Skifter Juellinge, Tryggevælde og Alslev Godser

1. bog: 1736-1774, skifte 1-219, årene 51-60 mangler, se Bregentved Gods

2. bog 1773-1793, skifte 1-264

3. bog 1793-1810, skifte 1-190

4. bog 1810-1820, skifte 1-197


1. bog Skifter 1736-1774

1-1 Skifte 13/1 1736 Willum Larsen i Frøslev, 3
enke Karen Larsdatter
4 sønner og 1 datter
1 Lars Willumsen, 17
2 Niels Willumsen, 14
3 Søren Willumsen, 9
4 Peder Willumsen, 4
5 Maren Willumsdatter, 20
 
1-2 Skifte 27/3 1736 Hans Madsen, 56 år i Barup, 6
1. kone
1 Lars Hansen, 16
2 Sidse Hansdatter = Niels Mortensen i Tostrup
3 Maren Hansdatter = ? Jacobsen i Lyderslev
4 Karen Hansdatter = Niels Pedersen i Hellested
5 Anne Hansdatter, 13 år
2. enke Anna Pedersdatter, se 1-54. lavværge hendes fader Peder Jensen i Hellested, se skifte 2-90
6 Birthe Hansdatter 3/4 år
 
1-3 Skifte 23/7 1736 gmd Peder Nielsen, 36 år i Karise By, 17
enke Maren Gudesdatter
 
1-4 Skifte 27/8 1736 arbejdskarls og soldat Conrad Meyer, som døde i Karise, fra København, 28
 
1-5 Skifte 19/9 1736 tjenestekarl Lütke Høyert, som døde i Barup, fra København, 29
 
1-6 Skifte 6 12/ 1736 postkusk Willads Frandsen på Juellinge, 29
 
1-7 Skifte 25/9 1736  Eskild Nielsens enke Mette Pedersdatter, Juellinge Mølle, 31
søskendebørn
Peder Nielsen, boende i Svenstrup ved Aalborg
Johannes Olsen hustru Maren Sørensdatter i Aalborg
 
1-8 Skifte 15/10 1736 Niels Nielsen, 44 år i Taastrup, 37
børn af 1. ægteskab:
1 Hans Nielsen
enke Karen Madsdatter med lavværge Rasmus Nielsen af Rejnstrup
 
1-9 Skifte 15/11 1736 Karen Larsdatter, 43 år i Arnøje, 43
enkemand Jørgen Madsen, se skifte 1-15
børn
1 Lars Jørgensen, 15
2 Jens Jørgensen, 6 tvilling
3 Niels Jørgensen, 6 tvilling
værge for børnene: Jacob Pedersen i Arnøje
 
1-10 Skifte 24/12 1736 Jørgen Nielsen, 66 år i Barup, 51
enke Karen Nielsdatter, se 1-20
børn
1 Hans Jørgensen, 22
 
1-11 skifte 22/3 1737 Niels Pedersen, 70 år i Hellested, 55
1. kone
1 Karen Nielsdatter, 14
2. enke Sidse Hansdatter
2 Anna Nielsdatter, 6
enkens farbror Jørgen Madsen af Arnøje
 
1-12 Skifte 22/3 1737 Karen Pedersdatter, 55 år i Hellested, 59
enkemand Peder Jensen, børn
1 Niels Pedersen, 28, tjenende i Arnøje
2 Hans Pedersen, 24 i Tostrup
3 Lorentz Pedersen, 21
4 Johannes Pedersen, 15
5 Jens Pedersen, 9
6 Anna Pedersdatter, 26 år = Jens Nielsen i Barup, se 1-31
7 Kirsten Pedersdatter, 18
 
1-13 Skifte 3/4 1737 Anders Mortensen i Karise By, 64
1. kone
1 Anders Andersen, 12
2 Dorthe Andersdatter, 10
2. enke Anna Jensdatter
3 Svend Andersen, 5
4 Jens Andersen, 3
 
1-14 Skifte 4/4 1737 Mette Søfrensdatter i Lille Tårnby, 67
børn:
1 Malene Jensdatter, 19 år
enkemand Mads Clemmensen
 
1-15 Skifte 16/5 1737 Jørgen Madsen, 60 år i Arnøje, 72
[1. kone Karen Larsdatter], se skifte 1-9
Lars Jørgensen, 16
Niels Jørgensen, 6, tvilling
Jens Jørgensen, 6, tvilling
enke Anna Jensdatter, 3 børn
 
1-16 Skifte 19/8 1737 smed Peder Hansen, 45 år i Tostrup, 85
børn:
1 Karen Pedersdatter, 12
2 Kirsten Pedersdatter, 7
3 Ole Pedersen, 3
 
1-17 Skifte Berthe Thomasdatter i Frøslev, 90
se 1-55
enkemand smed Oluf Jensen, børn:
1 Jens Olufsen, 11
2 Thomas Olufsen, 2
3 Ingefred Olufsdatter, 6
4 Margrethe Olufsdatter, 4
5 Sidse Olufsdatter, 16 uger
 
1-18 Skifte 13/9 1737 smed Niels Christensen, 39 år i Jørslev, 93
enke Sidsel Hansdatter, børn:
1 Niels Nielsen, 9
 
1-19 Skifte 11/11 1737 Karen Pedersdatter i Frøslev, 94
enkemand hmd Laurs Nielsen, børn
1 Niels Laursen, 3/4 år
 
1-20 Skifte 10/1 1738 Jørgen Nielsens enke Karen Nielsdatter, 60 år i Barup, 96
se 1-10
Børn
1 Hans Jørgensen, 24
 
1-21 Skifte 26/2 1738 Karen Nielsdatter, 49 år i Nyby, 99
enkemand Jacob Rasmussen Dreier, børn:
1 Rasmus Jacobsen, 24
2 Christen Jacobsen, 19
3 Niels Jacobsen, 5
4 Sophie Jacobsdatter = Niels Hansen i Arnøje
5 Bodil Jacobsdatter, 21
 
1-22 Skifte 14/4 1738 gmd Niels Mortensen og hustru Karen Hansdatter, 34 år i Tostrup, 100
se 1-105
begge døde, børn:
1 Inger Nielsdatter, 6
2 Karen Nielsdatter, 3
farbrødre: Peder Mortensen og Knud Mortensen, begge Tostrup
 
1-23 Skifte 15/8 1738 Johanne Mortensdatter i Frøslev, 104
enkemand Anders Larsen, børn:
1 Laurs Andersen, 7
2 Sara Andersdatter, 5
 
1-24 Skifte 15/8 1739 Inger Pedersdatter i Frøslev, 106
enkemand Rasmus Laursen, se 1-111
børn:
1 Niels Rasmussen, 9
2 Ane Rasmusdatter, 11
3 Karen Rasmusdatter, 4
 
1-25 Skifte 15/8 1738 Dorthe Mogensdatter i Frøslev, 107
enkemand Peder Hansen, børn:
1 Mogens Pedersen, 19
2 Hans Pedersen, 15
3 Karen Pedersdatter, 17
4 Bodil Pedersdatter, 14
5 Maren Pedersdatter, 13
 
1-26 Skifte 15/8 1738 Ester Nielsdatter i Frøslev, 109
enkemand Søren Porse, se 1-65 og 1-135
børn:
1 Christen Sørensen, 15
2 Niels Sørensen, 7
3 Peder Sørensen, 4
4 Birthe Sørensdatter, 14
5 Cathrine Sørensdatter, 12
6 Maren Sørensdatter, 6
 
1-27 Skifte 19/12 1739 Johanne Pedersdatter, 41 år i Tostrup, 110
enkemand Niels Pedersen, børn
1 Marie Nielsdatter
 
1-28 Skifte 29/1 1740 Jørgen Andersen Dyr, 47 år i Pebringe, 111
enke Lucia Jensdatter, børn:
1 Maren Jørgensdatter, 12
den salige mands stedbørn:
Jens Larsen i Karise
Karen Larsdatter = Jens Pedersen i Jørslev
 
1-29 Skifte 10/5 1740 Jens Nielsen, 32 år i Barup, 113
enke Anna Pedersdatter, se 1-54, lavværge Peder Jensen i Hellested. se 1-12
den salige mands moder Else Sørensdatter og hans søskende
1 Søren Nielsen
2 Niels Nielsen, se 1-31
3 Ole Nielsen i Barup
4 Jørgen Nielsen
5 Johanne Nielsdatter = Rasmus Hansen i Tostrup
6 Kirsten Nielsdatter = Niels Pedersen i Sierslev
den salige mands steddatter
Birthe Hansdatter, 5
 
1-30 Skifte 1/4 1740 Niels Porse i Frøslev, 117
enke Kirsten Nielsdatter, se 2-91
børn:
1 Søren Nielsen, 14
2 Christen Nielsen, 11
3 Ellen Nielsdatter, 4
4 Peder Nielsen, 1
mødt farbrødre Peder Porsen og Christen Porse i Frøslev
 
1-31 Skifte 1740 Niels Nielsen, 40 år i Barup, 119
se 1-29
enke Johanne Olsdatter, trolovet med fæstemand Jørgen Nielsen i Arnøje
børn:
1 Jørgen Nielsen, 12
2 Niels Nielsen, 6
børnenes farbror Søren Nielsen i Barup
 
1-32 Skifte 25/11 1740 Hans Hansens steddatter Mette Christensdatter, 13 år i Lejertofte, 122
moderen Anna Marie Jordrup = Hans Hansen
fuldsøskende
1 Anna Chathrina Christensdatter, 15
2 Christina Christensdatter, 8
halvsøskende
3 Hans Hansen, 6
4 Ane Hansdatter, 1
 
1-33 Skifte 25/11 1740  Hans Nielsen Koch, Lejertofte, 123
enke Inger Rasmusdatter, trolovet med fæstemand Jens Hansen
børn:
1 Niels Hansen, 7
 
1-34 Skifte 1/12 1740 Else Hansdatter, 24 år i Hellested, 125
enkemand Johan Pedersen, se 1-40
børn:
1 Peder Johansen, 4½
2 Margrethe Johansdatter, 1
 
1-35 Skifte 1/12 1740 Sidsel Hansdatter i Hellested, 128
se 1-105
1. mand ?
1 Ane Nielsdatter, 10
2. mand  enkemand Ole Pedersen
2 Ane Olsdatter, 2½
 
1-36 Skifte 16/2 1741 Hans Pedersen, 50 år i Jørslev, 131
enke Ana Marie Jørgensdatter, børn:
1 Peder Svensen, 2½
2 Karen Svensdatter, 1
 
1-37 Skifte 18/2 1741 David Olsen i Frøslev, 133,
enke Ellen Nielsdatter
 
1-38 Skifte 26/6 1741 Niels Olsen 30 år i Arnøje, 134
enke Kirsten Nielsdatter
arvinger, hans moder
Maren Laursdatter
hans søskende
Catharina Olsdatter, 18
Margrethe Olsdatter = Niels Nielsen i Arnøje
 
1-39 Skifte 26/6 1741 hmd Giord Skrædder, 60 år i Arnøje, 136
enke Ellen Jørgensdatter, børn
1 Karen Giordsdatter, 16, se 2-209
2 Sidsel Giordsdatter, 14
3 Hans Giordsen, 10, se 3-101
 
1-40 Skifte 7/7 1741 Johan Pedersen, 42 år i Hellested, 140
1. kone Else Hansdatter, se 1-34
1 Peder Johansen, 5½
2 Margrethe Johansdatter, 1
enke Karen Fransdatter
 
1-41 Skifte 7/7 1741 hmd Mads Jensen, ca. 40 år i Totterup, Karise, 142
enke Boel Hansdatter, frugtsommelig, børn:
1 Jens Madsen, 10
2 Hans Madsen, 5
3 Sidsel Madsdatter, 12
Sara Madsdatter, 2
Mads Madsen, 6 uger ved skiftet
 
1-42 Skifte 11/6 1742 Maren Willumsdatter i Frøslev, 145
enkemand skrædder Peder Johansen, se 1-114
børn:
1 Inger Pedersdatter, 3½
 
1-43 Skifte 1742-43 Rasmus Jensens hustru i Lille Tårnby, 148
børn:
1 Bodil Rasmusdatter, 26
2 Ib Rasmussen, 22
3 Jens Rasmussen,
 
1-44 Skifte 6/7 1743 Laurits Hansen, 42 år i Totterup, 150
enke Benthe Nielsdatter, børn
1 Anders Lauritsen, 20
2 Hans Lauritsen, 15
3 Jens Lauritsen, 13
4 Ole? Lauritsen, 9
5 ? Lauritsen, 1½, dreng eller pige ?
 
1-45 Skifte 7/7 1743 Peder Rasmussen i Olstrup, 154
enke Malene Nielsdatter
 
1-46 Skifte 8/7 1743 Peder Mortensen, 69 år i Olstrup, 157
enke Maren Hemmingsdatter, børn
1 Hans Pedersen, bonde på Turebyholm Gods
2 Anne Pedersdatter = Jacob Rasmussen i Karise
 
1-47 Skifte 28/7 1743 Niels Gundersen, 34 år og hustru Sidse Hansdatter, ingen alder i Jørslev, 160
børn:
1 Niels Nielsen, alder ulæselig
2 Jørgine Nielsdatter, 9
 
1-48 Skifte 9/7 1743 Smed Anders Jensen, 43 år i Karise By, 1743, 162
enke Birthe Hansdatter
 
1-49 Skifte Jep Rasmussen i Jørslev, 76 år, 1744, 164
jeg kan ikke greje det
 
1-50 Skifte 21/8 1744 Christine Nicolaisdatter, 23 år i Totterup, 169
enkemand smed Anders Jensen, børn
1 Sidse Margrethe Andersdatter, 2
2 Jens Andersen, ½
 
1-51 Skifte 19/1 1745 Peder Jyde, Lejertofte, 1745, 175
enke Anna Catharina Thomasdatter, se 2-50?
 
1-52 Skifte 1/10 1745 Niels Pedersen, 39 år i Arnøje, 180
se 2-90
enke Karen Madsdatter, børn:
1 Anne Nielsdatter, 5
2 Karen Nielsdatter, 2 3/4
3 Sidse Nielsdatter, 1 3/4
 
1-53 Skifte 14/5 1746 Hans Pedersen i Frøslev, 184
enke Margrethe Jacobsdatter, børn:
1 Søren Hansen, ½
 
1-54 Skifte 18/10 1746 Anne Pedersdatter, 33 år i Barup, 187
1. mand Hans Madsen, død, se 1-2
1 Birgitte Hansdatter, 11
2. mand Jens Nielsen, se 1-29
2 Jens Jensen, 5
3 enkemand Hans Jørgensen
3 Johanne Hansdatter, 4
 
1-55 Skifte 18/3 1748 gmd Rasmus Jensen og Birgitte Knudsdatter i Frøslev, 200
hendes børn med Ole Jensen Smed i Frøslev, se 1-17
1 Jens Olsen smed
2 Thomas Olsen, 12
3 Ingefred Olesdatter, 15
4 Margrethe Olesdatter, 13½
5 Sidse Olesdatter, 10
den salige mands arvinger
Svend Hansen i Olstrup
Peder Hansen
Larsen Hansen, død i Totterupgården, børn
a Anders Larsen, 21
b Hans Larsen, 20
c Jens Larsen, 18
d Ole Larsen, 16
e Niels Larsen, 14
f Karen Larsdatter, 10
 
1-56 Skifte 14/5 1748 hmd Jens Hemmingsen, 60 i Arnøje, 212
enke Karen Pedersdatter, børn:
1 Rasmus Jensen, smed i Arnøje
 
1-57 Skifte 10/6 1748 gmd. Peder Andersen, 54 år i Hellested, 217
enke Karen Pedersdatter, børn:
1 Niels Pedersen, 30
2 Karen Pedersdatter, 24
 
1-58 Skifte 7/8 1748 Sidse Jensdatter i Frøslev, 222
enkemand Christen Sommer, børn
1 Jens Christensen, 14
Kirsten Christensdatter, 17
 
1-59 Skifte 5/11 1748 gmd Christen Porse i Frøslev, 226
enke Inger Hansdatter, børn
1 Anne Margrethe Christensdatter, 1 3/4
 
1-60 Skifte 5/4 1749 gmd Ole Ibsen i Lille Tårnby, 238
enke Johanne Nielsdatter
hendes søn
1 Bent Bentsen, boende i Hårlev By
manden søsters søn
Jens Christoffersen, tjenende i Lejertofte
 
1-61 Skifte 21/3 1749 smed Rasmus Jensen, 25 år i Hestehavehuset i Arnøje, 245
enke Johanne Bendixdatter, se 1-184, 3-25
 
1-62 Skifte 21/3 1749 Bodil Carlsdatter, 40 år i Arnøje, 249
enkemand Zier Nielsen, børn
1 Birgitte Ziersdatter, 10
 
1-63 Skifte 16/4 1749 hmd, skrædder Niels Jensen i Jørslev, 252
enke Anne Rasmusdatter, børn:
1 Johanne Kirstine Nielsdatter, 22
2 Ingeborg Nielsdatter, 20
3 Else Margrethe Nielsdatter, 10
4 Bodil Nielsdatter, 6
 
1-64 Skifte 29/4 1749 gmd Jens Nielsen, 42 år i Hellested, 253
1 enke Anne Nielsdatter = fæstemand Christen Pedersen landsoldat, se 1-120
 2 søster Anne Nielsdatter = Hans Tømmermand
 
1-65 Skifte 11/12 1748 Porse Nielsens enke Maren Christensdatter i Frøslev, 258
børn:
1 Søren Porse
2 Peder Porse
 
1-66 Skifte 27/10 1749 gmd Ole Larsen Kley, 39 år i Jørslev, 259
enke Anne Marie Jørgensdatter med ægtemanden Hans Olesen Landsoldat i Lille Tårnby
børn:
1 Birthe Olesdatter, 6
2 Ellen Olesdatter, 4
3 Jørgen Olesen, 2
 
1-67 Skifte 5/12 1749 hmd Søren Pedersen væver, 47 år i Hellested, 265
1. kone Anne Frandsdatter
1 Søren Sørensen, 14
2 Anne Kirstine  Sørensdatter, 12
enke Anne Kirstine Thomasdatter
 
1-68 Skifte 16/2 1750 Ellen Olsdatter, 64 år i Nyby, Hellested, 268
enkemand hmd Hans Nielsen, børn
1 Else Hansdatter = Johan Peitersen i Hellested
a Peder Johansen, 14
b Margrethe Johannesdatter, 10
 
1-69 Skifte 26/11 1761 gmd Clemmen Hansen, 52 år i Karise, 273
1. kone Inger Michelsdatter
1 Anna Clemmensdatter, 9
2 Inger Clemmensdatter, 7
2. enke Anne Hansdatter, var frugtsommelig ved mandens død
3 Clemmen Clemmensen, 5 uger ved skiftet
 
1-70 Skifte 26/11 1761 Maren Joensdatter, 61 år i Store Linde, 279
børn:
1 Anne Jensdatter, 4, hos sin fader Jens Ollesen i Store Linde
enkemand gmd Ole Hemmingsen, se 1-67
2 Anne Olufsdatter, 21 år
mærkeligt skifte!!
 
1-71 Skifte 16/12 1761 Dorthea Lorentsdatter, 32 år i Store Linde, 284
enkemand hmd Frederich Ibsen
[ gift 4. adv 1761 i Karise: Frederich Ibsen og Agnethe Jensdatter]
den afdødes moder Maria Christensdatter
søstre:
1 Ellen Lorentsdatter = Jeppe Christensen, landsoldat i Karise gårde
2 Mette Lorentsdatter ugift i København
3 Anne Marie Lorentsdatter gift i Køge med Peder Hansen
4 Karen Lorentsdatter skal være gift i Holsten
 
1-72 Skifte 21/1 1762 Cathrine Olesdatter (ingen alder) i Alslev 287
enkemand Jens Pedersen, børn
1 Ole Jensen, 14
2 Peder Jensen, 10
3 Niels Jensen, 8
4 Laurs Jensen, 2½
5 Anne Jensdatter, 12
6 Maren Jensdatter, 6
 
1-73 Skifte 21/1 1762 Berthe Ovesdatter (ingen alder) i Alslev, 288
enkemand Søren Jensen, børn
1 Peder Sørensen, hmd i Bonderød
2 Jens Sørensen, 25 i Hårlev
3 Margrethe Sørensdatter = Rasmus Hansen boende på Jomfruens Egede Godser i Sandhuset
4 Inger Sørensdatter = hmd Peder Nielsen på Vemmetofte God i Spjellerup
5 Abbigail Sørensdatter, 21
 
1-74 Skifte 28/11 1761 Eskild Christensen, 45 år i Nyholtehuset i Hellested, 291
enke Ide Pedersdatter, se skifte 2-8
børn
1 Chresten Eskildsen, 14
2 Jens Christian Eskildsen, 10
3 Peder Eskildsen, 8
4 Johannes Eskildsen, 6 3/4
5 Lucia Lisbeth Eskildsdatter, 2 3/4
 
1-75 Skifte 25/11 1761 ugift Carl Jensen, 29 år, som døde hos sin svoger Hans Nielsen i Bonderød, 295
arvinger, halvsøskende
1 gmd Anders Jensen på Vemmetofte Gods i Torøje
2 Michel Jensen, boende i Tubæk Mølle
3 Margrethe Jensdatter = gmd Hans Nielsen, anmelder!, se 2-44
4 Maria Jensdatter = Jens Pedersen i Store Heddinge, død
5 Inger Jensdatter, forhen = Hans Bornholm på Juellinge Gods i Nyby
a Anders Hansen, 16
b Ole Hansen, 14
 
1-76 Skifte 7/12 1761 gmd Poul Pedersen, ingen alder i Karise, 299
enke Sophie Christensdatter, børn
1 Claus Poulsen, 6
2 Hans Poulsen, 2
3 Poul Poulsen, 8 uger
4 Maren Poulsdatter, 5
 
1-77 Skifte 9/3 1762 gmd. Jens Olsens hustru Karen Andersdatter i Store Linde, 304
hendes brødre
1 Casper Andersen inds. i Lille Linde
2 Peder Andersen, hmd i Lille Linde
3 Ole Andersen, hmd i Kæderup
 
1-78 Skifte 9/3 1762 gmd Peder Erichsen, ingen alder i Store Linde, 309
enke Anne Hemmingsdatter, børn
1 Hemming Pedersen, 16
2 Kirsten Pedersdatter, 19½, trolovet med ungkarl Mathias Nielsen i Karise
3 Anne Marie Pedersdatter, 14
 
1-79 Skifte 10/3 1762 Marie Johansdatter, 40 år i Store Linde, 320
enkemand gmd Anders Olsen, børn
1 Hans Andersen, 7
2 Jacob Andersen, 4
3 Sidsel Andersdatter, 14
4 Ingeborg Andersdatter
 
1-80 Skifte 13/3 1762 Jørgen Erichsen, ingen alder i Kulagerhuset, Karise, 324f
1. kone Anne Marie Jensdatter
1 Erich Jørgensen, 19, se 2-188
2 Jens Jørgensen, 16, se 3-20
2. enke Karen Pedersdatter
3 Peder Jørgensen, 10
4 Lars Jørgensen, 1½
5 Anne Marie Jørgensdatter, 7
6 Karen Jørgensdatter, 4
farbror Søren Erichsen, matros ved Holmen
 
1-81 Skifte 15/3 1762 gmd Peder Michelsen, 60 år i Lille Linde, 325
1. kone
1 Anne Pedersdatter = gmd Jens Hansen i Hårlev
2 Maren Pedersdatter, 14
2. enke Johanne Erichsdatter, se 1-203, 3-121
3 Mads Pedersen, 6
4 Laurs Pedersen, 2
5 Birthe Pedersdatter, 4
 
1-82 Skifte 15/7 1762 gmd Niels Jacobsen, 60 år i Hellested, 343
enke Margrethe Larsdatter, se 2-122
børn
1 Karen Nielsdatter, 25 = gmd Niels Pedersen bonde i Hellested, se 2-46
2 Anne Nielsdatter, 21 = gmd Laurs Rasmussen, ibid
3 Jacob Nielsen, 14
 
1-83 Skifte 15/7 1762 Inger Clemmensdatter, 42 år i Karise, 349
enkemand hmd Rasmus Jacobsen, se 1-126
børn
1 Niels Rasmussen, 14
2 Hans Rasmussen, 3
3 Anne Rasmusdatter, 17
4 Marie Rasmusdatter, 12
 
1-84 Skifte 3/5 1762 Karen Povelsdatter, ingen alder i Store Linde, 354
1 Iver Nielsen, 22
2  Povel Nielsen, 21 matros ved Holmen i København
enkemand Johan Hermansen Pope
 
1-85 Skifte 9/4 1762 ungkarl Hans Dinesen i Frøslev, 361
arvinger
søster Maren Dinesdatter = gmd Niels Ludvigsen? i Lille Heddinge
 
1-86 Skifte 29/7 1762 Søren Christiansen, som døde hos Friderich Ibsen i Lille Linde, 363
enke Anne Hansdatter
1 bror Jens Christiansen, hmd i Bonderød, se 3-5
2 halvbror Jens Jensen i Jørslev
 
1-87 Skifte 29/7 1762 hmd Diderich Woghensen, 30 år i Alslev, 365
enke Karen Hansdatter
hans søskende
1 Andreas Wognsen, snedkersvend i København
2 Bodil Wognsdatter, tjenende i København
 
1-88 Skifte 29/7 1762 hmd Christian Nielsen i Alslev, 367
#90 begr Christian Jensen i Alslev, 72 år ??
børn:
1 Niels Christiansen, landsoldat i Holsten
2 Hans Christiansen, 13
3 Anders Christiansen, 10
4 Karen Christiansdatter, 21
5 Kirsten Christiansdatter, 15
 
1-89 Skifte 28/10 1762 Birthe Hansdatter i Frøslev, 371
1. mand Ole Jensen
1 Anne Olsdatter, 8
2 mand, enkemand Jens Hansen
2 Else Jensdatter, 4
 
1-90 Skifte 20/11 1762 Maren Jørgensdatter, 46 år i Taastrup, 377
enkemand gmd Anders Olsen, se 1-109
børn
1 Ole Andersen, 15
2 Hans Andersen, 5
3 Anne Andersdatter, 21
4 Karen Andersdatter, 18
5 Dorthe Andersdatter, 10
 
1-91 Skifte 15/11 1762 Ellen Johansdatter, tjenestepige, ugift på Tryggevældegård, 382
arvinger
broder Herman Johansen, gmd i Frøslev, se 1-186
søster Marie Johansdatter
 
1-92 Skifte 29/11 1762 Anne Hansdatter, 34 år i Karise, 386
enkemand gmd Jørgen Olsen, se 1-196
konens arvinger
1 broder Peder Hansen, ungkarl tjenende i Karise
2 halvbror Thomas Hansen, 16
 
1-93 Skifte 12/2 1763 Hans Jacobsens hustru Karen Nielsdatter, 80 år i Værløse, 392
søster Bodil Nielsdatter = Povel Olsen i Fakse
 
1-94 Skifte 12/2 1763 Karen Johansdatter, 47 år i Værløse, 396
1. mand Morten
1 Inger Mortensdatter = hmd. Henrich Pedersen i Tokkerup, se 1-110
2 Anne Mortensdatter, 20
3 Birthe Mortensdatter, 17
4 Anne Elisabeth Mortensdatter, 6
2. enkemand gmd Niels Jensen
 
1-95 Skifte 21/2 1763 gmd Niels Hansen, 61 år i Taastrup, 404
enke Ellen Olsdatter, børn
1 Hans Nielsen, 24
2 Jens Nielsen, 21
3 Anders Nielsen, 13
4 Anne Nielsdatter, 10
 
1-96 Skifte 21/2 1763 gmd Hans Knudsen, 57 år i Hellested, 408
se 1-97
enke Giertrud Christiansdatter, se 3-63
børn
1 Karen Hansdatter, 1
værge for barnet morfaderen gmd Christian Pedersen i Barup, se 1-125
 
1-97 Skifte 21/2 1763 hmd Jørgen Knudsen, 60 år i Hellested, 414
enke Anna Laursdatter
søskende
1 Hans Knudsen, gmd i Hellested, se 1-96
a Karen Hansdatter, mødt hendes morfar Christian Pedersen fra Barup
2 Dorthe Knudsdatter, død = Rasmus væver fra Hellested
a Knud Nielsen, 32, tjenende i Arnøje
b Karen Nielsdatter = hmd Jens Abrahamsen i Nyby
c Anne Nielsdatter, ugift, tjenende i København
3 Karen Knudsdatter = hmd Niels Nielsen, begge død
a Cathrine, som skal have været gift med en bonde i Ubye
4 Maria Knudsdatter = hmd Henrik Hansen i Lund, begge døde
a Hans Henriksen, hmd på Vemmetofte gods i Skørpinge
b Karen Henriksdatter = hmd Jens Andersen i Hellested
 
1-98 Skifte 14/3 1763 Peder Clemmensen, 64 år i Lille Linde, 418
1. kone Johanne Nielsdatter, død
1 Clemen Pedersen, gmd i Pebringe
2 Inger Pedersdatter = gmd Hans Nielsen i Lystrup
2. enke Karen Jacobsdatter. se Skifte 3-2
3 Hans Pedersen, 7
4 Anne Pedersdatter, 14
5 Johanne Pedersdatter, 13
6 Kirsten Pedersdatter, 10
7 Else Pedersdatter, 5
 
1-99 Skifte 1/12 1762 Johanne Pedersdatter i Lejertofte, 426
enkemand gmd Jens Jensen, børn
1 Peder Jensen, 3½
2 Jens Jensen, ½
værger for børnene: brødre Mathis Pettersen fuldmægtig ved ? kontor i Helsingør og Anders Pedersen Skrosbjerg
 
1-100 Skifte 23/7 1763 hmd Mouritz Clemmensen, ingen alder i Alslev, 453
enke Anne Laursdatter, se 1-198
1 bror Rasmus Clemmensen i Stenkildehuset
2 bror Niels Clemmensen, skal have boet i Svinninge ved Holbæk, død
a Thomas Nielsen, bonde i ? på Aggervold Gods i Jyderup
b Anders Nielsen i Svinninge
3 søster Leen Clemmensdatter skal have været gift med hmd Jens Pedersen i Svinninge
 
1-101 Skifte 16/5 1763 hmd Laurs Nielsen, 79 år i Arnøje, 460
enke Maren Mikkelsdatter med lavværge Laurs Rasmussen i Arnøje
1 Michel Laursen, 23, snedkersvend i Tønsberg i Norge
2 Christiane Marie Laursdatter, 32 = Johans Friderich Hauchman, kok for Hans Laurvigen i København
3 Kirsten Laursdatter, 30 = kromanden? Peiter Andersen i Reinmarkshuset
 
1-102 Skifte 7/6 1763 ungkarl Laurs Nielsen, 40 år, tjenestekarl for gmd Lars Hansen  i Hårlev, 464
arvinger, søskende
1 Hans Nielsen, gmd i Lystrup på Bregentved Gods
2 Christense Nielsdatter = ? pottemager i Præstø
3 Elsebeth Nielsdatter = Niels Pedersen i Roneklint ved Jungshoved
4 Ingeborg Nielsdatter  = hmd Hans Jensen i Hellested, se 2-192
5 Karen Nielsdatter = gmd Niels Olsen i Frøslev
 
1-103 Skifte 25/7 1763 hmd Laurs Nielsen Skov i Tokkerup, 470
enke Johanne Nielsdatter, børn
mandens søster Maren Nielsdatter, børn
1 Frederik Danielsen, 22,
2 Margrethe Danielsdatter, 26
mandens søster Marie Nielsdatter, børn
1 Anders Hansen, 23 boende i Elmue i Roholte Sogn
2 ?ulle Hansdatter, som var gift  på Københavnsegnet
der står også noget med familie til enke
 
1-104 Skifte 6/10 1763 Anne Nielsdatter, 43 år i Alslev, 475
enkemand gmd Mads Jensen, børn
1 Inger Madsdatter, 4½
2 Anne Madsdatter, 2
 
1-105 Skifte 21/2 1763 ungkarl Laurs Hansen tjenestekarl for gmd Søren Sørensen i Hellested, 486
1 søster Anne Hansdatter, død
2 halvsøster Birthe Hansdatter = Peder Olsen i Klippinge
3 søster Sidsel Hansdatter, død, se 1-35
a Anne Nielsdatter = gmd Søren Sørensen
b Anne Olsdatter, tjenende i Hellested
4 søster Karen Hansdatter, død. se 1-22
a Karen Nielsdatter = gmd Anders Olsen i Taastrup
b Inger Nielsdatter, tjenende på Juellinge
5 halvbror Jens Larsen, død, børn
a Lars Jensen, gmd i Hellested
b Inger Jensdatter = gmd Hans Sørensen i Ammerup, se 1-216
c Ellen Jensdatter, tjenende på Juellinge
d Ingefred Jensdatter
Jens Larsens børn i 2. ægteskab med efterlevende Dorthea Andersdatter, nu gift med Willander Nielsen i Hårlev
e Anders Jensen, 8
f Hans Jensen, 6
 
1-106 Skifte 1/12 1763 Elsebeth Rasmusdatter, 42 år i Arnøje, 491
enkemand gmd Jens Jensen, børn
1 Anders Jensen, 17
2 Anne Jensdatter, 14
 
1-107 Skifte 25/10 1763 inds. Ole Jensen i Lejertofte, 496
enke Johanne Jensdatter, børn
1 Jens Olsen, 5
2 Inger Olsdatter, 10
3 Kirsten Olsdatter, 8
 
1-108 Skifte 1/12 1763 Anne Cathrine Hansdatter, 24 år i Taastrup, 498
enkemand gmd Hans Laursen, se 2-79, 3-62
børn
1 Marie Hansdatter, ½
 
1-109 Skifte 18/1 1764 gmd Anders Olsen, 52 år i Taastrup, 502
1. kone Maren Jørgensdatter, se 1-90
1 Ole Andersen, 15
2 Hans Hansen, 7
3 Anne Hansdatter, 23
4 Karen Hansdatter, 18
5 Dorthea Hansdatter, 14
2. enke Karen Nielsdatter
6 Maren Hansdatter, 1/4
 
1-110 Skifte 17/3 1764 Inger Mortensdatter, 28 år i Tokkerup, Fakse, 509
se 1-94
enkemand hmd Henrich Pedersen, børn
1 Johanne Henrichsdatter, 2½
 
1-111 Skifte 20/2 1764 hmd Rasmus Laursen i Frøslev, 513
1. kone Inger Nielsdatter, se 1-24
1 Anne Rasmusdatter, 36, tjenende i Frøslev
enke Maren Larsdatter, børn
 
1-112 Skifte 23/3 1764 Karen Mortensdatter 28 år  i Tokkerup, Fakse, 516
enkemand hmd Jørgen Hansen Hebo
1 Laurs Jørgensen, 7
 
1-113 Skifte 8/8 1764 gmd Jens Olsen i Frøslev, 520
enke Marie Sørensdatter, se 1.113, 3-72, 3-81
lavværge hende trolovede fæstemand Anders Caspersen
børn
1 Christen Jensen, 6
barnet værge morbror Peder Sørensen
 
1-114 Skifte 8/8 1764 skrædder og hmd Peder Johansen i Frøslev, 525
1. kone Maren Willumsdatter, se 1-42
1 Inger Pedersdatter, 26, tjenende i København
2. enke Kirsten Jacobsdatter, se 3-3
2 Frederich Pedersen, 19
3 Svend Pedersen, 17
4 Hans Pedersen, 14
5 Søren Pedersen, 15
6 Christian Pedersen, 11
7 Niels Pedersen, 5
8 Maren Pedersdatter, 21
9 Anne Margrethe Pedersdatter, 12
 
1-115 Skifte 9/8 1764 gmd Niels Nielsen, 37 år i Arnøje, 529
enke Birgitte Jensdatter, børn
1 Lars Nielsen, 13
2 Niels Nielsen, 6, se 1-133
3 Anne Nielsdatter, 3
 
1-116 Skifte 10/12 1763 Anne Margrethe Nielsdatter i Karise, 538
[ægtemand: Niels Skomager, pigerne fundet døbt i Jørslev]
børn:
1 Peder Nielsen, hmd i Gammelby
2 Mathias Nielsen, ?mand i Store Linde
3 Marie Lisbeth Nielsdatter = sergent Smith i Lyderslev
4 Birgitte Cathrine Nielsdatter, 30, tjenende præsten i Fakse
5 Bodil Cathrine Nielsdatter, 25
 
1-117 Skifte 26/4 1764 Niels Andersens enke Bodil Jacobsdatter i Frøslev, 548
se 1-199
børn:
1 Anders Nielsen, 18
2 Ivar Nielsen, 14
3 Jens Nielsen, 8
 
1-118 Skifte 11/10 1764 inds. Jacob Nielsen, 72 år i Hårlev, 553
enke Kirstine Povelsdatter, børn
1 Frederich Rasmussen, hmd i Strøby, mærkeligt Rasmussen !
2 Niels Jacobsen
3 Anne Jacobsdatter = Ole Pedersen, ind i Lille Tårnby
4 Bolene Jacobsdatter, hos Dreyer, degn i Endeslev
5 Maren Jacobsdatter
6 Margrethe Jacobsdatter
 
1-119 Skifte 2/11 1764 hmd Peiter Johansen, 28 år i Frøslev, 557
enke Katrine Pedersdatter, børn
1 Hans Peitersen, 3
 
1-120 Skifte 8/2 1764 Anne Nielsdatter, 51 år i Hellested, 560
se 1-65
enkemand gmd Christen Pedersen, se 1-130
1 Jens Christensen, 17
2 Sidsel Christensdatter, 9
 
1-121 Skifte 16/4 1764 hmd Peder Nielsen, 60 år i Alslev, 568
1. kone
1 Anna Pedersdatter, 13
enke Anna Margrethe Laursdatter
2 Maria Pedersdatter
 
1-122 Skifte 26/1 1765 Sidsel Pedersdatter, 48 år i Værløse, 570
enkemand inds. Søren Jensen, børn
1 Peder Sørensen, 12
2 Bodil Sørensdatter, 7
 
1-123 Skifte 30/1 1765 Jeppe Nielsen, landsoldat i Lejertofte, 572
enke Dorthea Nielsdatter, børn
1 Niels Jeppesen, 4
2 Lene Jeppesdatter, 7
farbror Hans Nielsen, inds. i Lejertofte
 
1-124 Skifte 25/2 1765 gmd Jens Nielsen, 56 år i Taastrup, 574
enke Maren Laursdatter, børn
1 Anne Jensdatter, 19
2 Marie Jensdatter, 17
3 Kirsten Jensdatter, 13
4 Karen Jensdatter, 10
5 Johanne Jensdatter, 5
 
