdatter Hjorth, 22
2 Maren Povelsdatter Hjorth, 21
 
77 Skifte 30/4 1788  Lars Jensen, 16 år i Balle, #197
far Jens Larsen, død 27/12 1782
stedfar gmd Hans Jensen hugger i Balle = Anne Jensdatter, afdødes mor, se 138
søskende
1 Maren Jensdatter, nu 12
2 Anne Jensdatter, nu 9
halvsøster
3 Kirsten Hansdatter
 
78 Skifte 19/4 1788 Rasmus Larsen, 36 år gmd i Skovhuse, #201
1. kone
Maren Rasmusdatter
2. enke Karen Rasmusdatter
1 Laurs Rasmussen, 11
 
79 Skifte 24/11 1788 Hans Olsen, 79 år aftægtsmand i Skovhuse, #212
enke Anne Hansdatter, børn
1 Hans Hansen Krog, død, gmd i Egesborg, se 72
[Hans ældste datter Maren Hansdatter = Rasmus Boesen i Skalsby er ikke nævnt!]
a Anne Hansdatter, 12
2 Peder Hansen, død, gmd i Skovhuse
a Anne Marie Pedersdatter, 6
3 Anne Hansdatter = Peder Piil, gmd i Røstofte
4 Gunder Hansdatter  [Gundel Hansdatter] = Niels Nielsen, gmd i Skovhuse
5 Maren Hansdatter = Anders Rasmussen, gmd i Skovhuse, hendes 1. mand Jens Rasmussen, se 58
6 Birthe Hansdatter = Jacob Hansen, gmd i Remkolde
7 Margrethe Hansdatter = Christopher Christensen i Skibinge
 
80 Skifte 28/6 1787, registreret 17/3 1787 Hans Jensen (ikke fundet) ungkarl i Bakkebølle, #215
han tjente for Niels Poulsens enke i Bakkebølle [Margrethe Hansdatter]
søn Jens Hansen, 8 år, moder afdøde Anne Mortensdatter, født af moderen mellem forlovelsen og dødsfald inden bryllup
søskende
1 Jens Jensen, gmd i Grumløse
2 Rasmus Jensen, hmd i Grumløse
3 Jørgen Jensen, ungkarl i Lekkende
4 Kirsten Jensdatter
5 Johanne Jensdatter
halvsøskende
6 Jens Jensen, hmd i Ørslev
7 Christen Jensen ved Vordingborg
8 Henrich Jensen, ukendt opholdssted
 
 
81 Skifte 11/6 1789 Hans Olsen Tolstrup, 70 år hmd i Skovhuse, #221
børn
1 Karen Hansdatter = Peder Rasmussen, hmd i Skovhuse, se 47, 97
2 Maren Hansdatter
 
82 Skifte 10/10 1789 Hans Mortensen, ca. 43 år gmd i Nørre Mern, #222
enke Helvig Jørgensdatter, [tidligere gift med Hans Pedersen]
søskende
1 Peder Mortensen, inds i Kragevig
2 Marie Mortensdatter = Anders Rasmussen, gmd i Nørre Mern
halvsøskende
3 Ole Mortensen, gmd i Ammendrup
4 ? Mortensen, ungkarl
 
83 Skifte 5/6 1790 Marie Hansdatter, 54 år i Bakkebølle, #225
børn
1 Niels Rasmussen, 21
enkemand inds. Hans Christian Pedersen
2 Gyde Hansdatter, 21
3 Peder Hansen, 20
3 Hans Hansen, 15
4 Mette Marie Hansdatter, 14
5 Gertrud Hansdatter, 12
 
84 Skifte 24/6 1790 Anne Marie Christophersdatter, 77 år i Øster Egesborg, #226
enkemand inds Christen Rasmussen, se 90, 129
dattersøn af Hans Boemand, værtshusmand i Nyråd, nemlig Jens Hansen, 7
 
85 Skifte 19/7 1790 Friderich Leussen skrædder i Nørre Mern, #229
enke Karen Christensdatter, børn
1 Anne Elve Friderichsdatter, 40
2 Maren Friderichsdatter, 39
3 Susanne Friderichsdatter, 37
4 Sara Friderichsdatter, 26
 
86 Skifte 21/9 1790 Peder Hansen Brems, 35 år hmd, snedker i Bakkebølle, #232
enke Bodil Johansdatter, børn
1 Hans Peder Pedersen
 
87 Skifte 24/9 1790 Jens Olsen, 37 år gmd i Røstofte, #233
ingen børn
enke Anne Cathrine Nielsdatter
arvinger
halvsøskende til Jens Olsens mor
1 Birthe Rasmusdatter = Michel Madsen, gmd i Sønder Mern
2 Maren Rasmusdatter = Christen Madsen, hmd i Bakkebølle
3 Lars Rasmussen, død
a Ole Larsen, 15
b Jens Larsen, 14
c Rasmus Larsen, 4
d Peder Larsen, 3
 
88 Skifte 10/2 1791 Birthe Hansdatter, 29 år i Bakkebølle, #239
enkemand gmd Rasmus Andersen Stage, børn
1 Hans Rasmussen, 14, hans barn i 1. ægteskab
2 Anders Rasmussen, 5 uger
3 Ellen Kirstine Rasmusdatter, 5 uger
 
89 Skifte 25/3 1791 Ole Andersen, 60 år hmd i Skovhuse, #243
enke Ellen Bendtsdatter, børn
1 Bendt Olsen, 20
2 Anders Olsen, 16
3 Hans Olsen, ca. 12
4 Lars Olsen, 4
5 Anne Elisabeth Olsdatter, 10 uger
 
90 Skifte 15/4 1791 Anders Nielsen, 74 år inds i Jomfruhuset, #243
børn
1 Kirsten Andersdatter = Hans Poulsen, inds i Langebæk
2 Anne Andersdatter = Jens Christophersen i Præstø
3 Johanne Andersdatter
4 Inger Andersdatter = Christen Rasmussen Dreir, aftægtsmand i Øster Egesborg, se 129
enke Margrethe Pedersdatter, hendes familie: se 55
 
91 Skifte 21/6 1791 Anna Andersdatter, 54 år i Bakkebølle, #244
enkemand inds Peder Jørgensen, børn
1 Lars Pedersen, 19
2 Jørgen Pedersen, 17
3 Jens Pedersen, 13
 
92 Skifte 27/11 1791 Anna Rasmusdatter i Krimsehuset, #245
enkemand hmd Niels Hansen, børn
1 Else Nielsdatter, 12
2 Rasmus Nielsen, 5
3 Johanne Nielsdatter, 3
 
93 Skifte 19/12 1791 Hans Hansen Krog, 57 år inds i Stårby, #245
enke Sidse Christiansdatter
mor Sidse Gregoriusdatter i Sønder Mern
 
94 Skifte 20/12 1791 Sidse Rasmusdatter, ca. 29 år i Sageby, #246
enkemand gmd Lars Andersen,
hans 1. kone Anne Hansdatter, se 61, hans 3. kone se 102
børn
1 Anne Larsdatter, 3
2 Kirsten Larsdatter, 18 uger
 
95 Skifte 11/1 1792 Niels Olsen, 69 år hmd, smed i Skovhuse, #249, #252
enke Johanne Madsdatter, børn
1 Sidse Nielsdatter = Niels Hansen, hmd i Lekkende
2 Karen Nielsdatter = Mads Madsen hmd i Kalvehave
 
96 Skifte 6/2 1792 Lars Hansen fæstemand, 90 år i Balle, #253
enke Anna Olsdatter, børn
1 Kirsten Larsdatter, ca. 22
 
97 Skifte 23/2 1792 Peder Rasmussen, 82 år hmd i Skovhuse, #254
1. kone Johanne Pedersdatter, se 47
enke Karen Hansdatter, hendes familie: se 81
 
98 Skifte 30/3 1792 Anna Olsdatter, 66 år i Skovhuse, #255
enkemand hmd Christen Knudsen Hjorth, børn
1 Anders Christensen, hmd i ?
 
99 Skifte 30/4 1792 Anne Jensdatter i Skovhuse, #256
enkemand gl. aftægtsmand Peder Hansen
 
100 Skifte 18/5 1792 Else Christensdatter, ca. 65 år i Sønder Mern, #257
enkemand gmd Niels Peder Madsen, se 157 ?
børn
1 Peder Nielsen, 35
2 Else Nielsdatter, 31
3 Maren Nielsdatter, 29
4 Kirsten Nielsdatter, 19
 
101 Skifte 29/5 1792 Johanne Andersdatter, 91 år i Røstofte, #259
enkemand inds Lars Jensen
søsters børn
1 Anders Hansen i Røstofte
2 Jacob Hansen i Langebæk
 
102 Skifte 29/5 1792 Rasmus Olsen, ca. 53 år gmd i Sageby, #259
enke Karen Madsdatter, børn
1 Mads Rasmussen, 25
2 Anne Rasmusdatter, 22 = Lars Andersen i Sageby, hans 1. kone se 61, hans 2. kone se 94
3 Ole Rasmussen, 19
4 Hans Rasmussen, 16
 
103 Skifte 26/6 1792 Sidse Rasmusdatter, 43 år i Røstofte, #262
1. mand Lars Rasmussen, se 62
1 Ole Larsen, 20
2 Jens Larsen, 18
2. enkemand gmd Jørgen Rasmussen, se 182
3 Lars Jørgensen, 2½
 
104 Skifte 28/6 1792 Kirsten Olsdatter, 70 år i Egesborg, #264
enkemand hmd Peder Sørensen
 
105 Skifte 16/7 1792 Niels Christiansen. 68 år hmd i Jomfruhuset, Øster Egesborg, #265
afdød kone Ingeborre Pedersdatter, se 55
arvinger
1 Mads Christiansen, gmd i Bakkebølle, se 70, 141
2 Peter Christiansen, hmd i Nørre Viemose
3 Hans Pedersen i Sageby for sin hustru
4 Christian Sørensen, hmd i Nyråd for sin hustru
5 Jacob Olsen, hmd i Lundby for sin hustru
7 Jens Jensen, gmd i Stårby for sin kone
8 Sidse Christiansdatter
 
106 Skifte 4/8 1792 Kirsten Olsdatter, ca. 53 år i Tolstrup, #267
enkemand inds Niels Christensen
1 Lars Nielsen, 23
2 Ole Nielsen, 19
3 Christen Nielsen, 15
 
