Skifter Gjorslev, Søholm og Erikstrup Godser

1. bog: 1768-1772, skifte 1-16

2. bog: 1775-1796, skifte 1-233

3. bog: 1796-1811, skifte 1-155

4. bog: 1811-1821, skifte 1-109

5. bog: 1821-1836, skifte 1-165

6. bog: 1836-1850, skifte 1-218


Bog 1 1768-1772, skifte 1-16. Gjorslev, Søholm og Erikstrup Godser

1-1 Skifte 2/5 1769: hmd. Peder Nielsen Skrædders hustru Anna Kirstine Gotfriedsdatter i Strøby, død 23/4 1769, ingen alder. 3
arvinger:
1. søster
2. søster
3. broder
 
1-2 Skifte 23/11 1768: gårdfæster Mathias Hansens hustru Karen Nielsdatter, 29 år i Magleby, døde den ? oktober. 5
 
1-3 Skifte 14/12 1768: husfæster Lars Pedersen, 60 år i Magleby. 7
enke Johanne Pedersdatter
 
1-4 Skifte 23/1 1769: hmd. Christen Rasmussens hustru Anna Jacobsdatter, 46 år i Højerup. 8
Børn:
1 Hans Christensen, 13
2 Rasmus Christensen, 6
3 Karen Christensdatter
4 Anne Cathrine Christensdatter
 
1-5 Skifte 3/4 1769: gmd. Mads Olsen, ingen alder i Varpelev. 8
1. kone ??
1 Ole Madsen, 18
2. enke Birthe Michelsdatter:
1 Christen Madsen, 10
2 Anna Madsdatter, 8
3 Bodil Madsdatter, 6
 
1-6 Skifte 22/4 1769: gmd. Rasmus Pedersens hustru Bodil Christensdatter, 77 år i Magleby, 10
 
1-7 Skifte 20/4 1769: gmd Torchild Jørgensen, 66 år i Sierslev, 12
enke Kirsten Nielsdatter, ingen børn.
arvinger:
den afdødes helbror Jørgen Jørgensen, gmd. på Gjorslev Gods i Sierslev
halvbror Anders Nielsen, gmd. på Kattrup God i Løve Herred
 
1-8 Skifte 26/6 1769: Bodil Catharina, ingen alder i Sierslev. 16
enkemand hmd. Peder Nielsen, børn
1 Povel Pedersen, 3½
 
1-9 Skifte 5/8 1769: gmd. Jens Poulsen, 44 år i Holtug. 17
enke Maren Nielsdatter med værge hende fader Niels Hansen, børn:
1 Mads Jensen, 1 1/4, med værge, farbroderen Christen Helgesen
 
1-10 Skifte 18/9 1769: hmd. Poul Nielsen, i Varpelev, 21
enke Karen Olsdatter med værge Ulrich Jørgensen fra Byen
den afdøde mands søskende:
1. Iver Nielsen, død, børn:
a. Dorthe Iversdatter
b. Kirsten Iversdatter
c. Birthe Iversdatter
2. Hans Nielsen, død, børn:
a. Jørgen Hansen
b. Hans Hansen
c. Mette Hansdatter
d. Dorthe Hansdatter, alle 4 fra Strøby
3. Jørgen Nielsen, død, børn:
a. Niels Jørgensen, ungkarl i Klippinge
1. Bodil Maria Nielsdatter = gårdfæster gmd. Anders Olsen i Strøby
2. Anna Nielsdatter, død = gmd. Jens Hansen fra byen, børn
a. Jens Jensen, gmd. i Magleby
b. Hans Jensen
c. Anna Jensdatter
d. Bodil Jensdatter
 
1-11 Skifte 6/12 1769 Anne Pernille Pedersdatter, ingen alder i Sierslev Mølle. 23
enkemand fæstemøller Thomas Rasmussen
børn:
1 Peder Thomassen, 14½
2 Johanne Thomasdatter, 12½
3 Thomas Thomassen, 10
4 Stine Thomasdatter, 8
 
1-12 Skifte 4/10 1769: gmd. Jørgen Jørgensen, ca. 69 år i Sierslev, 28
enke Kirsten Boesdatter, børn:
1. Jørgen Jørgensen, 24
2. Boe Jørgensen, 14
3 Mads Jørgensen,
4 Anders Jørgensen, 5
5 Ane Jørgensdatter = Hans Pedersen
6 Sidsel Jørgensdatter, 12
børnenes værge: gmd. Hans Boesen i Bjælkerup
enkens værge gmd. Peder Hansen i Sierslev
 
1-13 Skifte 10/2 1770: skovfoged Peder Hansen i Schippelundshuset, død 77 år i Magleby. 28
enke Anne Mette Jensdatter
 
1-14 Skifte 18/5 1771: inds. Niels Madsen, 88 år i Klippinge. 49
børn:
1 Frands Nielsen i Søholm Mølle
2 Lars Nielsen i Hårlev Mølle
3 Mads Nielsen, gmd. i Klippinge
4 Peder Nielsen, død i København, børn:
a. Anna Maria Pedersdatter, gift med ukendt
b. Dorthe Pedersdatter, ugift, tjenende i København
5 Bodil Marie Nielsdatter = Kristen Nielsen, gmd. i Klippinge
 
1-15 Skifte 1/2 1772: smed Anders Ziersen, ca. 51 år i Højerup. 53
Enke Anne Elisbeth Bentsdatter, børn:
1 Ingeborg Andersdatter, 16
2 Kirsten Andersdatter, 9
 
1-16 Skifte 25/1 1772: hmd. Jens Nielsen, 35 år i Strøby, meget utydelig side. 70
enke Karen Rasmusdatter
børn:
1 Karen Jensdatter, 10 år
2 Anne Margrethe Jensdatter, 7 år
3 Annette Cathrine Jensdatter, 4 år
Jens Nielsen kromand, begr. 4/11 1770, 56 år

Bog 2 1775-1796, Skifte 1-233. Gjorslev, Søholm og Erikstrup godser

2-1 Skifte 3/6 1775: gmd. Niels Pedersen Løve, 49 år i Sierslev. 1
enke Kirsten Nielsdatter, børn, hendes lavværge bondefoged Peder Hansen i Sierslev
1 Peder Nielsen, 12
2 Lars Nielsen, 7
3 Karen Nielsdatter, 3
børnenes lavværge, farbror Jens Pedersen Løve i Sierslev
 
2-2 Skifte 11/9 1775: snedker Peder Sørensen Borck, 34 år i Magleby, 8
enke Johanne Jensdatter, børn
1 Wennike Pedersdatter, 3
værge for barnet, enkens bror Michel Jensen ibid
 
2-3 Skifte 12/10 1775: gmd. Hans Olsen Koch i Tommestrup, 11
enke Karen Pedersdatter
 
2-4 Skifte 6/11 1775: hmd, landsoldat Søren Nielsen, 46 år i Sierslev, 14
enke Anne Larsdatter, børn
1 Maren Sørensdatter, 5
 
2-5 Skifte 9/11 1775: Kirsten Hansdatter, 61 år i Holtug, 16
enkemand gmd Samuel Rasmussen
hendes søskende:
1 unge Niels Hansen, gmd. i Holtug
2 Anders Hansen
3 Anna Hansdatter = gmd. Jørgen Jensen i Sierslev
 
2-6 Skifte 8/12 1775: gmd. Niels Thygesen, 52 år i Strøby, 17
enke Benthe Friderichsdatter og 7 umyndige børn
1 Maren Nielsdatter, 15
2 Niels Nielsen, 13
3 Peder Nielsen, 10
4 Anna Nielsdatter, 6
5 Friderich Nielsen, 5
6 Rasmus Nielsen, 3
7 Christian Nielsen, 1
farbror Jørgen Thygesen i Strøby
 
2-7 Skifte 27/11 1776: enke Anna Frandsdatter, 29 år i Strøby, 21
mand hmd. Hans Jensen Skytte
børn:
1 Verner Hansen, 7
2 Frands Hansen, 1
3 Valborre Hansdatter, 8
4 Kirsten Hansdatter, 3
 
2-8 Skifte 12/12 1775: gmd. Peiter Hermandsen i Sierslev, 23
enke Karen Nielsdatter
 
2-9 Skifte 11/1 1776: gmd. Hans Hansen, 25 år i Magleby, 27
enke Karen Olsdatter, børn:
1. Elisabeth Hansdatter, 1 3/4, formynder morfar Ole Andersen af byen
 
2-10 Skifte 14/3 1776: Maren Hansdatter, 60 år i Varpelev, 31
afdødes børn:
1. mand Ole Olsen
1 Rasmus Olsen, 26
2 Dorthea Olsdatter, 31
2. enkemand gmd Simon Jensen
3 Else Simonsdatter, 22
 
2-11 Skifte 23/3 1776: inds. Lars Christensen, 64 år, død for svigersønnen, Hans Erichsen i Magleby, 35
enke Ingeborg Jensdatter, børn:
1 Christen Larsen, gmd. i Holtug
2 Anna Larsdatter = Hans Erichsen
3 Maren Larsdatter = bondefoged Claus Larsen i Magleby
4 Marie Larsdatter = Niels Pedersen, gmd. i Holtug
 
2-12 Skifte 20/2 1775: møller Anders Christensen Meisler, 64 år i Aamøllen i Strøby, 36
enke Cathrine Marie Lembsdatter. Lavværge He Hulegaard fra Strøby Præstegaard
børn:
1 Anne Gertrud Andersdatter, 9
2 Lars Christian Andersen, 4
værge for børnene morbror S. Tygge Lemb fra Store Heddinge
desuden mødt farbror Lars Christensen Meisler i Assens Mølle
 
2-13 Skifte 17/4 1776: Karen Larsdatter, 45 år i Magleby 42
enkemand gmd. Oluf Mathiasen, 3 børn:
1 Lars Olsen, 19
2 Birthe Olsdatter, 16
3 Anne Olsdatter, 14
 
2-14 Skifte 29/4 1776: Marie Hansdatter, 56 år i Magleby, 46
enkemand gmd. Willads Pedersen, børn
1 Ellen Willadsdatter = hmd. Anders Jensen fra Magleby
2 Kirsten Willadsdatter = gmd. Lars Sørensen, ibid
3 rytter Jens Willadsen, 27
4 Hans Willadsen, 24
5 Marie Willadsdatter, 21
 
2-15 Skifte 29/3 1776: Mette Christensdatter, 28 år i præstehuset i Magleby, 51
enkemand hmd. Hans Jensen, børn:
1 Jens Hansen, 4½
2 Sidse Hansdatter, 12½
 
2-16 Skifte 7/6 1775: bondefoged og gmd. Hans Espensen, 54 år i Magleby, 53
enke Ingeborre Larsdatter, værge gmd. Lars Pedersen i Tommestrup
børn:
1 Karen Hansdatter, 19
2 Else Hansdatter, 17
3 Dorthe Kirstine Hansdatter, 8
børnenes værge, farbror Anders Espensen, hmd. i Magleby
 
2-17 Skifte 10/5 1775: Sidse Rasmusdatter, 59 år i Strøby, 69
enkemand inds. Jeppe Jensen
afdødes børn:
1 gmd. Mads Sørensen i Varpelev, 30
2 Christen Sørensen, gmd. i Magleby, 28
3 Rasmus Sørensen, 15
 
2-18 Skifte 10/5 1776: gmd. Thomas Erichsen, 39 år i Strøby, 71
enke Maren Jensdatter
arvinger
bror Hans Erichsen, gmd. i Magleby
bror Peder Erichsen, 24 år tjenende i Skørpinge
 
2-19 Skifte 25/6 1776: Anna Dorothea Hansdatter, ingen alder i Højerup, 75
enkemand snedker Jens Rasmussen, børn
1 Rasmus Jensen, 3
 
2-20 Skifte 15/8 1776: hmd. Jørgen Hansen, 36 år i Strøby, 79
enke Bodil Sørensdatter
arvinger på mandens side
1 unge Hans Hansen
2 Mette Hansdatter = Henrik Clausen
3 Dorothea Hansdatter = Jens Larsen alle fra Strøby
 
2-21 Skifte 16/8 1776: Bodil Andersdatter i Sierslev, 82
enkemand hmd Niels Jensen, børn
1 Anna Nielsdatter, 12
2 Karen Nielsdatter, 4
 
2-22 Skifte 20/8 1776: Dorthe Olsdatter, 28 år i Varpelev, 82
enkemand inds. Hans Mogensen
 
2-23 Skifte 3/8 1776: skovfoged Niels Pedersen, 48 år i Kongeskovshuset, Store Heddinge, 87
enke Anna Maria Christensdatter, se 2-52
børn:
1 Christian Nielsen, 18
2 Dorthea Maria Nielsdatter, 15
3 Christen Nielsen, 8
4 Bodil Maria Nielsdatter, 6
5 Peder Nielsen, 1
 
2-25 Skifte 22/7 1776: Anna Marie Pedersdatter, 40 år i Renge, 103
enkemand gmd. Hans Nielsen, børn:
1 Niels Hansen, 13
2 Peder Hansen, 11
3 Karen Hansdatter, 4
4 Sidse Hansdatter, 2
 
2-26 Skifte 26/6 1776: Peder Nielsen Møller, 68 år i Holtug Mølle, 109
enke Bodil Kristensdatter
arvinger, hans søstre:
Anne Maria = gæstgiver Lars Elletorn i København
Maren
Johanne, begge på Rathloudahls Gods ved Odder i Jylland
 
2-27 Skifte 14/8 1776: Dorthe Christensdatter, 23 ½ år i Holtug, 122.
enkemand gmd, væver Peder Hansen, se skifte 2-111
børn:
1 Kirsten Pedersdatter, 2
2 Christen Pedersen, 2 dage
 
2-28 Skifte 24/12 1776: Kirsten Michelsdatter, 70 år i Varpelev, 133
enkemand inds. Ole Knudsen
afdødes børn:
1 Anna Madsdatter, 18, tjenende i Strøby
2 Bodil Madsdatter, 13, tjenende ibid
 
2-29 Skifte 24/2 1777: hmd. Niels Pedersens enke Bodil Jensdatter, 58 år i Magleby, 136
børn:
1 Margrethe Nielsdatter = Peder Jensen i Lyderslev
2 Maren Nielsdatter, 25
3 Birthe Nielsdatter = Peder Christensen
4 Jens Nielsen, 20, tjenende i Strøby
 
2-30 Skifte 21/4 1777: gmd. Hans Hermandsen, 42 år i Højerup, 138
enke Sidse Jørgensdatter, børn:
1 Anna Hansdatter, 4½
2 Karen Hansdatter, 1½
3 Margrethe Hansdatter, 7 uger
 
2-32 Skifte 24/2 1777: inds. Ingvar Michelsen, 72 år i Magleby, 143
Enke Sidse Michelsdatter med værge Thomas Michelsen i Magleby
arvinger: 2 brodersønner: Jens Olsen i Højerup og Hans Olsen i Tommerup
samt to søstersbørn?: Michel Frandsen, hmd. i Holtug og Dorthe Frandsdatter, gift med ? i Magleby
 
2-33 Skifte 1/4 1777: gmd. Jens Pedersen, 53 år i Sierslev, 145
enke Anne Cathrine Jensdatter, børn:
1 Mette Jensdatter
2 Margrethe Jensdatter
3 Christen Jensen
4 Malene Jensdatter
 
2-34 Skifte 16/6? 1777: gmd. Oluf Hansen Møller, 50 år i Varpelev, 150
enke Birthe Pedersdatter, børn:
1 Peder Olsen, 27
2 Anders Olsen, 25
3 Ole Olsen, 13
4 Frands Olsen, 9
5 Sidse Olsdatter, 16
6 Karen Olsdatter, 24 = hmd. Rasmus Christensen? i Strøby
7 Dorthea Olsdatter, tjenende ved hendes svoger
 
2-35 Skifte gmd. Niels Poulsen, 37 år i Lille Heddinge, 153
enke Margrethe Larsdatter, børn:
1 Maren Nielsdatter
2 Poul Nielsen
3 Hans Nielsen
4 Lars Nielsen
5 Sidse Nielsdatter
 
2-36 Skifte 16/6 1777: hmd. og smed Morten Pedersen Hamer, 58 år i Strøby, 155
jeg kan ikke læse navnet på ægtefællen, børn
Oeders 1771 i Strøby: Morten Pedersen, 46 smed og hustru 46
1 Anne Kirstine Mortensdatter = Herman Jensen i Strøby
2 Hylleborre Mortensdatter, trolovet med gmd. Kristian Kristensen i Råby
 
2-38 Skifte 5/1 1778: Birthe Poulsdatter, 26 år i Holtug, 160
enkemand gmd. Lars Svendsen, barn:
1 Niels Larsen, 1½
 
2-39 Skifte 25/4 1774 gmd. Niels Hansen, ingen alder i Sierslev, 164
enke Maren Carlsdatter, børn:
1 Søren Nielsen, 7, med værge morbroderen Niels Carlsen
 
2-40 Skifte 16/4 1773: gmd. Hans Madsen,70 år i Sierslev, 170
Enke Bodil Marie Eskildsdatter
børn:
1 Mads Hansen, i Højerup
2 Kirsten Hansdatter, 22, tjenende for moderen
3 Anne Elisbeth Hansdatter = Ole Christensen i Sierslev
 
2-41 Skifte 22/5 1777: inds. Jens Larsen i Lille Heddinge, 175
enke Marie Larsdatter, børn:
1 Jørgen Jensen, 9
2 Margrethe Jensdatter, 7
værge, afdødes bror Niels Larsen Smed i Lille Heddinge
 
2-42 Skifte 23/3 1777 Anne Hansdatter, 68 år i Lille Heddinge, 176
enkemand inds. Niels Peitersen
 
2-44 Skifte 6/2 1777: Margrethe Mortensdatter i Holtug, 180
enkemand bondefoged, gmd Lars Larsen, børn:
1 Hans Larsen, 20
2 Niels Larsen, 18
 
2-45 Skifte 23/11 1775: hmd. Lars Andersen, 50 år i Strøby, 184
enke Lisbeth Hansdatter, børn:
Anne Larsdatter = gmd. Clemmen Jacobsen i Strøby
 
2-46 Skifte 5/3 1777: Claus Hoffes enke, 63 år i Klippinge, 185
arving:
1. Kirsten Clausdatter
 
2-47 Skifte 25/3 1777: Christen Madsen, 20 år i Klippinge, 186
 
2-48 Skifte 2/7 1777: Johanne Hansdatter, 43 år i Strøby, 186
enkemand hmd. Peder Jørgensen, børn
1 Hans Pedersen, 17
2 Jens Pedersen, 10
3 Ingeborg Pedersdatter, 5
 
2-49 Skifte 5/7 1777: Maren Larsdatter, 35½ år i Magleby, 188
enkemand hmd. Thomas Michelsen, børn
1 Johanne Thomasdatter, 4
2 Lars Thomsen, ½
 
2-50 Skifte 2/2 1778: Birthe Nielsdatter i Sierslev, 190-194
enkemand gmd. Peder Hansen Haar, børn
1 Oluf Pedersen, gmd. i Holtug
2 datter Anne Pedersdatter gift med Rasmus ? i Bjælkerup
bror Hans Tønnesens børn i Bjælkerup
Hans Hansen
Poul Hansen
Claus Hansen
Anna Hansdatter
og Zier Tønnesens søn i
? Ziersen

2-51 Skifte 9/? 1775: hmd. Jørgen Skaaning, 69 år i Højerup, 195

2-52 Skifte 13/2 1778: Anna Maria Christensdatter i Kongeskovshuset, Store Heddinge 196
1. mand Niels Pedersen, død, se skifte 2-23
1 Christen Nielsen, 10
2 Dorthea Nielsdatter, 17
3 Bodil Marie Nielsdatter, 8
4 Peder Nielsen, 3
2. enkemand skovfoged Anders Thomassen
5 Karen Andersdatter
værge morbroderen Niels Christensen i Klippinge
 
2-53 Skifte 18/2 1777: hmd. Jørgen Nielsens hustru Bodil Pedersdatter i Sierslev, 206
 
2-54 Skifte 17/2 1778: Kirsten Pedersdatter, 45 år i Renge, 207
enkemand gmd Anders Pedersen, børn:
1 Peder Andersen, 19
2 Rasmus Andersen, 15
3 Margrethe Andersdatter, 8
4 Maren Andersdatter, 2
 
2-56 Skifte 23/6 1778: gmd. Frederich Nielsen i Sierslev, 211
enke Karen Hansdatter
 
2-57 Skifte 15/5 1778: Kirsten Villadsdatter, 32 år i Magleby, 212-214
enkemand gmd Lars Sørensen, børn
1 Søren Larsen, 12
2 Peder Larsen, 6
3 Karen Larsdatter, 9
4 Mette Larsdatter, 3
 
2-58 Skifte 24/5 1778: gmd. Christen Jespersens hustru Anna Jørgensdatter, 63 år i Tommestrup, 214
arvinger, navnene er utydelige
1 Jørgen ?, 29
2 Karen ?, 28
3 Mette ?, 26
 
2-59 Skifte 25/9 1778: bondefoged Oluf  Sørensen, 64 år i Bjælkerup, 215
enke Karen Henriksdatter, børn:
Søren Olsen, 40, gmd. i Nielstrup/Bjælkerup?
Lars Olsen, 29
 
2-60 Skifte 1778: Karen Hansdatter, 28 år i Klippinge, 218
enkemand gmd. Niels Sørensen, børn:
1. Anna Nielsdatter, 2
 
2-62 Skifte 1778 ?: hmd. Mads Olsens hustru, 63 år i Klippinge, 221
 
2-63 Skifte 20/11 1778: Ellen Pedersdatter, 66 år i Renge, 222
1. mand Jørgen Nielsen
1 Niels Jørgensen, 36
2 Karen Jørgensdatter = Espen Ziersen i Renge
3 Anna Jørgensdatter = Oluf Larsen, hmd i Renge
2. enkemand gmd. Niels Nielsen
4 Jørgen Nielsen, 23
 
2-64 Skifte 2/2 1779: gmd unge Søren Hansens hustru Lucie Erichsdatter, 19 år i Strøby, 225
arvinger:
1 enkemanden
2 broder gmd. Christen Erichsen i Strøby
3 søster gmd. Peder Olsen kone i Klippinge
 
2-65 Skifte 30/1 1779: Birthe Pedersdatter, 51 år i Sierslev, 228
enkemand gmd. Christen Henrichsen, børn
1 Ole Christensen, 21
2 Hans Christensen, 19
3 Karen Christensdatter, 17 = gmd. Peder Hansen? i Sierslev
4 Maren Christensdatter, 9
 
2-66 Skifte 24/4 1779: Anna Hansdatter, 36 år i Magleby, 232
enkemand Ole Peitersen, børn:
1 Johanne Olsdatter, 13
2 Peiter Olsen, 11
 
2-67 Skifte 12/5 1779: Peder Madsen, 61 år i Højerup, 236
arvinger,
enke Maren Knudsdatter
bror Søren Madsen
søster Bodil Madsdatter = gmd. Anders Pedersen i Renge
 
2-68 Skifte 5/3 1779: Anna Marie Christensdatter i Sierslev, 241-242
enkemand gmd. Hans Christensen
hendes moder Ellen Andersdatter
 
2-69 Skifte 17/6 1779: hmd. Jens Pedersen Højerup, 64 år i Lille Heddinge, 242
enke Margrethe Gregersdatter, børn:
1 Anders Jensen, gmd. i Renge
2 Anna Jensdatter = hmd. Lars Nielsen i Lille Heddinge
3 Mette Jensdatter, 18
4 Inger Jensdatter, tjenende Christen Clausen i Lille Heddinge
 
2-70 Skifte 19/6 1779: gmd. gl. Jens Christensen, 64 år i Bjælkerup, 244
enke Karen Erichsdatter, børn
1 Erich Jensen, soldat, 26
2 Giertrud Jensdatter = hmd. Christen Madsen i Bjælkerup
3 Johanne Jensdatter, 22
4 Anna Jensdatter, 21
5 Dorthe Jensdatter, tjenende i København
 
2-71 Skifte 12/8 1779: Peder Rasmussen, 36 år hugger i Magleby, 247
enke Marie Jacobsdatter, børn
1 Anna Bertina? Pedersdatter, 10
2 Rasmus Pedersen, 8
3 Jacob Pedersen, 4
 
2-72 Skifte 13/10 1779: Kirsten Jensdatter, 58 år i Råby, 249
enkemand gmd. Peder Christensen, børn:
1 Jens Pedersen, 31
2 Lars Pedersen, 16
3 Anne Marie Pedersdatter, 26, = smed Christen Pedersen i Bjælkerup
4 Maren, tjenende hos gmd Peder Frandsen i Bjælkerup
 
2-73 Skifte 12/1 1780: Bodil Andersdatter, 47 år i Holtug, 251
enkemand gmd Hans Larsen, børn:
1 Svend Hansen, 21
2 Kristen Hansen, 17
3 Jørgen Hansen, 15
4 Jens Hansen, 13
5 Ole Hansen, 10
6 Niels Hansen, 7
7 Johanne Margrethe Hansdatter, 3
 
2-74 Skifte 18/1 1780: Mette Hansdatter, 40 år i Magleby, 255
enkemand gmd. Christen Jensen, børn
1 Bodil Christensdatter, 13
2 Marie Christensdatter, 9
3 Jens Christensen, 1
 
2-75 Skifte 18/1 1780: inds. gl. Niels Rasmussen, 76 år i Strøby, 259
enke Karen Hansdatter, børn
1 Anna Nielsdatter, 36 = gmd. Hans Pedersen af Unv. gods i Strøby
 
2-76 Skifte 12/3? 1780: gmd. Anders Jensen, 30 år i Sierslev, 261
enke Bodil Jørgensdatter, børn
1 Inger Jensdatter, 9
2 Hans Jensen, 5
 
2-77 Skifte 4/4 1780: gmd. Hans Pedersen, 53 år i Magleby, 256
enke Mette Jacobsdatter, børn:
1 Anna Hansdatter, 25
2 Kristen Hansen, 22
 
2-78 Skifte 10/4 1780: Mette Johansdatter, 30 år i Renge, 269
enkemand Anders Nielsen, børn:
1 Johan Andersen, 17 uger
 
2-79 Skifte 26/4 1780: Anna Sørensdatter, 76 år i Varpelev, 271
enkemand hmd. Jacob Jacobsen
arvinger?
 
2-80 Skifte 24/5 1780: møller Thomas Rasmussen, 61 år i Sierslev Mølle, 273
1. kone Pernille Pedersdatter:
1 Peder Thomasen, 26
2 Thomas Thomasen, 21
3 Johanne Margrethe Thomasdatter, 22
4 Anne Kirstine Thomasdatter, 19
2. enke Elisabeth Pedersdatter
 
2-81 Skifte 16/10 1780: hmd. Jens Pedersen Schytte i Prambrohuset ved Vallø, 283
enke Mette Andersdatter, børn:
1 Kirsten Jensdatter, 12
2 Peder Jensen, 10
 
2-82 Skifte 29/12 1780: Karen Frandsdatter, 49 år i Klippinge, 286
enkemand gmd. Peder Olsen Kaare, død 28/12 1798, se skifte 2-111
 
2-83 Skifte 11/1 1781: Karen Larsdatter, ingen alder i Højerup, 288
arvinger:
1 enkemand hmd. Jens Larsen
børn: må være af tidligere ægteskab
2 Kristen Hansen, 24
3 Lars Hansen, 20, stedfaderen er værge
 
2-84 Skifte 1/2 1781: Kirsten Nielsdatter i Seinhus Skov, Klippinge, 291
enkemand skovfoged Niels Erichsen
søster Maren Nielsdatter = Lars Olsen, hmd. i Torøje,[Smerup] på Vemmetofte Gods
søster Lisbeth Larsdatter, død = gmd. Ole Klemmensen i Vallebo på Rosenlunds Gods

2-85 Skifte underskrevet 7/2 1781 i Bjælkerup: inds. Peder Svendsen i Bjælkerup, 299

2-86 Skifte 9/3 1781: gmd. Hans Madsen, 44 år i Råby, 299
enke Maren Hansdatter, lavværge: Møller Jens Olsen i Gjorslev Mølle
børn:
1 Lisbeth Hansdatter, 22
2 Margrethe Hansdatter, 20
3 Anne, Hansdatter 8
4 Inger Hansdatter, 6
5 Abelone Hansdatter, 3
 
2-87 Skifte 15/3 1781: inds. Ane Pedersdatter, til huse hos hmd. Mathias Hansen i Holtug, 302
Niels Hansens enke
arvinger:
1 Kirsten Nielsdatter = Mathias Hansen i Holtug
2 Maren Nielsdatter, tjenende forpagteren af Holtug præstegård
 
2-88 Skifte 13/3 1781: gmd. Espen Mortensen, 59 år i Varpelev, 304
enke Anne Thuesdatter, arvinger
1 [Johanne Espensdatter], 34 år = Christian Hansen i Strøby
2 Ole Espensen, 20
3 Morten Espensen, 17, se skifte 3-79
 
2-89 Skifte 25/4 1781: Anna Pedersdatter, 52 år i Holtug, 308
enkemand gmd. Mads Hemmingsen, børn:
1 Anna Madsdatter, 28, = Kristen Larsen i Holtug
2 Inger Madsdatter, 20
3 Maren Madsdatter, 17
4 Niels Madsen, 25
5 Peder Madsen, 24
6 Hans Madsen, 14
 
2-90 Skifte 23/4 1781: gmd. Ole Olsen, 44 år i Holtug, 312
enke Alhed Madsdatter, børn:
1 Anna Marie Olsdatter, 16
2 Karen Olsdatter, 14
3 Mads Olsen, 11
4 Margrethe Olsdatter, 5
5 Malene Olsdatter, 8 uger
morbror Hans Madsen
 
2-91 Skifte 10/4 1781: Maren Larsdatter, 39 år i Holtug, 316
enkemand hmd. Morten Nielsen, børn
1 Anne Mortensdatter, 8
2 Karen Mortensdatter, 5
3 Lisbeth Mortensdatter, 3
3 Hans Mortensen, ½
afdød konens søster = Jens Jacobsen, hmd. i Strøby
 
2-92 Skifte 17/4 1781: Ingeborg Jensdatter, 63 år i Magleby, 319
enkemand hmd. Christen Hansen, børn
1 Christen Larsen, gmd. i Holtug
2 Anna Larsdatter = gmd. Niels Pedersen i Holtug
3 Karen Larsdatter = bondefoged gmd. Claus Larsen i Magleby
 
2-93 Skifte 19/4 1781: Anna Rasmusdatter,  i Højerup, 312
enkemand gmd og bondefoged Jens Povlsen
afdødes brødre:
Lars Rasmussen, hmd. i byen, død
a. Ole Larsen, 25, soldat
b. Niels Larsen, 11
c. Agnethe Larsdatter, 16
d. Karen Larsdatter, 7
Ole Rasmussen, hmd. i Sierslev
Hans Rasmussen, hmd. i Højerup
 
2-94 Skifte 10/5 1781: hmd. Lars Rasmussen i Højerup, 326
1. kone Agnethe Olsdatter, død
1. Ole Larsen
2. enke Giertrud Andersdatter
1 Agnethe Larsdatter, 16
2 Niels Larsen, 11
3 Karen Larsdatter, 7
 
2-95 Skifte 3/4 1781: inds. Anders Svendsen i Sierslev, 328
enke Sidse Olsdatter, værge: hendes forlovede Peder Olsen Kurre, inds. i Klippinge
børn:
1 Jørgen Andersen, gmd. i Magleby
2 Ole Andersen, ungkarl 23 år, tjenende i Sierslev
3 Søren Andersen, 21, tjenende ibid
4 Kristen Andersen, 13
5 Peder Andersen, 7
6 Karen Andersdatter = gmd. Jørgen Hansen i Sierslev
7 Anne Andersdatter = hmd. Claus Olsen ibid
8 Bodil Andersdatter, død = gmd. Hans Larsen i Holtug, død, børn:
a. Maren Hansdatter, 17, tjenende i Klippinge
b. Kirsten Hansdatter, 12, tjenende i Magleby
 
2-96 Skifte 1/4 1781: Maren Pedersdatter, 60 år i Sierslev, 330
enkemand hmd. Niels Jespersen, børn:
1 Hans Nielsen, 29
2 Bodil Nielsdatter = inds. Morten Nielsen i Holtug
 
2-97 Skifte 30/4 1781: Karen Larsdatter, 44 år i Gjorslev Bøgeskov, 333
enkemand murermester Hans Jensen, børn
1 Jens Hansen, 20
2 Hans Hansen, 15
3 Anders Hansen, 12
4 Birthe Cathrine Hansdatter, 28
5 Anne Marie Hansdatter, 26
6 Marie Christine? Hansdatter, 23
 
2-98 Skifte 8/5 1781: hmd, smed Poul Hansen, 55 år i Sierslev, 336
enke Anne Dorthe Corfizdatter, børn:
1 Corfits Poulsen, 14
2 ulæseligt Poulsen, 12
3 Poul Poulsen, 11
4 Bodil Cathrine Poulsdatter, 9
5 Elsebeth Poulsen, 7
6 Kristen Poulsen, 5
7 Johannes Poulsen, 1
mødt morbror Niels Corfitsen Møller i Holtug Mølle
 
2-99 Skifte 15/3 1781: inds. Christen Helgesens enke, 50 år i Holtug, 339
børn:
1 Kristen Christensen, 5
2 Kirstine Christensdatter, 7
 
2-101 Skifte 14/12 1781: Dorthe Christensdatter, 37 år i Varpelev, 346
enkemand gmd. Jacob Hansen, børn:
1 Hans Jacobsen, 13
2 Kristian Jacobsen, 5
3 Cathrine Jacobsdatter, 10
4 Sidse Jacobsdatter, 8
5 Dorthe Jacobsdatter, 8 uger
 
2-102 Skifte 14/12 1781: Maren Jensdatter. 33 år i Magleby, 349
enkemand gmd. Lars Espensen
brødre:
1 Christen Jensen, 35, gmd. i Ejøje
2 Jens Jensen, 30, tjenende Jeppe Peitersen i Magleby
 
2-103 Skifte 24/12 1781: Maren Madsdatter, 30 år i Klippinge, 355
se skifte 2-201
enkemand gmd. Niels Christensen, børn
1 Christen Nielsen, 9
2 Lars Nielsen, 6
3 Kirsten Nielsdatter, 3
4 en liden søn, 4 dage
 
2-104 Skifte 12/2 1782: hmd. Jens Pedersen i Magleby, 361
enke Bodil Olsdatter, børn:
1 Peder Jensen, 16, værge morbror gmd. Ole Pedersen i Råby
2 Sidse Marie Jensdatter, 20 uger, værge Jens Villadsen i Magleby
 
2-105 Skifte 11/2 1782: Karen Jensdatter, 45 år i Holtug, 363
enkemand gmd. Hans Pedersen,
børn:
1 Jens Hansen, 10
2 Peder Hansen, 6
3 Inger Hansdatter, 14
stedbørn:
4 Anne Hansdatter, 21
5 Alhed Hansdatter, 18, hos farbror Hans Nielsen i Holtug
 
2-106 Skifte 21/2 1782: inds, hmd. Hans Rasmussen, 41 år i Højerup, 367
arvinger
enke Johanne Marie Nelausdatter
bror Ole Rasmussen, hmd. i Sierslev
bror Lars Rasmussen, skrædder i Højerup, død, børn
1 Ole Larsen, 23
2 Niels Larsen, 13
3 Agnethe Larsdatter, 18
4 Karen Larsdatter, 10
 
2-107 Skifte 15/3 1782: gmd. Jeppe Olsen, 86 år i Strøby, 369
1. kone: [Bente Nielsdatter]
5 Mette Jeppesdatter = gmd. gl Søren Hansen i Strøby
6 Anna Sophia Jeppesdatter = gmd. Peder Christensen i Strøby
2. enke Sidse Olsdatter
1 Ole Jeppesen, 19
2 Niels Jeppesen, 15, tjenende gmd Hans Hansen i Varpelev
3 Benthe Jeppesdatter, 13
4 Karen Jeppesdatter, 7
 
2-109 Skifte 21/11 1781: gmd. Hans Nielsen, 77 år i Sierslev, 375
enke Birthe Olsdatter, børn:
1 Sidse Hansdatter, 16
2 Kirsten Hansdatter, 10
3 Ellen Hansdatter, 5½
4 Hans Hansen, 14 dage
 
2-110 Skifte 16/5 1782: hmd. Mads Mortensen i Højerup, 379
enke Anna Jensdatter, børn:
1 Johanne Madsdatter = gmd. Jørgen Nielsen i Renge
2 Anne Madsdatter = gmd. Ole Sørensen i Højerup
 
2-111 Skifte 24/5 1782: Anna Marie Jensdatter, 75 år i Sierslev, 382
enkemand gmd. Ole Pedersen, børn
1 Jens Olsen, gmd. i Sierslev
2 Mads Olsen, gmd. i Sierslev
3 Niels Olsen, gmd. i Sierslev
4 Sidse Olsdatter = inds. Peder Olsen i Klippinge
5 Anna Olsdatter = hmd. Peder Rasmussen i Sierslev
6 Karen Olsdatter = gmd. Peder Hansen væver i Holtug, se skifte 2-27
 
2-113 Jørgen Hansen, giver afkald, 387
Sidse Marie Frantzdatter, begr. 2/12 1770 i Holtug.
Underskrevet 19/12 1781 Jørgen Hansen en søn af afgangne gmd. Hans Pedersen væver i Holtug
 
2-116 Skifte 20/6 1782: Inger Hansdatter, 75 år i Holtug, 388
enkemand Hans Christensen, børn
1 gl. Hans Pedersen gmd. i Holtug
2 Peder Hansen, boende i Bøgebjerghuset
3 Maren Pedersdatter = hmd. Hans Hemmingsen i Holtug
4 Ellen Pedersdatter = gmd. Lars Rasmussen i Magleby
 
2-117 Skifte 21/6 1782: gmd. Niels Larsen, 60 år i Lille Heddinge, 391
enke Margrethe Rasmusdatter, børn:
1 Lars Nielsen, hmd. i byen
2 Stine Nielsdatter
3 Lisbeth Nielsdatter
 
2-118 Skifte 1/7 1782: Bodil Mogensdatter, 75 år i Strøby, 394
enkemand inds. Niels Christensen, børn:
1 Niels Jensen, hmd. i Strøby
2 Karen Jensdatter = gmd. Mogens Pedersen i Unv. Gods ibid
 
2-119 Skifte 12/7 1782: Bodil Espensdatter, 64 år i Lille Heddinge, 397
enkemand inds. Poul Frandsen, børn:
1 Frands Poulsen, 27
2 Christian Poulsen, 15
3 stedsøn Hans Hemmingsen, gmd. i Sierslev
 
2-120 Skifte 7/6 1782: Anne Larsdatter, 81 år i Højerup, 400
arvinger:
enkemand inds. Jens Zacariasen
afdødes børn:
1 Peder Hansen, gmd. i Højerup
2 Mette Hansdatter = gmd. Bertel Larsen i Lille Heddinge
 
2-121 Skifte 22/6 1782: inds. Christen Jensen i Magleby, 401
enke Mette Hansdatter
søsters børn:
1 Jens Nielsen, gmd. på Unv. Gods i Strøby
2 Margrethe Nielsdatter = gmd. Peder Jensen i Gevnø på Vemmetofte Kloster Gods
3 Birthe Nielsdatter = Peder Kristensen i Prambrohuset
4 Maren Nielsdatter, opholder sig i Magleby
 