1-125 Skifte 15/4 1765 gmd Christian Pedersen, 59 år i Barup, 583
enke Bodil Jensdatter, børn
1 Giertrud Christiansdatter = gmd Peder Hansen i Hellested, se  1-96
 
1-126 Skifte 20/8 1765 gmd Rasmus Jacobsen, 45 år i Karise, 589
1. kone Inger Clemmensdatter, se 1-83, se 2-9
1 Niels Rasmussen, 18
2 Hans Rasmussen, 8
3 Anne Rasmusdatter = gmd Holger Nielsen i Arnøje, se 2-68
4 Marie Rasmusdatter, 16
2. enke Anna Nielsdatter
5 Jacob Rasmussen, 3
6 Niels Rasmussen, 3 uger
 
1-127 Skifte 17/3 1766 Anne Hansdatter, 39 år i Store Linde, 596
enkemand gmd Anders Larsen, børn
1 Inger Andersdatter, 15
2 Rasmus Andersen, 12
3 Anne Marie Andersdatter, 11
4 Hans Andersen, 5
5 Jeppe Andersen, 3
 
1-128 Skifte 8/4 1766 hmd Rasmus Jensen, 65 år i Alslev, 601
enke Kirstine Jacobsdatter, se 1-206
børn
1 Johanne Rasmusdatter, 12
2 Maren Rasmusdatter, 2
 
1-129 Skifte 5/7 1766 gmd Jørgen Christensens enke Maren Ibsdatter, 40 år i  Alslev, 604
børn:
1 Anne Jørgensdatter, 12
2 Margrethe Jørgensdatter, 8
3 Karen Jørgensdatter, ½
 
1-130 Skifte 8/7 1766 gmd Christen Pedersen, 48 år i Hellested, 611
1. kone Anna Nielsdatter, se 1-120
1 Jens Christensen, 14
2 Sidsel Christensdatter, 11
2. enke Anna Jensdatter
3 Peder Christensen, 1/4
 
1-131 Skifte 21/11 1766 hmd Niels Nielsen, 23 år i Alslev, 617
enke Abigail Sørensdatter, lavværge trolovede fæstemand Jens Mikkelsen [fra Arnøje, # 95]
børn ???
1 Jens Pedersen, indsidder i Lille Linde
2 Birthe Pedersdatter, enke = Christen Pedersen i Hårlev og opholder sig hos sin sin
a Jacob Christensen i Svansbjerg
3 Johanne Pedersdatter forhen = Niels Laursen i Lille Linde, nu død
a Anne Nielsdatter = hmd Peder Jørgensen i Lille Linde, se 2-77
b Karen Nielsdatter = hmd Jørgen Andersen i Karise
 
1-132 Skifte 27/3 1766 smed Søren Olsens hustru Anne Pedersdatter, 67 år i Hellested, 621
afdøde kones søstersøn Anders Rasmussen i Arnøje
 
1-133 Skifte 2/10 1766 afg. gmd Niels Nielsens søn Niels Nielsen i Arnøje, 659
[forældre: Niels Nielsen og Birgitte Jensdatter], se 1-115
1 bror Lars Nielsen, 15
2 søster Anne Nielsdatter, 5
begge hos stedfaderen Hans Nielsen
 
1-134 Skifte 7/3 1763 Anne Marie Jespersdatter, som døde 14/10 1761, 661
børn med ægtemanden Niels Willumsen, bortrejst for nogle år siden og det vides ikke om han er levende eller død
1 Herman Nielsen, 15
2 Marie Nielsdatter, 13
 
1-135 Skifte 15/12 1766 ugift Kirsten Porsesdatter, 66 år i Frøslev, 666
ingen livsarvinger
brødre
1 Peder Porse, hmd i Frøslev, se 1-160
2 Niels Porse, død, se 1-30 og 2-91
a Søren Nielsen, hmd i bid
b Christian Nielsen, gmd ibid
c Ellen Nielsdatter = gmd Jens Larsen i Lyderslev
3 Søren Porse, død, se 1-26
a Peder Sørensen, inds. i Frøslev, se 2-219
b Marie Sørensdatter = gmd Anders Caspersen i Frøslev, se 1-110
c Birthe Sørensdatter = smed Jens Olsen ibid, se 2-5
d Ellen Cathrine Sørensdatter = gmd Lars Pedersen i Lille Heddinge
4 Christen Porsen, død
a Anne Margrethe Christensdatter, ugift hos sin stedfar Peder Jacobsen i Frøslev
5 Peder Porse, død [ægtefælle Sidse Hansdatter, se 1-85, 4-12]
a Maren Pedersdatter, 14
b Mette Pedersdatter, 12
c Inger Pedersdatter, 9
alle 3 hos deres stedfar gmd Peder Jørgensen i Frøslev, se 1-185
 
1-136 Skifte 7/3 1763 gmd Christen Nielsens hustru Anne Borchensdatter i Frøslev, 677
afdødes bror Andreas Borchensen, 30
 
1-137 Skifte 19/3 1764 Johanne Rasmusdatter, 30 år i Barup, 682
se 1-179
enkemand gmd Hans Sørensen, børn
1 Søren Hansen, 4
2 Anne Hansdatter, 6 
 
1-138 Skifte 2/6 1763 gmd Andreas Hansen. 63 år i Hårlev, 688
enke Kirsten Laursdatter, børn
1 Laurs Andreasen, 18, tjenende Johan Caspersen
2 Anne Andreasdatter = gmd Johan Caspersen
3 Kirsten Andreasdatter
 
1-139 Skifte 3/2 1765  Maren Hansdatter i Arnøje, 691
enkemand hmd Jens Jensen, se 2-85
børn
1 Karen Jensdatter, 15
2 Hans Jensen, 17
3 Inger Jensdatter, 13
4 Johanne Jensdatter, 12
5 Jens Jensen, 6
6 Anna Cathrine Jensdatter, 2½
 
1-140 Skifte 23/2 1764 Ellen Nielsdatter, 39 år i Tokkerup, 693
enkemand hmd Jens Espensen, se 2-52
børn
1 Christen Jensen, 10
2 Niels Jensen, 8
3 Jens Jensen, 3
 
1-141 Skifte 11/3 1767 Karen Christensdatter. 33 år i Lille Linde, 695
enkemand Christopher Olsen, se 2-185
børn
1 Ellen Christophersdatter, 1
 
1-142 Skifte 11/3 1767 gmd Jens Pedersen, 39 år i Hellested, 703
enke Karen Rasmusdatter, værge morbror gmd Mads Rasmussen i Hellested
børn
1 Anne Jensdatter, ½
 
1-143 Skifte 12/3 1767 inds. Clemen Nielsen, 77 år i Karise, 710
enke Maren Christensdatter, se 2-9
børn
1 Anne Clemensdatter = gmd Bendt Andersen fra byen
2 Inger Clemensdatter = afg. gmd Rasmus Jacobsen i Karise
a Niels Rasmussen, 21
b Hans Rasmussen, 8
c Anne Rasmusdatter = Holger Nielsen
d Marie Rasmusdatter, 16
 
1-144 Skifte 12/3 1767 Anne Christensdatter, 43 år i Karise, 716
enkemand gmd Peder Sørensen, se 1-204
børn
1 Bodil Pedersdatter, 12
2 Maren Pedersdatter, 10
3 Marie Pedersdatter, 8
4 Sidse Pedersdatter, 6
 
1-145 Skifte 14/4 1767 Niels Michelsen, 37 år i Hellested, 723
se 2-93
enke Malene Henrichsdatter, se 2-145
lavværge Henrich Joensen fra byen, fader
børn
1 Peder Nielsen, 4
2 Ellen Nielsdatter, 1½
 
1-146 Skifte 22/4 1767 Jens Sørensen, tjenestekarl hos gmd Willads Nielsen i Hårlev, 732
hustru Maren Larsdatter, som døde for Poul Smed i Barup ?
arvinger på mandens side
1 søster Anna Sørensdatter, død
a Jacob Hansen, 16
b Søren Hansen, 12, se 2-24
c Hans Nielsen, 4
på konens side
2 søster Karen Larsdatter = hmd Jens Christiansen i Alslev, se 3-5
 
1-147 Skifte 27/4 1767 Anne Marie Rasmusdatter, 36 år i Lille Linde, 743
1. mand Ole Pedersen
1 Birthe Ovesdatter, 14
2 Mette Ovesdatter, 12
3 Jens Olsen, 10
4 Hans Olsen, 8
2. enkemand Diderich Bertelsen
5 Malene Diderichsdatter, 5
6 Maren Diderichsdatter, 1
 
1-148 Skifte 27/5 1767 Cathrine Pedersdatter, 34 år i Frøslev, 749
1. mand Petter
Hans Pettersen, 5
2. mand hmd Anders Pedersen
Peiter Andersen, 1
 
1-149 Skifte 27/5 1767 inds. Hans Jensen, 67 år i Frøslev, 752
enke ? Jensdatter, børn
1 Jens Hansen, gmd i Frøslev
2 Rasmus Hansen, hmd i Frøslev
3 Anne? Hansdatter, 30
4 Espen Hansen, 20
 
1-150 Skifte 26/5 1767 gmd Hans Hansen, 58 år i Lille Tårnby, 754
enke Maren Jensdatter, børn
1 Hans Hansen, 26
2 Jens Hansen, 24
3 Maren Hansdatter, 20
4 Peder Hansen, 16
5 Karen Hansdatter, 13
6 Ole Hansen, 8
7 Mads Hansen, 3
 
1-151 Skifte 26/8 1767 Birthe Olsdatter, begr sammen med nyfødt barn i Værløse, 759
enkemand hmd Hans Jacobsen
ingen børn
arvinger søskende
1 Rasmus Olsen, gmd i Værløse, død
a Jens Rasmussen, hmd i Værløse
2  Peder Olsen, gmd i Tokkerup, død
a Mads Pedersen, gmd. i Værløse
3 Niels Olsen, død
4 Povel Olsen, hmd i Karise?
5 David Olsen, hmd. i Stubberup
6 Mette Olsdatter, død
a Ole Nielsen, gmd i Vivede
b Hans Nielsen, gmd i Tågerup
7 Anne Olsdatter i Spjellerup Hospital
8 Maren Olsdatter i København
6 Inger Olsdatter, død
a Hans Jensen
b Jens Jensen, 26
det var et svært skifte!
 
1-152 Skifte 21/12 1767 gæstgiver Søren Sørensen, 56 år i Karise Kro, 764
enke Madame Sørensen, børn
1 Friderich Ludwig Sørensen, 17 i lære som guldsmed i København
2 Mette Friderica Sørensdatter, 15
 
1-153 Skifte 23/12 1767 Sidsel Hansdatter, 78 år i Taastrup, 783
1. mand Christen
1 Anne Margrethe Christensdatter = inds. Christen ? på Unv. Gods i Strøby
2 Ane? Christensdatter = Claus Godich? Jensen? i Lille Heddinge, død
a Christen Clausen?, 15
b Hans Clausen?, 10
2. enkemand gmd Niels Sørensen
begge for faderen. jeg er usikker på nogle navne i dette skifte
 
1-154 Skifte 7/3 1768 Anne Andreasdatter, 33 år i Lille Linde, 789
enkemand gmd Johan Caspersen, se 3-89
børn
1 Andreas Johansen, 3
 
1-155 Skifte 8/3 1768 gmd. Bent Andersen, 39 år i Karise By, 800
enke Anne Clemensdatter, se skifte 159
se kirkebog i Karise # 48.
børn:
1 Anders Bendtsen, 5
2 Lisbeth Bendtsdatter, 8
 
1-156 Skifte 8/3 1768 Dorthea Andersdatter, 48 år i Gammelby, 815
enkemand gmd Hans Pedersen, se 2-62
børn:
1 Peder Hansen, 25
2 Niels Hansen, 11
3 Jens Hansen, 5
4 Margrethe Hansdatter = gmd Johan Caspersen i Lille Linde
5 Maren Hansdatter, 14
flere navne er usikre
 
1-157 Skifte 10/3 1768 gmd Christen Christensen, 69 år i Bonderød, 821
enke Birthe Jensdatter, børn
Christen? Christensen, 24
 
1-158 Skifte 8/4 1768 gmd Jørgen Nielsen, 40 år i Arnøje, 827
enke Abelone Jacobsdatter
mandens bror Niels Nielsen, gmd i Hellested
 
1-159 Skifte 23/4 1768 gmd Bendt Andersens enke Anne Clemensdatter, 44 år i Karise, 833
se skifte 155 og 2-9
børn:
1 Andreas Bendtsen, 5
2 Lisbeth Bendtsdatter, 8
 
1-160 Skifte 19/5 1768 hmd Peder Porse, 60 år i Frøslev, 845
se 1-135
enke Anne Cathrine Davidsdatter, se 3-59
lavværge, bror Rasmus Davidsen, gmd i Lund
børn
1 Christen Pedersen, 15, se 3-108
 
1-161 Skifte 20/8 1768  Karen Rasmusdatter, 43 år i Tokkerup, 852
enkemand hmd Frands Christensens, se skifte 2-147
børn
1 Mette Frandsdatter = gmd Lars Jensen i Tokkerup
2 Christen Frandsen, dragon
3 Rasmus Frandsen, 21, tjenende i Værløse
 
1-162 Skifte 19/10 1768 gmd Hans Hansen, 43 år i Bonderød, 855
enke Else Sørensdatter, se 2-184, ingen arvinger
hans søskende:
1 Niels Hansen, hmd i Bonderød
2 Inger Hansdatter = Jørgen Povelsen hmd i Vesterskovhuset på Vemmetofte Gods
3 Karen Hansdatter = Ole Jensen, gmd i Tågerup
4 Maren Hansdatter = Christen Andersen, gmd i Alslev
5 Anne Hansdatter = hmd Hans Nielsen i Tågerup på Vemmetofte Gods
6 søskende?
1 Holger Hansen, 18
2 Anne Maren? Hansdatter 12
3 Christopher Hansen, 15
 
1-163 Skifte 14/12 1768 gmd Peder Jacobsens hustru Bodil Olsdatter, 69 år i Lille Linde, 861
1 broder Jens Olsen i Lille Tårnby, død
a Maren Jensdatter, afgangne Hans Hansens enke i Lille Tårnby
2 broder Rasmus Olsen, som var gmd i Hårlev, død
a Jacob Rasmussen, inds i Hårlev
b Ole? Rasmussen, gmd i Lille Linde
c Karen Rasmusdatter = Sier Thomasen gmd i Hårlev, begge død
1 Anne Siersdatter = Peder Jensen i Hårlev
 
1-164 Skifte 14/12 1768 gmd Povel Andreasen, 62 år i Lille Linde, 870
enke Karen Iversdatter, børn
1 Iver Povelsen, 17
2 Andreas Povelsen, 8
3 Hans Povelsen, 3
4 Kirstine Povelsdatter, 13
5 Anne Povelsdatter, 9
 
1-165 Skifte 7/2 1769 ungkarl tjenestekarl Nicolai Rasmussen i Frøslev, 876
1-166 Skifte 24/2 1769 hmd Niels Andreasen, 49 år i Lille Linde, 878
enke Sidse Andersdatter, børn
1 Niels Nielsen, 17
2 Andreas Nielsen, 12
3 Anders Nielsen, 5
4 Maren  Nielsdatter, 2
jeg er usikker på navnene
 
1-167 Skifte 24/2 1769 Ole Hemmingsen, 66 år i Grøfteledshuset ved Tryggevælde, 881
1. kone Maren Joensdatter, se 1-70
1 Anne Olesdatter  = Christoffer Larsen indsidder i Store Linde
enke Sidse Jørgensdatter, se 2-143
2 Hemming Olsen, 6 år
3 Niels Olsen, 5
4 Maren Olesdatter, 2
 
1-168 Skifte 17/12 1768 gmd Christen Sommer i Frøslev, 884
enke Kirsten Hermansdatter, børn
1 Jens Christensen, 32
2 Kirsten Christensdatter, 24
 
1-169 Skifte 10/3 1769 Karen Sørensdatter, 61 år i Karise, 890
1. mand Anders Jensen Smed
1 Christine Andersdatter = gmd Hans Sørensen i Barup
2 Søren Andersen, 18
2. enkemand gmd Hans Clausen
 
1-170 Skifte 20/3 1769 gmd Lars Jørgensen, ca. 47 år i Arnøje, 898
enke Barbara Jacobsdatter, se 2-127
børn
1 Jørgen Larsen, 21
2 Mads Larsen, 18
3 Niels Larsen, 15
4 Anne Larsdatter, 11
5 Karen Larsdatter, 6
6 Peder Larsen, 2
 
1-171 Skifte 30/3 1769 Ingeborg Jensdatter, 55 år i Hårlev, 904
se 1-176
1. mand Sier
Johanne Sierdatter = gmd Ole Christensen i Ammerup, se 2-39
2. enkemand gmd Hans Stephensen
 
1-172 Skifte 17/8 1769 Dorthe Hansdatter, 55 år i Lejertofte, 915
enkemand selvejer Christian Rude, børn
1 Dorthe Ruude, 20 år
 
1-173 Skifte 5/4 1770 Anne Mortensdatter, 49 år i Tokkerup, 934
hendes forældre: 2-155
enkemand Ole Poulsen, se 2-227
børn
1 Niels Olsen, 27, hos faderen
2 Poul Olsen, 18
3 Karen Olsdatter, 13
4 Jens Olsen, 11
5 Kirsten Olsdatter, 6
6 Jacob Olsen, 3
1-174 Skifte 5/4 1770 Kirstine Hansdatter, 30 år i Værløse, 940
1. mand gmd Hans Pedersen
1 Peder Hansen, 7
2 Niels Hansen, 5
2 enkemand gmd Søren Jensen
 
1-175 Skifte 5/4 1770 Rebekka Isaksdatter, 38 år i Værløse, 945
enkemand inds. Hans Rasmussen, børn
1 Rasmus Hansen, 8
2 Peder Hansen, 5
 
1-176 Skifte 7/4 1770 Marie Villadsdatter, 23 år i Hårlev, 950
enkemand gmd Hans Stephensen, se 1-171 og 2-253
børn
1 Niels Hansen, 8 uger
 
1-177 Skifte 7/4 1770 Maren Pedersdatter i Lille Tårnby, 959
enkemand hmd Niels Lorentsen, se 2-84
søster Anne Pedersdatter = Peder Pedersen i ?
halvbroder Pedersen forhen gmd i Karise, død
a Maren, 11
b Lars, 13
c Hans, 10
 
1-178 Skifte 10/4 1770 tjenestekarl Søren Rasmussen, 32 år i Arnøje, 962
broder Hans Rasmussen, inds. i Frøslev
halvbror Lars Rasmussen, 14
 
1-179 Skifte 10/4 1770 snedker Rasmus Sørensen, 68 år i Arnøje, 966
enke Margrethe Olesdatter, børn
1 Søren Rasmussen, hmd i Arnøje
2 Johanne Rasmusdatter, se 1-137, død = Hans Sørensen i Barup, se 3-17
a Søren Hansen, 10
b Anne Hansdatter, 12
 
1-180 Skifte 10/4 1770 Margrethe Johansdatter, 30 år i Arnøje, 972
enkemand gmd Hans Hansen Bornholm, se 2-73
børn
1 Benthe Hansdatter, 8½
2 Anders Hansen, 2½
 
1-181 Skifte 29/8 1767 gmd Christen Christensen i Ammerup, 981
Christen Lund i Ammerup, begr. 1769, 74 år
enke Bodil Larsdatter, lavværge faderen Lars Jørgensen i Varpelev
børn
 
1-182 Skifte 18/6 1770 Madame Cathrine Marie Starch Alslevgård, 987
enkemand forpagter Jørgen Starch, børn
1 Bodil? Margrethe, som har været i ægteskab...
a Peder, 7
b Jørgen, 6
c Christen, 4½
d Anne Cathrine, 3½
 
1-183 Skifte 3/1 1771 hmd Niels Andersen, 49 år i Alslev 1013
enke Anne Christensdatter
hans brødre:
Peder Andersen, gmd i Alslev
Hans Andersen, hmd? i Karise
 
1-184 Skifte 29/12 1770 smed og hmd Hans Olufsen, 46 år i Arnøje, 1018
enke Johanne Bendixdatter, se 1-61, 3-25
børn
1 Anne Marie Hansdatter, 19
2 Ingeborre Hansdatter, 15
3 Maren Hansdatter, 10
4 Dorthe Hansdatter, 6
 
1-185 Skifte 29/12 1770 gmd Peder Jørgensen, 46 år i Frøslev, 1026
enke Sidse Hansdatter, se 1-135, 4-12
børn
1 Peder Pedersen, 9
2 Jørgen Pedersen, 7, se 2-241
3 Lars Pedersen, 4, se 4-12
4 Maren Pedersdatter, 3
 
1-186 Skifte 29/12 1770 gmd Herman Johansen, 54 år i Frøslev, 1033
enke Anne Kirstine Jensdatter, børn
1 Jens Hermansen, 23, se 3-123
2 Andreas Hermansen, 15
3 Sidse Hermansdatter, 10, se 3-123
 
1-187 Skifte 31/12 1770 gmd Gunder Hansen, 57 år i Hellested, 1038
enke Karen Frandsdatter, børn
1 Hans Gundersen, 25
2 Sidse Gundersdatter, 27
3 Malene Gundersdatter, 12
4 Frands Gundersen, 8
 
1-188 Skifte 31/12 1770 gmd Ole Gudmandsen, 46 år i Barup, 1044
enke Kirstine Peitersdatter, børn
1 Karen Olesdatter, 4
2 Christen Olesen, 2
 
1-189 Skifte 31/12 1770 gmd Niels Olsen, 53 år i Barup, 1052
broder Hans Jacob Olsen, som boede i Løghuset, Karise
enke Maren Andersdatter, lavværge svoger gmd Niels Olsen i Lille Linde
 
1-190 Skifte 24/2 1771 inds. Jens Jørgensen, 79 år i Hellested, 1059
enke Bodil Christensdatter, børn
1 Jørgen Jensen, boende i Næstved
2 Dorthe Jensdatter
 
1-191 Skifte 23/3 1771 gmd Peder Nielsen, 80 år i Frøslev, 1061
enke Maren Sørensdatter, børn
1 Niels Pedersen, kobbersmed i Roskilde
2 Ole Pedersen, gmd i Frøslev
3 Lars Pedersen, 21
 
1-192 Skifte 24/4 1771 smed Anders Olsen i Hellested, 1076
enke Kirstine Hansdatter, børn
1 Ole Andersen, 4, værge farfar Ole Jensen, smed i Hellested, se 2-136
 
1-193 Skifte 19/8 1771 hmd Peiter Svendsen på Hårlev Overdrev, 1084
hustru Ellen Jensdatter, døde kort efter hinanden, de boede i Hårlev
ingen børn
afdøde kones søstre:
1 Johanne Jensdatter = inds Hans Ovesen i Terslev
2 Anne Jensdatter = hmd Rasmus Povelsen, ibid
3 Ellen Jensdatter, som har været gift med hmd Hans Larsen i Trondhjemshuse
a Dorthe Sørensdatter, død, som har været gift med Jørgen Larsen, gmd i Høsten, to sønner
1 Jørgen Jørgensen, 16
2 Søren Jørgensen, 13
 
1-194 Skifte 29/8 1771 gmd Jens Rasmussen, 80 år i Frøslev, 1098
enke Maren Hansdatter, børn
1 Kirstine Jensdatter = hmd Niels Jørgensen i Frøslev
2 Maren Jensdatter = gmd Rasmus Larsen i Frøslev, se 2-60
 
1-195 Skifte 2/10 1771 Mette Christensdatter, 58 år i Hovmandledshuset, 1103
enkemand hmd Hans Andersen, børn
1 Peder Hansen, gmd i Lille Tårnby [født ca. 1741]
2 Lars Hansen, gmd i Bonderød [født ca. 1744], se 2-184
3 Jens Hansen, 16
 
1-196 Skifte 27/12 1771 gmd Jørgen Olsen, 38 år i Karise, 1106
se 1-92
enke Anne Poulsdatter, lavværge fader Poul Jensen i Olstrup
børn
1 Ole Jørgensen, 6
2 Jens Jørgensen, 3
værge for børnene farbror Bendt Olsen, gmd i Ingelstrup på Turebyholm Gods
 
1-197 Skifte 30/12 1771, ungkarl Mikkel Frederiksen, 35 år, tjenestekarl for gmd Jens Pedersen i Lille Linde, 1113
halvbror Hans Hansen hmd i Bassehuset
halvbror Niels Nielsen, i Hellested, død
a Niels Nielsen, gmd i Frøslev
b Ane Nielsdatter = Jens Nielsen gmd ibid
c Karen Nielsdatter, 20
d Sidse Nielsdatter, 17
halvsøster Ane Hansdatter, har været i ægteskab med Andreas Larsen, gmd i Store Linde
a Inger Andreasdatter, 21
b Rasmus Andreasen, 18
c Anne Marie Andreasdatter, 14
d Hans Andreasen, 12
e Jeppe Andreasen, 9
 
1-198 Skifte 14/1 1772 hmd  Mouritz Clemmensens enke Anne Larsdatter, 71 år i Alslev, 1126
Mourits Clemmensen, se 1-100
ingen børn
arvinger
1 bror Niels Larsen, hmd i Frøslev, død
a Lars Nielsen, 16
b Lisbeth Nielsdatter, 13
2 søster Karen Larsdatter = hmd Jens Jørgensen i Jørslev
3 halvsøster Lisbeth, død
a Anne Sophie som var gift med Hmd Jens Olsen i Ebbeskov på Vemmetofte Gods
 
1-199 Skifte 24/1 1772 Maren Jensdatter, 57 år i Frøslev By, 1135
enkemand inds. Rasmus Jacobsen
manden:
bror Lars Jacobsen, hmd i Lundby på Højstrup Gods
søster Bodil Jacobsdatter = hmd Niels Andersen i Frøslev, begge døde, se 1-117
a Andreas Nielsen, 24
b Ivar Nielsen, 22
c Jens Nielsen, 15
søster Birthe Jacobsdatter, se 2-170 = gmd Anders Hansen i Frøslev
konen:
i hendes søsters ægteskab med Ingvor Pedersen, som boede og døde i  Scharist? Eggede huset
1 Ane Ingvorsdatter = husmand Rasmus Andersen i Himlingøje
 
1-200 Skifte 3/7 1772 Dorthe Hansdatter, 45 år i Hårlev, 1142
enkemand gmd Peder Pedersen, børn
1 Hans Pedersen, 25
2 Niels Pedersen, 14
3 Birthe Pedersdatter, 18
4 Maren Pedersdatter, 11
 
1-201 Skifte 3/7 1772 Ellen Olsdatter, 61 år i Hårlev, 1149
enkemand gmd Peder Andersen, børn
1 Hans Pedersen, 31 hos faderen
2 Anders Pedersen, 28 hmd i Lille Linde
3 Karen Pedersdatter = gmd Ole Hansen i Lille Linde
4 Ane Pedersdatter, 19
5 Lars Pedersen, 17, se 4-133
 
1-202 Skifte 10/7 1772 Anne Hansdatter, 43 år i Værløse, 1155
enkemand gmd Peder Espensen, se 2-67
børn
1 Karen Pedersdatter, 14
2 Maren Pedersdatter, 13
 
1-203 Skifte 10/7 1772 hmd Ole (Jensen) Hermandsen, ca. 75 år i Tokkerup, 1160
enke Maren Andersdatter, børn
1 Jørgen Olsen, 29, hmd i Karise
2 Jens Olsen, 26, tjenestekarl i Alslev
3 Hermand Olsen, 23, tjenestekarl i Gammelby
4 Clemmen Olsen, 20, tjenestekarl i Karise
 
1-204 Skifte 11/7 1773 gmd Peder Sørensen, 68 år i Karise, 1164
[1. kone Anne Christensdatter], se 1-44
1 Bodil Pedersdatter, 16
2 Maren Pedersdatter, 12
3 Sidse Pedersdatter, 9
enke Anne Kristine Rasmusdatter
4 Anders Pedersen, ½
 
1-205 Skifte 1772 august?? gmd Lars Olsen, ca. 47 år i Hårlev, 1169
se 2-40
enke Maren Ingvarsdatter, børn
1 Ole Larsen, 16
2 Niels Larsen, 13
3 Karen Larsdatter, 3
farbror Søren Olsen, gmd i Lystrup
 
1-206 Skifte 20/2 1773 Kirstine Jacobsdatter, 65 år i Alslev, 1178
1. mand Rasmus Jensen, se 1-128
1 Johanne Rasmusdatter, 18
2 Maren Rasmusdatter, 9
2 enkemand hmd Peder Johansen
 
1-207 Skifte 3/4 1773 gmd Niels Olsen, 60 år i Værløse, 1180
enke Sidse Nielsdatter, lavværge hendes trolovede fæstemand Jens Jacobsen i Værløse
børn
1 Ole Nielsen , 12
2 Niels Nielsen, 3
3 datter, 1 år
 
1-208 Skifte 4/3 1773 Johan Jocum Minner, 72 år på Juellinge, 1184
børn
1 Hermand Hindrich Minner, hollænder ved Nysø
2 Ane Cathrine = Peter Henrich Petersen, hollænder ved Vogelstoft gård i Holsten
 
1-209 Skifte 17/5 1773 gmd, bondefoged Lars Nielsen, 47 år i Hårlev, 1186
enke Sidse Pedersdatter
arvinger
søster Ane Nielsdatter = hmd Hans Jørgensen væver i Hårlev
 
1-210 Skifte 17/5 1773 Maren Jørgensdatter, 44 år i Hårlev, 1193
1. mand Abraham Thommesen
1 Jørgen Abrahamsen, 21, se 2-37
2. mand Lars Olsen
2 Ole Larsen, 17
3 Niels Larsen, 14
4 Karen Larsdatter, 4
3 enkemand gmd Andreas Nielsen
 
1-211 Skifte 9/6 1773 Jacob Hansen, 85 år i Møllemarkshuset ved Frøslev, 1207
1. kone
1 Hans Jacobsen, hmd
2. kone, enke Ingefred Olsdatter
2 Mette Jacobsdatter, 9
 
1-212 Skifte 1773 Friderica Christiane Hieronymusdatter Ring, begr. 1/7 1773 i Karise Sogn, 22 år, 1212, 1225
enkemand forpagter Michael Lassen på Tryggevælde, børn
1 Sophia Hedevig
 
1-213 Skifte 12/7 1773 gmd Erich Rasmussen, 68 år i Lille Tårnby, 1212
1. kone Birthe Pedersdatter
1 Rasmus Erichsen, gmd i Lille Tårnby, se 2-41, 3-120
2 Johanne Erichsdatter = gmd Ole Madsen i Lille Linde, se 3-121, 3-129
3 Dorthe Erichsdatter = Peder Jørgensen, gmd i Lille Tårnby, se 2-33, 3-24
4 Sidse Erichsdatter = Peder Hansen, gmd i Lille Tårnby, se 3-136, 3-2, 1-150
5 Karen Erichsdatter = gmd Hans Stephensen i Hårlev, se 2-253
6 Marie Erichsdatter = gmd Peder Pedersen i Ejøje
2. enke Sidse Jensdatter, se 4-36
7 Mette Erichsdatter, 7, se 4-174
8 Birthe Erichsdatter, 4-128
 
1-214 Skifte 21/10 1773 Christian Thomsen Kude, 63 år i Lejertofte, 1227
datter
1 jomfru Dorthe Kude, 24 år
1-215 Skifte 15/2 1774 Anne Andreasdatter, 66 år i Lille Tårnby, 1245
enkemand gmd Niels Danielsen, se 2-32
børn
1 Daniel Nielsen, inds. i Hårlev
2 Peder Nielsen, gmd i Lille Tårnby, se 3-46
3 Andreas Nielsen, gmd i Hårlev
4 Dorthe Nielsdatter = gmd Jens Hansen i Lille Tårnby, se 4-62
5 Jens Nielsen, 23
6 Johanne Nielsdatter, 19
 
1-216 Skifte 15/2 1774 Inger Jensdatter, 42 år i Ammerup, 1257
se 1-105
enkemand gmd Hans Sørensen, se 2-140
børn
1 Ane Kirstine Hansdatter, 10
2 Jens Hansen, 6
3 Søren Hansen, 2½
 
1-217 Skifte 16/2 1774 inds. Niels Andersen, 48 år i Hårlev, 1264
enke Else Hansdatter, børn
1 Søren Nielsen, 18
2 Niels Nielsen, 13
3 Kirstine Nielsdatter, 4
 
1-218 Skifte 23/3 1774, gmd Lars Madsen, 43 år i Hellested, 1269
1. kone Maren Christensdatter
1 Mads Larsen, 16
2 Ane Larsdatter, 14
3 Anders Larsen, 9
4 Else Larsdatter, 6
2. enke Johanne Mortensdatter
5 Niels Larsen, 2
 
1-219 Skifte 7/4 1774 Christen Larsen, 46 år forestod Hollænderiet på Alslevgård, 1275
enke Ingeborg Olsdatter, børn
1 ???ne? Christensdatter, 9½?
2 Lars Christensen, 7½
3 Cathrine Maren Christensdatter, 4½
4 Dorthea Christensdatter, 2

2. bog Skifter 1773-1793

2-1 Skifte 10/4 1773 Ana Olsdatter, 34 år i Nyby, Hellested, 2
enkemand hmd Rasmus Christensen, se 2-121, 2-166
1 Christen Rasmussen, 7
 
2-2 Skifte 10/4 1773 Anne Marie Nielsdatter, 25 år i Arnøje, 8
enkemand gmd Anders Sørensen, se 4-42
arvinger, brødre
1 Peder Nielsen, 22 i Hellested
2 Lars Nielsen, 19, i Lille Linde
 
2-3 Skifte 15/4 1773 gmd Jens Pedersen, ca. 64 år i Lille Linde, 13
enke Maren Pedersdatter, børn
1 Jens Jensen, 15
2 Karen Jensdatter, 12
3 Johanna Jensdatter, 8
 
2-4 Skifte 26/5 1774 Sidse Madsdatter, 48 år i Frøslev, 17
enkemand gmd Hans Olsen, se 3-27
børn
1 Jens Hansen, 14
2 Mads Hansen, 12
3 Sara Hansdatter, 13
4 Dorthe Hansdatter, 6
 
2-5 Skifte 26/5 1774 Birthe Sørensdatter, 50 år i Frøslev, 20
se 1-135
enkemand hmd, smed Jens Olsen, se 2-161
børn
1 Esther Jensdatter, 24 tjenende i Køge
2 Birthe Jensdatter, 22
3 Ole Jensen, 19
4 Rasmus Jensen, 15½
5 Niels Jensen, 14
6 Anna Jensdatter, 10
7 Søren Jensen, 8
8 Maren Jensdatter, 5
 
2-6 Skifte 26/5 1774 Karen Jensdatter, 48 år i Frøslev, 27
enkemand hmd Hans Andreasen, se 2-76
børn
1 Margrethe Hansdatter, 12
2 Inger Hansdatter, 10
 
2-7 Skifte 26/5 1774 inds Christen Andersen, ca. 55 år i Frøslev, 29
enke Ellen Andersdatter, børn
1 Alhed Christensdatter, 30 = inds. Niels Jensen i Frøslev
2 Anna Christensdatter, 27
3 Maria Christensdatter, 24
4 Karen Christensdatter, 22
5 Dorthe Christensdatter, 18
 
2-8 Skifte 30/5 1774 Ide Pedersdatter, ca. 57 år i Nyholtehuset i Hellested, 31
1. mand Eskild [Christensen] se skifte 1-74
1 Christen Eskildsen, 28
2 Jens Christian Eskildsen, 23
3 Peder Eskildsen, 22
4 Johanne Eskildsdatter, 21
5 Lucie Eskildsdatter, 14
2. enkemand hmd Christen Larsen
6 Marie Christensdatter, 7 uger
 
2-9 Skifte 8/6 1774 Clemen Nielsen enke Maren Christensdatter, 95 år (#60) i Karise, 35
se skifte 1-143
børn
1 Inger Clemensdatter, død  = gmd Rasmus Jacobsen i Karise, se 1-126
a Anna Rasmusdatter = gmd Holger Nielsen i Arnøje, se 2-68
b Niels Rasmussen, gmd i Karise, død
1 Maren Nielsdatter, 1/4
c Maria Rasmusdatter = hmd Søren Rasmussen i Værløse
d Hans Rasmussen, 15
2 Anne Clemensdatter, død = gmd Bendt Andersen i Karise, se
a Lisbeth Bendtsdatter, 17
b Anders Bendtsen, 11
 
2-10 Skifte 8/6 1774 gmd Niels Rasmussen, 27 år i Karise, 39
enke Anne Kirstine Rasmusdatter, se 4-5
lavværge hendes far Rasmus Andersen i Alslev, se 2-21
børn
1 Maren Nielsdatter, 1/4
 
2-11 Skifte 25/5 1774 gmd Ole Olsen, 60 år i Gammelby, 44
enke Maren Nielsdatter
1 Ingeborg Olsdatter = Rasmus Pedersen hollænder på Alslev Gods
2 Ole Olsen, 27
3 Anna Margrethe Olsdatter, 21
4 Johanna Olsdatter, 18
5 Hans Olsen, 13
 
2-12 Skifte 11/7 1774 Ane Olsdatter, 74 år i Karise gårde, 49
enkemand inds. Hans Hansen,
børn
1 Hans Larsen, gmd i Taastrup
 
2-13 Skifte 15/8 1774 Jørgen Hansen, 43 år i Bassehuset på Karise Overdrev, 51
1. kone Karen Mortensdatter
1 Lars Jørgensen, 17
2. enke Anne Jensdatter
2 Jens Jørgensen, 6
 
2-14 Skifte 6/10 1774 Karen Nielsdatter i Frøslev, 56
[gift 21/11 1762 i Hellested]
enkemand inds. Jens Hansen, børn
1 Niels Jensen, 8
2 Hans Jensen, 4
 
2-15 Skifte 6/3 1775 inds. Jens Andersens hustru Anne Sørensdatter, 85 år i Værløse, 58
børn
1 Søren Jensen, gmd i Værløse
2 Hans Jensen, 24
3 Sidsel Jensdatter, død
a Marie Sørensdatter, 7
b Ane Sørensdatter, 4
 
2-16 Skifte 31/3 1775 hmd, smed Cort Andersen, 46 år i Hårlev, 60
enke  Cathrine Olsdatter, børn
1 Andreas Cortsen, 16
2 Karen Cortsdatter, 10
3 Ole Cortsen, 9
4 Birthe Cortsdatter, 6
5 Claus Cortsen, 3
 
2-17 Skifte 10/4 1775 Bodil Andersdatter, 67 år i Lille Linde, 62
enkemand gmd Niels Olsen, ingen børn sammen
arvinger, søster
Maren Andersdatter = gmd Niels Jensen i Barup, se 2-176
 
2-18 Skifte 12/4 1775 Ane Nielsdatter, 34 år i Hellested, 71
enkemand gmd Lars Rasmussen, børn
1 Else Larsdatter, 15
2 Inger Larsdatter, 7
3 Maren Larsdatter, 3
 
2-19 Skifte 15/4 1775 Bodil Hansdatter, 56 år i Frøslev, 78
enkemand gmd Anders Pedersen, se 4-40
ingen børn
søskende:
1 Niels Hansen, gmd i Lille Heddinge
2 Marie Hansdatter = gmd Willads Pedersen i Magleby
3 Inger Hansdatter = inds. Hans Nielsen i Lejertofte
4 Mette Hansdatter, død, børn?
 
