Skifter Københavns Universitet, Præstø Amt

bog 1 1755-1818 1-214

bog 2 1819-1851 1-185


bog 1 1755-1819

1-1 Skifte 19/2 1755 Hans Sørensen, 43 år i Ringsbjerg, 1
enke Birgitte Andersdatter, se 1-42
børn
1 Søren Hansen, 4
2 Mette Hansdatter, ½
 
1-2 Skifte 21/2 1755 Maren Jensdatter i Vallebo, 4
1. mand
1 Jens Laursen, boende i Fakse
2 Hans Laursen, boende i Fakse
2. enkemand Christen Hansen, se 1-38
 
1-3 Skifte 24/2 1755 Dorthe Pedersdatter i Gødstrup, 11
børn
1 Jens Pedersen
2 Mette Pedersdatter
enkemand Knud Jørgensen, se 1-90
 
1-4 Skifte 25/2 1755 Thomas Ingvorsen i Stenstrup, 12
forældre: se 1-40
enke Maren Bendtsdatter, børn
1 Niels Thomassen, 10
2 Kirsten Thomasdatter
værge farfar Ingvor Jørgensen i Stenstrup
 
1-5 Skifte 11/3 1755 Anders Christensen i Gødstrup, 14
enke Kirsten Laursdatter, lavværge Laurs Jørgensen
søskende
1 Peder Christensen i Høsten
2 Christopher Christensen i Kæderup
3 Inger Christensdatter = Daniel Pedersen i Olstrup, Gisselfeld gods
4 Mette Christensdatter = Peder Christensen, ibid
 
1-6 Skifte 23/6 1755 Mads Olsen, 59 år gmd i Strøby, 15
enke Maren Christensdatter, hendes far
lavværge bror unge Niels Christensen i Strøby, se 1-11
hans søster
1 Bodil Olsdatter, død = Anders Skrædder i Magleby på Gjorslev Gods
a Jens Andersen, gmd i Magleby
b Mads Andersen, gmd i Magleby
c Hans Andersen, hmd i Magleby
d Birthe Andersdatter = Peder Thomasen, hmd i Strøby, se 1-46
 
1-7 Skifte 28/6 1755 Kirsten Jensdatter i Elsborghuset, Fakse, 19
børn
1 Marie Pedersdatter = Niels Hansen i Lystrup, Hårlev
2 Anna Pedersdatter
3 Karen Pedersdatter
enkemand Rasmus Larsen i Elsborghuset, se 1-13, 1-65
 
1-8 Skifte 18/9 1755 Rasmus Christensen, inds i Herlufmagle, 20
enke Kirsten Pedersdatter, børn
1 Christen Rasmussen, 4
2 Søren Rasmussen, 2
 
1-9 Skifte 13/2 1756 Maren Jeppesdatter, 56 år i Strøby, 21
enkemand Ole Nielsen, se 1-60
børn
1 Mads Olsen, 24
2 Niels Olsen, 22, se 1-77
3 Christen Olsen, 16
4 Jens Olsen, 14
5 Bodil Olsdatter = Peiter Erlandsen i Strøby
 
1-10 Skifte 29/6 1756 Anna Cathrine Boes i Dalby, 24
børn
1 Birgitte Jensdatter, tjenende i København
2 Christopher Rasmussen, 10, værge morbror Mads Boes i Endeslev
3 Jochum, 6, hjemme hos faderen
enkemand Jochum Buchserich, se 1-17
 
1-11 Skifte 20/7 1756 Maren Christensdatter, 38 år i Strøby, 29
enkemand Peder Nielsen Bech, se 1-25, 1-83
søskende
1 unge Niels Christensen i Strøby, se 1-86
 
1-12 Skifte 30/9 1756 Anna Hansdatter i Fakse, 29
enkemand Jens Jensen
far Hans Hansen, søskende
1 Maren Hansdatter = Christen Erichsen i Strøby
2 Magdalene Hansdatter = Hans Nielsen i Strøby
3 Margrethe Hansdatter, hos faderen
4 Elisabeth Hansdatter, hos faderen
 
1-13 Skifte 29/4 1757 Sidsel Nielsdatter i Mosehuset, Strøby, 31
enkemand Hans Larsen, børn
1 Lars Hansen, 9
2 Peder Hansen, 4
3 Inger Hansdatter, 14
født værge Rasmus Larsen i Elsborghuset, se 1-65
 
1-14 Skifte 29/4 1757 Jens Thuesen i Strøby, 32
enke Birgitha Espensdatter, lavværge Thue Thuesen, se 1-56
børn
1 Thue Jensen, 10
2 Maren Jensdatter, 8
3 Karen Jensdatter, 5
4 Margrethe Jensdatter, 7 uger, se 1-202
 
1-15 Skifte 13/9 1757 Birthe Hemmingsdatter, 59 år i Hellested, 34
børn
1 Niels Christensen, boende i Tåstrup By, Hellested, Juellinge Gods
2 Jens Hemmingsen, dragon i Holsten
enkemand inds Søren Jensen
3 Jens Sørensen, tjenende i Ammerup
4 Anne Sørensdatter = Jens Pedersen i Arnøje, på Juellinge Gods
 
1-16 Skifte 22/11 1757 Søren Jacobsen i Tommestrup, 35
enke Inger Rasmusdatter, børn
1 Hemming Gregersen, 19, stedsøn
2 Jens Sørensen, 14
3 Peder Sørensen, 13
4 Lars Sørensen, 6
5 Gregers Sørensen, 4
6 Anne Sørensdatter, 9
værge Svend Jacobsen i Lyderslev
 
1-17 Skifte 16/1 1758 Jochum Buchserish, snedker i Dalby, 37
afdød kone Anna Cathrine Boes, se 1-19
børn
1 Jochum Jochumsen, værge morbror Mads Boes i Endeslev
 
1-18 Skifte 22/1 1758 Lars Olsen i Endeslev, 42
enke Sidsel Jørgensdatter, børn
1 Ole Larsen, 21, værge Lars Pedersen i Ammerup
 
1-19 Skifte 20/3 1758 Karen Rasmusdatter i Lidemark, 43
afgangne mænd 1 Niels Jensen, 2 Lars Henrichsen
1. mand Niels Jensen
1 Jens Nielsen, 39, tjenende i Store Heddinge
2 Rasmus Nielsen, se hans skifte Vallø Gods, 17/7 1759
3 Peder Nielsen, 36, hmd i Lidemark
2. mand Lars Henrichsen
4 Henrich Larsen, ca. 26, soldat
5 Johanne Larsdatter = Niels Jensen i Lidemark
6 Margrethe Larsdatter = Søren Pedersen i Lidemark
enkemand Niels Ibsen, se 1-69
 
1-20 Skifte 21/3 1758 Maren Hansdatter i Strøby, 46
enkemand hmd Erich Christensen
halvbror
1 halvbror Hans Envoldsen, klejnsmed i Store Heddinge
søstre
2 Anne Hansdatter = Espen Bendixsen, grenadier
3 Johanne Marie Hansdatter i Teestrup, Gisselfeld Gods
 
1-21 Skifte 6/8 1758 Mette Andersdatter i Fakse, 49
enkemand Jochum Carstensen
søskende
1 Niels Andersen, død
a Anders Nielsen, tjenende i Hovby
b Marie Nielsdatter = Niels Rasmussen i Alkestrup, Sædder
2 Maren Andersdatter
a Marie Knudsdatter = Erich Børresen, skrædder i Fakse
3 Christopher Andersen
a Niels Christophersen, i Fakse
 
1-22 Skifte 8/8 1758 Marie Sørensdatter i Udby, 51
enkemand Jens Olsen, børn
1 Christen Jensen, 7
2 Hans Jensen, 3
 
1-23 Skifte 14/10 1758 Peder Larsen i Hovby, 51
enke Margrethe Elisabeth Jensdatter, børn
1 Hans Jensen, 3
2 Anne Margrethe Hansdatter, 5
3 Inger Marie Hansdatter, se 1-28
værge afdødes halvbror Michel Knudsen i København
 
1-24 Skifte 16/11 1758 Jens Svendsen, inds i Tommestrup, 54
enke Anne Hansdatter, børn
1 Niels Jensen, 21
2 Svend Jensen, 16
3 Maren Jensdatter, 15
4 Hans Jensen, 8
6 søn, 6
 
1-25 Skifte 7/2 1759 Jacob Hansen, 72 år gmd i Strøby, 55
enke Karen Larsdatter, lavværge Niels Bech
børn
1 Peder Jacobsen, 25, se 1-67
2 Anne Jacobsdatter = Jens Andersen, gmd i Strøby, Vallø Gods
3 Cathrine Jacobsdatter = Peder Nielsen Bech, gmd i Strøby, se 1-83
 
1-26 Skifte 7/2 1759 Niels Hansen, 82 år inds i Strøby, 55
1. kone
1 Hans Nielsen, gmd. i Strøby
enke Maren Christiansdatter, børn
1 Karen Nielsdatter, 6
2 Anne Marie Nielsdatter, 25 uger
 
1-27 Skifte 30/4 1759 Niels Bodolph, skomager i Fakse, 58
enke Bodil Frandsdatter, børn
1 Hans Nielsen, 6
2 Johannes Nielsen, 2
3 Inger Marie Nielsdatter, 7
 
1-28 Skifte 31/7 1759 Inger Marie Pedersdatter, 1 år i Hovby, 59
stedfar Jens Jacob Henrichsen i Hovby
mor Margrethe Elisabeth Jensdatter
far afdøde gmd Peder Larsen i Hovby, død 1758, se 1-23
søskende
1 Hans Pedersen
2 Anne Margrethe Pedersdatter
 
1-29 Skifte 10/11 1759 Jørgen Pedersen, 51 år inds i Ringsbjerg, 59
enke Anne Hansdatter
 
1-30 Skifte 25/2 1760 Inger Giødesdatter i Endeslev, 61
enkemand hmd Ole Larsen
arvinger
mor Birthe Giøders
søskende
1 Rasmus Giødersen i Ammerup
2 Anne Giødersdatter = Hans Pedersen i Gevnø, Lyderslev
3 Christine Giødersdatter, tjenende på Juellinge
 
1-31 Skifte 26/2 1760 Hans Christensen, hmd i Endeslev, 63
1 Otto Hansen, 9½
2. enke Anne Christensdatter
2 Jens Hansen, 2
3 Anne Hansdatter, 7
 
1-32 Skifte 11/6 1760 Karen Jensdatter i Strøby, 65
børn
1 Sidsel Rasmusdatter = Søren Rasmussen, gmd i Strøby
enkemand Christen Christensen
 
1-33 Skifte 11/6 1760 Birthe Olsdatter i Strøby, 66
enkemand Lars Pedersen Jordhøj, se 1-96
børn
1 Benthe Larsdatter, 3½
 
1-34 Skifte 15/6 1761 Maren Sørensdatter Brandbech i Herlufmagle, 69
afgangne mand Løjtnant Mathias Eilertsen
ingen livsarvinger
 
1-35 Skifte 15/6 1761 Mette Mortensdatter i Herlufmagle, 70
1. mand
1 Sara Stephansdatter = Jørgen Nielsen Rytter i Holsten
2. enkemand Christen Michelsen, se 1-85
2 Michel Christensen, 17
2 Stephen Christensen, 14
3 Christen Christensen, 11
4 Hans Christensen, 2
5 Kirsten Christensdatter, 7
6 Anne Christensdatter, 6
 
1-36 Skifte 14/11 1761 Niels Andersen, skomager i Herlufmagle, 71
1. kone
1 monsieur Rosbjerg, købmand og handelsmand i Sorø
2. enke Else Nielsdatter
2 Christen Nielsen, 4
3 Anne Nielsdatter
 
1-37 Skifte 10/9 1761 Anne Mortensdatter, enke i Elsborghuset, Fakse, 73
søskende
1 Jens Mortensen, gmd i Ebbeskov
 
1-38 Skifte 20/11 1761 Elisabeth Larsdatter, 39 år i Vallebo, 75
enkemand gmd Christen Hansen, hans 1. kone Maren Jensdatter, se 1-2
børn
1 Anne Christensdatter, 4
2 Maren Christensdatter, 2
værge morbror Jens Larsen, hmd i Jyderup
 
1-39 Skifte 28/11 1761 Svend Jacobsen, gmd i Lyderslev, 81
enke Birthe Jensdatter, børn
1 Jacob Svendsen, 5
2 Jens Svendsen, 2
3 Johanne Svendsdatter, 6
4 Ellen Svendsdatter, 1
værge morfar Jens Pedersen i Store Heddinge
 
1-40 Skifte 22/4 1762 Ellen Andersdatter i Stenstrup, 84
1. mand Ole Boesen i Rønnebæk
1 Maren Olsdatter
2. enkemand Ingvar Jørgensen
2 Jørgen Ingvarsen, gmd i Stenstrup
2 Thomas Ingvarsen, se 1-4
a Niels Thomassen, 16
b Kirsten Thomasdatter = Peder Hansen, hmd i Stenstrup
 
1-41 Skifte 19/5 1762 Stephen Carlsen, landsoldat i Strøby, 86
enke Kirsten Nielsdatter, børn
1 Stephen Stephensen, 2
 
1-42 Skifte 21/7 1762 Birgitte Andersdatter, 39 år, 3 mdr. Birthe Andersdatter i Ringsbjerg, 86
1. mand Hans Sørensen, se 1-1
1 Søren Hansen, 12
2 Mette Hansdatter, 8
2. enkemand gmd Friderich Ziersen, se 2-24
 
1-43 Skifte 21/7 1762 Anders Nielsen, 60 år, smed i Ringsbjerg, 91
1. kone
1 Peiter Andersen, 15
2 Johanne Andersdatter, 13
2. enke Birthe Jensdatter, se 1-76
3 Niels Andersen, 12
værge Jens Nielsen, smed i Sædder
 
1-44 Skifte 22/6 1763 Christian Ebbesen, ladefoged Lidemark, 97
enke Marine Mortensdatter, børn
1 Christen Christiansen, 12, hos sin farbror i Kastrup By i Holsten
2 Friderich Christiansen, 7
 
1-45 Skifte 7/7 1763 Christen Jensen Bech, ca. 56 år Strøby, 99
enke Bodil Erlandsdatter, børn
1 Hans Christensen, 17
2 Peder Christensen, 15
3 Christen Christensen, 4
4 Birthe Christensdatter, 20
5 Mette Christensdatter, 18
6 Kirsten Christensdatter, 13
7 Karen Christensdatter, 11
8 Anne Christensdatter, 8
værge Christen Erlandsen, gmd i Strøby
 
1-46 Skifte 7/7 1763 Peder Thomasen, 19 år i Strøby, 101
enke Birthe Andersdatter, se 1-81
børn
1 Christopher Pedersen, 6
 
1-47 Skifte 7/7 1763 Maren Jacobsdatter, ca. 38 år i Strøby, 102
enkemand gmd, sognefoged Christen Erichsen, se 1-142
børn
1 Mette Christensdatter, 13
2 Christine Christensdatter, 6
3 Peder Christensen, 4
3 Jacob Christensen, 1½
værge Jens Jacobsen
 
1-48 Skifte 8/7 1763 Anne Marie Sørensdatter, 34 år i Store Tårnby, 104
enkemand inds Anders Thomasen, børn
1 Søren Andersen, 14
2 Hans Andersen, 9
3 Jens Andersen, 7
4 Magdalene Andersdatter, 12
 
1-49 Skifte 9/7 1763 Gertrud Hansdatter, 63 år i Svansbjerg, 105
børn
1 Jens Rasmussen, 25 i København
2 Jørgen Rasmussen, 19, se 1-112
3 Birthe Rasmusdatter = Lars Andersen i Gl. Køge
2. enkemand Hans Ottesen
4 Margrethe Hansdatter, 16, tvilling
5 Inger Hansdatter, 16, tvilling
 
1-50 Skifte 13/7 1763 Anne Samuelsdatter i Lidemark, 107
enkemand gmd Johan Friderich Stax, børn
1 Stachs Johansen, soldat
2 Anders Johansen
3 Maren Johansdatter, død = Johan Enselman i Hjelmsømagle
a Johan Johansen, 16
b Friderich Johansen, 14
c Peder Johansen, 12
4 Margrethe Johansdatter = Peder Andersen, gmd i Lidemark
 
1-51 Skifte 19/12 1763 Mette Christensdatter, 79 år i Fakse, 109
enkemand hmd Lars Andersen Dreier
 
1-52 Skifte 23/6 1764 Christian Ipsen, hmd i Herlufmagle, 111
enke Sidse Larsdatter, børn
1 Lars Christiansen, 6
2 Kirsten Christiansdatter, ½
 
1-53 Skifte 13/7 1764 Iver Jensen, ungkarl i Orup, 112
søskende
1 Niels Jensen, 40
2 Lars Jensen, 34
3 Christen Jensen, 24
4 Anne Jensdatter, 25
 
1-54 Skifte 7/1 1765 Thomas Mortensen, 56 år hmd i Fakse, 116
børn
1 Catharina Thomasdatter
enke Maren Jacobsdatter, lavværge Knud Jacobsen
 
1-55 Skifte 24/1 1765 Anne Andersdatter i Lidemark, 118,
enkemand hmd Mads Hansen, børn
1 Anna Madsdatter, 20
2 Hans Madsen, 17
3 Kirsten Madsdatter, 15
4 Anders Madsen, 9
5 Dorthe Madsdatter, 7
6 Maren Madsdatter, 12
værge farbror Jens Hansen i Lidemark
 
1-56 Skifte 26/11 1765 Thue Thuesen i Strøby, 119
enke Dorthe Erichsdatter, børn
 
1-57 Skifte 22/10 1766 Maren Hansdatter, 66 år i Ringsbjerg, 120
enkemand gmd Peder Mogensen, børn
1 Mogens Pedersen, fæster gården efter faderen, se 1-156
2 Hans Pedersen, gmd i Dalby
3 Lars Pedersen, 27, hjemme
 