2-122 Skifte 12/12 1782: gmd. Erich Erichsen, 58 år i Magleby, 403
enke Birthe Kristensdatter, børn:
1 Peder Erichsen, 6
2 Erich Erichsen, 4
3 Bodil Erichsdatter, 14½
4 Anne Erichsdatter, 8½
værge morbror Peder Kristensen i Prambrohuset, se 2-121
 
2-123 Skifte 2/1 1783: Anne Hansdatter, 65 år i Dyrehavehuset, Magleby Sogn, 406
enkemand skovfoged Thomas Thomasen, børn:
1 Thomas Thomasen, 18
 
2-124 Skifte 31/1 1783: Mette Rasmusdatter, 41 år i Klippinge, 410
enkemand inds. Hans Pedersen, børn:
1 Peder Hansen, 10
2 Mette Hansdatter, 13
3 Bodil Marie Hansdatter, 6
4 Anne Hansdatter, 3
 
2-125 Skifte 31/1 1783: Karen Olsdatter, 37 år i Klippinge, 412-413
enkemand inds. Anders Willadsen, børn:
1 Willads Andersen, 13½
2 Anne Andersdatter, 10
3 Birthe Andersdatter, 2
 
2-126 Skifte 19/2 1783: Bodil Nielsdatter, 30 år i Strøby, 414
enkemand hmd. Thomas Pedersen
afdødes moder Margrethe Madsdatter = gmd. Niels Christensen i Strøby, død
deres børn, dvs. afdødes søskende
1 Anders Nielsen, 24
2 Christen Nielsen, 16
3 Mads Nielsen, 14
4 Maren Nielsdatter = hmd. Hans Christophersen i Strøby
5 Ane Nielsdatter, 23
morbror gmd. Peder Madsen af Unv. Gods i Strøby
 
2-127 Skifte 1/5 1784: gmd. Lars Jacobsen, 61 år i Magleby, 417
enke Kirsten Jespersdatter, børn:
arvinger
stedsøn? Rasmus Hansen, 14
søster Else Jacobsdatter = inds. Søren Nielsen ibid
 
2-128 Skifte 9/5 1783: gmd. Simon Jensen. 56 år i Varpelev, 421
Enke Birthe Thuesdatter, [død 1795 i Varpelev]
1 faderen Jens Jensen i Hospitalet i Magleby
brødre:
2 gmd. Peder Jensen
3 hmd. Niels Jensen i Varpelev
4 hmd. Mads Jensen i Strøby
5 Jens Jensen
6 Anders Jensen
7 Lars Jensen
8 Ove Jensen i Magleby
 
2-129 Skifte 4/7 1783: hmd. Ole Nielsen Kaare, 52 år i Klippinge, 423
enke Marianne Nielsdatter, børn:
1 Niels Olsen, 10
2 Christen Olsen, 4
3 Hans Olsen, 3/4
4 Katrine Olsen, 13
5 Stedsøn, Rasmus Olsen, hmd. i Magleby,
6 stedsøn, Lars Olsen, tjenende i Råby
7 steddatter Karen Olsdatter, tjenende Peder Rasmussen i Magleby
 
2-130 Skifte 14/2 1783: gartner Christian Jacob Blummenthal, 63 år på Gjorslev [Holtug], 424
enke Anne Kirstine, børn:
1 Carl Christian Christiansen, 29
2 Georg Wilhelm Christiansen, 26
3 Christopher Leopold Christiansen, 25
4 Friderich Ludvig Christiansen, 21
5 Johan David Christiansen, 19
6 Anne Marie Christiansdatter, 2½
 
2-131 Skifte 6/10 1783: hmd. Christen Kaares enke Karen Hansdatter, 75 år i Varpelev, 444
børn:
1 Willads Christensen, hmd. i Klippinge, 40
2 Hans Christensen, 34, ungkarl, tjenende i Klippinge
3 Lars Christensen, 30, gmd. i Varpelev
4 Dorthe Christensdatter, død = gmd. Jacob Hansen i Varpelev, død, børn
a. Hans Jacobsen, 15
b. Christen Jacobsen, 6
c. Cathrine Jacobsdatter, 13
d. Sidse Jacobsdatter, 8
 
2-132 Skifte 21/11 1783: Helvig [Arnoldsdatter] Jordhøjsdatter, 44½ år i Strøby, 447
1. mand Mads Jensen:
1 Jens Madsen, landsoldat, 24
2 Kirsten Madsdatter, 18
2. enkemand gmd. Niels Christensen:
3 Mads Nielsen, 18
4 Christian Nielsen, 17, 14?
5 Hans Nielsen, 11
6 Margrethe Nielsdatter, 16
 
2-133 Skifte 19/3 1784: Maren Olesdatter, 52 år i Klippinge, 450
enkemand gmd. Isaach Christensen, børn:
1 Christian Isaachsen, 30, tjenende på Gjorslev
2 Anne Isaachsdatter, 32 = gmd. og bondefoged Jørgen Nielsen i Holtug
3 Anne Marie Isaachsdatter, 21, tjenende i København
4 Else Marie Isaachsdatter, 17
5 Sidsel Maria Isaachsdatter, 12
 
2-134 Skifte 19/3 1784: gmd. Peder Rasmussen, 48 år i Magleby, 455
enke Barbara Hansdatter, børn
1 Rasmus Pedersen, 14
2 Hans Pedersen, 5
3 Maren Pedersdatter, 12
 
2-135 Skifte 18/3 1784: Kirsten Pedersdatter, ca. 40 år i Lille Heddinge, 460
enkemand gmd. Tønnes Madsen, børn:
1 Mads Tønnesen, 15, se skifte 5-97
2 Peder Tønnesen, 4
3 Karen Tønnesdatter, 12
4 Birthe Tønnesdatter, 8
 
2-136 Skifte 5/7 1784: gmd. Clemen Rasmussen, død 1784, 45 år og hustru Maren Sørensdatter, død 1784, 43 år i Strøby, 462
børn:
1 Rasmus Clemensen, 13
2 Hans Clemensen, 11
3 Niels Clemensen, 7
4 Søren Clemensen, 3
5 Birthe Clemensdatter, 16
6 Elisabeth Clemensdatter, 1½
Værger: farbror gmd. Hans Rasmussen i Strøby og gmd. Frands Sørensen i Himlingøje
 
2-137 Skifte 5/7 1784: gmd. Hans Rasmussen, død 1784, 45 år og enke Giertrud Nielsdatter, død 1784, 40 år i Strøby, 466
børn:
1 Rasmus Hansen, 10
2 Jens Hansen, 8
3 Niels Hansen, 6
4 Ole Hansen, 2
 
2-138 Skifte 26/7 1784: gmd. Lars Christensen, 31 år i Varpelev, 472-475
se skifte 3-79
enke Sidse Olsdatter, børn:
1 Ole Larsen, 2½
værge Peder Olsen, hmd. og hugger i Varpelev
dødes bror Willads Christensen, hmd. i Klippinge, se skifte 131
 
2-139 Skifte 14/8 1784: Anne Rasmusdatter i Bjælkerup, 476
enkemand inds. Niels Hansen, børn:
1 Rasmus Nielsen, gmd. i Bjælkerup
2 Maren Nielsdatter = gmd. Christen Hansen i Sierslev
3 Anne Nielsdatter = gmd. Lars Frandsen i Sierslev
 
2-140 Skifte 28/10 1784: Inger Nielsdatter, 65 år i Lille Heddinge, 478
enkemand hmd. Jens Pedersen, børn:
1 Peder Jensen, 26, gmd. i Renge
2 Dorthe Jensdatter, 28 = hmd. Hans Nielsen i Skørpinge
3 Karen Jensdatter, 25, = hmd. Jens Pedersen i Renge
4 Kirsten Jensdatter, 18
 
2-141 Skifte 15/11 1784: hmd. Andreas Sørensen, 46 år i Råby, 480
enke Johanne Nielsdatter
 
2-142 Skifte 24/3 1784: Sidse Hansdatter, 40 år i Strøby, 482
enkemand gmd. Hans Hansen Frøslev, børn:
1 Rasmus Hansen, 16
2 Hans Hansen, 8
3 Bodil Hansdatter, 14
4 Maren Hansdatter, 13
5 Anna Hansdatter, 6
6 Karen Hansdatter, 1/4
 
2-143 Skifte 11/2 1785: gmd. Jens Rasmussen, [ingen alder i Kirkebogen] i Strøby, 486
enke Dorthe Iversdatter, børn
1 Ellen Jensdatter, 12
2 Elisabeth Jensdatter, 9
3 Bodil Jensdatter, 4
 
2-144 Skifte 11/2 1785: Bodil Marie Jacobsdatter, 59 år i Strøby, 491
enkemand gmd. Anders Olesen, børn:
1 Niels Andersen, 19
2 Peder Andersen, 16
3 Karen Andersdatter, 23
 
2-145 Skifte 11/2 1785: gmd. Jacob Bondesen, 43 år i Strøby, 494-497
enke Ingeborg Nielsdatter, børn:
1 Jens Jacobsen, 24, gmd. i Strøby
2 Niels Jacobsen, 22, tjenende for moderen
3 Anders Jacobsen, 19
4 Margrethe Jacobsdatter, 15
5 Karen Jacobsdatter, 13
6 Marie Jacobsdatter, 13
værge hendes broder gmd. Benjamin Nielsen, Unv. Gods, Strøby
værge afdødes bror gmd Clemen Bondesen i Strøby
 
2-146 Skifte 11/2 1785: Else Pedersdatter, død 4/4 1784, ca. 42 år i Strøby, 498
enkemand gmd. Niels Olsen, børn:
1 Niels Nielsen, 12
2 Lars Nielsen, 8
3 Frederik Nielsen, 4
 
2-147 Skifte 14/6 1786: møller Niels Andersen Gude, 50 år i Strøby Mølle, 502
enke Cathrine Marie Larsdatter Lemb, børn:
1 Anders Nielsen Gude, 8
2 Birthe Marie Nielsdatter, 7
 
2-148 Skifte 30/3 1787: gmd. og bondefoged Hans Pedersen, 43 år i Sierslev, 511
hustru Mette Nielsdatter, børn:
1 Pejter Hansen, 1 1/4
 
2-149 Skifte 10/4 1787: Kirsten Andersdatter, 56 år i Magleby, 512
enkemand gmd. Lars Frandsen, børn
1 Hans Didriksen, gmd. i Strøby
2 Frands Larsen, 20, tjenende for faderen
 
2-150 Skifte 10/4 1787: gmd. Mads Sørensen, 41 år i Varpelev, 517-520
enke, Birthe Ivarsdatter, børn:
1 Søren Madsen, 4
2 Karen Madsdatter, 12
3 Sidse Madsdatter, 8
underskrevet på min hustru Birthe Iversdatters vegne Lars Olsen
 
2-151 Skifte 10/4 1787: Karen Jensdatter, 56 år i Strøby, 520
enkemand gmd. Hans Hansen, de havde ingen børn:
Hendes søstre:
1 Johanne Jensdatter = hmd. Christen Hansen i Hastrup på Vallø Gods
2 Maren Jensdatter = hmd. Hans Olsen i Strøby på Unv. Gods
3 Cathrine Jensdatter = gmd. Anders Nielsen i Hastrup [det skal være Peder Nielsen
4 Anne Jensdatter, død, = Lars Jensen i ?
hendes børn, det kan jeg ikke læse
 
2-152 Skifte 28/4 1787: gmd. Rasmus Frandsen, 49 år i Bjælkerup, 525
enke Anne Sørensdatter, børn:
1 Hans Rasmussen, 20
2 Niels Rasmussen, 14
3 Frands Rasmussen, 10
4 Anne Kirstine Rasmusdatter, 21
5 Birthe eller Bente Rasmusdatter, 17
6 Karen Rasmusdatter, 4
en broder Peder Frandsen i Bjælkerup
 
2-153 Skifte 29/4 1787: gmd. Andreas Nielsen, 42 år i Tommestrup, 528
enke Karen Hansdatter, børn:
1 Karen Andreasdatter, 12
2 Johanne Andreasdatter, 8
3 Maren Andreasdatter, 1
5 Niels Andreasen, 5
farbror Lars Nielsen
 
2-154 Skifte 3/2 1788: hmd. Peder Larsen skrædder, 56 år i Holtug, 532
arvinger:
enke Dorthe Rasmusdatter
hans søskende:
1 Niels Larsen skrædder, gmd. i Holtug
2 Jens Larsen, hmd. i Lille Heddinge
3 Maren Larsdatter, som boede i Holsten
4 Ellen Larsdatter = gmd. Thomas Michelsen i Magleby
 
2-155 Skifte 28/2 1788: Else Jensdatter, 38 år i Klippinge, 533
enkemand Mads Willumsen, børn:
1 Jens Madsen, 7
2 Karen Madsdatter, 5
3 Christiane Madsdatter, 8 dage
 
2-156 Skifte 2/7 1788: hmd. Thomas Nielsen, 57 år i Mosehuset, Store Heddinge, 535
enke Anne Jensdatter, børn:
1 Niels Thomasen, 2½
 
2-157 Skifte 16/7 1788: Marthe Gregersdatter, 25 år i Klippinge, 546
enkemand gmd. Hans Madsen, børn:
1 Anne Hansdatter, 4
2 Peter Hansen, 2½
3 Mads Hansen, 4 uger
 
2-158 Skifte 13/8 1788: gmd. Haagen Pedersen. 53 år i Strøby, 554
1. kone Else Rasmusdatter
1 Jesper Haagensen, 30
2 Christine Haagensdatter, 27
3 Else Haagensdatter, 24
2. enke Anna Johansdatter
4 Ellen Haagensdatter, 23
5 Peter Haagensen, 21
6 Anna Haagensdatter, 16
7 Hans Haagensen, 14
8 Maria Haagensdatter, 12
9 Rasmus Haagensen, 10
 
2-159 Skifte 16/8 1788: Margrethe Pedersdatter, 30½ år i Strøby, 559
enkemand gmd. Jens Pedersen, børn:
1 Margrethe Jensdatter
 
2-160 Skifte 8/9 1788: [Boel Poulsdatter], 46 år i Lille Heddinge, 563
enkemand hmd. Thomas Andersen, børn:
1 Anders Thomasen, 16
2 Hans Thomasen, 10
 
2-162 Skifte 21/2 1789: Karen Nielsdatter, 36 år i Sierslev, 600
enkemand gmd. Lars Hansen, børn:
1 Peder Larsen, 10
2 Birthe Larsdatter, 8
3 Hans Larsen, 5
4 Rasmus Larsen, 1
 
2-163 Skifte 30/3 1789: skytte Michel Michelsen i Raahoved, 74 år, [Klippinge], 625
enke Kirsten Willadsdatter, med værge Jørgen Hansen, gmd. i Varpelev
børn:
1 Peder Michelsen, 40
2 Maren Michelsdatter = gmd. Mads Christensen
3 Johanne Michelsdatter = gmd. Peder Frandsen i Bjælkerup
 
2-164 Skifte 30/3 1789: ungkarl Jens Jensen, født i Vedskølle på Vallø, og død for gmd. Søren Madsen i Magleby, 637
arvinger:
broder, tjenende på Billesborg
 
2-165 Skifte 22/1 1790: hmd. Peder Hansen Kaare, 55 år i Sierslev, 640
enke Karen Christensdatter, børn:
1 Johanne Pedersdatter, 7
 
2-166 Skifte 22/1 1790: gmd. Peder Bentsen, 83 år i Råby, 645
enke Karen Pedersdatter, børn
1 Jens Pedersen, gmd. i Holtug
2 Karen Pedersdatter = Niels Mortensen Store Heddinge?
3 Margrethe Pedersdatter = gårdfæster Jørgen Hansen i Varpelev
 
2-167 Skifte 30/5 1789: hmd. Christen Jensen, 42 år i Magleby, 650
enke Johanne Nielsdatter
brødre: Hans Jensen, Søren Jensen, begge i Jydehuset og søstre: Birthe Jensdatter og Bodil Jensdatter
 
2-168 Skifte 12/2 1790: Birthe Christensdatter, ca. 67 år i Råby, 653
1. mand Hans Andersen, 4 børn:
1 Johanne Hansdatter = Rasmus Olsen
2 Kirsten Hansdatter = Ludvig Olsen i Klokkehuset
3 Anne Hansdatter = Ole Johansen i Varpelev
4 Karen Hansdatter = Jens Andersen i Strøby
2. enkemand inds. Jørgen Hansen
5 Hans Jørgensen, 23 i København
6 Else Jørgensdatter, 21 i Store Heddinge
 
2-169 Skifte 9/12 1789: Anne Andersdatter, 53 år i Renge, 654
enkemand gårdfæster Peder Larsen, børn:
1 Lars Pedersen, 18
2 Peder Pedersen, 16
3 Ole Peder Pedersen, 12
4 Kirsten Pedersdatter, 21
 
2-170 Skifte 1/5 1790: Margrethe Nielsdatter, 53 år i Strøby, 660
enkemand gl. Niels Hansen, børn:
1 Maren Nielsdatter, 20
2 Hans Nielsen, 16
 
2-171 Skifte 6/5 1790: hmd. Hans Pedersen, 36 år i Strøby, 665
enke Birthe Pedersdatter, værge hendes bror Rasmus Pedersen
børn:
1 Inger Hansdatter
2 Kirsten Hansdatter
3 Mumme Hansdatter
 
2-172 Skifte 8/11 1790: Marie Nielsdatter, 32 år i Sierslev, 667
enkemand gmd. Christen Henrichsen, børn:
1 Henrich Christensen, 11
2 Johanne Christensdatter, 7
3 Karen Christensdatter, 5
 
2-173 Skifte 8/11 1790: gmd. Jacob Brunsen, 64 år i Holtug. 673
enke Gundil Olsdatter, børn:
1. Ane Jacobsdatter = bondefoged Lars Olsen i Bjælkerup
2. Karen Jacobsdatter, 28
 
2-174 Skifte 27/12 1790: gmd. gamle Niels Hansen i Strøby, 680
1 kone [Margrethe Nielsdatter]
1 Maren Nielsdatter, 20, tjenende hmd. Otte Nielsen i Ølby
2 Hans Nielsen, 16
2. enke Karen Christensdatter
3 Christen Nielsen, 3 uger,
 
2-175 Skifte 17/2 1791: gmd. Jørgen Nielsen, 43 år i Holtug, 687
enke Ane Isachsdatter, børn:
1 Niels Jørgensen, 15
2 Christian Jørgensen, 13
3 Christen Jørgensen, 10
4 Isach Jørgensen, 8
5 Lars Jørgensen, 5
6 Ole Jørgensen, 1
 
2-176 Skifte 1/5 1791: inds. Bodil Marie Nielsdatter, 81 år, til huse for gmd. Niels Christensen i Klippinge, 693
[mand Christen Nielsen]
børn:
1 Isach Christensen, gmd. i Klippinge
2 Mads Christensen, gmd. i Klippinge
3 Niels Christensen, gmd. i Klippinge
4 Ane Marie Christensdatter = hmd. Niels Pedersen i Kongeskovshuset, død [se skifte 23, 52]
a. Dorthe Marie Nielsdatter
b. Christen Nielsen
c. Peder Nielsen
5 Mette Christensdatter, død = Lars Knudsen i Store Heddinge, død
a. Ole Larsen
 
2-177 Skifte 26/5 1791: skovfoged Hans Christiansen, 38 år i Gjorslev Bøgeskov, Råby, 696
enke Bodil Madsdatter, børn:
1 Christian Hansen, 3½
2 Lovise Friderica Hansdatter, 1½
værge morfaderen, gmd. Mads Pedersen i Klippinge
 
2-178 Skifte 6/6 1791: gmd. Christen Henrichsen, 62 år i Sierslev, 700
1. kone: [Birthe Pedersdatter]
1 Ole Christensen, 33, gmd. i Holtug
2 Hans Christensen, 32
3 Karen Christensdatter, 28 = gmd. Rasmus Hansen i Sierslev
4 Maren Christensdatter, 22
2. kone: [Marie Nielsdatter]
5 Henrich Christensen, 11½
6 Johanne Christensdatter, 7
7 Karen Christensdatter, 5
 
2-179 Skifte 30/6 1791: hmd. Søren Jensen, 79 år i Gjorslev Allehus i Holtug, 702
enke Ane Jensdatter Buch, børn:
se skifte 2-232
1 Johanne Sørensdatter = Lars Jensen i København. Hun er fra hans 1. ægteskab
2 Jens Sørensen, 25
3 Elisabeth Sørensdatter, 20
4 Kirsten Sørensdatter, 17
 
2-180 Skifte 2/8 1791: gmd. Ole Hansen, 50 år i Renge, 705
enke Johanne Poulsdatter, børn:
1 Hans Olsen, 19
2 Rasmus Olsen, 16
 
2-181 Skifte 6/10 1791: Margrethe Johansdatter, 52 år i Lille Heddinge, 718
1. mand Erich Peitersen
1 Karen Erichsdatter = Peder Poulsen i Lille Heddinge
2. enkemand hmd. Peder Andersen
2 Erich Pedersen, 17
3 Anders Pedersen, 13
 
2-182 Skifte 2/11 1791: Dorthe Hansdatter, ca. 43 år i Strøby, 720
enkemand hmd. Jens Larsen, børn
1 Hans Jensen, 17
2 Niels Jensen, 10
3 Jørgen Jensen, 8
4 Giertrud Jensdatter, 15
 
2-183 Skifte 22/11 1791: gmd. Peder Larsen, 49 år i Renge, 721
1. kone [Anne Andersdatter]
1 Anders Pedersen, 25
2 Lars Pedersen, 20
3 Peder Pedersen, 17
4 Ole Pedersen, 14
5 Kirsten Pedersdatter, 23
2. enke Sidse Hansdatter
6 Ane Pedersdatter 3/4
 
2-184 Skifte 19/1 1792: gmd. Lars Jensen, 83 år i Tommestrup, 734
enke Maren Andersdatter, værge afdødes bror Jens Jensen, gmd. i Højerup
bror Boe Jensen, død, børn:
a. Jens Boesen, hmd. i Tommestrup
søster Walborg Jensdatter, død, børn:
a. Morten Hansen, gmd. i Højerup
søster Maren Jensdatter, død, børn:
a. Anders Pedersen, hmd. i Renge
søster Ane Jensdatter, død, børn
a. Johanne Madsdatter = hmd. Hans Christensen i Sierslev
halvsøster Birthe Jensdatter, død fem børn = hmd. Jens Sørensen i Store Heddinge
 
2-185 Skifte 8/2 1792: gmd. Ulrich Pedersen, 35 år i Varpelev, 736
enke Dorthe Olsdatter, børn:
1 Peder Ulrichsen, 4
2 Jens Ulrichsen, 1
værge for børn, farbror hmd. Jens Pedersen i Strøby
 
2-186 Skifte 2/4 1792 Maren Rasmusdatter, ca. 52 år i Lille Heddinge, 740
enkemand gmd. Anders Larsen, børn:
1 Peder Andersen, 27
2 Lars Andersen, 26
3 Rasmus Andersen, 17
4 Jens Andersen, 14
5 Elisabeth Andersdatter, 30 = gmd. Christopher Poulsen fra byen
6 Inger Andersdatter, 22
7 Ane Andersdatter, 16
8 Kirsten Andersdatter, 7
 
2-187 Skifte 25/4 1792: gmd. Ole Nielsen, 39 år i Holtug, 745
enke Margrethe Larsdatter, børn
1 Sidse Olsdatter, 4
2 Ane Margrethe Olsdatter, 1½
 
2-188 Skifte 25/8 1792: gmd. Jens Larsen, 44 år i Magleby, 750
enke Else Hansdatter, børn:
1 Lars Jensen, 8
2 Maren Jensdatter, 15
3 Mette Jensdatter, 12
4 Ane Catharina Jensdatter, 6
 
2-189 Skifte 26/9 1792: inds. Christen Hansen, 37 år i Bjælkerup, 759
enke Maren Pedersdatter, børn:
1 Hans Christensen, 8
2 Peder Christensen, 3
 
2-190 Skifte 29/9 1792: Karen Pedersdatter, 43 år i Holtug,760
arvinger:
enkemand hmd. Mads Mortensen
og hendes søskende:
1 unge Hans Pedersen, gmd. i Holtug
2 Mads Pedersen, hmd. ibid
3 Malene Pedersdatter = med Christian [Hemmingsen] i Sierslev
4 Niels Pedersen i Holtug, død
a. Lars Nielsen, 16
b. Mads Nielsen, 7
c. Ane Marie Nielsdatter, 13
 
2-191 Skifte 22/10 1792: gmd. Lars Sørensen, 50 år i Magleby, 761
Se skifte 2-14 og  2-57
1. kone Kirsten Willadsdatter:
1 Søren Larsen, 27 i Holtug
2 Peder Larsen, 20
3 Karen Larsdatter = inds. Niels Christensen i Mag..
4 Mette Larsdatter, 17
2. enke Maren Andersdatter
5 Hans Larsen, 13
6 Ane Marie Larsdatter, 6
 
2-192 Skifte 11/4? 1793 Bodil Pedersdatter, 42 år i Strøby, død 2/3 1793, 770
enkemand hmd. Hans Mogensen, børn:
1 Kirsten Hansdatter, 7
 
2-193 Skifte 24/4 1793: Anna Cathrine Larsdatter, 62 år i Renge, 772
1. mand Peiter Christensen
1 hmd. Lars Peitersen, 30 i Højerup
2 Sidse Peitersdatter, 25
2. enkemand gmd. Anders Jensen
3 Peiter Andersen, 19½
 
2-194 Skifte 17/5 1793: hmd. Niels Jørgensen, 62 år i Holtug, 775
enke Anne Hansdatter, børn
1 Johanne Nielsdatter, 12
 
2-195 Skifte 5/8 1793: Karen Jensdatter, 29 år i Bjælkerup, 776
enkemand gmd. Rasmus Hansen, børn:
1 Jens Rasmussen, 3/4
2 Maren Rasmusdatter
værge morfar Jens Hansen, inds. på gården
 
2-196 Skifte 21/10 1793: gmd. Niels Christensens hustru Anne Sophie Larsdatter i Klippinge, 780
 
2-197 Skifte 20/12 1793: hmd. Christen Hansen, 42 år i Sierslev, 792
enke Dorothea Andersdatter, børn:
1 Anders Christensen, 10
2 Anne Kirstine Christensdatter, 8
 
2-198 Skifte 28/12 1793: gmd. Niels Jørgensen, 52 år i Lille Heddinge, 794
enke Kirstine Nielsdatter, børn:
1 Jørgen Nielsen, 20
2 Margrethe Nielsdatter, 25 = inds. Hans Bertelsen
3 Kirsten Nielsdatter, 23 = gmd. Lars Pedersen i Lille Heddinge
 
2-199 Skifte 30/12 1793: Benthe Larsdatter Jordhøj, 37 år i Strøby, 797
Hun er datter af Lars Pedersen jordhøj
enkemand gmd. Jens Jacobsen, børn:
1 Jacob Jensen, 9
2 Peder Jensen, 6
værge morbroder Anders Larsen, gmd. i Strøby
 
2-200 Skifte 20/1 1794: gmd. Niels Hermansen, 44 år i Tommestrup, 800
enke Maren Hansdatter, børn:
1 Hans Nielsen, 2
2 Anne Nielsdatter, 6
 
2-201 Skifte 23/1 1794: Inger Jørgensdatter, ca. 63 år i Klippinge, 803
enkemand gmd. Mads Pedersen, børn:
1 Niels Madsen, hmd. i Klippinge
2 Peder Madsen, gmd. i Assendrup pr. Holbæk
3 Hans Madsen, inds. i Klippinge
4 Christen Madsen, 20
5 Maren Madsdatter, død = gmd. Niels Christensen i Klippinge, børn:
Se skifte 2-103
a. Christen Nielsen, 21, tjenende på Gjorslev
b. Lars Nielsen, tjenende for faderen
c. Kirsten Nielsdatter, 15
6 Bodil Madsdatter = Christen Pedersen skovfoged i Gjorslev Bøgeskov
7 Karen Madsdatter, 22
 
2-202 Skifte 7/2 1794: Kirsten Pedersdatter [ingen alder], i Varpelev, 807
enkemand inds. Lars Jørgensen, børn:
1 Jørgen Larsen, hmd. i Varpelev
2 Bodil Larsdatter = bødker Hans Andersen, markhus?
3 Kirsten Larsdatter = Uldrich Jørgensen i Varpelev
 
2-203 Skifte 11/2 1794: gmd. Peder Hansen. 60 år i Højerup, 809
enke Sidse Jensdatter, børn:
1 Hans Pedersen, 28
2 Christen Pedersen, 20
3 Christian Pedersen, 9
4 Anders Pedersen, 4
5 Karen Pedersdatter, 16
6 Anne Marie Pedersdatter, 6
 
2-204 Skifte 10/3 1794 gmd. gl. Peiter Larsens søn Lars Peitersen, 28 år i Lille Heddinge, 819
Se skifte 2-211
hans kone Dorthe Jacobsdatter
1 Niels Peitersen, 1½
 
2-205 Skifte 10/3 1794: Sidse Jensdatter i Højerup, 820
1. mand Hans Nielsen:
1 Christen Hansen, 11
2 Anne Marie Hansdatter, 12
2. enkemand hmd. Peder Jensen
3 Lars Pedersen, 9
morbror Jeppe Jensen gmd. i Højerup
 
2-206 Skifte 30/4 1794: Anna Marie Jacobsdatter, 53 år i Sierslev, 824
enkemand hmd. Nicolai Conradsen, børn
1 Hans Nicolaisen, 18
2 Ole Nicolaisen, 14
3 Anne Marie Nicolaisdatter, 13
 
2-207 Skifte 6/5 1794: inds. Niels Christensen i Magleby, 824
enke Karen Larsdatter, børn:
1 Morten Nielsen, 4
2 Lars Nielsen, ½
værge afdødes bror hmd. Hans Christensen i Magleby
 
2-208 Skifte 21/5 1794: Mette Hansdatter, 45 år i Magleby, 826
enkemand gmd. Jeppe Peitersen, børn:
1 Hans Jeppesen, 21
2 Karen Jeppesdatter, 19
 
2-209 Skifte 27/5 1794: Anne Pedersdatter, 39 år i Sierslev, 829
enkemand inds. Jørgen Olsen, og ??
Afdødes mor Maren Hansdatter = afgangne hmd. Peder Pedersen
 
2-210 Skifte 16/6 1794: Karen Poulsdatter, ca. 61 år i Lille Heddinge, 833
enkemand inds. Hans Andersen, børn
1 Anders Hansen, gmd. i Lille Heddinge
2 Lars Hansen, ungkarl tjenende i Renge Mølle
3 Kirsten Hansdatter = hmd. Niels Pedersen i Lille Heddinge
4 Margrethe Hansdatter, 24
 
2-211 Skifte 16/6 1794: inds. Peiter Larsen, 71 år i Lille Heddinge, 834
1. kone Sara Peitersdatter:
1 Maren Pietersdatter, 38
2. kone, enke Kirsten Sørensdatter
2 Søren Peitersen, 17
3 Sara Peitersdatter, 32

4 Lars Peitersen, død, børn: Se Skifte 2-204

a. Niels Peitersen, 1½

5 Thrine Peitersdatter = inds. Peder Andersen

6 Anna Peitersdatter, 22
 
2-212 Skifte 8/8 1794: gmd. Frantz Poulsen, 40 år i Lille Heddinge, 838
enke Karen Poulsdatter, børn:
1 Poul Frantzen, 6
2 Jens Frantzen, 3
3 Bodil Frantzdatter, 11
 
2-213 Skifte 15/9 1794 Margrethe Rasmusdatter, 41 år i Magleby, 844
se skifte 3-40 og 3-52
enkemand gmd. Hans Olsen, børn:
1 Christen Hansen, 11
2 Rasmus Hansen, 4
3 Anne Hansdatter, 7
 
2-215 Skifte 25/9 1794: ungkarl Christen Jacobsen, 33½ år i Strøby, 851
arvinger:
[faderen: Jacob Nielsen og] moderen Anna Nielsdatter, værge broderen hmd. Henning Nielsen i Strøby
hans søskende:
1 Niels Jacobsen, 27
2 Hans Jacobsen, 26
3 Bodil Jacobsdatter = gmd. Hans Hansen Frøslev i Strøby
4 Kirsten Jacobsdatter = med Niels Poulsen?
5 Anne Jacobsdatter, 21, tjenende gmd. Daniel Hansen i Strøby
 
2-216 Skifte 21/10 1794: inds. Peder Olsen, 70 år i Klippinge, 852
1. kone Bodil Hansdatter, død
1 Anna Pedersdatter = gmd. Hans Pedersen i Holtug
2 Kirsten Pedersdatter = hmd. Lars Jensen i Strøby
3 Karen Pedersdatter, 30, ugift
2. kone enke Anna Eriksdatter:
4 Ole Pedersen, 28
5 Erik Pedersen, 23
6 Mads Pedersen, 20
7 Niels Pedersen, 16
8 Rasmus Pedersen, 13
 
2-217 Skifte 24/10 1794: skrædder Niels Larsen, 60 år i Holtug, 855
enke Margrethe Nielsdatter, børn:
1 Niels Nielsen, 29
2 Lars Nielsen, 17
3 Mads Nielsen, 13
4 Anna Nielsdatter = gmd. Jeppe Pedersen Frandsen fra byen
5 Johanne Nielsdatter, 20, tjenende på Gjorslev
 
2-218 Skifte 15/11 1794: Birthe Pedersdatter, 43 år i Højerup, 858
enkemand gmd. Thomas Jensen, børn:
1 Peder Thomasen, 22
2 Sara Thomasdatter, 24
3 Anna Margrethe Thomasdatter, 12
 
2-220 Skifte 22/2 1795: Anna Marie Madsdatter, ca. 52 år i Holtug, 873
enkemand gmd. Niels Hansen, børn:
1 Sidse Marie Nielsdatter, 16
2 Mads Nielsen, 11
værge morbror hmd. Hans Madsen i Holtug
 
2-221 Skifte 21/2 1795: Sidse Sørensdatter, 38 år i Sierslev, 876
enkemand gmd. Daniel Hansen, børn:
1 Hans Danielsen, 15
2 Niels Danielsen, 11
3 Christen Danielsen, 6
værge morbror Eskild Sørensen, smed i Tommestrup
 
2-222 Skifte 1/4 1795: Lisbeth Jensdatter, 63 år i Råby, 880
enkemand hmd. Jens Thygesen
arvinger af forrige ægteskab med Niels Frandsen
1 Karen Nielsdatter = hmd. Rasmus Pedersen i Strøby
2 Jens Nielsen, 15
 
2-223 Skifte 1/4 1795: Maren Pedersdatter, 50 år i Klippinge, 881
enkemand hmd, væver Jesper Frederichsen, børn:
1 Friderich Jespersen, 23
2 Niels Jespersen. 1787: 7
3 Jens Jespersen. 1787: 2
4 Albine Jespersdatter
5 Maria Jespersdatter
 
2-224 Skifte 22/4 1795: gmd. Anders Frandsen, 64 år i Renge, 882
enke Anne Larsdatter, børn
1 Frantz Andersen, gmd. i Magleby
2 Christen Andersen, 29, tjenende i København
3 Andreas Andersen, 25
4 Jens Andersen, 19
5 Hans Andersen, 17
6 Niels Andersen, 14
farbror Poul Frandsen
 
2-225 Skifte 1/6 1795: gmd. Mads Ottesen, 49 år i Magleby, 886
enke Kirsten Andersdatter, børn:
1 Johanne Madsdatter, 13
 
2-226 Skifte 7/7 1795: gmd. Anders Larsen, 70 år i Lille Heddinge, 803
enke Maren Rasmusdatter, børn:
1 Peder Andersen, 32
2 Lars Andersen, 31
3 Rasmus Andersen, 22
4 Jens Andersen, 18
5 Lisbeth Andersdatter = gmd. Christopher Poulsen i Lille Heddinge
6 Inger Andersdatter = gmd. Peder Pedersen i Renge
7 Anne Andersdatter, 21
8 Kirsten Andersdatter, 11
 
2-227 Skifte 6/11 1795: Karen Jørgensdatter, 40 år i Lille Heddinge, 984
enkemand Hans Olsen, børn:
1 Inger Hansen, 16
2 Jørgen Hansen, 12
 
2-228 Skifte 30/1 1796: hmd. Peder Sørensen, 39 år i Højerup, 906
enke Birthe Willumsdatter, børn:
1 Kirsten Pedersdatter, 5
 
2-229 Skifte 7/3 1796: hmd, fisker Ole Mortensen, 75 år af Skansehuset i Gjorslev [Holtug], 907
enke Anne Hansdatter, børn:
1 Hans Olsen, 42, boende i Skomagerhuset i Gjorslev Bøgeskov
2 Christen Olsen, 39, boende i Præsteskovshuset i Gjorslev Bøgeskov
3 Henrich Olsen, 33, boende i Holtug
4 Morten Olsen, snedker, 30
5 Elisabeth Olsdatter, 36 = snedker Jens Rasmussen i Store Heddinge
6 Anne Margrethe Olsdatter, 27
 
2-230 Skifte 11/3 1796: hmd, smed Holger Pedersen, 55 år i Magleby, 912
enke Sidse Hansdatter, børn:
1 Bodil Holgersdatter = gmd. Claus Larsen i Magleby
2 Anne Holgersdatter = gmd. Jeppe Peitersen ibid
3 Birthe Holgersdatter, 20
 
2-231 Skifte 1/4 1796: gmd. Jens Christensen, 47 år i Bjælkerup, 914
enke Sidse Sørensdatter, børn:
1 Karen Jensdatter, 21
2 Elsebeth Jensdatter, 8
værge gmd. Lars Christensen i Holtug
 
2-232 Skifte 1796 Anne Birgithe Jensdatter Buch, begr. 9/5 1796, 71 år i Allehuset i Gjorslev Bøgeskov, 916-935
se skifte 1-179
1. mand Friderich Biørn, møller ??? kongens mølle ved Kalundborg
1 Maria Dorothea, som blev anmeldt af sønnen Jens Sørensen
2. enkemand forrige skovfoged for Gjorslev Bøgeskov Søren Jensen
2 Søren Sørensen, 29, som var gift og boende i huset
3 Elsebeth Sørensdatter, 28 = hmd. Peder Andersen i København
4 Kirsten Sørensdatter, 23, tjenende i Holtug
 
2-233 Skifte 2/6 1796: Maren Jensdatter, 46 år i Lille Heddinge, 923
enkemand gmd. Peder Nielsen, børn:
1 Jens Pedersen, 17
2 Niels Pedersen, 11
3 Lars Pedersen, 6
4 Karen Pedersdatter, 16
5 Maren Pedersdatter, 2
værge afdødes bror hmd. Jens Jensen i Lyderslev på Vemmetofte Gods

Bog 3. 1796-1811, skifte 1-155. Gjorslev, Søholm og Erikstrup Godser

3-1 Skifte 14/12 1796: Mette Henrichsdatter i Lille Heddinge, 3
enkemand hmd. Hans Andersen,
børn med afgangne hustru Karen Poulsdatter, se skifte 2-210
1 Anders Hansen, 33
2 Lars Hansen, 30
3 Kirsten Hansdatter, 33
4 Margrethe Hansdatter, 28
5 Inger Hansdatter, 20
6 steddatter Karen Nielsdatter = væver Poul Jocumsen i Smerup
 