2-20 Skifte 24/4 1775 gmd Ole Pedersen, 85 år i Værløse, 85
enke Mette Jacobsdatter, se 2-66, 3-100
børn
1 Peder Olsen, 12
2 Jacob Olsen, 5
 
2-21 Skifte 20/5 1775 gmd Rasmus Andersen, 65 år i Alslev, 92
1. kone Johanne Christensdatter
1 Jens Rasmussen, gmd i Alslev
2. enke Ane Pedersdatter
2 Anne Kirstine Rasmusdatter, se 2-10 = gmd Hans Nielsen i Karise, se 4-5
3 Christen Rasmussen, 29
4 Peder Rasmussen, 25
5 Hans Rasmussen, 23
 
2-22 Skifte 15/6 1775 Maren Thomasdatter, 59 år i Hårlev, 99
enkemand hmd Jørgen Espensen, se 2-50
Oeders 1771: Jørgen Espensen, 68, 4 ægteskab og hustru 51, 2. ægteskab
børn
1 Lisbeth Andersdatter? = hmd Lars Andreasen i Hårlev
 
2-23 Skifte 29/6 1775 Ole Mortensen, 76 år i Alslev, 102
enke Maren Andersdatter, børn
1 Inger Kirstine Olsdatter = gmd Jens Mortensen i Ebbeskov, Fakse på Vemmetofte
2 Ane Lisbeth Olsdatter, død
a Cathrine Marie, 18
b Sophie Andersdatter, 15
begge hos deres far Jens Andersen, skal skal være bonde i Ladager ved Køge
3 Inger Marie Olsdatter = gmd Hans Nielsen i Vivede på Vemmetofte Gods, begge døde
a Anders Hansen, 12
b Anne Hansdatter, 5
med værge deres halvbror Frans Hansen, gmd i Vivede
 
2-24 Skifte 15/7 1775 ungkarl Søren Hansen, 21 år, hos gmd Ole Christensen i Ammerup, 119
se 1-146
bror Jacob Hansen, 26 tjenende i Lille Linde
 
2-25 Skifte 7/10 1775 hmd Lars Andersen, 49 år i Hellested, 124
enke Maren Hansdatter, børn:
1 Birthe Larsdatter, 16
2 Ane Larsdatter, 9
 
2-26 Skifte 4/10 1775 Bodil Andersdatter, 77 år i Alslev, 128
enkemand gmd Peder Andersen, se 2-45
børn
1 Anders Pedersen, 30, se 2-88
 
2-27 Skifte 4/10 1775 Johanne Olsdatter, 60 år i Værløse, 135
enkemand gmd Niels Esbensen
bror Anders Olsen, gmd i Ebbeskov på Vemmetofte
 
2-28 Skifte 6/10 1775 hmd Jørgen Larsen, 37 år i Barup, 142
enke Ingeborg Rasmusdatter, se 3-98
børn
1 Anne Kirstine Jørgensdatter, 7
2 Rasmus Jørgensen, 4
 
2-29 Skifte 7/10 1775 Karen Pedersdatter, 35 år i Hårlev, 144
enkemand gmd Svend Andersen, ingen børn, se 3-55
halvsøster Maren Pedersdatter = gmd Søren Olsen i Lystrup
halvsøster Maren Lorentsdatter = gmd Henrich Pedersen i Ammerup
 
2-30 Skifte 21/10 1775 Karen Nielsdatter, 72 år i Store Linde, 152
enkemand hmd Christen Madsen, ingen børn
1 halvbror Jens Nielsen, død, 4 børn
a Ane Jensdatter = gmd Peder Rasmussen i Klippinge
b Kirsten Jensdatter = gmd Niels Lorentzen i Hellested
c Johanne Jensdatter
d Karen Jensdatter
2 halvsøster Johanne Nielsdatter = Morten Nielsen i Spjellerup
3 Kirsten Nielsdatter, død
a Niels Larsen, gmd i Hellested
 
2-31 Skifte 10/11 1775 hmd Jesper Jensen, 85 år  i Nyby, Hellested, 158
enke Giertrud Pedersdatter, børn
1 Cathrine Jespersdatter = gmd Niels Hansen i Hellested, se 3-159
2 Birthe Jespersdatter, 23
 
2-32 Skifte 28/2 1776 inds. Niels Danielsen, 68 år i Lille Tårnby, 162
[kone Anne Andreasdatter, se 1-215]
1 Daniel Nielsen, inds. i Hårlev
2 Peder Nielsen, gmd i Lille Tårnby
3 Andreas Nielsen, gmd i Hårlev
4 Dorthe Nielsdatter = gmd Jens Hansen i Lille Tårnby
5 Jens Nielsen, 25
6 Johanne Nielsdatter = gmd Søren Larsen i Lille Tårnby, se 3-47 og 3-147
 
2-33 Skifte 16/3 1776 gmd Peder Jørgensen, 57 år i Lille Tårnby, 164
1. kone Karen Olsdatter
1 Johanne Pedersdatter = gmd Andreas Nielsen i Hårlev
2. enke Dorthe Erichsdatter, se 3-24
2 Karen Pedersdatter, 13
3 Birthe Pedersdatter, 10
4 Erich Pedersen, 7
5 Ane Pedersdatter, 4
 
2-34 Skifte 21/3 1776 Cathrine Jensdatter, 44 år i Hellested, 174
enkemand gmd Jens Jørgensen, se 1-15, 2-80
børn
1 Karen Jensdatter, 21
2 Jørgen Jensen, 18
3 Jens Jensen, 14
4 Lars Jensen, 9
5 Hans Jensen, 4
 
2-35 Skifte 21/3 1776 gmd Clement Jensen, 40 år i Karise, 181
enke Ane Nielsdatter, børn
1 Kirstine Clemensdatter, 9
2 Johanne Clemensdatter, 5
3 Jens Clemensen, 3
4 Ane Clemensdatter, 6 uger
 
2-36 Skifte 23/3 1776 Mette Hansdatter, 32 år i Værløse, 188
enkemand gmd Christen Nielsen, se 3-29
børn
1 Anne Christensdatter, 9
2 Christian Christensen, 6
3 Niels Christensen, 1½
 
2-37 Skifte 22/3 1776 ungkarl Jørgen Abrahamsen, 23 år i Hårlev, 193
halvsøskende, se 1-210
1 Ole Larsen, 19
2 Niels Larsen, 16
3 Karen Larsdatter, 7
 
2-38 Skifte 1/4 1776 gmd Jens Nielsen, 36 år i Frøslev, 201
enke Anne Nielsdatter,
børn
1 Niels Jensen, 3
2 Sidse Jensdatter, 1½
 
2-39 Skifte 9/5 1776 gmd Ole Christensen, 35 år i Ammerup, 206
enke Johanne Siersdatter, se 1-171
børn
1 Sier Olsen, 7½, se 3-189
2 Dorthe Olsdatter, 5
3 Ingeborg Olsdatter, 14 dage
 
2-40 Skifte 27/8 1776 Anne Larsdatter, 60 år i Hårlev, 212
enkemand hmd Peder Christensen
morbror Ole Sørensen, Lille Linde, død
a Søren Olsen, gmd i Lystrup, se 2-63
b Lars Olsen, gmd i Hårlev, død, se 1-205
1 Ole Larsen, 19
2 Niels Larsen, 16
3 Karen Larsdatter, 9
farbror Søren Jensen, gmd i Ammerup, død
a Ane Sørensdatter = gmd Hans Jacobsen i Endeslev, begge døde
1 Jacob Hansen, 27
 
2-41 Skifte 19/10 1776 Anna Tielsdatter, 75 år og 10 mdr. i Lille Tårnby, 216
enkemand gmd Rasmus Erichsen, se 3-120
1 broder Christian Tielsen, indsidder i Skørpinge
2 broder Peder Tielsen, forhen gmd i Skørpinge, børn
a Lars Pedersen, gmd i Skørpinge
b Tiels Pedersen, tjenende i Skørpinge hos Lars Pedersen
c Maren Pedersdatter = hmd  Jørgen Nielsen i Skørpinge
3 Lars Tielsen,  gmd i Skørpinge, død
a Hans Larsen, forhen gmd i Skørpinge
1 Maren Hansdatter = inds Jens Andreasen i Hårlev
2 Karen Hansdatter, 29 år, tjenende på Vemmetofte
3 Lars Hansen, 27, tjenende Niels Knudsen i Store Tårnby
b Karen Larsdatter = gmd Morten Jensen i Lille Linde
c Birthe Larsdatter = gmd Niels Knudsen i Tårnby
4 halvbror Jens Tielsen, forhen gmd i Renge på Gjorslev Gods [begr. 1729]
a Christen Jensen, gmd i Bjælkerup
b Ane Jensdatter, død = gmd Jens Jensen i Himlingøje
5 halvsøster Dorthe Tielsdatter = hmd Rasmus Larsen i Lunde på Højstrup Gods, begge døde, 4 børn
a Ane Rasmusdatter = hmd Knud Nielsen i Lundeledshuset ved Højstrup
b Karen Rasmusdatter = hmd Christian Hansen i Fakse
c Dorthe Rasmusdatter = hmd Rasmus Olsen i Lund
d Maren Rasmusdatter = indsidder Peder Rasmussen i Skørpinge
6 Ellen Tielsdatter = gmd Herman Hansen i Bjælkerup, begge døde, 3 børn.
a Hans Hermansen, død, 3 børn
1 Dorthe Hansdatter, tjenende i Gevnø
2 Lars Hansen, gmd i Råby på Gjorslev Gods
3 Herman Nielsen, 18, tjenende i Råby
b Rasmus Hermansen, inds i Bjælkerup, død, 3 børn
1 Christen Rasmussen, tjenende i Frøslev
2 Mette Rasmusdatter, 24, tjenende i Frøslev
3 Cathrine Rasmusdatter, 15 tjenende i Klippinge
c Peder Rasmussen, forhen gmd i Skørpinge, 2 børn
1 Fils Pedersen, 28, hmd i Havnelev
2 Anders Pedersen, 19, tjenende i Torøje
c Kirsten Hermansdatter = gmd Jesper Jørgensen i Frøslev, se 3-4
7 Maren Tielsdatter = gmd Christen Pedersen i Havnelev, begge døde
a Peder Christensen, gmd i Strøby?
 
2-42 Skifte 5/11 1776 smed Anders Mogensen, 57 år i Barup, 227
børn
1 Mogens Andersen, 19, smed i Barup
2 Kirsten Andersdatter, 14
 
2-43 Skifte 4/11 1776 Sidse Jensdatter, 73 år [Hans Christensens enke], hos hmd Mogens Pedersen i Frøslev
børn:
1 Mogens Pedersen, hmd i Frøslev
2 Christen Hansen, hmd i Torøje
3 Karen Nielsdatter = gmd Christen Jensen i Sierslev
4 Kirsten Nielsdatter = gmd Henrich Jørgensen i Sierslev
 
2-44 Skifte 26/2 1777 gmd Hans Nielsen, 44 år i Bonderød, 233
enke Margrethe Jensdatter, se 1-75 og 2-240
børn
1 Inger Hansdatter, 17
2 Ane Marie Hansdatter, 10
3 Niels Hansen, 7
 
2-45 Skifte 4/3 1777 gmd Peder Andersen, 61 i Alslev, 238
[kone Bodil Andersdatter, se 2-26]
børn
1 Anders Pedersen, 31
 
2-46 Skifte 5/3 1777 gmd Niels Pedersen, 58 år i Hellested, 243
enke Karen Nielsdatter, se 1-82 og se 2-243
børn
1 Lars Nielsen, 21, se 2-105
2 Karen Nielsdatter, 16, se 3-156
3 Stine Nielsdatter, 15
4 Inger Nielsdatter, 12
5 Else Nielsdatter, 9
6 Ellen Nielsdatter, 5
7 Niels Nielsen, 2
 
2-47 Skifte 10/4 1777 Karen Mortensdatter, 47 år i Thystrup, 253
hendes forældre, se 2-155
enkemand gmd Niels Sørensen, børn
1 Søren Nielsen, 20
2 Thomas Nielsen, 12
3 Dorthe Nielsdatter, 18
4 Karen Nielsdatter, 15
5 Inger Nielsdatter, 8
 
2-48 Skifte 18/4 1777 hmd Mads Bruun. 63 i Tokkerup, 258
enke Johanne Rasmusdatter, børn
1 Bodil Madsdatter, 11
2 Anders Madsen, 8
3 Lars Madsen, 3
 
2-49 Skifte 14/4 1777 Cathrina Thomasdatter, 53 år i Lejertofte, 259
enkemand gmd Jens Hansen, se 2.50
børn
1 Hans Jensen, 26
2 Johannes Jensen, 22
3 Abraham Jensen, 13
4 Mette Jensdatter = hmd Laban Isachsen i Frøslev
 
2-50 Skifte 14/4 1777 Anna Cathrine Thomasdatter, 73 år i Lejertofte, 264
[1. mand Peder Jyde, se 1-50 ??
enkemand gmd Ole Olsen
1 søster Cathrine Thomasdatter = gmd Jens Hansen i Lejertofte, død. Se 2-49
a Hans Jensen, 26
b Johannes Jensen, 22
c Abraham Jensen, 13
d Mette Jensdatter, 27
2 søster Maren Thomasdatter har været = hmd Jørgen Espensen i Hårlev, se 2-22
a Lisbeth Jørgensdatter = hmd Lars Andreasen i Hårlev
3 søster Mette Thomasdatter har været = hmd Michel Buchardt? i Hårlev
a Karen Michelsdatter = skovfoged Anders Pedersen i Arnøje
b Mette Michelsdatter, tjenende i København
4 søster Charolina Thomasdatter har været = gmd Hans Møller i Varpelev
a Mette Hansdatter, tjenende kromanden i Hårlev
 
2-51 Skifte 18/4 1777 Maren Michelsdatter, 61 år i Gammelby, 272
enkemand hmd Peder Nielsen, børn
1 Peder Pedersen, 26, tjenende i Store Linde
2 Niels Pedersen, 24, -
3 Ole Pedersen, 13
4 Anne Kirstine Pedersdatter, 24, tjenende i København
5 Kirstine Pedersdatter, 20 år
 
2-52 Skifte 29/4 1777 hmd Jens Espensen, 56 år i Tokkerup, 275
1. kone Ellen Nielsdatter, se 1-140
1 Niels Jensen, 20
2 Christen Jensen, 23
2. enke Ellen Nielsdatter
3 Ellen Jensdatter, 11
 
2-53 Skifte 29/5 1777 inds Niels Hansen, 40 år i Barup, 277
enke Ingeborg Rasmusdatter, børn
1 Jørgen Nielsen, 24
 
2-54 Skifte 29/5 1777 inds Anders Jørgensen, 72 år i Barup, 280
enke Sidse Pedersdatter, børn
1 Jørgen Andersen, 25 tjenende gmd Niels Christensen i Taastrup, se 2-104
2 Niels Andersen, 32 tjenende i Lejertofte
 
2-55 Skifte 7/6 1777 Maren Hansdatter, 23 år i Arnøje, 281
enkemand gmd Hans Hansen Bornholm, se 2-73
børn
1 Anders Hansen, 6
2 Hans Hansen, ½
 
2-56 Skifte 15/7 1777  Rasmus Sørensens enke Margrethe Olsdatter, 70 år i Arnøje, 286
[Rasmus Sørensen, se 1-179]
børn
1 Søren Rasmussen, snedker i Arnøje, se 2-230
2 Anne Rasmusdatter, som har været = gmd Hans Sørensen i Barup, børn
a Anna Hansdatter, 18
b Søren Hansen, 16
 
2-57 Skifte 6/8 1777 gmd Hans Pedersen, 56 år i Arnøje, 294
enke Anne Jensdatter, børn
1 Margrethe Hansdatter, 17
2 Peder Hansen, 13
3 Ole Hansen, 8
4 Karen Hansdatter, 3
5 Cathrine Hansdatter, 1
 
2-58 Skifte 7/8 1777 gmd Lars Hansen, ca. 52 år i Frøslev, 304
[match: Lars Hansen, født 1732, død 1784 i Frøslev og Sidse Thuesdatter, født 1723 i Sierslev, datter af Tue Jørgensen og Kirsten Hansdatter og gift 1/3 1754 i Store Heddinge
Lars Hansen, død 6 p trin 1784, 52 år]
enke Sidse Thuesdatter, børn
1 Hans Larsen, 18
2 Jørgen Larsen, 17
3 Christen Larsen, 14
 
2-59 Skifte 7/8 1777 Maren Larsdatter, 62 år i Frøslev, 310
enkemand hmd Jens Pedersen
søster Ingeborg Larsdatter = hmd i Bjæverskov
 
2-60 Skifte 8/8 1777 Maren Jensdatter, 46 år i Frøslev, 314
se 1-194
enkemand gmd Rasmus Larsen, børn
1 Hans Rasmussen, 21
2 Anna Rasmusdatter, 17
3 Jens Rasmussen, 15
4 Lars Rasmussen, 10
5 Anne Margrethe Rasmusdatter, 12
6 Maria Rasmusdatter, 5
 
2-61 Skifte 8/8 1777 gmd Niels Hansen Kok, 46 år i Frøslev, 323
enke Maria Nielsdatter, børn
1 Hans Nielsen, 13
2 Søren Nielsen, 12
3 Rasmus Nielsen, 7
4 Niels Nielsen, 1
5 Inger Nielsdatter, 5
 
2-62 Skifte 9/8 1777 gmd Hans Pedersen, 61 år i Gammelby, 329
1. kone Dorthea Andersdatter, se 1-156
1 Peder Hansen, gmd i Arnøje
2 Niels Hansen, 20
3 Jens Hansen, 14
4 Margrethe Hansdatter = Johan Caspersen, gmd i Lille Linde
5 Maren Hansdatter, død = Hans Hansen Bornholm i Arnøje, se 2-55, 2-73
a Anders Hansen, 6
b Hans Hansen, 1
2 ægteskab med enke Karen Lorentzdatter, lavværge bror Niels Lorentzen i Hellested
6 Dorthe Hansdatter, 4
 
2-63 Skifte 18/8 1777 gmd Søren Olsen, 60 år i Lystrup, 334
se 2-40
enke Maren Pedersdatter, børn
1 Niels Sørensen, 11
2 Peder Sørensen, 17
3 Ole Sørensen, 15
4 Søren Sørensen, 6
5 Lars Sørensen, 2
6 Maren Sørensdatter, 8
 
2-64 Skifte 18/8 1777 hmd Niels Olufsen, 56 år i Hellested, 340
enke Karen Nielsdatter, se 2-192
børn
1 Ole Nielsen, 28
2 Anne Nielsdatter = inds Iver Nielsen i Frøslev
3 Anne Sophia Nielsdatter, 15
 
2-65 Skifte 18/8 1777 Anne Cathrine Christensdatter, 52 år i Hellested, 342
enkemand hmd Hans Gudmandsen, børn
1 Gudmand Hansen, 18
2 Anne Margrethe Hansdatter, 11
 
2-66 Skifte 6/11 1777 gmd Hans Olsen, 34 år  i Værløse, 345
enke Mette Jacobsdatter, se 3-100
mandens arvinger:
bror Niels Olsen, gmd i Karise
 
2-67 Skifte 5/12 1777 inds. Niels Espensen, 59 år i Værløse, 353
enke Anna Clemmesdatter
arvinger, søskende
1 Peder Espensen, gmd i Værløse, se 1-202
2 Hans Espensen, hmd i Tokkerup
3 Ole Espensen, inds i Kæderup
4 Karen Espensdatter = hmd Ludvig Nielsen i Fakse
5 Anna Espensdatter = inds Friderich Jensen i Hovby
 
2-68 Skifte 13/12 1777 gmd Holger Nielsen, 52 år og hustru Anna Rasmusdatter, 31 år i Arnøje, 355
se 1-126, 2-9
børn
1 Niels Holgersen, 11
2 Ingeborg/Inger Holgersdatter, 9
3 Maren Holgersdatter, 7
4 Ellen Holgersdatter, 2½
 
2-69 Skifte 16/7 1778 Sidse Jensdatter, ca. 58 år  i Hellested, 371
[Niels Andersen af Hellested, begr. 1777, 53 år !?, se også Oeders]
enkemand inds. Niels Andersen
hendes børn
1 Søren Pedersen, tjenende..
2 Birthe Pedersdatter = hmd Søren Jacobsen i Hellested, se 2-234
 
2-70 Skifte 28/2 1778 inds Hans Jensen, 50 år i Store Linde, 372
børn
1 Bodil Hansdatter = gmd Anders Nielsen i Lystrup
2 Anna Hansdatter, 23, tjenende i Lystrup
 
2-71 Skifte 6/6 1778 Karen Hansdatter, 38 år i Alslev, 377
enkemand gmd Jørgen Christensen, børn
1 Hans Jørgensen, 5
2 Peder Jørgensen, 2½
3 Sidse Christina Jørgensdatter, 8
4 Christen Jørgensen, 8 dage
 
2-72 Skifte 4/7 1778 Lisbeth Pedersdatter, 27 år i Hårlev, 381
enkemand Lars Sørensen
søster Birthe Pedersdatter = hmd Søren Jacobsen i Hellested
 
2-73 Skifte 7/7 1778 gmd Hans Hansen Bornholm, 61 år i Arnøje, 384
1. kone Margrethe Johansdatter, se 1-180
1 Ole Hansen, gmd i Lille Linde
2 Birthe Hansdatter, 16½
2. kone Maren Hansdatter, se 2-55, 2-62
3 Anders Hansen, 6½
4 Hans Hansen, 8 uger
 
2-74 Skifte 9/6 1778 gmd Rasmus Pedersen, 57 år i Frøslev, 389
enke Anna Hansdatter, børn
1 Hans Rasmussen, 25
2 Søren Rasmussen, 14
3 Karen Rasmusdatter, 27
4 Inger Rasmusdatter, 21
 
2-75 Skifte 9/7 1778 Anne Ovesdatter, 26 år i Frøslev, 395
Anne Ovesdatter, død 18/3 1778 i Smerup, # 76
enkemand hmd, smed Jens Olsen, se 2-161
hendes moder Sara Abrahamsdatter = gmd Niels Johansen i Torøje, Smerup Sogn
søskende:
1 Lars Ovesen, hmd i Torøje
2 Jens Ovesen, tjenende i Smerup
3 Peder Ovesen, 28
4 Maren Ovesdatter = gmd Anders Jensen i Torøje
halvsøskende
5 Stina Ovesdatter = hmd Christen Andersen i Torøje
6 Jacob Ovesen, hmd i Torøje
7 Ove Nielsen, 25 hmd i Torøje
8 Johan Nielsen, 17, hos faderen Niels Johansen
 
2-76 Skifte 9/7 1778 Maren Andersdatter, 34 år i Frøslev, 402
enkemand hmd Hans Andreasen, se 2-6
børn
1 Florentine Hansdatter, 3½
2 Christopher Hansen, ½
 
2-77 Skifte 27/10 1778 gmd Peder Jørgensen, 59 år i Lille Linde, 403
enke Anne Nielsdatter, se 1-131
børn
1 Jørgen Pedersen, 18
2 Anna Pedersdatter, 12
3 Johanne Pedersdatter, 8
 
2-78 Skifte 3/12 1778 Catharina Pedersdatter, 35 år i Taastrup By under Juellinge, 406
enkemand gmd Niels Sørensen, se 2-107
børn
1 Sidse Nielsdatter, 8
2 værger, begge af Hellested
 
2-79 Skifte 3/12 1778 Margrethe Hansdatter, 37 år i Taastrup By, 411
enkemand gmd Hans Larsen, se 1-108, 3-61
børn
1 Cathrine Hansdatter, 14
2 Ellen Hansdatter, 12
3 Ole Hansen, 8
4 Anders Hansen, 3
5 Lars Hansen, 8 uger
 
2-80 Skifte 7/12 1778 Ingefred Jensdatter, 34 år i Hellested, 416
enkemand gmd Jens Jørgensen, se skifte 1-15, 2-34
børn
1 Cathrine Jensdatter, 1
 
2-81 Skifte 8/1 1779 inds Ellen Poulsdatter, 62 år i Hårlev, 422
børn
1 Hans Larsen, 17
 
2-82 Skifte 25/1 1779 Jørgen Hansen, 54 år, tjenende gmd Hans Pedersen i Hårlev, 429
søster Johanne Hansdatter, død = hmd Peder Jørgensen i Strøby
a Hans Pedersen, 16
b Jens Pedersen, 9
c Ingeborg Pedersdatter, 7
 
2-83 Skifte 25/1 1779 Anna Jensdatter, som døde for gmd Rasmus Olsen i Store Linde, 434
halvbror Jens Jensen, 13
 
2-84 Skifte 25/1 1779 hmd Niels Lorentsen, 60 år i Lille Tårnby, 437
1. kone Maren Pedersdatter, se 1-177
enke Maren Jørgensdatter, børn
1 Jørgen Nielsen, 9
2 Lars Nielsen, 2
3 Anna Nielsdatter, 2
 
2-85 Skifte 5/2 1779 hmd Ole Poulsens hustru Karen Hansdatter, 58 år i Alslev, 439
se 2-113
ingen børn
halvsøskende
1 Rasmus Hansen
2 Maren Hansdatter, død = hmd Jens Jensen i Arnøje, se 1-139
a Hans Jensen, gmd i Frøslev
b Jens Jensen, 18
c Maren Jensdatter = hmd Jørgen Olsen i Arnøje
d Inger Jensdatter, 24
e Johanne Jensdatter, 23
f Cathrine Jensdatter, 16
3 Ole Pedersen
 
2-86 Skifte 25/2 1779 Birthe Jensdatter, 35 år i Lille Linde, 442
enkemand hmd Hans Jørgensen, se 2-156
børn
1 Dorthe Hansdatter, 11
2 Jørgen Hansen, 8
3 Karen Hansdatter, 5 uger
 
2-87 Skifte 25/2 1779 hmd Søren Andersen, ca. 43 år i Karise, 444
enke Birthe Jensdatter, se 3-126
børn
1 Anders Sørensen, 14
2 Christen Sørensen, 11
3 Anne Sørensdatter, 18
4 Margrethe Sørensdatter, 7
5 Pernelle Sørensdatter, 5
 
2-88 Skifte 4/3 1779 Maren Nielsdatter, 28 år i Alslev, 447
enkemand gmd Anders Pedersen, se 2-124,  3-133
børn
1 Bodil Andersdatter, 1½
2 Karen Andersdatter, 14 uger
 
2-89 Skifte 18/3 1779 Johanne Nielsdatter, 40 år i Hårlev, 451
enkemand hmd Niels Ibsen, se 3-8
børn
1 Lars Nielsen, 16
2 Peder Nielsen, 3
3 Anna Nielsdatter, 20
4 Kirsten Nielsdatter, 11
 
2-90 Skifte 16/4 1779 Karen Larsdatter, 36 år i Værløse, 453
enkemand inds. Ole Rasmussen, se 3-110
ingen børn
arvinger: hendes morbrødre og mostre, som alle er døde. Forældre: se 1-12
1 hendes moster Anna Pedersdatter, død = gmd Hans i Barup, se 1-54
a Johanne Hansdatter = gmd Erich Jørgensen i Barup
2 morbror Niels Pedersen, gmd i Arnøje, død, se 1-52
a Karen Nielsdatter = hmd Søren Jensen i Bonderød
b Sidse Nielsdatter = hmd Peder unge i Hårlev, se 2-256
3 morbror Lorentz Pedersen, gmd i Hellested, død
a Niels Lorentzen, gmd i Hellested
1 Karen Nielsdatter = gmd Morten Nielsen i Gammelby
2 Anna Nielsdatter = gmd Peder Hansen i Frøslev
4 morbror Johannes Pedersen, gmd i Arnøje, død
a Anna Johansdatter = gmd Ole Larsen i Arnøje
5 moster Anna Pedersdatter, død = gmd Hans Madsen i Barup
a Birthe Hansdatter, død = gmd Peder Olsen i Klippinge
1 Anna Pedersdatter
2 Kirsten Pedersdatter
3 Karen Pedersdatter
6 morbror Hans Pedersen, gmd i Taastrup
a Karen Hansdatter = hmd Niels Jensen i Strøby
b Sidse Hansdatter = smed Mogens Andersen i Klippinge
7 ?? Birthe Nielsdatter, død = gmd Jeppe Olsen i Strøby
a Mette Jeppesdatter = gmd Søren Hansen i Strøby
b Anna Sophie Jeppesdatter = gmd Peder Christensen i Strøby
 
2-91 Skifte 4/5 1779 Kirsten Nielsdatter, 75 år i Frøslev, 457
1. mad Niels Porse, se 1-30
1 Christen Nielsen, gmd i Frøslev
2 Ellen Nielsdatter = gmd Jens Larsen i Lyderslev
enkemand gmd Niels Pedersen, se 2-162
 
2-92 Skifte 15/6 1779 gmd Jørgen Nielsen, 67 år i Taastrup, 463
se 1-29
enke Karen Mogensdatter, med lavværge Hans Mogensen i Taastrup
børn
1 Niels Jørgensen, 25, gmd i Karise
2 Jens Jørgensen, gmd i Karise
3 Anders Jørgensen, 25, se 4-141
 
2-93 Skifte 15/6 1779 inds. Michel Pedersen, 73 år i Hellested, 468
børn
1 Niels Michelsen, død, se 1-145
a Peder Nielsen, 15
b Ellen Nielsdatter, 12½
 
2-94 Skifte 25/6 1779 gmd Willads Nielsen, 66 år i Hårlev, 472
enke Dorthe Andersdatter, børn
1 Niels Willadsen, 30
 
2-95 Skifte 14/10 1778 hmd Hans Larsen, 53 år i Lille Linde, 477
enke Karen Pedersdatter, børn
1 Lars Hansen, 18
2 Jens Hansen, 17
3 Peder Hansen, 6
4 Kirsten Hansdatter, 20
5 Sidse Hansdatter, 13
6 Bodil Hansdatter, 10
værge farbror gmd Anders Larsen i Store Linde
 
2-96 Skifte 14/10 1779 Anne Christensdatter, 22 år i Store Linde, 481
enkemand hmd Bernt Olsen, se 2-117
børn
1 Peder Berntsen, 3
 
2-97 Skifte 1/11 1779 hmd Mads Pedersen, 50 år i Tokkerup, 484
enke Anne Mortensdatter, lavværge Morten Nielsen i Tokkerup
børn
1 Sidse Madsdatter, 16
2 Morten Madsen, 12
3 Anne Madsdatter, 2
 
2-98 Skifte 8/1 1780 Malene Ibsdatter ca. 61 år i Alslev, 485
enkemand hmd Christian Rasmussen, se 2-157
børn
1 Anna Marie Christiansdatter, 9
 
2-99 Skifte 20/1 1780 gmd Hans Pedersen, væver i Gammelby, 488
enke Karen Pedersdatter
1 Jens Hansen, gmd i Lille Tårnby, død
a Hans Hansen
2 Peder Hansen, gmd i Arnøje
3 Ole Hansen
4 Mads Hansen
5 Karen Hansdatter
6 Momme Hansdatter
 
2-100 Skifte 1/2 1780 hmd Jacob Olsen, ca. 56 år i Lille Tårnby, 492
Oeders 1771 hmd Jacob Olsen, 47, 2 ægteskab
afgangne hustru Kirsten Poulsdatter, børn
1 Margrethe Henriksdatter, tjenende i Køge
2 Hedevig Henriksdatter = rytter Peder Jørgensen i Køge
 
2-101 Skifte 3/5 1780 gmd Ole Rasmussen, 45 år i Lille Linde, 494
enke Anne Madsdatter, se 3-52
børn
1 Rasmus Olsen, 6
2 Bodil Olsdatter, 1
3 Birthe Olsdatter, ½
 
2-102 Skifte 20/7 1780 hmd, smed Jacob Pedersen, 63 år i Karise, 500
afgangne hustru Sidse Andersdatter, børn
1 Sivert Jacobsen, smed i Karise
2 Niels Jacobsen, hmd i Karise
3 Adriane Jacobsdatter = møller Lars Nielsen, Juellinge Mølle
4 Karen Jacobsdatter = Roed Skoleholder i Stubberup, Fakse
5 Kirsten Jacobsdatter, 31
6 Birthe Kirstine Jacobsdatter, 20
7 Mariabine Jacobsdatter, 13
 
2-103 Skifte 7/12 1780 hmd Hans Sørensens enke Bodil Jørgensdatter, 70 år i Arnøje, 513
broder Anders Jørgensen, 25, tjenende i Lystrup
 
2-104 Skifte 11/10 1779 ungkarl Jørgen Andersen, 26 år i Taastrup, 515
se 2-54
en broder Niels Andersen, tjenende i Lystrup
 
2-105 Skifte 13/3 1781 ungkarl Lars Nielsen, 24 år i Hellested, 517
hans moder Karen Nielsdatter, se 2-46 = gmd Mads Hansen i Hellested
søskende
1 Karen Nielsdatter, 21
2 Anna Kirstine Nielsdatter, 18
3 Inger Nielsdatter, 14
4 Ellen Nielsdatter, 8
5 Else Nielsdatter, 12
6 Niels Nielsen, 5
halvsøster
7 Kirsten Madsdatter, 2
 
2-106 Skifte 15/3 1781 inds Karen Pedersdatter i Alslev, 522
søster, Magdalene Pedersdatter = hmd Hans Christensen i Store Tårnby
 
2-107 Skifte 14/7 1781 gmd Niels Sørensen, 54 år i Taastrup, 528
[1. kone Cathrine Pedersdatter], se 2-78
1 Sidse Nielsdatter, 11
2. enke Margrethe Pedersdatter, se 4-81
barnets farbror gmd Hans Sørensen i Barup
 
2-108 Skifte 14/7 1781 Maren Henrichsdatter, 45 år i Hellested, 534
enkemand gmd Mads Rasmussen, se 2-258, 3-20, 3-143
børn
1 Ingefred Madsdatter = kusk på Juellinge Niels Jensen, se 3-102
2 Johanne Madsdatter, 15
3 Rasmus Madsen, 8
4 Niels Madsen, 5
5 Lorentz Madsen, 3
 
2-109 Skifte 14/7 1781 hmd Niels Jensen, 50 år i Store Linde, 540
enke Susanna Friderichsdatter, børn
1 Jens Nielsen, 16
 
2-110 Skifte 26/7 1781 Jeppesdatter, 34 år i Hårlev, 543
enkemand gmd Niels Larsen, børn
1 Henrich Nielsen, 8
2 Lars Nielsen, 5½
3 Anna Nielsdatter, 1½
 
2-111 Skifte 26/7 1781 gmd Ole Olsen, 45 år og 5 mdr i Lille Tårnby, 549
enke Anna Margrethe Pedersdatter, børn
1 Hans Olsen, 24, se 3-173
2 Lars Olsen, 20, se 4-61
3 Kirsten Olsdatter = gmd Søren Pedersen i Lystrup
 
2-112 Skifte 31/8 1781 Anna Pedersdatter, 28 år i Alslev, 556
enkemand hmd Christen Rasmussen
 
2-113 Skifte 31/8 1781 Maria Pedersdatter, 25 år i Alslev, 559
enkemand hmd Ole Poulsen, se 2-85
børn
1 Lars Olsen, 2½
 
2-114 Skifte 5/9 1781 Anna Olsdatter, 43 år i Lille Linde, 560
enkemand inds. Ole Larsen, børn
1 Maren Olsdatter, 10
2 Anna Olsdatter, 8
3 Karen Olsdatter, 6
 
2-115 Skifte 4/1 1782 Bodil Larsdatter, 36 år i Hårlev, 563
enkemand hmd Jens Nielsen, se 3-74
børn
1 Anna Jensdatter, 10
2 Lars Jensen, 6
3 Inger Jensdatter, 4
4 Else Jensdatter, 1½
5 Niels Jensen, 4 uger
 
2-116 Skifte 14/3 1782 Johanne Sophie Johannesdatter, 31 år i Arnøje, 565
enkemand hmd Henrich Andreasen, børn
1 Christian Henrichsen, 13
2 Hans Henrichsen, 6
3 Catharine Henrichsdatter, 4
4 Anna Margrethe Henrichsdatter, 15 uger
 
2-117 Skifte 14/3 1782 hmd Bernt Olsen, 38 år i Store Linde, 566
enke Anna Jørgensdatter, se 2-96
børn
1 Peder Berntsen, 5½
2 Karen Berntsen, 1 1/4
 
2-118 Skifte 27/6 1782 Niels Erichsen, 66 år i Hellested, 570
enke Ingeborg Poulsdatter, ingen børn
søskende
1 Jens Erichsen, inds i Alslev
2 Karen Erichsdatter = gmd Niels Abrahamsen i Jørslev
 
2-119 Skifte 29/6 1782 Karen Nielsdatter, 40 år i Lille Linde, 572
enkemand Peder Jacobsen, se 3-39
børn
1 Bodil Pedersdatter, 11½
2 Johanne Pedersdatter, 5
 
2-120 Skifte 29/6 1782 Torben Danielsen og hustru Inger Jespersdatter, 75 år i Hårlev, 579
børn:
1 Jens Torbensen, gmd i Hårlev
2 Lars Torbensen, gmd i Hårlev
3 Peder Torbensen, gmd i Store Linde, se 3-165
4 Johanne Torbensdatter = gmd Niels Jørgensen i Karise
5 Kirsten Torbensdatter, tjenende i Herfølge
 
2-121 Skifte 3/7 1782 Maren Olsdatter, 48 år i Nyby, 582
enkemand hmd Rasmus Christensen, se 2-1, 2-166
børn
1 Ole Rasmussen, 9
2 Anna Rasmusdatter, 7
3 Gundel Rasmusdatter, 4
 
2-122 Skifte 1/10 1782 Margrethe Larsdatter, ca. 70 år i Hellested, 586
[1. mand Niels Jacobsen, se 1-82]
1 Karen Nielsdatter = gmd Mads Hansen i Hellested
2 Jacob Nielsen, gmd i Hellested
enkemand hmd Niels Nielsen
 
