Skifter Bregentved Gods, Ringsted Amt 1790-1834

1. bog 1790-1834, skifte 1-254

2. bog 1834-1851, skifte 1-72


1. bog 1790-1831, skifte 1-252

1-1 Skifte 14/2 1791 Ole Christensen, 32 år ungkarl i Ulstrup, 55
moder Kirsten Andersdatter = Gudmand Christensen, gmd i Ulstrup, se 1-147
søskende
1 Niels Christensen, hmd i Skrosbjerg
2 Lars Christensen, gmd i Kæderup
3 Margrethe Christensdatter, 26
4 Sidsel Christensdatter, 22
halvsøskende
5 Anders Christensen, gmd i Tollerød
6 Maren Christensdatter = Lars Jensen, gmd i Tollerød
 
1-2 Skifte 5/5 1791 Sidsel Larsdatter, 33 år i Tjæreby, 57
enkemand, gmd Jens Andersen, se 1-83
børn
1 Jørgen Jensen, 14
2 Christen Jensen, 10
3 Anders Jensen, 6
4 Jens Jensen, 3½
værge morfar gmd Lars Jensen i Tollerød
 
1-3 Skifte 6/6 1791 Ellen Nielsdatter, 41 år i Bøgenakkehuset, Hastrup, Terslev, 60
enkemand hmd Christen Andersen, se 1-97
børn
1 Hans Christensen, 20
2 Anders Christensen, 16
3 Jens Christensen, 7
4 Maria Christensdatter, 9
 
1-4 Skifte 15/6 1791 Anne Sørensdatter, 33 år i Tjæreby, 62
enkemand gmd Bent Christensen, ingen børn
søskende
1 Anders Sørensen, hmd i Årløse
2 Hans Sørensen, tjenende i Vollerslev Præstegård
3 Karen Sørensdatter = Jacob Jensen i Terslev Markhus
4 Cathrine Sørensdatter = Jens Christensen, hmd i Kagstrup, Ørslev
 
1-5 Skifte 25/6 1791 Crucow Højer (ikke fundet) inds i Hasle, 65
enke Anne Marie Madsdatter
søskende
1 Rasmus Højer, snedkersvend i København
2 Friderich Højer, 13 på opfostringshuset i ?
3 Karen Højer, 20 i København
 
1-6 Skifte 23/7 1791 Margrethe Olsdatter, 38 år på Freerslev Overdrev, 70
enkemand gmd Christen Larsen, se 1-39
børn
1 Johanne Christensdatter, 3/4
værge morbror Jens Olsen, hmd i Præsteskovshuset
 
1-7 Skifte 16/9 1791 Karen Pedersdatter, 40 år i Terslev, 75
enkemand, inds Ole Jensen, børn
1 Maren Olsdatter, ½
værge morbror Jens Pedersen, inds i Terslev
 
1-8 Skifte ingen dato Lars Pedersen, 51 år aftægtsmand i Terslev, 81
enke Else Olsdatter
søstre
1 Margrethe Pedersdatter = Niels Pedersen, hmd i Ørsted på Heden
2 Mette Pedersdatter = Erich, begge bortdøde, børn: opfostringssøn
 
1-9 Skifte 26/11 1791 Anders Olsen, 68 år smed i Freerslev, 82
enke Johanne Nielsdatter, børn
1 Hans Andersen, 23
2 Niels Andersen, 17
3 Kirsten Andersdatter = Jesper Hansen, ? på Bregentved
 
1-10 Skifte 5/1 1792 Marie Jensdatter, der står Jensdatter i Skiftet og i FT 1787, Jespersdatter, 31 år i Hasle, 88
enkemand gmd og sognefoged Anders Jørgensen, se 1-135
børn
1 Adam Rasmus Andersen, 8
2 Jørgen Andersen, 5
3 Jens Andersen, 2
4 Peder Andersen, 1/4
værge morbror Lars Jensen i Tjæreby og ? morfar Jens Jespersen i Tjæreby
 
1-11 Skifte 30/1 1792 Anne Mogensdatter, 37 år i Hastrup, 94
far, se 1-54
enkemand gmd Lars Nielsen, børn
1 Mogens Larsen, 17
2 Anna Sophie Larsdatter, 12
3 Maren Larsdatter, 9
4 Dorthe Larsdatter, 6
 
1-12 Skifte 2/2 1792 Lars Jensen, 43 år gmd i Hasle, 97
enke Margrethe Olsdatter, se 1-170
børn
1 Jens Larsen, 9
2 Jørgen Larsen, 2
3 Marie Larsdatter, 7
4 Maren Larsdatter, 4
værge farbror Anders Jensen, gmd i Hasle
 
1-13 Skifte 30/3 1792 Marie Nielsdatter, 74 år i Tørvelyngshuset, Terslev, 100
1. mand
Christen Larsen, 27 tjenende i Freerslev
enkemand hmd Friderich Hansen, se 1-16
 
1-14 Testamente Birthe Corneliedatter, 54 år, 26/3 1792 i Ulstrup, 102
enkemand Peder Hermansen
 
1-15 Skifte 20/4 1792 Anders Christophersen, 40 år inds i Hasle, 116
enke Anna Maria Pedersdatter
søster
Anna Christophersdatter i tjeneste på Sparresholm for 3-4 år siden
 
1-16 Skifte 24/4 1792 Jens Olsen, 69 år inds i Tollerød, 118
1. kone
1 Peder Jensen, 30, hmd i Ulstrup
2 Ole Jensen, 27, landsoldat i Kæderup
3 Anne Jensdatter, 34, trolovet med Friderich Hansen i Tørvelyngshuset, se 1-13
4 Kirsten Jensdatter = Peder Pedersen, inds i Freerslev
2. enke Inger Andersdatter
5 Hans Jensen, 17
6 Lars Jensen, 10
7 Karen Jensdatter, 7
 
1-17 Skifte 5/7 1792 Anders Jørgensen, 50 år gmd i Hasle, 121
enke Karen Pedersdatter, børn
1 Birthe Andersdatter, 15
2 Maren Andersdatter, 11
værge farbror Niels Jørgensen, gmd i Hasle
 
1-18 Skifte 24/8 1792 Hans Olsen, 29 år gmd i Hasle, 127
søskende, se 1-87
enke Cathrine Olsdatter, børn
1 Johanne Hansdatter, 7
2 Marie Hansdatter, 5
3 Birthe Hansdatter, 3
4 Maren Hansdatter, 1
 
1-19 Skifte 17/9 1792 Søren Rasmussen, ca. 55 år gmd i Terslev, 130
enke Karen Pedersdatter, børn
1 Peder Sørensen, 25
2 Rasmus Sørensen, 19
3 Maren Sørensdatter, 16
4 Anna Sørensdatter, 13
 
1-20 Skifte 9/11 1792 Marie Andersdatter, 40 år i Tollerød, 138
enkemand gmd Niels Andersen, se 1-33
børn
1 Jørgen Nielsen, 19
2 Lars Nielsen, 11
3 Lisbeth Nielsdatter, 19 = Jens Jensen, gmd i Terslev
4 Anna Nielsdatter, 8
5 Kirsten Nielsdatter, 6
6 Karen Nielsdatter, 3
 
1-21 Skifte 20/11 1792 Anne Hansdatter, 77 år i Kværrede, 142
enkemand inds Jens Nielsen
bror Ole Hansen, død, børn
a Kirsten Olsdatter = Friderich Poulsen, gmd i Årløse
b Margrethe Olsdatter, ugift i Ørslev
 
1-22 Skifte 1/12 1792 Dorthe Christensdatter, 61 år i Terslev, 144
enkemand aftægtsmand Frederich Hansen
arvinger 3 søstre
1 Maren Christensdatter = Jens Jensen, gmd i Terslev
2 Karen Christensdatter = Peder Henrichsen, gmd i Vollerslev Overdrev
3 Kirsten Christensdatter = Niels Jeppesen, gmd i Terslev, se 1-45
 
1-23 Skifte 15/12 1792 Lars Pedersen, 52 år hmd og tømmermand i Freerslev, 145
enke Barbara Nielsdatter, børn
1 Peder Larsen, 24
2 Anna Larsdatter, 18
3 Maren Katrine Larsdatter, 16
4 Karen Larsdatter, 8
værge farbror Anders Pedersen i Bankehuset, Freerslev
 
1-24 Skifte 29/1 1793 Hans Larsen, 45 år hmd, væver i Hasle, 155
enke Ingeborg Christensdatter, se 1-34, 1-51
søskende
1 Birthe Larsdatter = Knud Nielsen, hmd i Kværkeby
2 Anna Larsdatter, død, børn
a Karen Nielsdatter = Jørgen Sigersen, gmd i Kværkeby
3 Ingeborg Larsdatter, død, 4 sønner
a Johan Johansen, smed i Rønnede
b Gotlieb Johansen, 32, inds i Bråby
c Ludvig Johansen, 30 i København
d Christian Johansen, hmd i Bråby
 
1-25 Skifte 22/2 1793 Frantz Olsen, 85 aftægtsmand i Tollerød, 161
enke Kirstine Iversdatter
søskende
1 Anna Olsdatter, død
a Niels Larsen, forpagter på Turebyholm
b Sidsel Larsdatter = Henrich Andersen i Corporalskroen
c Anna Larsdatter, død, 4 børn
1 Ole Rasmussen, 21
2 Maren Rasmusdatter = gartner Pedersen på Turebyholm
3 Anna Rasmusdatter = forpagter Olsen på Gunderup
4 Marie Rasmusdatter, 23, ugift
2 Johanne Olsdatter, død
a Marie Andersdatter, enke Anders Jørgensen, gmd i Tollerød, børn
1 afdød søn Lars Andersen af Trundhjemshuse, 7 børn
Ole Larsen, 26 for moderen i Trundhjemshuse
Mads Larsen, 19
Hans Larsen, 13
Anna Larsdatter, 27
Inger Marie Larsdatter, 21
Gertrud Marie Larsdatter, 14
Dorthe Maria Larsdatter, 11
2 Anna Andersdatter, død, 2 sønner
Lars Jensen, gmd i Hasle
Jens Jensen, død, 2 børn
Andreas Jensen, 15
Maria Jensdatter, 18
 
1-26 Skifte 11/3 1793 Jens Hansen (ikke fundet) hmd i Bøgenakkehuset, Terslev, 165
enke Lene Hansdatter, børn
1 Hans Jensen, 5
2 Karen Jensdatter, 16
3 Anna Jensdatter, 11
værge farbror Peder Hansen i Hastruphuset
 
1-27 Skifte 6/4 1793, Dorthe Hansdatter, 39 år i Nørre Slettehuset, i Tollerød, 169
enkemand ind. Lars Andersen, børn
1 Anders Larsen, 9
2 Kirsten Larsdatter, 12
3 Karen Larsdatter, 10
4 Anna Larsdatter, 7
5 Maria Larsdatter, 3/4
 
1-28 Skifte 17/4 1793 Maren Mogensdatter, ca. 46 år i Tjæreby, 176
enkemand hmd Peder Bendsen, børn
1 Bendt Pedersen, 15
2 Lisbeth Pedersdatter, 22, tjenende i København
værge morbror Jens Mogensen i Freerslev
 
1-29 Skifte 17/4 1793 Niels Knudsen inds i Hesselbjerg, 177
enke Inger Sørensdatter, børn
1 Niels Nielsen, 16, tjenende i Tjæreby
2 Johanne Nielsdatter, 11 tjenende i Terslev
 
1-30 Skifte 6/5 1793 Ole Larsen, 77 år aftægtsmand i Hasle, 181
enke Birthe Sørensdatter, børn
1 Hans Olsen, 17
2 Kirsten Olsdatter, 36 = [Morten Nielsen] smeden i Førslev
3 Maren Olsdatter, 34 = værtshusmand i Korsør?
4 Birthe Olsdatter, 31 = Jonas Christensen, gmd i Hasle, se 1-141
5 Margrethe Olsdatter, 24
 
1-31 Skifte 28/5 1793 Haagen Jensen, 71 år inds, skomager Frostehuset i Hasle, 183
afgangne hustru Karen Madsdatter, børn
1 Mads Haagensen, skomager i Hasle
2 Jens Haagensen, skal være gift i Jylland
3 Johanne Haagensdatter = Lars Clemmensen i København
 
1-32 Skifte 12/9 1793 Hans Jørgensen, 49 år gmd i Hasle, 188
enke Karen Mogensdatter, se 1-116
børn
1 Peder Hansen, 12
2 Anders Hansen, 11
3 Niels Hansen, 3
4 Maren Hansdatter, 5
værge farbror Niels Jørgensen, gmd i Hasle
 
1-33 Skifte 5/10 1793 Karen Christiansdatter, ca. 59 år enke i Terslev, 191
1. mand Anders
1 Christian Andersen, 30, tjenende i Rendsborg
2 Ole Andersen, 20
3 Hans Andersen, 17
4 Anne Andersdatter, 32 = Søren Jensen, gmd, se 1-113
5 Karen Andersdatter, 26 = Niels Andersen, gmd i Tollerød, se 1-20, 1-112
6 Maren Andersdatter, 23
2. mand Niels Pedersen
Sidse Nielsdatter, 13
værge afdødes bror Christian Hansen fra Ørslev
 
1-34 Skifte 23/12 1793 Jens Larsen, 31 år hmd, væver i Hasle, 201
enke Ingeborg Christensdatter, se 1-24, 1-51
 
1-35 Skifte 5/5 1794 Henrich Olsen, 48 år gmd i Tjæreby, 205
enke Bodil Christensdatter, se 1-71
lavværge bror Jens Christensen, gmd i Årløse
børn
1 Karen Henrichsdatter, 14
2 Maren Henrichsdatter, 12
3 Ane Henrichsdatter, 9
4 Hans Henrichsen, 6
5 Jacob Henrichsen, 3
6 Friderich Henrichsen, ½
værge farbror Ole Olsen, gmd i Freerslev
 
1-36 Skifte 5/5 1794 Karen Hansdatter, ca. 59 år i Freerslev, 208
enkemand aftægtsmand Ole Nielsen
arvinger søskende
1 Lars Hansen, død her i byen, 5 børn
a Lars Larsen, 18
b Jens Larsen, 15
c Niels Larsen, 11
d Maren Larsdatter, 24
e Maren Larsdatter, 18
2 Niels Hansen, hmd ibid, død, 4 børn
a Mads Nielsen, 26
b Hans Nielsen, 20
c Jens Nielsen, 15
d Karen Nielsdatter = Hans Rasmussen, hmd i Frøslev
3 Hans Hansen, 54, hmd i Fensmark på Holmegård Gods
4 Barabra Hansdatter, været = Anders Andersen, gmd i Børsted, børn
a Elisabeth Andersdatter = Peder Jørgensen, sognefoged i Børsted
5 Birthe Hansdatter, været = Peder Sørensen, hmd i Tørvelyngshuset, børn
a Ole Pedersen, 14
6 Ane Hansdatter, 44
7 Maren Hansdatter = Anders Hemmingsen?, gmd i Skrosbjerg
 
1-37 Skifte 12/5 1794 Johan Ratze, ca. 62 år hmd og Maler i Piberhus, 210
manden skal være født i Bremen og være kommet til landet for 40 år siden, hans far skal have været underofficer
enke Maren Pedersdatter
 
1-38 Skifte 14/8 1794 Maren Pedersdatter, 44 år i Holtegård, Freerslev, 217
enkemand gmd Christen Andersen, se 1-62
børn
1 Peder Christensen, 3
værge morbror Claus Pedersen, skoleholder i Nordrup
 
1-39 Skifte 17/11 1794 Christen Larsen, 70 år aftægtsmand på Freerslev Overdrevgård, 231
afgangne kone Margrethe Olsdatter, se 1-6
1 Johanne Christensdatter, 4 år
værge morbror Peder Olsen, gmd på Overdrevsgården
 
1-40 Skifte 24/1 1795 Hans Jørgensen, 79 år gmd og enkemand i Freerslev, 237
børn
1 Marie Hansdatter = Hans Andersen, gmd i Langesnog
2 Sidsel Hansdatter, død = Hans Hansen, sognefoged på stedet
a Anders Hansen, 19
b Hans Hansen, 12
3 Anna Hansdatter, død = Anders Rasmussen i Hastrup, død
a Rasmus Andersen, 23
b Anders Rasmussen, 18
c Hans Rasmussen, 14
d Karen Rasmusdatter, 12
 