3-2 Skifte 14/12 1796 Margrethe Bertelsdatter, 80 år i Lille Heddinge, 4
enkemand hmd. Claus Godigs børn med afgangne hustru Else Mortensdatter:
1 Christen Clausen, 49
2 Hans Clausen, 44
3 steddatter Maren Nielsdatter i Lille Linde, død = Espen Jensen, 2 sønner:
 
3-3 Skifte 22/12 1796: pige Bente Larsdatter. ca. 17 år, som tjente gmd. Niels Larsen i Sierslev, 4
arvinger, søskende:
1 Peder Larsen, 19
2 Hans Larsen, 13
3 Rasmus Larsen, 9
hendes afdøde forældre: FT 1878 i Sierslev:  gmd. Lars Hansen, 41 og Karen Nielsdatter, 32
 
3-4 Skifte 1797: inds. gmd. Niels Hansen, 43 år på gård nr. 19 i Strøby, 8
enke Karen Hansdatter, børn:
1 Anne Nielsdatter, 20
2 Mette Nielsdatter, 17
3 Lisbeth Nielsdatter, 12
4 Hans Nielsen, 8
 
3-5 Skifte 9/2 1797 Birthe Olsdatter, 59 år i Strøby, 11
se skifte 3-27
enkemand gmd. Christen Jacobsen, børn:
1 Ole Christensen, 15
værge morbror hmd. Hans Olsen i Strøby
 
3-7 Skifte 10/11 1797: gmd. Peder Jacobsen, 62 år i Bjælkerup, 19
børn:
1. kone: [FS: Dorthe Madsdatter]
1 Margrethe Pedersdatter, 34
2 Niels Pedersen, 31
2. enke Anne Marie Nielsdatter
3 Ole Pedersen, 21
4 Karen Pedersdatter, 19
5 Jens Pedersen, 16
6 Birthe Pedersdatter, 11
farbror ungkarl Christian Jacobsen
 
3-8 Skifte 30/11 1797: gmd. Lars Olsen, 40 år i Varpelev, 22
enke Birthe Iversdatter
Hans far: Ole Mathiasen i Magleby
FT 1787 i Magleby: Ole Mathisen, 64 og Anne Hemmingsdatter, 38
 
3-9 Skifte 16/ 1798: inds. Ole Christiansen i Sierslev, 27
enke Inger Pedersdatter, børn:
1 Anne Margrethe Olsdatter, 7
 
3-10 Skifte 15/2 1798: Marie Hansdatter, 54½ år i Strøby, 28
enkemand inds. Hans Thomasen
den afdødes brødre gmd. Peder Hansen og Hans Hansen [Frøslev]
den afdødes børn:
1 Hans Nielsen, 9
2 Anne Nielsdatter, 20
3 Mette Nielsdatter, 18
4 Lisbeth Nielsdatter, 12
5 halvsøster = inds. Peder Jensen fra byen
6 halvsøster, død = inds. Niels Olsen ibid
en datter, 16
 
3-11 Skifte 2/4 1798: Kirstine Haagensdatter, 78 år i Sierslev, 31
enkemand hmd. Johan Kraft
 
3-12 Skifte 14/4 1798: Birgitte Kirstine Poulsdatter, 59 år i Lille Heddinge, 34
enkemand gmd. Søren Andersen, 3 børn:
1 Anders Sørensen, 22
2 Ane Sørensdatter, 17
3: kan ikke læses
 
3-13 Skifte 14/4 1798: hmd. Thomas Larsen, 52 år i Tommestrup, 39
enke Karen Carlsdatter, se skifte 4-15
børn:
1 Niels Thomasen, 8
2 Lars Thomasen, 5
farbror hmd. Lars Larsen
 
3-14 Skifte 21/9 1798: gmd. Hans Nielsen, 50 år i Strøby, 47
enke Kirsten Hansdatter, børn:
1 Ellen Hansdatter, 14
2 Birthe Hansdatter, 5
3 Niels Hansen, 1½
 
3-15 Skifte 7/9 1798: hmd. Peder Olsen, 50 år i Strøby, 52
enke Anne Sophie Christensdatter, børn:
1 Christen Pedersen, 20
2 Anne Giertrud Pedersdatter, 17
3 Maren Pedersdatter, 13
4 Johanne Pedersdatter, 2
 
3-16 Skifte 29/9 1798: Dorthe Olsdatter, 42 år i Schippelund Skovhus, Magleby, 54
enkemand skovfoged Hans Ibsen, se skifte 5-137
børn:
1 Ib Hansen, 15
2 Kirsten Hansdatter, 6
værge morbror Lars Olsen, tjenende på Gjorslev
 
3-17 Skifte 29/10 1798: hmd. Hans Jørgensen, 74 år i Holtug, 58
enke, børn:
1 Johanne Hansdatter, 47 = hmd. Mathias Larsen
2 Jørgen Hansen, 49
3 datter datter Inger Madsdatter, 8
 
3-18 Skifte 31/11 1798: hmd. Lars Johansen, 64 år i Varpelev, 60
enke Margrethe Hermandsdatter, børn:
børn efter 1. ægteskab:
1 Karen Larsdatter, 27 = hmd. Niels Pedersen af Lilen
2 Mads Larsen, 22
3 Hans Larsen, 18
4 Marie Larsdatter, 24 år, tjenende på Billesborg
 
3-19 Skifte 22/11 1798: Maren Carlsdatter, 56 år i Sierslev, 62-94
enkemand Peder Christiansen
1.mand gmd. Søren Pedersen, død:
1 Maren Sørensdatter = sognefoged og gmd. Jørgen Hansen i Magleby
2. mand gmd. Niels Hansen. død:
2 Jørgen Nielsen, gmd. i Sierslev
3. enkemand gmd. Peder Christiansen
3 Michael Pedersen, 20
4 Niels Pedersen, 17
5 Anne Margrethe Pedersdatter, 14
6 Mette Pedersdatter, 12
 
3-20 Skifte 8/1 1799: gmd. Isach Christensen, 68 år i Klippinge, 78
1. kone hustru Maren Olsdatter, død
1 Anne Isachsdatter = gmd. Mads Jensen i Holtug
2 Christian Isachsen, 40, tjenende i København
3 Anne Margrethe Isachsdatter, 32, tjenende i København
4 Maren Isachsdatter, 28, tjenende i København
5 Sidse Marie Isachsdatter, 26, tjenende for gmd. Mads Jensen i Holtug
2. enke Inger Rasmusdatter
6 Margrethe Isachsdatter, 12
7 Inger Kirstine Isachsdatter, 4
 
3-21 Skifte 29/3 1799: gmd. Ole Peitersen. 86 år i Lille Heddinge, 89
1. kone Anna Cathrine Madsdatter, død
1 Peder Olsen, 60, hmd. i Store Heddinge
2 Mads Olsen, 57, hmd. i Byen

3 Bodil Olsdatter, død = hmd. Jeppe Pedersen i Lille Heddinge, børn:

    a. Trine Jeppesdatter = hmd. Peder Andersen fra Byen

4 Hans Olsen, gmd. samme sted

5 Tønnes Olsen, død, 2 børn

    a. Kirsten Tønnesdatter, 25
    b. Trine Tønnesdatter, 18

6 Peiter Olsen, 40 i Store Heddinge

2. enke Inger Enevoldsdatter
7 Niels Olsen, 24
8 Ellen Olsdatter, 20
værge morbror hmd. Haagen Enevoldsen i Spjellerup på Vemmetofte Gods
 
3-22 Skifte 27/5 1799: Christine Hansdatter, 55 år i Køyehuset, Magleby, 100
enkemand hmd, bødker Friderich Pedersen, børn:
1 Peder Friderichsen, 18
2 Hans Friderichsen, 13
 
3-23 Skifte 18/6 1799: hmd. Svend Jensen, ingen alder i Højerup, 103
enke Birthe Willumsdatter med værge Mads Villumsen i Magleby
børn, uklart i hvilket ægteskab
1 Lars Svendsen, 20
2 Niels Svendsen, 30
 
3-24 Skifte 8/8 1799: Anna Jensdatter, 31 år i Sierslev, 110
enkemand gmd. Hans Christensen, børn:
1 Anna Marie Hansdatter, 10
2 Christen Hansen, 6
3 Henrich Hansen, 4
4 Niels Hansen, 3/4
 
3-25 Skifte 15/8 1799: Inger Christensdatter, 40 år i Sierslev, 114
enkemand gmd. Jørgen Jørgensen, børn:
1 Jørgen Jørgensen, 20
2 Torkil Jørgensen, 19
3 Niels Jørgensen, 16
4 Anne Marie Jørgensdatter, 14
 
3-26 Skifte 28/10 1799: Johanne Nielsdatter, 67 år i Sierslev, 125
enkemand gmd. Niels Henrichsen, børn:
1 Niels Nielsen
2 Bodil Marie Nielsdatter, død = Anders Hansen i Store Heddinge
a. Søren Andersen, 5½
3 Anna Kirsten Nielsdatter, 25
 
3-27 Skifte 1/11 1799: Christen Jacobsen, 61 år gmd. på gård nr. 17 i Strøby, 128
enke Inger Larsdatter
1. kone Birthe Olsdatter, se skifte 3-5
1 Ole Christensen, 18
2. kone enke Inger Larsdatter
2 Karen Christensdatter, 1½
 
3-28 Skifte 4/11 1799: Sidse Olsdatter. 61 år på gård nr. 26 i Strøby, 133
1. mand: [Jeppe Olufsen]
1 Ole Jeppesen, 36, bonde i Strøby
2 Niels Jeppesen, 34, tjenende i Lidemark
3 Bendte Jeppesdatter = gmd. Niels Jacobsen i Strøby
4 Karen Jeppesdatter, 24
enkemand gmd. Peder Hansen
 
3-29 Skifte 26/1 1800: hmd. Hans Davidsens hustru Dorthea Iversdatter, 61 år i Strøby, 139
Se 2-143
hendes børn med afdøde gmd. Jens Rasmussen fra byen:
1 Ellen Jensdatter, 26
2 Elisabeth Jensdatter, 24
3 Bodil Jensdatter = hmd. Ole Nielsen fra byen
værge for de to ugift piger: farbror hmd. Christian Rasmussen
 
3-30 Skifte 22/2 1800: gmd. Peder Rasmussen, 75 år i Klippinge, 145
1. kone Kirsten Olsdatter
1. Rasmus Pedersen
2. enke Anne Jensdatter
2 Jens Pedersen, 32, tjenende købmand Tøxen i Køge
3 Niels Pedersen, 28 i København
4 Lars Pedersen, 24
5 Hans Pedersen, 15
6 Maren Pedersdatter, 26, tjenende købmand Lars Olsen i Køge
7 Birthe Pedersdatter, 22
8 Anne Marie Pedersdatter, 17
 
3-31 Skifte 1/3 1800: jordemoder Maren Jensdatter, 64 år i Magleby, 150
enkemand hmd. Jens Hansen, børn:
1 Jens Jensen, 34
2 Niels Jensen, 31
 
3-33 Skifte 26/4 1800: Rasmus Jensen, 36 år, gmd. i Holtug, 163
enke Inger Povelsdatter, børn:
1 Jens Rasmussen, 13
 
3-34 Skifte 20/10 1800: Anders Nielsen, hmd. i Strøby Ejede, 177
enke Sidse Danielsdatter, børn:
1 Daniel, 3
hans far Niels Madsen i Folehavehuset på Vallø Gods
 
3-35 Skifte 21/10 1800: ungkarl Hans Christian Pedersen i Sierslev, 178
arvinger: søstre:
1. Stine Hansdatter, gift i København
2. Mette Hansdatter, gift i København
3. Karen Hansdatter, 22, i København
4. Dorthe Hansdatter, 18, tjenende i Store Heddinge
 
3-37 Skifte 1/12 1800 hmd Erland Peitersen, 52 år i Magleby huse, 181
[født 6/9 1750 i Strøby, søn af Peiter Erlandsen]
1. kone Karen Hansdatter af Strøby
1 Hans Erlandsen, 22
2 Karen Erlandsdatter, 20
2. enke Ellen Larsdatter, værge hendes broder hmd. Hans Larsen i Strøby
3 Lars Erlandsen, 14
4 Kirsten Erlandsdatter, 6
værge, farbror hmd. Jacob Pedersen i Magleby
 
3-39 Skifte 24/1 1801: Sidse Olsdatter, ca. 49 år i Råby, 189
enkemand hmd. Niels Nielsen, børn:
1 Ole Nielsen, 17
 
3-40 Skifte 6/2 1801: Karen Olsdatter, 38 år i Magleby, 190
enkemand gmd. Hans Olsen, børn:
se 2-213 og 3-52
1 Peder Hansen, 1½
mødt gårdmand Ole Pedersen i Klippinge, bror til afdøde
 
3-41 Skifte 10/2 1801: Hans Pedersen, gmd. på gård nr. 3 i Sierslev, 194
enke Anne Jørgensdatter, børn:
1 Peder Hansen, 35, gmd. i Magleby
2 Jørgen Hansen, 33, tjenende i ?
3 Birthe Hansdatter, 28 = Iver Hansen i Sierslev
4 Maren Hansdatter, 26 = hmd. Peder Michelsen i Sierslev
5 Ellen Hansdatter, 21
 
3-42 Skifte 2/3 1801: Herman Weyerslev, kromand og hustru i Strøby, 198
[Kirkebog: smed Herman Weyerslevs hustru Ane Kirstine Mortensdatter, begr. 27/12 1800]
1 Mads Peter Weyerslev, 25 år
2 Johanne Kirstine Weyerslev = gårdbruger Jørgen Friderichsen
3 Clarise Weierslev, 13
 
3-43 Skifte 10/6 1801: Lars Frandsen, gmd. i Sierslev, 221
enke Anna Nielsdatter, børn:
1 Frantz Larsen, 17
2 Niels Larsen, 15
3 Rasmus Larsen, 10
4 Kirsten Larsdatter, 19
5 Anna Margrethe, 13
 
3-44 Skifte 24/7 1801: gmd. unge Hans Nielsen, 57 år i Holtug, 225
enke Karen Jensdatter, børn:
1 Niels Hansen, 22
2 Jens Hansen, 17
3 Mads Hansen, 3
4 Inger Hansdatter = gmd. Helle Nielsen i Holtug
5 Anne Marie Hansdatter, 24
6 Margrethe Hansdatter, 20
7 Maren Hansdatter, 15
8 Johanne Hansdatter, 12
9 Anna Hansdatter, 8
10 Karen Hansdatter, 6
 
3-45 Skifte 29/7 1801: gmd. Peder Hansen, 58 år på gård nr. 24 i Holtug, 232
1. kone Dorthe Christensdatter: Se Skifte 2-27
1 Christen Pedersen = gmd. Rasmus Jensen enke i Holtug
2 Kirsten Pedersdatter = Espen Andreasen i Store Heddinge
2. enke Karen Olsdatter, værge hendes halvbror Mads Olsen i Sierslev
3 Maren Pedersdatter, 20
4 Dorthe Pedersdatter, 13
5 Karen Pedersdatter, 7
6 Anna Pedersdatter, 2
 
3-46 Skifte 18/8 1801: Sidse Hansdatter, ca. 26 år i Renge, 236
1. mand gmd. Peder Larsen, død:
1 Anna Pedersdatter, 11
2. enkemand gmd. Poul Nielsen
2 Peder Poulsen, 9
3 Lisbeth Poulsdatter, 7
4 Anna Christine Poulsdatter, 3
værge, den afdødes far Hans Jensen, smed i Lille Heddinge
 
3-47 Skifte 19/8 1801: møller Jens Olsen, 63 år i Gjorslev Mølle, Holtug, 241
enke Anna Mortensdatter, børn:
1 Søren Jensen
 
3-48 Skifte 5/11 1801: hmd. Hans Pedersen, 65 år i Varpelev, 254-326
arvinger
enke Maren Rasmusdatter
søster Ellen Pedersdatter = ?mager Lund i København
søster Else Pedersdatter = hmd. Lars Larsen i Sierslev
 
3-49 Skifte 22/12 1801: Sidse Jørgensdatter i Tommestrup, 267
1. mand gmd. Hans Hermandsen i Højerup, død
1 Anna Hansdatter, 28, tjenende i Lille Heddinge for Peiter Larsen
2 Margrethe Hansdatter, 25 = hmd. og skrædder Frantz Rasmussen
2. enkemand hmd, smed Eschild Sørensen:
3 Karen Eschildsdatter, 24
4 Maren Eschilsdatter, 14
5 Jørgen Eschildsen, 19
6 Søren Eschildsen, 17, skomager? i Køge
 
3-50 Skifte 30/12 1801: dreng Isach Christensen Isachsen, 3 år i Klippinge, 269
Isach Christensen Isachsen er søn af afgangne gmd. Isach Christensen i Klippinge. Se 3-20 og 2-176
Skifte 19/8 1799 og moder Inger Rasmusdatter, nu gift med gmd. unge Peder Andersen i Klippinge
halvsøskende:
1 Christian Isaschsen, 42, arbejdsmand i København
2 Anna Isachsdatter = Mads Jensen i Holtug
3 Anna Marie Isachsdatter, 35, tjenende i København
4 Else Marie Isachsdatter, 31, tjenende i København
5 Sidse Marie Isachsdatter, 28, tjenende i Magleby
helsøskende:
6 Maren Isachsdatter, 15
7 Inger Christine Isachsdatter, 7
halvsøskende
8 Rasmus Pedersen, ½, faderen gmd. Peder Andersen i Klippinge
 
3-51 Skifte 27/3 1802: hmd. Hemming Nielsen, 72 år i Strøby, 272
arvinger:
enke Anna Jensdatter
søster Anna Nielsdatter, enke efter hmd. Jacob Kieldsen.
søster Ellen Nielsdatter, død, børn:
a. Hans Jensen, 47
b. Anna Jensdatter = hmd. Peder Jørgensen af Unv gods i Strøby
værger for enke: .. + hendes bror gmd. Jacob Jensen af Vallø Gods i Strøby
 
3-52 Skifte 25/5 1802: ungkarl Niels Pedersen, 24 år i Klippinge, 282
ungkarl Niels Pedersen, tjente gmd. Lars Olsen i Råby
arvinger: hans mor Peder Olsens enke i Klippinge
helsøskende:
1 gmd. Ole Pedersen i Klippinge
2 gmd. Hans Pedersen i Magleby
3 Erich Pedersen, 36
4 Mads Pedersen, 28
5 Rasmus Pedersen, 21
halvsøskende
6 gmd. unge Hans Pedersens hustru Anna Pedersdatter i Holtug
7 hmd. Lars Jensens hustru Kirsten Pedersdatter, i Strøby

8 gmd. Hans Olsen i Magleby = hustru Karen Pedersdatter, død, børn;

    a. Peder Hansen, 2½

 
3-53 Skifte 25/5 1802: ungkarl Jens Christensen, 22 år i Magleby, 283
arvinger
søster Bodil Christensdatter, tjenende som malkepige på Gjorslev
søster Karen Christensdatter = hmd. i Tårnby på Vemmetofte Gods
 
3-54 Skifte 25/5 1802 Jens Jensen, hmd i Magleby, 285
1. kone Anne Hansdatter
1 Hans Jensen, gmd i Sierslev
2 Jens Jensen, bonde i Store Heddinge
2. enke Marie Villadsdatter
3 Maren Jensdatter, 16
født værge Jens/Ivar Svendsen, gmd i Magleby
 
3-55 Skifte 18/6 1802: Karen Sørensdatter, 52 år i Råby, 285
enkemand hmd. Hans Pedersen, børn:
1 Peder Hansen, 23
2 Kirsten Hansdatter, 24
 
3-56 Skifte 25/6 1802: Cathrine Marie Lemb, 63 år i Strøby, 286
enkens børn:
1. mand Anders Christensen Meisler, skifte 2-12
1 Lars Christensen Meisler
2. mand Anders Nielsen Gude, skifte 2-147
2 Niels Andersen Gude
3 Birthe Marie Gude
3. mand møller Thomas Thomasen, død 22/9 1794, 52 år
ingen børn
 
3-57 Skifte 1/7 1802: Skovfoged Friderik Nielsen, 48 år i Skovfogedhuset i Holtug, 289
enke Bodil Christensdatter, børn:
1 Johan Friderichsen, 12
2 Anne Marie Friderichsen, 10
 
3-58 Skifte 22/7 1802: gmd. Ole Hansen, 54 år i Magleby, 305
enke Maren Jespersdatter, børn:
1 Thomas Olsen, 21
2 Marie Kirstine Olsdatter, 25, tjenende på Gjorslev, ugift
3 Birthe Olsdatter, 14
 
3-59 Skifte 3/8 1802: gmd. Peder Hansen, 46 år i Varpelev, 310
enke Anne Jensdatter, børn:
1 Hans Pedersen, 10
2 Anne Pedersdatter, 6
 
3-62 Skifte 22/9 1802: Drude Larsdatter, 54 år i Strøby, 322
enkemand hmd, væver Christopher Pedersen, børn:
1 Benthe Christophersdatter, 18
2 Birthe Christophersdatter, 15
 
3-63 Skifte 26/10 1802: gmd. Lars Christensen, 57 år på gård nr. 6 i Holtug, 328
arvinger:
enke Maren Nielsdatter
søskende:
Niels Christensen, gmd. i Bjælkerup
Ole Christensen,
Bodil Christensdatter = hmd. Peder Larsen i Højerup
Jens Christensen, gmd. i Bjælkerup, død. Skifte 2-231
a. Karen Jensdatter = gmd. Anders Andersen i Bjælkerup
b. Elsebeth Jensdatter, 15
 
3-64 Skifte 3/1 1803: Karen Olsdatter, 44 år i Magleby, 341
enkemand hmd. Rasmus Haagensen
1 søster Kirsten Olsdatter, død = hmd. Niels Hansen i Kundby, Holbæk Amt, børn:
a. Ole Nielsen,
b. Hans Nielsen
c. Mouritz Nielsen
d. Bodil Nielsdatter
e. Maren Hansdatter
f. Kirsten Nielsdatter, 14
2 søster Kirsten Olsdatter = skovfoged Kristen Hansen i Gummerød ved Vallø Stift
3 halvbroder Niels Olsen, hmd. i Kundby, død, og efterlader sig 2 børn
4 farbroder Jørgen Hansen? i Kundby, enkemand
 
3-65 Skifte 29/1 1803: Inger Nielsdatter, 51 år i Holtug, 343
enkemand hmd. Erich Jensen
Inger Nielsdatter havde ingen børn
arvinger 2 børn af nu afdøde skovfoged Frederich Nielsen i Raahoved, se skifte 3-57
1 Johan Frederichsen, 13
2 Anne Marie Frederichsdatter, 11
 
3-66 Skifte 1/2 1803: gmd. Lars Larsen, 37 år på gård nr. 12 i Magleby, 345
enken Kirsten Christensdatter, søn
1 Rasmus Larsen, 1
2 desuden var hun frugtsommelig
 
3-68 Skifte 30/5 1803: gmd. Jens Jakobsen, 45 år i Strøby, 359
1. kone Benthe Larsdatter [Jordhøj]. Se skifte 2-199
1 Jens Jensen, 19
2 Peder Jensen, 17
2. kone enke Sophie Christensdatter. Se skifte 4-50
3 Christen Jensen, 9
4 Anders Jensen, 4
5 Hans Jensen, ½
6 Benthe Jensdatter, 7
7 Anne Jensdatter, 5
værge afdødes bror gmd. gamle Niels Jacobsen i Strøby
 
3-69 Skifte 15/6 1803: Margrethe Hermandsdatter, 53 år i Varpelev, 363
1. mand hmd. Lars Johansen, død
1 Mads Larsen, 26
2 Hans Larsen, 22
3 Karen Larsdatter, 31 = hmd. Niels Pedersen i Store Linde under Juellinge Gods
4 Sidse Larsdatter, 30
2. enkemand hmd. Kield Christensen ?? til Strøby
 
3-70 Skifte 5/7 1803: gmd. Lars Hansen, 45 år på gård nr. 1 i Magleby, 365
enke Else Hansdatter, børn:
1 Jens Larsen, 6
2 Kirsten Larsdatter, 8
3 Anne Larsdatter, 4
4 Inger Larsdatter, 2
værge: afdødes bror unge Jens Hansen i Magleby
 
3-71 Skifte 15/7 1803: Kirsten Larsdatter, 55 år i Varpelev, 372
enkemand gmd. Ulrich Jørgensen, børn:
1 Niels Ulrichsen, 28, soldat
2 Margrethe Ulrichsdatter, 23
3 Anne Ulrichsdatter, 21
4 Maren Ulrichsdatter, 17
5 Sidse Ulrichsdatter, 14
værge, morbror hmd. Jørgen Larsen i Varpelev
 
3-72 Skifte 20/8 1803: hmd. Jeppe Jensen, 60 år i Strøby, 385
arvinger:
enke Karen Jensdatter
1 gmd. Hans Jensen i Klippinge
2 hmd. Mathias Jensen i Varpelev
3 Anne Marie Jensdatter = hmd. Jacob Rasmussen i Strøby
 
3-73 Skifte 20/9 1803: gmd. Christoffer Jørgensen, 50 år i Højerup, 392
enke Walborg Mortensdatter, værge: gmd. Hans Mortensen i Højerup, børn:
1 Peder Christoffersen, 22
2 Jørgen Christoffersen, 19
3 Hans Christoffersen, 15
4 Lars Christoffersen, 2
5 Boel Marie Christoffersdatter, 7
6 Maren Christoffersdatter, 4
 
3-74 Skifte 3/7 1804: hmd. Thomas Jensen, 64 år i Højerup, 409
1. kone Birthe Pedersdatter, skifte 2-218
1 Peder Thomasen, 32, hmd. i Højerup
2 Sara Thomasdatter, 34 = hmd. Jens Larsen i Byen
3 Anne Margrethe Thomasdatter, 20, tjenende i Lille Heddinge
2. enke Maren Knudsdatter, værge faderen gmd. Knud Hansen fra byen
4 Birthe Thomasdatter, 8
 
3-75 Skifte 23/1 1804: gmd. Claus Larsen, 59 år i Magleby, 411
1. kone Maren Larsdatter, død
1 Lars Clausen, 29
2 Kirsten Clausdatter, 24
2. enke Bodil Holgersdatter
3 Jens Clausen, 17
4 Marthe Marie Clausdatter, 15
værge for børnene gmd. Kristen Clausen i Lille Heddinge
 
3-76 Skifte 21/4 1804: gmd. Christopher Jørgensen, 37 år i Strøby, 419
enke Benthe Pedersdatter, se skifte 5-135, børn:
1 Jørgen Christophersen, 4
2 Margrethe Christophersdatter, 3
3 Dorthe Christophersdatter,
4 Karen Christophersdatter
 
3-77 Skifte 26/4 1804: hmd. Christen Larsen, 60 år i Holtug, 423
enke Anne Madsdatter, børn:
1 Niels Christensen, 18
2 Kristen Christensen, 16
3 Morten Christensen, 12
4 Anne Marie Christensdatter = inds. Jens Olsen i Byen
5 Karen Christensdatter, 24, i København
6 Anne Christensdatter = hmd. Jens Kristensen i ? ved Vemmetofte Gods
7 Maren Christensdatter, 20
 
3-78 Skifte 19/6 1804: gmd. Søren Olsen, 46 år i Strøby, 426
enke Maren Christensdatter, børn:
1 Christen Sørensen, 2
2 Karen Sørensdatter, 3
værge afdødes broder hmd. Niels Olsen i Strøby Egede
 
3-79 Skifte 7/8 1804: gmd. Morten Espensen, 41 år i Varpelev, 434
forældre: se 2-88
enke Sidse Olsdatter, børn:
1 Espen Mortensen, 16
2 Birthe Mortensdatter, 12
3 Karen Mortensdatter, 9
værge gmd. Ole Espensen i Varpelev
 
3-81 Skifte 30/8 1804: Dorthe Hansdatter, 68 år i Strøby, 449
1. mand gmd. Christen Pedersen i Klippinge, død
1 Hans Christensen, boende i Skensved
2 Ole Christensen, hmd. i Strøby
3 Margrethe Christensdatter = hmd. Hans Kristian fra Strøby
4 Anne Dorthe Christensdatter
enkemand hmd. Mads Jensen Gynge
 
3-82 Skifte 12/11 1804: gmd. Hans Jensen, 43 år på halvgård nr. 18 i Lille Heddinge, 457
arvinger:
enke Anne Marie Østergaard
søskende
1 Jørgen Jensen, gmd. i Havnelev, 40
2 Jacob Jensen, bådfører, 38, boende ved Præstø på Nysø Gods
3 Telse Jensdatter = gmd. Peder Larsen i Skørpinge [Havnelev?] på Vemmetofte Gods
4 Maren Jensdatter = hmd. Lars Jensen i Skørpinge
5 Christen Jensen, 35,
6 Rasmus Jensen, 33, hmd. i Hyllested
 
3-83 Skifte 28/1 1805: gmd. Hans Svendsen, 20 år i Magleby, 465
enke Anne Marie Hansdatter, se 5-118
børn:
1 Karen Hansdatter, 3
værge for datteren, afdødes fader gmd. Svend Hansen i Magleby
 
3-84 Skifte 8/2 1805: gmd. Niels Hansen på gård nr. 8 i Tommestrup, 471
enke Kirsten Christensdatter, børn:
1 Christen Nielsen, 22
2 Karen Nielsdatter, 15
3 Hans Nielsen, 11
4 Peder Nielsen, 6
5 Jens Nielsen, 1
 
3-85 Skifte 1/3 1805: fæstegmd. Ole Pedersen, 39 år i Klippinge, 476-514
enke Anne Hansdatter, børn:
1 Birthe Olsdatter, 6
2 Peder Olsen, 3
3 Søren Olsen, 3/4
 
3-86 Testamente 28/4 1800: Hans Olsens hustru Anne Nielsdatter, 79 år i Skomagerhuset, Magleby 482
 
3-87 Skifte 28/4 1805: gmd. Hans Jensen, 28 år på Råby mark i Holtug, 484
arvinger:
enke Ellen Hansdatter
1 bror Lars? Jensen, tjenende for gmd. Jens Andersen på Freerslev Mark
2 søster Karen Jensdatter, 21, ugift
3 halvbror Peder Jensen, hmd. i Olstrup
4 halvbror Ole Jensen, gmd. på gård nr. 7 på Råby Mark
5 halvsøster Anne Jensdatter = inds. Frederich Olsen i Freerslev
6 halvsøster Kirsten Jensdatter = hmd. Peder Pedersen i Freerslev under Bregentved gods
 
3-88 Skifte 3/5 1805: hmd. Niels Hansen, 46 år i Lille Heddinge, 489
enke Dorthe Jacobsdatter, børn:
1 Hans Nielsen, 3
mødt afdødes bror gmd. Knud Hansen i Højerup
 
3-89 Skifte 13/7 1805: fæstehmd. Jacob Erichsens hustru Mette Jensdatter, 80 år i Holtug, 500
arvinger, børn:
1 Jens Jacobsen, hmd. i Sierslev
2 Niels Jacobsen, hmd. i Holtug
3 Maren Jacobsdatter, i København
 
3-90 Skifte 19/7 1805: hmd. Anders Hansen, 45 år i Magleby Huse, 501
enke Anne Larsdatter, børn
1 Lars Andersen, 13
2 Hans Andersen, 10
3 Karen Andersdatter, 4
værge afdødes bror Jens Hansen i Magleby
 
3-91 Skifte 1/8 1805: Birthe Margrethe Olsdatter, 37 år i Nørremosehuset i Holtug, 503-530
enkemand hmd. Peder Jensen, børn:
1 Ole Pedersen 6½
 
3-92 Skifte 18/8 1805: gmd. Peder Hansen, 69 år i Strøby, 507
enke Kirsten Pedersdatter, børn:
1 Sidse Pedersdatter, 4
2 Bodil Pedersdatter, 2
værge for enken hendes far gmd. Peder Jørgensen i Klippinge
værge for børnene afdødes bror Hans Hansen Frøslev i Strøby
 
3-93 Skifte 4/10 1805: Anne Thomasdatter, 25 år i Magleby, 517
enkemand gmd. Peder Andersen, børn:
1 Johanne Pedersdatter, 7
2 Ellen Pedersdatter, 5
3 Maren Pedersdatter, 7 uger
værge den afdøde moders farbror gmd. Rasmus Michelsen i Råby
 
3-94 Skifte 10/4 1806: Johanne Larsdatter, 28 år i Højerup, 543
enkemand gmd. Hans Mortensen, se skifte 6-60
børn:
1 Lars Hansen, 5
2 Morten Hansen, 1 3/4
mødt for børnene morbror, hmd. og snedker Rasmus Larsen i Varpelev
 
3-95 Skifte 29/4 1806: gmd. Niels Larsen, 68 år i Højerup, 547
1. kone hustru Anne Hansdatter, død
1 hmd. Peder Nielsen, 40, i Højerup
2 Karen Nielsdatter = gmd. Hans Jørgensen i Bjælkerup
2. enke Maren Kirstine Jørgensdatter, ingen børn med afdøde
 
3-96 Skifte 3/7 1806: Sidse Thuesdatter, 85 år i Varpelev, 561
1 mand Lars Hansen, død
1 ungkarl Hans Larsen, 52, tjenende i Frøslev
2 Jørgen Larsen, 49, gmd. i Frøslev
3 Kristen Larsen, 46, hmd. i Frøslev
2. enkemand gmd. Hans Thomasen
 
3-97 Skifte 4/7 1806: Bodil Nielsdatter i Bjælkerup, 563
enkemand gmd. Søren Andersen, børn:
1 Niels Sørensen, 20
2 Sidse Sørensdatter, 4
 
3-98 Skifte 13/11 1806: gmd. Hans Andersen i Sierslev, 567
enke Maren Christensdatter, børn:
1 Birthe Hansdatter, 13
2 Mette Hansdatter, 12
3 Anne Marie Hansdatter, 4
4 Anders Hansen 3
5 Christen Hansen 1½
værge for børnene farbror gmd. gl. Peder Andersen i Klippinge
 
3-99 Skifte 2/12 1806: Ellen Larsdatter, 46 år i Klippinge, 571
enkemand hmd. Hans Madsen, se skifte 5-34
børn:
1 Marthe Hansdatter, 15, se skifte 5-51
2 Lars Hansen, 10
3 Maren Hansdatter, 8
 
3-100 Skifte 6/1 1807: Anne Kirstine Olsdatter, kokkepige på Gjorslev, 591
hendes moder gmd. Ole Hansens enke i Magleby
bror Thomas Olsen
søster Birthe Olsen, 19
FT 1801 i Magleby Sogn: Ole Hansen, 53, Maren Jespersdatter, 58. Thomas Olsen, 20, Ane Kirstine Olsdatter, 25 og Birthe Olsdatter, 14
 
3-101 Skifte 12/1 1807: hmd. Niels Andersen, 60 år i Højerup, 595
enke Birthe Pedersdatter
3 brødre, alle i Lille Heddinge
gmd. Søren Andersen, 66
hmd. Peder Andersen, 64
hmd. Hans Andersen, 62
2 søstre
Maren Andersdatter = hmd. Jørgen Pedersen i Lille Heddinge
Lisbeth Andersdatter = sognefoged Niels Poulsen i Lille Heddinge
 
3-102 Skifte 24/4 1807: hmd. enkemand Jens Andersen, 69 år i Holtug, 599
børn:
1 hmd. Mads Jensen, 41 i Holtug
2 Anne Marie Jensdatter = Gottlieb Rasmussen på ? i København
3 Karen Jensdatter, 20
 
3-103 Skifte 11/5 1807: hmd. enkemand Hans Pedersen i Sierslev, 601
børn:
1 Peder Hansen, 22
2 Birthe Hansdatter, 18
 
3-104 Skifte 9/7 1807: Jens Jørgensen, ? på Gjorslev, 602
som blev anholdt i Køge for tyveri på Gjorslev Gods, død 3/7 1807 i Tinghuset og begr. 5/7 1807 i Karise
 
3-105 Skifte 28/9 1807: hmd, smed Eschild Sørensen i Tommestrup, 603
1. kone Sidse Jørgensdatter, se skifte 3-49
1 Jørgen Eschildsens, 25, hmd. i Tommestrup
2 Karen Eschilsdatter, 30
3 Maren Eschildsdatter, 21, tjenende i Højerup
4 Søren Eschildsen, 23, for nærværende i København
2. enke Anne Hansdatter
5 Niels Eschildsen, 3, se skifte 3-151
 
3-106 Skifte 8/11 1807: Marie Mogensdatter, 72 år i Strøby, 606
1. mand Jørgen Pedersen, død
1 Hans Jørgensen, 27
2 Peder Jørgensen, 23
2. enkemand hmd. Lars Rasmussen Kaare
ingen børn
 
3-107 Skifte 19/11 1807: fæster, gmd. Mads Hansen, 63 år i Højerup, 607
enke Lucie Hansdatter, bror Knud Hansen fra Højerup, børn:
1 Hans Madsen, 33
2 Maren Madsdatter, 36 = hmd. Peder Nielsen i byen
3 Bodil Maria Madsdatter, 35 = hmd. Peder Thommesen i byen
4 Inger Kirstine Madsdatter, 30 = skomager Friderich Neyman i Tommestrup
5 Anne Dorthe Madsdatter, 30 = gmd. Jens Hansen i Lille Heddinge
 
3-108 Skifte 4/2 1808: Anna Hansdatter, 54 år i Strøby, 618
enkemand gmd. Søren Hansen, børn:
1 Else Sørensdatter = Hans Haagensen
2 Karen Sørensdatter, 24
3 Kirsten Sørensdatter, 20
4 Hans Sørensen, 16
5 Bendte Sørensdatter, 10
 
3-109 Skifte 5/2 1808: Maren Hansdatter (ingen alder) på gårdlodden nr. 6 i Strøby, 622
enkemand hmd. Peder Jensen, børn:
1 Jens Pedersen, 5
2 Hans Pedersen, 1/4
afdødes bror gmd, smed Hans Hansen i Strøby
 
3-110 Skifte 3/3 1808: gmd. Jens Hansen, 56 år i Magleby, 625
enke Malene Mogensdatter, børn:
1 Christian Jensen, 29, hmd. i Magleby
2 Lars Jensen, 22, rytter ved 2. eskadron i Næstved
3 Hans Jensen, 17
4 Jens Jensen, 15
5 Anne Margrethe, 19
6 Anne Jensdatter, 10
 
3-111 Skifte 3/4 1808: enkemand hmd. Jørgen Larsen, 59 år i Varpelev, 629
forældre: se 2-202
[FT 1801 i Varpelev = Else Simonsdatter, se 2-10], børn
1 Simon Jørgensen, 15, tjenende i Strøby
2 Kirsten Jørgensdatter, 28
3 Maren Jørgensdatter, gift med hmd. Bendix Friderich Christian i ?
4 Sidse Jørgensdatter, 24
 
3-112 Skifte 24/5 1808: hmd. Hans Nielsen, 59 år i Magleby huse, 630
enke Ane Larsdatter, børn:
1 Niels Hansen, 28, i København
 
3-113 Skifte 10/6 1808: gmd. Hans Christensen i Sierslev, 633
1. kone Ane Jensdatter
1 Christen Hansen, 14
2 Henrik Hansen, 12
3 Niels Hansen, 9
4 Ane Marie Hansdatter, 19
2. enke Ane Margrethe Pedersdatter, værge faderen gmd. Peder Hansen i Arnøje
5 Peder Hansen, 5
6 Lars Hansen, 4
7 Anders Hansen, 3/4
 