107 Skifte 6/10 1792 Hans Jørgensen, ca. 77 år aftægtsmand i Sageby, #268
afdød kone Margrethe Rasmusdatter, se 54
børn
1 Anne Hansdatter i Sageby Mølle, enke, se 57
2 Karen Hansdatter, se 2
a Anders Rasmussen, 28
b Helvig Rasmusdatter, 25
c Anne Rasmusdatter, 19
d Maren Rasmusdatter, 15
enke Sidse Pedersdatter
 
108 Skifte 6/10 1792 Marie Pedersdatter i Sageby, #269
enkemandens steddatter = Peder Andersen i Sageby
enkemand inds Rasmus Sørensen
 
109 Skifte 22/10 1792 Giertrud Knudsdatter, 83 år i Tolstrup, #273
arvinger, jeg er usikker på dette skifte
1. en datter af afdøde = Christen Hansen Beckman i Tolstrup
2 Maren, død
a Peder Knudsen, 2½,
3 Kirsten Hansdatter i Stensby
 
110 fortsat! Skifte 6/11 1792 Hans Jørgen From, begr. okt. 1792, 46 år skovridder i Røstofte, #274
hans børn af 1. ægteskab
1 Johan Peter From, ca. 13
2 Niels From, ca. 10
enke Anne Kirstine Pedersdatter, lavværge skoleholder Jørgensen i Øster Egede
 
111 Skifte 21/11 1792 Ellen Pedersdatter, ca. 33 år i Tolstrup, #277
enkemand inds Lars Olsen, børn
1 Christen Larsen, 3
 
112 Skifte 22/11 1792 Rasmus Pedersen, 52 år gmd i Røstofte, #278
enke Mette Sophie Hansdatter, se 303
lavværge morbror Gregorius Hansen, bondefoged i Balle
børn
1 Peder Rasmussen, 7
2 Hans Rasmussen, 4
 
113 Skifte 24/11 1792 Lars Pedersen (18/8 1790), 60 år hmd i Egesborg, #279
hans 1. kone Anne Envoldsdatter, se 19
enke Margrethe Larsdatter, børn
1 Peder Larsen, 5
 
114 Skifte 3/12 1792 Merethe Hansdatter, 60 år i Hegnetshus, Øster Egesborg, #280
afgangne mand hmd Albrecth Bryndelsen, børn
1 Hans Albrechtsen, 30, hmd i Hegnehuset, se 290
2 Anne Albrechtsdatter, 38 = Hans Nielsen Kulle i Hegnehuset
3 Birthe Albrechtsdatter, 34 = Hans Pedersen i Fuglevanghuset
4 Maren Albrechtsdatter, 28 = Hans Jacobsen, inds i Skovhuse
5 Sidse Hansdatter, 24
 
115 Skifte 6/11 1792 Karen Nielsdatter, 60 år i Røstofte, #281
1. mand
1 Peder Mortensen
2. enkemand inds Niels Boesen
 
116 Skifte 7/1 1793 Jens Nielsen Drejer? 57 år gmd i Øster Egesborg, #291
enke Mette Rasmusdatter, børn
1 Rasmus Jensen, 22
2 Niels Jensen, 10
3 Maren Jensdatter, 20 = Jacob Andersen, gmd i Tolstrup
 
117 Skifte 25/1 1793 Anders Ingvorsen, ca. 60 år hmd i Sageby, #293
enke Anna Nielsdatter, børn
1 Maren Andersdatter = Peder Poulsen, inds i Balle
2 Niels Andersen, hmd i Mern
3 Jens Andersen, inds i Balle
4 Margrethe Andersdatter
5 Anna Andersdatter
6 Søren Andersen, 16
 
118 Skifte 25/1 1793 Lars Larsen, 50 år hmd, skomager i Balle, #293
1. kone Maren Espensdatter, se 24
1 Espen Larsen, landsoldat
2 Christopher Larsen, 14
enke Anna Nielsdatter
3 Jens Larsen, 10
4 Lars Larsen, 6
 
119 Skifte 25/2 1793 Karen Rasmusdatter, ca. 56 år i Nørre Mern, #296
enkemand smed, gmd Rasmus Larsen, børn
1 Lars Rasmussen, 27, gmd i Nørre Mern
2 Hans Rasmussen, 26
3 Anne Rasmusdatter, 18
4 Jens Rasmussen, 15
 
120 Skifte 25/2 1793 Rasmus Christophersen, 52 år hmd i Nørre Mern, #296
enke Karen Espensdatter, se 130
 
121 Skifte 31/3 1793 Anne Madsdatter, (ikke fundet) enke i Øster Egesborg, #299
afgangne hmd Lars Jørgensen, børn
1 Peder Larsen, 40
2 Thelse Larsdatter [Jeette Larsdatter], 43 = Ole Christiansen, inds i Skovhuse
3 Anne Larsdatter, 38
4 Margrethe Larsdatter, 30
5 Maren Larsdatter, 34 = Hans Hansen, inds i Udby
 
122 Skifte 5/4 1793 Mathias Andersen, 90 år smed i Skovhuse, #299
han er gift 3 gange!
børn
1 Hans Mathiasen, smed, hmd i Sønder Mern
2 Anders Mathiasen, smed, hmd i Skallerup
3 Jørgen Mathiasen, hmd i Skovhuse
4 Kirsten Mathiasdatter = Jeronimus Ambrosius, hmd i Kalvehave
5 Ellen Mathiasdatter = Hans Thyesen, gmd i Bakkebølle, se 67
6 Johanne Mathiasdatter = Niels Thyesen, hmd i Bakkebølle
 
123 Skifte 11/4 1793 Rasmus Hansen, ca. 71 år aftægtsmand i Sønder Mern, #300
enke Maren Nielsdatter, børn
1 Rasmus Rasmussen, 39 på stedet
2 Niels Rasmussen, 38 i København
3 nogle brødrebørn i Sandvig
4 nogle søsterbørn i Sønder Mern
 
124 Skifte 15/4 1793 Maren Rasmusdatter, 67 år i Bakkebølle, #303
enkemand Hans Pedersen Bonde
 
125 Skifte 29/4 1793 Rasmus Pedersen, 54 år hmd i Balle, #303
enke Bodil Jørgensdatter, børn
1 Peder Rasmussen, 20
2 Anne Rasmusdatter, 19
3 Poul Rasmussen, 15
4 Else Rasmusdatter, 10
5 Anders Rasmussen, 3
 
126 Skifte 21/5 1793 Rasmus Pedersen Griis, 46 år hmd i Sønder Mern, #304
enke Lisbeth Caspersdatter, børn
1 Peder Rasmussen, 7
2 Bendt Rasmussen, 4
3 Jens Rasmussen, 2
 
127 Skifte 19/8 1793 Jacob Nielsen, 76 år møllersvend i Sønder Mern, #305
enke Maren Rasmusdatter, børn
1 Niels Jacobsen, 34, i Præstø
2 Rasmus Jacobsen, 32 i Nyråd
3 Lene Marie Jacobsdatter, 29 =? i Kalundborg
4 Kirsten Jacobsdatter
5 Inger Marie Jacobsdatter = Peder Mortensen, inds i Røstofte
 
128 Skifte 27/9 1793 Lars Larsen, 62 år hmd i Kindvig, #306
enke Malene Andersdatter, hendes 1. mand Anders Madsen, se 52
to halvbrødrebørn
halvsøster Karen Larsdatter, død = matros i København
 
129 Skifte 24/10 1793 Christen Rasmussen, 71 år aftægtsmand i Øster Egesborg, #307
1. kone Anne Marie Christophersdatter, se 84
1. dattersøn af Hans Boemann i Nyråd, nemlig Jens Hansen
2. enke Inger Andersdatter, hendes familie: se 90
2 Christopher Christensen, 2
 
130 Skifte 9/9 1793 Karen Espensdatter, ca. 60 år enke i Nørre Mern, #310
afgangne mand Rasmus Christophersen, se 120
helbror
1 Søren Espensen, hmd i Viemose
halvsøskende
2 Peder Espensen, død, nogle børn. Se Skifte nr, 20, Peters Gård
3 Birthe Espensdatter = Hans Storm, inds i Kragevig
4 ? = Claus skrædder i Ørslev
 
131 Skifte 16/6 1794 Lars Hansen, 47 år gmd i Røstofte, #323
1. kone
1 Jacob Larsen, 17
2. enke Sidse Nielsdatter, se 179
lavværge Christen Nielsen, gmd i Græsbjerg
2 Hans Larsen, 9
3 Anne Sophie Larsdatter, 10
4 Kirsten Larsdatter, 5
 
132 Skifte 21/6 1794 Karen Pedersdatter, 67 år i Tolstrup, #326
enkemand inds Niels Christensen
broderdatter Johanne Andersen, tjenende i Lekkende
2 søsterbørn:
a Inger Andersdatter = Christopher Pedersen?, inds i Øster Egesborg
b Johanne Andersdatter = ?
 
133 Skifte 7/7 1794 Søren Hemmingsen (ikke fundet) inds i Skovhuse, #327
1. kone
1 Christen Sørensen, 21
2 Anne Sørensdatter, 16
enke Dorthe Jensdatter
 
134 Skifte 15/8 1794 Jens Pedersen, 73 år gmd i Skovhuse, #328
enke Mette Hansdatter, børn
1 Peder Jensen, 33, gmd i Skovhuse
2 Hans Jensen, 20
3 Rasmus Jensen, 29
 
135 Skifte 25/10 1794 Mette Hemmingsdatter, ca. 47 år i Sageby, #330
enkemand inds Peder Olsen, børn
1 Ole Pedersen, 17
 
136 Skifte 25/10 1794 Ole Poulsen, 60 år hmd i Skovhuse, #331
enke Margrethe Jensdatter, børn
1 Jens Olsen, 33
2 Lars Olsen
3 Anne Olsdatter
4 Maren Olsdatter
5 Karen Olsdatter
 
137 Skifte 11/11 1794 Jørgen Pedersen ungkarl i Sønder Mern, #331
søn af Peder Jørgensen i Vordingborg
 
138 Skifte 8/12 1794 Anne Jensdatter i Balle, #332
1. mand Jens Larsen
1 Maren Jensdatter, 19
2 Lars Jensen, død, se 77
3 Anne Jensdatter, 16
2. enkemand Hans Jensen hugger
 
139 Skifte 14/12 1794 Lars Hansen (ikke fundet) gmd i Sønder Mern, #333
enke Kirsten Jørgensdatter, børn
1 Frederik Larsen, 14
2 Kirsten Larsdatter, 12
3 Inger Larsdatter, 9
4 Christiane Larsdatter, 2
 