1-58 Skifte 30/5 1767 Maren Nielsdatter i Gødstrup, 122
enkemand gmd Christen Larsen, se 1-91, 2-40
børn
1 Marie Christensdatter, 12
2 Margrethe Christensdatter, 9
3 Karen Christensdatter, 6
4 Kirsten Christensdatter, 3
5 Maren Christensdatter, 6 uger
værge farbror Jørgen Larsen
 
1-59 Skifte 2/12 1767 Anne Andersdatter i Strøby, 123
enkemand gmd Peder Mogensen, børn
1 Mogens Pedersen, 20
2 Anders Pedersen, 16
3 Peder Pedersen, 12
4 Christen Pedersen, 11
5 Claus Pedersen, 3
6 Sidse Pedersdatter = Knud Laursen, gmd i Strøby
7 Maren Pedersdatter, 23
8 Birthe Pedersdatter, 22
9 Bodil Pedersdatter, 17
10 Kirsten Pedersdatter, 9
11 Karen Pedersdatter, 5
 
1-60 Skifte 2/4 1776 Ole Nielsen, 84 år gmd i Strøby, 125
1. kone Maren Jeppesdatter, se 1-9
1 Mads Olsen, gmd i Strøby
2 Niels Olsen, gmd i Lyderslev, se 1-77
3 Christen Olsen, boende i Strøby
4 Jens Olsen, borger i Køge
5 Bodil Olsdatter = Peiter Erlandsen i Strøby
2. enke Mette Pedersdatter, lavværge far Peder Sørensen i Strøby, se 1-92
6 Jacob Olsen, 13
7 Rasmus Olsen, 10
8 Maren Olsdatter, 16
 
1-61 Skifte 9/8 1771 Ingeborg Hansdatter, 86 år i Kongsted Borup, 129
1. mand Hans Christensen i Kongsted Borup
1 Christen Hansen, unv gmd i Hovby
2 Bodil Hansdatter = Jens Hansen, gmd i Snesere
3 Anne Hansdatter = Rasmus Hansen, gmd i Kongsted Borup
4 Marie Hansdatter = Niels Hansen, gmd i Teestrup
a Lars Nielsen, 20
b Hans Nielsen, 11
3 Anne Margrethe Nielsdatter, 14
2. enkemand gmd Rasmus Jensen
 
1-62 Skifte 7/7 1777 Karen Mogensdatter i Hovby, 130
1. mand Peder Pedersen i Hovby
1 Marie Pedersdatter = Hans Olsen, gmd i Kissendrup
2. enkemand gmd Christen Hansen
2 Hans Christensen, ungkarl 36
 
1-63 Skifte 29/12 1777 Johanne Hansdatter i Rode, 132
enkemand gmd Rasmus Jensen, børn
1 Ingeborg Rasmusdatter, 6
2 Jens Rasmussen, 5
3 Anne Margrethe Rasmusdatter, 2
 
1-64 Skifte 13/1 1779 Peder Busch. 76 år i Fakse, 135
enke Madame Margrethe Numsen, se 1-181
arving datter datter jomfru Margrethe Dorthea Falck
 
1-65 Skifte 9/11 1779 Rasmus Larsen, 79 år i Elsborghuset, 140
1. kone Kirsten Jensdatter, se 1-7
2. enke Lisbeth Hansdatter, se 1-129, 1-158
1 Hans Rasmussen, 7
2 Inger Rasmusdatter, 19
3 Maren Rasmusdatter, 15
4 Kirsten Rasmusdatter, 12
5 Margrethe Rasmusdatter, 9
 
1-66 Skifte 17/11 1779 Bodil Sørensdatter i Herlufmagle, 142
enkemand hmd Niels Jensen, se 1-102
børn
1 Jørgen Nielsen, 18, se 1-149
2 Maren Nielsdatter, 15
 
1-67 Skifte 27/9 1780 Peder Jacobsen, 50 år gmd i Strøby, 144
familie, se 1-25
enke Ellen Jensdatter, se 2-93
børn
1 Jacob Pedersen, 10
 
1-68 Skifte 5/7 1773 Rasmus Nielsen, ca. 73 år og hustru Anna Elisabeth Svendsdatter ca. 66 år i Rejnstrup, 145
børn
1 Niels Rasmussen, gmd i Rejnstrup, se 1-143, 1-208
2 Anne Rasmusdatter = Niels Nielsen i Strandhoved
3 Bodil Rasmusdatter = Niels Jensen i Vindbyholt
4 Karen Rasmusdatter = Peder Mortensen i Hylleholt, død
a Peder Pedersen, 4
5 Agnethe Rasmusdatter = Lars Jensen, skomager i Fakse
6 Inger Rasmusdatter = Niels Jørgensen i Stubberup, død
 
1-69 Skifte 27/10 1769 Niels Ibsen, gmd i Lidemark, 148
hans 1. kone Karen Rasmusdatter, se 1-19
enke Anne Jensdatter, se 1-136
børn
1 Jens Nielsen, 7
2 Kirsten Nielsdatter, 3
3 Anne Nielsdatter, 1
 
1-70 Skifte 4/5 1775 Maren Jensdatter, 47 år i Tommestrup, 151
enkemand gmd Jens Michelsen, se 1-71
børn
1 Hans Jensen, 6
2 Barbara Jensdatter, 13
 
1-71 Skifte 2/4 1777 Inger Povelsdatter, 35 år i Tommestrup, 154
ingen livsarvinger
enkemand gmd Jens Michelsen, se 1-70
hendes søskendebørn?
1 morbror Niels Hansen, gmd i Lille Heddinge
2 Inger Hansdatter = Hans Nielsen, hmd i Frøslev
3 Marie Hansdatter, død = Villads Pedersen i Magleby, se Gjorslev Gods 2-14
a Jens Villadsen
b Hans Villadsen
c Ellen Villadsdatter = Kaare i Magleby
d Kirsten Villadsdatter = Lars Sørensen i Magleby
e Marie Villadsdatter, 18
 
1-72 Skifte 27/9 1780 Else Pedersdatter, 26 år, begr. 1/10 1780, Anders Madsens trolovede i Svansbjerg, 156
trolovet med Anders Madsen i Svansbjerg, for hans far Mads Hansen, se videre næste side
mor Maren Pedersdatter, enke efter Peder Henrichsen af Gl. Køgegård Gods
 
1-73 Skifte 25/1 1781 Morten Nielsen, 75 år gmd i Sædder, 158
enke Inger Joendatter, se 1-108
børn
1 Hans Mortensen, 36 på stedet, se 1-74
2 Anne Mortensdatter = Peder Christensen i Hejede hus
3 Kirsten Mortensdatter, ugift
 
1-74 Skifte 19/7 1781 Hans Mortensen, 35 år ungkarl, landsoldat i Sædder, 158
tjente for moderen Inger Joensdatter, enke efter Morten Nielsen, se 1-73
søskende
1 Anne Mortensdatter = Peder Christensen i Hejede hus
2 Kirsten Mortensdatter
 
1-75 Skifte 5/5 1781 Dorthe Ludvigsdatter, 22 år i Stenstrup, 159
enkemand gmd Rasmus Stephansen, se 1-95
hendes far Ludvig Johansen i Stenstrup
 
1-76 Skifte 28/12 1781 Birthe Jensdatter, 51 år i Ringsbjerg, 160
1. mand Anders Nielsen smed i Ringsbjerg, se 1-43
1 Niels Andersen, gmd i Sædder
2. enkemand gmd Hans Clausen, se 1-129, 1-144
2 Anders Hansen, 13
værge Hans Nielsen, gmd i Ringsbjerg, gift med afdøde Birthe Jensdatters søster
 
1-77 Skifte 2/3 1781 Niels Olsen, 47 år gmd i Lyderslev, 162
enke Else Poulsdatter, se 1-138
helsøskende, se 1-9
1 Mads Olsen, gmd i Strøby
2 Jens Olsen, i Køge
3 Christen Olsen, hmd i Strøby
4 Bodil Olsdatter = Peiter Erlandsen i Strøby
halvsøskende, se 1-60
5 Maren Olsdatter = Christen Hansen, gmd i Strøby, hans Familie
6 Jacob Olsen, 18
7 Rasmus Olsen, 15
 
1-78 Skifte 27/3 1765 Peder Pedersen, 36 år bonde i Tommestrup, 166
enke Anne Dinesdatter, se 1-79
hans søster
1 Maren Pedersdatter = Hans Jensen i Store Heddinge
 
1-79 Skifte 4/3 1780 Anne Dinesdatter, 72 år i Tommestrup, 167
ingen livsarvinger
1. mand Peder Pedersen, se 1-78
2. enkemand bonde Hans Hansen, se 1-80, 1-172
hendes forældre: afgangne gårdmand i Sierslev Dines Hansen og hustru Mette Olsdatter
moderens søskende
helsøskende
1 Søren Olsen, smed i Hellested, død, børn
2 Kirsten Olsdatter, død = Herman Peitersen i Tommestrup, død
a Ole Sørensen, bondefoged i Bjælkerup
b Kirsten Hermansdatter = Ole Pedersen, gmd i Råby
c Anne Hermansdatter = Niels Knudsen, gmd i Bjælkerup
halvsøskende
3 Lars Olsen i Sundby Øster, Amager, død
a Mette Larsdatter
4 Anne Olsdatter, død = Thomans Hudlers i Sierslev, død
a Anne Thomasdatter = Lars Møller i Store Heddinge
b Birthe Thomasdatter = Jens Pedersen Gavl i Store Heddinge, død
c Ellen Thomasdatter, død
1 Birthe Christensdatter = Peder Andreasen, smed i Store Heddinge
 
1-80 Skifte 4/1 1782 Anne Jensdatter, 30 år i Tommestrup, 172
ingen livsarvinger
enkemand gmd Hans Hansen, se 1-79, 1-172
hendes søskende
1 Christen Jensen, boende i Store Heddinge
2 Hans Jensen, hmd i Bjælkerup
3 Peder Jensen, brændevinsbrænder i Køge
4 Benditte Jensdatter, 25
 
1-81 Skifte 13/9 1779 Birthe Andersdatter, 50 år i Strøby, 173
1. mand Peder Thomasen, se 1-46
1 Christopher Pedersen, 24
2. enkemand bonde Benjamin Nielsen, se 1-98, 1-168
2 Hans Benjaminsen, 14
3 Jens Benjaminsen, 11, se 1-206, 2-17
4 Karen Benjaminsdatter, 7
 
1-82 Skifte 22/10 1767 Mette Pedersdatter i Gødstrup, 176
enkemand bonde Stephan Rasmussen, se 1-136, 1-154, 1-165
børn
1 Johanne Stephansdatter = Hemming Gregersen, gmd i Orup
2 Peder Stephansen, 22, se 1-136
3 Rasmus Stephansen, se 1-75, 1-95
4 Jørgen Stephansen, 16, se 1-134
5 Else Stephansdatter, 13
6 Niels Stephansen, 10
 
1-83 Skifte 3/10 1767 Cathrine Jacobsdatter, 33 år i Strøby, 178
hendes forældre: se 1-25
enkemand gmd Peder Nielsen Bech, hans 1. kone Maren Christensdatter, se 1-11, død se 1-98
børn
1 Maren Pedersdatter, 9
værge morbror Peder Jacobsen, gmd i Strøby
 
1-84 Skifte 14/5? 1766 Anne Marie Thomasdatter, 56? år i Fakse, 179
enkemand skomager Niels Andersen, deres børn
1 Andreas Nielsen, 25
2 Thomas Nielsen, 19
3 Lorentz Nielsen, 10
4 Laurs Nielsen, 7
 
1-85 Skifte 13/3 1780 Karen Ibsdatter, 74 år i Herlufmagle, 180
afgangne Mads Hansen, børn
1 Jens Madsen, gmd i Herlufmagle
2 Amalie Madsdatter = Christen Michelsen i Herlufmagle, se 1-35
 
1-86 Skifte 24/11 1780 Niels Christensen, 66 år gmd i Strøby, 181
enke Margrethe Madsdatter, børn
1 Anders Nielsen, 21
2 Christen Nielsen, 17
3 Mads Nielsen, 12
4 Maren Nielsdatter, 27 = Hans Christophersen, hmd i Strøby
5 Bodil Nielsdatter = Thomas Pedersen i Strøby
6 Maren Nielsdatter, 24
7 Anne Nielsdatter, 12
 
1-87 Skifte 13/3 1780 Birthe Ipsdatter, 66 år i Herlufmagle, 182
1. mand Lars Christensen gmd i Spragelse på Gisselfeld Gods
1 Christen Larsen, gmd i Hellelille, Herlufmagle
2 Appelone Larsdatter = Jens Madsen i Næstved
2. mand Hans Hansen, gmd i Torpe på Ravnstrup Gods
3 Karen Hansdatter = Peder Christiansen, hmd i Brandeløse på Holmegårds Gods
3. enkemand hmd Hans Sørensen
 
1-88 Skifte 13/3 1780 Jens Christensen, ungkarl i Herlufmagle, 183
arvinger
gmd Lars Jensen i Kagstrup, barn af afdødes søster Karen og Jens Larsen, begge døde, usikker på dette
moderen Maren Rasmusdatter
børn
1 Jens Larsen, død, født uden for ægteskab
1. mand Rasmus Hansen i Åderup
1 Christen Rasmussen, 22
2 Niels Rasmussen, 17
2. mand Christopher Jensen i Herluflille i Herlufmagle
3 Rasmus Christophersen, 6, for stedfaderen Lars Jensen
3. enkemand Lars Jensen i gmd Gelsted, Herlufmagle
 
1-89 Skifte 28/? 1777 Marie Sørensdatter, 37 år i Strøby, 185
enkemand gmd Jens Hansen, se 1-96, 1-197
børn
1 Hans Jensen, 4
2 Søren Jensen, 1
3 Ellen Jensdatter, 12
4 Kirsten Jensdatter, 10
5 Anne Jensdatter, 6
 
1-90 Skifte 15/3 1777 Knud Jørgensen. 86 år i Gødstrup, 187
1. kone Dorthe Pedersdatter, se 1-3
2. enke Johanne Jørgensdatter, lavværge bror Bertel Jørgensen i Toksværd,
1 Maren Knudsdatter = Jens Rasmussen, uvn bonde, se 1-126
 
1-91 Skifte 7/? 1776 Anne Hansdatter, 30 år i Gødstrup, 188
enkemand gmd Christen Larsen, hans 1. kone Maren Nielsdatter, se 1-58, se 2-40
hans forrige hustru, børn
1 Appelone Christensdatter, 2 ?
værge morfar Hans Hansen i Toksværd
 
1-92 Skifte 6/12 1777 Peder Sørensen, 69 år i Strøby, 190
1. kone Margrethe Hansdatter
1 Mette Pedersdatter = Ole Nielsen i Strøby, død, se 1-60
2 Rasmus Pedersen, gmd i Strøby
3. enke Anne Larsdatter
3 Margrethe Pedersdatter = Peder Madsen, unv bonde
4 Birthe Pedersdatter, 21
5 Lars Pedersen, 18
6 Marie Pedersdatter, 17
 
1-93 Skifte 16/2 1776 Anders Pedersen, 42 år hmd i Strøby, 192
enke Karen Hansdatter, hendes fæstemand Hans Christophersen,
børn, se 1-116
1 Hans Andersen, 8
2 Niels Andersen, 4
værge farbror Hans Pedersen af Strøby
 
1-94 Skifte 27/4 1779 Jørgen Pedersen, 70 år, begr. 14/11 1777 i Tommestrup, 193
enke Anne Larsdatter, børn
1 Peder Jørgensen, 13, se 1-179
2 Sidse Jørgensdatter = Eskild Sørensen, gmd i Højerup
3 Maren Jørgensdatter, 22, se 1-172
 
1-95 Skifte 30/4 1783 Rasmus Stephansen, 36 år i Stenstrup, 194
1. kone Dorthe Ludvigsdatter, se 1-75
2. enke Anne Andersdatter, lavværge bror Poul Andersen i Lou
far Stephan Rasmussen, gmd i Stenstrup, se 1-82, 1-154
 
1-96 Skifte 4/12 1777 Lars Pedersen Jordhøj, 63 år bonde i Strøby, 196
2. kone Birthe Olsdatter, se 1-33
1 Anders Larsen, 27, landsoldat
2 Drude Larsdatter, 29
3 Else Larsdatter, 25 trolovet med Jens Hansen, uvn bonde i Strøby, se 1-89
4 Benthe Larsdatter, 21
3. enke Maren Jensdatter, se 1-171
lavværge svoger Hans Hansen, gmd på Gjorslev Gods (kan godt være i Strøby)
 
1-97 Skifte 24/7? 1784 Jeppe Nielsen, 45 år i Strøby, 199
enke Kirsten Hansdatter, se 1-184
lavværge svoger Peder Hansen i Strøby
børn
1 Ole Jeppesen, 9
2 Niels Jeppesen, 5
værge farbror Peder Nielsen, gmd i Strøby
 
1-98 Skifte 23/6 1784 Peder Nielsen Bech, 53 år bonde i Strøby, 202
1. kone Maren Christensdatter, se 1-11
2. kone Cathrine Jacobsdatter, se 1-83
3. enke Karen Pedersdatter, se 1-194
børn
1 Cathrine Pedersdatter, 16, se 1-168
2 Peder Pedersen, 14
3 Maren Pedersdatter, 10
værge farbror Benjamin Nielsen, gmd i Strøby
 
1-99 Skifte 19/12 1775 Charlotte Jørgensdatter, 57 år i Dalby, 205
1. mand Hans Nicolai Werming
1 Karen Hansdatter
2. enkemand hmd Hans Pedersen
2 Mette Hansdatter, 23
3 Ellen Hansdatter, 20
4 Jørgen Hansen, 15
 
1-100 Skifte 2/11 1784 Karen Pedersdatter, 52 år i Dalby, 207
1 mand Simon Jensen, hmd i Dalby
1 Jens Simonsen, 16
enkemand hmd Hans Pedersen
mødt morbror Jørgen Pedersen, gmd i Viverup
 