3-114 Skifte 23/7 1808: Hans Jensen fra Magleby, tjenestekarl Gjorslev, 647
arvinger:
1. moderen Malene Mogensdatter, efter gmd. Jens Hansen i Magleby. Skifte 3-110
søskende:
2 Christian Jensen, 30
3 Lars Jensen, 24
4 Jens Jensen, 14
5 datter Ane Margrethe Jensdatter,
 
3-115 Skifte 27/7 1808: Hans Pedersen fra Poulstrup, tjenestekarl på gården nr. 2 i Bjælkerup, 648
arvinger:
bror Jens Pedersen
bror Peder Pedersen, gmd. i Poulstrup
3 søster, død, hun opholdt sig i København
 
3-116 Skifte 3/8 1808: Inger Rasmusdatter, 49 år i Klippinge, 649
enkemand unge Peder Andersen
afdødes børn med afdøde Isach Christensen,  skifte 3-20
1 Maren Isachsdatter, 22
2 Inger Isachsdatter, 13
børnenes værge farbror inds. Mads Christensen i Klippinge
 
3-117 Skifte 12/8 1808: hmd. Peder Andersens enke i Lille Heddinge, 660
FT 1801 i Lille Heddinge: Per Andersen, 60, hmd. og Thrine Jeppesdatter, 30, kone
børn:
1 Jens Pedersen, 6
værge: hans morfar hmd. Jeppe Pedersen i Lille Heddinge
 
3-118 Skifte 5/9 1808: gmd. Jens Espensen, 30 år på gård nr. 5 i Magleby, 665
enke Anne Nielsdatter, børn:
1 Søren Jensen, 8
2 Casper Jensen, 4
 
3-119 Skifte 24/9 1808: gmd. Søren Madsen, 57 år på gård nr. 18 i Magleby, 670
enke Karen Olsdatter, børn:
1 Daniel Sørensen, 29
2 Hans Sørensen, 26
3 Bodil Sørensdatter, 31 = inds. Ole Hansen i Klippinge
4 Anne Sørensdatter, 25 = Hans Hansen
5 Birthe Sørensdatter, 16
 
3-120 Skifte 11/11 1808: gmd. Ole Christensen, 51 år på gård nr. 26 i Holtug, 677
enke Maren Hansdatter, børn:
1 Maren Olsdatter, 13
 
3-121 Skifte 2/12 1808: Margrethe Jacobsdatter, 40 år i Strøby, 688
enkemand gmd. Peder Hansen, børn:
1 Maren Pedersdatter, 2
 
3-122 Skifte 29/12 1808: Mette Hansdatter, 36 år i Magleby, 694
enkemand gmd. Peder Hansen, børn:
1 Maren Pedersdatter, 7
2 Søren Pedersen, 5½
3 Karen Pedersdatter, 4
4 Anne Kirstine Pedersdatter, 2
værge: morfar Hans Rasmussen i Magleby
 
3-123 Skifte 12/12 1808: Anne Pedersdatter på gård nr. 2 i Renge, 699
enkemand gmd. Hans Hansen, børn:
1 Christen Hansen, 23, soldat i København
2 Jacob Hansen, 22
3 Jens Hansen, 16
4 Peder Hansen, 14
5 Dorthe Hansdatter, 26 = hmd. Rasmus Andersen i København
6 Marie Hansdatter, 26 = hmd. Hemming Mathiasen i Store Heddinge
7 Maren Hansdatter, 12
8 Sidse Marie Hansdatter, 9
 
3-124 Skifte 30/1 1809: Birthe Olsdatter på gård nr. 1 i Renge, 718
arvinger
enkemand gmd. Ole Hansen
børn:
1 Rasmus Sørensen, 33, snedker i Store Heddinge
2 Friderikke Sørensdatter = hmd. Hans Pedersen i Strøby, begge døde
a. Søren Hansen, 14
b. Anne Hansdatter, 12
c. Peder Hansen, 10
d. Inger Hansdatter, 8
e. Marie Hansdatter, 8
3 Margrethe Sørensdatter, 24
 
3-125 Skifte 8/5 1809: gmd. Peder Hansen, 44 år på gård nr. 22 i Lille Heddinge, 724
enke Marie Jensdatter, børn:
1 Jens Pedersen, 10½
2 Lars Pedersen, 1
3 Anne Pedersdatter, 8
4 Kirsten Pedersdatter, 5
5 Inger Pedersdatter, 3
 
3-126 Skifte 19/5 1809: Karen Olsdatter, 45 år på gård nr. 6 i Magleby, 727
enkemand gmd. Svend Hansen, børn:
1 Lars Svendsen, 23
2 Anders Svendsen, 21
3 Hemming Svendsen, 13
4 Kirsten Svendsdatter, 16
5 Margrethe Svendsdatter, 11
6 Anne Svendsdatter, 4
7 Hans Svendsen, død, børn:
a. Karen Hansdatter, 6
 
3-127 Skifte 23/5 1809: Karen Nielsdatter i Store Heddinge, 734
enkemand gmd. Hans Jørgensen, børn:
1 Lars Hansen, 17
2 Peder Hansen, 12
3 Jørgen Hansen, 9
4 Hans Hansen, 5
5 Niels Hansen, 2 mdr.
6 Anne Hansdatter, 17
7 Birthe Hansdatter Hansdatter, 13
8 Sidse Marie Hansdatter, 8
9 Dorthe Hansdatter, 3
 
3-128 Skifte 29/ 7 1809: gmd. Niels Hansen i Holtug, 72 år, 745
børn:
1 Mads Nielsen, 25
2 Sidse Marie Nielsdatter = gmd. Niels Jørgensen i Holtug
 
3-129 Skifte 30/6 1809: Karen Jacobsdatter, 48 år i Holtug, 747
enkemand gmd. Jens Hansen, børn:
1 Anne Jensdatter, 16
2 Ole Jensen, 11
 
3-130 Skifte 14/8 1809: gmd. Frands Larsen, 42 år i Magleby, 756
enke Sidse Hansdatter, børn:
1 Niels Frandsen, 12
2 Lars Frandsen, 6
3 Anne Marie Frandsdatter, 15
4 Kirsten Frandsdatter, 2
 
3-131 Skifte 8/8 1809: Karen Mortensdatter, 49 år i Holtug, 761
enkemand hmd. Hemming Hansen, børn:
1 Anne Marie Hemmingsdatter, 15
værge morbror hmd. Mads Mortensen i Holtug
 
3-132 Skifte 16/8 1809: Kristine Dyrelund, 26 år i Strøby, 763
enkemand møller Anders Nielsen Gude, børn:
1. Niels Christopher Dyrlund
 
3-133 Skifte 21/11 1809: Karen Andersdatter, 49 år i Strøby, 799
enkemand hmd. Peder Sørensen, se skifte 6-99
børn:
1 Maren Pedersdatter, 20
2 Jens Pedersen, 15
3 Sidse Pedersdatter, 11
4 Kirsten Pedersdatter, 5
værge gmd. Lars Andersen i Himlingøje, afdødes bror
 
3-134 Skifte 5/12 1809: hmd. Peder Olsen i Bjælkerup, 802
enke Maren Pedersdatter, børn:
1 Ole Pedersen, 5
2 Margrethe Pedersdatter, 7
værge farbror hmd. Rasmus Olsen i Klippinge
 
3-135 Skifte 22/1 1810: Karen Larsdatter, 48 år i hus nr. 13 i Strøby, 824
enkemand hmd. Niels Olsen, børn:
1 Ole Nielsen, 17
2 Lars Nielsen, 13
3 Niels Nielsen, 11
4 Birthe Nielsdatter, 20
5 Karen Nielsdatter, 22
6 Johanne Nielsdatter, 5½
 
3-136 Skifte 2/1 1810: hmd. Niels Hemmingsen, 65 år på gård nr. 21 i Holtug, 827
1. kone : [Ane Cathrine Jespersdatter]
1 Jens Nielsen, 36
2 Mads Nielsen, 34 i Magleby
3 Hans Nielsen, 32 i Holtug
4 Christen Nielsen, 30
5 Lars Nielsen, 26 i Holtug
6 Anne Marie Nielsdatter, 30
2. enke Helvig Jacobsdatter
7 Anne Nielsdatter, 1½
 
3-137 Skifte 5/3 1810: gmd, lægdsmand gl. Peder Andersen, 40 år på gård nr. 14 i Klippinge, 829
enke Margrethe Hansdatter, børn:
1 Peder Pedersen, 9
2 Hans Pedersen, 4
3 Anders Pedersen, født efter faderens død
 
3-138 Skifte 6/3 1810: Karen Christensdatter på gård nr. 10 i Bjælkerup, 839
enkemand gmd. Ole Madsen, børn
1 Mads Olsen, 5
2 Anne Marie Olsdatter, 3
værge: morfar gmd. Christen Hansen i Sierslev
 
3-139 Skifte 10/3 1810: hmd, slagter Jørgen Jensen, 31 år i hus nr. 1 i Strøby, 844-917
enke Lisbeth Jensdatter, børn:
1 Jens Jørgensen, 4½
2 Niels Jørgensen, 2½
3 Hans Jørgensen, ½
4 Margrethe Jørgensdatter, 7
værge, den afdødes morbror gmd. Lars Sørensen i byen
 
3-140 Skifte 14/3 1810: Karen Christensdatter på gård nr. 15 i Sierslev, 847
Se Skifte 2-178
1. mand [hmd Peder Hansen Kaare, død, se skifte 2-165]
1. Johanne Pedersdatter = gmd. Michael Pedersen i Holtug
2. enkemand gmd. Rasmus Hansen
2 Peder Rasmussen, 19
3 Hans Rasmussen, 12
4 Mads Rasmussen, 7
5 Inger Marie Rasmusdatter, 13
6 Anne Marie, 4
bror til afdøde: hmd. Hans Christensen i Sierslev
 
3-141 Skifte 19/3 1810: Maren Andersdatter, 46 år i Magleby, 852
enkemand gmd. Jacob Sørensen, børn:
1 Mette Jacobsdatter, hendes efterladte søn
a. Søren Hansen, 3 3/4
værge hans far Hans Hansen
 
3-142 Skifte 2/4 1810: gmd. Jens Johansen Jensen, 32 år i Højerup, 858
arvinger
enke Kirsten Jørgensdatter
den afdødes moder Johanne Hansdatter = gmd. Niels Jensen i Lund og stedfar til afdøde
søskende:
1 Hans Jensen, gmd i Lund
2 Kirstine Jensdatter = gmd. Hans Jensen i Lund [Lyderslev Sogn]
3 Maren Jensdatter = inds. Jacob Larsen i Lund
4 Birthe Jensdatter = gmd. Jens Olsen i Store Tårøje, [Smerup Sogn]
halvsøskende:
5 Lars Nielsen, 27, hos faderen bemeldte Niels Jensen
6 Christen Nielsen, 22, -
7 Johanne Nielsdatter, 21
 
3-143 Skifte 11/5 1810: hmd. Hermand Hansen, ca. 53 år i Råby, 862
enke Maren Andreasdatter, værge: hendes bror gmd. Søren Andreasen i Bjælkerup
børn:
1 Hans Hermandsen, 23
2 Jens Hermandsen, 18
3 Peder Hermandsen, 6
4 Anne Kirstine Hermandsdatter, 16
5 Sidse Marie Hermandsdatter, 9
6 Boel Hermandsdatter, 4
værge for børnene farbror gmd. Lars Hansen i Råby
 
3-144 Skifte 3/7 1810: gmd. Rasmus Hansen i Bjælkerup, 866
1. kone Karen Jensdatter, død
1 Maren Rasmusdatter, 21 = landsoldat Jørgen Jensen
2. kone enke Sidse Jensdatter, værge: faderen inds. Jens Hansen i Magleby
1 Karen Rasmusdatter, 14
2 Anne Rasmusdatter, 9
 
3-145 Skifte 8/8 1810: hmd. Christen Andreasen i huslod nr. 3 i Sierslev, 887
enke Anne Margrethe [Johansdatter], børn
1 Johanne Thomasine Christensdatter, 16
2 Ole Christensen, 11
3 Inger Marie Christensdatter, 5
værge for børnene, farbror gmd. Ole Andreasen i Varpelev
 
3-146 Skifte 6/12 1810: hmd. Povl Olsen i Sierslev, 904
ingen børn i ægteskab med enke Maren Madsdatter
søskendebørn:
1. sognefoged Jacob Hansen i Holtug, hans hustru Margrethe Jensdatter
2. gmd. Anders Jensen
3. Hans Nielsens hustru Anne Kirstine Jensdatter i Holtug
 
3-147 Skifte 7/12 1810: Anders Pedersen, afg. gmd. Peder Andersens søn i Klippinge, 906
Se skifte 3-137 for faderen
afdødes mor Margrethe Hansdatter = gmd. Peder Hansen i Klippinge
brødre til afdøde:
1 Peder Pedersen, 9
2 Hans Pedersen, 4
 
3-148 Skifte 11/12 1810: gmd. Christen Hansen, 62 år på gård nr. 5 i Varpelev, 907
enke Anne Larsdatter, børn:
1 Lars Christensen, 28
2 Maren Christensdatter = Peder Olsen, hos sin moder Ole Madsens enke
3 Hans Christensen, 23
4 Jørgen Christensen, 18
5 Christian Christensen, 16
 
3-149 Skifte 12/12 1810: Anders Hansen 3 år, afg. gmd. Hans Christensens søn i Sierslev, 912
mor til afdøde: Margrethe Pedersdatter, nu = Peder Rasmussen i Sierslev
søskende
1 Christen Hansen, 16
2 Henrich Hansen, 14
3 Niels Hansen, 11, hos stedfaderen Peder Rasmussen
4 søster = gmd. Hans Hansen i Sierslev
5 halvbror Peder Hansen, 7
6 halvbror Lars Hansen, 6
 
3-150 Skifte 28/12 1810: hmd, smed Jørgen Larsen, ca. 49 år i Bjælkerup, 919
enke Anne Kirstine Nielsdatter, børn:
1 Peder Jørgensen, 13
2 Anne Kirstine Jørgensdatter, 19
3 Johanne Marie Jørgensdatter, 17
 
3-151 Skifte 29/12 1810: Niels Eskildsen, 5 år, afgangne hmd, smed Eskild Sørensens søn i Tommestrup, 922
se skifte 3-105
søskende:
1 hmd. Jørgen Eschildsen, 29 i Tommestrup
2 Søren Eschildsen, 27
3 Karen Eschildsdatter, 32
4 Maren Eschildsdatter, 24
halvsøster, datter af Eskild Sørensens enke Anne Hansdatter og hendes nye mand Niels Andreasen i Tommestrup
5 Anne Marie Nielsdatter, 2
 
3-152 Skifte 24/1 1811: gmd. Lars Nielsen, 42 år på gård nr. 25 i Strøby, 924
enke Karen Christensdatter, børn:
1 Jens Larsen, 13
2 Niels Larsen, 11
3 Henrich Larsen, 5
4 Anne Kirstine Larsdatter, 8
værge, bror gmd. Jens Nielsen i Sierslev
 
3-153 Skifte 27/1 1811: hmd. Hans Pedersen i Tommestrup, 930
enke Karen Andersdatter, børn:
1 Lars Hansen, 12
2 Andreas Hansen, 6
værge: bror hmd. Jens Pedersen i Højerup
 
3-154 Skifte 8/3 1811: gmd. Peder Pedersen, 40 år på gård nr. 28 i Strøby, 934
enke Anne Nielsdatter, børn:
1 Niels Pedersen, 11
2 Peder Pedersen, 9
3 Ole Pedersen, 4
4 Catherine Pedersdatter, 2
 
3-155 Skifte 22/3 1811: Anne Sørensdatter i Bjælkerup, 939
se skifte 4-4
1. mand gmd. Rasmus Frandsen i Bjælkerup, død
1 Hans Rasmussen, 45, hmd. i Bjælkerup
2 Niels Rasmussen, 39, smed i Magleby
3 Frands Rasmussen, 32, hmd. i Bjælkerup
4 Anne Christine Rasmusdatter, 47 = gmd. Rasmus Poulsen i Holtug
5 Birthe Rasmusdatter, 43 = skovfoged Christian Hermandsen i Kirkeskovshuset
6 Karen Rasmusdatter, 29, hos faderen
2. enkemand, gmd. Søren Sørensen
7 Søren Sørensen, 23
8 Jens Sørensen, 21

Bog 4, 1811-1821, skifte 1-109. Gjorslev, Søholm og Erikstrup Godser

4-1 Skifte 19/4 1811 Anne Marie Pedersdatter, 56 år i Klippinge, 3
enkemand hmd, smed Jørgen Pedersen, børn:
1 Christen Jørgensen, 15
2 Peder Jørgensen, 11
 
4-2 Skifte 28/5 1811: gmd. Peder Nielsen, 58 år på gård nr. 21 i Lille Heddinge, 6
1. kone Maren Jensdatter, død
1 Jens Pedersen, 32 artillerist
2 Lars Pedersen, 20
2. enke Karen Thønnesdatter, værge faderen gmd. Thønnes Madsen i Lille Heddinge, se skifte 2-135
3. Hans Pedersen, 14
4. Maren Pedersdatter, 10
Birthe Pedersdatter, 8
værge for børnene afdødes bror gmd. Jens Nielsen i Lille Heddinge
 
4-3 Skifte 31/5 1811: Kirsten Christensdatter, 44 år på gård nr. 12 i Magleby, 14
1. mand gmd. Lars Larsen, død
1 Rasmus Larsen, 9
2 Anne Larsdatter, 8
2. enkemand gmd. Mads Jacobsen
ingen børn
værge afdødes bror gmd. Christen Christensen i Strøby
 
4-4 Skifte 27/6 1811: Anne Sørensdatter i Bjælkerup, 19
se skifte 3-155
enkemand gmd. Søren Sørensen
arvinger:
1 Hans Rasmussen, hjulmand i Bjælkerup
2 Niels Rasmussen, smed i Magleby
3 Anne Christine Rasmusdatter = gmd. Rasmus Poulsen i Holtug
4 Birthe Rasmusdatter = skovfoged Christian Hermandsen i Kirkeskoven
5 Jens Sørensen af Bjælkerup
6 Karen Rasmusdatter
stedsøn hmd. Frands Rasmussen, død, enke Karen Margrethe Hansdatter, børn:
a. Anne Dorthe Frandsdatter, 11
b. Sidse Marie Frandsdatter, 8
c. Maren Frandsdatter, 6
d. Anne Frandsdatter, 3
e. Mette Kirstine Frandsdatter, 1
 
4-6 a Skifte 30/8 1811: hmd. Nicolai Conradsen i Sierslev, 33
1. kone Anne Marie Hansdatter, død
1 Hans Nicolaisen, 36 i Sierslev
2 Ole Nicolaisen, 32 i Sierslev
3 Anne Marie Nicolaisdatter, 30, tjenende i København
2. enke Kirsten Nielsdatter, værge gmd. Niels Larsen i Sierslev
4 Niels Nicolaisen, 3
 
4-6b Skifte 5/9 1811: gmd. Lars Nielsen, 42 år i Strøby, 35
enke Karen Christensdatter
 
4-7 Skifte 7/9 1811: hmd. Hans Pedersen i Tommestrup, 36
enke Karen Andersdatter, børn:
1 Lars Hansen, 12
2 Anders Hansen, 6
 
4-8 Skifte 10/9 1811: Agnete Larsdatter i Tommestrup, 38
enkemand gmd. Hans Henrichsen, børn:
1 Lars Hansen, 18
2 Hans Hansen, 10
3 Karen Hansdatter, 18
4 Mette Hansdatter, 7
5 Anne Margrethe Hansdatter, 12
 
4-9a Skifte 19/9 1811: hmd, smed Jørgen Larsen i Bjælkerup, 48
enke Anne Christine Nielsdatter, børn?
FT 1801: Jørgen Larsen, 40, Ane Kirstine Nielsdatter, 44, Johanne Marie Jørgensdatter, 8 og Peder Jørgensen, 4
 
4-9b Skifte 1811: Lucie Hansdatter, 58 år i Holtug, 50
enkemand hmd. Mathias Larsen, Børn:
1 Anne Mathiasdatter, 18
2 Lars Mathiasen, 23
 
4-10 Skifte 3/12 1811: gmd. Hans Rasmussens stedsøn Henrich Larsen, 5 år i Strøby, 77
far: Afgangne Lars Nielsen, se skifte 4-6b
moderen Karen Christensdatter, nu = gmd. Hans Rasmussen i Strøby
børn:
1 Jens Larsen, 13
2 Niels Larsen, 11
3 Anne Kirstine Larsdatter, 8
 
4-11 Skifte 17/2 1812: Karen Christensdatter i Sierslev, 80
1. mand gmd. Hans Andersen:
1 Birthe Hansdatter = Hans Hansen i Magleby
2 Mette Hansdatter, 17
3 Anne Marie Hansdatter, 14
4 Anders Hansen, 8
5 Christen Hansen, 6
2. enkemand gmd. Anders Boesen
6 Kirsten Andersdatter, 4
 
4-12 Skifte 13/3 1812: hmd. Christopher Pedersen, 53 år i Magleby huse, 87
1. kone hustru Drude Larsdatter, død
1 Bendthe Christophersdatter = hmd. Espen Andersen i Magleby
2 Birthe Christophersdatter, 24
2. enke Anne Giertrud Pedersdatter:
3 Peder Christophersen, 2½
4 Anders Christophersen, 1½
 
4-13 Skifte 17/3 1812: Karen Christensdatter, 68 år i Magleby, 90
enkemand gmd. Hans Rasmussen, børn:
1 Christen Hansen, 36
2 Rasmus Hansen, 35, hmd, hjulmand? i Råby
3 Jens Hansen, 33, i Bjælkerup
4 Hans Hansen, 31, i Magleby
5 Peder Hansen, 26, inds. i Magleby
6 Christian Hansen, 24
7 Mette Hansdatter, død = gmd. Peder Hansen i Magleby
a. Maren Pedersdatter, 11
b. Søren Pedersen, 9
c. Karen Pedersdatter, 7
d. Anne Kirstine Pedersdatter, 5
 
4-14 Skifte 15/6 1812: Dorthea Rasmusdatter, 74 år i Holtug, 98
enkemand hmd. Christen Hansen, ingen børn.
afdødes brødre:
Lars Rasmussen, tjenende i en by ved Nested
Niels Rasmussen, død, børn:
a. Erich Nielsen, hmd. ved Næsted
søster, gift opholder sig ved Nested
nogle børn efter en afdød søster, der opholder sig ved Nested, manden ligeledes død
 
4-15 Skifte 18/6 1812: Karen Carlsdatter i Tommestrup, 102
1. mand Thomas Larsen, se Skifte 3-13
1 Niels Thomasen, 23
2 Lars Thomasen, 19
2. enkemand hmd. Lars Pedersen
3 Ane Cathrine Larsen, 10
 
4-16 Skifte 20/10 1812: Anne Andersdatter, 35 år på gård nr. 1 i Lille Heddinge, 111
enkemand sognefoged Lars Nielsen, børn:
1 Anders Larsen, 9
værge morbror, hmd. Lars Andersen i Lille Heddinge
 
4-17 Skifte 28/10 1812: Valborre Hansdatter, 46 år i Magleby, 124
enkemand hmd. Anders Olsen, børn:
1 Hans Andersen, 13
2 Anne Marie Andersdatter, tjenende degnen Lang i Strøby
 
4-18 Skifte 5/11 1812: drengen Espen Jensen, afgangne gmd. Jens Espensens søn i Magleby, 125
Se Skifte 3-118 for Jens Espensen, 23/11 1808
stedfar gmd. gmd. Rasmus Pedersen = Anne Nielsdatter
bror Søren Jensen, 12, med værge hmd. Lars Espensen i Magleby
 
4-19 Skifte 21/12 1812: Bodil Jensdatter, 57 år i Strøby, 127
enkemand hmd. Lars Pedersen Nyemann
mødt soldat Anders Hansen af Store Tårnby for hans hustru Anne Laursdatter
[Lars Pedersen Nyemann gift 4/12 1812 i Himlingøje med Margrethe Pedersdatter]
 
4-20 Skifte 1/3 1813: Marie Hansdatter, 30 år, tjenestepige i Varpelev, 147
arvinger:
bror Christen Hansen
halvbror Lars Pedersen
 
4-21 Skifte 10/4 1813: gmd. Niels Andersen, 44 på gård nr. 10 i Strøby, 153
enke Johanne Jørgensdatter, værge bror gmd. Jens Jørgensen i Magleby, børn:
1 Hans Nielsen, 13
2 Lars Nielsen, 11
3 Anders Nielsen, 8
4 Jens Nielsen, 8
5 Søren Nielsen, 6
6 Jørgen Nielsen, 5
7 Peder Nielsen, ½
8 Karen Nielsdatter, 3
 
4-22 Skifte 17/12 1813: Karen Michelsdatter, 64 år i Magleby, 165
arvinger:
enkemand hmd. Lars Mathiasen
bror Rasmus Michelsen i Magleby huse
bror Thomas Michelsen, død

a. Johanne Thomasdatter = hmd. Jens Hansen i Klippinge

b. Maren Thomasdatter = hmd. Hans Jacobsen i Magleby

c. Anne Thomasdatter, som er død, efterlader sig 3 pigebørn: Se Skifte 93, 5/10 1805

    1. Johanne Pedersdatter, 16

    2. Ellen Pedersdatter, 14

    3. Maren Pedersdatter, 8

bror Ole Michelsen, gift og bor i Farum, Frederiksborg Amt
søster Anne Christine Michelsdatter = hmd. Mads Andersen i Klippinge
 
4-23 Skifte 19/4 1814: gmd. Niels Christensen, 59 år på gård nr. 12 i Bjælkerup, 178
enke Birthe Ibsdatter, børn:
1 Christen Nielsen, 30
2 Anne Kirstine Nielsdatter = hmd. Hans Danielsen i Sierslev
3 Karen Nielsdatter = gmd. Ole Hansen
4 Kirsten Nielsdatter = Peder Jeppesen i Højerup
5 Else Nielsdatter, 22
6 Maren Nielsdatter, 15
 
4-24 Skifte 4/5 1814: Johanne Larsdatter i Tommestrup, 182
enkemand hmd. Anders Henrichsen, børn:
1 Hans Andersen, 14
 
4-25 Skifte 26/5 1814: gmd. Niels Hansen, 55 år på gård nr. 3 i Råby, 186
enke Margrethe Svendsdatter, børn:
1 Dorthe Marie Nielsdatter = hmd. Lars Jensen i Magleby
2 Peder Nielsen, 24
3 Kirsten Nielsdatter, 21
4 Anne Marie Nielsdatter, 19
5 Hans Nielsen, 15
6 Bodil Nielsdatter, 9
7 Karen Nielsdatter, 5
 
4-26 Skifte Karen Larsdatter, 40 år i Varpelev, 201
enkemand halv gmd. Anders Nielsen, børn:
1 Maren Andersdatter, 10
2 Bolette Marie Andersdatter, 1½
afdøde farbror gmd. Jens Christensen i Hellested
 
4-27 Skifte 16/8 1814: gmd. unge Niels Olsen, 27 på gård nr. 21 i Sierslev, 205
enke Anne Kirstine Jensdatter, værge faderen gmd. Jens Nielsen i Sierslev, børn:
1. Marie Nielsdatter, 3/4, værge hendes farfar bondefoged Ole Christensen
 
4-28 Skifte 3/9 1814: Karen Christensdatter, 47 år på gård nr. 9 i Holtug, 212
enkemand gmd. Anders Jensen, børn:
1 Christen Andersen, 26, tjenende på gården
2 Anne Kirstine Andersdatter = Peder Christian Sørensen i Store Heddinge
3 Niels Andersen, 21, soldat i København
4 Anne Andersdatter, 19, tjenende i Store Heddinge
5 Kirsten Andersdatter, 17
6 Maren Andersdatter, 12
7 Ole Andersen, 18
8 Christence Andersdatter, 11
9 Jens Andersen, 10
10 Peder Andersen, 9
11 Margrethe Andersdatter, 6
morbror forhen gmd. Ole Christensen
 
4-29 Skifte 26/9 1814: gmd. Anders Christensen, 59 år på gård nr. 2 i Magleby, 215
enke Birthe Madsdatter, børn:
1 Christen Andersen, 26
2 Mads Andersen, 20
3 Inger Andersdatter = gmd. Lars Clausen i Babberup, på Jomfruens Gods
4 Karen Andersdatter = Christen Hansen, for faderen gmd. Hans Olsen i byen
5 Margrethe Andersdatter, 23
 
4-30 Skifte 21/10 1814: Anne Larsdatter, 32 år i Magleby, 227
se skifte 3-155
enkemand smed Niels Rasmussen, børn:
1 Benthe Nielsdatter, 2½, værge afdødes far gmd. Lars Hansen i Råby
 
4-31 Skifte 8/12 1814: gmd. Ole Mathiasen, 52 år på gård nr. 2 i Klippinge, 234
enke Bodil Pedersdatter, børn:
1 Johanne Olesdatter, 12
2 Karen Olesdatter, 9
3 Jens Olesen, 6
4 Niels Olesen, 3
5 Lars Olesen, 5 ?
mødt afdødes bror Hans Mathiesen, bonde i Store Heddinge
 
4-32 Skifte 27/6 1815: Anne Isachsdatter, 62 år på gård nr. 25 i Holtug, 259
1. mand gmd. Jørgen Nielsen i Holtug. Se Skifte 2-175
1 Niels Jørgensen, gmd. i Holtug
2 Christian Jørgensen, 36
3 Christen Jørgensen, 34
4 Isasch Jørgensen, gmd. i Sierslev
5 Ole Jørgensen, 25
2. enkemand gmd. Mads Jensen
6 Maren Madsdatter, 20
7 Jens Madsen, 17
 
4-33 Skifte 30/5 1815: gmd. Hans Madsen, 41 år i Højerup, 268
enke Bendte Larsdatter, børn:
1 Mette Marie Hansdatter, 13
2 Maren Hansdatter, 10
3 Anne Kirstine Hansdatter, 7
4 Lucie Hansdatter, 4
5 Mads Hansen, 2
værge for børnene gmd. Jens Hansen i Lille Heddinge = afdøde søster
 
4-34 Skifte 22/8 1815: kromand Christen Hansen Glud, 50 år i Strøby, 275
enke Birthe Marie Gude, børn:
1 Cathrine Marie Glud, 12
2 Frits Christian Glud, 9
3 Niels Christen Glud, 5
 
4-35 Skifte 26/10 1815: hmd. Johannes Mogensens enke Sidse Nielsdatter, 65 år i huset nr. 15 Magleby huse, 283
enkemand hmd. Johannes Mogensen, børn:
1 Ove Johannesen, 26
2 Birthe Johannesdatter, 35 = Jens Thyggesen, tjenende ved Gjorslev
3 Anne Margrethe Johannesdatter, 32 = hmd. Hans Nielsen i Holtug.
 
4-36 Skifte 11/11 1815: hmd. Poul Hansen i Højerup, 286
enke Birthe Pedersdatter, se skifte 5-144
børn:
1 Mette Kirstine Poulsdatter, 7
2 Peder Poulsen, 4
3 Poul Hansen Poulsen, 1½
 
4-37 Skifte 1/2 1816: Anne Jacobsdatter på gård nr. 14 i Bjælkerup, 305
enkemand gmd. Lars Olsen, ingen børn med afdøde
søster, død = gmd. Jens Hansen i Holtug, børn
a. Ole Jensen, 17
b. Anne Jensdatter, 22
halvbror Lars Larsen, hmd. i Sierslev
 
4-38 Skifte 13/5 1816: slagter Thomas Thomasen, 82 år i Sierslev, 312
børn i foregående ægteskab
1 Thomas Thomasen, 45, gift og bor i Nestved som stadsmusikant
enke Maren Andersdatter, se skifte 6-40
børn:
1 Anders Thomasen, 28
2 Birthe Thomasdatter, 30
3 Anne Thomasdatter, 26
4 Kirsten Thomasdatter, 23
 
4-39a Skifte 13/5 1816: Inger Jørgensdatter, 28 år i Sierslev, 313
enkemand gmd. Anders Boesen, børn:
1 Jørgen Andersen, 3
2 Hans Andersen, 1½
værge for børnene afdødes bror hmd. Andreas Jørgensen i Sierslev
 
4-39b Skifte 30/5 1816: gmd. Peder Hansen, 64 år i Strøby, 316
1. kone Margrethe Jacobsdatter, død
1 Maren Pedersdatter, 10
2. kone enke Anne Marie Jacobsdatter
2 Hans Pedersen, 7
værge afdødes bror gmd. Rasmus Hansen i Strøby
[hustruer er søstre, faderen Jacob Bondesen]
 
4-40 Skifte 7/6 1816: gmd. Hans Hansen Frøslev, 74 år på gård nr. 14 i Strøby, 323
1. kone Sidse Hansdatter:
1 Rasmus Hansen, 49, i Køge
2 Hans Hansen, 46?, i Magleby
3 Bodil Hansdatter = hmd. Lars Nielsen i Strøby
4 Maren Hansdatter, 43, tjenende i Køge
5 Karen Hansdatter = hmd. Niels Madsen i Strøby
2. enke Bodil Jacobsdatter
6 Jens Hansen, 30
7 Sidse Hansdatter, 28
8 Mette Hansdatter, 26, tjenende i Køge
9 Kirsten Hansdatter, 19
 
4-41 Skifte 31/7 1816: Anne Christine Christensdatter, 30 år i Holtug, 336
enkemand hmd. Christen Hansen, ingen børn med afdøde
afdødes moder Dorthe Andersdatter = hmd. Lars Larsen i Sierslev
broder til afdøde Anders Christensen, 33, tjenende i Klippinge
 
4-42 Skifte 8/10 1816: gmd. Søren Andersen, 76 år på gård nr. 9 i Lille Heddinge, 343
1. kone Birthe Kirstine Poulsdatter, død
1 Anders Sørensen, gmd. i Hovby, Fakse Sogn på Rosendahl Gods
2 Karen Sørensdatter = gmd. Jørgen Nielsen i Lille Heddinge
3 Anne Sørensdatter, 35, tjenende i Lille Heddinge
2. enke Anne Cathrine [Sørensdatter]
4 Anne Sørensdatter, 17
5 Lars Sørensen, 12
 
4-43 Skifte 11/10 1816: hmd. Christen Hansen Thygesen, 65 år og hustru Maren Andersdatter i Magleby, 352
halvbror til ham: Lars Hansen, tjenende i København
helbror: Jens Thygesen, hmd. i Råby
enke Maren Andersdatter, børn:
1 Hans Larsen, 38
2 Lars Larsen, 23
 
4-44 Skifte 22/10 1816: hmd. Rasmus Christensen, 55 år i Tommestrup, 354
enke Birthe Larsdatter, se skifte 4-99
børn:
1 Christen Rasmussen, 19
2 Hans Rasmussen, 7
3 Niels Rasmussen, 3
4 Anne Cathrine Rasmusdatter, 16
 
4-45 Skifte 27/10 1816: gmd. Bonde Clemmesen, 42½ år på gård nr. 3 i Strøby, 366
enke Marie Haagensdatter, børn:
1 Clemen Bondesen, 7
2 Peder Bondesen, 5
3 Margrethe Bondesdatter, 1
værge for børnene: gmd. gl. Niels Jacobsen Bonde, Strøby
 
4-46 Skifte 29/10 1816: gmd. Jeppe Frandsen, 57 år på gård nr. 15 i Holtug, 369
enke Anne Kirstine Nielsdatter, børn:
1 Hans Jeppesen, 27, se skifte 6-122
2 Lars Jeppesen, 23
3 Niels Jeppesen, 15
4 Jens Frandsen Jeppesen, 10
5 Karen Margrethe Jeppesdatter, 13
 
4-47 a Skifte 28/12 1816: Lars Olsen, 27 år, afgangne gmd. Ole Mathiasens søn i Klippinge, 404
afdødes moder Bodil Pedersdatter, enke 1= Ole Mathiasen, 2 = gmd. Niels Pedersen i Klippinge
[ungkarl Niels Pedersen, 30 år og enke Bodil Pedersdatter, 40 år, enke efter gmd Ole Mathiesen i Klippinge]
1 halvbror Niels Nielsen, 21, ??
2 halvbror Peder Nielsen, 16, ??
børn af afdøde Ole Mathiesen i Ægteskab med Bodil Pedersdatter. se skifte 431
3 Jens Olsen, 8
4 Niels Olsen, 5
5 Johanne Olsdatter, 14
6 Karen Olsdatter, 11
 
4-47b Skifte 7/2 1817: Kirstine Sørensdatter i Holtug, 42 år, 422
enkemand møller Poul Poulsen, se skifte 4-59
børn
1 Søren Poulsen, 17
2 Corfix Poulsen, 11
3 Christian Poulsen 1/4
4 Anne Dorthea Poulsdatter, 16
5 Hanne Cathrine Poulsdatter, 9
6 Frideriche Birgitte Poulsdatter, 6
værge afdødes bror gmd. Jens Sørensen i Holtug
 
4-48 Skifte 25/3 1817: tjenestekarl Jacob Jacobsen, 28 år i Holtug Mølle, 431
arvinger:
moder Karen Jensdatter, enke efter hmd. Jacob Peitersen i Magleby
søskende:
1 Peiter Jacobsen, 22, tjenende i Råby
2 Mads Jacobsen, 18
3 Niels Jacobsen, 16
4 Peder Jacobsen, 12
5 Kirstine Jacobsdatter, 20
 
4-49 Skifte 14/4 1817: Anne Nielsdatter, 29 år i Tommestrup, 433
enkemand gmd. Hans Henrichsen, børn:
1 Henrich Hansen, 1½
værge morbror, hmd. Hans Nielsen i byen
 
4-50 Skifte 15/4 1817: Sophie Christensdatter, 50 år i Strøby, 439
1 mand gmd. Jens Jacobsen:
1 Christen Jensen, 21
2 Anders Jensen, 17
3 Benthe Jensdatter, 19
4 Anne Jensdatter, 18
2 enkemand hmd. Hans Nielsen
5 Niels Hansen, 4 ?
 