1-41 Skifte 27/1 1795 Jens Jespersen, 70 år gmd i Tjæreby, 239
enke Lisbeth Nielsdatter, børn
1 Lars Jensen, 31
2 Hans Jensen, 16
3 Anne Jensdatter = Anders Jørgensen, sognefoged i Hasle, se 1-114
4 Dorthe Jensdatter = Jens Andersen, gmd i Tjæreby
5 Marie Jensdatter, død = ovennævnte Anders Jørgensen, sognefoged i Hasle, børn
a Adam Rasmus Andersen, 11
b Jørgen Andersen, 7
c Jens Andersen, 6
 
1-42 Skifte 14/4 1795 Kirsten Larsdatter, ca. 66 år i Ulstrup, 245
1. mand Thomas Neergaard
1 Sivert Thomasen Neergaard, 35
2 Peter Thomasen Neergaard, 32
3 Karen Klara Neergaard = Poul Hansen i Ulstrup
enkemand værtshusholder Jørgen Christensen Reerslev
 
1-43 Skifte 2/11 1795 gårdfolk Lars Larsen og hustru Maren Boesdatter på Annexgården i Freerslev, 275
separeres fra bord og stol
Skiftet underskrevet af Lars Larsen og Maren Boesdatter
 
1-44 Skifte 15/4 1796 Lars Jacobsen, 53 år gmd i Hesselbjerg, 282
familie: se 1-54
1. kone
1 Jørgen Larsen, 20
2 Kirsten Larsdatter, 16
2. enke Marie Pedersdatter, se 1-94
3 Anders Larsen, 7
4 Peder Larsen, 1½
 
1-45 Skifte 27/6 1796 Niels Jeppesen, 50 år gmd i Terslev, 292
enke Kirsten Christiansdatter, se 1-22
børn
1 Christian Nielsen, 14
2 Jeppe Nielsen, 12
3 Jens Nielsen, 4
4 Gertrud Nielsdatter, 8
5 Lisbeth Nielsdatter, 6
 
1-46 Skifte 16-2 1797 Marie Jensdatter, 42 år i Hebohuset, Terslev, 304
enkemand hmd Jørgen Hartvigsen, børn
1 Malene Jørgensdatter, 8
 
1-47 Skifte 11/5 1797 Anders Hansen, 48 år skovfoged i Freerslev Hestehavehus, 306
enke Dorthe Larsdatter
arvinger
faderen Hans Hansen, hmd i Hasle
 
1-48 Skifte 11/5 1797 Lars Sørensen, 55 år hmd i Præsteskovshuset i Freerslev, 310
enke Anne Andersdatter, se 1-155
børn
1 Peder Larsen, 24
 
1-49 Skifte 26/5 1797 Friderich Olsen, 48 år i Hastrup Markhus, 312
enke Karen Hansdatter, børn
1 Kirsten Friderichsdatter, 7
2 Sidse Marie Friderichsdatter, 4
 
1-50 Skifte 30/10 1797 Hans Hansen, 82 år hmd i Hasle, 318
enke Walborg Larsdatter, børn
1 Jens Hansen, 25
2 Kirstine Hansdatter = Lars Henrichsen, røgter på Bregentved, se 1-174
3 Inger Hansdatter, 19
værge farbror Ole Hansen, gmd i Hasle
 
1-51 Skifte 16/2 1798 Ingeborg Christensdatter, 54 år i Hasle, 322
1. mand hmd, væver Hans Larsen, se 1-24
enkemand hmd Frantz Mogensen
søskendebørn
1 Christen Pedersen, hmd i Aversi
2 Margrethe Pedersdatter = Niels Andersen, hmd i Aversi
3 Marie Pedersdatter = Hans Hansen, hmd på stedet
4 Ole Nielsen, smed i Fredsløse?
5 Bodil Johannesdatter = hmd i Tørslev
 
1-52 Skifte 21/2 1798 Mette Pedersdatter, 42 år i Tjæreby, 325
enkemand hmd Christen Hansen, se 1-176
bror Anders Pedersen, hmd i Aversi
 
1-53 Skifte 16/3 1798 Hans Andersen, 28 år smed i Freerslev, 327
enke Ellen Jensdatter, se 1-60
børn
1 Jens Hansen, 1
2 Ellen Hansdatter, 5
 
1-54 Skifte 12/4 1798 Jens Olsen, 56 år hmd i Holtegård i Freerslev, 322
enke Dorthe Olsdatter
søskendebørn
1 Jacob Sørensen, gmd i Høsten Torp
2 Lars Sørensen, gmd i Hasle
3 Johanne Sørensdatter, enke efter Jørgen Andersen i Hasle
4 Birthe Sørensdatter = Jacob Olsen i Høsten Markhus
5 Maren Sørensdatter, død
a Maren, som skal være gift i København
b afdøde søn Anders Jacobsens 3 sønner
Jacob Andersen, 20
Hans Andersen, 18
Lars Andersen, 15
c Lars Jacobsen i Hesselbjerg, død, se 1-44
Jørgen Larsen, 22
Kirsten Larsdatter, 18
Anders Larsen, 9, se 1-94
Peder Larsen, 3
6 Mogens Sørensen, død, børn
a Jacob Mogensen, ? på Moltkenborg i Fyn?
b Marie Mogensdatter = Rasmus Larsen, gmd i Høsten
c Anne Mogensdatter, død i Hastrup, 4 børn, se 1-11
Mogens Larsen, 19
Anna Sophia Larsdatter
Maren Larsdatter
Dorthe Larsdatter
 
1-55 Skifte 12/4 1798 Stine Pedersdatter, 79 år i Tvedehuset i Terslev, 335
1. mand Erich Nielsen
1 Peder Erichsen, død
a Erich Pedersen, 19
b Anna Cathrine Erichsdatter
enkemand Christen Andersen, se 1-76
 
1-56 Skifte 10/9 1798 Niels Michelsen, ca. 55 år gmd i Tjæreby, 341
enke Karen Rasmusdatter
søskende
1 Jeppe Michelsen, gmd i Terslev, se 1-64
2 Mette Michelsdatter = Poul Pedersen, hmd i Ulstrup, se 1-59
3 Maren Michelsdatter = Lars Steffensen i et hus på Hejnerup Mark
4 Anne Michelsdatter = Ole Hansen, hmd i Terslev
 
1-57 Skifte 14/12 1798 Anders Jensen, 42 år gmd i Hasle, 348
enke Maren Olsdatter, se 1-130
børn
1 Jens Andersen, 14
2 Jørgen Andersen, 12
3 Ellen Andersdatter, 7
 
1-58 Skifte 11/5 1799 Birthe Madsdatter, 64 år i Hasle, 351
børn
1 Knud Sørensen
enkemand hmd Peder Clemmensen, børn
 
1-58 b Skifte 5/9 1799 Karen Pedersdatter, 50 år i Høsten Torp, Terslev, 356, opslag 154
enkemand gmd Jens Jacobsen, se 2-4
børn
1 Peder Jensen, 16
2 Karen Jensdatter, 14
 
1-59 Skifte 4/10 1799 Poul Pedersen, 74 år hmd, skrædder i Ulstrup, 360
enke Mette Michelsdatter, se 1-56
ingen fælles børn
afdøde broders børn
1 Peder Olsen, myndig, tjenende på Sprettingegården
2 Anna Cathrine Olsdatter, tjenende i Køge
 
1-60 Skifte 22/1 1800 Lars Larsen, 27 år smed i Freerslev, 368
enke Ellen Jensdatter, se 1-53
lavværge, bror Peder Jensen i Holtehuset
 
1-61 Skifte 2/4 1800 Karen Larsdatter, 49 år i Tjæreby, 370
enkemand gmd Jens Christensen, se 1-78
børn
1 Christen Jensen, 13
 
1-62 Skifte 12/4 1800 Christen Andersen, 37 år i Freerslev Holtegård, 373
1. kone Maren Pedersdatter, se 1-38
1 Peder Christensen, 9
2. enke Marie Poulsdatter, lavværge Christen Poulsen i Ørslev
2 Poul Christensen, 4
3 Maren Christensdatter, 2
 
1-63 Skifte 15/9 1800 Ole Simonsen, 73 år gmd i Hasle, 388
enke Ingeborg Bertelsdatter, børn
1 Simon Olsen, gmd i Hasle, se 1-170, 1-201
2 Hans Olsen, myndig
3 Christian Olsen, 23
4 Christiane Olsdatter = Jens Christensen Vestergaard, snedkersvend i København
 
1-64 Skifte 5/5 1801 Elisabeth Ingvorsdatter, 44 år i Terslev, 395
enkemand gmd Jeppe Michelsen, se 1-56, 1-74
børn
1 Niels Jeppesen, 8
2 Hans Jeppesen, 3
3 Anna Elisabeth Jeppesdatter, 12 dage
 
1-65 Skifte 22/6 1801 Hans Larsen. 52 år gmd i Freerslev, 397
enke Sidse Cathrine Christensdatter, se 1-111
børn
1 Anne Hansdatter, 12
2 Marie Hansdatter, 8
 
1-66 Skifte 22/8 1801 Lars Larsen, 52 år gmd i Freerslev, 403
enke Maren Jørgensdatter, ingen fælles børn
søskende
1 Jørgen Larsen, gmd i Arnøje
2 Christian Larsen, ungkarl tjenende i Arnøje
halvsøskende
3 Niels Larsen, forhen gmd i Hellested, død
a Niels Nielsen, myndig
b Jens Nielsen
c Hans Nielsen, 10
d Kirsten Nielsdatter = Hans Nielsen, gmd i Hellested
e Karen Nielsdatter = Christian Nielsen, inds i Hellested
4 Kirsten Larsdatter = Niels Pedersen i Arnøje
5 Anne Larsdatter = Lars Andersen, gmd i Olstrup
6 Karen Larsdatter = Jens Nielsen, gmd i Lille Heddinge
7 Inger Larsdatter, ugift, tjenende i Køge
 
1-67 Skifte 8/10 1801 Kirsten Olsdatter, 28 år i Hasle, 414
enkemand hmd Jens Nielsen, børn
1 Ole Jensen, 4
 
1-68 Skifte 11/10 1801 Søren Jørgensen, ca. 31 år ungkarl i Hastrup, død ved regimentet i København, 416
stedfar gmd Hans Hansen i Hastrup
søskende/halvsøskende
1 Peder Jørgensen, myndig
2 Hans Jørgensen, 17
3 Kirsten Jørgensdatter
4 Karen Hansdatter
5 Mette Hansdatter
 
1-69 Skifte 25/11 1801 Maren Jensdatter tjenestepige, ca. 23 år i Tjæreby, 418
bror Jacob Jensen, opholder sig ved Frederiksborg, skal være født i Ejby
 
1-70 Skifte 26/11 1801 Bent Hansen, 68 år gmd i Høsten Torp, Terslev, 419
enke Johanne Larsdatter, børn
1 Anders Bendsen, 29 i København
2 Hans Bendsen, myndig, død enke Anne Olsdatter, som var frugtsommelig
 
1-71 Skifte 15/3 1802 Peder Madsen, 35 år hmd i Tjæreby, 434
enke Bodil Christiansdatter, se 1-35
børn
1 Johanne Marie Pedersdatter, 3
værge farbror Lars Madsen, hmd i Årløse
 
1-72 Skifte 21/6 1802 Anne Nielsdatter, 42 år i Freerslev, 440
enkemand gmd Jens Nielsen, børn
1 Hans Jensen, 17
2 Kirsten Jensdatter, 14
3 Anna Jensdatter, 10
4 Maren Jensdatter, 5
værge morbror Jens Nielsen, hmd i Ulse Olstrup
 
1-73 Skifte 4/8 1802 Niels Pedersen, 53 år gmd i Høsten Torp, 445
enke Maren Jensdatter, se 1-220
børn
1 Peder Nielsen, 17
2 Jens Nielsen, 14
3 Hans Nielsen, 6
4 Ole Nielsen, ½
5 Christen Nielsen, ½
6 Anne Marie Nielsdatter, 11?
7 Karen Nielsdatter, 9
8 Marie Nielsdatter, 3
 
1-74 Skifte 10/8 1802 Hans Hansen, 80 år enkemand, gmd i Ulstrup, 448
[Johanne Christensdatter], børn
1 Hans Hansen, inds i Ulstrup, se 2-36, søskende 3
2 Jens Hansen, gmd i Hastrup
3 Lisbeth Hansdatter = Jens Larsen, gmd i Skrosbjerg
4 Anne Hansdatter = Jeppe Michelsen, gmd i Terslev, se 1-64
 
1-75 Skifte 30/9 1802 Anders Hansen, 86 år gmd i Langesnog gården i Freerslev, 452
enke Cathrine Hansdatter, børn
1 Hans Andersen, gmd i Langesnog
2 Jens Andersen, hmd i ?
3 Christen Andersen, gmd i Holtegård, død
a Peder Christensen, 11
b Poul Christensen, 6
c Maren Christensdatter, 4
 
1-76 Skifte 18/11 1802 Christen Andersen, 66 år i Terslev Tvedehus, 454
1. kone Stine Pedersdatter, se 1-55
enke Karen Larsdatter, børn
1 Anne Kirstine, 1½
 
1-77 Skifte 17/4 1804 Ane Olsdatter, begr. 2. påskedag 1802, 60 år i Hasle, 484
enkemand hmd Lars Povelsen, børn
1 Niels Larsen, hmd i Hebogård
2 Hans Larsen, myndig, tømmermand i København
3 Karen Larsdatter = Morten Hansen, smed i Terslev
4 Susanne Larsdatter = Peder Larsen, hmd i Parberg? Indelukke, Hesselberg By, Øde Førslev
5 Lisbeth Larsdatter = Hans Larsen, ind i Hasle
 
1-78 Skifte 23/4 1803 Jens Christensen, 62 år gmd i Tjæreby, 468
1. kone Karen Larsdatter, se 1-61
1 Christen Jensen, 16
enke Bodil Pedersdatter, lavværge faderen gmd Peder Larsen i Høsten
 
1-79 Skifte 9/7 1803 Simon Jensen, 71 år hmd i Hasle, 475
enke Anna Hansdatter, børn
1 Niels Simonsen, i København
2 Jens Simonsen, inds i Hasle
3 Abraham Simonsen
4 Dorthe Simonsdatter, død = Søren Pedersen, inds i Viverup
a Peder Sørensen, 7
5 Maren Simonsdatter, død = Søren Pedersen i Viverup, se 4
a Jens Sørensen, 3
 
1-80 Skifte 27/10 1803 Jørgen Nielsen, 61 år gmd i Hasle, 477
enke Mette Jørgensdatter, børn
1 Niels Jørgensen, myndig
2 Johanne Marie Jørgensdatter = Daniel Hansen, gmd i Simmendrup
3 Maren Cathrine Jørgensdatter = Iver Christiansen i Hastrup, se 1-252
 
1-81 Skifte 26/3 1804 Lars Jensen, 78 år gmd i Tollerød, 486
enke Maren Christensdatter, se 1-84
børn
1 Johanne Larsdatter = Jens Andersen i Langesnog
2 Anne Larsdatter = Ole Andersen, hmd i Tjæreby
3 Sidse Larsdatter, død, børn
a Christen Jensen, 22
b Anders Jensen, 19
c Jens Jensen, 16
 
1-82 Skifte 14/4 1804 Kirsten Christensdatter, 50 år i Terslev, 492
børn
1 Christian Nielsen, 27
2 Jeppe Nielsen, 18
3 Jens Nielsen, 12
3 Gertrud Nielsdatter, 17
4 Lisbeth Nielsdatter, 13
enkemand gmd Erich Erichsen, se 1-119
 
1-83 Skifte 5/5 1804 Jens Andersen, 59 år gmd i Tjæreby, 496
1. kone Sidsel Larsdatter, se 1-2
1 Christen Jensen, 23, soldat i København
2 Anders Jensen, 19
3 Jens Jensen, 16
2. enke Dorthe Jensdatter, se 1-231
lavværge bror Hans Jensen, ungkarl i Tjæreby
4 Hans Jensen, 10
5 Rasmus Jensen, 6
6 Jens Jensen, 2½
værge farbror Niels Andersen, gmd i Tollerød
 
1-84 Skifte 8/12 1804 Maren Christensdatter, ca. 65 år enke i Tollerød, 512
afgangne mand gmd Lars Jensen, se 1-81
børn
1 Johanne Larsdatter = Jens Andersen, gmd i Langesnog
2 Anne Larsdatter = Ole Andersen, gmd i Tjæreby, se 1-218
3 Lisbeth Larsdatter, død = Jens Andersen, gmd i Tjæreby
a Christen Jensen, 24
b Anders Jensen, 20
c Jens Jensen, 17
 