1-101 Skifte 23/6 1784 Niels Hansen, 57 år gmd i Strøby, 208
enke Karen Nielsdatter, lavværge bror Peder Nielsen, i Strøby
børn
1 Anders Nielsen, 18
værge farbror Jens Hansen, gmd i Bjælkerup
 
1-102 Skifte 5/10 1784 Birthe Nielsdatter, 31 år i Herlufmagle, 210
enkemand hmd, bødker Niels Jensen, børn
1 Jørgen Nielsen, se 1-149
hans søn af forrige ægteskab med Bodil Sørensdatter, se 1-66
2 Jens Nielsen, 4, deres søn
værge morbror Ole Nielsen, hmd i Herlufmagle
 
1-103 Skifte 8/2 1765 gmd Christen Hansen og hustru Karen Christophersdatter i Orup, Tybjerg, 211
1. kone Maren Jørgensdatter
1 Karen Christensdatter
2. kone Karen Christophersdatter, død
2 Lars Christensen, 17
3 Kirsten Christensdatter, 14
4 Hans Christensen, 11
5 Niels Christensen, 9
6 Jens Christensen, 7
7 Friderich Christensen, 4½
8 Maren Christensdatter, 1½, se 1-104
værge farbror Rasmus Hansen, hmd i Herlufmagle
 
1-104 Skifte 10/12 1766 Maren Christensdatter, 4 år i Gødstrup, 221
hun døde for bondefoged Stephan Rasmussen i Gødstrup
familie: se 1-103
halvsøster
1 Karen Christensdatter = Hans Sørensen, bondefoged i Tybjerg
søskende
2 Lars Christensen, 18
3 Hans Christensen, 12
4 Niels Christensen, 10
5 Jens Christensen, 8
6 Friderich Christensen, 5
7 Kirsten Christensdatter, 15
 
1-105 Skifte 27/4 1785 Rasmus Hansen Bech, 75 år i Strøby, 223
enke Anne Christensdatter, børn
1 Ingeborg Rasmusdatter = Anders Jensen, gmd i Strøby
 
1-106 Skifte 15/4 1785 Peder Henrichsen, 74 år gmd i Gørslev, 225
enke Ellen Jensdatter, børn
1 Niels Pedersen, på gården
2 Dorthe Pedersdatter = Peder Olsen, gmd i Vollerslev, Juellund Gods
3 Birthe Pedersdatter, 26
 
1-107 Skifte 14/4 1785 Maren Andersdatter, 60 år i Lidemark, 227
enkemand hmd Jørgen Hansen, børn
1 Hans Jørgensen, 24
2 Jens Jørgensen, 10
3 Karen Jørgensdatter, 20
 
1-108 Skifte 13/4 1785 Inger Joensdatter, 67 år i Sædder, 228
afgange mand Morten Nielsen, se 1-73
børn
1 Kirsten Mortensdatter = Niels Andersen i Sædder. se 2-6
2 Anne Mortensdatter = Peder Christensen i Herfølge
 
1-109 Skifte 28/4 1785 Hans Nielsen, 76 år gmd i Strøby, 230
1. kone Else Mogensdatter
1 Christen Hansen, gmd i Strøby
2 Niels Hansen, gmd i Strøby
3 Kirsten Hansdatter = Rasmus Hansen, gmd i Strøby
4 Anne Hansdatter = unge Søren Hansen, gmd i Strøby
5 Kirsten Hansdatter = Hans Nielsen, gmd i Strøby
2. kone Anne Pedersdatter, se 1-110
6 Peder Hansen, 18
7 Hans Hansen, 14
8 Maren Hansdatter, 9
 
1-110 Skifte 22/8 1784 Anne Pedersdatter, 47 år i Strøby, 231
enkemand bonde Hans Nielsen, børn
1 Peder Hansen, 18
2 Hans Hansen 14
3 Maren Hansdatter, 9
værge halvbror Christen Hansen, gmd i Strøby, se 1-109
 
1-111 Skifte 25/11 1778 Peder Knudsen, 70 år gmd i Udby, 234
1. kone Giertrud Hansdatter
1 Hans Pedersen, gmd i Iselingen, Vordingborg Landsogn
2 Anne Pedersdatter = Rasmus Madsen i Sallerup, Køng Sogn
2. enke Dorthe Nielsdatter, se 1-173
3 Gertrud Pedersdatter = gl. Anders Pedersen i Skallerup
4 Anne Cathrine Pedersdatter = Niels Jensen, gmd i Udby
 
1-112 Skifte 30/5 1786 Jørgen Hansen, 46 år gmd i Udby, 238
enke Dorthe Nielsdatter
søskende, se 1-49
1 Hans Ottesen børn
a Inger Hansdatter = Ole Rasmussen i Ringsbjerg
b Margrethe Hansdatter = Niels Hansen, hmd i Ringsbjerg
2 Giertrud Hansdatter, 22
3 Ingeborg Hansdatter, 20
halvsøskende
4 Jens Rasmussen, slagter i København
5 Birthe Rasmusdatter = Lars Andersen, hmd i Gl. Køge
 
1-113 Skifte 11/3 1774 Lars Pedersen, 63 år gmd i Ammerup, 241
enke Anne Sophie Pedersdatter, lavværge far Peder Hansen i Fuglsang, se 1-121
børn
1 Peder Larsen, 18, se 1-129
2 Hans Larsen, 16, se 1-198, se 1-198
3 Søren Larsen, 13, se 1-114
4 Henrik Larsen, 11, se 1-115
5 Anne Larsdatter = Niels Rasmussen, gmd i Rejnstrup, se 1-143, 1-208
6 Bodil Larsdatter, 7
7 Karen Larsdatter, 4½, se 1-144
 
1-114 Skifte 29/1 1781 Søren Larsen ungkarl i Ammerup, 245
søn af Anne Sophie Lars Pedersens enke i Ammerup, se 1-113
som døde for Niels Rasmussen i Rejnstrup
søskende
1 Hans Larsen
2 Henrik Larsen
3 Peder Larsen i Elsborghuset, se 1-129
4 Anne Larsdatter = Niels Rasmussen i Rejnstrup
5 Bodil Larsdatter, 14
6 Karen Larsdatter, 12
7 den salige Søren Larsens trolovede Elsebeth Hansdatter, med sin far Hans Olsen i Store Favreby
 
1-115 Skifte 21/6 1781 Henrik Larsen, 17 år og 6 mdr. ungkarl i Ammerup, 248
arvinger
1 moderen Anne Sophie Pedersdatter i Ammerup, lavværge Niels Hansen i Lystrup
enke efter Lars Pedersen, se 1-113
søskende
1 Peder Larsen i Elsborghuset, se 1-129
2 Hans Larsen, gmd i Ammerup
3 Anne Larsdatter = Niels Rasmussen i Rejnstrup
4 Bodil Larsdatter, 14
5 Karen Larsdatter, 12
 
1-116 Skifte 4/12 1783 Niels Christensen, 86 år Niels Christensen gmd i Strøby og hustru Maren Jensdatter, 85 år, 249
hendes børn med 1. mand Peder Madsen
1 Hans Pedersen i Strøby, i hvis hus hans forældre døde, se 1-117
2 Anders Pedersen, død, hmd i Strøby, børn, se 1-93
a Hans Andersen, 18
b Niels Andersen, 12
deres børn
3 Jens Nielsen, vides ikke hvor er
 
1-117 Skifte 16/3 1784 Hans Pedersen, 54 år gmd i Strøby, 252
forældre se 1-116
enke Anne Nielsdatter, se 1-155
lavværge Anders Larsen Jordhøj / lavværge trolovet, fæstemand Lars Pedersen
børn
1 Niels Hansen, 15
2 Peder Hansen, 12
3 Anders Hansen, 2
4 Birthe Hansdatter, 10
5 Margrethe Hansdatter, 4
værge farbror Peder Madsen
 
1-118 Skifte 15/12 1780 Mads Pedersen, 81 år og hustru 82 år i Strøby, 254
børn
1 Peder Madsen
2 Margrethe Madsdatter
 
1-119 Skifte 25/ 1766 Peder Christensen i Tommestrup, 254
1. kone Anne Jensdatter
1 Mette Pedersdatter = Jens Christensen Wendelbo i København
2 Maren Pedersdatter = Gunder Eskildsen i Nyboder i København
2. enke Anne Eskildsdatter
3 Christen Pedersen, brændevinsbrænder i Borgergade i København
4 Anne Cathrine Pedersdatter = Søren Pedersen, borger i Store Heddinge
 
1-120 Skifte 5/3 1771 Malene Larsdatter i Herlufmagle, 257
familie: se 1-123
enkemand gmd Niels Jeppesen, børn
1 Dorthe Nielsdatter
 
1-121 Skifte 8/9 1779 Peder Hansen, 79 år i Fuglsang, 258
1. kone
1 Jørgen Pedersen, gmd i Fuglsang, se 2-7, 2-23
2 Anne Sophie Pedersdatter = Lars Pedersen, gmd i Ammerup, død, se 1-113
3 Anne Kirstine Pedersdatter = Frands Olsen, gmd i Strandhoved
4 Karen Pedersdatter = Jørgen Rasmussen i Orup, død
[afdød 2. kone Maren Jørgensdatter]
 
1-122 Skifte 4/4 1767 Anders Larsen Weile, gmd i Herlufmagle, 259
enke Maren Andersdatter, se 1-123
hans mor Else Hansdatter
hans søskende
1 Abelone Larsdatter Weile = degn og skoleholder Iver Nielsen Hersted i Karrebæk Torp
2 Anne Margrethe Larsdatter Weile = Frederich Adolph Carlsen, degn i Fodby
3 Thomas Larsen Weile Møller i Haarslev Ny Mølle
4 Søren Larsen Weile, 24 i København
5 Christine Larsdatter Weile = skytten Dilling ved Astrup Gård
 
1-123 Skifte 5/9 1776 Maren Andersdatter i Herlufmagle, 264
salig Anders Weiles enke
arvinger: søskende og søskendebørn
1 Morten Andersen Fugl
2 Mette Andersdatter = Christen Jensen i Hækkerup, død
3 Dorthe Andersdatter, død
a Anne Larsdatter = Joachim C Walmar, ?? for Grevinde Laurvig i København
b Maren Larsdatter, 50 på Christiansborg Slot
c Karen Larsdatter = coufardig captain Morch Birkerød
d Jens Larsen, skipper på Christianshavn
e Malene Larsdatter, Niels Jeppesens forrige hustru i Herlufmagle, se 1-120
1 Dorthe Nielsdatter, 6
f Sidse Larsdatter = Hans Tønnesen, gmd i Tybjerglille
 
1-124 Skifte 8/12 1786 Signe Andersdatter i Herlufmagle, 268
enkemand hmd Anders Olsen, børn
1 Anne Magdalene Andersdatter, 7
2 Maren Andersdatter, 3
 
1-125 Skifte 8/3 1786 Maren Nielsdatter, 34 år i Strøby, 269
enkemand hmd Hans Christensen, børn
1 Anders Hansen, 6
2 Niels Hansen, ½
værge moders morbror Peder Madsen, gmd i Strøby
 
1-126 Skifte 9/12 1786 Jens Rasmussen, 72 år og hustru Maren Knudsdatter, 70 år i Gødstrup, 270
hendes familie: se 1-90
børn
1 Niels Jensen, gmd i Gødstrup
2 Rasmus Jensen, gmd i Stenstrup, se 1-195
3 Johanne Jensdatter, 20
 
1-127 Skifte 1/2 1781 Anne Marie Christensdatter, 59 år i Nymølle i Tybjerg, 271
børn
1 Anne Madsdatter, avlet uden for ægteskab = Peder Nielsen, skrædder i Bråby
enkemand staldkarl Henrich Larsen i Køge
2 Abigail Henrichsdatter, 23
3 Anne Cathrine Henrichsdatter, 21
4 Mette Dorthea Henrichsdatter, 16
 
1-128 Skifte 23/10 1780 møller Peder Andersen, 60 år og Anne Margrethe Johansdatter, 61 år i Nymølle i Tybjerg Sogn, 272
hans børn
1 Anders Pedersen
2 Karen Pedersdatter = Willum Johansen, skomager i Skelby
3 E? Pedersdatter, 26
Anne Margrethe Johansdatter, 4 børn med afgangne mand Christian Friderichsen, møller i Ny Mølle
1 Jørgen Christiansen, møller i Hove Mølle Ved Roskilde
2 Frederich Christiansen, møller i Askov Mølle ved Bækkeskov
3 Hans Christiansen, møller i Snøre Mølle ved Slagelse, nu møller i Store Merløse Mølle
4 Johan Friderich Christiansen, mølle i Kongens mølle ved Gundestrup
 
1-129 Skifte 18/5 1786 Peder Larsen, 30 år i Elsborghuset, 277
enke Lisbeth Hansdatter, 1. mand Rasmus Larsen, se 1-65, død se 1-158
lavværge svigersøn Isach Christensen i Klippinge = Inger Rasmusdatter
moder Anne Sophie Pedersdatter, se 1-113 = Hans Clausen, gmd i Ringsbjerg, se 1-76, 1-144
søskende
1 Anne Larsdatter = Niels Rasmussen, gmd i Rejnstrup, se 1-143
2 Hans Larsen, gmd i Ammerup
3 Bodil Larsdatter = Peder Madsen, gmd i Holtug
4 Karen Larsdatter, 17, hos moderen i Ringsbjerg
Rasmus Larsens børn
a Hans Rasmussen
b Inger Rasmusdatter
c Maren Rasmusdatter
d Kirsten Rasmusdatter
e Margrethe Rasmusdatter
 
1-130 Skifte 21/11 1785 Anders Hansen, 70 år aftægtsmand i Rode, 284
1 Niels Andersen, gmd i Rode
2 Lars Andersen, 22
3 Maren Andersdatter = Nicolai Nielsen, gmd i Rode
4 Grethe Andersdatter = Niels Nielsen, gmd i Aas
5 Mette Andersdatter, 18
 
1-131 Skifte 4/12 1784 hmd Jens Jensen, 32 år og hustru Maren Nielsdatter, ca. 30 år i Fakse, 285
børn
1 Hans Jensen, 3
2 Inger Jensdatter, 6
værge farbror Hans Jensen, hmd i Fakse
 
1-132 Skifte 20/4 1785 Lars Jensen, 45 år gmd i Fakse, 288
enke Anne Margrethe Christensdatter, lavværge stedfar Peder Jacobsen
børn
1 Jens Larsen, 9
2 Anne Marie Larsdatter, 6
3 Karen Larsdatter, 7 uger
værge farbrødre Hans Jensen og Niels Jensen, begge Fakse, se 1-131
 
1-133 Skifte 6/2 1787 Mette Jacobsdatter, 39 år i Kongsted Borup, 290
enkemand hmd Johannes Sørensen, børn
1 Christen Johannesen, 8
2 Peder Johannesen, 5
3 Niels Johannesen, 3
4 Maren Johannesdatter, 6
værge morbror Anders Jacobsen i Kongsted
 
1-134 Skifte 6/2 1787 Mette Jørgensdatter i Kongsted Borup, 293
enkemand gmd Jørgen Stephansen, familie, se 1-82
børn
1 Anne Marie Jørgensdatter, døde 5 dage efter moderen
far Jørgen Larsen, gmd i Gødstrup
 
1-135 Skifte 22/3 1787 Jens Andersen, 40 år i Gødstrup, 294
ingen livsarvinger
enke Mette Nielsdatter, lavværge forlovede Lars Jørgensen
arving Søren Hansen i Gødstrup, uægte søskendebarn
 
1-136 Skifte 17/12 1787 Peder Stephansen, 45 år i Lidemark, 297
familie: se 1-82, 1-154
enke Anne Jensdatter, børn
1 Niels Pedersen, 18
2 Mette Pedersdatter, 18
værge farfar Stephan Rasmussen i Gødstrup
enkes børn med salige Niels Ibsen, se skifte 1-69
1 Jens Nielsen
2 Kirsten Nielsdatter
3 Anne Nielsdatter
 
1-137 Skifte 8/4 1788 Lisbeth Mortensdatter, 33 år i Lille Heddinge, 301
enkemand gmd Peder Pedersen, se 2-83
børn
1 Anne Pedersdatter, 2½
 
1-138 Skifte 8/8 1788 Else Poulsdatter, 55 år i Lyderslev, 303
ingen livsarvinger
1. mand Niels Olsen, se 1-77
2. enkemand gmd Peder Henrichsen
bror
1 Jens Poulsen, ungkarl, tjenende i Køge
halvsøskende
2 Ole Poulsen, hmd i Strøby
3 Inger Poulsdatter = Frands Figot, skomager i Hårlev
4 Mette Poulsdatter = Hans Larsen, hmd i Strøby
 
1-139 Skifte 30/7 1788 Jørgen Hansen i Strandskovhuse, 307
enke Kirsten Christophersdatter, lavværge forlovede Peder Larsen
børn
1 Dorthe Jørgensdatter, 20
2 Maren Jørgensdatter, 16
værge farbror Ole Hansen i Fakse
 
1-140 Skifte 8/9 1788 Jens Hansen, 62 år i Bjælkerup, 308
enke Anne Jørgensdatter, børn
1 Karen Jensdatter = Emanuel Pedersen på stedet
 
1-141 Skifte 22/6 1789 Niels Jensen, 60 år i Hovby, 311
1. kone
1 Morten Nielsen, gmd i Fakse
2 Jens Nielsen, 32
3 Karen Nielsdatter, 26
2. enke Kirsten Jensdatter
4 Svend Nielsen, 20
5 Hans Nielsen, 10
 
1-142 Skifte 20/1 1790 Christen Erichsen, 66 år gmd, sognefoged i Strøby, 315
1. kone Maren Jacobsdatter, se 1-47
1 Peder Christensen, 32
2 Jacob Christensen, 29
3 Christine Christensdatter = Daniel Hansen, gmd i Strøby
4 Mette Christensdatter = Christen Olsen i Eieds Hus
2. enke Ingeborg Pedersdatter
5 Inger Christensdatter
 