140 Skifte 16/12 1794 Christopher Madsen, 84 år skovfoged i Skovhuse, #334
1. kone
1 Maren Christophersdatter = Peder Madsen, gmd i Røstofte, se 158
2. enke Karen Hansdatter
2 Anne Christophersdatter, 3
 
141 Skifte 31/12 1794 Mads Christiansen, ca. 59 år gmd i Bakkebølle, #336
hans søskende, se 105
1. Karen Hansdatter, se 70
1 Christian Madsen, 30
2 Hans Madsen, 28
3 Kirsten Madsdatter, 23
2. enke Maren Pedersdatter
4 Peder Madsen, 8
5 Søren Madsen, 4
6 Niels Madsen, 1
 
142 Skifte 6/3 1795 Kirsten Villumsdatter Skytte, 65 år i Balle, #342
1 Anne Sørensdatter = Peiter Tobiasen, hmd i Viemose
enkemand hmd Anders Olsen
 
143 Skifte 28/3 1795 Anne Hansdatter, ca. 34 år i Skovhuse, #343
mandens 1. kone Anne Olsdatter, se 45
enkemand gmd Johannes Christensen, se 149
børn
1 Ole Johannesen, 9
2 Christen Johannesen, 7
3 Niels Johannesen, 3
4 Hans Johannesen, 1
 
144 Skifte 30/4 1795 hmd Lars Rasmussen Krog, ca. 84 år og hustru Marie Poulsdatter, ca. 88 år i Sønder Mern, #344
hans arvinger, søskende
1 Hans Rasmussen, gmd i Sønder Mern
2 Morten Rasmussen Krog i Sageby, se 162
3 Rasmus Rasmussen, gmd i Stårby, børn
a Rasmus Rasmussen
b Peder Rasmussen
c Lars Rasmussen
d Anders Rasmussen
e Marie Rasmusdatter
f Maren Rasmusdatter = Hans Sørensen, inds i Skovhuse
4 Peders Rasmussens børn
a Rasmus Pedersen, gmd i Tolstrup
b Anna Pedersdatter = Jens Jensen, gmd i Stårby
5 Bodil Rasmusdatter = Hans Bendsen, gmd i Ammendrup
hendes arvinger, børn af 1. ægteskab med Mads Pedersen
1 Dorthe Madsdatter, død = Peder Ingvorsen, gmd i Kindvig, se 18, 148
a Mads Pedersen, gmd i Viemose
b Peder Pedersen i Kindvig
 
145 Skifte 27/5 1795 Peder Andersen, 70 år hmd i Røstofte, #345
se også 197
enke Karen Andreasdatter, børn
1 Bodil Pedersdatter = Jens Pedersen, hmd  Røstofte
2 Anders Pedersen, 30, hmd i Lekkende
3 Hans Pedersen, 31, se 187
4 Kirsten Pedersdatter
 
146 Skifte 25/7 1795 Karen Pedersdatter, over 90 år enke i Balle, #346
1. mand
1 Peder Madsen, inds i Balle
2 Johannes Madsen, hmd i Viemose
2. mand hmd Hans Jacobsen
 
147 Skifte 12/9 1795 Karen Pedersdatter i Tolstrup, #347
familie, se 167
enkemand gmd Søren Nielsen, se 255
børn
1 Peder Sørensen, 6
 
148 Skifte 26/9 1795 Peder Ingvorsen, ca. 68 år gmd i Kindvig, #348
1. kone Dorthe Madsdatter, se 18, 144
1 Mads Pedersen, 28, gmd i Viemose
2 Peder Pedersen, 23
2. enke Karen Rasmusdatter
3 Rasmus Pedersen, 6
 
149 Skifte 18/12 1795 Johannes Christensen, 60 år gmd i Skovhuse, #357
1. kone Anne Olsdatter, se 45
1 Inger Johannesdatter, 21
2 Karen Johannesdatter, 19
2. kone Anne Hansdatter, se 143
3 Ole Johannesen, 8
4 Christen Johannesen, 7
5 Niels Johannesen, 3
6 Hans Johannesen, 1
 
150 Skifte 20/5 1796 Kirsten Hansdatter (det står der!), 36 år i Røstofte, #360
kirkebog: begr. 22/5 1796: gmd Lars Hansen hustru Kirsten Gregersdatter, 36 år
enkemand Lars Hansen, børn
1 Birthe Larsdatter, 1
værge morbror Gregorius Hansen, sognefoged i Tolstrup
 
151 Skifte 8/6 1796 Rasmus Jensen, 60 år hmd i Skovhuse, #362
enke Anne Olsdatter, børn
1 Ole Rasmussen, 22, se 215
2 Kirsten Rasmusdatter = Jens Jensen kusk på Lilliendal
3 Anne Sophie Rasmusdatter, 18
 
152 Skifte 8/6 1796 Hans Jensen, ca. 71 år hmd i Skovhuse, #363
børn
1 Hans Hansen, 40, hmd i Skibinge
2 Jens Hansen, 38, hmd i Skovhuse
3 Lars Hansen, 35, gmd i Røstofte, se 150, 159
4 datter = Mathias Hansen, hmd i Stensby
5 Anne Hansdatter, 23
enke Karen Hansdatter
 
153 Skifte 10/8 1796 Jørgen Hemmingsen (ikke fundet) hmd i Nørre Mern, #365
enke Else Hansdatter, børn
1 Hans Jørgensen, 6
2 Maren Jørgensdatter, 9
 
154 Skifte 27/10 1796 Niels Hansen, ca. 61 år hmd i Nørre Mern, #366
enke Lisbeth Christensdatter, børn
1 Jens Nielsen, 25
2 Niels Nielsen, 17
3 Christen Nielsen, 16
4 Anne Nielsdatter, 27
5 Maren Nielsdatter, 15
 
155 Skifte 27/10 1796 Niels Tuelsen (ikke fundet) hmd i Sønder Mern, #366
enke Mette Larsdatter, børn
1 Hans Nielsen, 4
2 Lars? Nielsen, 1½
 
156 Skifte 27/12 1796 Hans Olsen, ca. 65 år hmd i Sønder Mern, #369
enke Maren Nielsdatter, børn
1 Anne Hansdatter, 17
 
157 Skifte 31/1 1797 Niels Peder Madsen (ikke fundet) gmd i Sønder Mern, #369
børn
se 100 ?
1 Peder Nielsen, 36, tjenende i Præstø
2 Mads Nielsen, 26
3 Maren Nielsdatter = Jens Olsen, inds i Røstofte
4 Else Nielsdatter = Anders Christophersen, gmd i Sønder Mern
5 Anne Nielsdatter = Hans Olsen, gmd  i Skibinge
6 Kirsten Nielsdatter, 24
 
158 Skifte 16/2 1797 Peder Madsen, 73 år gmd i Røstofte, #370
enke Maren Christophersdatter, familie: se 140, se 237
 
159 Skifte 21/3 1797 Lars Hansen, 36 år gmd i Røstofte, #375
hans familie, se 152
1. kone Kirsten Hansdatter, se 150
1 Birthe Larsdatter, 1½
2. enke Giertrud Pedersdatter
 
160 Skifte 1/4 1797 Anne Sørensdatter, 58 år i Stårby, #377
enkemand gmd Jeppe Jensen, børn
1 Peder Jeppesen, 26
2 Søren Jeppesen, 17
3 Rasmus Jeppesen, 14
 
161 Skifte 10/4 1797 Søren Jørgensen, 58 år gmd i Røstofte, #378
enke Maren Olsdatter, se 177, FT 1787: hendes. 2. ægteskab
bror Anders Jørgensen, hmd i Sønder Mern, død, se 3
a Jørgen Andersen, gmd i Røstofte
b Niels Andersen, hmd i Tolstrup
c Jacob Andersen, gmd i Tolstrup
d Sidse Andersdatter, 24
 
162 Skifte 23/6 1797 Morten Rasmussen Krog, ca. 64 år hmd i Sageby, #380
hans søskende, se 144
enke Sophie Pedersdatter, børn
1 Bodil Mortensdatter = Ole Jensen Lærke, gmd i Balle
2 Maren Mortensdatter, 22
 
163 Skifte 16/9 1797 Jens Andersen, ca. 60 år gmd i Nørre Mern, #381
enke Birthe Olsdatter, børn
1 Ole Jensen, 22
2 Maren Jensdatter = Peder Nielsen smed i Nørre Mern, se 280
 
164 Skifte 30/11 1797 Johanne Olsdatter, ca. 72 år i Sønder Mern, #384
FT 1787: Johanne Olsdatter, 4. ægteskab
enkemand gmd Anders Sørensen
1 broderdatter Anne, 19
2 søsterdatter Sidse, død
a Kirsten Hansdatter = Torkild Hansen i Ring, [Hammer Sogn]
b Anne Hansdatter = Greis Pedersen i Ring
c Ole Hansen, inds i Sønder Mern
søster Kirsten Olsdatter = Ole Nielsen i Kræmervængegården
 
165 Skifte 3/2 1798 Hemming Rasmussen. 48 år væver hmd i Skovhuse, #387
enke Kirsten Svendsdatter, se 180
lavværge bror Lars Svendsen, gmd i Kalvehave
børn
1 Rasmus Hemmingsen, 25, se 218
2 Ole Hemmingsen, 15
3 Kirstine Hemmingsdatter, 18
 
166 Skifte 14/2 1798 Niels Ove, ca. 77 år hmd i Sønder Mern, #388
1. kone
1 Maren Nielsdatter, 34
2. enke Kirstine Danielsdatter
2 Søren Nielsen, 14
3 Mette Nielsdatter, 10
 
167 Skifte 9/3 1798 Karen Larsdatter ca. 79 år i Skovhuse, #389
hendes børn
1 Bodil Pedersdatter = Rasmus Pedersen [Stær], gmd i Tolstrup
2 Karen Pedersdatter, død
a Peder Sørensen, 7, hos faderen Søren Nielsen i Tolstrup, se 147
3 Jens Pedersen Stær, død, se 40
a Peder Jensen, 16
b Sophie Jensdatter, 20, hos moderen = Niels Olsen i Tolstrup
4 Pernille Pedersdatter = Johan vægter i Tolstrup
5 Lars Pedersen, død, en søn 16
enkemand gmd Niels Larsen Hols
 
168 Skifte 12/5 1798 Rasmus Rasmussen Krog, 36 år gmd i Skovhuse, #391
enke Inger Johannesdatter, børn
1 Johannes Rasmussen, 3/4
værge farbror Anders Rasmussen
 