2-123 Skifte 13/1 1783 inds Jens Larsen, 87 år i Karise, 589
enke Anna Knudsdatter, børn
1 Kirsten Jensdatter, 21
2 Jørgen Jensen, 20
3 Anna Jensdatter, 15
4 Karen Jensdatter, 11
 
2-124 Skifte 13/1 1783 hmd Anders Pedersens hustru Dorthe Nielsdatter, 26 år i Alslev, 591
se 3-133
1. kone Maren Nielsdatter, se 2-88
1 Bodil Andersdatter, 6
2 Karen Andersdatter, 4
2. kone Dorthe Nielsdatter
3 Maren Andersdatter, 3/4
 
2-125 Skifte 4/2 1783 gmd Lars Jensen, 43 år i Store Linde, 593
enke Anne Nielsdatter, se 3-58
børn
1 Niels Larsen, 16
2 Hans Larsen, 14
3 Sidse Larsdatter, 9
4 Anna Larsdatter, 4
5 Giertrud Larsdatter, 8 uger
 
2-126 Skifte 4/2 1783 Johanne Pedersdatter, 33 år i Hårlev, 599
enkemand gmd Andreas Nielsen, se 3-188
børn
1 Anna Andreasdatter, 6
 
2-127 Skifte 30/4 1783 hmd Niels Pedersen, 41 år i Arnøje, 605
enke Barbara Jacobsdatter, se 1-170
arving faderen Peder Nielsen, inds i Alslev
 
2-128 Skifte 15/5 1783 Inger Larsdatter, 62 år i Taastrup, 607
enkemand gmd Niels Christensen, børn
1 Lars Nielsen, 18
2 Sidse Hansdatter = smed Mogens Pedersen i Klippinge
 
2-129 Skifte 17/5 1783 hmd Niels Hansen, 29 år i Lille Tårnby, 613
enke Anna Hansdatter, børn
1 Karen Nielsdatter
 
2-130 Skifte 11/6 1783 Lars Pedersen Mark og hustru Jensdatter i Tokkerup, 616
Lars Pedersen Mark, død 8/6 1783, 77 år og Marie Jensdatter, død 25/11 1781, 74 år
børn
1 Karen Nielsdatter = gmd Hans Christiansen i Valløby
børn med Lars Pedersen
2 Jens Larsen, gmd i Tokkerup
3 Inger Larsdatter = gmd Peder Rasmussen i Værløse
 
2-131 Skifte 25/6 1783 Margrethe Nielsdatter, 36 år i Gammelby, 618
enkemand gmd Hans Pedersen, se 2-148
børn
1 Anna Maria Hansdatter, 6
 
2-132 Skifte 2/8 1783 gmd Ole Larsen, 29 år i Lille Linde, 623
enke Anna Madsdatter, ingen børn
søskende
1 Niels Larsen, tjenende i Hårlev
2 Karen Larsdatter, tjenende i Hårlev
 
2-133 Skifte 31/1 1782 Bodil Pedersdatter, 56 år i Frøslev, 628
enkemand smed Jens Olsen, se 2-161
søskende
1 Niels Pedersen, hmd i Arnøje
2 Kirsten Pedersdatter = hmd Lars Andreasen i Hellested
3 Chatrine Pedersdatter = inds Ole Rasmussen i Sierslev
 
2-134 Skifte 10/2 1784 inds. Karen Gregersdatter, 80 år i Værløse, 634
Match: = Jacob Jacobsen, 1701-1759
børn
1 Anne Jacobsdatter, død = gmd Lars Pedersen i Tågerup
a Peder Larsen, 34
b Sara Larsdatter = gmd Peder Jonasen i Vivede
c Mette Larsdatter = gmd Jens Hansen i Værløse
 
2-135 Skifte 10/2 1784 gmd Hans Rasmussen, (ingen alder) i Tokkerup, 636
enke Birthe Pedersdatter, se 2-228
børn
1 Rasmus Hansen, 21
2 Peder Hansen, 19
 
2-136 Skifte 21/8 1783 Ingefred Andersdatter, 62 år i Hellested, 642
enkemand smed Jens Olsen, børn
1 Anders Olsen, død = Kirsten Hansdatter, se 1-192
a Ole Andersen, 17
2 Jens Olsen, 33
3 Anna Olsdatter = Skoleholder Peder Wulsbierg i Arnøje
4 Bodil Olsdatter = hmd Hans Clausen i Karise Gårde
5 Birthe Johanne Olsdatter, tjenende i Hellested
6 Sidse Olsdatter
7 Ellen Olsdatter
8 Karen Olsdatter
 
2-137 Skifte 16/3 1784 hmd Nathanial Møller, ca. 63 år i Nyby, 653
Oeders 1771 i Hellested: Nathanael Møller, hmd og muremester, 50 og hustru 51
enke Elle Maria Michelsdatter, børn
1 Maria Magdalena Nathanielsdatter = hmd Jørgen Mortensen i Hellested
 
2-138 Skifte 19/3 1784 hmd Hans Sørensen, 70 år i Arnøje, 656
enke Birthe Jensdatter, ingen børn
bror Niels Sørensen, boende ved Slagelse
halvbror Lars Sørensen
 
2-139 Skifte 4/3 1784 Dorthe Nielsdatter, 67 år i Egedehuset i Frøslev, 659
enkemand hmd Thomas Nielsen og hans stiftsbørn
1 Jens Michelsen i Store Heddinge
2 Søren Michelsen, død
a Bodil Sørensen, 4
b Michel Sørensen, 1
 
2-140 Skifte 21/4 1784 gmd Hans Sørensen. 50 år i Ammerup, 668
1. kone Inger Jensdatter, se 1-216
1 Søren Hansen, 12
2 Anna Kirstine Hansdatter, 19
2. enke Else Jensdatter, se 3-190
3 Peder Hansen, 7
 
2-141 Skifte 21/4 1784 Mette Christensdatter, 38 år i Hårlev, 676
enkemand gmd Hans Pedersen, se 2-218, 3-163
børn
1 Anders Hansen, 8
2 Ellen Hansdatter, 4
3 Christen Hansen, 8 uger
 
2-142 Skifte 21/4 1784 hmd Anders Olsen, ca. 64 år i Hårlev, 683
enke Sidse Pedersdatter, børn
1 Johanne Andersdatter = Godtfred skrædder i Hårlev
2 Lisbeth Andersdatter, tjenende i Hårlev
 
2-143 Skifte 28/4 1784 Niels Andersen, 74 år i Grøfteledshuset ved Tryggevælde i Karise Sogn, 686
1. ægteskab
1 Mads Nielsen, 20
2 Anne Nielsdatter = gmd Jens Christensen i Hellested
2. ægteskab enke Sidse Jørgensdatter, se 1-167, se 3-64
3 Kirsten Nielsdatter, 4
 
2-144 Skifte 28/4 1784 Abelone Nielsdatter i Store Linde, 85 år 689
børn
1 Peder Nielsen, gmd i Store Linde
2 Kirsten Nielsdatter, død
a Hellena
 
2-145 Skifte 30/4 1784 Malene Henrichsdatter, ca. 46 år i Hellested, 692
1. mand Niels Michelsen, se 1-145
1 Peder Nielsen, 21
2 Else Nielsdatter, 19 = gmd Peder Madsen i Lund
2. mand, enkemand gmd Niels Larsen, se 3-43
3 Kirsten Nielsdatter
4 Niels Nielsen, 11
Jens Nielsen, 7
Karen Nielsdatter, 4
 
2-146 Skifte 30/4 1784 hmd Rasmus Pedersen, ca. 84 år i Hellested, 698
[Rasmus væver, begr. 1783, 84 år og 11 mdr.]
1. kone Anne Pedersdatter, 4 børn
1 Bodil Rasmusdatter = Hemming Henrichsen i Tryggevælde Tinghus
2 Peder Rasmussen, død, 2 børn
a Niels Pedersen
b Johanne Pedersdatter, 4
3 Anne Rasmusdatter = Hans Andersen i Duelundshuset på Gisselfeld Gods
4 Friderich Rasmussen i Nyby
2. kone, enke Anne Jørgensdatter
5 Rasmus Rasmussen, 21
6 Jørgen Rasmussen, 18
 
2-147 Skifte 11/10 1784 hmd Frands Christensen, 70 år i Tokkerup, 702
1. kone Karen Rasmusdatter, se skifte 1-161
1 Rasmus Frandsen, gmd i Karise, se 2-248
2 Christen Frandsen, gmd i Jørslev
3 Mette Frandsdatter = hmd Lars Jensen i Tokkerup
2. kone Kirsten Pedersdatter
4 Anne Dorthe Frandsdatter, 15
5 Karen Frandsdatter, 12
6 Maria Frandsdatter, 10
 
2-148 Skifte 5/11 1784 Anna Larsdatter, 28 år i Gammelby, 705
enkemand gmd Hans Pedersen, se 2-131, 2-205
børn
1 Margrethe Hansdatter, 18 uger
 
2-149 Skifte 22/11 1784 Karen Nielsdatter, 32 år i Værløse, 718
enkemand hmd, smed Peder Jørgensen, se 3-148
børn
1 Ane Pedersdatter, 9
2 Lars Pedersen, 7
3 Hans Pedersen, 5
4 Else Pedersdatter, 3
5 Poul Pedersen, 2
 
2-150 Skifte 7/1 1783 Sidse Espensdatter, som boede og døde i Hellested, 718
hun har været i ægteskab med Peder Jensen i Hellested
halvsøskende
1 Else Espensdatter = hmd Peder Olsen i Hellested: FT 1787: Else Esbensdatter 40
2 Anders Espensen, hmd i Magleby. FT 1787: Anders Espensen, 64
3 Johanne Espensdatter i Magleby. FT 1787: Johanne Espensdatter, 65
 
2-151 Skifte 7/1 1785 Anna Christensdatter, 34 år i Hellested, 720
enkemand hmd Ole Nielsen
børn
1 Niels Olsen, 2
 
2-152 Skifte 16/2 1785 inds Poul Nielsen, som tjente for gmd Mads Larsen i Barup, 722
søster Anna Nielsdatter, som har været = Peder Nyrup
a Dorthe Pedersdatter
b Niels Pedersen
c Abraham Pedersen
bror Anders Nielsen, død
a Kirsten Andersdatter = Niels Jørgensen i Barup, se 4-101
b Anna Andersdatter, tjenende på Juellinge
 
2-153 Skifte 28/2 1785 Johanne Nielsdatter, 61 år i Hellested, 727
enkemand inds. Niels Pedersen, børn
1 Sidse Nielsdatter
 
2-154 Skifte 14/3 1785 hmd Niels Petersen i Arnøje, 729
enke Anna Maria Larsdatter, børn
1 Maria Nielsdatter = smedesvend Conrat  i København
2 Trine Nielsdatter = Lucas Nielsen på Holmen i København
3 Zuzane Nielsdatter, tjenende ovennævnte Conrat
 
2-155 Skifte 7/4 1785 gmd Morten Nielsen, 94 år i Tokkerup, 734
[1. kone Karen Nielsdatter, kilde Match]
1 Niels Mortensen, gmd i Karise, se 2-226
2 Kirsten Mortensdatter = Jacob Jensen, i Eskildstrup på Lindeslev Gods
3 Anne Mortensdatter, død, se 1-173 = inds Ole Poulsen i Tokkerup
a Niels Olsen, i Tokkerup
b Poul Olsen, gmd i Tokkerup
c Jens Olsen
d Jacob Olsen
e Karen Olsdatter = hmd Niels Pedersen i Tokkerup
f Kirsten Olsdatter
4 Karen Mortensdatter, død, se 2-47 = inds. Niels Sørensen
a Søren Nielsen, tjenende i Hårlev
b Thomas Nielsen, i Ammerup
c Dorthe Nielsdatter i Hårlev
d Karen Nielsdatter
e Inger Nielsdatter
enke Inger Jacobsdatter, se 3-97
 
2-156 Skifte 13/4 1784 hmd Hans Jørgensen, 50 år i Lille Linde, 741
[hustru Birthe Jensdatter], se 2-86
børn
1 Jørgen Hansen, 13
2 Dorthe Hansdatter, 19
 
2-157 Skifte 15/4 1785 hmd Christian Rasmussen, 55 år i Alslev, 744
[1. kone Malene Ibsdatter, se 2-98]
enke Anna Pedersdatter, børn
1 Anna Maria Christiansdatter
2 Anders Christiansen, tjenende i Lille Linde
 
2-158 Skifte 4/6 1785 Ole Larsen, 52 år i Hellested brohus, Tryggevælde Gods, 747
enke Kirsten Jensdatter, lavværge faderen Jens Nielsen i Nyby, se 2-217
børn
1 Inger Olsdatter, tjenende i Store Linde
2 Jens Olsen, 14
3 Lars Olsen, 11
4 Hans Olsen, 5
værge for børnene farbror inds Anders Larsen i Store Linde
 
2-159 Skifte 7/7 1785 gmd Hans Hansen, 75 år i Værløse, 750
1. ægteskab
3 Hans Hansen, gmd i Freerslev
4 Johanne Hansdatter = Ole Poulsen, inds i Tokkerup, se 2-227
2. ægteskab enke Anna Andersdatter
1 Jens Hansen, gmd i Værløse
2 Niels Hansen, tjenende på stedet
 
2-160 Skifte 6/9 1785 Birthe Jensdatter, 55 år i Arnøje, 756
1. ægteskab
1 Lars Nielsen, inds i Arnøje
2 Anna Nielsdatter = gmd Hans Svendsen i Arnøje
enkemand hmd Hans Nielsen
 
2-161 Skifte 7/6 1786 smed Jens Olsen, 64 år i Frøslev, 759
[1. kone Birthe Sørensdatter, se 2-5, se 3-72]
1 Ole Jensen, gmd i Frøslev
2 Rasmus Jensen, gmd i Frøslev
3 Niels Jensen, smed i Frøslev
4 Søren Jensen, tjenende i Frøslev
5 Ester Jensdatter = Christen Smed i Køge
6 Birthe Jensdatter  skomager? Søren Olsen i Køge
7 Anna Jensdatter, 23, tjenende på Skillingskroen, gl. Køge landevej
8 Maren Jensdatter, 18, tjenende i Køge
[2. kone Anne Ovesdatter, se 2-75]
[3. kone Bodil Pedersdatter, se 2-133]
 
2-162 Skifte 16/5 1786 gmd Niels Pedersen, 73 år i Frøslev, 766
[1. kone Kirsten Nielsdatter], se 2-91
enke Karen Olsdatter, se 4-197
børn
1 Peder Nielsen,
2 Kirsten Nielsdatter, 6
3 Anna Nielsdatter, 3½
 
2-163 Skifte 12/4 1786 Maren Larsdatter, 69 år i Taastrup, 766
enkemand gmd Ole Christophersen, børn
1 Anna Olsdatter = gmd Peder Rasmussen i Klippinge
2 Kirsten Olsdatter = Niels Lorentsen i Hellested
3 Karen Olsdatter = Peder Larsen i Arnøje
 
2-164 Skifte 30/11 1786 hmd Ole Olsen i Nyby, 774
enke Else Larsdatter, se 2-216
børn
1 Ole Olsen, 8 år
2 Ana Cathrine Olsdatter, 6 år
3 Margrethe Olsdatter, 2½
 
2-165 Skifte 22/10 1786 Anna Jørgensdatter, 26 år? i Store Linde, 776
1. mand Bernt Olsen, se 2-117
1 Karen Berntsdatter, 6 år
2. mand, enkemand hmd Michel Pedersen, se 3-142
2 Anna Michelsdatter, 3
3 Bodil Michelsdatter, 3 uger
 
2-166 Skifte 1/12 1786 Inger Jensdatter, 28 år i Nyby, 779
enkemand hmd, bødker Rasmus Christensen, se 2-1, 2-121
børn
1 Maren Rasmusdatter, 1
 
2-167 Skifte 14/2 1787 hmd Hans Espensen, 58 år i Tokkerup, 781
enke Anne Mathiasdatter, børn
1 Niels Hansen, 21
2 Maren Hansdatter, 17, tjenende Espen Nielsen i Stubberup
3 Karen Hansdatter, 14
4 Inger Hansdatter, 7
 
2-168 Skifte 24/2 1787 Ellen Simonsdatter i Lejertofte, 783
enkemand hmd Søren Madsen, børn
1 Johanne Sørensdatter, 3
FT 1787 i Lejertofte Søren Madsen, 46, opsynsmand og Ane Hansdatter, 35, kone. Johanne Sørensdatter, 12, mandens datter af mellemste ægteskab
 
2-169 Skifte 2/5 1787 Margrethe Hansdatter, 39 år i Lille Linde, 785
enkemand Johan Caspersen, se 3-89
børn
1 Casper Johansen, 14
2 Hans Johansen, 9
 
2-170 Skifte 18/6 1787 Birthe Jacobsdatter, 75 år i Frøslev, 790
enkemand inds. Peder Andersen, ingen børn
søstersønner, se 1-199
1 Iver Nielsen
2 Anders Nielsen
3 Jens Nielsen
brødrebørn
1 Jens Larsen, hmd i Havnelev
2 Andreas Larsen, tjenende i Lyderslev
3 Lisbeth Larsdatter = hmd Peder Erichsen i Lund
 
2-171 Skifte 24/11 1787 Sidse Andersdatter, 40 år i Hellested, 794
enkemand gmd Jacob Nielsen, se 4-10
børn
1 Niels Jacobsen, 6
2 Anders Jacobsen, 4
 
2-172 Skifte 24/11 1787 Karen Knudsdatter, 59 år i Hellested, 801
enkemand hmd Jacob Pedersen, børn
1 Inger Jacobsdatter, 22
 
2-173 Skifte 24/11 1787 inds Lars Sørensen, 32 år i Hellested, 806
enke Marie Jørgensdatter, børn
1 Lisbeth Larsdatter, 6
2 Karen Larsdatter, 2
 
2-174 Skifte 24/11 1787 Karen Lorentsdatter, 55 år i Gammelby, 808
1. mand Hans Pedersen
1 Dorthe Hansdatter, 14
enkemand gmd Morten Nielsen, se 2-244, 4-57
1 Karen Mortensdatter, 8
 
2-175 Skifte 24/11 1787 gmd Anders Jensen, 35 år i Lejertofte, 814
enke Birthe Jespersdatter, børn
1 Jens Andersen, 9
 
2-176 Skifte 24/11 1787 Maren Andersdatter, 76 år i Barup, 820
Maren Andersdatter, se 2-17
enkemand gmd Niels Jensen, se 4-67
børn
afdødes søn
1 Anders Sørensen, gmd i Arnøje
 
2-177 Skifte 24/11 1787 Anne Pedersdatter, 55 år i Hårlev, 826
enkemand Jens Hansen, se 3-32
børn
1 Hans Jensen, 20
2 Anna Jensdatter, 7
 
2-178 Skifte 24/11 1787 gmd Ole Christophersen, ca. 42 år i Hårlev, 832
enke Birthe Pedersdatter, lavværge Peder Hansen i Lille Tårnby
børn
1 Dorthe Olsdatter, 10
2 Ellen Olsdatter, 4
 
2-179 Skifte 24/11 1787 Kirsten Larsdatter, 43 år i Store Linde, 837
enkemand hmd. Hans Nielsen, se 3-150
børn
1 Johanne Hansdatter, 19
2 Anna Hansdatter, 16
3 Lisbeth Hansdatter, 12
4 Karen Hansdatter, 9
5 Maren Hansdatter, 6
 
2-180 Skifte 24/11 1787 Johanne Christensdatter, 42 år i Lystrup, 839
enkemand gmd. Jørgen Nielsen, se 3-163, 4-37
børn
1 Niels Jørgensen, 19
2 Birthe Jørgensdatter, 18
3 Johanne Jørgensdatter
4 Ane Kirsten Jørgensdatter
5 Peder Jørgensen, 6
 
2-181 Skifte 24/11 1787 hmd Niels Sørensen, 24 år i Frøslev, 844
enke Mette Rasmusdatter, 4-105
børn
1 Karen Jensdatter, 8 [datter af Jens Sørensen]
2 Ole Nielsen, 2, tvilling
3 Jens Nielsen, 2
 
2-182 Skifte 24/11 1787 Anne Larsdatter, 52 år i Frøslev, 847
enkemand gmd Ole Pedersen,
børn
1 Ingefred Olesdatter, 23
2 Hans Olsen, 15
 
2-183 Skifte 24/11 1787 Maren Madsdatter, 42 år i Frøslev, 851
enkemand hmd Johann Nevermann, se 3-23
søskende
1 Hans Madsen, gmd i Freerslev
2 Søren Madsen, hmd i Lejertofte
3 Rasmus Madsen, hmd i Freerslev
4 Anna Madsdatter, enke efter Niels Hansen, hmd i Freerslev
5 Karen Madsdatter = gmd Jacob Christophersen i Lejertofte, se 3-158
 
2-184 Skifte 15/9 1788 gmd Lars Hansen, 43 år i Bonderød, 855
[forældre: se 1-195]
enke Else Sørensdatter, se 1-162
brødre
1 Jens Hansen, gmd i Værløse
2 Peder Hansen, gmd i Lille Tårnby
 
2-185 Skifte 25/10 1788 inds Christopher Olsen, ca. 88 år i Lille Linde, 862
1. kone Karen Christensdatter, se 1-141
1 Ole Christophersen, gmd i Hårlev, død
a Dorthe Olsdatter, 9
b Ellen Olsdatter, 6
2 Maren Christophersdatter = hmd Christen Madsen på Gannebroe, se 3-22
3 Ellen Christophersdatter, 22, tjenende i Lille Linde
3. enke Maren Pedersdatter, børn
1 Peder Christophersen, 14 år
2 Mette Christophersdatter 16 år
 
2-186 Skifte 25/10 1788 gmd Ole Jensen, 33 år på Frøslev Overdrev, 865
enke Bodil Ibdatter, børn
1 Rasmus Olsen, 7
2 Birthe Olsdatter, 4
3 Dorthe Olsdatter, 3
 
2-187 Skifte 25/10 1788 Anna Pedersdatter, 45 år i Arnøje, 871
enkemand hmd. Hans Pedersen, børn
1 Kirsten Hansdatter, 11
2 Peder Hansen, 8
 
2-188 Skifte 25/10 1788 gmd Erich Jørgensen, 47 år i Barup, 873
Hans forældre: se 1-80
enke Johanne Hansdatter, se 3-80
børn
1 Jørgen Erichsen, 22, se 3-143
2 Anna Maria Erichsdatter, 20 = gmd Hans Sørensen i Store Linde, se 3-135
3 Johanne Erichsdatter, 14, se 4-58
4 Jens Erichsen, 12
5 Anna Erichsdatter, 9
6 Hans Erichsen, 3
7 Karen Erichsdatter, 3/4
 
2-189 Skifte 25/10 1788 Birthe Olsdatter, ca. 43 år i Værløse, 880
enkemand gmd. Andreas Ibsen, se 3-118
børn
1 Anne Andreasdatter, 18
2 Maria Andreasdatter, 13
3 Johanne Andreasdatter
4 Cathrine Andreasdatter
5 Inger Andreasdatter
 
2-190 Skifte 2/12 1789 Marie Jensdatter, ca. 57 år i Lejertofte, 886
enkemand hmd. Ole Davidsen, børn
1 Christian Olsen, 9
 
2-191 Skifte 18/3 1789 Kirsten Rasmusdatter, 63 år i Store Linde, 889
enkemand inds. Rasmus Olsen, børn
1 Rasmus Rasmussen, gmd i Alslev
2 Hans Rasmussen, hmd i Værløse
2 Mette Rasmusdatter, tjenende i Store Linde
3 Elisabeth Rasmusdatter, tjenende broderen Rasmus Rasmussen i Alslev
 
2-192 Skifte 28/3 1789 Ingeborg Nielsdatter, 70 år i Hellested, 891
søskende: se 1-102
enkemand gmd. Hans Jensen
søskende
1 Hans Nielsen i Lille Linde
2 Karen Nielsdatter, enke efter Niels Olsen i Hellested, se 2-64
 
2-193 Skifte 30/3 1789 inds Peder Espensen i Værløse, 896
enke Maren Pedersdatter, børn. FT 1787: Maren Pedersdatter, 35 enke
1 Christopher Pedersen, 15
2 Niels Pedersen, 5
3 Anne Pedersdatter, 12
 
2-194 Skifte 30/3 1789 Ellen Andersdatter, 60 år i Taastrup, 898
enkemand gmd. Hans Mogensen, se 3-155
arvinger, søskende
1 Jens Andersen, gmd i Aas på Jomfruens Egede
2 Barbara Andersdatter = hmd Christen Jensen i Tingerup i Kongsted Sogn på Lystrup Gods
3 Margrethe  Andersdatter = hmd Hans Larsen i Hestehavehuset ved Taastrup
4 Ane Andersdatter i København = Anders
 
2-195 Skifte 30/3 1789 hmd Skifte Rasmus Olsen, 63 år i Karise, 903
børn
1 Ole Rasmussen, hmd i Værløse
2 Mikkel Rasmussen, tjenende i Alslev
3 Ane Rasmusdatter
4 Bodil Rasmusdatter
 
2-196 Skifte 30/3 1789 Maren Jensdatter, 30 år i Alslev, 905
enkemand hmd. Jens Rasmussen, børn
1 Peder Jensen, 2
 
2-197 Skifte 30/3 1789 Marie Friderichsdatter, ca. 70 år i Frøslev, 907
FT 1787 i Frøslev: Søren Nielsen, 70 og Marie Hansdatter, 68
begr. 1/6 1788 Søren Nielsens kone Marie Hansdatter, 70
enkemand inds. Søren Nielsen
børn af afgangne søn Niels Sørensen
1 Jens Nielsen, 3, tvillinger
2 Rasmus Nielsen, 3
 
2-198 Skifte 30/3 1789 gmd Peder Nielsen, 38 år i Arnøje, 909
enke Karen Jensdatter, se 3-31, 4-1
børn
1 Else Pedersdatter, 8
2 Cathrine Pedersdatter, 4
3 Niels Pedersen, 1½
 
2-199 Skifte 1789 hmd Peder Poulsen, 64 år i Alslev, 914
enke Kirsten Torbensdatter, børn
1 Poul Pedersen, gmd i Taastrup
2 Christen Pedersen, tjenende i Arnøje
3 Torben Pedersen, tjenende i ?
4 Hans Pedersen, 15, tjenende i Alslev
 
2-200 Skifte 30/3 1789 Sidse Jørgensdatter, ca. 59 år i Tokkerup, 917
enkemand hmd. Jens Christensen
børn
1 Margrethe Jensdatter, 22
2 Christian Jensen, 14
 
2-201 Skifte 30/3 1789 Anne Jensdatter, 35 år i Hårlev, 919
enkemand gmd. Jørgen Nielsen, se 4-89
børn
1 Karen Jørgensdatter, 11
2 Peder Jørgensen, 7
3 Niels Jørgensen, 4
4 Johanne Jørgensdatter, 13 uger, se 2-180
 
2-202 Skifte 30/3 1789 Johanne Olsdatter, 32 år i Lystrup, 925,
enkemand gmd. Svend Pedersen, børn
1 Ole Svendsen, 8
2 Peder Svendsen, 2
3 Anna Margrethe Svendsdatter, 5
 
2-203 Skifte 30/3 1789 Birthe Olsdatter, 60 år i Hårlev, 930
enkemand hmd. Thomas Pedersen, se 3-104
børn
1 Dorthe Marie Thomasdatter = gmd Hans Nielsen, ibid
 
2-204 Skifte 30/3 1789 bondefoged Ole Andersen, 36 år i Hårlev, 933
enke Sidse Pedersdatter, ingen livsarvinger
farbror Lars Pedersen, har været skibskaptajn i København
 
2-205 Skifte 30/3 1789 Inger Olsdatter, 29 år i Gammelby, 937
enkemand gmd. Hans Pedersen, se 2-131, 2-148
børn
1 Karen Pedersdatter, 3
2 Johanne Pedersdatter, 2
 
2-206 Skifte 30/3 1789 Maren Nielsdatter, 32 år i Lystrup, 942
enkemand gmd. Ole Hansen, se 2-254
børn
1 Hans Olsen, 6
2 Niels Olsen, 8 dage
3 Ellen Olsdatter, 9
 
2-207 Skifte 30/8 1789 skriverkarl Johan Peter Haagerup ca. 33 år på Juellinge, 946
afdødes far Hans Johansen Haagerup, skrædder, boende i Pedersborg, Sorø Amt
 
2-208 Skifte 20/2 1786 hmd Anders Rasmussen, 76 år i Arnøje, 995
enke Karen Giorsdatter, se nedenfor 2-209
arvinger far?bror Mads Ziersen, smed i København, død, 5 børn
1 Zier Madsen, i Vordingborg
2 Anders Madsen, død
a Zusana, skal være gift i København med ?
3 Svend Madsen
4 Stine Madsdatter i København
5 Elsebel Madsdatter i København
 
broder Mads Hansen i København, død, 5 børn
1 Anders Madsen, død
a Anna Andersdatter, som har været gift i København, børn
1 Zier Madsen, i Vordingborg
2 Svend Madsen
 
2-209 Skifte 6/5 1786 hmd Anders Rasmussens enke Karen Giorsdatter, 64 år i Arnøje, 997
se 2-208 ovenfor og se 1-39
arvinger,
bror Hans Giordsen, smed i Arnøje
søster Sidse Giordsdatter  død = Johan Poul Emmeding i Renge By
a Ellen, tjenende på Gjorslev
 
2-210 Skifte 24/4 1789 Maren Christiansdatter, 32 år i Arnøje, 1016
enkemand Lars Nielsen
afdødes moder Karen = hmd Mads Hansen i Hyllede i Kongsted på ? Gods
søskende
1 Hans Christiansen ind i Leestrup i Kongsted på samme Gods
2 Peder Christiansen, død ?
3 Karen Christiansdatter = hmd i Kongsted
4 Ane Christensdatter som skal være gift med en skrædder på Eskildstrup på Lystrup Gods
 
2-211 Skifte 16/5 1789 Bodil Pedersdatter, ca. 47 år i Tokkerup, 1024
enkemand hmd. Niels Olsen
afdødes søskende
1 Peder Pedersen, gmd i Stubberup
2 Mette Pedersdatter = hmd Jens Christensen i Tokkerup, se 2-200
3 Maren Pedersdatter = gmd Hans Nielsen i Fakse
4 Margrethe Pedersdatter, som var = gmd Ole Hansen i Ebbeskov, 4 børn
a Hans Olsen, 21
b Christoffer Olsen, 19
c Ane Olsdatter 16
d Lisbeth Olsdatter, 8
 
2-212 Skifte 1/2 1790 gmd Rasmus Jensen, 44 år i Arnøje, 1028
enke Margrethe Hansdatter, se 3-34
børn
1 Hans Rasmussen, 6
2 Karen Rasmusdatter, 5
3 Jens Rasmussen, 1½
 
2-213 Skifte 1/2 1790 gmd Peder Hansen, 38 år i Arnøje, 1034
enke Sidse Andersdatter, børn
umyndige
 
2-214 Skifte 1/2 1790 Maren Nielsdatter, 60 år i Hellested, 1040
enkemand gmd. Ole Larsen, se 3-93
børn
1 Sidse Olsdatter, 29 = gmd Hans Gundersen i Hellested
2 Hans Olsen, 24, tjenende i Hårlev
3 Lars Olsen, 19
4 Inger Olsdatter, 16
5 Christoffer Olsen, 13
 
2-215 Skifte 1/2 1790 hmd Ole Sørensen. 30 år i Gammelby, 1045
enke Kirsten Jensdatter, børn
1 Maren Olsdatter, 6
2 Søren Olsen, 4
 
2-216 Skifte 1/2 1790 Else Larsdatter, 30 år i Nyby, 1047
1. mand Ole Olsen, se 3-20, se 2-164
1 Ole Olsen, 10
2 Ane Olsdatter, 7
3 Margrethe Olsdatter, 5
enkemand hmd. Jens Christensen, se 3-22
 
2-217 Skifte 1/2 1790 hmd Jens Nielsen, 78 år i Nyby, 1050
enke Anne Pedersdatter, børn
1 Niels Jensen, gmd i Lille Linde
2 Kirsten Jensdatter = Ole Larsen i Hellested, død, se 2-158
3 Inger Jensdatter = Peder Hartvig i København
4 Bodil Jensdatter = Peder Jensen i København
5 Maren Jensdatter = Peder Henrichsen, gevorben  soldat i København
 
2-218 Skifte 1/2 1790 Maren Pedersdatter i Lille Linde, 1052
enkemand inds. Hans Hansen, børn
1 Karen Jensdatter = gmd Hans Pedersen i Hårlev
 
2-219 Skifte 1/2 1790 Ellen Larsdatter, 54 år i Frøslev, 1054
enkemand inds. Peder Sørensen, se 1-135
arvinger søskende
1 Anders Larsen, gmd i Lille Heddinge
2 Niels Larsen, inds for sin søn Jens Nielsen, gmd ibid
3 Birthe Larsdatter = gmd Rasmus Thomasen i Nye Torøje
 
2-220 Skifte 1/2 1790 gmd Hans Andersen, 45 år i Frøslev, 1057
enke Kirsten Pedersdatter, børn
1 Karen Hansdatter, 1
 
2-221 Skifte 1/2 1790 Anne Henrichsdatter, 60 i Hellested, 1059
enkemand inds. Jens Nielsen, børn
1 Erich Jensen, 24
2 Niels Jensen, 16
3 Karen Jensdatter, 20
 
2-222 Skifte 22/3 1788 Capitain Bartholomeus von Deichmann, 58 år i Hårlev Kro 1062
enke Christiane Thomasdatter, børn
1 Edele Christine Deichman
2 Vithus Behring Deichman
 
2-223 Skifte 30/3 1789 Mette Kirstine Møllersdatter, 46 år i Karise, 1113
enkemand Sigvard Jacobsen, børn
1 Sidse Kirstine Sigvardsdatter, 10
2 Ane Marie Sigvardsdatter, 9
3 Anders Sigvardsen, 7
4 Karen Sigvardsdatter, 5
5 Katrine Sigvardsdatter, 15 uger
 
2-224 Skifte 18/6 1790 hmd Jørgen Christiansen, ca. 48 år i Løghuset, Kæderup, Tureby Sogn, 1120
enke Mette Olsdatter, børn
1 Karen Jørgensdatter, 18, tjenende i Store Linde
2 Ane Jørgensdatter, 16
3 Anders Jørgensen, 14
4 Kristen Jørgensen, 10
5 Johanne Jørgensdatter
 
2-225 Skifte 4/7 1790 inds Niels Christiansen i Gammelby, 1122
enke Lisbeth Thomasdatter, lavværge Christen Christensen, gmd i Gammelby
børn
1 Niels Nielsen, 20
2 Jørgen Nielsen, 16
3 Jens Nielsen, ?
4 Kristen Nielsen, 5
5 Inger Nielsdatter, 2
værge Thomas Hansen, ibid
 
2-226 Skifte 4/7 1790 gmd Niels Mortensen, 53 år i Karise Gårde, 1123
forældre, se 2-155
enke Anne Jespersdatter, børn
1 Niels Nielsen, 20
2 Jørgen Nielsen, 16
3 Jens Nielsen, 10
4 Karen Nielsdatter, 17
5 Maren Nielsdatter, 13
 
2-227 Skifte 14/7 1790 inds Ole Poulsen, 72 år i Tokkerup, 1125
1. kone Anne Mortensdatter, se 1-173
1 Niels Olsen, hmd i Tokkerup
2 Poul Olsen, gmd ibid
3 Jacob Olsen, hmd ibid
4 Jens Olsen, tjenende i Karise Gårde
5 Andreas Olsen, tjenende i Tokkerup, ikke i skifte efter 1. kone
6 Karen Olsdatter = Niels Pedersen, inds i Tokkerup, se 2-249
7 Kirsten Olsdatter, tjenende i Værløse
enke Johanne Hansdatter, se 2-159
 
2-228 Skifte 26/7 1790 Birthe Pedersdatter, ca. 59 år i Tokkerup, 1127
1. mand Hans Rasmussen, se 2-135
enkemand Niels Olsen
søster Birthe Pedersdatter i Spjellerup? Hospital
 
2-229 Skifte 6/8 1790 gmd Anders Nielsen, 40 år i Gammelby, 1128
enke Ellen Nielsdatter, børn
1 Else Andersdatter, 15
2 Anne Andersdatter, 2
3 Mette Andersdatter, 12
4 Maren Andersdatter, ½
 
2-230 Skifte 8/8 1790 hmd, snedker Søren Rasmussen, 52 år i Arnøje, 1130
[forældre: se 2-56]
enke Birthe Olsdatter, børn
1 Fridericha Sørensdatter, 20
2 Rasmus Sørensen, 14
3 Margrethe Sørensdatter, 6
4 Inger Sørensdatter, 1
 
2-231 Skifte 18/8 1790 Karen Andersdatter, 46 år i Arnøje, 1132
enkemand inds. Ole Andersen, se 2-250
børn
1 Anders Olsen, 18
2 Kirsten Olsdatter, 14
3 Mads Olsen, 11
4 Lars Olsen, 8
5 Maren Olsdatter, 1
 
2-232 Skifte 18/8 1790 hmd Christen Nielsen, 56 år i Hellested, 1133
enke Anne Kirstine Christiansdatter, børn
1 Karen Christensdatter, 20
2 Anna Cathrine Christensdatter, 15
3 Niels Christensen, 6
 
2-233 Skifte 12/9 1790 gmd Søren Pedersen, 46 år i Lille Linde, 1134
enke Mette Jørgensdatter
søskende
1 Hans Pedersen, gmd i Store Linde
2 Ole Pedersen, hmd i Store Linde
 
2-234 Skifte 16/9 1790 Birthe Pedersdatter, 46 år i Hellested, 1136
se 2-69, 2-72
enkemand inds. Søren Jacobsen, børn
1 Else Hansdatter, 19
 
2-235 Skifte 2/10 1790 Dorthe skoleholder Golich Lunds enke, 89 år i Arnøje, 1137
 
2-236 Skifte 25/10 1790 hmd Ole Nielsen, 37 år Gannebroe, 1138
enke Cathrine Jensdatter, se 3-184
afdødes forældre Niels Olsen og Anne Hansdatter i Værløse
 
2-237 Skifte 26/10 1790 Karen Jørgensdatter, 24 år i Alslev, 1139
enkemand hmd. Jens Olsen, børn
1 Anne Marie Jensdatter, 3
2 Inger Jensdatter, 3/4
 
2-238 Skifte 2/1 1788 Marie Nielsdatter, 1165
# 124: 27/2 1787 begr. forpagter Bøgvad på Nygaard, 55 år
enkemand forpagter Friderich Bøgvad på Tryggevælde, børn
1 Marie Lisbeth Friderichsdatter, 19
2 Niels Friderichsen, 17
3 Hans Friderichsen, 15
4 Adam Friderichsen, 12
5 Johan Mathias Friderichsen, 10
6 Jens Friderichsen, 5
7 Christen Friderichsen, 3
 
2-239 Skifte 18/5 1791 Anne Hansdatter, 47 år i Myreholthuset, Hellested, 1175
enkemand Frederich Rasmussen, se 4-18
børn
1 Rasmus Frederichsen, 12
2 Andreas Frederichsen, 11
 
2-240 Skifte 1/7 1791 Margrethe Jensdatter, 44 år i Bonderød, 1177
[1. mand Hans Nielsen, se 2-44]
1 Marie Hansdatter = hmd Niels Hansen i Værløse
2 Niels Hansen, 18
enkemand Andreas Johansen
 
 
2-241 Skifte 21/6 1791 gmd Jørgen Pedersen, 29 år i Frøslev, 1179
forældre: se 1-185 og 3-42
enke Anne Margrethe Rasmusdatter, se 4-51
børn
1 Maren Jørgensdatter, 4½
2 Marie Jørgensdatter, 3
3 Peder Jørgensen, 1½
 
2-242 Skifte 9/7 1791Else Hansdatter, 65 år i Frøslev, 1185
hmd Anders Bendsen, se 4-170
to efterlevende sønner
 
2-243 Skifte 9/7 1791 Karen Nielsdatter, 57 år i Hellested, 1187
Karen Nielsdatter, se 2-105, 1. mand: se 2-46
enkemand gmd. Mads Hansen
 
2-244 Skifte 9/7 1791 Kirsten Clemensdatter, 24 år i Karise, 1187
enkemand Morten Nielsen, se 2-174, 4-57
hendes moder Anne Nielsdatter = gmd Jens Thygesen i Karise
bror Jens Clemmensen, 16
halvsøster Johanne Clemensdatter, 20
halvbror Jacob Rasmussen på Juellinge Gods
 
2-246 Skifte 25/2 1788 Mette Frideriche Sørensdatter, 35 år i Karise, 1198
enkemand kromand Mads Schou, børn
1 Søren Michael Schou, 16
2 Christian Schou, 14
3 Adam Schou, 11
4 Lorentz Schou, 10
5 Frantz Schou, 9
6 Birthe Cathrine Schou, 12
 
2-247 Skifte 3/10 1791 Anne Pedersdatter, 34 år i Frøslev 1200
enkemand gmd. Peder Thomasen, børn
1 Ole Pedersen, 5
2 Maren Pedersdatter, 1½
3 Anne Pedersdatter, ½
 
2-248 Skifte 1/2 1792 Anne Margrethe Olsdatter, 36 år i Karise, 1202
enkemand gmd. Rasmus Frandsen, se 2-147, 4-4
 
2-249 Skifte 13/4 1792 Karen Olsdatter, ca. 37 år i Tokkerup, 1217
hendes forældre: 2-227
enkemand inds. Niels Pedersen, børn
1 Peder Nielsen, 13
2 Poul Nielsen, 10
3 Christian Nielsen, 8
 
2-250 Skifte 3/5 1792 Birthe Andreasdatter, 46 år i Arnøje, 1218
enkemand Ole Andersen, se 2-231
brødre
1 Peder Andreasen i Lille Tårnby, se 4-110
2 Hans Andreasen, hmd på Tryggevælde Hovmark
 
2-251 Skifte 7/7 1792 Margrethe Olsdatter, 64 år på Frøslev Mark, 1219
enkemand hmd. Hans Nielsen
søskende
1 Thomas Olsen, på Vemmetofte
2 Sidse Olsdatter
3 bror Jens Olsen, smed i Frøslev, død
a Niels Jensen, smed i Frøslev, 33
b Rasmus Jensen, gmd i Frøslev, 35
c Søren Jensen, 27, tjenende i Frøslev
d Ester Jensdatter = snedker Christen Johansen i Køge
e Birthe Jensdatter = skomager Henrich i Køge
f Maren Jensdatter, tjenende i Køge
g Ole Jensen, gmd på Frøslev overdrev, død
1 Rasmus Olsen, 10
2 Dorthe Olsdatter, 6
halvsøskende
4 Ane Olsdatter = brændevinsbrænder Hans Jørgensen i Køge
5 Ingefred Olsdatter som var = Jens Porse i Torøje
a Mette Jacobsdatter, der var avlet med forrige mand Jacob Bødsner
 
2-253 Skifte 7/7 1792 gmd Hans Stephensen, ca. 83 år i Hårlev, 1215
[1. kone Ingeborg Jensdatter, se 1-171
[2. kone Marie Villadsdatter, se 1-176]
enke Karen Erichsdatter, se 1-212
lavværge Hans Nielsen
umyndige børn, med værge Andreas Nielsen
 
2-254 Skifte 7/7 1792 Marie Jørgensdatter (ingen alder) i Lystrup, 1228
enkemand gmd. Ole Hansen, se 2-206
søster Anne Jørgensdatter = hmd Jens Pedersen? i Store Linde
 
2-255 Skifte 5/9 1792, hmd Peder Christensen skrædder i Hårlev? ,1235
enke Anne Pedersdatter
arving søskendebarn hmd Hans Pedersens hustru Johanne Hansdatter i Løghuset i Store Linde, Karise ?
 