4-51 Skifte 15/4 1817: tjenestekarl, ungkarl Jens Clausen, 30 år, hos Hans Pedersen i Magleby, 441
mor Bodil Holgersdatter = med gmd. Hans Pedersen
helsøster Marthe Clausdatter = gmd. Mads Jacobsen i Magleby
halvbror Lars Clausen i Babberup, myndig
halvsøster Kirsten Clausdatter, 36, ugift
halvsøster Maren Hansdatter, 11
 
4-52 Skifte 17/4 1817: Anne Madsdatter, 64 år i Holtug, 442
1. mand  hmd. Christen Larsen, død
1 Niels Christensen, 30
2 Christian Christensen, soldat i Næstved
3 Morten Christensen, 25 i København
4 Anne Marie Christensdatter = inds. Jens Olsen i Råby
5 Karen Christensdatter = møller Christian Johansen på Herfølge mølle
6 Anne Christensdatter = Jens Christensen
7 Maren Christensdatter, 28, ugift
2. enkemand hmd. Jørgen Frandsen
 
4-53 Skifte 17/4 1817: Anne Marie Nielsdatter, 44 år i Holtug, 444
enkemand hmd. Lars Henrichsen
1. Christian Diderichsen, 4, barn født uden for ægteskab
 
4-54 Skifte 17/4 1817: hmd. Jørgen Hansen, 66 år i Holtug, 446
enke Agnete Mortensdatter
børn:
1 Niels Jørgensen, 33, tjenende i Bjælkerup
2 Morten Jørgensen, 28, tjenende i Magleby
3 Karen Jørgensdatter = Otte Andersen
 
4-55 Skifte 21/4 1817: gmd. Hans Christensen, 35 år på gård nr. 17 i Sierslev, 447
enke Kirsten Christensdatter, værge: gmd. Jørgen Hansen i Tommestrup = hendes søster, børn:
1 Christen Hansen, 1
2 Sidse Hansdatter, 3
værge for børnene afdødes bror Mads Christensen i Sierslev
 
4-56 Skifte 25/4 1817: Bodil Rasmusdatter, 51 år i Varpelev, 451
enkemand gmd. Ole Espensen, børn:
1 Johanne Olsdatter, 21
2 Maren Olsdatter, 13
værge bror til afdøde, gmd. Peder Rasmussen
 
4-57 Skifte 25/4 1817: Anne Jensdatter, 67 år i Strøby, 456
enkemand hmd.  Rasmus Haagensen, ingen børn med afdøde
1 halvbror Anders Jensen, gmd. i Himlingøje
2 halvbror Jacob Jensen, gmd. i byen
3 Peder Jensen, hmd. i byen
4 Jens Jensen, hmd. på Vallø Gods fra byen, død, børn
a. Jens Jensen, 7, værge hans stedfar Poul Olsen i byen
5 søster Ingeborg Jensdatter, enke efter afdøde hmd. Benjamin Nielsen i Strøby
6 søster Maren Jensdatter = Ole Christensen i Køge
 
4-58 Skifte 3/5 1817: gmd. Jens Nielsen i Sierslev, 53 år og hustru Anne Christensdatter, 51 år, 460
børn:
1 Anne Christine Jensdatter, = gmd. unge Jens Nielsen i Sierslev
2 Kirsten Jensdatter = gmd. Peder Madsen i Sierslev
3 Peder Jensen, 19
4 ditto Jensen, 14
5 Christence Jensdatter, 10
 
4-59 Skifte 15/5 1817: møller Poul Poulsen, 52 år i Holtug, 422, 466
Se skifte 4-47b for hustru
børn:
1 Søren Poulsen, 17
2 Corfix Poulsen, 11
3 Christian Poulsen, 1/4
4 Anne Dorthea Poulsdatter, 16
5 Hanne Cathrine Poulsdatter, 9
6 Fridericha Birgitte Poulsdatter, 6
værge for børnene morbror, gmd. Jens Sørensen i holtug
 
4-60 Skifte 5/6 1817: gmd. Jeppe Peitersen, 70 år på gård nr. 11 i Magleby, 477
1. kone Mette Hansdatter
1. Karen Jeppesdatter = Christen Hansen, opholder sig hos hans far gmd. Hans Rasmussen i Magleby
2. enke Anne Holgersdatter, se skifte 2-230
2 Mette Jeppesdatter = gmd. Hans Nielsen i Magleby
3 Maren Jeppesdatter, 17
værge for umyndig datter, den afdødes halvbror gmd. Peiter Hansen i Strøby
 
4-61 Skifte 16/6 1817: gmd. Jens Nielsen, 53 år på gård nr. 6 i Renge, 485
enke Else Hansdatter, børn:
1 Niels Jensen, 20,
2 Lars Jensen, 13
3 Hans Jensen, 8
4 Johanne Cathrine Jensdatter, 17
værge for børnene afdødes bror hmd. Christen Nielsen i Store Heddinge
 
4-62 Skifte 20/9 1817: Jens København, 35 år ved Jydske Jægerkorps i Klippinge, 513-553
 
4-63 Skifte 4/10 1817: Bodil Hemmingsdatter, 70 år i Gjorslev Bøgeskov, Holtug, 514
enkemand Peder Gustav, se skifte 5-90
børn:
1 Niels Pedersen, 36, i Knudsby, Rosenfeldts Gods ved Vordingborg
2 Anne Margrethe Pedersdatter, 34 = Christian Nielsen
3 Anne Kirstine Pedersdatter, 27, tjenende i København
 
4-64 Skifte 17/11 1817: Johanne Marie Nielsdatter, 29 år i Magleby, 516
enkemand gmd. Jens Jørgensen, børn:
1 Niels Jensen, 9
2 Ane Marie Jensdatter, 7
3 Maren Jensdatter, 5
4 Kirsten Jensdatter, 3/4
 
4-65 Skifte 27/11 1817: smed Hans Bendix Christensen, 52 år i Sierslev, 528
enke Sidse Marie Hansdatter, børn:
1 Hans Hansen, 10
2 Christen Hansen, 7
3 Dorthe Hansdatter, 13
4 Bodil Cathrine Hansdatter, 17
5 Johanne Hansdatter, 6
6 Kirsten Hansdatter, 4
 
4-66 Skifte 11/12 1817: Anne Pedersdatter, 26 år på gård nr. 8 i Renge, 531
enkemand gmd. Søren Hansen
afdødes barn født uden for ægteskab Anne, 2 år
 
4-67 Skifte 13/12 1817: Karen Peitersdatter. 72 år i Højerup, 534
enkemand hmd. Rasmus Hermandsen, børn:
1 Peiter Rasmussen, 37
2 Margrethe Rasmusdatter = hmd. Haagen Olsen i Højerup
3 Maren Rasmusdatter = skomager Christen Nicolausen i Renge
4 Kirsten, 45, ugift i Store Heddinge
 
4-68 Skifte 17/12 1817: hmd. Jørgen Jacobsen i Bjælkerup, 544
enke Maren Pedersdatter
 
4-69 Skifte 13/5 1818: hmd. Hemming Hansen, 57 år i Holtug, 572
enke Sidse Marie Jensdatter, børn:
1 Hans Hemmingsen, 8
 
4-70 Skifte 20/5 1818: Margrethe Christensdatter, 33 år i Magleby, 574
enkemand gmd. Peiter Olsen, børn:
1 Karen Peitersdatter, 11
2 Anne Peitersdatter, 4
værge for børnene: afdødes far hmd. Christen Hansen i Magleby
 
4-71 Skifte 1/6 1818: Kirsten Tønnesdatter, 23 år i Lille Heddinge, 581
enkemand hmd. Rasmus Pedersen, se skifte 5-72
børn:
1 Anne Rasmusdatter, 5
2 Kirsten Rasmusdatter, 4
3 Inger Rasmusdatter, 1
værge morbror: hmd. Peder Tønnesen
 
4-72 Skifte 11/6 1818: gmd. Niels Larsen, 28 år på gård nr. 6 i Lille Heddinge, 583
enke Ane Pedersdatter, børn:
1 Lars Nielsen, 3/4
lavværge hende far gmd. Peder Jacobsen i Lund
 
4-73 Skifte 15/6 1818: gmd. Jens Tønnesen, 30 år på gård nr. 4 i Lille Heddinge, 590
enke Inger Christensdatter, børn:
1 Niels Jensen, 3/4
lavværge, enkens far gmd. Christen Larsen i byen og værge for barnet afdødes bror hmd. Peder Tønnesen i Lille Heddinge
 
4-74 Skifte 29/6 1818: hmd. Rasmus Nielsen, 63 år i Holtug, 599
enke Margrethe Pedersdatter, børn
1 Karen Rasmusdatter, 28 = hmd. Niels Jørgensen i Lillekier ved Århus i Jylland
2 Maren Rasmusdatter, 23 = hmd. Lars Hansen i Lellinge
3 Margrethe Rasmusdatter, 20
4 Niels Rasmussen, 20 i Store Heddinge
5 Peder Rasmussen, 16
 
4-75 Skifte 1/7 1818: hmd. Rasmus Hermandsen, 60 år i Højerup, 601
1. hustru Karen Peitersdatter, død se skifte 4-67, børn:
1 Peiter Rasmussen, 37
2 Margrethe Rasmusdatter = hmd. Haagen Olsen i Højerup
3 Maren Rasmusdatter= skomager Christen Nicolaisen i Regne
4 Kirsten, 45, ugift i Store Heddinge
2. enke Anne Madsdatter
 
4-76 Skifte 8/7 1818: gmd. Hans Knudsen i Højerup, 603
enke Birthe Christensdatter, værge: faderen gmd Christen Larsen i Lille Heddinge, børn:
1 Anders Hansen, 4
2 Hans Knudsen Hansen, 1½
Værge for børnene: sognefoged Anders Olsen i Højerup = afdøde Hans Knudsens søster
 
4-77 Skifte 6/8 1818: Birthe Carlsdatter, 45 år i Tommestrup, 621
enkemand hmd. Christen Nielsen, børn:
1 Niels Christensen, 7
 
4-78 Skifte 12/9 1818: tjenestepige Mette Pedersdatter, 17½ år, som tjente for gmd Frands Andersen i Magleby 626
1 moder Mette Olsdatter, enke efter hmd Peder Nielsen
søskende
2 Niels Pedersen, 36 hmd. i Magleby
3 Peder Pedersen, 29
4 Rasmus Pedersen, 27, tjenende i Strøby
5 Birthe Pedersdatter = hmd Hans Hansen i Magleby
6 Anne Pedersdatter = Peder Pedersen i Magleby
7 Karen Pedersdatter, 23
 
4-79 Skifte 16/9 1818: Elsebeth Ludvigsdatter, 40 år i Strøby, 627
enkemand hmd. Rasmus Hansen, børn:
1 Hans Rasmussen, 16
2 Niels Rasmussen, 10
3 Peder Rasmussen, 7
4 Rasmus Rasmussen, 4
 
4-80 Skifte 16/11 1818: hmd. Peder Nielsen i Højerup, 648
enke Maren Madsdatter, børn:
1 Peder Pedersen, 22 hmd. i Højerup
2 Bodil Marie Pedersdatter, 13
 
4-81 Skifte 20/11 1818: hmd. Jens Jørgensen, 75 år i Renge, 653
enke Sidse Jørgensdatter, børn:
1 Søren Jensen, 31
2 Jørgen Jensen, 48
3 Lars Jensen, 39
4 Peder Jensen, 36
 
4-82 Skifte 31/12 1818: Maren Christoffersdatter, ca. 19 år i Højerup, 667
far afgangne gmd. Christoffer Jørgensen i Højerup, se skifte 3-73
afdødes søskende
1 Peder Christoffersen, 37, gmd. i Højerup
2 Jørgen Christoffersen, 35, hmd. i Højerup
3 Hans Christoffersen, 30, hmd. i Regne
4 Lars Christoffersen, 17
5 Bodil Marie Christoffersdatter = hmd. Hans Nielsen i Tommestrup
 
4-83 Skifte 8/2 1819: Margrethe Hansdatter, 51 år på gård nr. 8 i Magleby, 672
enkemand gmd. Lars Espensen, se skifte 5-8
børn:
1 Maren Larsdatter = gmd. Peder Andersen i Magleby, se skifte 4-97
2 Dorthe Marie Larsdatter, 18
3 Sisse Marie Larsdatter, 14
afdødes bror Jørgen Hansen
 
4-84 Skifte 9/2 1819: Kirsten Madsdatter, 45 år i Lille Heddinge, 678
enkemand gmd. Lars Pedersen, børn:
1 Niels Larsen, 10
2 Peder Larsen, 7
3 Kirsten Larsdatter, 14
4 Bodil Larsdatter, 12
5 Anne Larsdatter, 7
værge for børnene: afdødes far hmd. Mads Olsen i Lille Heddinge
 
4-85 Skifte 9/3 1819: Sidse Marie Nielsdatter, 40 år på gård nr. 13 i Holtug, 682
enkemand gmd. Niels Jørgensen, børn:
1 Jørgen Nielsen, 1 3/4
2 Anne Margrethe Nielsdatter, 4½
børnenes værge morbror gmd. Mads Nielsen i Holtug
 
4-86 Skifte 13/4 1819: Bodil Larsdatter, 51 år på gård nr. 27 i Holtug, 695
enkemand gmd. Peder Madsen, se skifte 5-45
børn:
1 Lars Pedersen, 19
2 Sophie Pedersdatter, 12
værge farbror gmd. Niels Madsen i Holtug
 
4-87 Skifte 14/4 1819: Sidse Kirstine Pedersdatter, 47 år i Holtug, 702-787
enkemand hmd. Niels Hansen, børn:
1 Bodil Nielsdatter, 14
værge barnets morbror hmd. Rasmus Pedersen i Holtug
 
4-88 Skifte 18/5 1819: gmd. Daniel Hansen, 71 år på gård nr. 10 i Sierslev, 705
1. kone Sidse Sørensdatter, se skifte 2-21
1 Hans Danielsen, 40, inds i Sierslev
2 Niels Danielsen, 35, møllersvend i Helsingør
3 Christen Danielsen, 31, gift hmd. i Sierslev
2. kone enke Inger Andersdatter:
4 Anders Danielsen, 19
5 Maren Danielsdatter, 13
6 Sidse Marie Danielsdatter, 8
værge for enken: morbror aftægtsmand Jens Jørgensen i Sierslev
 
4-89 Skifte 8/8 1819: Peder Michelsens enke Inger Nielsdatter, 73 år i Møllesøhuset [Magleby Sogn], 716
børn:
1 Michael Pedersen, 38, forpagter på Søholm
3 Kirsten Pedersdatter, 30, enke efter Lars Rastrup
4 Inger Pedersdatter, = spækhøker Andreas Hansen i København
 
4-90 Skifte 1/10 1819: gmd. Erich Pedersen, 49 år på gård nr. 11 i Klippinge, 727
enke Karen Pedersdatter, 2 tvillingeplejebørn:
Karen Marie og Anne Marie 3 3/4
 
4-91 Skifte 27/10 1819: Maren Jensdatter, 42 år på gård nr. 22 i Lille Heddinge, 734
1. mand Peder Hansen. se skifte 3-125
1 Jens Pedersen, 21
2 Anne Pedersdatter, 19
3 Kirsten Pedersdatter, 16
4 Inger Pedersdatter, 13
5 Lars Pedersen, 11½
2. enkemand gmd. Hartvig Olsen
6 Bodil Hartvigsdatter, 8 3/4
7 Anne Marie Hartvigsdatter, 6
3 Peder Hartvigsen, 2½
 
4- ?? 3/11 1819: snedker Claus Henrich Schwartz i Strøby, 739
testamente, dateret 12/7 1817 mellem afdøde og hans afdøde hustru Frederiche Buch
kirkebog: Frederich Schwartz, født Buch, død 6/12 1816, 95 år og Henr. Schwartz, død 3/11 1819, 72 år
arvinger:
1. søster Anne Buch, død = skovfoged Søren Boye, død, børn:
a. Jens Sørensen, gmd. i Holtug
b. Kirsten Sørensdatter, død = møller Poul Sørensen i Holtug, skifte 4-47v
2. søster, det vides ikke om hun efterlader sig børn
 
4-93 Skifte 25/11 1819: gmd. Jeppe Jensen, 62 år i Højerup, 747
1. kone Maren Hansdatter:
1 Anne Dorthe Jeppesdatter = fæstegmd. Niels Peitersen i Lille Heddinge
2 Karen Jeppesdatter = hmd. Peder Andersen i Højerup, se skifte 6-44
2. enke Kirsten Jensdatter, lavværge bror hmd. Hans Jensen i Højerup
3 Peder Jeppesen, 32
4 Jens Jeppesen, 26
5 hans Jeppesen, 20
6 Anders Jeppesen, 10
7 Maren Jeppesdatter = inds. Christen Pedersen i Højerup
8 Johanne Jeppesdatter, 28 = hmd. Jens Hansen i Lille Heddinge
9 Anne Margrethe Jeppesdatter = hmd. Jens Andersen i Lille Heddinge, se 6-96
10 Trine Jeppesdatter, 15
 
4-94 Skifte 25/12 1819: gmd. Ole Hansens enke Maren Jespersdatter, 75 år på gård nr. 17 i Magleby, 783
børn:
1 Thomas Olsen, 39, gmd. i Magleby
2 Birthe Olsdatter, 32, ugift
 
4-95 Skifte 10/3 1820: Anne Dorthe Jeppesdatter, 39 år på gård nr. 17 i Lille Heddinge, 791
Afdødes forældre, se skifte 4-93
enkemand Niels Peitersen, børn:
1 Peiter Nielsen, 14
2 Hans Nielsen, 8 3/4
3 Anne Margrethe Nielsdatter, 5
mødt: hmd. Jens Hansen i Lille Heddinge = afdødes søster og afdødes bror Peder Jeppesen i Højerup
 
4-96 Skifte 15/3 1820: Maren Henrichsdatter [72 år] på gård nr. 20 i Sierslev, 799
enkemand gmd. Søren Nielsen
Anne Jensdatters børn med afgangne gmd. Hans Christiansen i Sierslev
a. Christen Hansen, 27
b. Henrich Hansen, 24 soldat i København
c. Niels Hansen, 22
e. Anne Marie Hansdatter = gmd. Hans Hansen i Sierslev
 
4-97 Skifte 17/3 1820: Maren Larsdatter, 33 år på gård nr. 15 i Magleby, 801
enkemand gmd Peder Andersen
1. kone Anne Thomasdatter, skifte 3-93
1 Johanne Pedersdatter, 21
2 Ellen Pedersdatter, 19
3 Maren Pedersdatter, 14
2. kone Maren Larsdatter, død
4 Anne Pedersdatter, 13
5 Margrethe Pedersdatter, 11
værge for umyndige børn deres afdøde moders far gmd. Lars Espensen i Magleby
 
4-98 Skifte 9/6 1820 : Kirsten Nielsdatter, 45 år i Sierslev, 815
1. mand Nicolai Conradsen, se skifte 4-6a
1 Niels Nicolaisen, 12
2. mand, enkemand hmd. Søren Eskildsen, se 6-2
2 Eskild Sørensen, 2½
 
4-99 Skifte 9/6 1820: Birthe Larsdatter, 42 år i Tommestrup, 816
1. mand hmd. Rasmus Christensen, se skifte 4-44
1 Christen Rasmussen, 23
2 Hans Rasmussen, 13
3 Niels Rasmussen, 8
4 Anne Cathrine Rasmusdatter, 21
2. enkemand hmd. Niels Thomasen
5 Thomas Nielsen, 4
6 Rasmus Nielsen, ½
 
4-100 Skifte 14/6 1820: hmd. Lars Larsen, 80 år i Tommestrup, 818
1 broderdatter Anne Margrethe Pedersdatter = Hans Nielsen i Tommestrup
2 brodersøn Niels Thomasen, hmd. i Tommestrup. Se skifte 4-99 skifte 4-15
3 brodersøn Lars Thomasen, tjenende i Tommestrup, se skifter 4-15
4 halvsøster? til afdøde Sisse Marie = gmd. Niels Nielsen i Bjælkerup
 
4-101 Skifte 18/7 1820: hmd, smed Peder Andreasen, 37 år i Tommestrup, 822
enke Mumme Hansdatter børn i 1. ægteskab med Lars Hermandsen:
1 Anne Larsdatter, 13
enkes børn i 2. ægteskab med Peder Andreasen
2 Lars Pedersen, 9
3 Anne Marie Pedersdatter 7
værge: farbror og væver Svend Andreasen i Store Heddinge
 
4-102 Skifte 21/8 1820: hmd. Rasmus Olsen Kaare, 63 år i Magleby, 825
1. kone Anne Pedersdatter:

1 Anne Cathrine Rasmusdatter, 48 død?, gift med hmd. Rasmus Pedersen i Strøby på Unv Gods

a. en datter Anne Marie, 8 år, ?? med værge hmd. Rasmus Pedersen

2. kone enke Maren Jensdatter
2 Jens Hansen, 21
værge enkens bror hmd. og skrædder Jacob Jensen i Strøby
 
4-103 Skifte 1/9 1820: hmd. Christen Jensen, 50 år og hustru Maren Madsdatter, 53 år i Sierslev, 827
ingen livsarvinger
søstre til afdøde Christen Jensen
1 Margrethe Jensdatter = Herman Poulsen i Store Heddinge
2 Mette Jensdatter = smed Jens Rasmussen i Sierslev
søskende til afdøde hustru Maren Madsdatter:
bror Niels Christensen, 53, hmd. i Sierslev
bror Ole Christensen, hmd. i Sierslev
halvsøster Johanne Madsdatter = forrige gmd. Hans Christensen i Sierslev
halvsøster Inger Pedersdatter = inds. Simon Greert i Sierslev

halvsøster Anne Madsdatter død = hmd. Niels Jensen i Sierslev, død

a. Niels Nielsen, 30

halvsøster Kristine Christensdatter, enke efter møllersvend Søren Larsen

halvsøster Anne Margrethe Christensdatter = skomager i Køge
 
4-104 Skifte 9/10 1820: tjenestekarl Lars Nielsen, 26½ år, hos gmd. Jørgen Hansen i Bjælkerup, 829
moder Margrethe
bror Jens Nielsen, 16
søster Anne Marie Nielsdatter, 22
 
4-105 Skifte 19/10 1820: tjenestekarl Jens Christoffersen, 44 år, hos gmd. Ole Hansen i Renge, 831-885
Afdøde tjenestekarl Jens Christoffersen og efterladte enke har i nogle år levet adskilt fra hverandre og har ingen livsarvinger
halvbror gmd. Ole Nielsen i Varpelev
halvsøster i Herfølge
 
4-106 Skifte 23/10 1820: gmd. Niels Larsens hustru Karen Jørgensdatter, 53 år på gård nr. 8 i Sierslev, 832
ingen livsarvinger, søskende:
1 Inger Jørgensdatter, død = forrige gmd. Anders Boesen, se skifte 4-39a
a. Jørgen Andersen, 8
b. Hans Andersen, 6
2 Else Jørgensdatter, = hmd. Peder Rasmussen i Sierslev
3 Johanne Jørgensdatter = gmd. Christoffer Pedersen i Strøby
4 Bodil Jørgensdatter = hmd. Mads Nielsen på Hellegård ved København
5 Anne Jørgensdatter = gmd. Jens Svendsen i Magleby
6 Jens Jørgensen, gmd. i Magleby
7 Andreas Jørgensen
 
4-107 Skifte 4/6 1821: Maren Pedersdatter, 28 år på gård nr. 15 i Lille Heddinge, 903
se skifte 5-157
enkemand gmd. Jørgen Christensen, børn:
1 Anne Jørgensdatter, 6
2 Maren Jørgensdatter, 4
værge morfar gmd. Peder Andersen i Lille Heddinge
 
4-109 Skifte 11/9 1821: tjenestekarl Niels Olsen, 44 år for gmd. Christen Christensens enke Ingeborg Sørensdatter i Strøby, 940
den afdøde var opfostringsbarn fra København

Bog 5 1821-1836, skifte 1-92. Gjorslev, Søholm og Erikstrup Godser

5-1 Skifte 21/9 1821: Anne Kirstine Rasmusdatter, 54 år på gård nr. 5 i Holtug, 7
se skifte 3-155
enkemand gmd. Rasmus Poulsen, se skifte 5-105
børn:
1 Poul Rasmussen, 27
2 Birthe Christine Rasmusdatter = Christen Andersen, hos faderen gmd. Anders Jensen
3 Karen Rasmusdatter, 21
 
5-2 Skifte 29/9 1821: gmd. Niels Jeppesen, 43 år på gård nr. 16 i Magleby, 14
se skifte 5-98
enke Anne Marie Hansdatter, børn:
1 Jeppe Nielsen, 15
2 Hans Nielsen, 11
3 Peder Nielsen, 6
4 Anne Nielsdatter, 2
værge farbror fæstegmd. Ole Jeppesen i Varpelev
 
5-3 Skifte 22/11 1821: gmd. Lars Hansens enke Else Hansdatter, 63 år på gård nr. 1 i Magleby, 31
børn:
1 Lars Jensen, 37
2 Jens Larsen, 24
3 Maren Jensdatter, død 1= Peder Hansen, 2= gmd. Hartvig Olsen i Lille Heddinge. Se skifte 4-91
4 Mette Jensdatter = hmd. og skrædder Christen Olsen i Magleby
5 Kirsten Larsdatter = Jens Hansen i Strøby
6 Ane Larsdatter = Jørgen Boesen i Sierslev
7 Inger Larsdatter, 20
 
5-4 Skifte 23/11 1821: Birthe Larsdatter, 36 år på gård nr. 16 i Holtug, 35
enkemand gmd. unge Jens Hansen, børn:
1 Karen Jensdatter, 7
2 Lars Jensen, 2
værge: den afdødes ? gmd. Lars Svendsen i Råby
 
5-5 Skifte 17/12 1821: Cathrine Maria Glud, 16½ år, afg. Kromand Christian Hansen Gluds ugifte datter i Strøby, 46
moder Birthe Marie Gude, gift med Johan Henrich Vogel
broder Frits Christian Glud, 15
broder Niels Christian Glud, 11
værge morbror møller Anders Gude i Strøby Mølle
 
5-6 Skifte 3/4 1822: gmd. Hans Jensen, 82 år på gård nr. 16 i Klippinge, 83
1. kone Maren Madsdatter:
1 Jens Hansen, 52, hmd. i Klippinge
2 Ole Hansen, 45, opholder sig på gården
3 Peder Hansen, 42, inds. i Råby
4 Ane Hansdatter, død = Lars Nielsen i Store Heddinge, børn:

    a. Mads Larsen, 16½

    b. Ane Elisabeth Larsdatter, 14½

    c. Niels Larsen, 13

    d. Maren Larsdatter, 9½

    e. Mette Larsdatter, 7

2. enke Johanne Olsdatter, lavværge gmd. Peiter Olsen i Magleby
3 umyndige sønner: Jens, Ole og Peder
 
5-7 Skifte 25/5 1822: Lisbeth Mortensdatter, 45 år i Sierslev, 109
enkemand hmd. Niels Madsen, børn:
1 Søren Nielsen, 17
værge afdødes bror hmd. Niels Mortensen i Sierslev
 
5-8 Skifte 28/6 1822: gmd. Lars Espensen, 79 år på gård nr. 8 Magleby, 112
arvinger:
se skifte 4-83
1 Maren Larsdatter, død = gmd. Peder Andersen i Magleby, børn
a. Anne Pedersdatter, 16
b. Margrethe Pedersdatter, 14
2. Dorthe Marie Larsdatter = Jens Olsen
3. Sidse Marie Larsdatter, 18
 
5-11 Skifte 22/10 1822: gmd. Christoffer Poulsen, 67 år i Lille Heddinge, 126
enke Lisbeth Larsdatter, børn:
1 Lars Christoffersen, 39, gmd i Lille Heddinge
2 Hans Christoffersen, 19
3 Karen Christoffersdatter = gmd. Ole Pedersen i Lille Heddinge
4 Inger Christoffersdatter = sognefoged Lars Nielsen
5 Maren Christoffersen, 23, ugift
 
5-12 Skifte 26/10 1822: tjenestekarl Carl Christiansen, 22 år hos gmd. Hans Hansens enke i Holtug, 129
arvinger:
hans moder hmd. Jacob Hansens kone Mette Jacobsdatter i Store Heddinge og 2 halvbrødre
 
5-13 Skifte 18/11 1822: Anne Johanne Wollersdatter, tjenestepige i Varpelev, 131
afdødes bror Johan Henrich Wollert af Gisselfeld
 
5-14 Skifte 14/1 1823: hmd. Christian Christensen, død 1819, 63 år i Strøby, 133
enke Ingeborg Sørensdatter, børn:
1 Rasmus Christensen, 28
2 Peder Christensen, 24
3 Margrethe Christensdatter = hmd. Niels Andersen i Magleby
4 Ellen Christensdatter, 16
 
5-15 Skifte 26/2 1823: Karen Olsdatter, 70 år i Strøby, 134
enkemand hmd. Rasmus Christensen, børn:
1 Jens Rasmussen, 28 i København
2 Birthe Rasmusdatter = tjenestekarl Peder Jensen ibid
 
5-16 Skifte 17/4 1823: hmd. Christen Pedersen i Højerup, 140
enke Ane Jensdatter, børn:
1 Lars Christensen, 9
2 Bodil Marie Christensdatter, 6
 
5-17 Skifte 3/5 1823: Anna Jacobsdatter, 45 år i Magleby, 142
enkemand Christian Larsen, børn:
1 Lars Christiansen, 23
2 Hans Christiansen, 17 1/4
 
5-18 Skifte 6/5 1823: Sidse Hansdatter i Sierslev, 8 år, 146
skifte 18/6 1817 for hendes far Hans Christensen, se skifte 4-55
1 moder Kirsten Christensdatter = gmd. Niels Christensen i Sierslev, se skifte 6-196
2 helbror Christen Hansen, 7
3 halvbror Hans Nielsen, 5
4 Halvsøster Birthe Kirstine Nielsdatter, 2
 
5-19 Skifte 6/5 1823: Lars Nielsen i Lille Heddinge, 147
[Lars Nielsen, død 22/2 1822, 5 år, søn af gmd. unge Lars Pedersen]
arvinger
1 hans mor Ane Pedersdatter = gmd. Lars Pedersen i Lille Heddinge
2 halvbror Niels Larsen, ½
3 halvsøster Karen Larsdatter, 4
4 halvsøster Maren Larsdatter, 2
 
5-20 Skifte 29/6 1823: hmd. Niels Larsen, 54 år i Højerup, 151
enke Bendithe Jensdatter
arvinger:
afdødes moder Gertrud Andersdatter, enke efter afdøde hmd. Lars Rasmussen fra byen
søster Karen Larsdatter = hmd. Anders Rasmussen fra byen
søster Agnethe Larsdatter, død, børn:
a. Lars Hansen, gmd. i Lille Heddinge
b. Hans Hansen, 22, hos faderen i Tommestrup
c. Anne Margrethe Hansdatter, = gmd. Peder Nielsen fra byen
d. Mette Hansdatter, hjemme i Tommestrup
e. Karen Hansdatter = inds. Lars Peitersen i Tommestrup
halvbror til afdøde: Ole Larsen, død, børn:
a. Agnethe Olsdatter = hmd. Jens Berthelsen i Tommestrup
b. Anne Margrethe Olsdatter = Hans Christophersen fra byen
 
5-22 Skifte 11/8 1823 møller Søren Jensen, 44 år, Gjorslev Mølle, Magleby, 159
Se skifte 5-55
enke Ane Margrethe Jensdatter, børn:
1 Ole Sørensen, 17
2 Jens Sørensen, 7
3 Ane Sophie Sørensdatter, 21 = møllersvend Andreas Rasmussen
4 Cathrine Lucie Sørensdatter, 18
5 Ane Kirstine Sørensdatter, 15
6 Ane Cathrine Sørensdatter, 13
 
5-23 Skifte 11/10 1823: gmd. Søren Hansen, 69 år på gård nr. 20 i Strøby, 166
børn:
1 Else Sørensdatter = hmd. Hans Haagensen i Strøby
2 Karen Sørensdatter = Hans Clausen
3 Kirsten Sørensdatter, 35, ugift
4 Benthe Sørensdatter, 24, ugift
 
5-24 Skifte 18/12 1823: hmd. Niels Jensen. 74 år i Sierslev, 173
enke Ane Marie Jensdatter
børn:
1 Niels Nielsen
2 Hans Nielsen
3 Ole Nielsen
4 Ane Nielsdatter
 
5-25 Skifte 3/2 1824: Karen Hansdatter, 45 år på gård nr. 17 i Varpelev, 176
enkemand gmd. Albrect Pedersen, børn:
1 Hans Albrechtsen, 8
2 Peder Albrechtsen, 4
3 Ane Albrechtsdatter, 12½
4 Birthe Albrechtsdatter, 10
5 Gundil Albrechtsdatter, 1 år
 
5-26 Skifte 13/5 1825: fæstehmd. Espen Andersen, 71 år i Magleby, 187
enke Benthe Christophersdatter, børn:
1 Lars Espensen, myndig
2 Peder Espensen, myndig
3 Maren Sophie Espensdatter
 
5-27 Skifte 26/6 1824: Ingeborg Rasmusdatter, 67 år i Strøby, 190
enkemand arvefæster Anders Jensen, børn:
1 Jens Andersen, 33
2 Rasmus Andersen, 26
3 Karen Andersdatter = gmd. Jacob Jensen i Strøby
4 Maren Andersdatter = aftægtsmand Mathias Jacobsen ibid
5 Anne Andersdatter = gmd. Erik Eriksen ibid
6 Karen Andersdatter, 20, ugift
 
5-28 Skifte 19/10 1824: Dorthe Kirstine Hansdatter, 56 år i Magleby huse, 196
enkemand  fæste hmd. Christen Larsen, børn:
1 Lars Christensen, gift inds. i Holtug
2 Anders Christensen, myndig, tjenende i København
3 Birthe Christensdatter = Ole Nielsen fra Bjæverskov
4 Kirsten Christensdatter, ugift
5 Maren Christensdatter, ugift
6 Inger Christensdatter, ugift
 
5-30 Skifte 24/1 1825: arvefæstegmd. Frands Andersen, 63 år på gård nr. 27 i Magleby, 207
enke Inger Rasmusdatter, børn:
1 Peder Frandsen, 23
2 Anders Frandsen, 16
3 Anne Margrethe Frandsdatter = gmd. Isach Andersen i Magleby
4 Anne Christine Frandsdatter = smed Niels Rasmussen i Magleby, se skifte 6-22
 
5-31 Skifte 25/1 1825: arvefæstegmd. Rasmus Hansen, 49 år på gård nr. 22 i Magleby, 211
enke Sidse Marie Jørgensdatter, børn:
1 Jørgen Rasmussen, 18
2 Thomas Rasmussen, 14
3 Anne Rasmusdatter = Peder Frandsen i Magleby
4 Maren Rasmusdatter, 10
5 Margrethe Rasmusdatter, 6
6 Mette Marie Rasmusdatter, 1
 
5-32 Skifte 8/2 1825: arvefæstegmd. Niels Jørgensen, 35 år i Renge, 214
enke Johanne Jensdatter, børn:
1 Anne Kirstine Nielsdatter, 3
2 Karen Nielsdatter, 2
3 Marie Nielsdatter
 
5-33 Skifte 19/2 1825: Johanne Nielsdatter, 51 år på gård nr. 1 i Klippinge, 220
enkemand gmd. Christen Larsen, børn:
1 Niels Christensen, 28
2 Lars Christensen, 27
3 Hans Christensen, 7
4 Karen Christensdatter, 23, ugift
5 Ane Marie Christensdatter, 22, ugift
6 Ane Christensdatter, 12
7 Margrethe Christensdatter, 10
 
5-34 Skifte 12/3 1825: Kirsten Pedersdatter, 66 år i Klippinge, 223
enkemand hmd. Hans Madsen, se skifte 3-99
afdødes børn i ægteskab med Lars Jensen i Strøby
1 Hans Larsen, 27
2 Sidse Larsdatter, 29 = hmd. Jens Jørgensen i Klippinge
3 Birthe Larsdatter, 35, ugift
 
5-35 Skifte 21/4 1825: Rasmus Pedersen, 22 år, for faderen hmd gl. Peder Nielsen i Magleby husene, 226
enke Kirsten Friderichsdatter, børn:
1 Hemming Peder Rasmussen, 1½
 
5-36 Skifte 3/6 1825: hmd. Peder Larsen, 53 år i Magleby, 229
enke Cathrine Olsdatter, børn
1 Kirsten Pedersdatter, = hmd. Niels Henrichsen i Sierslev
2 Maren Pedersdatter, 14
 
5-37 Skifte 3/6 1825: hmd. Peder Olesens enke Anne Hansdatter, 72 år i Råby, 230
1 Ole Pedersen, spækhøker i København, død
a. Oluffine Olsen, 14
b. Bertholine Olsdatter, 12
2 Hans Pedersen, hmd. i Holtug
3 Birthe Margrethe Pedersdatter = inds. Peder Hansen i huset som afdøde
 
5-38 Skifte 7/12 1824: Anne Jørgensdatter, 59 år i Magleby 199
enkemand gmd. Jens Svendsen, børn:
1 Svend Jensen, 31
2 Niels Jensen, 26
3 Bodil Jensdatter = gmd. Jens Jørgensen i Magleby
4 Mette Louise Jensdatter = gmd. Jens Larsen ibid
5 Anne Marie Jensdatter = gmd. Niels Larsen i Sierslev
6 Maren Jensdatter, ugift
 
5-39 Skifte 13/9 1825: færgemand Niels Olsen, 68 år i hus nr. 13 Strøby, 239
1. kone Karen Larsdatter, se skifte 3-135
1 Ole Nielsen, 32 i København
2 Lars Nielsen, 29 i Køge
3 Niels Nielsen, 26, soldat
4 Karen Nielsdatter, = gmd. Rasmus Haagensen i Strøby
5 Birthe Nielsdatter = Peder Jensen i Strøby
6 Johanne Nielsdatter, ugift
2. enke Kirsten Pedersdatter
7 Hans Nielsen, 6
8 Karen Nielsdatter, 15
9 Else Nielsdatter, 13
10 Marie Nielsdatter, 12
11 Ane Nielsdatter, 10
 
5-40 Skifte 1/11 1825: hmd. Jens Pedersens enke Anne Sørensdatter, 72 år i Råby, 242
børn:
1 Christen Jensen, soldat i Aalborg
2 Søren Jensen, soldat i København
3 Kirsten Jensdatter = Ole Hansen Kok i Råby
4 Ane Marie Jensdatter = aftægtsmand Hans Jørgensen i Bjælkerup
5 Karen Jensdatter = hmd. Christen Larsen i Magleby husene
 
5-41 Skifte 9/2 1826: Christen Hansens søn tjenestekarl Peder Christensen, 28 år i Klippinge, 248
far gmd. Christen Hansen i Klippinge
enke Karen Christensdatter, ingen børn
 
5-42 Skifte 8/12 1824: gmd. Lars Pedersens enke Kirsten Iversdatter, 83 år på 1/12 af gård nr. 5 i Strøby, 198
arvinger:
1 Ivar Larsen i Køge
2 Peder Larsen i Bjæverskov
3 Lars Larsen ibid
4 Birthe Larsdatter = Hans Jensen i Strøby, se skifte 6-64
 
5-43 Skifte 10/7 1826: hmd. Peder Pedersen, 36 år i Magleby, 262
enke Ane Madsdatter, børn
1 Mads Pedersen, 3½
2 Karen Pedersdatter, 8
3 Mette Pedersdatter, 1
værge for børnene farbror hmd. Niels Pedersen i Magleby
 
5-44 Skifte 28/7 1826: gmd. Helle Nielsen, 62 år på gård nr. 18 i Holtug, 266
enke Inger Hansdatter, børn:
1 Niels Hellesen, 19
2 Hans Hellesen, 14
3 Mads Hellesen, 10
4 Maren Hellesdatter, ugift
5 Margrethe Hellesdatter = gmd. Peder Jensen i Sierslev
6 Karen Hellesdatter, ugift
værge afdødes bror Niels Nielsen i Magleby huse
 
5-45 Skifte 12/9 1826: gmd. Peder Madsen, 70 år på gård nr. 27 i Holtug, 269
Se skifte 4-86
børn:
1 Lars Pedersen, 27
2 Karen Sophie Pedersdatter, 19, ugift
 
5-46 Skifte 22/10 1826: Sidse Marie Jørgensdatter, 40 år i Magleby, 270
1. mand Rasmus Hansen, se skifte 5-31
1 Jørgen Rasmussen, 19
2 Thomas Rasmussen, 15
3 Anne Rasmusdatter = Peder Frandsen i Magleby
4 Maren Rasmusdatter, 11
5 Margrethe Rasmusdatter, 7
6 Mette Marie Rasmusdatter
2. enkemand gmd. Christen Jørgensen, se skifte 5-79
7 Rasmus Christensen, 3 uger
 