1-85 Skifte 9/2 1805 gl. Peder Hansen, 65 år gmd i Hasle, 518
enke Maren Simonsdatter, ingen livsarvinger
søskende
1 Ellen Hansdatter, enke efter Jacob Andersen, hmd i Hasle
2 Jens Hansen, død
a Niels Jensen, gmd i Dalby Borup
b Hans Jensen, gmd i Viverup
c Ellen Jensdatter = Niels Jensen, gmd i Aas
e Anne Jensdatter = Peder Nielsen, gmd i Viverup
f Maren Jensdatter = Niels Christensen, smed i Totterup
g Aasille Jensdatter = Ole Nielsen, gmd i Camfy??
h Johanne Jensdatter = Jørgen Jensen, hmd i Høsten
3 halvsøster Barbara Hansdatter, enke = Lars Olsen, gmd i Freerslev, død
 
1-86 Skifte 7/8 1805 Jacob Sørensen, 79 år gmd i Høsten Torp, Terslev, 529
enke Johanne Nielsdatter, børn
1 Jens Jacobsen, gmd i Høsten
2 Hans Jacobsen, gmd i Hesselbjerg
3 Søren Jacobsen i Hasle
4 Jens Jacobsen, myndig, hjemme
5 Kirsten Jacobsdatter = Hans Jensen, sognefoged i Freerslev
6 Karen Jacobsdatter = Hans Hansen, gmd i Hastrup
7 Sidsel Jacobsdatter = Peder Nielsen, murersvend i Freerslev
 
1-87 Skifte 28/12 1805 Johanne Olsdatter, 28½ år i Hasle, 537
enkemand hmd Jens Larsen
moderen Anne Christensdatter = Peder Hansen, gmd i Hasle, se 1-99
søskende
1 Birthe Olsdatter, 25 ugift for stiftsfaderen Peder Hansen
2 Hans Olsen, død, se 1-18
a Johanne Hansdatter
b Marie Hansdatter
c Birthe Hansdatter
d Maren Hansdatter
3 Anne Olsdatter, død = Jens Olsen i Hasle
4 Kirsten Olsdatter, død
a Ole Jensen, 7
 
1-88 Skifte 27/8 1806 Ole Olsen, 63 år gmd i Freerslev, 552
enke Johanne Jørgensdatter, se 1-148
børn
1 Søren Olsen, 30, gmd i Hasle
2 Anders Olsen, 22
3 Christen Olsen, 20
4 Hans Olsen, 13
5 Kirsten Olsdatter, 25
6 Johanne Marie Olsdatter, 10
7 Karen Olsdatter, 7
 
1-89 Skifte 14/7 1808 Niels Rasmussen, 60 år gmd i Terslev, 563
enke Elisabeth Hansdatter, se 1-156
børn
1 Hans Nielsen, 15
2 Johanne Nielsdatter = Mogens Larsen, hmd på Lysholm
3 Elisabeth Nielsdatter
4 Dorthe Nielsdatter
5 Anne Nielsdatter
 
1-90 Skifte 3/8 1808 Hans Pedersen, ca. 53 år gmd Kværrede, 570
enke Anne Pedersdatter
brødre
1 Niels Pedersen, gmd i Høsten Torp
a Peder Nielsen, 24
b Jens Nielsen, 20
c Hans Nielsen, 13
d Ole Nielsen, 7
e Christen Nielsen, 7
f Anne Nielsdatter, 17
g Karen Nielsdatter, 15
h Marie Nielsdatter, 9
2 Jacob Pedersen tjenende på Sophiendal
3 Lars Pedersen, gmd i Frøslev
4 Maren Pedersdatter = Jens Larsen, gmd i Høsten Torp
5 Johanne Pedersdatter = Niels Pedersen, inds i Høsten Torp
 
1-91 Skifte 28/5 1810 Dorthe Pedersdatter, 65 år i Terslev, 581
enkemand hmd, skrædder Anders Hansen, se 1-166
søskende
1 Anders Pedersen, hmd i Øde Førslev
2 Marie Pedersdatter = Peder Hansen, gmd i Hesselbjerg
3 Lars Jensen i Tjæreby ??
4 Maren Pedersdatter, børn
a Hans Jensen
b Jens Jensen
c Mette Jensdatter
d Dorthe Jensdatter, død
? Maren ?, børn
Peder Jensen, 10
Jens Jensen, 8
5 Dorthe Pedersdatter, død
a Niels Pedersen, 12
b Johanne Marie Jensdatter
ps dette skifte er svært!!!
 
1-92 Skifte 12/9 1810 Maren Jensdatter, 58 år i Tjæreby, 582
enkemand gmd Niels Mortensen, se 1-189
børn
1 Kirsten Nielsdatter = Hans Jørgensen, soldat, se 1-197
2 Hans Nielsen, 22
3 Dorthe Nielsdatter, ugift
 
1-93 Skifte 12/9 1810 Povel Pedersen, 48 år hmd i Tjæreby, 585
enke Kirsten Jørgensdatter, se 1-138
børn
1 Sidse Povelsdatter
2 Mette Povelsdatter
 
1-94 Skifte 17/4 1811 Marie Pedersdatter, 44 år i Hesselbjerg, 594
1. mand Lars Jacobsen, se 1-44
1 Anders Larsen, 22
2 Peder Larsen, 16
2. enkemand gmd Hans Jacobsen, se 2-43
3 Jacob Hansen, 6
4 Lars Hansen, 2
5 Maren Hansdatter
6 Johanne Elisabeth Hansdatter
værge morbror Peder Pedersen i Lejertofte
 
1-95 Skifte 28/6 1811 Sidse Jørgensdatter, 72 år i Hesselbjerg, 599
børn
1 Ole Olsen, gmd i Tjæreby
2 Jørgen Olsen, gmd i Nordrup
3 Margrethe = Hans Jensen, gmd i Tjæreby
enkemand gmd Hans Envoldsen, se 1-154
 
1-96 Skifte 30/1 1812 Maren Dienesdatter, 61 år i Hasle, 613
enkemand gmd Niels Jørgensen, børn
1 Maren Nielsdatter = Jens Larsen, hmd i Vester Egede
2 Anne Nielsdatter = Niels Jørgensen, hmd i Hasle, se 1-106
3 Jørgen Nielsen, 25
4 Ellen Nielsdatter, 22
5 Karen Nielsdatter, 19
6 Mette Marie Nielsdatter, 12
værge morbror Rasmus Andersen i Babberup Mølle
 
1-97 Skifte 18/9 1812 Christen Andersen, 65 år i Bøgenakkehuset, Terslev, 618
1. kone Ellen Nielsdatter, se 1-3
1 Hans Christensen, hmd på Lysholm
2 Anders Christensen i Troelstrup
3 Jens Christensen i Terslev, alle myndige
2. enke Bodil Hansdatter, se 1-194
4 Hans Christensen, umyndig
5 Mette Christensdatter, umyndig
 
1-98 Skifte 2/12 1812 Jørgen Sørensen, 35 år hmd på Tjæreby Mark, 623
enke Johanne Jensdatter, børn
1 Jens Jørgensen, 7
2 Peder Jørgensen, 3
3 Johanne Jørgensdatter, 10
 
1-99 Skifte 13/6 1813 Anne Christensdatter, 60 år i Hasle, 626
se 1-87
1. mand Ole Sørensen
1 Birthe Olsdatter = Peder Andersen, hmd i Hasle
2. enkemand gmd Peder Hansen
2 Hans Pedersen, 28
3 Marie Pedersdatter, 21
4 Christiane Pedersdatter 13
 
1-100 Skifte 11/7 1813 Ole Larsen, 52 år hmd i Munkehus i Freerslev, 638
enke Mette Larsdatter, se 2-67
børn
1 Lars Olsen, 18
2 Jens Olsen, 8
3 Karen Olsdatter, ugift
4 Margrethe Olsdatter
 
1-101 Skifte 27/11 1813 Marie Mortensdatter, 49 år i Tjæreby, 634
enkemand hmd Niels Pedersen, 1-219
børn
1 Jens Nielsen, 24
2 Peder Nielsen, 13
3 Karen Nielsdatter, ugift
4 Dorthe Nielsdatter
værge morbror Jens Mortensen, gmd i Tjæreby
 
1-102 Skifte 28/12 1814 Lars Simonsen, 58 år gmd udflytter i Hasle, 638
enke Ellen Pedersdatter, se 1-172
børn
1 Simon Larsen, 26, gift, se 2-37
2 Lisbeth Larsdatter, ugift
3 Sidse Cathrine Larsdatter
4 Kirstine Larsdatter
 
1-103 Skifte 4/2 1815 Johanne Marie Jacobsdatter, 47 år i Hasle, 639
enkemand gmd Christen Christensen, børn
1 Hans Christian Christensen, 16, se 1-191
2 Maren Katrine Christensdatter, 9
3 Ane Lisbeth Christensdatter, 5
værge Anders Christian Jacobsen, hmd og skomager i Hasle
 
1-104 Skifte 29/7 1815 Mads Pedersen, 50 år hmd på Freerslev Overdrev, 643
enke Katrine Knudsdatter, børn
1 Peder Madsen, 24, soldat
2 Ole Madsen, 21
3 Hans Madsen, 15
4 Jens Madsen, 12
5 Sidse Marie Madsdatter, 18
værge farbror Christian Pedersen, hmd i Dyrehavehuset
 
1-105 Skifte 16/10 1815 Hans Pedersen, 47 år hmd og skomager på Terslev Overdrev, 650
enke Margrethe Pedersdatter, børn
1 Johannes Hansen, 24
2 Ane Hansdatter, 23
3 Marie Hansdatter, 21
4 Maren Hansdatter, 17
5 Karen Hansdatter, 15
6 Johanne Hansdatter, 12
 
1-106 Skifte 17/10 1815 Anne Nielsdatter, 35 år i Hasle, 652
forældre, se 1-96
enkemand hmd Niels Jørgensen,
børn
1 Lars Nielsen, 14
2 Niels Nielsen, 9
3 Johanne Margrethe Nielsdatter, 12
 
1-107 Skifte 28/5 1816 Johanne Hansdatter, 56 år i Hasle, 661
1. mand Knud Christophersen
1 Hans Knudsen, 26
2 Jens Knudsen, 17
enkemand gmd Christopher Jensen
 
1-108 Skifte 29/5 1816 Birthe Rasmusdatter, 72 år i Freerslev, 664
afgangne mand hmd Rasmus Madsen, død 8/2 1810
børn
1 Jens Rasmussen af Høsten Torp
2 Niels Rasmussen, hugger i Freerslev
3 Kirsten Rasmusdatter = Niels Christensen, hmd i Lille Tårnby
4 Birthe Rasmusdatter = Jens Larsen, hmd i Hasle
 
1-109 Skifte 24/10 1816 Maren Christensdatter, 45 år i Freerslev, 668
enkemand hmd Hans Pedersen, børn
1 Søren Hansen, 25
2 Christen Hansen, 23
3 Jens Hansen, 18
4 Anne Marie Hansdatter
5 Anne ? Hansdatter
6 Sidse Hansdatter
 
1-110 Skifte 5/3 1817 Birthe Thomasdatter, 50 år i udflytter Ulstrup, 672
1. mand Christen Jensen, gmd i Hellested
1 Niels Christensen, 21
2 Ole Christensen, 17
3 Anne Marie Christensdatter, 24
4 Karen Christensdatter, 22
2. enkemand gmd Hans Johansen, se 1-123
5 Anne Margrethe Hansdatter, 11
6 Maren Hansdatter, 7
 
1-111 Skifte 1/4 1817 Sidse Cathrine Christensdatter, 57 år i Freerslev, 675
1. mand gmd Hans Larsen, se 1-65
1 Anne Hansdatter = Anders Hansen, gmd i Freerslev Langesnog
2 Marie Hansdatter, 23
2. enkemand sognefoged Hans Olsen
 
1-112 Skifte 2/12 1817 Karen Andersdatter, 50 år i Tollerød, 679
enkemand gmd Niels Andersen, se 1-20, 1-33
børn
1 Marie Nielsdatter = Jens Jacobsen, hmd i Hasle
2 Johanne Nielsdatter = Hans Mikkelsen på stedet
3 Karen Nielsdatter, 18
 
1-113 Skifte 15/12 1817 Søren Jensen, 59 år og hustru Anne Andersdatter, 56 år
udflyttergård i Terslev, 682
forældre, se 1-33
børn
1 Anders Sørensen, 18
2 Juliane Andersdatter = Lars Nielsen på stedet
3 Anne Nielsdatter, 20
 
1-114 Skifte 18/2 1818 Anne Jensdatter, 51 år i Hasle, 697
bevilget uskiftet bo
enkemand gmd Anders Jørgensen, se 1-41, se 1-135
 
1-115 Skifte 23/2 1818 Else Jensdatter, 38 år i Freerslev, 598
enkemand hjulmand Niels Rasmussen
søskende
1 Lars Jensen, inds i Hellested
2 Anne Jensdatter = Peder Pedersen, hmd i Ammerup
halvsøskende
3 Niels Jensen, tjenende Lorentz Nielsen i Hårlev
4 Johanne Jensdatter = Lars Sørensen, hmd i Ha?
5 Anne Marie Jensdatter, opholdssted ukendt
6 Maren Jensdatter, i Lille Linde
 
1-116 Skifte 28/2 1818 Karen Mogensdatter, 60 år i Hasle, 700
1. mand Hans Jørgensen, se 1-32
1 Peder Hansen, 37, gmd i Nielstrup
2 Niels Hansen, 28 hjemme
3 Maren Hansdatter = Lars Nielsen, gmd i Troelstrup
2. enkemand gmd Peder Jensen
4 Hans Pedersen, 17
 
1-117 Skifte 28/2 1818 Maren Henrichsdatter, 36 år i Hasle, 702
enkemand hmd Ole Larsen, børn
1 Lars Olsen, 14
2 Hans Olsen, 11
3 Mathias Olsen, 9
4 Johannes Olsen, 5
5 Niels Olsen, 2
 
1-118 Skifte 26/3 1818 Dorthea Olsdatter, 60 år i Hasle, 703
enkemand gmd Niels Christensen, børn
1 Christen Nielsen, 34
2 Lars Nielsen, 30, gmd i Terslev
3 Anders Nielsen, 26
4 Anne Margrethe Nielsdatter, 23 = Daniel Olsen Bredahl i København
5 Ane Cathrine Nielsdatter, 21
6 Maren Nielsdatter, 16
værge Simon Olsen, hmd i Nielstrup
 
1-119 Skifte 8/4 1818 Erich Erichsen, 58 år gmd i Terslev, 706
1. kone Kirsten Christensdatter, se 1-82
enke Kirsten Jørgensdatter, børn
1 Jørgen Eriksen, 9
2 Christian Eriksen, 3
3 Kirsten Eriksdatter, 11
værge halvbror Niels Hansen i Tjæreby
 
1-120 Skifte 1/12 1818 Peder Jacobsen, 70 år kromand i Terslev, 722
ægtefælde Birthe Magdalene Hansen, testamente af 1799
 
1-121 Skifte 16/6 1819 Peder Klemmensen, 57 år gmd i Hasle, 724
enke Birthe Kirstine Jacobsdatter, børn
1 Rasmus Pedersen, 17
2 Karen Pedersdatter, 19
 
1-122 Skifte 30/? 1819 Mathias Jensen, død 1/3 1819 46 år gmd i Hasle, 728
enke Mette Jensdatter, se 2-33
børn
1 Hans Mathiasen, 12, se 1-173
2 Jens Mathiasen, 2
3 Karen Mathiasdatter, 9
4 Anne Margrethe Mathiasdatter, 9
værge farbror Christian Jensen, gmd i Freerslev
 
1-123 Skifte 6/7 1819 Hans Johansen, 44 år gmd i Ulstrup, 730
afdød kone Birthe Thomasdatter, se 1-110
1 Anne Margrethe Hansdatter, 13 krøbling
2 Maren Hansdatter, 9
 
1-124 Skifte 11/11 1819 Anne Kirstine Hansdatter, 30 år på Freerslev Langesnog, 732
1 Hans Christian, 9 år, født uden for ægteskab
enkemand gmd Anders Hansen
2 Anne Marie Andersdatter, 4, se 1-242
3 Karen Sophie Andersdatter, 2
 
1-125 Skifte 15/11 1819 Johanne Henrichsdatter, 45 år på Freerslev Langesnog, 735
enkemand hmd Niels Andersen, børn
1 Henrich Nielsen, 15
2 Anders Nielsen, 9
 