169 Skifte 11/6 1798 Anne Pouline Hauballe i Mern Mølle, #393
FT 1787 i Mern Mølle: Otte Jacobsen, 46 og Ane Jacobsdatter, 45, det er hans 1. kone
enkemand møller Otte Christian Jacobsen
søskende
1 Ditlev? Hauballe, inds i København
2 Karen Hauballe = Andreas Christensen Mølle, forhen brændevinsbrænder i København
 
170 Skifte 17/6 1798 Jørgen Jensen Kusk, 60 år i Skovhuse, #395
enke Ellen Christensdatter, familie: se 27
børn
1 Ole Jørgensen, 28
2 Lars Jørgensen, 24
 
171 Skifte 7/1 1799 Sidse Olsdatter, ca. 38 år i Skovhuse, #400
hendes 1. mand unge Peder Hansen, se 44, 72
1 Anne Marie Pedersdatter = Ole Pedersen i Snertinge
2. enkemand gmd Peder Jensen, se 232
børn
2 Anne Pedersdatter, 11
3 Ole Pedersen, 7
4 Maren Pedersdatter, 4
5 Jens Pedersen, 1/4
 
172 Skifte 21/1 1799 Peder Pedersen, 36 år smed i Skovhuse, #402
enke Anne Nielsdatter, lavværge stedfar Christen Jensen i Bakkebølle
børn
1 Niels Pedersen,
 
173 Skifte 8/6 1799 gl. Bendt Olsen, ca. 48 år gmd i Nørre Mern, #403
enke Karen Nielsdatter, børn
1 Ole Bendtsen, 23
2 Poul Bendtsen, 18
3 Hans Bendtsen, 8
4 Rasmus Bendtsen, 5
5 Niels Bendtsen, 1
6 Maren Bendtsdatter, 16
7 Anne Bendtsdatter, 14
8 Karen Bendtsdatter, 10
værge farbror Hans Bendtsen, gmd i Balle
 
174 Skifte 10/6 1799 Birthe Rasmusdatter, 50 år i Skovhuse, #404
enkemand hmd, væver Niels Nielsen, børn
1 Niels Nielsen, 21
2 Rasmus Nielsen, 17
3 Mads Nielsen, 8
4 Peder Nielsen, 7
5 Lars Nielsen, 6
 
175 Skifte 29/4 1800 Margrethe Olsdatter, ca. 53 år i Tolstrup, #410
1. mand Jens Pedersen Stær, se 40, se 167
1 Peder Jensen, 20
2 Sophie Jensdatter, 22
2. mand afgangne gmd Niels Olsen
 
176 Skifte 17/4 1801 Anne Kirstine Jørgensdatter i Nørre Mern, #416, #417
ingen livsarvinger
enkemand hmd, skomager Johan Eeg, se 217
søskende
1 Dorthe Jørgensdatter = Rasmus Forsberg, sadelmager i København
 
177 Skifte 28/6 1802 Mads Johansen, 31 år i Røstofte, #418, #419
enke Maren Olsdatter, se 161, FT 1801: hendes 3. ægteskab
hel/halvsøskende
1 Kirsten Johannesdatter = Morten Hemmingsen, inds i Skovhuse
2 Sidse Johannesdatter = Niels Nielsen gmd i Allerslev
3 Birthe Pedersdatter = Peder Mathisen i Røstofte
4 Ole Pedersen, gmd i Røstofte
5 Johannes Pedersen, 27, møllersvend i København
 
178 Skifte 25/10 1802 Hans Olsen, ca. 55 år gmd i Nørre Mern, #422
enke Anne Elisabeth Nielsdatter, hendes 1. mand Anders Jørgensen, se 3
søskende
1 Anders Olsen, gmd i Nørre Mern
2 Bent Olsen, inds i Nørre Mern
3 Ole Olsen, hmd i Sønder Mern
4 Niels Olsen, gmd i Tolstrup
5 Anne Olsdatter = murermester Bennic i Sønder Mern
 
179 Skifte 31/3 1804 Sidse Nielsdatter, 48 år i Røstofte, #424
1. mand Lars Hansen, se 131
1 Hans Larsen, 17
2 Anne Sophie Larsdatter, 23
3 Kirsten Larsdatter, 16
2. enkemand gmd Niels Larsen
 
180 Skifte 16/4 1804 Kirsten Svendsdatter, 53 år i Kræmmervængegården, #426
1. mand Hemming Rasmussen, se 165
1 Rasmus Hemmingsen, gift i Skovhuse, se 218
2 Mette Hemmingsdatter, 24
2. enkemand gmd Ole Nielsen
 
181 Skifte 9/6 1804 Lars Pedersen væver, 56 år i Stårby, #428
enke Maren Pedersdatter
halvbror
1 Peder Jensen, inds i Bakkebølle
2 Kirsten Pedersdatter = Hans Nielsen, inds i ? ved Rosenfeldt Gods
 
182 Skifte 21/12 1804 Jørgen Rasmussen, 40 år gmd i Røstofte, #431
1. kone Sidse Rasmusdatter, se 103
1 Lars Jørgensen, 15
2. enke Maren Nielsdatter
2 Niels Jensen, 9
3 Ellen Katrine Jensdatter, 1½
værge farfar selvejer Rasmus Andersen i Bakkebølle
 
183 Skifte 24/6 1805 Ole Jensen, ungkarl i Øster Egesborg, #435, #443
søster Karen Jensdatter, 32, tjenende i Vordingborg
 
184 Skifte 7/10 1805 Maren Pedersdatter, ca. 34 år i Røstofte, #436
enkemand hmd Hans Hansen, børn
1 Hans Hansen, 16
2 Jørgen Hansen, 11
3 Maren Hansdatter, 9
4 Niels Hansen, 7
5 Jens Hansen, 3
6 Maren Hansdatter, 1
 
185 Skifte 2/11 1805 Jens Pedersen, 40 år hmd i Røstofte, #437
FT 1801: Jens Jensen, barn af mandens 1. ægteskab
enke Johanne Sørensdatter, børn
1 Peder Jensen, 15
2 Jens Jensen, 11
3 Bodil Jensdatter, 9
4 Ole Jensen, 8
5 Maren Jensdatter, 6
6 Marie Jensdatter, ½
 
186 Skifte 2/12 1805 hmd Jacob Madsen, 60 år og enke Anne Olsdatter. 56 år i Røstofte, #438
børn
1 Hans Jacobsen, 40
2 Inger Jacobsdatter, 26
 
187 Skifte 2/12 1805 Anne Christensdatter, ca. 32 år i Røstofte, #439
enkemand hmd Hans Pedersen, familie: se 145, 203
børn
1 Bodil Hansdatter, 8
2 Christen Hansen, 5
3 Peder Hansen, 3
 
188 Skifte 6/12 1805 Bodil Hansdatter, 61 år i Tolstrup, #440
enkemand gmd Mads Jacobsen, børn
1 Maren Madsdatter, 30 = Rasmus Jensen, gmd i Egesborg, se 194
2 Niels Madsen, 29
3 Hans Madsen, 26
4 Margrethe Madsdatter, 24
 
189 Skifte 13/12 1805 Kirsten Andersdatter, ca. 37 år i Nørre Mern, #442
enkemand gmd Peder Jensen, børn
1 Anne Pedersdatter, 5½
2 Maren Pedersdatter, 2½
 
190 Skifte 14/6 1806 Christiane Langelotz, 27 år i Skovhuse, #446
enkemand hmd Lars Jørgensen, se 193
børn
1 Anne Sophie Larsdatter, 6
2 Johanne Larsdatter, 3
 
191 Skifte 22/4 1806 Christian Pedersen, 32 år hmd i Tolstrup, #449
enke Birthe Olsdatter, se 192
lavværge far Ole Hansen, gmd i Ørslev
børn
1 Marie Christiansdatter, 1½
 
192 Skifte 31/7 1806 Birthe Olsdatter, 32 år? enke i Tolstrup, #450
afgangne mand hmd Christian Pedersen, se 191
arving hendes far Ole Hansen, gmd i Ørslev
 
193 Skifte 28/9 1807 Lars Jørgensen, (ikke fundet) hmd i Skovhuse, #455
1. kone Christiane Langelotz, se 190
1 Anne Sophie Larsdatter, 7
2 Johanne Larsdatter, 4
2. enke Anne Hemmingsdatter
 
194 Skifte 5/11 1808 Rasmus Jensen, 37 år gmd i Øster Egesborg, #457
enke Maren Madsdatter, familie: se 188
lavværge Mads Jacobsen i Tolstrup
børn
1 Karen Marie Rasmusdatter, 9
2 Kirsten Rasmusdatter, 5
3 Jens Rasmussen, 2
værge farbror Niels Jensen
 
195 Skifte 29/1 1809 Otte Jacobsen, (ikke fundet) møller i Mern Mølle, #460
enke Margrethe Elisabeth Marie Rasmusdatter, lavværge hende moder Christine Bang? i Allerslev
arvinger
søster Anne Sophie Jacobsdatter, død = Frederik Skræder, gmd i Stensby
a Kirstine Frederiksdatter = Captain ved Rytteriet i Næstved
b Anne Margrethe Frederiksdatter, skal være død = Jensen? Bernt på Møn, en søn Jacob på Falster
 
196 Skifte 28/6 1809 Anne Kirstine Nielsdatter, 47 år i Skovhuse, #467
1. mand Peder Pedersen i Langebæk
1 Niels Pedersen, 14
2. enkemand smed Lars Hansen
 
197 Skifte 16/6 1809 Hans Andersen, 70 år i Skovhuse, #468
enke Birthe Andersdatter, 203
søskende
1 Peder Andersen, hmd i Viemose
2 Ole Andersen, hmd i Skovhuse, død
a Bent Olsen, gift
b Anders Olsen, gift, hmd i Balle
c Hans Olsen. gift, hmd i Mern
d Lars Olsen, 21
3 Marie Andersdatter = Niels Hemmingsen, hmd i Viemose
halvsøskende
4 Anders Laursen, hmd i ?
 