1-143 Skifte 22/12 1790 Anne Larsdatter, 37 år i Rejnstrup, 319
familie: se 1-113, 1-144
enkemand gmd Niels Rasmussen, se 1-208
børn
1 Rasmus Nielsen, 7
2 Anne Elisabeth Nielsdatter, 15
3 Bodil Nielsdatter, 11
4 Frederikke Sophie Nielsdatter, 3
værge morbror Hans Larsen, gmd i Ammerup
 
1-144 Skifte 14/4 1791 Anne Sophie Pedersdatter, 58 år, 9 mdr år i Ringsbjerg, 322
1. mand Lars Pedersen, se 1-113
1 Hans Larsen, død gmd i Ammerup
2 Anne Larsdatter, død = Niels Rasmussen i Rejnstrup, se 1-143
a Rasmus Nielsen, 7
b Anne Elisabeth Nielsdatter, 15
c Bodil Nielsdatter, 11
d Frederikke Sophie Nielsdatter, 3
3 Bodil Larsdatter = Peder Madsen, gmd i Holtug
4 Karen Larsdatter = Peder Pedersen, gmd i Hovby
2. enkemand gmd Hans Clausen, se 1-76, 1-129
 
1-145 Skifte 7/11 1791 Sidsel Larsdatter, 61 år i Herlufmagle, 327
1. mand Christen Ipsen
1 Lars Christensen, tjenende i Næstved
2 Ole Christensen, hmd inds i Lidemark
2. enkemand inds Rasmus Olsen
3 Kirsten Rasmusdatter, 15
 
1-146 Skifte 25/11 1791 Niels Larsen i Sierslev, 329
enke Johanne Jochumsdatter, børn
1 Michael Nielsen i Tommestrup
2 Mette Nielsdatter = Niels Nielsen, gmd i Sierslev
3 Karen Nielsdatter, død = Lars Hansen, gmd i Sierslev
a Peiter Larsen, 13
b Hans Larsen, 12?
c Rasmus Larsen, 5
d Bendte Larsdatter, 11
4 Marie Nielsdatter, død = Christen Henrichsen, gmd, død
a Henrich Christensen, 12
b Johanne Christensdatter, 8
c Karen Christensdatter, 6
5 Anne Elisabeth Nielsdatter
 
1-147 Skifte 25/12 1791 Hans Nielsen, ungkarl i Strøby, 330
arvinger
1 Lars Nielsen, gmd i Strøby
2 Lars Nielsen, hmd i Strøby
 
1-148 Skifte 16/3 1792 Hans Christensen, 53 år gmd i Hovby, 334
enke Karen Andersdatter, lavværge far Anders Hansen, gmd i Teestrup
børn
1 Peder Hansen, 12
2 Christen Hansen, 2
3 Ellen Hansdatter, 6
 
1-149 Skifte 9/6 1792 Jørgen Nielsen, 31 år i Herlufmagle, 340
enke Anna Hansdatter
arvinger hans far Niels Jensen, se 1-66, 1-102
 
1-150 Skifte 12/7 1792 Johanne Hansdatter, ca. 27 år i Lidemark, 343
ingen livsarvinger
enkemand gmd Jens Nielsen
arving hendes far gl. Hans Pedersen, gmd i Lellinge
 
1-151 Skifte 12/9 1792 Ole Nielsen, 53 år i Bjælkerup, 345
enke Anne Cathrine Johansdatter, se 2-19
børn
1 Niels Olsen, 15
2 Lars Olsen, 12
 
1-152 Skifte 4/10 1792 Ellen Hansdatter, ca. 54 år i Lidemark, 347
enkemand hmd Jens Christiansen, børn
1 Frederik Jensen, gift i Nørre Dalby i Roskilde Amt
2 Kirstine Jensen, 17
3 Johanne Jensen, 11
 
1-153 Skifte 9/11 1792 madame Anne Cathrine Kisby, 95 år enke i Herlufmagle, 350
afgangne mand [Hans Cornelius] Kisby, børn
1 Peder Kisby, forpagter på Rosendahl Gods
2 Anne Kirstine Kisby = Bertel Svendsen Buchwald, møller i Rangle Mølle
3 Else Margrethe Kisby, død = Joachim Adolph Jørgensen i Brede, Lyngby
 
1-154 Skifte 16/4 1793 Stephan Rasmussen, 84 år gmd i Gødstrup, 353
1. kone Mette Pedersdatter, se 1-82
1 Peder Stephansen, gmd i Lidemark, død, se 1-136
a Niels Pedersen, 24
b Mette Pedersdatter, 21
2 Jørgen Stephansen, gmd i Kongsted-Borup, se 2-13
3 Niels Stephansen, hmd i Eskildstrup
4 Johanne Stephansdatter = Hemming Gregersen, gmd i Orup, se 2-21
5 Else Stephansdatter = Søren Hemmingsen, gmd i Jensmark
2. enke Anne Andersdatter, se 1-165
6 Jens Stephansen, 21
7 Anders Stephansen, 11
8 Rasmus Stephansen, 8
9 Mette Stephansdatter, 16
10 Maren Stephansdatter, 14
 
1-155 Skifte 21/5 1793 Anne Nielsdatter i Strøby, 354
1. mand Hans Pedersen, se 1-117
1 Niels Hansen, 25
2 Peder Hansen, 22
3 Anders Hansen, 11
4 Birthe Hansdatter = Niels Andersen, gmd i Strøby
5 Margrethe Hansdatter, 14
2. enkemand gmd Lars Pedersen, se 1-187
 
1-156 Skifte 10/9 1793 Mogens Pedersen, 59 år i Ringsbjerg, 360
enke Maren Henrichsdatter
søskende, se 1-57
1 Lars Pedersen, død
2 Hans Pedersen, død
a Hans Hansen, gmd i Skensved Lille
b Ole Hansen, gmd i Nørre Dalby ved Roskilde
 
1-157 Skifte 30/4 1794 Hans Jensen, 43 år hmd i Sædder, 362
enke Karen Sørensdatter, se 2-41
børn
1 Anne Hansdatter, 10
2 Birthe Hansdatter, 7
3 Margrethe Hansdatter, 4
4 Marie Hansdatter, ½
 
1-158 Skifte 21/8 1794 Lisbeth Hansdatter, ca. 46 år i Elsborghuset, 364
1. mand Rasmus Larsen, se 1-65
1 Hans Rasmussen, 23
2 Inger Rasmusdatter = Isach Christiansen i Klippinge
3 Maren Rasmusdatter, 30
4 Kirsten Rasmusdatter = Jørgen Hansen, hmd i Dalby, se 2-15
5 Margrethe Rasmusdatter, 25
2. mand hmd Peder Larsen, se 1-129
3. mand murermester Peder Larsen
 
1-159 Skifte 8/9 1794 Johanne Nielsdatter, 61 år i Gødstrup, 366
enkemand gmd Jørgen Larsen, børn
1 Niels Jørgensen, 30
2 Knud Jørgensen, 10
3 Kirstine Jørgensdatter = Hans Marcussen, gmd i Gødstrup
4 Ellen Jørgensdatter, 21
 
1-160 Skifte 26/12 1794 Johan Daniel Voigt, 47 år murermester i Store Tårnby, 370
enke Maren Hansdatter, børn
1 Ludvig Johansen, 23
2 Kirstine Lisbeth Johansdatter = Jens Pedersen i Store Tårnby?
3 Lovise Johansdatter, 20
4 Sidse Johansdatter, 17
5 Karen Johansdatter, 13
 
1-161 Skifte 6/1 1795 Niels Pedersen, 31 år i Gørslev, 372
enke Marie Thomasdatter, se 2-81
lavværge far Thomas Sørensen, gmd i Gørslev
børn
1 Peder Nielsen, 7
2 Hans Nielsen, 4
3 Søren Nielsen, 2
 
1-162 Skifte 6/1 1795 Christen Hansen, søn i Hovby, 373
far gmd Hans Christensen i Hovby, se 1-149
søskende
1 Peder Hansen, 7
2 Ellen Hansdatter, 8
 
1-163 Skifte 24/1 1795 Dorthe Nielsdatter, 35½ år i Strøby, 374
enkemand gmd Anders Nielsen, børn
1 Ellen Andersdatter, 1
værge farbror Hans Nielsen
 
1-164 Skifte 2/3 1795 Karen Nielsdatter, ca. 52 år i Strøby, 380
enkemand hmd Christen Pedersen, børn
1 Peder Christensen, 16
2 Dorthe Christensdatter, 19
værge morbror Hans Nielsen, gmd i Strøby
 
1-165 Skifte 16/5 1796 Anne Andersdatter, 50 år enke i Gødstrup, 382
afgangne gmd Stephan Rasmussen, se 1-154
børn
1 Anders Stephansen, 14
2 Rasmus Stephansen, 11
3 Mette Stephansdatter, 21
4 Maren Stephansdatter, 18
værge ½ bror Jørgen Stephansen, gmd i Kongsted Borup
 
1-166 Skifte 12/8 1796 Hans Jørgensen, 43 år i Strøby, 385
enke Maren Nielsdatter, se 1-190
børn
1 Margrethe Hansdatter, 7
værge Ulrich Jørgensen i Varpelev
 
1-167 Skifte 7/12 1796 Christopher Hersleb, 38 år i Renge, 387
enke Edele Marie Frederiksdatter, børn
1 Peder Herslev, 5
2 Edel Herslev, 1
værge farbror Peder Hersleb i Roskilde
 
1-168 Skifte 18/6 1797 Cathrine Pedersdatter, ca. 23 i Strøby, 391
stedfar gmd Niels Nielsen og moder Karen Pedersdatter, se 1-98
søskende
1 Peder Pedersen
2 Maren Pedersdatter, værge farbror Benjamin Nielsen
 
1-169 Skifte 22/4 1797 Sara Nielsdatter, 38 år på Rodegården i Rode, 394
enkemand Bendt Jensen, børn
1 Jens Bendtsen, 18
2 Niels Bendtsen, 15
3 Johan Christian Bendtsen, 9
4 Christian Bendtsen, 5
5 Rasmus Bendtsen, 7, tvilling
6 Sørens Bendtsen, 7, tvilling
7 Bodil Bendtsdatter, 10
8 Sophie Bendtsdatter, 3
værge farbror Ole Jensen, gmd fra Jomfruens Egede
 
1-170 Skifte 9/5 1797 Kirstine Nielsdatter, 55 år i Endeslev, 396
enkemand hmd Rasmus Nielsen, børn
1 Christian Rasmussen, 28
2 Niels Rasmussen, 26
3 Rasmus Rasmussen, 24
4 Lars Rasmussen, 19
5 Bodil Rasmusdatter, 17
 
1-171 Skifte 17/5 1797 Hans Olsen, 68 år hmd i Strøby, 397
enke Maren Jensdatter, hendes 1. mand Lars Pedersen Jordhøj, se 1-96
børn af hans 1. ægteskab
1 Espen Hansen, se 2-25
på arvingernes vegne Espen Hansen og Hans Christian
 
1-172 Skifte 30/5 1797 Maren Jørgensdatter, 41 år i Tommestrup, 398
enkemand gmd Hans Hansen, 1. kone Anne Dinesdatter, se 1-79, 2. kone Anne Jensdatter, se 1-80
søskende, se 1-94
1 Peder Jørgensen, hmd i Tommestrup
2 Sidse Jørgensdatter = Eskild Sørensen, smed i Tommestrup
 
1-173 Skifte 31/1 1798 Dorthe Nielsdatter, 72 år i Udby, 403
1. mand Peder Knudsen, se 1-111
1 Anne Cathrine Pedersdatter = Niels Jensen, gmd i Udby
2 Gertrud Pedersdatter, død = Anders Pedersen, gmd i Skallerup
a Peder Andersen, 24
b Niels Andersen, 20
c Ole Andersen, 19
d Søren Andersen, 16
e Birthe Andersdatter, 15
2. enkemand gmd Ole Nielsen, se 1-174
 
1-174 Skifte 7/2 1798 Ole Nielsen, 45 år gmd i Udby, 406
afgangne kone Dorthe Nielsdatter, se 1-173
hans arvinger
søskende
1 Niels Nielsen, gmd i Rimkolde, Vordingborg
2 Katrine Nielsdatter, død = Ole Michelsen i Ornebjerg, Kastrup
a Rasmus Olsen, gmd i Ornebjerg
b Peder Olsen i Vallebo
c Anne Olsdatter = Peder Hansen gmd i Vallebo
halvsøster
3 Anne Kirstine = Niels Jørgensen, gmd i Ryttinge på Engelsholm Gods
4 Johanne Nielsdatter, enke i Ryttinge
5 Anne Nielsdatter = Christian Jensen, ladefoged på Leth Kyndegaard
6 Katrine Nielsdatter = Hans Andreasen, gmd i Overvinde på ?feldts Gods
børn af Dorthe Nielsdatter
halvsøster
1 Anne Cathrine Pedersdatter = Niels Jensen, gmd i Udby
2 Gertrud Pedersdatter = Anders Pedersen i Skallerup, børn
a Niels Andersen, 24
b Ole Andersen, 22
c Søren Andersen, 20
d Birthe Andersdatter, ugift
 
1-175 Skifte 5/10 1798 Hans Olsen, 48 år gmd i Udby, 408
enke Karen Larsdatter, se 2-3
børn
1 Lars Hansen, 4
værge morbror Rasmus Larsen, gmd i Sværdborg
 
1-176 Skifte 16/11 1798 Michael Nielsen, 39 år gmd i Tommestrup, 411
enke Maren Sørensdatter, se 1-192
børn
1 Hans Michaelsen, 3
2 Karen Michaelsdatter, 4
 
1-177 Skifte 18/11 1798 Kirstine Pedersdatter, 46 år i Strøby, 412
enkemand hmd, smed Jens Rasmussen, se 1-185
børn
1 Rasmus Jensen, 11
2 Peder Jensen, 7
3 Birthe Jensdatter, 17
 
1-178 Skifte 14/12 1798 Hans Christian Mortensen, 63 år snedker i Fakse, 414
enke, børn
1 Stine Hansdatter = Anders Pedersen, matros
2 Anne Hansdatter = Niels Hansen, hmd i Hovby
 
1-179 Skifte 19/11 1799 Peder Jørgensen, 36 år i Tommestrup, 423
forældre: se 1-94
enke Anna Olsdatter, se 1-211
børn
1 Anne Pedersdatter, 8
2 Maren Pedersdatter, ½, se 1-193
 
1-180 Skifte 20/9? 1799 Maren Pedersdatter, 25 år i Strøby, 424
familie, se 1-98
enkemand hmd Peder Hansen, 2. kone, se 1-189, 3. kone, se 2-24
børn
1 Christen Pedersen, 2
 
1-181 Skifte 21/9 1799 madame Margrethe Busch, født Numsen, 104 år enke i Fakse, 426
afgangne mand Peder Busch, se 1-64
arving Anders Johansen, gmd i Lidemark
 
1-182 Skifte 14/7 1800 Kirsten Andersdatter, ca. 53 år i Herlufmagle, 429
enkemand hmd Michel Christensen, børn
1 Ole Michelsen, gift i Tolløse?
2 Kirsten Michelsdatter, 17
3 Maren Michelsdatter, 8
værge morbror Rasmus Olsen, hmd i Kagstrup
 
1-183 Skifte 17/8 1800 Mette Hansdatter, 38 år i Strøby, 430
enkemand gmd Jens Hansen, børn
1 Hans Jensen, 5
2 Carl Jensen, 4
3 Søren Jensen, 3
4 Mette Jensdatter, 10
5 Kirsten Jensdatter, 6
værge morbror Daniel Hansen
 
1-184 Skifte 8/9 1801 Kirsten Hansdatter, 54 år i Strøby, 433
hendes børn, med Jeppe Nielsen, se 1-97
1 Ole Jeppesen
2 Niels Jeppesen, soldat
enkemand gmd Mads Nielsen
morbror Anders Knudsen, hmd i Magleby
 
1-185 Skifte 30/10 1800 Jens Rasmussen, 55 år smed i Strøby, 439
1. kone Kirstine Pedersdatter, se 1-177
1 Peder Jensen, 9
2 Rasmus Jensen, 12
3 Birthe Jensdatter, 19
2. enke Anne Jensdatter
 
1-186 Skifte 10/9 1801 Hans Michaelsen i Tommestrup, 445
far gmd Michael Nielsen, se 1-178
børn, som er søskende til afdøde
1 Michael Michaelsen, 2
2 Karen Michaelsdatter, 7
 
1-187 Skifte 17/3 1802 Lars Pedersen, 46 år gmd i Strøby Egede, 446
hans 1. kone Anne Nielsdatter, se 1-155
2. enke Frederikke Sørensdatter, se 1-191
lavværge bror Rasmus Sørensen, snedker
børn
1 Søren Larsen, 8
2 Peder Larsen, 3
3 Anne Larsdatter, 6
4 Marie Larsdatter, ½
5 Inger Larsdatter, ½
 
1-188 Skifte 15/5 1802 Hans Pedersen, ca. 36 år hmd i Lidemark, 448
enke Anne Hansdatter, lavværge far Hans Pedersen, gmd i Regnemark
far Peder Pedersen, opholder sig hos sin datter = Hans Nielsen, gmd i Torslunde Magle, Københavns Amt
 
1-189 Skifte 25/6 1802 Anne Nielsdatter, 36 år i Strøby Egede, 450
enkemand hmd Peder Hansen, 1. kone, se 1-180, 3. kone, se 2-34
børn
1 Hans Pedersen, 2
værge morbror Michael Nielsen, ungkarl i ?
 