5-47 Skifte 14/12 1826: hmd. Hans Nielsen, 32 år på gård nr. 1 i Tommestrup, 278
enke Ane Margrethe Pedersdatter, børn:
1 Niels Hansen, 11
2 Lars Hansen, 2
3 Karen Hansdatter, 4
værge for børnene farbror Niels Hermann Nielsen i Tommestrup
 
5-48 Skifte 19/12 1826: hmd. Christen Nielsen, 44 år i Tommestrup, 280
1. kone [Birthe Carlsdatter], se skifte 4-77
1 Niels Christensen
2. enke Maren Pedersdatter
2 Birthe Kirstine Christensdatter
 
5-49 Skifte 14/3 1827: Ane Susanne, 48 år i Strøby, 283
enkemand hmd. Lars Nielsen, børn:
1 Hans Larsen, 23
2 Niels Larsen, 14
3 Jens Larsen, 6
4 Else Larsdatter, ugift
5 Anne Marie Larsdatter
6 Karen Larsdatter
7 Johanne Larsdatter
 
5-50 Skifte 9/4 1827: hmd. Christian Christensen Råby, død 1827, 82 år og hustru Hylleborg Mortensdatter, død 1827, 70 år i Magleby, 286
1 Dorthe Christiansdatter, ugift
2 Anne Marie Christiansdatter = hmd. Hans Nielsen i Valløby
3 Birthe Christiansdatter = hmd. Niels Mortensen i Sierslev
4 Bodil Marie Christiansdatter = hmd. Niels Madsen i Sierslev
5 Anne Christiansdatter = inds. Niels Nielsen i Magleby
 
5-51 Skifte 8/6 1827: Marthe Hansdatter, 36 år i Klokkehuset i Holtug, 290
enkemand hmd. Hans Ludvigsen, børn:
1 Jørgen Hansen, 11
2 Hans Hansen, 3
3 Ellen Marie Hansdatter, 16
4 Kirsten Hansdatter, 14
5 Ane Hansdatter, 9
værge den afdøde moders far Hans Madsen i Klippinge
 
5-52 Skifte 23/8 1827: gmd. Hartvig Olsen, 54 år på gård nr. 22 i Lille Heddinge, 291
børn:
1 Bodil Hartvigsdatter, 17
2 Marie Hartvigsdatter, 14
3 Peder Hartvigsen, 11
moderen [Maren Jensdatter] er død, se skifte 4-91
 
5-53 Skifte 14/11 1827: murermester Johan Welsing, 79 år på Gjorslev, 295
enke Stine Rasmusdatter, se skifte 6-124, ingen livsarvinger
afdøde mands bror, død
 
5-54 Skifte 22/11 1827: pige Bendte Sørensdatter, 29 år i Strøby, 297
Se skifte 5-23
arvinger, søstre:
1 Else Sørensdatter = hmd. Hans Haagensen
2 Karen Sørensdatter = gmd. Hans Clausen
3 Kirsten Sørensdatter = hmd. Ole Christiansen
 
5-55 Skifte 15/2 1828: møller Søren Jensens enke Ane Margrethe Jensdatter, 52 år i Gjorslev Mølle, Magleby, 309
Se skifte 5-22
børn:
1 Ole Sørensen, 21
2 Jens Sørensen, 12
3 Ane Sophie Sørensdatter = møllersvend Andreas Rasmussen, død. Ane Sophie tjener i skillingskroen
4 Cathrine Lucie Sørensdatter, ugift
5 Ane Kirstine Sørensdatter, ugift
6 Ane Cathrine Sørensdatter, ugift
 
5-56 Skifte 22/5 1828: hmd. Peder Christensen, 48 år af 12. lodden i Strøby, 330
enke Karen Hansdatter, børn:
1 Karen Pedersdatter, ugift
2. Johanne Pedersdatter, ugift
værge afdøde fars søsters mand hmd. Hans Benjaminsen i Strøby
 
5-57 Skifte 27/1 1829: gmd. Iver Jacobsen, 53½ år i Strøby, 351
enke Mariane Pedersdatter, børn:
1 Peder Iversen, 22
2 Jacob Iversen, 18
3 Anders Iversen, 5
4 Ane Iversdatter, 15
5 Marie Iversdatter, 13
6 Birthe Iversdatter, 3
 
5-58 Skifte 8/7 1828: Anne Jensdatter, 36 år i Højerup, 333
1. mand Christen Pedersen, se skifte 5-16
1 Lars Christensen, 14
2 Bodil Marie Christensdatter, 11
2. enkemand hmd. Peder Rasmussen
 
5-59 Skifte 19/2 1829: hmd. Mads Nielsen i Klippinge, død 30/4 1828, 356
enke Birthe Cathrine Pedersdatter, se skifte 5-154
børn:
1 Niels Madsen, 10
2 Inger Madsdatter, 6
3 Sidse Madsdatter, 1
 
5-60 Skifte 22/12 1828: pige Ane Nielsdatter i Strøby, [23 3/4 år], 343
[datter af Niels Nielsen og Inger Hansdatter], se skifte 5-97
halvsøskende:
1 Niels Madsen, 16
2 Kirsten Madsdatter, ugift
3 Cathrine Madsdatter, ugift
 
5-61 Skifte 2/10 1828: pige Marie Larsdatter, 27 år i Strøby, 337
søskende:
1 Peder Larsen, i Strøby, 30
2 Anne Larsdatter, ugift i København
3 Inger Larsdatter, ugift i Strøby
 
5-62 Skifte 11/8 1828: pige Inger Rasmusdatter, 70 år i Magleby, tjenende på Søholm, 336
ingen arvinger
 
5-63 Skifte 4/6 1829: hmd. gl. Hans Nielsen, 77 år i Magleby huse, 368
arvinger:
A. bror gmd. Jens Nielsen i Babberup [Sønder Dalby], død
1 Niels Jensen, gårdbesidder i Babberup
2 Ane Jensdatter = Niels Henrichsen i Frenderup, død
3 Karen Jensdatter = gmd. Peder Henriksen i Frenderup, død
4 Maren Jensdatter = Jens Larsen i Babberup, død
B. bror Niels Nielsen, hmd. i Havnelev, død
1 Ole Nielsen i Babberup
2 Niels Nielsen hmd. ved Kalvehave
3 Ane Kirstine Nielsdatter, = snedker Wilhelm i Hyllede
4 Karen Nielsdatter = Peder Hansen i Vivede
C. søster Inger Nielsdatter = Ole Pedersen i Vallebo, død
1 Niels Olsen i Magleby
2 Peder Olsen, hmd. i Valleby
 
5-64 Skifte 25/6 1829: Inger Nielsdatter, 31 år i Varpelev, 369
enkemand gmd. Lars Christensen, børn:
1 Christen Larsen, 10
2 Niels Larsen, 3
3 Ane Larsdatter, 9
4 Johanne Larsdatter, 7
5 Maren Larsdatter, 5
6 Karen Larsdatter, 3/4
værge afdødes bror Morten Nielsen i Havnelev
 
5-65 Skifte 25/6 1829: gmd. Hans Thomasen, 76 år i Varpelev, 373
enke Katrine Christensdatter, børn:
1 Peder Hansen, 20
2 Morten Hansen, 18
3 Christen Hansen, 11
 
5-66 Skifte 14/5 1828: Ane Larsdatter, 38 år på gård nr. 23 i Holtug, 327
enkemand gmd. Niels Hansen, børn:
1 Hans Nielsen, 10
2 Anne Marie Nielsdatter, 12
3 Ane Kirstine Nielsdatter, 3
værge morbror Hans Larsen af ?
 
5-67 Skifte 10/8 1829: Anne Jensdatter, 47 år på gård nr. 10 i Varpelev, 379
enkemand gmd. Henrik Pedersen, se skifte 5-136, 5-145
børn:
1 Peder Henriksen, 18
2 Jens Henriksen, 10
3 Niels Henriksen, 7
4 Anne Margrethe Henriksen, 15
5 Maren Henriksen, 12
 
5-68 Skifte 10/8 1829: Anne Poulsdatter, 70 år i Varpelev, 382
enkemand hmd. Kjeld Christensen, se skifte 5-108
søskende til afdøde:
1 Ole Poulsen, inds. i Lille Tårnby
2 Anders Poulsen, hmd. i Hårlev, død, børn
a. Lars Andersen, 28
b. Ole Andersen, 22
c. Niels Andersen, 21
d. Jens Andersen, 16
e. Peder Andersen, 12
3 Kirstine Poulsdatter, død = Anders Eriksen i Ammerup?
a. Poul Andersen, tjenende i Hårlev, 50
b. Ane Andersdatter = Hans Mogensen i Endeslev
c Margrethe Andersdatter = hmd. i Tokkerup
 
5-69 Skifte 18/8 1829: hmd. Hans Clausen, 75 år i Lille Heddinge, 384
børn:
1 Ane Hansdatter = Johan Andersen i Lille Heddinge
2 Ane Kirstine Andersdatter = Jørgen Andersen, hmd. ved Boltinggaard på Fyn
3 Karen Andersdatter = boelsmand Christen Christensen i Østerbølle ved Hobro
4 Else Andersdatter = hmd. Peder Jørgensen på Fyn
 
5-70 Skifte 2/9 1829: ungkarl Søren Hansen, død 1827, 21 år i Magleby, 386
søn af gmd. Hans Hansen i Magleby
 
5-71 Skifte 24/9 1829: gmd. Jens Christensen, 47½ år i Bjælkerup, 386
enke Dorthe Marie Pedersdatter
søskende:
1 Ane Christensdatter, enke efter gmd. Boe Hansen i Bjælkerup
2 Maren Christensdatter = gmd. Jørgen Hansen i Tommestrup
3 Kirsten Christensdatter = gmd. Niels Christensen i Sierslev
 
5-72 Skifte 9/11 1829: hmd. Rasmus Pedersen, 46 år i Lille Heddinge, 390
se skifte 6-111
1. kone Kirsten Tønnesdatter, se skifte 4-71
1 Anne Rasmusdatter, 16
2 Kirsten Rasmusdatter, 15
3 Inger Rasmusdatter, 13
2. enke Sidse Jensdatter
4 Karen Rasmusdatter, 4
 
5-73 Skifte 3/12 1829: skomager, hmd. Jochum Nielsen, 80 år i Magleby, 392
børn:
1 Jens Jochumsen, død
a. Hans Jensen, 24
b. Jens Jensen, 16
c. Ane Jensdatter
d. Mette Kirstine Jensdatter
2 Niels Jochumsen, hmd. i Magleby
3 Inger Marie Jochumsdatter = brændevinskarl Otte Pedersen i Køge
4 Ane Kirstine Jochumsdatter = Peter Petersen, snedkersvend i København
 
5-74 Skifte 3/12 1829: hmd. Lars Olsen Kaare, 73 år i Magleby, 393
enke Ane Jacobsdatter
1 datter Sidse Larsdatter, død = Niels Danielsen i Råby, børn:
a. Lars Nielsen, 13
 
5-76 Skifte 23/10 1828: skovridder Poul Christian Nielsen, 82 år i Magleby, 338
enke Sidse Rasmusdatter, børn:
1 Rasmus Poulsen, 50, skovfoged i Fredensborg dyrehave
2 Peder Christopher Poulsen, 46, skovløber ved Snedkersten, nu skovfoged på Kronborg
3 Susanne Margrethe Poulsdatter, bor i København i huset lygten udenfor Nørreport, enke = styrmand Ole Madsen, død
4 Katrine Poulsdatter = skovfoged ? Jørgensen i Store Heddinge
5 Ana Kirstine Poulsdatter, død = sognefoged Anders Jensen i Tommestrup, børn
a. Kirstine Andersdatter, ugift
b. Louise Andersdatter, ugift
6 Christine Bollette Poulsdatter = Lars Nielsen i Bjælkerup
7 Hansine Poulsdatter, død = skovfoged Rasmus Rasmussen i Gjorslev Dyrehave
a. Poul Christian Rasmussen, 9
b. Birthe Kirstine Frederikke Rasmusdatter
c. Sidse Marie Rasmusdatter
e. Ane Margrethe Rasmusdatter
 
5-77 Skifte 7/6 1830: gmd. Mads Hansen, 41 år på gård nr. 8 i Renge, 406
enke Johanne Jensdatter, børn:
1 Inger Marie Madsdatter, 15 uger
 
5-78 Skifte 8/1 1830: Maren Larsdatter, 59 år i Holtug, 409
enkemand gmd. Hans Nielsen, børn:
1 Hans Hansen, 21
2 Niels Hansen, 18
3 Ane Cathrine Hansdatter, ugift
værge morbror gmd. Mads Larsen i Råby
 
5-79 Skifte 12/2 1830: gmd. Christen Jørgensen (ingen alder) på gård nr. 22 i Magleby, 411
1. kone Sidse Marie Jørgensdatter, se skifte 5-46
1. Rasmus Christensen, 3½
2. enke Kirsten Iversdatter
2. Sidse Marie Christensdatter, 2½
 
5-80 Skifte 16/2 1830: hmd. Henrick Olsens enke Ane Kirstine, 82 år i Nørre Skovhus, Holtug Mark, 415
Børn:
1 Ole Henrichsen i Køge, død, børn:
a. Henrich Olsen, 16
b. Peter Olsen, 12
c. Ane Margrethe Olsdatter i København, ugift
d. Christianse Olsdatter, hjemme ugift
2 Jacob Henrichsen, 36
3 Ane Marie Henrichsdatter, død
a. Christopher, 24 af ægteskab med afdøde skomager Johan Vahrenbøl
b. Christian 17, af ægteskab med afdøde Christian Scheffer
c. Karoline, 11 af ægteskab med efterlevende mand skorstensfejersvend Seiberlin i København
4 Christiane Henrichsdatter = Christian Nielsen i Holtug, se skifte 6-150
 
5-81 Skifte 9/3 1830: Mumme Hansdatter, 45 år i Tommestrup, 446
1. mand Lars Hermandsen
1 Ane Larsdatter, ugift
2. mand Peder Andreasen
2 Lars Pedersen, 19
3 Ane Marie Pedersdatter
4 Peder Pedersen, 9
3. enkemand hmd, smed Jørgen Rasmussen
5 Rasmus Jørgensen, 8
6 Hans Jørgensen, 5
7 Birthe Kirstine Jørgensdatter
 
5-82 Skifte 27/4 1830: møllersvend Johannes Bendtsen, 50 år i Holtug mølle, 421
den afdøde var gift og bosiddende i Roskilde, enke, børn:
1. søn 10-11 år, navnet vides ikke
2. datter 11-12 år, navnet vides ikke
 
5-83 Skifte 29/4 1830: gmd. Hans Hansen, 48 år på gård nr. 24 i Magleby, 422
enke Birthe Hansdatter, børn:
1 Jacob Hansen, 12
2 Søren Hansen, ½
3 Mette Hansdatter
4 Maren Hansdatter
5 Karen Hansdatter
6 Ane Hansdatter
 
5-84 Skifte 13/5 1830: gmd. Anders Henricksen, 56 år i Tommestrup, 426
1. kone [ Johanne Larsdatter], se skifte 4-24
1 Hans Andersen, gmd. i Tommestrup
2. enke Ane Pedersdatter
2 Rasmus Andersen, 10
3 Henrich Andersen, 1
 
5-85 Skifte 29/6 1830: Lisbeth Hansdatter, død 1819, 58 år gl. i Lille Heddinge Mølle, 430
enkemand møller Bendt Carstensen, børn:
1 Peder Bendtsen i Tommestrup
2 Andreas Bendtsen, gmd. i Lille Heddinge
3 Hans Bendtsen i Højerup
4 Lars Bendtsen i Skørpinge
5 Ane Gertrud Bendtsdatter 1 = gmd. Lars Nielsen i Tommestrup, død, 2= gmd. Hans Andersen i Tommestrup
6 Carsten Bendtsen
 
5-86 Skifte 23/7 1830: Karen Hansdatter, 35 år i Holtug, 440
enkemand gmd. Hans Sørensen, børn:
1 Søren Hansen, 10
2 Hans Hansen, 8
3 Jens Hansen, 3
4 Kirsten Hansdatter, 12
værge, afdødes bror gmd. Jens Hansen i Holtug
 
5-87 Skifte 25/9 1830: hmd. Hans Jacobsen, 62 år i Varpelev, 450
børn:
1 Mads Hansen, 28
2 Lars Hansen, 22
3 Christen Hansen, 19
4 Jens Hansen, 16
5 Dorthe Hansdatter, død = Jeppe Olsen, død, børn se skifte 5-142
a. Ole Jeppesen, 7
b. Marie Jeppesdatter, 4
 
5-88 Skifte 22/10 1830: gmd. Peder Madsen, 45 år i Sierslev, 453
enke Kirsten Jensdatter, børn
1 Niels Pedersen, 13
2 Ane Marie Pedersdatter, 17
3 Ane Pedersdatter, 12
 
5-89 Skifte 29/11 1830: gmd. Jens Pedersen, 57 år i Varpelev, 459
enke Louise Jensdatter, børn:
1 Jens Jensen, 29
2 Peder Jensen, 24
 
5-90 Skifte 8/8 1828: Peder Gustav, 87 år af bøgeskoven i Holtug 335
enke Kirsten Nielsdatter, se skifte 4-63
børn:
1 Niels Pedersen, hmd. i Kalvehave
2 Anne Margrethe Pedersdatter, gift
3 Anne Kirstine Pedersdatter, gift med skomagermester
 
5-91 Skifte 22/2 1831: hmd. Ole Christensen, 60 år i Strøby Egede, 500
enke Bodil Nielsdatter
arvinger:
1 broder Hans Christensen i Kirke? skal være 73 år
2 søster Margrethe Christensdatter, enke efter Hans Christian af Strøby
3 søster Anne Dorthea, død, børn
a. Peter Ostenhejm, 21
 
5-92 Skifte 15/3 1831: Karen Olsdatter, 76 år på gård nr. 24 i Holtug, 519
1. mand [Peder Hansen]
1. Maren Pedersdatter, død = forhenværende gmd. Christen Madsen i Klippinge, død

a. Mads Christensen, 23

b. Peder Christensen, 19

c. Hans Christensen, 16

d. Niels Christensen, 14

e. Jens Christensen, 11

f. Rasmus Christensen. 9

g. Ane Marie Christensdatter = Christen Rasmussen i Bjælkerup

2. Dorthe Marie Pedersdatter = Ole Nielsen i Bjælkerup
3. Karen Pedersdatter = gmd. Jens Madsen i Holtug
4. Ane Pedersdatter, ugift
2. enkemand gmd. Rasmus Hansen
1. Peder Rasmussen, 27
 
5-93 Skifte 12/4 1831: gmd. Søren Sørensen, 40 år i Bjælkerup, 521
enke Ane Margrethe Hansdatter, børn:
1 Søren Sørensen, 11
2 Hans Christian Sørensen, 9
3 Hans Peter Sørensen, 6
4 Christen Sørensen, 4
5 Ane Sophie Sørensdatter
6 Lisbeth Sørensdatter, ½
 
5-94 Skifte 22/4 1831: Karen Pedersdatter, 60 år i Klippinge, 502
1. mand Erik Pedersen
1. Ane Marie Eriksdatter, ugift
2 Karen Marie Eriksdatter, ugift
2. enkemand Mads Hansen
værge bror Mads Pedersen i Klippinge
 
5-95 Skifte 11/4 1831 Ane Dorthea Larsdatter, 45 år i Råby,  543
enkemand gmd. Peder Sørensen, se skifte 6-177
børn:
1 Søren Pedersen, 18½
2 Jens Pedersen, 12
3 Margrethe Pedersdatter = Thomas Thomasen i Sierslev, se skifte 6-35
4 Johanne Pedersdatter
5 Louise Pedersdatter
 
5-96 Skifte 1/8 1831: Johanne Madsdatter, 47 år i Holtug, 551
enkemand møller Peder Sletting, børn:
1 Ole Pedersen Sletting, 22
2 Mads Pedersen Sletting, 19
3 Karen Sophie Pedersdatter Sletting = smed Peder Rasmussen fra Vemmetofte
4 Diderikke Pedersdatter Sletting
 
5-97 Skifte 31/8 1831 Birthe Pedersdatter, 78 år i Strøby
1. mand Hans Pedersen
1 Inger Hansdatter, død = Mads Tønnesen,

    a Kirsten Madsdatter, ugift

    b Niels Madsen, 19

    c Cathrine Madsdatter,

2 Mumme Hansdatter, død, = 1 Lars Hermandsen = 2 Peder Andreasen = 3 Jørgensen Rasmussen, smed i Tommestrup

    a Ane Larsdatter

    b Lars Pedersen, 20

    c Ane Marie Pedersdatter

    e Peder Pedersen, 10

    d Rasmus Jørgensen, 9

    e Hans Jørgensen, 6

    f Birthe Kirstine Jørgensdatter

2 enkemand hmd. Hans Hansen
3 Ane Hansdatter = Hans Henrik Jensen, inds. for enkemanden
 
5-98 Skifte 5/9 1831: Ole Jeppesen, 56 år på gård nr. 14 i Varpelev, 559
enke Sidse Olsdatter med lavværge gmd Espen Mortensen
arvinger: afdødes bror Niels Jeppesen i Magleby, afdød
a Jeppe Nielsen, 25½
b Hans Nielsen, 20
c Peder Nielsen, 16
d Ane Nielsdatter, ugift
 
5-99 Skifte 20/9 1831, gmd. Hans Nielsen, 53 år på arvefæstegård nr. 3 i Klippinge, 565
enke Bodil Willumsdatter, se skifte 5-146
børn:
1 Niels Hansen, 5
2 Inger Hansdatter, 9
3 Sidse Hansdatter, 7
4 Ane Hansdatter, 2
 
5-101 Skifte 3/10 1831: afdøde gmd. Anders Nielsen, 67 år og hustru Maren Rasmusdatter på gård nr. 6 i Varpelev, 570
1. kone Karen Larsdatter, se skifte 4-26
a Bolette Marie Andersdatter, ugift
2 kone  afdøde hustru Maren Rasmusdatters arvinger
a bror Jens Rasmussen, død
1 Jens Jensen, 18
2 Niels Jensen
3 Hans Jensen
4 Kirstine Jensdatter, ugift
b bror Niels Rasmussen, gmd. i Endeslev
c bror Peder Rasmussen, død
1 Ole Pedersen
2 Jens Pedersen
3 Peder Pedersen
d søster Ellen Rasmusdatter = hmd. Jens Larsen i Valløby
e søster Karen Rasmusdatter = inds. Christen Jørgensen i Store Tårnby
 
5-102 Skifte 4/10 1831, tjenestekarl Hans Pedersen, 25 år i Klippinge, 574
han er gmd. Peder Pedersens bror
kirkebog: ungkarl for morbroderen gmd Søren Hansen i Klippinge
 
5-103 Skifte 13/10 1831 efter gmd. Christen Andersen, 54 år på gård nr. 18b i Varpelev, 576
enke Bodil Jensdatter, børn:
1 Birthe Christensdatter
2 Margrethe Christensdatter
3 Dorthe Christensdatter, alle ugifte
værge: farbror gmd. Niels Andersen i Varpelev
 
5-104 Skifte 13/10 1831 gmd. Christian Andersen, 56 år og hustru Johanne Jensdatter, 55 år på gård nr. 5 i Varpelev, 578
børn:
1 Hans Christiansen, 30
2 Anders Christiansen, 20
3 Ane Marie Christiansdatter = hmd. Rasmus Larsen i Hellested
4 Kirsten Christiansdatter, ugift
værge gmd. Knud Jensen i Varpelev
 
5-105 Skifte 20/10 1831: Rasmus Poulsen, 76 år på gård nr. 5 i Holtug, 582
børn: alle i Holtug
[hustru Ane Kirstine Rasmusdatter], se Skifte 5-1
1 Poul Rasmussen, 36
2 Birthe Kirstine Rasmusdatter = Christen Andersen
3 Karen Rasmusdatter = Ole Jørgensen
 
5-106 Skifte 6/12 1831: Ane Christensdatter, ca. 53 år  på gård nr. 10 i Holtug, 596
enkemand gmd. Niels Hansen, børn:
1 Hans Nielsen, 26
2 Christen Nielsen, 16
3 Kirsten Nielsdatter = Niels Jeppesen i Holtug
4 Ane Marie Nielsdatter = gmd Niels Nielsen ibid
5 Margrethe Nielsdatter = Jens Madsen i Holtug
6 Inger Nielsdatter, ugift
7 Karen Nielsdatter, ugift
 
5-107 Skifte 6/12 1831: Ellen Pedersdatter, 51 år på gård nr. 3 i Bjælkerup, 599
enkemand Søren Andreasen, børn:
1 Søren Sørensen, 19
2 Ole Sørensen, 14
3 Bodil Marie Sørensdatter = Niels Madsen, soldat
4 Ane Marie Sørensdatter, ugift
 
5-108 Skifte 8/12 1831: hmd. Kjeld Christensen, 67 år i Varpelev, 602
se skifte 5-68
arvinger:
bror Hans Christensen i Varpelev, død
a Peder Hansen, myndig
halvbror Hans Christensen i Holtug, død
a Christen Hansen, 11
b Maren Hansdatter, 9
 
5-109 Skifte 15/12 1831: Hans Jensen, 65 år og hustru Birthe Nielsdatter, 56 år på gård nr. 13 i Magleby, 604
fælles børn:
1 Jens Hansen, 18
2 Ane Hansdatter = Jacob Hansen, brændevinskarl i Køge
3 Sidse Marie Hansdatter = Ole Nielsen i Strøby
4 Karen Hansdatter = Peder Nielsen i Magleby
5 Birthe Hansdatter, ugift
 
5-110 Skifte 19/12 1831 Kirsten Pedersdatter, 61 år på gård nr. 26 i Strøby, 608
1. mand Peder Hansen
1 Sidse Pedersdatter = gmd Hans Danielsen i Strøby
2 Bodil Pedersdatter = gmd Jens Rasmussen ibid
3 Maren Pedersdatter = hmd. Christen Hansen ibid
2. enkemand Søren Rasmussen
4 Ane Sørensdatter, ugift
5 Margrethe Sørensdatter, ugift
6 Else Sørensdatter, ugift
 
5-111 Skifte 9/2 1832, hmd. Svend Larsen, 60 år i Klippinge, 617
1. kone Ellen Christensdatter, død
1 Mads Svendsen, myndig
2 Christen Svendsen, 19
2 enke Birthe Hansdatter, lavværge bror gmd. Rasmus Hansen i Bjælkerup
3 Ole Svendsen, 15
4 Hans Svendsen, 1/4
5 Marie Svendsdatter, umyndig
6 Inger Marie Svendsdatter, umyndig
 
5-112 Skifte 20/2 1832 gmd. Niels Andersen, 66½ år på gård nr. 2 i Strøby, 621
enke Benthe Hansdatter med lavværge Peder Hansen, børn:
1 Niels Nielsen, 30
2 Marie Nielsdatter, ugift
3 Karen Nielsdatter = snedkermester Jørgen Larsen i Køge
4 Ane Nielsdatter, ugift
værge afdødes bror gmd. Peder Andersen
 
5-113 Skifte 12/3 1832 enkemand Rasmus Michelsen, 89 år i Magleby, 628
arvinger:
se skifte 4-22
1 bror Ole Mikkelsen i København
2 bror Thomas Mikkelsen, død
a. Maren Thomasdatter, død

    1 Rasmus Rasmussen, 29

    2 Jacob Hansen, 18

    3 Thomas Hansen, 16

    4 Ane Hansdatter, ugift

b Johanne Thomasdatter = hmd. Jens Hansen i Klippinge
c Anne Thomasdatter, død, se skifte 3-93

    1 Johanne Pedersdatter = inds. Christian Taarøe? i Magleby

    2 Ellen Pedersdatter = hmd Mads Pedersen i Magleby

    3 Maren Pedersdatter = skomager Christian Frederiksen, ibid

afdødes sidst afdøde kone Christence Jensdatter
1 bror Anders Jensen i Magleby, umyndig
2 halvbror Ole Smed ibid, død
a Benthe Olsdatter, død og efterlader sig

    1 Ole Nielsen, dyrlæge i Køge

3 søster Margrethe Jensdatter = hmd. Rasmus Pedersen i Magleby
4 Mette Jensdatter = hmd. Rasmus Pedersen i Holtug
 
5-114 Testamente underskrevet 20/12 1831, 631
Boelsmand Ole Larsen og hustru Else Olsdatter i Strøby. Else Olsdatter, død 9/11 1831 i Strøby, 43 år. Se skifte 5-122
en bror Søren Olsen
en sum til slegfredsdatter Sophie Amelie Olsdatter avlet med fruentimmer Karen Lisbeth Willadsdatter og født 31/10 1818 i Store Heddinge. udlagt barnefader ungkarl Ole Larsen, tjenende på Vallø
 
5-116 Skifte 19/5 1832: hmd. Peder Peitersen, 56 år i Strøby, 637
1. kone Maren Jensdatter
1 Peiter Pedersen, hmd. i Strøby
2. enke Maren Pedersdatter, se skifte 6-130
2 Hans Pedersen, 5
3 Jens Pedersen, 3
 
5-117 Skifte 22/5 1832: gmd. Niels Herman Nielsen, 38 år i Tommestrup, 640
enke Maren Hansdatter, se skifte 5-133
børn:
1 Hans Nielsen, 7
2 Ane Kirstine Nielsdatter, ugift, se skifte 5-162
 
5-118 Skifte 26/5 1832 Kirsten Christensdatter, 69 år i Tommestrup, 645
1. mand Niels Hansen, se skifte 3-84
1 Hans Nielsen, hmd. i Tommestrup
2 Peder Nielsen, gmd. i Højelse
3 Jens Nielsen, gmd. i Bjælkerup
4 Christen Nielsen, død

a Niels Christensen, 20

b Birthe Kirstine Christensdatter, ugift

5 Karen Nielsdatter = gmd. Anders Peitersen i Tommestrup, se skifte 6-102
2. enkemand gmd. Erik Peitersen
1 Niels Eriksen, 24
 
5-119 Skifte 28/5 1832 Kirsten Nielsdatter, 33 år i Lille Heddinge, 648
enkemand gmd. Niels Peitersen, børn:
1 Niels Nielsen, 7½
2 Jørgen Nielsen, 4
3 Bodil Nielsdatter, 374
 
5-120 Skifte 28/6 1832 Ane Hansdatter, 36 år på gård nr. 20 i Sierslev, 655
enkemand gmd. Søren Nielsen, se skifte 6-53
børn:
1 Jens Sørensen, 11
2 Niels Sørensen, 2
værge: afdødes bror gmd. Lars Hansen i Råby
 
5-121 Skifte 2/7 1832: Jørgen Larsen, 17 år i Lille Heddinge, 661
stedfar gmd. Peder Pedersen
arvinger: se skifte 5-11
moderen Inger Christophersdatter = gmd. Peder Pedersen
halv?bror sognefoged Anders Larsen
halv?søster Ane Larsdatter, ugift, se skifte 6-4
halvbror Niels Pedersen, 1
 
5-122 Skifte 17/11 1832, gmd. Ole Larsen og hustru Else Olsdatter i Strøby, 678
Se testamente 5-114
Else Olsdatter, begr. 9/11 1831, 43 år, bondemand Ole Larsens hustru
Den 20/12 1831 i tilfælde af, at Else Olsdatter dør før Ole Larsen, skal der udbetales en sum 100? til Søren Olsens børn, som er
1 Niels Sørensen, 17
2 Ole Sørensen, 8
3 Lars Sørensen, 3
4 Peder Sørensen, 6 mdr.
5 Elsebeth Sørensdatter, 15
 
5-123 Skifte 10/12 1832 Mette Andersdatter, 40 år på gård nr. 6 i Magleby, 689
enkemand gmd. Lars Svendsen, se skifte 5-158
børn:
1 Hans Larsen, 12
2 Ole Larsen, 9
3 Jørgen Larsen, 7
4 Svend Larsen, 5
5 Anders Larsen, 3
6 Karen Larsdatter, 11
børns værge afdødes morbror gmd. Isach Andersen i Magleby
 
5-124 Skifte 11/12 1832 Birthe Mortensdatter, 37 år, på Præstø Amts Sygehus i Næstved på gård nr. 2 i Varpelev, 692
se skifte 3-79
enkemand Andreas Olsen, børn:
1 Peder Andreasen, 7
2 Ane Marie Andreasdatter, 14
3 Karen Andreasdatter, 10
4 Birthe Kirstine Andreasdatter, 5
5 Johanne Andreasdatter, 2
værge: afdødes bror gmd. Espen Mortensen
 
5-125 Skifte 27/12 1832 gmd. Hans Henriksen, 70 år på gård nr. 9 i Tommestrup, 697
arvinger
1. kone [Agnethe Larsdatter, død 6/8 1811 i Tommestrup ??], se skifte 5-20
1 Lars Hansen, gmd. i Lille Heddinge
2 Hans Hansen, gift
3 Karen Hansdatter = gmd. Lars Peitersen i Tommestrup
4 Ane Margrethe Hansdatter = gmd Peder Nielsen i Højerup
5 Mette Hansdatter = gmd. Jens Nielsen i Bjælkerup
2. kone [Ane Nielsdatter gift 4/10 1811]
6 Henrik Hansen, 17
 
5-126 Skifte 10/1 1833 Kirsten Larsdatter, 37 år i Strøby, 702
enkemand gmd. Jens Hansen, børn:
1 Hans Jensen, 13
2 Maren Jensdatter, 10
3 Sidse Jensdatter, 4
værge: morbror gmd. Jens Larsen i Magleby
 
5-127 Skifte 25/1 1833 hmd. Morten Andersens hustru Margrethe Nielsdatter, 34 år i Magleby, 715
det bemærkes, at enkemanden har siddet i uskiftet bo fra 21/6 1799
en søn Jens Olsen, 12 år, som han er stedfader til
 
5-128 Skifte 15/2 1833 Birthe Holgersdatter, 56 år i Havelunds Skovhus i Magleby, 724
enkemand skovfoged Hans Ibsen se skifte 3-16 og 5-137
arvinger:
søster Bodil Holgersdatter, død = Hans Pedersen i Magleby
a Marthe Marie Hansdatter  = gmd. Mads Jacobsen i Magleby
b Maren Hansdatter = Rasmus Pedersen, ibid
2 søster Ane Holgersdatter, enke efter gmd. Jeppe Peitersen
 
5-129 Skifte 11/3 1833 hmd. Christen Pedersen, død 29/12 1828, 41 år i Magleby, 746
børn:
1 Peder Christensen, 12
2 Hans Christensen, 8
3 Maren Christensdatter, 17
4 Kirsten Christensdatter, 14
 
5-130 Anmeldt 17/3 1833 Dorthe Jacobsdatter, 69 år i Lille Heddinge, 748
arvinger
1. mand Lars Peitersen, se skifte 2-204
1 Niels Larsen, 34 år, ejendomsmand i København
2. mand Niels Hansen, se skifte 3-88
2 Hans Nielsen, ca. 30 år, hmd. i ?
3. enkemand Anders Pedersen
3 Lars Andersen, 24
4 Karen Margrethe Andersdatter = Peder Larsen, inds. for enkemanden
 
5-131 Skifte 19/3 1833 Ane Marie Hansdatter, 40½ år på gård nr. 6 i Sierslev, 748
enkemand Peder Christensen, børn:
1 Hans Pedersen, 8
2 Christen Pedersen, 3
3 Johanne Marie Pedersdatter, 11
4 Karen Marie Pedersdatter, 6
værge: morbror gmd. Niels Hansen i Sierslev
 
5-132 Skifte 7/6 1833 Karen Poulsdatter, 71 år på gård nr. 3 i Lille Heddinge, 759
1. mand Frands Poulsen

1 Jens Frandsen, værtshusholder i Køge, død

a Elise Jensdatter

b Johanne Jensdatter

2 Bodil Frandsdatter = gmd. Peiter Andersen i Renge, se skifte 6-46

2 enkemand gmd. Christian Poulsen
3 Frands Christiansen, 33
 
5-133 Skifte 9/7 1833 gmd. Niels Herman Nielsens enke Maren Hansdatter, 50 år på gård nr. 10 i Tommestrup, 764
se skifte 5-517
2 umyndige børn
1 Hans Nielsen, 8
2 Anne Kirstine Nielsdatter, 11, se skifte 5-162
værge afdøde faders bror hmd. Niels Andreasen i Tommestrup og moders bror Samuel Hansen i Holtug
 
5-134 Skifte 9/8 1833, hmd. Anders Pedersen, 39 år i Højerup, 768
enke Birthe Thomasdatter med lavværge Anders Olsen i Højerup
1 Peder Andersen, 1½
2 Maren Andersdatter, 15
3 Ane Margrethe Andersdatter, 13
værge farbror Hans Pedersen i Højerup
 
5-135 Skifte 5/11 1833 Bente Pedersdatter, 65 år på gård nr. 24 i Strøby, 775
1. mand Christopher Jørgensen, se skifte 3-76
1 Jørgen Christophersen, 34 hmd. i Strøby
2 Christopher Christophersen, 29
3 Margrethe Christophersdatter = gmd. Niels Nielsen i Strøby, se skifte 5-138
4 Karen Christophersdatter = gmd. Albrecht Pedersen i Varpelev
2. enkemand gmd. Jens Hansen
5 Ingeborg Jensdatter, ugift
 
5-136 Skifte 5/12 1833, gmd. Henrik Pedersen, 56 år på gård nr. 10b i Varpelev, 782
1. kone [Anne Jensdatter], se skifte 5-67
1 Peder Henriksen, 22
2 Jens Henriksen, 14
3 Niels Henriksen, 11
4 Ane Margrethe Henriksdatter, 19
5 Maren Henriksdatter, 16
2. kone Karen Olsdatter
 
5-137 Skifte 24/12 1833 Birthe Holgersdatter, 789
enkemand Hans Ipsen, børn:
Hans Ibsen, død 16/2 1833 i Magleby Sogn, skovfoged 78 år Se Skifte 5-128
Birthe Holgersdatter, død 9/1 1833, 56 år i Magleby Sogn i Havelund Skovhus
Børn med 1. kone Dorthe Olsdatter, se skifte 3-16
1 Ib Hansen i Store Heddinge
2 Kirsten Hansdatter, død = murersvend Johan Frederik Meinike i Bjælkerup
a Johan Jacob Meinike, 17
b Hans Frederik Meinike, 16
c Dorthea Sophie Caroline Meinike, 10
d Ane Marie Meinike, 2
 
5-138 Skifte 13/1 1834 Margrethe Christophersdatter, død 41 år, indlagt på Præstø Amts Sygehus i Næstved på gård nr. 12 i Strøby, 794
se skifte 5-135
enkemand gmd. Niels Nielsen, børn
1 Inger Birthe Nielsdatter, 15
2 Maren Nielsdatter, 8
3 Dorthe Marie Nielsdatter, 4, se skifte 6-147
afdødes bror Jørgen Christophersen i Strøby
 
5-139 Skifte 3/2 1834 gmd. Niels Hansen, 55 år på gård nr. 29 i Strøby, 798
enke Bodil Jensdatter, børn:
1 Jens Nielsen, 30, gmd. i Strøby
2 Hans Nielsen, 28
3 Peder Nielsen, 15
4 Niels Nielsen, 12
5 Margrethe Nielsdatter, ugift
6 Maren Nielsdatter, -
7 Ellen Nielsdatter, -
 