198 Skifte 16/12 1809 Kirsten Pedersdatter, ca. 57 år i Nørre Mern, #476
enkemand hmd Niels Olsen, børn
1 Peder Nielsen, 18
2 Ole Nielsen, 16
 
199 Skifte 3/4 1810 Niels Larsen Stær, 62 år gmd i Skovhuse, #477
enke Anne Margrethe Nielsdatter, familie: se 56, 246
lavværge bror Rasmus Nielsen, gmd i Røstofte
børn
1 Johanne Nielsdatter, 9
2 Kirsten Nielsdatter, 4
3 Niels Nielsen, 10 uger
 
200 Skifte 4/6 1810 Peder Mortensen, (ikke fundet) hmd  i Nørre Mern, #480
enke Kirsten Hansdatter, børn
1 Karen Pedersdatter, 3
 
202 Skifte 13/7 1810 Margrethe Elisabeth Dreyer, 74 år i Røstofte, #483
enkemand arvefæster Ludvig Larsen Bjørn, se 214
børn
1 Niels Larsen Bjørn, 24
2 Peter Christian Bjørn, 23
3 Maren Elisabeth Larsen Bjørn, forhen = proprietær Hagen på Høvdingegård
a Karen Laurence, 7
 
203 Skifte 1/2 1811 Birthe Andersdatter, 82 år enke i Skovhuse, #485
afgangne mand gmd Hans Andersen, se 197
søskende:
1 Peder Andersen, hmd i Røstofte, død, se 145
a Anders Andersen, 54, hmd og smed i Lekkende
b Hans Pedersen, 48, hmd i Røstofte, se 187
c Kirsten Pedersdatter, 40 = Ole Abrahamsen i Kindvig
d Bodil Pedersdatter, død, 2 børn
1 Peder Jensen, 22
2 Jens Jensen, 17
2 Jens Andersen, hmd i Kindvig, død
a Anders Jensen, 40, hmd i ?
3 Karen Andersdatter, 80 = Niels Jensen, hmd i ?
4 Mette Andersdatter i Sønder Mern, død, [gift med  Hemming Larsen Krus]
a Lars Hemmingsen, 45 i Sønder Mern
b Johanne Hemmingsdatter, 47 = Peder Olsen, hmd i Sønder Mern
c Kirsten Hemmingsdatter, 44 = Ole Rasmussen, hmd i Skovhuse, se 215
5 Anne Andersdatter, død = Hans Hansen, hmd i Udby
a Kirsten Hansdatter, 40 = Rasmus Madsen, gmd i Hallerup
b Anne Hansdatter, 34 = Henrik Jensen, inds i Udby
 
204 Skifte 17/6 1811 Anne Poulsdatter, 69 år i Skovhuse, #486
afgangne mand hmd Peder Olsen, se 71
børn
1 Hans Pedersen, død
a Peder Hansen, 14
b Jacob Hansen, 7
c Maren Hansdatter, 12
2 Jacob Pedersen, inds i Skovhuse, død
a Peder Jacobsen, 8
b Anne Jacobsdatter, 5
c Maren Jacobsdatter, 1
3 Ole Pedersen, hmd i Balle, død
a Maren Olsdatter, 5
4 Maren Pedersdatter = Christian Nielsen, inds i Skovhuse
5 Johanne Pedersdatter = Rasmus Olsen, gmd i Græsbjerg
 
205 Skifte 18/6 1811 Jørgen Christiansen Wensel, 42 år i Røstofte, #486
enke Kirsten Andersdatter, børn
1 Christen Jørgensen, 13
2 Christoffer Jørgensen, 10
3 Friderich Jørgensen, 7
4 Søren Jørgensen, 4
5 Anders Jørgensen, ½
værge enkens morbror Hans Christoffersen, gmd i Tjørnehoved
 
206 Skifte 17/10 1811 Mads Andersen, (ikke fundet) hmd i Nørre Mern, #488
enke Marie Jacobsdatter, børn
1 Jacob Madsen, 6
2 Marie Madsdatter, 3
værge farbror Rasmus Andersen Lerche, hmd i Skovhuse
 
207 Skifte 18/2 1812 Magdalene Svendsdatter, 47 år i Tolstrup, #489
enkemand hmd, væver Hans Sørensen, børn
1 Søren Hansen, 21
2 Maren Hansdatter, 14
3 Karen Hansdatter, 12
4 Kirsten Hansdatter, 9
5 Ellen Hansdatter, 7
6 Sidsel Hansdatter, 4
værge farbror Morten Sørensen, inds i Viemose
 
208 Skifte 15/5 1812 Peder Frandsen, 34 år gmd i Kræmervængegård, #494
enke Mette Kirstine Hemmingsdatter, familie: se 203
børn
1 Hemming Pedersen, 7
2 Kirsten Pedersdatter, 6
værge farbror Jens Frandsen i Fæby?
 
209 Skifte 17/9 1813 Hans Pedersen, gmd i Skovhuse, #499
enke Karen Christensdatter, børn
1 Christen Hansen, 40
2 Jens Hansen, 34
3 Anne Hansdatter = Mads Nielsen
 
210 Skifte 17/9 1813 Rasmus Nielsen Trave, 60 år hmd i Skovhuse, #501
enke Anne Hansdatter, se 257
børn
1 Hans Rasmussen, 11
2 Niels Rasmussen, 8
3 Lars Rasmussen, 2
 
211 Skifte 25/3 1815 Morten Jørgensen, 73 år i Skovhuse, #506
1. kone
1 Maren Mortensdatter = Rasmus Truelsen, hmd i Sønder Skov
2. enke Anna Rasmusdatter
2 Rasmus Mortensen, 5
 
212 Skifte 5/6 1815 Jens Larsen, 50 år gmd i Øster Egesborg, #509
enke Cathrine Pedersdatter, børn
1 Lars Jensen, 16
2 Peder Jensen, 12
3 Gertrud Jensdatter = Lars Hansen, hmd i Brørup, Lindersvold Gods
4 Kirsten Jensdatter, 22
5 Johanne Jensdatter, 9
6 Anne Jensdatter, 6
 
213 Skifte 23/12 1814, Hemming Andersen, (ikke fundet) hmd og væver i Nørre Mern, #510
enke Anne Pedersdatter, børn
1 Anders Hansen, 10
2 Peder Hansen, 8
3 Jens Hansen, 6
4 Maren Hansdatter, 20
5 Anne Hansdatter, 18
6 Kirsten Hansdatter, 15
7 Karen Hansdatter, 12
 
214 Skifte 2/2 1815 Ludvig Larsen Bjørn, 55 år i Røstofte, #512
1 Niels Larsen Bjørn, borger og brændevinsbrænder i Vordingborg
2 Peder Christian Bjørn, Løjtenant i ?
3 Maren Elisabeth Larsen Bjørn, død = Proprietær Hagen til Høvdingegård
4 Karen Laurence, 11 år
enke madame Nicoline Anna Elisabeth Brisen?
5 Marie Bjørn, 17 uger
 
215 Skifte 13/7 1815 Kirsten Hemmingsdatter, 45 år i Skovhuse, #519
enkemand hmd Ole Rasmussen, hans familie: se 151
børn
1 Rasmus Olsen, 9
2 Hemming Olsen, 5½
værge Lars Hemmingsen i Sønder Mern
 
216 Skifte 4/8 1815 Anne Pedersdatter, 59 år i Røstofte, #520
enkemand gmd Christian Jensen, se 225
børn
1 Peder Christiansen, 21
2 Niels Christiansen, 16
3 Jacob Christiansen, 11
4 Cathrine Margrethe Christiansdatter = Hans Larsen, hmd i Slotsbjerg ved Slagelse
5 Karen Christiansdatter = Hans Pedersen, inds i Kalvehave Skov
 
217 Skifte 27/10 1815 Niels Johan Eeg, ca. 65 år hmd og skomager i Nørre Mern, #521
1. kone Anne Kirstine Jørgensdatter, se 176
enke Kirstine Nielsdatter, lavværge svigersøn Rasmus Olsen i Nørre Mern
 
218 Skifte 28/12 1815 Anne Larsdatter, død 6/4 1816, 36 år i Skovhuse, #522
enkemand Rasmus Hemmingsen, Familie: se 165, 180
kirkebog: Rasmus Hemmingsen hmd og væver, død 11/5 1815 i Skovhuse, 39 år
 
219 Skifte 13/6 1816 Johanne Jensdatter, 54 år i Sønder Mern, #524
enkemand gmd Hans Madsen, børn
1 Hans Hansen, 16
 
220 Skifte 19/2 1817 Hans Andersen, 50 år væver i Nørre Mern, 517, #525
enke Anne Pedersdatter
221 Skifte 22/2 1817 Hans Madsen, 50 år gårdfæster i Nørre Mern, #527, se #533
1 kone
1 Ole Hansen, 11
2 Johanne Hansdatter
2. enke Anne Larsdatter
 
222 Skifte 13/3 1817 Niels Larsen, 53 år gmd i Røstofte, #528
enke Kirsten Nielsdatter, se 258
børn
1 Niels Nielsen, 10
2 Else Nielsdatter, 6
3 Karen Nielsdatter, 1½
værge enkens bror Peder Nielsen  i Græsbjerg
 
223 Skifte 19/6 1817 Lucie Hansdatter. ca. 60 år i Røstofte, #530
1. mand Jens Pedersen, gmd i Ugledige
1 Rasmus Jensen, 25
2. enkemand hmd Hans Olsen
2 Kirsten Hansdatter, 19
 
224 Skifte 28/6 1817 Sophie Jensdatter, 70 år i Røstofte, #530
se 237
1. mand
1 Jens Nielsen, hmd i Røstofte
2 Maren Nielsdatter = Hans Andersen, inds i Rode klint
3 Kirsten Nielsdatter = Anders Hansen, hmd i Ambæk, [Jungshoved Sogn]
2. enkemand hmd, skomager Frederik Hansen
4 Niels Frederiksen, hmd i Stårby
5 Else Sophie Frederiksdatter = Ole Olsen, inds i Stensby
6 Birthe Frederiksdatter = Hans Pedersen, hmd i Nyråd
7 Christiane Frederiksdatter, se 251
 
225 Skifte 26/7 1817 Christian Jensen, 63 år gmd i Røstofte, #531
1. kone Anne Pedersdatter, se 216
1 Cathrine Margrethe Christiansdatter, 34 = Hans Larsen, hmd i Slots Bjergby ved Slagelse
2 Karen Christiansdatter = Hans Pedersen, hmd i Kalvehave Skov
3 Peder Christiansen, 23
4 Niels Christiansen, 19
5 Jacob Christiansen, 13
2. enke Kirsten Larsdatter, se 240
6 Anne Christiansdatter, 1
 
226 Skifte 9/10 1817, anmeldt 8/10 1817 Anne Nielsdatter, 47 år i Nørre Mern, #534
enkemand hmd Michel Jacobsen, se 247
børn
1 Kirsten Michelsdatter, 20
2 Niels Michelsen, 14
3 Maren Michelsdatter, 17
4 Rasmus Michelsen, 8
 