2-256 Skifte 3/9 1792 Sidse Nielsdatter, ca. 50 år i Hårlev, 1237
enkemand hmd. Peder Olsen, se 2-90
børn
1 Anne Pedersdatter, 23 tjenende i Himlingøje
2 Niels Pedersen, 20, tjenende i Lille Linde
3 Maren Pedersdatter, 14, tjenende i Taastrup
4 Dorthe Pedersdatter, 11
 
2-257 Skifte 5/9 1792 Margrethe Davidsdatter, 55 år i Frøslev, 1238
enkemand gmd. Christen Nielsen, børn
1 Niels Christensen, 22
 
2-258 Skifte 24/11 1792 Karen Pedersdatter, 68 år i Kulagerhuset i Karise, 1240
1. mand Jørgen Erichsen, se 1-80
1 Peder Jørgensen, gmd i Børsted, Tureby
2 Lars Jørgensen, skovfoged i Ganneskov, se 4-106
3 Anne Marie Jørgensdatter = gmd Lars Andersen i Smerup
4 Karen Jørgensdatter = gmd Mads Rasmussen i Hellested, se 2-108
2. enkemand skovfoged Ole Nielsen, se 3-56
5 Marie Olsdatter = gmd Hans Nielsen i Sonnerup
6 Anne Olsdatter, 29
 
2-259 Skifte 4/11 1792, gmd Peder Rasmussen i Store Linde, 1243
se 2-264
enke Anne Nielsdatter, lavværge Hans Hansen i Store Linde
børn
1 Maren Pedersdatter, ½, værge farbror Jens Rasmussen i Alslev
 
2-260 Skifte 20/12 1792 møller Jørgen Andersen Lerke, 61 år i Juellinge Hollandske Mølle i Hellested, 1245
enke Frederica Nielsdatter, børn
1 Ane Jørgensdatter, 21
2 Niels Jørgensen, 20
3 Ellen Jørgensdatter, 18
4 Anders Jørgensen, 16
5 Johanne Jørgensdatter, 13
6 August Nicolaj Jørgensen, 11
7 Jens Jørgensen, 9
8 Sidse Jørgensdatter, 7
 
2-262 Skifte 28/12 1792 Andreas Nyegaard i Karise ? Frøslev?, 1254
 
2-264 Skifte 2/2 1793 gmd Peder Rasmussen, 45 år i Store Linde, 1259
se 2-259
enke Ane Nielsdatter med lavværge gmd Hans Hansen i Store Linde
barnets formynder farbror gmd Jens Rasmussen i Store Linde

3. bog Skifter 1793-1810

 
3-2 Skifte 1/3 1793 Karen Jacobsdatter i Lille Linde, 28
enkemand gmd Peder Hansen, se 3-57
1-5 børn af hendes 1. ægteskab, se 1-98
1 Hans Pedersen, 38 inds i Lille Linde
2 Anne Pedersdatter, har været = gmd Ditlev Hansen i Store Tårnby
a Marie Ditlevsdatter, 16
b Karen Ditlevsdatter, 13
3 Johanne Pedersdatter = gmd Niels Olsen i Lille Linde, se 3-13
4 Else Pedersdatter = gmd Hans Olsen i Lille Tårnby
5 Kirsten Pedersdatter, 42
6 Maren Pedersdatter = hmd Hans Madsen i Hellested
7 Kirstine Pedersdatter = Peder Larsen i Lille Linde
 
3-3 Skifte 22/3 1793 hmd Rasmus Hansen, 59 år i Frøslev, 30,
enke Kirsten Jacobsdatter
stedbørn [ 1. mand Peder Johansen, se 1-114
1 Maren Pedersdatter = hmd Jens Larsen i Højerup
2 Anne Margrethe Pedersdatter = gmd Hans Jensen i Lejertofte, se 3-179
3 Frederich Pedersen, gmd i Store Linde
4 Niels Pedersen, gmd i Arnøje
5 Hans Pedersen, gmd i Store Tårnby
6 Christian Pedersen, gmd ibid
7 Søren Pedersen, hmd i Lille Tårnby
8 Svend Pedersen, inds. i Valløby
 
3-4 Skifte 22/3 1793 hmd Jesper Jørgensen, 56 år i Frøslev, 30,
enke Kirsten Hermansdatter, se 2-41
halvsøskende
1 Kristen Jørgensen, 18
2 Niels Jørgensen, ?
3 Karen Jørgensdatter, 26 = inds Jens Hansen i Frøslev
 
3-5 Skifte 4/4 1793 Jens Christiansen og hustru Karen Larsdatter, ca. 76 år i Bonderød Hyrdehus, 30,
Karen Larsdatter, se 1-146, arvinger
1. mand Hans Hansen, død
1 Hans Hansen, gmd i Barup
2 Bodil Hansdatter = gmd Søren Jensen i Værløse
2. enkemand Jens Christiansen, se 1-86
1 Søren Jensen, hmd i Værløse
2 Lars Jensen, hmd i Bonderød
3 Cathrine Jensdatter  = Peder Andersen i Gannebroe
4 Margrethe Jensdatter, død = væver Niels Jørgensen i Hovby
a Jocum Nielsen, 2 år
 
3-6 Skifte 22/4 1793 Anne Jensdatter, ca. 51 år i Hellested, 35
enkemand hmd. Ole Nielsen, børn
1 Niels Olsen, 14
2 Margrethe Olsdatter, 16
 
3-7 Skifte 6/5 1793 hmd Ole Hansen, ca. 52 år i Hårlev, 34
enke Karen Pedersdatter, se 3-28
børn
1 Inger Olsdatter, 8
 
3-8 Skifte 6/5 1793 hmd Niels Ibsen, ca. 70 år i Hårlev, 35
[1. kone Johanne Nielsdatter, se 2-89]
1 Lars Nielsen, 36, tjenende i Hårlev
2 Peder Nielsen, 16
3 Anne Nielsdatter, 38, tjenende på Tryggevælde
4 Kirsten Nielsdatter, 28, tjenende i Lystrup
enke Marie Christensdatter
 
3-9 Skifte 10/5 1793 gmd Holger Christiansen, 65 år i Alslev, 35
enke Anne Christensdatter, børn
1 Christian Holgersen, gift
2 Anne Holgersdatter = hmd Poul? Hansen i Alslev
3 Mette Holgersdatter, 20
 
3-10 Skifte 10/6 1793 skovridder Cornelius Hansen, 83 år Kirkeskovhuset i Karise, 36,
enke Henriette Regina børn
1 Margrethe Christine Viveke Corneliusdatter, død = skovridder Stephan Blangstrup ved Glorup [skifte 1796 Glorup Gods]
a Cornelius Blangstrup
b Adam Gotlieb Blangstrup
c Casper Blangstrup
d Christiana Cecilie Blangstrup
2 Sophie Corneliusdatter, død = Møller Niels Wimmer i Hulemose mølle, Vordingborg Landsogn
a Cornelius, boende på  Falster i Blejebjerg Mølle
b Johannes
c Christian
e Jacob
f Cathrine Wimmer = møller Johan Peter Schade i Hulemose Mølle
g Adammine = ? Breom i Nestved ?
 
3-11 Skifte 11/6 1793 hmd Rasmus Hansen, 59 år i Frøslev, 37
se 3-3
søskende
1 Thomas Hansen, tjenende i Spjellerup
2 Jens Hansen, død, 3 sønner
a Niels Jensen, 20
b Hans Jensen, 18
c Anders Jensen, 12
3 Stine i Frøslev
 
3-12 Skifte 8/7 1793 gmd Peder Hansen, 48 år udflytter fra Frøslev, 38
enke Birthe Pedersdatter, børn
1 Peder Pedersen, 23
2 Christen Pedersen, 19
3 Jørgen Pedersen, 14
 
3-13 Skifte 29/7 1793 gmd Niels Olsen, 74 år i Lille Linde, 40
enke Johanne Pedersdatter, se 4-111
lavværge gmd Peder Hansen i Lille Linde, se 3-2
børn
1 Bodil Nielsdatter, 16
 
3-14 Skifte 9/8 1793 Johanne Christensdatter, 60 år i Værløse, 44
enkemand inds, smed Jørgen Rasmussen, børn
1 Rasmus Jørgensen, 28, tjenende i Arnøje
2 Andreas Jørgensen, 24 i Tokkerup
3 Anna Sophie Jørgensdatter, 21, i Frøslev
 
3-16 Skifte 26/9 1793 Karen Nielsdatter, 50 år i Fakse, 51
se også 3-5
enkemand hmd. Søren Jensen, børn
1 Niels Sørensen, 14
2 Anne Margrethe Sørensdatter, 16
3 Karen Sørensdatter, 9
 
3-17 Skifte 9/11 1793 gmd Hans Sørensen, 61 år i Barup, 54
1. kone Johanne Rasmusdatter, se 1-179
1 Søren Hansen, 32 i Barup
2 Anne Hansdatter, 30 i Barup
2 enke Anne Kirstine Andersdatter
3 Rasmus Hansen, 27
4 Jens Hansen, 22
5 Anders Hansen, 16
6 Niels Hansen, 12
7 Ole Hansen, 9
8 Johanne Hansdatter, 29 = gmd Jacob Nielsen i Hellested, se 4-10
9 Karen Hansdatter, 23
10 Maren Hansdatter, 19
11 Kirsten Hansdatter, 6
 
3-18 Testamente  27/12 1793 værtshusholder Beder Billes hustru Else Nielsdatter, 59 år i Hellested, 58
 
3-19 Skifte 13/1 1794 Anne Olsdatter, 52 år i Værløse, 39
enkemand gmd. Niels Christiansen, børn
1 Ole Nielsen, 22
2 Peder Nielsen, 17
3 Holger Nielsen, 15
4 Karen Nielsdatter, 10
5 Johanne Nielsdatter, 11
6 Mette Nielsdatter, 9
 
3-20 Skifte 23/1 1794 ungkarl Jens Jørgensen i Kulagerhuset i Karise, 60
se 1-80
1 bror Erich Jørgensen, død
a Jørgen Erichsen, 28
b Jens Erichsen, 18
c Hans Erichsen, 9
d Anne Marie Ericsdatter = gmd Hans Sørensen i Store Linde
e Johanne Erichsdatter, 20
f Anne Erichsdatter, 15
g Karen Erichsdatter, 7
2 halvbror Ole Olsen, død
a Ole Olsen, 15
b Margrethe Olsdatter, 13
c Anne Olsdatter, 11
3 halvbror Peder Jørgensen, gmd og bondefoged i Børsted
4 halvbror Lars Jørgensen, skovfoged i Gannebroe
5 halvsøster Anne Marie Jørgensdatter = gmd Lars Andersen i Smerup
6 halvsøster Karen Jørgensdatter = Mads Rasmussen i Hellested
værge stedfader Ole Nielsen i Kulagerhuset
 
3-21 Skifte 3/2 1794 Karen Larsdatter, søster til gmd Niels Larsen i Hårlev, 62
se 2-210
3-22 Skifte 17/3 1794 hmd Christen Madsen, 63 år i Steglesnogshuset i Gannebroe, 63
enke Maren Christophersdatter, se 2-185
børn
1 Mads Christensen, 30 i Tollerup
2 Ole Christensen, 15
3 Johanne Christensdatter = hmd Jens Christensen i Nyby, se 2-216
4 Ellen Christensdatter, tjenende på Juellinge
5 Kirsten Christensdatter = Jørgen Pedersen i Jørslev
6 Karen Christensdatter, 18
 
3-23 Testamente 15/4 1794 hmd Johann Nevermann, begr. 28/3 1794, 58 år i Frøslev, 66
Hustru, se 2-183
 
3-24 Skifte 29/4 1794 Dorthe Erichsdatter, ca. 57 år i Lille Tårnby, 68
1. mand Peder Jørgensen, se 2-33
1 Erich Pedersen, 25
2 Karen Pedersdatter = gmd og sognefoged Hans Larsen i Ammerup
3 Birthe Pedersdatter = gmd Niels Rasmussen i Rainstrup på Unv. Gods
4 Anne Pedersdatter = gmd Jørgen Jørgensen i Himlingøje
enkemand gmd. Søren Andersen, se 4-128
 
3-25 Skifte 13/6 1794 hmd Chresten Eskildsen, 49 år i Arnøje, 70
enke Johanne Bendixdatter, se 1-61, 1-184
børn
1 Hans Bendix Christensen, 20
2 Eskild Christensen, 17
3 Johannes Christensen
 
3-26 Skifte 13/6 1794 Anne Jørgensdatter, 57 år i Lille Tårnby, 71
enkemand hmd. Peder Andersen, børn
1 Johanne Pedersdatter, 9
 
3-27 Skifte 28/6 1794 gmd Hans Olsen, 66 år i Frøslev, 76
1. kone Sidse Madsdatter, se 2-4
1 Jens Hansen, 37
2 Sara Hansdatter = gmd Christen Jensen i Lejertofte, se 3-36
3 Dorthe Hansdatter, 27
2 enke Karen Hansdatter, 3-91
4 Lars Hansen, 5
5 Maren Hansdatter, 18
6 Anne Hansdatter, 14
Værge: for børnene: Jens Hansen og for enken broderen husmand Christen Hansen i Store Torøje, [Smerup Sogn]
 
3-28 Skifte 26/7 1794 forhen forpagter på Tryggevælde Jørgen Harch, 80 år i Hellested, 78
børn
1 Anne Jørgensdatter, død = Nørager i København
a Bodil Margrethe, død = købmand Petersen i Præstø
1 Peder Pedersen i København
2 Kristian Petersen i København
3 Jørgen Petersen
4 Anne Cathrine Petersdatter
3-29 Skifte 15/9 1794 gmd Christen Nielsen, 60 år i Værløse, 85
1. kone Mette Hansdatter, se 2-26
1 Christian Christensen, 26
2 Anne Christensdatter = hmd Jacob Olsen i Værløse
2. enke Maren Christensdatter, se 3-169
værge: bror Jens Christensen af Jenstrup
3 Sidse Christensdatter, 18
4 Mette Christensdatter, 16
5 ?tne Chatrine Christensdatter, 14
 
3-30 Skifte 26/9 1794 Anne Pedersdatter, 55 år i Hårlev, 87
enkemand hmd. Jacob Andersen
arvinger
bror Niels Pedersen, hmd i Store Linde, død
a Friderich Nielsen, 28 i Store Linde
b Peder Nielsen, 23, ibid
c Jens Nielsen, 19 tjenende i Bonderød
d Niels Nielsen, 18, tjenende i Lille Tårnby
moder Bodil Nielsdatter med lavværge gmd Niels Larsen i Alslev
 
3-31 Skifte 13/12 1794 gmd Niels Hansen, 36 år i Arnøje, 92
enke Karen Jensdatter, 2-198, 4-1
børn
1 Margrethe Nielsdatter, 4
 
3-32 Skifte 13/12 1794 gmd Jens Hansen, 73 år i Hårlev, 93
1. kone Karen Olsdatter
1 Anne Kirstine Jensdatter = gmd Niels Larsen i Hårlev
2. kone Anne Pedersdatter, se 2-177
2 Hans Jensen, 28
3 Anne Jensdatter, 16
3 enke Anne Mathiasdatter. se 3-97
 
3-33 Skifte 27/12 1794 hmd Niels Jensen, 44 år i Nyby, 94
enke Marie Jacobsdatter, børn
1 Abraham Nielsen, 14
2 Knud Nielsen, 6
3 Jens Nielsen, 1
4 Karen Nielsdatter, 16
5 Anne Marie Nielsdatter, 12
 
3-34 Skifte 2/2 1795 Margrethe Hansdatter, 36 år i Arnøje, 98
1. mand Rasmus Jensen, se 2-212
1 Hans Rasmussen, 12
2 Jens Rasmussen, 7
3 Karen Rasmusdatter, 10
2. enkemand gmd. Ole Jørgensen, se 3-159, 3-186
4 Jørgen Olsen, 4
 
3-35 Skifte 13/2 1795 hmd Niels Jørgensen, 48 år i Frøslev, 100
enke Mette Kirstine Sørensdatter, børn
1 Søren Nielsen, 16
2 Jørgen Nielsen, 13
3 Anne Marie Nielsdatter, 8
4 Anne Margrethe Nielsdatter, 5
5 Karen Nielsdatter, 2
 
3-36 Skifte 13/2 1795 Sara Hansdatter, 36 år i Lejertofte, 101
se 2-4, 3-27
enkemand gmd. Christen Jensen, se 3-72
børn
1 Peder Christensen, 9
2 Jens Christensen, 6
3 Hans Christensen, ½
værge morbror Jens Hansen i Frøslev
 
3-37 Skifte 16/2 1795 hmd Anders Olsen, 59 år i Gammelby, 102
enke Kirsten Hansdatter, børn
1 Birthe Andersdatter, 23, formynder gmd Ole Olsen i Gammelby
 
3-38 Skifte 20/4 1795 hmd Hans Andersen, 43 år i Hårlev, 107
enke Karen Pedersdatter, se 3-7
søskende:
1 Johanne Andersdatter, 10
2 Karen Andersdatter, 30 = hmd i Havnelev
3 Else Hansdatter, 24, tjenende på Tryggevælde
4 Poul Andersen, 13
5 Erich Andersen, 9
6 Anne Andersdatter, 17
7 Margrethe Andersdatter i Vråby
 
3-39 Skifte 6/6 1795 Maren Pedersdatter, 60 år i Lille Linde, 109
1. mand Søren Olsen
1 Peder Sørensen, hmd i Hårlev
2 Ole Sørensen, 30 i Hårlev
3 Lars Sørensen 18
4 Søren Sørensen, 8
2. enkemand gmd. Peder Jacobsen, se 2-119
 
3-40 Skifte 13/7 1795 Anne Olsdatter i Gannebroehuset, 114
enkemand hmd. Niels Jensen
arvinger
bror Peder Olsen, har været gmd i Spjellerup på Vemmetofte Gods
a Hans Pedersen, 18
b Inger Pedersdatter, 8
bror Ole Olsen, død
a Inge Olsdatter = hmd Hans Johansen i Tågerup ved Vemmetofte Gods
 
3-41 Skifte 4/8 1795 hmd Esper Jørgensen, 60 år i Lille Linde, 116
1. kone Mette Pedersdatter
1 Peder Espensen, 26 i Hårlev
2 enke Maren Nielsdatter
 
3-42 Skifte 8/8 1795 Maren Pedersdatter, 29 år i Frøslev, 117
enkemand gmd. Niels Thomasen, se 3-107
1 bror gmd Peder Pedersen i Frøslev
2 bror gmd Lars Pedersen i Frøslev
3 bror Jørgen Pedersen, død, se 2-241
a Peder Jørgensen, 5
b Maren Jørgensdatter, 7
c Marie Jørgensdatter, 6
alle opholder sig hos stedfaderen Jørgen Larsen, gmd i Frøslev
4 halvsøster Marie = gmd Mads Larsen i Frøslev
5 halvsøster Inger = gmd  Søren Pedersen, ibid
 
3-43 Skifte 28/11 1795 gmd Niels Larsen, 51 år i Hellested, 124
1. kone Malene Henrichsdatter, se 2-145
1 Niels Nielsen, 20
2 Jens Nielsen, 17
3 Kirsten Nielsdatter,
4 Karen Nielsdatter
2. enke Karen Hansdatter, se 4-74
5 Hans Nielsen, 6
 
3-44 Skifte 16/12 1795 ungkarl, møllersvend Peder Christian Jørgensen, 25 år på Juellinge Mølle, 128
hans forældre skal være boende på Karise Mølle:
Jørgen Pedersen
 
3-45 Skifte 21/12 1795 hmd Niels Jørgensen, 72 år i Hellested, 126
enke Kirstine Jensdatter, børn
1 Rasmus Nielsen, 44
2 Mads Nielsen, gmd i Taastrup
3 Ole Nielsen, hmd i Hellested
4 Jens Nielsen, 29 i Hellested
5 Marie Nielsdatter = gmd Lars Nielsen i Barup
 
3-46 Skifte 4/3 1796 gmd Jens Andersen, 52 år i Barup, 130
enke Kirsten Pedersdatter
1 Ole Jensen, 22
2 Anders Jensen, 17
3 Jens Jensen, 13
4 Hans Jensen, 11
5 Anne Kirstine Jensdatter, 25
6 Anne Jensdatter, 19
 
3-47 Skifte 15/3 1796 gmd, bondefoged Hans Larsen, begr. 18/3 1796, 61 år i Hårlev, 132
enke Anne Marie Hansdatter, lavværge Jens Torbensen i Hårlev
brødre
1 Niels Larsen, gmd i Hårlev
2 Søren Larsen, gmd i Lille Tårnby
3 Ole Larsen, gmd i Hellested
4 Christian Larsen, hmd i Alslev
 
3-48 Skifte 27/4 1796 gmd Niels Lorentsen, 50 år i Hellested, 133
enke Kirsten Jensdatter, børn
1 Jens Nielsen, 19
2 Lorentz Nielsen, 15
3 Niels Nielsen, 5
4 Maren Nielsdatter, 11, se 3-70
 
3-49 Skifte 27/5 1796 Bodil Hansdatter, 70 år i Tokkerup, 135
1. mand Jens Jensen
1 Jens Jensen, 34
2. enkemand hmd. Søren Jensen
 
3-50 Skifte 18/7 1796 Lucia Jensdatter, 47 år i Karise, 143
enkemand gmd. Niels Olsen, børn
1 Ole Nielsen, 22
2 Hans Nielsen, 18
3 Inger Nielsdatter = gmd Ole Pedersen i Jørslev
 
3-51 Skifte 18/7 1796 Birthe Rasmusdatter, 60 år i Karise gårde, 144
enkemand gmd. Niels Michelsen, børn
1 Hans Nielsen, hmd i Lille Linde
2 Peder Nielsen, gmd i Store Linde
3 Clemmen Nielsen,
4 Ole Nielsen
5 Anne Nielsdatter = hmd Jørgen Nielsen i Jørslev
6 Inger Nielsdatter, 27 i København
7 Kirsten Nielsdatter = inds Lars Hansen i Karise
8 Karen Nielsdatter, 23
 
3-52 Skifte 19/7 1796 Anne Madsdatter, 60 år i Lille Linde, 146
1. mand Ole Rasmussen, se 2-101
1 Rasmus Olsen, 22
2 Bodil Olsen = ind Hans Pedersen i Lille Linde (en af dem er død, hvem?)
3 Birthe Olsen, 17
enkemand gmd gl. Jens Olsen, se 4-100
 
3-53 Skifte 10/8 1796 gmd Thomas Hansen, 50 år i Lille Linde, 148
enke Birthe Pedersdatter, se 4-19
børn
1 Hans Thomasen, 18
2 Peder Thomasen, 16
3 Christen Thomasen, 13
4 Erich Thomasen, 7
5 Mette Thomasdatter, 10
6 Johanne Thomasdatter, 9
7 Maren Thomasdatter, 4
8 Inger Thomasdatter, ½
værge for børnene farbror Peder Hansen, ibid
 
3-54 Skifte 9/9 1796 gmd Lars Christensen 45 år i Tokkerup, 149
enke Mette Madsdatter, børn
1 Mads Larsen, 12
2 Niels Larsen, 7
3 Anne Marie Larsdatter, 3
værge farbror Christen Christensen, gmd i Alslev
 
3-55 Skifte 30/9 1795 gmd Svend Andersen, ca. 65 år i Hårlev, 157
[1. kone Karen Pedersdatter, se 2-29]
enke Bodil Nielsdatter, lavværge bror gmd Jørgen Nielsen, ibid
børn
1 Lars Svendsen, 20
2 Peder Svendsen, 16
3 Niels Svendsen, 8
4 Karen Svendsdatter, 12
 
3-56 Skifte 28/11 1796 skovfoged Ole Nielsen, 64 år i Kulagerhuset, 161
kone Karen Pedersdatter, se 2-258
1 Maren Olsdatter = gmd Hans Nielsen i Sonnerup
2 Anne Olsdatter, hjemme, værge halvbror sognefoged Peder Jørgensen i Børsted
 
3-57 Skifte 2/1 1797 gmd Peder Hansen, 61 år i Lille Linde, 169
1. kone Karen Jacobsdatter. se 3-2
1 Kirsten Pedersdatter = hmd Peder Larsen i Hårlev
2 Maren Pedersdatter = hmd Hans Madsen i Hellested
2. enke Anne Kirstine Hansdatter, lavværge Stedfar gmd Jens Clemmensen i Ammerup
3 Hans Pedersen, 3
 
3-58 Skifte 2/1 1797 ungkarl Hans Larsen, ca. 28 år i Store Linde, 174
moder Anne Nielsdatter, hendes børn
1. mand [Lars Jensen, se 2-125]
1 Niels Larsen, 31, tjenende i Store Linde
2 Maren Larsdatter = Clemmen Nielsen i Store Linde
3 Anne Larsdatter, tjenende i Store Linde
4 Giertrud Larsdatter, 14
2. mand [Peder Rasmussen]
Karen Pedersdatter, 4
 
3-59 Skifte 4/2 1797 Anne Cathrine Davidsdatter, 69 år i Frøslev, 172
1. mand Peder Porse, se 1-160
1 Christen Pedersen/Porse, gmd i Frøslev
enkemand hmd. Mads Olsen, se 3-76
 
3-60 Skifte 13/2 1797 Kirsten Olsdatter. 34 år i Frøslev, 173
enkemand hmd. Rasmus Madsen, børn
1 Mads Rasmussen, ½
 
3-61 Skifte 16/2 1797 hmd Hans Larsen, 67 år i Taastrup, 177
[1. kone Anne Cathrine Hansdatter, se 1-108]
2. kone Margrethe Jensdatter, se 2-79
1 Ole Hansen, 28, tjenende i Arnøje
2 Anders Hansen, 22, tjenende i Hårlev
3 Lars Hansen, 19, tjenende i Hellested
4 Margrethe Hansdatter = inds Hans Peitersen i Arnøje
3. enke Margrethe Andersdatter
5 Niels Hansen, 18 [FT 1787, hans søn af 3. ægteskab]
6 Jens Hansen, 14
 
3-62 Skifte 20/2 1797 gmd Henrik Pedersen, 80 år i Ammerup, 175
enke Marie Lorentsdatter, børn
1 Peder Henriksen, 27
2 Anne Henriksdatter, 22
 
3-63 Skifte 16/3 1797 gmd Peder Hansen enke Giertrud Christiansdatter, 66 år i Hellested, 186,
se 1-96
2 børn
 
3-64 Skifte 4/5 1797 hmd Jens Andreasen i Grøfteledshuset ved Tryggevælde, 185
enke Sidse Jørgensdatter, se 2-143
bror Peder Andersen, hmd i Lille Tårnby
 
3-65 Skifte 21/6 1797 Jørgen Christiansen steddatter Anne Nielsdatter, 15 år i Frøslev, 186
moderen Karen Olsdatter, se 4-197
bror Peder Nielsen, 11
søster Kirsten Nielsdatter, 17
 
3-66 Skifte 18/9 1797 Anne Hansdatter, 76 år i Værløse, 187
enkemand hmd. Niels Olsen Hebo, børn
1 Hans Nielsen, hmd på Gannebroe
2 Anders Nielsen, hmd i Lille Tårnby
3 Rasmus Nielsen, hmd i Gannebroe
4 Hans Nielsen, gmd i Fakse
5 Malene Nielsdatter = hmd Niels Hansen i Gannebroe, se 3-174
6 Karen Nielsdatter = hmd Jens Sørensen i Værløse
 
3-67 Skifte 5/10 1797 gmd Mads Jacobsen, 64 år i Karise, 187
enke Anne Margrethe Larsdatter, børn
1 Jacob Madsen i Bonderød
2 Niels Madsen, 21
3 Anne Madsdatter = gmd Jørgen Nielsen i Terslev
4 Stine Madsdatter = Jens Larsen i Bassehuset
5 Cathrine Madsdatter = Ole Hansen
6 Inger Madsdatter, 19
 
3-68 Skifte 19/10 1797 gmd Hans Hansen, 54 år i Barup, 189
enke Karen Jacobsdatter, børn
1 Hans Hansen, 12
2 Anna Hansdatter
3 Lisbeth Hansdatter
4 Margrethe Hansdatter
5 Maren Hansdatter
 
3-69 Skifte 3/2 1798 Anne Kirstine Sørensdatter, 60 år i Hårlev, 197
enkemand hmd. Lars Christensen, se 3-78
børn
1 Christian Larsen, umyndig
2 Anne Margrethe Larsdatter = smed Jens Larsen i Lille Linde
3 Anne Kirstine Larsdatter = inds Hans Knudsen i Hårlev, se 3-168
4 Cathrine Larsdatter, tjenende på Juellinge
4 Else Larsdatter, tjenende i Himlingøje
 
3-70 Skifte 9/3 1798 afg. Niels Lorentsen datter Maren Nielsdatter, 12 år i Hellested, 198
enke Kirsten Jensdatter, se 3-48
1 Jens Nielsen, 21
2 Lorentz Nielsen, 17
3 Niels Nielsen, 7
 
3-71 Skifte 9/3 1798 gmd Søren Sørensen, 72 år og hustru Anne Nielsdatter, 67 år i Hellested, 199
børn
1 Niels Sørensen, gmd i Hellested
2 Karen Sørensdatter = gmd Hans Rasmussen i Frøslev
3 Inger Sørensdatter = gmd Mads Madsen i Hellested
4 Sidse Sørensdatter, ugift tjenende sin svoger i Frøslev
 
3-72 Skifte 23/3 1798 gmd Niels Larsen, 49 år i Frøslev, 200
opslag 187,sammenlign med 1-135
enke Sidsel Hansdatter
søskendebørn
1 Christen Jensen i Lejertofte, hans far var halvbror til afdødes mor
[2-5 er børn af Søren Porse, se 1-26]
2 Peder Sørensen, inds i Frøslev hans moder var halvsøster til Niels Larsens fader
3 Marie Sørensdatter = gmd Anders Caspersen i Frøslev
4 Ellen Cathrine Sørensdatter = afg Lars Peitersen i Lille Heddinge
a Peiter Larsen, gmd i Lille Heddinge
b Christen Larsen, gmd i Lille Heddinge
5 Birthe Sørensdatter =  smed Jens Olsen i Frøslev, begge døde
a Niels Jensen, smed i Frøslev
b Rasmus Jensen, gmd på overdrevet
c Søren Jensen, hmd ibid
d Ole Jensen, død
1 Rasmus Olsen, 18
2 Dorthe Olsdatter
e Ester Jensdatter = Svend? i Køge
f Birthe Jensdatter = Henrich Bruun i Køge
g Anne Jensdatter = ?
h Maren Jensdatter, tjenende i Køge
 
3-73 Skifte 2/4 1798 gmd Niels Nielsen, 58 år i Frøslev, 203
enke Anne Kirstine Jensdatter
I søster Anne Nielsdatter har været 1 = Jens Nielsen, se 2-38 = 2 inds Herman Olsen i Frøslev
a Niels Jensen, 24
b Sidse Jensdatter
c Ole Hermansen, 19
d Jens Hermansen, 15
e Karen Hermansdatter, 21, alle i Frøslev
II søster Karen Nielsdatter = Andreas Nielsen, inds i Frøslev
III søster Sidsel Nielsdatter = gmd Christen Pedersen Porse
 
3-74 Skifte 2/5 1798 hmd Jens Nielsen, 56 år i Hårlev, 207
1. kone Bodil Larsdatter, se 2-115
1 Lars Jensen, 25, tjenende i Hårlev
2 Anne Jensdatter, tjenende i Hellested
3 Inger Jensdatter, tjenende i Alkestrup
4 Else Jensdatter, tjenende i Alkestrup
2. enke Birthe Nielsdatter, se 3-114
5 Niels Jensen, 6
 
3-75 Skifte 8/5 1798 Inger Nielsdatter, 68 år i Frøslev, 208
2. enkemand hmd. Anders Pedersen, se 4-40
1 Thor Andersen
2 Peder Andersen
3 Hans Andersen
 
3-76 Skifte 15/6 1798 hmd Mads Olsen. 59 år i Frøslev, 211
[kone Anne Cathrine Davidsdatter, se 3-59]
enke Sidse Larsdatter
søster Mette Olsdatter
broder Andreas Olsen, død, efterlader sig 2 drenge og 3 piger
 
3-77 Skifte 25/7 1798 Karen Olesdatter, 30 år i Barup, 215
enkemand hmd. Niels Jensen, se 4-67
børn
1 Ole Nielsen, 1
2 Maren Nielsdatter
3 Mette Nielsdatter
4 Anne Nielsdatter
 
3-78 Skifte 26/7 1798 hmd Lars Christensen, 62 år i Hårlev, 217
[kone Anne Kirstine Sørensdatter, se 3-69]
1 Christian Larsen, inds
2 Cathrine Larsdatter, tjenende på Juellinge
3 Margrethe Larsdatter = smeden i Lille Linde
4 Anne Kirstine Larsdatter = Hans Knudsen i Hårlev
 
3-79 Skifte 28/8 1798 gmd Peder/Per Nielsen, 63 år i Store Linde, 220
enke Anne Marie Andersdatter, se 3-92
morbror afdøde Peder Knudsens børn
a Niels Pedersen, hmd i Himlingøje
b Ole Pedersen, ligeså
c Maren Pedersdatter = hmd Anders Nielsen i Himlingøje
mosteren afdøde Maren, Jens Jensen enke
a Inger Jensdatter = gmd Lars Torpensen?
b Ole Jensen, inds i Himlingøje
 