1-190 Skifte 2/7 1803 Hans Olsen, 48 år hmd i Strøby, 454
ingen livsarvinger
enke Maren Nielsdatter, hendes 1. mand Hans Jørgensen, se 1-166
 
1-191 Skifte 6/8 1803 Frederikke Sørensdatter, 34 år i Strøby, 455
1. mand Lars Pedersen, se 1-187
1 Søren Larsen, 9
2 Peder Larsen, 4
3 Anne Larsdatter, 7
4 Marie Larsdatter, ½
5 Inger Larsdatter, ½
2. enkemand gmd Hans Pedersen
værge morbror Rasmus Sørensen, snedker i Store Heddinge
 
1-192 Skifte 15/4 1804 Maren Sørensdatter i Tommestrup, 462
1. mand Michael Nielsen, se 1-176
1 Michael Michaelsen, 5
2 Karen Michaelsdatter, 12
2. mand enkemand gmd Hans Nielsen, se 2-95
3 Niels Hansen, 2
 
1-193 Skifte 26/5 1804 Maren Pedersdatter, pige i Tommestrup, 465
afdøde far Peder Jørgensen, se 1-179
søster Anne Pedersdatter, 13
stedfar Lars Nielsen, gmd i Tommestrup, se 1-211, se 2-30
 hans børn
1 Peder Larsen, 3
værge Eskild Sørensen, smed i Tommestrup
 
1-194 Skifte 26/9 1804 Karen Pedersdatter, 66 år i Strøby, 466
1. mand Peder Nielsen Bech, se 1-98
1 Peder Pedersen, gmd i Strøby
2 Maren Pedersdatter, død = Peder Hansen, hmd, se 1-180
a Christen Pedersen, 7
2. enkemand gmd Niels Nielsen, se 1-200
 
1-195 Skifte 10/12 1804 Rasmus Jensen, 47 år i Stenstrup, 471
forældre: se 1-126
enke Anna Andersdatter
søskende
1 Niels Jensen, gmd i Gødstrup
2 Johanne Jensdatter = Hans Christophersen
 
1-196 Skifte 3/2 1806 Karen Christensdatter, 50 år i Strøby, 472
enkemand gmd Christen Christensen, børn
1 Peder Christensen, 25
2 Christen Christensen, 22
3 Jens Christensen, 19
4 Henrik Christensen, 12
5 Hans Christensen, 10
6 Rasmus Christensen, 7
 
1-197 Skifte 25/4 1806 Jens Hansen, 80 år gmd i Strøby, 473
1. kone Marie Sørensdatter, se 1-89
1 Hans Jensen, myndig
2 Søren Jensen, myndig, se 2-134
3 Ellen Jensdatter = Ole Jeppesen, hmd i Strøby
2. enke Else Larsdatter, familie, se 1-96
 
1-198 Skifte 3/8 1807 gmd og sognefoged Hans Larsen, 48 år og hustru Karen Pedersdatter, 45 år i Ammerup, 478
hans familie: se 1-113, hendes familie: se Juellinge Gods, 3-24
A mandens søskende
1 Bodil Larsdatter = Peder Madsen, gmd i Holtug
2 Anne Larsdatter, død = Niels Rasmussen gmd i Rejnstrup, se 1-208
a Anne Elisabeth Nielsdatter = Jørgen Nielsen i Kiesborghuset på Rosendahl? Gods
b Bodil Nielsdatter = Jens Nielsen, gmd i Stubberup
c Frederikke Sophie Nielsdatter
3 Karen Larsdatter, død = Peder Pedersen, gmd i Hovby
a Anne Sophie Pedersdatter, 19
b Bodil Pedersdatter, begge hjemme hos faderen
B konens søskende
1 Erich Pedersen, gmd i Hellested
2 Birthe Pedersdatter = Niels Rasmussen, gmd i Stenstrup
3 Anne Pedersdatter = Jørgen Jørgensen, sognefoged i Himlingøje
 
1-199 Skifte 4/4 1808 Inger Olsdatter, 26 år i Gødstrup, 483
enkemand gmd Knud Jørgensen, se 1-210
børn
1 Ole Knudsen, 8
2 Niels Knudsen, 6
3 Johanne Knudsdatter, 4
4 Sidse Knudsdatter, 6 uger
værge afdødes stedfar Christen Pedersen, hmd i Brandelev
 
1-200 Skifte 21/5 1808 Niels Nielsen, 42 år gmd i Strøby, 400
Niels Nielsens 1. kone Karen Pedersdatter, se 1-194
enke Inger Hansdatter, se 2-1
børn
1 Peder Nielsen, 1
2 Anne Nielsdatter, 3
værge farbror Mads Nielsen, gmd
 
1-201 Skifte 7/6 1808, anmeldt 13/4 1808 Anne Rasmusdatter, 32 år i Strøby, 485
enkemand gmd Mads Nielsen, 1. kone: se 1-189
børn
1 Niels Madsen, 3
 
1-202 Skifte 7/7 1808 Margrethe Jensdatter, 45 år i Strøby, 494
ingen livsarvinger, se 1-14
enkemand hmd Lars Nielsen, se 2-36
søskende
1 Thue Jensen, hmd i Store Heddinge
2 Espen Jensen, hmd i Strøby
3 Maren Jensdatter = Espen Andersen, hmd i Magleby
4 Karen Jensdatter = Niels Hansen Hagerup i Fredensborg Sogn
 
1-203 Skifte 4/7 1808 Lars Christensen, 60 år i Kagstrup, 502
enke Maren Larsdatter, se 2-64
børn
1 Hans Larsen, 19
2 Christen Larsen, 12
3 Anders Larsen, 6
4 Maren Larsdatter
5 Kirstine Larsdatter
6 Karen Larsdatter
 
1-205 Skifte 27/2 1809 Hans Poulsen, 42 år i Gørslev, 513
børn, men jeg kan ikke finde enke
1 Niels Hansen, 9
2 Karen Hansdatter, 3
 
1-206 Skifte 9/8 1809 Anne Pedersdatter, 36 år i Strøby, 516
enkemand gmd Jens Benjaminsen, forældre: se 1-81, død se 2-17
børn
1 Peder Jensen, 8
2 Karen Jensdatter, 7
3 Ingeborg Jensdatter, 3
værge morbror Christen Pedersen, gmd i Valløby
 
1-207 Skifte 13/12 1810 Kirsten Christensdatter, 52 år i Strøby, 523
enkemand hmd Claus Nielsen, se 2-29
børn
1 Hans Clausen
2 Christen Clausen
3 Maren Clausdatter = Frederik Nielsen, hmd, se 2-139
4 Karen Clausdatter, se 2-141
 
1-208 Skifte 9/3 1811 Niels Rasmussen, 68 år i Rejnstrup, 526
1. kone Anne Larsdatter, se 1-143
1 Anne Elisabeth Nielsdatter = Jørgen Nielsen, hmd i Kiesborghuset, Rosendal Gods?
2 Bodil Nielsdatter = Jens Nielsen, gmd i Stubberup
3 Frederikke Nielsdatter = Ole Jørgensen, gmd i Strandhoved
enke Birthe Pedersdatter, se 2-118
4 Anne Nielsdatter, 12
 
1-209 Skifte 21/3 1811 Margrethe Christensdatter, 68 år i Strøby, 529
enkemand gmd Rasmus Pedersen, søn af Peder Sørensen, se 1-92
børn
1 Søren Rasmussen, gmd
2 Peder Rasmussen, myndig
3 Anne Rasmusdatter, død = Mads Nielsen
a Niels Madsen, 6
 
1-210 Skifte 26/3 1813 Maren Albretsdatter i Gødstrup, 537
enkemand, gmd Knud Jørgensen
begr. 11/3 1813 i Gødstrup Knud Jørgensen 36 år
enkemand Knud Jørgensen, hans 1. kone Inger Olsdatter, se 1-199
børn
1 Inger Knudsdatter, 4 uger
værge morbror Anders Albretsen i Toksværd
 
1-211 Skifte 30/10 1814 Anne Olsdatter, 46 år i Tommestrup, 539
1. mand Peder Jørgensen, se 1-179
1 Anne Pedersdatter
2. enkemand gmd Lars Nielsen, se 2-27, 2-30
2 Peder Larsen, 13
 
1-212 Skifte 1/3 1814 Anne Kirstine Poulsdatter, 38 år i Tommestrup, 541
enkemand gmd Anders Jensen, børn
1 Kirsten Andersdatter, 8
2 Lovise Andersdatter, 4
 
1-213 Skifte 23/9 1814 Karen Pedersdatter, 49 år i Strøby, 548
enkemand gmd Niels Hansen, børn
1 Hans Nielsen, 27
2 Peder Nielsen, 19
3 Niels Nielsen, 16
4 Peiter Nielsen, 14
5 Anne Nielsdatter
6 Sidsel Nielsdatter, se 2-60
3 Niels Nielsen
værger Peder Pedersen i St. Tårnby og Hans Pedersen i Himlingøje
 
1-214 Skifte 26/1 1818 Anne Pedersdatter, 36 år i Strøby, 553
enkemand hmd Rasmus Hansen Bech, børn
1 Anne Rasmusdatter, 9
2 Karen Rasmusdatter, 7
3 Margrethe Rasmusdatter, 5
4 Ellen Rasmusdatter, 3
værge morbror Hans Pedersen, hmd i Strøby

bog 2, 1819-1851

2-1 Skifte 28/10 1818 Inger Hansdatter, 38 år i Strøby, 2
1. mand Niels Nielsen, se 1-200
1 Anne Nielsdatter, 14
2. enkemand gmd Mads Tønnesen
2 Niels Madsen, 6
3 Kirsten Madsdatter, 8
4 Cathrine Madsdatter, 3
værge Peder Andersen, smed i Tommestrup
 
2-2 Skifte 15/10 1820 Bodil Olsdatter, 50 år, død 1817 i Sædder, 6
enkemand gmd Rasmus Frederiksen, se 2-67, 2-24
børn
1 Anne Cathrine Rasmusdatter = Boe Jensen, gmd i Sædder
2 Anne Marie Rasmusdatter, 22
3 Karen Rasmusdatter, 20
4 Frederik Rasmussen, 9
værge bror til enkemanden Hans Frederiksen, gmd i Ringsbjerg, se 2-24
 
2-3 Skifte 21/10 1820 Karen Larsdatter, 52 år i Udby, 8
1. mand Hans Olsen, se 1-175
2. enkemand gmd Ole Pedersen, se 2-116
børn
1 Hans Olsen, 22
2 Jens Olsen, 20
3 Ole Olsen, 19
4 Frederik Olsen, 16, se 2-47
5 Dorthe Olsdatter, 15
værge morbror Rasmus Larsen, gmd ved Sværdborg
 
2-4 Skifte 4/12 1820 Niels Jensen, 66 år gmd i Gødstrup, 9
børn, alle myndige
1 Peder Nielsen i Tappernøje
2 Jens Nielsen, i Tappernøje
3 Anne Marie Nielsdatter = Hans Pedersen, gmd i Sørup
 
2-5 Skifte 9/12 1820 Hemming Nielsen, 68 år gmd i Hellested, 9
enke Elisabeth Pedersdatter, se 2-26
børn
1 Anne Hemmingsdatter
2 Niels Hemmingsen, se 2-148
 
2-6 Skifte 23/12 1820 Niels Andersen, 69 år gmd i Ringsbjerg, 9
enke Kirsten Mortensdatter, familie: se 1-108
børn
1 Birthe Nielsdatter = Niels Mortensen, gmd i Ringsbjerg
 
2-7 Skifte 23/12 1820 Anne Jacobsdatter, 69 år i Fuglsang, 10
enkemand gmd Jørgen Pedersen, forældre: se 1-121, død se 2-23
børn
1 Peder Jørgensen, 40 i Fuglsang
2 Maren Jørgensdatter = Peder Larsen hmd i Fuglsang, se 2-14
3 Henrich Jørgensen, 36 i Fuglsang
4 Jacob Jørgensen, 33 i Fuglsang, se 2-32
 
2-8 Skifte 13/5 1821 Karen Nielsdatter, 46 år Tommestrup 11
enkemand gmd Hans Nielsen i uskiftet bo, 1. kone Maren Sørensdatter, se 1-192, død: se 2-95
børn
1 Anne Margrethe Hansdatter, 15
2 Maren Hansdatter, 13
3 Kirstine Hansdatter, 11
4 Johanne Hansdatter, 7
5 Søren Hansen, 4
 
2-9 Skifte 20/11 1821 Herman Poulsen, 46 år i Store Heddinge, 16
enke Margrethe Jensdatter, børn
1 Anne Marie Hermansdatter, 25 i København
2 Peder Hermansen, 14
værge farbror Jens Poulsen
 
2-10 Skifte 29/1 1822 Lovise Pedersdatter, 39 år i Ringsbjerg, 17
enkemand gmd Hans Larsen, se 2-88
børn
1 Maren Margrethe Hansdatter, 2½
2 Lovise Hansdatter, 3 uger
 
2-11 Anmeldt 21/9 1822 Anders Hansen, 27 år i Lidemark, 19
anmeldt af faderen Hans Andersen
 
2-12 Skifte 9/10 1822 Hans Olsen, 73 år gmd i Fakse, 20
enke Anne Margrethe Nielsdatter, i uskiftet bo, børn
1 Hans Hansen, 31
2 Kirsten Hansdatter, 18
 
2-13 Skifte 22/12 1822 Karen Sørensdatter, 61 år i Borup, 20
afgangne gmd Jørgen Stephansen, familie: se 1-154
børn
1 Mette Jørgensdatter = Hans Christophersen, gmd i Vester Egede
2 Søren Jørgensen, 23
 
2-14 Skifte 22/2 1823 Maren Jørgensdatter, 42 år i Elsborghuset, 21
familie: se 2-7
enkemand hmd Peder Larsen, børn
1 Anne Sophie Pedersdatter, 26
2 Anne Kirstine Pedersdatter, 24
3 Hans Christian Pedersen, 24
4 Lars Pedersen, 17
5 Jørgen Pedersen, 15
6 Jacob Pedersen, 9
 
2-15 Skifte 21/12 1823 Kirsten Rasmusdatter, 56 år i Dalby, 22
familie: se 1-158
enkemand hmd Jørgen Hansen, børn
1 Hans Jørgensen, se 2-31
2 Charlotte Jørgensdatter = Hans Olsen, gmd i Dalby
3 Anne Lisbeth Jørgensdatter = Anders Nielsen, inds i Borup
4 Rasmus Jørgensen
5 Ellen Jørgensdatter
 
2-16 Anmeldt 10/11 1824 Anne Jensdatter, 58 år i Strøby, 24
ingen børn, men andre myndige arvinger
enkemand Ole Christiansen
 
2-17 Skifte 7/2 1825, anmeldt 27/1 1825 Jens Benjaminsen, 58 år gmd i Strøby, 25
forældre: se 1-81
1. kone Anne Pedersdatter, se 1-206
1 Peder Jensen, 22
2 Karen Jensdatter, 21
3 Ingeborg Jensdatter, 18
2. enke Margrethe Pedersdatter
4 Anne Jensdatter, 6
5 Ole Jensen, nylig født
 
2-18 Anmeldt 27/1 1825 Anders Nielsen, 64 år hmd i Strøby, 25
enke Ellen, men ingen børn
 
2-19 Skifte 12/4 1825 Anne Cathrine Johansdatter, 87 år i Bjælkerup, 29
1. mand Ole Nielsen, se 1-151
1 Niels Olsen, 48
2 Lars Olsen, 45
2. enkemand gmd Rasmus Andersen, se 2-99
 
2-20 Skifte 22/6 1825 Jochum Christensen, 40 år hmd i Strøby, 34
enke, ingen børn
søskende
1 Ole Christensen, hmd i Sandberg på ? Amt
 
2-21 Anmeldt 12/6 1825 Hemming Gregersen, 87 år gmd i Tybjerg Orup, 31
kone Johanne Stephansdatter, se 1-154
børn
1 Hans Hemmingsen, 54
2 Mette Hemmingsdatter = Hans Pedersen, gmd i Herluflille
3 Dorthe Hemmingsdatter = Peder Christensen, brændevinsbrænder i Næstved
 
2-22 Anmeldt 14/9 1825 Dorthe Olsdatter, 69 år i Endeslev, 35
afgangne mand gmd Mads Boesen
 
2-23 Skifte 25/11 1826 Jørgen Pedersen, 84 år gmd i Fuglsang, 35
familie: se 1-121
afdød kone Anne Jacobsdatter, se 2-7
1 Peder Jørgensen, 47 hmd i Fuglsang
2 Henrik Jørgensen, 41, hmd i Fuglsang
3 Jørgen Jørgensen, hjemme
 
2-24 Skifte 25/1 1826 Anne Sophie Rasmusdatter, 83 år enke i Ringsbjerg, 35
afgangne mand gmd Frederik Ziersen, hans 1. kone Birgitte Andersdatter, se 1-42
børn
1 Marie Frederiksdatter, død = Jens Jensen, gmd i Farendløse
2 Rasmus Frederiksen, gmd og sognefoged i Sædder, se 2-2
3 Niels Frederiksen, gmd i Tystrup
4 Jacob Frederiksen, afsindig, indlagt i Næstved Hospital
5 Hans Frederiksen, på gården i Ringsbjerg
6 Kirsten Frederiksdatter = Niels Hansen, gmd i Farendløse
7 Mette Frederiksdatter = Peder Nielsen, gmd i Ringsbjerg
 
2-25 Anmeldt 25/3 1826 Anne Nielsdatter, 57 år i Strøby, 40
enkemand hmd Espen Hansen i uskiftet bo, hans familie: se 1-171
 
2-26 Skifte 24/11 1826 Elisabeth Pedersdatter, 72 år enke i Hellested, 41
afgangne mand gmd Hemming Nielsen, se 2-5
børn
1 Anne Hemmingsdatter = Lars Rosted, afskediget sergent i København
2 Niels Hemmingsen, gift, se 2-148
 
2-27 Skifte 24/7 1830 Lars Nielsen, 61 år hmd i Gørslev, 41
enke Ida Sophie Olsdatter, i uskiftet bo, børn
1 Hans Larsen, 23
2 Marie Larsdatter, hjemme
 
2-28 Anmeldt 19/5 1827 Anne Sophie Cortsdatter 47 år i Hovby, 53
ingen børn
enkemand hmd Hans Pedersen
 
2-29 Skifte 25/10 1827, anmeldt 24/9 1827 Ellen Hansdatter, 44 år i Strøby, 53
enkemand hmd Claus Nielsen, hans 1. kone Kirsten Christensdatter, se 1-207
børn
1 Niels Clausen, 16
2 Rasmus Clausen, 13
3 Hans Clausen, 11
4 Peder Clausen, 6
værge morbror Hans Jensen i Strøby
 