227 Skifte 5/10 1818 Niels Larsen, 70 år hmd i Stårby, #547
enke Anne Hansdatter, se 231
børn
1 Hans Nielsen, død
a Niels Hansen
b Ole Hansen
c Peder Hansen
d Sidse Hansdatter
2 Niels Nielsen, død
a Johanne Nielsdatter, 14
3 Lars Nielsen, 33
4 Karen Nielsdatter = Christen Hansen, inds i Stårby
 
228 Skifte 10/9 1819 Hans Jensen Krogh, 62 år hmd i Øster Egesborg, #553
enke Anne Cathrine Hansdatter i uskiftet bo, børn
1 Hans Hansen, 14½
 
229 Skifte 15/11 1819 Kirsten Jensdatter, 30 år i Nørre Mern, #555
enkemand hmd Poul Nielsen, børn
1 Anne Katrine Poulsdatter, 3
værge Poul Rasmussen i Mern Skov = søster til Poul Nielsen
til stede Poul Nielsens far Niels Poulsen fra Skibinge og afdødes stedfar Jeppe Pedersen, aftægtsmand i Langebæk
 
230 Skifte 21/3 1820, anmeldt 20/3 1820 skovfoged Jørgen Sax kone: [Inger Jacobsdatter, 43 år i Røstofte Kohave], #559
Jørgen Sax hmd og skovfoged i Røstofte Kohave, se 241
børn
1 Anne Jørgensdatter Sax, 13
2 Jacob Jørgensen Sax, 11
3 Jørgen Jacobsen Sax, 9
4 Margrethe Jacobsdatter Sax, 7
5 Johannes Jacobsen Sax, 5
6 Ole Jacobsen Sax, 2 3/4
 
231 Skifte 29/3 1820, anmeldt 27/3 1820 Anne Hansdatter, 76 år enke i Stårby, #561
afgangne mand hmd Niels Larsen, se 227
arvinger
1 Hans Nielsens enke Karen Nielsdatter, en søn Niels, død en datter Johanne Nielsdatter, 15 (hun er altså sønnedatter, værge stedfar Jørgen Rasmussen, hmd i Stårby
2 Lars Nielsen, 34
3 Karen Nielsdatter = Christian Hansen, inds i Stårby
 
232 Skifte 13/6 1820  Peder Jensen, 67 år gmd i Skovhuse, #564
1. kone Sidse Olsdatter, se 171
1 Jens Pedersen, 22
2 Anne Pedersdatter = Jens Jensen, hmd i Kalvehave Skov
3 Maren Pedersdatter, værge afdødes bror Rasmus Jensen, gmd i Skovhuse
2. enke Anne Hansdatter, lavværge svoger Rasmus Boesen, gmd i Skalsby
4 Hans Pedersen, 17
5 Ole Pedersen, 10
6 Rasmus Pedersen, 6
7 Mette Pedersdatter, 15
 
233 Skifte 12/12 1820, anmeldt 8/12 1820 Else Jensdatter, 25 år i Nørre Mern, #569, #570
enkemand gmd Hemming Nielsen, se 243
børn
1 Niels Hemmingsen, 1½
2 Sidse Hemmingsdatter, 18 uger
værge afdødes morbror Mads Nielsen, gmd i Sønder Mern
 
235 Skifte 16/12 1820 Dorthe Nielsdatter, 67 år i Stårby, #572
enkemand gmd Hemming Pedersen
 
236 Skifte 11/4 1822 Cort Ingvorsen, 43 år møller i Mern, #581
ingen børn
enke Anne Margrethe Elisebeth Rasmussen Bang, se 287
lavværge bror Christen Rasmussen Bang, hjulmand
søskende
1 Hans Henrich Ingvorsen, 40, opholdsted ukendt
2 Thomas Ingvorsen, død
a Simon Thomsen, 25, bestyrer vi Køge
b Hans Thomsen, 22,  møllersvend i Køge
c Andreas Thomsen, 15 i Kalvehave
3 Ulrikke Ingvorsens  i København (uklart)
 
237 Skifte 18/7 1822, anmeldt 13/7 1822 Maren Christoffersdatter, 74 år i Røstofte, #583
1. mand Peder Madsen, se 158
enkemand gmd Lars Olsen
søskendebarn Sophie Jensdatter i Røstofte, død, se 224
a Jens Nielsen, hmd i Røstofte, 52
b Maren Nielsdatter = Hans Andersen, hmd i Langebæk (datter af b?)
c Kirsten Nielsdatter = Anders Hansen, hmd i Ambæk (datter af b?)
d Niels Frederiksen i Stavreby, 45
e Else Sophie Frederiksdatter = Ole Olsen, inds i Stensby
f Birthe Frederiksdatter = Hans Pedersen i Dreierskoven
g Christiane Frederiksdatter, 32
 
238 Skifte 29/7 1822, anmeldt 20/7 1822 Johanne Olsdatter, 45 år i Egesborg, #584
enkemand gmd Jacob Jørgensen, børn
1 Jørgen Jacobsen, 22
2 Rasmus Jacobsen, 19
3 Lars Jacobsen, 17
4 Kirstine Jacobsdatter, 15
5 Anne Marie Jacobsdatter, 13
 
239 Skifte 16/10 1823, anmeldt 4/10 1823 Sophie Hemmingsdatter, 51 år i Røstofte, #592
ingen børn
enkemand gmd Rasmus Nielsen. familie: se 56, 246
 
240 Skifte 16/2 1824, anmeldt 9/2 1824 Kirsten Larsdatter, 35 år i Røstofte, #592
1. mand gmd Christian Jensen, se 225
1 Anne Christiansdatter, 8
2 Sidse Christiansdatter, 6
2. enkemand gmd Rasmus Frandsen
3 Karen Rasmusdatter, 4
4 Hans Rasmussen, 3
værge bror til afdøde Hans Larsen, hmd i Røstofte
 
241 Skifte 26/2 1825, anmeldt 17/2 1825 Johanne Mortensdatter, 35 år i Røstofte, #603
enkemand hmd Jørgen Sax, børn
1 Hans Jørgensen, værge afdødes far Morten Hemmingsen, hmd på Peters Gård
Jørgen Sax´s 1. kone Inger Jacobsdatter, se 230
og deres 6 børn
 
242 Skifte 11/4 1825 Hans Nielsen, død 1819, 56 år gmd i Stårby, #605
enke Johanne Pedersdatter, lavværge bror Hans Pedersen, gmd i Fæby
børn
1 Karen Hansdatter, 26
2 Dorthe Hansdatter, 24
3 Birthe Hansdatter, 19
4 Peder Hansen, 17
5 Jens Hansen, 13
6 Niels Hansen, 11
7 Ole Hansen, 9
værge farbror Jens Nielsen, gmd i Ørslev
 
243 Skifte 10/9 1825, anmeldt 23/8 1825 Maren Gregersdatter, 29 år i  Nørre Mern, #607
enkemand gmd Hemming Nielsen, hans 1. kone Else Jensdatter, se 233
børn
1 Johanne Hemmingsdatter, 2
værge morfar Gregers Jacobsen, gmd, smed i Teglstrup, Udby
 
244 Skifte 19/2 1827 Margrethe Jørgensdatter, 79 år enke i Øster Egesborg, #620
kirkebog: enke efter hmd Peder Andersen i Øster Egesborg
1 broder Niels Jørgensen, hmd i Nyrup, død
a Jørgen Nielsen , tjenende i Græsbjerg
b Kirsten Nielsdatter = Jørgen Andersen  i Bakkebølle
 
245 Skifte 31/5 1828 Birthe Nielsdatter, 37 år i Skovhuse, #622
enkemand hmd, drejer Hans Jensen, børn
1 Jens Hansen, 15
2 Niels Hansen, 7
3 Anne Hansdatter, 8
4 Sidse Marie Hansdatter, 1/4
værge morbror Ole Nielsen, gmd i Studby, Kastrup Sogn
 
246 Skifte 23/6 1828, anmeldt 16/6 1828 Kirsten Rasmusdatter, 85 år i Røstofte, #623
1. mand Niels Olsen, se 56
1 Rasmus Nielsen, 54 gmd i Røstofte
2 Ole Nielsen, 51, gmd i Røstofte
3 Maren Nielsdatter = Jens Hemmingsen, gmd i Kastrup
4 Anne Margrethe Nielsdatter = Peder Jensen, gmd i Skovhuse
enkemand gmd Jørgen Andersen
 
247 Skifte 27/8 1828, anmeldt 25/7 1828 Mette Hansdatter, 35 år i Nørre Mern, #624
enkemand hmd Michel Jacobsen, hans 1. kone Anne Nielsdatter, se 226
børn
1 Lisbeth Michelsdatter, 2
værge morbror Jacob Hansen, inds i Allerslev
 
248 Skifte 4/4 1829, anmeldt 2/1 1829 Christen Andersen, 60 år fæste hmd i Nørre Mern, #629
enke Kirstine Hansdatter, børn
1 Anders Christensen, 14
2 Hans Peder Christensen, 7
3 Kirsten Christensdatter, 16
4 Johanne Christensdatter, 11
5 Marie Christensdatter, 4
værge farbror Peder Andersen, hmd i Nørre Mern
 
249 Skifte 18/6 1829, anmeldt 20/5 1829 Ellen Hansdatter, 22 år i Røstofte, #631
enkemand gmd Hans Pedersen, børn
1 Hans Hansen, 2
værge morbror ungkarl Hans Hansen fra Faksinge, Beldringe Sogn
 
250 Skifte 22/9 1829, anmeldt 5/9 1829 Anne Jensdatter, 48 år i Røstofte, #634, se #638
enkemand hmd Jacob Peitersen, se 301
børn
1 Jens Jacobsen, 24
2 Christian Jacobsen, 22
3 Hans Jacobsen, 10
4 Jacob Jacobsen, 8
5 Niels Jacobsen, 5
værge morbror Lars Jensen, inds i Skovhuse
 
251 Skifte 30/9 1829 Hans Larsen, 43 år i Røstofte, #635
enke Christiane Frederiksdatter, søskende, se 224
lavværge far Frederik Hansen
børn
1 Lars Hansen, 5
 
252 Skifte 30/9 1829 (Anmeldt 25/9 1829) Niels Christensen, 54 år i Skovhuse, #636, se #649
1. kone
1 Hans Nielsen, 28
2. enke Maren Mortensdatter
2 Christen Nielsen, 12
3 Johannes Nielsen, 6
4 Anders Nielsen, 1
5 Anne Nielsdatter, 16
6 Dorthe Nielsdatter, 8
 
253 Skifte 3/10 1829 Johanne Hansdatter (ikke fundet) i Nørre Mern, #637, se #639
afgangne hmd Espen Pedersen, børn
1 Maren Espensdatter, 6
2 Lucie Espensdatter, 4
værge farbror Peder Pedersen, hmd i Sønder Mern
 