3-80 Skifte 24/11 1798 Johanne Hansdatter, 56 år i Barup, 223
1. mand Erich Jørgensen, se 2-188
1 Jørgen Erichsen
2 Jens Erichsen
3 Hans Erichsen, 13
4 Anna Marie Erichsdatter = gmd hans Sørensen i Lille Linde
5 Johanne Erichsdatter, ugift, hjemme
6 Anne Erichsdatter, tjenende i Store Linde
7 Karen Erichsdatter
2. enkemand gmd. Mads Larsen, se 3-87
 
3-81 Skifte 18/10 1798 Marie Sørensdatter, 70 år i Frøslev, 226
1. mand Jens Olsen, se 1-113
1 Christen Jensen, gmd i Lejertofte
2 enkemand gmd. Anders Caspersen
2 Jens Andersen
3 Lisbeth Andersdatter = Jens Hansen
 
3-82 Skifte 8/1 1799 hmd Gregers Jacobsen, 59 år i Værløse, 231
enke Mette Sørensdatter, børn
1 Jacob Gregersen, 18
2 Søren Gregersen, 14
3 Anne Gregersdatter = Andreas Lorensen i Tokkerup
4 Karen Gregersdatter
5 Inger Gregersdatter = Hans Jensen i Fakse
6 Margrethe Gregersdatter = Rasmus Pedersen i Bonderød
7 Sidse Gregersdatter, hos moderen
 
3-83 Skifte 14/1 1799 Skifte ungkarl Niels Jørgensen Lærke, 26 år Juellinge Mølle, 232
moder Frideriche Hedevig Sophie = Peder Svendsen Juellinge Mølle (afdødes stedfar)
hendes børn, afdødes søskende:
1 Anders Jørgensen Lærke, snedkersvend, 34
2 August Jørgensen Lærke, 18
3 Anna Sophie Lærke = Christopher Hartmann, tømmersvend i København
4 Ellen Lærke = skomager Rasmus Hansen
5 Johanne Lærke
6 Sidse Lærke
 
3-84 Skifte 14/1 1799 Karen Rasmusdatter, 61 år i Hellested, 233
enkemand gmd. Hemming Pedersen, børn
1 Anna Hemmingsdatter
2 Maren Hemmingsdatter
værge morbror gmd Lars Rasmussen i Hellested
 
3-85 Skifte 14/1 1799 Anne Frederichsdatter, 68 år i Hellested, 235
enkemand gmd. Lars Jensen
hendes afdøde søster efterladte børn
a Sidsel Cathrine Andreasdatter = Erich Pedersen
 
3-86 Skifte 14/1 1799 hmd Anders Michelsen, 68 år i Lejertofte, 238
enke Else Olesdatter
bror Hans Michelsen på Holme Mølle på Heden ved Ejby
ved skiftet mødt Hans Knudsen af Juellinge, der var gift med hans datter
 
3-87 Skifte 7/3 1799 hmd Mads Larsen, 71 år i Barup, 240
[1. kone Johanne Hansdatter, se 3-80]
enke Ingeborg Andersdatter
bror Jørgen Larsen, død
a Rasmus Jørgensen, inds i Tokkerup
b Anna Kirstine Rasmusdatter = skomager Christopher Randrup i Hellested
 
3-88 Skifte 4/4 1799 Sidsel Pedersdatter, 67 år  i Hårlev, 241
enkemand gmd. u Niels Larsen
afdøde søsters søn
a Peder Espensen, se 3-41
 
3-89 Skifte 4/4 1799 gmd Johan Caspersen, 76 år i Lille Linde, 244
2. kone Anne Andreasdatter, se 1-154
1 Andreas Johansen
3. kone Margrethe Hansdatter, se 2-169
2 Casper Johansen
3 Hans Johansen, 21
4. enke Ingeborg Andersdatter
 
3-90 Skifte 14/5 1799 Dorthe Hansdatter, 32 år i Frøslev, 247
enkemand hmd. Anders Pedersen, se 4-40
børn
1 Karen Andersdatter, 8 uger, værge morbror Jens Hansen i Frøslev
 
3-91 Skifte 14/5 1799 enke Karen Hansdatter, 57 år i Frøslev, 249
børn
mand gmd. Hans Olsen, se 3-27
1 Lars Hansen 10
2 Anna Hansdatter, 19
værge morbror hmd Christen Hansen i Store Torøje
 
3-92 Skifte 12/8 1799 enke Anne Marie Andersdatter, ca. 44 år i Store Linde, 256
[mand gmd Peder/Per Nielsen, se 3-79]
søskende
1 Rasmus Andersen, gmd i Børsted
2 Jeppe Andersen, hmd i Karise
3 Inger Andersdatter
 
3-93 Skifte 9/9 1799 gmd Ole Larsen, 64 år i Hellested, 260
1. kone Maren Nielsdatter, se 2-214
1 Hans Olsen
2 Lars Olsen
3 Christopher Olsen
4 Sidse Olsdatter = inds Hans Gundersen i Hellested
5 Inger Olsdatter, tjenende i København
2. enke Else Larsdatter
6 Mads Olsen, 9
7 Maren Olsdatter, 5
 
3-94 Skifte 9/9 1799 hmd Ole Frandsen, 71 år i Hellested, 262
enke Sidsel Gundersdatter
søster Dorthe Frandsdatter = inds Rasmus Hansen i Varpelev
afdøde søsters datter
Sidsel Madsdatter = Niels Christensen, hmd i Ebbeskov ved Fakse
 
3-95 Skifte 16/10 1799 Karen Christensdatter, 50 år i Værløse, 269,
enkemand gmd. Jacob Jensen, børn
1 Hans Jacobsen, 19
2 Karen Jacobsdatter, ugift

3-96 Skifte 29/10 1799 gmd u Jens Hansen, 44 år  i Værløse, 266
enke Cathrine Elisabeth Hansdatter, børn
1 Morten Jensen, 15
2 Hans Jensen, 13½
3 Birthe Jensdatter, 9½
4 Anders Jensen, 4
5 Anne Jensdatter, 1½
 
3-97 Skifte 22/4 1800 Inger Jacobsdatter, 62 år i Tokkerup, 278
[1. mand Morten Nielsen, se 2-155]
2. enkemand gmd. Niels Sørensen, se 4-123
ingen børn
1 afdød bror Gregers Jacobsen, se 3-82
Jacob Gregersen, 18
Søren Gregersen, 15
Anne Gregersdatter = Andreas Lorentsen i Tokkerup, se 4-186
Karen Gregersdatter = Jacob Olsen, hmd i Tokkerup
Inger Gregersdatter = hmd Hans Jensen i Fakse
Margrethe Gregersdatter, ugift i Alslevgård
Sidse Gregersdatter, ugift, tjenende for sin mor i Værløse
2 afdød søsters børn
Jacob Pedersen, hmd i Tokkerup
Mathias Pedersen, gmd i Tokkerup
Anne Mathiasdatter gårdbruger efter Jens Hansen i Hårlev, se 3-32
Inger Mathiasdatter = Christen Christensen, gmd i Gammelby, se 4-35
 
3-98 Skifte 15/7 1800 Ingeborg Rasmusdatter, 63 år i Hellested, opslag 268
1. mand Jørgen Madsen/ Larsen?, hmd i Barup, se 2-28
1 Rasmus Jørgensen i Gammelby
2 Anne Kirstine Jørgensdatter = Christopher Randrup i Hellested
2. enkemand hmd. Jens Hansen
 
3-99 Skifte 20/9 1800 hmd Jens Clausen, 82 i Store Linde 284
enke Karen Uldrichsatter, børn
1 Ole Jensen, 17
2 Kirsten Jensdatter
3 Karen Jensdatter
 
3-100 Skifte 18/10 1800 Mette Jacobsdatter, 72 år Værløse, 283
[1. mand Ole Pedersen, se 2-20]
1 Peder Olsen, gmd i Førslev
2 Jacob Olsen i Værløse
[2. mand Hans Olsen, se 2-66]
3. enkemand gmd. Jens Hansen

FT 1787 i Værløse gl. Jens Hansen, 32 og Mette Jacobsdatter, 60, 3. ægteskab. Jacob Olsen, 18, hendes søn af 1. ægteskab

3-101 Skifte 3/11 1800 Inger Rasmusdatter, 71 år i Arnøje, 288
1. mand
1 Anders Olsen, hmd i Hellested
2 Birthe Olsdatter = gmd Ole Hansen i Renge
2. enkemand smed Hans Giordsen, se 1-39
3 Rasmus Hansen, 25
4 Ellen Hansdatter = Anders Skomager i Arnøje
5 Johanne Hansdatter = Berthel Christensen i Taastrup
6 Anne Hansdatter = Lars Nielsen i Arnøje
6 Karen Hansdatter, tjenende for faderen
 
3-102 Skifte 22/12 1800 gmd Niels Jensen, 55 år i Lille Linde, 290
enke Ingefred Madsdatter, se 2-108
børn
1 Jens Nielsen, 11
2 Peder Nielsen, 7
3 Hans Nielsen, ½
4 Inger Nielsdatter
5 Maren Nielsdatter
 
3-103 Skifte 23/12 1800 Anne Johannesdatter, 56 år i Arnøje, 291
enkemand gmd. Ole Larsen, se 4-171
børn
1 Christian Olsen, 12
2 Margrethe Olsdatter, 17
 
3-104 Skifte 29/12 1800 hmd Thomas Pedersen, 82 år i Hårlev, 288
se 2-203
 
3-105 Skifte 30/12 1800 gmd Ole Hansen, 81 år (utydeligt) i Frøslev, 286
farbrødre Peder Hansen og Niels Hansen, begge gmd i Hellested
 
3-106 Skifte 13/3 1801 gmd Ole Olsen, 59 år i Gammelby, 296
enke Maren Pedersdatter, lavværge bror Ole Pedersen, smed i Førslev
børn
1 Ole Olsen, 24
2 Peder Olsen, 20
3 Lars Olsen, 5
4 Anne Margrethe Olsdatter
5 Maren Olsdatter
6 Johanne Olsdatter
værge farbror Hans Olsen i Gammelby
 
3-107 Skifte 20/3 1801 gmd Niels Thomasen, 42 år i Frøslev, 297
[1. kone Maren Pedersdatter, se 3-42]
2. enke Bodil Pedersdatter, lavværge far gmd Peder Nielsen i Totterup
børn
1 Niels Nielsen, 4
2 Peder Nielsen, ½
værge farbror gmd Hans Thomasen i Frøslev
 
3-108 Skifte 6/5 1801 gmd Christen Pedersen Porse, 49 år i Frøslev, 302
forældre, se 1-160
enke Sidse Nielsdatter, se 3-73 og se 4-119
børn
1 Peder Christensen, 25
2 Niels Christensen, 14
3 Anne Margrethe Christensdatter, 22
4 Christiane Christensdatter
 
3-109 Skifte 19/5 1801 Anne Pedersdatter, 47 år i Karise, 303
enkemand gmd. Anders Jørgensen, se 4-179
børn
1 Peder Andersen, 12
2 Kirsten Andersdatter, 22
3 Anne Andersdatter, 20
 
3-110 Skifte 28/7 1801 Engel Kirstine Jespersdatter, 79 år i Værløse, 307
enkemand hmd. Ole Rasmussen, se 2-90, se 8-184
brodersøn ungkarl Jens Friderichsen
 
3-111 Skifte 12/10 1801 hmd Anders Hansen, 49 år i Lystrup, 311
enke Kirsten Olsdatter, lavværge gmd Lars Olsen i Hårlev
børn
1 Johanne Andersdatter, 15
værge farbror gmd Niels Hansen i Hellested
 
3-112 Skifte 18/1 1802 gmd Anders Nielsen, 46 år i Frøslev, 314
enke Anne Hansdatter, se 4-135
børn
1 Niels Andersen, 12
2 Anne Ingeborg Andersdatter = inds. Christen Jørgensen i Frøslev
3 Maren Andersdatter, 17
4 Kirsten Andersdatter, 14, se 4-147
5 Margrethe Andersdatter, 7
6 Marie Andersdatter, 4
 
3-113 Skifte 27/1 1802 værtshusholder Michael Wiff, 46 år i Karise, 316
enke Caroline Fredericke Hoff
 
3-114 Skifte 23/3 1802 enke Birthe Nielsdatter, 50 år i Hårlev, 324
[mand hmd Jens Nielsen, se 3-74]
børn
1 Niels Jensen, 10
2 Johanne Jensdatter, 17
3 Anne Marie Jensdatter, 13
4 Maren Jensdatter, 7
værge for børnene gmd Andreas Nielsen i Hårlev
 
3-115 Skifte 31/3 1802 gmd Jens Larsen, 50 år i Tokkerup, 325
enke Anne Olsdatter, børn
1 Lars Jensen, 16
2 Jens Jensen, 12
3 Mette Jensdatter, 20
 
3-116 Skifte 13/4 1802 gmd Hans Mathiesen, 54 år i Store Linde, 327
enke Sidse Hermansdatter,
lavværge Jens Hermansen, hmd i Store Linde, se 3-123
børn
1 Jens Hansen, 12
2 Anna Hansdatter, 17
3 Birthe Marie Hansdatter, 10
4 Maren Hansdatter, 6
5 Anne Katrine Hansdatter, 4
6 Kirstine Hansdatter, 2
 
3-117 Skifte 16/6 1802 Lisbeth Nielsdatter, 32 år i Lejertofte, 336
enkemand gmd. Jens Jensen
afdødes far Niels Andersen, gmd i Tollerød
FT 1801 i Lyderslev: Jens Jensen, 42 op Lisbeth Nielsdatter, 31
 
3-118 Skifte 25/8 1802 gmd Andreas Ibsen, 75 år i Værløse, 343
1. kone Birthe Olsdatter, se 1-189
1 Anne Andreasdatter = hmd Niels Poulsen
2 Marie Andreasdatter, 22
3 Johanne Andreasdatter, 20
4 Cathrine Andreasdatter, 18
5 Inger Andreasdatter, 17
2. enke Maren Pedersdatter
 
3-119 Skifte 2/2 1803 hmd Ole Jensen, ca. 67 år i Tokkerup, 353
enke Anne Hansdatter, børn
1 Jens Olsen, 19
2 Maren Olsdatter = inds Niels Hansen i Tokkerup
 
3-120 Skifte 23/3 1803 gmd Rasmus Erichsen, 66 år i Lille Tårnby, 353,
[1. kone Anna Tielsdatter, se 2-41]
enke Maren Madsdatter, børn
1 Erich Rasmussen, 21
2 Anne Rasmusdatter, 23, ugift
 
3-121 Skifte 23/3 1803 gmd Ole Madsen. 66 år i Lille Linde, 355
enke Johanne Erichsdatter, se 3-121
1 Peder Olsen, 40
2 Maren Olsdatter = Peder Sørensen, hmd  i Hårlev
 
3-122 Skifte 6/7 1803 Kirsten Pedersdatter, 73 år i Arnøje, 361
enkemand hmd. Lars Peitersen, se 3-132
børn
1 Peder Larsen, hmd ved Fuglebjerg
2 Søren Larsen
3 Ellen Larsdatter = Ole Nielsen, hmd i Varpelev
4 Anna Sophie Larsdatter, har været = Niels Christensen, hmd i Klippinge, skilt
 
3-123 Skifte 6/7 1803 Jens Hermansen, 56 år og hustru Anna Christensdatter, 49 år i Store Linde, 368
hans forældre: se 1-186, hendes forældre: se 2-7
hans søster Sidse Hermansdatter, se 3-116 = gmd Abraham Jensen i Store Linde
hendes søskende
1 Alhed Christensdatter = inds Niels Jensen i Frøslev
2 Karen Christensdatter, død = sognefoged Jens Pedersen i Gevnø, børn
a Peder Jensen, 17
b Rasmus Jensen, 16
c Maren Jensdatter = Frederik Olsen, gmd i Lyderslev
d Anne Marie Jensdatter, 9
3 Dorthe Christensdatter, død = inds Hans Hansen i Lille Heddinge
a Maren Hansdatter, 16
 
3-124 Skifte 17/9 1803 gmd Christen Jensen, 42 år i Hellested, 357
enke Birthe Thomasdatter, lavværge Hans Thomasen
børn:
1 Niels Christensen, 5
2 Ole Christensen, 2
3 Johanne Marie Christensdatter, 10
4 Karen Christensdatter, 7
 
3-125 Skifte 11/10 1803 gmd Jens Pedersen, 45 år i Frøslev, 365
enke Birthe Pedersdatter, børn
1 Jacob Jensen, 18
2 Peder Jensen, 7
3 Anne Jensdatter, 13
4 Ingefred Jensdatter, 11
værge farbror gmd Christian Pedersen i Frøslev
 
3-126 Skifte 26/10 1803 hmd, væver Niels Jacobsen, 58 år i Karise, 367
enke Birthe Jensdatter, se 2-87
børn:
1 Sidse Kirstine Nielsdatter
 
3-127 Skifte 9/2 1804 gmd Lars Pedersen, 69 år i Taastrup, 373
enke Ellen Jensdatter, lavværge gmd Hans Jensen i Taastrup
børn
1 Jens Larsen, gift
 
3-128 Skifte 12/3 1804 Maren Hemmingsdatter, 27 år i Barup, 375
enkemand gmd. Mads Larsen, børn
1 Karen Madsdatter, 2
 
3-129 Skifte 12/3 1804 enke Johanne Erichsdatter, 74 år i Lille Linde, 374
[1. mand Peder Michelsen, se 1-81]
1 Michael Pedersen
2 Lars Pedersen, hmd i Jørslev
3 Birthe Pedersdatter = Rasmus Jørgensen, gmd i Lille Linde, se 4-19
2. enkemand Ole Madsen, se 3-121
4 Peder Olsen, 41
5 Maren Olsdatter = hmd Peder Sørensen i Hårlev
 
3-130 Skifte 13/3 1804 gmd Hemming Jørgensen, 61 år i Karise, 379
enke Anne Poulsdatter, lavværge gmd Ole Poulsen i Olstrup
børn
1 Anna Hemmingsdatter = inds Jørgen Nielsen i Karise
 
3-131 Skifte 13/3 1804 gmd Johannes Christensen, 62 år i Bonderød, 381
enke Anne Sophie Jensdatter, 4-96
børn
1 Christen Johansen, hmd i Gyllenshuset
2 Jens Johansen, hmd i Gammelby
3 Hans Johansen, 23
4 Anne Cathrine Johansdatter = Peiter Jørgensen, inds i Bonderød
5 Anne Maren Johansdatter, 14
 
3-132 Skifte 28/4 1804 hmd Lars Peitersen, 74 år i Arnøje, 383
[kone Kirsten Pedersdatter, se 3-122]
1 Peder Larsen, hmd i Fuglebjerg
2 Søren Larsen,
3 Ellen Larsdatter =hmd Ole Nielsen i Varpelev
4 Anne Sophie Larsdatter = hmd Niels Christensen i Klippinge, skilt
 
3-133 Skifte 16/5 1804 hmd Anders Pedersen, ca. 57 år i Alslev, 386
[1. kone Maren Nielsdatter, se 2-88
1 Bodil Andersdatter
2 Karen Andersdatter
[2. kone Dorthe Nielsdatter, se 2-124]
3. enke Abelone Jørgensdatter
 
3-134 Skifte 23/5 1804 Anne Peitersdatter, 35 år i Store Linde, 387
enkemand gmd. Christen Johansen
hendes broder gmd  Peiter Sørensen i Skrosbjerg
 
3-135 Skifte 29/5 1804 Anne Marie Erichsdatter, 35 år i Store Linde, 389
[Anne Marie Erichsdatter, se 4-58]
enkemand gmd. Hans Sørensen, se 2-188
børn
1 Søren Hansen, 1
2 Karen Hansdatter, 8
3 Anne Marie Hansdatter, 6
4 Johanne Hansdatter, 2
værge gmd Jørgen Erichsen i Barup
 
3-136 Skifte 25/6 1804 Sidse Erichsdatter, 62 år i Lille Tårnby, 391
enkemand Peder Hansen, børn:
1 Anders Pedersen, 24½, se skifte 4-195
2 Mette Pedersdatter = gmd Rasmus Hansen i Bonderød
 
3-137 Skifte 25/6 1804 Bodil Hansdatter, 37 år i Lille Tårnby, 393
enkemand hmd. Anders Nielsen
afdødes søster Anne Hansdatter = vægter Hans Olsen på Gl. Mønt nr. 157 i København
 
3-138 Skifte 9/7 1804 Anne Mortensdatter, 63 år i Hellested, 394
enkemand gmd. Mads Madsen, børn
1 Lisbeth Madsdatter = Friderich Rasmussen i Juellinge Skov, se 4-18
2 Karen Madsdatter = Søren Sørensen, gmd i Hellested, se 4-22
3 Sidse Madsdatter = Hans Nielsen, inds i Jørslev
 
3-139 Skifte 20/7 1804 gmd Hans Hansen, ca. 63 år i Store Linde, 396
enke Sophie Larsdatter, ingen børn
hans søskende:
1 Jens Hansen, gmd i Lille Tårnby
2 Mads Hansen, hmd i Sønderby Vester
3 Peder Hansen, død
a Lars Pedersen, 18
4 Karen Hansdatter = Hans Olsen, hmd i Vråby
5 Maren Hansdatter, ugift, hos broderen Jens Hansen i Lille Tårnby
 
3-140 Skifte 1/10 1804 gmd Niels Mortensen, 64 år i Værløse, 413
enke Birthe Mortensdatter, ingen børn
søskende til afdøde
1 Morten Mortensen i Hellested
2 Johanne Mortensdatter = Mads Nielsen, hmd i Hellested
3 Karen Mortensdatter, død
a Lars Jørgensen, inds i Hellested
4 Anne Mortensdatter, børn
a Morten Madsen, inds i Gannebroe
b Mads Christensen, 22
c Sidse Madsdatter = Jens Hansen, gmd i Værløse, se 3-178
d Anne Madsdatter, ugift
 
3-141 Skifte 9/10 1804 Kirsten Hansdatter, 46 år i Lille Linde, 415
enkemand hmd. Christen Ibsen, børn
1 Hans Christensen, 14
2 Jens Christensen, 13
3 Lars Christensen, 12
4 Ole Christensen, 8
5 Maria Christensdatter, 17
6 Ellen Christensdatter, 2
 
3-142 Skifte 4/10 1804 Birthe Olsdatter, 53 år i Store Linde, 416
enkemand hmd. Michel Pedersen, se 2-165
børn
1 Ole Michelsen, 10
værge morbror gmd Jens Olsen i Lille Linde
 
3-143 Skifte 16/10 1804 Anne Olsdatter, 41 år i Barup, 417
enkemand gmd. Jørgen Erichsen, se 3-80, 4-58
hendes søster, se 2-258
1 Marie Olsdatter = Hans Nielsen, gmd i Sonnerup
halvsøskende
2 Peder Jørgensen, sognefoged i Børsted
3 Lars Jørgensen, skovfoged i Ganneskov
4 Karen Jørgensdatter, enke efter Mads Rasmussen i Hellested
5 Anne Marie Jørgensdatter = Lars Andersen i Smerup
 
3-144 Skifte 30/10 1804 Dorthe Nielsdatter, 59 år i Store Linde, 418
enkemand hmd. Jens Pedersen, se 3-152
børn
1 Niels Jensen, inds i Store Linde
 
3-145 Skifte 1/11 1804 Rasmus Jensen, ca. 46 år og hustru Anne Rasmusdatter, ca. 47 år, Frøslev Overdrevs gårde, 419
 
3-146 Skifte 3/11 1804 smed, enkemand Jens Rasmussen, 53 år i Hårlev, 421
børn
1 Rasmus Jensen, 12
2 Jens Jensen, 12
 
3-147 Skifte 28/11 1804 gmd Søren Larsen, 64 år i Lille Tårnby, 423
enke Johanne Nielsdatter, se 2-32
børn
1 Lars Sørensen, 21
2 Hans Sørensen 7
3 Anna Sørensdatter, 19
3 Christina Sørensdatter, 17 år
 
3-148 Skifte 3/3 1805 Maren Olsdatter, 50 år i Værløse, 440
enkemand smed Peder Jørgensen, se 2-149
hendes søskende
1 Hans Olsen, gmd i Fakse
2 Anne Olsdatter = Jens Hansen? vægter på Vemmetofte
3 Kirsten Olsdatter = Frederich Rasmussen, hmd i Fakse
 
3-149 Skifte 8/4 1805 gmd Ole Nielsen, 74 år i Værløse, 443
enke Kirsten Andersdatter, 3-172
børn
1 Niels Olsen, i København
2 Peder Olsen, hmd i Værløse
3 Anders Olsen, myndig
4 Anne Olsdatter, enke efter Rasmus Larsen, hmd i Hovby
5 Anne Marie Olsdatter = smed Hans Nielsen i Store Linde, se 4-103
6 Mette Olsdatter = Nicolai Andersen, hmd i Fakse
7 Kirsten Olsdatter = Peder Olsen, gmd i Jørslev, se 4-189
8 Ofilia Olsdatter = Mads Jørgensen, gmd i Jørslev
 
3-150 Skifte 14/5 1805 gmd Hans Nielsen ca. 66 år i Store Linde, 445
1. kone Kirsten Larsdatter, se 2-179
1 Johanne Hansdatter = Jens Jørgensen, inds i Himlingøje
2 Anne Hansdatter, tjenende i Endeslev
3 Lisbeth Hansdatter, tjenende i Taastrup
4 Karen Hansdatter, tjenende i Ammerup
5 Maren Hansdatter, tjenende i Hellested
2. enke Anna Sophie Nielsdatter
6 Niels Hansen, 16
7 Jens Hansen, 11
8 Kirsten Hansdatter, 8
 
3-151 Skifte 27/5 1805 gmd Jens Rasmussen i Alslev, 77 år, 446
enke Maren Olsdatter, børn
1 Ole Jensen, hmd i Gannebroe
2 Rasmus Jensen, har forestået gården for faderen
3 Anders Jensen, soldat i København
4 Inger Jensdatter = Jens Rasmussen, hmd i Alslev
5 Maren Jensdatter = Hans Madsen, gmd i Lille Spjællerup
6 Christen Jensen, død
a Niels Christensen, 7
b Ole Christensen, 4
c Johanne Christensdatter, 12
d Karen Christensdatter, 9
alle hos moderen i Hellested
 
3-152 Skifte 12/6 1805 hmd Jens Pedersen, 56 år i Store Linde, 448
1. kone Dorthe Nielsdatter, 3-144
1 Niels Jensen, inds i Store Linde
2 enke Else Andersdatter
 
3-153 Skifte 4/7 1805 Birthe Hansdatter, 77 år i Olstrup Overdrevshus, 449
1. mand ?
1 Hans Hansen, inds i Førslev
2 Hans Hansen, hmd i Tuegårdshuset [Fakse]
enkemand hmd. Axel Madsen
3 Ellen Axelsdatter, 34
bemærk, at skifte et underskrevet af Hans Hansen og af Hans Hansen
 
3-154 Skifte 4/7 1805 gmd Anders Olsen, 53 år i Alslev, 451
enke Anne Jørgensdatter, børn
1 Anne Cathrine Andersdatter, 19
2 Karen Andersdatter, 9
værge farbror gmd Hans Olsen i Jørslev
 
3-155 Skifte 18/11 1805 gmd Hans Mogensen, 75 år i Taastrup, 462
[1. kone Ellen Andersdatter, se 2-194]
enke Dorthe Nielsdatter, se 4-120
børn
1 Anders Hansen, 10
2 Niels Hansen, 2
3 Ellen Hansdatter, 17
4 Karen Hansdatter, 7
 
3-156 Skifte 18/11 1805 Karen Nielsdatter, 45 år i Taastrup, 463
hendes forældre: se 2-46
enkemand gmd. Anders Jørgensen
søskende
1 Niels Nielsen, tjenende på Juellinge
2 Stine Nielsdatter = Andreas Nielsen i Hårlev
3 Inger Nielsdatter = Jørgen Olsen, gmd i Pebringe
4 Else Nielsdatter = Hans Jensen, gmd i Taastrup
5 Ellen Nielsdatter = Jens Olsen, gmd i Hellested
6 halvsøster Kirsten Madsdatter = Jens Nielsen i Hellested
7 halvsøster Anne Madsdatter, ugift hos faderen Mads Hansen i Hellested
 
3-157 Skifte 21/1 1806 gmd Hans Pedersen, 58 år i Store Linde, 469
enke Anna Kirstine Hansdatter, børn
1 Hans Hansen, 13
2 Maren Hansdatter = Rasmus Nielsen, hmd i Store Linde
3 Anna Hansdatter = Christen Johansen, gmd i Store Linde
værge for 1 afdødes bror Ole Pedersen, hmd i Store Linde
 
3-158 Skifte 3/2 1806 gmd Jacob Christophersen, 71 år i Lejertofte, 476
enke Karen Madsdatter, se 2-183 og se 4-45
børn
1 Jørgen Jacobsen, gmd i Frøslev
2 Mathias Jacobsen, gmd i Strøby
3 Christopher Jacobsen, 25
4 Anne Jacobsdatter = Peder Rasmussen, gmd i Frøslev
5 Maren Jacobsdatter, død = Peder Henrichsen, gmd i Lyderslev
a Niels Pedersen, 17
b Mathias Pedersen, 15
 
3-159 Skifte 31/5 1806 Cathrine Jespersdatter, 61 år i Hellested, 474
enkemand gmd. Niels Hansen, se 3-164
børn
1 Hans Nielsen, 34, gmd i Hellested
2 Jesper Nielsen, 26 soldat i København
3 Anders Nielsen, 21
4 Jens Nielsen, 16
5 Kirsten Nielsdatter = Ole Jørgensen i Arnøje
6 Inger Nielsdatter = Jens Clemmensen, gmd i Karise
7 Karen Nielsdatter, tjenende
 
3-160 Skifte 8/7 1806 Anne Andersdatter, ca. 53 år i Gannebroe, 477
enkemand gmd. Hans Nielsen
arvinger, søskende
1 Peder Andersen i Hellested
2 Christen Andersen, ind i Alslev
3 Karen Andersdatter = Andersen Hansen, hmd i Spjellerup på Vemmetofte Gods
 
3-161 Skifte 9/10 1806 gmd Willum Larsen, 60 år i Frøslev Skovmark, 479
enke Karen Svendsdatter, lavværge Hans Svendsen, gmd i Arnøje
børn
1 Anne Marie Willumsdatter = Jacob Christensen, inds i ?
2 Karen Willumsdatter, 23
 
3-162 Skifte 18/3 1807 Karen Christensdatter, 52 år i Lystrup, 483
enkemand gmd. Jørgen Nielsen, se 4-37
 
3-163 Skifte 18/3 1707 gmd Hans Pedersen, 68 år i Hårlev, 484
[1. kone Mette Christensdatter, se 2-141]
1 Anders Hansen, 34
3 Ellen Hansdatter = Jens Bendsen, hmd på Skrosbjerg overdrev
enke Karen Jensdatter, se 2-218
2 Jens Hansen, 12
4 Johanna Hansdatter, 14
5 Mette Hansdatter, 7
6 Maren Hansdatter, 4
 
3-164 Skifte 11/6 1807 gmd, enkemand Niels Hansen, 64 år i Hellested, 490
[kone  Cathrine Jespersdatter, se 2-31, 3-159]
1 Hans Nielsen, 41, gmd i Hellested
2 Jesper Nielsen, 28 inds ibid
3 Anders Nielsen, 23
4 Jens Nielsen, 10
5 Kirsten Nielsdatter = Ole Jørgensen, sognefoged og med i Arnøje
6 Inger Nielsdatter = Jens Clemmensen, gmd i Karise
7 Karen Nielsdatter, ugift
 
3-165 Skifte 27/6 1807 gmd Peder Torbensen, ca. 71 år i Store Linde, 492
forældre, se 2-120
enke Sidsel Jensdatter, se 4-153
børn
1 Torben Pedersen, 25
2 Anne Pedersdatter, 22
3 Inger Pedersdatter, 19
værge afdødes bror Lars Torbensen, gmd i Hårlev
3-166 Skifte 3/8 1807 gmd Hans Nielsen, 66 år i Hårlev, 494
enke Dorthe Thomasdatter, børn
1 Niels Hansen, 26
2 Anne Hansdatter, 20
3 Birthe Hansdatter, 17
 
3-167 Skifte 26/9 1807 Ellen Olsdatter, 28 år på Hårlev Overdrev, 495
enkemand hmd. Peder Andersen, se 4-131
børn
1 Maren Pedersdatter, 5
2 Ole Pedersen, 1½
 
3-168 Skifte  26/9 1807 Anne Kirstine Larsdatter, 40 år i Hårlev, 497
afdødes forældre, se 3-69
enkemand hmd. Hans Knudsen, børn
1 Anders Hansen, 14
2 Marie Hansdatter
3-169 Skifte 28/5 1808 Maren Christensdatter, 61 år i Værløse, 512
[1. mand Christen Nielsen, se 3-29]
enkemand gmd. Søren Hansen
datters børn
1 Birthe Cathrine Jacobsdatter, 5
2 Ane Jacobsdatter, 3
den afdøde datter var gift med Jacob Gregersen, inds i Værløse
 
3-170 Skifte 28/5 1808 gmd, sognefoged Carl Nielsen, ca. 43 år i Alslev, 513
børn
1 Niels Carlsen, 19
2 Jørgen Carlsen, 17
3 Anne Carlsdatter = Niels Hansen, inds i Karise
5 Karen Carlsdatter, 6
 
3-171 Skifte 28/5 1808 Kirsten Hansdatter, 39 år i Frøslev, 515
enkemand gmd. Peder Pedersen, børn
1 Niels Pedersen, 16
2 Jens Pedersen, 12
3 Maren Pedersdatter, 9
4 Karen Pedersdatter, 7
5 Inger Pedersdatter, 2
 
3-172 Skifte 1/6 1808 enke Kirsten Andersdatter, 74 år i Værløse, 516
mand gmd Ole Nielsen, se 3-149
børn
1 Niels Olsen, 48 i København
2 Peder Olsen, 45 hmd i Værløse
3 Anders Olsen, 28
4 Anne Olsdatter = smed Hans Nielsen i Store Linde
5 Mette Olsdatter = Nicolai Andersen, skomager i Fakse
6 Kirsten Nielsdatter = Peder Olsen, gmd i Jørslev
7 Karen  Olsdatter = gmd Mads Jørgensen i Jørslev
 
3-173 Skifte 15/6 1808 Else Pedersdatter, 57 år i Lille Tårnby, 517
enkemand gmd. Hans Olsen, forældre, se 2-111 og 2. kone, se 4-42
børn
1 Ole Hansen, 19
2 Dorthea Hansdatter, 17
 
3-174 Skifte 15/7 1808 hmd Niels Hansen, 58 år på Gannebroe, 519
enke Malene Nielsdatter, se 3-66
børn
1 Ane Nielsdatter = Jørgen Jørgensen på Vemmetofte
2 Karen Nielsdatter, ugift, tjenende i Bonderød
 
3-175 Skifte 30/7 1808 Birthe Nielsdatter, ca. 55 år i Alslev, 521
enkemand gmd. Rasmus Jensen, børn
1 Niels Rasmussen, 29
2 Jens Rasmussen, 17, tjenende i Alslev
3 Karen Rasmusdatter, 14
 
3-176 Skifte 30/7 1808 gmd Jens Olsen, 60 år i Hellested, 521
enke Ellen Nielsdatter, se 4-82
børn
1 Ole Jensen, 14
2 Anders Jensen, 6
3 Lars Jensen, 1½
4 Karen Jensdatter, 16
 
3-177 Skifte 26/8 1808 gmd Lars Nielsen, 47 år i Hårlev, 524
enke Marthe Pedersdatter, børn
1 Niels Larsen, 9
2 Johanne Larsdatter, 13
værge gmd Peder Nielsen i Lystrup
 
3-178 Skifte 14/12 1808 gmd Jens Hansen, 55 år i Værløse, 525
enke Sidse Madsdatter, se 3-140
børn
1 Lars Jensen, 7
være gmd Peder Hansen i Lille Tårnby
 
3-179 Skifte 1/4 1809 gmd Hans Jensen, 63 år i Lejertofte, 539
enke Anne Margrethe Pedersdatter, se 3-3 og 4-99
børn
1 Niels Hansen, 28 soldat i København
2 Peder Hansen, 26 soldat i København
3 Jens Hansen, 20
4 Christian Hansen, 16
5 Anne Hansdatter = Jørgen Jacobsen, gmd i Frøslev
6 Cathrine Hansdatter = Lars Olsen, gmd i Store Linde
7 Anne Kirstine Hansdatter
8 Caroline Hansdatter
 
3-180 Skifte 3/4 1809 Anne Pedersdatter, 62 år i Hellested, 540
enkemand gmd. Mads Madsen
hendes børn
1 Lars Hansen, 44
2 Mads Hansen, 34
 
3-181 Skifte 4/4 1809 gmd Christian Pedersen, 55 år i Frøslev, 541
enke Kirsten Pedersdatter, børn
1 Hans Christiansen, 21
2 Peder Christiansen, 18
3 Jens Christiansen, 13
4 Inger Christiansdatter, 24, se 4-42
5 Anne Christiansdatter = Niels Nielsen, gmd i Valleboe
 
3-182 Skifte 7/4 1809 gmd Niels Pedersen, 56 år i Taastrup, 542
enke Anne Larsdatter, se 4-13
børn
1 Peder Nielsen, 20
2 Lars Nielsen, 16
3 Jens Nielsen, 11
4 Karen Nielsdatter, 14
5 Kirsten Nielsdatter, 6
6 Maren Nielsdatter = Frederich Pedersen, hmd i Gevnø
 
3-183 Skifte 7/4 1809 Dorthe Andersdatter, 47 år i Hårlev, 544
enkemand hmd. Jens Nielsen
arving, umyndig datter Maren Thomasdatter, tjenende i Hårlev
 
3-184 Skifte 7/4 1809 Cathrine Jensdatter, 43 år i Gannebroe, 545
[1. mand Ole Nielsen, se 2-236]
enkemand hmd. Peder Andersen, se 4-73
børn
1 Jens Pedersen, 15
2 Anders Pedersen, 13
3 Ole Pedersen, 5
3-185 Skifte 23/6 1809 Anne Margrethe Larsdatter, 43 år i Lille Linde, 546
enkemand hmd. Jens Hansen, børn
1 Hans Jensen, 16
2 Lars Jensen, 10
3 Anne Jensdatter, ugift
4 Bodil Jensdatter = Christen Andersen i Varpelev
5 Inger Jensdatter, ugift
 
3-186 Skifte 29/6 1809 Anne Jensdatter, 74 år Arnøje
enkemand gmd. Jørgen Larsen, børn
1 Peder Hansen, gmd i Pebringe
2 Ole Hansen, hmd i Hårlev
3 Margrethe Hansdatter = 1 Rasmus Jensen, se 2-210 = 2 Ole Jørgensen, gmd og sognefoged i Arnøje, død, se 3-334
a Hans Rasmussen, 27
b Jens Rasmussen, 23
c Jørgen Olsen, 18
d Karen, ugift
e Cathrine = Rasmus Smed i Arnøje
f Inger = Lars Madsen i Arnøje
 