2-30 Skifte 3/1 1828 Lars Nielsen, 56 år gmd i Tommestrup, 55
1. kone Anne Olsdatter, se 1-211
1 Peder Larsen, 27, hmd i Højerup
2. enke Anne Gertrud Bendtsdatter, lavværge bror Peder Bendtsen
 
2-31 Skifte 8/2 1828, anmeldt 20/1 1828 Hans Jørgensen, 27 år hmd i Dalby, 57
familie: se 2-15
enke Karen Marie Hansdatter, se 2-160
lavværge far Hans Frederiksen, gmd i Borup
børn
1 Inger Kirstine Hansdatter, 3
3 Hans Hansen
værge svoger Hans Olsen, gmd i Dalby
 
2-32 Skifte 3/7 1828 Anne Marie Hansdatter, 37 år i Fuglsang, 59
enkemand gårdbestyrer Jacob Jørgensen, forældre: se 2-7
børn
1 Karen Marie Jacobsdatter, 14
2 Hans Jacobsen, 13
3 Anne Kirstine Jacobsdatter, 11
4 Bodil Jacobsdatter, 9
5 Anne Jacobsdatter, 6
6 Jørgen Jacobsen, 4
7 Maren Jacobsdatter, 2
 
2-33 Skifte 29/8 1828 Karen Nielsdatter, 33 år i Strøby, 59
enkemand hmd Mads Hansen, se 2-158
børn
1 Anne Madsdatter, 4
2 Karen Madsdatter, 1½
værge morbror Peder Nielsen, gmd i Tostrup, Hellested
 
2-34 Skifte 4/7 1828 Sidsel Jørgensdatter, 55 år i Strøby, 59
enkemand hmd Peder Hansen, se 1-180, 1-189
børn
1 Peder Pedersen, 22
2 Inger Pedersdatter, 19
3 Jørgen Pedersen, 16
 
2-35 Skifte 4/9 1830 hmd Jens Jacobsen, 32 år i Strøby, 62, 107
enke Anne Christensdatter, se 2-84
børn
1 Bodil Marie Jensdatter, 16
2 Jacob Jensen, 13
3 Karen Jensdatter, 7
4 Maren Jensdatter, 4
værge farbror Ole Jacobsen, gmd i Strøby
 
2-36 Skifte 29/8 1828 Lars Nielsen, 82 år hmd i Strøby, 63
1. kone Margrethe Jensdatter, se 1-202
enke Bodil Hansdatter, se 2-152
søskende
1 Lisbeth Nielsdatter = Lars Hammer, skomager i København
2 Niels Madsen, hmd
brodersøn Peder Rasmussen
 
2-37 Skifte 25/10 1828 Elisabeth Pedersdatter, 72 år i Hellested, 64
afgangne mand gårdfæster Hemming Nielsen, se 2-26
børn
1 Niels Hemmingsen
2 Anne Hemmingsdatter = Lars Rosted i København
 
2-38 Anmeldt 6/4 1829 Hans Jørgen Jørgensen, 27 år tjenestekarl i Tommestrup, 73
far Jørgen Madsen, hmd i Højerup
mødt svigersøn Lars Pedersen, hmd i Tommestrup
 
2-39 Anmeldt 8/4 1829 Maren Pedersdatter, 46 år i Gørslev, 74
1. mand
1 Niels Hansen
1. enkemand hmd Mads Larsen, se 2-49
2 Christen Madsen
 
2-40 Anmeldt 17/4 1829 Maren Hansdatter, 78 år enke i Gødstrup, 74
afgangne mand gmd Christen Larsen, hans 1. kone Maren Nielsdatter, se 1-58, hans 2. kone, se 1-91
1 Hans Christensen, gårdbestyrer, anmelder
2 Maren Christensdatter = Ole Sørensen, gmd i Boserup
 
2-41 Skifte 8/5 1829 Karen Sørensdatter, 77 år enke i Sædder, 74
1. mand hmd Hans Jensen, se 1-157
1 Anne Hansdatter = Poul Poulsen, inds i Sædder
2 Birthe Hansdatter = Peder Nielsen, inds i Strøby
3 Marie Hansdatter, 35
2. mand afgangne hmd Jens Ibsen
4 Margrethe Jensdatter, 33
5 Hans Jensen, 29 i København
6 Søren Jensen, hmd i Dalby, anmelder
 
2-42 Skifte 28/7 1831 Anne Kirstine Pedersdatter, 79 år i Svansbjerg, 74
enkemand smed Jørgen Pedersen, se 2-113
arvinger, søskende
1 Jens Pedersen, inds i Lidemark
2 Kirsten Pedersdatter, enke = Niels Nielsen, hmd i Tårnby
3 Niels Pedersen, død
a Peder Nielsen, 40, tjenende i Sundbyvester på Amager
b Hans Nielsen, 29 inds i Svansbjerg
c Maren Nielsdatter, 26
d Anne Marie Nielsdatter, 23
 
2-43 Skifte 1/11 1829 Anne Olsdatter, 72 år i Aaderup, 87
enkemand gmd Peder Frederiksen, børn
1 Christen Pedersen
2 Kirstine Pedersdatter = Ditmar Pedersen, gmd i Aaderup
2 Maren Pedersdatter
 
2-44 Skifte 8/12 1829 Mads Nielsen, 72 år gmd i Strøby, 91
1. kone Margrethe Pedersdatter
2. kone Anne Rasmusdatter, se 1-201
1 Niels Madsen, 25
3. enke Anne Andersdatter, se 2-56, død: se 2-173
lavværge Peder Andersen i Strøby
2 Anne Madsdatter
3 Maren Madsdatter, se 2-154
4 Marie Madsdatter
værge søstersøn af afdøde Christen Pedersen, gmd i Strøby
bror Claus Nielsen
 
2-45 Skifte 26/2 1830, anmeldt 22/2 1830 Johanne Andersdatter, 37 år i Strøby, 97
enkemand hmd Jens Hansen, se 2-91
børn
1 Anders Jensen, 10
2 Else Jensdatter, 8
værge morbror Peder Andersen
 
2-46 Anmeldt 17/3 1830 gl. Niels Nielsen, 59 år, død 22/8 1827 i Engholmhuset i Ringsbjerg, 101
enke Anne Pedersdatter
 
2-47 Skifte 30/7 1830 Frederik Olsen i Udby, 106
død på Garnisonshospitalet i København
far Ole Pedersen i Udby, se 2-3
 
2-48 Skifte 30/9 1830 Else Nielsdatter, 37 år i Strøby, 109
enkemand gmd Søren Rasmussen, børn
1 Jens Sørensen
værge morbror Frederik Nielsen, hmd i Strøby
 
2-49 Skifte 2/11 1830 Mads Larsen, 56 år hmd i Gørslev, 117
1. kone Maren Pedersdatter, se 2-39
1 Christen Madsen, 21
2. enke Kirsten Christophersdatter, se 2-89
 
2-50 Anmeldt 6/12 1830 Anne Marie Rasmusdatter, 37 år i Stenstrup, 120
enkemand gmd Hans Nielsen
ingen livsarvinger
mødt hendes far Rasmus Nielsen, gmd i Sibberup, Rønnebæk Sogn
 
2-51 Anmeldt 5/1 1831 Peder Henrichsen, død 1819, hmd i Hovby, 68 år, 121
ingen slægtsarvinger, hans mor skal have været en omløbende betlerske, død uden slægt og faderen en ungkarl ved navn Henrik i Værløse, død for 10 år siden uden slægt
enke Anne Sophie Rasmusdatter, 49 år, død 7/9 1831 i Hovby, skiftet 1831 skyldes hendes forlovelse med Niels Nielsen i Hovby
 
2-52 Skifte 16/2 1831 Jens Nielsen, 71 år gmd i Lidemark, 124
enke Enger Jørgensdatter, børn
1 Marie Jensdatter = Christopher Larsen, gmd i Rode
2 Johanne Jensdatter = Lars Jensen, gmd i Vellerup?
3 Lovise Jensdatter = Lars Hansen, gmd Vindegård i Lidemark
4 Jørgen Jensen, 23, anmelder
 
2-53 Skifte 9/3 1831 Rasmus Olsen, 47 år tjenestekarl i Åderup, 126
for gmd Christen Pedersen samme sted
arvinger
1 hmd Peder Andersen i Holløse = Margrethe Olsdatter, afdødes søster
2 hmd Niels Jørgensen på Mørup Hovmark = Dorthe Olsdatter, afdødes søster
3 Anders Olsen, hmd i Ladby
4 Karen Andersdatter = Søren Olsen, hmd i Lille Næstved
 
2-54 Skifte 21/3 1831 Rasmus Olsen, 65 år arvefæste gmd i Strøby, 126
enke Lisbeth Andersdatter, lavværge og ægtemand Jens Christensen i Magleby
børn
1 Peder Rasmussen
2 Anders Rasmussen
3 Mette Rasmusdatter = Niels Madsen, gmd i Magleby
4 Sidse Rasmusdatter = Mads Hansen, gmd i Magleby
 
2-55 Skifte 24/3 1831 Kirstine Danielsdatter, 58 år i St. Tårnby, 128
enkemand hmd Jens Pedersen, børn
1 Hans Jensen, 34
2 Maren Jensdatter = Christen Hansen, gmd i St. Tårnby
 
2-56 Skiftefordeling 27/5 1831 mellem Anne Andersdatter i Strøby, 129
1. mand Mads Nielsen, se 2-44
1 Niels Madsen, gmd i Magleby, mor Mads Nielsens 2. kone Anne Rasmusdatter, se 1-201
2 Anne Madsdatter
3 Maren Madsdatter
4 Marie Madsdatter
2. mand gmd Anders Jacobsen
 
2-57 Skifte 15/6 1831 Bodil Christophersdatter, 74 år i Rode, 130
enkemand gmd Niels Andersen, børn
1 Christopher Nielsen, skolelærer i Kongsted Borup
2 Hans Nielsen, gårdbestyrer i Rode efter faderen
3 Anne Sophie Nielsdatter = Anders Pedersen i Rode
4 Anne Nielsdatter, død, = 1. Frederik Larsen, død = 2 Peder Jacobsen, gmd i Brendegården, død
a Maren Frederiksdatter = Hans Andersen, gmd i Dalby Borup
b Frederikke Pedersdatter
c Marie Pedersdatter
d Hans Christian, 7 år avlet i ægteskab med hmd Niels Hansen i Enegården ved Præstø
 
2-58 Skifte 8/8 1831 Hans Hemmingsen, 57 år Tybjerg Orup, 137
enke Karen Larsdatter, familie: se 2-64
børn
1 Johanne Hansdatter, 13
2 Lars Hansen, 9
3 Rasmus Hansen, 6
4 Christen Hansen, 4
5 Datter, 1/4
 
2-59 Anmeldt 16/8 1831 Jens Simonsen, 63 år gmd i Gødstrup, 139
enke Mette Stephansdatter, børn
1 Karen Jensdatter, 36, se 2-104
2 Anne Jensdatter, 31? = Hans Christian Hansen, anmelder
3 Simon Jensen, 28
4 Hans Jensen, 14, se 2-107
 
2-60 Skifte 26/9 1831 Niels Pedersen, 33 år hmd i Strøby, 139
enke Sidsel Nielsdatter, forældre: se 1-213
børn
1 Peder Nielsen, 7
2 Karen Nielsdatter, 3
3 Maren Nielsdatter, 1/4
værge farbror Christen Pedersen i Strøby
 
2-61 Skifte 30/8 1831 Hans Nielsen, 53 år gmd i Stenstrup, 146
ingen livsarvinger
enke Maren Pedersdatter, se 2-82
 
2-62 Skifte 25/8 1831 Johan Jacobsen, 58 år gmd i Hovby, 143
enke Anne Sophie Christensdatter, børn
1 Peder Johansen, 41 år hmd i Hovby, anmelder
2 Anne Marie Johansdatter = Jens Jensen, gmd i Tystrup
3 Christian Johansen, 40
4 Christen Johansen, 26, se 2-100
5 Claus Johansen, 24
6 Hans Johansen, 22
7 Frederik Johansen, 21, se 2-96
 
2-63 Skifte 8/9 1831 Hans Steffensen, 59 år arvefæste gmd i Herlufmagle, 161
enke Ellen Andersdatter, se 2-183
børn
1 Peder Hansen, 17
2 Dorthe Hansdatter, 15
3 Lars Hansen, 12
4 Niels Hansen, 3, se 2-123
 
2-64 Skifte 8/9 1831 Maren Larsdatter, 73 år enke i Kagstrup, 151
afgangne mand gmd Lars Christensen, se 1-203
hun efterlader sig følgende arvinger
1 Hans Larsen, død
a Mette Marie Hansdatter, 10
b Margrethe Hansdatter, 7
c Anne Kirstine Hansdatter, 5
d Lars Hansen, 1, mødt deres stedfar gårdbestyrer Knud Pedersen
2 Christen Larsen, inds i Skelby, død
a Hans Peder Christensen, 10
b Anders Christensen, 8
3 Kirstine Larsdatter = Lars Nielsen, hmd i Skelby
4 Maren Larsdatter = Mads Hansen, hmd i Gelsted
5 Karen Larsdatter, enke = Hans Hemmingsen, hmd i Orup, se 2-58
 
2-65 Skifte 15/10 1831 Mette Nielsdatter, 69 år i Gødstrup, 178
enkemand gmd Anders Nielsen
afdøde søsters børn
1 ungkarl Niels Larsen i Lille Tvede, Nestelsø
2 ungkarl Peder Larsen i Lille Tvede
3 Anne Larsdatter = Jørgen Christiansen, hmd i Sørup
4 Mette Larsdatter, ugift
 
2-66 Skifte 14/9 1831 Johanne Cathrine Poulsdatter, 48 år i Ringsbjerg, 182
enkemand hmd Niels Nielsen, børn
1 Gotfred Nielsen, 23
2 Christen Nielsen, 6
3 Trine Marie Nielsdatter, 17, i 1834 er hun gift med Ole Jensen, inds i Lellinge
4 Birthe Sophie Nielsdatter, 14
5 Marie Nielsdatter, 11
6 Anne Nielsdatter, 8
 
2-67 Skifte 10/9 1831 Rasmus Frederiksen, 61 år fæste gmd i Sædder, 151
1. kone Bodil Olsdatter, se 2-2
1 Frederik Rasmussen, 20
2 Anne Marie Rasmusdatter = Anders Hansen, gmd i Ringsbjerg
3 Anne Cathrine Rasmusdatter = Jens Christian Madsen, gmd i Sædder
4 Karen Rasmusdatter, død = Anders Hansen, gmd i Ringsbjerg
a Anne Marie Andersdatter, 10
2. enke Cathrine Mortensdatter
5 Hans Rasmussen, 9
6 Morten Rasmussen, 8
7 Bodil Rasmusdatter, 6
 
2-68 Skifte 28/9 1831 Karen Andersdatter, 71 år i Hovby, 156
enkemand arvefæste gmd Ole Madsen, se 2-125
børn
1 Anne Olsdatter = Lars Hansen
2 Ellen Olsdatter = Hans Hansen, gmd i Vivede
 
2-69 Skifte 16/9 1831 Peder Hansen, 53 år arvefæste hmd i Endeslev, 178
enke Ellen Nielsdatter, børn
1 Jacob Christian Pedersen, 7
2 Karen Marie Pedersdatter, 1½, se 2-102
 
2-70 Skifte 23/9 1831 Peder Hansen, 54 år tjenestekarl i Lidemark, 190
søskende
1 Hans Hansen, 52, hmd i Lidemark
2 Lars Hansen, 50, tjenende i Lidemark
3 Niels Hansen, 48, tjenende i Lidemark
4 Dorthe Hansdatter = Lars Hansen, inds i Lellinge
 
2-71 Anmeldt 18/9 1831 Marie Andersdatter, 31 år i Ringsbjerg, 182
enkemand gårdbestyrer Jens Christensen, se 2-138
børn
1 Hans Jensen, 8
2 Karen Jensdatter, 1/4
 
2-72 Skifte 30/9 1831 Anne Marie Johansdatter, 23 år i Hovby, 190
ingen livsarvinger
1 Birthe Cathrine Jørgensdatter, 4
2. enkemand hmd Jørgen Olsen
 
2-73 Skifte 25/9 1831 hmd Lars Knudsen, 53 år og hustru Anne Margrethe Hansdatter, 36 år i Gødstrup, 190
ingen livsarvinger
enkemand hmd Lars Knudsen
hendes søskende
1 Peder Hansen, hmd i Næstelsø
2 Sophie Hansdatter = hmd på Gettelunds? mark
3 hendes far Hans Pedersen i Gødstrup
hans børn i foregående ægteskab med Christiane Nielsdatter, som døde 1819
1 Mette Larsdatter = Niels Hansen, inds i Holme Olstrup
2 Niels Larsen, 22
3 Hans Larsen, 14
 
2-74 Skifte 30/9 1831 Frands Nielsen, 61 år hmd i Hovby, 191
enke Anne Margrethe Andreasdatter, børn
1 Niels Frandsen, 20 anmelder
hans mor Kirstine Jensdatter, som besidder huset
 
2-75 Skifte 16/10 1831 Jonas Olsen, 55 år gmd i Rejnstrup, 207, 213
enke Birthe Pedersdatter, se 2-118
søskende
1 Lars Olsen, gmd i Sjolte
2 Anders Olsen, gmd i Størlinge
3 søster Olsdatter = Hans Hansen, gmd i Krømblinge
4 Lisbeth Olsdatter, død = Peder Larsen, gmd i Everdrup
a Ole Pedersen, 27
b Niels Pedersen, 23
c Peder Pedersen, 21
 
2-76 Skifte 24/2 1832 Hans Pedersen, 57 år hmd i Lidemark, 207
enke Johanne Nielsdatter, børn
1 Lars Hansen, 19
2 Karen Hansdatter, 13
 