254 Skifte 2/2 1830, anmeldt 28/1 1830 Jens Jeppesen (ingen alder) fæste gmd i Røstofte, #642, se #644
enke Kirsten Nielsdatter, se 258
søskende
1 Niels Jeppesen, gmd i Faksinge, Beldringe Sogn
2 Anne Jeppesdatter = Simon Ulriksen, gmd i Lundby
3 Hemming Pedersen, hmd i Skagerup, Hammer Sogn
4 Ole Pedersen, gmd i Sindinge
5 Jeppe Pedersen, gmd i Neble Thorup, død, 4 børn
a Peder Jeppesen, 19
b Hans Jeppesen, 16
c Ole Jeppesen, 10
d Bodil Jeppesdatter, 20
 
enkens børn med hendes 1. mand Niels Larsen, se 258
1 Niels Nielsen
2 Else Nielsdatter
3Kirsten Nielsdatter
 
255 Skifte 3/3 1830 Søren Nielsen, 84 år fæste hmd i Tolstrup, #643, se #648
1. kone Karen Pedersdatter, se 147
1 Peder Sørensen, 38 i Øster Egesborg
2. enke Marie Rasmusdatter
2 Karen Sørensdatter, 32 i forbedringshus på Møn
3 Maren Sørensdatter, 28 = tjener Ignats? i København
4 Anne Marie Sørensdatter, 22 = Hans Andersen, hmd i Viemose Skov
 
256 Skifte 12/6 1830, anmeldt 1/3 1830 Anne Sørensdatter, 40 år i Skovhuse, #643, #647
enkemand  skovfoged Jens Jensen, børn
1 Hans Christian Jensen
2 Søren Jensen
3 Anne Sophie Jensdatter
4 Cecillie Jensdatter
 
257 Skifte 11/9 1830, anmeldt 6/9 1830 Anne Hansdatter, 58 år i Skovhuse, #650
1. mand Rasmus Nielsen Trave, se 210
1 Hans Rasmussen
2 Niels Rasmussen
3 Lars Rasmussen
2. enkemand hmd Søren Nielsen. se 268
4 Rasmus Sørensen, 16
værge morbror Jens Hansen, hmd i Skovhuse
 
258 Skifte 13/9 1830, anmeldt 12/9 1830 Kirsten Nielsdatter (ingen alder) gmd enke i Røstofte, #651, se også #653
1. mand Niels Larsen, se 222
1 Niels Nielsen
2 Else Nielsdatter
3 Karen Nielsdatter
2. afgangne mand gmd Jens Jeppesen, se 254
 
260 Skifte 2/11 1830 Jens Nielsen, 57 år gmd i Nørre Mern, #659, se #663
enke Mette Andersdatter, lavværge bror Hans Olsen, ungkarl i Snertinge
børn
1 Ole Jensen, 5
2 Niels Jensen, 2
3 Karen Jensdatter, 8
afdødes bror Niels Nielsen, hmd i Dyrlev, ikke mødt pga. sygdom
 
261 Anmeldt 7/3 1831 Christian Henning Bille,49 år maler, hmd  i Nørre Mern, #664
enke, 1 søn
1 Emmanuel Rosenkrants, 11
 
262 Skifte 15/3 1831, anmeldt 14/3 1831 Anne Rasmusdatter, 58 år i Nørre Mern, #664
enkemand hmd Peder Hansen
søskende
1 Christen Rasmussen, hmd i Nørre Mern
2 Helvig Rasmusdatter = Hans Pedersen, inds i Kindvig
3 Maren Rasmusdatter
 
263 Anmeldt 23/4 1831 Anne Marie Hansdatter, 69 år i Skovhuse Øster Egesborg, #667
hendes 1. mand Christen Olsen smed, se 48
enkemand smed Hans Jørgensen, børn
1 Jørgen Hansen i Langebæk
2 Kirstine Hansdatter = Jørgen Pedersen, hmd i Øster Egesborg
3 Anne Margrethe Hansdatter = Hendric Olsen, bødker i Mern
4 ditto = Jacob Andersen, gmd i Tolstrup, Øster Egesborg
5 Else Kathrine Hansdatter = Hans Nielsen i Øster Egesborg
 
264 Skifte 21/5 1831, anmeldt 16/5 1831 Christen Hemmingsen, 70 år hmd i Skovhuse, #668, #669
enke Inger Hansdatter
søskende
1 Anders Hemmingsen , 61, enkemand i Skovhuse
2 Jens Hemmingsen, 56, hmd i Gederød
3 Hans Hemmingsen, 51, hmd i Lekkende
4 Rasmus Hemmingsen, død
a Hans Rasmussen
b Hemming Rasmussen
c Anne Sophie Hemmingsdatter
d Maren Hemmingsdatter
e Peder Hemmingsen, død , en søn Frederik Pedersen og datter Birthe , ugift
Inger Hemmingsdatter, enke = Peder Clausen i Ørslev
Karen Hemmingsdatter, død, børn
a Lucie Nielsdatter = Jens Larsen, inds i Øster Egesborg
b Kirsten Nielsdatter = Hans Nielsen, inds i Bakkebølle
c Anne Nielsdatter
 
265 Skifte 13/6 1831, anmeldt 20/5 1831 Søren Hansen, 63 år fæste gmd i Skovhuse, #669, #671
enke Elsebeth Nielsdatter, lavværge bror Hans Nielsen, hmd i Balle
børn
1 Hans Sørensen, 8
2 Jens Hansen, 4
3 Karen Hansdatter, 15
4 Maren Hansdatter, 13
værge farbror Rasmus Hansen, inds i Ørslev
 
266 Skifte 20/6 1831 Karen Rasmusdatter, 34 år i Tolstrup, #672
enkemand gmd Niels Pedersen, børn
1 Peder Nielsen, 11
2 Hans Nielsen, 9
3 Rasmus Nielsen, 8 uger
4 Maren Kirstine Nielsdatter, 7
5 Anne Marie Nielsdatter, 5
6 Kirsten Nielsdatter, 4
 
267 Anmeldt 20/6 1831 Peder Mortensen, 50 år hmd i Tostrup, #674
enke, børn
1 Niels Pedersen, 30
2 Peder Pedersen, 24
3 Anders Pedersen, 22
4 Christen Pedersen, 20
5 Hans Pedersen, 17
6 Else Pedersdatter = Anders Pedersen i Tolstrup
 
268 Skifte 29/8 1831, anmeldt 22/8 1831 Kirsten Pedersdatter, 25 år i Skovhuse, #675
enkemand hmd Søren Nielsen, hans tidligere kone Anne Hansdatter, se 259
søskende
1 Hans Pedersen, 20
2 Malene Pedersdatter
deres morbror Christian Pedersen, hmd i Kalvehave
 
269 Anmeldt 24/8 1831 Hans Sørensen, 46 år hmd i Skovhuse, #675
enke, børn
1 Niels Hansen, 22
2 Anders Hansen, 20
3 Sidse Hansdatter, 16
 
270 Anmeldt 29/8 1831 Johan Rasmussen, 63 år hmd i Øster Egesborg, #675
enke Sidse Hansdatter, se 296
børn
1 Rasmus Johansen, 25
2 Jørgen Johansen, 20
3 Anders Johansen, 15
4 Ellen Johannesdatter
 
271 Skifte 3/9 1831, anmeldt 29/8 1831 Peder Jensen, 68 år hmd i Stårby, #676
1 Frederik Pedersen, hmd i Svendssmedehuset
2 Niels Pedersen, i København
enke Maren Nielsdatter, lavværge halvbror Hans Rasmussen, hmd i Sønder Mern
1 Jens Pedersen, 7
2 Karen Kirstine Pedersdatter, 4
 
272 Skifte 4/10 1831, anmeldt 31/8 1831 Johanne Nielsdatter, 35 år i Røstofte, #676, #681
enkemand hmd Jørgen Hansen, børn
1 Hans Jørgensen, 4
2 Niels Jørgensen, 1½
3 Anne Jørgensdatter, 7
værge morfar Niels Larsen, hmd i ?
 
273 Anmeldt 31/8 1831 Hemming Mortensen, 73 år hmd i Røstofte Skov, #676
kone, børn
1 Morten Hemmingsen, 40, hmd i Skibinge
2 Andreas Hemmingsen, 36, hmd i Lundby
3 Karen Hemmingsdatter = Rasmus Hansen i Røstofte skov
4 Anne Margrethe Hemmingsdatter = Peder Nielsen, inds i Nyråd
5 Maren Hemmingsdatter = Hans Nielsen, inds i Nyråd
6 Anne Hemmingsdatter
 
274 Skifte 4/10 1831, anmeldt 5/9 1831 Lars Olsen, 44 år gmd i Nørre Mern, #677, #682
enke Anne Hansdatter, lavværge far Hans Hansen, gmd i Kalvehave
børn
1 Lars Larsen, 4 uger
1 Johanne Larsdatter, 9
værge farbror Niels Andersen, gmd i Ammendrup
 
275 Skifte 4/10 1831, anmeldt 6/9 1831 Marie Andersdatter, 59 år i Stårby, #677, #681
kirkebog: Maren Andersdatter
enkemand gmd Peder Mogensen, børn
1 Mogens Peter Mogensen, 29
2 Andreas Mogensen, 25
3 Christian Mogensen, 19
4 Hans Mogensen, 17
5 Antoinette Mogensdatter = Peder Rasmussen, bødker i Mern Skov
6 Karen Marie Mogensdatter = Peder Jensen, hmd i Kalvehave Skyttehus?
7 Dorthe Mogensdatter
 
276 Skifte 5/12 1831, anmeldt 6/9 1831 Kirsten Hansdatter, 48 år i Nørre Mern, #677, #687
1. mand
1 Anders Christensen, 16
2 Hans Christensen, 8
3 Kirsten Christensdatter, 19
4 Johanne Christensdatter, 13
5 Marie Christensdatter, 6
værge morbror Niels Hansen, hmd i Brahehuset??
2. enkemand hmd Anders Hemmingsen
 
277 Anmeldt 7/9 1831 Hemming Jacobsen, 61 år i Nørre Mern, #678
enke Karen Hansdatter, børn
1 Rasmus Hemmingsen i København
2 Christen Hemmingsen
3 Marie Hemmingsdatter, enke = Ole Bendsen, inds i Mern
 
278 Anmeldt 12/9 1831 Bodil Jørgensdatter, 69 år i Røstofte, #678
enkemand hmd Hans Pedersen, børn
1 Niels Hansen, 40 inds i Bakkebølle
 