3-187 Skifte 24/7 1809 gmd Lars Nielsen, ca. 35 år i Karise
enke Anne Margrethe Olsdatter, børn
1 Anders Larsen, 7
2 Hans Larsen, 5
3 Karen Larsdatter, 3/4
 
3-188 Skifte 26/7 1809 gmd Andreas Nielsen, 67 år i Hårlev, 551
1. kone Johanne Pedersdatter, se 2-126
1 Anne Andreasdatter = Henrik Nielsen, gmd i Hårlev
2. enke Anne Kirstine Nielsdatter
2 Niels Andreasen, 13
3 Maren Andreasdatter, ugift
4 Johanne Andreasdatter, -
5 Karen Andreasdatter, -
6 Anne Margrethe Andreasdatter, -
7 Anne Marie Andreasdatter, -
 
3-189 Skifte 7/9 1809 Ellen Olsdatter, 26 år i Ammerup, 553
enkemand gmd. Sier Olsen
afdødes moder Birthe Pedersdatter = Lars Olsen, gmd i Hårlev
søster Dorthe Olsdatter = Hans Hansen, hmd i Hårlev
 
3-190 Skifte 2/10 1809 Else Jensdatter, 60 år i Ammerup, 555
[Else Jensdatter, se 2-140]
1 Peder Hansen, gmd og sognefoged i Hårlev
enkemand gmd. Jens Clemmensen
2 Hans Jensen, 27

4. bog Skifter 1810-1829

4-1 Skifte 26/4 1810 Karen Jensdatter, 54 år i Arnøje
1. mand Peder Nielsen, se 2-198
1 Else Pedersdatter = Jørgen Erichsen, gmd i Barup
2 Cathrine Pedersdatter, ugift
3 Niels Pedersen, 22
2. mand Niels Hansen, se 3-31
4 Margrethe Nielsdatter, ugift
3. mand enkemand gmd. Peder Andersen, se 4-30
 
4-2 Skifte 26/4 1810 Kirstine Jensdatter, 39 år i Hellested, 6
enkemand hmd. Anders Nielsen, børn
1 Karen Andersdatter, ugift
2 Jens Andersen, 6
3 Anne Andersdatter, ugift
 
4-3 Skifte 26/4 1810 møller Mads Kauerberg/Hageberg, 45 år Hellested Mølle, 8
enke Birthe Kirstine Kaueberg, børn
1 Daniel Kauerberg, 8
2 Karen Sophie
3 Johanne Elisabeth
4 Christiane
5 Anne Kirstine
6 Marie
 
4-4 Skifte 9/6 1810 gmd Rasmus Frandsen, ca. 66 år i Karise, 17
1. kone Anne Margrethe Olsdatter, se 2-248. Forældre: 2-147
1 Ole Rasmussen
2 Jens Rasmussen, 23
3 Frands Rasmussen, 23
4 Karen Rasmusdatter = Niels Madsen, hmd i Gannebroe
5 Ane Marie Rasmusdatter, = Hans Nielsen, inds i Karise
2. enke Anne Nielsdatter, se 4-99
6 Christen Rasmussen, 14
7 Jørgen Rasmussen, 10
8 Peder Rasmussen, 8
9 Lars Rasmussen, 4
10 Anders Rasmussen, 2
11 Ane Margrethe Rasmusdatter, ugift
12 Inger Rasmusdatter, -
13 Karen Rasmusdatter, -
 
4-5 Skifte 9/6 1810 gmd Hans Nielsen, 70 år i Karise, 21
enke Anne Kirstine Rasmusdatter, se 2-10
lavværge gmd Jens Nielsen i Store Linde
børn
1 Niels Hansen
2 Peder Hansen
 
4-6 Skifte 9/6 1810 hmd Ole Pedersen, 81 år i Frøslev, 22
enke Maren Pedersdatter, børn
1 Hans Olsen, 37
2 Anne Marie Olsdatter, ugift
 
4-7 Skifte 2/7 1810 Karen Nielsdatter, 34 år Kulagergård, 25
enkemand gmd. Jens Friderichsen, børn
1 Maren Jensdatter, ugift
2 Kirsten Jensdatter,
3 Inger Jensdatter
4 Niels Jensen, 10
5 Peder Jensen, 5
6 Ole Jensen, 2
mødt afdødes stedfar Peder Larsen, gmd i Store Linde
 
4-8 Skifte 2/7 1810 Ane Hansdatter i Hellested, 28
begr. 25/6 1809 hmd Hans Madsens kone i Hellested, Maren, 45 år ??
enkemand hmd. Hans Madsen
hendes søskende
1 Niels Hansen, 20, tjenende i Jørslev
2 Jens Hansen, 14 tjenende på Kulagergården
3 Johanne Hansdatter = Jens Jørgensen, gmd i Himlingøje
4 Lisbeth Hansdatter = Søren Jensen, hmd i Taastrup
5 Karen Hansdatter, tjenende i Hårlev
6 Maren Hansdatter, tjenende i Hårlev
 
4-10 Skifte 27/5 1811 gmd Jacob Nielsen, 63 år i Hellested, 50
[1. kone Sidse Andersdatter, se 1-171]
1 Anders Jacobsen
enke Johanne Hansdatter, se 3-17
2 Lars Jacobsen, 18
3 Margrethe Jacobsdatter
4 Anne Marie Jacobsdatter
5 Sidse Jacobsdatter
 
4-11 Skifte 27/5 1811 gmd Lars Rasmussen, 45 år i Frøslev, 53
enke Johanne Clemensdatter, børn
1 Rasmus Larsen, 12
2 Niels Larsen, 10
3 Jens Larsen, 8
4 Peder Larsen, 5
5 Jørgen Larsen, 3
6 Hans Larsen, 1/4
 
4-12 Skifte 27/5 1811 gmd Lars Pedersen, 45 år i Frøslev, 56
enke Birthe Pedersdatter
helbrødre, se 1-185
1 Peder Pedersen, hmd i Lyderslev
2 Jørgen Pedersen, død
a Peder Jørgensen, 20
b Marie Augusta
c Maren
halvsøstre, se 1-135
3 Marie Pedersdatter = Mads Larsen, gmd i Frøslev
4 Inger Pedersdatter = Søren Pedersen, gmd i Frøslev
5 afdødes moder Sidse Hansdatter, se 1-135
 
4-13 Skifte 4/6 1811 enke Anne Larsdatter, 51 år i Taastrup, 60
mand gmd Niels Pedersen, se 3-182
1 Peder Nielsen, 22
2 Lars Nielsen, 18
3 Jens Nielsen, 14
4 Maren Nielsdatter = Friderich Pedersen, gmd i Gevnø
5 Karen Nielsdatter, 15
6 Kirsten Nielsdatter, 8
værge for børnene Morbror Mads Larsen, gmd i Barup
 
4-14 Skifte 15/9 1811 gmd Lorents Hansen, 76 år i Tokkerup, 66
enke Margrethe Pedersdatter, børn
1 Anders Lorentsen
2 Lars Lorentsen
3 Ole Lorentsen
4 Johanne Lorentsdatter, ugift
 
4-15 Skifte 7/12 1811 Karen Mathiasdatter, 31 år i Værløse, 81
hendes far, se 4-146
enkemand gmd. Holger Nielsen
 
4-16 Skifte 18/2 1812 gmd Poul Olsen, 63 år i Tokkerup, 95
enke Maren Nielsdatter, se 4-83
børn
1 Niels Poulsen, myndig
2 Ole Poulsen, 21
3 Maren Poulsdatter, ugift
4 Katrine Poulsdatter, ugift
5 Anne Poulsdatter = Johan Henrichsen, gmd i Rønnede
farbror Jens Olsen, gmd i Lille Linde
 
4-17 Skifte 8/5 1812 Karen Jacobsdatter, 58 år i Karise, 97
enkemand gmd. Peder Larsen,
børn, se 4-41
1 Maren Pedersdatter, 23
2 Christiane Pedersdatter, 22
3 Ane Pedersdatter, 16
4 Johanne Pedersdatter, 14
5 Kirsten Pedersdatter, 10
6 Karen Pedersdatter, 7
værge morbror Rasmus Jacobsen, hmd i Hellested
 
4-18 Skifte 21/5 1812 hmd Frederich Rasmussen, 76 år i Myrholtehuset i Hellested, 103
1. kone Anne Hansdatter, se 2-239
1 Rasmus Frederiksen, 35, gift
2 Andreas Frederiksen, 32
2 enke Ane Elisabet Madsdatter
3 Jørgen Frederiksen, 17, mødt hans morfar Mads Madsen, gmd i Hellested, se 3-138
 
4-19 Skifte 27/6 1812 Birthe Pedersdatter, 54 år i Lille Linde, 106
hendes forældre, se 3-129
1. mand Thomas Hansen, se 3-53
1 Hans Thommesen, 34
enkemand gmd. Rasmus Jørgensen
 
4-20 Skifte 27/6 1812 Mette Thomasdatter, ca. 27 år i Lille Linde, 111
hendes forældre, se 3-53
enkemand hmd. Ole Nielsen, børn
1 Niels Olsen, 8
2 Maren Olsdatter, 5
3 Inger Olsdatter, 2
Birthe Olsdatter, 1½
værge morfar Rasmus Jørgensen, gmd i Lille Linde, se 4-19
 
4-21 Skifte 24/8 1812 hmd, skrædder Poul Jørgensen, 81 år i Karise Olstrup Overdrevshus, 111
[enke Johanne Pedersdatter], børn
1 Jørgen Poulsen, 49
2 Peder Christian Poulsen, 46
3 Lars Poulsen, 42
3 Friderica Poulsdatter, 64 år = Anders Jensen, hmd i Karise Olstrup
4 Mariane Poulsdatter, 33 år = Anders Knudsen, soldat
 
4-22 Skifte 28/10 1812 gmd Søren Sørensen, 52 år i Hellested, 113
enke Karen Madsdatter, se 3-138
lavværge Mads Madsen, gmd i Hellested
børn
1 Peder Sørensen, 5
værge Niels Sørensen, gmd i Hellested
 
4-23 Skifte 29/12 1812 Anne Lucasdatter, 69 år i Arnøje, 125
registreret side 101, men side 125 mangler!!
enkemand hmd. Rasmus Nielsen
Ane Marie Rasmusdatter, 16, barn
 
4-24 Skifte 2/1 1813 Kirsten Sørensdatter, 72 år i Hårlev overdrev, 136
1. mand Anders Olsen
1 Søren Andersen, 34
2 Ole Andersen, 26
3 Ane Marie Andersdatter, 28 = Peder Nielsen, hmd på Hårlev Overdrev
4 Mette Andersdatter, 26 = Ole Andersen, udflytter gmd i Wæn?
5 Johanne Andersdatter, 22,
enkemand hmd. Peder Madsen
 
4-25 Skifte 3/1 1813 Johanne Rasmusdatter, 77 år på Gannebroe, 138
1. mand Mads Andersen
1 Anders Madsen, 45, hmd i Karise
2 Lars Madsen, 42
3 Bodil Madsdatter = Johan Reinvolt, død
     a søn i København
2. enkemand hmd. Lars Jensen
4 Ole Larsen, 35 inds i Lyderslev
5 Karen Larsdatter, 32 = Peder Olsen, hmd i Stubberup
 
4-26 Skifte 17/2 1813 hmd Niels Jensens enke Karen Sørensdatter, 53 år i Værløse, 141
datter Margrethe Christophersdatter = Jens Olsen, hmd i Ørslev ved Vordingborg
 
4-27 Skifte 20/3 1813 hmd Peder Christensen Porse, 35 år i Frøslev, 143
forældre, se 4-119
enke Johanne Olsdatter, børn
1 Christian Pedersen, 12
2 Ole Pedersen, 4
3 Chresten Pedersen, 2
4 Berte Pedersdatter, 10
5 Mette Pedersdatter, 6
 
4-28 Skifte 20/3 1813 hmd Niels Holgersen, 45 år i Frøslev, 145
enke Kirsten Jensdatter, børn
1 Lars Nielsen, 17
2 Ane Nielsdatter, 19
3 Karen Nielsdatter, 10
4 Bodil Nielsdatter, 4
 
4-29 Skifte 9/6 1813 Margrethe Christensdatter, 60 år i Hellested, 146
enkemand hmd. Frands Gundersen, børn
1 Hans Frandsen, 16
 
4-30 Skifte 9/6 1813 Karen Nielsdatter, 32 år i Arnøje, 147
enkemand gmd. Peder Andersen, se 4-1 og se 4-117
børn
1 Karen Pedersdatter, 2
værge morbror Hans Nielsen, gmd i Hellested
 
4-31 Skifte 9/6 1813 gmd Hans Olsen, 60 år i Jørslev, 150
enke Bodil Pedersdatter med lavværge Morten Nielsen, gmd i Gammelby = enkens søster
1 Hans Hansen, 35, hmd i ?
2 Ole Hansen, 33 hmd på Karise Overdrev
3 Anders Hansen, 18
4 Peder Hansen, 15
5 Marie Hansdatter, 28
6 Anne Hansdatter, 26
7 Margrethe Hansdatter , 23
8 Karen Hansdatter, 20
værge farbror Jens Olsen, hmd i Præstevængshuset
 
4-32 Skifte 18/12 1813 hmd Hans Madsen, 48 år i Hellested, 166
1. kone Maren Jeppesdatter
1 Jacob Hansen, 20
2 Peder Hansen, 14
3 Karen Hansdatter, ugift
2. enke Johanne Labensdatter
 
4-33 Skifte 28/2 1814 Anne Marie Christiansdatter, 38 år i Hårlev, 171
enkemand gmd. Niels Hemmingsen, børn
1 Christian Nielsen, 13
2 Hemming Nielsen, 9
værge morbror Skomager, hmd Hans Christiansen i Kongsted, Borup
 
4-34 Skifte 28/2 1814 Cathrine Rasmusdatter, 34 år på Hårlev Overdrev, 173
enkemand hmd. Niels Larsen, børn
1 Ane Margrethe Nielsdatter
2 Kirstine Nielsdatter
3 Rasmus Nielsen, 2
 
4-35 Skifte 29/2 1814 gmd Christen Christensen, 85 år i Gammelby, 175
enke Inger Mathiasdatter, se 3-97 og 4-124
børn
1 Ane Christensdatter = Christen Nielsen, inds. i Gammelby
2 Karen Christensdatter = Ole Nielsen, gmd i Gammelby
 
4-36 Skifte 5/3 1814 hmd Peder Nielsen, 74 år i Lille Tårnby, 178
enke Sidse Jensdatter
enkens 1. mand med Eric Rasmussen, 1-213
1 Mette Erichsdatter = Andreas Nielsen, gmd i Bonderød
2 Berthe Erichsdatter = Søren Andersen, gmd i Lille Tårnby
 2. mand Peder Nielsen
3 Niels Pedersen, 37, gmd i Store Linde
4 Inger Pedersdatter = Anders Pedersen, gmd i Lille Tårnby
 
4-37 Skifte 5/3 1814 gmd Jørgen Nielsen, 67 år i Lystrup, 179
1. kone Ane Christensdatter, se 2-180
1 Niels Jørgensen, 46, gift
2 Berthe Jørgensdatter = ? Madsen i Lidemark
3 Johanne Jørgensdatter = Mads Danielsen, hmd i Store Linde, se 4-79
4 Kirsten Jørgensdatter = Peder Larsen, inds i Himlingøje
2. kone Karen Christensdatter, ingen arvinger, se 3-162
3. enke Johanne Jørgensdatter
5 Hans Jørgensen, 6
6 Peder Jørgensen, 3
 
4-38 Skifte 6/3 1814 hmd Hans Jensen, 55 år i Gammelby, 181
enke Anne Mortensdatter, børn
1 Jens Hansen, 15
2 Sidse Hansdatter
3 Ane Hansdatter
 
4-39 Skifte 9/4 1814 hmd? Jørgen Andersen, 46 år i Frøslev, 183
enke Kirsten Pedersdatter, børn
1 Peiter Jørgensen, 17
2 Hans Jørgensen, 13
3 Christian Jørgensen, 8
4 Ole Jørgensen, 3
 
4-40 Skifte 16/4 1814 hmd Anders Pedersen, 75 år i Frøslev, 184
1. kone Bodil Andersdatter, se 2-19
2. kone Inger Nielsdatter, se 3-75
1 Peder Andersen, 49, hmd i Gevnø
2 Thor Andersen, 46, gmd i Gevnø?
3 Hans Andersen, 44, hmd i Lyderslev
3. kone Dorthe Hansdatter, se 3-90
4 Karen Andersdatter
4. enke Margrethe Hansdatter
 
4-41 Skifte 27/7 1814 gmd Peder Larsen, 50 år i Karise, 186
1. kone Karen Jacobsdatter, se 4-17
1 Christiane Pedersdatter, 24
2 Anne Pedersdatter = Niels Larsen, hmd i Hårlev
3 Johanne Pedersdatter, 16
4 Kirsten Pedersdatter, 11
5 Karen Pedersdatter, 9
6 Maren Pedersdatter, død
   a Anne Kirstine, 3
2. enke Anne Erichsdatter, lavværge Jørgen Erichsen, gmd i Barup
 
4-42 Skifte 27/7 1814 gmd Anders Sørensen, 71 år i Arnøje, 189
se 2-2
enke Inger Christiansdatter, se 3-181
børn
1 Søren Andersen, gmd i Hellested
2 Christian Andersen, 36
3 Lars Andersen, 32
4 Niels Andersen, 31
5 Peder Andersen, soldat
6 Maren Andersdatter = Hans Olsen, gmd i Lille Tårnby, se 3-173
7 Anne Marie Andersdatter = Ole Larsen, gmd i Arnøje, se 4-171
8 Kirsten Andersdatter, ugift
 
4-43 Skifte 18/10 1814 Marie Larsdatter, 36 år i Hårlev Overdrev, 207
enkemand hmd. Jens Hansen, børn
1 Lars Jensen, 11
2 Ole Jensen, 6
3 Mette Jensdatter, ugift
4 Dorthe Jensdatter, ugift
 
4-44 Skifte 4/11 1814 Birthe Hansdatter, 39 år i Lejertofte, 215
1. mand Peder Hansen
1 Jens Pedersen, 11
2 Peder Pedersen, 3
2. enkemand hmd. Poul Pedersen
 
4-45 Skifte 20/6 1815 enke Karen Madsdatter, ca. 73 år i Lejertofte, 224
mand gmd Jacob Christophersen, se 3-158
børn
1 Jørgen Jacobsen, gmd i Frøslev
2 Mathias Jacobsen, gmd i Strøby
3 Christopher Jacobsen, gmd i Frøslev
4 Anne Jacobsdatter = Peder Rasmussen i Frøslev
5 Maren Jacobsdatter, død = Peder Henriksen, gmd i Lyderslev
a Niels Pedersen, 26
b Mathias Pedersen, 25
6 Karen Jacobsdatter = Rasmus Nielsen, gmd i Lyderslev
7 Marie Jacobsdatter = Jens Nielsen
 
4-46 Skifte 21/6 1815 Anne Marie Pedersdatter, 64 år i Frøslev, 226
enkemand gmd. Mads Larsen, børn
1 Lars Madsen, 25
2 Trine Madsdatter = Anders Pedersen, gmd i Frøslev
3 Anne Madsdatter = Jørgen Nielsen, inds i Frøslev
4 Birthe Madsdatter = Peder Nielsen, gmd ibid
5 Inger Madsdatter = Jørgen Pedersen, gmd ibid
 
4-47 Skifte 21/6 1815 gmd Jens Erichsen, 60 år i Frøslev, 228
enke Inger Rasmusdatter, se 4-59 og 4-122
børn
1 Maren Jensdatter = Niels Pedersen, gmd i Gevnø
2 Karen Jensdatter = Hans Christiansen
3 Inger Jensdatter = Niels Jørgensen i Frøslev
4 Anne Jensdatter = Peder Christiansen i Frøslev
 
4-48 Skifte 12/7 1815 Anne Sørensdatter, 45 år i Hårlev, 230
enkemand hmd. Christian Larsen, børn
1 Søren Christiansen, 6½
2 Karen Christiansdatter, 15
3 Ane Kirstine Christiansdatter, 12
 
4-49 Skifte 29/8 1815 gmd Jens Jacobsen, 72 år i Alslev, 232
enke Dorthe Nielsdatter, børn
1 Ane Jensdatter = Hans Hansen, som tjener på stedet
 
4-50 Skifte 25/9 1815 Karen Jørgensdatter, 49 år i Tokkerup, 237
enkemand hmd. Poul Jensen, børn
1 Ane Poulsdatter, 18
2 Anders Poulsen, 16
3 Jørgen Poulsen, 14
4 Maren Poulsdatter, 12
5 Inger Poulsdatter, 10
 
4-51 Skifte 3/1 1816 gmd Jørgen Larsen, 58 år i Frøslev, 249
enke Anne Margrethe Rasmusdatter, se 2-241 og 4-116
børn
1 Jørgen Jørgensen, 23
2 Lars Jørgensen, 22
3 Rasmus Jørgensen, 17
4 Kirsten Jørgensdatter, 14
5 Ane Jørgensdatter, 12
6 Sidse Jørgensdatter, 5
 
4-52 Skifte Elisabeth Pedersdatter, 23 år i Hårlev, 251
enkemand gmd. Niels Hemmingsen, børn
1 Ane Marie Nielsdatter, ½
 
4-53 Skifte 9/3 1816 Sidse Pedersdatter, 33 år i Store Linde, 254
enkemand gmd. Niels Pedersen, se 1-213
børn
1 Peder Nielsen, 2
2 Karen Nielsdatter, 7
værge morbror unge Peder Nielsen, gmd i Store Linde
 
4-54 Testamente gmd Hans Rasmussen. 64 år i Værløse, 258
hustru Enger Elisabeth Jensdatter
 
4-55 Skifte 29/7 1816 Birthe Sørensdatter, 70 år i Tokkerup, 259
enkemand gmd. Mathias Pedersen, se 4-146
børn
1 Niels Mathiasen, 40, gmd i Jyderup
2 Jacob Mathiasen, 38, inds i Tokkerup
3 Søren Mathiasen, 36, tjenende på
4 Karen Mathiasdatter, død
a Christian, 9
5 Ane Mathiasdatter = Holger Nielsen, gmd i Værløse
 
4-56 Skifte 29/7 1816 hmd Peder Hansen, 50 år i Værløse, 262
enke Anne Sørensdatter, lavværge Peder Sørensen, gmd i Værløse
børn
1 Ane Pedersdatter, 17
værge Rasmus Hansen, gmd i Store Linde
 
4-57 Skifte 1/8 1816 gmd Morten Nielsen, 63 år i Gammelby, 263
[kone Karen Lorentsdatter, se 2-174]
[kone Kirsten Clemansdatter, se 2-244]
enke Maren Pedersdatter, børn
1 Ane Mortensdatter = Peder Nielsen, inds i Barup
2 Niels Mortensen, 20
3 Hans Nielsen, 19
 
4-58 Skifte 11/9 1816 gmd Hans Erichsen, 32 år i Barup, 266
forældre, se 2-188
enke Birthe Olsdatter
halvsøskende
1 Jørgen Erichsen i Barup
2 Jens Erichsen, inds samme sted
3 Anne Marie Erichsdatter, død, se 3-135
a Søren Hansen, 13
b Karen Hansdatter, 28 ugift
c Anne Marie Hansdatter, 17
d Johanne Hansdatter, 15
søskende
4 Johanne Erichsdatter = Hans Sørensen, gmd i Store Linde
5 Karen Erichsdatter = Niels Jørgensen, inds i gammelby
6 Ane Erichsdatter = Ole Hansen, gmd i Karise
 
4-59 Skifte 1816 hmd Søren Rasmussen, 56 år i Frøslev, 287
arvinger
1 bror Peder Rasmussen, 45, hmd
2 søster Inger Rasmusdatter, enke efter gmd Jens Erichsen, se 4-47
3 søster Karen Rasmusdatter, død = Jens Jørgensen
a Hans Jensen i Hellested
b Ingefred Jensdatter = Lars Hansen, hmd i Hellested
 
4-60 Skifte 4/3 1817 hmd Jørgen Christensen, 44 år i Lystrup, 288
enke Ane Olsdatter, lavværge Christen Christensen, hmd i Lystrup
børn
1 Ole Jørgensen, 3/4
værge for sønnen Jørgen Jørgensen, sognefoged i Himlingøje
 
4-61 Skifte 14/6 1817 Birthe Pedersdatter, 65 år i Hårlev, 290
1. mand Ole Christensen
1 Dorthea Olsdatter = Hans Hansen, hmd i Hårlev
enkemand gmd. Lars Olsen, se 2-111
 
4-62 Skifte 14/6 1817 gmd Jens Hansen, 74 år og hustru Dorthe Nielsdatter, 72 år i Lille Tårnby, 294
hendes forældre, se 1-215
børn
1 Lars Jensen, myndig
2 Ane Jensdatter = Henrich Pedersen, gmd i Varpelev
3 Marie Jensdatter = Niels Gottfredsen, hmd i Lille Tårnby, se 4-140
 
4-63 Skifte 25/10 1817 Anne Hansdatter, 39 år i Taastrup, 298
enkemand hmd. Jørgen Espensen, børn
1 Karen Jørgensdatter, ugift
2 Maren Jørgensdatter, ugift
 
4-64 Skifte 11/11 1817 Anne Sophie Pedersdatter, 62 år i Store Linde, 300
enkemand gmd. Peder Nielsen, se 4-84
børn
1 Niels Pedersen, 35 hmd i Pebringe
2 Ole Pedersen, 32 hmd i Hellested
3 Hemming Pedersen, 25
4 Clemmen Pedersen, 22
4 Anne Marie Pedersdatter, 23
4-65 Skifte 17/11 1817 gmd Niels Pedersen, 64 år i Arnøje, 304
enke Kirstine Larsdatter, lavværge bror Jørgen Larsen, hmd i Arnøje
børn
1 Lars Nielsen, 36 gmd i Store Tårnby
2 Jens Nielsen, 28, tjenende for moderen
3 Peder Nielsen, 25, -
 
4-66 Skifte 17/11 1817 gmd Niels Sørensen. 50 år i Hellested, 308
enke Karen Hansdatter, se 4-74
børn
1 Niels Nielsen, 19
2 Inger Nielsdatter, 16
3 Anne Nielsdatter, 12
 
4-67 Skifte 29/12 1817 hmd Niels Jensen, 83 år i Barup, 325
2. kone Karen Olsdatter, se 3-77
1 Niels Nielsen, 20
2 Maren Nielsdatter = Niels Hemmingsen, gmd i Hårlev
3 Anne Nielsdatter = Hans Larsen, inds i Barup
3. enke Maren Pedersdatter
4 Mette Nielsdatter, 20
4-68 Skifte 12/2 1818 Anne Mathiasdatter, 29 år i Værløse, 334
hendes far, se 4-146
enkemand gmd. Holger Nielsen, se 4-146
børn
1 Niels Holgersen, 5
2 Karen Marie Holgersdatter, 1½
værge morfar Mathias Pedersen, gmd i Tokkerup
 
4-69 Skifte 13/2 1818 enke Anne Pedersdatter  (ingen alder) i Hellested, 337
mand hmd Peder Hansen
afdødes arvinger
1 halvsøster Bodil Rasmusdatter = Hans Hansen, hmd i Magleby
2 halvsøster Anne, ugift i Store Heddinge
3 halv? i København
4 halvbror Christoffer Rasmussen, tjenende i Holtug
5 bror Jens Rasmussen, hmd i Spinderup
 
4-70 Skifte 28/4 1818 Inger Hansdatter, 38 år i Hårlev, 338
enkemand hmd. Niels Rasmussen, ingen børn i ægteskabet
 
4-71 Skifte 16/5 1818 Maren Nielsdatter, 33 år i Taastrup, 339
enkemand hmd. Anders Nielsen, børn
1 Niels Andersen, 10
2 Ole Andersen, 6
3 Karen Andersdatter, 3
værge morbror Christian Nielsen i Store Heddinge
 
4-72 Skifte 19/5 1818 enke Margrethe Hansdatter, 64 år i Frøslev, 342
mand gmd Ole Hansen, børn
1 Hans Olsen, 35
2 Peder Olsen, 28
3 Johanne Olsdatter = Søren Nielsen, hmd i Frøslev
4 Anne Olsdatter = Jens Jensen, hmd i Frøslev
5 Kirsten Olsdatter, ugift
 
4-73 Skifte 22/6 1818 hmd Peder Andersen, 69 år i Gannebroe, 344
se 3-184
 
4-74 Skifte 1/8 1818 enke Karen Hansdatter, 56 år i Hellested, 345
børn
1. mand Niels Larsen, se 3-43
1 Hans Nielsen, myndig, hendes barn af 1. ægteskab
2. mand gmd Niels Sørensen, se 4-66
2 Niels Nielsen, 19
3 Inger Nielsdatter, 17
4 Anne Nielsdatter, 12
 
4-75 Skifte 2/8 1818 hmd Niels Jensen, 41 år i Store Linde, 348
enke Sophie Hansdatter, børn
1 Hans Nielsen, 11
2 Jens Nielsen, 8
3 Peder Nielsen, 6
4 Niels Nielsen, 4 uger
5 Dorthea Nielsdatter, 13
 
4-76 Skifte 26/9 1818 Mette Nielsdatter, ca. 44 år i Gannebroe, 349
enkemand hmd, smed Niels Rasmussen, børn
1 Jens Nielsen, 16
2 Anne Nielsdatter, 19
3 Birthe Nielsdatter, 13
4 Anne Marie Nielsdatter, 9
 
4-77 Skifte 29/9 1818 Karen Jensdatter, 48 år i Hellested, 351
enkemand hmd. Jens Hansen,
børn
1 Maren Jensdatter, 8
 
4-78 Skifte 29/9 1818 enke Johanne Christensdatter, 59 år i Hellested, 352
mand hmd. Jørgen Larsen, børn
1 Lars Jørgensen, 22
2 Maren Jørgensdatter = Ole Christensen, hmd i Lille Linde
3 Karen Jørgensdatter, ugift
4 Kirstine Jørgensdatter, ugift
 
4-79 Skifte 20/11 1818  Johanne Jørgensdatter, 45 år i Store Linde, 353
se 4-37
enkemand hmd. Mads Danielsen, børn
1 Christen Madsen, 18
2 Søren Madsen, 10
 
4-80 Skifte 26/3 1819 gmd Mads Nielsen, 67 år i Taastrup, 378
enke Anne Jørgensdatter, børn
1 Peder Madsen, 28
2 Niels Madsen, 20
3 Anne Marie Madsdatter = Thomas Jensen, inds i Frøslev
4 Maren Madsdatter = Mads Madsen, hmd i Arnøje
 
4-81 Skifte 26/3 1819 Margrethe Pedersdatter, 69 år i Taastrup, 380
1. mand Niels Sørensen, se 2-107
2. enkemand gmd. Peder Pedersen, børn
1 Peder Pedersen, 31
2 Johanne Pedersdatter = Nicolai Andersen, inds i Taastrup
 
4-82 Skifte 2/6 1819 Ellen Nielsdatter, 47 år i Hellested, 382
1. mand Jens Olsen, se 3-176
1 Ole Jensen, 25
2 Anders Jensen, 17
3 Lars Jensen, 12
4 Karen Jensdatter = Niels Jensen, gmd i Hellested
2. enkemand gmd. Søren Andersen
5 Jens Sørensen, 8
6 Peder Sørensen, 7
7 Inger Sørensdatter, 9
 
4-83 Skifte 5/6 1819 enke Maren Nielsdatter, 65 år i Tokkerup, 386
mand gmd Poul Olsen, se 4-16
børn
1 Niels Poulsen, myndig
2 Ole Poulsen, myndig
3 Maren Poulsdatter = Rasmus Hansen, gmd i Hovby
4 Katrine Poulsdatter = Niels Jensen, inds i Vivede
5 Anne Poulsdatter = Johan Henrichsen, gmd i Rønnede
 
4-84 Skifte 30/9 1819 gmd Peder Nielsen, 62 år i Store Linde, 388
[kone Anne Sophie Pedersdatter, se 4-64]
1 Niels Pedersen, hmd i Pebringe
2 Ole Pedersen, hmd i Hellested
3 Hemming Pedersen, myndig
4 Clemmen Pedersen, myndig
5 Anne Marie Pedersdatter, ugift
 
4-85 Skifte 15/10 1819 Malene Andersdatter, 40 år i Arnøje, 392
enkemand hmd. Lars Thomasen, se 4-157
børn
1 Jørgen Larsen, 7
2 Anne Larsdatter, 13
 
4-86 Skifte 5/11 1819 Maren Christensdatter, 44 år i Karise, 394
enkemand hmd, smed Anders Sivertsen, se 4-94
børn
1 Peder Andersen, 8
2 Christen Andersen, 1½
3 Anne Andersdatter, 12
4 Marie Andersdatter, 6
 
4-87 Skifte 3/1 1820 Anne Cathrine Andersdatter, 33 år i Alslev, 415
enkemand gmd. Peder Larsen, se 4-194
børn
1 Lars Pedersen, 8
2 Karen Pedersdatter, 10
3 Maren Pedersdatter, 5
 
4-88 Skifte 13/1 1820 Anne Nielsdatter, 40 år i Frøslev, 418
enkemand hmd. Anders Hansen, se 4-134
børn
1 Peder Hansen, 20, hvem er faderen ???
2 Christen Andersen, 18
3 Niels Andersen, 15
4 Hans Andersen, 12
5 Jens Andersen, 5
6 Bodil Andersdatter, 8
7 Ane Marie Andersdatter, 7
 
4-89 Skifte 17/1 1820 gmd Jørgen Nielsen, 70 år i Hårlev, 419
1. kone Ane Jensdatter, se 2-201
1 Niels Jørgensen, 32
2 Karen Jørgensdatter = Lars Christensen, gmd i Himlingøje
3 Johanne Jørgensdatter = Niels Nielsen, gmd i Lystrup
2. enke Johanne Madsdatter
4 Jens Jørgensen, 30
5 Hans Jørgensen, 28
6 Henrik Jørgensen, 25
7 Mads Jørgensen, 20
8 Ane Jørgensdatter = Peder Olsen, inds i Hårlev
 
4-90 Skifte 20/1 1820 Karen Nielsdatter, 58 år i Pebringe, 421
enkemand gmd. Niels Clemensen, børn
1 Clemen Nielsen, 16
2 Else Nielsdatter = Clemen Jensen, gmd i Hejede Gårde på Jomfruens Egede Gods
3 Sidse Nielsdatter, ugift
 
4-91 Skifte 17/2 1820 Bodil Pedersdatter, 64 år i Jørslev, 424
enkemand gmd. Hans Olsen, børn
børn
1 Anders Hansen, myndig
2 Ane Hansdatter = Daniel Mathiasen, hmd i Taarøe
3 Margrethe Hansdatter = Niels Carlsen, gmd i Rode
4 Karen Hansdatter, ugift
 
4-92 Skifte 21/2 1820 Kirsten Iversdatter, 50 år i Grøfteledshuset ved Tryggevælde, 426
enkemand hmd. Mads Olsen
arving
1 bror Lars Nielsen, hmd i Hårlev, død
a Niels Larsen, 21
b Johanne Larsdatter, 25, ugift
2 søster Anne Nielsdatter = Ole Jensen, inds i Hellested
 
4-93 Skifte 18/3 1820 gmd Hans Jensen. 64 år i Taastrup, 428
enke Else Nielsdatter, se 4-129
børn
1 Jens Hansen, 23
2 Karen Hansdatter, 26 ugift
3 Inger Hansdatter, 20 ugift
4 Anne Hansdatter, 16
 
4-94 Skifte 18/4 1820 Mette Jørgensdatter, 73 år i Lille Linde, 430
enkemand  unge gmd Jens Olsen, børn
1 datter, død = Anders Sivertsen, smed i Karise, se 4-86
a Peder Andersen, 8
b Christen Andersen, 2
c Ane Andersdatter, 13
d Marie Andersdatter, 7
 
4-95 Skifte 20/4 1820 Karen Olsdatter, 52 år i Alslev, 433
enkemand hmd. Christian Larsen, børn
 
4-96 Skifte 29/4 1820 enke Anne Sophie Jensdatter, 71 år i Bonderød, 434
mand gmd Johannes Christensen, se 3-131
børn
1 Christen Johansen, inds i Værløse
2 Jens Johansen, i Steglesnogehuset (skrevet Steilesnoushuset)
3 Hans Johansen
4 Anne Cathrine Johansdatter = Peiter Jørgensen, inds i Bonderød
5 Anne Marie Johansdatter = Gudmann Madsen, skomager på Vemmetofte
 
4-97 Skifte 6/5 1820 Anne Jensdatter, 51 år i Store Linde, 437
enkemand hmd. Jens Nielsen, børn
1 Anne Kirstine Jensdatter
2 Ane Jensdatter, begge ugifte
værge gmd Peder Nielsen, Store Linde
 
4-98 Skifte 9/5 1820 hmd Hans Nielsen, 40 år i Hellested, 438
enke Anne Marie Rasmusdatter, se 4-4 (far)
børn
1 Rasmus Hansen, 2½
2 Anne Margrethe Hansdatter, 18
3 Johanne Hansdatter, 9
4 Cathrine Hansdatter, 6
 
4-99 Skifte 20/5 1820 gmd Niels Hansen Leiertofte, 40 år i Karise, 439
[Anne Nielsdatter =  1 med Rasmus Frandsen, se 4-4]
enke Anne Nielsdatter, med lavværge smed Anders Sivartsen i Karise
arvinger
1 den afdødes mor Hans Jensens enke Anne Margrethe Pedersdatter i Lejertofte, se 3-179
søskende:
2 Peder Hansen i Lejertofte
3 Jens Hansen, tjenende i Frøslev
4 Christian Hansen, ibid, alle myndige
5 Anne Hansdatter = Jørgen Jacobsen, ibid
6 Cathrine Hansdatter = Lars Olsen, gmd i Store Linde
7 Anne Kirstine Hansdatter = Ole Olsen, skovfoged i Tokkerup
8 Caroline Hansdatter = Ole Sørensen, inds ibid
 
4-100 Skifte 23/6 1820 gmd Jens Olsen, 64 år i Lille Linde, 442
børn
[1. kone Anne Madsdatter, se 3-52]
2 enke Maren Nielsdatter,  lavværge Christian Larsen, gmd i Endeslev
børn:
1 Ole Jensen, 20
2 Niels Jensen, 17
3 Jens Jensen, 12
4 Ane Jensdatter, 14
5 Mette Marie Jensdatter, 6
 