2-77 Skifte 16/11 1831 Anne Kirstine Andersdatter, 31 år i Strøby, 225
enkemand Ole Nielsen Hårlev, børn
1 Anne Cathrine Olsdatter, se 2-157
 
2-78 Skifte 21/11 1831 Maren Davidsdatter, enke i Gødstrup???, 227
afgangne mand gmd Lars Christensen
 
2-79 Skifte 26/11 1831 Abelone Nielsdatter, 70 år i Gørslev, 231
i kirkebogen er hun enke!
enkemand hmd Niels Pedersen, 2 myndige sønner og en datter
 
2-80 Anmeldt 10/12 1831 Niels Simonsen, 21 år ungkarl tjenende Hans Steffensens enke i Herlufmagle, 233
anmeldt af faderen hmd Simon Nielsen i Gelsted
 
2-81 Skifte 22/12 1831 Marie Thomasdatter, 70 år i Gørslev, 236
1. mand Niels Pedersen, gmd i Gørslev, se 1-161
1 Peder Nielsen, 40
2 Hans Nielsen, 36
3 Søren Nielsen, 30
2. enkemand fæstegårdshusmand Hans Pedersen, se 2-129
4 Christian Hansen, 34, se 2-128
5 Niels Hansen, 28
6 Bodil Hansdatter = Christians Pedersen, gmd i Ørslev
 
2-82 Skifte 23/1 1832 Maren Pedersdatter, 38 år enke i Stenstrup, 245
afgangne mand gmd Hans Nielsen, se 2-61
børn
1 Anne Marie Hansdatter, 10 dage
 
2-83 Anmeldt 12/2 1832 Barbara Jensdatter, 70 år enke i Lille Heddinge, 257
afgangne mand gmd Peder Pedersen, hans 1. kone, se 1-137
børn
1 Peder Pedersen, gårdfæster i Lille Heddinge, anmelder
2 Søren Pedersen, 41, gmd i Frøslev
3 Jens Pedersen, 39, gmd i Lille Heddinge
 
2-85 Skifte 24/4 1832 Mads Mortensen, 50 år hmd i Fakse, 272
enke Bodil Hansdatter
 
2-86 Skifte 2/6 1832 Kirsten Michelsdatter, 49 år i Herlufmagle, 273
enkemand hmd Christen Olsen, børn
1 Ole Christensen, 16
2 Mette Christensdatter, 13
3 Hans Christensen, 11
 
2-87 Skifte 7/6 1832 Anne Jørgensdatter, 56 år i Herlufmagle, 274
enkemand gmd Hans Hansen, børn
1 Jørgen Hansen, 25, anmelder
2 Maren Hansdatter = Frederik Christoffersen, gmd i Reirup, Tybjerg Sogn
 
2-88 Skifte 4/8 1832 Hans Larsen, 52 år gmd i Ringsbjerg, 278
1. kone Lovise Pedersdatter, se 2-10
1 Maren Hansen, 13
2. enke Alhed Martinsdatter
2 Lars Hansen, 5
3 Kirstine Hansdatter, 3
værge farbror Jens Larsen, hmd i Lidemark
 
2-89 Skifte 31/8 1832 Jørgen Nielsen, 60 år hmd i Gørslev Mark, 287
enke Kirsten Christophersdatter, hendes 1. mand Mads Larsen, se 2-49
 
2-90 Skifte 5/1 1833 Hans Baltzersen, 70 år hmd i Herlufmagle, 294
enke Dorthe Nielsdatter i uskiftet bo, børn
1 Dorthe Hansdatter, 38, gift
2 Anne Margrethe Hansdatter, 28
 
2-91 Skifte 25/2 1833 Hans Pedersen, 59 år hmd i Strøby, 296
enke Maren Olsdatter
søskende:
1 Bendte Pedersdatter = Jens Hansen, hmd i Strøby, hans 1. kone Johanne Andersdatter, se 2-45
2 Rasmus Pedersen, hmd i Strøby
3 Else Pedersdatter, død = Hans Frederiksen i Varpelev??
a Peder Hansen i Varpelev
4 Anne Pedersdatter, død
a Anne Rasmusdatter, 24
b Hans Rasmussen, 22
c Margrethe Rasmusdatter, 20
d Ellen Rasmusdatter = Jørgen Rasmussen, hmd i Magleby,
5 Margrethe Pedersdatter, død
a Margrethe Jensdatter = hmd Niels Andersen i Strøby
 
2-92 Skifte 6/5 1833 Johanne Marie Hansdatter, 36 år i Ringsbjerg, 302
anmeldt af Christen Olsen i Søllerup, bror til enkemanden
enkemand hmd Niels Olsen, se 2-97
børn
1 Kirsten Nielsdatter
2 Ole Nielsen
3 Maren Nielsdatter
 
2-93 Anmeldt 27/5 1833 Jens Nielsen, gmd og sognefoged i Strøby, 304
[kone Ellen Jensdatter, hendes 1. mand Peder Jacobsen, se 1-67]
børn
1 Peder Jensen
2 Bodil Jensdatter = Niels Jensen i Strøby
 
2-94 Anmeldt 24/7 1833 Karen Jensdatter, 25 år tjenende Jørgen Hansen i Herlufmagle, 306
forældre: afdød hmd Jens Madsen og hustru Anne Margrethe Clemmensdatter
søstre
1 Marie Jensdatter = Jørgen Hansen i Herlufmagle, anmelder
2 Sophie Jensdatter, enke efter hmd Niels Hansen i Gelsted
 
2-95 Skifte 5/10 1833 Hans Nielsen, 64 år gmd i Tommestrup, 309
1. kone Maren Sørensdatter, se 1-192
1 Niels Hansen, 31, hmd i Tommestrup
2. kone Karen Nielsdatter, se 2-8
2 Anne Margrethe Hansdatter = Niels Poulsen, gmd i Store Heddinge
3 Maren Hansdatter = Niels Andersen, gmd i Renge
4 Kirstine Hansdatter = Niels Eriksen, inds i Tommestrup
5 Johanne Hansdatter
6 Søren Hansen, 16
3. enke Anne Kirstine Poulsdatter
7 Karen Hansdatter, 11
8 Sidse Marie Hansdatter, 9
9 Inger Hansdatter, 4
10 Christiane Hansdatter, 3
11 Hans Hansen, 6
 
2-96 Anmeldt 19/10 1833 Frederik Johansen, Hovby, 317, 360
søn af afdøde Johan Jacobsen og hustru Anne Sophie Christensdatter Hovby, se 2-62
søskende
1 Peder Johansen i Hovby
2 Peder Johansen
3 Christen Johansen
4 Claus Johansen
5 Anne Marie Johansdatter = Niels Hansen i Jyderup
6 Hans Johansen, tjenende i København
 
2-97 Skifte 28/1 1834 Niels Olsen, 46 år hmd, enkemand i Engholmshuset i Ringsbjerg, 318
afgangne hustru Johanne Marie Hansdatter, se 2-92
børn
1 Kirsten Nielsdatter, 13
2 Ole Nielsen, 8
3 Maren Nielsdatter, 5
 
2-98 Anmeldt 3/2 1834 Hans Poulsen, 21 år ungkarl i Fakse, 327
stedfar fæste hmd Christen Nielsen og mor Anne Cathrine Olsdatter, se 2-105
 
2-99 Skifte ?/4 1834 Rasmus Andersen, 72 år fæste gmd i Bjælkerup, 333
afdød kone Anne Cathrine Johansdatter, se 2-19
arvinger
søskende
1 Margrethe Andersdatter, død = Lars Svendsen, hmd i Store Heddinge
2 Maren Andersdatter = Lars Olsen i Sierslev
3 Lars Andersen, hmd i Lille Heddinge
4 Kirsten Andersdatter = Hans Andersen, hmd i Renge
5 Anne Andersdatter, død = Lars Pedersen, i Lille Heddinge
6 Peder Andersen, død
a Ole Pedersen, hmd i Tommestrup
b Anders Pedersen
c Jørgen Andersen
 
2-100 Anmeldt 18/5 1834 Christian Johansen, 31 år i Hovby, 340
søn af afdød gmd Johan Jacobsen i Hovby, se 2-62
anmeldt af fæste gmd Niels Jacobsens enke i Hovby med sin søn Frederik Johansen at hans bror Christian Johansen, ugift
 
2-101 Anmeldt 15/9 1834 Poul Lindorph, 64 år hmd i Gødstrup, 350
enke Kirsten Olsdatter, børn
1 Maren Kirstine Poulsdatter, 15
2 Anne Margrethe Poulsdatter, 12½
 
2-102 Skifte 25/10 1834 Karen Marie Pedersdatter, 4 år i Endeslev, 350
anmeldt af stedfar hmd Anders Knudsen og hustru Ellen Nielsdatter, se 2-69
bror Jacob Pedersen
 
2-103 Skifte 27/11 1834 Niels Jeppesen, 72 år i Lidemark, 353
børn
1 Jens Nielsen, 31
2 Christian Carl Nielsen, 29, anmelder
 
2-104 Anmeldt 25/4 1835 Karen Jensdatter, 37 år i Gødstrup, 356
mor enke Mette Stephansdatter, enke efter gmd Jens Simonsen i Gødstrup, se 2-59
søskende
1 Simon Jensen
2 Jens Jensen
3 Anne Jensdatter, død = Hans Christian Hansen, inds i Gødstrup
andet?
4 Hans Jensen
 
2-105 Anmeldt 23/7 1835 Christen Nielsen, 57 år hmd i Fakse, 358
enke Anne Cathrine Olsdatter, hendes afdøde søn, se 2-98
 
2-106 Anmeldt 17/8 1835 Anne Marie Hansdatter, 20 år pige i Stenstrup, 358
stedfar gmd Jørgen Jeppesen = moderen Karen Marie Nielsdatter
søskende
1 Ferdinand Hansen
2 Niels Hansen
3 Lars Hansen
4 Jeppe Jørgensen
 
2-107 Skifte 6/2 1836 Hans Jensen, 19 år ungkarl i Gødstrup, 359
forældre afdøde gmd Jens Simonsen og enke Mette Stephansdatter, se 2-59
søskende
1 Jens Jensen, gårdbestyrer i Gødstrup
2 Simon Jensen, myndig
3 Anne Jensdatter, død = Hans Christian Hansen, inds i Gødstrup
a Maren Hansdatter
 
2-108 Skifte 21/3 1836 Johanne Nielsdatter, 49 år i Lidemark, 362
enkemand gmd Anders Sørensen, børn
1 Frederik Hansen
2 Karen Hansdatter
 
2-109 Skifte 14/3 1836 Jens Hermansen, 40 år hmd i Hovby, 365
enke Mette Jacobsdatter, børn
1 Karen Jensdatter, 8½
2 Anne Margrethe Jensdatter, 6
3 Inger Marie Jensdatter, 3
 
2-110 Anmeldt 17/4 1836 Anne Margrethe Nielsdatter, enke 25 år i Hovby i Hovby, 367
afgangne mand skovfoged Johan Henriksen, tidligere i Øster Egede, børn
1 Anne Sophie Johansdatter, 1
 
2-111 Skifte 2/5 1836 Peder Nielsen, 59 år sognefoged og gmd i Herlufmagle, 367
enke Ellen Hansdatter, se 2-114
børn
1 Niels Pedersen, 25
2 Hans Pedersen, 16
 
2-112 Anmeldt 3/6 1836 Maren Olsdatter, 49 år i Ringsbjerg, 374
enkemand gmd Hans Frederiksen
 
2-113 Skifte 24/6 1836 Morten Pedersen, 72 år møllersvend i Svansbjerg, 376, 383
søskende
1 Niels Pedersen, skytte ved Gl. Estrup ved Randers
2 Jørgen Pedersen, fæste gmd i Svansbjerg, se 2-170
3 Erik Pedersen, gmd i Bjælkerup, død, børn
a Ludvig Eriksen, 31
b Niels Eriksen, 40
c Christiane Eriksdatter = Christian Olsen, inds
 
2-114 Anmeldt 19/6 1836 Ellen Hansdatter, 50 år enke i Herlufmagle, 376
afgangne mand gmd, sognefoged Peder Nielsen, se 2-111
børn
1 Niels Pedersen, 25, anmelder
2 Hans Pedersen, 16
 
2-115 Skifte 23/8 1836 Anne Marie Nielsdatter, 28 år tjenestepige i Strøby, 385
forældre Niels Nielsen i Magleby, død og Inger Andersdatter
Inger Andersdatter = Anders Andersen, hmd i Strandhoved?
børn
1 Anne Marie Hansdatter, tjener i København
 
2-116 Skifte 25/11 1836 Ole Pedersen, 75 år gmd i Udby, 388
1. kone Karen Larsdatter, se 2-3
1 Hans Olsen, borger i Vordingborg
2 Jens Olsen, gmd i Ammendrup
3 Dorthe Marie Olsdatter, 30 = Jens Nielsen, forpagter i Kastrup?
2. enke Christine Nøhr
4 Christian Olsen, 16
5 Karen Olsdatter, 11
 
2-117 Skifte 5/12 1836 Ellen Jørgensdatter, 74 år i Herlufmagle, 398
[1. mand Carsten Jensen]
1 Jens Carstensen, hmd i Hømb, Høm Sogn
2. enkemand hmd Mads Jensen
2 Jørgen Madsen, hmd i Rejnstrup
3 Hans Hansen, hmd i Nygårde
... ??
1 datter Karen Madsdatter, enke i 1834
3 datter Anne Madsdatter
4 sønnesøn Anders Jensen
5 datter Maren Madsdatter
 
2-118 Anmeldt 29/1 1837 Birthe Pedersdatter, 70 år enke i Rejnstrup, 400
1. mand Niels Rasmussen, se 1-208
1 Anne Nielsdatter = Johannes Larsen gmd og sognefoged i Fakse
2. Jens Jonas Olsen i Rejnstrup, se 2-75
 
2-119 Anmeldt 5/2 1837 Niels Larsen, 29 år tjenestekarl i Hovby for gmd Niels Jacobsen, 403
søn af afdød hmd Lars Nielsen i Vallebo
 
2-120 Skifte 5/4 1837 Anders Jensen, 50 år hmd i Strøby, 404
enke Karen Hansdatter
søskende
1 Hans Jensen, hmd i Strøby, anmelder
2 Niels Jensen, hmd på Store Heddinge Overdrev
3 Peder Jensen, hmd i Strøby
4 Marie Jensdatter = Anders Larsen, hugger i Lille Heddinge
5 Bodil Jensdatter = Christen Møgelgaard, skærslipper i Køge
6 Johanne Jensdatter = Hans Hansen, inds i Strøby
7 Birthe Jensdatter = Jørgen Larsen i Hellested
 
2-121 Skifte 13/6 1837 Anders Hansen, 69 år gmd i Ringsbjerg, 407
enke Sidse Mortensdatter, se 2-147
børn
1 Maria Andersdatter, børn
a Hans Jensen, 14
b Karen Jensdatter, 6
deres far gårdbestyrer Jens Christensen i Ringsbjerg
 
2-122 Skifte 26/5 1838 Ingeborg Pedersdatter, 38 år i St. Tårnby, 416
enkemand gmd Hans Jensen, børn
1 Maren Hansdatter, 18
2 Hans Hansen, 15
3 Peder Hansen, 14
4 Anne Kirstine Hansdatter, 13
5 Karen Hansdatter, 5
6 Dorthe Hansdatter, 2
7 Mette Kirstine Hansdatter, 15 uger
 
2-123 Skifte 17/4 1838 Niels Hansen, 10 år i Herlufmagle, 416
far afdøde gmd Hans Stephensen, se 2-63
moder Ellen Andersdatter, se 2-183
søskende
1 Peder Hansen, anmelder
2 Lars Hansen
3 Dorthe Hansdatter
halvbror
4 Hans Nielsen, født uden for ægteskab
 
2-124 Skifte 26/5 1838 1838 Anders Hansen, 59 år gmd i Strøby, 418
enke Benthe Andersdatter, se 2-174
børn
1 Maren Andersdatter
2 Anne Andersdatter
3 Marie Andersdatter
 
2-125 Skifte 22/5 1839 Ole Madsen, 73 år gmd i Hovby, 418
afdød kone Karen Andersdatter, se 2-68
børn
1 Anne Olsdatter, død = Lars Hansen
a Christian Larsen, 20
b Anders Madsen Larsen, 17
c Karen Marie Larsdatter
d Maren Sophie Larsdatter
 
2-126 Skifte 27/3 1839 Bodil Nielsdatter, 60 år i Strøby, 441
ingen livsarvinger
enkemand hmd Søren Jensen, se 2-134
søskende
1 Peder Nielsen, gmd i Lille Skensved
2 Karen Nielsdatter, enke = Hans Olsen, gmd i Ehud?
3 Ingeborg Nielsdatter, død = Lars Larsen, gmd i Bjæverskov
4 Anne Nielsdatter, død
 
2-127 Anmeldt 6/5 1839 Mads Hansen, 70 år gmd i Herlufmagle, 443
enke Anne Nielsdatter, børn
1 Anne Madsdatter = Jens Nielsen, gmd i Træløse
 
2-128 Anmeldt 6/5 1839 Christian Hansen, 41 år ungkarl i Gørslev, 443
hans far arvefæste gmd Hans Pedersen i Gørslev, se 2-129
søskende
1 Niels Hansen
2 Bodil Hansdatter
 
2-129 Skifte 7/5 1839 Hans Pedersen, 80 år gmd i Gørslev og dennes søn Christian Hansen, 41 år, 443
afdød kone Marie Thomasdatter, se 2-81
børn med afdøde
1 Niels Hansen
2 Bodil Hansdatter
3 Christian Hansen, død, se 2-128
 
2-130 Anmeldt 3/10 1839 Andreas Larsen, 28 år tjenestekarl i Lidemark, 449
mor Maren Pedersdatter = Niels Pedersen, hmd i Hoed, Valsølille
søskende
1 Ole Larsen, hmd i Mennerup
2 Peder Larsen, tjenestekarl i Lidemark
3 Marie Larsdatter = anmelderen sognefoged Frederik Hansen i Lidemark
 