279 Skifte 15/9 1831 Lars Olsen [Plovman], 44 år gmd i Stårby, #678, se #684
enke Birthe Pedersdatter, lavværge bror Peder Pedersen, gmd i Udby
børn
1 Ole Larsen, 20
2 Anders Larsen, 17
3 Peder Larsen, 4
4 Jens Larsen, 2
5 Johanne Larsdatter, 15
6 Maren Larsdatter, 13
7 Anne Larsdatter, 9
8 Trine Larsdatter, 6
værge farbror Niels Olsen, gmd i Ørslev
 
280 Anmeldt 16/9 1831 Peder Nielsen, 65 år smed i Nørre Mern, #679
se 163: 2 Maren Jensdatter = Peder Nielsen smed i Nørre Mern
kone, børn
1 Anne Sophie Pedersdatter = Ole Jensen, hmd i Skovhuse
2 Trine Pedersdatter = Ole Andersen, gmd i Øster Egesborg
3 Kirstine Pedersdatter = Niels Jensen, inds i Nørre Mern
4 Dorthe Pedersdatter = Hans Pedersen, inds i Nørre Mern
5 Olse Pedersdatter, ugift
 
281 Anmeldt 16/9 1831 Claus Jørgensen, 74 år hmd, smed i Nørre Mern, #679
enke, børn
1 Hemming Clausen i København
2 Maren Clausdatter = Ole Rasmussen, hmd i Nørre Mern
 
282 Anmeldt 20/9 1831 Willum Pedersen, 50 år hmd i Nørre Mern, #680
enke Bodil Andersdatter, lavværge bror Christoffer Andersen, inds i Sønder Mern
børn
1 Niels Willumsen, 16
2 Anne Willumsdatter = Christoffer Jørgensen, hmd i Nørre Mern
3 Kirsten Willumsdatter, 18
 
283 Anmeldt 20/9 1831 Morten Andersen, 50 år hmd i Nørre Mern, #680
enke Anne Bendtsdatter, børn
1 Hans Mortensen, 18
2 Bendt Mortensen, 16
3 Peder Mortensen, 7
4 Sidse Mortensdatter, 12
5 Maren Mortensdatter, 10
 
284 Skifte 27/2 1832, anmeldt 26/9 1831 Malene Jensdatter, 44 år i Vallebo, #680, #690
enkemand hmd, brolægger Rasmus Nielsen, børn
1 Else Rasmusdatter, 20
2 Anne Margrethe Rasmusdatter, 16
3 Maren Rasmusdatter, 16
4 Elsebeth Rasmusdatter, 11
 
285 Anmeldt 27/9 1831 Maren Christensdatter, 65 år i Hegnehuset, #680
enkemand hmd og bødker Rasmus Pedersen, børn
1 Peder Rasmussen
2 Niels Rasmussen
3 Rasmus Rasmussen
4 Karen Rasmusdatter = Peder Hansen, tjenestekarl? i Ganfeldt?
 
286 Anmeldt 5/10 1831 Niels Gregoriusen, 48 år hmd i Stårby, #683
enke, barn
1 Peder Nielsen, 12
 
287 Anmeldt 8/11 1831 Margrethe Marie Elisabeth Bang, 71 år enke i Mern Mølle, #685
hendes søn fra 1. ægteskab
1 Thomas Andreas Dalberg, [senere møller i Mern Mølle]
afgangne mand Cort Ingvorsen, se 236
 
288 Anmeldt 9/12 1831 Maren Olsdatter, 64 år i Skovhuse, #688
enkemand hmd Lars Johansen
 
289 Skifte 17/1 1832, anmeldt 17/1 1832 Anne Marie Jørgensdatter, 75 år i Røstofte, #689
børn
1 Ole Johansen, 36
2. enkemand hmd Jens Nielsen
2 Johannes Jensen, 29
3 Niels Jensen, 24
4 Johanne Jensdatter = Peder Christensen i Mern Skov
 
290 Anmeldt 28/4 1832 Hans Albrechtsen, 71 år i Hegnehuset, #692
hans familie, se 114
enke, børn
1 Albrecht Hansen, 37
2 Ole Hansen, 24
3 Kirsten Hansdatter = Rasmus Hemmingsen, hmd Peters Gård
4 Johanne Hansdatter = Peder Rasmussen, hmd i Nørre Mern
5 Anne Marie Hansdatter = Morten Mathiesen, hmd Peters Gård
6 Maren Hansdatter, død
a Peder Emanuelsen, 17
 
291 Skifte 6/6 1832, anmeldt 28/5 1832 Anders Hemmingsen, 64 år hmd, tingmand i Skovhuse, #692
enke Ellen Bendsdatter
søskende
1 Hans Hemmingsen, 52, hmd i Lækkende
2 Inger Hemmingsdatter, enke = Peder Clausen i Ørslev
3 Rasmus Hemmingsen, død
a Hans Rasmussen, 17
b Hemming Rasmussen, 13
c Anne Sophie Rasmusdatter, 15
d Karen Rasmusdatter, 10
e Maren Rasmusdatter, 4
4 Jens Hemmingsen i Bakkende?, død
a Hans Jensen, 22
b Hemming Jensen, 16
c Anne Jensdatter, 18
d Margrethe Jensdatter, 12
5 Peder Hemmingsen i Røstofte, død
a Frederik Pedersen, død, datter Birthe Frederiksdatter, 8
6 Karen Hemmingsdatter, død = Niels Mathiesen, hmd i Røstofte
a Lucie Nielsdatter = Jens Larsen, hmd i Egesborg
b Anne Nielsdatter = Jens Bendsen, hmd i Lækkende
c Kirsten Nielsdatter = Hans Nielsen, inds i Hul? Mølle
 
292 Anmeldt 14/7 1832 Jørgen Rasmussen, 60 år hmd i Stårby, #694
enke Anne Marie Hansdatter, se 302
børn
1 Niels Jørgensen, 22
2 Hans Jørgensen, 19
3 Rasmus Jørgensen, 16
4 Peder Jørgensen, 12
5 Maren Jørgensdatter = Niels Pedersen, inds i Stårby
 
293 Anmeldt 22/7 1832 Søren Olsen Rytter, 75 år hmd i Røstofte, #696
børn
1 Ole Sørensen, tjenende i Tolstrup
2 Erich Sørensen, hmd i Røstofte
3 Karen Sørensdatter = Hans Rasmussen, hmd i Røstofte
4 Birthe Sørensdatter = Claus Nielsen, hmd i Øster Egesborg
 
294 Anmeldt 25/7 1832 Kirsten Andersdatter, 48 år i Skovhuse, #698
enkemand hmd Hans Rasmussen, børn
1 Rasmus Hansen, 22 i København
2 Hans Hansen, 16
3 Bodil Hansdatter, 20
 
295 Skifte 13/8 1832, anmeldt 39/7 1832 Hans Henrichsen Fugl, 36 år i Svendssmedhuset, #698
[søn af Hendrich Fugl og Else Hendrichsdatter, død 1831 i Nyråd]
enke Karen Nielsdatter
1 søster hel/halv? Trine, død = Jacob Hansen Brask, slagter i Vordingborg, børn
a Henrik Jacobsen, 13
b Hans Jacobsen, 6
c Frederik Jacobsen, 2
d Else Margrethe Jacobsdatter, 10,    [forældre: daglejer Jacob Hansen og Marie Hendrichsdatter i Nyråd
e Caroline Jacobsdatter, 5
2 halvbror Jens Andersen, 25 i Vordingborg
 
296 Skifte 13/8 1832 Sidse Hansdatter, (ikke fundet) Øster Egesborg, #699
afgangne mand hmd  Johan Rasmussen,  se 270
børn
1 Rasmus Johansen, 26, i København
2 Jørgen Johansen, 20
3 Anders Johansen, 15
4 Ellen Johannesdatter
5 Karen Johannesdatter, død = Peder Andersen i Wrangsgårde
a Anders Pedersen, 5
 
298 Anmeldt 22/10 1832 Johan Gersdorph, 66 år  hmd Peters Gård, #700
enke, børn
1 Gersdorf Johansen, 22
2 Jens Christian Johansen, 18
3 Christian Johansen, 12
4 Karen Marie Christine Johannesdatter, 16
 
300 Skifte 13/4 1833, anmeldt 31/3 1833 Christopher Hansen, 38 år hmd i Røstofte, #703
enke Walborg Olsdatter, lavværge Ole Nielsen, gmd i Røstofte
børn
1 Jens Christophersen, 8
2 Christen Christoffersen, 6
3 Niels Christoffersen, 4
4 Anne Cathrine Christoffersdatter, 10
værge Rasmus Nielsen, gmd i Røstofte = søster til afdøde
 
301 Skifte 8/6 1833, anmeldt 4/6 1833 Jacob Peitersen, 59 år hmd i Røstofte, #704
1. kone Anne Jensdatter, se 250
1 Jens Jacobsen, 28 i Mern
2 Christian Jacobsen, 26 i Ornebjerg
3 Hans Jacobsen, 25, hmd i Ring?
4 Jacob Jacobsen, 12
5 Niels Jacobsen, 9
2. enke Karen Hansdatter, lavværge bror Peder Olsen, inds i Ørslev
6 Anne Cathrine Jacobsdatter, 1
 
302 Skifte 10/6 1833, anmeldt 9/6 1833 Anne Marie Hansdatter, 61 år enke i Stårby, #705, #706
1. mand
1 Johanne Nielsdatter
2. afgangne mand hmd Jørgen Rasmussen, se 292
1 Niels Jørgensen, 23, tjenende i Ørslev
2 Hans Jørgensen, 23 i Gødbjerg
3 Rasmus Jørgensen, 16
4 Peder Jørgensen, 10
5 Maren Jørgensdatter = Niels Pedersen, ind i Stårby
 
303 Anmeldt 27/7 1833 Mette Sophie Hansdatter, 79 år i Røstofte, #706
1. mand Rasmus Pedersen, se 112
1 Peder Rasmussen, hmd i Mern
2 Hans Rasmussen, gmd i Sandvig
2. enkemand hmd Hans Adamsen i Stårby
3 Poul Hansen, myndig
 
304 Skifte 11/10 1833, anmeldt 14/9 1833 Anne Pedersdatter, 52 år i Stårby, #706
enkemand gmd Lars Olsen, børn
1 Ole Larsen, 21
2 Mette Marie Larsdatter
3 Karen Larsdatter, 17
4 Anne Kirstine Larsdatter, 12
værge afdødes bror Hans Pedersen, gmd i Ugledige