1-126 Skifte 7/2 1820 Peder Larsen, 71 år hmd i Kilderishuset, 750
børn
1 Jens Pedersen, hmd i Gisselfeldhuset, død
a Jens Jensen, 5
b Lars Jensen, ½
c Anne Sofie Jensdatter, 14
d Karen Jensdatter, 12
e Maren Cathrine Jensdatter, 10
2 Jacob Pedersen, 30 i Førslev
3 Bodil Pedersdatter, enke efter inds Jens Jensen i Havebohuset?
4 Maren Pedersdatter, 17
 
1-127 Skifte 14/10 1820 Inger Pedersdatter, 53 år i Ulstrup, 753
børn
1 Peder Jacobsen, 18
enkemand hmd Niels Jensen
2 Ane Marie Nielsdatter 14
 
1-128 Skifte 12/1 1821 Bodil Pedersdatter, 43 år i Tjæreby, 756
enkemand gmd Jørgen Pedersen, se 2-10
børn
1 Peder Jørgensen, 7
2 Christen Jørgensen, 4
3 Anne Marie Jørgensdatter
4 Karen Sophie Jørgensdatter
 
1-129 Skifte 2/6 1821 Mette Christensdatter, 66 år i Kværrede, 759
enkemand gmd Jens Mikkelsen, børn
1 Jacob Jensen, 34
2 Hans Jensen, 30
3 Christen Jensen, 23
4 Karen Jensdatter, 24
 
1-130 Skifte 20/6 1821 Maren Olsdatter, 61 år i Hasle, 762
1. mand Anders Jensen, se 1-57
1 Jørgen Andersen 34
2 Ellen Andersdatter = Christen Nielsen, gmd i Hasle, se 2-22n
3 Maren Andersdatter = Anders Nielsen, gmd i Hasle
2. enkemand gmd Søren Jacobsen, børn
4 Anders Sørensen, 20
5 Jens Sørensen, 18
 
1-131 Skifte 30/6 1821 Birthe Rasmusdatter, 44 år i Hasle, 765
enkemand hmd Jens Larsen, børn
1 Hans Jensen, 23
2 Bendt Jensen, 8
3 Lars Jensen, 5
4 Maren Jensdatter, 17
5 Lisbeth Jensdatter, 11
 
1-132 Skifte 22/7 1821 Johanne Hansdatter, 36 år i Ulstrup, 766
enkemand hmd Niels Jensen, børn
1 Jens Nielsen, 10
 
1-133 Skifte 8/10 1821 Peder Jensen, 44 år hmd i Terslev, 768
enke Johanne Jensdatter, se 1-248
børn
1 Jens Pedersen, 7
 
1-134 Skifte 23/10 1821 Giertrud Jensdatter, 72 år enke i Freerslev Kirkehuset, 781
afgangne mand hmd Anders Pedersen, børn
1 Sidse Andersdatter = Christen Hansen, hmd i Store Heddinge
2 Johanne Andersdatter = Jørgen Hansen, hmd i Freerslev
3 Karen Hansdatter, død
a Ole, 24
b Marie, 22
 
1-135 Skifte 18/2 1822 Anders Jørgensen, 69 år gmd i Hasle, 784
1. kone Marie Jensdatter, se 1-10
1 Adam Andersen, 38
2 Jørgen Andersen, 35
Jens Andersen, 33
2. kone Anne Jensdatter, se 1-114
Peder Andersen, 28
Rasmus Andersen, 26
Marie Andersdatter, 25
Ane Sophie Andersdatter = Hans Jørgensen, inds i Hasle, se 1-224
Johanne Andersdatter = Rasmus Jensen, inds i Tjæreby
 
1-136 Skifte 19/2 1822 Lisbeth Olsdatter, 51 år enke i Freerslev, 787
afgangne mand hmd Hans Andersen, børn
1 Ane Marie Hansdatter, 9
 
1-137 Skifte 15/7 1822 Mette Hansdatter, 69 år i Ulstrup, 789
enkemand hmd Axel Jensen, se 1-143
søskende
1 Niels Hansen, gmd i Tjæreby
2 Søren Hansen, hmd i Terslev
3 afdød halvbror, børn
a Jørgen, 11
b Christian, 7
 
1-138 Skifte 8/4 1823 Kirsten Jørgensdatter, 55 år i Tjæreby, 797
1. mand Povel Pedersen, se 1-93
1 Sidse Povelsdatter = marskandiser Niels Larsen i København
2 Mette Povelsdatter, ugift
2. enkemand hmd Frederik Jacobsen, se 2-7
3 Karen Frederiksdatter, ugift
 
1-139 Skifte 11/4 1823 Ingeborg Poulsdatter, 83 år enke i Tjæreby, 798
afgangne mand hmd Christopher Hansen, børn
1 Hans Christophersen, 44
2 Jacob Christophersen, 40
3 Poul Christophersen, 33
4 Mette Christophersdatter, 4x, ugift
 
1-140 Skifte 30/7 1923 Karen Olsdatter, 48 år enke i Hasle, 799
afgangne mand hmd Søren Jacobsen, børn
1 Ole Sørensen, 18
2 Anders Sørensen, 17
3 Jacob Sørensen, 12
4 Frederik Sørensen, 10
5 Birthe Sørensdatter, 15
 
1-141 Skifte 13/8 1823 Jonas Christensen, 70 år gmd i Hasle, 800
enke Birthe Olsdatter, forældre, se 1-30
børn
1 Christen Jonassen, 25, se 2-24
2 Maren Jonasdatter = Anders Christian Jacobsen, skomager i Hasle, se 1-236
3 Ellen Jonansdatter = Niels Iversen, hmd i Dysted
4 Karen Jonasdatter, død, børn
a Hans, 20
b Niels, 18
 
1-142 Skifte 12/3 1824 Ellen Nielsdatter, 33 år i Holtehuset, 809
børn
1 Johan Christian, 6
2 Frederik Nielsen, 4
3 Anders Christensen, 1
enkemand August Becker, hmd og væver, børn
 
1-143 Skifte 8/6 1824 Axel Jensen, 69 år hmd i Ulstrup, 812
afgangne kone Mette Hansdatter, se 1-137
søster, død, børn
a Christian Hansen i Store Ladager, Ejby Sogn
b Katrine Hansdatter = hmd Peder ?, forhen i Ejby
c Mette Hansdatter = Jørgen Larsen, gmd ibid
d Maren Hansdatter, ugift
 
1-144 Skifte 13/7 1824 Ane Nielsdatter, 34 år i Hasle, 824
forældre: se 1-220
enkemand gmd Søren Jacobsen, børn
1 Jacob Sørensen, 1½
2 Maren
 
1-145 Skifte 14/9 1824 Maren Andersdatter, 25 år i Hasle, 823
enkemand gmd Anders Nielsen, se 2-1
børn
1 Anders Andersen, 1
2 Dorthe Andersdatter, 3
værge morbror Jørgen Andersen, gmd i Hasle
 
1-146 Skifte 7/3 1825 Hans Albrectsen, 68 år gmd i Tjæreby, 828
familie, se 2-67
enke Johanne Christensdatter, børn
1 Jens Hansen, myndig
2 Peder Hansen, -
3 Niels Hansen, -
4 Hans Hansen, mindreårig
5 Lars Hansen, -
 
1-147 Skifte 2/4 1825 Gudmand Christensen, 80 år hmd i Ulstrup, 831
se 1-1
arvinger
søsterdatter Lisbeth = Niels Pedersen, gmd i Hellested
søsterdatter Kirsten = Rasmus Larsen, gmd i Hellested
 
1-148 Skifte 12/7 1825 Johanne Jørgensdatter, 67 år enke i Freerslev, 834
afgangne mand gmd Ole Olsen, se 1-88
børn
1 Søren Olsen, gmd i Hasle
2 Christen Olsen, hmd i Freerslev
3 Anders Olsen, hmd og smed i Ørslev
4 Hans Olsen, umyndig, hjemme
5 Kirsten Olsdatter = Jacob Andersen, hmd i Toxværd
6 Johanne Marie Olsdatter = Jens Andersen, kromand i Ørholms kro
7 Karen Olsdatter = Christen Jørgensen, inds i Ørslev
 
1-149 Skifte 11/11 1825 Jørgen Rasmussen, 69 år hmd i Råhuset, Terslev, 841
og hustru Anne Nielsdatter, den 11/5 1817 i Råhuset, Terslev, 68 år gl., børn
1 Bendt Jørgensen, myndig
2 Hans Jørgensen, død
a Hans Jørgen Hansen, 14
b Ane Lisbeth Hansdatter, 18
3 Maren Jørgensdatter = Niels Christiansen, inds på stedet [Tjæreby, Terslev]
 
1-150 Skifte 11/11 1825 Niels Nielsen, 65 år gmd i Tollerød, 843
enke Johanne Thomasdatter, se 1-206
børn
1 Niels Nielsen, 29
 
1-151 Skifte 17/4 1826 Peder Jensen, 43 år hmd, skrædder i Freerslev, 855
enke Margrethe Jensdatter, børn
1 Lars Pedersen, 13
2 Hans Pedersen, 12
3 Jørgen Pedersen, 10
4 Jens Pedersen, 4
5 Peder Pedersen, ½
6 Karen Marie Pedersdatter, 7
 
1-152 Skifte 6/6 1826 Ole Pedersen, 46 år hmd i Freerslev, 857
enke Inger Cathrine Ulrichsdatter, børn
1 Maren Olsdatter, 13
 
1-153 Skifte 9/8 1826 Peder Jensen, 57 år hmd i Freerslev, 858
1. kone
1 Ane Margrethe Pedersdatter = Johan Christensen, tjenestegørende ? i Næstved
2 Kirstine Pedersdatter = Rasmus Knudsen, bødker, se 2-38
2. enke Johanne Jørgensdatter, se 1-214
med 3 sønner, hvor afdøde var stedfar:
1 Rasmus Hansen, hmd i Freerslev, se 1-180
2 Jørgen Hansen i Klokkehuset i Freerslev, se 1-224
3 Ole Hansen, inds i Hasle
 
1-154 Skifte 16/8 1826 Hans Envoldsen, 59 år gmd i Hesselbjerg, 861
1. kone Sidse Jørgensdatter, se 1-95
enke Karen Mortensdatter, børn
1 Sidse Marie Hansdatter, 13
2 Maren Hansdatter, 8
 
1-155 Anmeldt 12/2 1827 Anne Andersdatter enke i Præsteskovshuset, Freerslev, 863
afgangne mand hmd Lars Sørensen, se 1-48
børn
1 Peder Larsen, myndig søn, anmelder
 
1-156 Anmeldt 13/3 1827 Elisabeth Hansdatter, 77 år enke i Terslev, 873
Afgangne mand gmd Niels Rasmussen, se 1-89
børn
1 Anne Nielsdatter = Anders Jensen, gmd i Ulstrup
2 Elisabeth Nielsdatter =Anders Christensen, hmd i Lysholm
3 Dorthe Nielsdatter = Hans Johansen, inds i Terslev
4 Johanne Nielsdatter = Hans Larsen, hmd i Lysholm
 
1-157 Skifte 27/10 1827 Niels Larsen, 41 år hmd i Freerslev, 876
enke Mette Cathrine Nielsdatter, børn
1 Peder Nielsen
2 Anne Marie Nielsdatter
3 Johanne Nielsdatter
4 Ellen Kirstine Nielsdatter
5 Mette Cathrine Nielsdatter
 
1-158 Skifte 31/10 1827 Peder Jensen, 44 år gmd i Høsten Torp, Terslev, 878
enke Karen Hansdatter, se 1-186,
børn
1 Anders Pedersen, 12
2 Hans Pedersen, 9
3 Lars Pedersen, 6, se 2-26
4 Niels Pedersen, 1
5 Johanne Pedersdatter, 10
6 Maren Pedersdatter, 4
 
1-159 Afkald 1827 og anmeldelse Kirsten Hansdatter, død 25/12 1827, 61 år i Tollerød, 885
enkemand hmd Jacob Hansen
som myndige arvinger:
bror Lars Hansen, inds i Slagslunde i Frederiksborg Amt
bror Niels Hansen, smedesvend i Terslev
brodersøn Christen Mortensens, smedesvend i Terslev
 
1-160 Skifte 27/3 1828 Ole Jensen, 65 år hmd i Tjæreby, 886
børn
1 Niels Olsen, myndig, krøbling, se 1-162
2 Anders Olsen, hmd i Terslev
3 Jens Olsen, gmd i Hejnerup
4 Lars Olsen, mindreårig
5 Kirsten Olsdatter = Peder Sørensen, gmd i Terslev, se 1-171
6 Karen Olsdatter = Peder Hansen, hmd i Skuderløse
7 Maren Olsdatter = Anders Christiansen, inds på ?
8 Ellen Olsdatter, ugift
 
1-161 Skifte 17/6 1828 Christen Jensen, 57 år gmd på Freerslev Overdrev, 887
enke Kirstine Andersdatter [fejl: Kirstine Olsdatter], se 2-30
børn
1 Ole Christensen, 16
2 Ane Cathrine Christensdatter = Ole Hansen, inds i Freerslev
3 Ellen Christensdatter = Jens Rasmussen, aftægtsmand i Ørslev
4 Margrethe Christensdatter
5 Inger Marie Christensdatter
 
1-162 Skifte 17/6 1828 Niels Olsen, 29 år ungkarl i Tjæreby, 889
far afdøde hmd Ole Jensen i Tjæreby, se 1-160
søskende
1 Anders Olsen, hmd i Terslev
2 Jens Olsen, gmd i Hejnerup
3 Lars Olsen, mindreårig
4 Kirsten Olsdatter = Peder Sørensen, gmd i Terslev
5 Karen Olsdatter = Peder Hansen, hmd i Skuderløse
6 Maren Olsdatter = Anders Christiansen, hmd i Tjæreby
7 Ellen Olsdatter, ugift
 
1-163 Skifte 31/10 1828 Johan Belitz, 39 år hmd på Kværrede mark, 891
enke Kirsten Nielsdatter
søster Stine Belitz = Johan Dalmann (i Buerup på Katterup Gods pr Slagelse) eller (hmd i Jørløse under Shcaussahls Gods)
 
1-164 Skifte 2/12 1828 Abelone Knudsdatter, 70 år i Haslev, 896
enkemand hmd, murer Johannes Larsen, se 1-177
børn
1 Lars Johansen, inds i Hasle
2 Kirstine Johannesdatter = Søren Jørgensen, hmd i Høsten
3 Christiane Johannesdatter = Søren Sørensen, ind på stedet
4 Marie Johannesdatter, ugift
5 Maren Johannesdatter, død = Peder Nielsen, hmd i Præstehuset i Hasle
a Ane Margrethe Pedersdatter
b Niels Pedersen
 
1-165 Skifte 12/1 1829 Ane Rasmusdatter, 78 år i Terslev Hebogård, 899
1. mand
1 Jacob Andersen, hmd på havemark under Giesegård Gods
2 Hans Andersen, gmd i Kværrede
3 Lars Andersen, tjenende i Tjæreby
2. enkemand gmd Jens Hansen
4 Johanne Lisbeth Jensdatter = gift på stedet
 
1-166 Skifte 10/2 1829 Anders Hansen, 81 år hmd i Terslev, 903
1. kone Dorthe Pedersdatter, se 1-91
1 Hans Andersen, hmd i Langebæk ved Præstø
2 Ane Andersdatter = Hemming Hansen, hmd i Hesselbjerg
2. enke Kirsten Christophersdatter
3 Christopher Andersen, 14
4 Dorthe Andersdatter, 3
 
1-167 Skifte 23/3 1829 Ane Hansdatter, 35 år i Terslev, 905
enkemand hmd Anders Olsen, se 2-3
børn
1 Jens Andersen, 12
 
1-168 Skifte 21/4 1829 Sidse Jensdatter, 43 år på Freerslev Overdrev, 906
enkemand gmd Jacob Olsen, se 1-213
børn
1 Lars Jacobsen, 24 soldat
2 Jens Jacobsen, 19
3 Hans Jacobsen, 15
4 Maren Jacobsdatter, 22
 
1-169 Skifte 21/4 1829 Maren Christiansdatter, 33 år i Lundehuset, Ulstrup, 908
enkemand hmd Hans Jensen, børn
1 Peder Hansen, 10
 
1-170 Anmeldt 2/3 1829 Margrethe Olsdatter, 72 år i Hasle, 912
1. mand Lars Jensen, se 1-12
1 Jens Larsen, gmd i Hasle
2 Jørgen Larsen, tjenestekarl i Hasle
3 Marie Larsdatter = Jens Jacobsen, gmd i Høsten Torp, se 1-202
4 Maren Larsdatter = Simon Jensen, gmd i Hasle, se 1-179
enkemand gmd Simon Olsen, forældre, se 1-63 og se 1-201
5 Andreas Simonsen, tjenestekarl i Hasle
6 Ane Simonsdatter = Christian Jonasen, gmd i Hasle
 