5-140 registrering 4/2 1834 Karen Christiansdatter, 50 år på gård nr. 11 i Sierslev, 801
enkemand Jens Frederiksen, børn:
1 Christen Jensen, 18
2 Peiter Jensen, 15
3 Frederik Jensen, 11
4 Mads Jensen, 8
5 Ane Marie Jensdatter = Hans Nielsen i Holtug
6 Birthe Jensdatter, ugift
7 Inger Marie Jensdatter, ugift
 
5-141 Skifte 17/2 1834, smed Jens Johansens hustru Marianne Mikkesdatter [Pedersdatter], som døde 17/7 1833, 25 år i Holtug, 810
se skifte 6-183
2 fælles børn:
1 Johan Christian Mikkel Jensen, 4
2 Jens Peter Jensen, 2
 
5-142 Skifte 20/2 1834 Dorthe Hansdatter, 33 år i Varpelev, 813
se skifte 5-87
enkemand hmd. Jeppe Olsen, børn:
1 Ole Jeppesen
2 Marie Jeppesdatter
 
5-143 Skifte 19/6 1834 Mette Marie Pedersdatter, 54 år på gård nr. 4 i Renge, 830
enkemand gmd. Hans Pedersen, børn:
1 Niels Hansen, 17
2 Ole Hansen, 14
3 Dorthe Marie Hansdatter
4 Maren Hansdatter
 
5-144 Skifte 26/8 1834 Birthe Pedersdatter, 57 år i Højerup, 843
1. mand Poul Hansen, se skifte 4-36
1 Peder Poulsen, 24
2 Mette Kirstine Poulsdatter, ugift
2. enkemand Anders Jensen
3 Jens Andersen, 18
4 Niels Andersen, 14
 
5-145 Skifte 11/9 1834 gmd. Henrik Pedersen og hustru Karen Olsdatter, 45 år i Varpelev, 844
Se skifte 5-67 og 5-136
hendes far Ole Sørensen, inds. i Højerup, død og efterlader sig
1 Mads Olsen, 43 hmd. i Lyderslev
2 Peiter Olsen, 40, tjenende i Højerup
3 Kirsten Olsdatter = Lars Hansen i Højerup
4 Ane Olsdatter = hmd. Niels Thomasen
5 Maren Olsdatter = Andreas Larsen, inds. i Højerup
Henrik Pedersens arvinger
1 Peder Henriksen
2 Jens Henriksen
3 Niels Henriksen
4 Margrethe Henriksdatter
5 Maren Henriksdatter
 
5-146 Skifte 28/11 1834 Bodil Willumsdatter, 37 år på gård nr. 3 i Klippinge, 848
enkemand Søren Olsen
1. mand Hans Nielsen, se skifte 5-99
1 Niels Hansen, 8
2 Inger Hansdatter, 12
3 Sidse Hansdatter, 10
4 Ane Hansdatter, 5
2. enkemand Søren Olsen
5 Hans Sørensen, 2
 
5-147 Skifte 16/12 1834, gmd. Jørgen Hansen, 74 år på gård nr. 7 i Tommestrup, 854
enke Maren Christensdatter, børn:
1 Hans Jørgensen, 30
2 Christen Jørgensen, 27
3 Ole Jørgensen, 21
4 Niels Jørgensen, 15
5 Karen Jørgensdatter = Peder Christensen i Sierslev
 
5-148 Skifte 19/11 1834 Margrethe Rasmusdatter i Strøby, 860
afdødes sidste mand gmd. Ole Nielsen
afdødes helsøskende [Rasmus Hansen Bech og Anne Pedersdatter]
1 Ane Rasmusdatter, ugift
2 Karen Rasmusdatter = gmd. Hans Hansen i Magleby
3 Ellen Rasmusdatter = Jørgen Rasmussen i Magleby
halvsøskende [Rasmus Hansen Bech og Margrethe Hansdatter]
4 Hans Rasmussen, 13
5 Ane Rasmusdatter
6 Sidse Rasmusdatter
 
5-149 Skifte 19/12 1834, hmd. Carl Jensen, 38 år, død 27/10 1833 i Strøby, 861
Hans Nielsen gift med Carl Jensens enke [Bodil Jacobsdatter]
 
5-150 Skifte 2/2 1835, hmd. Hans Pedersens enke Anne Pedersdatter, 69 år i Højerup, 875
arvinger
1 Peder Hansen, tjenende i København
2 Lars Hansen, inds. i Højerup
3 svigersønnen Peder Poulsen [1840 i Højerup: Peder Poulsen, smed og Karen Hansdatter]
4 Johanne Kirstine Hansdatter, se skifte 6-51
5 Birthe Margrethe Hansdatter
 
5-151 Skifte 2/2 1835 Ane Pedersdatter, 49 i Holtug, 876
enkemand hmd, saddelmager Christian Collin, børn:
1 Christian Sørensen, 26, avlet udenfor og før ægteskab med enkemanden
2 Jacob Christiansen Collin, 14
 
5-152 Skifte 2/4 1835 Mads Jensens enke Maren Nielsdatter, 67 år i Holtug, 879
børn:
1 Niels Madsen, 32, tjener i København
2 Jens Madsen, 28 i Holtug
3 Karen Madsdatter = arbejdsmand Niels Peter i Holtug
4 Ane Marie Madsdatter, ugift
5 Inger Madsdatter, ugift
 
5-153 Skifte 27/4 1835 hmd. Jørgen Madsen, 76 år i Højerup, 882
af foregående ægteskab
1 Karen Jørgensdatter, død = hmd. Lars Pedersen i Tommestrup, se skifte 6-17

a Johanne Larsdatter, 8

af sidste ægteskab med enke Anne Dorthea Pedersdatter
1 Peder Jørgensen, 16
2 Jørgen Jørgensen, 10
 
5-154 Skifte 7/5 1835 Birthe Cathrine Pedersdatter, 35 år i Klippinge, 884
afdødes arvinger
1. mand Mads Nielsen, se skifte 5-59
1 Niels Madsen, 15
2 Inger Madsdatter, 12
3 Sidse Madsdatter, 8
2. enkemand Peder Andersen
4 Mads Pedersen, 5
 
5-155 Skifte 17/6 1835 Louise Jensdatter, 49½ år, på gård nr. 31 i Strøby, 889
enkemand gmd, sognefoged Hans Peitersen, børn:
1 Peiter Hansen, 8
2 Johanne Hansdatter, 6
 
5-156 Skifte 17/6 1835 hmd. Niels Pedersens hustru Else Larsdatter, 33 år i Strøby Egede, 892
Niels Pedersens børn af ældre ægteskab
2 Peder Nielsen, 9
3 Birthe Nielsdatter, 15
fælles barn:
1 Karen Nielsdatter, 3½
værge: afdødes moder og stedfar Lars Nielsen i Strøby
 
5-157 Skifte 21/8 1835 gmd. Jørgen Christensen, 46 år på gård nr. 15 i Lille Heddinge, 900
1. kone Maren Pedersdatter, se skifte 4-107
1 Ane Jørgensdatter = smed Jens Hansen i Lille Heddinge
2 Maren Jørgensdatter, ugift
2. enke Johanne Christensdatter
3 Christen Jørgensen, 8
4 Niels Jørgensen, 6 mdr.
 
5-158 Skifte 19/9 1835 gmd. Lars Svendsen, 49 år i Magleby, 902
1 kone Mette Andersdatter:, se skifte 5-123
1 Hans Larsen, 15
2 Ole Larsen, 12
3 Svends Larsen, 8
4 Anders Larsen, 6
5 Karen Larsdatter, 14
2. enke Mette Pedersdatter
6 Jørgen Larsen, 1½
 
5-159 Skifte 21/9 1835 Karen Rasmusdatter, 24 år på gård nr. 23 i Magleby, 904
enkemand gmd Hans Hansen [Madsen], børn:
1 Anne Margrethe Hansdatter, 1½
 
5-160 Skifte 21/9 1835 gmd. Lars Nielsens hustru Kirsten Jørgensdatter, 70 år i Højerup, 905
arvinger:
bror Anders Jørgensen, gmd. i Arnøje, død
a Hans Andersen, gmd. i Arnøje
b Lars Andersen, hmd. i Frøslev
c Malene Andersdatter, død = Lars Thomsen

   1 Ane Larsdatter = hmd. Peder Rasmussen i Højerup

2 bror Johannes Jørgensen, gmd. i Lille Linde, død
a Jørgen Johansen, 13
b Niels Johansen, 10
c Christen Johansen, 7
3 bror Rasmus Jørgensen, gmd. i Lille Linde
 
5-161 Skifte 26/9 1835 gmd. Jens Andersen, 44 år på gård nr. 1 i Strøby, 907
enke Karen Hansdatter, børn:
1 Anders Jensen, 9
2 Hans Jensen, 5
3 Christen Jensen, 1
4 Ingeborg Jensdatter, 6
lavværge for enken, hende stedfar gmd. Niels Andersen i Ølby
 
5-162 Skifte 26/11 1835 pigebarn Anne Kirstine Nielsdatter, 13 år i Tommestrup, 911
forældre: afdøde Niels Herman Nielsen og hustru Maren Hansdatter. Se skifte 5-133
arvinger:
bror Hans Nielsen, 11
arvingens formynder: hmd. Niels Andreasen i Tommestrup
 
5-163 Skifte 27/1 1836 Niels Larsen, død 1829, 38 år i Lille Heddinge, 923
enke Karen Carlsdatter, børn:
1 Jacob Nielsen, 16
2 Ane Nielsdatter
3 Karen Nielsdatter
4 Birthe Nielsdatter
 
5-164 Skifte 9/4 1836 Johanne Cathrine Jensdatter, 36 år i Renge, 944
[hendes far: Jens Nielsen, se skifte 4-61]
1. mand Niels Jørgensen
1 Karen Nielsdatter, 13
2. mand Mads Hansen
2 Inger Marie Madsdatter, 6
3. enkemand gmd. Hans Pedersen
3 Inger Pedersdatter, 4
4 Maren Pedersdatter, 2
5 Johanne Pedersdatter, 1/4
 
5-165 Skifte 30/4 1836 gmd. Niels Andersen, 62 år i Varpelev, 951
enke Karen Frederiksdatter
børn:
1 Anders Nielsen, 23
2 Karen Nielsdatter = Anders Andersen i Varpelev, 22
3 Inger Nielsdatter = Anders Nielsen i Tostrup
4 Dorthe Nielsdatter = Jens Christiansen i Karise
5 Johanne Nielsdatter, ugift
6 Birthe Nielsdatter, ugift

Bog 6, Skifter 1836-1850. Gjorslev, Søholm og Erikstrup Godser

6-1 Skifte 25/4 1836: Jens Pedersen, kaldet Jens Hartvig, ca. 39 år i huset nr. 5 af gård nr. 2b på Sierslev Mark, 2
enke Johanne [Tommasine] Christensdatter, børn:
1 Christen Jensen, 9
2 Peder Jensen, 7
afdødes bror hmd. Larsen Pedersen af Magleby
 
6-2 Skifte 26/4 1836: hmd. Søren Eskildsen i Sierslev, 4
1. kone Kirsten Nielsdatter, se skifte 4-98
1 Eskild Sørensen, 17
enke Ane Pedersdatter, børn:
2 Ane Kirstine Sørensdatter
3 Sidse Marie Sørensdatter
 
6-4 Skifte 21/5 1836: umyndige Ane Larsdatter, 17½ år i Lille Heddinge, 10
arvinger:
moderen Inger Christensdatter = stedfar gmd. Peder Pedersen i Lille Heddinge
bror sognefoged Anders Larsen ibid
halvbror Niels Pedersen, 5
halvbror Jørgen Pedersen, 2½
 
6-5 Skifte 23/8 1836: smed Johan Larsen, 64 år på Gjorslev, Holtug, 13
børn:
1 Jens Johansen, hmd. i Holtug
2 Lars Johansen, hmd. i Lidemark
3 Kirsten Johansdatter, ugift
4 Karen Johansdatter = Søren Jensen i Holtug
5 Karine Johansdatter = Christian Frederik Poulsen
6 Marie Christine Johansdatter = smed Anders Rasmussen i Valløby
 
6-6 Skifte 17/10 1836: gmd. Niels Pedersen. 55 år på gård nr. 2 i Klippinge, 17
enke Bodil Pedersdatter, børn:
1 Ole Nielsen, 19
2 Jacob Nielsen, 16
 
6-7 Skifte 14/11 1836: Inger Nielsdatter, 34 år på gård nr. 6 i Renge,  20
enkemand gmd. Niels Jensen, børn:
1 Jens Nielsen, 2
broder til afdøde gårdbestyrer Hans Nielsen i Lille Heddinge
 
6-9 Skifte 6/12 1836: gmd. Niels Nielsen, 38 år på gård nr. 4 i Holtug, 26
enke Ane Marie Nielsdatter, se skifte 5-106
børn:
1 Lars Nielsen, 15
2 Niels Nielsen, 8
3 Karen Nielsdatter, 12
4 Anne Nielsdatter, 6
 
6-10 Skifte 8/12 1836: smed, hmd. Jacob Nielsen Nørager, 58 år i Højelse, 29
enke Anne Kirstine Andersdatter, ingen livsarvinger
bror Jens Nielsen, gmd. i Lystrup på Randers
 
6-11 Skifte 9/12 1836: tjenestekarl Niels Christophersens hustru Maren Jensdatter, 35 år i Holtug, 32
enkemand Niels Christophersen, se skifte 6-41
børn:
1 Hans Nielsen, 7
2 Anne Kirstine Nielsdatter, 5, født i Magleby
3 Karen Nielsdatter, 2, født i Magleby
 
6-17 Skifte 4/2 1837: Karen Jørgensdatter i Tommestrup, 45
Karen Jørgensdatter, død 11/11 1831, 49 år. se skifte 5-153
enkemand hmd. Lars Pedersen, børn:
1 Johanne Larsdatter, 25
 
6-19 Skifte 22/3 1837: fæster Ole Larsens enke Inger Olsdatter, 81 år i Magleby huse, 54
søn Lars Olsen, myndig
 
6-20 Skifte 30/3 1837: hmd. Hans Hansen, 37 år i Højerup, 55
enke: Birthe Thomasdatter, børn:
1 Karen Hansdatter, 2
værge for datteren: broderen Jens Hansen i Frøslev
 
6-21 Skifte 6/4 1837: Ellen Pedersdatter, 36 år i Magleby, 57
enkemand hmd. Mads Pedersen, børn:
1 Peder Madsen, 12
2 Ane Madsdatter, 9
 
6-22 Skifte 8/4 1837: smed Niels Rasmussen, 65 år i Magleby, 58
arvinger:
1. kone Bente Olsdatter, død
1 Ole Nielsen i Køge
2. kone Ane Larsdatter, død
2 Bente Nielsdatter = Lars Pedersen i Magleby huse
3. enke Anne Christine Frandsdatter, se skifte 5-30
3 Rasmus Nielsen, 22, snedker i Køge
4 Søren Nielsen, 19
5 Anders Nielsen, 16
 
6-24 Skifte 8/6 1837: tjenestekarl Niels Larsen, 61 år hos gmd. Peter Johansen i Råby, 66
[forældre: Lars Svendsen og Kirsten Andersdatter]. se skifte 5-158
brødre:
gmd. Anders Larsen i Holtug
hmd. Hans Larsen i Holtug
søstre:
Birthe Larsdatter, død =gmd. Jens Hansen i Holtug, se skifte 5-4
a. Lars Jensen, 17
b. Karen Jensdatter, 19
 
6-25 Skifte 26/6 1837: gmd. Hans Pedersen, 66 år i Magleby, 67
enke Inger Marie Iversdatter, børn:
1 Anne Hansdatter, 5
2 Birthe Marie Hansdatter, 3
3 Kirsten Hansdatter, 3/4
 
6-26 Skifte 12/8 1837 Hans Nicolai Hansen, 43 år, født i Fakse, søn af Hans Jensen Ellekov på gård nr. 4 i Bjælkerup, 73
hustru Ane Margrethe Nielsdatter, børn:
1. Poul Hansen, 13
2. Hans Hansen, 15
3. Ane Margrethe Hansdatter, 17
4. Cathrine Hansdatter, 12
5. Inger Marie Hansdatter, 9
6. Mette Kirstine Hansdatter, 7
7. Maren Hansdatter, 4
den afdødes bror Frederik Hansen på Vivede Overdrev
 
6-27 Skifte 10/8 1837: Peder Jensen, 41 år på gård nr. 4 i Strøby, 77
enke Maren Larsdatter, børn:
1 Jens Pedersen, 16
2 Rasmus Pedersen, 12
 
6-28 Skifte 25/8 1837: gmd. Hans Pedersen. 39 år på gård nr. 11 i Renge, 84
1. kone Johanne Cathrine Jensdatter, se skifte 6-8
1 Inger Pedersdatter, 6
2 Maren Pedersdatter, 3½
3 Johanne Pedersdatter, 1½
2. enke Susanne Louise Andersdatter
4 Anne Kirstine Pedersdatter
værge for enken: hendes far sognefoged Anders Jensen
værge den afdødes bror gmd. Peder Pedersen i Lille Heddinge
 
6-29 skifte 27/11 1837: Niels Clemmensens hustru Elisabeth Jensdatter, 63 år i Strøby, 92
1. mand Jørgen Jensen, død
1. Jens Jørgensen, 31 tjenende i Klippinge
2 Niels Jørgensen, 29 tjenende i Køge
3 Hans Jørgensen, 27 hmd. i Magleby
4 Margrethe Jørgensdatter, ugift i Køge
2. enkemand Niels Clemmensen
5 Jørgen Nielsen, 25
6 Maren Nielsdatter = Hans Larsen i Strøby
 
6-30 Skifte 14/11 1837: Sidse Jensdatter, 38 år i Lille Heddinge, 93
1. mand Rasmus Pedersen, død
1. Maren Rasmusdatter, 11
2. enkemand hmd. Christian Pedersen
2. Anne Cathrine Pedersdatter, 2
værge bror til afdøde gmd. Niels Jensen,
 
6-31 Skifte 15/1 1838: gmd. Niels Hellesen, 30 år på gård nr. 18 i Holtug, 100
se skifte 5-44
enke Ane Dorthea Martensdatter, børn
1 Inger Nielsdatter, 1/4
lavværge for enken Jacob Martinsen Schjou i Holtug
 
6-32 Skifte 19/2 1838: gmd. Jens Larsen, 40 år i Magleby, 116
enke Mette Jensdatter, børn
1 Lars Jensen, 12
2 Jens Jensen,10
3 Niels Jensen, 4
4 Hans Jensen, 1
5 Ane Jensdatter, 6
 
6-33 Skifte 20/3 1838: gmd. Hans Clausen, død 1837, 51½ år og hustru Karen Sørensdatter, død 1838, 53 år og  på gård nr. 20 i Strøby, 120
se skifte 5-23
børn:
1 Niels Hansen, 27, hjemme
2 Hans Hansen, 25, soldat
3 Peders Hansen, 21, hjemme
4 Ane Hansdatter, 15
bror til afdøde mand hmd. Christen Clausen
 
6-35 Anmeldt 2/7 1838, skifte 10/5 1839 møller og gårdbruger Thomas Thomasen, 33 år i Sierslev, 126
enke Margrethe Pedersdatter
 
6-36 Skifte 26/7 1838: gmd. Jacob Henriksen, 44 år i Nørreskovhuset på Holtug Mark, 127
enke Birthe Kirstine Mortensdatter, børn:
1 Hans Henriksen, 14
2 Jacob Henriksen, 1 1/4
3 Ane Cathrine Elisabeth Henriksdatter, ugift
4 Marie Kirstine Henriksdatter, -
 
6-37 Skifte 16/11 1838: hmd. Peder Thomsens enke Margrethe Sørensdatter, død 17/10 1738 73 år i Magleby huse, 129
børn:
1 Lars Pedersen, død, børn:
a Hans Larsen, 10
2 Thomas Pedersen, hmd. i Råby
3 Niels Pedersen, inds. på Karlebo overdrev
4 Søren Pedersen, hmd. i Vollerslev
5 Jens Pedersen, inds. i Magleby
6 Kirsten Pedersdatter = hmd. Christen Nielsen i Magleby
7 Johanne Marie Pedersdatter, død = inds. Hans Nielsen, død, børn
a Peder Hansen, 13
b Karen Hansdatter
8 Sofie Pedersdatter = Lars Jensen i Køge
9 Cathrine Pedersdatter = Christoffer Jørgensen
 
6-39 Anmeldt 24/11 1838, gmd. Jørgen Olsens stedsøn Hans Knudsen Hansen, 22 år i Højerup, 130
far afgangne gmd Hans Knudsen i Højerup, se skifte 4-76
moder
bror Anders Hansen, 24
halvbror Niels Jørgensen, 19
halvbror Rasmus Jørgensen, 14
halvbror Jens Jørgensen, 7
 
6-40 Skifte 3/12 1838: hmd. Thomas Thomasens enke Maren Andersdatter, 83 år i Sierslev, 131
se skifte 4-38
børn:
1 Anders Thomasen, inds.
2 Birthe Thomasdatter, 53, ugift
3 Ane Thomasdatter = skovfoged Hans Peter Toft? i Skeppelund
4 Kirsten Thomasdatter = hmd. Hans Jensen i Sierslev
 
6-41 Skifte 24/12 1838: tjenestekarl Niels Christophersen i Magleby, død  34 år i Holtug, 133
1. kone Maren Jensdatter, se skifte 6-11
1 Hans Nielsen, 9
2 Anne Kirstine Nielsdatter, 7
3 Karen Marie Nielsdatter, 4
enke Ane Olsdatter, børn:
lavværge for enken: afdødes far hmd. Christopher Svendsen i Magleby. Se skifte 6-154
 
6-42 Skifte 29/1 1839: Jørgen Pedersen, 5 år, gmd. Peder Pedersens Søn i Lille Heddinge, 143
 
6-44 Skifte 18/6 1839: hmd. Peder Andersens enke Karen Jeppesdatter, 57 år i Højerup, 154
se skifte 4-93
børn:
Jeppe Pedersen, 22
Anne Dorthe Pedersdatter, 19
Maren Pedersdatter, 15
afdødes bror gmd. Peder Jeppesen og bror gmd. Hans Jeppesen i Højerup
 
6-45 Skifte 2/9 1839: hmd. Niels Hansens hustru Ane Cathrine Rasmusdatter, 59 år i Holtug, 157
ingen livsarvinger i ægteskabet
1 bror hmd. Christopher Rasmussen i Holtug
2 bror Jens Rasmussen i Lund, død, børn:
a Niels Jensen, tjenende i Lund
b Lisbeth Jensdatter, tjenende i København
c datter, navn kan ikke læses
d datter, navn kan ikke læses
3 halvbror Hans Hansen, hmd. i Sierslev, død
a Christen Hansen, tjenestekarl på Gjorslev
4 halvsøster Benedicte Rasmusdatter, gift med en gørtler i København
 
6-46 Skifte 26/9 1839: gmd. Peiter Andersen, 65 år i Renge, 158
enke Bodil Frandsdatter, se skifte 5-132
fælles børn:
1 Frands Peitersen, 35
2 Anders Peitersen, 29
3 Anne Katrine Peitersdatter = gmd. Frands Christensen i Lille Heddinge
4 Karen Peitersdatter, 21, ugift
 
6-47 Skifte 7/1 1840: hmd. Lars Nielsens hustru Christiane Martinsdatter, 42 år i Holtug, 160
enkemand Lars Nielsen, børn:
1 Martin Larsen, 20, postkarl i Store Heddinge
2 Sacharias Larsen, 14
3 Hans Henrik Larsen, 14
værge morbror Jacob Martinsen Skøn? af Valløby
 
6-49 Skifte 16/3 1840: gmd. Ole Pedersen, 57 år i Strøby, 174
enke Ane Nielsdatter med lavværge Niels Pedersen i Varpelev, børn:
1 Peder Olsen, 22
2 Marie Olsdatter, ugift
 
6-50 Skifte 7/5 1840: Maren Jacobsdatter, 45 år i Holtug, 180
enkemand hmd. Christian Andersen, se skifte 6-155
 
6-51 Skifte 11/7 1840: Johanne Kirstine Hansdatter, 42 år i Højerup, 183
se skifte 5-150
enkemand hmd. Anders Jensen, børn:
1 Hans Andersen, 3
2 Peder Andersen, 3/4
børnenes værge hmd. morbror Lars Hansen i Højerup
 
6-52 Skifte 16/9 1840: gmd. Anders Vincentsen i Varpelev, 187
søn, tjenestekarl Niels Andersen,
hans kone Alhed Sofie Martinsdatter var død 15/ 1840, 32 år, se skifte 6-63
børn:
1 Martin Nielsen, 1½
2 Alhed Sofie Nielsen, 8 mdr.
 
6-53 Skifte 23/10 1840: gmd. Søren Nielsen, 70 år på gård nr. 20 i Sierslev, 188
1. kone Ane Hansdatter, se skifte 5-120
1 Jens Sørensen, 19
2 Niels Sørensen, 15
2. enke Birthe Michaelsdatter
3 Johanne Sørensdatter, 5
 
6-54 Skifte 19/12 1840: gmd. Søren Hansen, 42 år i Strøby, 196
enke Ane Kirstine Larsdatter, børn:
1 Hans Sørensen, 12
2 Lars Sørensen, 9
værge farbror Jens Hansen i Strøby
 
6-55 Skifte 29/7 1840: gmd. Søren Hansen, ca. 53 år i Klippinge, 200
enke Karen Isaachsdatter med værge bror Peder Isaachsen i Klippinge, børn:
1 Hans Sørensen, 22
2 Peder Sørensen, 15
3 Elsebeth Sørensdatter = gårdbruger Peder Christian Madsen i Store Heddinge
4 Margrethe Sørensdatter = gmd. Peder Nielsen i Klippinge
5 Ane Sørensdatter = gmd. Peder Bondesen i Strøby
6 Maren Sørensdatter, ugift
7 Karen Sørensdatter, ugift
8 Sidse Marie Sørensdatter, ugift
 
6-56 Skifte 15/2 1841: gmd. Jørgen Boesen, 58 år på gård nr. 27 i Sierslev, 206
enke Ane Larsdatter, nu = lavværge hmd. Lars Pedersen i Magleby huse
se skifte 5-3
børn:
1 Jens Jørgensen, 9
2 Lars Jørgensen, 6
3 Else Margrethe Jørgensdatter, 19
værge, afdødes bror gmd. Mads Boesen i Sierslev
 
6-57 Skifte 18/2 1841: gmd. Niels Nielsen, 39 år på gård nr. 2 i Strøby, 209
enke Inger Knudsdatter, børn:
1 Karen Marie Nielsdatter, 3/4
 
6-58 Skifte 22/2 1841: Hans Pedersen, 13 år i Strøby, 212
Moderen Maren Pedersdatter
Moderens 1. mand hmd P. Pedersen
1 Jens Pedersen, 11
2 Peiter Petersen
Moderens 2. mand Niels Larsen, afdødes stedfar
3 Johanne Nielsdatter, 8
4 Ane Nielsdatter, 6
5 Karen Nielsdatter, 3/4
 
6-60 Skifte 18/3 1841: gmd. Hans Mortensen, 81 år i Højerup, 220
1. kone Johanne Larsdatter, se skifte 3-94
1. Lars Hansen, 40, gmd. i Lille Heddinge
2 Morten Hansen, 35, hmd. i Holtug
2. enke Stine Møller:
3 Niels Hansen, 21
4 Peder Hansen, 19
5 Jens Hansen, 4, tvilling
6 Johanne Hansdatter, 4, tvilling, se skifte 6-75
 
6-61 Skifte 20/3 1841: gmd. Niels Carstensen, 82 år i Lille Heddinge, 223
enke Ellen Katrine Olsdatter,
børn:
1 Hans Nielsen, 36
2 Anders Nielsen, 27, se skifte 6-209
3 Inger Nielsdatter, død = gmd. Niels Jensen i Renge, børn
a Jens Nielsen, 6
4 Ane Nielsdatter = gmd.er Peder Pedersen i Lund, Lyderslev
5 Karen Nielsdatter = gmd. Hans Jensen i Renge
 
6-62 Skifte 1/4 1841: gmd. Anders Jensen, 81 år i Holtug, 226
børn:
1 Christen Andersen, Store Heddinge Mark
2 Niels Andersen, hmd. i Holtug
3 Ole Andersen
4 Jens Andersen, Store Heddinge Mark
5 Peder Andersen, ibid
6 Ane Kirstine Andersdatter, død = Peder Christian i Tommestrup
7 Ane Andersdatter = Jens Nielsen i Sierslev
8 Kirsten Andersdatter, 44, ugift
9 Maren Andersdatter = tømmermand Hans Pedersen i Køge
10 Christence Andersdatter = Lars Jensen på Store Heddinge Mark
 
6-63 Skifte 17/6 1841: Alhed Sophie Martinsdatter, 32 år i Varpelev, 230
se skifte 6-52
enkemand Niels Andersen, børn:
1 Martin Nielsen
2 Alhed Sophie Nielsdatter
værge Jacob Martinsen i Holtug
 
6-64 Skifte 20/8 1841: hmd. Hans Jensen, 68 år i Strøby, 236
enke Birthe Larsdatter, se skifte 5-42
børn:
1 Jens Hansen, 31
2 Marie Hansdatter, død = hmd. Hans Nielsen i Vallørækkerne, børn
a Lars Larsen, 11
b Niels Hansen, 8
c Peder Hansen, 5
 
6-65 Skifte 12/10 1841: hmd. Niels Jacobsen Skytte, 82 år i Holtug, 238
enke [Kirsten Pedersdatter], børn
1 Jacob Nielsen Holtug, bager i Allinge på Bornholm
2 Ane Marie Nielsdatter = Willads Jensen i Magleby
3 Karen Nielsdatter = Poul Rasmussen på Store Heddinge overdrev
4 Ane Nielsdatter = Poul Christensen i Sierslev
5 Inger Nielsdatter = Christen Hansen i Holtug
 
6-71 Testamente gmd. Samuel Hansen, død 17/3 1841, 60 år i Holtug, 248
enke Margrethe Nielsdatter
 
6-74 Skifte 20/1 1842: gl. Peder Nielsens enke Inger Katrine Larsdatter, 70 år i Magleby Huse, 253
 
6-75 Skifte 1/2 1842: pige Johanne Sophie Hansdatter, 4½ år i Højerup, 270
datter af afdøde gmd. Hans Mortensen, arvinger
moderen Stine Møller nu gift med Hans Hansen
se skifte 6-60
brødre
2 Niels Hansen, 22
3 Peder Hansen, 20
4 Jens Hansen, 5
halvbrødre:
5 Lars Hansen, gmd. i Lille Heddinge
6 Morten Hansen, hmd. i Højerup
 
6-77 Skifte 11/2 1842: Maren Michaelsdatter, 42 år på gård nr. 17 i Magleby, 275
enkemand gmd. Lars Mathiasen, børn:
1 Rasmus Larsen, 16
2 Peder Larsen, 15
3 Mathias Larsen, 12
4 Michael Larsen, 2
5 Ane Marie Larsdatter, 17
6 Johanne Larsdatter, 10
7 Margrethe Larsdatter, 7
8 Maren Larsdatter, 5
værge på moderens side gmd. Hans Frederiksen i Holtug
 
6-78 Skifte 12/2 1842: hmd. Daniel Sørensens enke Christiane Hansdatter, 69 år i Magleby, 277
børn:
1. Ole Danielsen, tjenestekarl i Klippinge
2 Søren Danielsen, tjenestekarl i Bjælkerup, se skifte 6-154
3 Johanne Danielsdatter = inds. Lars Jensen i Klippinge
4 Karen Kirstine Danielsdatter = hmd. Ole Andersen i Magleby Huse
5 Mette Marie Danielsdatter = smed Peder Nielsen i Bjælkerup
 
6-78a Skifte 22/2 1842 i Bent Jensens hus i Strøby Egede, dennes steddatter Ane Nielsdatter, 26½ år, 278
Se skifte 5-39
arvinger:
[Niels Olsen og Kirsten Pedersdatter], ½søskende
7 Hans Nielsen, 22
8 Karen Nielsdatter = Hans Hansen i Druestrup
9 Else Nielsdatter, ugift
10 Marie Nielsdatter = Jens Hansen i ? ved Gjorslev
[Niels Olsen og Karen Larsdatter], søskende
1 Ole Nielsen i Strøby
2 Lars Nielsen, ibid
3 Niels Nielsen i Magleby, død, søn

   a Niels Peiter Nielsen, 7

4 Karen Nielsdatter = Rasmus Haagensen i Strøby
5 Birthe Nielsdatter = gmd Peder Jensen ibid
6 Johanne Nielsdatter = Niels Christensen i Strøby
afdødes mor Kirsten Pedersdatter = Bent Jensen
halvbror Jens Bentsen, 10
 
6-79 Skifte 3/3 1842: Anne Kirstine Pedersdatter, 37 år i Højerup, 282
enkemand bondemand Hans Bentsen, se skifte 6-204
børn:
1 Anders Hansen, 5
2 Lisbeth Hansdatter
3 Ane Hansdatter
4 Johanne Hansdatter
 
6-80 Skifte 17/3 1842: gmd. Peder Andreasen, 67 år i Lille Heddinge, 284
enke Mette Hansdatter, børn:
1 Hans Pedersen, 35, gmd. i Holtug
2 Anders Pedersen, 29
3 Ane Kirstine Pedersdatter = gmd. Hans Sørensen i Holtug
4 Kirstine Pedersdatter, 38, ugift, hjemme
5 Karen Pedersdatter = hmd. Christian Pedersen i Lille Heddinge
 
6-81 Skifte 6/5 1842: hmd. Rasmus Pedersen, 60 år i Magleby, 289
børn:
1 Karen Rasmusdatter = Jens Hansen i Magleby
2 Ane Rasmusdatter = Christian Holm ibid
3 Benthe Rasmusdatter, 27 ugift
 
6-82 Skifte 2/6 1842 hos gmd. Jens Hansen i Holtug, efter han moder Karen Jensdatter, 89 år,
enke efter gmd. Hans Nielsen, 292
børn:
1 Niels Hansen, gmd. i Holtug
2 Jens Hansen, gmd. i Holtug
3 Mads Hansen, hugger i Porsehuset
4 Ingen Hansdatter, død = gmd. Helle Nielsen, børn
a Niels Hellesen, død som gmd. i Holtug, en datter Inger Nielsdatter, 3 år
b Hans Hellesen, 28
c Mads Hellesen, 27 gmd. i Holtug
d Ane margrethe Hellesdatter = gmd. Peder Jensen i Sierslev
e Maren Hellesdatter = hmd. Niels Nielsen
f Karen Hellesdatter = hmd. Hans Jacobsen i Holtug
5 Ane Marie Hansdatter, død = Hans Christensen, død
a Hans Hansen, hmd. i Præsteskovshuset
b Margrethe Hansdatter = Peder Michelsen, samme sted
c Kisten Hansdatter = hmd. Lars Hansen, ibid
6 Maren Hansdatter, død = Peder Jensen, død
a Margrethe Pedersdatter, ugift
b Karen Pedersdatter = smed Svend Henriksen i Holtug
c Kirsten Pedersdatter = Peder Johansen i Nørreskovshuset
7 Karen Hansdatter, død = gmd. Hans Sørensen i Holtug
a Søren Hansen, 22
b Hans Hansen, 21
c Jens Hansen, 16
d Kirsten Hansdatter = hmd. Mads Christensen i Holtug
8 Margrethe Hansdatter = afdøde graver og Klokker Simon Jensen i Store Heddinge
9 Ane Hansdatter = afdøde fisker Casper Dorschæus i Køge
10 Johanne Hansdatter = hmd. Jens Svendsen i Holtug
 
6-83 Skifte 11/6 1842: ungkarl Ole Pedersen, 35½ år i Strøby, 296
moder Ane Nielsdatter, som har været gift med den afdødes fader Peder Pedersen og ligeledes med afdøde gmd. Ole Pedersen
se skifte 6-49
søskende:
1 Niels Pedersen, gmd. i Varpelev
2 Peder Pedersen, hmd. i Lille Heddinge
3 Hans Pedersen
4 Cathrine Pedersdatter = gmd. Niels Nielsen i Strøby
halvsøskende:
5 Peder Olsen
6 Marie Olesdatter = Peder Rasmussen i Strøby
 
6-84 Skifte 18/7 1842: Mette Olsdatter, 60 år i Højerup, 301
enkemand hmd. Peiter Rasmussen, børn:
1 Niels Peitersen
2 Ole Peitersen
3 Lars Peitersen
4 Ane Peitersdatter = Christoffer Pedersen
5 Kirstine Peitersdatter = Niels Pedersen
6 Maren Peitersdatter, ugift
 
6-85 Skifte 20/7 1842: Karen Larsdatter, 28 år i Bjælkerup, 303
enkemand Niels Hansen, børn:
1 Lars Nielsen, 6 uger
 
6-86 Skifte 22/7 1842: Peder Jensens enke Johanne Mortensdatter, 75 år i Højerup, 307
børn:
1 Hans Pedersen, 53, hmd. i Højerup
2 Anders Pedersen, hmd, død: 2 døtre og en søn, 10 år. se skifte 5-134
3 Johanne Margrethe Pedersdatter, enke efter hmd. samme sted Peder Pedersen
4 Ane Kirstine Pedersdatter, død = bondemand Hans Bentsen: 4 umyndige børn. Se Skifte 6-79
 
6-87 Registrering 4/8 1842: Karen Pedersdatter, 40 år i Sierslev, 308
enkemand Mogens Pedersen, se skifte 6-179
børn:
1 Peder Mogensen, 3
2 Inger Mogensdatter, 6
 
6-88 Skifte 20/9 1842: gmd. Mads Boesen, død 23/3 1842, 55 år i Sierslev, 310
testamente oprettet 28/12 1841, hvor brodersønnen Hans Andersen er arving
enke Birthe Hansdatter med lavværge broderen gmd. Niels Hansen i Sierslev
 
6-89 Skifte 29/10 1842: Else Birgitte Madsdatter, 47 år i Strøby, 321
enkemand hmd. Jens Jacobsen, børn:
1 Mads Jensen, 10
 
6-90 Skifte 12/11 1842: Jens Jacobsen, 46 år i Holtug, 323
se skift 6-101
enke Ane Kirstine Frederiksdatter i uskiftet bo med fælles børn
 
6-91 Skifte 20/1 1843: Kirsten Frederiksdatter, 30 år i Strøby, 329
enkemand skrædder, hmd Hans Hansen
børn:
1 Hans Hansen, 9 mdr
værge, afdødes slægtning Søren Hansen i Magleby
 
6-94 Skifte 8/3 1843: hmd. Peder Christian With, død 15/11 1841 i Varpelev, 343
enke Dorthe Nielsdatter, børn:
1 Niels Pedersen, 5
 
6-95 Skifte 10/4 1843: Karen Hansdatter, 39 år i Søholm Mosehus [Magleby Sogn], 345
enkemand hugger Lars Nielsen, børn:
1 Niels Larsen, 9
 
6-96 Skifte 13/5 1843: Anne Margrethe Jeppesdatter, død 23/11 1837, 40 år i Lille Heddinge, 349
se skifte 4-93
enkemand hmd. Jens Andersen, børn:
1 Anders Jensen, 23
2 Lars Jensen, 11
3 Maren Jensdatter = Lars Jensen, 30
værge for umyndige børn, morbror gmd. Peder Jeppesen i Højerup
 
6-97 Skifte 8/6 1843: tjenestepige Margrethe Rasmusdatter, 25 år, for gmd. Hans Hansen i Magleby, 352
arvinger:
Jørgen Rasmussen
Thomas Rasmussen
Peder Frandsen
Jens Nielsen
 