4-101 Skifte 26/6 1820 gmd Niels Jørgensen, 76 år i Barup, 445
enke Kirsten Andersdatter, se 2-152, se 4-118
børn
1 Anders Nielsen, 42, hmd i Hellested
2 Peder Nielsen, 40
3 Jens Nielsen, 37 ladefoged på Juellinge
4 Jørgen Nielsen, 28
5 Niels Nielsen, 25
6 Kirsten Nielsdatter, gift
7 Bodil Nielsdatter = Rasmus Frederiksen, skovfoged på Juellinge
8 Ellen Nielsdatter = Jørgen Barkmann i Frøslev
 
4-102 Skifte 27/8 1820 Maren Hansdatter, 80 år i Frøslev, 447
hendes arvinger
1 Maren Henrichsdatter = Hans Wilhelmsen, hmd i Gevnø
2 Bodil Henrichsdatter = Rasmus Sørensen, hmd i Lund
3 Kirsten Henrichsdatter, død = Hans Larsen i Gevnø
a Niels Hansen, 6
b Karen Hansdatter, 9
enkemand hmd. Jørgen Rasmussen
4-103 Skifte 16/11 1820 Anne Marie Olsdatter, 52 år i Store Linde, 485
hendes forældre, se 3-149
enkemand hmd. smed Hans Nielsen, se 4-138
børn
1 Hans Hansen, 24
2 Niels Hansen, 22
3 Johanne Kirstine Hansdatter, 14
 
4-104 Skifte 16/11 1820 Karen Olsdatter, 43 år i Hårlev, 487
enkemand hmd. Anders Poulsen, se 4-158
børn
1 Lars Andersen, 16
2 Ole Andersen, 14
3 Niels Andersen, 11
4 Jens Andersen, 9
5 Peder Andersen, 4
 
4-105 Skifte 14/12 1820 hmd Jens Jensens enke Mette Rasmusdatter, 65 år i Frøslev, 493
[hendes 2. mand Niels Sørensen, se 2-181]
1 Jens Jensen, 28
2 Karen Jensdatter = Jens Nielsen, hmd i Frøslev
3 Maren Nielsdatter = Hans Jensen, hmd i Fuglebjerg
 
4-106 Skifte 23/12 1820 hmd, skovfoged Lars Jørgensen, 60 år i Ganneskov huset, 495
forældre, se 2-258
enke Anne Jørgensdatter, lavværge Peiter Jørgensen i Bonderød
børn
1 Jens Larsen, 28
2 Erik Larsen, 17
3 Jørgen Larsen, død, børn
a Jens Jørgensen, 3
4 Karen Larsdatter = Peder Larsen, gmd i Alslev, se 4-194
 
4-107 Skifte 28/4 1821 Ane Kirstine Pedersdatter, 37 år i Ammerup, 498
enkemand gmd. Hans Jensen, se 4-195
børn
1 Hans Hansen, 9
2 Jens Hansen, 7
3 Niels Hansen, 3
4 Kristen Hansen, 1/4
5 Else Hansdatter, ugift
4-108 Uskiftet bo 28/5 1821 dato gmd Peder Clemensens, 52 år  i Karise, 501
enke Margrethe Olsdatter bevilges ret til at sidde i uskiftet bo
 
4-109 Skifte 20/7 1821 Ellen Andersdatter, 43 år på Hårlev Overdrev, 503
enkemand hmd. Henrich Jensen, se 4-169
børn
1 Anders Henrichsen, 17
2 Ole Henrichsen, 14
3 Jens Henrichsen, 8
4 Anne Henrichsdatter, 11
5 Johanne Marie Henrichsdatter, 3
 
4-110 Skifte 30/7 1821 hmd Peder Andreasen. 63 år i Lille Tårnby, 504
søskende, se 2-250
anmeldt af Niels Pedersen, indsidder i Lille Tårnby og
jeg Niels Rasmussen, inds i Store Tårnby på min hustru Johanne Pedersdatters vegne
efter afgangne far og svigerfar hmd Peder Andreasen i Lille Tårnby
 
4-111 Skifte 12/9 1821 gmd Johannes Jørgensens hustru Johanne Pedersdatter, 74 år i Lille Linde, 505
[1. mand Niels Olsen, se 3-13]
1. Bodil Nielsdatter = gmd Niels Andersen i Himlingøje
enkemand gmd. Johannes Jørgensen, stedfar til Bodil Nielsdatter
Johannes Jørgensen, se 4-182
 
4-112 Skifte 10/11 1821 gmd Rasmus Pedersen, 79 år i Bonderød, 512
enke Dorthe Olsdatter, se 4-193
børn
1 Jacob Rasmussen, 36
2 Johannes Rasmussen, 34
3 Maren Rasmusdatter = Jens Larsen, inds i Tågerup
 
4-113 Skifte 1/12 1821 gmd Hans Jensen, 52 år i Hårlev, 514
enke Ane Nielsdatter, børn
1 Jens Hansen, 21
2 Niels Hansen, 16
3 Hans Hansen, 11
4 Lars Hansen, 7
5 Anders Hansen, 5
6 Marie Hansdatter, 22
7 Ane Marie Hansdatter, 19
8 Dorthe Hansdatter, 14
9 Johanne Hansdatter, 12
 
4-114 Skifte 7/12 1821 Hans Frederichsens hustru Elsebeth Clausdatter, 68 år i Lejertofte, 517
enkemand Hans Frederichsen, børn
1 Frederik Hansen, 43
2 Inger Hansdatter, ugift
3 ? Hansdatter, død
a Jens, 18
b Peder, 10
 
4-115 Skifte 10/12 1821 hmd Rasmus Nielsens hustru Birthe Pedersdatter, 65 år i Gannebroe, 519
enkemand Rasmus Nielsen, børn
1 Karen Rasmusdatter = Anders Hansen i Kæderup
2 Inger Rasmusdatter = Peder Jensen i Tystrup
3 Mette Rasmusdatter = Søren Hansen i Værløse
 
4-116 Skifte 8/1 1822 gmd Jørgen Larsens enke Anne Margrethe Rasmusdatter, 58 år i Frøslev, 522
mand gmd Jørgen Larsen, se 4-51
børn
1 Peder Jørgensen, 31
2 Jørgen Jørgensen, 29
3 Lars Jørgensen, 28
4 Rasmus Jørgensen, 23
5 Maren Jørgensdatter = Jens Poulsen, inds i Frøslev
6 Kirsten Jørgensdatter, ugift
7 Sidse Jørgensdatter, ugift
8 Marie Jørgensdatter, død
a Hans, 7
 
4-117 Skifte 6/2 1822 gmd Mads Larsen, 72 år i Arnøje, 525
enke Mette Pedersdatter, børn
1 Lars Madsen, 37
2 Peder Madsen, 34
3 Karen Madsdatter = Peder Andersen, gmd i Arnøje, se 4-1, 4-30
 
4-118 Skifte 6/2 1822 enke Kirsten Andersdatter, 70 år i Barup, 527
mand gmd Niels Jørgensen, se 4-101
børn
1 Anders Nielsen, 44
2 Peder Nielsen, 41
3 Jens Nielsen, 39
4 Jørgen Nielsen, 30
5 Niels Nielsen, 26
6 Kirsten Nielsdatter
7 Bodil Nielsdatter = Rasmus Frederiksen, skovfoged i Ganneskov
8 Ellen Nielsdatter = Jørgen Barkmann, inds i Frøslev
 
4-119 Skifte 4/2 1822 Sidse Nielsdatter, 72 år i Frøslev, 530
enke efter gmd. Christen Pedersen Porse, se 3-108
børn
1 Niels Christensen, 32
2 Peder Christensen, død, se 4-27
a Christian Pedersen, 20
b Ole Pedersen, 12
c Christen Pedersen, 10
d Birthe Pedersdatter, 18
e Helle Pedersdatter, 14
3 Christiane Christensdatter
4 Anne Margrethe Christensdatter, død
a Ane Margrethe, 7
4-120 Skifte 27/3 1822 gmd Christian Nielsen, 46 år i Taastrup, 532
afdødes moder Karen Nielsdatter
enke Dorthe Nielsdatter og børn, se 3-155
1 Ellen Hansdatter = Jens Hermansen, hmd i Taastrup
2 Anders Hansen, 25
3 Niels Hansen, 20
afdøde søskende
Lars Nielsen, 40
Niels Nielsen, 38
Inger Nielsdatter = Jens Pedersen i Endeslev
halvbror Niels Thomasen, 30
halvbror Jens Thomasen, 28
 
4-121 Skifte 28/3 1822 Sidse Kirstine Nielsdatter, 42 år i Karise, 534
enkemand hmd. Ole Jørgensen, børn
1 Niels Olsen, 9
2 Ellen Olsdatter, 16
 
4-122 Skifte 11/4 1822 enke Inger Rasmusdatter, 64 år i Frøslev, 537
mand gmd Jens Erichsen, se 4-47
1 Maren Jensdatter = Niels Pedersen, gmd i Gevnø
2 Karen Jensdatter = Hans Christiansen i Frøslev
3 Inger Jensdatter = Niels Jørgensen, gmd i Frøslev
4 Ane Jensdatter = Peder Christiansen
 
4-123 Skifte 30/5 1822 gmd Niels Sørensen, 67 år i Tokkerup, 539
[1. kone Inger Jacobsdatter, se 3-87]
enke Karen Jacobsdatter, lavværge Rasmus Jacobsen
børn
1 Morten Nielsen, 15
2 Søren Nielsen, 12
3 Jacob Nielsen, 10
4 Jens Nielsen, 7
5 Ane Margrethe Nielsdatter, 16
 
4-124 Skifte 24/6 1822 enke Inger Mathiasdatter, 78 år i Gammelby, 542
mand gmd Christen Christensen, se 4-35
børn
1 Karen Christensdatter = Ole Nielsen, hmd i Gammelby overdrev
2 Ane Christensdatter = Christen Nielsen, inds i Gammelby
 
4-125 Skifte 2/11 1822 hmd Jens Nielsen, 50 år i Lystrup, 578
enke Ane Olsdatter, børn
1 Jørgen Jensen, 3
2 Niels Jensen, 3/4
værge Niels Jensen, gmd i Lystrup
 
4-126 Skifte 12/3 1823 hmd Hans Nielsen, 76 år i Gannebroe, 581
enke Ane Madsdatter, børn
1 Jens Hansen, 9
2 Karen Hansdatter, 9
 
4-127 Skifte 12/3 1823 Ane Andersdatter, 35 år i Tokkerup, 582
1. ægteskab
1 Ane Margrethe, 12
2 Karen, 10
enkemand hmd. Niels Rasmussen
3 Anders Nielsen, 8
4 Ellen Sophie Nielsdatter, 6
5 Karen Katrine Nielsdatter, 2
 
4-128 Skifte 13/6 1823 gmd Søren Andersen, 74 år i Lille Tårnby, 584
se 3-24
enke Birthe Erichsdatter, se 4-36
børn
1 Anders Sørensen, 27
2 Erik Sørensen, 17
3 Jens Sørensen, 14
4 Dorthe Sørensdatter = Niels Hemmingsen, inds i Hellested
5 Karen Sørensdatter = Peder Nielsen, inds i Arnøje
6 Ane Marie Sørensdatter, 20
7 Ane Margrethe Sørensdatter, 10
 
4-129 Skifte 14/6 1823 Else Nielsdatter, 56 år i Taastrup, 586
mand gmd. Hans Jensen, se 4-93
børn
1 Jens Hansen, 26
2 Karen Hansdatter, 29 ugift
3 Inger Hansdatter, 23 ugift
4 Anne Hansdatter, 19 ugift
værge unge Niels Jensen i Taastrup
 
4-130 Skifte 14/6 1823 hmd Jørgen Jensen, 83 år i Frøslev, 588
børn
1 Peder Jørgensen, 50
2 Jens Jørgensen, 40
3 Johanne Jørgensdatter = Jens Larsen, fæstemand i Taastrup
4 Ane Jørgensdatter = Jens Nielsen, hmd i Smerup
5 Ellen Jørgensdatter = Albrecht Sørensen i Ejby
 
4-131 Skifte 16/6 1823 hmd Peder Andersen, 52 år Hårlev Overdrev, 589
1. kone Ellen Olsdatter, se 3-167
1 Ole Pedersen, 17
2 Maren Pedersdatter = Hans Clausen, inds i Jørslev
2. enke Birthe Olsdatter
3 Ellen Pedersdatter, 14
4 Ane Pedersdatter, 6
5 Bodil Pedersdatter, 2
værge for børn Jens Andersen, hmd Hårlev overdrev
 
4-132 Skifte 8/12 1823 gmd Jørgen Nielsen, 81 år i Gammelby, 597
enke Kirsten Nielsdatter, lavværge Christen Nielsen i Gammelby
børn
1 Niels Jørgensen, 35
2 Jens Jørgensen, 27
3 Ane Marie Jørgensdatter = Christen Thomsen, hmd i Karise
4 Karen Jørgensdatter, ugift
værge hendes farbror Anders Nielsen, gmd i Bonderød
 
4-133 Skifte 8/12 1823 gmd Lars Pedersen, 70 år i Lystrup, 599
enke Bodil Sørensdatter, lavværge Peder Nielsen, gmd i Lystrup
[hans forældre, se 1-201]
arvinger, søskende
1 Karen Pedersdatter = Iver Jacobsen, inds i Hårlev
2 Anders Pedersen, død
a Jens Andersen, hmd på Hårlev Overdrev
b Lars Andersen, hmd i Lille Linde
3 Hans Pedersen, død
a Jens Hansen, 26
b Johanne Hansdatter = Peder Simonsen, inds i Endeslev
c Mette Hansdatter
d Karen Hansdatter
4 Anne Pedersdatter, død, se 3-109
a Peder Andersen, 30
b Kirsten Andersdatter = Mads Larsen, gmd i Barup
c Anne Andersdatter = Mads Nielsen, hmd i Hellested
 
4-134 Skifte 11/12 1823 hmd Anders Hansen, 47 år i Frøslev, 602
1. kone Anne Nielsdatter, se 4-88
1 Niels Andersen, 18
2 Hans Andersen, 15
3 Jens Andersen, 8
4 Bodil Andersdatter, 13
5 Ane Marie Andersdatter, 10
2. enke Ellen Olsdatter
værge farbror Christen Hansen i Frøslev
 
4-135 Skifte 10/1 1824 enke Anne Hansdatter, 67 år i Frøslev, 611
mand gmd Anders Nielsen, se 3-112
børn
1 Niels Andersen, 34
2 Ingeborg Andersdatter, enke efter Rasmus Pedersen, hmd i Frøslev
3 Maren Andersdatter, død
a Ane Jensdatter, 18
4 Kirsten Andersdatter = Niels Mortensen, hmd i Taastrup
5 Anne Margrethe Andersdatter = Søren Rasmussen, ibid
6 Marie Andersdatter = Lars Hansen, inds i Frøslev
 
4-136 Skifte 10/1 1824 hmd Jacob Hansen, 53 år i Frøslev Hegaardshusene, 614
enke Sara Jensdatter med lavværge Jens Nielsen
børn
1 Lars Jacobsen, inds i Frøslev
2 Maren Jacobsdatter = Ole Larsen, hmd i Stegelundshusene
 
4-137 Skifte 12/1 1824 Johanne Olsdatter, 41 år i Frøslev, 615
1 hendes 1. ægteskab
1 Ole Pedersen, 14
2 Christian Pedersen, 12
3 Mette Pedersdatter, 16
2. enkemand hmd. Søren Nielsen
4 Kirsten Sørensdatter, 9
5 Ane Sørensdatter, 6
6 Ane Margrethe Sørensdatter, 3½
 
4-138 Skifte 12/1 1824 Kirsten Pedersdatter, 37 år i Store Linde, 617
1. kone Anne Marie Olsdatter, se 4-103
enkemand hmd, smed Hans Nielsen, børn
1 Ane Marie Hansdatter, 2
værge morbror Ole Pedersen, hmd i Tronhjemshuse, Tureby
 
4-139 Skifte 2/4 1824 gmd Lars Jensen, 48 år i Lille Tårnby, 622
enke Ellen Nielsdatter, børn
1 Peder Larsen, 17
2 Mads Larsen, 10
3 Jens Larsen, 3
4 Karen Larsdatter, 15
5 Maren Larsdatter, 8
 
4-140 Skifte 2/4 1824 Marie Jensdatter, 41 år i Lille Tårnby, 625
hendes forældre, se 4-62
enkemand hmd. Niels Gottfredsen
1 Niels Nielsen, 8
 
4-141 Skifte 8/5 1824 gmd Anders Jørgensen, 67 år i Taastrup, 632
forældre: se 2-92
enke Ane Madsdatter, lavværge Mads Hansen
I bror Niels Jørgensen, død
a Lars Nielsen, død, 3 børn
1 Anders Larsen, 21
2 Lars Larsen, 18
3 Karen Larsdatter
b Jørgen Larsen
c Hans Larsen, død, 6 børn
1 Rasmus Hansen, 4
2 Ane Margrethe Hansdatter
3 Inger Hansdatter
4 Ane Hansdatter
5 Johanne Hansdatter
6 Cathrine Hansdatter
d Clemen Larsen
e Ane Larsdatter Enke efter Niels Hansen, gmd i Karise
II bror Jens Jørgensen, sognefoged og gmd i Karise
 
4-142 Skifte 2/6 1824 hmd Jørgen Jensen, 66 år i Hellested, 636
enke Maren Jørgensdatter, lavværge Niels Jørgensen, hmd i Hellested
børn
1 Jens Jørgensen, 13
2 Hans Jørgensen, 4
3 Ane Jørgensdatter, 10
værge farbror Lars Jensen, gmd i Hellested
 
4-143 Skifte 16/6 1824 gmd Peder Larsen, 75 år i Arnøje, 638
enke Karen Jensdatter, børn
1 Peder Pedersen, myndig
2 Jens Pedersen, myndig
3 Søren Pedersen, myndig
4 Niels Pedersen, myndig
5 Ane Pedersdatter, ugift
6 Maren Pedersdatter = Lars Pedersen, gmd i Arnøje
7 Marie Pedersdatter, ugift
 
4-144 Skifte 1824 gmd Peder Rasmussen, død 15/3 1824, 77 år i Værløse, 641
hustru Inger Larsdatter, død 1819
skiftet underskrevet 26/6 1824 af
Hans Nielsen på min hustru Lisbeth Pedersdatters vegne
Jens Pedersen, afdødes søn
Rasmus Jensen på min hustru Ane Pedersdatters vegne
FT 1787 i Værløse: Peder Rasmusen, 33, Inger Larsdatter, 33, Anne Pedersdatter, 13, Lisbeth Pedersdatter, 8, Lars Pedersen, 4, Jens Pedersen, 1
 
4-145 Skifte 25/7 1824 gmd Clemen Nielsen, 58 år i Jørslev, 643
enke Sidse Larsdatter, børn
1 Lars Clemensen, 22
1 Niels Clemensen, 20
3 Peder Clemensen, 13
4 Hans Clemensen, 11
5 Birthe Clemensdatter = Niels Olsen, inds i Jørslev
6 Kirsten Clemensdatter, ugift
 
4-146 Skifte 14/10 1824 gmd Mathias Pedersen, 75 år i Tokkerup, 662
kone Birthe Sørensdatter, se 4-55
børn
1 Niels Mathiasen, gmd i Jyderup, Førslev? Sogn
2 Jacob Mathiasen, død
a Karen Jacobsdatter, i
b Birthe Kirstine Jacobsdatter, 5
3 Søren Mathiassen, myndig
4 Karen Mathiasdatter, død = Holger Nielsen, gmd i Værløse, se 4-15
a Christian Holgersen, 16
5 Anne Mathiasdatter, død = Holger Nielsen, gmd i Værløse, se 4-68
a Niels Holgersen, 11
b Karen Marie Holgersdatter, 8
 
4-147 Skifte 14/10 1824 Kirsten Andersdatter, 37 år i Taastrup, 665
se 3-112
enkemand hmd. Niels Mortensen, børn
1 Anders Nielsen, 16
2 Peder Nielsen, 14
3 Margrethe Nielsdatter, 8
værge morbror Niels Andersen, gmd i Frøslev
 
4-148 Skifte 28/10 1824 sagfører Ole Bruuns, død 8/12 1819, 73 år i Hårlev Kro og Mølle, 668
enke Edel Kirstine Deichmann, død 23/7 1858 i Hårlev
Skiftet er ikke nemt at læse!
der er en bror Christen Bruun og en ugift søster Christiane Bruun
 
4-149 Skifte 8/12 1824 enke Karen Andersdatter, 62 år i Frøslev, 699
søskende: se 4-161
mand gmd Poul Haagensen
børn
1 Anders Poulsen, myndig
2 Haagen Poulsen, myndig
3 Anne Poulsdatter = Christian Hansen, inds i Frøslev
 
4-150 Skifte 1824 Ellen Hansdatter, 61 år i Arnøje, 700
enkemand hmd, skomager Anders Gebhardt
 
4-151 Skifte 22/1 1825 hmd Rasmus Jørgensen, 61 år i Gannebroe, 700
enke Ingeborg Larsdatter, børn
1 Dorthe Rasmusdatter = Rasmus Christensen, inds i Arnøje
2 Niels Rasmussen, 8
 
4-152 Skifte 18/3 1825 hmd Lars Nielsens enke Adriane Jacobsdatter, 83 år i Juellinge Møllehus, 705
børn
1 Niels Larsen, i Aastrup ved Holbæk
2 Jørgen Larsen, død
a Frederik Jørgensen
b Sophie Jørgensdatter
c Marie Jørgensdatter
d Thrine Jørgensdatter
3 Maren Larsdatter, ugift, boede på Aastrup i Holbæk
4 Margrethe Larsdatter = fuldmægtig Langbye i København
5 Johanne Larsdatter, enke efter ? Munk, boede i Juellinge gamle Møllehus
 
4-153 Skifte 18/3 1825 enke Sidse Jensdatter, 70 år i Store Linde, 707
mand gmd Peder Torbensen, se 3-165
børn
1 Torben Pedersen, på stedet
2 Ane Pedersdatter = Niels Andreasen, gmd i Lille Linde
 
4-154 Skifte 21/4 1825 hmd Jens Hansen, 76 år i Hellested, 712
enke Cathrine Olsdatter, børn
1 Maren Jensdatter
 
4-155 Skifte 13/6 1825 Mette Christophersdatter, 54 år i Værløse, 715
enkemand hmd. Peder Olsen, børn
1 Christopher Pedersen, myndig
2 Ole Pedersen, 23
3 Jacob Pedersen, 17
4 Andreas Pedersen, 13
5 Ane Pedersdatter, ugift
6 Karen Pedersdatter = Anders Christensen, inds i Fakse
værge morbror Peder Christophersen, gmd i Værløse
 
4-156 Skifte 13/6 1825 Kirstine Nielsdatter, 36 år i Hårlev, 717
enkemand hmd, skomager Ole Nielsen, børn
1 Niels Olsen, 11
2 Jørgen Olsen, 2
3 Ane Olsdatter, 9
 
4-157 Skifte 3/10 1825 Kirsten Olsdatter, 29 år i Arnøje, 718
enkemand hmd. Lars Thomasen, se 4-85
børn
1 Maren Larsdatter, 5
2 Margrethe Larsdatter
værge afdødes bror Peder Olsen, gmd i Renge
 
4-158 Skifte 8/12 1825 hmd Anders Poulsen i Hårlev, 724
1. kone Karen Olsdatter, se 4-104
1 Lars Andersen, 23
2 Ole Andersen, 19
3 Niels Andersen, 17
4 Jens Andersen, 14
5 Peder Andersen, 9
2. enke Maren Thomasdatter
 
4-159 Skifte 30/12 1825 Anne Nielsdatter, 88 år i Karise, 744
enkemand gmd. Jens Jørgensen
arvinger
1 Jacob Rasmussen i Hårlev
2 Jens Clemmensen i Karise
3 Johanne Rasmusdatter = Niels Sørensen i Frøslev
 
4-160 Skifte 20/2 1826 Kirsten Hansdatter, 38 år i Arnøje, 746
enkemand gmd. Christian Andersen, se 4-164
børn
1 Anders Christiansen, 6
2 Hans Christiansen, 4
3 Inger Marie Christiansdatter, 2
 
4-161 Skifte 28/3 1826 Else Andersdatter, 60 år i Hårlev, 750
enkemand hmd. Hans Knudsen
arvinger
halvsøskende
1 Karen Andersdatter, død = Poul Jensen, hmd i Frøslev, se 4-149
a Anders Poulsen, myndig i København
b Haagen Poulsen, myndig i København
c Ane Poulsdatter = Christian Hansen, inds i Frøslev
2 Poul Andersen, myndig i Hårlev
3 Ane Andersdatter, død = Lars Pedersen i Havnelev
a Jens Larsen, myndig
b datter, ???
4 Ane Andersdatter = Hans Mogensen, inds i Endeslev
5 Margrethe Andersdatter = Niels Rasmussen, hmd i Tokkerup
 
4-162 Skifte 28/3 1826 Anne Hemmingsdatter, 49 år i Hårlev, 752
enkemand hmd. Jacob Rasmussen, børn
1 Niels Jacobsen, 5
 
4-163 Skifte 3/4 1826 gmd Ole Christensen, 56 år i Frøslev, 755
enke Ane Frederiksdatter, børn
1 Christen Olsen, 13
2 Peder Olsen, 8
3 Karen Olsdatter
4 Mette Olsdatter
5 Kirsten Olsdatter
6 Ane Olsdatter
7 Christiane Olsdatter
8 Johanne Olsdatter
9 Ane Marie Olsdatter
 
4-164 Skifte 5/6 1826 gmd Christian Andersen, 48 år i Arnøje, 757
kone Kirsten Hansdatter, se 4-160
børn
1 Anders Christiansen, 6
2 Hans Christiansen, 4
3 Inger Marie Christiansdatter, 2
værge Søren Andersen, gmd i Hellested
 
4-165 Afkald på arv Sidse Larsdatter, 66 år i Frøslev, 765
enkemand hmd, saddelmager Niels Pedersen, børn
undertegnet Peder Nielsen, 22 i Frøslev
 
4-166 Skifte 31/8 1826 gmd Jens Nielsen, 72 år i Store Linde 768
enke Ane Nielsdatter, 8 børn
1 Hans Jensen
2 Niels Jensen
3 Jens Jensen, alle myndige
4 Birthe Jensdatter = Hans Hansen, inds i Store Linde
5 Kirsten Jensdatter =  Hans Pedersen, gmd i Varpelev
6 Karen Jensdatter = Jens Hansen, gmd på Viverup Overdrev
7 Ane Jensdatter = Anders Jensen, inds i Store Linde
8 Sidse Jensdatter, 23
 
4-167 Skifte 16/9 1826 Inger Olsdatter, 49 år i Frøslev, 771
enkemand hmd. Ole Clausen
skiftet underskrevet af
1 Jørgen Olsen
2 på min hustru Ane Olsdatter vegne Hans Jensen
3 på min hustru Bodil Olsdatter vegne Jens Kristensen
 
4-168 Skifte 2/10 1826 hmd Rasmus Nielsen, 78 år i Arnøje, 771
enke Cathrine Jensdatter, børn
1 ? Henrik Rasmussen, 15
2 ? Frederik Rasmussen, 10
 
4-169 Skifte 24/10 1826 hmd Henrich Jensen, 50 år på Hårlev overdrev, 773
1. kone Ellen Andersdatter, se 4-109
1 Anders Henrichsen, 23, soldat
2 Ole Henrichsen, 20, tjenende i Dalby Tågerup
3 Jens Henrichsen, 14
4 Ane Henrichsdatter, 16
2 enke Margrethe Nielsdatter
5 Hans Henrichsen, 4
6 Lars Henrichsen, 1½
 
4-170 Skifte 25/10 1826 hmd Anders Bendsen, 80 år i Frøslev, 775
1. kone Else Hansdatter, se 2-242
enke Ane Cathrine Mortensdatter
arvinger
1 brodersøn Peder Larsen, inds i Frøslev, myndig
2 brodersøn Rasmus Larsen, hmd i Store Linde
3 brodersøster ? Dorthe Larsdatter = Niels Jensen, inds i Mosehusene i Store Heddinge
4 søstersøn Hans Jensen, død, har efterladt sig børn
5 søstersøn Anders Jensen, død, har efterladt sig børn
6 søstersøn Lars Jensen, tjenende i Orup
 
4-171 Skifte 29/12 1826 gmd Ole Larsen, 74 år i Arnøje, 797
1. kone [Anne Johannesdatter, se 3-103]
1 Christian Olsen, hmd i Lejertofte
2 Margrethe Olsdatter = Jørgen Torbensen, hmd i Hellested
2. enke Anne Marie Andersdatter, se 4-42
lavværge  Søren Andersen, gmd i Hellested
3 Lars Olsen, myndig
4 Peder, mindreårig
 
4-172 Skifte 2/1 1803 hmd Jacob Pedersen, død 1/1 1827 39 år i Store Linde, 803
enke Kirsten Olsdatter
arvinger, søskende
1 Hans Pedersen, gmd i Lille Linde
2 Jens Pedersen, inds i Jørslev
3 Anders Pedersen, inds i Nyby
4 Niels Pedersen i Halleby Ore på Sæbygård Gods, død
a Peder Nielsen, 20
b Christian Nielsen, 18
c Jens Nielsen, 10
d Dorthe Nielsdatter
e Kirsten Nielsdatter
f Cathrine Nielsdatter
g Karen Nielsdatter
5 Dorthe Pedersdatter = Ole Nielsen, hmd i Lille Linde
6 Karen Pedersdatter = Anders Jacobsen, hmd i Dalby Tågerup
7 Mette Pedersdatter = Christian Olsen, hmd i Lille Linde
 
4-173 Skifte 6/1 1827 Dorthe Larsdatter, 41 år i Hårlev Overdrev, 805
enkemand hmd. Mads Larsen, børn
1 Hans Madsen, 9
2 Ane Madsdatter
3 Marie Madsdatter
 
4-174 Skifte 19/4 1827 gmd Anders Nielsen, 70 år i Bonderød, 808
enke Mette Erichsdatter, se 1-213
børn
1 Niels Andersen
2 Søren Andersen
3 Christian Andersen
4 Anne Marie Andersdatter = Lars Olsen, hmd i Hovby, Fakse
5 Inger Andersdatter = Peder Jacobsen, gmd i Skørpinge under Vemmetofte Gods
 
4-175 Skifte 13/5 1827 gmd Anders Jørgensen, 75 år i Arnøje, 812
enke Mette Christensdatter, se 4-177
børn
1 Hans Andersen, myndig og hjemme
2 Lars Andersen, hmd i Frøslev
3 Malene Andersdatter, død
a Jørgen, myndig
b Ane, ugift
underskriver Hans Andersen, Lars Andersen og Lars Thomsen
 
4-176 Skifte 1/7 1827 Inger Pedersdatter, 71 år i Værløse, 816
enkemand hmd Rasmus Jensen, børn
 
4-177 Skifte 19/11 1827 enke Mette Christensdatter, 81 år i Arnøje, 819
mand gmd Anders Sørensen, se 4-175
børn
1 Hans Andersen, 44, på stedet
2 Lars Andersen, 42 hmd i Frøslev
3 Malene Andersdatter, død = Lars Thomsen, hmd
a Jørgen Larsen, 15
b Anne Larsdatter, 21
 
4-178 Skifte 10/12 1827 Lisbeth Thomasdatter, 68 år i Gannebroe, 833
enkemand hmd Ole Jensen, børn
1 Niels Olsen
2 Johanne Olsdatter = Hans Jensen i Fakse
3 Margrethe Olsdatter = Ole Larsen i Varpelev
 
4-179 Skifte 12/2 1828 gmd Anders Jørgensen, 88 år i Karise, 834
[kone Anne Pedersdatter, se 3-109]
børn
1 Peder Andersen, 40
2 Kirsten Andersdatter = Mads Larsen, gmd i Barup
3 Anne Andersdatter = Niels Jensen, hmd i Barup Markhus
 
4-180 Skifte 25/3 1828 Johanne Hansdatter, 48 år i Arnøje, 838
enkemand hmd. Hans Pedersen, børn
1 Ane Hansdatter, 17
2 Marie Hansdatter, 6
 
4-181 Testamente 27/3 1828 hmd Jens Jørgensens hustru Anne Jensdatter, 68 år i Gammelby, 840
ingen børn, kone død 27/3  1828, testamente underskrevet 20/3 1805
 
4-182 Skifte 8/5 1828 gmd Johannes Jørgensen, 68 år i Lille Linde, 841
1. kone Johanne Pedersdatter, se 4-111
enke Maren Jensdatter, børn
1 Jørgen Johansen, 6
2 Niels Johansen, 3
3 Christen Johansen, 1 måned
 
4-183 Testamente 26/4 1828 Karen Hansdatter i Hellested, 845
mand gmd Lars Jensen
Testamente underskrevet 21/5 1824. Ingen børn. Karen Hansdatter, død 26/4 1828. 58 år
 
4-184 Skifte 18/6 1828 hmd Ole Rasmussen, 86 år i Værløse, 849
det kan jeg ikke greje!. Der nævnes et skifte fra 8/2 1810 og skiftet er underskrevet af hmd Lars Hansen i Karise og Ane Rasmusdatter, hmd Rasmus Nielsens ??
 
4-185 Skifte 18/6 1828 hmd Jacob Nielsen, 59 år i Gammelby, 850
enke Maren Jensdatter, børn
1 Kirsten Jacobsdatter = Jens Pedersen, inds
2 Ane Jacobsdatter, ugift
 
4-186 Skifte 8/10 1828 gmd Andreas Lorentsen, 60 år i Tokkerup, 852
1. kone Anne Gregersdatter, se 3-97
1 Peder Andreasen, myndig
2 Maren Andreasdatter = Jens Jensen, gårdbestyrer i Tokkerup
2. enke Cathrine Jensdatter med lavværge Ole Jensen, gårdmand i Vråby
3 Hans Andreasen, 12
4 Jens Andreasen, 6
5 Kirsten Andreasdatter, ugift
værge Lars Lorentsen i Værløse
 
4-187 Skifte 13/10 1828 Karen Nielsdatter, 65 år i Frøslev, 855
enkemand hmd. Peder Svendsen
der er testamente fra 1818
arvinger hendes brødre Jens Nielsen og Hans Nielsen og ægtemanden Peder Svendsen
 
4-188 Skifte 20/10 1828 hmd, væver Rasmus Rasmussen, 67 år i Hellested, 857
1. kone
1 Jens Rasmussen, 31 i København
2 Ane Rasmusdatter = Anders Nielsen, hmd i Hellested
2. enke Dorthe Marie Jørgensdatter
3 Jørgen Rasmussen, 8
4 Valborg Rasmusdatter, 10
 
4-189 Skifte 28/10 1828 Kirsten Olsdatter, 55 år i Jørslev, 862
hendes forældre, se 3-149
enkemand gmd. Peder Olsen, børn
1 Ole Pedersen, myndig
2 Ane Marie Pedersdatter = Lars Jensen, gmd i Pebringe
 
4-190 Skifte 29/11 1828 Inger Clemensdatter, 42 år i Jørslev, 865
enkemand Mads Christensen
søskende
1 Christen Clemensen, tjenende i Hårlev
2 Hans Clemensen, tjenende i Store Heddinge
3 Ole Clemensen, tjenende i Værløse
4 Ane Clemensdatter = Peder Christensen, inds i Haunstrup
5 Maren Clemensdatter, gift ved Holbæk, men hvem vides ikke
 
4-191 Skifte Kirsten Larsdatter i Arnøje, 874
[Kirsten Larsdatter, gmd Niels Pedersens enke i Arnøje, 16/3 1828, 70½ år]
enkemand gmd. Niels Pedersen, børn
1 Lars Nielsen, gmd i Store Tårnby
2 Jens Nielsen, gmd i Lille Tårnby
3 Peder Nielsen, gmd i Arnøje
 
4-192 Skifte 6/1 1829 Mette Jensdatter, 67 år i Jørslev, 875
enkemand gmd. Ole Andersen, børn
1 Anders Olsen, myndig og skolelærer i Wiersted
 
4-193 Skifte 28/1 1829 enke Dorthe Olsdatter, 74 år i Bonderød, 879
mand gmd. Rasmus Pedersen, se 4-112
børn
1 Jacob Rasmussen, myndig
2 Johannes Rasmussen, inds i Juellinge gl. Møllehus
3 Maren Rasmusdatter = Jens Larsen, hmd i Atterup under Jomfruens Egede
 
4-194 Skifte 17/3 1829 sognefoged og gmd Peder Larsen, 54 år i Alslev, 882
1. kone Cathrine Andersdatter, se 4-87
1 Karen Pedersdatter = Jens Pedersen, gmd i Store Torøje
2 Lars Pedersen, 18
3 Maren Pedersdatter, 14
2. enke Karen Larsdatter, se 4-106
4 Jørgen Pedersen, 8
5 Anders Pedersen, 6
6 Christen Pedersen, 4
7 Jens Pedersen, 2
 
4-195 Skifte 28/3 1829 gmd Anders Pedersen, 49 år i Lille Tårnby, 886
enke Inger Pedersdatter, børn
1 Peder Andersen, 13
2 Ane Marie Andersdatter = Hans Jensen, gmd i Ammerup, se 4-107
3 Sidse Andersdatter, 19
 
4-196 Skifte 15/4 1829 gmd Jens Hansen, 57 år i Arnøje, 889
enke Dorthe Pedersdatter, lavværge Peder Andersen, gmd i Arnøje
børn, alle hjemme
1 Hans Jensen, 24
2 Lars Jensen, 18
3 Anders Jensen, 16
4 Peder Jensen, 9
5 Ane Jensdatter, 23
6 Johanne Jensdatter, 20
 
4-197 Skifte 24/4 1829 Karen Olsdatter, 75 år i Frøslev, 892
1. mand Niels Pedersen, se 2-162
1 Peder Nielsen i Store Heddinge og gift
2 Kirsten Nielsdatter = Niels Pedersen, gmd i Frøslev
2. enkemand gmd, sognefoged Jørgen Christiansen
3 Niels Jørgensen, smed i Frøslev
4 Christian Jørgensen, 29, gift
5 Christiane Jørgensdatter =  Niels Pedersen, hmd og saddelmager i Frøslev
6 Margrethe Jørgensdatter, død = Christen Nielsen, hmd i Bjælkerup
    a Niels Christensen, 11
    b Ane Kirstine Christensdatter, 14
    c Karen Christensdatter, 3½
7 Else Jørgensdatter, død = Niels Larsen, inds i Snesere på Lindersvold Gods
    a Lars Nielsen, 6
    b Peder Nielsen, ½
    c Maren Nielsen, 3
 

slut i Juellinge