1-171 Skifte 14/8 1829 Kirsten Olsdatter, 42 år i Terslev, 919
forældre, se 1-160
enkemand gmd Peder Sørensen, se 2-19
børn
1 Søren Pedersen, 13
2 Christian Pedersen, 6
3 Karen Pedersdatter, 10
værge morbror Anders Olsen i Terslev
 
1-172 Skifte 11/12 1829 Ellen Pedersdatter, 67 år enke i Hasle, 927
afdøde mand gmd Lars Simonsen, se 1-102
børn
1 Simon Larsen, myndig på stedet
2 Kirstine Larsdatter = Ole Rasmussen, smed i Hasle
3 Lisbeth Larsdatter = Poul Rasmussen, smed i Troelstrup
4 Sidse Cathrine Larsdatter = Andreas Simonsen i Hasle
 
1-173 Skifte 26/2 1830 Hans Mathiasen, 23 år tjenestekarl i Hasle, 933
far gmd Mathias Jensen, se 1-122
Moder Mette Jensdatter = Jens Larsen, gmd i Hasle
søskende
Jens Mathiasen, 14
Karen Mathiasdatter, ugift
Ane Margrethe Mathiasdatter
halvsøskende
Mathias Jensen, 14
 
1-174 Anmeldt 13/3 1830 Lars Henrichsen, 63 år hmd i Hasle, 934
enke Kirstine Hansdatter, forældre, se 1-50
børn
1 Hans Larsen, inds i Hasle
2 Lars Larsen, hmd i Hasle
3 Søren Larsen, soldat
 
1-175 Skifte 22/3 1830 Lisbeth Larsdatter, 16 år tjenestepige i Terslev, 935
søskende
1 Mads Larsen, inds i Terslev
2 Anders Larsen,
3 Anne Marie Larsdatter = Peder Christiansen, gmd i Terslev
4 Maren Larsdatter, 22
5 Ane Marie Larsdatter, 13
 
1-176 Anmeldt 5/4 1830 Christen Hansen, 78 år hmd i Tjæreby, 936
1. kone Mette Pedersdatter, se 1-52
hustru Ane Andersdatter, ingen børn, Testamente
 
1-177 Skifte 10/4 1830 Johannes Larsen, 72 år enkemand hmd, murer i Hasle, 938
afgangne kone Abelone Knudsdatter, se 1-164
børn
1 Lars Johannesen, myndig, hjemme
2 Marie Johannesdatter, ugift
3 Kirstine Johannesdatter = Søren Jørgensen, hmd i Høsten
4 Christiane Johannesdatter = Søren Sørensen, inds på stedet
5 Maren Johannesdatter, død = Peders Nielsen, ind i Hasle Præstehus
a Niels Pedersen, 12
b Ane Margrethe Pedersdatter, 14
 
1-178 Skifte 27/5 1830 Jeppe Pedersen, 50 år gmd i Terslev, 941
enke Birthe Jensdatter, børn
1 Hans Jeppesen, 18
2 Jens Jeppesen, 16
3 Niels Jeppesen, 14
4 Ane Jeppesdatter, 12
 
1-179 Skifte 28/6 1830 Simon Jensen, 46 år gmd i Hasle, 943
enke Maren Larsdatter, forældre, se 1-170
lavværge bror sognefoged Jens Larsen i Hasle
børn
1 Jens Simonsen, 15
2 Christiane Simonsdatter, 13
3 Ane Margrethe Simonsdatter, 3
 
1-180 Skifte 29/6 1830 Rasmus Hansen, 48 år hmd i Freerslev, 946
mor: se 1-153
enke Karen Jensdatter, se 1-232
børn
1 Hans Rasmussen, 20 i Køge
2 Christen Rasmussen, 15
3 Inger Marie Rasmusdatter, 12
4 Johanne Sophie Rasmusdatter, 9
værge farbror Jørgen Hansen, hmd i Freerslev
 
1-181 Skifte 26/7 1830 Hans Nielsen, 80 år hmd i Terslev, 948
enke Ane Andersdatter, børn
1 Anders Hansen, inds i Druestrup
2 Kirsten Hansdatter = Anders Terkildsen, hmd i Gentofte
 
1-182 Anmeldt 21/8 1830 Karen Jespersdatter, 62 år i Hebohuset i Terslev, 953
hendes søn Jesper Mouritsen, inds i Hebohuset, se 2-67
enkemand hmd Niels Larsen, se 1-187
Mourits Nielsen, inds i Terslev
Hans Nielsen, soldat i København
Maren Nielsdatter = Søren Johansen, hmd i Ørslev
 
1-183 Skifte 6/9 1830 Marie Jacobsdatter, 38 år på Freerslev Langesnog, 953
1. mand Jens Madsen
Maren Cathrine Jensdatter, 12
2. enkemand hmd Rasmus Pedersen
2 Sidse Marie Rasmusdatter, 3
 
1-184 Skifte 16/9 1830 Hans Hansen, 73 år gmd i Hastrup, 955
1. kone [Else Pedersdatter]
1 Karen Hansdatter = Anders Jørgensen, hmd i Ingelstrup
2 Mette Hansdatter = Hans Christian Arentsen, Sadelmager i Hastrup
2. enke Karen Jacobsdatter
3 Hans Hansen, gmd i Store Linde
4 Jacob Hansen, 22
5 Else Hansdatter = Ole Olsen, gmd i Høsten
6 Marie Hansdatter
7 Sidse Hansdatter
8 Johanne Hansdatter
 
1-185 Skifte 18/9 1830 Lisbeth Pedersdatter, 71 år enke i Taagethuset på Ulstrup Mark, 957
afgangne mand hmd Niels Nielsen, børn
1 Peder Nielsen, inds i Ringsbjerg
2 Marie Nielsdatter = Ole Andersen, røgter i Bregentved
3 Ingeborg Nielsdatter = Jens Nielsen, hmd i Kjellerup
4 Ane Nielsdatter, 23, hjemme
 
1-186 Skifte 21/9 1830 Jørgen Hansen, 46 år hmd på Kværrede Overdrev, 959
enke Kirsten Jensdatter
søskende
1 Peder Hansen, gmd i Freerslev
2 Niels Hansen, ladekarl? ved Bregentved
3 Jens Hansen, inds i Freerslev
4 Lars Hansen, tjenende i Freerslev
5 Ane Hansdatter = Ole Pedersen, sognefoged i Freerslev
6 Karen Hansdatter = Hans Nielsen, gmd i Høsten Torp
halvbroder
7 Hans Hansen, sognefoged Terslev
 
1-187 Anmeldt 21/9 1830 Niels Larsen, 46 år hmd i Hebohuset i Terslev, 961
afgangne hustru Karen Jespersdatter, se 1-182
1 Mouritz Nielsen, inds i Terslev
2 Hans Nielsen, soldat i København
3 Maren Nielsdatter = Søren Johansen, hmd i Ørslev
 
1-188 Anmeldt 30/10 1830 Marie Jensdatter, 30 år af Kværrede Overdrev i Terslev, 962
enkemand gmd Peder Rasmussen, børn
1 Hans Pedersen, 6
2 Niels Pedersen, 4
3 Peder Pedersen, 2
4 Jens Pedersen, 7 uger
 
1-189 Anmeldt 24/9 1830 Rasmus Mortensen, 60 år hmd i Tjæreby, 962
søskende
Niels Mortensen, gårdaftægtsmand i Tjæreby, se 1-92
Jens Mortensen, gårdmand, samme sted
Ane Mortensdatter = Andreas Andreasen, husaftægtsmand samme sted
brodersøn Jens Hansen, tjenestekarl i Pokkestensgården
broderdatter Johannes mand Hans Christiansen, hmd på Årløse Mark
Søstersønnen Jens Nielsen, gmd i Hejnerup
 
1-190 Skifte 10/11 1830 Dorthea Kastrup, 36 år i Terslev, 962
enkemand kromand Møller, se 2-12
børn
1 Adam Claudius Møller, 10
2 Joachim Wilhelm Møller, 7
3 Ane Dorthea Møller, 3 uger
 
1-191 Anmeldt 13/12 1830 Hans Christian Christensen, 29 år tjenestekarl i Hasle, 980
far Christen Christensen, gmd i Hasle, se 1-103
 
1-192 Anmeldt 16/12 1830 Ane Christensdatter, 57 år enke i Terslev, 980
afgangne mand hmd Rasmus Sørensen, børn
1 Søren Rasmussen, inds i Terslev
2 Peder Rasmussen, tjenestekarl i Tjæreby
3 Mette Rasmusdatter = Jens Olsen, inds i Simmendrup
4 Birthe Rasmusdatter = Ole Christensen, inds i Bjerrede
 
1-193 Skifte 5/1 1831 Sidse Larsdatter, 35 år på Kværrede Overdrev, 988
enkemand hmd Peder Nielsen, børn
1 Niels Pedersen, 14
2 Christen Pedersen, 10
3 Lars Pedersen, 3
4 Hans Pedersen, 2
5 Ane Margrethe Pedersdatter, 12
6 Mette Marie Pedersdatter, 8
7 Lisbeth Pedersdatter, 6
8 Johanne Pedersdatter, 5
værge morbror Christen Larsen i Kæderup
 
1-194 Skifte 23/3 1831 Bodil Hansdatter, 70 år enke i Bøgenakkehus, Terslev, 991
afgangne mand hmd Christen Andersen, se 1-97
børn
1 Hans Christensen, gmd i Thestrup
2 Mette Christensdatter, død = Jens Pedersen, inds på stedet, se 1-205
a Karen Jensdatter, 15
 
1-195 Skifte 11/4 1831 Johanne Jensdatter, 51 år i Freerslev, 992
enkemand gmd Jens Nielsen, børn
1 Jens Jensen, 22
2 Ane Kirstine Jensdatter = Christian Meyer, skomager i Freerslev
3 Maren Jensdatter
 
1-197 Skifte 30/6 1831 Kirsten Nielsdatter, 49 år i Tjæreby, 1003
forældre, se 1-92
1. mand Hans Jørgensen
1 Jørgen Hansen, 19
2 Ane Lisbeth Hansdatter, 25
2. enkemand gmd Jørgen Andersen, se 2-41
 
1-198 Skifte 23/8 1831 Jacob Andersen, 48 år gmd i Freerslev, 1010
enke Kirstine Olsdatter, børn
1 Anders Jacobsen, 7
2 Maren Kirstine Jacobsdatter, 17
3 Karen Jacobsdatter, 15
4 Birthe Jacobsdatter, 12
 
1-199 Skifte 23/8 1831 Jørgen Andersen, 44 år gmd i Hasle, 1012
enke Ane Kirstine Andersdatter, børn
1 Anders Jørgensen, 5
2 Johanne Lisbeth Jørgensdatter, 16, se 2-27
3 Maren Cathrine Jørgensdatter, 14
4 Ane Margrethe Jørgensdatter, 10
 
1-200 Anmeldt 26/8 1831 Jørgen Envoldsen, 60 hmd i Nordskovhuset, Hasle, 1015
1 Lisbeth Jørgensdatter
 
1-201 Anmeldt 27/8 1831 Simon Olsen, 66 år gmd i Hasle, 1015
afdød kone Margrethe Olsdatter, se 1-170
1 Andreas Simonsen, gårdbeboer i Hasle
2 Ane Cathrine Simonsdatter = Christen Jonassen, gmd samme sted, se 2-24
 
1-202 Skifte 31/8 1831 unge Jens Jacobsen, 57 år i Høsten Torp, Terslev, 1016
hans forældre, se 1-86
enke Marie Larsdatter, forældre, se 1-170
børn
1 Jacob Jensen, 22
2 Lars Jensen, 14
3 Johanne Jensdatter, 18
4 Ane Jensdatter, 11
 
1-203 Skifte 31/8 1831 Maren Nielsdatter, 60 år i Ulstrup, 1018
1. mand inds Hans Ovesen i Ørslev
1 Ane Hansdatter, enke i Nordrup
2. mand inds Christen Hansen i Ørslev
2 Niels Christensen, myndig
3 Hans Henrich Christensen, 20
4 Johanne Lisbeth Christensdatter = Hans Pedersen, hmd i Ringsbjerg
5 Dorthe Christensdatter, ugift
3. enkemand hmd Niels Andersen
 
1-204 Skifte 1/9 1831 Hans Olsen, 56 år gmd i Freerslev, 1019
enke Karen Hansdatter, se 2-11
børn
1 Ole Hansen, 9
2 Niels Hansen, 5
3 Jens Hansen, 3
4 Karen Sophie Hansdatter, 4 mdr
værge farbror Jens Olsen, gmd i Høsten Torp
 
1-205 Skifte 2/9 1831 Jens Pedersen, 53 år i Bøgenakkehuset i Terslev, 1023
1. kone Mette Christensdatter, se 1-194
1 Karen Jensdatter, 15
2. enke Maren Jensdatter
2 Jens Jensen, 8
3 Ellen Sophie Jensdatter, 5
4 Johanne Marie Jensdatter, 1/4
 
1-206 Anmeldt 2/9 1831 Johanne Thomasdatter, 73 år enke i Tollerød, 1024
1. mand
1 Hans Andersen, portner på Vemmetofte
2 Anders Andersen, gmd i Tollerød
2. afgangne mand gmd Niels Nielsen, se 1-150
3 Niels Nielsen, gårdbestyrer samme sted
 
1-207 Skifte 3/9 1831 Hans Olsen, 60 år gmd i Hasle, 1024
enke Ellen Olsdatter, børn
1 Christiane Hansdatter = Christen Christophersen, på stedet
2 Maren Hansdatter, 25
 
1-208 Skifte 3/9 1831 Søren Olsen, 56 år gmd i Hasle, 1027
enke Inger Marie Sørensdatter, børn
1 Christiane Sørensdatter = Søren Hansen, inds på stedet
2 Cathrine Sørensdatter, 23
værge farbror Anders Olsen, smed i Ørslev
 
1-209 Anmeldt 3/9 1831 Jacob Pedersen, 61 år hmd i Hasle, 1029
enke, børn
1 Ellen Jacobsdatter = Lars Johansen, inds i Hasle
 
1-210 Anmeldt 4/9 1831 Jacob Davidsen, 40 år hmd i Hasle, 1029
enke, ingen livsarvinger, 1 bror og 2 gifte søstre
 
1-211 Skifte 5/9 1831 Niels Pedersen, 44 år gmd i Kværrede, 1029
enke Benthe Ingvorsdatter, se 1-233
lavværge Ingvor Olsen, gmd i Ulstrup
børn
1 Jørgen Nielsen, 5
2 Ane Nielsdatter, 9
værge farbror Hans Pedersen, gmd i Kværrede
 
1-212 Skifte 5/9 1831 Jens Hansen, 38 år gmd i Terslev, 1031
enke Ane Hansdatter, lavværge Jens Hansen, gmd i Hebogård
børn
1 Hans Hansen, 6
2 Ole Hansen, 4
3 Karen Hansdatter, 11
4 Kirsten Hansdatter, 2
værge farbror Ingvor Hansen, gårdbestyrer i Alkestrup
 
1-213 Skifte 6/9 1831 Jacob Olsen, 60 år gmd på Freerslev Overdrev, 1034
afgangne kone Sidse Jensdatter, se 1-168
børn
1 Lars Jacobsen, 26, soldat i København
2 Jens Jacobsen, 21
3 Hans Jacobsen, 17
4 Maren Jacobsdatter, 24
 
1-214 Skifte 6/9 1831 Johanne Jørgensdatter, 75 år enke i Freerslev, 1036
børn
1 Rasmus Hansen, hmd i Freerslev, død
a Hans Rasmussen, 20 skomagersvend i Køge
b Christen Rasmussen, 17
c Inger Marie Rasmusdatter, 14
d Johanne Rasmusdatter, 10
2 Jørgen Hansen, hmd i Freerslev, død
a Anders Jørgensen, 13
b Hans Jørgensen, 5
c Marie Jørgensdatter, 11
3 Ole Hansen, inds i Freerslev, myndig
afgangne mand hmd Peder Jensen, se 1-153
 
1-215 Skifte 16/9 1831 Ole Bendsen, 68 år, gmd i Høsten Torp, Freerslev og hustru Karen Nielsdatter, 55 år, 1038
børn
1 Jens Olsen, gmd i Troelstrup
2 Maren Olsdatter, 25
 