2-131 Anmeldt 10/11 1839 Karen Olsdatter, 15 år i Udby, 450
arvinger
moder Christiane, født Nøhr, enke efter Ole Pedersen, gmd i Udby
søskende
1 Christian Olsen, ungkarl i Udby, anmelder
2 Hans Olsen, hmd i Vordingborg
3 Jens Olsen, gmd i Ammerup
4 Dorthe Olsdatter i København
 
2-132 Skifte 4/5 1840 Stax Nielsen, 62 år hmd i Orup, 450
1. kone
1 Marie Staxdatter
2 Maren Kirstine Staxdatter
3 Maren Sophie Staxdatter
2. enke Karen Larsdatter
 
2-133 Skifte 18/4 1840 Birthe Hansdatter, 36 år i Hovby, 451
enkemand hmd Hans Pedersen, se 2-161
børn
1 Peder Hansen, 10
2 Lars Hansen, 9
3 Hans Hansen, 3
 
2-134 Skifte 28/2 1841 Søren Jensen, 65 år enkemand, hmd i Strøby, 461, 468
afdød kone Bodil Nielsdatter, se 2-126
ingen livsarvinger,
søskende, forældre, se 1-197
1 Hans Jensen, hmd i Strøby
2 Ellen Jensdatter, død = Ole Jeppesen,
a Jeppe Olsen, hmd i Bjerrede
b Mette Olsdatter = Willum Christensen, hmd i Tagmosehuset ved Juellund
c Marie Olsdatter = Johan Christensen, hmd i ?
d Karen Olsdatter = Jacob Mortensen, tjenestekarl på Billesborg
 
2-135 Skifte 24/7 1841 Søren Hansen, 33 år hmd i Fakse, 466
ingen livsarvinger
enke Lisbeth Pedersdatter
søskende
1 Karen Hansdatter = Christian Johansen, inds i Store Spjellerup
2 Anne Margrethe Hansdatter = Peder Christiansen, hmd i Karise Præstehus
halvsøskende
3 Hans Jensen, 30, inds i Tokkerup
4 Jacob Jensen, tjenestekarl i Rønnede, død
a Ellen Sophie Jacobsdatter
5 Kirsten Jensdatter = Peder Christensen, tjenestekarl på Vemmetofte
 
2-136 Skifte 29/7 1841Simon Jensen, 68 år hmd i Store Heddinge, 467. 469
børn
1 Hans Christian Simonsen, 36 i København
2 Sophie Simonsdatter = skomagermester Sørensen i Køge
3 Anne Charlotte Simonsdatter = Høger? i ? Frederikshavn
4 Anne Margrethe Simonsdatter, ugift i København
5 Anne Kirstine Simonsdatter = Hans Peter Johansen, bådfører i Bøgeskov
6 Dorthe Simonsdatter i Frederikshavn
enke Anne Margrethe Johansdatter
 
2-137 Skifte 6/4 1842 Bodil Nielsdatter, 60 år i Strøby, 473
enkemand hmd Peder Jensen, børn
1 Niels Pedersen, 21
2 Karen Pedersdatter, 27
3 Anne Marie Pedersdatter, 23
 
2-138 Skifte 18/8 1842 Jens Christensen, 50 år gårdbestyrer i Ringsbjerg, 476
1. kone Marie Andersdatter, se 2-71
1 Hans Jensen, 19, anmelder
2 Karen Jensdatter, 11
enke
 
2-139 Skifte 30/12 1842, Frederik Nielsen, 63 år hmd i Strøby og hustru Maren Clausdatter, 59 år, død 9/3 1843, 478
hendes forældre: se 1-207
børn
1 Kirsten Frederiksdatter, død
a Hans Hansen
2 Ane Frederiksdatter = Ole Mortensen i Holtug
a Maren
3 Maren Frederiksdatter = Søren Hansen, inds i Magleby
4 Else Frederiksdatter
 
2-140 Skifte 9/1 1843 Anders Sørensen, 46 år hmd i Lidemark, 478
1. kone Anne Margrethe Nielsdatter
1 Anders Andersen, 13
2. enke Engel Pedersdatter
2 Niels Andersen, 4
 
2-141 Skifte 18/5 1843 Karen Clausdatter, 47 år i Strøby, 483
forældre: se 1-207
enkemand hmd Mads Espensen, børn
1 Kirsten Madsdatter, 15, se 2-143
2 Anne Madsdatter, 10
 
2-142 Anmeldt 5/2 1843 Johanne Christensdatter, 18 år i Strøby, 483
forældre hmd Christian Hansen og hustru Margrethe
 
2-143 Anmeldt 3/3 1843 Kirsten Madsdatter, 15 år i Strøby 483
far hmd Mads Espensen, se 2-141
 
2-144 Skifte 18/5 1843 Peder Hansen, 42 år hmd i Strøby, 488
enke Marie Hansdatter, børn
1 Else Pedersdatter, 11
2 Maren Sidse Marie Pedersdatter, 7, død 1843
3 Maren Pedersdatter, ½
 
2-145 Skifte 25/9 1843 Maren Nielsdatter, 44 år i Bjælkerup, 492
enkemand gmd Christian Jørgensen, testamente
anmeldt af Christian Jørgensen, bror til enkemanden
 
2-146 Skifte 1/9 1843 Mads Pedersen, 57 år gmd i Strøby, 493
enke Birthe Christophersdatter, se 2-176
børn
1 Peder Madsen, 21, anmelder
2 Christen Madsen, 19
3 Margrethe Madsdatter, 22
 
2-147 Skifte 21/7 1843 Sidse Mortensdatter, 64 år enke i Ringsbjerg, 492
afgangne mand gmd Anders Hansen, se 2-182
børn
1 Marie Andersdatter, død se 2-71 = Jens Christensen
a Hans Jensen, 19
b Karen Jensdatter, 12, se 2-181
 
2-148 Skifte 4/12 1843 Niels Hemmingsen, 48 år gmd i Hellested, 500
familie: se 2-5, 2-26
enke Dorthe Sørensdatter, børn
1 Peder Nielsen, 22
2 Søren Nielsen, 10
3 Hemming Nielsen, 4
4 Anne Margrethe Nielsdatter, 20
5 Anne Marie Nielsdatter, 18
6 Lisbeth Nielsdatter, 16
7 Birthe Johanne Nielsdatter, 13
8 Karen Nielsdatter, 8
 
2-149 Skifte 19/3 1844 Anne Lisbeth Larsdatter, 39 år i Rodegården, 503
1. mand Anders Hansen
1 Peder Andersen, 15
2. enkemand avlskarl Niels Larsen
2 Niels Anders Nielsen, 3
3 Karen Marie Nielsdatter, 7
 
2-150 Anmeldt 2/4 1844 Hans Andersen, 19 år ungkarl i Tommestrup, 503
forældre gmd Anders Jensen og hustru Anne Pedersdatter
 
2-151 Skifte 10/5 1844 Erich Erichsen, 47 år født i Magleby, gmd i Strøby, 503
enke Anne Andersdatter, børn
1 Christian Erichsen, 22, anmeldt død 11/7 1844 i Strøby
2 Peder Erichsen, 13
3 Jens Erichsen, 4
4 Birthe Erichsdatter
5 Ingeborg Erichsen
 
2-152 Anmeldt 12/5 1844 Bodil Hansdatter, 75 år i Strøby, 503
hendes 1. mand Lars Nielsen, se 2-36
2. enkemand gmd Christen Pedersen, ingen livsarvinger, testamente
 
2-153 Skifte 10/10 1844 Maren Madsdatter, 43 år i Lidemark, 504
enkemand hmd Niels Christensen, se 2-167
børn
1 Christen Nielsen, 13
 
2-154 Skifte 9/12 1844 Maren Madsdatter, 32 år i Strøby, 506
familie: se 2-44
enkemand gmd, sognefoged unge Peder Rasmussen, se 2-175
børn
1 Rasmus Pedersen, 11
2 Johanne Pedersdatter, 5
3 Marie Pedersdatter, 2½
4 Mette Pedersdatter, 12 uger
værge morbror Niels Madsen, gmd i Magleby
 
2-155 Skifte 15/4 1845 Lars Bay i Fuglsang, 509
enke Marie Larsen Bay, børn
1 Niels Larsen Bay, 31, anmelder
2 Christian Frederik Larsen Bay, 22
3 Jens Larsen Bay, 17
4 Marie Kirstine Larsdatter Bay = Rasmus Frederiksen ved Fakse Strand
 
2-156 Anmeldt 9/3 1845 Anne Marie Christiansdatter, 42 år i Endeslev, 509
enkemand hmd Niels Rasmussen
 
2-157 Anmeldt 11/3 1845 Anne Cathrine Olsdatter, 20 år i Strøby, født i Hellested, 509
forældre Ole Nielsen Haarlev og hustru Anne Kirstine Andersdatter, se 2-77
 
2-158 Skifte 19/9 1845 Mads Hansen, 53 år hmd i Strøby, født i Hellested, 510, 514
1. kone Karen Nielsdatter, se 2-33
1 Anne Madsdatter
2 Karen Madsdatter
2. enke Kirsten Pedersdatter
3 Hans Madsen
4 Peder Madsen, se 2-164
 
2-159 Skifte 7/5 1845  Peder Nielsen, 65 år gmd i Strøby, født i Valløby, 510
enke Karen Ditlevsdatter, børn
1 Hans Pedersen, 45 gmd i St. Tårnby
2 Marie Pedersdatter = Hans Rasmussen i Strøby
3 Karen Pedersdatter, 29
4 Peder Pedersen, 27
5 Niels Pedersen, 23
 
2-160 Skifte 18/6 1845 Jens Hansen, 49 år hmd i Dalby, 512
enke Karen Marie Hansdatter, hendes 1. mand Hans Jørgensen, se 2-31
børn
1 Hans Christian Jensen, 12
2 Hans Jensen, 10
3 Jørgen Jensen, 7
4 Ole Jensen, 4
5 Ellen Sophie Jensdatter, 1½
 
2-161 Skifte 25/10 1845 Inger Hansdatter, 60 år i Hovby, 515
ingen børn
enkemand hmd Hans Pedersen, hans 1. kone Birthe Hansdatter, se 2-133
søskende
1 Jens Hansen, materialkusk på Vemmetofte, se skifte 11-15 på Vemmetofte
2 Hans Hansen, hmd i Lille Spjellerup
3 Karen Hansdatter = Torben Pedersen, hmd i Lille Linde
halvsøskende
4 Peder Hansen, hmd i S?
5 Anne Hansdatter = Christen Hansen, inds i Torøje
 
2-162 Anmeldt 11/12 1845 Christen Andreasen, 34 år, født 9/2 1812 i Ejøje, tjenestedreng i Svansbjerg, 517
1 moder Anne Olsdatter, hmd Andreas Pedersens enke i Ejøje
søskende
1 Anne Andreasdatter = Jacob Christiansen, inds ved Vedskølle Teglgård
2 Birthe Andreasdatter
 
2-163 Anmeldt 12/1 1846 Hans Jensen, 43 år hmd i Gørslev, 517
enke Anne Christensdatter
 
2-164 Anmeldt 9/3 1846 Peder Madsen, 3 år i Strøby, 518
far afgangne hmd Mads Hansen og hustru Kirsten Pedersdatter, se 2-158
moderen Kirsten Pedersdatter = Anders Jensen
bror
1 Hans Madsen
halvsøskende
2 Karen Andersdatter
3 Anne Andersdatter
 
2-165 Skifte 12/5 1847 Jørgen Nielsen, 47 år hmd i Gørslev, 519
enke Sidse Hansdatter, børn
1 Niels Jørgensen, 12
 
2-166 Anmeldt 8/1 1847 Anne Kirstine Hansdatter i Gødstrup, 520
enkemand gmd Peder Nielsen, se 2-185
børn
1 Niels Pedersen, 25
2 Ellen Pedersdatter, 24
3 Maren Pedersdatter, 23
4 Rasmus Pedersen, 17 ,død 1848, 19 år
5 Jens Pedersen, 15
 
2-167 Anmeldt 4/4 1847 Christen Pedersen, 49 år hmd i Strøby, 521
1. kone Bodil Hansdatter, se 2-152
2. enke Anne Marie Madsdatter
1 Maren Marie Christensdatter, 30 uger, død 23/8 1847
2-168 Skifte 5/7 1848 Anne Christensdatter, 35 i Endeslev, 521
enkemand smed Rasmus Jørgensen, børn
1 Christen Rasmussen, 3
2 Peder Rasmussen, ½
 
2-169 Anmeldt 19/4 1847 Inger Christophersdatter, 61 år i Kagstrup, 521
enkemand gmd Anders Severinsen, børn
1 Severin Andersen, 29
2 Niels Andersen, 18
3 Mette Sophie Andersdatter = Lars Hansen, gmd i Næsby, Tybjerg
4 Juliane Marie Andersdatter = Lars Christensen, gmd i Næsby?
5 Anne Kirstine Andersdatter = Jens Henriksen hmd i Fjenneslev
6 Karen Andersdatter = Jens Jacobsen, gårdbestyrer i Lund
 
2-170 Skifte 5/7 1847 Jørgen Pedersen, 89 år smed i Svansbjerg [født i Dalby], 521
søskende: se 2-113
1. kone Anne Kirstine Pedersdatter, se 2-42
2. enke Bodil Cathrine Nielsdatter
 
2-171 Skifte 10/5 1848 Maren Nielsdatter, 31 år i Strøby, 523
enkemand hmd Christen Hansen, børn
1 Karen Marie Christensdatter, 9½
2 Niels Christensen, 8
3 Maren Christensdatter, 4 uger
 
2-172 Anmeldt 12/12 1847 Jens Hansen, 76 år hmd i Fakse, 523
enke Anne Rasmusdatter, børn
1 Rasmus Jensen, 41, anmelder
 
2-173 Skifte 17/12 1847 Anne Andersdatter, 61 år i Strøby, 523
1. mand Mads Nielsen, se 2-44
1 Anne Madsdatter = Hans Christiansen, gmd i Varpelev
2 Marie Madsdatter = Olsen i Strøby
3 Maren Andersdatter, død = unge Peder Rasmussen, se 2-154
a Rasmus Pedersen
b Johanne Pedersdatter
c Maren Pedersdatter
d Mette Pedersdatter
2. enkemand gmd Anders Jacobsen
2-174 Skifte 16/8 1848 Benthe Andersdatter, 60 år i Strøby, 524
afgangne mand gmd Anders Hansen, se 2-124
børn
1 Maren Andersdatter = Anders Christophersen, anmelder
2 Anne Andersdatter = Peder Larsen i Åshøj
3 Marie Andersdatter, ugift
 
2-175 Skifte 25/3 1848 Else Jensdatter, 26 år i Strøby, 524
enkemand gmd unge Peder Rasmussen, 1. kone Maren Madsdatter, se 2-154
børn
1 Maren Pedersdatter, 1½
værge morfar Jens Hansen i Strøby
 
2-176 Anmeldt 30/3 1848 Birthe Christophersdatter, 61 år enke i Strøby, 526
afgangne mand gmd Mads Pedersen, se 2-146
børn
1 Peder Madsen, 26, se 2-184
2 Christen Madsen, 23½
3 Margrethe Madsdatter = Peder Pedersen, gårdbestyrer i Strøby

2-177 Skifte
16/9 1848 Niels Hansen, 49 år hmd i Gørslev, 528
enke Sidse Jensdatter, børn
1 Hans Nielsen, 20, anmelder
2 Sidse Marie Nielsdatter = Peder Nielsen, hmd og smed i Møl?
 
2-178 Skifte 28/1 1849 Niels Christiansen, 42 år hmd i Strøby, 529
enke Johanne Nielsdatter, børn
1 Marie Nielsdatter, 10
 
2-179 Skifte 8/12 1849 Johanne Jørgensdatter, 36 år i Hovby, 535
enkemand gmd Bendt Hansen, børn
1 Anne Marie Bendtsdatter, 11
2 Maren Bendtsdatter, 6
3 Anne Bendtsdatter, 4
4 Karen Bendtsdatter, 2
 
2-180 Skifte 9/10 1849 Ellen Nielsdatter, 33 år i Gørslev, 532
enkemand hmd Jens Pedersen, børn
1 Niels Jensen, 3
2 Peder Jensen, 8 uger
værge morbror Søren Nielsen, ungkarl tjenende i København
 
2-181 Skifte 10/7 1849 Anders Nielsen, 68 år gmd i Gødstrup, 533
enke Mette Larsdatter, lavværge bror Niels Larsen
børn
1 Margrethe Andersdatter, 14
2 Lars Andersen, 6
 
2-182 Anmeldt 16/2 1850 Karen Jensdatter, 19 år ugift Ringsbjerg, 536
datter af gårdbestyrer Jens Christensen og Marie Andersdatter, se 2-147
bror Hans Jensen, gmd i Ringsbjerg
 
2-183 Skifte 8/3 1850 Ellen Andersdatter, 57 år enke i Herlufmagle, 536
afgangne mand gmd Hans Steffensen, se 2-63
1 Peder Hansen, 35
2 Lars Hansen, 30
3 Dorthe Hansdatter = Rasmus Hansen, gmd i Ravnsbjerg, Toksværd
4 Hans Nielsen, 16, født uden for ægteskab
 
2-184 Skifte 26/9 1850 Christiane Hansdatter, 21 år i Strøby, 537
enkemand gmd Peder Madsen, forældre: se 2-176
børn
1 Mads Pedersen, 19 uger, anmeldt død 13/10 1850, 1 år
 
2-185 Skifte 21/12 1850 Peder Nielsen, 64 år gmd i Gødstrup, 537
afgangne hustru Anne Margrethe Hansdatter, se 2-166
børn
1 Niels Pedersen, død
a Anne Nielsdatter, 2½
b Niels Peder Nielsen, 3/4
2 Ellen Pedersdatter = Jens Jensen, gmd og sognefoged i Holme Olstrup
3 Maren Pedersdatter, 25
4 Jens Pedersen, 19