6-98 Skifte 13/6 1843: Maren Pedersdatter, 30 år i Magleby, 354
enkemand gmd. Hans Nielsen, børn:
1 Maren Hansdatter, 6 uger
værge: gmd. Hans Pedersen i Store Tårnby
 
6-99 Skifte 26/6 1843: hmd. Peder Sørensen, 81 år [født i Himlingøje] i Strøby Egede, 359
1. kone Karen Andersdatter, se skifte 3-133
1 Jens Pedersen, inds. i Valløby
2 Maren Pedersdatter = Jens Jepsen i Aagaard i Sturup Sogn, Vejle Amt
3 Sidse Pedersdatter, bor på Amager = mandens navn kendes ikke
4 Kirsten Pedersdatter = hmd. Rasmus Nielsen i Gl. Køge
2. enke Ellen Nielsdatter, med lavværge hmd. Niels Nielsen i Strøby Egede
5 Niels Pedersen, 30
 
6-100 Skifte 25/7 1843: gmd. Ole Jensen, 65 år på gård nr. 31 i Magleby, 362
enke Inger Rasmusdatter, med lavværge skovfoged Lars Jensen
afdødes arvinger
1. Jens Olsen, død, se skifte 6-115, enke Ellen Christine Frederiksdatter, se skifte 6-202
børn
a. Hans Peter Jensen, 6
b. Ole Jensen, 2
c. Niels Jensen, 1/4
e. Karen Marie Jensdatter, 4
2. Rasmus Olsen, 31
3 Maren Olsdatter = gmd. Anders Frandsen i Magleby
 
6-101 Skifte 1/8 1843: sognefoged Jacob Hansens enke Margrethe Jensdatter, 73 år i Holtug, 367
arvinger
Hans Jacobsen
Poul Jacobsen
Jens Jacobsen, død, enke Kirstine Frederiksdatter nu gift med Søren Hansen, se skifte 6-90, børn:
a Hans Jensen
b Jacob Jensen
c Jens Jensen
4 Ane Margrethe Jensdatter
5 Ane Marie Jensdatter
 
6-102 Skifte 1/8 1843: Anders Peitersens enke i Tommestrup, 374
Anders Peitersen, død 31/5 1838
enke Karen Nielsdatter, se skifte 5-118. Lavværge gmd. Peder Nielsen i Højerup,
børn:
1 Niels Andersen, gmd. i Renge
2 Hans Andersen, hmd. i Tommestrup
3 Peder Andersen, tjenende...
4 Ane Margrethe Andersdatter = Christian Larsen i Tommestrup
5 Karen Sophie Andersdatter = Hans Andersen på Store Heddinge Mark
6. Johanne Andersdatter = Peder Hansen i Tommestrup
7 Cathrine Andersdatter, ugift
 
6-103 Skifte 15/9 1843: gmd. Ole Hansens hustru Ane Marie Hansdatter, 25 år i Sierslev, 377, 211
arving
hendes far gmd. Hans Andreasen
 
6-106 Skifte 9/11 1843: Maren Hansdatter, 39 år i Strøby, 381
enkemand boelsmand Lars Nielsen, børn
1 Niels Larsen, 2½
2 Mariane Larsdatter, 10
 
6-107 Skifte 22/1 1844: Sidse Marie Andersdatter, 35 år i Tommestrup, 387, 226
Se skifte 6-181
enkemand hmd. Hans Andersen, se skifte 6-207
børn:
1 Anders Hansen, 4
hendes farbror gmd. Hans Andersen i Renge
 
6-108 Skifte 29/1 1844: tjenestekarl Hans Christiansen, 25 år, født i Frøslev i Sierslev, 393
bror inds. Lars Christensen i Magleby
far Christian Larsen i Frøslev
 
6-109 Testamente gmd. Isach Andersens enke Margrethe Frandsdatter  i Magleby, 403
se skifte 5-30
Isaac Andersen, død 1844, 59 år
 
6-110 Skifte 30/5 1844: gmd. Jens Pedersen, 51 år i Lille Heddinge, 410
enke Anne Cathrine Sørensdatter, børn?
dragon Hans Sørensen, afdøde broders søn, [plejebarn]
 
6-111 Anmeldt 30/5 1844: Sidse Pedersdatter, 72 år i Lille Heddinge, 412
enkemand Lars Pedersen, børn:
den afdødes arvinger var nu afdøde bror Rasmus Pedersens, se skifte 5-72
børn:
1 Ane Rasmusdatter = ? Jørgen Hansen i Sierslev
2 Kirsten Rasmusdatter = Christen Hansen i Lille Heddinge
3 Maren Rasmusdatter, 21?, ugift
 
6-112 Testamente fæstegmd. Hans Jacobsen i Holtug, 421
Hans Jacobsen, død 10/6 1844, 54 år
enke Maren Madsdatter
 
6-113 Skifte 30/12 1844: Anders Nielsens hustru Anne Willumsdatter, død 1840, 47 år i Klippinge, 422
børn:
1 Niels Andersen, 26
2 Willum Andersen, 23
3 Peder Andersen, 20
4 Karen Andersdatter = gmd. Søren Olsen i Klippinge
5 Ane Andersdatter, ugift
6 Sidse Marie Andersdatter, ugift
 
6-114 Skifte 28/10 1844: gmd. Hans Rasmussen, 47 år i Sierslev, 426
enke Marthe Cathrine Jørgensdatter, børn:
1 Karen Rasmussen, 7, fælles datter
 
6-115 Skifte 12/11 1844: hmd. Jens Olsen i Kjøgehuset, 37 år i Magleby, 430
se skifte 6-100
enke Ellen Kirstine Frederiksdatter, børn:
1 Hans Peter Jensen, 7, se skifte 6-202
2 Ole Jensen, 3
3 Niels Jensen, 1½
4 Ane Jensdatter, 9
5 Karen Marie Jensdatter, 5
 
6-116 Skifte 5/12 1844: gmd. Rasmus Christensen, 63 år, (født i Hårlev) i Højerup, 434, 252
enke Benthe Larsdatter, se skifte 6-190
børn:
1 Hans Christen Rasmussen, 25
2 Karen Rasmusdatter, ugift
3 Johanne Kirstine Rasmusdatter, ugift
 
6-118 Skifte efter Inger Margrethe Nielsdatter, død 1844, 56 år i Varpelev, 438
 
6-121 Skifte 13/3 1845: gmd. Niels Jensen, 52 år i Lille Heddinge, 462
enke Benthe Kirstine Larsdatter, børn:
1 Jens Nielsen, 16
2 Karen Nielsdatter, ugift
 
6-122 Skifte 4/4 1845: gmd. Hans Jeppesen, 55 år i Holtug, 467
enke Ane Nielsdatter, med lavværge unge Mads Nielsen i Holtug
søn Niels Hansen, død?
søskende: børn af Jeppe Frandsen, se skifte 4-46
Lars Jeppesen
Niels Jeppesen
Jens Frandsen Jeppesen
Karen Margrethe Jeppesdatter = Hans Pedersen
den afdøde Niels Hansen enke Karen Nielsdatter, frugtsommelig
 
6-123 Skifte 4/8 1845: Ane Marie Frandsdatter, 50 år i Klokkehuset ved Gjorslev, 472
enkemand hmd. Niels Danielsen, se skifte 6-213
arvinger, søskende til afdøde:
hmd. Niels Frandsen i Råby
gmd. Lars Frandsen i Magleby
Kirsten Frandsdatter = tjenestekarl Christen Hansen på Gjorslev
 
6-124 Skifte 14/4 1845: murermester Johan Welsens enke Stine Rasmusdatter, 76 år i Gjorslev Bøgeskov, 475
se skifte 5-53
 
6-125 Skifte 29/3 1845: Anders Jensen, 63 år i Lille Heddinge, 475
uskiftet bo siden 10/7 1842
enke Maren Pedersdatter, fælles børn:
1 Jens Andersen, 37
2 Peder Andersen, 25
3 Lars Andersen, 18
4 Hans Andersen, 14
5 Karen Andersdatter = tømmermand Lars Christiansen i Lyderslev, 40 år
6 Ane Andersdatter = hmd. Niels Poulsen i Lyderslev
7 Kirsten Andersdatter = hmd. Niels Christensen i Skørpinge, 36
 
6-127 Skifte 19/6 1845: Rasmus Olsen af Varpelev, hans datter Ane Kirstine Rasmusdatter, 480
 
6-128 Skifte 23/5 1845: skovfoged Jens Enevoldsens, 50 år i Råhoved, Holtug Sogn, født i Hvejsel, Vejle Amt
børn:
1 Johannes Jensen, 15
2 Wilhelm Jensen, 14
3 Frederik Jensen, 10
4 Julius Jensen, 6
5 Christian Jensen, 6
6 Marie Jensdatter, 21
7 Jensine Jensdatter, 19
8 Pouline Jensdatter, 17
 
6-129 Skifte 8/6 1845: hmd. Peder Larsen, død 1845, 68 år og hustru Dorthe Hansdatter, død 1844, 70 år i Sierslev, 484
tilstede afdødes bror hmd. Hans Larsen i Sierslev
 
6-130 Skifte 23/6 1845: Maren Pedersdatter, 49 år [født i Jersie] i Strøby Egede, 486
1. mand Peder Peitersen, se skifte 5-116
1 Jens Pedersen, 14
2. mand, enkemand bondemand Niels Larsen
2 Lars Nielsen, 3
3 Johanne Nielsdatter, 12
4 Ane Nielsdatter, 10
værge afdødes bror gmd. Jens Pedersen i Jersie
 
6-131 Skifte 24/10 1845: Cathrine Jensdatter, 39 år i Varpelev, 493
enkemand gmd. Peder Hansen, børn:
1 Hans Pedersen, 12
2 Jens Pedersen, 9
3 Ane Cathrine Pedersdatter, 6, se skifte 6-188
4 Karen Pedersdatter, 17
værge afdødes far gmd. Jens Clemmensen i Karise
 
6-132 Skifte 23/12 1845: Niels Hansen, 20 år i Holtug, 498
enke Karen Nielsdatter, 22 år
 
6-133 Skifte 27/12 1845: Peder Thomsen i Sierslev mølle, som var 1 år, 499
far Thomas Thomsen
1 moderen Margrethe Pedersdatter = møller Jens Sørensen i Sierslev Mølle
2 bror Mads Thomsen, 14
3 bror Thomas Thomsen, 10
4 Ane Marie Thomsen, ugift
5 Johanne Thomsen, -
6 Dorthe Thomsen, -
7 halvbror Christian Theodor Sørensen, 2
 
6-134 Skifte 18/ 1846: Karen Nielsdatter, 39 år i Varpelev, 516
enkemand gmd. Anders Andersen, børn:
1 Peder Andersen, 4
2 Inger Marie Andersdatter, 9
3 Ane Kirstine Andersdatter, 6
 
6-135 Skifte 6/4 1846: Johanne Marie Daldorph, 47 år [født i Køge] i Strøby, 519
enkemand gårdfæster Frits Stople, børn:
1 Trine Nicoline Amalie Stolpe, 12
2 Caroline Marie Stolpe, 10
3 Henriette Stolpe, 8
værge afdødes morbror Frederik Daldorph i Køge
 
6-136 Skifte 27/4 1846: Niels Ulrichsens enke Gertrud Marie Rasmusdatter, 66 år i Varpelev, 521
svigersøn Christian Dideriksen i Store Heddinge
søster Ane Margrethe Nielsdatter, 34, tjenende i Bjælkerup for skolelæreren
Rasmus Nielsen
det er noget rod
 
6-137 Skifte 12/6 1846: hmd. Søren Andersens enke Ane Hedevig Jacobsdatter, 61 år i Holtug, 523
arvinger:
1 Niels Sørensen, 38 i Seinhus
2 Anders Sørensen, 30 i Klippinge
3 Jacob Sørensen, 26
4 Ane Sørensdatter = Niels Larsen i Gentofte Sogn
5 Inger Sørensdatter = Hans Pedersen i Holtug
6 Kirsten Sørensdatter = Ole Pedersen i Holtug
 
6-138 Skifte 3/7 1846: tjenestepige Ane Marie Nielsdatter, 25 år i Råby, 529
i Peder Sørensens gård i Råby
mor Karen Jeppesdatter, som opholder sig i Magleby
Ane Marie Nielsdatter, født i 1821 uden for ægteskab, faderen var skomagersvend Niels Hansen, som er død for mange år siden
2 søskende
 
6-139 Skifte 4/8 1846: Morten Olsens enke Ane Hansdatter, 77 år i Holtug, 531
 
6-140 Anmeldt 16/8 1846 at gmd. Lars Nielsens enke Bolette Nissen Christine Bolette Poulsdatter, ca 58 år i Bjælkerup, 532
børn: 4 sønner og 3 døtre
1 Niels Christian Larsen, 30
2 Frederik Larsen, 28
3 Poul Larsen, 23
4 Hans Peter Larsen, 20
5 Marie Larsdatter = malersvend Henrik Andersen
6 Lovise Kirstine Larsdatter = Lars Sørensen
7 Carina Larsdatter, ugift
 
6-141 Skifte 19/9 1846: Rasmus Olsen, 34 år i Magleby, efter at hans enke Mette Hansdatter havde forlangt skifte, 536
 
6-142 Skifte 30/9 1846: smed Hans Henrich Jensens datter Maren Hansdatter, 27 år i Strøby, 538
sønnen Peder Hansen, 21
sønnen Hans Hansen, 17
FT 1845: Han Henrich Jensen, enkemand, Hans Hansen, 15, søn
 
6-143 Skifte 19/11 1846: gmd. Michael Jørgensen, 45 år i Sierslev, 540
enke Ane Jørgensdatter, børn:
1 Jens Michaelsen, 4½
2 Ane Michaelsdatter, 2
 
6-144 Skifte 12/1 1847: Karen Andersdatter i Magleby Markhuse, 542
ikke fundet i kirkebogen i Magleby
FT 1840 i Strøby: Mads Haagensen, 47 og Karen Andersdatter, 40, måske død i Strøby
FT 1845 i Magleby, Mads Haagensen, 45, enkemand, født i Strøby
enkemand Mads Haagensen, børn:
1 Ane Madsdatter, 18
2 Kirsten Madsdatter, 4
3 Søren Madsen, 4
 
6-145 Skifte 19/1 1847: tjenestekarl Anders Christensen, 39 år i Råby, 544
afdødes moder Inger Gregersdatter i ægteskab med forlængst afdøde hmd. Christen Andersen
 lavværge for moderen gmd. Lars Nielsen
arvinger
1 moderen Inger Gregersdatter
2 den afdøde faders andre børn, dvs. søskende
a. Ane Marie Christensdatter = skovmand Ole Sørensen
b Birthe Cathrine Christensdatter
c Mette Christensdatter
 
6-146 Skifte 21/1 1847: afdøde gmd. Rasmus Hansen i Klippinge, hans afdøde tjenestekarl Hans Larsen, 549
Hans Larsen efterlader sig ikke livsarvinger
hans forældre var afdøde Lars Pedersen og hustru Karen Jensdatter
moderens arvinger af 1. ægteskab:
1 Christen Hansen, 26
2 Maren Hansdatter, ugift
den afdøde far Lars Pedersens arvinger:
Thomas Pedersen
Jens Pedersen
Frantz Skyttes kone Maren
Christopher Jørgensens kone
Ole Pedersen
 
6-147 Skifte 22/1 1847: gmd. Niels Nielsens datter Dorthe Marie Nielsdatter, 16 år i Strøby, 551
arvinger:
forældre: Niels Nielsen og Margrethe Christophersdatter, død, se skifte 5-138
deres børn:
1 Birthe Nielsdatter = Jørgen Rasmussen i Magleby
2 Maren Nielsdatter, ugift
 
6-148 Skifte  hmd. Rasmus Pedersens enke Anne Marie Thomasdatter, ca. 78 år i Magleby, 540
børn:
Peder Rasmussen, 49
Jens Rasmussen, 35
Ane Rasmusdatter = pottemager Christoffer Nielsen
 
6-149 Skifte 1/3 1847: gmd. Morten Christensens søn Ole Mortensen, 37 år i Holtug, 557
arvinger:
datter Maren Olsdatter, 5
værge: afdødes bror Hans Christian Mortensen
 
6-150 Anmeldt 1/3 1847: fisker Johan Christian Nielsen, 55 år i bøgeskoven Holtug, 558
børn med afdøde hustru Christiane Henriksdatter, se skifte 5-80
1 Hans Peter Johansen, 28 i skomagerhuset
2 Henrik Johansen, 19
3 Marianne Johansdatter = Hans Peter Hansen i Holtug
4 Ane Margrethe Johansdatter = Christian Nielsen, hmd i Halkgrundshuset
5 Louise Johansdatter, 27, ugift
6 Marie Johansdatter, 24, ugift
7 Caroline Johansdatter, 17
 
6-152 Skifte 13/3 1847: hmd. Christen Larsen, 57 år i Højerup, 562
den afdøde var ugift og 75 år og i huset hos broderen Anders Larsens enke
1 bror Peiter Larsen, 43 år i Højerup
2 bror Anders Larsen, død, børn:
a Hans Andersen, 18
b Lars Andersen, 15
c Jens Andersen, 11
d Ane Andersdatter, 6
3 søster Margrethe Larsdatter = Rasmus Olsen i Højerup, nu død
a Ole Rasmussen, 30 i Højerup
b Johanne Kirstine Rasmusdatter, ugift
c Sidse Marie Rasmusdatter = inds. Niels Larsen i Højerup
4 søster Ane Cathrine Larsdatter = Peder Olsen, der også er død
a Inger Marie Pedersdatter
b Hanne Pedersdatter, begge ugifte
5 søster Ane Marie Larsdatter = Christopher Larsen i Store Heddinge
6 søster Inger Larsdatter = hmd. Niels Hansen i Lille Heddinge
 
6-153 Skifte 17/5 1847: ungkarl Vincent Andersen, 27½ år i Varpelev, 569, 306
svogeren Andres Nielsen = afdødes søster Karen Andersdatter, død
a. Inger Marie Andersdatter, 11
svogeren Christian Johansen = afdødes søster Bodil Marie Andersdatter
 
6-154 Skifte 20/5 1847: hmd. Christopher Svendsen, 80 år i Magleby huse, 570
arvinger
1 Niels Christophersen, død, børn, se skifte 6-11, 6-41
a Ane Kirstine Nielsdatter, 15
b Karen Nielsdatter, 12
2 Inger Christophersdatter = Poul Larsen i Magleby huse
3 Ane Elisabeth Christophersdatter = hmd. Søren Danielsen i Magleby huse
 
6-155 Skifte 12/6 1847: hmd. Christian Andersen, 53 år i Holtug, 576
1. kone: Maren Jacobsdatter, se 6-50
1 Ane Marie Christiansdatter = Ole Nielsen i Holtug
2 Karen Christiansdatter, ugift
2. enke Ane Margrethe Larsdatter
3 Maren Johanne Christiansdatter, 3
værge, den afdødes nærmeste slægtning hmd. Hans Christiansen i Tommestrup
 
6-156 Anmeldt 19/7 1847 hmd. Jens Hansens enke Johanne Thomasine Christensdatter, 52 år i Sierslev, 580
se skifte 3-145
børn:
1 Peder Jensen, 17 3/4
 
6-159 Skifte 2/9 1847: Ane Kirstine Hansdatter, 30 år i Tommestrup, 587
enkemand gmd. Peder Andersen, børn:
1 Kirsten Andersen, 3
2 Ane Kirstine Andersen, 2 mdr
slægtning på moderens side: sognefoged Peder Christophersen i Højerup
 
6-160 Skifte 30/9 1847: hmd. Christen Madsen. 26 år i Sierslev, 589
enke Else Margrethe Jørgensdatter, børn
1 Karen Sophie Madsen, 3
2 Jørgen Madsen, 1½
3 Christen Madsen, født efter faderens død
værge afdødes bror Niels Madsen i Lille Heddinge
 
6-161 Testamente Sophie Louise Freuchen, datter af forvalter Christian Freuchen og hustru Frederikke Hundevadt i Sierhusgården i Store Heddinge, 590
 
6-162 Skifte 18/12 1847: Morten Andersen, 44 år i Magleby, 595
enke Bodil Marie Rasmusdatter med lavværge gmd. Anders Hansen
arvinger Ole Andersen
Ole Danielsen
 
6-163 Skifte 23/12 1847: Rasmus Olsen, 34 år i Magleby, 597
enke Mette Hansdatter, børn:
1 Maren Rasmusdatter
2 Inger Marie Rasmusdatter
 
6-166 Skifte 27/12 1847: Maren Olsdatter, 43 år i Varpelev, 606
Kirkebog: Maren Olsdatter, død 21/6 1847 i Varpelev, 43 år, afdøde gmd. Ole Christensens datter
 
6-167 Skifte 28/12 1847: hmd. Wilhelm Herguths enke Ane Marie Hemmingsdatter, 53 år enke i Holtug, 607
arvinger:
1. Frederik Wilhelmsen
2 Hemming Wilhelmsen
3 Mads Wilhelmsen
4 Karen Marie Wilhelmsdatter
5 Wilhelmine Wilhelmsdatter
 
6-168 Skifte 15/2 1848: Ane Nielsdatter, 36 år i Klippinge, 614,
enkemand gmd. Anders Pedersen, børn:
1 Hans Peter Andersen, 2
 
6-169 Skifte 12/1? 1835: sognefoged, arvetægtsgmd. Jens Christensen og hustru Jacobine Knudsdatter på gård nr. 14 i Magleby, 616
de havde ikke børn
 
6-171 Skifte 9/3 1848: hmd. Michael Michaelsen, 48 år i Tommestrup, 617
enke Inger Marie Jørgensdatter, børn:
1 Søren Michaelsen, 14
2 Jørgen Michaelsen, 7
3 Maren Michaelsdatter
 
6-171 Skifte 29/3 1848: tjenestekarl, ungkarl Lars Christensen, 55 år, for gmd. Peder Henriksen i Varpelev, 619
arvinger:
1 hmd. Hans Christensen i Tågerup ved Dalby
2 inds. Jens Christensen i Vråby
3 Marie Christensdatter = hmd. Hans Nielsen i Lille Linde
4 Ole Christensen
 
6-172 Skifte 10/4 1848: Ane Dorthea Stub, 40 år i Holtug, 620
enkemand tømmermand Johannes Holm, børn:
1 Johan Carl Christian Holm, 9
2 Henrik Alfred Holm, 7
3 Frederik Gustav Holm, 6
4 Ludvig Rudolph Holm, 3
5 Rasmine Theodore Holm, 11
 
6-173 Skifte 25/5 1848: gmd. unge Hans Nielsen, 57 år [født i Dalby] i Strøby, 623
enke Karen Rasmusdatter, børn:
1 Jens Hansen, mindreårig
 
6-174 Skifte 17/6 1848: gmd. Henrik Andersen, død 1/6 1843 i Sierslev, 625
enke Ane Pedersdatter, lavværge gmd. Johannes Stage i Holtug
enken indtræder i nyt ægteskab, se nedenfor
børn:
1 Lars Henriksen, 30, hmd. i Sierslev
2 Jens Henriksen, 26
3 Karen Henriksdatter, 13
 
6-175 Skifte 17/6 1848: Ane Marie Jensdatter, død 1843, 53 år i Holtug, 626
enkemand gmd. Johannes Stage i Holtug
arvinger:
1 Peder Stage, 36, boelsmand i Holtug
2 Hans Stage, 34, lods i Kallebod? strand
3 Rasmus Stage, 32, bådfører og hmd. i Holtug
4 Johan Peter Stage, 16, hos faderen
5 Maren Stage = hmd. og bådfører Christen Hansen i Bøgeskoven
6 Mette Kirstine Stage = bådfører Jens Hansen i Holtug
 
6-176 Skifte 1/7 1848: hmd. Niels Christensen Lynges enke Maren Pedersdatter, 62 år i Strøby, 629
 børn:
1 Niels Nielsen i Strøby
2 Christen Nielsen, død, børn:
a Peder Christensen, 11
b Ane Kirstine Christensdatter, 13
c Karen Christensdatter, 12
 
6-177 Skifte 10/7 1848: gmd. Peder Sørensen, 68 år i Råby, 630
1. kone [Ane Dorthe Larsdatter], se skifte 5-95
1 Søren Pedersen, gmd. i Sierslev
2 Jens Pedersen, gmd. i Sierslev
3 Margrethe Pedersdatter = møller Jens Sørensen i Sierslev
4 Johanne Pedersdatter = gmd Peder Nielsen i Råby
5 Louise Pedersdatter = gmd Hans Sørensen i Klippinge
2. kone enke Karen Nielsdatter med lavværge gmd Lars Olsen i Råby
 
6-178 Skifte 15/7 1848: boelsmand Jens Hermansen enke Ane Marie Pedersdatter i Sierslev, 632
1 Frederik Jensen, 33 i Store Heddinge
2 Søren Jensen, 26
3 Maren Jensdatter = Søren Christensen i Tommestrup
4 Marie Jensdatter, ugift
 
6-179 Skifte 2/8 1848: gmd. Mogens Pedersen, 45 år i Sierslev, 633
1 kone Karen Pedersdatter, se skifte 6-87
1 Peder Mogensen, 9
2 Inger Mogensdatter
2 kone enke Margrethe Olsdatter
3 Karen Marie Mogensdatter, 4
4 Mette Marie Mogensdatter, 2
 
6-181 Testamente Christen Andersen, død 5/10 1848, 82 år, ugift i Renge, 639
1 ?
2 Anders Frandsen, søn af gmd. Frands Poulsen i Renge, se skifte 2-119
3 Poul Frandsen, også søn af gmd. Frands Poulsen
4 Ane Marie Frandsdatter, datter af gmd. Frands Poulsen
5 min afdøde bror Anders Andersens efterlevende børn og børnebørn:
a sønnen Anders Andersen, bonde i Odsherred
b datter Ane Marie Andersdatter = gmd. Jens Andersen i Varpelev
c dattersøn Anders Hansen, søn af hmd. Hans Andersen i Tommestrup og hans afdøde kone Sidse Marie Andersdatter. se skifte 6-107
6 broder Jens Andersen, i Varpelev
7 min bror gmd. Hans Andersen i Renge
 
6-182 Skifte 30/11 1848: gmd. Hans Peitersen, 66 år i Strøby, 643
1. kone Louise Jensdatter, død
1 Peiter Hansen, 22
2 Jens Hansen, 19
3 Johanne Hansdatter = Peder Rasmussen, gmd. i Strøby
2. kone Mette Olsdatter, med lavværge, hendes bror hmd. Hans Olsen i Strøby
4 Louise Hansdatter
5 Ester Hansdatter
 
6-183 Anmeldt 22/12 1848 Smed Jens Johansen ved Gjorslev, 48 år, 651
1. kone Mariane Pedersdatter, se skifte 5-141
1 Johan Christian Mikkel Jensen, 19
2 Jens Peter Jensen, 17
2. enke Karen Olsdatter
3 Niels Peter Johansen, 11
4 Frederik Johansen, 9
5 Willum Johansen, 3
6 Marianne Johansdatter, 13
7 Caroline Johansdatter, 7
8 Marie Johansdatter, 5
 
6-186 Testamente for ægtefolk gmd. Niels Hansen og hustru Margrethe Isachsdatter på gård nr. 14 i Holtug, 660
[Niels Hansen, død 6/1 1849, 62 år]
arvinger
1 Hans Nielsen, 32, som opholder sig hos sin svigermor gmd Samuel Hansens enke i Holtug
2 Isach Nielsen, 25
3 Ane Margrethe Nielsdatter = husfæster Christian Hansen i Holtug
4 Karen Nielsdatter = hmd. Poul Frederiksen i Holtug
5 Birthe Nielsdatter = Hans Poulsen i Holtug
6 Ane Nielsdatter, 20
7 Maren Nielsdatter, 16
 
6-188 Skifte 23/1 1849: Ane Cathrine Pedersdatter, 8½ år, fader Peder Hansen i Varpelev, 666
far gmd. Peder Hansen i Varpelev
mor Cathrine Jensdatter, død, se skifte 6-131
søskende:
1 Hans Pedersen, 15
2 Jens Pedersen, 13
Karen Pedersdatter, ugift
værge faderen gmd. Peder Hansen og gmd. Jens Clemmesen i Karise
 
6-189 Anmeldt 23/1 1849 skovridder Hans Henrich Ratjen, død 1849, 78 år og hustru Anne Gjelstrup, død 1848 79 år i Bøgeskoven, Holtug Sogn, 667
børn:
1 Ekler Ratjen, skovridder ved Sorø Akademi
2 Henriette Ratjen, enke efter ? Herløv
3 Caroline Ratjen = Ras?? i Renge
4 Adeline Ratsen, ikke gift, i Brøndby
 
6-190 Skifte 26/2 1849: gmd. Rasmus Christensens enke Benthe Larsdatter, 71 år i Højerup, 674
1. mand Hans Knudsen, død
1 Mads Hansen, hmd. i Højerup
2 Mette Hansdatter = avlsbruger Mads Jørgensen på Store Heddinge Mark
3 Maren Hansdatter, enke efter gmd. Jacob Hansen i Store Tårøje
4 Stine hansdatter = gmd. Ole Hansen i Ingelstrup
5 Ane Hansdatter = hmd. Niels Svendsen i Ingelstrup
2. mand Rasmus Christensen, se skifte 6-116
6 Hans Christen Rasmussen, 29
7 Karen Rasmusdatter, 31, ugift
8 Johanne Rasmusdatter, 25, ugift
værge for de to ugifte døtre: gmd. Hans Andersen i Tommestrup
 
6-192 Skifte 30/3 1849: skovfoged Hans Peter Tops hustru Ane Thomasdatter, 55 år, død 26/8 1846 i Skippelund, Magleby, 678
fælles børn:
1 Peter Christian Hansen, 23
2 Thomas Hansen, 19
3 Henrik Hansen, 13
4 Ane Margrethe Hansdatter = Lars Jensen i Bøgebjerg
5 Sophie Elisabeth Hansdatter = Jens Nielsen i Magleby
6 Sidse Marie Hansdatter = Niels Pedersen i Kværkeby
7 Johanne Hansdatter, ugift
afdødes bror hmd. Anders Thomasen i Sierslev
 
6-193 Skifte 31/3 1849: Inger Marie Johansdatter, 34 år [født i Terslev] i Strøby, 679
enkemand gmd. Frederik Rasmussen, børn:
1 Bodil Frederichsdatter, 11
2 Ane Cathrine Frederichsdatter, 8
 
6-194 Skifte 2/4 1849: gmd, sognefoged, lægdmand Jens Madsen, kone Karen Pedersdatter, 55 år i Holtug, 680
de 2 afdøde ægtefælles arvinger:
1 Mads Jensen, 25
2 Peder Jensen, 24
3 Hans Jensen, 20, gmd. i Bjælkerup
4 Jens Jensen, 19
5 Christian Jensen, 12
6 Ane Jensdatter, 32
 
6-195 Skifte 10/4 1849: Søren Hansen Sørensen, død 26/3 1849, 29 år og hustru Dorthe Kirstine Henrichsdatter, død 11/4 1846, 27 år i Prambrohuset, 681
værge Christen Sørensen, broder til afdøde
morfar Henrik Hansen i Ejby
i huset boede Søren Sørensens mor Bodil Pedersdatter
2 børn:
1 Hans Sørensen, 7
2 Søren Sørensen, 5
 
6-196 Skifte 5/5 1849: gmd. Niels Christensen, 55 år i Sierslev, 685
enke Kirsten Christensdatter, børn:
1 Ole Nielsen, 24
2 Birthe Kirstine Nielsdatter = hmd. Peder Andersen i Tommestrup, 32 år
3 Sidse Marie Nielsdatter, ugift
 
6-197 Skifte 15/11 1849 Anders Nielsen, 36 år i Lille Heddinge, 704
for moderen Niels Christensens enke i Lille Heddinge
 
6-198 Skifte 11/6 1849: hmd. Ambrosius hustru Katrine Olsdatter i Magleby, 690
afdødes arvinger:
1 Kirsten Pedersdatter, = hmd. Niels Henriksen i Sierslev
2 Maren Pedersdatter, død = Christen Nielsen, død
a Peder Christensen, 11
b Ane Kirsten Christensdatter, 14
c Karen Christensdatter, 12
 
6-199 Anmeldt 29/6 1849: gmd. gl. Lars Hansen, 57 år i Lille Heddinge, død, 695
enke Ane Margrethe Jørgensdatter, børn:
1 Hans Larsen, 28, hmd. i Højerup
2 Niels Larsen, 26
3 Anders Larsen, 24, soldat i København
4 Jørgen Larsen, 18
5 Agnethe Larsdatter, 33, ugift
6 Ane Larsdatter = hmd. Lars Larsen i Holtug
7 Maren Larsdatter, 19
8 Ane Kirstine Larsdatter, 12
 
6-200 Skifte 28/7 1849: Ane Marie Andersdatter, 33 år i Strøby, 696, 373
enkemand gmd. Ole Nielsen, børn:
1 Ditlev Olsen, 11
2 Niels Olsen, 8
3 Christine Olsdatter, 12
4 Bente Margrethe Olsdatter, 10
5 Maren Sophie Olsdatter, 6
6 Karen Marie Olsdatter, 4
 
6-201 Skifte 1849: gmd. unge Hans Pedersen, 32 år [født i Sierslev] i Strøby, 698
enke Inger Knudsdatter
arvinger:
1 afdødes far Peder Rasmussen i Sierslev
og
2 Lars Hansen, gmd i Magleby
3 Peder Hansen i Sierslev
4 Jens Pedersen, gmd. i Sierslev
5 Henrik Hansen, gmd. i Tommestrup
 
6-202 Skifte 6/10 1849: Hans Peter Jensen, død 11/3 1847, 10 år i Magleby, 700
se skifte 6-115
den afdøde efterlader sig:
1 moderen Ellen Christine Frederiksdatter = gmd. Peder Hartvigsen, stedfar
2 afdøde far [Jens Olsens] børn, dvs. søskende
a Ole Jensen, 8
b Niels Jensen, 6
c Ane Jensdatter, 15
d Marie Jensdatter, 11
 
6-204 Skifte 20/12 1849 hmd. Hans Bentsen, 56 år (født i Lille Heddinge) i Højerup, 708
arvinger
1. kone Anne Kirstine Pedersdatter, se skifte 6-79
1 Anders Hansen, 12
2 Lisbeth Hansdatter = hmd. Hans Larsen i Højerup, 9
3 Ane Hansdatter, ugift
4 Johanne Hansdatter, ugift
2. enke Ane Hansdatter
5 Bent Hansen, 2½
 
6-205 Skifte 22/2 1850 Inger Kirstine Hansdatter, 48 år i Klippinge, 714
1. mand Ole Andersen, død
1 Jens Herman Olsen, død

   a Christian Herman Olsen, 4

2 Anders Olsen, 22
3 Karen Elisabeth Olsdatter = Lars Christophersen i Store Heddinge
2. enkemand hmd. Peder Andersen
4 Ole Pedersen, 13
5 Cathrine Elisabeth Pedersdatter, 10
 
6-206 Anmeldt 14/3 1850, tjenestekarl Hans Hansen Olsen, 19 år i Sierslev, 716
stedfar hmd. Hans Nielsen
mor Sidse Marie Madsdatter
bror Peder Olsen, 12
 
6-207 Skifte 15/4 1850  hmd. Hans Andersen, 38 år i Tommestrup, 719
enke Ane Marie Sørensdatter med lavværge afdødes bror gmd. Niels Andersen i Renge
se skifte 6-107
børn:
1 Anders Hansen, 1?
2 Sidse Marie Hansdatter, 2½
Karen Hansdatter, 20 uger
 
6-208 Skifte 2/7 1850 Christian Nielsen, 53 år i Sierslev, 723
enke Ane Marie Frederiksdatter
ingen livsarvinger og begge hans forældre er døde
den afdødes far var vognmand Niels Jensen i Store Heddinge:
1. kone Else Marie
1 nu afdøde Christian Nielsen
2 Hans Nielsen, bondemand i Arnake i Holbæk Amt
3 smed Jens Nielsen på Turebyholm Hovmark
4 Stine Nielsdatter = gmd. Ole Olsen i Jørslev, Karise Sogn
2. kone [Grete Svendsen]
Frederik Nielsen i Store Heddinge
Hans Peter Nielsen, 19 i Store Heddinge
Johanne Marie Nielsdatter = skomagermester Rasmus Lang i Store Heddinge
Ane Margrethe Nielsdatter, ugift
Mette Katrine Nielsdatter, også hjemme
 
6-209 Skifte 22/7 1850 Anders Nielsen, 36 år for sin moder gmd. Niels Carstensens enke i Lille Heddinge, 727
afdødes moder Ellen Katrine Olsdatter, Niels Carstensens enke. se skifte 6-61
arvinger: gårdmændene Peder Pedersen i Lund, Hans Jensen i Renge og Hans Nielsen i Lille Heddinge
 
6-210 Anmeldt 16/8 1850 gmd. Claus Cortsen, 81 år i Varpelev, 729
enke Ane Margrethe Jørgensdatter, børn:
1 Peder Clausen, 14
2 Anders Clausen, 12
3 Ole Clausen, 6
4 Karen Clausdatter, 23, ugift
5 Trine Clausdatter, 20
 
6-213 Anmeldt 13/11 1850 hmd. Niels Danielsen, 66 år i Klokkehuset, Holtug, 733
1. kone Sidse Marie Larsdatter
1 Lars Nielsen, 32 i Lidemark. I skiftet står, at han ikke bor i Lidemark, men i Kyllingevænge huset på Juelunds Hovmark?
2. kone Anne Marie Frandsdatter, se skifte 6-123
3. enke Karen Marie Andersdatter [Nielsdatter], lavværge hmd. Søren Danielsen i Magleby huse
2 Johanne Marie Nielsen, 4
 
6-215 Anmeldt 9/12 1850 hmd. Peder Larsens enke Karen Eskildsdatter, 74 år i Tommestrup, 744
børn:
1 Eskild Hansen, 39 i Tommestrup
2 Ane Kirstine Pedersdatter = bådfører? Jacob Pedersen i Lundby reden på Amager?
 
6-216 Skifte 27/12 1850 Inger Nielsdatter, 44 år i Holtug, 746
1. mand Peder Thomsen
1 Thomas Pedersen, 25
2 Hans Pedersen, 23, soldat
3 Mette Kirstine Pedersdatter, 21, ugift
2. enkemand smed Christen Hansen
4 Jacob Christensen, 17
5 Julius Peder Christensen, 3
6 Sidse Marie Christensdatter, 15
7 Karen Christensdatter, 13
 
6-217 Anmeldt hmd. Ole Pedersen, død 10/8 1850, 80 år i Højerup, 748
Karen Pedersdatter, enke efter den afdøde med lavværge Ole Peitersen
fælles børn:
1 Jens Olsen, hmd.
2 Anders Olsen, inds.
3 Niels Olsen
4 Sidse Marie Olsdatter = Frands Nielsen
 
6-218 Anmeldt 31/12 1850: hmd. Old Frantzen hustru Johanne Pedersdatter, 42 år i Strøby, 749
ingen livsarvinger
arvinger 4 søskende:
1 Niels Pedersen, hmd. i Varpelev
2 Hans Pedersen, hmd. i Strøby
3 Mette Pedersdatter = hmd. Hans Hansen i Strøby
4 Birthe Pedersdatter, ugift

Tilbage til Skifter