1-216 Skifte 16/9 1831 Hans Pedersen, 65 år gmd i Freerslev, 1040
se skifte s-20
enke Maren Hansdatter, børn
1 Anders Hansen, inds i Hasle
2 Peder Hansen, hmd i Freerslev
3 Christen Hansen, hjemme
4 Christian Hansen, 19, se 1-251
5 Maren Hansdatter = Peder Jensen, inds i Freerslev
6 Ane Kirstine Hansdatter, 23
7 Karen Marie Hansdatter, 18
 
1-217 Skifte 18/9 1831 Ane Marie Johansdatter, 64 år i Hasle, 1043
enkemand gmd Hans Nielsen, børn
1 Søren Hansen
2 Peder Hansen
3 Johan Hansen, 24
4 Margrethe Hansdatter = Hans Pedersen, hmd i Nielstrup
5 Karen Hansdatter = Jens Nielsen, hmd ibid
6 Marie Hansdatter = Niels Hansen, fæstebonde? på Bregentved
 
1-218 Skifte 18/9 1831 Ole Andersen, 72 år gmd i Tjæreby, 1045
enke Anne Larsdatter, forældre, se 1-84
børn
1 Marie Olsdatter, enke efter gårdbestyrer Lars Andersen i Tjæreby
 
1-219 Skifte 18/9 1831 Niels Pedersen, 70 år hmd i Tjæreby, 1046
1. kone Marie Mortensdatter, se 1-101
1 Jens Nielsen, gmd i Hejnerup
2 Karen Nielsdatter = Hans Jensen, hmd i Over Smistrup
3 Dorthe Nielsdatter, 30, tjenende i Svansbjerg
2. kone Ane Kirstine Nielsdatter, se 2-5, 2-8
 
1-220 Skifte 24/9 1831 Maren Jensdatter, 67 år i Høsten Torp, Freerslev, 1048
1. mand gmd Niels Pedersen i Høsten Torp, se 1-73
1 Peder Nielsen, gmd i Ørslev
2 Jens Nielsen, gmd i Smerup
3 Hans Nielsen, gmd i Høsten Torp
4 Christen Nielsen, hmd i Høsten
5 Ole Nielsen, tjenende i Ørslev
6 Marie Nielsdatter = Niels Andersen, gmd i Høsten
7 Birthe Nielsdatter = Rasmus Christensen, inds i Lund
8 Ane Nielsdatter, død = Søren Jacobsen, hmd i Hasle, se 1-144
a Jacob Sørensen, 8
2. enkemand gmd Jens Olsen
9 Niels Jensen, 22
 
1-221 Anmeldt 18/9 1831 Christen Frederiksen, 61 år hmd i Terslev, 1048
børn
1 Frederiks Christensen, tjenende i Årløse
2 Hans Christensen, hos moderen
3 datter = Hans Jensen
4 datter = kirkesanger Jensen i Hasle
 
1-222 Skifte 15/10 1831 Kirsten Rasmusdatter, 40 år i Terslev, 1050
enkemand hmd Johannes Hansen, se 1-254
børn
1 Anders Johansen, 12
2 Peder Johansen, 10
3 Hans Johansen, 7
4 Niels Johansen, 4
5 Maren Johannesdatter, 8
 
1-223 Skifte 15/10 1831 Karen Christophersdatter, 48 år i Hesselbjerg, 1051
enkemand hmd Hans Christiansen
bror Niels Christophersen, hmd i Ørslev
 
1-224 Skifte 14/1 1832 Hans Jørgensen, 33 år gmd i Hasle, 1063
enke Ane Sophie Andersdatter, forældre, se 1-135
lavværge bror Rasmus Andersen, skomager i Hasle
børn
1 Jørgen Hansen, 10
2 Ane Lisbeth Hansdatter, 8
3 Johanne Marie Hansdatter, 6
4 Maren Cathrine Hansdatter, 4
5 Sophie Frederikke Hansdatter, 2
 
1-225 Skifte 21/3 1832 Ole Pedersen, 51 år sognefoged og gmd i Freerslev, 1108
enke Ane Hansdatter, børn
1 Jens Olsen, 19
2 Jørgen Olsen, 17, se 2-47
3 Anders Olsen, 12
4 Ane Marie Olsdatter, 14
5 Johanne Olsdatter, 9
6 Karen Olsdatter, 7
 
1-226 Skifte 6/4 1832 Jørgen Hansen, 46 år hmd i Freerslev Klokkehus, 1118
se 1-153, 1-214
enke Johanne Andersdatter, børn
1 Anders Jørgensen, 14
2 Hans Jørgensen, 6
3 Marie Jørgensdatter, 12
 
1-227 Skifte 11/4 1832 Cathrine Hansdatter, 62 år i Tjæreby, 1120
afgangne mand hmd Christian Envoldsen
4 svigersønner
1 Peder Olsen, inds i Babberup
2 Christen Frandsen, inds i Tjæreby
3 Christen Olsen, på stedet
4 Frederik Glise, på Englerup Mark ved Ringsted
 
1-228 Skifte 4/6 1832 Ole Pedersen, 46 år hmd i Søndermarkshuset i Hasle, 1121
enke Kirsten Hansdatter, børn
1 Peder Olsen, 8
2 Jens Olsen, 6
3 Ole Olsen, 3
4 Margrethe Olsdatter, 14
5 Sidse Cathrine Olsdatter, 13
 
1-229 Skifte 4/6 1832 Niels Jeppesen, 42 år hmd i Hasle, 1122
enke Maren Andreasdatter, børn
1 Jens Nielsen, 10
2 Hans Nielsen, 6
3 Ane Kirstine Nielsdatter, 4
 
1-230 Skifte 4/6 1832 Maren Cathrine Nielsdatter, 41 år i Hasle, 1123
enkemand gmd Jens Nielsen, børn
1 Niels Jensen, 19
2 Christian Jensen, 17
3 Ane Sophie Nielsdatter, enke = Jens Pedersen, gmd i Nielstrup
4 Ane Margrethe Nielsdatter, 12
 
1-231 Skifte 9/6 1832 Dorthe Jensdatter, 61 år i Tjæreby, 1125
1. mand gmd Jens Andersen i Tjæreby, se 1-83
1 Hans Jensen, hmd i Hasle
2 Rasmus Jensen, hmd i Bråby
3 Jens Jensen, hmd i Bråby
2. enkemand gmd Ole Olsen
4 Ole Olsen, myndig
5 Lars Olsen, 23
 
1-232 Skifte 20/8 1832 Karen Jensdatter, 47 år i Freerslev, 1128
1. mand Rasmus Hansen, se 1-180
1 Hans Rasmussen, 22 i Køge
2 Christen Rasmussen, 17
3 Inger Marie Rasmusdatter, 14
4 Johanne Sophie Rasmusdatter, 11
2. enkemand hmd Christen Hansen, børn
 
1-233 Skifte 14/9 1832 Benthe Ingvorsdatter, 37 år i Kværrede, 1130
Afgangne mand Niels Pedersen, se 1-211
1 Jørgen Nielsen, 6
2 Ane Nielsdatter, 10
enkemand gmd Iver Andersen
 
1-234 Skifte 14/9 1832 Mette Hansdatter, 56 år Høsten Torp, Freerslev, 1133
enkemand hmd Hans Rasmussen, børn
1 Ole Hansen, myndig, tjener i Terslev
2 Karen Marie Hansdatter, 17
 
1-235 Skifte 11/12 1832 Christen Hansen Lilholm, 36 år hmd i Terslev, 1158
enke Karen Hansdatter, se 2-3
moder Kirsten Nielsdatter, enke efter skolelærer Hans Henrik Lilholm i Slimminge
søskende
1 Niels Lilholm, inds i Slimminge, se 1-248
2 Inger Marie Lilholm, enke = Anders Nielsen, hmd i Kagstrup
3 Ane Sophie Lilholm, ugift
4 Inger Margrethe Lilholm
 
1-236 Skifte 12/12 1832 Anders Christian Jacobsen, 58 år hmd, skomager i Hasle, 1159
enke Maren Jonasdatter, forældre, se 1-141
børn
1 Jacob Andersen, 11
2 Karen Marie Andersdatter, 18
3 Maren Cathrine Andersdatter, 15
4 Mette Kirstine Andersdatter, 14
 
1-237 Skifte 12/12 1832 Christen Olsen, 60 år hmd i Tjæreby, 1160
enke Johanne Jensdatter
svært at læse: afdøde mands unde 10/9 1814? af sognepræsten for Dalby Sogn, hr Brandt udstedt dåbsdatter, der viser at afdøde var et af fruentimmer Inger Olsdatter udenfor ægteskab avlet barn
 
1-238 Skifte 24/12 1832 Niels Hansen, 58 år gmd i Terslev, 1161
enke Kirsten Larsdatter, se 2-53
børn
1 Frederik Nielsen, 14
2 Bodil Nielsdatter, 12
værge farbror Jørgen Hansen, hmd i Terslev
 
1-239 Skifte 27/4 1833 Christen Olsen, 44 år hmd i Holtestrædehuset, Freerslev, 1169
enke Marie Jespersdatter, børn
1 Jørgen Christensen, 12
2 Hans Christensen, 3½
3 Kristiane Christensdatter, 20
4 Ane Kirstine Christensdatter 18
5 Maren Katrine Christensdatter, 15
 
1-240 Skifte 27/4 1833 Sidse Jensdatter, 40 år i Freerslev, 1170
enkemand gmd Peder Hansen, børn
1 Anders Pedersen, 14
2 Hans Pedersen, 12
3 Jens Pedersen, 10
4 Johanne Marie Pedersdatter, 16
5 Maren Kirstine Pedersdatter, 5
 
1-241 Anmeldt 2/5 1833 Niels Jørgensen, 56 år hmd i Hasle, 1172
1. kone Anne Nielsdatter, se 1-106
1 Lars Nielsen, gmd i Babberup
2 Niels Nielsen, inds i Hasle
3 Johanne Margrethe Nielsdatter = Niels Andersen, inds i Troelstrup
2. enke Karen Jensdatter
4 Ane Kirstine Nielsdatter, 16
 
1-242 Anmeldt 2/8 1833 Anne Marie Andersdatter, 17 år pige i Langesnog, 1181
far afgangne gmd Anders Hansen, se 1-124 og næste skifte
 
1-243 Skifte 17/8 1833 Anders Hansen, 48 år gmd i Langesnog i Freerslev, 1183
1. kone Anne Kirstine Hansdatter, se 1-123
1 Christen Andersen, 14
2 Karen Sophie Andersdatter, 17
2. enke Marie Pedersdatter
3 Hans Andersen, 10
4 Ane Cathrine Andersdatter, 8
5 Peder Andersen, 6
 
1-244 Skifte 9/11 1833 Johanne Jensdatter, 40 år i Ulstrup, 1187
enkemand hmd Niels Ingvorsen, børn
1 Jens Nielsen, 6
2 Maren Nielsdatter, 9
3 Ane Kirstine Nielsdatter, 1½
 
1-245 Skifte 18/12 1833 Frederik Pedersen, 47 år hmd i Holtehuset, 1195
[FT 1834 i Holtehuse, Freerslev Sogn: Sophie Larsdatter, 35, enke efter køkkenkarl Frederiks Pedersen ved Bregentved, død 17/12 1833 i Haslev Sogn]
1. kone
1 Christian Frederiksen, 16
2. enke Sophie Larsdatter
2 Anders Christian Frederiksen, 7
3 Anne Cathrine Frederiksdatter, 4
 
1-246 Skifte 24/12 1833 Juliane Sørensdatter, 41 år i Terslev, 1200
enkemand gmd Lars Nielsen
1 Christian Larsen, 15
2 Jens Larsen, 12
3 Niels Larsen, 3
4 Karen Larsdatter, 18
5 Dorthe Larsdatter, 7
 
1-247 Anmeldt 20/1 1834 Jacob Hansen, 72 år hmd i Pasbjerghus i Terslev, 1203
børn
1 Jørgen Jacobsen, inds på stedet
2 Karen Jacobsdatter = Hans Nielsen, gårdbestyrer, se 2-42
 
1-248 Skifte 2/4 1834 Johanne Jensdatter, 58 år i Terslev, 1212
1. mand Peder Jensen, se 1-133
enkemand hmd Anders Sørensen
søskende
1 Anders Jensen, myndig i København
2 Maren Jensdatter = Lars Frandsen, inds i Ølby
3 Niels Jensen, hmd i Regnemark, død
a Cathrine Nielsdatter = Lars Thestrup, hmd i Kimmerslev
b Maren Nielsdatter = ? ? i København
4 Peder Jensen, hmd i Gjorslev, død
a Jens Pedersen, myndig i København
b Marie Pedersdatter, ugift
5 Karen Jensdatter, død = Jens Hansen, hmd i Gjorslev
a Hans Jensen, inds i Vollerslev
b Cathrine Jensdatter = Hans Jørgensen, inds i Kværkeby
c Maren Jensdatter = Christen Andersen, hmd i Ortved, Vigersted
d Ane Jensdatter = Niels Lilholm, inds i Slimminge, se 1-235
 
1-249 Skifte 18/6 1834 Hans Hansen, død 11/5 1833, 41 år hmd i Hasle, 1214
enke Ane Marie Kirstine Pedersdatter, børn
1 Hans Peter Hansen, 13
2 Frederik Hansen, 8
3 Karen Marie Hansdatter, 11, se 2-52
4 Mariane Hansdatter, 7
5 Adamine Hansdatter, 5
 
1-250 Skifte 21/6 1834 Andreas Larsen, 58 år hmd og smed i Freerslev, 1215
enke Johanne Olsdatter, børn
1 Lars Andreasen, myndig i Store Heddinge
2 Niels Andreasen, -, hjemme
3 Christiane Andreasdatter, 20
4 Kirstine Andreasdatter, 20
 
1-251 Skifte 21/7 1834 Christian Hansen, 22 år ungkarl i Freerslev, 1218
moderen Maren Hansdatter, enke = Hans Pedersen, gmd i Freerslev, se 1-216
søskende
1 Peder Hansen, hmd i Freerslev
2 Anders Hansen, inds i Hasle
3 Christen Hansen,
4 Ane Kirstine Hansdatter, 26
5 Maren Cathrine Hansdatter = Peder Jensen, inds i Freerslev
6 Karen Marie Hansdatter, 20
 
1-252 Skifte 22/8 1834 Iver Christiansen, 68 år gmd i Hastrup, 1219
enke Maren Cathrine Jørgensdatter, forældre, se 1-80
børn
1 Anders Iversen, hmd i Lysholm
2 Jørgen Iversen
3 Christen Iversen, 22
4 Mette Iversdatter i Høsten Torp, enke
5 Ane Iversdatter = Jørgen Jørgensen, inds i Råhuset
6 Johanne Iversdatter = unge Anders Larsen, hmd i Terslev, se 2-59
7 Maren Iversdatter = Johannes Olsen, ?forpagter ved Rode
8 Marie Iversdatter, 19
9 Karen Iversdatter, 16
 
1-253 Skifte 3/10 1834 Jørgen Nielsen, 47 år gmd i Hasle, 1224
enke Maren Hansdatter, se 2-71
børn
1 Lars Jørgensen, 17, se 2-28
2 Hans Jørgensen, 16
3 Niels Jørgensen, 11
4 Ane Margrethe Jørgensdatter, 12
5 Abelone Kirstine Jørgensdatter, 9
 
1-254 Skifte 5/12 1834 Ellen Andersdatter, 84 år enke i Terslev, 1226
afgangne mand hmd Søren Hansen, børn
1 Jørgen Sørensen, myndig
2 Anders Sørensen, hmd i Terslev
3 Jens Sørensen, inds ibid
4 Ane Sørensdatter = Johannes Hansen, hmd på Terslev overdrev, se 1-222

2. bog 1834-1851, skifte 1-72

2-1 Skifte 29/12 1834 Anders Nielsen, 45 år gmd i Hasle, 16
1. kone Maren Andersdatter, se 1-145
1 Anders Andersen, 11
2 Ane Dorthe Andersdatter, 15
2. enke Caroline Rasmusdatter, børn
3 Niels Andersen, 1
4 Maren Kirstine Andersdatter, 8
5 Ane Sophie Andersdatter, 6
 
2-2 Skifte 13/3 1835 Johanne Hansdatter, 51 år i Sophiendals Hestehave, Terslev, 21
børn
1 Ellen Kirstine = Christen Hansen i Everdrup
2 Johanne Marie = Anders Nielsen, skovfoged på Hårlev Overdrev
enkemand skovfoged Rasmus Nielsen, børn
 
2-3 Skifte 20/3 1835 Karen Hansdatter, 35 år i Terslev, 23
1. mand Christen Hansen Lilholm, se 1-235
enkemand hmd Søren Johansen
moder Inger Larsdatter, enke efter Hans Nielsen, gmd i Slimminge
søskende
1 Ole Hansen, hmd i Kværkeby
2 Jens Hansen, gmd i Slimminge
3 Hans Hansen, øltapper i København
4 Bodil Hansdatter = Rasmus Jensen, inds i Grotterup ved ?ning
halvsøster
Ane Hansdatter, død = Anders Olsen, hmd i Terslev, se 1-167
a Jens Andersen, 17
 
2-4 Skifte 20/7 1835 Jens Jacobsen, 75 år i Høsten Torp, Terslev, 30
1. kone Karen Pedersdatter, se 1-58b
1 Peder Jensen, hmd i Freerslev, død
a Lars Pedersen, 23, landsoldat i Næstved
b Hans Pedersen, 21
c Jørgen Pedersen, 20
d Jens Pedersen, 13
e Peder Pedersen, 9
f Karen Marie Pedersdatter, 16
2 Karen Jensdatter, død = Jens Christensen på Atterup Overdrev ved Jomfruens Egede
a Karen Jensdatter = Hans Jensen, inds i Tokkerup
b Frederikke Jensdatter
c Ane Marie Jensdatter
2. enke Marie Christiansdatter
3 Jacob Jensen, myndig
4 Anders Jensen, 18
 
2-5 Skifte 23/7 1835 gamle Niels Hansen, 88 år gmd i Tjæreby, 32
enke Inger Hansdatter, se 2-8
børn
1 Hans Nielsen, død
a Hans Hansen, 17
b Jens Hansen, 14
c Niels Hansen, 12
d Christen Hansen, 5
e Sidse Marie Hansdatter, 8
2 Niels Nielsen, myndig i Køge
3 Jens Nielsen, - i København
4 Ole Nielsen, - hmd i Hesselbjerg
5 Ane Kirstine Nielsdatter = Jacob Jensen, hmd i Tjæreby, se 1-219
 
2-6 Skifte 23/7 1835 Lisbeth Hansdatter, 36 år på Kværrede Overdrev, 34
enkemand hmd Mads Larsen, børn
1 Lars Madsen, 3
 
2-7 Skifte 7/10 1835 Karen Nielsdatter, 37 år i Tjæreby, 46
enkemand hmd Frederik Jacobsen, se 1-138, 2-68,
børn
1 Hans Frederiksen, 12
2 Niels Frederiksen, 5
værge morbror Christian Nielsen, gmd i Hasle
 
2-8 Skifte 29/1 1836 Inger Hansdatter, 79 år enke i Tjæreby, 62
afgangne mand gmd gl. Niels Hansen, se 2-5
børn
1 Hans Nielsen, død
a Hans Hansen, 17
b Jens Hansen, 14
c Niels Hansen, 12
d Christen Hansen, 5
e Sidse Marie Hansdatter, 8
1 Niels Nielsen, myndig, tjenende i Køge
3 Jens Nielsen, - tjenende i København
4 Ole Nielsen, hmd i Hesselbjerg
5 Ane Kirstine Nielsdatter = Jacob Jensen, hmd i Tjæreby, se 1-219
værge morbror Jørgen Jacobsen, hmd i Pasbjerghuset, Terslev
 
2-9 Skifte 15/3 1836 Johanne Sophie Frederichsdatter, (ingen alder) tjenestepige i Tjæreby, 66
bror Christian Frederichsen, 9 år for gmd Hans Pedersen i Hesselbjerg
 
2-10 Skifte 25/3 1836 Ingvor Olsen, 77 år gmd i Ulstrup, 67
enke Kirsten Benthsdatter, børn
1 Niels Ingvorsen, myndig
2 Hans Ingvorsen, gmd i Ulstrup
2 Ole Ingvorsen, død
a Ingvor Olsen, 7
b Maren Olsdatter, 9, begge i Alkestrup
4 Benthe Ingvorsdatter, død
a Jørgen, 10
b Ane, 13, begge i Kværrede
5 Inger Marie Ingvorsdatter = Jørgen Pedersen, gmd i Tjæreby, se 1-128
6 Ane Ingvorsdatter = Niels Christensen, gmd i Kanderød
 
2-11 Skifte 21/4 1836 Jens Nielsen, 35 år gmd i Freerslev, 69
enke Karen Hansdatter, se 1-204 (hendes 1. mand)
børn
1 Maren Jensdatter, 2
værge farbror Jacob Nielsen, gmd i Dalby-Borup
 
2-12 Skifte 13/1 1837 Christian Magnus Frederik Henrik Møller, 57 år kromand og fæster i Terslev, 88
1. kone Dorthea Kastrup, se 1-190
1 Adam Claudius Møller, 16
2 Joachim Wilhelm Møller, 14
2 enke Inger Møller, født Lund
Ane Dorthea Møller, 1/3
værge farbror Ferdinand Møller, arbejdsmand i Køge
 
2-13 Skifte 24/1 1837 Claus Vohs, 65 år tømmermand i Hasle, 95
enke Maren Andreasdatter
 
2-14 Skifte 20/2 1837 Marie Jensdatter, 34 år i Freerslev Langesnog, 96
enkemand gmd Hans Hansen, børn
1 Anders Hansen, 10
2 Ane Dorthe Hansdatter, 14
3 Maren Sophie Hansdatter, 1
 
2-15 Skifte 11/5 1837 Rasmus Hansen, 20 år tjenestekarl i Hasle, 100
[søn af afg. inds Hans Nielsen]
moder Maren Cathrine Jespersdatter, enke i Hasle
søskende
1 Niels Hansen, tjener i Førslev
2 Ole Hansen, soldat i København
3 Ane Hansdatter = Christian Christiansen, på stedet
4 Karen Marie Hansdatter
5 Maren Cathrine Hansdatter
6 Birthe Kirstine Hansdatter
7 Ane Lisbeth Hansdatter
 
2-16 Skifte 17/5 1837 Lars Christian Pedersen, 37 år hmd i Præsteskovshuset, Freerslev, 101
enke Ellen Rasmusdatter, se 2-40
børn
1 Lars Larsen, 11
2 Ane Marie Larsdatter, 9
3 Maren Larsdatter, 4
værge farbror Frederik Pedersen, smed i Freerslev
 
2-17 Skifte 17/5 1837 Jens Andersen, 44 år hmd i Ulstrup, 103
enke Ane Hansdatter, Børn
1 Anders Jensen, 17
2 Hans Jensen, 13
3 Johanne Marie Jensdatter, 17, se 2-60
4 Maren Jensdatter, 10
5 Mette Jensdatter, 9
6 Marie Jensdatter, 7
 
2-18 Skifte 17/5 1837 Christen Olsen, 38 år hmd i Tjæreby, 104
enke Karen Christiansdatter, børn
1 Jens Christian Christensen, 8
2 Hans Christensen, 3
 
2-19 Skifte 7/1 1839 Peder Sørensen, 71 år gmd i Terslev, 135
1. kone Kisten Olsdatter, se 1-171
1 Søren Pedersen, 21
2 Christian Pedersen, 15
3 Karen Pedersdatter, 19
2. enke Ane Nielsdatter
 
2-20 Skifte 16/1 1839 Hans Pedersen, død 1831, gmd i Freerslev, 139
se 1-216
enke Maren Hansdatter,
børn
1 Peders Hansen, hmd i Freerslev
2 Anders Hansen, inds
3 Christen Hansen, hjemme
4 Ane Kirstine Hansdatter = Peder Pedersen, hmd i Troelstrup
5 Maren Hansdatter = Peder Jensen, inds i Freerslev
6 Karen Marie Hansdatter = Frederik Wilhelm Nielsen, skrædder
 
2-21 Skifte 4/7 1839 Lars Christensen, 24 år tjenestekarl på Holtegården, 148
moderen Johanne Pedersdatter, enke efter inds Christen Larsen i Pasbjerghuset
søskende
1 Peder Christensen, 25, tjenende i Ulstrup
2 Jens Christensen, 14
3 Maren Christensdatter, 17
 
2-22 Skifte 20/3 1840 Christian Nielsen, 56 år gmd i Hasle, 172
enke Ellen Andersdatter, lavværge stedfar Søren Jacobsen, aftægtsmand i Hasle, se 1-130
børn
1 Anders Christiansen, 22
2 Niels Christiansen, 20
3 Jens Christiansen, 17
4 Ane Margrethe Christiansdatter = Jens Larsen, inds i Hasle
5 Maren Cathrine Christiansdatter = Mathias Olsen, gmd i Babberup
 
2-23 Skifte 28/7 1840 Birthe Nielsdatter, 64 år enke i Freerslev, 176
afgangne mand Jens Pedersen, børn
1 Anders Jensen, 34, inds i Sædder
2 Peder Jensen, 29, tjener i Kværrede
3 Niels Jensen, 26, tjener i København, se 2-45
4 Hans Jensen, 23, tjener i Høsten Torp
5 Jørgen Jensen, 17
6 Christen Jensen, 13, se 2-72
7 Ane Jensdatter = Niels Christensen, inds i Freerslev, se 2-61
8 Johanne Jensdatter, 20
 
2-24 Skifte 6/8 1840 Ane Cathrine Simonsdatter, 40 år i Hasle, 178
forældre, se 1-201
enkemand gmd Christen Jonassen, forældre, se 1-141 og se 2-54
børn
1 Ane Cathrine Christensdatter, 17
værge morbror Andreas Simonsen, gmd i Hasle
 
2-25 Skifte 18/8 1840 Anne Larsdatter, 69 år enke i Farimagshus, Freerslev, 181
afgangne mand smed Peder Christiansen, børn
1 Hans Pedersen, smed i Hastrup, Herfølge
2 Peder Pedersen, hmd i Hasle
3 Frederik Pedersen, myndig på stedet, se 2-56
4 Lars Pedersen, hmd i Præsteskovshuset, død, se 2-40
a Lars Larsen, 15
b Ane Marie Larsdatter, 13
c Maren Larsdatter, 8
værge for sønnebørn deres stedfar hmd Jens Jacobsen i Præsteskovshuset
 
2-26 Skifte 3/10 1840 Lars Pedersen, 19 år ungkarl i Høsten Torp, Terslev, 187
moder Karen Hansdatter = Hans Nielsen, gmd i Høsten Torp, stedfar, se 1-186
søskende, se 1-158
1 Anders Pedersen, myndig
2 Hans Pedersen, myndig
3 Niels Pedersen, 13
4 Johanne Pedersdatter, 24
5 Maren Pedersdatter, 17
halvsøskende
6 Kirsten Hansdatter, 7
7 Ane Marie Hansdatter, 3
 
2-27 Skifte 2/11 1840 Johanne Lisbeth Jørgensdatter, 25 år på Tjæreby Mark, 192
forældre, se 1-199
enkemand hmd Hans Bendsen
moderen Ane Kirstine Andersdatter, nu = Jacob Pedersen, gmd i Hasle, se ??
halvsøskende
1 Ane Sophie Jacobsdatter, 5
2 Maren Cathrine Jacobsdatter, 1
 
2-28 Skifte 19/12 1840 Lars Jørgensen, 24 år ungkarl i Hasle, 202
[faderen Jørgen Nielsen, se 1-253]
moderen Maren Hansdatter = gmd Hans Hansen i Hasle
søskende
1 Hans Jørgensen, 22, for stedfaderen
2 Niels Jørgensen, 17
3 Ane Margrethe Jørgensdatter, 18
4 Abelone Kirstine Jørgensdatter, 15
 
2-29 Skifte 21/1 1841 Johanne Frederiksdatter, 39 år i Freerslev, 204
1. mand
1 Lars Albreichtsen, 16
2 enkemand gmd Jens Jensen
2 Johanne Kirstine Jensdatter, 7
3 Karen Sophie Jensdatter, 3
4 Frederik Jensen, 5
 
2-30 Skifte 21/1 1841 Kirstine Olsdatter, 70 år på Freerslev Overdrev, 206
enkemand gmd Christen Jensen, se 1-161
børn
1 Ole Christensen, 29, skrædder på gården
2 Ane Cathrine Christensdatter = Ole Hansen, hmd i Freerslev
3 Ellen Christensdatter = Peder Rasmussen, inds i Ørslev
4 Inger Marie Christensdatter = Peder Christensen, gårdbestyrer på stedet
5 Margrethe Christensdatter = Hans Christensen, hmd i Terslev
 
2-31 Skifte 20/5 1841 Peder Nielsen, 66 år hmd og murer i Sporhuset, Freerslev, 210
enke Sidse Jacobsdatter, børn
1 Jacob Pedersen, hmd i Hasle
2 Anders Pedersen, ind i Hesselbjerg
3 Johanne Pedersdatter, 34, ugift
4 Anne Sophie Pedersdatter = Christopher Jensen, inds i Freerslev
5 Kirstine Pedersdatter, 26
6 Maren Pedersdatter, 24
 
2-32 Skifte 5/4 1840 Ane Katrine Nielsdatter, 71 år i Hasle, 214
enkemand gmd Niels Hansen, børn
1 Hans Nielsen, 20
2 Niels Nielsen, 19
3 Peder Nielsen, 14
4 Christian Nielsen, 10
5 Caroline Nielsdatter, 17
 
2-33 Skifte 13/4 1841 Mette Jensdatter, 62 år i Hasle, 217
1. mand Mathias Jensen, se 1-122
1 Jens Mathiesen, myndig
2 Karen Mathiesen = Hans Christensen, gårdbestyrer i Hasle
2. enkemand gmd Jens Larsen, se 2-62
børn
3 Mathias Jensen, 19
 
2-34 Skifte 16/6 1841 Margrethe Rasmusdatter, 39 år i Freerslev, 220
enkemand hmd Anders Olsen, se 2-63
børn
1 Ane Margrethe Andersdatter, 8 uger
værge morbror Peder Rasmussen, gmd i Terslev
 
2-35 Skifte 21/6 1841 Anne Marie Jensdatter, 31 år i Freerslev, 221
enkemand gmd Christen Hansen, børn
1 Hans Christian Christensen, 4
2 Maren Kirstine Christensdatter, 3
3 Jens Christensen, 6 uger
 
2-36 Skifte 9/2 1842 Christen Hansen, 63 år hmd i Freerslev, 253
enke Maren Jensdatter
søskende
1 Jens Hansen, gmd i Ulstrup, død
a Ole Jensen, inds i Kongsted
b Hans Jensen, hmd i Ulstrup
c Jacob Jensen, hmd i Tjæreby
d Maren Jensdatter = Arild Hansen, gmd i Årløse
e Trine Jensdatter = Hans Steffensen, inds i Bjerrede
f Marie Jensdatter, død = Anders Larsen, gmd i Ingelstrup, børn
1 Ole Andersen, myndig i Ringsbjerg
2 Peder Andersen, -
3 Marie Andersdatter
2 Jørgen Hansen, gmd i Fløderup, død
a Hans Jørgensen, gmd i Vollerslev
b Niels Jørgensen, gmd i Klippede, Nordrupøster [født i Vetterslev]
c Lars Jørgensen, gmd i Fløderup
d Maren Jørgensdatter
e Ane Lisbeth Jørgensdatter
3 Marie Hansdatter, død = Hans Hansen, gårdaftægtsmand i Ulstrup, se 1-74
a Christopher Hansen, gmd i Nordrup
b Ane Marie Hansdatter = Rasmus Jørgensen, gmd i Hejnerup
4 Maren Hansdatter, død = Niels Christiansen, ladefoged på Sophiedal
a Hans Nielsen, hmd i Aversi
b Anders Nielsen, hmd i Nordrup
c Kirsten Nielsdatter = Ole Hansen, gmd i Aversi
d Ane Marie Nielsdatter, skal være gift med en slagter i København
 
2-37 Skifte 25/2 1842, Simon Larsen, 53 år gmd i Hasle, 255
forældre, se 1-102
enke Ane Pedersdatter, børn
1 Johanne Marie Simonsdatter = Jens Olsen, inds på stedet
2 Ane Kirstine Simonsdatter, 21
3 Ellen Sophie Simonsdatter, 16
4 Jacob Simonsen, 13
 
2-38 Skifte 21/4 1842 Knud Rasmussen, 84 år hmd og bødker i Statashuset i Haslev, 257
børn
1 Rasmus Knudsen, 56, hmd og bødker på Hasle Mark, se 1-153
2 Niels Knudsen, 47, hmd i Præstehuset i Hasle
3 Ingeborg Knudsdatter = Abraham Elisasen, inds i Statashuset
4 Ane Marie Knudsdatter, død = afd. hmd Christen Andersen i Spragelse
a Peder Christensen, 24, tjener på Holmegård
b Rasmus Christensen, kusk på Bredehauge, død, 2 umyndige børn hos deres moder i Bredehauge
c Karen Marie Christensdatter = Christian, hmd i Spragelse
d Ane Christensdatter, 20
e Ane Margrethe Christensdatter, 17
f Maren Cathrine Christensdatter, 14
 
2-39 Skifte 31/5 1842 Maren Andreasdatter, ca. 63 år i Hasle, 260
enkemand hmd Hans Henrik Olsen
søster
Karen Andreasdatter = Christian Sole, inds i Freerslev
 
2-40 Skifte 1/6 1842 Ellen Rasmusdatter, 43 år i Præsteskovshuset, Freerslev, 261
1. mand Lars Christian Pedersen, se 2-16
1 Lars Larsen, 17
2 Ane Marie Larsdatter, 15
3 Maren Larsdatter, 9
2. enkemand hmd Jens Jacobsen
værge, børnenes farbror Frederik Pedersen, hmd og smed i Farimagshus
 
2-41 Skifte 18/6 1842 Jørgen Andersen, 55 år gmd i Tjæreby, 263
side 264 mangler !!, se ikke LAK
1. kone Kirstine Nielsdatter, se 1-197
enke Sidse Marie Hansdatter, børn
1 Kirsten Jørgensdatter, 8½
2 Marie Jørgensdatter, 5½
3 Ane Lisbeth Jørgensdatter, 3
4 Johanne Jørgensdatter, 1/4
værge farbror Rasmus Andersen, skomager i Hasle
 
2-42 Skifte 22/7 1842 Niels Hansen, 20 år ungkarl i Tjæreby, 267
forældre: se 1-237
moderen Karen Jacobsdatter = Lars Pedersen, gmd i Tjæreby
søskende
1 Hans Hansen, 24, tjenende i København
2 Jens Hansen, 22, for stedfaderen
3 Sidse Marie Hansdatter, 15, værge farbror Ole Nielsen, hmd i Hesselbjerg
 
2-43 Skifte 25/7 1842 Hans Jacobsen, 77 år gmd i Hesselbjerg, 268
1. kone Marie Pedersdatter, se 1-94
1 Jacob Hansen, 38, på stedet
2 Lars Hansen, hmd på Lysholm
3 Maren Hansdatter = Jørgen Nielsen, hmd i Levetofte
4 Johanne Lisbeth Hansdatter = Rasmus Jensen, hmd i Kagstrup
2. enke Marie Nielsdatter
5 Jens Nielsen, 29 i København
6 Niels Nielsen, 20, på stedet
7 Ane Marie Nielsdatter = Jacob Jensen, gårdbestyrer i Høsten Torp
8 Ane Sophie Nielsdatter = Anders Pedersen, murer i Hesselbjerg
9 Karen Nielsen, 23
 
2-44 Skifte 8/8 1842 Ole Jensen, 46 år gmd i Hasle, 271
enke Karen Sophie Nielsdatter
faderen Jens Olsen, gårdaftægtsmand i Hasle
 
2-45 Skifte 19/9 1842 Niels Jensen, 27 år gårdskarl i Høsten Torp, Freerslev, 287
forældre: se 2-23
søskende
1 Anders Jensen, inds i Sædder
2 Peder Jensen, tjenende i Høsten Torp
3 Hans Jensen, lansener i Næstved
4 Jørgen Jensen, 19 i Høsten Torp
5 Christen Jensen, 16, i Freerslev
6 Ane Jensdatter = Niels Christensen, hmd i Freerslev
7 Johanne Jensdatter = Bendt Jensen, inds i Høsten Torp
 
2-46 Skifte 11/1 1843 Lars Andersen, 29 år hmd på Terslev Overdrev, 304
enke Christiane Jensdatter, børn
1 Jens Peter Larsen, 3 3/4
2 Dorthe Larsdatter, 5½
værge Simon Andersen, gårdbestyrer i Holløse (familie?)
 
2-47 Skifte 23/1 1843 Jørgen Olsen, 28 år ungkarl i Freerslev, 307
moderen Ane Hansdatter, enke efter gmd Ole Pedersen i Freerslev, se 1-225
søskende
1 Jens Olsen, gårdbestyrer i Hasle
2 Anders Olsen, Krigstanden i København
3 Johanne Olsdatter = Jens Jensen, gmd i Freerslev
4 Karen Olsdatter, 18
 
2-48 Skifte 21/7 1843 Johanne Hansdatter, 33 år i Tollerød, 323
enkemand gmd Christen Jensen, børn
1 Anders Christensen, 5½
værge morfar Hans Andersen, gmd i Kværrede
 
2-49 Skifte 5/8 1843 Niels Rasmussen, 51 år tjenestekarl i Høsten Torp, Terslev, 326
søskende
1 Lars Rasmussen, hmd i Bråby, død
a Hans Larsen, 28, tjenende i Køge
b Ane Larsdatter = Peder Andersen, gmd i Aversi
c Abelone Larsdatter, 24
d Lisbeth Larsdatter, 22
e Ingeborg Larsdatter, 20
2 Lisbeth Rasmusdatter = gl. Niels Pedersen, aftægtsmand i Søllerup
3 Karen Rasmusdatter, enke i Hospitalet i Bråby
4 Mette Rasmusdatter = Lars Larsen, hmd i Bråby
5 Kirsten Rasmusdatter, død = skovridder Kirkegaard på Samsø
a børn: (for så vidt vides) Rasmus, Thomas, Johan, Carl og Jette
6 Ane Rasmusdatter, død = 1 Frederik Pedersen = 2 Hans Pedersen Soderup
a Peder Frederiksen, hmd i Hasle
b Lars Frederiksen, hmd i Soderup
c Niels Frederiksen, inds i Ulsø Olstrup
d Rasmus Frederiksen, inds i Karrebæk
e Frederik Hansen, skal være inds
f Ane Marie Frederiksdatter = møllersvend Plambech i Babberup Mølle
g Gerdine Hansdatter, 23
 
2-50 Skifte 12/8 1843 Johanne Marie Pedersdatter, 42 år i Tjæreby, 328
enkemand hmd Hans Madsen, børn
1 Rasmus Hansen, 12
2 Mads Hansen, 9
3 Peder Hansen, 5½
værge mors halvbror hmd Hans Henriksen på Karise Overdrev
 
2-51 Skifte 6/1 1844 Bodil Pedersdatter, 59 år i Kilderishuset i Hasle, 335
1. mand Jens
1 Lars Jensen, 36, karl i Hasle Præstegård
2. afgangne mand Hans Hansen, død 25/7 36, 335
2 Rasmus Hansen, tjener på Vallø
3 Marie Hansdatter, 20
 
2-52 Skifte 15/1 1844 Karen Marie Hansdatter, 21 år tjenestepige i Haslev, 337
moderen Ane Marie Kirstine Pedersdatter = Lars Olsen, hmd i Hasle, se 1-249
søskende
1 Hans Peter Hansen, 23, soldat i Helsingør
2 Frederik Hansen, 18
3 Marianne Hansdatter, 16
4 Adamine Hansdatter, 15
halvsøskende
5 Christian Larsen, 8
6 Ane Sophie Larsdatter, 10
 
2-53 Skifte, grundet skilsmisse 24/1 1844 gårdmand Lars Olsen og hustru Kirsten Larsdatter i Terslev, 338
FT 1840 i Terslev: Lars Olsen, 34 og Kirsten Larsdatter, 49
hendes 1. mand Niels Hansen, se 1-238
1 Frederik Nielsen, Terslev Præstegård
2 Bodil Nielsdatter = Niels Hansen, Terslev Præstegård
 
2-54 Skifte 7/6 1844 Marie Christiansdatter, 25 år i Hasle, 346
enkemand gmd Christen Jonassen, se 2-24
børn
1 Hans Christian Christensen, 2 3/4
værge morfar Christian Mortensen, gmd i Hasle
 
2-55 Skifte 10/7 1844 hmd Jacob Hansen, 83 år og hustru Karen Andersdatter, 56 år i Tollerød, 351
mandens børn
1 Ane Jacobsdatter = Hans Pedersen, inds i Valløby
2 Abraham Hansen, 18
3 Maren Hansdatter, 22
4 ukendt datter
konens søskende
1 Jens Andersen, inds i Vester Egede
2 Mette Andersdatter i Svenderup, enke efter Jens Nielsen, hmd i Svenderup
3 Ane Andersdatter = Lars Jørgensen, hmd i Vester Egede
 
2-56 Skifte 22/7 1844 Frederik Pedersen, 42 år, død 2/4 1843 hmd og smed i
Farimagshuset i Høsten Torp, Freerslev 357
forældre, se 2-25
enke Karen Larsdatter, børn
1 Peder Christian Frederiksen, 9
2 Maren Frederiksdatter, 6
3 Ane Margrethe Frederiksdatter, 3
 
2-57 Skifte 27/7 1844 Niels Pedersen, 77 år gmd i Tollerød, 363
enke Kirsten Jensdatter, børn
1 Peder Nielsen, myndig
2 Jens Nielsen, 14
3 Maren Nielsdatter = Abraham Thomsen, inds i Ulstrupgård
4 Johanne Nielsdatter, 23
5 Ane Nielsdatter, 29
6 Marie Nielsdatter, 21
7 Karen Nielsdatter, 18
8 Kirsten Nielsdatter, 9
 
2-58 Skifte 13/9 1844 Anders Olsen, 56 år gmd i Tollerød, 368
enke Birthe Christensdatter, børn
1 Christian Andersen, 15
2 Ole Andersen, 2
3 Karen Andersdatter, 8
4 Ellen Sophie Andersdatter, 5
værge farbror Ole Olsen, gmd i Høsten
 
2-59 Skifte 5/11 1844 unge Anders Larsen, 38 år hmd i Terslev, 371
enke Johanne Iversdatter, se 1-252
børn
1 Lars Iver Andersen, 4
2 Maren Elisabeth Andersdatter, 6
3 Ane Marie Andersdatter, 1½
værge farbror Mads Larsen, hmd på Kværrede Overdrev
 
2-60 Skifte 20/11 1844 Johanne Marie Jensdatter, 23 år pige i Ulstrup, 376
moderen Ane Hansdatter = Søren Thomasen, hmd i Ulstrup
søskende, deres far Jens Andersen, se 2-17
1 Anders Jensen, myndig i København
2 Hans Jensen, 21
3 Maren Jensdatter, 19
4 Mette Jensdatter, 17
5 Marie Jensdatter, 14
 
2-61 Skifte 11/4 1845 Ane Jensdatter, 35 år enke i Freerslev, 397
forældre, se 2-23
afgangne mand hmd Niels Christensen, børn
1 Jens Nielsen, 12
2 Niels Nielsen, 2
3 Maren Nielsdatter, 9
4 Birthe Nielsdatter, 6
 
2-62 Skifte 30/4 1845 Jens Larsen, 63 år gmd i Hasle, 399
afgangne kone Mette Jensdatter, se 2-33
1 Mathias Jensen, 23
 
2-63 Skifte 17/7 1845 Anders Olsen, 53 år hmd i Freerslev, 408
1. kone Margrethe Rasmusdatter, se 2-34
1 Jens Andersen, inds i Freerslev
2. enke Birthe Sørensdatter
2 Anne Margrethe Andersdatter, 4
3 Niels Andersen, 2
4 Karen Marie Andersdatter, 3
 
2-64 Skifte 16/9 1845 Lars Rasmussen, 50 år hmd i Gyllemosehuset i Fakse Sogn, 411
enke Karen Pedersdatter, flyttet til hus i Hasle hos sin tilkommende mand
børn
1 Ane Sophie Larsdatter, 7
 
2-65 Skifte 5/11 1845 Kirstine Dorthea Hansdatter i Hasle, 413
enkemand hmd Jørgen Jacobsen, børn
1 Henrik Jørgensen, 18, tjener i Værløse
2 Christen Jørgensen, 14, tjener i Værløse
3 Anne Kirstine Jørgensen, 7, født 3/9 1838 i Værløse, Fakse

FT 1840 i Værløse, Fakse Sogn: Jørgen Jacobsen, 38, Stine Hansdatter, 29, Christen Jørgensen, 9 og Hans Jørgensen, 6 og Ane Kirstine Jørgensdatter, 2

 
2-66 Skifte 10/11 1845 Skovfoged Lars Pedersen Kirkeskov, i Ulstrup Hospital, 414
[skovfoged Lars Pedersen Kirkeskov, død 16/2 1849 i Ulstrup Hospital, 70 år gl.]
kone afdød, børn
1 Anders Larsen, inds i Ulstrup [FT 1845: inds og slagter, 34 år, født i Kundby, Holbæk]
2 Peder Larsen, 24, hmd i Ulvsløf
3 Frederikke Larsdatter = Niels Pedersen, tjenestekarl på Holme Mølle
4 Ane Marie Larsdatter Kirkeskov
5 Ane Kirstine Kirkeskov
 
2-67 Skifte 11/2 1846 Jacob Albrectsen, 68 år og hustru Mette Larsdatter, 86 år i Munkehuset, Freerslev, 435
A søskende til Jacob Albrectsen
1 Peder Albrectsen, død, børn
a skulle opholder sig i København *)
2 Christoffer Albrectsen, død
a Albret Christoffersen, myndig i Farringløse
3 Hans Albrectsen, død, se 1-146
a Jens Hansen, gmd i Hebogården
b Peder Hansen, gmd i Bøgenakkegård
c Niels Hansen, gmd i Tjæreby
d Hans Hansen, gmd i Høsten Torp
e Lars Hansen, tjenere i Høsten Torp
4 Bodil Albrectsdatter = Jens Hansen, gmd i Farringløse
5 Maren Albrectsdatter = Hagen, murermester i Fakse, begge død
a børn, nogle myndige
B Mette Larsdatters børn af tidligere ægteskab, se 1-100
1 Lars Olsen, hmd i Hastrup
2 Jens Olsen, inds i Munkehus
3 Karen Olsdatter = Jesper Mouritsen i Hebohus, se 1-182
4 Margrethe Olsdatter = Peder Nielsen, hugger i Kværrede
 
*) se opslag 224:
a Albrect Albrectsen, 25, arbejdsmand i København
b Hans Carl Albrectsen, 25, slagtersvend ibid
c Andreas Frederik Albrectsen, 21, arbejdsmand
d Ane Albrectsdatter, 23, tjenende i København
e Marie Albrectsdatter, 18, do
f Dorthea Albrectsdatter, 9, hos moderen i København
 
2-68 Skifte 7/5 1846 Frederik Jacobsen, 66 år hmd i Tjæreby, 442
1. kone Kirsten Jørgensdatter, se 1-138
3 Karen Frederiksdatter = Hans Jacobsen, hmd i Tjæreby
2. kone Karen Nielsdatter, se 2-7
1 Hans Frederiksen, 22
2 Niels Frederiksen, 16
3. enke Ane Andersdatter med lavværge hendes søn Hans Hemmingsen, hmd i Hasle
 
2-69 Skifte 10/7 1846 Maren Cathrine Jensdatter, 27 år tjenestepige i Hasle, 446
faderen Jens Nielsen, fattiglem i Hasle
søskende
1 Anders Jensen, hmd i Hannebjerghuset
2 Ole Jensen, hmd i Hasle
3 Kirsten Jensdatter, død
a Jens Christian Andersen, 17
b Anders Olsen, 13½
 
2-70 Skifte 4/12 1847 Hans Larsen, 31 år gmd i Tollerød, 463
enke Karen Hansdatter, lavværge bror Peder Hansen, hmd i Dysted, Toxværd
afdøde far Larsen Hansen, hmd i Thestrup
 
2-71 Skifte 24/2 1849 Maren Hansdatter, 58 år i Hasle, 475
1. mand Jørgen Nielsen, se 1-253
1 Hans Jørgensen, myndig
2 Niels Jørgensen, -
3 Ane Margrethe Jørgensdatter = Niels Christensen, inds i Hasle
4 Abelone Kirstine Jørgensdatter, 22
2. enkemand gmd Hans Hansen
 
2-72 Skifte 12/11 1849 Christen Jensen, ca. 22 år soldat af Freerslev, 458
forældre, se 2-23
søskende
1 Anders Jensen, 42, inds i Sædder
2 Peder Jensen, 38, tjener i Førslevgård
3 Hans Jensen, 33, inds samme sted
4 Jørgen Jensen,26, tjener i Høsten Torp
5 Johanne Jensdatter = Bendt Jensen, på stedet
6 Ane Jensdatter, død
a Niels Nielsen, 6
b Maren Nielsdatter, 14
c Birthe Nielsdatter, 12